Litha Nielsen Pædagogisk it-vejleder Ørting-Falling Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Litha Nielsen Pædagogisk it-vejleder Ørting-Falling Skole"

Transkript

1 Pædagogisk it-vejleder Ørting-Falling Skole

2 Indholdsfortegnelse Indledning s. 3 Statusbeskrivelse af skolens It-situation s. 4 Maskinstatus s. 4 Junior PC kørekort - status s. 4 Medarbejder pc - status s. 5 SkoleIntra - status s. 5 PersonaleIntra s. 5 ElevIntra s. 7 ForældreIntra s. 9 Lærernes It-niveau - status s. 10 Odder Kommunes IT-, medie - og biblioteksplan gældende for kommunens skoler. s. 11 Implementering af It-medieplan for Odder Kommunes Skoler på Ørting-Falling Skole s. 25 Tidsplan s. 25 Ansvarsfordeling s. 26 Efter- og videreuddannelsesbehov inden for IT s. 27 Evaluering s. 28 Perspektiv for Ørting-Falling Skoles IT-situation s. 29 2

3 Indledning På Ørting-Falling Skole findes pt. en gammel It-handlingsplan, som står pænt og nydeligt i en mappe på skolens kontor. Ved årets evaluering har vi hentet den frem og vi forholdt os til, om vi levede op til de mål, der var sat for de forskellige klassetrin. It-medieplanen er udarbejdet af skolens tidligere It-vejleder i samarbejde med skolens tidligere stedfortræder. Den blev efterfølgende præsenteret på et pædagogiskrådsmøde, hvorefter led samme skæbne som andre udviklingsarbejder, der ikke har haft sit bagland med på råd. Jeg forestiller mig, at det ikke er usædvanligt, at skolers It-medieplaner lider denne skæbne. Det er selvfølgelig ingen undskyldning, at andre skoler gør tingene lige så utilstrækkeligt. Men en forklaring på hvorfor skolens It-medieplan ikke indgår naturligt i lærernes planlægning af skoleåret. I indeværende skoleår har Odderkommunes skolers It-konsulent Annette Høstrup udarbejdet en It-medieplan, som fra næste skoleår skal være gældende for alle skoler i Odder kommune. Den fælles kommunale Itmedieplan er udarbejdet på baggrund af en kulturundersøgelse som kommunens lærere svarede på i december En del af det følgende tager udgangspunkt i dokumentet Status på Skole IT i Odder Kommune som kommunens IT-konsulent Annette Høstrup har udarbejdet i samarbejde med udviklingskonsulent Krista Kajbjerg, samt en kulturundersøgelse udarbejdet i forbindelse med min efteruddannelse: Pædagogisk It-vejleder. For at It-medieplanen for Odder Kommunes skoler ikke skal lide samme skæbne som vores føromtalte It-handlingsplan og samle støv på hylden er det væsentligt at lave en implementeringsplan på Ørting-Falling Skole for It-medieplanen for Odder Kommunes skoler. I det følgende vil jeg først gøre status over It-situationen på Ørting-Falling Skole, derefter vil jeg opstille en implementeringsplan for den kommunale It-medieplan og på den måde ridse op hvilke tiltag, som er nødvendige for at Ørting- Falling Skole kan forventes at leve op til Odder Kommunes It-medieplan. Ørting-Falling Skoles It-lokale er placeret i skolens aula/bibliotek. 3

4 Statusbeskrivelse af skolens It-situation Maskinstatus Stationære pc: 21 Bærbare pc: 13 Netværksprinter: 2 Printere: 3 Scanner: 1 Medarbejder pc: 4 Projektor: 1 Interaktiv tavle: 0 Junior PC kørekort I strategien for skole-it var målet bl.a. Alle skoler i Odder Kommune bliver Junior-pc skoler. Skolerne udarbejder en strategi for implementering, som en del af det pædagogiske servicecenters funktionsbeskrivelse. Strategien for JPCK bliver en integreret del af skolernes samlede IT-handleplan Arbejdet med JPCK sker i et samarbejde mellem den pædagogiske IT-vejleder og skolebibliotekaren. Målene er ikke opnået i den ovennævnte periode. Kun et fåtal af skolerne har udstedt Junior-pc kørekort til deres elever. Ørting-Falling er en af de omtalte skoler, som ikke har tilsluttet sig JPCK. Pt. arbejdes der med udarbejdelsen af en fælles kommunal læseplan for skolernes pædagogiske læringscentre. Målet er at alle elever i Odder Kommunes skoler har haft mulighed for samme undervisning, og at overbygningsskolerne overtager en elevgruppe med ensartede IT-færdigheder i 7. klasse. Det er planen at en kommunal læseplan bliver en del af den fremtidige Skole IT-strategi. 4

5 Medarbejder pc I 2005 fik medarbejdere på Odder Kommunes skoler tilbudt en såkaldt Medarbejder-PC. Ordningen omfattede alle, som arbejdede ved kommunens skoler. Over en treårig periode kunne en bærbar computer leases på fordelagtige vilkår. Aftalen indeholdt en onsite garanti for hardware og ellers ingen vedligeholdelse og service. Der har hvert år efterfølgende været mulighed for, at indgå aftale om leasing af Medarbejder-PC og på nuværende tidspunkt er der ca. 300 som har en Medarbejder-pc. Skolen har et lokale på ca. 20 m², som er vores pædagogiske arbejdsplads. I lokalet står skolens lærer-kopimaskine, skæremaskiner og andet praktisk materiale til forberedelse af undervisningen, desuden er det her vores pædagogisklitteratur bliver opbevaret. I den ene side af lokalet står to maskiner til lærernes disposition, men der er ofte ikke ro til at koncentrere sig om arbejdet da lokalet udover at fungere som lærerarbejdsplads, er forlokale til specialundervisnings-/ mødelokale. Så det betød stor forbedring af lærernes forberedelses situation, da Odder Kommune tilbød leasing af pc er til sine medarbejdere. Samt mulighed for at arbejde med de undervisningsprogrammer, som er tilgængelige i den kommunale It-løsning. SkoleIntra SkoleIntra er opdelt i seks platforme: PersonaleIntra ElevIntra ForældreIntra Skoleporten FællesIntra (kan forbinde alle skolernes Intrasystemer, men er endnu ikke indkøbt i kommunen) Infokiosk (en servicefunktion, som viser udvalgte områder i et display, er ikke indkøbt). SkoleIntra blev indkøbt i 2005 og er en del af projektet IT og medier i folkeskolen. Skolerne har selv styret implementeringen af SkoleIntra og som deraf følger ser implementeringen noget forskellig ud på kommunens skoler. PersonaleIntra På Ørting-Falling Skole tog vi Skoleporten og PersonaleIntra i brug ved 2005/2006 skoleårets begyndelse og havde i den forbindelse afsat 10 timer pr. lærer af den samlede udviklingstid med særligt henblik på en 5

6 god opstart af PersonaleIntra. Spotkurser blev afviklet i løbet af efteråret og vinteren for på den vis at ruste lærerne til brugen af SkoleIntra. Det var imidlertid ikke uden problemer, at SkoleIntra blev sat i søen. Fordelene ved SkoleIntra var ikke umiddelbart klare for personalet på skolen, som gav udtryk for at SkoleIntra var en arbejdsbelastning og ikke den lettelse i kommunikationen og den daglige planlægning som introduktionen lagde op til. Det var kun få af skolens lærere, som reelt anvendte planlægnings og kommunikationsværktøjerne i intrasystemet. Det følgende skoleår (2006/2007) påbegyndte sideløbende med den fortsatte indkøring af PersonaleIntra lærerne et nyt lokalt udviklingsarbejde i forbindelse med indførslen af elevplaner i folkeskolen (også dette år afsattes 10 timer pr. lærer af den lokale udviklingspulje til SkoleIntra). Det blev på pædagogiskråd vedtaget, at elevplanerne for vores skole skulle have et ensartet udseende og indhold. Og en arbejdsgruppe udarbejdede på baggrund af anbefalingerne fra pædagogiskråd en skabelon til anvendelse i forbindelse med elevplaner. Skabelonen blev tilpasset SkoleIntra og taget i anvendelse i foråret Med elevplansarbejdet fremstod SkoleIntra som et meget anvendeligt stykke værktøj, der gjorde samarbejdet om eleverne mere smidigt for både lærere og forældre. I stadig større udstrækning kunne man se at personalet brugte SkoleIntra til den interne kommunikation og tog stadig flere af funktionerne i anvendelse. Når der i to efterfølgende skoleår blev afsat udviklingstid af til implementeringen af intrasystemet er det rimeligt at have en forventning om, at alle skolens lærere havde en god ballast til det fortsatte arbejde med SkoleIntra - hvis lærersituationen opretholdt status quo. I vores tilfælde oplevede vi i sommeren 2007 en stor udskiftning på lærerfronten (62% af lærerstaben forlod skolen til andre jobs) og i skrivende stund er der kun 3 (undertegnede inkluderet) tilbage af de 8, som var en del af udviklingsarbejdet omkring SkoleIntra. I sådan en situation kunne man frygte at arbejdet med SkoleIntra blev sat i stå. Sådan gik det heldigvis Diagram over lærernes logon for PersonaleIntra på Ørting-Falling Skole over tid (fra 2. maj 2008) 6

7 ikke, med en intensiv opfølgning omkring de nyansatte, hvor flere kendte systemet i forvejen er vi stadig på rette kurs fremad. Den kommunale it-løsning har i skoleåret 2007/2008 fået et nyt ansigt: KMD-novell, hvilket ikke har været uden problemer både på det overordnede- og på skoleplan. Tidligere har vi på skolen haft egen server som vores Tekniske-It person varetog vedligeholdelsen af i samarbejde med en kommunalkonsulent. Det har generel fungeret godt. Og da vores Tekniske-It person er den samme som skolens leder for vores Tekniskservice-afdeling, har det i store træk altid været muligt at få den tekniske hjælp når den var nødvendig, og når problemerne viste sig at være for tekniske kunne den kommunale It-tekniker tilkaldes. Efter at være gået over til KMD-novell har vi fået en central server på Odder rådhus, som alle logon skal gå i gennem. Det har medført problemer i forhold til anvendelse af skolens bærbare computere, da vores trådløse Internet ikke kan bære mere end ca. 5 bærbare på samme acces-point og elever og lærere har ikke mulighed for selv at vælge, hvilket acces-point man vil kobles til. Den ofte meget langsomme eller umulige opkobling har medført, at lærerne ofte fravælger de bærbare computere i undervisningen, med mindre det drejer sig om undervisning i mindre grupper spredt på skolen. I indeværende skoleår 2007/2008 vil jeg våge pelsen og sige at PersonaleIntra er fuldt implementeret. Værktøjerne i Intrasystemet fungerer efterhånden tilfredsstillende og lærerne udnytter rigtig mange af de tilgængelige værktøjer i PersonaleIntra. ElevIntra I 2006/2007 introduceredes også ElevIntra for lærere og elever, samtid fik vi tildelt flere bærbare computere via 3. klasses puljen. Og det at kunne arbejde på klassen i forbindelse med It var en lettelse for flere af de lærerne, der var usikre i forhold til anvendelse af It i undervisningen. Dog var det kun få af skolens lærere, der brugte ElevIntra i deres undervisning. Diagram over elevernes anvendelse af ElevIntra i skoleåret 2006/2007 7

8 Diagram over lærerlogon i ElevIntra på Ørting- Falling Skole for indeværende skoleår (april 2008)

9 Det er er fremgang at spore i anvendelse af ElevIntra på skolen. Når man sammenligner de to diagrammer, som viser loggen over elevers brug af ElevIntra i løbet af sidste år og indeværende skoleår ser man næsten en fordobling af besøg i ElevIntra, det skal i den forbindelse nævnes at ElevIntra først bliver introduceret i 3. klasse og i indeværende skoleår ( ) skete introduktionen først i marts måned. Diagram over klassernes anvendelse af ElevIntra i skoleåret 2007/2008 ForældreIntra I foråret 2008 ved påsketid blev ForældreIntra åbnet for skolens forældregruppe. Forinden havde skolens lærere fået ForældreIntra præsenteret som en del af det allerede implementerede PersonaleIntra. Da alle lærerne var bekendte med funktionerne mange af funktionerne fra PersonaleIntra vurderede jeg sammen med skolens ledelse at det ikke var nødvendigt med særlige kurser, men valgte at satse på personlig vejledning/instruktion af lærerne når behovet opstod. Derudover havde lærerne adgang til hvor alle de forskellige funktioner bliver gennemgået i som instruktionsvideoer. Vi blev enige om i lærergruppen at begynde med at åbne for nogle basisfunktioner og langsomt bygge ud når den enkelte lærer var klar og havde brug for flere funktioner. Vi valgte på den måde ikke at åbne for debatfora til en begyndelse, da netop denne funktion kræver en tæt opfølgning fra lærerens side. Skolens forældre blev introduceret til ForældreIntra ved forårets forældremøder, hvor jeg havde tilbudt alle skolens lærere at lave en kort introduktion. Alle skolens lærere tog i mod tilbuddet undtagen 9

10 børnehaveklassen pga. forældremødets placering meget sent på skoleåret. Og et brev samt brugerid og koder blev forud sendt til alle klassernes forældre så de havde mulighed for at se sig lidt om på ForældreIntra inden mødet. Der var en generel positiv stemning i forhold til ForældreIntra, mange gav udtryk for at det Log over klassernes samlede brug af ForældeIntra, juni 2008 var en lettelse at få meddelelser om klassen pr. mail og glæde sig til rigtig at komme i gang med at bruge systemet. Forældrene fik udover introduktionen også anvist mulighed for at benytte sig af hvor der er gratis videoinstruktioner om ForældreIntra. Så der fortsat er fokus på ForældreIntra i fremtiden har vi besluttet, at jeg som skolens pædagogiske It-vejleder skal møde forældrene til den kommende børnehaveklasse på første skoledag og give dem en introduktion til ForældreIntra, på den måde kommer de i gang med systemet fra begyndelsen. Lærernes It-niveau - status I forbindelse med at føre Odder Kommunes IT-medieplan ud i livet har jeg lavet en Kulturundersøgelse, hvor jeg bl.a. spurgte til lærernes IT-færdigheder og om hvilke kurser de pt. har taget. Der var 4 lærere ud af 8, som svarede på spørgsmålet og heraf havde 50% altså 2 lærere kurser i IT. Efterfølgende spurgte jeg: 2.0 Nej 50% Hvis du svarede ja til foregående spørgsmål, skriv hvilke kurser du har deltaget i: Svar: korte, efter-arbejde kurser på skolen. Undervisning af en IT-kollega. Jeg har ikke tager IT-kørekort. 2.0 Ja 50% 10

11 Lærerenes formelle IT-færdigheder er ikke imponerende og det må siges at være at stor nødvendighed at niveauet opgraderes. Dog skal hertil siges at det ikke nødvendigvis er på et kursus man opnår færdigheder og kunnen i forhold til IT. Det er mit indtryk, at lærerne på Ørting-Falling Skole egentlig har en god funktionel viden og kunnen inden for IT. Ellers ville opstå flere problemer i forhold til fremstilling af undervisningsmaterialer, kommunikation mellem skole-hjem og den daglige kommunikation mellem lærere i mellem og i forhold til kommunikation med ledelsen. Af min kulturundersøgelse som er lavet i forbindelse med Pædagogisk IT-vejlederuddannelsen ved UNI C, ses at skolens lærere i stor udstrækning anvender basisprogrammerne til deres forberedelse (se bilag: Kultrurundersøgelse på Ørting-Falling Skole), hvilket understøtter mit indtryk af lærernes funktionelle viden og kunnen. Alle skolens lærere er uddannet inden for de sidste ti år. I den forbindelse kan det kun give stof til eftertanke, at de danske lærerseminarier ikke prioriterer IT-kurser, således at kommende lærere erhverver de fornødne personlige- og undervisningsrelaterede kompetencer inden for IT. Odder Kommunes IT-, medie - og biblioteksplan gældende for kommunens skoler. I Odder Kommune er der i indeværende skoleår( ) ved at blive udarbejdet en IT-medieplan som lever op til kravene til folkeskolens fag inden for IT. IT-medieplanen bliver udarbejdet af Annette Høstrup (pædagogisk IT-konsulent i Odder Kommune) og Helle Tygesen (skolebibliotekskonsulent i Odder Kommune), i samarbejde med arbejdsgruppen bestående af ovenstående samt Anne Grau (IT-vejleder) og (pædagogisk IT-vejleder). Jeg vil i det efterfølgende holde fokus på IT-medieplanen Da Odder Kommune i sin IT-strategi som er under udarbejdelse er det blevet foreslået at kommunens skoler skal arbejde med JuniorPCkørekortet var det nærliggende at tage udgangspunkt i grundpillerne hertil. IT og medie støttede lærerprocesser Informations indsamling Produkt og analyse Kommunikation Computere og netværk Skole IT strategien er udformet som et appendiks til Odder Kommunes overordnede IT strategi for Skole IT strategien gælder for den pædagogiske del af skoleområdet. Strategien bliver udarbejdet på baggrund af et forløb med de følgende aktiviteter: 11

12 spørgeskemaundersøgelse til alle kommunens lærere om deres anvendelse af IT, behov for efteruddannelse i IT mv. statusnotat om Skole IT området, herunder optælling af materiel (dokument nr ) temadag i november 2007 med personale fra Pædagogisk Læringscenter fra alle skoler workshop i januar 2008 med skoleledere, IT-vejledere, bibliotekarer, skolebestyrelsesmedlemmer, samt medlemmer af Udvalget for Undervisning og Kultur En projektgruppe har planlagt og gennemført forløbet omkring strategien. Projektgruppen har bestået af Skole IT konsulent Annette Høstrup, Udviklingskonsulent Krista Kajberg samt webmaster Claus Buur Rasmussen. Processen afsluttes med at Udvalget for Undervisning og Kultur godkender strategien. Den overordnede IT strategi sætter den ramme, at det er ét af Skole IT strategiens mål at sikre, at skolerne i Odder Kommune understøtter kommunens ønske om at være en åben og serviceorienteret kommune, der yder en god og kvalificeret service til borgerne. Det betyder, at skolerne skal forpligte sig på at have et højt informationsniveau, og føre en åben, troværdig, gennemsigtig og målrettet dialog. Mål og indhold for undervisningen i indskoling, mellemtrin og udskolingen. IT-mediekundskab klasse IT-og mediestøttede lærerprocesser Har alment computerkendskab Grundlæggende betjeningsfunktioner i forhold til programmenu, åbne og lukke programmer, gemme og hente, udskrive. kender til elektronisk portefølje og logbog f fx at gemme udvalgte produkter i klassens/egen mappe. kender til og kan bruge enkle digitale undervisningsmaterialer fx simple træningsprogrammer samt kunne lægge enkle optællinger ind i færdige baser og skemaer Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge IT- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme it- og medieprodukter i en digital portefølje 12

13 kende til at offentliggøre produkter fra portefølje på Internet med hjælp fra andre kende til at forløb og processer kan simuleres ved hjælp af en computer bruge enkle computerprogrammer til spil og simuleringer kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer Fag-trinmål Matematik: undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. ved anvendelse af computer behandle data, herunder ved hjælp af lommeregner og computer anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger Na/tek: kunne indtaste og ordne enkle data i færdige baser Dansk: forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer Informationsindsamling kender til og kan bruge simpel søgning på Internettet Enkle søgetjenester, nøgleord, hyperlinks, regler for kopiering samt viden om at man kan få uønsket information. bruge internettet bruge en søgetjeneste vide, at der kan være forskellige formål med en hjemmeside vide, at der kan komme uønsket information ved en søgning vide, at der er regler for, hvad man må kopiere fra internettet bruge digitale databaser, herunder databaser på internettet vide at der findes digitale dataopsamlingsværktøjer Fag-trinmål Dansk: finde information i forskellige medier Produktion og analyse kan arbejde med tekster, tegninger, billeder, lyd og tal på computer kan bruge et digitalt kamera og en digital lydoptager kan tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i IT- og medieprodukter samt vurdere og tage stilling til dem arbejde med tekst, tegninger, lyd og tal på computeren formatere tekst og tal bruge et digitalt kamera 13

14 bruge en digital lydoptager bruge IT- og medieværktøjer til at skabe og eksperimentere med udtryk vide at man kan ændre på et produkts udtryk ved hjælp af et programs funktioner vurdere og tage stilling til et produkt ud fra umiddelbare indtryk Kommunikation kender til net-kommunikation og net-etik vide, at alle kan lave en hjemmeside og få den udgivet modtage og sende en vide, at der er flere former for kommunikation på Internettet bruge grundlæggende regler for kommunikation på nettet vide at man ikke skal afgive personlige oplysninger på nettet Fag-trinmål Dansk skrive på computer,navngive dokument, bruge overskrift og skrive brødtekst forstå at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelse og forståelse tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form Na/tek formidle egne undersøgelser og eksperimenter ved hjælp af relevante fremstillingsformer, bl.a. gennem tekst, grafisk fremstilling, foredrag og dramatisering fortælle, hvordan dyr præsenteres i medierne Billedkunst anvende computerens billedskabende muligheder i tegneprogrammer beskrive billeders indhold og historier i billedsamtaler undersøge og vurdere egne og andres billede anvende billeder fra forskellige medier, herunder tegneserier, plakater og postkort Computere og netværk har alment computerkendskab tænde, slukke, log-on funktioner, programmenu, tastaturkendskab, åbne og lukke programmer kender til netkommunikation og netetik 14

15 kende de forskellige dele af et skærmbillede kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder begynde og afslutte arbejde på en computer logge på et lokalt netværk gemme og hente filer på en computer og på et lokalt netværk tage enkle forholdsregler vedr. virus iforbindelse med fremmede filer indtage en god arbejdsstilling ved computeren bruge begge hænder på tastaturet Fag-trinmål Billedkunst gemme og hente billedfiler i forbindelse med billedarbejde IT-mediekundskab klasse IT-og mediestøttede lærerprocesser Det forventes at eleven: kan bruge grundlæggende funktioner i relevante it- og medieværktøjer samt kende de mest almindelige filtyper Grundlæggende funktioner i tekstbehandling, billedbehandling, tegneprogram og regneark, så eleverne kan bruge programmerne målrettet og hensigtsmæssigt i projektorienterede forløb. Arbejde med eksperimenter og simuleringer og afvikling af disse på computer. kan bruge digital portefølje og logbog Eleven udvælger i samarbejde med læreren produkter til en digital portefølje. Sammen med logbogen indgår den i evaluering af forløbene. kender til og kan bruge it- og mediebaserede læremidler Eleverne arbejder selvstændigt med skolens digitale undervisningsprogrammer indenfor trinets fag, herunder træningsprogrammer indenfor fag som fx engelsk, na/tek og dansk. kan kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer samt bruge elektroniske læringsplatforme kan bruge regler og normer for acceptabel sprogbrug og adfærd på Internettet Kendskab til almindelige netetiske retningsliner, bl.a. i forbindelse med ordvalg og sprogbrug. Kendskab til, at det er let at lyve på Internettet og udgive sig som andre personer. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge IT- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsformer arbejde procesorienteret bruge en digital portefølje 15

16 vurdere egne produkter i en portefølje tage stilling til, hvem der skal have adgang til logbog og portefølje bruge it- og mediebaserede læremidler vælge digitale undervisningsmaterialer som støtte i læreforløb arbejde med eksperimenter som en del af læreforløb arbejde med styring ved hjælp af enkel programmering alene og sammen med andre at analysere og vurdere indhold og kommunikation på elektroniske platforme kende regler og adfærdsnormer på elektroniske platforme Fag-trinmål Na/tek opsamle, ordne og formidle data og informationer Billedkunst kombinere billedformer og udtryksformer, bl.a. statiske, levende og rumlige billeder samt tekst og lyd anvende begreber fra informationsteknologien, herunder billedfiltyper og billedfilformater Engelsk følge med i udvalgte lyd- og billedmedier på engelsk om genkendelige emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om Dansk kunne bruge illustrerende billeder i egne tekster, så det passer til tekstens kommunikation kunne skrive på computer med passende hastighed evt. i digital logbog kunne bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer og kende til nogle ligheder og forskelle mellem nabosprogene Matematik anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger i fx regneark tegne, undersøge og eksperimentere med geometriske figurer, bl.a. ved at benytte computer Informationsindsamling Kender til internettet og kan bruge enkelte søgetjenester samt opstille en søgestrategi Søgning i databaser/arkiver, herunder hensigtsmæssige måder at målrette og strukturere søgninger. Sammenligne og forholde sig til forskellige søgeresultater. Brug af digitale databaser, der er specielt tilrettelagt for undervisning, fxdatabaser under SkoDa. Kendskab til regler om ophavsret. kende enkle principper for Internettets struktur bruge en søgetjeneste og opstille en søgestrategi sammenligne og vurdere søgeresultater 16

17 udvælge information i søgeresultater begrunde sit valg og fravalg af informationer gøre rede for princippet i en hypertekst gemme tekst, billede, lyd og video fra Internettet med henblik på bearbejdning og produktion analysere og vurdere indhold på et websted forholde sig til regler om ophavsret bruge digitale databaser specielt tilrettelagt for undervisning bruge digitalt dataopsamlingsudstyr Fag-trinmål Billedkunst hente og bruge kunstbilleder og fotos fra diskette, cd-rom eller Internet hente inspiration i billedkunsten, i egen kultur og andre kulturer, bl.a. på udstillinger, i film, billedbaser og i forskellige miljøer Matematik indsamle og behandle data samt udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af en computer Dansk søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne Historie anvende relevante informationskilder fra filmklip, Internettet og avisartikler Produktion og analyse kan bruge et digitalt videokamera Korrekt håndværksmæssig håndtering af videokamera. Arbejde med filmiske virkemidler som fx beskæring, synsvinkel, panorering, zoom, klip og klipperytme. kan producere og redigere tekster, lyd, billeder, video og multimedieprodukterpå computeren Kende til og kunne arbejde med tekster og billeder i et layoutprogram. Kende til og kunne optage og redigere lyd på computer. Kende til og kunne optage og redigere video på computer. Kende til og kunne bruge grundlæggende funktioner i et præsentationsprogram. kan gøre rede for genre, hovedindhold, komposition og temaer i itog medieprodukter Analyse af forskellige it- og medietekster som fx lyd- og radioprogrammer, kort- og spillefilm i forskellige fiktive og ikkefiktive genrer, tv-programmer, multimedieproduktioner og Websteder. bruge formaterings- og redigeringsværktøjer bruge et digitalt videokamera 17

18 vælge it- og medieværktøjer i en produktionsproces bearbejde et produkt med henblik på kommunikation eller udtryk ud fra kendskab til enkle virkemidler analysere et it- og medieprodukt ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser Fag-trinmål Na/tek formidle egne og andres undersøgelser og eksperimenter ved hjælp af relevante fremstillingsformer, bl.a. gennem tekst, grafisk fremstilling, foredrag og drama forholde sig til mediernes fremstilling af naturfaglige forhold ud fra egen viden Billedkunst udtrykke sig i forskellige former for levende billeder, først og fremmest video anvende computergrafik i forbindelse med layout, bl.a. i foldere, tekster og på skilte anvende computerens billedskabende muligheder i male-og billedbehandlingsprogrammer anvende digitalkamera og scanner i forbindelse med billedarbejder, bl.a. som forlæg, illustration og dokumentation Dansk udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner finde udtryk for værdier i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster og andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse i samspil med andre gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre Musik komponere enkle melodier eller små musikstykker, bl.a. ved hjælp af computer anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder, herunder computer i skabende musikalskarbejde samtale om musikkens funktion i forskellige sammenhænge bl.a. ved fester og i religiøse handlinger og i medier Kommunikation Kan kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer samt bruge elektroniske læringsplatforme. Sende og modtage s med vedhæftet fil. Samarbejde med andre elever i et lukket konferencesystem fx indenforskolekom. Overførsel af filer med både tekst, billede og lyd. Kendskab til lukkede chatrooms. 18

19 Kan bruge regler og normer for acceptabel sprogbrug og adfærd på Internettet Kendskab til almindelige netetiske retningsliner, bl.a. i forbindelse med ordvalg og sprogbrug. Kendskab til, at det er let at lyve på Internettet og udgive sig som andre personer. Kendskab til, at aktiviteter på Internettet kan registreres sende en vedhæftet fil udgive enkle websider bruge et konferencesystem bruge et chatprogram bruge regler for elektronisk offentliggørelse bruge netetiske retningslinier vide, at adgang til websteder kan kontrolleres vide, at brugernes adfærd på websteder kan registreres være kritisk over for at afgive personlige oplysninger på Internettet være opmærksom på, at personer ikke altid er dem de giver sig ud for på Internettet Fag-trinmål Billedkunst anvende visuelle virkemidler i forbindelse med præsentationer af egne og andres billeder Dansk kunne bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen Computere og netværk kan bruge grundlæggende funktioner i it- og medieværktøjer samt kende de mest almindelige filtyper er bevidst om egen arbejdsstilling ved computeren kende de grundlæggende udtryk og begreber i forbindelse med computerarbejde navigere på computerens harddisk og på et lokal netværk kende de mest almindelige filtyper vurdere sikkerhedsrisiko ved at bruge filer fra andre kende til problemstillinger mht. licenser kende betydningen af at bruge en korrekt arbejdsstilling ved computerarbejde IT-mediekundskab klasse IT-og mediestøttede lærerprocesser Det forventes at eleven: kan analysere og bruge digitale undervisningsmidler samt itogmediebaserede værktøjer i selvstændigt tilrettelagte forløb. 19

20 Analyse af kommunikationssituationer samt selvstændigt, kvalificeret og målrettet brug af funktioner i tekstbehandling, billedbehandling, tegneprogram og regneark i projektorienteredeforløb. kan bruge digital logbog og digital portefølje til planlægning og evaluering Arbejde med digital logbog og portfolie som redskab til styring og evaluering af arbejdsprocesser ved fx projektopgaver. kan bruge it- og medieværktøjer til eksperimenter og simulering i læreforløb Analyse og vurdering af digitale simuleringsprogrammer i forbindelse med eksperimenter i fx fysik og matematik. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portefølje i egne forløb analysere og tage stilling til egen brug af digitale undervisningsmaterialer analysere, vurdere og tage stilling til simuleringer og eksperimenter i læreforløb Fag-trinmål Fysik kende til enkle principper for transmission over store afstande som satellitter, analog og digital transmission. Redegøre for anvendelse af modeller og simuleringer som led i beskrivelse af fænomener og sammenhænge som lydens udbredelse, flyvning og stjernehimlen Matematik anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger og problemløsning. Benytte computeren til tegning, undersøgelser og beregninger vedrørende geometriske figurer. Udføre simuleringer bl.a. ved hjælp af computer. Benytte computeren til beregninger, simuleringer,undersøgelser og beskrivelser, også på baggrund af samfundsmæssige forhold Dansk bruge ordbogens opslagsdel og indholdsdel. Og bruge stavekontrol og autokorrektur på computer. Skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik Engelsk forstå hovedindholdet af lyd og billedmedier, hvor forskellige sociale og regionale sproglige varianter forekommer, når emnerne er genkendelige. Give eksempler på basisviden om værdier og normer i engelsktalende lande med baggrund i arbejdet med skønlitteratur, 20

21 sagprosa, musiktekster, blade, film, tv og Internettet. Bruge stavekontrol hensigtsmæssigt Tysk og fransk forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om kendte emner fra dagligdagen anvende IT og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og informationssøgning. Anvende en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i tysk- og fransksprogede lande i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa og medier Informationsindsamling kan bruge internettet til søgning, læring og kommunikation samt kende regler og normer for offentliggørelse af informationer til forskellige målgrupper Udvikling af fornuftige søgeteknikker. Undervisningsforløb, som inddrager internettet i aktuelle samfundsmæssige problemer og spørgsmål. Undervisningsforløb, der benytter elektroniske platforme og konferencer i forbindelse med læringsforløb og samarbejde med andre elever eller elevgrupper, fx i andre lande. kan forholde sig kritisk til fundne søgeresultater samt analysere og udvælge relevant information Udvikling af en kritisk holdning til de fundne søgeresultater. analysere, vurdere og tage stilling til læreforløb på en samarbejdsplatform alene og sammen med andre at tilrettelægge samarbejde på en elektronisk platform analysere, vurdere og tage stilling til regler og adfærdsnormer på en elektronisk platform begrunde valg af søgestrategi kende enkle principper for søgetjenester bruge strategier til validering af informationer analysere og vurdere indholdet på et websted analysere og vurdere et materiales status mht. ophavsret analysere, vurdere og bearbejde data, der er opsamlet med digitale dataopsamlingsværktøjer Fag-trinmål Dansk søge information på forskellige måder og i forskellige medier samt vælge den informationskilde, der er mest hensigtsmæssig Engelsk uddrage og anvende informationer fra forskellige medier og informationskilder inden for genkendelige emner og problemstillinger. Udnytte computerens muligheder i forbindelse med 21

22 informationssøgning og kommunikation Tysk og fransk søge og udnytte enkle informationer fra forskellige medier. Anvende IT og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og informationssøgning Historie søge oplysning om ophav til forskelligartede informationskilder og tage stilling til pålideligheden Historie (efter 2005) give eksempler på nyhedsmediers vurderinger af aktuelle begivenheder og redegøre for, hvordan de er bundet til den tid, vi lever i Sundheds-, seksualuv. og familekundskab forholde sig til kønsroller, som de kommer til udtryk i forskellige generationer og i medier Samfundsfag Kende til det globale medieudbud Geografi Finde relevante geografiske oplysninger gennem elektroniske medier. Indsamle og bearbejde data samt fremstille grafiske afbildninger Produktion og analyse kan producere og analysere tekst-, lyd-, billed-, video- og multimedieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser. Arbejde med analyse, vurdering og bearbejdning af indsamlede data fra digitale databaser. Arbejde med oprettelse og design af digitale databaser. Arbejde med at planlægge og tilrettelægge en produktion fra idé til færdig resultat. Avisproduktion. Arbejde med at skrive manuskript og omarbejde det til storyboard/drejebog. Overvejelser over valg af medie og udtryksform i forhold til indhold, formidlingssituation og målgruppe. Arbejde produktivt med forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer i forskellige medier, herunder korte enstrengede fortællinger, interview, reportage, dokumentar og reklame. Produktion af websider og efterfølgende netpublicering. Arbejde med analyse af andres produkter og udvikling af vurderingskriterier over for forskellige former for medieproduktioner. planlægge og tilrettelægge en produktion af et it- og medieprodukt forholde sig til it- og medieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser forholde sig til it- og medieprodukters troværdighed Fag-trinmål Matematik 22

23 produktion af tekster, billeder, skemaer, diagrammer og data, som belyser og diskuterer forhold vedr. individet og samfundet Dansk udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner i en form der passer til situationen, samt i dramatisk form. Vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer selvstændigt og i samspil med andre Tysk og fransk præsentere et forberedt emne, bl.a. i form af rollespil, planche, lydog videoproduktion Geografi indsamle og bearbejde data samt fremstille grafiske afbildninger Sundheds-, seksualuv. og familiekundskab tage stilling til forskellige interesser bag kampagner, reklamer og anden mediepåvirkning Kommunikation kan bruge IT- og medieværktøjer til udgivelse på internettet samt tage stilling til elektronisk offentliggørelse af digitale produkter. Arbejde med udgivelser på nettet og de etiske og æstetiske forhold i forbindelse hermed. Arbejde med begrebet netetikette og valg af de mest hensigtsmæssige udgivelsesformer med henblik på fx målgrupper. Analyse og vurdering af netbaserede tjenester fx avisdatabaser og biblioteksdatabaser. Regler for copyright samt de samfundsmæssige perspektiver i forbindelse mednetudgivelser. bruge it- og medieværktøjer til at udgive på internettet bruge regler for elektronisk offentliggørelse analysere, vurdere og tage stilling til elektronisk offentliggørelse ud fra kvalitative, æstetiske og etiske overvejelser analysere, vurdere og tage stilling til brugen af digitale kommunikationsværktøjer analysere og vurdere netbaserede tjenester Fag-trinmål Dansk anvende layout og bruge billeder i deres egne tekster, så det fremmer tekstens kommunikation Engelsk udnytte computerens muligheder i forbindelse med informationssøgning og kommunikation. 23

24 Anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel i mødet med udlændinge, på rejse og ved brug af Tysk og fransk anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og informationssøgning. Anvende tysk/fransk som kommunikationsmiddel bl.a. i forbindelse med skolekontakt og Computere og netværk kan bruge en computer og et lokalt netværk som et personligt arbejdsredskab. Arbejde med sikkerhedskopiering, back-up af filer og mapper samt med computersikkerhed og virusbeskyttelse. kan bruge rigtige arbejdsstillinger samt vide hvordan man forebygger arbejdsskader som følge af computerarbejde. Arbejde med indretning af hensigtsmæssige og ergonomisk rigtige computerarbejdspladser. lære sig nye funktioner i et program kende forskellige lagringsmetoder kende regler for digital overførsel og opbevaring af personlige oplysninger analysere, vurdere og tage stilling til det fysiske arbejdsmiljø 24

25 Implementering af It-medieplan for Odder Kommunes Skoler på Ørting-Falling Skole Tidsplan Første fase - varighed et skoleår: Eksperimenterende/afprøvende periode Lærerene bliver fortrolige med It-medieplanens organisatoriske og pædagogiske muligheder. Der oparbejdes grundlæggende rutiner og arbejdsformer. Anden fase - løber de efterfølgende år Ved begyndelsen af anden fase tilrettes IT-medieplanen i samarbejde med lærerne, på baggrund af de erfaringer vi har gjort i første fase. Organisatorisk fuldskala drift: Ledelseskrav til lærerne Intern information og kommunikation Lærerne anvender PersonaleIntra som platform til indbyrdes kommunikation, udgivelse af årsplaner, udgivelse af ugeplaner, elev/ klasse-logbøger, elevplaner og skole-hjem information. Teamsamarbejde I teamsamarbejde lægges referater, dagsordner og eventuelle udviklingsarbejder på PersonaleIntra. Pædagogisk udvikling Når udviklingsarbejder munder ud i en folder eller lign. lægges den på PersonaleIntra. Integration med andre systemer Undervisningsforløb mm. lægges på Fællesnet. Lærerne kommunikerer med forældre og elever via ForældreIntra og ElevIntra. Pædagogiske fuldskala drift: Lærerkrav til eleverne Opgaveaflevering Opgaver afleveres til respons via ElevIntra. Gruppearbejde Ved gruppearbejde fx i projektform inddrages ElevIntra som kommunikationsværktøj. Elevevalueringer I forbindelse med skole-hjemsamtaler udarbejder lærerne individuelle Elevplaner og anvender skabelonen til elevplaner, som findes i PersonaleIntra. Anden fase evalueres årligt og rettes til, hvorefter en ny arbejdsfase påbegyndes. 25

26 Ansvarsfordeling Når tiltag som en IT-medieplan sættes i værk er det essentielt at fastlægge ansvarsområder inden planen føres ud i livet. Hvis ikke der indledningsvist forelægger en ansvarsfordeling kan det senere i forløbet være svært at uddelegere ansvarsområder. At de involverede parter fra begyndelsen er klar over ansvarsfordelingen, har også indflydelse på den efterfølgende evaluering af processen. Ledelsen Ledelsen har ansvaret for alt, som foregår på en skole og der med også implicit anvendelsen af IT i undervisningen. Overordnet er det ledelsen som har ansvaret for iværksættelsen og udførelsen af en IT-medieplan. Det er nødvendigt for ledelsen at uddelegere ansvarsområder heriblandt IT-området. Uanset hvilke områder, der uddelegeres skal ledelsen stadig tage det endelige ansvar for indhold og udførelse. I forbindelse med søsætning af en IT-medieplan skal der afsættes tid i lærernes og den IT-ansvarliges timefordeling til implementeringen af ITmedieplanen, dette skal ledelsen prioritere når der planlægges timefordeling inden skoleårets start. Der skal afsættes timer fra efteuddannelsespuljen til at lærerne og den IT-ansvarlige kan få den nødvendige efteruddannelse, dette er også et ledelsesansvar. Udover tid skal ledelsen afsætte de nødvendige midler til anskaffelse af udstyr, som er nødvendigt for, at lærerne kan leve op til de krav som stilles i IT-medieplanen. Motivation af lærerne er en væsentlig faktor i forbindelse med etablering af et godt arbejdsmiljø og en sikring af at IT-medieplanen bliver inkorporeret i skolens dagligdag. IT-vejlederen Skolens IT-vejleder skal i samarbejde med ledelsen udarbejde ITmedieplanen for skolen således, at den falder i tråd med den kommunale IT-medieplan og indeholder undervisningsmål for de enkelte klassetrin. Det er endvidere IT-vejlederens ansvar at indhente tilbud om efteruddannelse til lærergruppen eller forestå dem selv. IT-vejlederen skal være opsøgende i forhold til vejledning af lærere og lærerteams. IT-vejlederen skal holde sig ajour med hensyn til nye IT-programmer og hjælpemidler, som kan være anvendelige i undervisningen. IT-vejlederen skal indgå i teamsamarbejde med skolebibliotekaren og udarbejde tilbud om kurser for skolens elever samt lave årsplaner for skolens læringscenter. Skolens IT-vejleder deltager i det kommunale ITsamarbejde og deltager i relevante IT-konferencer. IT-vejlederen skal sørge for at lærere og elever har gyldige koder og id til skolens computere og holde UNI C koder og id opdateret. Ydermere skal IT-vejlederen forestå kontakt til teknikere, når der opstår problemer i forhold til hardware og software. Lærerne I samarbejde med IT-vejlederen skal skolens lærere sørge for, at eleverne lever op til undervisningsmålene for klassetrinene og sørge for, 26

27 at klasserne får inkorporeret IT i undervisningen. Det er den enkelte læreres ansvar at sørge for at være ajour med hensyn til sine ITkompetencer både generelt og specifikt i forhold til sine fag. Læreren skal være opsøgende i forhold til efteruddannelse og vejledning i forhold til sine fag. Det er klasselæreren som skal informere skolens IT-vejleder om problemer med elevernes adgang til computere, skolekom og ElevIntra. Er der program eller maskinelle problemer påhviler det læreren at informere IT-vejlederen herom således, at problemet afhjælpes hurtigst muligt. Efter og videreuddannelsesbehov inden for IT I forbindelse med min Kulturundersøgelse (se bilag) som jeg nævnte under Status over lærernes IT-niveau spurgte jeg til, hvilke ønsker/ behov lærerne havde til kurser i det kommende skoleår. Kursusønsker for lærere 0% 5% 0% 6% 6% 6% 50% 3% 3% 3% 5% 2% 0% 5% 0% 5% 2% Word 0.0 Publisher 3.0 Pow erpoint 0.0 Photo Story 4.0 Movie Maker 4.0 Secondguess Skrivestøtte 4.0 Undervisningsprogrammer til matematik i Indskolingen 2.0 Undervisningsprogrammer til matematik på mellemtrinet 2.0 Undervisningsprogrammer til dansk i indskolingen 2.0 Undervisningsprogrammer til dansk på mellemtrinet 3.0 Undervisningsprogrammer til engelsk 1.0 Undervisningsprogrammer til musik 0.0 ElevIntra 3.0 Skolekom 0.0 Wikis (oprettelse af hjemmesider) 3.0 Andet 1.0 Jeg ønsker ingen vejledning inden for It 0.0 I diagrammet ses en grafisk fremstilling af lærernes svar. Man ser, at der er ønsker om en bred vifte af kurser. 27

28 Skolekom, undervisningsprogrammer i musik, Microsoft Word og Microsoft PowerPoint er ikke på ønskelisten, vejledning af lærerne skal afdække om det er fordi lærerne allerede har de fornødne kompetencer eller at lærerne ikke anvender dem i undervisningen. I forbindelse med lærernes kursusønsker skal nævnes at det er 5 ud af 7 mulige, som har svaret på spørgsmålet. I det kommende skoleår tilbydes spot-kurser i kommunalt regi og det vil være en mulighed for lærerne i nogen grad at fylde de huller, som er tilstede i deres IT-kompetencer. I indeværende skoleår har Odder kommunes skoler købt adgang til som vil være et glimrende værktøj til at genopfriske indholdet af de kommunale kurser og bygge videre på eksisterende IT-kompetencer. Derudover har lærerne mulighed for vejledning af skolens IT-vejleder både individuelt og i grupper. Evaluering Skolens IT-medieplan evalueres årligt. Dette sker på et evalueringsmøde som ligger i slutningen af skoleåret. På mødet tages IT-medieplanen op og den rettes til på baggrund af lærernes erfaringer i årets løb. Årligt udarbejder IT-vejleder i samarbejde med ledelsen en kulturundersøgelse, eventuelt i det værktøj, som findes i PersonaleIntra. Kulturundersøgelsen udsendes i vinterhalvåret for den måde at lave en midtvejsevaluering og for, at IT-vejlederen i samarbejde med ledelsen har mulighed for at korrigere tiltag både i forhold til elever og lærere. 28

29 Perspektiv for Ørting-Falling Skoles IT-situation Odder Kommune bryster sig på den kommunale hjemmeside af at have en af landets bedste hjemmesider og af at være i front med anvendelse af IT i kommunen. På skoleområdet har Odder Kommune ligeledes store ambitioner om at være førende inden for IT-området. Eleverne i Odder Kommune skal i fremtidens samfund kunne anvende IT værktøjer og indgå i digitale netværk på en kreativ, kritisk og skabende måde. (fra Udkast til Udkast til Skole IT strategi for Odder Kommune ) For at opnå visionen om, at eleverne ved udgang af 9. klasse skal kunne anvende IT værktøjer og indgå i digitale netværk på en kreativ, kritisk og skabende måde, skal de i skolen opleve, at IT er en naturlig del af undervisningen og skolens hverdag. Det håber jeg at medvirke til ved udarbejdelsen af en IT-medieplan, øgning af undervisningstid på IT-området samt udarbejdelse af årsplaner for skolebibliotek og IT-området. Udviklingsprocesser vil i dag ofte have et IT-mæssigt perspektiv, eller vil skulle dokumenteres og evalueres. For at sikre lærerne effektivitet og sikkerhed i disse processer skal ITvejlederen i samarbejde med skolens ledelse bidrage med viden og handlemuligheder, samt støtte op om udvikling og implementering af bestående og nye IT-miljøer. 29

trinmål Undervisningen skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at:

trinmål Undervisningen skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: It og medieundervisning 4. 6. klasse Hovedområd er i Junior-PCkørekort Elevkompetencer Junior-PC-kørekort trinmål Fag trinmål IT- og mediestøtte de læreprocesse r Det forventes at eleven: kan bruge grundlæggende

Læs mere

trinmål arbejde procesorienteret

trinmål arbejde procesorienteret Hovedområder i Junior-PCkørekort IT- og mediestøttede læreprocesser Elevkompetencer Det forventes at eleven: kan bruge grundlæggende funktioner i relevante IT- og medieværktøjer samt kende de mest almindelige

Læs mere

IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet

IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet Læreprocesser der sætter dem i stand til at.. Procesorienterede arbejdsforløb bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb med hjælp fra læreren

Læs mere

Oversigt trin 2 alle hovedområder

Oversigt trin 2 alle hovedområder Oversigt trin 2 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...5 Kommunikation...6 Computere og netværk...7 1 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Oversigt trin 3 alle hovedområder

Oversigt trin 3 alle hovedområder Oversigt trin 3 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4 Kommunikation...5 Computere og netværk...6 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Fantasi: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Fantasi: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Fantasi Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på alle klassetrin. Målet er at eleverne: Arbejder med fantasi i billeder og tekst Får et kendskab til Cobrakunst Kan se og undersøge malerier fra

Læs mere

Klassens IT og medie checkliste Indskoling

Klassens IT og medie checkliste Indskoling Klassens IT og medie checkliste Indskoling I indskolingen begynder eleverne at træne brugen af forskellige IT og medie-værktøjer. Læreren vælger relevante værktøjer, så eleverne kan få et indtryk at, i

Læs mere

Så er der tegnefilm: Faget, Fælles mål, IT integration og Junior P c kørekort

Så er der tegnefilm: Faget, Fælles mål, IT integration og Junior P c kørekort Så er der tegnefilm: Faget, Fælles mål, IT integration og Junior P c kørekort Så er der tegnefilm Projektet henvender sig til de fag og tværfaglige projekter, hvor der arbejdes med elevproducerede fortællinger

Læs mere

Mediefagplan. Side 1 af 32 Mediefagplan for Bjergmarkskolen

Mediefagplan. Side 1 af 32 Mediefagplan for Bjergmarkskolen Mediefagplan Side 1 af 32 Mål og indhold Den overordnede målsætning for medieundervisning for hele grundskoleforløbet er, at eleverne skal udvikle virkelyst, lærelyst, tidssvarende mediekompetencer samt

Læs mere

Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på alle klassetrin gerne tværfagligt med historie og samfundsfag.

Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på alle klassetrin gerne tværfagligt med historie og samfundsfag. Skulpturtur Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på alle klassetrin gerne tværfagligt med historie og samfundsfag. Målet er at eleverne: Arbejder med skulpturer - og historierne bag skulpturerne

Læs mere

Klædeskabet: Junior Pc-kørekort og Faget, Fælles Mål, IT-integration

Klædeskabet: Junior Pc-kørekort og Faget, Fælles Mål, IT-integration Klædeskabet Dette projekt henvender sig til dansk og billedkunst i indskolingen samt håndarbejde på 4. 5. klassetrin. Målet med forløbet er: At eleverne skriver enkle tekster ud fra billeder og her bruge

Læs mere

Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på mellemtrinnet gerne tværfagligt med historie.

Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på mellemtrinnet gerne tværfagligt med historie. Penselstrøg fra Dengang Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på mellemtrinnet gerne tværfagligt med historie. Målet er at eleverne: Får indsigt i Hans Smidths liv Får indsigt i tiden med paralleller

Læs mere

Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen

Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen Trin 1 Læreprocesser Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere og netværk bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Oversigt trin 1 alle hovedområder

Oversigt trin 1 alle hovedområder Oversigt trin 1 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4...4 Kommunikation...5...5 Computere og netværk...6...6 It- og mediestøttede

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb 7. 9. klasse It- og mediestøttende læreprocesser Kan analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab Formål for faget billedkunst Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

IT- og medieplan. 4. klasse - 6. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. 4. klasse - 6. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser Det er naturligt at fortsætte de procesorienterede arbejdsformer ved computeren, hvor eleverne nu i stigende grad kan være hinandens

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

IT- og medieplan. 7. klasse - 9. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. 7. klasse - 9. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser stilling til procesorienterede arbejdsforløb stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb analysere og tage stilling til egen

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM

FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM 0. klasse Tænd/sluk kursus. Personligt brugernavn til hver elev. Skrive tal og bogstaver i skriveprogrammet WORD Evt. 10 finger system Værsgo grammer 1. klasse Bruge

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Materielt Design 2. 6. klasse

Materielt Design 2. 6. klasse Materielt Design 2. 6. klasse Faget Materielt Design på Interskolen er en samtænkning af følgende af folkeskolens fag: håndarbejde, sløjd og billedkunst. Undervisningen vil derfor i praksis inddrage alle

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

Skolens Læringscenter

Skolens Læringscenter P Æ D A G O G I S K M E D I E C E N T E R L Æ R I N G S C E N - T E R T E A M E T Skolens Læringscenter 3 0. J U N I 2 0 0 8 Består af forskellige funktioner: Læringscenterteamets opgaver Skole-bibliotekarer

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder:

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder: Baggrund for Junior PC-kørekort. Opgaven omkring Junior PC-kørekortet er konkretiseret i følgende tekst: Den overordnede opgave er at udvikle et IT-bevis rettet til eleverne i folkeskolen, der kan bidrage

Læs mere

IT i undervisningen. Læseplan for. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 1. 10. klassetrin

IT i undervisningen. Læseplan for. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 1. 10. klassetrin Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for IT i undervisningen 1. 10. klassetrin grundskolen, hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2002 Indholdsfortegnelse Formål 5 Centrale kundskabs-

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages.

Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages. MEDIEHANDLEPLAN SKOVVANGSKOLEN sidst red. 7. november 2004 Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

Billedkunst - læseplan for Engskolen

Billedkunst - læseplan for Engskolen Billedkunst - læseplan for Engskolen Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Undervisning. Medieplan. for IT, medie og skolebiblioteksundervisning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune. Undervisning. Medieplan. for IT, medie og skolebiblioteksundervisning. Ringkøbing-Skjern Kommune Undervisning Medieplan for IT, medie og skolebiblioteksundervisning Medieplan for IT-, medie og skolebibliotekskundskab Forord Mål og indhold I arbejder vi frem mod, at skolebibliotekerne fungerer som

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

IKT Handleplan for Randersgades Skole

IKT Handleplan for Randersgades Skole IKT Handleplan for Randersgades Skole IKT Handleplan Skolens IKT handleplan er en plan, der gør det overskueligt for elever og lærere at se hvad der forventes de enkelte klasser har arbejdet med på it-området.

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM)

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) Oplysningsfilm om katastrofer og Red Barnets arbejde. Filmen viser, hvordan katastrofer rammer børns liv både de naturskabte som tsunamien i Asien og hungersnød

Læs mere

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder 1 At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder

Læs mere

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901 Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel: Version 200901 Forfatter: Mellemtrin, 3.-6. klasse Kold krig og kiksekage Lav en udstilling om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen Lav en udstilling på skolen,

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen

Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen Overblik I dette modul lærer du at anvende det online-baserede billedredigeringsprogram Befunky i

Læs mere

IT på Johannesskolen

IT på Johannesskolen IT på Johannesskolen Gældende fra skoleåret 2002/03 Mål: Eleverne skal beherske brugen af de almindelige IT-værktøjer. Brugen af IT skal indgå som en naturlig del af undervisningen. Dvs. værktøjet skal

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

IT-Plan for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2008-2012

IT-Plan for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2008-2012 IT-Plan for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2008-2012 Udviklingsplan Status Handlingsplan Maj 2007 IT-udviklingsplan 2008-2012 side 1 IT- plan for Solrød Kommunes folkeskoler 2008-2012 Indhold:

Læs mere

Kursuskalender (oversigt) IT-KURSER. Kursusbeskrivelse: Målgruppe: Begyndere. Lay-out Formål: (MS Publisher) xx/xx 200x kl. xx.xx

Kursuskalender (oversigt) IT-KURSER. Kursusbeskrivelse: Målgruppe: Begyndere. Lay-out Formål: (MS Publisher) xx/xx 200x kl. xx.xx XX Skole (oversigt) 200x/200x IT-KURSER Kursusnavn: Log on (startkursus nye lærere) Tekstbehandling (begyndere) Målgruppe: Begyndere Tekstbehandling (øvede) XX Skoles programmer Lay-out (MS Publisher)

Læs mere

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne bruge piletasterne Kunne bruge musen enter, shift-, mellemrums- og backspacetasters navn og brug Kunne udføre simple skriveopgaver

Læs mere

Læsepolitik for Snedsted Skole

Læsepolitik for Snedsted Skole September 2014 Læsepolitik for Snedsted Skole Snedsted Skole Hovedgaden 5 7752 Snedsted Tlf. 99173425 snedsted.skole@thisted.dk www.snedsted-skole.skoleintra.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Læsning

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Fagplan for billedkunst

Fagplan for billedkunst FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for billedkunst Der undervises i billedkunst på 0. - 3. klassetrin 2 timer. På 3. 4- klassetrin undervises

Læs mere

LÆRE plan. for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning

LÆRE plan. for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning LÆRE plan for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning Læreplan for IT-, medie- og skolebibliotekskundskab Forord Denne læreplan er resultatet af udviklingsprojektet Fælles læseplan for IT-, medie- og

Læs mere

meget svært ved at anvende et enkelt layout i elektroniske tekster Er usædvanlig god til/meget god til/god til/har svært ved/har

meget svært ved at anvende et enkelt layout i elektroniske tekster Er usædvanlig god til/meget god til/god til/har svært ved/har Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan for It-kompetence STATUS it 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Produktion og formidling layout Computerskrift og tekstbehandling

Læs mere

Spøttrup Borg: Faget, Fælles mål, IT-integration og Junior Pc-kørekort

Spøttrup Borg: Faget, Fælles mål, IT-integration og Junior Pc-kørekort Spøttrup Borg: Faget, Fælles mål, IT-integration og Junior Pc-kørekort Spøttrup Borg Dette projekt henvender sig til historieundervisning eller til et tværfagligt forløb med dansk og billedkunst fra 4.

Læs mere

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Det er almindelig kendt, at regeringen har en målsætning om,

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Elevplansværktøjet Guide til Elevplansværktøjet Version 3 - oktober 2009

Elevplansværktøjet Guide til Elevplansværktøjet Version 3 - oktober 2009 Elevplansværktøjet Guide til Elevplansværktøjet Version 3 - oktober 2009 Forord Denne guide hjælper dig til at komme hurtigt i gang med at bruge Elevplansværktøjet. Elevplansværktøjet er et webbaseret

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

IT & medieplan for Kirke Hyllinge skole Kendskab, Hjælp & Selvstændighed

IT & medieplan for Kirke Hyllinge skole Kendskab, Hjælp & Selvstændighed Hensigt med lære At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder og stemninger. At turde noget, spille skuespil samt udtrykke sig klart og tydeligt. At gå tæt på mennesker, at udvikle kritisk

Læs mere

Faglig kvalitet og digitale kompetencer. Indholdfortegnelse: Undervisningsforløbet... 2 Fælles mål og JPCK mål... 3 Konklusion...

Faglig kvalitet og digitale kompetencer. Indholdfortegnelse: Undervisningsforløbet... 2 Fælles mål og JPCK mål... 3 Konklusion... Faglig kvalitet og digitale kompetencer Indholdfortegnelse: Undervisningsforløbet... 2 Fælles mål og JPCK mål... 3 Konklusion... 5 1 Undervisningsforløbet Jeg vil skrive om et forløb om efterårsdigte i

Læs mere

IT i folkeskolen. - en investering i viden og velfærd

IT i folkeskolen. - en investering i viden og velfærd IT i folkeskolen - en investering i viden og velfærd Regeringen August 2003 1 IT i folkeskolen - en investering i viden og velfærd 1. udgave, 1. oplag, august 2003: 2000 stk. ISBN 87-603-2358-2 ISBN (WWW)

Læs mere

IT-strategiplan for skolerne 2010-14.

IT-strategiplan for skolerne 2010-14. IT-strategiplan for skolerne 2010-14. 1 Forord. Gruppen har gennemarbejdet statusmateriale baseret på EVA s selvevalueringsmateriale til skolerne. Dette materiale afdækker ledelsesstrategier og lærerønsker

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt. 2006 Forord It- og mediehandleplanen skal være med til at sikre Sct. Jørgens Skole som en JPCK-skole,

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere

IT-strategi for Skolevæsenet i Kerteminde 2008-2013

IT-strategi for Skolevæsenet i Kerteminde 2008-2013 IT-strategi for Skolevæsenet i Kerteminde 2008-2013 Kerteminde kommunes skoler ligger forrest lærere og elever er innovative brugere af informationsteknologien. De seneste års intensive investeringer i

Læs mere

!!! Undervisningsbeskrivelse. Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014. Oversigt over undervisningsforløb

!!! Undervisningsbeskrivelse. Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014. Oversigt over undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Sted EUC Vest Skole HTX Underviser Hold 1.G Oversigt over undervisningsforløb Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014 Titel 1 Titel 2 Titel 3 Tine Helen Schlaikjer

Læs mere

Pædagogisk it-vejlederuddannelse Tema 2 Læreprocesser og læremidler Matematik og it på folkeskolens mellemtrin Litha Nielsen. Indholdsfortegnelse

Pædagogisk it-vejlederuddannelse Tema 2 Læreprocesser og læremidler Matematik og it på folkeskolens mellemtrin Litha Nielsen. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Den centralt styrede It-løsning... 2 Undervisningsforløb i 5. klasse... 3 Matematik i Måneby et Edutainment-værktøj... 4 Skoleintra i Odder kommunes skoler... 6 Elevintra... 7 Arbejdsrum

Læs mere

BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009. l.klasse - S.klasse

BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009. l.klasse - S.klasse BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009 l.klasse - S.klasse Formil for faget billedkunst Formilet med undervisningen i billedkunster, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at

Læs mere

IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og mediestøttede læreprocesser IT- og mediestøttede læreprocesser IT- og mediestøttede læreprocesser Elevsprog Eleven skal Fra første dag i skolen kommer eleverne til at opleve, hvordan it bruges, når der skal skrives, tegnes og produceres.

Læs mere

Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune. Folkekirkens Hus Gammeltorv 4 9000 Aalborg. Konsulent Inge Dalum Falkesgaard 23467600 idf@km.

Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune. Folkekirkens Hus Gammeltorv 4 9000 Aalborg. Konsulent Inge Dalum Falkesgaard 23467600 idf@km. Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune Folkekirkens Hus Gammeltorv 4 9000 Aalborg Fra skoleåret 2015/2016 har kulturfagene samfundsfag, historie og kristendomskundskab fået ny prøveform med selvvalgt

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2007 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Brugervejledning Kære bruger Her præsenteres et filmisk casebaseret undervisningsmateriale om mobning og trivsel i skolen. De to film er blevet til på baggrund af virkelige historier og hændelser, som

Læs mere

MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN

MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN 1 MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN Forord Denne medieplan er resultatet af arbejdet med den grønne tråd i det pædagogiske servicecenter 2004/05. Det har været et ønske fra arbejdsgruppen at få lavet en sammenkobling

Læs mere

Pædagogisk IT-vejleder uddannelse, 2006-2007 Tema 1: Vejledningskompetencer Gitte Aalborg. Brydebjergskolen. www.brydebjergskolen.

Pædagogisk IT-vejleder uddannelse, 2006-2007 Tema 1: Vejledningskompetencer Gitte Aalborg. Brydebjergskolen. www.brydebjergskolen. Brydebjergskolen www.brydebjergskolen.dk Brydebjergskolen blev bygget i 1963 som et samarbejde mellem tre sogne, nemlig Ø. Ulslev, Herritslev og St. Musse. Det siges, at sognerødderne ikke kunne blive

Læs mere

Årsplan for billedkunst 1. kl. 2012-2013. Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse

Årsplan for billedkunst 1. kl. 2012-2013. Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage,

Læs mere