Se billedtekst på næste side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se billedtekst på næste side"

Transkript

1 INDHOLD Invitationer og aktiviteter Mere motorflyvetid på lørdage Betal dit kontingent over PBS Sådan regner du den ud Bestyrelsens beretning Protokol fra generalforsamlingen Ny AMC-kalender Se billedtekst på næste side

2 Hjemmeside: Bestyrelsen Formand Allan Feld Kasserer Jane Blaabjerg Sekretær & PR Lars Birkmose Pladsforvaltning Jens Jacobsen Niels Bakraie Kontaktpersoner Pladsformand Jens Jacobsen Sikkerhedsansvarlig Ole Jensen Klubbladet AMC-nyt Allan Feld Nøgler til klubhus Lars Birkmose Webmaster Jes Schmidt Instruktører (navne med * er også kontrollanter for certifikatprøver) Motorfly brændstof: Motorfly elektriske Lars Birkmose Casper Bach Allan Feld* Andersen Helikoptere: Stormodeller brændstof: Lars Blaabjerg* Ole Jensen* Jens Jacobsen Peter Bejerholm* Regler om begrænsning af motorstøj Flyvning med brændstofmotor er tilladt i følgende tidsrum: Mandag 09:30 22:00 Onsdag 09:30 22:00 Klubaften 18:30 til 21:00 Fredag 09:30 20:00 Lørdag 09:30 20:00 Søndag 11:00 16:00 men kun i perioden 15/9 til 1/4 I øvrige tidsrum er flyvning med brændstofmotor ikke tilladt. Overtrædelse kan medføre bortvisning eller karantæne. FORSIDEBILLEDET.

3 Pladsklargøring og standerhejsning Lørdag d. 19. april Klargøringen starter kl og standeren hejses kl Vinteren er gået mildt hen over vores baner. Der har ikke været oversvømmelse i vinter, og pladsen er i rimeligt god stand. Vi skal have gjort rent i klubhuset selvfølgelig. Det skal gøre godt, for klubhuset skal snart sættes lidt i stand. Bænkebordene skal samles. Der skal tromles Der skal slås græs Der skal drikkes øl og vand og spises pølser Der skal uddeles pokaler Der skal synges en lille sang Til sidst skal vi have en flyvetur. Halvtag tagfat weekend. Lørdag d. 17. maj og om nødvendigt søndag 18. maj Vi starter kl om lørdagen og kl. 11 om søndagen. Det blev besluttet på generalforsamlingen, at der skal opstilles et halvtag over bænkebordene mellem klubhuset og Fort Knox. Halvtaget bliver med transparent tag. Der skal bores/graves stolper ned. Der skal tømres så det gjaldrer i Lystrup sogn og så skal der tagplader på. Det er meningen at halvtaget skal kunne kombineres med vores pavillon telt, så der bliver lunt og godt at sidde, når vi har sommerfest. Er næverne skruet rigtig på. så kom og sving hammeren

4 Motorflyver- og helikopterkonkurrence Lørdag d. 10. maj kl Skal Lars Blaabjerg virkelig løbe med pokalen igen-igen? Nå-ja, det gjorde han nu ikke i Konkurrencen blev nemlig aflyst. Skal den tykke formand med den vakse gule flyver virkelig løbe med pokalen igen igen? Rækker vovemodet ikke til at deltage i den benhårde men urimelige konkurrence, kan du hjælpe som dommer eller tidtager.

5 Familiedag og sommerfest med el-flyve konkurrence Lørdag d. 28 juni Ingen sommer uden fest. AMC byder på grillmiddag med pølser, godt kød og lidt at drikke. Medbring selv salat og dressinger Auktionen starter ca. 14:00 Middagen starter kl. 18:30 Efter middagen er der el-flyver konkurrence. Der er nogen der skylder revanche fra sidste år.

6 Til minde om Kai Erik Andersen Der gik kun få måneder fra vi første gang hørte at Kai var blevet alvorligt syg og indtil vi mistede vores gode ven d. 22 januar. Så sent som sidste forår var Kai med i Hanstholm til AMC s skræntflyvning, og fik et par gode dage ud af det sammen med vi andre. Poul Erik har kendt Kai altid. Poul Erik skriver: Kai var hele sit liv involveret i flyvning. Han startede som dreng med modelflyvning, men kom snart i gang med rigtig svæveflyvning, og svæveflyvningen blev hans ét og alt i de næste 50 år. I en række af disse år var Kai svæveflyveinstruktør i Århus svæveflyveklub. Det var som svæveflyver jeg lærte Kai at kende som 20 årig, da jeg mødte ham i en svæveflyveklub i Ålborg. Da Kai nåede pensionsalderen faldt det naturligt at tage modelflyvningen op igen. Hvem sagde livets cirkel? Vi har tilbragt mange dejlige timer sammen på flyvepladsen med flyvning og snak ikke mindst om de gode gamle dage. -- Vi er mange og ikke mindst de grå pingvinger der kender Kai fra flyvepladsen, hvor han var vellidt blandt sine klubkammerater. Kai var som oftest i godt humør, og var altid klar til at hjælpe en kollega. Kai påtog sig også pligter i klubben og var så sent som i 2006 på plæneklipperholdet. Vores tanker går til Kai s hustru og familien. Æret være Kai s minde. Mere motorflyvetid på lørdage Der var fremsat 3 forslag fra bestyrelsen om at udvide tidsrummet for flyvning med brændstofmodeller. Forslagene drejede sig om 2 timers udvidelse hhv. fredag aften, lørdag aften og som det tredje forslag en forlængelse af den periode, hvor brændstofflyvning er tilladt om søndagen. Der var meget debat og argumentation om forslagene. På den ene side var de der ønskede mest muligt flyvetid uden frygt for at de evt. kunne få konsekvenser for klubbens fremtid. På den anden side var de der kunne huske at støjen tidligere havde givet klager og henvendelse fra Kommunen. Længe siden ganske vist, men det var alvor da det skete. Heldigvis slap AMC uden skrammer. Det kunne måske lige så godt have været forslaget om udvidet flyvetid fredag som forslaget om lørdag der blev vedtaget, men lørdagen vandt. Med 14 stemmer for og 10 imod udvidelse lørdag, var det ingen overbevisende vedtagelse. Stemmetallene for fredag var lige modsat. Derimod var der et markant flertal mod udvidelse af perioden for søndagsflyvning. Nuvel flertal er flertal, og udvidelsen lørdag er en realitet. Som du ser er pladsreglerne allerede ændret, og der må altså flyves med brændstof til kl. 20 også lørdag aften. Man kunne få lyst til at henstille til at man undgår de allermest larmende modeller på stille lørdag aftener, men det kan kun blive en henstilling, da pladsreglerne ikke differentierer mellem mere eller mindre støjende brændstofmodeller. Vi har besluttet at naboerne ikke orienteres på forhånd, da det vil give ekstra opmærksomhed. De nye flyvetider vil fremgå af hjemmesiden og på reglerne der er opsat bag glas uden på klubhuset.

7 Betal dit kontingent over PBS Vi har talt om i flere år at det ville være praktisk hvis AMC s medlemmer kunne betale deres kontingent via PBS. Det var ikke en realistisk løsning for små foreninger som vores for bare 5 år siden, men PBS har gjort det attraktivt for så selv ganske små foreninger at bruge deres betalingsservice. Du modtager et GIRO-kort som du plejer i år. Vi håber så at du vil tilmelde det til automatisk betaling. Så skal du i de følgende år ikke tænke på at betale, og du kommer ikke i restance ved et uheld. Det sparer både dig selv og vores kasserer Jane for en masse arbejde. Ønsker man på et tidspunkt ikke at betale sit kontingent, kan man blot meddele PBS det. Hvorfor skal vi betale nu. Jamen det er jo fordi vi flyttede kontingentperioden efter en beslutning på generalforsamlinen i Førhen betalte vi kontingent op til Jul, men der var mange der glemte det i juletravlheden. Da vi betalte kontingent i december 2007, betalte vi for ekstra 3 måneder. Derfor passer det med at vi betaler kontingent for resten af 2008 samt for 3 mdr. af 2009 nu her til 1. april. Kontingentet er steget Man vil bemærket at kontingentet er forhøjet til 500 Kr. efter vedtagelse på seneste generalforsamling. Formålet er at vi skal spare nogle penge op til renovering af baneanlægget. Jeg passer til ovennævnte signalement. Jeg fandt et program på amerikaneren Chuck Gadd s hjemmeside, og da kildekoden var tilgængelig, gik jeg straks i gang med at forstå og modificere det. Resultatet af studier og omskrivning præsenterede jeg på klubbens hygge-bygge møde d. 19 marts El motor siden af programmet ligner andre programmer. Det er behandlingen af propeller, der er en smule anderledes og forbedret. Programmet Programmet, og en nøjere beskrivelse af de formler der er brugt i beregningerne, lægges ud på AMC s hjemmeside under Modelteknik. Programmet beregner forskellige el data, som f.eks. den maksimale effektivitet man kan hente ud af en given motor, og også propel data, som f.eks. trækkraft og strømforbrug ved visse hastigheder. Programmet kan håndtere en strømforsyning bestående af et antal celler sat i serie, eventuelt med to eller flere serier sat i parallel. Cellerne giver strøm til én motorregulator (ESC = Electronic Speed Control på nudansk), og motorregulatoren trækker en eller flere elmotorer (af samme type). Hver motor trækker en propel, igen skal de være af samme type. Sådan regner du den ud - med elmotorer og propeller Af Leif Nielsen Hvad laver en efterlønner de lange vinteraftener? Hvis han flyver med el-fly om sommeren, så bruger han vinteren på Internettet for at finde oplysninger. Og når han så finder et motorberegningsprogram, forsøger han at forstå det. Hvis han oven i købet er uddannet i fysik og har været programmør i hele sit arbejdsliv, ja så kan han slet ikke nære sig for at forbedre programmet. Batteri formler Batterier og motorregulering er simple at beskrive i formler. Men allerede her optræder det første problem. Vi har brug for en værdi for cellens spænding, og den ændrer sig, medens cellen bliver afladet. Endnu værre, spændingsændringen afhænger af hvor meget strøm, man trækker fra cellen. Det samme gælder cellens indre modstand, også den ændrer sig med cellens ladetilstand, med tempera-

8 turen og med måden afladningen sker på. Vi kan vanskeligt beskrive alle disse sammenhænge, og vi må derfor forsimple problemet ved at bruge nogle gennemsnitsværdier i beregningsprogrammet. Passende værdier for spændingen ser ud til at være 1.20V for NiMH og 3.70V for LiPo. Konklusion: vore beregninger kan kun blive en tilnærmelse og skal aldrig tages for pålydende til sidste decimal. El motor formler En el motor med permanente magneter kan beskrives temmelig godt med tre parameter. Det er i hvert fald det, der fremgår af motorfabrikanternes oplysninger på WWW. De tre parametre er 1) antal omdrejninger pr. Volt 2) tomgangsstrømmen og 3) den indre modstand (i Ohm) i motoren, målt når den er forhindret i at dreje rundt. Omdrejninger pr. Volt, ofte kaldet Kv, bestemmes af motorens udformning, de permanente magneters styrke, polernes udformning og antal viklinger om polerne. Tomgangsstrømmen, ofte kaldet I0, er et udtryk for motorens modstand mod at blive drejet rundt, dels i lejer, dels i form af hysterese tab i det bløde jern, der findes i motoren. Motorfabrikanterne angiver, at tomgangsstrømmen I0 er nogenlunde uafhængig af den spænding man giver motoren (men selvfølgelig ændres omdrejningstallet i tomgang, ofte kaldet N0 ). Med disse parametre kan vi nu beskrive motorens opførsel med rimelig nøjagtighed, ved hjælp af to fundamentalligninger: Sammenhæng mellem strøm, spænding og rotationshastighed: Im = ( Vm N / Kv ) / Rm Drejningsmoment på motorens aksel: Qm = ( Im I0 ) * Kt Vingesektions formler Mange vil nikke genkendende til formlerne for en vingesektion, hvor løftekraften ( Lift på nudansk) og luftmodstanden ( Drag på nudansk) er beskrevet med følgende formler: ρ = luftens tæthed ( kg/m 3 ) V = hast. af den fjerne luftstrøm m/s S = vingens areal α = indfaldsvinkel L = ½ ρ V 2 S Cl(α) Vingens løft D = ½ ρ V 2 S Cd(α) og luftmodstand I disse formler har forskerne og ingeniørerne gjort, som de ofte gør, når noget er komplekst. De har trukket alle de koefficienter ud, som gælder for alle vingesektioner og puttet den del, som vanskeligt kan beregnes, ind i en funktion, som man så må en tur i vindtunnelen for at måle. Cl og Cd er funktioner af vingens indfaldsvinkel α og afhænger desuden af profilets facon. Måleværdierne fra vindtunnelen bliver ofte afbilledet i et diagram, som det der vises her: På denne snedige måde er profilets individuelle egenskaber blevet gemt i de to kurver for Cl og Cd. Hvis man tager en vingesektion med et andet profil, ja så skal man bruge to nye Cl og Cd funktioner, men resten af ledene i formlerne er de samme. En hel vinge er sværere at beskrive, men kan ofte tilnærmes med de samme formler, og nogle modificerede værdier for Cl og Cd. Propel formler En propel er langt mere kompleks end en vingesektion med et fast profil. Men forskere og ingeniører har benyttet samme ide som vist for vingesektioner ovenfor.

9 Alle de led, der er ens for alle propeller, er samlet som koefficienter, og resten, det svære, gemmes i funktioner for den individuelle propelfacon. Disse funktioner, kaldet Ct og Cp, måles så i en vindtunnel. Cp står for Power Coefficient (= effekt koefficient på gammeldansk), Ct står for Thrust Coefficient (= trækkraft koefficient). Ligesom Cl og Cd afhænger af indfaldsvinklen α, så afhænger propelkurverne Cp og Ct af en værdi kaldet J. J er en parameter, der fortæller, hvor hurtigt propellen bevæger sig frem gennem luften, set i forhold til hvor hurtigt den drejer rundt. ρ = luftens tæthed ( kg/m3 ) D = propellens diameter i meter n = omdrejninger pr. sekund V = hast. af den fjerne luftstrøm m/s J = V / n D fremdrift værdi P = ρ n 3 D 5 Cp(J) prop. effektforbrug T = ρ n 2 D 4 Ct(J) prop. trækkraft η = T V / P = J Ct(J) / Cp(J) prop. effektivitet Et eksempel på Ct(J) og Cp(J) kurver er vist her: disse parameter ændres, ja så skal man i princippet en tur i vindtunnelen igen. Samspillet mellem de enkelte segmenter er komplekst, men man kan dog alligevel lave nogle tilnærmede beregninger på en given propel. Jeg har fundet formler og algoritmer på WWW, og er i gang med at skrive et program, der kan beregne kurverne. I første omgang leger jeg med en primitiv propel med simpel facon og har beregnet kurverne for den (tilnærmet); propellen ser ca. sådan ud: Disse beregninger viser sig at være temmelig afhængige af, hvordan Cl og Cd kurverne forløber, også når sektionen er stallet. Grunden hertil er, at nogle af propelsektionerne, tæt på navet, er stallet ved lave værdier for J (svarende til statisk træk). Da jeg ikke kender Cl for et stallet profil, har jeg måttet sjusse mig frem. Herunder er et eksempel på de beregnede kurver, svarende til den viste propel. Disse kurver gælder for en bestemt propel facon. Hvis propellen bliver lavet med større eller mindre diameter, skal alle andre mål også ændres med samme faktor, for at kurverne bevarer deres gyldighed. Cp(J) og Ct(j) kurverne er afhængige af antallet af blade, af bladets vridning og af de enkelte sektioners profil og areal. Hvis blot én af Propel parametre i programmet Da jeg ikke fandt en vindtunnel i baghaven, sidst jeg så efter, og da de færreste modelflyvere har adgang til en, må vi klare os med mindre. I de beregningsprogrammer jeg har set på nettet, bruger man en meget simpel approksimation. Omskrevet svarer det til, at Cp og Ct kun afhænger af propellens stigning ( Pitch

10 på nudansk). Desuden beregnes kun de statiske værdier, svarende til at J = 0. Det amerikanske NACA (= National Advisory Committee for Aeronautics) har udgivet en teknisk rapport, TR 640, hvori man beskriver måledata fra en hel serie af målinger, lavet med de samme propelblade, men med forskelligt bladantal og monteret med forskellig stigning på propelbladene. Denne familie af Cp og Ct kurver har jeg brugt som udgangspunkt. De eneste data, en modelflyver normalt kender for sin propel, er stigning og diameter samt typen af propellen. Vi kan nu bruge den relative stigning (= stigning / diameter) og finde den kurve i TR 640, der passer bedst. Nu er vilkårlige kurver ikke lette at repræsentere i programmer, så i stedet bruger jeg rette liniestykker, som sættes sammen til noget, der kommer tæt på kurven. På den måde finder jeg to kurver (knækkede linier), som beskriver Cp(J) og Ct(J). Når jeg sammenligner resultaterne med de statiske data, der findes på WWW, kan jeg se, at værdierne fra TR 640 er lavere. Det skyldes formentlig, at en modelflyverpropel har et større areal, end de blade der er brugt i TR 640. Jeg har derfor justeret Cp og Ct tilsvarende op. Typen på propellen har traditionelt været brugt til modificere de statiske værdier ved hjælp af to faktorer, PConst og TConst. På den måde har modelflyver verdenen taget hensyn til, at propellernes effektforbrug og trækkraft varierer med typen. Egentlig skulle man jo en tur i vindtunnel for hver enkelt type af hvert enkelt fabrikat og for hver enkelt diameter og stigning, men det er selvfølgelig utopisk. For ikke at miste den differentiering mellem typer, som er kendt (og som afspejler nyttige erfaringer), har jeg bevaret de to faktorer i programmet. Propel resultater i programmet Nu har vi, hvad vi skal bruge. Batteriet og El motorens data er kendt, og propellens data, incl. Cp(J) og Ct(J) har vi også styr på. Tilbage står kun at bruge disse oplysninger. Motorens drejningsmoment aftager med omdrejningstallet, og det drejningsmoment, der skal bruges til at dreje propellen, stiger med omdrejningstallet. Ved at sammenligne sådanne to kurver, og finde det sted hvor drejningsmomenterne er ens, fremkommer propellens omdrejningstal som løsning. Hvis motoren køres på mindre end fuld gas, skal motorens drejningsmoment reduceres med den givne procent, og hvis J værdien ændres, skal propellens kurve modificeres, svarende til den ændrede Cp(J) værdi. Selvfølgelig skal der også tages hensyn til, om der er gear på motoren. For nogle udvalgte værdier af J kan vi derfor beregne motorens omdrejningstal og andre interessante værdier. F.eks. kan man beregne hastigheden V ud fra J, n og D. I programmet er disse data sat op i en tabel. Den sidste linie i tabellen kan ændres ved at ændre den relative J værdi, som er brugt til beregningen. På den måde kan modelflyveren få værdier for en vilkårlig hastighed (inden for det tilgængelige J område). Propel resultaters nøjagtighed Den måde, vi har fundet Cp(J) og Ct(J), som er beskrevet ovenfor, viser, at det kun er en grov approksimation. Vi burde have bygget vindtunnelen i baghaven og målt Cp og Ct, således at vi tog behørigt hensyn til den individuelle propels opbygning. Det har vi næppe mulighed for, og vi må derfor være fornøjede med mindre. Jeg håber selvfølgelig, at AMC vil sponsorere en vindtunnel, men har ikke meget håb om, at det sker. Flyets opførsel Jeg har slet ikke snakket om flyet, hvori alle disse sager er indbygget. Hvis vi kender flyets data, i form af Cl, Cd og arealer for vinger, hale og krop, kan vi finde luftmodstanden som funktion af hastigheden. Med denne kurve kan vi gå ind i tabellen over de udvalgte J værdier og interpolere os frem til en værdi for J (og dermed V), hvor modstand og trækkraft er ens, og som derfor er flyets hastighed ved vandret flyvning.

11 Tak til alle der læste så langt Jeg har haft megen fornøjelse af at sætte mig ind i disse ting, og jeg tror, at programmets resultater, selvom de kun er tilnærmelser, kan bidrage til en bedre forståelse af problemstillingen. Og til sammenligninger mellem forskellige motorer og propeller kan programmet fint bruges. Bestyrelsens beretning for 2007 Rigets tilstand Medlemstal, tilgang og aktivitet var vejrmæssigt en af de ringeste sæsoner i nyere tid. Først på året satte kolossale regnmængder det meste af flyvepladsen under vand 2 gange. Anden gang nåede vandet helt op til klubhuset. Heldigvis tog banerne ikke skade af en storvask. Miseren skyldtes foruden regnen og etableringen af den nye engsø med tilhørende oprensning af den gamle Egå, der løber rundt om vores bane. Trods den mest ihærdige planlægning fra Kommunens side, nægtede vandet at løbe op ad bakke, og løb i stedet for ned på vores flyveplads. Ellers har sæsonen budt meget på blæst og regn især i efteråret. Der var markant tilbagegang i medlemstallet. Fra 116 medlemmer ved årets start endte vi på 102 medlemmer ved året udgang, altså en netto tilbagegang på 14 medlemmer. Bag nettotallet skjuler sig en afgang på 21 medlemmer og en tilgang på kun 7. Af de 21 blev 7 udmeldte pga. restance. Det er mindre end 2006 hvor restancen tog 14 medlemmer. Det er tilgangen der er svigtet, og det skyldes måske at der næsten ingen helikopterflyvning har være pga. konflikten mellem helikoptere og vingefly. Den største tilgang er i disse år på helikoptere. Nogle af vores medlemmer er nu også medlem af Ormslev MFK. Der er dog ingen endnu der har opgivet AMC helt til fordel for Ormslev. Bestyrelsen Den årlige generalforsamling blev afholdt 21. februar. Pga. kraftigt snevejr kunne kun 8 medlemmer deltage. Generalforsamlingen valgte nedenstående bestyrelsesmedlemmer, som efterfølgende fordelte rollerne således: Formand Allan Feld Kasserer Jane Blaabjerg Sekretær Lars Birkmose Pladsforvalter I Jens Liin Jacobsen Pladsforvalter II Niels Bakraie samt Suppleant Ove Foldbjerg Suppleant Ole Jensen Suppleant Michael Østergaard Suppleant Christian Kaastrup Bemærkning til generalforsamlingen Med kun 8 fremmødte medlemmer pga. vejrlig, er det bestyrelsens vurdering, at afgørelserne bliver for tilfældige. Derfor stille bestyrelsen i år forslag til en forretningsorden, som gør at generalforsamlingen kan udsættes pga. vejlig efter nærmere bestemte betingelser. Baneforhold Vi fik som bekendt ikke en uopsigelig lejekontrakt i 2006, så baneomlægningen blev ikke til noget. Der blev derfor vedtaget et forslag på generalforsamlingen om at gennemføre en discountløsning. Men dels trak bevillingsansøgningen hos kommunen i langdrag og svaret kom først her i 2008, og dels viste et tilbud fra Lars Grauco, at discountløsningen nu var dyrere end den oprindeligt planlagte løsning. Altså valgte bestyrelsen at udsætte baneomlægningen endnu engang. Det skyldes bl.a. at kronetil-krone tilskudsordningen er ophørt ifm. kommunesammenlægningerne Tidligt på året fik vi brev fra Kommunen om at Teknisk Udvalg indstillede at der udarbejdes en lokalplan, der udlægger området til støjende fritidsaktiviteter fx en modelflyveplads som den eksisterende. Det gav os forventning om at der nu kom en lokalplan, som fastslog at området skulle bruges til modelflyvning. I november var planen endnu ikke kommet, og det viser sig at Udvalgets indstilling ikke har igangsættende kraft.

12 Indbrud i massevis Det havde vi i 2006, men heldigvis ikke i Ved et enligt indbrud først på året blev de nye låse ødelagt, som Ove netop møjsommeligt havde monteret endnu en gang. Siden har vi ikke låst redskabsrummene. Der er heller ikke mere at løbe med. Ballade mellem helikopterpiloter og vingepiloter Det gnistrede i foråret med ekstraordinært bestyrelsesmøde osv. Anledningen var en ulmende konflikt mellem vingepiloter og helikopterpiloter, hvoraf nogle grupperinger ikke tålte hinanden på flyvepladsen. En træls sag, som førte til ændrede pladsregler, specielt for helikopterne. Det er vel kun helikopterpiloterne der kan fortælle om det er årsagen til deres næsten ikke eksisterende aktivitetsniveu i denne sæson. Årets begivenheder Pladsklargøring og standerhejsning 14. april Der var mange aktiviteter ved pladsklargøringen. Det gamle rækværk mod tilskuerpladserne blev trukket op og erstattet af et nyt uden høje pæle. En stribe høje pæle er til gengæld rejst langs de nordlige standpladser. Sikkerhedsnettet vil på den måde også beskytte pilotfeltet, og vi undgår tilskuere der hænger i nettet og dermed er ubeskyttede. Der blev lejet et motoriseret jordbor hos Danjord, og det gjort stor nytte. De herrer Blichfeldt rettede på standpladsernes fliser ved at løfte fliserne og lægge mere grus. Et stort arbejde. Normalt plejer vi at koge pølser til pladsdagen, men den gik ikke. Tyveknægte har stjålet både gasflaske og regulator. I stedet for blev pølserne grillet på de nye grille. Selve standerhejsningen måtte udsættes pga. arbejdsiver. Folk ville slet ikke lægge arbejdet fra sig, og så skal man ikke forstyrre. Det var til nogen ærgrelse for de som blot kom for at se på mens vindposen blev hejst. Udstillinger Der var vanen tro planlagt udstilling ved Universitetsparken sammen med modelbådeklubben. Udsigten til dårligt vejr og mangel på gejst førte til at vi besluttede at aflyse. Familiedag og auktion 30. juni På en af sommerens få men meget dejlige dage holdt vi familiedag men festbanket om aftenen. Der var gratis beværtning som året før, og det ser ud til at være en succes. Der var fuldt hus i hvert fald. Klubbens nye el-generator sørgede for elektrisk lys i teltet aftenen igennem. Ove sørgede rutineret for at auktionen blev afhold. Modsat tidligere år, var der god omsætning. Det var også gode sager der blev udbudt. Vi startede tidligt, for vi skulle være færdige og klar til motorkonkurrencen. Den blev aflyst 5 maj pga. vejret. Om aftenen havde Lars Klitte arrangeret en tilsvarende el-flyve konkurrence. Med ikke mindre end 11 deltager og mange sjove øvelser blev det en stor succes. Specielt blev der kæmpet til stregen i limboflyvningen. Sluthøjden var 30 cm. Mikkel Holck vandt elkonkurrencen. Stævner og konkurrencer Motorkonkurrencen har været lidt tam de seneste år, men i år var der ikke mindre end 7 deltagere. Der var 3 nye øvelser, nemlig præcisions start og landing samt loop og rul. Sådan som det rettelig bør være, så vandt formanden konkurrencen med sin gule Funstar. Helikopterkonkurrencen blev ligesom motor konkurrencen aflyst 5. juni, og blev ikke afholdt siden. Skræntflyvning i Hanstholm er ved at blive en institution. Lone arrangerer, og vi har de seneste år boet i lejet hytte ved Hanstholm Camping. Der var ekstra mange deltagere i år også af de lidt ældre. Vejudsigterne lovede ikke godt, men vi må have været artige børn, for Vorherre leverede 15m/s fra nordøst det meste af lørdagen, og bedre bliver det ikke.

13 Festugeflyvning Sikken en omgang. Onsdag var der lidt rigelig vind, men der kunne sagtens flyves. Der var flere tilskuere end forventet. Måske havde de set vejrudsigten for lørdag, hvor der blæste en stiv vind fra sydvest, og kun de modigste vovede at sende en model i luften. Paradoksalt nok var de onsdag der skete flest havarier 4 stk. Lars Birkmose og familie har givet klubben et nyt slæbebanner efter at de foregående blev væk eller stjålet. Det skulle have været trukket af Birkmose og min Decathlon stormodel. Mange ting som ikke skal nævnes i en pæn sammenhæng gjorde at det ikke blev til noget, hverken onsdag eller lørdag. Lørdag mødte kun nogle få piloter op. Heldigvis kom der næsten heller ingen tilskuere. AMC-piloter på fremmede græsgange. Vore omrejsende piloter har været til de traditionelle stævner i år. I maj var det Grindsted Open, som trods regn og blæst var ganske hyggeligt. Senere var det stormodeltræffet i Brande, som for en gangs skyld ikke druknede i regn. Det var egentlig blevet aflyst, men så blev der startet et alternativt arrangement via RCunionens Forum. Det er tradition at Aviator, Ålborg holder sommerlejr i uge 30. Det er en familiesommerlejr i skønne og børnevenlige omgivelser. Der var rigtig god tilslutning fra AMC i år, og det var dejligt. Desværre var der meget regn. Hygge/bygge aftener Vinterklubmøderne er nu tradition. Der har ikke været egentlige arrangementer ved efterårets møder. Folk har blot hygget sig sammen og har kigget på de medbragte modeller. Gløggaftenen blev i år afholdt uden auktion. De senere års auktion har taget for lang tid, så folk ikke nåede at hyggesnakke. Der var større fremmøde end i mange år. Julevisit Julemanden havde fået ny hjælper i år eller var det hjælperen der havde fået ny julemand. I hvert fald var det Lars Birkmose og jeg der delte julegaver ud. Lars Grauco fik en god flaske ekstra som tak for ufrivillig udlejning af sit luftrum. Indendørsflyvning Gruppen af piloter der flyver indendørs vokser støt. Som vi allerede konstaterede sidste år, er udviklingen på modellerne stagneret, vel mest fordi de er blevet så gode at de er svære at forbedre. Som en lille spøg skar jeg nogle depron byggesæt til den velkendte junior begyndermodel. Christian fra Viking hobby samlede alle nødvendige dele i et sæt til små penge. Meningen var at værge flere indendørspiloter ved at tilbyde en billig og nem måde at starte på. Af de i alt 4 byggesæt jeg skar, er kun ét blevet til overs. AMC-nyt Bladet fik ny forside ved generalforsamlingen. Det var Bose s forslag der vandt afstemningen. Året igennem har Vikinghobby annonceret på 2 farvesider og har givet lidt til bladets drift. Jeg har desværre måtte skære lidt ned på bladets omfang pga. tidsnød. RC-unionen har taget meget tid pga. de ret store ændringer der er undervejs. Decembernummeret havde en flot og lærerig artikel skrevet af Michael Hammer. Michael er ved at etablere sig med et byggesætfirma, hvor han sælger egenudviklede modeller. Protokol fra AMC s ordinære generalforsamling 20. februar 2008 Dagsorden i flg. vedtægterne; 1. Valg af dirigent De 26 fremmødte medlemmer valgte Richard Møller Nielsen som dirigent. Han startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og al information udsendt rettidigt. Endvidere kunne han konstatere at alle fremmødte var stemmeberettigede. 2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden Allan fremlagde bestyrelsens beretning. Årsberetningen bringes i forårets AMC Nyt. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

14 3. Godkendelse af regnskab Det reviderede regnskab blev gennemgået af Kasserer Jane Blaabjerg. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 4. Fremlæggelse af budget Budget 2008 blev fremsendt sammen med indkaldelsen. Dirigenten kunne konstatere at budgettet dermed var fremlagt. 5. Indkomne forslag Punkt 11. Bestyrelsen Stykke e. Der vælges mindst 2 suppleanter, som er valgt for en 1 årig periode. Ændres til: Der vælges 2 suppleanter, som er valgt for en 1 årig periode. Enstemmigt vedtaget. P. K. Bose har indsendt følgende forslag til aktivitet: Der foretages nødtørftig reparationer af klubhuset, så det bliver til at opholde sig i. Der rejses et fastmonteret halvtag over bænkebordene. Enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen stiller 2 individuelle forslag til lempelse af flyvetidsreglerne for brændstofmodeller. 1. Flyvetiden for brændstofmodeller udvides fredag fra kl. 20 til kl Flyvetiden for brændstofmodeller udvides lørdag fra kl. 18 til kl Perioden for søndagsflyvning med brændstofmodeller udvides med 6 uger fra 1/9 til 30/4 Der blev stemt skriftligt om de 3 forslag. Resultatet blev: JA Nej Blanke Dermed er forslag 2 vedtaget, 1 og 3 forkastet. Bestyrelsen forslår vedtægtsændring der gør det muligt at aflyse en generalforsamlingen på grund af dårligt vejr, f.eks. snestorm. Enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring, så også kontingentet for passive medlemmer fastsættes som en procentsats af voksenkontingentet. Procentsatsen er 50% som for juniorer. Vedtaget med 10 JA stemmer, 8 NEJ stemmer og 8 stemte ikke. 6. Fastsættelse af medlemskontingent Bestyrelsen foreslog at kontingentet hæves fra 450 til 500 kr. Årligt. Dette blev vedtaget. Med 24 stemmer for og 2 imod. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Allan Feld, Jane Blaabjerg og Lars Birkmose Jensen var på valg til bestyrelsen. Der var ikke yderligere kandidater. Alle 3 blev genvalgt. 8. Valg af suppleanter På valg som suppleanter var Ove Foldbjerg, Ole Jensen, Michael Østergaard og Christian Kaastrup. Grundet den netop vedtagne begrænsning af antallet af suppleanter skulle der vælges 2 suppleanter. Da Michael og Christian ikke ønskede genvalg blev Ole Jensen og Ove Foldbjerg genvalgt. Der var ikke yderligere kandidater. 9. Valg af revisor Steen Bluhme ønskede ikke genvalg som revisor. Bestyrelsen foreslog i stedet Leif Nielsen, som blev valgt. Der var ikke yderligere kandidater. 10. Valg af revisorsuppleant Steen Bluhme blev valgt i stedet for Kai Andersen, som er gået bort. Der var ikke yderligere kandidater. 11. Eventuelt Ordstyreren takkede for god ro og orden. Referat af bestyrelsesmøder Normal vil der i april udgaven af AMC-nyt være referater af det konstituerende bestyrelsesmøde samt det første ordinære bestyrelsesmøde. Men sagen er at møderne ikke har kunnet afholdes endnu pga. travlhed.

15 Klub information AMC byder hjerteligt velkommen til Mdl. Navn By Telefon 403 Jonathan Rosenberg Berger Lystrup isak berger-isak.dk 404 Kennert Lindskjold Tranbjerg kl1973 hotmail.com 405 Niels Ramsgaard Christman Århus V nielschristmann hotmail.com 406 Lau Brix Århus N laubrix post.cybercity.dk 407 Kim Juul Henriksen Århus N kim_juul_henriksen mailme.dk 408 Martin Ahelfeld Gripping Århus C martin ahlefeld.dk 409 Bjørn Nexø Åbyhøj ban stofanet.dk 410 Magnus Damkjær Malling magnusdamkjaer gmail.com for at beskytte mailadresser når bladet lægges på internet AMC-nyt har mistet sine annoncører I noget af 2006 og i 2007 har AMC-nyt haft annoncer i for RC-butik og for Viking Hobby. RC-butik stoppede sin annoncering med udgangen af 2006 og nu følger Vikinghobby med ved udgangen af Vikinghobby vurderer at annoncekronerne er givet bedre ud i Modelflyvenyt. Det er givetvis rigtig, for Vikinghobby har kunder over hele landet. AMC-nyt er uden annoncer. Økonomisk har det ingen praktisk betydning, men annoncerne var da med til at gøre bladet mere levende. Hvad skal vi nu bruge de farvede sider til. Måske nogle gode billeder. Måske tilbage til sort/hvid. Hvad er der i vejen Ja der er i hvert fald meget vand i vejen lige nu. Det ligger i de store huller, der er kommet i løbet af sidste sæson. Det kan være fristende at give den gas ned ad vejen, når man er ude at lufte den 4-hjulstrukne friværdi. Det er hårdt for vejen, og ganske unødvendigt. Der er nok af andre steder man kan køre race. Kør ordentlig på vores grusvej! Jeg har allerede øje på et par stykker, der bliver udpeget som frivillige vejarbejdere på pladsdagen. Så ser vi i løbet af sæsonen hvem der skal på vejholdet næste år.

16 Det sker i Aarhus Modelflyve Club Ugedag Dato Tidspunkt Aktivitet lørdag 12. apr. 08 Skræntflyvning i Hanstholm søndag 13. apr. 08 Skræntflyvning i Hanstholm lørdag 19. apr. 08 fra kl. 10:00 Pladsklargøring lørdag 19. apr. 08 fra kl. 14:00 Standerhejsning lørdag 10. maj 08 fra kl. 13:00 Motorflyvekonkurrence & helikopterkonkurrence lørdag 17. maj.08 fra kl Halvtag dag søndag 18. maj 08 fra kl Halvtag dag hvis vi ikke bliver færdige lørdag lørdag 28. jun. 08 fra kl. 13:00 Auktion og familiedag med grillaften kl onsdag 03-sep :30-20:00 Festugeflyvning opvisning (mød op senest kl ) lørdag 06-sep :00-16:00 Festugeflyvning opvisning og modelbådeudstilling lørdag 06-sep :00-16:00 Festugeflyvning opvisning (mød op senest kl ) lørdag 25-okt. 07 fra kl Standerstrygning onsdag 03-dec. 07 fra kl. 19:00 Glögg aften Det sker i andre klubber Dato Aktivitet maj Danmaks smukkeste modelflyvestævne - Skanderborg 24 maj Skalatræf i Viborg 31 maj 31. maj: Hotliner konkurrence i Silkeborg 5-8 jun Stormodeltræf 20 Års Jubilæum Brande majadfasdf jun 1.Internationale Electric Jet Meeting jun Warbird jun Grenå Cup 21 jun Skala Cup Woodstock 5-13 jul Sommerlejr Uge 28 - Grindsted jul Rc - Sommerlejr Uge 29 Pandrup sep Jydsk mesterskab F3A 4-5 okt DM-skrænt

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

En dejlig forårs eftermiddag i AMC d. ¼ 2009.

En dejlig forårs eftermiddag i AMC d. ¼ 2009. INDHOLD Invitationer og aktiviteter Samarbejdsaftale med MFA Ny WEB til AMC Pladsåbning hos MFA 4/4 Et pust fra gamle dage Bestyrelsens beretning Protokol fra generalforsamlingen En dejlig forårs eftermiddag

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Generalforsamling SMK 26-2-2013

Generalforsamling SMK 26-2-2013 Generalforsamling SMK 26-2-2013 Keld Jensen Bød velkommen. Rolf Weber og Kurt Siig blev valgt til stemmetællere. Punkt 1 : Valg af dirigent. Allan Mølbach blev valgt til dirigent. Indkaldelsen er udsendt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Her er de alle mande.

Her er de alle mande. INDHOLD Standerhejsning Ole Jensen til EM i skala Konkurrencer udsat til 16. august Familieaften og hyggekonkurrence Udvidelse af banen snart klar til brug Vi har fået 2 pilotfelter. Sådan bruges de. Velkommen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Generalforsamling CC95 Herfølge

Generalforsamling CC95 Herfølge Generalforsamling CC95 Herfølge Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON Formanden bød alle velkommen. Referat Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt. Under forårets til Stokkebjerg

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere