ISSN: Udvikling for udviklingshæmmede. N r. 8. DEC årgang. Tango. i SampoVig. side 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. N r. 8. DEC. 2010. 59. årgang. Tango. i SampoVig. side 28"

Transkript

1 ISSN: Udvikling for udviklingshæmmede. N r. 8. DEC årgang Tango i SampoVig side 28

2 Annonce

3 Kort nyt 5 Leder 2010 vil nok ikke blive husket for det gode 6 Kan man helbrede udviklingshæmning i Guldborgsund? Kommunens eneste specialtilbud til børn bliver i hvert fald ændret til et almindeligt dagtilbud 12 Besparelser er ikke grund nok til at udsætte tildelt ydelse Ny afgørelse fra statsforvaltningen 16 Handicapkonventionen træder vande Der mangler kampagner og fanfarer 21 Hvem bestemmer om du kan flytte sammen med din kæreste? 23 Er din rejseforsikring i orden? Nyt fra HANDI Forsikringsservice 24 Hvordan fungerer folkeskolen for børn med udviklingshæmning? Se 26 Tænk helhedsorienteret i forhold til de unge Det er dumt at lade være 28 Billedreportage Tango i SampoVig 33 Bank-Mikkelsen prisen Læge og journalist hædret 37 Sommerferie 2011 Se oversigt over LEVs sommerhuse 42 Smutvej til sundhed Udviklingshæmmede lærer at give viden om mad og motion videre 49 LEV nyt 50 Kort nyt LEV December 2010 n 3

4 Kommuner: TA loft bliver dyrt DH: Kære kommuner overhold lovgivningen! Danske Handicaporganisationer har igen måttet skrive til landets borgmestre for at få dem til at sikre, at ordningen om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) bliver administreret i overensstemmelse med lovgivningen. Læs hele skrivelsen på Bekymringen over konsekvenserne af regeringens forslag om at indføre et meget lavt loft over kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste, kommer efterhånden fra alle sider. KL udtrykte bekymring for udgifts stigninger i sit høringssvar, socialchefernes formand har kaldt forslaget for dyrt og utilfredsstillende. Og samtlige høringssvar fra faglige organisationer og handicaporganisationer betvivler økonomien bag loftet. I en artikel på altinget.dk giver flere kommunale topchefer nu også udtryk for skepsis over for forslagets økonomi. Der skal meget lidt til for at vælte den besparelse, som lovforslaget sigter på at opnå. Der vil komme nye udgifter til dag- og døgntilbud til børn med handicap, er vurderingen. EU vil udnytte økonomisk potentiale i handicappede Kommissær for justits og grundlæggende rettigheder Viviane Reding har netop offentliggjort et udspil, der skal gøre det nemmere at være handicappet i EU. Samtidig skal udspillet åbne for et uudnyttet økonomisk potentiale. Kommissionen anslår, at hver sjette borger i EU lider af handicap, hvilket betyder, at omkring 80 millioner mennesker i Unionen kræver særlige hensyn. Ved at opfordre virksomheder til at støtte handicappede i samfundet, for eksempel på internettet, vil der kunne åbnes for et helt nyt marked. "For at kunne deltage fuldt ud i vores samfund og vores økonomi, skal mennesker med handicap have lettere adgang til offentlige bygninger, offentlig transport og til digitale tjenester," siger Viviane Reding, der desuden ønsker, at der bliver udviklet standarder for tilgængelige varer og tjenester på europæisk plan. Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer, er generelt positiv over for Redings udspil, men er bange for, at strategien vil komme i modvind i de nationale regeringer. - Vores mest kvalificerede bud er, at der her vil være forældre, der ikke længere kan passe deres barn i hjemmet. Det kan jo især blive dyrt for dem med en høj indkomst. Og det vil vi komme til at mærke i vores dag- og døgntilbud, siger børne- og ungechef Vicki Brogaard fra Køge Kommune. LEVs formand, Sytter Kristensen, er glad for, at der er så bred modstand mod forslaget. - Alle med forstand på området har snart advaret mod det her loft. Det er et angreb på familier og børn, som i forvejen er hårdt ramt. Og kommunerne får nye udgifter til dag- og døgntilbud. Jeg håber, at regeringen snart kommer til fornuft. Det er ikke for sent at trække forslaget, siger Sytter Kristensen. 4 n LEV December 2010

5 vil nok ikke blive husket for det gode 2010 har efter min mening været et meget mærkeligt år. Finanskrise har fået os til at bremse op. Regeringen og finansverdenen maner til forsigtighed. Og på mange områder skæres der ind til benet. Samtidig fortsætter store dele af Danmarks befolkning på første klasse og opdager slet ikke, at rigtig mange borgere i dette land er ved at miste basal samfundshjælp, som gør, at de kommer til at leve på livsbetingelser, der grænser til omsorgssvigt. Vi kan høre i nyhederne, at vi danskere ikke længere ønsker os strikkede huer og køkkenredskaber i julegave, fordi vi har for meget af det i forvejen. Nej, vi vil have oplevelser. Så julegaverne er i år weekendophold, bjergbestigning, faldskærmsspring og den slags. Måske er dette overdrevet, men tendensen er der helt sikkert. Samtidig bliver flere og flere ikke i stand til at holde en jul, hvor børnene får en julegave, som kan matche klassekammeraternes. Flere og flere familier søger om hjælp til at komme gennem julen. I de fonde, som LEV er med til at administrere, ser jeg også flere, der ikke har råd til basale ting som vinterovertøj og lignende. De trange økonomiske vilkår har ført til tilstande, hvor kommunerne hver dag må være mere og mere kreative for at få deres budgetter til at holde. I disse vintertider er der kommuner, som må melde fra i forhold til snerydning på små veje og cykelstier. Ældre borgere lever i eget skidt, fordi rengøringen er skåret ned til et niveau, som gør gerningen kritisabel. I LEV har vi set tiltag til besparelser, som gør tilværelsen meget vanskelig for eksempelvis børnefamilier (se artikel vedrørende specialbørnehaven Solsikken inde i bladet). Derudover har vi set en lind strøm af nedlæggelser af kan-tilbud og ændringer af de øvrige gennem mindre ressourcer eller flytning, som i høj grad gør tilværelsen vanskeligere for utrolig mange mennesker med udviklingshæmning. Vi har set regeringen komme med lovændringer, som vanskeliggør børnefamiliernes livsvilkår. Jeg tænker på den bebudede lov om ændring i forhold til at modtage tabt arbejdsfortjeneste. Lovforslaget vil ramme familier med mellemindkomster særligt hårdt. Og dem er der flest af. Regeringen har også gennemført lov om handle- og betalingskommune, som helt sikkert giver en masse administrativt arbejde, men også begrænser borgerens mulighed for at stemme på de politikere, som bestemmer over dem. Samtidig indføres en digital verden, som sætter store dele af befolkningen helt uden for samfundet. Også her rammes mennesker med udviklingshæmning hårdt. Jo, året har også givet noget positivt. Jeg skal ikke undlade at sige, at vi i LEV er utrolig taknemlige for, at Dansk Folkeparti har forstået, at unge med udviklingshæmning selv om de måske ikke kan arbejde på det ordinære arbejdsmarked og derfor skal have pension - kan gøre en samfundsindsats. Således har Dansk Folkeparti sørget for, at der bliver afsat midler til at støtte arbejdet for, at unge med udviklingshæmning via uddannelse og jobstøtte kan fungere på det ordinære arbejdsmarked og således give sit bidrag til, at samfundet fungerer. Af Sytter Kristensen, LEVs landsformand Jeg vil gerne sige vores mange tillidsfolk landet over tak for en utrolig stor indsats. Uden jeres arbejde ville mange ting være gået meget værre, end tilfældet er. Også tak til de heldigvis mange samarbejdspartnere, som har støttet vores sag året igennem og medvirket til, at der også sker fremskridt mange steder. LEV December 2010 n 5

6 Michelle Radley Hansen og Mathilde Flemming Andreasen og Mathilde Af Arne Ditlevsen n Foto: privat Guldborgsunds mirakelkur? Måske er det den falsterske luft, der gør det. Måske er det kreative politikere og embedsmænd. Faktum er i hvert fald, at Guldborgsund Kommune har ændret kommunens eneste specialtilbud til børn med særlige behov til et almindeligt dagtilbud og flyttet børnene med over uden yderligere dikkedarer. En fiks måde at spare penge på, men ulovlig Februar 2009: Mathilde visiteres til Specialbørnehaven Solsikken. November 2010: Mathildes forældre får brev om, at hun er optaget i dagtilbuddet Solsikken. Ikke mere specialtilbud til Mathilde. Hun må vel derfor anses for at være rask og normalt fungerende. Sådan ser Mathildes forældre dog ikke på sagen. - Mathilde er tre år, men udviklet som en på 6-8 måneder. Mathilde lider af mikrocefali, det vil sige, at hendes hjerne er for lille. Hun kan ikke tale og heller ikke gå, fortæller Mathildes far, Flemming Andreasen. Tilsvarende for en anden Mathilde, som er seks år og bor i Sakskøbing: - Vi har også fået brev om, at Mathilde nu skal gå i dagtilbuddet Solsikken. Og så vidt jeg ved, er der ikke indtruffet en mirakuløs ændring i hendes tilstand, siger Mathildes mor, Michelle Radley Hansen. Så for forældrene er der på ingen måde forståelse for, at en politisk beslutning i Guldborgsund Kommune kan have helbredende virkning for deres børn med handicap. Flemming Andreasen og Michelle Radley Hansen har derfor sammen med de andre forældre til børn i Specialbørnehaven Solsikken kæmpet i månedsvis for at få kommunen til at droppe en beslutning om, at Solsikken skal ændres fra at være et specialtilbud under serviceloven til at være et dagtilbud under dagtilbudsloven. Ifølge Janne Hansen (V), formand for Børne- og Undervisningsudvalget i Guldborgsund Kommune, betyder Solsikkens ændring af status ikke en ændring i det indhold, som tilbuddet hidtil har givet. Men det er givet, at der med statusændringen følger en væsentlig ændring i de økonomiske vilkår, der er forbundet med at have et barn indskrevet der. For på lige fod med andre forældre til børn i almindelige dagtilbud skal forældrene nu selv betale for en institutionsplads og desuden selv stå for transporten af barnet til og fra Solsikken. For forældrene er det et hårdt slag rent økonomisk og praktisk. For kommunen er det en kreativ måde at omgå den friplads-ordning, som typisk er forbundet med visitering til et specialtilbud et såkaldt 32-tilbud. Og penge i kassen giver Guldborgsund Kommunes manøvre. Budgettet for 2011 viser en besparelse på kr. som følge af manøvren med at ændre Solsikkens status. 6 n LEV December 2010

7 Harmonisering Besparelser er dog ikke den begrundelse, Guldborgsunds borgmester, John Brædder (Nyt Guldborgsund-listen), giver i et brev til forældrene i forældrebestyrelsen i Solsikken dateret den 6. september 2010 om ændringerne i Solsikkens organisatoriske placering: I Solsikken varetages ca. 85 procent af arbejdet af det pædagogiske personale og ca. 15 procent af personale, som er uddannet til at varetage behandlingsopgaverne, og på den baggrund har Guldborgsund Kommune besluttet, at Solsikken efter 1. januar 2011 skal drives iht. dagtilbudsloven, men samtidig også fortsat tilbyde behandling. En yderligere begrundelse for den organisatoriske placering (dagtilbudsloven) er, at også børn med særlige behov er omfattet af pasningsgarantien iht. dagtilbudsloven og de deraf følgende regler (f.eks. reglerne vedr. institutionernes lukkedage). Flemming Andreasen, far til Mathilde på tre år, ryster på hovedet: - Det er jo absurd. De snakker som var det et almindeligt dagtilbud, men hvor mange dagtilbud åbner kl og lukker kl ? Revisitering Gitte Madsen, handicapkonsulent og socialrådgiver med et bredt kendskab til hele handicapområdet og i øvrigt tilknyttet LEVs rådgivning, siger om Guldborgsunds ageren: - For mig er det eneste rigtige i den her sag at tage udgangspunkt i børnene. Når børnene er visiteret til et særligt dagtilbud, så er kommunen forpligtet til at stille et særligt tilbud til rådighed. Kommunen kan godt tage den enkelte sag op og visitere til et andet tilbud, såfremt der er sket ændringer i barnets behov, men der skal altid foretages en individuel vurdering. - Tilsvarende kan kommunen godt lave Solsikkens status om fra et specialtilbud under serviceloven til et tilbud under dagtilbudsloven. Men det er faktisk uinteressant, hvad man kalder tilbuddet. For når børnene er visiteret til særligt tilbud, så er kommunen forpligtet til at stille et særligt tilbud til rådighed. Og ændringen af et dagtilbuds juridiske grundlag fritager ikke kommunen for at lave en ny visitation af hver enkelt barn, siger Gitte Madsen, der betegner det som direkte ulovligt ikke at følge denne procedure. Hun har i øvrigt heller aldrig hørt om, at et tilbud under dagtilbudsloven udelukkende betjener børn, der har et særligt behov for behandling og støtte på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Gitte Madsen anbefaler hver enkelt forælder, som har et barn, der er visiteret til et særligt tilbud, til at gå til kommunen og kræve at få en afgørelse på, at barnet fremover skal have sine behov tilgodeset i et almindeligt dagtilbud. - For hvad er det lige, der gør, at man i kommunen tænker, mit barn nu kan visiteres til et almindeligt dagtilbud? Kommunen må give en begrundet afgørelse med klagevejledning, siger Gitte Madsen. Det handler om besparelser Også LEVs landsformand, Sytter Kristensen, tager afstand fra Guldborgsund Kommunes ændringer vedrørende Solsikken. - Det kan godt være, at de siger, at de forskellige børnepasningstilbud skal harmoniseres, men børnene kan jo ikke harmoniseres med andre børn. Det er jo ikke for sjov, at de går i et særligt dagtilbud. Og kommunen mener åbenbart heller ikke, at tilbuddet er så almindeligt, at åbningstiderne skal være som i andre kommunale børnehaver. Et almindeligt arbejde er jo ikke foreneligt med disse åbningstider, siger Sytter Kristensen, der i øvrigt også finder det påfaldende, at kommunen ikke mener, at pædagogisk nærvær kan være specialiseret behandling. - Hvis vi ser det i et lidt større perspektiv, så er det selvfølgelig dybt bekymrende, at Guldborgsund Kommune og andre enten ikke kender loven eller også tænker, at går den, så går den i et forsøg på at finde nogle ekstra kroner i de pressede budgetter. Denne sag har så stor principiel betydning, at jeg vil rejse den over for socialministeren. For når kommunerne handler, som Guldborgsund gør her, så er spørgsmålet jo, om de har forstået deres forpligtelser. En dyr plads At benytte det nye dagtilbud Solsikken koster fremover forældrene en egenbetaling. Ifølge Guldborgsund Kommune er der tale om en harmonisering med kommunens andre dagtilbud. Og det mener kommunen helt bogstaveligt. Da der er tale om et særligt tilbud under dagtilbudsloven er der her 50 procent friplads. Prisen for en plads er 2702 kr. Med 50 procents friplads-reduktion giver det en udgift på 1351 kr. pr. barn. Det svarer sjovt nok helt præcist til prisen for en plads i en af kommunens almindelige børnehaver. Bonusinfo Forældrene i forældrebestyrelsen i Solsikken nævner også disse forhold som problematiske ved ændringen af Solsikken til et almindeligt dagtilbud: Den manglende fælles transport gør aflevering og afhentning til en problematisk affære, fordi det bryder med den faste struktur, som mange af børnene har brug for Åbningstiden udvides med seks timer om ugen, men de i alt 40 åbne timer er stadig ti færre end i kommunens øvrige almindelige dagtilbud Der følger ikke flere personaletimer med, selv om åbningstiden øges LEV December 2010 n 7

8 Annonce

9 Mor må vælge mellem dagpenge eller dagtilbud Konsekvenserne af Solsikkens nye status som almindeligt dagtilbud er mange for de involverede familier. Michelle Radley Hansen mister f.eks. sine dagpenge, fordi hun ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, når hun selv skal stå for transporten af sit barn Michelle Radley Hansen er fortvivlet over ændringen af Solsikken fra at være et specialtilbud til et almindeligt dagtilbud. De ændrede betalingsregler betyder for hende, at hun nu selv dagligt skal køre ialt 88 kilometer frem og tilbage mellem Sakskøbing og Nykøbing for at aflevere og hente Mathilde. Det tager alt i alt omkring 2 ½ time. Michelle har ellers søgt om hjælp til kørsel af datteren i en særlig pulje, som Guldborgsund har afsat efter ændringen af Solsikkens status, men fået afslag. - Jeg er i øjeblikket på dagpenge, men fra den 1. januar står jeg ikke længere til rådighed for arbejdsmarkedet, fordi jeg skal bruge så lang tid på transport af Mathilde til Solsikken. Det har min a-kasse oplyst. Michelle fortæller, at Guldborgsund Kommune har forsikret, at ingen forældre vil blive stillet dårligere af organisationsændringen, og at der i øvrigt var tale om en ligestilling med forældrene til børn i andre daginstitutioner. - Men at jeg kan miste retten til dagpenge, kan vi ikke se som andet end en forringelse og absolut ingen ligestilling i forhold til forældre til børn i almindelige daginstitutioner. Konsekvensen kan blive, at Michelle og hendes mand Lars tager Mathilde ud af Solsikken, fordi de ikke har råd til at miste dagpengene. - Så må Guldborgsund Kommune jo finde en plads til Mathilde i en almindelig daginstitution tættere på hjemmet, med fuld støtte og tilsvarende behandling som i Solsikken, siger Michelle Radley Hansen. Information til brugerbands! Festivalen: Festivalen 2011 afvikles den juni. Billetsalget: Billetsalget starter mandag den 7. marts kl på tlf Tilmelding af Brugerbands: 1. Fælles for scenerne: Tilmeld jer via tryk på Information - tryk på Brugerbands - tryk på info/retningslinjer (læs disse) - tryk tilmelding - Udfyld skema og tryk send. 2. Optræden på store scene: I skal sende cd eller dvd. 3. Optræden på teltscenen: Ingen specielle krav. 4. Tilmeldingsfrist: Tilmeldingen skal være festivalen i hænde senest den 14. januar Ved problemer kontakt: Niels Sørensen på Brugerbands der optræder: Brugerbands der optræder på festivalen vil kunne ses på festivalens hjemmeside efter den 7. februar Vil du vide mere om billetsalg og festival 2011, så tjek - eller læs i Fagbladet Folkeskolen, SOCIALPÆDAGOGEN og LEV i slutningen af februar. LEV December 2010 n BB 190x100mm.indd 1 01/11/

10 Annonce

11 Foto: Ib Geertsen n Et helt særligt tilbud LEV-bladet har stillet formand for Guldborgsund Kommunes Børne- og undervisningsudvalg, Janne Hansen (V), nogle spørgsmål om ændringerne i Solsikken. Her følger hendes svar efterfulgt af kommentarer fra Michelle Radley Hansen, mor til barn i Solsikken samt næstformand i forældrebestyrelsen, og Gitte Madsen, socialrådgiver LEV-bladet: Kan man have et specialtilbud under dagtilbudsloven, som kun er et specialtilbud? Janne Hansen: Solsikken er ikke kun et specialtilbud og har aldrig været det. Michelle Radley Hansen: Pladder! I notat fra børne- og undervisningsudvalgets udvalgsmøde den 15. marts 2010 står der: Specialinstitutionen Solsikken er pt. et behandlingstilbud til fysisk og/ eller psykisk handicappede børn, drevet efter servicelovens 32 citat slut! Gitte Madsen: Janne Hansen udtalelse er ikke korrekt. Solsikken har altid været et særligt dagtilbud, amterne kunne slet ikke oprette andet, og dermed også altid været et specialtilbud. LEV-bladet: I en skrivelse fra september til forældrebestyrelsen i Solsikken skriver borgmester John Brædder bl.a., at 85 procent af personalet er pædagogisk og ca. 15 procent er uddannet til at varetage behandlingsopgaver. Mener du, at pædagogisk nærvær ikke er specialiseret behandling? JH: Pædagogisk nærvær ydes i alle vores institutioner og på forskellige niveauer. Derfor har vi et alsidigt dagtilbud i Guldborgsund Kommune, der spænder fra et almindeligt dagtilbud til de mere specialiserede tilbud, hvoraf Solsikken nu bliver et af de mere specialiserede dagtilbud. Det specialiserede tilbud omfatter støtte til enkelte børn eller børnegrupper i alle dagtilbud, fire specialgrupper i fire forskellige dagtilbud fordelt over hele kommunen og så Solsikken. Det specielle tilbud i minigrupperne svarer i omfang til det specielle, pædagogiske tilbud i Solsikken og så har Solsikken behandlingsdelen som den eneste institution. GM: Og derfor er der også tale om et særligt dagtilbud! I øvrigt kan man slet ikke tale om 85% dagtilbud og 15% behandlingstilbud. I Socialministeriets vejledning om særlige dagtilbud skrives, at et særligt dagtilbud skal ud over, hvad der fremgår af formålsbestemmelsen for de almindelige dagtilbud til børn, give særlig støtte, behandling m.v. til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. LEV-bladet: Hvorfor bliver børnene ikke revisiteret (oprindelig blev de jo visiteret til et specialtilbud, nu skal de gå i et almindeligt dagtilbud)? JH: Børnene bliver fortsat visiteret til Solsikken og der sker løbende en revisitation der henvises til visitationsreglerne for Solsikken. MRH: Hvilke visitationsregler mon det er, der henvises til? Jeg kender dem ikke og er ikke bekendt med, at visitationsreglerne skulle være ændret. GM: Når et barn er visiteret til et særligt dagtilbud, kan man ikke pludselig sætte barnet i et almindeligt dagtilbud, og det er jo, hvad kommunen gør. I øvrigt er visitationsreglerne ikke noget, kommunen selv kan opfinde eller fastsætte, de er reguleret i servicelovens Janne Hansen er en modig politiker, som kommer med et bud på, hvorfor Guldborgsund Kommune har handlet, som de gør. Men synd at hendes embedsmænd ikke har kunnet klæde hende bedre på. Det kommer til at virke helt pinagtigt, men det kan vi ikke klandre Janne Hansen for. En politiker kan ikke have sat sig ind i alle regler og love, men det burde andre i Guldborgsund Kommune have gjort, inden sagen var kommet så vidt Sytter Kristensen, landsformand for LEV LEV December 2010 n 11

12 Oplysning til kommunerne og borgerne om reglerne Besparelser er ikke gyldig grund til at udsætte en tildelt ydelse Det er ikke lovligt for en kommune at tildele hjælp efter serviceloven, men så undlade at give den grundet besparelser. Det viser en ny afgørelse fra statsforvaltningen i en sag fra Silkeborg Kommune Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Silkeborg Kommune ikke har kunnet undlade at iværksætte den tildelte hjælp til A begrundet i besparelser i kommunen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Silkeborg Kommune har handlet i strid med serviceloven ved at undlade at iværksætte den tildelte hjælp til A. Eller sagt med andre ord: Det er ikke i orden for en kommune at undlade at give en tildelt hjælp på grund af besparelser. Det er essensen af en vigtig afgørelse, som Statsforvaltningen Midtjylland har foretaget på baggrund af en klage fra en borger, som i denne artikel blot kaldes A. Sagens baggrund A fik af Silkeborg Kommune i 2009 bevilget hjemmevejledning to timer ugentligt efter servicelovens 85. Det blev samtidig ved afgørelsen meddelt A, at Silkeborg Kommune ikke i øjeblikket havde mulighed for at iværksætte hjemmevejledningen på grund af besparelser. A fik derfor oplyst, at hun var optaget på venteliste og ville blive kontaktet, når hjemmevejledning igen kunne iværksættes. A indbragte sagen for Det sociale Nævn. Nævnet afviste at behandle sagen og sendte den i stedet til tilsynet til behandling. Silkeborg Kommune argumenterer i sagen er, at serviceloven ikke indeholder regler om frister inden for hvilke, den hjælp, som kommunen har bevilget, skal ydes. Kommunen anfører videre: På grund af store budgetmæssige overskridelser på området for socialt udsatte har Social- og arbejdsmarkedsafdelingen i Silkeborg Kommune i august 2008 været nødsaget til at etablere en venteliste for personer, som afdelingen har bevilliget bostøtte efter servicelovens 85. Borgere på venteliste tilbydes altid råd og vejledning fra sagsbehandlerne i ventetiden, og der følges løbende op på sagerne. De borgere på ventelisten, der vurderes at have størst behov for støtte, rykkes frem på ventelisten, således at det er borgere med størst behov, der først vil modtage støtte, samt at Silkeborg Byråd i marts eller april 2009 skulle drøfte de økonomiske udfordringer på området. Herefter ville den pågældende borger blive orienteret om, hvornår det forven tedes, at vedkommende kunne modtage den bevilgede bostøtte. Statsforvaltningen har til brug for behandlingen af sagen indhentet oplysninger fra det daværende Indenrigs- og Socialministerium for at høre, om der efter ministeriets opfattelse er hjemmel til at oprette ventelister, og om der i givet fald er grænser for, hvor længe en borger må stå på venteliste. 12 n LEV December 2010

13 Statsforvaltningens udtalelse Når kommunen har tillagt en borger en lovbestemt ydelse, er kommunen dernæst forsyningsansvarlig, jf. servicelovens 4. Det vil sige, at det er kommunen, der skal sørge for, at den bevilgede ydelse faktisk også leveres. Kommunens afgørelse om tildeling af en ydelse efter serviceloven tillægger borgeren et retskrav på ydelsen, samtidig med at kommunen får til opgave at levere den pågældende ydelse. Borgerens ret gælder principielt fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, eller fra den dag, hvor den ifølge kommunens eller Det Sociale Nævns afgørelse er gældende. Den gælder endvidere indtil den dag, hvor ydelsen efter loven eller afgørelsen skal ophøre, eller indtil kommunen ved en fornyet afgørelse fratager borgeren den tidligere tillagte ydelse m.v. Kommunen kan således som udgangspunkt ikke udsætte efterlevelse af sin egen visitationsafgørelse eller reducere en service varigt eller midlertidigt, så længe borgerens retskrav er gældende. Der kan efter statsforvaltningens opfattelse være forhold, som efter en konkret vurdering berettiger, at en ydelse m.v. udsættes eller midlertidigt standses eller reduceres, efter at der er truffet afgørelse om tildeling. Her nævner statsforvaltningen selv, hvis kommunen ikke har og ikke her og nu er i stand til at skaffe det fornødne mandskab eller udstyr Det vil derimod efter statsforvaltningens opfattelse være i strid med forsyningspligten efter serviceloven, hvis kommunen for at gennemføre besparelser udsætter, indstiller eller reducerer udførelse af tildelte ydelser. Dette gælder også, hvis udsættelsen m.v. for eksempel er resultatet af et ansættelsesstop eller afskedigelser begrundet i ressourcemangel. Hvis kommunen som følge af ressourcemangel anser det for nødvendigt at reducere sit serviceniveau på et område, må det ske ved, at den som myndighed ændrer sin tildelingspraksis indenfor lovgivningens rammer. Det er endelig efter 173 kommunen, der afholder udgifterne efter loven. Det er således den enkelte kommunalbestyrelse, der har det samlede ansvar for at træffe afgørelser efter loven, ligesom det er kommunalbestyrelsen, der har ansvar for at sikre, at der er de relevante tilbud til borgerne og den hermed forbundne finansiering. Det er herefter statsforvaltningens opfattelse, at Silkeborg Kommune ikke har kunnet undlade at iværksætte den tildelte hjælp til A begrundet i besparelser i kommunen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Silkeborg Kommune har handlet i strid med serviceloven ved at undlade at iværksætte den tildelte hjælp til A. Statsforvaltningen anmoder Silkeborg Kommune om at oplyse, hvad kommunen agter at foretage sig i anledning heraf. Læs hele udtalelsen på statsforvaltningens hjemmeside Kommentar fra LEV til sagen fra Silkeborg: Økonomien er IKKE over loven Det er glædeligt at læse denne afgørelse, som er af stor betydning for de mange, som er afhængige af støtte for at kunne klare et selvstændigt liv. Det er meget vigtigt at få understreget, at det ikke er i overensstemmelse med gældende lov at tilsidesætte en visiteret hjælp til en borger, som skønnes at have behov for ydelsen, på grund af overskridelse af budgettet. Økonomien er altså ikke over loven. Det kan vi naturligvis kun være tilfredse med. Nu må vi så håbe, at denne afgørelse ikke får kommunerne til at undlade at visitere, når der er behov for hjælp. Sytter Kristensen Landsformand for LEV LEV December 2010 n 13

14 Annonce

15 Få aktuelle nyheder og LEVs holdninger Hvordan? Ved straks at tilmelde dig LEVs elektroniske nyhedsbrev Hvorfor? For at følge med! Hvor? På klik på Nyhedsbrev LEV December 2010 n 15

16 Af Anja Dybris, journalist n vem Der mangler kampagner og H a n d i c a p k o n v e n t i o n e n estemmer m du kan fanfarer I dag mere end et år efter, at FN's tte sammen handicapkonvention trådte i kraft i Danmark er der endnu ikke flyttet noget. Hverken på holdninger eller praktisk politik. d din reste? - Regeringen har svigtet afgørende, mener Holger Kallehauge, formand for PTU. - Derfor må danske handi caporganisationer ud at slå på tromme for vores rettigheder 16 n LEV December 2010

17 Danske borgere med handicap har ikke fået bedre muligheder i forhold til de allerfleste centrale artikler i handicapkonventionen, og befolkningens holdninger til handicappede er tilsynelad ende de samme eller værre, end før konventionen trådte i kraft. - Jeg mener, at regeringen har svigtet afgørende. Den mangler at lave en plan for, hvordan vi gennemfører en politik, der sikrer handicappede de menneskerettigheder, der står i handicapkonventionen, siger Holger Kalle hauge, tidligere landsdommer og formand for PTU, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede. - Der mangler kampagner og fanfarer. Holger Kallehauge var repræsentant i den danske FN-delegation, der forhandlede Handicapkonventionen i årene 2004 til 2006 i New York. - Løsninger for handicappedes adgang til boliger, uddannelse, arbejde og andre rettigheder i dag hænger ikke sammen, men er spredt ud over landet som salt på en æggemad. Tilgængeligheden er ofte på et u-landsniveau, og vi er tvunget til at hoppe fra tue til tue... og det er det, vi er dårligst til, beskriver han. Hvem og hvordan? Når den danske regering ikke handler. Hvem skal så? Og hvordan? Det holdt netværket RAV, Retssikkerhed, Anstændighed og Værdighed en konference om i slutningen af oktober. Kan enkeltpersoner, netværk og organisationer overhovedet stille noget op? diskuterede pårørende, pædagoger, eksperter og andre interesserede på kon ferencen. - Det er i høj grad op til handicaporgani sationerne at sætte turbo under en politik, der skaffer handicappede de rettigheder og muligheder, de burde have, sagde Holger Kallehauge. Landsforeningen LEVs oplysende Go-Cards og ULFs demonstration foran Christiansborg den 4. november er gode begyndelser. Også kommunernes handicapråd kan være spillere på den bane, hvis de lokale handicaporganisationer skubber på som lobbyister. Holger Kallehauge mener, det er en rigtig god decentral begyndelse, at 80 ud af 92 kommuner har udarbejdet en handicappolitik. Men kommunerne kan ikke gøre artiklerne i handicapkonventionen operationelle, fordi regeringen har forsømt at lave en plan og beslutte overordnede direktiver for regioner og kommuner. - Lige nu bliver økonomien brugt som undskyldning for, at der ikke er sket mere, men vi som er en del af verdens største minoritetsgruppe, cirka 600 millioner mennesker i alt er jo aldrig blevet prioriteret i dansk politik. Vi har ikke mærket opgangen fra 2001 til 2008, fremhæver Holger Kallehauge. Han forudser, der heller ikke sker meget i det næste halve år. Dels fordi der snart skal være valg, og regeringen ikke vil forpligte sig økonomisk, dels fordi de socialministerielle kræfter bliver brugt på den rapport, som regeringen i sommeren 2011 skal aflevere til FN om, hvordan status er på handicapområdet i forhold til konventionen. - Danske Handicaporganisationer (DH) laver en skyggerapport, og i den bliver der ikke lagt fingre imellem, lover Holger Kallehauge. Uanstændigt - Her midt i en krisetid, har vi oplevet, at handicappede er blevet omtalt på en ikke-anstændig måde, som vi ikke har oplevet siden 20 erne, supplerede Birgit Kirkebæk, Dr. pæd, på netværkskonferencen. Hun ønsker også et oprør. Et nyt folkeligt oprør mod, at vi lever i et land, hvor vi omtaler andre mennesker så usolidarisk, som til fældet er i dag. Det burde ikke være nødvendigt, at ULF på sin hjemmeside skal præcisere: Vi vil ikke nasse eller være dovne. Vi vil bare gerne have samme muligheder som alle andre. Vi drømmer også om uddannelse, job, en god bolig, kæreste og et dejligt liv. Også på socialpædagogernes kongres midt i november diskuterede deltagerne det horrible menneskesyn, som metaforen om, at mennesker med specielle behov er som en gøgeunge i den kommunale velfærdsrede, er udtryk for. - På et dialogmøde under kongressen spurgte vi regionale og kommunale politikere, hvad der vægtes mest: Faglighed eller økonomi, fortæller Lars Petersen, formand for socialpædagogerne i Storkøbenhavn og praktisk tovholder i RAV. - Det fremgik meget tydeligt, at økonomien er styrende for den regionale og kommunale handicappolitik. Netværket RAV Netværket blev dannet for flere år siden under mottoet: Aldrig mere Strandvænget. Nu skulle Retssikkerhed, Anstændighed og Værdighed for mennesker med nedsat funktion i højsædet, mente stifterne. I dag er RAVs primære opgaver blandt andre: n At synliggøre, hvad der gøres og kan gøres for at skabe udvikling, forandring og livskvalitet til borgere med udviklingshæmning n At formidle, udvikle og koordinere ny viden, så alle borgere med udviklingshæmning i praksis får de borgerrettigheder og et værdigt liv, de har ret til og krav på n At skabe national og lokal erfarings- og vidensdeling for at få fjernet magtanvendelse, under trykkelse og ydmygende behandling n At sikre udviklingshæmmedes, medarbejderes og pårørendes ytringsfrihed Alle er velkomne i samarbejdet. Kontakt: LEV December 2010 n 17

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 08-12- 2010 TILSYNET Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Statsforvaltningen Midtjylland, fører i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

HER GÅR DET GALT G LAT. Når førtidspension er det soleklare svar

HER GÅR DET GALT G LAT. Når førtidspension er det soleklare svar HER GÅR DET GALT G LAT Når førtidspension er det soleklare svar Det åbenlyse valg HER Folketinget er i gang med at kigge på, hvordan fremtidens førtidspension skal se ud. Regeringen har blandt andet lanceret

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

Manifest fra Tænketank om fremtidens boliger til mennesker med handicap

Manifest fra Tænketank om fremtidens boliger til mennesker med handicap Manifest fra Tænketank om fremtidens boliger til mennesker med handicap Hvem skal bestemme, hvor mennesker med handicap skal bo? Hvem mennesker med handicap skal bo sammen med? Og hvordan mennesker med

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th Randers NV Tlf.nr

LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th Randers NV Tlf.nr Handicaprådet Randers Kommune LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th. 8920 Randers NV Tlf.nr.29 29 05 93 bentluno@mail.tele.dk www.randers.lev.dk 9.3.2017 Tilkendelse af førtidspension til udviklingshæmmede

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Lovgivning om NemID skaber problemer for udviklingshæmmede

Lovgivning om NemID skaber problemer for udviklingshæmmede Lovgivning om NemID skaber problemer for udviklingshæmmede Mennesker, der ikke kan håndtere pinkoder og NemID, har store problemer med at få støtte til at logge ind på de digitale platforme. Konsekvenserne

Læs mere

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Artikel fra Muskelkraft nr. 3, 2004 Sproget er en hæmsko Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Af

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

Det er dumt at lade være

Det er dumt at lade være Det er dumt at lade være Job med løntilskud er en god forretning for Peter, hans arbejdsgiver, kommunen og for det danske samfund. Det er dumt at lade være, når der i sandhed er tale om en win-win situation

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Kvalitetsstandard for Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Ishøj Kommune 1 Vi er glade for at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk Kommuners kvalitetsstandard på området for tabt arbejdsfortjeneste.

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

Artikel 23 - Forældre med handicap har ret til at få passende hjælp til opgaver i forhold til børnene

Artikel 23 - Forældre med handicap har ret til at få passende hjælp til opgaver i forhold til børnene Artikel 23 - Forældre med handicap har ret til at få passende hjælp til opgaver i forhold til børnene Socialrådgiver Bente Juul Röttig 1 Handicapkonventionen artikel 23,2 Børnekonventionen artikel 3 og

Læs mere

Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer om hjemmetræning af børn og unge

Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer om hjemmetræning af børn og unge Til Undervisningsministeriet, svend.e.gertz@uvm.dk & Velfærdsministeriet, mln@vfm.dk Hvidovre, 8. september 2008 Sag 08/838 Dok. 10707/08 SL/kp/sih/kft Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer om

Læs mere

Relationer. høringsudgave. rykker

Relationer. høringsudgave. rykker Relationer høringsudgave rykker Nogen er der for dig Du er der for nogen Et liv i samspil... I Aalborg Kommune står vi for en professionel indsats, og det indebærer helt oplagt tæt samarbejde om den situation,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør. Sendt pr. e-post

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør. Sendt pr. e-post Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Sendt pr. e-post 18-12- 2 0 1 3 Statsforvaltningen har skrevet følgende til Statsautoriseret Revisor Niels Borum Madsen, Kongevejen 3, 3000 Helsingør: T

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Sårbarhedsundersøgelse 2017

Sårbarhedsundersøgelse 2017 Sårbarhedsundersøgelse 2017 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.030 forældre til børn med autisme Maj 2017 Indledning: Når børn får diagnosen autisme, så kommer forældrene ind i det offentlige system og

Læs mere

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus.

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus. Talepapir Aarhus Kommune Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus. Jeg har set frem til mødet i dag. Det er afgørende for mig, at vi får givet jer en omhyggelig orientering

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

PÅRØRENDEAFTEN I LAVUK STJERNEN DEN 26. FEBRUAR 2014 SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORG

PÅRØRENDEAFTEN I LAVUK STJERNEN DEN 26. FEBRUAR 2014 SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORG PÅRØRENDEAFTEN I LAVUK STJERNEN DEN 26. FEBRUAR 2014 SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORG SELVBESTEMMELSESRETTEN OG OMSORG Grundlæggende principper Intentionen i serviceloven Medborgerskab Selvbestemmelse / medbestemmelse

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Redegørelse til Socialudvalget om forældrebetaling og konkret og individuel vurdering samt svar på spørgsmål fra Hans Halvorsen Christian Budde,

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Den 11. november Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.-

Den 11. november Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Den 11. november 2015 Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Ældrerådet har på sit møde mandag den 09.11.2015 behandlet Dagsordenen til møde i Udvalget for Sundhed

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus.

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus. Talepapir Aarhus Kommune Socialforvaltningen Anledning Tale holdes den Informationsmøde for BPA brugere 26. november kl. 15 i Turbinehallen Sagsnummer: Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI

Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI Det er ikke legende let Jeg kan godt mærke, at det sidder i mig endnu. Chokket altså. Fra de gange jeg er faldet ned på togskinnerne. Det kommer jeg mig

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Referat fra burger/pårørenderåd møde

Referat fra burger/pårørenderåd møde Referat fra burger/pårørenderåd møde Mødedato Den 29. september 2015 kl. 16.30 18.30 Mødested Deltager Vesterbrogade 23 C fælleslejligheden. Søren Mouritsen, Svend Børge M. Nielsen, Jacob Mølgaard, Ole

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser. 11. oktober 2011

Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser. 11. oktober 2011 2011 20-9. Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om hvorvidt det var lovligt at en kommune ifølge sine retningslinjer

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob?

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob? Henrik Appel Esbensen, MB 15. februar 2013 Sagsnr. 2012-188370 Dokumentnr. 2013-130468 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 31. januar 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Derfor mener Scleroseforeningen: Afsluttende bemærkninger

Derfor mener Scleroseforeningen: Afsluttende bemærkninger Derfor mener Scleroseforeningen: At den foreliggende gennemgribende ændring af Servicelovens voksenbestemmelser, også bliver brugt til direkte i lovteksten, at tydeliggøre retten til hjælp til forældreopgaver

Læs mere

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Den 18. september inviterede borgmester Hans Toft og Handicaprådet til borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor temaet var evalueringen

Læs mere

Referat af Lev Randers bestyrelsesmøde nr

Referat af Lev Randers bestyrelsesmøde nr Referat af Lev Randers bestyrelsesmøde nr. 75 1. Torsdag den 22. juni 2017 kl. 19.00-21.30 Klub 85, Stenaltvej DAC. Deltagere : Arne, Bent L., Vitus, Hans, Bent O. og Mai. Afbud fra Jørgen og Ole. Nr.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 Folketinget Christiansborg 1240 København K København, d. 16. september 2016 Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 I forbindelse med socialtilsynenes regodkendelse af sociale tilbud

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere