BRAND & SIKRING. PET-chefen om krisestyring Brandøvelser på skoler - og den værste skolebrand i mange år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRAND & SIKRING. PET-chefen om krisestyring Brandøvelser på skoler - og den værste skolebrand i mange år"

Transkript

1 Nr. 4 December 2007 DBI PET-chefen om krisestyring Brandøvelser på skoler - og den værste skolebrand i mange år Højlagre kan brandsikres med iltreduktion Hovsa-sikring skader arkitekturen SINE skal styrke dansk beredskab Sikkerhed på hoteller Vejledning skal øge sikkerheden på hoteller

2 Nr årgang December 2007 Udkommer 4 gange årligt Oplag: Ca eksemplarer Ansvarshavende Peter Johansen, Redaktør Ole B. Kristensen, Redaktionssekretær Christina A. Stokholm, DBI ønsker kunder og samarbejdspartnere en brandsikker jul og et sikkert nytår Freelance-bidrag Jan Broch Nielsen (jbn) Fotos: DBI (hvor intet andet er nævnt). Annoncer Jesper Høngaard, TechMedia A/S, Tlf Produktion og layout TechMedia A/S Tryk P. J. Schmidt Grafisk Produktion Vojens Udgiver DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen Hvidovre Telefon Fax DBI Dansk Brand- og sikrings teknisk Institut er videncenter for brandsikkerhed, sikring og skadeforebyggelse. en uafhængig, selvejende virksomhed. godkendt som teknologisk serviceinstitut (GTS-institut) af Ministeren for Videnskab, Teknologi og udvikling. akkrediteret af DA- NAK til inspektion, prøvning, certificering og undersøgelser. ISSN Tak for godt samarbejde i det forløbne år og på gensyn i 2008 Forsiden En ny branchevejledning for alarmering på hoteller skal bidrage til at skabe øget sikkerhed og tryghed for personale og gæster. Læs side 6. (Foto: Heine Pedersen/Scanpix) Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut 2

3

4 Krisestyring på programmet PET-chefen opfordrer virksomhedsledere til at tage planlægning af krisestyring alvorligt Træn kriseplanerne og brug dem også under de mindre kriser, opfordrede Jacob Scharf. Er din virksomhed klædt på til krisen? Sådan lød spørgsmålet, da DBI satte krisestyring på dagordenen ved en temadag i slutningen af oktober. Pladserne i Brand & Sikrings- Centeret var næsten fyldt op til dette arrangement, og det var tydeligt, at der i erhvervslivet er stor interesse for at blive bedre klædt bedre på til at kunne tackle de mangeartede kriser, der kan true en virksomheds fremtid og omdømme. Temadagen bød på en række indslag om aktuelle emner og cases, som blandt andet handlede om krisepsykologi, praktisk krisestyring, ødelæggende storbrande, kommunikation og mediehåndtering samt forsikringsforhold. Blandt dagens indlægsholdere var chefen for Politiets Efterretningstjeneste, politimester Jacob Scharf, som gav tilhørerne en vurdering af behovet for krisestyring i almindelighed og af det nationale trusselsbillede i særdeleshed. Jacob Scharf redegjorde for PET s vurderinger af det overordnede samfundsmæssige trusselsbillede. Han pointerede, at tjenestens indsat ikke kun gælder i forhold til nationale institutioner, men også i forhold virksomhederne og de enkelte borgere. Samtidig handler det i dag ikke kun om klassiske efterretningsopgaver, men også om aktiviteter, som har til formål at forebygge og imødegå trusler. Industrispionage vinder frem I den forbindelse pegede han både på naturskabte kriser, som bl.a. skyldes klimaændringerne, og de direkte menneskeskabte kriser, hvor det for PET s vedkommende især er terrortruslen, der er i fokus. Udviklingen inden for informationsteknologien og afviklingen af den kolde krig har desuden bevirket, at den klassiske form for spionagevirksomhed i stigende grad er blevet afl øst af industrispionage et forhold, som danske virksomheder bør være opmærksom på. Kidnapning af medarbejdere, med henblik på pengeafpresning, er også en risiko, som især virksomheder med aktiviteter i visse udsatte områder, skal være forberedt på. Jacob Scharf slog fast, at selv om vi i Danmark har afsløret flere terrorplaner, kan vi langt fra være sikre på, at vi hver gang vil kunne blive advaret i forvejen og hindre at planerne føres ud i livet. Den måde terrorisme opstår på, og den måde terrorister arbejder på, gør det meget vanskeligt at opfange signaler om deres planer, og Danmark er af en række efterhånden kendte årsager et land, hvor vi risikerer, at ekstremistgrupper vil prøve at ramme os. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer opbygningen af et effektivt kriseberedskab, som kan agere hurtigt og effektivt, hvis der skulle ske noget. Afslappede danskere Mange danskere har et afslappet forhold til disse risici, men det er nødvendigt, at vi bliver mere risikobevidste, og at vi tager truslerne alvorligt, lød PET-chefens formaning. Om virksomhedernes kriseplanlægning anbefalede han blandt andet følgende: - Planerne skal være enkle og robuste. Detaljerede planer gør det uoverskueligt i en krisesituation og begrænser selvstændig tænkning. - Kriseplaner og sikkerhedsforanstaltninger skal gennemføres konsekvent. Vedtagne politikker og regler skal håndhæves, og brud herpå bør medføre konsekvenser. - Planerne skal trænes og indøves, så de kommer ind under huden på aktørerne. - Da øvelser på mange kan virke abstrakte, bør planerne trækkes frem og bruges selv under mindre kriser, hvor de måske ikke er så nødvendige. Dermed vil man stå bedre rustet ved de større kriser. - Kriser har det med at udvikle sig og trække ud. Derfor bør man sørge for udskiftning af krisestaben undervejs, så de, der skal træffe beslutningerne, ikke kører træt. - Hvis krisestyringsarbejdet skal tages alvorligt af medarbejderne, kræver det et stærkt ledelsesmæssigt engagement i forbindelse med forberedelse og træning. Søg rådgivning PET er interesseret i et robust kriseberedskab i hele samfundet også hos virksomhederne. Jacob Scharf opfordrede i den forbindelse virksomhederne til, om nødvendigt, at søge professionel rådgivning til at udarbejde og træne kriseplanerne. PET kan selv, i begrænset omfang, tilbyde rådgivning, men organisationen har ikke kapacitet til at rådgive alle landets virksomheder. Derfor henviste han i første række til markedets øvrige professionelle sikringsrådgivere. 4

5 SKILTNING MÆRKNING SIKKERHED -synlig sikkerhed på arbejdspladsen Bestil vores sikkerheds katalog nu! Sikkerhedsskilte Rørmærkning Ventilsikring EX-Zoner, svejseværksteder, kemikalieområder m.v. - ECK kan hjælpe med de rigtige løsninger til en sikker og synlig skiltning Ejnar C.Kjeldsen A/S Sdr. Ringvej Brøndby Tlf.:

6 Branchevejledningen for alarmering på hoteller skal bidrage til at skabe tryghed for personale og gæster. Vejledning og information om sikkerhed på hoteller Branchevejledning og andet materiale skal hjælpe danske hoteller med at skabe større sikkerhed for gæster og personale Hvornår skal der alarmeres og evakueres - og hvem skal evakueres i de enkelte tilfælde. Alle hoteller bør have en evakueringsplan, som kendes af personalet. Sikkerheden på hoteller kan næsten ikke blive for god. Danske hoteller danner ramme om tusind- vis af mennesker hver eneste dag, året rundt; også om natten. Her kommer mennesker for at mødes, spise, drikke, feste og sove - og for at arbejde. Og alt det skulle de gerne kunne gøre både trygt og sikkert. Nu er der ny hjælp på vej til hotellernes ledelser og deres medarbejdere, så de bedre kan blive i stand til at skabe sikre og trygge rammer for gæster og personale. Det er Branchearbejdsmiljørådet for Service og Tjenesteydelser (BAR Service), som har fået udarbejdet en ny branchevejledning om alarmering på hoteller. DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut har været rådgiver ved udarbejdelsen af materialet, som er fremstillet i samarbejde med arbejdsgivere og arbejdstagere repræsenteret af organisationerne HORESTA og 3F. Grundig revision - Den nye branchevejledning afløser en tidligere vejledning fra 1991, der trængte til en grundig revision og opdatering, fortæller brandteknisk rådgiver Brian V. Jensen, DBI. 6

7 Producent af Nøglebokse GODKENDT adgangskontrol i GODKENDTE nøglebokse UDEN LEDNINGER Borefri dækkrave SÅ SIMPELT ER DET.. Fra afhængighed til egen styring ved blot at udskifte cylinderen - 100% adgangskontrol Intelligent Nøglesystem UAFHÆNGIGT - GODKENDT - INGEN RISIKO - GRATIS OMLÆGNINGER Alle adgange kan afsikres - UDEN UNDTAGELSE Intelligente nøglebokse Brugt af KBH BRANDVÆSEN Disse bokse - B-Lock & B-Lock Multi er valgt grundet sikkerheden i boksens dobbelte låsefunktion - - Tlf:

8 Hotellets frontpersonale skal være forberedt på trusler af forskellig art. Branchevejledningen indeholder blandt andet instrukser om, hvordan personalet bør forholde sig i forbindelse med trusler og røveri. arbejdsmiljø og hotellets sikkerhedsorganisation. Actioncards og e-guide Som supplement til den trykte vejledning, der er på ca. 25 sider, er der udarbejdet nogle såkaldte actionscards. Der er tale om små huskekort i kreditkortstørrelse, som de ansatte på hotellerne kan have liggende i lommen og trække frem, hvis der pludselig opstår en nødsituation, hvor de er i tvivl om, hvad de skal gøre. Desuden er der produceret en særlig e- guide dvs. en elektronisk interaktiv vejledning, som man kan se på internettet. E-guiden indeholder blandt andet en quiz, hvor hotelmedarbejderne kan teste deres viden om sikkerhed. - Branchevejledningen og det tilhørende materiale udgør således et operativt sæt værktøj, som blandt andet kan anvendes af hotellernes frontpersonale i receptionen samt af vagtmestre og dørmænd. Dermed får disse medarbejdere adgang til både forståelig og let tilgængelig information om, hvordan de handler effektivt og korrekt, hvis der skulle opstå truende eller kritiske situationer for personale og gæster, lyder Brian V. Jensens vurdering. BAR Service forventer at udsende det nye vejledningsmateriale i slutningen af Kontaktperson: Brian V. Jensen, - Vejledningen henvender sig både til hotellernes ledelse og til de medarbejdere, som har det daglige og praktiske ansvar for både kollegers og gæsters sikkerhed. For eksempel bliver ledelsen gjort opmærksom på, hvilke love og regler, der gælder for arbejdsmiljø og hotelsikkerhed. Og så bliver det indskærpet, at hotellerne skal sørge for en løbende instruktion og undervisning af personalet og, at de skal gennemføre øvelser for personalet mindst hvert halve år, forklarer Brian V. Jensen. Det nye vejledningsmateriale handler ikke mindst om brandsikkerhed: Hvad er reglerne, hvad kan man gøre for at forebygge og hvordan sikrer man korrekt og effektiv alarmering, evakuering og brandbekæmpelse? Det handler dog ikke kun om brand, men også om andre af de farlige og truende situationer, som gæster og hotelpersonale kan blive udsat for. For eksempel: Hvad kan man gøre for at imødegå trusler, vold og røveri, og hvordan kan man afhjælpe ulykker ved brug af førstehjælp. Endelig er det hensigten, at materialet skal kunne bidrage til et bedre arbejdsmiljø. Derfor sætter vejledningen som noget nyt fokus på arbejdspladsvurdering, psykisk Branchearbejdsmiljørådene På det danske arbejdsmarked er der nedsat i alt 11 Branchearbejdsmiljøråd (såkaldte BAR er), som består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Branchearbejdsmiljørådene kortlægger branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomhederne med at løse dem ved hjælp af blandt andet information, temamøder og uddannelse. Hoteller hører under Branchearbejdsmiljørådet for Service og Tjenesteydelser (BAR Service), hvis vejledninger mv. kan ses på 8

9

10 Brandøvelser på skoler ikke bare for sjov Få dage efter den årlige skolekampagne for bedre brandsikkerhed opstod den værste danske skolebrand i mange år Fra brandøvelsen på Sundpark Skole i København. Brandbilerne var fremme efter fire minutter, og alle nåede ud af skolen, inden der var gået fem minutter. Bortset fra en lille flok tapre børn, som frivilligt lod sig redde ud fra anden sal med brandvæsnets stige. Københavns overborgmester Ritt Bjerregaard overværede øvelsen på Sundpark Skole, og uddelte stor ros til både skole, elever og brandvæsen for den flot gennemførte brand- og evakueringsøvelse. Fra Københavns Brandvæsen var det vicebrandinspektør Marcello Francati (t.h.), som stod for indsatsen. Farvel til Dit Brandblad Efter mere end seks år med Dit Brandblad er det snart slut med Kaj & Andrea som populære brandundervisere. Undervisningshæftet, der primært er udviklet til brug for brandkampagnen for de mindste skolebørn i uge 40, er i løbet af de sidste seks år blevet læst af over en halv million skolebørn. Bladet er udviklet og produceret af Beredskabsstyrelsen, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Rigshospitalet, Sikkerhedsstyrelsen og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Til næste år lancerer Beredskabsstyrelsen en afløser, som bygges op på grundlag af et samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet. I den forbindelse efterlyser styrelsen erfaringer og idéer fra landets redningsberedskaber. Man kan kontakte Camilla Sieljaks på ; eller Indtil videre er det stadig muligt at klikke ind på Dit Brandblad s hjemmeside hvor man finder lærerige opgaver for børn samt vejledning og information til de voksne. Fredag den 5. oktober kom brandbiler for fuld udrykning susende hen til Sundpark Skole på Amager. Samtidig var hundredvis af grinende og glade børn ved at blive evakueret fra den københavnske skole. De glade børn skyldtes, at det hele bare var en øvelse et led i kampagnen Børn, brand og sikkerhed, som hvert år afvikles i uge 40. Landet over sørgede skoler og redningsberedskaber for at undervise børn i, hvordan de kan forebygge brand, og hvad de skal gøre, hvis uheldet er ude. Om mandagen - blot tre dage senere kom brandbilerne susende til en skole i den anden ende af landet. Men denne gang var børnene ikke glade. Uge 40 var slut og dette var ikke en øvelse. Det var derimod en usædvanlig voldsom brand, der medførte, at en 1900 m 2 stor fløj af Dybbøl-Skolen i Sønderborg udbrændte totalt. Evakueringen af Dybbøl-Skolen foregik eksemplarisk og lige efter bogen. Alle børn og voksne på skolen nåede at blive evakueret og bragt i sikkerhed i tide. Branden i Sønderborg viser, at brandundervisning og -øvelser på skoler ikke bare er noget man gør for sjov. På Dybbøl-Skolen har man da også taget det alvorligt i mange år, fortæller skoleinspektør Jens Birk Thomsen: Husk SFO erne - Vi afholder brand- og evakueringsøvelser i starten af hvert skoleår, når de nye elever er startet. Og vi nøjes ikke med en enkelt øvelse, men afholder både én om formiddagen, når børnene er i skole, og én om eftermiddagen, når der kun er børn i skolefritidsordningen (SFO en). Det sidste viste sin værdi under 10

11 Solar Sikring din sikringspartner Solar Sikring markedets mest kompetente samarbejdspartner, når det gælder sikring. Solar Sikring er den direkte vej til et væld af produkter og løsninger, der tilpasses det enkelte projekt og kundes behov. Et professionelt team af teknikere med et højt fagligt niveau, betyder at Solar Sikring er i stand til at yde den bedste support og service over for kunderne. Effektiv og sikker levering kombineret med den bedste produktportefølje gør Solar Sikring til en af de førende leverandører af sikringsprodukter inden for:

12 Stort set alt brændbart materiale i den sønderjyske skolebygning var brændt væk. (Foto: Air-foto.dk) branden i oktober, der fandt sted midt på eftermiddagen. Jeg kan stærkt anbefale alle skoler med SFO er at gøre det samme. Her er evakueringsøvelser nemlig særlig vigtigt, da børnene befinder sig mere spredt i fritidsordningen, hvor de desuden kommer og går løbende. Derfor er det samtidig vigtigt, at personalet er omhyggelig med at registrere, hvilke børn, der er til stede, understreger Jens Birk Thomsen. Skolefl øj i flammer. (Foto: Sønderborg Brand & Redning) Skoler og brandvæsner skal samarbejde Dybbøl-Skolens inspektør var overrasket over brandens hastige brandudvikling, og han kunne godt have tænkt sig, at det lokale brandværn havde været mere aktiv med at holde øvelser på skolen. Hvorfor nedbrændte skolebygning? Branden i Dybbøl-Skolens blå fløj den 8. oktober var den voldsomste og mest omfattende skolebrand i Danmark i mange år. På baggrund af undersøgelser udført af brandtekniske eksperter fra DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er brandens udvikling nu ved at blive klarlagt. Umiddelbart efter branden blev der for politiet gennemført en undersøgelse af, hvorfor branden opstod. DBI s brandtekniker fandt årsagen i en ventilatormotor med et slidt og defekt leje. Friktionsvarmen herfra havde været tilstrækkelig til at starte branden. Siden har Erhvervs- og Byggestyrelsen bedt DBI undersøge og vurdere årsagen til, at branden fik en så voldsom brandudbredelse. Analysen gennemføres på baggrund af en vurdering af de bygnings- og konstruktionsmæssige forhold sammenholdt med oplysninger fra skolen og brandvæsenet om brandforløb mv. Denne sag er ikke afsluttet i skrivende stund. - Der gik ret lang tid med at få slukningsarbejdet i gang, idet brandfolkene tilsyneladende ikke kendte skolens område særlig godt og skulle bruge en del tid på at finde brandhanerne. Men branden gik til gengæld hurtigt, og bygningen nedbrændte stort set på en time. Jeg kan kun opfordre skoler og brandvæsner til at arbejde sammen om at holde brandøvelser på skolerne. Det vil begge parter have glæde af. Brandfolkene lærer forholdene på skolen at kende, og eleverne vil være mere trygge, den dag det går løs, når de har hilst på brandmændene og set dem komme i deres brandbiler med fuld udrykning, lyder det fra Jens Birk Thomsen. 12

13 BILLIGERE FORSIKRINGER FOR MEDLEMMER I GF-BRAND, REDNING OG VAGT Nye eksaminerede sikringsledere Sikringsniveauet i Danmark er atter blevet styrket med et hold nyuddannede eksaminerede sikringsledere. 14 kursister, som til daglig har ansvar for sikringsopgaver i private og offentlige virksomheder, afsluttede uddannelsen og bestod den tilhørende eksamen i starten af oktober Uddannelsen Eksamineret Sikringsleder, der for nylig er blevet relanceret af DBI og SikkerhedsBranchen, består af fem kursusmoduler, som omfatter 17 undervisningsdage plus eksamen. De fem moduler består af fagmodulerne security, brand, risikostyring og sikringsledelse samt et generelt hoved-/opsamlingsmodul. Som noget nyt bliver der fremover mulighed for at supplere med overbygningsmoduler. De nyudklækkede sikringsledere på billedet er (stående fra venstre mod højre): Ulrik Bjelbæk, Allerød Kommune, Niels Matthiassen, Dansikring Systems A/S, Henrik Risbjerg Jensen, Solar A/S, Lars Nielsen, G4S Services A/S, Bo Mikkelsen, DTS Låse & Alarm, Dan Sørensen, A.P.Møller Mærsk A/S, John Andersen, Odense Kommune,Thomas Bergstrøm, Illum, Torben Thorsen, Leif Hansen Rådg. Ing. A/S, og (siddende fra venstre mod højre): Mads Holmen, Bagger Låse & Alarm, Per Midtgaard, Flyvestation Skrydstrup, Maiken Skriver, Total Sikring Aps., Knud Erik Christensen, Siemens A/S og Ivan Thorbjørn Petersen, Ruko A/S (pr. 1/12 DBI). Der startede et nyt uddannelseshold op oktober 2007, og endnu et nyt hold starter i februar I år betaler vi 20% af bilforsikringspræmien tilbage til vores medlemmer Ring og få et godt tilbud GF Brand, Redning og Vagt 13

14 Iltfattige lagre kan forbedre brandsikringen Højlagre kan brandsikres med iltreducerende anlæg i udlandet Kontaktperson: Ib Bertelsen, Hvis et mennesker ikke får tilstrækkelig med ilt, kan det ikke overleve. Det samme gælder for ild - jævnfør brandtrekanten. Princippet benyttes i rumslukningsanlæg, hvor man erstatter en del af ilten i et lokale med fx CO2, nitrogen eller Argonite, hvis der opstår brand. Rumslukning egner sig dog kun for mindre lokaler og benyttes for eksempel i serverrum og lignende steder med kritisk elektronik. - Rundt om i verden er man imidlertid begyndt at anvende iltreducering til brandsikring af fuldautomatiske højlagre og lignende. Men her går det ikke at starte ilt-erstatningen, når først branden er brudt ud. Med de store lagervolumener, der her er tale om, kan det tage op til flere dage at bringe iltkoncentrationen tilstrækkeligt ned. I stedet sørger man for, at luftens iltindhold konstant holdes på et så lavt niveau, at der ikke kan dannes flammer. Baggrunden for princippet er, at de store fuldautomatiske lagre i stigende grad er ubemandede, hvilket betyder, at man ikke under normale driftsforhold behøver at tage hensyn til personophold. Ved at reducere iltindholdet til under volumenprocent kan man skabe et miljø, hvor der ikke kan opstå flammebrand. Der vil dog Ib Bertelsen Nitrogengenerator. fortsat kunne eksistere glødebrand. Det fortæller afdelingschef i DBI, Ib Bertelsen, som har studeret systemet i Tyskland. Her, og i flere andre lande, har princippet været anvendt gennem de seneste år til brandsikring af storlagre med blandt andet tekstiler, dybfrostvarer og kemiske produkter. Forslag til en dansk model I Danmark har myndighederne hidtil ikke sagt god for princippet, bortset fra i forbindelse med siloer, hvor iltreducering er anvendt til eksplosionsundertrykkelse. På baggrund af erfaringerne fra blandt andet Tyskland har DBI, som led i arbejdet med et konkret projektforslag, udarbejdet en model for anvendelse af iltreducerende anlæg i Danmark. Om brandsikringsstrategien i den forbindelse forklarer Ib Bertelsen: - Iltkoncentrationen sænkes fra de normale 20,9 procent til det ønskede niveau ved at erstatte en del af luftens ilt med kvælstof (nitrogen), som man normalt vil producere på stedet ved hjælp af nitrogengeneratorer. Det samlede anlæg vil typisk omfatte to nitrogengeneratorer, strømforsyning med nødstrømsgenerator, automatisk rumslukningsanlæg til dosering af nitrogen (efter Forskrift 253), automatisk gasalarmanlæg til styring af generatorerne (efter Forskrift 233) og automatisk aspirations/brandalarmanlæg (efter Forskrift 232). 14

15 En vigtig meddelelse... Plena Talevarsling er et livsvigtigt igt system, stem, der får folk i sikkerhed. Med Plena Talevarsling fra Bosch Security Systems emsf sfår du en pålidelig sikkerheds- og kommunikationsløsning til skoler, hoteller, supermarkeder, fabrikker, kontorer mm. Audito Professionelle lyd- og billedløsninger Opfylder kravene i EN60849 standarden Kan kan nemt udvides op til 60 zoner Indbygget intelligent styring af beskeder Brugervenlig styring med knapper på fronten For mere information besøg Plena forhandles af: Audito A/S - Gøteborgvej 6, 9200 Aalborg SV - Tlf

16 Rør samt indblæsningsdyse for nitrogen på lager i Tyskland. Herudover skal systemet omfatte: røgudluftningsanlæg, stige på kraner med platforme til brug for brandvæsenet, og brandsikringssystemet skal kontrolleres gennem regelmæssig inspektion. For at systemet kan fungere optimalt, skal iltniveauet fastlægges under hensyntagen til lagerets indhold, og bygningens tæthed skal sikres, hvilket blandt andet stiller krav til slusesystemerne, som benyttes til losning og lastning. passe de gældende arbejdsmiljøregler. Arbejdstilsynet kræver i dag, at iltindholdet i et område med og i fire timer, når iltprocenten er mellem 15 og 17. Der stilles dog bestemte krav til de pågældende medarbejderes sundhedstilstand. Erfaringerne fra udlandet viser, at fordelene ved iltreducering kan være af både sikkerhedsmæssig og økonomisk art, og det vil naturligvis kræve en nøje vurdering og kalkulation af sikkerhed og økonomi i hvert enkelt tilfælde. En særlig fordel ved iltreducerende anlæg er pladsbesparelse, idet der kan ske en væsentlig forøgelse af pallepladserne på et højlager, når der ikke skal tages hensyn til sprinklernes placering. Hvis man undgår sprinkling i fx frosthøjlagre, vil man desuden kunne undgå ødelæggende Ubemandet tekstillager i Tyskland, som er brandsikret ved hjælp af iltreducering. Mulighed for personophold Selv om der er tale om ubemandede lagre, vil der være tilfælde, hvor personer skal opholde sig og arbejde kortvarigt i det iltbegrænsede område i forbindelse med blandt andet vedligeholdelse. Hertil kræves personlig åndedrætsudrustning til de personer, som varetager dette arbejde. Der vil dog være behov for at til- Iltdetektor (t.v.) og aspirationsanlæg (t.h.) personophold mindst skal være 17 volumenprocent. I Tyskland er det tilladt fx at arbejde to timer i en atmosfære med procent ilt vandskade på grund af utilsigtet aktivering af sprinkleranlægget. Ib Bertelsen opfordrer til, at der udarbejdes vejledning og regler, så der bliver mulighed for, at myndighederne kan godkende brandsikring med iltreducerende anlæg i Danmark. Man kunne for eksempel indarbejde reglerne i de nye vejledninger for højlagre og frosthøjlagre, som er på vej. For frostlagrenes vedkommende vil man således få mulighed for at undgå sprinkling, hvilket ellers er et krav ifølge de nye regler. På europæisk plan arbejdes der med guidelines inden for organisationerne CEA og CFPA Europe. DBI følger nøje dette arbejde, som i givet fald vil kunne være grundlag for eller indgå i et dansk vejledningssæt. 16

17 Hovsa-sikring skader arkitekturen og økonomien Sikringseksperter advarer mod æstetiske og økonomiske overraskelser DBI Hovsa: Vi skulle jo også have haft ført kabler rundt til sikringssystemerne. Og hovsa: Forsikringsselskabet forlanger jo en bedre skalsikring på facaden. For resten skal vi også have anbragt en stribe overvågningskameraer rundt om på bygningen. - Vi ser det gang på gang, at arkitekter, ingeniører og bygherrer glemmer at tænke sikringssystemerne igennem i projekteringsfasen, inden byggeriet går i gang. Det fortæller Peder Gellers, som er leder af Sikring & Sikkerhed hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. - Det er måske meget naturligt, at det er bygningens funktion og æstetik samt økonomi og den lovkrævede brandsikring, som har førsteprioritet, når nybyggerier og ombygninger skal projekteres. Men flere og flere virksomheder vil have bedre sikring mod hærværk, indbrud og overfald også af hensyn til forsikringspræmien. Og det har altså stor betydning både for arkitekturen og for økonomien, at man får integreret hele sikringskonceptet tidligt i projekteringsfasen. Kort og godt: Sikring skal tænkes ind fra starten, lyder det fra Peder Gellers, som uddyber: - Der er nemlig stor risiko for, at det, der oprindelig var et hensigtsmæssigt og harmonisk byggeri, ændrer karakter. Bygningen forsynes for eksempel med gitre, forstærkninger og andre gevækster, som ikke ligefrem pynter. Og det er ikke kun udvendige flader, som skændes, også det indvendige undergår ændringer, der ofte totalt forandrer det udseende bygherre, arkitekt og ejer havde forventet sig. Peder Gellers. Baldershøj Ishøj Tel Fax

18 Døre, gitre og overvågningskameraer. Det kan både koste økonomisk og æstetisk, hvis sikringsforanstaltningerne ikke er med i projekteringsfasen. Kontaktperson: Peder Gellers, Skærpede forsikringskrav Fra slutningen af 1980 erne strammede forsikringsselskaberne kravene til sikring af virksomheder. I første omgang var det især synligt i detailhandelen, hvor butiksvinduerne blev forsynet med gitre eller helt lukkede rullejalousier. Herved ødelagde man mange steder den oprindelige mening med facaden. I 2006 kom der en yderligere skærpelse af de fælles retningslinjer for sikring fra Forsikring & Pension, som betød, at også almindelige kontorvirksomheder kan blive ramt af krav om ekstra sikring i form af gitre og lignende. Endvidere skal indvendige og pæne døre udskiftes med ståldøre og stålrammer for at opfylde nogle forsikringsmæssige krav. Alt dette risikerer ikke kun at give ærgrelser af æstetisk art - men også af økonomisk og rationel art. Det giver naturligvis en betydelig meromkostning, hvis døre, karme og sågar vinduer skal kasseres til fordel for nye, der opfylder sikringskravene! En af forudsætningerne for at gøre det bedre er, at man allerede i projekteringsfasen gør sig klart, hvad der kan blive indholdet i bygningen. Det gælder faktisk for alle bygninger, også for lagerbygninger, der måske skal bruges til opbevaring af sæbepulver, men ender med at blive lagerhotel for it-udstyr! Niels Brunhede, der er leder af elafdelingen hos Birch & Krogboe (nu Alectia), er enig med Peder Gellers. Som rådgivende ingeniør har han set mange projekter, hvor sikringsarbejdet blev alt for dyrt, fordi sikringsaspektet ikke blev taget med under byggeriets planlægning. - Det gælder både om at undgå ændringer under og efter udførelsen de koster, siger han og giver denne opskrift: Læg en sikringsstrategi, hvor der tidligt under projekteringen udarbejdes en risikovurdering og en efterfølgende behovsvurdering, som kan indgå i projekteringsarbejdet. Sørg desuden for at føre en risikolog, så projektet løbende ajourføres, og før tilsyn med projektet lige indtil afleveringen. Der skal være sammenhæng Niels Brunhede råder til, at man vælger passive løsninger, frem for aktive, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, og han opfordrer til, at man sikrer sammenhæng mellem de forskellige funktioner og løsninger. Således er det især vigtigt, at der er sammenhæng mellem bygningslogistik, brandstrategi og sikringsstrategi samt mellem adgangskontrol, tilgængelighed og flugtvejsforhold. Niels Brunhede. Når sikkerheden ellers er i orden, gælder det om at vurdere forholdet mellem etablerings- og driftsomkostningerne nøje, og man skal især være opmærksom på de fremtidige service- og personaleudgifter, lyder anbefalingen. - Sats på fleksible, fremtidsorienterede løsninger og undgå separate systemer, der ikke kan integreres, formaner Niels Brunhede, som desuden advarer mod en diffus ansvarsfordeling. Klassiske fejl - En af de helt banale fejl, som mange begår, er de ikke fra starten etablerer et nøgle- eller låsesystem, som står i forhold til risikoen, men vælger den billigste løsning. Siden må de udskifte låsene og ofte også montere helt nye slutblik for at opfylde de forsikringsmæssige krav. Det fortæller Peder Gellers, som nævner et andet klassisk, men endnu dyrere, eksempel: Arkitekten vælger døre med trepunkts-aflåsning - for en sikkerheds skyld med Skafor-godkendt cylinder. Efter kort tid finder brugeren ud af, at han vil have et adgangskontrolsystem på en række af dørene, dvs. med elektromekanisk lås (eller magnetlås). Dette medfører, at dørene helt skal udskiftes, for nu kan trepunkts-låsene ikke bruges! Det afsluttende råd lyder samstemmende fra de to sikringseksperter: - Det er afgørende, at man vælger en kompetent og uvildig sikringsrådgiver, som ikke har interesser i levering af sikringsprodukter. 18

19 BRANDKLASSIFICEREDE -Måske de eneste på markedet - Løbende produktionskontrol af DBI Folde- og mobilvægge med lydreduktion op til Rw 53 db Gulv- & Vægsystemer ApS Tlf Vi gør ideer til virkelighed...

20 Mange interesserede havde fundet vej til Brand & SikringsCenteret for at høre nærmere om systemintegration og uddannelser. Her forklarer Claus Friis om Det Kongelige Biblioteks erfaringer. Integration af sikringssystemer stiller stigende krav til leverandører og brugere Uddannelser fremmer mulighederne for indførelse af sikker systemintegration Kontaktperson: Kim Hansen, Hvor er systemintegration i dag? Det spørgsmål var på dagsordenen, da DBI i efteråret havde inviteret til et seminar om systemintegration i forbindelse med sikringssystemer. Spørgsmålet bliver mere og mere aktuelt, da sikringssystemer i stigende omfang integreres med andre systemer, og i takt med, at flere og flere bygger og indretter intelligente huse. Blandt dagens indlægsholdere var sikkerhedschef Claus Friis, Det Kongelige Bibliotek, som fortalte om nogle af de overvejelser og problemer, han havde været igennem i forbindelse med sikring af Den Sorte Diamant og andre af bibliotekets byggeprojekter. Det banebrydende byggeri bød på store udfordringer, og i betragtning af bygningens karakter var der behov for mange bygningsautomatiske løsninger som fx: automatisk brandalarmanlæg, automatisk indbrud- Vidste du? At DBI - som en service på sikringsområdet - tilbyder gratis telefonisk rådgivning alle hverdage mellem kl Der bliver svaret mundtligt på korte spørgsmål. Telefonvagten for Sikring: Tlf.: salarmanlæg, adgangskontrol, tv-overvågning og CTSanlæg. Ved opførelsen i midten af 90 erne var integrerede løsninger ikke så langt fremme, men man havde arbejdet meget på at få de forskellige systemer til at tale sammen. Det stødte dog på store forhindringer, da systemerne ikke kunne samarbejde på programsiden. Det betød, at systemintegrationen i høj grad kom til at bestå af de vagtfolk, som manuelt overvåger de forskellige anlæg. Sørg for bedre dokumentation Claus Friis havde gerne set, at leverandørerne af de forskellige systemer var mere fremme i skoene, og han opfordrede branchens leverandører til fremover at sørge for en bedre dokumentation. Herunder fandt han det især vigtigt at sørge for, at sikkerhed, service og beredskab er i orden. Han erkendte dog samtidig, at det i sidste ende er brugeren, der står med ansvaret. Og hidtil har mange ikke været gode nok til at stille krav til leverandørerne. Uddannelserne Eksamineret Sikringsleder og ikke mindst den nye uddannelse SikringsIntegrator, er dog stærkt medvirkende til, at brugerne fremover vil blive bedre til at vurdere og styre indførelsen af systemintegration, lød hans vurdering. På Det Kongelige Bibliotek vil man fremover se, at leverandører, som ikke lever op til de krav og behov, der er på området, vil blive afviklet, lød det fra Claus Friis. 20

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Nøgleskabe og værdiskabe ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Med forseglings-nøgleringe kan man sikre sig at et godt overblik og forenkle administrationen af nøglerne. Intelligente

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner Torben Waage IT-SIKKERHEDEN SKAL OP PÅ LEDELSESNIVEAU Hvert år bliver der brugt milliarder af kroner på at beskytte digitale aktiver, så fortrolige informationer undgår at finde vej til offentligheden.

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav Jørgen Larsen Chefingeniør TopCenter i Ballerup Udstillings- og informationscenter for skadeforebyggelse og sikring. Demonstration af aktive og passive sikringsforanstaltninger.

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Triton 501 Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Det bedste fra to verdener CLIQ er et låsesystem baseret på en

Læs mere

Workshop 16. april 2015

Workshop 16. april 2015 Workshop 16. april 2015 Hvem er Contea Contea er i dag den største danskejede, uafhængige forsikringsmæglervirksomhed med 43 medarbejdere og en præmieomsætning på mere end DKR 1,5 mia. Vi samarbejder i

Læs mere

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil!

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Perfekt lydanlæg Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Lyd præger vores hverdag. Uanset hvor vi opholder os, er vi omgivet af lyd. Når vi bliver transporteret, køber ind, hygger,

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Alux A/S. Sun & Safe Systems. Holmbladsvej 4-6 8600 Silkeborg. tel +45 70 26 21 40 fax +45 70 26 29 94 alux@alux.dk www.alux.dk

Alux A/S. Sun & Safe Systems. Holmbladsvej 4-6 8600 Silkeborg. tel +45 70 26 21 40 fax +45 70 26 29 94 alux@alux.dk www.alux.dk Sun & Safe Systems Alux A/S Sun & Safe Systems Holmbladsvej 4-6 8600 Silkeborg Sun & Safe Systems tel +45 70 26 21 40 fax +45 70 26 29 94 alux@alux.dk www.alux.dk ALUX er en dansk, veletableret og landsdækkende

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E Stål- og brand Brandskydeporte og Glaspartier i stål ARKAS D Ø R E O G P O R T E Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier Uklassificerede Brand Lyd Indbrudshindrende Røntgen Glaspartier

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Kan virksomheden overleve en omfattende brand?

Kan virksomheden overleve en omfattende brand? Kan virksomheden overleve en omfattende brand? Brandtabsberegner Medlemsmøde Passiv Brandsikring 7. marts 2011 Ivan Langmach Jacobsen Om Brandtabsberegner Hvorfor har vi lavet programmet? Når der i dag

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikkert hjem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Ruko har nøglen til et sikkert hjem Tidssvarende låse Alt for mange låse er gamle og ikke sikkerhedsmæssigt tidssvarende eller de er

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Gode & brandsikre tage Vers. 27102014 Introduktion Hvor mennesker bor vil der altid opstå brande det kan næsten ikke undgås. Brande er tragiske for dem der rammes. Heldigvis spreder branden sig ofte ikke

Læs mere

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl november 2013 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN November 2013 Brandmuren på Solgårdens loft beskytter ikke meget, når der mangler en brandlem. Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl FOREBYGGE SES

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

Vores hverdag handler om at tænke nyt, og sådan skaber vi de produkter, der gør, at du altid kan føle dig tryg. ANLÆG FOR TRYGHED1

Vores hverdag handler om at tænke nyt, og sådan skaber vi de produkter, der gør, at du altid kan føle dig tryg. ANLÆG FOR TRYGHED1 Vores hverdag handler om at tænke nyt, og sådan skaber vi de produkter, der gør, at du altid kan føle dig tryg. ANLÆG FOR TRYGHED1 Mere end 100 års erfaring inden for brandsikring og sikringssystemer VI

Læs mere

DBI vejledning 10, del 1

DBI vejledning 10, del 1 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 1 Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning..................................

Læs mere

Service & Energi +++ 11030 +++ 0893 Sjælland USF B

Service & Energi +++ 11030 +++ 0893 Sjælland USF B Vi tager forbehold for trykfejl, abonnements- og prisændringer. * For yderligere informationer, priser og vilkår for DLG Sikrings alarmløsninger se www.dlgsikring.dk. DLG Koncernmarketing Februar 2012

Læs mere

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Til landapplikationer Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Spar tid, plads og penge... og red liv, hvis uheldet er ude der er masser af fordele ved et XFlow Vandtågesystem XFlow er et

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

75 års oplysning om forsikring

75 års oplysning om forsikring 75 års oplysning NFT om 3/2007 forsikring 75 års oplysning om forsikring af Simon Tolstrup Forsikringsoplysningen er stedet, hvor danskerne får uvildig rådgivning om forsikring, og stedet, hvor journalister

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lysteknisk Selskab - Engholmvej 19-3660 Stenløse - Tlf.: 47 17 18 00 - Fax: 47 17 08 32 Web: www.lysteknisk.dk - E-mail: information@lysteknisk.dk

Læs mere

willis insurance pool

willis insurance pool WIP willis insurance pool willis insurance pool vi skaber overblik En af de væsentligste værdier i Willis er vigtig heden af at være proaktive for herigennem at skabe overblik og merværdi for vores kunder.

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm!

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Velkommen til det opkoblede smarte hjem. Smarte tjenester til familien og hjemmet. Forestil dig et alarmsystem, der kan slukke for kaffemaskinen,

Læs mere

På den sikre side. Vi arbejder for at sikre liv og værdier

På den sikre side. Vi arbejder for at sikre liv og værdier På den sikre side Vi arbejder for at sikre liv og værdier DBI et videncenter for sikring og sikkerhed DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er Danmarks videncenter for sikring og brandsikkerhed.

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253 April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas Forskrift 253 Indholdsfortegnelse Forord 6 Udvalgets sammensætning 7 000 Almindelige bestemmelser 8 010 Gyldighed

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING

ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING Juni 2014 SINE dækker udendørs SINE (sikkerhedsnet) er beredskabernes fælles radionet, som sikrer den nødvendige kommunikation i og på tværs af beredskabssektorerne i

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP HORESTA FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste dækninger

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Simpelt tyveri eller Kode 12 angreb?

Simpelt tyveri eller Kode 12 angreb? Simpelt tyveri eller Kode 12 angreb? kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning Langt de fleste låse i større etage- eller parcelhusbyggerier, er så nemme for indbrudstyve at åbne, at de reelt

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Glem alt om nøgler! Skift til Aperio

Glem alt om nøgler! Skift til Aperio Udvid dit adgangskontrolsystem med trådløs låseteknologi Glem alt om nøgler! Skift til Aperio 2 Har du nogle døre med adgangskontrol og nogle med nøgler? Hvorfor administrere to forskellige systemer? Glem

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Aperio. Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Aperio. Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Aperio Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Online adgangskontrol på glasdøre, kan hurtigt blive både dyrt og besværligt. Det er ikke tilfældet

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Butikskontrol... 3 Servicevagt / Receptionistvagt / Fastvagt... 3 Udgangskontrol... 3 Tilsynsvagt... 3 Dørmænd...

Ydelsesbeskrivelse Butikskontrol... 3 Servicevagt / Receptionistvagt / Fastvagt... 3 Udgangskontrol... 3 Tilsynsvagt... 3 Dørmænd... Ydelsesbeskrivelse Butikskontrol... 3 Servicevagt / Receptionistvagt / Fastvagt... 3 Udgangskontrol... 3 Tilsynsvagt... 3 Dørmænd... 3 VIP / Røde løber-vagt.... 4 Sikring og alarmer... 4 Crowd control

Læs mere

DBI vejledning 10, del 3

DBI vejledning 10, del 3 1. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 3 Brandsikringsforanstaltninger Indendørs Indholdsfortegnelse 1 Indledning...7 1.1 Anvendelsesdiagram...10

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Temadag om smarte sensorer

Temadag om smarte sensorer Temadag om smarte sensorer - mulighederne med state-of-the-art århus 5. november 2009 Få mere at vide om: Hvad en smart sensor kan Hvad kan en smart sensor betyde for dig og din virksomhed Teknologiske

Læs mere

CLIQ dp Skræddersyede låsesystemer hvor du kan kombinere tre sikringsniveauer

CLIQ dp Skræddersyede låsesystemer hvor du kan kombinere tre sikringsniveauer CLIQ dp Skræddersyede låsesystemer hvor du kan kombinere tre sikringsniveauer Nøgleordet er sikkerhed Når mange forskellige mennesker dagligt færdes i de samme bygninger, stiller det store krav til en

Læs mere

Ruko CLIQ. - Kom godt i gang med CLIQ. En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system

Ruko CLIQ. - Kom godt i gang med CLIQ. En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system Ruko CLIQ - Kom godt i gang med CLIQ Form. 8236/03.08/1.000 En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

I regnskabsåret 2006/2007 realiserede Recall et overskud før skat på 10,5 mio. kr. og har en solid balance med en egenkapital på 22,9 mio. kr.

I regnskabsåret 2006/2007 realiserede Recall et overskud før skat på 10,5 mio. kr. og har en solid balance med en egenkapital på 22,9 mio. kr. Beskrivelse af Recall A/S Recall (Recall) er et datterselskab i den internationale koncern Recall Corp., med næsten 300 repræsentationer i 23 lande, fordelt på 5 kontinenter. Recall har flere end 4.500

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense

PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense Tilmelding: Risikoledelse - udfordringer og udviklingsperspektiver Bjørn Lomborg, professor, direktør, Copenhagen Consensus Repræsentant

Læs mere