Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade"

Transkript

1 TILLÆG TIL Hastighedsplan Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

2 Tillæg til Hastighedsplan for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i af: Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Vej og COWI A/S, Kongens Lyngby. Tillægget kan ses på Herlev Kommunes hjemmeside Tillægget er vedtaget august Herlev Kommune, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev. Telefon

3 1 Forord Liv og trafik er to ting i tilværelsen, som fylder meget og mere i fremtiden. I dette Tillæg til Hastighedsplan sætter vi fokus på Herlevs nye store kommuneveje Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade. Vi kommer med forskellige målsætninger for hvad vi ønsker os af disse store veje i forhold til hastighedsplanens mere generelle målsætninger for de øvrige veje i Herlev. Det tidligere amts målsætninger i Hovedstadsområdet var at forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden på alle amtets veje. Baseret på en helhedsorienteret strategi med fokus på en samlet overordnet prioritering af indsatsen for fremkommelighed og trafiksikkerhed på alle vejene. Forskellen er nu, at hvor Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade før var blandt mange andre amtsveje, er de nu Herlev Kommunes veje. Hvilket har fået vores fokus og bevågenhed på, hvordan disse store veje egentlig fungerer hos os og i Hovedstadsområdet. De tre vejes forskellige målsætninger gør, at vi bedre kan tage hensyn til de ønsker, der er fremkommet via vores tekniske analyser og de mange borgerønsker fra vores forudgående internetundersøgelse. Groft sagt vil vi gerne sikre: - at fremkommeligheden på vejene ikke forringes målt i forhold til i dag - at udviklingen af antallet af dræbte og tilskadekomne skal reduceres med mindst 40% i 2012 med udgangspunkt i tal for at de bløde trafikanter skal opleve forbedringer Den endelige vedtagelse af tillægget er sket i august 2008 efter forudgående politiske behandlinger, en 8 ugers høringsperiode og borgerdialog i marts-april 2008 og indarbejdelse af få ændringer som følge af indkomne bemærkninger til udkastet til Tillæg til Hastighedsplan Kjeld Hansen Borgmester

4 2

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Vejnettet... 9 Trafikmængder... 9 Fart Hovedstinettet Tryghed Trafiksikkerhed Mest uheldsbelastede steder Fremkommelighed Sammenfatning af kortlagte problemer Målsætninger Prioritering af trafikale temaer Projektforslag Klausdalsbrovej Herlev Ringvej Herlev Hovedgade Opfølgning på tillægget

6 Lyngby-Taarbæk Furesø Gladsaxe Klausdalsbrovej Ballerup Herlev Herlev Hovedgade Herlev Herlev Herlev Herlev Herlev Herlev Herlev Herlev Herlev Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej København Frederikssundsvej Ring Ring Ring Ring Ring Ring Ring Ring Ring 3 Rødovre Glostrup Albertslund

7 5 Sammenfatning De tre store veje har de største trafikmængder i Herlev Kommune. Især på Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade kører der mange biler hver dag. Det stiller større krav til fremkommeligheden end på de øvrige veje. I dag er der om morgenen problemer på Herlev Ringvej i de yderste kryds og på Klausdalsbrovej i retning mod vest. Dette skyldes især den store trafik mellem bolig og arbejde. Om eftermiddagen er problemerne størst på Herlev Ringvej. Her er det en kombination af boligarbejdstrafik og butikstrafik. Farten på alle tre veje er i perioder højere end tilladt. Kommunens "farvede" stier samt de nye regionale stier, som er overtaget fra amtet, er undersøgt. To steder krydser hovedstinettet Klausdalsbrovej, uden at der er etableret tilstrækkelige fartdæmpende foranstaltninger. Borgernes synspunkter er klarlagt gennem et spørgeskema på kommunens hjemmeside. Deltagerne har både besvaret generelle spørgsmål og udpeget de steder, hvor det er utrygt at færdes. Utrygheden skyldes først og fremmest antallet af biler, bilernes fart og dårlige forhold for cyklister. Det er udpeget som mere eller mindre utrygt at færdes i kryds på de tre undersøgte veje. Der er sket flest uheld og personskader på Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej. Disse to veje står for omtrent samme antal uheld og personskader som alle kommunens øvrige veje tilsammen. Der er sket mange uheld med højre- eller venstresvingende biler samt uheld med fodgængere. På Klausdalsbrovej er der sket få uheld. Som supplement til målsætningerne fra Hastighedsplan er der opstillet konkrete målsætninger for hver af de tre veje. Disse mål udgør retningslinier for de opstillede projekter på vejene. På Klausdalsbrovej omhandler projektforslagene bedre fremkommelighed gennem signalforbedringer. Endvidere er der fokus på at forbedre krydsningsmulighederne for bløde trafikanter. På Herlev Ringvej er der foreslået forbedringer af trafiksikkerheden for cyklister. Endvidere er der foreslået forbedringer for venstresvingende bilister. Dette giver både bedre trafiksikkerhed og fremkommelighed. På Herlev Hovedgade er der fokus på cyklister og gående, idet der er foreslået bedre krydsningsmuligheder. Især er der fokus på strækningen mellem Herlev Bygade og Stationsalléen, hvor der er sket mange uheld. Efter høringsperioden 3. marts april 2008 er der samlet op på alle de indkomne bemærkninger og forslag. Alle har fået svar på deres indsendte kommentar. Det endelige Tillæg til Hastighedsplan er derefter vedtaget af Kommunalbestyrelsen i august 2008.

8 Furesø Ring Ring Ring Ring Ring Ring Ring Ring Ring 4 Hækmosen Ring Ring Ring Ring Ring Ring Ring Ring Ring 4 Skinderskovvej Skinderskovvej Skinderskovvej Skinderskovvej Skinderskovvej Skinderskovvej Skinderskovvej Skinderskovvej Skinderskovvej Krebsdammen Gammel Klausdalsbrovej Klausdalsbrovej Gladsaxe Hjortespringvej Hjortespringvej Hjortespringvej Hjortespringvej Hjortespringvej Hjortespringvej Hjortespringvej Hjortespringvej Hjortespringvej Tvedvangen Tvedvangen Tvedvangen Tvedvangen Tvedvangen Tvedvangen Tvedvangen Tvedvangen Tvedvangen Hækmosen Borgerdiget Borgerdiget Borgerdiget Borgerdiget Borgerdiget Borgerdiget Borgerdiget Borgerdiget Borgerdiget Vindebyvej Vindebyvej Vindebyvej Vindebyvej Vindebyvej Vindebyvej Vindebyvej Vindebyvej Vindebyvej Herlev Herlev Herlev Herlev Herlev Herlev Herlev Herlev Herlev Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ballerup Herlev Bygade Herlev Hovedgade Ellekær Marielundvej Marielundvej Marielundvej Marielundvej Marielundvej Marielundvej Marielundvej Marielundvej Marielundvej Mileparken Kantatevej Stationealleen Stationealleen Stationealleen Stationealleen Stationealleen Stationealleen Stationealleen Stationealleen Stationealleen Motorringvej 3 Rødovre København

9 7 Indledning I 2006 vedtog Herlev Kommune Hastighedsplan Siden da har kommunen overtaget tre tidligere amtsveje - Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade. Derfor har kommunen udarbejdet dette tillæg til hastighedsplanen, som omfatter de tre store veje. Formålet er at opnå et samlet overblik over de trafikale problemer på vejene samt foreslå forbedringer. Trafikmængder, hastighed, hovedstinet, tryghed, trafiksikkerhed og fremkommelighed er analyseret. Det er gjort ved hjælp af tekniske data og inddragelse af et udsnit af borgerne. I den oprindelige Hastighedsplan er der vedtaget en række målsætninger. Disse målsætninger er suppleret på grundlag af analysen. Der er foreslået forskellige målsætninger for hver af vejene, idet vejenes trafikale udfordringer er af forskellig karakter. Med udgangspunkt i målsætninger og de kortlagte trafikale problemer er der opstillet en række projektforslag. Projektforslagene er blandt andet ombyggede signalanlæg, nye svingbaner, bedre stikrydsninger og ombygninger, der sikrer mere fokus på cyklister og gående. Nogle af projektforslagene bør udføres i sammenhæng med hinanden, mens andre kan udføres uafhængigt af hinanden. Projektforslagene er prioriteret på grundlag af en model, der kombinerer de tekniske analyser og borgernes tilkendegivelser. Det sikrer en objektiv prioritering, hvor alle projektforslag bliver vurderet ud fra forventede effekter og anlægsøkonomi. Det sikrer, at Herlev Kommune opnår størst mulig gavn af hver investeret krone. Prioriteringen er et oplæg. Forud for hvert projekt skal Kommunalbestyrelsen vedtage det enkelte projekt. Tillæggets tidshorisont er 2012 ligesom den oprindelige hastighedsplan. Det vil løbende blive vurderet, om målsætningerne kan nås. Dette tillæg til Hastighedsplan har været til debat blandt kommunens borgere i perioden 3. marts april Tillægget forventes vedtaget i august Herlev Kommune overtog i 2007 Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade, som indtil da har været bestyret af Københavns Amt. Vejene strækker sig i alt over knap 9 km. I dette tillæg vil de tre veje blive betegnet som "de store veje".

10 Furesø (15400) (11500) Gladsaxe (44550) Ballerup (27000) (24750) ÅDT til til til til til Målepunkt ÅDT (HDT) (34800) Rødovre København

11 9 Vejnettet Vejene i Herlev Kommune er inddelt i et hierarki, afhængigt af deres rolle. Statens veje, som er Motorring 3 og Ring 4, er med til at forbinde landsdelene. De store veje - Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej (Ring 3) og Herlev Hovedgade (Frederikssundsvej) - har til formål at binde kommunerne i Hovedstadsområdet sammen. De øvrige primære trafikveje som Hjortespringvej og Mileparken har til opgave at binde de enkelte bolig- og erhvervsområder sammen i Herlev. De mindre kommuneveje - lokale boligveje som Sennepshaven, Våbenstedvej og Mosedraget - har til opgave at skabe adgang til den enkelte bolig. På Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade skal der tages andre hensyn end på kommunens øvrige veje. De tre store veje medvirker til at forbinde kommunerne i Hovedstadsområdet, og det er derfor vigtigt, at en ret stor mængde biltrafik kan afvikles på vejene uden for stor forsinkelse. Ændringer på disse veje vil derfor have stor betydning - ikke kun for Herlev Kommune men også for beboerne i de øvrige kommuner i Hovedstadsområdet. I fremtidige projekter er det derfor - som udgangspunkt - nødvendigt at tage større hensyn til vejenes betydning for trafikafviklingen i Hovedstadsområdet. Herlev Kommune prioriterer trafiksikkerheden og trygheden på kommunens vejnet højt. Det vil også gælde for de tre store veje. Derfor er trafiksikkerheden og trygheden på Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade vurderet i dette tillæg til Hastighedsplan Forbedringer skal dog i høj grad tage hensyn til fremkommeligheden på vejene - blandt andet for at sikre, at trafikken ikke overflyttes til andre veje i kommunen, hvor det vil være generende sivetrafik. Trafikmængder På Herlev Ringvej kører op til ca biler på hverdage. Arbejdet i forbindelse med udvidelsen af Motorring 3 skønnes at have flyttet biler pr døgn til Herlev Ringvej, som løber stort set parallelt med Motorring 3. På Herlev Hovedgade kører der ca biler på hverdage, og på Klausdalsbrovej kører der ca biler. Til sammenligning kører der på en hverdag op til biler på Hjortespringvej, Mileparken og Marielundvej, som hidtil har været blandt de mest trafikerede kommuneveje. Trafikken kan afvikles på strækningerne, men i vejkrydsene opstår der problemer i de mest trafikbelastede perioder af døgnet. Pendlingen internt i Hovedstadsområdet og til og fra resten af Sjælland er øget de senere år. Siden midten af 1990'erne er pendlingen steget med ca. 30% mod Hovedstadsområdet og ca. 20% den modsatte vej. Det har medført trængselsproblemer og nedsat mobilitet for privatbilister og for den kollektive trafik. Hvis pendlingen fortsat øges de kommende år, kan der forventes større problemer med afviklingen af trafikken i krydsene på de store veje. Herlev Kommune tæller trafikken med luftslanger lagt på tværs af vejen, typisk i syv døgn. Resultatet er antal, retning, hastighed og fordeling på køretøjstyper. Kommunen laver både årlige tællinger og projektafhængige tællinger.

12 Klausdalsbrovej 61 km/t 72 km/t Herlev Hovedgade 70 km/t 64 km/t Hastighedsgrænser og målte hastigheder Frederikssundsvej 50 km/t Målepunkt Herlev Herlev Herlev Herlev Herlev Herlev Herlev Herlev Herlev Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Frederikssundsvej

13 11 Fart Øget hastighed betyder større utryghed, øget risiko for trafikuheld og større skader ved de uheld der sker. Desuden medvirker høj fart til at øge trafikkens barrierevirkning - det vil sige de bløde trafikanters oplevelse af muligheden for at krydse vejen. Høj fart er også medvirkende til at øge støjniveauet og luftforureningen. Derfor skal hastighederne holdes på et niveau, så både bløde trafikanter og bilister kan benytte vejnettet trygt, sikkert og fremkommeligt. På kortet er vist hastighedsbegrænsninger og nogle målinger af bilernes gennemsnitsfart på frie strækninger i afstand fra vejkryds. På Klausdalsbrovej er hastighedsbegrænsningen 60 km/t på det meste af strækningen. De målte gennemsnitshastigheder ligger lidt over den gældende hastighedsbegrænsning. Det indikerer, at en relativt stor del af bilisterne kører lidt hurtigere end det tilladte. Det kan medføre utryghed for især bløde trafikanter. Der er flere krydsningspunkter på den østlige del af Klausdalsbrovej til stier i "den grønne kile" og til institutioner. På Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej er den tilladte hastighed 70 km/t på det meste af strækningerne. På Herlev Hovedgade er gennemsnitshastigheden ca. 64 km/t, hvilket indikerer, at mange bilister overholder hastighedsbegrænsningen. På Herlev Ringvej er gennemsnitshastigheden målt til 70 km/t, hvilket betyder, at en del af bilisterne kører hurtigere end tilladt. De to vejstrækninger er på mange punkter ens, idet der er to kørespor i hver retning, rabatter og cykelstier. Dog er der mange flere overkørsler på Herlev Hovedgade end på Herlev Ringvej. Der er også flere krydsende fodgængere på Herlev Hovedgade som følge af de mange forretninger, især omkring bymidten. På den sydligste del af Herlev Ringvej er hastighedsgrænsen højere, hvor der er en relativt lang lige strækning uden signaler. Den målte gennemsnitsfart i km/t på Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade fordelt over døgnet Østlige del Vestlige del Nordlig retning Sydlig retning Østlig retning Vestlig retning Farten varierer over døgnet - blandt andet fordi trafikken i nogle perioder er tæt. Figuren ovenfor viser gennemsnitsfartens variation. På Klausdalsbrovej falder farten markant om morgenen i den østlige del og om eftermiddagen i den vestlige del. Ligeledes falder farten om morgenen og eftermiddagen på Herlev Ringvej i nordlig retning, mens farten på Herlev Hovedgade er jævn over hele døgnet. Den relative dødsrisiko for en fodgænger, der påkøres af en bil, er ca. 20%, når bilens fart er 40 km/t, 80% ved 60 km/t og næsten 100% ved 75 km/t.

14 53 Furesø Klausdalsbrovej 62 Gladsaxe Herlev Herlev Herlev Herlev Herlev Herlev Herlev Herlev Herlev Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ballerup Herlev Hovedgade Farvemarkerede stier Stiforløb ad boligvej Stiforløb ad boligvej Sti i eget tracé Sti i eget tracé Sti i eget tracé Sti i eget tracé Sti i eget tracé Stiforløb ad boligvej Stiforløb ad boligvej Regional sti 55 Regionalt stinr. Stikrydsninger Ikke fartdæmpende stikrydsning Niveaufri stikrydsning Fartdæmpende stikrydsninger Rødovre København

15 13 Hovedstinettet Stisystemet i Herlev forbinder lokalområderne med bymidten og giver adgang til skoler, idrætsanlæg og de store grønne områder i kommunen. Hovedstiruterne består af stier i eget tracé, stier langs veje og stiruter ad boligveje, hvor trafikmængden er beskeden. Der er i Herlev 5 farvede hovedstiruter rød, blå, gul, orange, lilla. Hovedstiruterne ses på kortet på modsatte side sammen med de regionale stier. De steder, hvor hovedstiruterne krydser de store veje, er det markeret, om krydsningen er niveaufri, fartdæmpende eller ikke fartdæmpende. Det giver en indikation af, om hver krydsning er tilstrækkelig sikker og tryg at færdes i. Foruden de 5 hovedstier krydser de regionale stier også de store veje. Sti Antal stikrydsninger Niveaufri Fartdæmpende Ikke fartdæmpende Rød sti Blå sti Gul sti Orange sti Lilla sti Regional sti Regional sti Regional sti Regional sti Regional sti De farvede stiruter og de regionale stier samt krydsningerne med Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade. Størstedelen af stiernes krydsninger med de store veje er niveaufri. På den blå sti og den regionale sti 62 er der dog krydsninger med Klausdalsbrovej, hvor der ikke er fartdæmpning af biltrafikken. På den regionale sti 62 er der endvidere en stikrydsning - ved Herlev Hovedgade - som ikke er niveaufri, men hvor der er signalanlæg, som giver en fornuftig krydsningsmulighed. Hovedstinettet i Herlev Kommune består af 15,5 km farvede stier eller stiruter ad fartdæmpende lokale veje samt 18,5 km regionale stier. Hertil kommer en række små stier, der fx forbinder boligområder med hinanden.

16 Furesø Gladsaxe Ballerup Utrygge kryds Antal udpegninger over til 20 6 til 10 1 til 5 Utrygge strækninger Antal udpegninger Over 5 1 til 5 Rødovre København

17 15 Tryghed Trygheden er kortlagt ved at spørge et udsnit af borgere i kommunen. De utrygge steder er vist på kortet på modsatte side. I alt er der klikket 325 gange på utrygge kryds eller vejstrækninger. Omkring 80% af angivelserne af utryghed er registreret i kryds. Nogle steder er markeret af en enkelt borger, mens andre steder er markeret af mange borgere. Det giver et indtryk af, hvor borgerne oplever mest utryghed. De 10 mest utrygge steder på vejnettet ifølge undersøgelsen er vist i tabellen nedenfor. Sted Antal Primære årsager til utryghed markeringer Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej 43 Antal biler - tung trafik - fart - bilkøer Klausdalsbrovej/Blå sti 30 Antal biler - fart - dårlige forhold for cyklister Klausdalsbrovej/Skinderskovvej 29 Antal biler - dårlige forhold for cyklister - dårlige forhold for fodgængere Herlev Ringvej/Herlev Bygade 26 Antal biler - fart - bilkøer Herlev Ringvej/Mileparken/Kantatevej 22 Antal biler - tung trafik - fart - bilkøer Herlev Ringvej/Hjortespringvej 21 Antal biler - fart - dårlig oversigt Klausdalsbrovej/Regional sti Antal biler - dårlige forhold for cyklister Herlev Hovedgade/Stationsalleen 12 Antal biler - bilkøer Herlev Ringvej/Sygehuset 12 Antal biler - bilkøer Herlev Hovedgade/Marielundvej 10 Bilister presser cyklister - dårlige forhold for cyklister De mest utrygge steder på Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade, udpeget af borgere og andre brugere af vejene i Herlev. De 10 steder, hvor der har været flest angivelser af utryghed, omfatter ca. 2/3 af alle angivelser af utryghed. Det vil sige, at en stor del af borgernes oplevelser af utryghed kan mindskes gennem en indsats på disse 10 steder. Der er flest angivelser af utryghed i krydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej. Næsten hver tredje deltager i spørgeundersøgelsen har udpeget krydset som utrygt. Det kan blandt andet hænge sammen med, at der her er mest trafik. Af de tre veje er der flest angivelser af utryghed på Klausdalsbrovej. Der er også mange angivelser af utryghed på Herlev Ringvej, mens der er færrest på Herlev Hovedgade. De 10 steder, hvor der har været flest angivelser, er alle kryds. Det skyldes formentligt, at der i krydsene er flest potentielle konflikter mellem bilister og bløde trafikanter. Endvidere opleves dårlig fremkommelighed mest i kryds, mens biltrafikken glider bedre på strækningerne. Oplevelsen af utryghed er kortlagt gennem en spørgeundersøgelse på kommunens hjemmeside i perioden 21/5-18/6, Omkring 150 borgere har deltaget og i alt givet mere end 300 vurderinger af utrygge steder. Lige mange mænd og kvinder har deltaget, og alle aldersgrupper er repræsenteret, bortset fra unge under 20 år. Halvdelen af besvarelserne er kommet fra bilister, mens de øvrige besvarelser primært er kommet fra cyklister samt enkelte fodgængere og brugere af kollektiv trafik.

18 16 Spørgsmål fra spørgeskemaundersøgelsen, som blev gennemført på kommunens hjemmeside. Her har kommunens borgere haft mulighed for at angive, hvor de føler sig utrygge ved at færdes i trafikken. Antal Klausdalsbrovej Herlev Ringvej Herlev Hovedgade Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej Høj fart Meget trafik Meget tung trafik Bilkøer giver stress Parkerede køretøjer Dårlig oversigt Bilister presser cyklister Dårlige forhold for cyklister Dårlige forhold for fodgængere Årsagerne til borgernes oplevelser af utryghed fordelt på de tre veje. Krydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej er vist særskilt, da krydset er relateret til to veje.

19 17 Ofte er årsagerne til borgernes oplevelse af utryghed en kombination af flere aspekter. Antallet af biler på vejene synes at være et gennemgående tema i de fleste angivelser af utryghed. Det store antal biler medfører samtidig køer i perioder, hvilket kan virke stressende for bilisterne og påvirke dem til at tage større chancer for at nå med over inden det bliver rødt. Eksempelvis har venstresvingende vanskeligt ved at finde "huller" i trafikken på de store veje. Både bilister og bløde trafikanter har udtrykt ønske om mere grøntid i signalanlæggene. Også høj fart er ofte en årsag til utryghed. Mange borgere ønsker lavere fart generelt på vejnettet. Dårlige forhold for cyklister er nævnt tit i angivelsen af utrygge steder. Det drejer sig om manglende krydsningsmuligheder, ligesom cyklister kan føle sig presset af biltrafikken i krydsene, hvor de to trafikantgrupper færdes på meget snævre arealer. Nogle borgere har udtrykt ønske om et mere sammenhængende stinet samt forbedring af de veje og stier, der benyttes som skoleveje. Utrygheden på Klausdalsbrovej adskiller sig fra Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade ved, at langt flere har angivet "dårlige forhold for cyklister" som årsag til utrygheden. Omkring 60% af angivelserne af dårlige forhold for cyklister og fodgængere er registreret på Klausdalsbrovej. Det kan skyldes, at det kan være utrygt at krydse vejen - især ved de to stikrydsninger. Det kan også hænge sammen med, at der er cykelsti langs de to øvrige veje, mens stiruten langs Klausdalsbrovej dels ligger i eget tracé på en del af strækningen og dels løber ad mindre veje. Det kan bevirke, at de bløde trafikanter finder stiruten mindre tilgængelig. Kun omkring hver tiende angivelse af utryghed på Herlev Hovedgade har omfattet, at "bilkøer stresser bilister". Blandt angivelser af utryghed på Herlev Ringvej har fire ud af ti angivelser omfattet bilkøer. Det indikerer, at fremkommelighedsproblemerne er mindre på Herlev Hovedgade end på Herlev Ringvej. Begrebet sikkerhed i trafikken udtrykker det som er måleligt. Det vil sige uheldenes antal og skadesgrad. Begrebet utryghed i trafikken beskriver sikkerheden, som trafikanterne oplever den!

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 Plandokumentet er udarbejdet af MOE A/S for Herlev Kommune. Plandokumentet har været i høring i perioden 15.december

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015 2020 er udarbejdet i 2014/15 af Center for Miljø og Teknik, Ballerup Kommune og Via Trafik Rådgivning A/S Ballerup Kommune, Hold-An Vej 7,

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen 7. oktober 2007 / Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet Introduktion...2 Baggrund...3 Fase 1. Udpegning af trafikvejnet uden for de større byer...4

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Støjhandlingsplan 2016-2018

Støjhandlingsplan 2016-2018 Støjhandlingsplan 216-218 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 216-218 er udarbejdet i løbet af 213-216 af: Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø. Støjkortlægning 27-29 og 212-13, udvalgte støjberegninger,

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 1. Resumé Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra Vejdirektoratets

Læs mere

Gladsaxe COWI Kommune

Gladsaxe COWI Kommune Gladsaxe COWI Kommune Trafikdage AUC 96 Hastighedsplanlægning i Gladsaxe Paper af: Emnerelation: Indholdsklassificering: Ivan Christensen, Gladsaxe Kommune, Vej- og forsyningsafdelingen Karen Marie Lei,

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vandledningsstien Nuværende forhold Vandledningsstien forbinder Gladsaxe og Københavns kommuner, se figur 1 Strækningen er en nordlig forlængelse

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE Til Kalundborg kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplanen for Kalundborg Kommune FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat Notat Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat 27. oktober 2010 Udarbejdet af jii Kontrolleret af Godkendt af 1 Turgeneration og turrater...2 2 Turmønster...3 3 Trafikafvikling...4 3.1 Kortlægning af

Læs mere

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Dokument nr: 55. Revision nr.: Udarbejdet:

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg. Vinderslev og Omegns Lokalråd Dato : 31.05.2012 Til Silkeborg Kommune HUSKESEDDEL Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.com 1 Vinderslev og Omegns Lokalråd ønsker følgende emner

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Maj 2008 Center for Trafik Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune, Center for Trafik og Grontmij

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 2015

Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 2015 Veje og Grønne områder Oktober 2015 Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 2015 Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Tendenser i trafikken... 4 Roskilde bymidte...

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk)

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk) Udkast 4. juni 2007 HANDOUTS TIL PRESSEN Henvendelse Jesper Damm Olsen Pressechef Telefon 33 92 43 02 jdo@trm.dk www.trm.dk Trængsel Hastigheden på banenettet i top Til trods for stor opmærksomhed omkring

Læs mere

1. Eksisterende vej- og stiforhold

1. Eksisterende vej- og stiforhold 1. Eksisterende vej- og stiforhold Baggrundsrapport til Trafiksikkerhedsplan 2015-2020 Herlev Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 29.9.2014 Version: 5 Projekt

Læs mere

Formand for Kommunal Vejteknisk Forening. Ingeniør i Frederikshavn Kommune

Formand for Kommunal Vejteknisk Forening. Ingeniør i Frederikshavn Kommune Side 1 Jane Olesen Formand for Kommunal Vejteknisk Forening Ingeniør i Frederikshavn Kommune Side 2 Side 3 85 km fra nord til syd Areal 64.276 hektar Indbyggere 62.741 Veje 1000 km Side 4 Veje 460 km fra

Læs mere

Gener ved et separat stisystem i Ishøj Kommune & trafikplan med høj grad af borgerinddragelse

Gener ved et separat stisystem i Ishøj Kommune & trafikplan med høj grad af borgerinddragelse Forfatter E-mail Webside Emne Trafikplanlægger Janne Tinghuus, Via Trafik jt@viatrafik.dk www.viatrafik.dk Trafikplan med borgerinddragelse/separat stisystem Artikel Gener ved et separat stisystem i Ishøj

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby Reitan Ejendomsudvikling Vurdering af cyklisters forhold på Gl Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36

Læs mere

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa UDKAST Frederiksborg Amt Mikkelborg Strandpark NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa Indholdsfortegnelse...1 1 Sammenfatning og konklusion...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Projektbeskrivelse...4 2.3 Analyser

Læs mere

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres?

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres? Sven Erik Sørensen Gerthasminde 48 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512787 Fax

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Næste års budgetter 2 2. Gennemgang af borgerhenvendelser 3 3. Vejprojekter 4 3.1 Status 4 3.2 Fremtidige projekter 4 4. Trafiksikkerhedsprojekter 5

Læs mere

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020 Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 Trafikken i Esbjerg hvordan i 2020? Biltrafikken i Esbjerg er steget gennem mange år, og særligt i en række store vejkryds opleves

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Svendborg trafiksikkerhedsby

Svendborg trafiksikkerhedsby Svendborg trafiksikkerhedsby Projektet Svendborg trafiksikkerheds Projektet Svendborg trafiksikkerhedsby Bente Hansen, Svendborg Kommune og Birger Villadsen, projektleder, COWI Den nationale cykelkonference,

Læs mere

1 - Problemformulering

1 - Problemformulering 1 - Problemformulering I skal undersøge, hvordan fart påvirker risikoen for at blive involveret i en trafikulykke. I skal arbejde med hvilke veje, der opstår flest ulykker på, og hvor de mest alvorlige

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om adgang til Københavnsvej.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om adgang til Københavnsvej. Dato 23. februar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/16663-8 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data... Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...4 3. Trafikal struktur...6 Kommunens vejnet...6 Offentlig servicetrafik...7

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3 FAXE KOMMUNE TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNSIK NOTAT INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 2

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere