BRAND & SIKRING. PET-chefen om krisestyring Brandøvelser på skoler - og den værste skolebrand i mange år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRAND & SIKRING. PET-chefen om krisestyring Brandøvelser på skoler - og den værste skolebrand i mange år"

Transkript

1 Nr. 4 December 2007 DBI PET-chefen om krisestyring Brandøvelser på skoler - og den værste skolebrand i mange år Højlagre kan brandsikres med iltreduktion Hovsa-sikring skader arkitekturen SINE skal styrke dansk beredskab Sikkerhed på hoteller Vejledning skal øge sikkerheden på hoteller

2 Nr årgang December 2007 Udkommer 4 gange årligt Oplag: Ca eksemplarer Ansvarshavende Peter Johansen, Redaktør Ole B. Kristensen, Redaktionssekretær Christina A. Stokholm, DBI ønsker kunder og samarbejdspartnere en brandsikker jul og et sikkert nytår Freelance-bidrag Jan Broch Nielsen (jbn) Fotos: DBI (hvor intet andet er nævnt). Annoncer Jesper Høngaard, TechMedia A/S, Tlf Produktion og layout TechMedia A/S Tryk P. J. Schmidt Grafisk Produktion Vojens Udgiver DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen Hvidovre Telefon Fax DBI Dansk Brand- og sikrings teknisk Institut er videncenter for brandsikkerhed, sikring og skadeforebyggelse. en uafhængig, selvejende virksomhed. godkendt som teknologisk serviceinstitut (GTS-institut) af Ministeren for Videnskab, Teknologi og udvikling. akkrediteret af DA- NAK til inspektion, prøvning, certificering og undersøgelser. ISSN Tak for godt samarbejde i det forløbne år og på gensyn i 2008 Forsiden En ny branchevejledning for alarmering på hoteller skal bidrage til at skabe øget sikkerhed og tryghed for personale og gæster. Læs side 6. (Foto: Heine Pedersen/Scanpix) Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut 2

3

4 Krisestyring på programmet PET-chefen opfordrer virksomhedsledere til at tage planlægning af krisestyring alvorligt Træn kriseplanerne og brug dem også under de mindre kriser, opfordrede Jacob Scharf. Er din virksomhed klædt på til krisen? Sådan lød spørgsmålet, da DBI satte krisestyring på dagordenen ved en temadag i slutningen af oktober. Pladserne i Brand & Sikrings- Centeret var næsten fyldt op til dette arrangement, og det var tydeligt, at der i erhvervslivet er stor interesse for at blive bedre klædt bedre på til at kunne tackle de mangeartede kriser, der kan true en virksomheds fremtid og omdømme. Temadagen bød på en række indslag om aktuelle emner og cases, som blandt andet handlede om krisepsykologi, praktisk krisestyring, ødelæggende storbrande, kommunikation og mediehåndtering samt forsikringsforhold. Blandt dagens indlægsholdere var chefen for Politiets Efterretningstjeneste, politimester Jacob Scharf, som gav tilhørerne en vurdering af behovet for krisestyring i almindelighed og af det nationale trusselsbillede i særdeleshed. Jacob Scharf redegjorde for PET s vurderinger af det overordnede samfundsmæssige trusselsbillede. Han pointerede, at tjenestens indsat ikke kun gælder i forhold til nationale institutioner, men også i forhold virksomhederne og de enkelte borgere. Samtidig handler det i dag ikke kun om klassiske efterretningsopgaver, men også om aktiviteter, som har til formål at forebygge og imødegå trusler. Industrispionage vinder frem I den forbindelse pegede han både på naturskabte kriser, som bl.a. skyldes klimaændringerne, og de direkte menneskeskabte kriser, hvor det for PET s vedkommende især er terrortruslen, der er i fokus. Udviklingen inden for informationsteknologien og afviklingen af den kolde krig har desuden bevirket, at den klassiske form for spionagevirksomhed i stigende grad er blevet afl øst af industrispionage et forhold, som danske virksomheder bør være opmærksom på. Kidnapning af medarbejdere, med henblik på pengeafpresning, er også en risiko, som især virksomheder med aktiviteter i visse udsatte områder, skal være forberedt på. Jacob Scharf slog fast, at selv om vi i Danmark har afsløret flere terrorplaner, kan vi langt fra være sikre på, at vi hver gang vil kunne blive advaret i forvejen og hindre at planerne føres ud i livet. Den måde terrorisme opstår på, og den måde terrorister arbejder på, gør det meget vanskeligt at opfange signaler om deres planer, og Danmark er af en række efterhånden kendte årsager et land, hvor vi risikerer, at ekstremistgrupper vil prøve at ramme os. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer opbygningen af et effektivt kriseberedskab, som kan agere hurtigt og effektivt, hvis der skulle ske noget. Afslappede danskere Mange danskere har et afslappet forhold til disse risici, men det er nødvendigt, at vi bliver mere risikobevidste, og at vi tager truslerne alvorligt, lød PET-chefens formaning. Om virksomhedernes kriseplanlægning anbefalede han blandt andet følgende: - Planerne skal være enkle og robuste. Detaljerede planer gør det uoverskueligt i en krisesituation og begrænser selvstændig tænkning. - Kriseplaner og sikkerhedsforanstaltninger skal gennemføres konsekvent. Vedtagne politikker og regler skal håndhæves, og brud herpå bør medføre konsekvenser. - Planerne skal trænes og indøves, så de kommer ind under huden på aktørerne. - Da øvelser på mange kan virke abstrakte, bør planerne trækkes frem og bruges selv under mindre kriser, hvor de måske ikke er så nødvendige. Dermed vil man stå bedre rustet ved de større kriser. - Kriser har det med at udvikle sig og trække ud. Derfor bør man sørge for udskiftning af krisestaben undervejs, så de, der skal træffe beslutningerne, ikke kører træt. - Hvis krisestyringsarbejdet skal tages alvorligt af medarbejderne, kræver det et stærkt ledelsesmæssigt engagement i forbindelse med forberedelse og træning. Søg rådgivning PET er interesseret i et robust kriseberedskab i hele samfundet også hos virksomhederne. Jacob Scharf opfordrede i den forbindelse virksomhederne til, om nødvendigt, at søge professionel rådgivning til at udarbejde og træne kriseplanerne. PET kan selv, i begrænset omfang, tilbyde rådgivning, men organisationen har ikke kapacitet til at rådgive alle landets virksomheder. Derfor henviste han i første række til markedets øvrige professionelle sikringsrådgivere. 4

5 SKILTNING MÆRKNING SIKKERHED -synlig sikkerhed på arbejdspladsen Bestil vores sikkerheds katalog nu! Sikkerhedsskilte Rørmærkning Ventilsikring EX-Zoner, svejseværksteder, kemikalieområder m.v. - ECK kan hjælpe med de rigtige løsninger til en sikker og synlig skiltning Ejnar C.Kjeldsen A/S Sdr. Ringvej Brøndby Tlf.:

6 Branchevejledningen for alarmering på hoteller skal bidrage til at skabe tryghed for personale og gæster. Vejledning og information om sikkerhed på hoteller Branchevejledning og andet materiale skal hjælpe danske hoteller med at skabe større sikkerhed for gæster og personale Hvornår skal der alarmeres og evakueres - og hvem skal evakueres i de enkelte tilfælde. Alle hoteller bør have en evakueringsplan, som kendes af personalet. Sikkerheden på hoteller kan næsten ikke blive for god. Danske hoteller danner ramme om tusind- vis af mennesker hver eneste dag, året rundt; også om natten. Her kommer mennesker for at mødes, spise, drikke, feste og sove - og for at arbejde. Og alt det skulle de gerne kunne gøre både trygt og sikkert. Nu er der ny hjælp på vej til hotellernes ledelser og deres medarbejdere, så de bedre kan blive i stand til at skabe sikre og trygge rammer for gæster og personale. Det er Branchearbejdsmiljørådet for Service og Tjenesteydelser (BAR Service), som har fået udarbejdet en ny branchevejledning om alarmering på hoteller. DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut har været rådgiver ved udarbejdelsen af materialet, som er fremstillet i samarbejde med arbejdsgivere og arbejdstagere repræsenteret af organisationerne HORESTA og 3F. Grundig revision - Den nye branchevejledning afløser en tidligere vejledning fra 1991, der trængte til en grundig revision og opdatering, fortæller brandteknisk rådgiver Brian V. Jensen, DBI. 6

7 Producent af Nøglebokse GODKENDT adgangskontrol i GODKENDTE nøglebokse UDEN LEDNINGER Borefri dækkrave SÅ SIMPELT ER DET.. Fra afhængighed til egen styring ved blot at udskifte cylinderen - 100% adgangskontrol Intelligent Nøglesystem UAFHÆNGIGT - GODKENDT - INGEN RISIKO - GRATIS OMLÆGNINGER Alle adgange kan afsikres - UDEN UNDTAGELSE Intelligente nøglebokse Brugt af KBH BRANDVÆSEN Disse bokse - B-Lock & B-Lock Multi er valgt grundet sikkerheden i boksens dobbelte låsefunktion - - Tlf:

8 Hotellets frontpersonale skal være forberedt på trusler af forskellig art. Branchevejledningen indeholder blandt andet instrukser om, hvordan personalet bør forholde sig i forbindelse med trusler og røveri. arbejdsmiljø og hotellets sikkerhedsorganisation. Actioncards og e-guide Som supplement til den trykte vejledning, der er på ca. 25 sider, er der udarbejdet nogle såkaldte actionscards. Der er tale om små huskekort i kreditkortstørrelse, som de ansatte på hotellerne kan have liggende i lommen og trække frem, hvis der pludselig opstår en nødsituation, hvor de er i tvivl om, hvad de skal gøre. Desuden er der produceret en særlig e- guide dvs. en elektronisk interaktiv vejledning, som man kan se på internettet. E-guiden indeholder blandt andet en quiz, hvor hotelmedarbejderne kan teste deres viden om sikkerhed. - Branchevejledningen og det tilhørende materiale udgør således et operativt sæt værktøj, som blandt andet kan anvendes af hotellernes frontpersonale i receptionen samt af vagtmestre og dørmænd. Dermed får disse medarbejdere adgang til både forståelig og let tilgængelig information om, hvordan de handler effektivt og korrekt, hvis der skulle opstå truende eller kritiske situationer for personale og gæster, lyder Brian V. Jensens vurdering. BAR Service forventer at udsende det nye vejledningsmateriale i slutningen af Kontaktperson: Brian V. Jensen, - Vejledningen henvender sig både til hotellernes ledelse og til de medarbejdere, som har det daglige og praktiske ansvar for både kollegers og gæsters sikkerhed. For eksempel bliver ledelsen gjort opmærksom på, hvilke love og regler, der gælder for arbejdsmiljø og hotelsikkerhed. Og så bliver det indskærpet, at hotellerne skal sørge for en løbende instruktion og undervisning af personalet og, at de skal gennemføre øvelser for personalet mindst hvert halve år, forklarer Brian V. Jensen. Det nye vejledningsmateriale handler ikke mindst om brandsikkerhed: Hvad er reglerne, hvad kan man gøre for at forebygge og hvordan sikrer man korrekt og effektiv alarmering, evakuering og brandbekæmpelse? Det handler dog ikke kun om brand, men også om andre af de farlige og truende situationer, som gæster og hotelpersonale kan blive udsat for. For eksempel: Hvad kan man gøre for at imødegå trusler, vold og røveri, og hvordan kan man afhjælpe ulykker ved brug af førstehjælp. Endelig er det hensigten, at materialet skal kunne bidrage til et bedre arbejdsmiljø. Derfor sætter vejledningen som noget nyt fokus på arbejdspladsvurdering, psykisk Branchearbejdsmiljørådene På det danske arbejdsmarked er der nedsat i alt 11 Branchearbejdsmiljøråd (såkaldte BAR er), som består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Branchearbejdsmiljørådene kortlægger branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomhederne med at løse dem ved hjælp af blandt andet information, temamøder og uddannelse. Hoteller hører under Branchearbejdsmiljørådet for Service og Tjenesteydelser (BAR Service), hvis vejledninger mv. kan ses på 8

9

10 Brandøvelser på skoler ikke bare for sjov Få dage efter den årlige skolekampagne for bedre brandsikkerhed opstod den værste danske skolebrand i mange år Fra brandøvelsen på Sundpark Skole i København. Brandbilerne var fremme efter fire minutter, og alle nåede ud af skolen, inden der var gået fem minutter. Bortset fra en lille flok tapre børn, som frivilligt lod sig redde ud fra anden sal med brandvæsnets stige. Københavns overborgmester Ritt Bjerregaard overværede øvelsen på Sundpark Skole, og uddelte stor ros til både skole, elever og brandvæsen for den flot gennemførte brand- og evakueringsøvelse. Fra Københavns Brandvæsen var det vicebrandinspektør Marcello Francati (t.h.), som stod for indsatsen. Farvel til Dit Brandblad Efter mere end seks år med Dit Brandblad er det snart slut med Kaj & Andrea som populære brandundervisere. Undervisningshæftet, der primært er udviklet til brug for brandkampagnen for de mindste skolebørn i uge 40, er i løbet af de sidste seks år blevet læst af over en halv million skolebørn. Bladet er udviklet og produceret af Beredskabsstyrelsen, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Rigshospitalet, Sikkerhedsstyrelsen og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Til næste år lancerer Beredskabsstyrelsen en afløser, som bygges op på grundlag af et samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet. I den forbindelse efterlyser styrelsen erfaringer og idéer fra landets redningsberedskaber. Man kan kontakte Camilla Sieljaks på ; eller Indtil videre er det stadig muligt at klikke ind på Dit Brandblad s hjemmeside hvor man finder lærerige opgaver for børn samt vejledning og information til de voksne. Fredag den 5. oktober kom brandbiler for fuld udrykning susende hen til Sundpark Skole på Amager. Samtidig var hundredvis af grinende og glade børn ved at blive evakueret fra den københavnske skole. De glade børn skyldtes, at det hele bare var en øvelse et led i kampagnen Børn, brand og sikkerhed, som hvert år afvikles i uge 40. Landet over sørgede skoler og redningsberedskaber for at undervise børn i, hvordan de kan forebygge brand, og hvad de skal gøre, hvis uheldet er ude. Om mandagen - blot tre dage senere kom brandbilerne susende til en skole i den anden ende af landet. Men denne gang var børnene ikke glade. Uge 40 var slut og dette var ikke en øvelse. Det var derimod en usædvanlig voldsom brand, der medførte, at en 1900 m 2 stor fløj af Dybbøl-Skolen i Sønderborg udbrændte totalt. Evakueringen af Dybbøl-Skolen foregik eksemplarisk og lige efter bogen. Alle børn og voksne på skolen nåede at blive evakueret og bragt i sikkerhed i tide. Branden i Sønderborg viser, at brandundervisning og -øvelser på skoler ikke bare er noget man gør for sjov. På Dybbøl-Skolen har man da også taget det alvorligt i mange år, fortæller skoleinspektør Jens Birk Thomsen: Husk SFO erne - Vi afholder brand- og evakueringsøvelser i starten af hvert skoleår, når de nye elever er startet. Og vi nøjes ikke med en enkelt øvelse, men afholder både én om formiddagen, når børnene er i skole, og én om eftermiddagen, når der kun er børn i skolefritidsordningen (SFO en). Det sidste viste sin værdi under 10

11 Solar Sikring din sikringspartner Solar Sikring markedets mest kompetente samarbejdspartner, når det gælder sikring. Solar Sikring er den direkte vej til et væld af produkter og løsninger, der tilpasses det enkelte projekt og kundes behov. Et professionelt team af teknikere med et højt fagligt niveau, betyder at Solar Sikring er i stand til at yde den bedste support og service over for kunderne. Effektiv og sikker levering kombineret med den bedste produktportefølje gør Solar Sikring til en af de førende leverandører af sikringsprodukter inden for:

12 Stort set alt brændbart materiale i den sønderjyske skolebygning var brændt væk. (Foto: Air-foto.dk) branden i oktober, der fandt sted midt på eftermiddagen. Jeg kan stærkt anbefale alle skoler med SFO er at gøre det samme. Her er evakueringsøvelser nemlig særlig vigtigt, da børnene befinder sig mere spredt i fritidsordningen, hvor de desuden kommer og går løbende. Derfor er det samtidig vigtigt, at personalet er omhyggelig med at registrere, hvilke børn, der er til stede, understreger Jens Birk Thomsen. Skolefl øj i flammer. (Foto: Sønderborg Brand & Redning) Skoler og brandvæsner skal samarbejde Dybbøl-Skolens inspektør var overrasket over brandens hastige brandudvikling, og han kunne godt have tænkt sig, at det lokale brandværn havde været mere aktiv med at holde øvelser på skolen. Hvorfor nedbrændte skolebygning? Branden i Dybbøl-Skolens blå fløj den 8. oktober var den voldsomste og mest omfattende skolebrand i Danmark i mange år. På baggrund af undersøgelser udført af brandtekniske eksperter fra DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er brandens udvikling nu ved at blive klarlagt. Umiddelbart efter branden blev der for politiet gennemført en undersøgelse af, hvorfor branden opstod. DBI s brandtekniker fandt årsagen i en ventilatormotor med et slidt og defekt leje. Friktionsvarmen herfra havde været tilstrækkelig til at starte branden. Siden har Erhvervs- og Byggestyrelsen bedt DBI undersøge og vurdere årsagen til, at branden fik en så voldsom brandudbredelse. Analysen gennemføres på baggrund af en vurdering af de bygnings- og konstruktionsmæssige forhold sammenholdt med oplysninger fra skolen og brandvæsenet om brandforløb mv. Denne sag er ikke afsluttet i skrivende stund. - Der gik ret lang tid med at få slukningsarbejdet i gang, idet brandfolkene tilsyneladende ikke kendte skolens område særlig godt og skulle bruge en del tid på at finde brandhanerne. Men branden gik til gengæld hurtigt, og bygningen nedbrændte stort set på en time. Jeg kan kun opfordre skoler og brandvæsner til at arbejde sammen om at holde brandøvelser på skolerne. Det vil begge parter have glæde af. Brandfolkene lærer forholdene på skolen at kende, og eleverne vil være mere trygge, den dag det går løs, når de har hilst på brandmændene og set dem komme i deres brandbiler med fuld udrykning, lyder det fra Jens Birk Thomsen. 12

13 BILLIGERE FORSIKRINGER FOR MEDLEMMER I GF-BRAND, REDNING OG VAGT Nye eksaminerede sikringsledere Sikringsniveauet i Danmark er atter blevet styrket med et hold nyuddannede eksaminerede sikringsledere. 14 kursister, som til daglig har ansvar for sikringsopgaver i private og offentlige virksomheder, afsluttede uddannelsen og bestod den tilhørende eksamen i starten af oktober Uddannelsen Eksamineret Sikringsleder, der for nylig er blevet relanceret af DBI og SikkerhedsBranchen, består af fem kursusmoduler, som omfatter 17 undervisningsdage plus eksamen. De fem moduler består af fagmodulerne security, brand, risikostyring og sikringsledelse samt et generelt hoved-/opsamlingsmodul. Som noget nyt bliver der fremover mulighed for at supplere med overbygningsmoduler. De nyudklækkede sikringsledere på billedet er (stående fra venstre mod højre): Ulrik Bjelbæk, Allerød Kommune, Niels Matthiassen, Dansikring Systems A/S, Henrik Risbjerg Jensen, Solar A/S, Lars Nielsen, G4S Services A/S, Bo Mikkelsen, DTS Låse & Alarm, Dan Sørensen, A.P.Møller Mærsk A/S, John Andersen, Odense Kommune,Thomas Bergstrøm, Illum, Torben Thorsen, Leif Hansen Rådg. Ing. A/S, og (siddende fra venstre mod højre): Mads Holmen, Bagger Låse & Alarm, Per Midtgaard, Flyvestation Skrydstrup, Maiken Skriver, Total Sikring Aps., Knud Erik Christensen, Siemens A/S og Ivan Thorbjørn Petersen, Ruko A/S (pr. 1/12 DBI). Der startede et nyt uddannelseshold op oktober 2007, og endnu et nyt hold starter i februar I år betaler vi 20% af bilforsikringspræmien tilbage til vores medlemmer Ring og få et godt tilbud GF Brand, Redning og Vagt 13

14 Iltfattige lagre kan forbedre brandsikringen Højlagre kan brandsikres med iltreducerende anlæg i udlandet Kontaktperson: Ib Bertelsen, Hvis et mennesker ikke får tilstrækkelig med ilt, kan det ikke overleve. Det samme gælder for ild - jævnfør brandtrekanten. Princippet benyttes i rumslukningsanlæg, hvor man erstatter en del af ilten i et lokale med fx CO2, nitrogen eller Argonite, hvis der opstår brand. Rumslukning egner sig dog kun for mindre lokaler og benyttes for eksempel i serverrum og lignende steder med kritisk elektronik. - Rundt om i verden er man imidlertid begyndt at anvende iltreducering til brandsikring af fuldautomatiske højlagre og lignende. Men her går det ikke at starte ilt-erstatningen, når først branden er brudt ud. Med de store lagervolumener, der her er tale om, kan det tage op til flere dage at bringe iltkoncentrationen tilstrækkeligt ned. I stedet sørger man for, at luftens iltindhold konstant holdes på et så lavt niveau, at der ikke kan dannes flammer. Baggrunden for princippet er, at de store fuldautomatiske lagre i stigende grad er ubemandede, hvilket betyder, at man ikke under normale driftsforhold behøver at tage hensyn til personophold. Ved at reducere iltindholdet til under volumenprocent kan man skabe et miljø, hvor der ikke kan opstå flammebrand. Der vil dog Ib Bertelsen Nitrogengenerator. fortsat kunne eksistere glødebrand. Det fortæller afdelingschef i DBI, Ib Bertelsen, som har studeret systemet i Tyskland. Her, og i flere andre lande, har princippet været anvendt gennem de seneste år til brandsikring af storlagre med blandt andet tekstiler, dybfrostvarer og kemiske produkter. Forslag til en dansk model I Danmark har myndighederne hidtil ikke sagt god for princippet, bortset fra i forbindelse med siloer, hvor iltreducering er anvendt til eksplosionsundertrykkelse. På baggrund af erfaringerne fra blandt andet Tyskland har DBI, som led i arbejdet med et konkret projektforslag, udarbejdet en model for anvendelse af iltreducerende anlæg i Danmark. Om brandsikringsstrategien i den forbindelse forklarer Ib Bertelsen: - Iltkoncentrationen sænkes fra de normale 20,9 procent til det ønskede niveau ved at erstatte en del af luftens ilt med kvælstof (nitrogen), som man normalt vil producere på stedet ved hjælp af nitrogengeneratorer. Det samlede anlæg vil typisk omfatte to nitrogengeneratorer, strømforsyning med nødstrømsgenerator, automatisk rumslukningsanlæg til dosering af nitrogen (efter Forskrift 253), automatisk gasalarmanlæg til styring af generatorerne (efter Forskrift 233) og automatisk aspirations/brandalarmanlæg (efter Forskrift 232). 14

15 En vigtig meddelelse... Plena Talevarsling er et livsvigtigt igt system, stem, der får folk i sikkerhed. Med Plena Talevarsling fra Bosch Security Systems emsf sfår du en pålidelig sikkerheds- og kommunikationsløsning til skoler, hoteller, supermarkeder, fabrikker, kontorer mm. Audito Professionelle lyd- og billedløsninger Opfylder kravene i EN60849 standarden Kan kan nemt udvides op til 60 zoner Indbygget intelligent styring af beskeder Brugervenlig styring med knapper på fronten For mere information besøg Plena forhandles af: Audito A/S - Gøteborgvej 6, 9200 Aalborg SV - Tlf

16 Rør samt indblæsningsdyse for nitrogen på lager i Tyskland. Herudover skal systemet omfatte: røgudluftningsanlæg, stige på kraner med platforme til brug for brandvæsenet, og brandsikringssystemet skal kontrolleres gennem regelmæssig inspektion. For at systemet kan fungere optimalt, skal iltniveauet fastlægges under hensyntagen til lagerets indhold, og bygningens tæthed skal sikres, hvilket blandt andet stiller krav til slusesystemerne, som benyttes til losning og lastning. passe de gældende arbejdsmiljøregler. Arbejdstilsynet kræver i dag, at iltindholdet i et område med og i fire timer, når iltprocenten er mellem 15 og 17. Der stilles dog bestemte krav til de pågældende medarbejderes sundhedstilstand. Erfaringerne fra udlandet viser, at fordelene ved iltreducering kan være af både sikkerhedsmæssig og økonomisk art, og det vil naturligvis kræve en nøje vurdering og kalkulation af sikkerhed og økonomi i hvert enkelt tilfælde. En særlig fordel ved iltreducerende anlæg er pladsbesparelse, idet der kan ske en væsentlig forøgelse af pallepladserne på et højlager, når der ikke skal tages hensyn til sprinklernes placering. Hvis man undgår sprinkling i fx frosthøjlagre, vil man desuden kunne undgå ødelæggende Ubemandet tekstillager i Tyskland, som er brandsikret ved hjælp af iltreducering. Mulighed for personophold Selv om der er tale om ubemandede lagre, vil der være tilfælde, hvor personer skal opholde sig og arbejde kortvarigt i det iltbegrænsede område i forbindelse med blandt andet vedligeholdelse. Hertil kræves personlig åndedrætsudrustning til de personer, som varetager dette arbejde. Der vil dog være behov for at til- Iltdetektor (t.v.) og aspirationsanlæg (t.h.) personophold mindst skal være 17 volumenprocent. I Tyskland er det tilladt fx at arbejde to timer i en atmosfære med procent ilt vandskade på grund af utilsigtet aktivering af sprinkleranlægget. Ib Bertelsen opfordrer til, at der udarbejdes vejledning og regler, så der bliver mulighed for, at myndighederne kan godkende brandsikring med iltreducerende anlæg i Danmark. Man kunne for eksempel indarbejde reglerne i de nye vejledninger for højlagre og frosthøjlagre, som er på vej. For frostlagrenes vedkommende vil man således få mulighed for at undgå sprinkling, hvilket ellers er et krav ifølge de nye regler. På europæisk plan arbejdes der med guidelines inden for organisationerne CEA og CFPA Europe. DBI følger nøje dette arbejde, som i givet fald vil kunne være grundlag for eller indgå i et dansk vejledningssæt. 16

17 Hovsa-sikring skader arkitekturen og økonomien Sikringseksperter advarer mod æstetiske og økonomiske overraskelser DBI Hovsa: Vi skulle jo også have haft ført kabler rundt til sikringssystemerne. Og hovsa: Forsikringsselskabet forlanger jo en bedre skalsikring på facaden. For resten skal vi også have anbragt en stribe overvågningskameraer rundt om på bygningen. - Vi ser det gang på gang, at arkitekter, ingeniører og bygherrer glemmer at tænke sikringssystemerne igennem i projekteringsfasen, inden byggeriet går i gang. Det fortæller Peder Gellers, som er leder af Sikring & Sikkerhed hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. - Det er måske meget naturligt, at det er bygningens funktion og æstetik samt økonomi og den lovkrævede brandsikring, som har førsteprioritet, når nybyggerier og ombygninger skal projekteres. Men flere og flere virksomheder vil have bedre sikring mod hærværk, indbrud og overfald også af hensyn til forsikringspræmien. Og det har altså stor betydning både for arkitekturen og for økonomien, at man får integreret hele sikringskonceptet tidligt i projekteringsfasen. Kort og godt: Sikring skal tænkes ind fra starten, lyder det fra Peder Gellers, som uddyber: - Der er nemlig stor risiko for, at det, der oprindelig var et hensigtsmæssigt og harmonisk byggeri, ændrer karakter. Bygningen forsynes for eksempel med gitre, forstærkninger og andre gevækster, som ikke ligefrem pynter. Og det er ikke kun udvendige flader, som skændes, også det indvendige undergår ændringer, der ofte totalt forandrer det udseende bygherre, arkitekt og ejer havde forventet sig. Peder Gellers. Baldershøj Ishøj Tel Fax

18 Døre, gitre og overvågningskameraer. Det kan både koste økonomisk og æstetisk, hvis sikringsforanstaltningerne ikke er med i projekteringsfasen. Kontaktperson: Peder Gellers, Skærpede forsikringskrav Fra slutningen af 1980 erne strammede forsikringsselskaberne kravene til sikring af virksomheder. I første omgang var det især synligt i detailhandelen, hvor butiksvinduerne blev forsynet med gitre eller helt lukkede rullejalousier. Herved ødelagde man mange steder den oprindelige mening med facaden. I 2006 kom der en yderligere skærpelse af de fælles retningslinjer for sikring fra Forsikring & Pension, som betød, at også almindelige kontorvirksomheder kan blive ramt af krav om ekstra sikring i form af gitre og lignende. Endvidere skal indvendige og pæne døre udskiftes med ståldøre og stålrammer for at opfylde nogle forsikringsmæssige krav. Alt dette risikerer ikke kun at give ærgrelser af æstetisk art - men også af økonomisk og rationel art. Det giver naturligvis en betydelig meromkostning, hvis døre, karme og sågar vinduer skal kasseres til fordel for nye, der opfylder sikringskravene! En af forudsætningerne for at gøre det bedre er, at man allerede i projekteringsfasen gør sig klart, hvad der kan blive indholdet i bygningen. Det gælder faktisk for alle bygninger, også for lagerbygninger, der måske skal bruges til opbevaring af sæbepulver, men ender med at blive lagerhotel for it-udstyr! Niels Brunhede, der er leder af elafdelingen hos Birch & Krogboe (nu Alectia), er enig med Peder Gellers. Som rådgivende ingeniør har han set mange projekter, hvor sikringsarbejdet blev alt for dyrt, fordi sikringsaspektet ikke blev taget med under byggeriets planlægning. - Det gælder både om at undgå ændringer under og efter udførelsen de koster, siger han og giver denne opskrift: Læg en sikringsstrategi, hvor der tidligt under projekteringen udarbejdes en risikovurdering og en efterfølgende behovsvurdering, som kan indgå i projekteringsarbejdet. Sørg desuden for at føre en risikolog, så projektet løbende ajourføres, og før tilsyn med projektet lige indtil afleveringen. Der skal være sammenhæng Niels Brunhede råder til, at man vælger passive løsninger, frem for aktive, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, og han opfordrer til, at man sikrer sammenhæng mellem de forskellige funktioner og løsninger. Således er det især vigtigt, at der er sammenhæng mellem bygningslogistik, brandstrategi og sikringsstrategi samt mellem adgangskontrol, tilgængelighed og flugtvejsforhold. Niels Brunhede. Når sikkerheden ellers er i orden, gælder det om at vurdere forholdet mellem etablerings- og driftsomkostningerne nøje, og man skal især være opmærksom på de fremtidige service- og personaleudgifter, lyder anbefalingen. - Sats på fleksible, fremtidsorienterede løsninger og undgå separate systemer, der ikke kan integreres, formaner Niels Brunhede, som desuden advarer mod en diffus ansvarsfordeling. Klassiske fejl - En af de helt banale fejl, som mange begår, er de ikke fra starten etablerer et nøgle- eller låsesystem, som står i forhold til risikoen, men vælger den billigste løsning. Siden må de udskifte låsene og ofte også montere helt nye slutblik for at opfylde de forsikringsmæssige krav. Det fortæller Peder Gellers, som nævner et andet klassisk, men endnu dyrere, eksempel: Arkitekten vælger døre med trepunkts-aflåsning - for en sikkerheds skyld med Skafor-godkendt cylinder. Efter kort tid finder brugeren ud af, at han vil have et adgangskontrolsystem på en række af dørene, dvs. med elektromekanisk lås (eller magnetlås). Dette medfører, at dørene helt skal udskiftes, for nu kan trepunkts-låsene ikke bruges! Det afsluttende råd lyder samstemmende fra de to sikringseksperter: - Det er afgørende, at man vælger en kompetent og uvildig sikringsrådgiver, som ikke har interesser i levering af sikringsprodukter. 18

19 BRANDKLASSIFICEREDE -Måske de eneste på markedet - Løbende produktionskontrol af DBI Folde- og mobilvægge med lydreduktion op til Rw 53 db Gulv- & Vægsystemer ApS Tlf Vi gør ideer til virkelighed...

20 Mange interesserede havde fundet vej til Brand & SikringsCenteret for at høre nærmere om systemintegration og uddannelser. Her forklarer Claus Friis om Det Kongelige Biblioteks erfaringer. Integration af sikringssystemer stiller stigende krav til leverandører og brugere Uddannelser fremmer mulighederne for indførelse af sikker systemintegration Kontaktperson: Kim Hansen, Hvor er systemintegration i dag? Det spørgsmål var på dagsordenen, da DBI i efteråret havde inviteret til et seminar om systemintegration i forbindelse med sikringssystemer. Spørgsmålet bliver mere og mere aktuelt, da sikringssystemer i stigende omfang integreres med andre systemer, og i takt med, at flere og flere bygger og indretter intelligente huse. Blandt dagens indlægsholdere var sikkerhedschef Claus Friis, Det Kongelige Bibliotek, som fortalte om nogle af de overvejelser og problemer, han havde været igennem i forbindelse med sikring af Den Sorte Diamant og andre af bibliotekets byggeprojekter. Det banebrydende byggeri bød på store udfordringer, og i betragtning af bygningens karakter var der behov for mange bygningsautomatiske løsninger som fx: automatisk brandalarmanlæg, automatisk indbrud- Vidste du? At DBI - som en service på sikringsområdet - tilbyder gratis telefonisk rådgivning alle hverdage mellem kl Der bliver svaret mundtligt på korte spørgsmål. Telefonvagten for Sikring: Tlf.: salarmanlæg, adgangskontrol, tv-overvågning og CTSanlæg. Ved opførelsen i midten af 90 erne var integrerede løsninger ikke så langt fremme, men man havde arbejdet meget på at få de forskellige systemer til at tale sammen. Det stødte dog på store forhindringer, da systemerne ikke kunne samarbejde på programsiden. Det betød, at systemintegrationen i høj grad kom til at bestå af de vagtfolk, som manuelt overvåger de forskellige anlæg. Sørg for bedre dokumentation Claus Friis havde gerne set, at leverandørerne af de forskellige systemer var mere fremme i skoene, og han opfordrede branchens leverandører til fremover at sørge for en bedre dokumentation. Herunder fandt han det især vigtigt at sørge for, at sikkerhed, service og beredskab er i orden. Han erkendte dog samtidig, at det i sidste ende er brugeren, der står med ansvaret. Og hidtil har mange ikke været gode nok til at stille krav til leverandørerne. Uddannelserne Eksamineret Sikringsleder og ikke mindst den nye uddannelse SikringsIntegrator, er dog stærkt medvirkende til, at brugerne fremover vil blive bedre til at vurdere og styre indførelsen af systemintegration, lød hans vurdering. På Det Kongelige Bibliotek vil man fremover se, at leverandører, som ikke lever op til de krav og behov, der er på området, vil blive afviklet, lød det fra Claus Friis. 20

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K

Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K Side 1 af 5 Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K T: +45 3392 9169 E: sine@sikkerhedsnet.dk W: www.sikkerhedsnet.dk SINE - det nye fælles radiosystem for det danske beredskab Maj 2008 Hvad er

Læs mere

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24 1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varslingsanlæg Projektering og installation DBI retningslinie 24 Forord DBI retningslinie 24 Varslingsanlæg - Projektering og installation

Læs mere

Krav: Bedre brandsikring af bygninger. Løsning: Brandsikring skal være en del af bygningens grundkonstruktion!

Krav: Bedre brandsikring af bygninger. Løsning: Brandsikring skal være en del af bygningens grundkonstruktion! Passiv brandsikring Effektiv passiv brandsikring er grundlaget for en optimal brandsikring af vores bygninger og dermed fundamentet for, at menneskeliv reddes, og samfundsøkonomiske aktiver sikres og bevares

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

DBI retningslinie 006

DBI retningslinie 006 2. udgave Januar 2010 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Sammenkoblede brandsikringsanlæg DBI retningslinie 006 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videncenter,

Læs mere

Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE

Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE KVALITET, KOMPETENCER OG KUNDEN I CENTRUM. Dedikeret til vagt og sikkerhed Vagtservice Danmark er en dedikeret vagt- og sikkerhedsvirksomhed,

Læs mere

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele.

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele. 1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Glas og brand Brandbeskyttende glas i bygningsdele DBI vejledning 37 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende

Læs mere

Guide til. Terrorsikring. -Sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger.

Guide til. Terrorsikring. -Sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger. Guide til Terrorsikring -Sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger. Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er guidens formål?... 3 2. Hvorfor terrorsikring?... 3 3. Hvordan gør man?...

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

29-30 NOV 2017 AMBITIØS SECURITY MESSE

29-30 NOV 2017 AMBITIØS SECURITY MESSE 29-30 NOV 2017 AMBITIØS SECURITY MESSE SIKKERHED VÆKSTER Digitalisering, globalisering og nye trusler kræver, at sikkerhedsbranchen konstant er i arbejdstøjet for at sikre tidsvarende løsninger. Både

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

SINE. Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet

SINE. Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet SINE Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet Orientering om SINE for Beredskabskommissionen Emner 1. Grundlaget 2. Hvad er SINE? 3. Hvem er ansvarlig? 4. Fællesoffentligt projekt organisation

Læs mere

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Triton 501 Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Det bedste fra to verdener CLIQ er et låsesystem baseret på en

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Kristeligt Dagblad bragte d. 26. januar 2009 en artikel, hvor i der blev efterspurgt en national indsats mod skoleskyderier. Uddannelsesudvalget har i den forbindelse

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Nøgleskabe og værdiskabe ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Med forseglings-nøgleringe kan man sikre sig at et godt overblik og forenkle administrationen af nøglerne. Intelligente

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

EDUCATION DAYS FOR KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE

EDUCATION DAYS FOR KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE G4S ACADEMY EDUCATION DAYS FOR KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE TILMELD DIG HER VERSION 170808 G4S ACADEMY G4S Academy er en tværorganisatorisk afdeling, der fokuserer på strategisk udvikling af relationer,

Læs mere

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler:

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler: Vejledning for udførelse af brandmandspaneler: Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2013 Side 2 af 8 Denne vejledning har

Læs mere

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN 2012/13 LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN kursuskatalog Lyngby-Taarbæk Brandvæsen tilbyder, i samarbejde med personaleafdelingen, kurser i førstehjælp til forskellige målgrupper, samt i brandslukning/brandcertificering.

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 2. udgave Marts 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut DBI retningslinie 232 Automatiske brandalarmanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav Jørgen Larsen Chefingeniør TopCenter i Ballerup Udstillings- og informationscenter for skadeforebyggelse og sikring. Demonstration af aktive og passive sikringsforanstaltninger.

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

CLIQ Solo Enkel og fleksibel sikkerhed som du selv kan opdatere. Tilføj og fjern selv nøgler Ingen kabling Enkel montering

CLIQ Solo Enkel og fleksibel sikkerhed som du selv kan opdatere. Tilføj og fjern selv nøgler Ingen kabling Enkel montering Tilføj og fjern selv nøgler Ingen kabling Enkel montering CLIQ Solo Enkel og fleksibel sikkerhed som du selv kan opdatere ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Hvis jeg selv eller en

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 SLM Grafisk ISBN 978-87-92018-55-7 Automatiske brandalarmanlæg Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk

Læs mere

DBI Professionelle brandundersøgelser giver svarene

DBI Professionelle brandundersøgelser giver svarene DBI Professionelle brandundersøgelser giver svarene DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandundersøgelser giver svar Når en brand er slukket, er der behov for hurtig identifikation af årsag

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Ruko SmartAir. Effektiv og enkel elektronisk adgangskontrol med Mifare teknologi Det er let, det er sikkert, og det er smart!

Ruko SmartAir. Effektiv og enkel elektronisk adgangskontrol med Mifare teknologi Det er let, det er sikkert, og det er smart! Ruko SmartAir OFF LINE Effektiv og enkel elektronisk adgangskontrol med Mifare teknologi Det er let, det er sikkert, og det er smart! ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Fremtiden i

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Rejsesikkerhed. CERTA har i den forbindelse udviklet rejsesikkerhedskoncepter, der omfatter

Rejsesikkerhed. CERTA har i den forbindelse udviklet rejsesikkerhedskoncepter, der omfatter Rejsesikkerhed CERTA bistår virksomheder, herunder rejsearrangører, med at tilvejebringe størst mulig sikkerhed for deres ledere, medarbejdere og gæster under rejser og ophold i udlandet. CERTA har i den

Læs mere

Infrastruktur for brandtekniske installationer

Infrastruktur for brandtekniske installationer Infrastruktur for brandtekniske installationer IDA - møde, 27-10-2016 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 27-10-2016 / AFJ / Møde Lovgivning Brandtekniske installationer Bygningsreglementet (uddrag) Tillæg

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Cliq. Din nøgle giver dig besked

Cliq. Din nøgle giver dig besked Cliq Din nøgle giver dig besked ET LÅSESYSTEM med indbygget intelligens CLIQ Combi Serie 600 Serie 600 Serie 500 SKAFOR KATEGORi Hvert år bliver der begået mere end 60.000 indbrud i bygninger som kontorer,

Læs mere

Workshop 16. april 2015

Workshop 16. april 2015 Workshop 16. april 2015 Hvem er Contea Contea er i dag den største danskejede, uafhængige forsikringsmæglervirksomhed med 43 medarbejdere og en præmieomsætning på mere end DKR 1,5 mia. Vi samarbejder i

Læs mere

Kan virksomheden overleve en omfattende brand?

Kan virksomheden overleve en omfattende brand? Kan virksomheden overleve en omfattende brand? Brandtabsberegner Medlemsmøde Passiv Brandsikring 7. marts 2011 Ivan Langmach Jacobsen Om Brandtabsberegner Hvorfor har vi lavet programmet? Når der i dag

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner Torben Waage IT-SIKKERHEDEN SKAL OP PÅ LEDELSESNIVEAU Hvert år bliver der brugt milliarder af kroner på at beskytte digitale aktiver, så fortrolige informationer undgår at finde vej til offentligheden.

Læs mere

Brandsikringsanlæg i Danmark

Brandsikringsanlæg i Danmark Brandsikringsanlæg i Danmark Indlæg ved FG-konference, 2014 Jacob Andersen, DBI Sprinklerinspektør Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 28-03-2014 / JAN / Møde Program DBI Brandsikringsanlæg

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl november 2013 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN November 2013 Brandmuren på Solgårdens loft beskytter ikke meget, når der mangler en brandlem. Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl FOREBYGGE SES

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil!

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Perfekt lydanlæg Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Lyd præger vores hverdag. Uanset hvor vi opholder os, er vi omgivet af lyd. Når vi bliver transporteret, køber ind, hygger,

Læs mere

Ruko CLIQ. - Kom godt i gang med CLIQ. En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system

Ruko CLIQ. - Kom godt i gang med CLIQ. En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system Ruko CLIQ - Kom godt i gang med CLIQ Form. 8236/03.08/1.000 En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Læs mere

Automatiske branddør lukningsanlæg

Automatiske branddør lukningsanlæg Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske branddør lukningsanlæg Systemgodkendelse og -kontrol ( Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Læs mere

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikkert hjem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Ruko har nøglen til et sikkert hjem Tidssvarende låse Alt for mange låse er gamle og ikke sikkerhedsmæssigt tidssvarende eller de er

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

R u k o S m a r t A i r

R u k o S m a r t A i r R u k o S m a r t A i r E n n y h ø j s t a n d a r d f o r e f f e k t i v, e n k e l o g b e r ø r i n g s f r i e l e k t r o n i s k a d g a n g s k o n t r o l OFF ON LIN F r e m t i d e n p å s i

Læs mere

CLIQTM. Et låsesystem der kombinerer mekanik og elektronik. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQTM. Et låsesystem der kombinerer mekanik og elektronik. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQTM Et låsesystem der kombinerer mekanik og elektronik ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Det bedste fra to verdener CLIQ TM er et låsesystem baseret på en mekanisk nøgle kombineret

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel Forebyggende afdeling Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel 2. udgave februar 2009 Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel til Rudersdal

Læs mere

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen.

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Formålet med denne plan er, at sikre skolens elever og personales evakuering i tilfælde af brand eller anden ulykke. At leve op til de stedlige brandmyndigheders

Læs mere

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af AVS-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Kollaps. Opgave #3. Mercedes-huset i Vejle. Afleveret: 2005.04.14. 11961 - Konstruktionsdesign. Anders Løvschal, s022365

Kollaps. Opgave #3. Mercedes-huset i Vejle. Afleveret: 2005.04.14. 11961 - Konstruktionsdesign. Anders Løvschal, s022365 Kollaps Opgave #3 Mercedes-huset i Vejle Titel: Mercedes-huset i Vejle Afleveret: 2005.04.14 DTU-kursus: Studerende: 11961 - Konstruktionsdesign Teddy Olsen, s011271 Anders Løvschal, s022365 Opgaven At

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Sikkerhedsvurderinger

Sikkerhedsvurderinger Sikkerhedsvurderinger CERTA har specialiseret sig i at yde uafhængig og sagkyndig bistand til virksomheder i forbindelse med håndteringen af sikkerhedsmæssige trusler og risici. Et væsentlig element i

Læs mere

Aperio. Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Aperio. Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Aperio Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Online adgangskontrol på glasdøre, kan hurtigt blive både dyrt og besværligt. Det er ikke tilfældet

Læs mere

RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI

RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI Ruko Panik- og nødudgangsbeslag er velegnet til døre ved flugtveje og nødudgange i lokaler, hvor mange mennesker opholder sig og hvor dørene er aflåste

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

SmartAir. Offline adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SmartAir. Offline adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SmartAir Offline adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SmartAir et enkelt og fleksibelt system SmartAir er et adgangskontrolsystem, der er velegnet til både virksomheder,

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM.

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM. ATEXdirektiverne En indføring i direktiverne omkring eksplosionsfarlige atmosfærer. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM Kursus ATEX-direktiver A ATEX-direktiverne

Læs mere

G4S ACADEMY SKUDHÆMMENDE LØSNINGER

G4S ACADEMY SKUDHÆMMENDE LØSNINGER G4S ACADEMY SKUDHÆMMENDE LØSNINGER VEJLEDNING VERSION 160811 SKUDHÆMMENDE LØSNINGER INFORMATION Når man skal arbejde professionelt med skudsikring skal man være opmærksom på en lang række forhold. Man

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere