DANMARKS DIGITALE AMBITIONER. Perspektivanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS DIGITALE AMBITIONER. Perspektivanalyse"

Transkript

1 DANMARKS DIGITALE AMBITIONER Perspektivanalyse

2 EXECUTIVE SUMMARY Danmarks digitale udvikling er gået i stå. Det betyder, at vi presses af en lang række lande i den internationale konkurrence om at skabe og tiltrække innovative it-virksomheder. Virksomheder der skal sikre Danmark fremtidens vækst og arbejdspladser. Danmark har en veludbygget it-infrastruktur og en befolkning, der er verdensmester i at bruge den, men vores virksomheder og offentlige institutioner er ikke gode nok til at høste gevinsterne af de store digitale investeringer, Danmark har foretaget igennem de sidste mange år. Hvis Danmark også fremover skal være at finde i den digitale internationale elite, og kunne skabe morgendagens digitale virksomheder, er det altafgørende, at vi prioriterer at skabe et attraktivt miljø for vores digitale virksomheder. IT-Branchens medlemsundersøgelse fra februar 2016 viser, at den altoverskyggende barriere for at øge væksten i it-erhvervet er manglen på de rette kompetencer. Næsten halvdelen af it-virksomhederne fremhæver denne udfordring som den største, mens mangel på kapital og det høje skatteniveau er de næststørste barrierer. Mangel på de rette it-kompetencer 48 % Mangel på kapital 22 % Det højre skatte- og afgiftsniveau i Danmark 21 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kilde: ITB: Barometer, 2016 Der er brug for, at regeringen, i samarbejde med it-branchen og det øvrige danske erhvervsliv, prioriterer at løfte Danmarks ambitioner på det digitale område, og sikrer gode og attraktive vilkår for at skabe morgendagens innovative it-virksomheder. Nye ambitiøse mål for Danmarks digitalisering skal skabe konkurrencekraft og dermed vækst og arbejdspladser. Blandt andet skal vi: Satse markant på at dække behovet for it-specialistkompetencer Sikre bedre konkurrencevilkår gennem reform af erhvervsbeskatningen Styrke adgangen til kapital til skalering og vækst Øge efterspørgslen efter digitale løsninger i det offentlige og erhvervslivet for at høste de digitale gevinster og drive innovation og vækst 2 3

3 1: DANMARK FALDER NED FRA TOPPEN Billedet understøttes af EU s Digital Economy and Society Index (DESI), der måler de Europæiske landes digitale performance. Danmark placeres her fortsat helt i toppen af indekset, men indekset gemmer også på historien om et land, der er ved at miste momentum. Danmarks digitale udvikling er gået i stå Danmark rasler ned ad rangstigen Danmarks position som førende digitalt land er udfordret. Det viser flere internationale undersøgelser. Blandt disse er World Economic Forums årlige opgørelse over digital parathed i verden, hvor Danmark siden topplaceringer i slut-00 erne er raslet ned ad det toneangivende indeks. I 2015 blev Danmark blot rangeret som verdens 15. mest it-parate land. Det skyldes primært, at danskerne, på trods af høj it-anvendelse, ikke formår at høste gevinsterne af digitaliseringen. Danmark har således den næst laveste vækst i sin digitale score, når man sammenligner de europæiske landes udvikling fra 2014 til EU s DESI In dex viser således et billede af Danmark, som et land der er gået i stå i sin digitale ud vikling, og er ved at blive overhalet. Kilde: World Economic Forum, Networked Readiness Index (NRI) Indekset toppes af Singapore, og på de følgende pladser kommer mange af de lande, vi normalt konkurrerer med: Finland, Sverige, Holland og Norge. Det er en markant nedtur, der vidner om, at Danmarks position som en af verdens førende digitale lande er under pres. Kilde: EU: Digital Economy and Society Index Danmark har i en lang årrække levet højt på at været blandt de bedste i verden, når det gælder om at skabe gode rammer omkring it-anvendelse i både befolkningen, virksomhederne og det offentlige, og it-branchen har bidraget betydeligt til Danmarks vækst. Hvis udviklingen fortsætter, risikerer Danmark at tabe kampen om den digitale udvikling og derved miste en stor vækstmotor i dansk økonomi. 4 5

4 Danskerne er stadig verdens bedste til at anvende it Men som land får vi ikke nok ud af de digitale muligheder Danmark taber på flere områder De forskellige rapporter tager udgangspunkt i lidt forskellige sæt af indikatorer. Fælles for de fleste er dog, at de foretager en vurdering af landenes digitale infrastruktur, anvendelsen af denne samt borgernes og virksomhedernes forudsætninger for at anvende de digitale muligheder. Når Danmark i flere år har haft en god placering på listerne, skyldes det primært, at de danske borgere er blandt verdens bedste til at anvende it til f.eks. e-handel, sociale medier og netbank. World Economic Forum vurderer således, at den høje anvendelse af it både i virksomhederne og i særdeleshed befolkningen er kraftigt med til at holde Danmarks placering oppe. I den anden ende af skalaen ser vi, at Danmark bliver trukket ned på stort set alle andre områder - blandt andet den offentlige sektors anvendelse af it samt det politiske og forretningsmæssige miljø, dvs. forudsætningerne for at drive digital forretning, samt evnen til at høste de gevinster som digitaliseringen skaber. Det er særligt værd at bemærke, at World Economic Forum i sin analyse lægger stor vægt på den effekt, landene har fået ud af den øgede digitale anvendelse. Anvender virksomhederne f.eks. de digitale muligheder til nye forretningsmodeller, og giver den offentlige anvendelse af it bedre adgang til basale services for borgerne? I forhold til den økonomiske effekt af it-anvendelsen i Danmark peger analysen på, at det særligt er et problem for Danmark, at adgang til ny teknologi ikke har medført tilstrækkelig stor effekt i omstillingen til nye services og produkter i erhvervet eller nye måder at organisere sig på. Mens f.eks. Finland, Holland og Sverige alle ligger i top 10, ligger Danmark på en 45. plads lige efter Tyrkiet, når det gælder evnen til skabe nye produkter, services og forretningsmodeller. RANK COUNTRY/ECONOMY VALUE 1 MEAN: Virksomhederne er ikke gode nok til at skabe digital merværdi Finland United Arab Emirates Estonia Qatar Netherlands Sweden Luxembourg United Kingdom Singapore Malaysia Turkey Denmark Thailand Kilde: World Economic Forum: Networked Readiness Index (NRI) Kilde: World Economic Forum: Networked Readiness Index (NRI) World Economic Forum tegner altså et billede af Danmark, som et samfund der generelt er godt med, når det gælder digitale borgere, men som ikke kan følge med på det innovative område med de lande, der udvikler sig hurtigst i den globale konkurrence. Danmark er præget af høj it anvendelse, men har ikke formået at veksle den høje it-anvendelse til en digital omstilling af vores hverdag, virksomheder og institutioner. Vi har med andre ord ikke høstet gevinsterne af vores massive investeringer i digitalisering. 6 7

5 Hver 3. danske virksomhed har kun basal digitalisering Erhvervsdigitaliseringen halter bagefter Det er blandt andet det danske erhvervsliv, der halter bagefter, og tøver med at satse på digital omstilling. IT-Branchen har sammen med Dansk Erhverv foretaget en analyse af de danske virksomheders digitaliseringsgrad. Analysen viser, at en tredjedel af de danske virksomheder kun har basal it understøttelse. Hvordan vil du beskrive din virksomheds digitaliseringsgrad i dag? 2: HØJT SKATTENIVEAU SVÆKKER KONKURRENCEKRAFTEN Danmarks samlede skatteniveau for bl.a. selskabsskat, aktieudbytte og avancer er højere end de lande, vi normalt konkurrerer med, og det gør det mindre attraktivt at investere i danske virksomheder, ligesom gevinsten ved at være succesfuld dansk iværksætter ligeledes er lavere. Den danske selskabsskat er gradvist blevet sænket de senere år, men det samlede skatteniveau holdes oppe af de øvrige høje kapitalskattesatser. Beskatning af avancer, udbytter og renter i udvalgte lande, pct. Det samlede erhvervsskatteniveau er højere end vores nabolande Kilde: Dansk Erhverv og ITB, medlemsundersøgelse i februar Kilde: DVCA pba. Copenhagen Economics for Axcelfuture De mest digitale virksomheder forventer størst vækst i 2016 Samme analyse viser også, at der er direkte sammenhæng mellem digitaliseringsgraden og virksomhedernes forventninger til omsætningen i De digitale virksomheder vokser mest, men alligevel vælger en tredjedel ikke at satse på digitale forretningsmodeller. Omsætningsforventninger de kommende 12 måneder - opdelt efter virksomhedernes digitaliseringsgrad Den danske it-branche har en høj andel af iværksættere og virksomheder, der har en ydmyg begyndelse, fremfor at blive etableret med store kapitalindskud og investeringer i ryggen fra dag et. Derfor er det særligt vigtigt for it-erhvervene, at forholdene for at være iværksætter er gode. Danmark har endvidere en af de højeste indkomstbeskatninger i verden, jf. figuren på næste side. Det betyder, at it-sektoren, for at være konkurrencedygtig internationalt og holde på gode medarbejdere, er nødt til at betale forholdsvis højere lønudgifter end konkurrenter i udlandet. Høj indkomstskat gør det svært at skaffe og holde på gode medarbejdere Kilde: Dansk Erhverv og ITB, medlemsundersøgelse i februar

6 Højeste marginalskat i OECD, : MANGEL PÅ KOMPETENCER STOPPER UDVIKLING OG INNOVATION Manglen på højtuddannet it-arbejdskraft med de relevante kompetenceprofiler gør det svært for virksomhederne at hyre kvalificerede medarbejdere. Hver tredje it-virksomhed har helt måttet opgive at besætte stillinger. Tal fra Danmarks Statistik viser endvidere, at 42 % procent af alle danske virksomheder, der forsøger at rekrutere it-specialister, oplever problemer med at besætte de ledige stillinger. Kilde: OECD Anm.: Opgjort som marginalskat for en person, der får 5/3 af en gennemsnitlig industriarbejderløn, opgjort ekskl. Arbejdsgiverbidrag Det betyder, at videreudvikling og innovation udskydes i branchen, hvilket i sidste ende koster på branchens konkurrenceevne. Skatteniveauet gør det uinteressant at drive virksomhede i Danmark Beregningseksempel - aktieindkomstbeskatning Aktieindkomst beskattes i Danmark med 42 %*, men inden udbytte kan udbetales til aktionærerne, beskattes virksomhedens overskud med 22 %. Den sammensatte aktieindkomstskat kan således opgøres til næsten 55 % i Danmark. I Sverige vil der tilsvarende være tale om en samlet beskatning lige over 45 %. Ved et overskud på 100 mio. kr. ville forskellen eksempelvis være, at der blev taget 9,36 mio. kr. mere i skat i Danmark end i Sverige. Det er klart, at udbyttet til ejerne og derved incitamentet til at investere - er tilsvarende mindre i Danmark. Virksomheder der oplevede problemer med at besætte ledige it-specialist stillinger - andel af virksomheder der forsøgte at rekruttere, % har svært ved at besætte it-specialist stillinger Sammensat aktieindkomstskat Kilde: Dansk Erhverv pba. OECD 2014 * De første kr. overskud af en dansk virksomheds overskud beskattes væsentligt mere lempeligt, så denne forskel forudsætter, at der er tale om et overskud af en sådan størrelse, at dette initiale nedslag blot har marginal betydning Kilde: Danmarks Statistik: it-anvendelse i erhvervslivet 2015 Danmark uddanner løbende flere it-specialister, og tal fra EU viser, at der i 2013 blev uddannet 39 % flere it-specialiser fra de danske uddannelsesinstitutioner end i Samlet set havde lidt over 4 % af de nyuddannede kandidater og bachelorer i 2013 en uddannelse inden for computing. Det placerer Danmark i det pæne midterfelt i EU, men med et godt stykke op til de lande der satser mest på området. Vi uddanner flere it-specialister, men ligger ikke i toppen 10 11

7 Hvad har i gjort da i ikke kunne besætte stillinger Kilde: IT-Branchens barometer, 2016 Kilde: Eurostat Danmark kommer til at mangle mange flere it-specialister Fremskrivninger fra blandt andre konsulentvirksomheden Damvad sandsynliggør, at der vil ske en ganske stor stigning i arbejdskraftbehovet indenfor it og informationstjenester, som betyder, at vi langt fra uddanner nok it-specialister til den forventede efterspørgsel. Alt tyder således på, at vi vil komme til at opleve en betydelig mangel på it-arbejdskraft. Adgangen til kompetent it-arbejdskraft er et helt afgørende konkurrenceparameter for it-branchen, og virksomhederne må benytte en række veje til at imødegå udfordringen, f.eks. yderligere outsourcing eller ultimativt helt at flytte virksomheden derhen, hvor kompetencerne er tilgængelige. Den manglende arbejdskraft går ud over virksomhedernes innovation og udvikling Den manglende arbejdskraft går allerede i dag ud over it-virksomhedernes vækst og innovation. IT-Branchens medlemsundersøgelse fra 2016 viser, at 43 % af de it-virksomheder, der måtte opgive at besætte stillinger, valgte at udskyde videreudvikling og innovation. Et fravalg som har direkte konsekvenser for virksomhedernes konkurrenceevne og vækst og dermed Danmarks konkurrencekraft

8 4: MANGEL PÅ KAPITAL KOSTER VÆKST Den danske it-branche har en høj andel af it-iværksættere og vækstvirksomheder, men adgangen til kapital ligger i top tre over barrierer i branchen. Danske virksomheder har meget dårlig adgang til risikovillig kapital Danske virksomheder har markant dårligere adgang til risikovillig kapital, end de lande vi normalt sammenligner os med. World Economic Forum vurderer, at danske virksomheders adgang til risikovillig venturekapital, der ofte benyttes af it-virksomheder med stort vækstpotentiale, er på niveau med Namibia. Således placeres danske virksomheders adgang til venturekapital blot som nummer 87 på listen. Norge og Finland befinder sig begge i top 10, mens Sverige er på 11. pladsen. RANK COUNTRY/ECONOMY VALUE 4 MEAN: Det samlede bankudlån er faldet med 250 mia. kr Qatar Malaysia United States United Arab Emirates Hong Kong SAR Norway Singapore Finland Israel Luxembourg Sweden Denmark Namibia Kilde: World Economic Forum: Networked Readiness Index Mangel på finansiering er en væsentlig udfordring for dansk økonomi. I køl vandet på finanskrisen, har der været en markant omlægning af långivningen til er hvervslivet, der har gjort det betydeligt sværere at skaffe kapital. Mens bankudlånene er faldet med 250 mia. kr. siden 2008, er realkreditlån til erhvervslivet vokset med 170 mia Kilde: Nationalbanken Realkreditlån tildeles imod fast kapital (f.eks. ejendomme eller produktionsanlæg) som sikkerhed. Imidlertid har it-virksomheder og andre videnstunge virksomheder sjældent fysisk kapital af nævneværdig betydning. Det betyder, at it-branchen er blevet særlig hårdt ramt af finansieringsomlægningen, da de ofte er afhængige af bankudlån, der er faldet med 250 mia. kr. Den vanskelige kreditsituation er med til at bremse investeringer, hvilket reducerer virksomhedernes muligheder for at udvikle nye services og ekspandere til nye markeder. Desuden kan manglende adgang til finansiering blive et problem for en ellers sund og veldreven virksomhed, der oplever en midlertidig uforudset udgift eller forstyrrelse af indtægter, og derfor får svært ved at klare sine kortsigtede økonomiske forpligtelser. For nogle it-virksomheder bliver løsningen derfor at rykke til udlandet for at få adgang til kapital og nye markeder. Manglen på kapital er dermed skadelig for it-branchens muligheder for at bidrage til vækst og arbejdspladser i dansk økonomi. Omlægningen af erhvervsudlån rammer it-virksomheder særligt hårdt Manglende adgang til kapital bremser vækst og udvikling i it-branchen 14 15

9 5: ANBEFALINGER Fra at have været førende mister Danmark nu momentum på det digitale område. I en hastigt foranderlig verden er der ikke plads til at hvile på laurbærrene. Vi har investeret massivt i digitalisering, men har ikke høstet gevinsterne. Derfor bør regeringen, i samarbejde med it-branchen og det øvrige danske erhvervsliv, prioritere at løfte Danmarks ambitioner på det digitale område. Vi ser fire væsentlige indsatsområder: Derfor skal vi definere nye ambitiøse digitale målsætninger for Danmark. Det er nemt at starte og drive virksomhed i Danmark både i forhold til det juridiske og det praktiske, og den danske konkurrenceevne og innovationsevne er blandt verdens bedste. Befolkningen er storforbrugere af de digitale services, og det generelle færdighedsniveau er højt. Der er en veludbygget digital infrastruktur, som gør det nemt at etablere sig hvor som helst i landet og sælge digitale ydelser globalt. Desværre viser sammenligningerne også, at det er meget svært at vokse med sin digitale virksomhed i Danmark. Der skal satses på it-specialistkompetencer. Mangel på kompetent arbejdskraft er den primære barriere for vækst i it-branchen. Der er brug for, at flere unge får interesse for it, og tilvælger dette som en karrierevej. Denne indsats skal starte allerede i folkeskolen. Derfor skal vi skabe en styrket faglighed omkring det at være kreativt skabende med it allerede i folkeskolen, og det nye faste it-fag i gymnasiet bør gøres obligatorisk. Samtidig er der brug for en målrettet indsats for at tilpasse it-uddannelserne til arbejdsmarkedets behov. It-uddannelser, der producerer efterspurgte kandidater, skal sikres tilstrækkelige ressourcer til at øge optaget samtidigt med, at kvaliteten fastholdes og frafaldet på studierne reduceres. 1. indsatsområde: it-kompetencer Samlet set er der brug for, at vi i Danmark igen fokuserer mod de nye digitale muligheder. Kompetencemangel, erhvervsbeskatning og kapital er de tre hovedudfordringer for vækst i branchen Det er svært at hyre it-specialister, da der bliver uddannet alt for få, med stigende lønninger og hård konkurrence om specialisterne til følge. Den sammensatte danske erhvervsbeskatning er høj sammenlignet med de lande, vi konkurrerer med. Det er svært at finde risikovillig kapital til vækst i Danmark, da adgangen til både banklån og venturekapital er for sparsom Hertil kommer, at selvom befolkningen er digital parat, er efterspørgslen efter avancerede digitale løsninger generelt lav for virksomheder og i særdeleshed i den offentlige sektor. Danmark har levet højt på den digitale førerposition, som blev oparbejdet i midten af 00 erne. I en hastigt foranderlig verden, hvor den digitale udvikling gør, at vi konstant er i international konkurrence, kan man ikke tillade sig at være tilfreds med sin placering i toppen og slække på ambitionerne. Det har taget mange år at oparbejde Danmarks digitale styrkeposition, men den kan forsvinde igen, inden vi ved af det. Erhvervsbeskatningen skal sikre incitamenter Den høje erhvervsbeskatning gør det uinteressant at investere i Danmark og sværere for dygtige iværksættere at lykkedes. Der er brug for en erhvervsbeskatningsreform, der sikrer, at danske virksomheder ligestilles i konkurrencen med vores nabolande og konkurrenter. En attraktiv og konkurrencedygtig erhvervsbeskatning, er afgørende for at skabe et godt fundament for iværksættere og vækstvirksomheder. IT-Branchen anbefaler, som et vigtigt led i en erhvervsbeskatningsreform, at aktieavancebeskatningen sænkes til 27 %. Danske virksomheder skal have god adgang til finansiering It-virksomheder er helt afhængige af tilstrækkelig kapital, både i den tidlige opstartsfase og senere, når der hurtigt skal skaleres mod nye markeder. Der skal derfor skabes et finansielt marked, med et økosystem der kan sikre et større udbud af risikovillig kapital både generelt og i særdeleshed til it-virksomheder. 2. indsatsområde: Erhvervsbeskatningen 3. indsatsområde: Adgang til kapital Dette kan blandt andet styrkes ved, at der generelt luges ud i innovations- og støtteordninger til fordel for bedre generelle rammevilkår

10 4. indsatsområde: Innovation og vækst Efterspørgslen skal drive innovation og vækst Endelig ligger der en udfordring i for alvor at sikre, at vi i Danmark får skabt en markant værdi af de digitale muligheder, som de sidste mange års digitalisering har skabt. Det offentlige skal aktivt drive efterspørgslen på it-løsninger ved at turde satse på innovative digitale løsninger. Den offentlige sektor skal hæve ambitionsniveauet og lade udvikling af den offentlige service drive digitaliseringen, frem for besparelser. Ligeledes skal dansk erhvervsliv hjælpes til at fokusere på digital omstilling, for at kunne imødegå den stigende internationale konkurrence. Virksomhederne skal gribe de digitale muligheder og vende truslen om disruption til en vækstmulighed. Det er godt for den enkelte forretnings bundlinje og for dansk erhvervslivs konkurrenceevne som helhed. DANMARKS DIGITALE AMBITIONER Perspektivanalyse Rapporten er offentliggjort i forbindelse med IT-Branchens Årsmøde 2016 Børsbygningen, Slotsholmsgade 1217 København K Publikationen kan downloades på

11

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Dødens gab mellem USA og Danmark

Dødens gab mellem USA og Danmark Den 7. oktober 9 Fokus på ud af krisen: Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores fire vigtigste samhandelslande: Tyskland, Sverige, og Storbritannien.

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

STYRK INDUSTRIEN 10 politiske forslag som skaber vækst og arbejdspladser i danske industrivirksomheder

STYRK INDUSTRIEN 10 politiske forslag som skaber vækst og arbejdspladser i danske industrivirksomheder STYRK INDUSTRIEN 10 politiske forslag som skaber vækst og arbejdspladser i danske industrivirksomheder STYRK INDUSTRIEN DANSK METAL 1 INDHOLD 3 Forord 4 Eksportpiloter til mindre industrivirksomheder 4

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

SKATTEN DRIVER DANSKERE MED IVÆRKSÆTTERGEN TIL UDLANDET

SKATTEN DRIVER DANSKERE MED IVÆRKSÆTTERGEN TIL UDLANDET Organisation for erhvervslivet 17. november 2008 SKATTEN DRIVER DANSKERE MED IVÆRKSÆTTERGEN TIL UDLANDET AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LISE SAND FREDERIKSEN, LSF@DI.DK Den høje danske

Læs mere

Infrastruktur, produktivitet og konkurrenceevne

Infrastruktur, produktivitet og konkurrenceevne Banebranchen 21. maj 13 Infrastruktur, produktivitet og konkurrenceevne V/ Chefkonsulent Annette Medlemsskaren spænder bredt Medlemmerne fordelt på lønsum Fremstilling 40 pct. Videnservice 17 pct. Handel

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

.DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO

.DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO .DSLWHOÃ (IWHUVS UJVOHQÃHIWHUÃULVLNRYLOOLJÃNDSLWDO,QGOHGQLQJ Kapitlet ser nærmere på efterspørgslen efter risikovillig kapital. Hovedsigtet er at få belyst udbuddet af risikovillig kapital fra efterspørgernes

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2015 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

Den offentlige sektor gør Danmark til et godt land at drive virksomhed i

Den offentlige sektor gør Danmark til et godt land at drive virksomhed i Projekt Offentlig Sektor Oktober 217 Den offentlige sektor gør til et godt land at drive virksomhed i Den offentlige og private sektor er hinandens forudsætninger. Det er klart: Den offentlige sektor afhænger

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Vækst er ikke umulig det er den eneste mulighed! Leif Beck Fallesen URS, Gram, 4.12.2012

Vækst er ikke umulig det er den eneste mulighed! Leif Beck Fallesen URS, Gram, 4.12.2012 Vækst er ikke umulig det er den eneste mulighed! Leif Beck Fallesen URS, Gram, 4.12.2012 Kort bio Født i Haderslev, student fra Åbenrå, opvækst i Hong Kong 26 år på dagbladet Børsen, adm. direktør og ansvarsh.

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 13. november 2015 J.nr. 15-3006067 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 31 af 16. oktober 2015

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

om ENERGISElSKAbERNES fibernet

om ENERGISElSKAbERNES fibernet 6 punkterede MYTER om energiselskabernes fibernet 2 1 MYTE: Danskerne vil ikke have fibernet Fibernet er den hurtigst voksende bredbåndsteknologi i Danmark. Antallet af danskere der vælger fibernet, stiger

Læs mere

Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag.

Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag. Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag. Virksomheder i vækst Århus 16. september 2015 1 Disposition 1. Profil af det

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge Mar. 11 Jun. 11 Sep. 11 Dec. 11 Mar. 12 Jun. 12 Sep. 12 Dec. 12 Mar. 13 Jun. 13 Sep. 13 Dec. 13 Mar. 14 Jun. 14 Sep. 14 Dec. 14 Mar. 15 Jun. 15 Sep. 15 Dec. 15 Mar. 16 Jun. 16 Sep. 16 Dec. 16 Mar. 17 Thorbjørn

Læs mere

EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015

EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015 EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015 [DET TALTE ORD GÆLDER] Kære frivillige og konsulenter. Tak for invitationen til arrangementet i dag og muligheden for at give Jer nogle ord med på vejen

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Især industrien vil mangle faglærte

Især industrien vil mangle faglærte November 2013 Især industrien vil mangle faglærte Claus Rosenkrands Olsen, chefkonsulent i DI, Clo@di.dk Danske virksomheder har udsigt til massiv mangel på faglærte i løbet af få år. Nye tal fra DI viser,

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS Det danske private forbrug pr. indbygger ligger kun på en 17. plads i OECD, selvom vi er blandt verdens syv rigeste lande. Vores nationale

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv.

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv. Figur 1.1 Udbredelse af hurtige adgangsveje oktober 2003 30 Pr. 0 indbyggere 25 20,3 15 5 0 14,9 7,5 9,7 7,6 6,5 1,,5 3,4 4,4 7, 6,7 5,6 3,4 4,5 5,7 5,1 4,4 2,9 3,0 1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Dato 24. november 2011 Side 1 af 6 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø Sendes til Peter.Bak@Skat.dk Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Globalisering, vækst og velfærd s udfordring Arbejdsmarked og erhverv i frem til Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Grafisk design: Kenneth

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Akademikernes arbejdsmarked

Akademikernes arbejdsmarked Akademikernes arbejdsmarked 2 3 Indhold Forord 1. Forord 3 2. Krisen kradser 4 3. Arbejdsmarkedets forandring 5 3.1 Stor stigning i udbuddet af akademikere på arbejdsmarkedet 6 4. I lavkonjunkturens skygge

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Samråd i LIU den 15. december 2015 om kønsfordelingen blandt iværksættere

Samråd i LIU den 15. december 2015 om kønsfordelingen blandt iværksættere Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 29 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 15. december 2015 15/09000-2 Click here to enter text. Samråd i LIU den

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

Hvem vinder EM i økonomi 2016?

Hvem vinder EM i økonomi 2016? DI Den 8. juni 2016 Hvem vinder EM i økonomi 2016? Over den næste måned skal det afgøres hvem, der de næste fire år kan kalde sig europamester i fodbold. Dette afgøres ved en turnering i Frankrig, hvor

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse Studieprøven November-december 2015 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Uddannelse og løn Opgave 2: Verdens nye middelklasse Opgave 3: Sygefravær Du skal besvare én af opgaverne. Hjælpemidler:

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst KKR dialogforum Silkeborg, den10. september 2015 v/bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk Hvad ved vi? Hvor stort er det midtjyske vækstlag? Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 9 Offentligt Folketingets Skatteudvalg København, den 27. april 2016 L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne L123 førstebehandles d. 28. april i Folketinget.

Læs mere

5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen

5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen 5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen På Ellemarkskolen har 7. klasse normalt skolebod en gang om året. Her tjener de penge til deres kommende lejrskole. I dette skoleår har skoleboden

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Problemer og barrierer Projekter der helt eller delvist finansieres gennem optimeringer, energibesparelser og reduktion af vandtab

Problemer og barrierer Projekter der helt eller delvist finansieres gennem optimeringer, energibesparelser og reduktion af vandtab Problemer og barrierer Projekter der helt eller delvist finansieres gennem optimeringer, energibesparelser og reduktion af vandtab Af Carsten MøllerM 22 august 2011 Det Globale Vandmarked Den globale vandindustri

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

> 4.00. Virkelyst og iværksætteri. Australien er det land, som klarer sig bedst, når man ser på landenes gennemsnitlige

> 4.00. Virkelyst og iværksætteri. Australien er det land, som klarer sig bedst, når man ser på landenes gennemsnitlige Side 48 Virkelyst og iværksætteri Sådan ligger landet > 4.00 7(4) Danmark Virkelyst og iværksætteri Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for virkelyst og iværksætteri er det land, som klarer

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Unge mangler det digitale mindset

Unge mangler det digitale mindset Unge mangler det digitale mindset AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA EU STUDIES, MA POLITICAL ECONOMY RESUMÉ Hvad kendetegner den ungdom, der står på spring til eller lige er kommet ud

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2015

REVISOR- BRANCHEN 2015 REVISOR- BRANCHEN 2015 Nøgletal www.fsr.dk Klar omsætningsfremgang for revisorerne Med 16,8 mia. kr. i omsætning fik revisorbranchen et rekordår i 2015. Omsætningen blev løftet med godt 1,2 mia. kr. svarende

Læs mere

it-jobmarkedet Mindre økonomisk vækst slår igennem på it-jobmarkedet it-jobbank it-jobmarkedsudgivelse Q3 2014

it-jobmarkedet Mindre økonomisk vækst slår igennem på it-jobmarkedet it-jobbank it-jobmarkedsudgivelse Q3 2014 it-jobmarkedet Mindre økonomisk vækst slår igennem på it-jobmarkedet Der er vækst at spore I vores sidste udgivelse om it-jobmarkedet, sendte markedet miksede signaler. Med opdaterede augusttal, holder

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

IT-erhvervene i tal 2009

IT-erhvervene i tal 2009 IT-erhvervene i tal 2009 BrainsBusiness - ICT North Denmark kort fortalt... IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Hvad ved vi om digitaliseringen af Danmark?

Hvad ved vi om digitaliseringen af Danmark? Hvad ved vi om digitaliseringen af Danmark? 1. Hvad ved vi om digitaliseringen af Danmark? Der foreligger en lang række analyser på digitaliseringsområdet, der blandt andet belyser: Hvordan Danmark klarer

Læs mere

INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER CRT 13. NOVEMBER 2015 REG LAB REG LAB = REGIONAL LÆRING, ANALYSE OG BEST PRACTICE. ET MEDLEMSBASERET LABORATORIUM DER INDSAMLER, UDVIKLER OG FORMIDLER GOD PRAKSIS INDEN FOR

Læs mere