Isoleringsmaterialer. Speciale rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Isoleringsmaterialer. Speciale rapport"

Transkript

1 Speciale rapporten omhandler isoleringsmaterialer til byggebranchen. Specialet er en del af min uddannelse, som bygningskonstruktør i Aalborg. Rapporten er skrevet med henblik på at synliggøre markedet for varmeisolering, både traditionelt isolering og innovative isoleringsmaterialer. Isoleringsmaterialer Speciale rapport Bygningskonstruktørstuderende, 7. Semester 15. april 2013 University College Nordjylland Teknologi & Business Forår 2013

2 Titel emne: 01_Titelblad: Forfatter: Vendelbogade 16 st. th Aalborg Projektsted: University College Nordjylland Porthusgade 1 (Skråen) 9000 Aalborg Specialeretning: Projekterende Afleveringsdato: 15. april, 2013 Projektvejleder: Erhvervsvejleder: Bjarne Sørensen (UCN) Torsten Sack Nielsen (SHL) Specialet er udfærdiget i: Microsoft Word 2010 Skrifttype Calibri, skriftstørrelse 12 Antal sider i rapporten Antal anslag i hovedtekst: 55 sider anslag inkl. Mellemrum. Kapitel 1: Titelblad.

3 02_Forord Denne specialerapport omhandler isoleringsmaterialer til byggebranchen. Specialet udgør en del af mit 6 semester, og indgår dermed som led i afslutningen på min uddannelse, som bygningskonstruktørstuderende ved University College Nordjylland i Aalborg. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med erhvervslivet, hvorfra jeg bruger viden og erfaringer, som jeg har erhvervet mig fra mit tidligere praktiksted, Schmidt Hammer Lassen architects i Århus. Rapporten er skrevet med henblik på at synliggøre markedet for varmeisolering, både som traditionel isolering og som innovative isoleringsmaterialer. Formålet med rapporten er at undersøge markedet for nye isoleringsmaterialer, samt om der er en økonomisk gevinst ved deres anvendelse. Dette vil jeg gøre ved at beregne og sammenligne isoleringsmaterialernes pris og anvendelses udgifterne i relation til en ydervægskonstruktion, for derefter at komme med en konklusion på resultaterne. Jeg vil gerne rette en særlig tak, til de der har bidraget til indholdet og interviews i rapporten. Studievejleder: Erhvervsvejleder: Interviews: Bjarne Sørensen Underviser på University College Nordjylland Bygningskonstruktør M.A.K Torsten Sack Nielsen Project Architect/R+D Manager/Sustainability Development Manager MAA, At Schmidt/Hammer/Lassen architects Dan Hein Project Manager, Ingeniør E. Pihl & Søn Specialerapporten er rettet mod studerende og projekterende, der ønsker en større indsigt i muligheder inden for isoleringsmaterialer. God læselyst! Kapitel 5: 2: 1960 Forord. 1970érne etageboligbyggeri.

4 03_Indholdsfortegnelse 01_TITELBLAD: 1 02_FORORD 2 03_INDHOLDSFORTEGNELSE 3 04_INDLEDNING _MOTIVATION _PROBLEMSTILLING _PROBLEMFORMULERING _AFGRÆNSNING _METODE 7 05_FAKTA OM ISOLERING _VARMEISOLERINGSMATERIALE _U VÆRDI. 9 06_ TRADITIONELLE ISOLERINGSMATERIALER _STENULD _GLASULD _CELLEGLAS _CELLEPLAST 13 07_ INNOVATIVE ISOLERINGSMATERIALER _AEROGEL _VAKUUM ISOLERING _ POLYISOCYANURAT (PIR) OG POLYURETHAN (PUR) ISOLERING _REFLEKTIVISOLERING 26 08_SAMMENFATNING AF INNOVATIVE ISOLERINGSMATERIALER 28 09_ANVENDELSEN AF ISOLERINGSMATERIALERNE 31 Kapitel 3: Indholdsfortegnelse.

5 09.1_ANALYSE AF BYGNINGSDEL _SAMMENLIGNING AF ISOLERINGSMATERIALER _DELKONKLUSION _DAGSLYSFORHOLD 37 10_BYGGEPROJEKT MED ANVENDELSEN AF VAKUUMISOLERINGSPANELER (VIP) _INTRODUKTION AF PROJEKTET GRØNDALSVEJ _KONSTRUKTIONSOPBYGNING AF FACADEN MED VIP _INTERVIEW MED PROJEKTLEDER: DAN HEIN E. PIHL & SØN _DELKONKLUSION 46 11_DISKUSSION 47 12_KONKLUSION 50 13_PERSPEKTIVERING 49 15_LITTERATURLISTE 51 16_ILLUSTRATIONS HENVISNINGER 52 17_BILAG LISTE 55 Kapitel 3: Indholdsfortegnelse

6 04_Indledning 04.1_Motivation Motivation til udarbejdelse af rapporten, udspringer sig i en nysgerrighed og en bekymring for projektering af fremtidens bygninger. Nysgerrighed er et bærende element når der skal ske en udvikling, det har min interesse og det er derfor vigtig at se på hvordan vi kan udvikle, bruge nye og alternative materialer som isolering i vores byggerier. Interessen for emnet begyndte, da jeg læste en artikel fra jyllandsposten Isolering er ikke bare mineraluld 1. Artiklen omhandler problematikken med meget tykke konstruktioner, som tager pladsen fra beboelsen. I artiklen står der bl.a.: Da de udvendige vægges areal tælles med ved beregning af det beboede areal, betyder de tykke vægge, at der bliver mindre plads til beboelse. Det betyder, at vægtykkelsen i et passivhus nemt kommer op på cm. (1) Derfor mener jeg det er nødvendigt at finde nye og bedre isoleringsmaterialer med en lav varmeledningsevne. Det vil jeg undersøge nærmere i denne rapport. 04.2_Problemstilling Danmark har i dag et af verdens strammeste energikrav til nybyggeri. Målet er som et led i realiseringen af den langsigtede målsætning om at Danmark skal gør sig uafhængige af fossile brændsler i år Energiforbruget skal reduceres med mindst 25 pct. i 2015 og 25 pct. i 2020, i alt en reduktion på mindst 50 pct. fra i dag. Kravene til bygningers energiforbrug, vil blive strammet markant over de kommende år. Netop derfor vil det blive nødvendigt at udvikle bedre teknologier og byggetekniske løsninger. Derudover skal der stilles nye krav til de faglige kompetencer hos både fra de rådgivende og de udførende parter i en bygge proces, samt ske en styrkelse af vidensdeling om energirigtigbyggeri. 1 posten.dk/bolig/tips/article ece Kapitel 4: Indledning.

7 04.3_Problemformulering Klimaskærmen er et vigtigt fokusområde når de skærpede energikrav skal overholdes. Derfor er det vigtigt at overveje hvilke materialer der anvendes i konstruktionen. I dag ser vi ofte stenuld og glasuld som det mest anvendte isoleringsmateriale, men materialet har desværre ikke en særlig lav varmeledningsevne, hvilket bidrager til et varmetab. Dette varmetab forsøger man at imødekomme med en konstruktion hvor ydervæggenes tykkelse er et centralt element. Resultatet af de meget tykke ydervægge er, at der i konstruktionen skal tillægges et større eller mindre areal til væggen og dermed tages der mange kvadratmeter fra beboelsesarealet. Desuden er der hele problematikken omkring den arkitektoniske præsentation af de tykke ydervægge, som kan være en begrænsning i det æstetiske udtryk og ikke mindst lysindfaldet i boligen. Der findes mange forskellige nye isoleringsteknologier i udlandet, med langt bedre isoleringsevne end traditionel mineraluld, som vi ofte bruger i dag. (1) I Tyskland er de længere fremme med udveklingen og brugen af vakuumisolering. I USA har man udviklet et brugbart isoleringsmateriale, kaldt Aerogel et materiale der har en meget lav varmeledningsevne. I denne specialerapport vil jeg tage udgangspunkt i nye isoleringsteknologier og se på erfaringer fra Danmark og udland, ligeledes vil jeg undersøge et referenceprojekt, hvor man har anvendt vakuumisoleringspaneler i facaden. 04.4_Afgrænsning Rapporten afgrænses til de mest kendte isoleringsmaterialer, og nye isoleringsmaterialer på markedet. Jeg vil fokusere på en sammenligning af materialerne på isoleringsevne og økonomi, ved at placere isoleringen i en ydervægskonstruktion. I rapporten kommer jeg ikke nærmere ind på økologiske isoleringsmaterialer. Afgrænsende spørgsmål: Er der en økonomisk gevinst ved anvendelsen af isolering med lav varmeledningsevne? Hvad er sammenligningen mellem isoleringsmaterialernes egenskab? Hvilke erfaringer har byggebranchen med vakuumisoleringspaneler (VIP)? Kapitel 4: Indledning.

8 04.5_Metode Bøger og artikler fra biblioteket danner grundlag for afsnittende om isoleringsmaterialer. Særligt har jeg brugt engelske ord og emner i min søgning efter information af nye isoleringsmaterialer. Dette har f.eks. været ord som: Aerogel, Nanogel, Vacuum insulated panel og Isoleringsmaterialer. Derudover vil jeg anvende mit praktiksted fra 6. semester som sparring fra erhvervslivet. Endvidere vil jeg udfører og anvende et interview om håndteringen af vakuumisoleringspaneler i et udført byggeprojekt. I rapporten vil jeg ligeledes bruge erfaringsblade og publikationer omkring isolering løsninger, samt anvende danske og udenlandske internet hjemmesider, til at undersøge markedet. Start Indledning Fakta om isolering Teori Traditionelle isoleringsmaterialer Innovative isoleringsmaterialer Analyse Sammenligning af isoleringsmaterialer på egenskab og pris Delkonklusion Praktisk Anvendelsen af innovativ isoleringsmateriale i et byggeprojekt Delkonklusion Diskussion Teori Analyse Praksis Konklusion Resultat Figur 1: Speciale proces / opbygning Kapitel 4: Indledning.

9 05_Fakta om isolering Siden begyndelsen af civilisation, har mennesket haft behov for isolering. Man klædte sig med uld og skind fra dyr, for at holde varmen. Man byggede huse af træ, sten, jord og andre materialer til beskyttelse mod den kolde vinter og varme sommer. De gamle grækere og romere opdagede materialet asbest, her fandt man det brugbart på grund af sin gode isoleringsegenskaber og modstandsevne imod varme og ild. Romerne brugte også kork til isolering af deres sko, for at holde fødderne varme. Da industrialiseringen begyndte, blev kork brugt som isolering i huse, hvor det ligeledes blev brugt til at isolerer vandrør og andre frost følsomme anlæg mod frostsprængninger. (2) 05.1_Varmeisoleringsmateriale. Et varmeisoleringsmateriale er kendetegnet ved den lave varmeledningsevne, i modsætning til f.eks. metal, glas og sten, som har en høj varmeledningsevne. Det er hovedsageligt den stillestående luft i isoleringsmaterialerne, der giver den gode isoleringsegenskab. Denne konstruktionsstruktur bidrager til at gøre de fleste isoleringsmaterialer meget lette. Bygges der isoleringsmateriale ind i konstruktionen, mister bygningen stadig varme, men det sker i betydeligt mindre omfang, end hvis bygningen ikke var isoleret. Det er helt afgørende, at isoleringsmaterialer holdes tørre, årsagen er at vand leder varme langt bedre end luft, således at våde isoleringsmaterialer ikke holder på varmen, og det mister derved sin isolerende evne. Det er nødvendigt at beskytte isoleringen mod vind. Dette gøres med et vindtæt lag, således luften i isoleringen kan forblive stillestående. Det vindtætte lag må ikke slutte helt tæt, da eventuel fugt skal kunne trænge ud og derved ventileres væk. Det er desuden vigtigt, at de enkelte stykker isoleringsmateriale placeres tæt op ad hinanden, samt omkring konstruktioner og gennemføringer. På den måde undgås der kuldebroer, dvs. steder på indvendige vægge eller lofter, hvor overfladetemperaturen er lavere end temperaturen i rummet, dette vil desuden også bidrage til risiko for dannelse af kondens. (3) Kapitel 5: Fakta om isolering.

10 05.2_U-værdi. Isoleringsevnen i en konstruktion angives med en U værdi. Også kaldet transmissionskoefficient. Jo mindre U værdien er, desto bedre isolerer konstruktionen. U værdien angiver, hvor stor en varmemængde, målt i Wh, der strømmer gennem 1 m² af konstruktionen, når temperaturforskellen mellem den indvendige og den udvendige side er 1 C. Ud fra de enkelte materialers varmeledningsevne og tykkelse, samt hvordan konstruktionerne er opbygget, kan man beregne en konstruktions isoleringsevne enten i sin helhed eller for enkelte dele af konstruktionen. U værdien måles samlet i W/m²K (watt pr. kvadratmeter Kelvin). (3) Bygningsreglementet stiller krav til de enkelte bygningsdele skal være isoleret, så den samlede konstruktion, ydervæg, tag og gulvkonstruktion har så lille et varmetab som muligt. Eksempelvis skal gulvkonstruktioner ved terræn i tilbygninger have en U værdi på 0,15 W/m²K, hvis man vælger at anlægge gulvvarme i en bygning skal isoleringen være endnu bedre, her må U værdien ikke overstige 0,10 W/m²K. 2 (4 s. 256) 2 Bygningsreglementet kap. 7. Energiforbrug Varmeisolering af bygningsdele, stk. 1 Kapitel 6: Fakta om isolering

11 06_ Traditionelle isoleringsmaterialer Der findes flere forskellige isolerings materialer, og mulighederne er dermed mange. Når der skal vælges isoleringsmateriale bør man have flere parametre med i sine overvejelser. Dels materialet funktionelle evne men i allerhøjste grad også prisen. Derudover kan tradition for materialevalg også influere på processen. Nedenstående tekst beskriver systematisk de mest almindelige og anvendte isoleringsmaterialer. 06.1_Stenuld Stenuld er ikke noget nyt udviklet isoleringsmateriale den er en menneskeskabt kopi af et af naturens fænomener. Den har sin oprindelse helt tilbage til 1920 erne, hvor en videnskabsmand efter et vulkanudbrud på Hawaii fandt nogle uldtotter i naturen. Det viste imidlertid, at uldtotterne havde en anden, men også bemærkelsesværdig forklaring. Under et vulkanudbrud bliver sten fra vulkanens indre udsat for så kraftig varme, at de smelter og slynges op i luften. Inden stenmassen rammer jorden igen, har luftens afkøling forvandlet stenene til uld. Det er denne proces, der hver eneste dag genskabes i stenuldsproduktionen. (5) Stenuld er et brandhæmmende isoleringsmateriale, som har et smeltepunkt på over 1000 C, og kan derfor modstå brand i op til to timer. Stenuld er et relativt let materiale at arbejde med og kan nemt tilpasses på byggepladsen, hvilket gør det til et eftertragtet isoleringsmateriale. Fremstillingen foregår ved at man smelter sten, kalk og briketter ved en temperatur på 1500 C. Det er dermed nemt og billigt at fremstille, hvilket bidrager til at denne type isoleringsmateriale, oftest er en god og rentabel løsning. Stenuld har en varmeledningsevne på 0, W/mk. Materialet fås i mange udformninger, som eksempelvis bats, måtter og granulat. (5) I Danmark er mineraluld oftest kendt som stenuld, men mineraluld er en fællesbetegnelse for isoleringsmaterialer af enten glas eller stenuld. Kapitel 6: Traditionelle isoleringsmaterialer

12 Figur 2: Stenuld (www.rockwool.dk) 06.2_Glasuld Det var tyskeren Hager, der opfandt processen til at lave glasuld. Metoden til at fremstille glasuld, er den samme fremgangsmåde som produktion af candyfloss (6). Det første man gør, er at hælde smeltede glas ned på en roterende skive, hvorved skiven slynger glasset ud i tynde tråde. Men der var stor forskel på tykkelsen af disse tråde. Problemet med denne metode var dog imidlertid at resultatet bar præg af tråde i forskellige tykkelse, hvilket medførte et meget forskelligartet produkt. Isoleringsmaterialet blev derfor taget ud af produktion for en tid. I midten af 1950'erne udviklede man en ny metode. Den nye fremstillings metode var baseret på en såkaldt TEL proces (6), som man havde prøvekørt på en mineralulds fabrik i Schweiz. ISOVER i Danmark besluttede meget hurtigt at starte en prøveproduktion i Kastrup. Forsøgene faldt så heldigt ud, at man i løbet af måneder besluttede sig for at opføre et TEL anlæg. Ud over at der var tale om et langt bedre isoleringsprodukt, var den nye TEL metode også ca. 10 gange lettere end den gamle Hager metoden. Figur 3: Glasuld (www.isover.dk) Kapitel 6: Traditionelle isoleringsmaterialer

13 Glasuld er en meget blød isoleringstype, som er velegnet til isolering af boliger, hvor risikoen for trykbelastning ikke er stor. Isoleringen har en særlig fordel i sin anvendelse. De er fleksible og nemme at anvende og håndtere på byggepladsen Varmeledningsevnen på glasuld er ca. 0,032 0,038 W/mk, hvilket er det samme som stenuld. Materialets brændbarhed påvirkes af blandingssammensætningen, normalt har glasuld en brand modstandsevne på op til 600 C. (6) 06.3_Celleglas Celleglas produceres udelukkende af glas og kul, hvilket gør materialet stabilt for trykbelastninger. Det findes i mange forskellige størrelser, og kan nemt skæres til på byggepladsen. Celleglas er klassificeret som et A1 materiale, hvilket vil sige at det ikke er brændbart, og har desuden en række andre gode egenskaber, Bl.a. har denne type isoleringsmateriale en høj trykstyrke, er formstabilt, diffusionstæt og sikret mod angreb fra råd, insekter og andre skadedyr. Derudover har celleglas en meget lang levetid. Desværre er dette produkt dyrt, sammenlignet med polystyren og mineraluld. Celleglas har en varmeledningsevne på 0,038 0,050 W/mk, afhængig af anvendelse og styrkekrav. Man bruger typisk celleglas til isolering af flade tage, tagterrasser og P dæk samt til ud og indvendig isolering af facader, ydermure, terræn og kælderdæk. Materialet anvendes sjældent i enfamiliehuse, men findes overvejende i store byggerier, hvor der stilles ekstraordinære høje krav til fugttekniske egenskaber og trykstyrke. Celleglas nævnes her, fordi materialet på sit navn let kan forveksles med celleplast. Imidlertid må man ikke forveksle disse to isoleringsmaterialer da de har meget forskellige egenskaber. Figur 4: Celleglas. Kapitel 6: Traditionelle isoleringsmaterialer

14 06.4_Celleplast Celleplast, ekspanderet polystyren, (EPS), fremstilles af plasttypen polystyren. Det er et hårdt isoleringsmateriale der er nemt at arbejde med. Ulempen ved celleplast er, at det er klassificeret i den dårligste og mest udsatte brandklasse, F. Derfor skal celleplastisolering beskyttes mod brand modsat celleglas og mineraluld. Celleplast findes med en varmeledningsevne fra 0,034 0,041 W/mk og fås i mange forskellige størrelser og udformninger. Polystyren er kendt for sin store trykstyrke og har en kapillarbrydende effekt. Derfor er celleplast velegnet, når der stilles krav til trykstyrke og lav fugtoptagelse. Man anvender primært celleplast i terrændæk og krybekælderdæk (gulvkonstruktioner mod jord/krybekælder) samt som udvendig isolering af flade tage. Ved anvendelsen af celleplast som isolering af indvendige bygningsdele, skal man være opmærksom på brandrisikoen. Her er det vigtigt at brandbeskytte isoleringen med gips, således den overholder klasse k1 B s1, d0 beklædning. I tilfælde at celleplast anvendes i etageadskillelser, skal konstruktionen opfylde kravet REI 60 A2 s1 d0. (3) Figur 5: Celleplast, polystyren, (EPS). Kapitel 6: Traditionelle isoleringsmaterialer

15 07_ Innovative isoleringsmaterialer Innovative isoleringsmaterialer findes i flere forskellige udformninger og mulighederne er derfor mange. De innovative har som de traditionelle isolerings typerne forskellige egenskaber og anvendelse. Nedenstående tekst beskriver systematisk de mest anvendte nye og innovative isoleringsmaterialer. 07.1_Aerogel Aerogel er et transparent og meget let materiale. Det består af en tør gel hovedsageligt fremstillet af siliciumdioxid og 96 pct. luftgas. Aerogel er kendt som et "Super Materiale", da dets vægt svarer til en tredje del af atmosfæriskluft, hvilket gør det ekstremt let. Endvidere er Aerogel et materiale med fordelsagtige egenskaber, bl.a. meget lav varmeledningsevne og høj trykstyrke, hvor en blok aerogel på 500 g kan bære 500 kg. Aerogel har dermed nogle egenskaber med store fordele, både termisk, elektrisk og akustiske. Årsagen til at aerogelen blev anvendt som isolering, var på Sojourner Mars roveren i 1997, her faldt temperaturen på Mars, ned til 87 grader om natten. Selvom temperaturen udenfor var koldere end Antarktis om vinteren, forblev temperaturen 21 grader inde i Roveren, hvor den følsomme elektronik blev beskyttet mod den hårde frost. (7) Figur 6: Aerogel blok (www.ecofine.it) Figur 7: Microstrukturen i aerogel 500nm (www.sciencedirect.com) Kapitel 7: Innovative isoleringsmaterialer

16 Aerogel blev første gang opdaget i 1931, af Steven. S. Kistler fra College of the Pacific in Stockton, Californien. Her udviklede Kistler en "våd gel", som han prøvede at tørre ud. Men gelen krympede efterfølgende til en brøkdel af den oprindelige størrelse, hvorfor den led alvorligt af revnedannelser og smuldrede fra hinanden. Herefter opdagede Kistler et vigtigt element i aerogel udviklingen, hans refleksioner var således: "Obviously, if one wishes to produce an aerogel [Kistler is credited with coining the term "aerogel"], he must replace the liquid with air by some means in which the surface of the liquid is never permitted to recede within the gel. If a liquid is held under pressure always greater than the vapor pressure, and the temperature is raised, it will be transformed at the critical temperature into a gas without two phases having been present at any time." (8 s. 3) 3 Aerogel var stort set glemt, indtil slutningen af 1970'erne, her så man igen potentiale i Aerogel. Derfor videreudviklede og forberede man metoderne som Kistler havde anvendt. Dette førte til det største fremskridt i Aerogels videnskabelige historie, nemlig anvendelsen af sol gel. Denne kemiske sammensætning, forbedrede styringen af materialets porøsitet og holdbarhed. Ligeledes udgør sol gel en unik metode til nano fabrikation af silica aerogel hvilket er materialet som vi kender det i dag. (9) Figur 8: Aerogel. (wwwr4.cabot corp.com) 3 S. S. Kistler, J. Phys. Chem. År Kapitel 7: Innovative isoleringsmaterialer

17 Aerogel bliver også kaldt "frozensmoke"(cabot Corporation, 2011 ), på grund af sit transparente udseende og sin lette vægt. Der findes tre typer aerogel: silica, Carbon og Alumina aerogel. Den mest almindelige type er Silica aerogel, da udviklingen og anvendelsen af dette materiale er længst fremme. Silica som bruges til fremstilling af gelen har verdens laveste tæthed, hvilket resulterer i en vægt på 1 mg/cm3. Endvidere har Silica aerogel den egenskab, at kunne lukke kraftigt Uv stråling igennem sin struktur, hvilket giver mulighed for at sollyset, kan trænge igennem materialet men stadigt holde varmeenergien fra solen ude. Dette bidrager til at silicagelen kan anvendes i glasruder. I dag er der udviklet ruder med Aerogel, som i princippet er opbygget som et sandwichelement, som består af et lag Aerogel placeret mellem to glas. Ruden er af hensyn til isoleringsevne og holdbarhed forseglet rundt langs kanten. Aerogel ruder har en højt ydende isoleringsevne f eks. har en rude på 25 mm en R værdi på 8, svarende til en U værdi på 0,64 W/m 2 K, dette gør ruden meget tyndere sammenlignet med traditionelle energivenlige ruder. Nedenfor ses en skitse af et vinduesparti med Aerogel mellem to lag glas. Fordelen med Aerogel ruder: Ingen gasser kan sive ud lystransmission Let materiale Effektiv lydisolering Figur 9: Aerogelglas (www.aspen aerogels.dk) Aerogel har som tidligere beskrevet en lav procentdel af fast materiale, hvilket bidrager til en reduceret varmeledning. Anvender man den egenskab i et hulrum i en dobbeltrudet konstruktion, hinder det varmegennemstrømningen betydeligt. Lystransmission gennem Aerogel er ca. 80 pct. ved en tykkelse på 10mm, dette giver et diffust lys og eliminere overførslen af UV stråler. Årsagen skal findes i indholdet af luften, som bidrager til at Kapitel 7: Innovative isoleringsmaterialer

18 gøre ruden semitransparent. Dette medvirker til et udseende, hvor en mørke baggrunde medføre et blåligt skær og en lys til et gulligt skær. Det er dermed muligt at have en høj isoleringsevne og stadigvæk have lystransmission, selv ved anvendelse af både dobbelt og tredobbelt anvendelse af Aerogel. (10) Figur 10: Nanogel aerogel styrke egenskaber i glas. (www.nanogel.com) Figur 11: Billede af glasvæg med aerogelruder. (www.usdaylight.com) Det vurderes at Aerogel er fremtidens isoleringsmateriale pga. dets mange gode egenskaber både termisk og brandmæssigt. Materialet har en lav varmeledningsevne, der spænder fra 0,023 W/mK ned til 0,004 W/mK, hvilket svarer til R værdier på 30 til 105. Med et smeltepunkt på 1200 C har Aerogel ligeledes en brandhæmmende egenskab (11). Aerogel typen Silica, har vundet 15 titler i Guinness World Records, for sine materialeegenskaber, herunder bedste isoleringsegenskaber og laveste massefylde af et faststof (12). I dag produceres der flere forskellige typer af isoleringsmaterialer hvor der anvendes Aerogel. Bl.a. kan nævnes Spaceloft der producers af Aspen aerogels. Spaceloft har en meget lav varmeledningsevne på ca. 0,014 W/mk og har en tykkelse på 5 mm eller 10 mm. Kapitel 7: Innovative isoleringsmaterialer

19 Isoleringsstrukturen i Spaceloft er en kombination af silica aerogel og forstærkningsfibre, som tilsammen gør isoleringen til et brugervenligt produkt. Spaceloft isoleringen anvendes i vægge, gulve og tage, og kan med fordel bruges som kuldebrosisolering i vinduer og døre, samt andre steder med risiko for varmetab. (13) Spaceloft produktet har angiveligt 2 til 4 gange bedre isoleringsværdi, i forhold til mineraluld eller skum. Spaceloft isolering, kan modstå høje temperaturer og er derfor et brandhæmmende materiale. En produktdemonstration, har vist den brandhæmmende egenskab på spaceloft, ved at placere et tændt blus under. (14) Udover Aspen aerogel er der også Cabot Corporation og Proctor Group, som lancerer isoleringsmaterialet. Figur 12: Spaceloft isolering (www.buyaerogels.com) Figur 13: Aerogel spaceloft, sammenliget med andre isoleringsmaterialer. Aspen areogels er et amerikansk firma, men der er i dag flere som fremstiller Aerogel baseret isoleringsmaterialer. F.eks. har Rockwool fornyligt udviklet et nyt produkt med aerogel, til det internationale marked. Produktet hedder Aerowool isolering. Aerowool består af stenuldsfibre tilsat aerogel. Pladen er opbygget af 20 eller 40 mm Aerowool og en 10 mm gipskartonplade med omløbende affasede kanter, således at en god fugespartling kan udføres. Aerowool er beregnet til indvendig isolering, hvor pladsen er trang. Det gælder blandt andet fredet og bevaringsværdige bygninger og etageejendomme i tæt bebyggede områder. Aerowool har en varmeledningsevne på 0,019. W/mK. (15) Kapitel 7: Innovative isoleringsmaterialer

20 07.2_Vakuum isolering Vakuumisoleringspaneler er opbygget på samme princip som termokanden, der er opfundet af Sir. James Dewar, FRS, i Ved at opretholde et vakuum mellem to vægge af glas, demonstrerede Sir James Dewar en meget høj isoleringsevne. Han beviste også, at påføringen af en reflekterende belægning på termokanden, ligeledes ville reducere varmetabet. Det er denne grundlæggende proces, der bruges i vakuumisoleringspanelerne i dag. Til denne teknik har man i dag udskiftet glas med en reflekterende folie, og med et fyldstof med lav varmeledningsevne. (16) Vakuumisoleringspaneler (VIP) blev første gang udviklet til anvendelse i køleskabe, frysere og kolde opbevaringskasser, hvor pladsen for isolering er begrænset. Produktet var introduceret i midten af 1980'erne, efter man skulle finde nye materialer, der kunne erstatte isoleringsmaterialet, der indeholdte CFC (freon), som er skadelige for ozonlaget. Her fandt man vakuumisolering som et potentielt alternativ. Den tekniske levetid på et køleskab er omkring år, derefter mister isoleringen sit vakuumtryk og dermed sin lave varmeledningsevne. Hvorimod i bygninger bør isoleringen typisk vare i år uden alt for meget vedligeholdelse, mens de vakuumisoleringspaneler vi kender i dag, typisk har en levetid på omkring år. (17 s. 2) VIP har en meget god varmeisoleringsevne, der ligger ca gange højere end mineraluld. I dag er byggebranchen begyndt at anvende isoleringen i forskellige bygningsdele, især i panelvægge. VIP anvendes i konstruktioner, hvor der er begrænset plads til at isolere. VIP isoleringen, består af et fint kernemateriale omkranset af en tæt folie. Ved hjælp af et gastryk på 0,2 til 3 mbar bliver luften fjernet i panelet. Kernematerialet og folieforseglingen skal dermed være i stand til at modstå et tryk svarende til det atmosfæriske, ca mbar. (18 s. 6) Kapitel 7: Innovative isoleringsmaterialer

21 Figur 14: Opbygningen af VIP. Kernematerialets egenskaber er vigtige at være opmærksom på før det bliver anvendt til fremstilling af VIP. Der er vigtige materialekrav som skal være opfyldt, bl.a. lille korndiameter, trykningsmodstandsdygtig (atmosfærisk tryk) og uigennemtrængelighed for infrarød stråling. VIP isolering er samlet en kombination af silica nanostruktur og et gastryk. Figur 15: forholdet mellem gastryk og den termiske ledningsevne. (18 s. 6) Figur 14 viser forholdet mellem gastryk og den termiske ledningsevne af en række forskellige materialer som er almindelige i VIP isoleringen. Kapitel 7: Innovative isoleringsmaterialer

22 Tre områder er synlige i kurven: (figur 14), de tre former viser et mindre varmetab gennem materialet, sammenlignet med glasuld. Det skyldes at glasuld er et luftigt materiale med store hulrum, hvor varmeoverførselen ved stråling og gas ledning er højest ved et atmosfærisk tryk. De tre andre former: Polystyren, polyurethan og silica har mindre struktur i forhold til glasuld, hvilket betyder gassens ledning og strålingen er mindre i disse materialer. Silica strukturen har det laveste varmetab ved atmosfærisk tryk, det skyldes at cellestørrelsen kun er på omkring 10 til 100 nm, som er den samme størrelse som den gennemsnitlige frie vej af luftmolekyler, omkring 70 nm under normale temperatur og atmosfærisk tryk. Omkring kernematerialet, er der en folie med tynde lag, disse har en størrelse på 30 til 100 nm, som anvendes som tætning af kernen og foldning langs panelkanterne. Desværre er folien ikke helt gas tæt, hvilket muliggør gasmolekyler at sive langsomt gennem forseglingen. (17 s. 3) Figur 16: Isoleringsevne for VIP over 25 år. Figur 15 viser ændring af varmeledningsevnen ved trykstigning og fugtophobning i VIP i løbet af 25 år. Den stiplede linje angiver fugtophobning. Undersøgelsen er målt på paneler 1000 x 600 mm, med en 20 mm tykkelse. (19 s. 7) Den teoretiske varmeledningsevne på en ny VIP panel, er omkring 0,0045 W/mK, i centrum kan denne værdi dog forventes at stige til 0,0029 W/mK efter 25 år. Derfor har man i de tilfælde Kapitel 7: Innovative isoleringsmaterialer

23 vedtaget en middelværdi på 0,007 8 W/mK af en VIP isolering med silica struktur, dog afhængigt af fugt forholdene i konstruktionen. Hvis panelet er punkteret, stiger den termiske ledningsevne op til 0,020 W/mK, det er dog stadig lavere end mineraluld, som har en varmeledningsevne på omkring 0,040 W/mK. (19 s. 6) Folien som anvendes rundt om kernematerialet, har stor indvirkning på panelets samlede varmemodstand og levetid. Folien skal have egenskaber som: lav permeabilitet for at forhindre diffusion af gas og vanddamp i kernen lav varmeledningsevne, for at minimere kuldebroer langs panelkanterne på elementet For at undgå større varmetab langs panelkanterne, kan man vælge at anvende et af to typer folie hhv. lamineret aluminiumsfolie eller flerlags folie. Lamineret aluminiumsfolie består af en cirka 8 mikrometer tyk plastikfolie på begge sider. Flerlags folie består af flere lag plastfolie, hvor der på begge sider er et tyndt lag metal. Tykkelsen på flerlags folien er ca. 100 nm. Det er ca. 100 gange tyndere end lamineret aluminiumsfolie og derfor har den et lavere varmetab ved panelkanterne. (20 s ) Til trods for de flere lag folie om VIP kerne er der stadig risiko for dannelse af en kuldebro. (figur 16). En kuldebro defineres som linietab, ψ W/mK, ganget med længden af den termiske bro, dvs. omkredsen af VIP en. Størrelsen af den termiske bro afhænger af center af panelets varmeledningsevne og den tilsvarende termiske ledningsevne af folien. Også tykkelsen af plade og folie påvirker den termiske bro, samt den termiske ledningsevne af de omgivende materialer. (21 s ) Figur 17: Linietab langs VIP isoleringens panelkanter. (21 s. 10) Kapitel 7: Innovative isoleringsmaterialer

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

7. Semester Speciale. Problematikken omkring tykke ydervægge. Christian Ravn 7. Semester 31-10-2014

7. Semester Speciale. Problematikken omkring tykke ydervægge. Christian Ravn 7. Semester 31-10-2014 2014 7. Semester Speciale Problematikken omkring tykke ydervægge Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Århus Vejleder: Per Charles Secher Schwartz-Jensen Christian Ravn 7. Semester 31-10-2014

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue 1. sal mod Nord IR000699.IS2 Skråvæg en angiver temperatursvingninger Ses med punktligt kuldeindtræk i kip, og varierende isoleringsværdi imellem spærkonstruktion. Stue 1. sal mod Syd IR000707.IS2

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner 16 Oktober 2015 1 PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk Tommy Bundgaard Hansen Rådgivning og salg Dir. telefon: +45 88 32 17 72 Mobil : +45 6128 4080

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig:

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig: Vor ref.: Bæredygtighedsarkitekt Klaus Kellermann, Bæredygtig isolering Det er ikke ligegyldigt, hvilken isolering man vælger til sin bygning, set ud fra et bæredygtighedsperspektiv. I takt med at bygningsreglementets

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering.

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. DET BEDSTE og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. Det skal være det NATURLIGSTE at have et hus, der er behageligt køligt om sommeren og lunt og varmt om vinteren.

Læs mere

Hvilke brandkrav er der til isoleringsmaterialer - og hvor må de bruges?

Hvilke brandkrav er der til isoleringsmaterialer - og hvor må de bruges? Træinformation, Temadag om brandsikkert byggeri, december 2015 I Danmark anvendes flere og flere typer af isolering. Nogle isoleringstyper kan brande, andre kan ikke brande. Nogle kan bidrage til bygningsdeles

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT KØBENHAVN. 1954. ANVISNING NR.19

STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT KØBENHAVN. 1954. ANVISNING NR.19 isoleri"... ~ STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT KØBENHAVN. 1954. ANVSNNG NR.19 Hvor meget Alle traditionelle konstruktioner såsom mure af tunge teglsten, etageadskillelser med lerindskud og dobbelte bræddevægge

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings I solering Første Udgave Februar 2014 NÆSTE GENERATION AF ISOLERING Low Energy Low Carbon Buildings Introduktion Udfordringen Energioptimering er nøglen til at opnå mange af Europas økonomiske, energi-,

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR000660.IS2 Væg/Vægge: Ses med en uensartet isoleringsværdi. Ses med kuldeindtræk ved fodpanel. Dette er generelt for hele boligen, i svingende grad. Køkken IR000665.IS2 Vindue/Vinduer: Væg/Vægge:

Læs mere

Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk

Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk BANG & BEENFELDT A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk Termografirapport Vuggestuen Firkanten Firkanten I

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 129 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 21 C Ude temperatur: Målt til ca. -5 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Neotherm varmtvandsbeholdere

Neotherm varmtvandsbeholdere ECOSKIN 2.0 ISOLERING Neotherm varmtvandsbeholdere 47% energibesparelse BROSCHURE THE FLOW OF ENERGY DATABLAD 2 2.0 - DEN NY GENERATION Isolering er ikke bare isolering. Materialer af høj kvalietet er

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Notat vedr. Indlejret energi

Notat vedr. Indlejret energi Notat vedr. Indlejret energi......... 17.059 - Dansk Beton den 25. oktober 2017 Indledende bemærkninger er blevet bestilt af Dansk Beton til at lave en sammenligning af CO2 udledningen for råhuset til

Læs mere

Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt. KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se

Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt. KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se Fundamenter, vægge, tage, dæk... Førende global teknologi til bæredygtigt byggeri. Den højeste miljømæssige ydelse

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

Præsentation: Produktinformation Anvendelse + Maskiner Tekniske egenskaber Spørgsmål. Byder velkommen

Præsentation: Produktinformation Anvendelse + Maskiner Tekniske egenskaber Spørgsmål. Byder velkommen & Præsentation: Produktinformation Anvendelse + Maskiner Tekniske egenskaber Spørgsmål Byder velkommen Hvad er Cellulose Baseret Isolering Dagens aviser.. Morgendagens isolering Aviser Sortering Hammermølle

Læs mere

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Vidste du... Når du sætter dig ind i en bil, åbner et køleskab,

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

Hvem er EnergiTjenesten?

Hvem er EnergiTjenesten? Hvem er EnergiTjenesten? Processen for BR15 6. februar 2015 Bygningsreglementet sendes i høring 20. marts 2015 Høringsfristen udløber Sommer 2015 Forventes vedtaget i folketinget med ca. 6 måneder overlap

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Projektnavn: Rosenholm - Ny studestald Dato: 10-3-2015, side 1 af 8 Generelle projektinformationer Projektdata Projektnavn Rosenholm - Ny studestald Projektnummer 1352 Projekttype Tilbygning Vej By Bygherre

Læs mere

Energivinduer. Strategi-drøftelser: Henrik Tommerup BYG DTU -

Energivinduer. Strategi-drøftelser: Henrik Tommerup BYG DTU  - Strategi- og erfaringskonference om lavenergi-nybyggeri 30. November 2006 Strategi-drøftelser: Energivinduer Henrik Tommerup BYG DTU hmt@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk - www.lavebyg.dk 1 Disposition Beskrivelse

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

ANALYSE: LYS GRUPPE

ANALYSE: LYS GRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lys i lejligheder... 3 2.1 Placering, orientering & indretning... 3 2.2 Valg af lysåbninger og glasareal... 4 2.2.1 Vinduesareal for alrum:... 4 2.2.2 Vinduesareal

Læs mere

Korrekt efterisolering øger husets økonomiske værdi og brugsværdi!

Korrekt efterisolering øger husets økonomiske værdi og brugsværdi! Korrekt efterisolering øger husets økonomiske værdi og brugsværdi! Efterisolering af af en bygning udgør både samfundsøkonomisk og for den enkelte husejer et stort potentiale for energibesparelse. Men

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning.

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. God isolering En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. Totalrenovering uden kompromisser Henrik Lindes sommerhus har den mest fantastiske beliggenhed i forreste række til vandet ved Gilleleje.

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR001774.IS2 Loft: Ses med kuldeindtræk ved tætning mellem ramme og karm. Her bør tætningslisterne kontrolleres, og udskiftes efter behov. Ses med et generelt velisoleret overfladeareal. Der ses dog

Læs mere

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal af Torben Forskov Fasanvængets Grundejerforening består af 360 næsten ens huse fra 70'erne. Som sådan er de interessante for Agenda 21 Foreningen i Fredensborg

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro OVERSÆTTELSE WLiK Professor i overførsel af varme og stoffer ved Rheinisch-Westfälische techniche Hochschule Aachen, professor Dr. Ing. R. Kneer Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

Træfib. helt naturlig isolering

Træfib. helt naturlig isolering Træfib helt naturlig isolering Det isolerer bedre, det giver et sundere indeklima, det lydisolerer, og det virker brandhæmmende. Kan man ønske sig mere af et isoleringsmateriale? Vi tegner et portræt af

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse Niels Hørby, EnergiTjenesten Tilbygning og ændret anvendelse Reglerne gælder for: Tilbygning Fx en ny tagetage eller udvidelse af en bygning

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Krystallen - præsentation

Krystallen - præsentation Krystallen - præsentation DFM-net 27. November 2012 Bygningschef Lars Damkjær Olesen FM Byg 27-11-2012 1 Krystallen FM Byg 27-11-2012 2 2005 FM Byg 27-12-2012 3 Krystallen 27-12-2012 4 Krystallen FM Byg

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Thermografi rapport indefra

Thermografi rapport indefra Gate 21 Vognporten 2 26 Albertslund Charlotte Schunck Dato: 4/2 13 Rapport nr.: 5585,4 Thermografi rapport indefra Opgaven: Kurt Andersen Thermografi har fået til opgave, at kontrollere, måle og vurdere

Læs mere

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering.

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering. Kombitag Sundolitt reducerer CO 2 -udledning September 2012 Sundolitt EPS Sundolitt Climate Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø Sundolitt XPS Sundolitt Mineraluld Isolering til nybyggeri og renovering

Læs mere

Varmeisolering. Isolering, hvorfor egentlig isolering. Varme er energi, og energi koster penge!!

Varmeisolering. Isolering, hvorfor egentlig isolering. Varme er energi, og energi koster penge!! Følgende er et forsøg på at samle nogle begreber omkring isolering. Materialet er baseret på forskellige ældre materialer, og er ikke nødvendigvis korrekt. Derfor vil jeg med glæde modtage korrektioner

Læs mere

Sådan efterisoleres med kvalitet

Sådan efterisoleres med kvalitet Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan efterisoleres med kvalitet Efterisolering er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet. Kvaliteten af efterisoleringsarbejdet

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i 2001-2003 Arbejdsmiljøinstituttet Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut DELTA Akustik & Vibration By og Byg Udviklingsprogrammet

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere