ISSN: Udvikling for udviklingshæmmede. N r. 8. DEC årgang. Tango. i SampoVig. side 28

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. N r. 8. DEC. 2010. 59. årgang. Tango. i SampoVig. side 28"

Transkript

1 ISSN: Udvikling for udviklingshæmmede. N r. 8. DEC årgang Tango i SampoVig side 28

2 Annonce

3 Kort nyt 5 Leder 2010 vil nok ikke blive husket for det gode 6 Kan man helbrede udviklingshæmning i Guldborgsund? Kommunens eneste specialtilbud til børn bliver i hvert fald ændret til et almindeligt dagtilbud 12 Besparelser er ikke grund nok til at udsætte tildelt ydelse Ny afgørelse fra statsforvaltningen 16 Handicapkonventionen træder vande Der mangler kampagner og fanfarer 21 Hvem bestemmer om du kan flytte sammen med din kæreste? 23 Er din rejseforsikring i orden? Nyt fra HANDI Forsikringsservice 24 Hvordan fungerer folkeskolen for børn med udviklingshæmning? Se 26 Tænk helhedsorienteret i forhold til de unge Det er dumt at lade være 28 Billedreportage Tango i SampoVig 33 Bank-Mikkelsen prisen Læge og journalist hædret 37 Sommerferie 2011 Se oversigt over LEVs sommerhuse 42 Smutvej til sundhed Udviklingshæmmede lærer at give viden om mad og motion videre 49 LEV nyt 50 Kort nyt LEV December 2010 n 3

4 Kommuner: TA loft bliver dyrt DH: Kære kommuner overhold lovgivningen! Danske Handicaporganisationer har igen måttet skrive til landets borgmestre for at få dem til at sikre, at ordningen om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) bliver administreret i overensstemmelse med lovgivningen. Læs hele skrivelsen på Bekymringen over konsekvenserne af regeringens forslag om at indføre et meget lavt loft over kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste, kommer efterhånden fra alle sider. KL udtrykte bekymring for udgifts stigninger i sit høringssvar, socialchefernes formand har kaldt forslaget for dyrt og utilfredsstillende. Og samtlige høringssvar fra faglige organisationer og handicaporganisationer betvivler økonomien bag loftet. I en artikel på altinget.dk giver flere kommunale topchefer nu også udtryk for skepsis over for forslagets økonomi. Der skal meget lidt til for at vælte den besparelse, som lovforslaget sigter på at opnå. Der vil komme nye udgifter til dag- og døgntilbud til børn med handicap, er vurderingen. EU vil udnytte økonomisk potentiale i handicappede Kommissær for justits og grundlæggende rettigheder Viviane Reding har netop offentliggjort et udspil, der skal gøre det nemmere at være handicappet i EU. Samtidig skal udspillet åbne for et uudnyttet økonomisk potentiale. Kommissionen anslår, at hver sjette borger i EU lider af handicap, hvilket betyder, at omkring 80 millioner mennesker i Unionen kræver særlige hensyn. Ved at opfordre virksomheder til at støtte handicappede i samfundet, for eksempel på internettet, vil der kunne åbnes for et helt nyt marked. "For at kunne deltage fuldt ud i vores samfund og vores økonomi, skal mennesker med handicap have lettere adgang til offentlige bygninger, offentlig transport og til digitale tjenester," siger Viviane Reding, der desuden ønsker, at der bliver udviklet standarder for tilgængelige varer og tjenester på europæisk plan. Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer, er generelt positiv over for Redings udspil, men er bange for, at strategien vil komme i modvind i de nationale regeringer. - Vores mest kvalificerede bud er, at der her vil være forældre, der ikke længere kan passe deres barn i hjemmet. Det kan jo især blive dyrt for dem med en høj indkomst. Og det vil vi komme til at mærke i vores dag- og døgntilbud, siger børne- og ungechef Vicki Brogaard fra Køge Kommune. LEVs formand, Sytter Kristensen, er glad for, at der er så bred modstand mod forslaget. - Alle med forstand på området har snart advaret mod det her loft. Det er et angreb på familier og børn, som i forvejen er hårdt ramt. Og kommunerne får nye udgifter til dag- og døgntilbud. Jeg håber, at regeringen snart kommer til fornuft. Det er ikke for sent at trække forslaget, siger Sytter Kristensen. 4 n LEV December 2010

5 vil nok ikke blive husket for det gode 2010 har efter min mening været et meget mærkeligt år. Finanskrise har fået os til at bremse op. Regeringen og finansverdenen maner til forsigtighed. Og på mange områder skæres der ind til benet. Samtidig fortsætter store dele af Danmarks befolkning på første klasse og opdager slet ikke, at rigtig mange borgere i dette land er ved at miste basal samfundshjælp, som gør, at de kommer til at leve på livsbetingelser, der grænser til omsorgssvigt. Vi kan høre i nyhederne, at vi danskere ikke længere ønsker os strikkede huer og køkkenredskaber i julegave, fordi vi har for meget af det i forvejen. Nej, vi vil have oplevelser. Så julegaverne er i år weekendophold, bjergbestigning, faldskærmsspring og den slags. Måske er dette overdrevet, men tendensen er der helt sikkert. Samtidig bliver flere og flere ikke i stand til at holde en jul, hvor børnene får en julegave, som kan matche klassekammeraternes. Flere og flere familier søger om hjælp til at komme gennem julen. I de fonde, som LEV er med til at administrere, ser jeg også flere, der ikke har råd til basale ting som vinterovertøj og lignende. De trange økonomiske vilkår har ført til tilstande, hvor kommunerne hver dag må være mere og mere kreative for at få deres budgetter til at holde. I disse vintertider er der kommuner, som må melde fra i forhold til snerydning på små veje og cykelstier. Ældre borgere lever i eget skidt, fordi rengøringen er skåret ned til et niveau, som gør gerningen kritisabel. I LEV har vi set tiltag til besparelser, som gør tilværelsen meget vanskelig for eksempelvis børnefamilier (se artikel vedrørende specialbørnehaven Solsikken inde i bladet). Derudover har vi set en lind strøm af nedlæggelser af kan-tilbud og ændringer af de øvrige gennem mindre ressourcer eller flytning, som i høj grad gør tilværelsen vanskeligere for utrolig mange mennesker med udviklingshæmning. Vi har set regeringen komme med lovændringer, som vanskeliggør børnefamiliernes livsvilkår. Jeg tænker på den bebudede lov om ændring i forhold til at modtage tabt arbejdsfortjeneste. Lovforslaget vil ramme familier med mellemindkomster særligt hårdt. Og dem er der flest af. Regeringen har også gennemført lov om handle- og betalingskommune, som helt sikkert giver en masse administrativt arbejde, men også begrænser borgerens mulighed for at stemme på de politikere, som bestemmer over dem. Samtidig indføres en digital verden, som sætter store dele af befolkningen helt uden for samfundet. Også her rammes mennesker med udviklingshæmning hårdt. Jo, året har også givet noget positivt. Jeg skal ikke undlade at sige, at vi i LEV er utrolig taknemlige for, at Dansk Folkeparti har forstået, at unge med udviklingshæmning selv om de måske ikke kan arbejde på det ordinære arbejdsmarked og derfor skal have pension - kan gøre en samfundsindsats. Således har Dansk Folkeparti sørget for, at der bliver afsat midler til at støtte arbejdet for, at unge med udviklingshæmning via uddannelse og jobstøtte kan fungere på det ordinære arbejdsmarked og således give sit bidrag til, at samfundet fungerer. Af Sytter Kristensen, LEVs landsformand Jeg vil gerne sige vores mange tillidsfolk landet over tak for en utrolig stor indsats. Uden jeres arbejde ville mange ting være gået meget værre, end tilfældet er. Også tak til de heldigvis mange samarbejdspartnere, som har støttet vores sag året igennem og medvirket til, at der også sker fremskridt mange steder. LEV December 2010 n 5

6 Michelle Radley Hansen og Mathilde Flemming Andreasen og Mathilde Af Arne Ditlevsen n Foto: privat Guldborgsunds mirakelkur? Måske er det den falsterske luft, der gør det. Måske er det kreative politikere og embedsmænd. Faktum er i hvert fald, at Guldborgsund Kommune har ændret kommunens eneste specialtilbud til børn med særlige behov til et almindeligt dagtilbud og flyttet børnene med over uden yderligere dikkedarer. En fiks måde at spare penge på, men ulovlig Februar 2009: Mathilde visiteres til Specialbørnehaven Solsikken. November 2010: Mathildes forældre får brev om, at hun er optaget i dagtilbuddet Solsikken. Ikke mere specialtilbud til Mathilde. Hun må vel derfor anses for at være rask og normalt fungerende. Sådan ser Mathildes forældre dog ikke på sagen. - Mathilde er tre år, men udviklet som en på 6-8 måneder. Mathilde lider af mikrocefali, det vil sige, at hendes hjerne er for lille. Hun kan ikke tale og heller ikke gå, fortæller Mathildes far, Flemming Andreasen. Tilsvarende for en anden Mathilde, som er seks år og bor i Sakskøbing: - Vi har også fået brev om, at Mathilde nu skal gå i dagtilbuddet Solsikken. Og så vidt jeg ved, er der ikke indtruffet en mirakuløs ændring i hendes tilstand, siger Mathildes mor, Michelle Radley Hansen. Så for forældrene er der på ingen måde forståelse for, at en politisk beslutning i Guldborgsund Kommune kan have helbredende virkning for deres børn med handicap. Flemming Andreasen og Michelle Radley Hansen har derfor sammen med de andre forældre til børn i Specialbørnehaven Solsikken kæmpet i månedsvis for at få kommunen til at droppe en beslutning om, at Solsikken skal ændres fra at være et specialtilbud under serviceloven til at være et dagtilbud under dagtilbudsloven. Ifølge Janne Hansen (V), formand for Børne- og Undervisningsudvalget i Guldborgsund Kommune, betyder Solsikkens ændring af status ikke en ændring i det indhold, som tilbuddet hidtil har givet. Men det er givet, at der med statusændringen følger en væsentlig ændring i de økonomiske vilkår, der er forbundet med at have et barn indskrevet der. For på lige fod med andre forældre til børn i almindelige dagtilbud skal forældrene nu selv betale for en institutionsplads og desuden selv stå for transporten af barnet til og fra Solsikken. For forældrene er det et hårdt slag rent økonomisk og praktisk. For kommunen er det en kreativ måde at omgå den friplads-ordning, som typisk er forbundet med visitering til et specialtilbud et såkaldt 32-tilbud. Og penge i kassen giver Guldborgsund Kommunes manøvre. Budgettet for 2011 viser en besparelse på kr. som følge af manøvren med at ændre Solsikkens status. 6 n LEV December 2010

7 Harmonisering Besparelser er dog ikke den begrundelse, Guldborgsunds borgmester, John Brædder (Nyt Guldborgsund-listen), giver i et brev til forældrene i forældrebestyrelsen i Solsikken dateret den 6. september 2010 om ændringerne i Solsikkens organisatoriske placering: I Solsikken varetages ca. 85 procent af arbejdet af det pædagogiske personale og ca. 15 procent af personale, som er uddannet til at varetage behandlingsopgaverne, og på den baggrund har Guldborgsund Kommune besluttet, at Solsikken efter 1. januar 2011 skal drives iht. dagtilbudsloven, men samtidig også fortsat tilbyde behandling. En yderligere begrundelse for den organisatoriske placering (dagtilbudsloven) er, at også børn med særlige behov er omfattet af pasningsgarantien iht. dagtilbudsloven og de deraf følgende regler (f.eks. reglerne vedr. institutionernes lukkedage). Flemming Andreasen, far til Mathilde på tre år, ryster på hovedet: - Det er jo absurd. De snakker som var det et almindeligt dagtilbud, men hvor mange dagtilbud åbner kl og lukker kl ? Revisitering Gitte Madsen, handicapkonsulent og socialrådgiver med et bredt kendskab til hele handicapområdet og i øvrigt tilknyttet LEVs rådgivning, siger om Guldborgsunds ageren: - For mig er det eneste rigtige i den her sag at tage udgangspunkt i børnene. Når børnene er visiteret til et særligt dagtilbud, så er kommunen forpligtet til at stille et særligt tilbud til rådighed. Kommunen kan godt tage den enkelte sag op og visitere til et andet tilbud, såfremt der er sket ændringer i barnets behov, men der skal altid foretages en individuel vurdering. - Tilsvarende kan kommunen godt lave Solsikkens status om fra et specialtilbud under serviceloven til et tilbud under dagtilbudsloven. Men det er faktisk uinteressant, hvad man kalder tilbuddet. For når børnene er visiteret til særligt tilbud, så er kommunen forpligtet til at stille et særligt tilbud til rådighed. Og ændringen af et dagtilbuds juridiske grundlag fritager ikke kommunen for at lave en ny visitation af hver enkelt barn, siger Gitte Madsen, der betegner det som direkte ulovligt ikke at følge denne procedure. Hun har i øvrigt heller aldrig hørt om, at et tilbud under dagtilbudsloven udelukkende betjener børn, der har et særligt behov for behandling og støtte på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Gitte Madsen anbefaler hver enkelt forælder, som har et barn, der er visiteret til et særligt tilbud, til at gå til kommunen og kræve at få en afgørelse på, at barnet fremover skal have sine behov tilgodeset i et almindeligt dagtilbud. - For hvad er det lige, der gør, at man i kommunen tænker, mit barn nu kan visiteres til et almindeligt dagtilbud? Kommunen må give en begrundet afgørelse med klagevejledning, siger Gitte Madsen. Det handler om besparelser Også LEVs landsformand, Sytter Kristensen, tager afstand fra Guldborgsund Kommunes ændringer vedrørende Solsikken. - Det kan godt være, at de siger, at de forskellige børnepasningstilbud skal harmoniseres, men børnene kan jo ikke harmoniseres med andre børn. Det er jo ikke for sjov, at de går i et særligt dagtilbud. Og kommunen mener åbenbart heller ikke, at tilbuddet er så almindeligt, at åbningstiderne skal være som i andre kommunale børnehaver. Et almindeligt arbejde er jo ikke foreneligt med disse åbningstider, siger Sytter Kristensen, der i øvrigt også finder det påfaldende, at kommunen ikke mener, at pædagogisk nærvær kan være specialiseret behandling. - Hvis vi ser det i et lidt større perspektiv, så er det selvfølgelig dybt bekymrende, at Guldborgsund Kommune og andre enten ikke kender loven eller også tænker, at går den, så går den i et forsøg på at finde nogle ekstra kroner i de pressede budgetter. Denne sag har så stor principiel betydning, at jeg vil rejse den over for socialministeren. For når kommunerne handler, som Guldborgsund gør her, så er spørgsmålet jo, om de har forstået deres forpligtelser. En dyr plads At benytte det nye dagtilbud Solsikken koster fremover forældrene en egenbetaling. Ifølge Guldborgsund Kommune er der tale om en harmonisering med kommunens andre dagtilbud. Og det mener kommunen helt bogstaveligt. Da der er tale om et særligt tilbud under dagtilbudsloven er der her 50 procent friplads. Prisen for en plads er 2702 kr. Med 50 procents friplads-reduktion giver det en udgift på 1351 kr. pr. barn. Det svarer sjovt nok helt præcist til prisen for en plads i en af kommunens almindelige børnehaver. Bonusinfo Forældrene i forældrebestyrelsen i Solsikken nævner også disse forhold som problematiske ved ændringen af Solsikken til et almindeligt dagtilbud: Den manglende fælles transport gør aflevering og afhentning til en problematisk affære, fordi det bryder med den faste struktur, som mange af børnene har brug for Åbningstiden udvides med seks timer om ugen, men de i alt 40 åbne timer er stadig ti færre end i kommunens øvrige almindelige dagtilbud Der følger ikke flere personaletimer med, selv om åbningstiden øges LEV December 2010 n 7

8 Annonce

9 Mor må vælge mellem dagpenge eller dagtilbud Konsekvenserne af Solsikkens nye status som almindeligt dagtilbud er mange for de involverede familier. Michelle Radley Hansen mister f.eks. sine dagpenge, fordi hun ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, når hun selv skal stå for transporten af sit barn Michelle Radley Hansen er fortvivlet over ændringen af Solsikken fra at være et specialtilbud til et almindeligt dagtilbud. De ændrede betalingsregler betyder for hende, at hun nu selv dagligt skal køre ialt 88 kilometer frem og tilbage mellem Sakskøbing og Nykøbing for at aflevere og hente Mathilde. Det tager alt i alt omkring 2 ½ time. Michelle har ellers søgt om hjælp til kørsel af datteren i en særlig pulje, som Guldborgsund har afsat efter ændringen af Solsikkens status, men fået afslag. - Jeg er i øjeblikket på dagpenge, men fra den 1. januar står jeg ikke længere til rådighed for arbejdsmarkedet, fordi jeg skal bruge så lang tid på transport af Mathilde til Solsikken. Det har min a-kasse oplyst. Michelle fortæller, at Guldborgsund Kommune har forsikret, at ingen forældre vil blive stillet dårligere af organisationsændringen, og at der i øvrigt var tale om en ligestilling med forældrene til børn i andre daginstitutioner. - Men at jeg kan miste retten til dagpenge, kan vi ikke se som andet end en forringelse og absolut ingen ligestilling i forhold til forældre til børn i almindelige daginstitutioner. Konsekvensen kan blive, at Michelle og hendes mand Lars tager Mathilde ud af Solsikken, fordi de ikke har råd til at miste dagpengene. - Så må Guldborgsund Kommune jo finde en plads til Mathilde i en almindelig daginstitution tættere på hjemmet, med fuld støtte og tilsvarende behandling som i Solsikken, siger Michelle Radley Hansen. Information til brugerbands! Festivalen: Festivalen 2011 afvikles den juni. Billetsalget: Billetsalget starter mandag den 7. marts kl på tlf Tilmelding af Brugerbands: 1. Fælles for scenerne: Tilmeld jer via tryk på Information - tryk på Brugerbands - tryk på info/retningslinjer (læs disse) - tryk tilmelding - Udfyld skema og tryk send. 2. Optræden på store scene: I skal sende cd eller dvd. 3. Optræden på teltscenen: Ingen specielle krav. 4. Tilmeldingsfrist: Tilmeldingen skal være festivalen i hænde senest den 14. januar Ved problemer kontakt: Niels Sørensen på Brugerbands der optræder: Brugerbands der optræder på festivalen vil kunne ses på festivalens hjemmeside efter den 7. februar Vil du vide mere om billetsalg og festival 2011, så tjek - eller læs i Fagbladet Folkeskolen, SOCIALPÆDAGOGEN og LEV i slutningen af februar. LEV December 2010 n BB 190x100mm.indd 1 01/11/

10 Annonce

11 Foto: Ib Geertsen n Et helt særligt tilbud LEV-bladet har stillet formand for Guldborgsund Kommunes Børne- og undervisningsudvalg, Janne Hansen (V), nogle spørgsmål om ændringerne i Solsikken. Her følger hendes svar efterfulgt af kommentarer fra Michelle Radley Hansen, mor til barn i Solsikken samt næstformand i forældrebestyrelsen, og Gitte Madsen, socialrådgiver LEV-bladet: Kan man have et specialtilbud under dagtilbudsloven, som kun er et specialtilbud? Janne Hansen: Solsikken er ikke kun et specialtilbud og har aldrig været det. Michelle Radley Hansen: Pladder! I notat fra børne- og undervisningsudvalgets udvalgsmøde den 15. marts 2010 står der: Specialinstitutionen Solsikken er pt. et behandlingstilbud til fysisk og/ eller psykisk handicappede børn, drevet efter servicelovens 32 citat slut! Gitte Madsen: Janne Hansen udtalelse er ikke korrekt. Solsikken har altid været et særligt dagtilbud, amterne kunne slet ikke oprette andet, og dermed også altid været et specialtilbud. LEV-bladet: I en skrivelse fra september til forældrebestyrelsen i Solsikken skriver borgmester John Brædder bl.a., at 85 procent af personalet er pædagogisk og ca. 15 procent er uddannet til at varetage behandlingsopgaver. Mener du, at pædagogisk nærvær ikke er specialiseret behandling? JH: Pædagogisk nærvær ydes i alle vores institutioner og på forskellige niveauer. Derfor har vi et alsidigt dagtilbud i Guldborgsund Kommune, der spænder fra et almindeligt dagtilbud til de mere specialiserede tilbud, hvoraf Solsikken nu bliver et af de mere specialiserede dagtilbud. Det specialiserede tilbud omfatter støtte til enkelte børn eller børnegrupper i alle dagtilbud, fire specialgrupper i fire forskellige dagtilbud fordelt over hele kommunen og så Solsikken. Det specielle tilbud i minigrupperne svarer i omfang til det specielle, pædagogiske tilbud i Solsikken og så har Solsikken behandlingsdelen som den eneste institution. GM: Og derfor er der også tale om et særligt dagtilbud! I øvrigt kan man slet ikke tale om 85% dagtilbud og 15% behandlingstilbud. I Socialministeriets vejledning om særlige dagtilbud skrives, at et særligt dagtilbud skal ud over, hvad der fremgår af formålsbestemmelsen for de almindelige dagtilbud til børn, give særlig støtte, behandling m.v. til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. LEV-bladet: Hvorfor bliver børnene ikke revisiteret (oprindelig blev de jo visiteret til et specialtilbud, nu skal de gå i et almindeligt dagtilbud)? JH: Børnene bliver fortsat visiteret til Solsikken og der sker løbende en revisitation der henvises til visitationsreglerne for Solsikken. MRH: Hvilke visitationsregler mon det er, der henvises til? Jeg kender dem ikke og er ikke bekendt med, at visitationsreglerne skulle være ændret. GM: Når et barn er visiteret til et særligt dagtilbud, kan man ikke pludselig sætte barnet i et almindeligt dagtilbud, og det er jo, hvad kommunen gør. I øvrigt er visitationsreglerne ikke noget, kommunen selv kan opfinde eller fastsætte, de er reguleret i servicelovens Janne Hansen er en modig politiker, som kommer med et bud på, hvorfor Guldborgsund Kommune har handlet, som de gør. Men synd at hendes embedsmænd ikke har kunnet klæde hende bedre på. Det kommer til at virke helt pinagtigt, men det kan vi ikke klandre Janne Hansen for. En politiker kan ikke have sat sig ind i alle regler og love, men det burde andre i Guldborgsund Kommune have gjort, inden sagen var kommet så vidt Sytter Kristensen, landsformand for LEV LEV December 2010 n 11

12 Oplysning til kommunerne og borgerne om reglerne Besparelser er ikke gyldig grund til at udsætte en tildelt ydelse Det er ikke lovligt for en kommune at tildele hjælp efter serviceloven, men så undlade at give den grundet besparelser. Det viser en ny afgørelse fra statsforvaltningen i en sag fra Silkeborg Kommune Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Silkeborg Kommune ikke har kunnet undlade at iværksætte den tildelte hjælp til A begrundet i besparelser i kommunen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Silkeborg Kommune har handlet i strid med serviceloven ved at undlade at iværksætte den tildelte hjælp til A. Eller sagt med andre ord: Det er ikke i orden for en kommune at undlade at give en tildelt hjælp på grund af besparelser. Det er essensen af en vigtig afgørelse, som Statsforvaltningen Midtjylland har foretaget på baggrund af en klage fra en borger, som i denne artikel blot kaldes A. Sagens baggrund A fik af Silkeborg Kommune i 2009 bevilget hjemmevejledning to timer ugentligt efter servicelovens 85. Det blev samtidig ved afgørelsen meddelt A, at Silkeborg Kommune ikke i øjeblikket havde mulighed for at iværksætte hjemmevejledningen på grund af besparelser. A fik derfor oplyst, at hun var optaget på venteliste og ville blive kontaktet, når hjemmevejledning igen kunne iværksættes. A indbragte sagen for Det sociale Nævn. Nævnet afviste at behandle sagen og sendte den i stedet til tilsynet til behandling. Silkeborg Kommune argumenterer i sagen er, at serviceloven ikke indeholder regler om frister inden for hvilke, den hjælp, som kommunen har bevilget, skal ydes. Kommunen anfører videre: På grund af store budgetmæssige overskridelser på området for socialt udsatte har Social- og arbejdsmarkedsafdelingen i Silkeborg Kommune i august 2008 været nødsaget til at etablere en venteliste for personer, som afdelingen har bevilliget bostøtte efter servicelovens 85. Borgere på venteliste tilbydes altid råd og vejledning fra sagsbehandlerne i ventetiden, og der følges løbende op på sagerne. De borgere på ventelisten, der vurderes at have størst behov for støtte, rykkes frem på ventelisten, således at det er borgere med størst behov, der først vil modtage støtte, samt at Silkeborg Byråd i marts eller april 2009 skulle drøfte de økonomiske udfordringer på området. Herefter ville den pågældende borger blive orienteret om, hvornår det forven tedes, at vedkommende kunne modtage den bevilgede bostøtte. Statsforvaltningen har til brug for behandlingen af sagen indhentet oplysninger fra det daværende Indenrigs- og Socialministerium for at høre, om der efter ministeriets opfattelse er hjemmel til at oprette ventelister, og om der i givet fald er grænser for, hvor længe en borger må stå på venteliste. 12 n LEV December 2010

13 Statsforvaltningens udtalelse Når kommunen har tillagt en borger en lovbestemt ydelse, er kommunen dernæst forsyningsansvarlig, jf. servicelovens 4. Det vil sige, at det er kommunen, der skal sørge for, at den bevilgede ydelse faktisk også leveres. Kommunens afgørelse om tildeling af en ydelse efter serviceloven tillægger borgeren et retskrav på ydelsen, samtidig med at kommunen får til opgave at levere den pågældende ydelse. Borgerens ret gælder principielt fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, eller fra den dag, hvor den ifølge kommunens eller Det Sociale Nævns afgørelse er gældende. Den gælder endvidere indtil den dag, hvor ydelsen efter loven eller afgørelsen skal ophøre, eller indtil kommunen ved en fornyet afgørelse fratager borgeren den tidligere tillagte ydelse m.v. Kommunen kan således som udgangspunkt ikke udsætte efterlevelse af sin egen visitationsafgørelse eller reducere en service varigt eller midlertidigt, så længe borgerens retskrav er gældende. Der kan efter statsforvaltningens opfattelse være forhold, som efter en konkret vurdering berettiger, at en ydelse m.v. udsættes eller midlertidigt standses eller reduceres, efter at der er truffet afgørelse om tildeling. Her nævner statsforvaltningen selv, hvis kommunen ikke har og ikke her og nu er i stand til at skaffe det fornødne mandskab eller udstyr Det vil derimod efter statsforvaltningens opfattelse være i strid med forsyningspligten efter serviceloven, hvis kommunen for at gennemføre besparelser udsætter, indstiller eller reducerer udførelse af tildelte ydelser. Dette gælder også, hvis udsættelsen m.v. for eksempel er resultatet af et ansættelsesstop eller afskedigelser begrundet i ressourcemangel. Hvis kommunen som følge af ressourcemangel anser det for nødvendigt at reducere sit serviceniveau på et område, må det ske ved, at den som myndighed ændrer sin tildelingspraksis indenfor lovgivningens rammer. Det er endelig efter 173 kommunen, der afholder udgifterne efter loven. Det er således den enkelte kommunalbestyrelse, der har det samlede ansvar for at træffe afgørelser efter loven, ligesom det er kommunalbestyrelsen, der har ansvar for at sikre, at der er de relevante tilbud til borgerne og den hermed forbundne finansiering. Det er herefter statsforvaltningens opfattelse, at Silkeborg Kommune ikke har kunnet undlade at iværksætte den tildelte hjælp til A begrundet i besparelser i kommunen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Silkeborg Kommune har handlet i strid med serviceloven ved at undlade at iværksætte den tildelte hjælp til A. Statsforvaltningen anmoder Silkeborg Kommune om at oplyse, hvad kommunen agter at foretage sig i anledning heraf. Læs hele udtalelsen på statsforvaltningens hjemmeside Kommentar fra LEV til sagen fra Silkeborg: Økonomien er IKKE over loven Det er glædeligt at læse denne afgørelse, som er af stor betydning for de mange, som er afhængige af støtte for at kunne klare et selvstændigt liv. Det er meget vigtigt at få understreget, at det ikke er i overensstemmelse med gældende lov at tilsidesætte en visiteret hjælp til en borger, som skønnes at have behov for ydelsen, på grund af overskridelse af budgettet. Økonomien er altså ikke over loven. Det kan vi naturligvis kun være tilfredse med. Nu må vi så håbe, at denne afgørelse ikke får kommunerne til at undlade at visitere, når der er behov for hjælp. Sytter Kristensen Landsformand for LEV LEV December 2010 n 13

14 Annonce

15 Få aktuelle nyheder og LEVs holdninger Hvordan? Ved straks at tilmelde dig LEVs elektroniske nyhedsbrev Hvorfor? For at følge med! Hvor? På klik på Nyhedsbrev LEV December 2010 n 15

16 Af Anja Dybris, journalist n vem Der mangler kampagner og H a n d i c a p k o n v e n t i o n e n estemmer m du kan fanfarer I dag mere end et år efter, at FN's tte sammen handicapkonvention trådte i kraft i Danmark er der endnu ikke flyttet noget. Hverken på holdninger eller praktisk politik. d din reste? - Regeringen har svigtet afgørende, mener Holger Kallehauge, formand for PTU. - Derfor må danske handi caporganisationer ud at slå på tromme for vores rettigheder 16 n LEV December 2010

17 Danske borgere med handicap har ikke fået bedre muligheder i forhold til de allerfleste centrale artikler i handicapkonventionen, og befolkningens holdninger til handicappede er tilsynelad ende de samme eller værre, end før konventionen trådte i kraft. - Jeg mener, at regeringen har svigtet afgørende. Den mangler at lave en plan for, hvordan vi gennemfører en politik, der sikrer handicappede de menneskerettigheder, der står i handicapkonventionen, siger Holger Kalle hauge, tidligere landsdommer og formand for PTU, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede. - Der mangler kampagner og fanfarer. Holger Kallehauge var repræsentant i den danske FN-delegation, der forhandlede Handicapkonventionen i årene 2004 til 2006 i New York. - Løsninger for handicappedes adgang til boliger, uddannelse, arbejde og andre rettigheder i dag hænger ikke sammen, men er spredt ud over landet som salt på en æggemad. Tilgængeligheden er ofte på et u-landsniveau, og vi er tvunget til at hoppe fra tue til tue... og det er det, vi er dårligst til, beskriver han. Hvem og hvordan? Når den danske regering ikke handler. Hvem skal så? Og hvordan? Det holdt netværket RAV, Retssikkerhed, Anstændighed og Værdighed en konference om i slutningen af oktober. Kan enkeltpersoner, netværk og organisationer overhovedet stille noget op? diskuterede pårørende, pædagoger, eksperter og andre interesserede på kon ferencen. - Det er i høj grad op til handicaporgani sationerne at sætte turbo under en politik, der skaffer handicappede de rettigheder og muligheder, de burde have, sagde Holger Kallehauge. Landsforeningen LEVs oplysende Go-Cards og ULFs demonstration foran Christiansborg den 4. november er gode begyndelser. Også kommunernes handicapråd kan være spillere på den bane, hvis de lokale handicaporganisationer skubber på som lobbyister. Holger Kallehauge mener, det er en rigtig god decentral begyndelse, at 80 ud af 92 kommuner har udarbejdet en handicappolitik. Men kommunerne kan ikke gøre artiklerne i handicapkonventionen operationelle, fordi regeringen har forsømt at lave en plan og beslutte overordnede direktiver for regioner og kommuner. - Lige nu bliver økonomien brugt som undskyldning for, at der ikke er sket mere, men vi som er en del af verdens største minoritetsgruppe, cirka 600 millioner mennesker i alt er jo aldrig blevet prioriteret i dansk politik. Vi har ikke mærket opgangen fra 2001 til 2008, fremhæver Holger Kallehauge. Han forudser, der heller ikke sker meget i det næste halve år. Dels fordi der snart skal være valg, og regeringen ikke vil forpligte sig økonomisk, dels fordi de socialministerielle kræfter bliver brugt på den rapport, som regeringen i sommeren 2011 skal aflevere til FN om, hvordan status er på handicapområdet i forhold til konventionen. - Danske Handicaporganisationer (DH) laver en skyggerapport, og i den bliver der ikke lagt fingre imellem, lover Holger Kallehauge. Uanstændigt - Her midt i en krisetid, har vi oplevet, at handicappede er blevet omtalt på en ikke-anstændig måde, som vi ikke har oplevet siden 20 erne, supplerede Birgit Kirkebæk, Dr. pæd, på netværkskonferencen. Hun ønsker også et oprør. Et nyt folkeligt oprør mod, at vi lever i et land, hvor vi omtaler andre mennesker så usolidarisk, som til fældet er i dag. Det burde ikke være nødvendigt, at ULF på sin hjemmeside skal præcisere: Vi vil ikke nasse eller være dovne. Vi vil bare gerne have samme muligheder som alle andre. Vi drømmer også om uddannelse, job, en god bolig, kæreste og et dejligt liv. Også på socialpædagogernes kongres midt i november diskuterede deltagerne det horrible menneskesyn, som metaforen om, at mennesker med specielle behov er som en gøgeunge i den kommunale velfærdsrede, er udtryk for. - På et dialogmøde under kongressen spurgte vi regionale og kommunale politikere, hvad der vægtes mest: Faglighed eller økonomi, fortæller Lars Petersen, formand for socialpædagogerne i Storkøbenhavn og praktisk tovholder i RAV. - Det fremgik meget tydeligt, at økonomien er styrende for den regionale og kommunale handicappolitik. Netværket RAV Netværket blev dannet for flere år siden under mottoet: Aldrig mere Strandvænget. Nu skulle Retssikkerhed, Anstændighed og Værdighed for mennesker med nedsat funktion i højsædet, mente stifterne. I dag er RAVs primære opgaver blandt andre: n At synliggøre, hvad der gøres og kan gøres for at skabe udvikling, forandring og livskvalitet til borgere med udviklingshæmning n At formidle, udvikle og koordinere ny viden, så alle borgere med udviklingshæmning i praksis får de borgerrettigheder og et værdigt liv, de har ret til og krav på n At skabe national og lokal erfarings- og vidensdeling for at få fjernet magtanvendelse, under trykkelse og ydmygende behandling n At sikre udviklingshæmmedes, medarbejderes og pårørendes ytringsfrihed Alle er velkomne i samarbejdet. Kontakt: LEV December 2010 n 17

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik Det gode liv for alle Sønderborg Kommunes handicappolitik Et godt liv for alle Det er en stor glæde at præsentere Sønderborg Kommunes handicappolitik. Den handler om at fremme det gode liv for alle. Bag

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Social- og integrationsministeriet Sendt med e-mail til: jub@sm.dk samt caw@sm.dk Den 18. januar 2013 D.nr. 1171-126 Sagsbeh. Thomas Gruber Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om kriminalpræventive

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

Tørre støv af, støvsugning, gulvvask i de rum, hvor det er

Tørre støv af, støvsugning, gulvvask i de rum, hvor det er Hørsholm Kommune Borgmesterkontoret Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 06-01- 2 0 1 2 Vedrørende j.nr. 10/28275 Ved brev af 9. november 2010 har Ældresagen anmodet Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Landsforeningen LEVs. byggestrategi

Landsforeningen LEVs. byggestrategi Landsforeningen LEVs byggestrategi for 2011 til 2015 byggestrategi Landsforeningen LEV har fastlagt sin boligvision med afsæt i FNs Handicapkon ven tion, sådan at landforeningen arbejder for, at mennesker

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Den 18. september inviterede borgmester Hans Toft og Handicaprådet til borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor temaet var evalueringen

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

NORDFYNSLISTENS SVAR:

NORDFYNSLISTENS SVAR: DH-Nordfyn valgmødet d. 15. oktober 2013 kl 19.00 21.00, Tingstedet på Søndersø Rådhus. www.nordfynslisten.dk NORDFYNSLISTENS SVAR: Generelt i forhold til handicappolitik Føler I som politikere arbejdet

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Info til franchise -tager hos

Info til franchise -tager hos Info til franchise -tager hos Arbejde til unge med udviklings - hæmning hos rbejde til unge ed ud - iklings - æmning hos cdonald s Unge mennesker med udviklingshæmning skal have en reel mulighed for at

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Info til franchise -tager hos

Info til franchise -tager hos Info til franchise -tager hos Arbejde til unge med udviklingshæmning og andre med kognitive vanskeligheder hos rbejde til unge ed ud - iklings - æmning hos cdonald s Den udviklingshæmmede og andre med

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Touretteforeningens Generalforsamling

Touretteforeningens Generalforsamling Touretteforeningens Generalforsamling Udredning og sociale støttemuligheder søndag d.24.marts 2013 Tåstrup Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Dansk lovgivning fælles lovgivning

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere