Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 4. januar 2014, kl Mødet blev afviklet i FN Museet, Frøslevlejren.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 4. januar 2014, kl. 10.00. Mødet blev afviklet i FN Museet, Frøslevlejren."

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 4. januar 2014, kl Mødet blev afviklet i FN Museet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR), Knud Spangsø (KS), Ole Stokholm Pedersen (OSP), Claus Poulsen (CP) og Jan Amnitzbøl-Krusell (JAK). Afbud: Bent Johansen (BJ), Mogens Boll Lausen (MBL) og Stig Ødorf (SØ) 1. Godkendelse af referat fra sidste møde (20 SEP 2013). PAR havde følgende bemærkninger til referatet: Enkelte steder i referatet er navneforkortelsen ikke skrevet korrekt. Finderup udstillingen er først 2015 og ikke som nævnt i 2014 og det er ment som en fælle opgave for bestyrelsen. 2. Orientering. a. Formanden. Museet har haft besøg af FTK Hovedsamarbejdsudvalg d. 14. november. Besøget var med til at styrke museets relationer til FTK. PAR har deltaget i Museumskommissionens 26. møde den 20. november i NYM GAB. Den fjerne Krig på Tøjhusmuseet forlænges til 2016 og får de nye uniformer og nye våben. Strukturændringer i NAT MUS: Frøslevlejren kommer i samme afdeling som SFHM, Frihedsmuseet og Orlovsmuseet. SFHM åbner udstilling om 1864 i februar. Markedsføring 2014, PAR afventer svar på vores ansøgning om midler til entre, før han gentegner aftalen med FDM og DCU. Aftalen med Aabenraa Turistavis er blevet forlænget. Tilbagemelding fra Præsidieseminar i september. PAR gav præsidiet en bred orientering om museet. Præsidiet understøtter museets bestyrelse og dens arbejdsgange. OL P.L. Hinrichsen forbliver formand for præsidiet. PAR har rykket INTERFORCE for et super støtte medlemskab. Ligeledes har Per Hinrichsen. Vi er blevet hørt om vores holdning til, at der evt. vil åbne en iskiosk i lejren svar: Nej tak! Vi er inviteret til et møde med de pågældende den 10. januar kl CP eller JAK deltager. Spørgsmål der skal opklares på mødet: Hvis en kiosk får tilladelse, hvordan vil den så skilte og bliver det med udendørsservering? Museet har modtaget en tak fra Haderslev, fordi vi deltog i deres åbne hus Opfordring til at søge Frøslevlejrens Venners fond! (oberst Leif Nielsen). De Blå Baretter skal have ny formand til april deres bestyrelse indstiller Flemming Rytter, Nykøbing F (pens. oberst). Samtidig kommer der fra de jyske lokalforeninger et forslag om navne-ændring af foreningen. Donation fra Museum Sønderjylland på kr., ansøgt til brug for genoptryk af turistfolder. Iværksættes når vi får svar på vores ansøgning om entre frihed. Postadresse Telefon og internet FN Museet Lejrvej Padborg

2 Indkomne effekter: DVD: historien om Emilio og Flag fra præsidentbolig ved Katanga s fald i 1963 Inviterede VIP: CH VETC OB Kåre Byrnak, CH HOK, CH SOK, GL Poul Kiærskou og GL Ole Kandborg. b. Andre KS havde deltaget i det nævnte møde med Museum Sønderjylland. HJV-museet fik tildelt penge fra ekstra puljen til overvågning i barak H3. Ansøgning for 2014 er fremrykket og skal allerede være fremme senest 18. FEB vi kan evt. søge til udskiftning af vores video overvågning. JS oplyste at han er museets kontaktperson i forbindelse med Airshow i Karup d. 22. juni JAK har fundet museets lejekontrakt for barak 46. Han har følgende interessante pkt. fra lejekontrakten: Vi har 12 mdr. opsigelse Barakken må benyttes til udstilling og mødevirksomhed Vi er selv ansvarlige for den indvendige vedligeholdelse Skiltning, jf. lejekontrakten kan vi godt have vores isskilt til at stå udenfor museet Vi har lov til at parkere ved museet i forbindelse med møde og ombygning mv. (JAK har derfor fremskaffet et par ekstra P-tilladelser). Efterfølgende har JAK pr. mail fremsendt følgende bemærkning som han gerne vil have ført til referatet: Den indvendige vedligeholdelsespligt omfatter også, at lejer sørger for, at bygningernes indvendige temperatur på intet tidspunkt er mindre en 10 grader celsius. Det er en pligt der skal indgå i vores fremtidige dispositioner om varme. 3. Opgaver. a. Status opgaver fra sidste referat. JAK - Brugermøde i DSI d. 9. oktober JAK har på mail sendt et kort ref fra mødet. PAR blev udpeget til formand for markedsføringsudvalget og skal snarrest indkalde til et møde. Alle der var repræsenteret ved mødet syntes et sådan udvalg vil være en god ide. KS indkøbe nyt Overvågningskamera. Skal være indkøbt inden åbningen. JAK skolemateriale JS sende link til ting han har fundet på internettet. har modtaget linket, og vil kigge på sagen. JS og OSP få opdateret varesalget på hjemmesiden. punktet er på dagsorden Alle arbejdsuge i uge 46. faldt på gulvet, men PAR og JAK har udtænkt nogle ideer som kommer under vinterens arbejder. PAR særudstilling punktet er på dagsorden PAR priratjagt udstilling i H3 - punktet er på dagsorden JAK undersøge udskiftningen af radiatorer Vil blive meget dyrt ca kr., så indtil videre sat på stand by. Alle Årsskriftet - punktet er på dagsorden b. Sæson 2013 drøftelse og status af nedenstående opgaver. Evaluering af sæson 2013 KS: Vi har nogle smalfilm til konvertering hos HJV-museet, jeg skal nok rykke for dem. GTK: Så gerne der blev tid til at få ryddet op i depotrummet. Han vil gerne have politistanden opdateret, men det bliver nok først til sæson Så vil han gerne der kom lidt bedre afmærkning af rengøringsprodukterne mv. JS: Foreslog at der blev indkaldt til et bestyrelsesseminar her vil man kunne få lavet nogle af de store tunge ting (mission, vision og strategi opdateret kustodeinstrukserne få webshop behandlet skoleopgaver mv.) Side 2

3 CP: Den store fladskærm har drillet lidt i CP laver en brugerinstruks. OSP: Syntes det vil være en god ide med et seminar. JAK: Er ikke længere på arbejdsmarkedet, så nu kan han bedre byde ind med noget arbejde også af den fysiske slags. c. Sæson 2014 drøftelse og status af nedenstående opgaver. Status for piratudstillingen i H3. PAR har fået en kontaktperson ved SOK. Udstillingen om Ocean Shield, vil være klar til åbningen d. 29. marts. PAR arbejder videre. Særudstillingen 2014 markering af året for de første danske FN soldater på Cypern. Bestyrelsen besluttede at, udstillingen laves som en flytbar udstilling. Den vil være klar til Peacekeepers Day d. 29. maj og vil blive præsenteret på Kastellet i forbindelse med paraden. Udstillingen vil efter Peacekeepers day blive opstillet i Museet. Når sæson 2014 er ovre vil udstillingen kunne flyttes rundt i landet. Produktionen af udstillingen: PAR og JAK forlod mødet, da de vil være inhabile i beslutningen om produktionen. Resten af de tilstedeværende besluttede at Amnitzbøl-marketing får tildelt ordren og skal dermed leverer en komplet udstilling til d. 29. maj. Beslutning om ny tavle: FN Museets Venner. En markering af de enheder der giver donationer til Museet (eks. Syrien observatørerne) vedtaget. Beslutning om Turistfolder genoptrykkes. Vedtaget vil blive genoptrykt når vi kender resultatet omkring entrefrihed. Håndtering af OP i Oksbøl nyt lager? Det blev vedtaget at GTK flytter OPén til en rundbue hal. Ny indretning. JAK og PAR fremlagde en plan for ny indretning af kiosk området. Planen blev vedtaget. Sammen med ny indretningen følger også en større oprydning på museets varelager/portrum mv.. PAR og JAK er ansvarlige. Personlige beretninger Det går desværre ikke så hurtigt med at få nye beretninger. PAR vil derfor gerne at medlemmerne af bestyrelsen laver en, på baggrund af deres egen udsendelse. Indkaldelsen til generalforsamlingen PAR undersøger om vi kan gøre brug af efterskolen og hvilken pris de skal have for maden. PAR hører Ib om han vil være dirigent. Årets kustode bliver Henning Rasmussen. JS havde lavet et udkast til indkaldelse, det blev godkendt med enkelte rettelser. JS trykker indkaldelsen. Efterfølgende er det afklaret at generalforsamlingen og spisningen bliver på efterskolen. Emner til kommende bestyrelse OSP træder ind i bestyrelsen i stedet for BJ. MBL stopper som suppleant også skal der findes 2 nye suppleanter. Følgende er i spil: Per Jessen, Frede Jønsson og Jan Bech Andersen skrevet i prioritetsorden. PAR kontakter Per og Frede. Årsskrift - Nytårs hilsen formanden (PAR) - Nytårs hilsen præsidiet (PAR) - Kustoder (KS) - Årsregnskab (JAK) - Støttemedlemmer (JAK) - Særudstilling 2014, Cypern (PAR) - Tilbud om Særarrangementer (PAR) - DBB, bagsiden (JS) Side 3

4 - Varesalget (PAR) - Indlæg fra de tre værn (JS) - Oversigt bestyrelsen og præsidiet (JS) - CH FTK (PAR) - Medlemskortet (JAK) - en Personlig beretning (PAR) Deadline for indlæg 15 JAN. Sendes til trykkeriet inden uge 7 og pakkes ca. d. 22/23 FEB. 4. Økonomi. a. Status Museet, Se vedlagte bilag JAK gennemgik Museets regnskab. JS spurgte om de kr. der er øremærket til turistfolder, ikke også skulle fra trækkes årets resultat. Jo selvfølgelig svarede JAK. Årets overskud bliver herefter ca kr. I 2012 var det weekenden der var store besøgsdag, dette har ændret sig i 2013 til torsdag, fredag. b. Status besøgstal Se vedlagte bilag Antallet af besøgende ligger lige under sæson Der har dog været flere betalende gæster i 2013, så det betyder at vi har fået ca kr. mere i kassen end i c. Status støttemedlemmer Se vedlagte bilag Museet har ved årets udgang 517 betalende støttemedlemmer og 17 restanter. d. Status varesalg Se vedlagte bilag Det blev vedtaget at Museet overtager DBB varesalg. PAR tidligere fremsendte plan for overdragelsen er godkendt og han arbejder videre med sagen. JS, OSP og KS blev udpeget til at få lavet en webshop. Den skal være klar 29/ PAR ideer og tanker omkring en webshop/varesalg er vedlagt som bilag. Efterfølgende er JS, OSP, KS og JAK tilmeldt en webshop kursus d. 6/3 hos DanDomain, Randers. En webshop vil kunne drives for mellem til kr. 5. Drift. a. Status kustoder. Listen for 2013 er færdig. KS oplyser hvem der skal have navneskilte til JAK, som så bestiller dem hos Jysk Emblem. b. Anskaffelser. Der er ca. 20 skjorter på lageret. Det burde være nok til sæson JS har fremsendt en mulig fond til JAK JP-fonden, den kan søges for et mindre beløb, evt. opstart af webshop eller andet!! PAR skal huske at lave en opfølgning på rundvisningsguiden som lydmodul. 6. Eventuelt. Ønskeliste - Anskaffelser Bemærkninger Kustode skjorter Har nok i 2014 Overvågningskamera KS indkøber et nyt!! Turistfolder Afventer svar på entre frihed Nye radiatorer Vil koste ca kr. Stort TV til erstatning for projektor Markedet undersøges Projektor Erstattes af stort TV Fladskærme med HDMI og USB-stik (ca. 10 stk.). Er anskaffet. Side 4

5 JS oplyste at der på fosvaret.dk er udgivet en E-bog med titlen Det danske Forsvars indsats i FN s fredsbevarende operationer. bogen giver et godt overblik over Danmarks udsendelser. JS havde arbejdet lidt på en tidslinje produktet var ikke færdigt, men det gav et overblik over hvad der er sket i tiden siden JS arbejder videre på produktet. a. Næste møde. Næste møde - seminar d. 14. og 15. marts (besluttet efter mødet på mail) Et kort møde før generalforsamlingen d. 28. marts kl og generalforsamling d. 29. marts Opgaver fra mødet: JAK/CP deltage i møde omkring iskiosk i lejren JS Airshow PAR/JAK Ansøgning til Museum Sønderjylland (18 FEB) PAR/JAK Ansøgning til Frøslevlejrens Venners fond PAR indkalde til møde i lejrens markedsføringsudvalg KS Overvågningskamera JAK Skolemateriale KS rykke for smalfilm hos HJV-museet CP - Bedre afmærkning af rengøringsprodukterne mv. JS Indkaldelse til bestyrelsesseminar (14/15. marts) CP - laver en brugerinstruks til den store fladskærm PAR - piratudstillingen i H3. PAR Cypern udstilling PAR - tavle: FN Museets Venner. GTK - flytter OPén Alle personlig beretning PAR/JS indkaldelsen til generalforsamling, samt bestilling af mad og lokale PAR sikre at Ib er klar som dirigent PAR kontakte emner til suppleanter Alle årsskrift JS/OSP/KS webshop KS/JAK navneskilte til nye kustoder JAK søge JP-fonden PAR rundvisningsfolderen - lavet om til lyd modul. JS - tidslinje Viborg, d. 10. januar 2014, Jens F. Søndergaard Side 5

6 Punkter til dagsorden Termin Bem Materiale til skoler/lejerskoler m.v. Bestyrelsesseminar (14/15. mar) Webshop bestyrelsesseminar (14/15. mar) Mission, vision og strategi bestyrelsesseminar (14/15. mar) Kustodeinstruks og brugervejledninger bestyrelsesseminar (14/15. mar) Opdatering af Guidefolderen Ved lejlighed Projektliste - idekatalog Indscanning af dias En udstillingsbarak mere Undervisningsmateriale til skoler og lejrskoler m.v. Samarbejde med INTERFORCE Bemærkninger Er iværksat. Er fundet i samarbejde med HJV-Museet. Er under behandling PAR undersøger Side 6

7

8

9

10

11

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30. Formanden Per B. Krogh bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden foreslog OB N.F. Jøhncke

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Referat fra Repræsentantskabsmødet den 17. - 18. april 2015 på Flyvestation Karup. Landsformanden bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Referat af Danmarks-Samfundets repræsentantskabsmøde afholdt 8. marts 2014 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Formanden bød velkommen. En særlig velkomst til gæsterne fra Sydslesvig. Fanen

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Nr. 4 2013 December 17. Årgang

Nr. 4 2013 December 17. Årgang Nr. 4 2013 December 17. Årgang 2013 går snart på hæld!... 3 Referater fra landsmødets gæstetalere 2013... 4 Referat ordinær generalforsamling 6 Opdaterede og ændrede vedtægter... 12 Tilbud fra ny forening!...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere