Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem"

Transkript

1 Voksenhandicapundersøgelsen Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem 1

2 Voksenhandicapundersøgelsen 1:4 I juni måned 2011 gennemførte Socialpædagogerne en stor undersøgelse på voksenhandicapområdet blandt forbundets medlemmer. Denne rapport omhandler dele af undersøgelsens resultater. Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde mellem Socialfaglig afdeling og en arbejdsgruppe under Socialpædagogernes Hovedbestyrelse, som led i projektet En forstærket indsats på voksenhandicapområdet Udgivet af: Socialpædagogerne, januar 2012 ISBN: Rapporten kan downloades på Socialpædagogernes hjemmeside: Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9, 1211 København K Tlf Mail: 2

3 Forord Undersøgelsen viser samlet set, at det står ringe til med hensyn til borgernes selvbestemmelse og deres valgmuligheder både i forhold til de store beslutninger i livet hvor og hvem man bor sammen med og i de små hverdagsbegivenheder. Undersøgelsen viser også, at borgere i meget ringe grad deltager og er inkluderet i det omkringliggende samfund. Undersøgelsen giver også anledning til at rette blikket indad. Dele af undersøgelsen giver indtryk af, at socialpædagoger ikke i tilstrækkelig grad står på mål for borgerne, når det gælder deres selvbestemmelse, deres ret til udvikling, inklusion og deltagelse. Med forbehold for, at undersøgelsen rent faktisk ikke har haft til formål at undersøge medarbejdernes holdning til borgerne, så giver undersøgelsen også anledning til at rette en opmærksomhed på de vilkår, rammer og kompetencer, der er for den socialpædagogiske indsats. Socialpædagogerne mener, at undersøgelsen viser, at følgende initiativer er nødvendige: Der bør iværksættes et eftersyn /en kortlægning af de betingelser, der gives borgere med handicap. Hvordan er forholdet mellem lovgivning og praksis? Hvorledes udfolder den sociale og socialpædagogiske praksis sig i forskellige kommuner i forhold til borgere med forskellige støttebehov? I hvilken grad lever praksis op til de handicappolitiske intentioner om deres ret til et værdigt liv via inklusion og deltagelse? Hvilke barrierer og muligheder er der i organisering af den kommunale praksis? Et eftersyn bør følges op med, at der udarbejdes en central udviklings- og investeringsplan for voksenhandicapområdet, som sætter mål for bolig, tilgængelighed og hjælpemidler/velfærdsteknologi, hverdagsliv og aktiviteter, beskæftigelse og uddannelse samt deltagelse og inklusion i lokalområdet. Der bør gennemføres en kampagne, der skaber en bedre tone overfor voksne handicappede og andre udsatte borgere. Kampagnen bør både have en mediedel og en lokal netværksdel. Kvalifikationerne hos de ansatte skal styrkes her og nu og i fremtiden. Med henblik på fremtiden skal der etableres en selvstændig socialpædagogisk uddannelse med efter- og videreuddannelse. Med henblik på her og nu bør der etableres et ambitiøst udviklings- og uddannelsesprogram for de, der arbejder på området. Et program, som sikrer deltagerne viden om borgernes rettigheder - etisk beslutningstagen og kompetencer til at udvikle og ændre praksis. Der skal investeres i faglighed, viden og udvikling på det sociale område. Der er brug for kompetencer og viden, der er målrettet de mennesker og behov, der er indenfor det specialiserede sociale område. Samtidig er der brug for at styrke vores viden om, hvad der virker og ikke virker. Der bør etableres et nationalt forskningsprogram og forsøgsprojekter indenfor området. Der bør udvikles koncepter, der kan understøtte en dokumentation af hverdagspraksis og teste nye tilgange og koncepter. 3

4 I juni måned 2011 gennemførte Socialpædagogerne en undersøgelse på voksenhandicapområdet. Undersøgelsen blev gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse af vores medlemmer besvarede spørgeskemaet. Undersøgelsen er en del af den forstærkede indsats på voksenhandicapområdet, som Socialpædagogernes hovedbestyrelse vedtog i marts Med en forstærkede indsats vil Socialpædagogerne gerne sætte voksenhandicapområdet på den politiske dagsorden. Vi ønsker, at der i offentligheden og blandt de politiske beslutningstagere sættes fokus på borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og socialpædagogernes betingelser for at arbejde med disse mennesker. Med en forstærket indsats vil Socialpædagogerne også igangsætte en debat blandt vores medlemmer og andre, der arbejder med borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne om betingelserne for voksenhandicapområdet og mulige udviklingsveje, og om hvilke kompetencer og vilkår, der skal være til stede for, at støtten kan tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med borgernes rettigheder. Baggrunden for, at Socialpædagogerne har iværksat en forstærket indsats er, at på trods af de - både via lovgivning og via Danmarks ratifikation af FN s Handicapkonvention gode muligheder, der er for borgere med handicap, så er der flere forhold, der tyder på, at vilkår og muligheder for borgerne langt fra lever op til de ønsker og intentioner, der ligger i lovgivning og konventioner. Socialpædagogerne lavede allerede i 2009 en botilbudsundersøgelse, som viste, at mange borgere med handicap har meget ringe boligforhold. Efterfølgende har der hersket en meget ubehagelig offentlig debat om indsatsen på voksenhandicapområdet. Og endelig har Socialpædagogerne særligt indenfor det sidste år fået mange henvendelser fra medlemmer, som synes, at vilkårene for de mennesker, de arbejder for, er blevet forringet på grænsen til det helt uacceptable. Undersøgelsen blandt vores medlemmer ligger i fire temarapporter: En om bolig, en om beskæftigelse og uddannelse, en om selvbestemmelse og inklusion og en om ledsagelse og aktiviteter uden for matriklen. Hver temarapport er opdelt i et konklusionsafsnit, et afsnit med datamateriale og et afsnit om undersøgelsens metode. Benny Andersen Forbundsformand Marie Sonne Forbundsnæstformand 4

5 Handicappedes boligsituation er meget ringe og de bestemmer ikke selv hvor og med hvem de vil bo Boligsituationen for de borgere, som har behov for meget støtte er meget ringe. De bor på få kvadratmeter mange uden bad, køkken og egen indgang. Mange bor under institutionslignende forhold sammen med mere end 30 andre borgere. Rigtigt mange har ikke valgt deres bolig eller hvem de vil bo sammen med. Konfliktniveauet er højt på botilbuddene særligt i de tilfælde hvor borgerne ikke har valgt deres bolig og hvor der er ringe interessefællesskab mellem de borgere, der bor sammen. Socialpædagogerne har tidligere i 2009 lavet en undersøgelse af botilbuddene for voksne mennesker med handicap. Denne undersøgelse viste, at blandt de borgere, som bor på botilbud, så bor fire ud af ti mere end på mindre end 20 kvadratmeter. Og seks ud af ti mere end bor på mindre end 30 kvadratmeter. Flere end har hverken eget køkken eller kogeniche. Flere end har ikke egen hoveddør. Og flere end har ikke eget bad. Socialpædagogernes botilbudsundersøgelse fra 2009 viste, at næsten halvdelen af de borgere, som bor i botilbud, bor sammen med 30 andre borgere eller flere. Denne voksenhandicapundersøgelse viser, at dette er uændret. Halvdelen af de adspurgte socialpædagoger svarer, at de arbejder på botilbud med plads til mere end 30 borgere. Denne undersøgelse viser også, at mange borgere med behov for særlig støtte ikke selv bestemmer hvor de vil bo. 49 % af respondenterne svarer, at kun få eller ingen af borgerne har haft mulighed for selv at vælge deres bopæl. I den forbindelse svarer 43 %, at grunden til at borgerne ikke selv kunne vælge deres bopæl er, at de ikke fik andre tilbud. Når det drejer sig om forholdet imellem borgerne på tilbuddene, så svarer 59 % at der i høj eller i nogen grad ofte er konflikter mellem borgerne. 46 % af respondenterne svarer, at der kun i ringe grad eller slet ikke er noget naturligt fællesskab borgerne imellem. Undersøgelsen tyder på, at der er en sammenhæng mellem et højt konfliktniveau og lidt interessefællesskab og valg af bolig. Jo flere af borgerne, der ikke selv har valgt deres tilbud, jo højere er konfliktniveaet imellem borgerne. Jo flere af borgerne, der ikke har valgt deres tilbud selv, jo mindre er det naturlige fællesskab mellem borgerne i tilbuddet. Den manglende selvbestemmelse i forhold til valg af bolig synes at have en negativ betydning for hverdagslivet for borgerne. Konfliktniveauet har foruden at påvirke borgerne også en negativ påvirkning på de medarbejdere, der er på botilbuddene. Mange bemærker at konfliktniveauet imellem borgerne påvirker det psykiske arbejdsmiljø negativt. 5

6 Datamateriale Størrelsen på tilbuddene (N:1565) 14 % af tilbuddene har 1-10 borgere tilknyttet 19 % af tilbuddene har borgere tilknyttet 17 % tilbuddene har borgere tilknyttet 13 % af tilbuddene har borgere tilknyttet 13 % af tilbuddene har borgere tilknyttet 7 % af tilbuddene har borgere tilknyttet 18 % af tilbuddene har mere end 80 borgere tilknyttet Antal matrikler: (N:1508) 1 matrikel 44 % 2-3 matrikler 30 % 4-6 matrikler 15 % 7 eller flere matrikler 12 % Følgende spørgsmål er blevet besvaret af respondenter der arbejder med opgaver indenfor støtte i egen bolig ( 85), midlertidigt botilbud ( 107) og længerevarende botilbud ( 108): Spørgsmål 11: Har borgerne selv valgt deres nuværende bopæl? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 16% 17% 18% 23% 26% 1. Alle borgerne har selv valgt bostedet 2. Mange af borgerne har selv valgt bostedet 3. Nogle af borgerne har selv valgt bostedet 4. Få af borgerne har selv valgt bostedet 5. Ingen af borgerne har selv valgt bostedet Svarene viser, at der er 33 % hvor alle eller mange af borgerne selv har valgt bostedet. 18 % svarer, at nogle selv har valgt bostedet og 49 %, at få eller ingen af borgerne selv har valgt bostedet. Spørgsmål 11 er krydset med oplysninger om hvilke paragraffer i serviceloven borgerne får tilbud efter. Krydset viser: Ved 85, svarer 50 %, at alle eller mange selv har valgt deres tilbud. Ved 107, svarer 40 % at alle eller mange selv har valgt. Ved 108 svarer 24 %, at alle eller mange selv har valgt. 6

7 Spørgsmål 11 er krydset med oplysninger om målgruppe (udviklingshæmmede, sindslidende og senhjerneskadede). Krydset viser: Særligt Sindslidende, og til dels også senhjerneskadede, har større mulighed for selv at vælge hvor de vil bo. Udviklingshæmmede fremgår oftest i kategorierne få eller ingen borgere har selv valgt bostedet. Spørgsmål 12: Hvorfor har ikke alle borgerne selv valgt deres nuværende bopæl? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 43% 34% 23% 1. De fik ikke andre tilbud 2. Forældrene bestemte 3. Andet. Skriv her: 43 % af respondenterne svarer, at borgerne ikke fik andre tilbud. 34 % svarer, at forældrene bestemte hvor borgeren skulle placeres og 23 % svarer Andet. Under Andet har 413 respondenter skrevet andre grunde til at borgeren ikke selv kunne vælge bopæl. Den grund som optræder oftest er, at borgeren, i kraft af sit handicap, ikke har været i stand til selv at træffe et valg om bopæl. Dernæst nævnes det, at borgen er domsanbragt, at kommunen har dikteret hvor borgeren skulle bo eller at der ikke var alternative steder borgeren kunne bo, pga. af sit handicap. Spørgsmål 13: Er borgerne overordnet tilfredse med: 0% 20% 40% 60% 80% 100% Typen af bolig (bofællesskab, enkeltlejligheder mv.) 32% 49% 5% 1% 12% Boligens beliggenhed 34% 47% 5% 0% 14% Boligens standard (størrelse, køkken, bad mv.) 33% 37% 12% 4% 14% I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Svarene illustrerer en udtalt opfattelse blandt respondenter om tilfredshed blandt borgerne. I forhold til boligens type og beliggenhed er der 81 % der i høj eller i nogen grad er tilfredse. 7 % er i ringe grad eller slet ikke tilfredse. 12 % ved ikke. I forhold til boligen beliggenhed svarer 81 %, at de i høj eller nogen grad er tilfredse. 5 % er i ringe grad tilfreds og 14 % ved ikke. 7

8 I forhold til boligens standard, er der lidt mindre tilfredshed. Her svarer 70 %, at de i høj eller nogen grad er tilfredse. 16 % svarer at de i ringe grad eller slet ikke er tilfredse. 14 % ved ikke. Spørgsmål 16: Forholdet mellem borgerne i tilbuddet 0% 20% 40% 60% 80% 100% Er der et naturligt interessefællesskab mellem borgerne i bostedet? (Har de fx interessefællesskab omkring kortspil, læsning, film/tv, musik, 6% 48% 36% 10% Er der ofte konflikter mellem borgerne i tilbuddet? 13% 46% 35% 6% I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Det fremgår, at 54 % svarer at der i høj eller nogen grad er et naturligt fællesskab mellem borgerne. 46 % mener kun at der i ringe grad eller slet ikke er noget naturligt fællesskab. Med hensyn til konflikter, så angiver 59 % at der i høj eller i nogen grad ofte er konflikter mellem borgerne. 41 % mener der kun er konflikter i ringe grad eller slet ikke. Spørgsmål 16 er krydset med spørgsmål 11 valg af egen bolig. Krydset viser: Desto flere af borgerne der ikke selv har valgt deres tilbud, jo højere er konfliktniveaet imellem borgerne. Ligeledes fremgår det, at desto flere af borgere der ikke har valgt deres tilbud selv, jo mindre er det naturlige fællesskab mellem borgerne i tilbuddet. Spørgsmål 18: Hvad betyder konfliktniveauet mellem borgerne på tilbuddet for det psykiske arbejdsmiljø? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 11% 36% 39% 14% 1. Det er en stor belastning 2. Det er en belastning 3. Det er en mindre belastning 4. Det er ikke en belastning 47 % tilkendegiver at konfliktniveauet er en stor belastning eller en belastning for det psykiske arbejdsmiljø. 53 % mener det er en mindre belastning eller ingen belastning. 8

9 Fra botilbudsundersøgelsen 2009 Alt for små og utilstrækkelige boliger voksne handicappede bor på botilbud. Tæt på 60 % eller mere end bor på under 30 m 2. Heraf bor mere end på under 20 m 2. 9

10 48 % eller mere end har ikke egen indgang, dvs. en indgangsdør fra det fri, der kan låses. 35 % eller mere end bor uden eget bad. 57 % eller mere end har ikke køkken eller kogeniche. 10

11 Undersøgelsens metode Undersøgelsen er tilrettelagt som et elektronisk spørgeskema med 131 spørgsmål, med tilhørende underspørgsmål. Respondenterne fik tilsendt en mail hvor undersøgelsens baggrund og indhold blev forklaret samt et link der førte videre til undersøgelsen. Respondenterne Respondenterne er fundet via SL s medlemskartotek. Der er udsendt mail til alle medlemmer, der er registreret under en af følgende arbejdspladstyper: Voksne fysisk/psykisk handicappede 12 Boformer voksne 108 Bolig i eget hjem: Længerevarende boformer for voksne personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan dækket disse behov på anden vis. (Boliger drevet efter serviceloven og lov om almen bolig eller ejerbolig) 14 Boformer døve, blinde og døv/blinde voksne Boformer voksne Sindslidende Boform for sindslidende 107.stk Psykiatrisk støttet arbejde Beskyttet beskæftigelse Aktivitets og samværstilbud 104 For uddybning af arbejdspladstyper, se her: Længerevarende boformer for voksne personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan dækket disse behov på anden vis. Bolig i eget hjem: Længerevarende boformer for voksne personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan dækket disse behov på anden vis Midlertidig boform for voksne personer, som på grund af betydelig nedsat psykisk funktionsevne har behov herfor Beskyttet beskæftigelse for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Beskyttet beskæftigelse for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller livsvilkårene Der er derudover trukket en række baggrundsdata fra medlemskartoteket, bl.a. alder og arbejdsplads. Dette er inde i Relationwise-systemet 11

12 Udsendelse og antal svar Undersøgelsen er udsendt onsdag den 8. juni til 5892 respondenter. Heraf var der 534 fejlmeldinger og 124 påpegede, at de var uden for målgruppen eller af andre grunde ikke ville svare. Således er der reelt ( ) mulige respondenter der kunne besvare spørgsmålene. Der er udsendt rykker til alle der ikke har fuldført besvarelsen onsdag den 15. juni. Der er lukket for besvarelse torsdag den 23. juni (kl. 9 om morgenen) Da undersøgelsen blev lukket, er der der har påbegyndt undersøgelsen og heraf har 1565 færdiggjort alle spørgsmålene i undersøgelsen det er de 1565 der udgør grundlaget for undersøgelses resultater! Fordelinger og repræsentativitet Antal institutioner i undersøgelsen: Udtræk fra Tilbudsportalen.dk viser, at der findes institutioner i alt, der ligger indenfor de arbejdspladstyper vi har valgt vores respondenter ud fra respondenter har svaret på undersøgelsen og disse repræsenterer 876 forskellige institutioner. Det kan derfor konkluderes, at vi har fået svar fra 40 % af de institutioner der findes i Danmark. Størrelsen på tilbuddene (N:1565) 14 % af tilbuddene har 1-10 borgere tilknyttet 19 % af tilbuddene har borgere tilknyttet 17 % tilbuddene har borgere tilknyttet 13 % af tilbuddene har borgere tilknyttet 13 % af tilbuddene har borgere tilknyttet 7 % af tilbuddene har borgere tilknyttet 18 % af tilbuddene har mere end 80 borgere tilknyttet Tilbudstypen (N:1565) For 70 % af respondenterne (1102) ligger tilbuddets funktioner primært indenfor 85, 107 eller 108. For 30 % af respondenterne (463) ligger tilbuddets funktioner primært indenfor 103 eller 104 Fordelingen af kommunalt eller regionalt ansatte på tilbuddene Ud af de 1.559, der svarede på spørgsmålet om tilbuddets ejerform, svarer 83 % at de er ansat i et kommunalt tilbud, 12 % i et regionalt tilbud, 5 % i et fonds-/selvejende tilbud og 1 % i andet. I forhold til samtlige tilbud på tilbudsportalen.dk, så er der 65 % kommunale tilbud, 5 % regionale tilbud, 28 % fonds-/selvejende tilbud og 3 % andet. 12

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 3: Ledsagelse og ud af matriklen

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 3: Ledsagelse og ud af matriklen Voksenhandicapundersøgelsen Tema 3: Ledsagelse og ud af matriklen 1 Voksenhandicapundersøgelsen 3:4 I juni måned 2011 gennemførte Socialpædagogerne en stor undersøgelse på voksenhandicapområdet blandt

Læs mere

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 2: Selvbestemmelse og demokrati

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 2: Selvbestemmelse og demokrati Voksenhandicapundersøgelsen Tema 2: Selvbestemmelse og demokrati 1 Voksenhandicapundersøgelsen 2:4 I juni måned 2011 gennemførte Socialpædagogerne en stor undersøgelse på voksenhandicapområdet blandt forbundets

Læs mere

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 4: Uddannelse og beskæftigelse

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 4: Uddannelse og beskæftigelse Voksenhandicapundersøgelsen Tema 4: Uddannelse og beskæftigelse 1 Voksenhandicapundersøgelsen 4:4 I juni måned 2011 gennemførte Socialpædagogerne en stor undersøgelse på voksenhandicapområdet blandt forbundets

Læs mere

Utidssvarende boliger. - en undersøgelse af botilbud til voksne mennesker med handicap

Utidssvarende boliger. - en undersøgelse af botilbud til voksne mennesker med handicap Utidssvarende boliger - en undersøgelse af botilbud til voksne mennesker med handicap Utidssvarende boliger - en undersøgelse af botilbud til voksne mennesker med handicap Udarbejdet af: Socialpædagogernes

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Botilbud 107 og 108 4 1

Botilbud 107 og 108 4 1 2014 2 Botilbud 107 og 108 Kvalitetsstandard for botilbud 107 og 108 Lovgrundlag Lov om social service 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af

Læs mere

Inklusion og deltagelse

Inklusion og deltagelse Inklusion og deltagelse Undersøgelse af Voksen-handicapområdet Spørgeskemaundersøgelse April-maj 2013 Forord Inklusion står højt på dagsordenen. Det gør den både blandt folketingspolitikere, meningsdannere

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF/ICF-CY Netværksdag 9. Marts 2011 Dias 1 ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Artikler. http://www.ss.i-term.dk/showconcepts.php. tilbud. leverandør. tilbud til voksne. ambulant tilbud til voksne. dagtilbud til voksne

Artikler. http://www.ss.i-term.dk/showconcepts.php. tilbud. leverandør. tilbud til voksne. ambulant tilbud til voksne. dagtilbud til voksne Page 1 of 6 Artikler 26 artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser tilbud til voksne Generel definition:

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Boligplan for det specialiserede socialområde

Boligplan for det specialiserede socialområde Dato marts 2016 Dok.nr. 41753-16 Sagsnr. 16/3371 Ref. Sanne Schroll Boligplan for det specialiserede socialområde 1. Indledning Med denne boligplan for det specialiserede socialområde ønsker Varde Kommune

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Omsorgsmedhjælperen den daglige forskel

Omsorgsmedhjælperen den daglige forskel F O A F A G O G A R B E J D E Omsorgsmedhjælperen den daglige forskel I bo- og dagtilbud for voksne med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Omsorgsmedhjælperen den daglig forskel I bo- og dagtilbud

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser. Indhold

Ydelsesbeskrivelser. Indhold Ydelsesbeskrivelser Indhold Ydelsen Indledningsvist beskrives ydelsen og målgruppen ifølge lovgrundlaget, og målgruppen afgrænses nærmere. Herefter skitseres kort hvordan ydelsesbeskrivelsen og den vedlagte

Læs mere

Fysisk træning og botilbud

Fysisk træning og botilbud Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 329 Offentligt Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning for personer der bor i botilbud pga. et handicap Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 12. maj 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud

Læs mere

Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013

Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013 Ankestyrelsen pr. 1. juli 2013 5 Beskæftigelsesankenævn og 5 Sociale Nævn er nedlagt og opgaverne overført til Ankestyrelsen Én ankeinstans for kommunerne Hovedkontor i København Afdelingskontor i Aalborg

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

Servicedeklaration for Limfjorden Bofællesskabet Auktionsvej

Servicedeklaration for Limfjorden Bofællesskabet Auktionsvej Servicedeklaration for Limfjorden Bofællesskabet Auktionsvej Adresse: Auktionsvej 41, 7760 Hurup Leder: Lene Mouritsen Telefon: 99172666 E-mail: Limfjorden@thisted.dk Fax: 99172674 Indhold Hvad kan vi

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

BOSTEDET MUNKEHATTEN. Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten

BOSTEDET MUNKEHATTEN. Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen September 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Botilbuddet Munkehatten 4 Vores værdigrundlag 4 En god hverdag

Læs mere

Etisk. Værdigrundlag FOR SOCIALPÆDAGOGER

Etisk. Værdigrundlag FOR SOCIALPÆDAGOGER Etisk Værdigrundlag FOR SOCIALPÆDAGOGER ETISK VÆRDIGRUNDLAG FOR SOCIALPÆDAGOGER SOCIALPÆDAGOGERNE 2 Forord Socialpædagogernes Landsforbund vedtog på kongressen i 2004 Etisk Værdigrundlag for Socialpædagoger.

Læs mere

Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Socialudvalget

Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Socialudvalget Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Socialudvalget Alle borgere er blevet bedt om at vurdere deres generelle tilfredshed med og vigtighed af følgende tre forhold: 1) Indsatsen for integration af indvandrere

Læs mere

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014 Rapport Tilsyn med personlig og praktisk i hjemmeplejen September 2014 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Indholdsfortegnelse 1.0 Konklusion på tilsyn med personlig

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder/Broparken: Daglig

Læs mere

Kommunal/regionalpolitik

Kommunal/regionalpolitik Kommunal/regionalpolitik OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om hvilken opfattelse folk der har eller har haft en psykisk sygdom har af nuværende politiske tiltag samt ønsker til tiltag efter

Læs mere

Virksomhedsplan for 2014

Virksomhedsplan for 2014 Virksomhedsplan for 2014 I dette dokument kan du finde Spiloppens vision, formål, værdier og pædagogiske principper og du kan linke ind på Spiloppens fulde læreplan http://www.boernehuset-spiloppen.dk/filer/190denfuldelaerepla1.doc

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Deltagelse i frikommunenetværk 1. Resume By & Bolig, MSB, har i samarbejde med Randers, Favrskov, København, Roskilde

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Demens rette indsats til rette tid 05 Ældre Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. Der vil blive sat fokus på dette gennem samarbejde med følgende interessenter:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013 Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4684 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Sct. Nicolai - sensommerklubben

Sct. Nicolai - sensommerklubben Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Sct. Nicolai - sensommerklubben Kvalitetsstandard/Servicedeklaration

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Pixi-udgave Hvad er de nationale retningslinjer? De nationale retningslinjer er en række anvisninger til, hvordan der

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Dagskolen Nordjylland Aktivitets og samværstilbud Knivholtvej 24 9900 Frederikshavn Afdelingsleder Karen Henriksen

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOFÆLLESSKABET LUNDAGERVEJ

SERVICEDEKLARATION BOFÆLLESSKABET LUNDAGERVEJ SERVICEDEKLARATION BOFÆLLESSKABET LUNDAGERVEJ Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Telefon: 9945 4482 Afdelingsleder: Dorte Lassen E-mail: dorte.lassen@9945454.dk Telefon: 4177 8491 Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Danmark 2010 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien

Læs mere

Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 29. maj 2007

Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 29. maj 2007 Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 29. maj 2007 Referat fra dialogmøde med medarbejdere fra Gentofte Kommune Kranhallen d. 19. juni 2007 Unge med nedsat funktionsevne Kommentarer:

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters

Læs mere

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015 Indhold Kvalitetsstandarder for plejeboliger, plejehjem og ældreboliger i Skanderborg Kommune... 3 Kvalitetsstandard for plejebolig / plejehjem... 4 Kvalitetsstandard for Glashuset v. Kildegården, Kildevej

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere

Udfordringer med vurderingen af patienter til specialiseringsniveauet rehabilitering på specialiseret niveau

Udfordringer med vurderingen af patienter til specialiseringsniveauet rehabilitering på specialiseret niveau Udfordringer med vurderingen af patienter til specialiseringsniveauet rehabilitering på specialiseret niveau Ved udviklingsansvarlig fysioterapeut Camilla Biering Lundquist, Hammel Neurocenter Plan Specialiseringsniveau

Læs mere

Q1 Er du blevet tilbudt støtte af din kommune til at tackle dine udfordringer med dit psykisk syge barn? (sæt evt. flere krydser)

Q1 Er du blevet tilbudt støtte af din kommune til at tackle dine udfordringer med dit psykisk syge barn? (sæt evt. flere krydser) Q1 Er du blevet tilbudt støtte af din kommune til at tackle dine udfordringer med dit psykisk syge barn? (sæt evt. flere krydser) Besvaret: 183 Sprunget over: 109 Aflastningsmuli gheder (for... Tabt arbejdsfortj...

Læs mere

Internt notat Krogens fremtid

Internt notat Krogens fremtid Sagsnr. 12/10 407 Dok.nr. 31646-13 Lene Nørlund/Line Knudsen/Kurt Berthelsen Internt notat Krogens fremtid 1. Indledning Esbjerg Kommune har meddelt, at de med udgangen af 2014 forventer at hjemtage aflastningsopgaver,

Læs mere

Ledsageordning for 18 67 årige

Ledsageordning for 18 67 årige Ledsageordning for 18 67 årige Ledsageordning Er du mellem 18 og 67 år, og kan du ikke færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har du ret til

Læs mere

Tendenser på boligmarkedet

Tendenser på boligmarkedet Tendenser på boligmarkedet Erfaringer med billige boliger, skæve boliger og ungdomsboliger Vejle Kommune, 29. marts 2016 P r o f e s s o r, a r k i t e k t, C l a u s B e c h - D a n i e l s e n, S b i,

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalgets består af følgende serviceområder: Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler

Læs mere

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 14. BELÆGNING. 56921272 michael.mogensen@brk.dk

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 14. BELÆGNING. 56921272 michael.mogensen@brk.dk Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 14. Skema sæt til kommunens oplysniner om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Bornholm Kontaktperson: Tlf.

Læs mere

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang.

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. 09-06-2016 Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. BEDRE PSYKIATRI har på baggrund af den seneste tids tragiske hændelser på bosteder og den tilspidsede

Læs mere

Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter. Værdi for alle. - et meningsfyldt arbejdsliv

Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter. Værdi for alle. - et meningsfyldt arbejdsliv - et meningsfyldt arbejdsliv Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter Værdi for alle - et meningsfyldt arbejdsliv Værdi for alle Slagelse Kommunes beskæftigelsespolitik for mennesker med sindslidelser og handicap

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven.

Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger efter 83 i serviceloven. Kommunaludvalget, Socialudvalget (2. samling) KOU alm. del - Bilag 102,SOU alm. del - Bilag 430 Offentligt Kortlægning af egenbetaling, produktionsomkostninger, organisering m.v. af madserviceordninger

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt

Læs mere

Voksenhandicap En undersøgelse blandt Socialpædagogernes. September 2016

Voksenhandicap En undersøgelse blandt Socialpædagogernes. September 2016 Voksenhandicap 2016 En undersøgelse blandt Socialpædagogernes medlemmer September 2016 RAPPORT Voksenhandicap 2016 En undersøgelse blandt Socialpædagogernes medlemmer Udgivet af Socialpædagogerne, September

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere