Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30."

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de, som ikke var blandt os længere. 1. Valg af dirigent. PAR foreslog Ib Jensen som dirigent Ib Jensen blev valgt. Dirigenten takkede for valget. Han konstaterede at generalforsamlingen ikke var rettidig indkaldt. Han havde modtaget sin indkaldelse d. 7. marts 2012 og i følge vedtægterne skal der varsels med min. 1 måned. Han spurgte derefter de fremmødte, om de alligevel kunne godkende generalforsamlingen for lovlig? PAR bad derefter om ordet han på tog sig ansvaret for den sene indkaldelse og bad forsamlingen tænke positivt, nu vi alle var samlet. Erik Hansen gjorde opmærksom på, at hvis bare én person ikke ønskede at forsætte, skulle generalforsamlingen nedlægges. Bjarne Hesselberg én af grunden til den sene indkaldelse, er bl.a. jeg og CH DANILOG ikke fik afleveret vores indlæg til årsskriftet til tiden. Ole Rohde Andersen Kunne man ikke sende indkaldelsen særskilt, så fik det ikke betydning med forsinkelsen på årsskriftet. Opkrævningen kommer jo f.eks. særskilt. PAR Opkrævningen udsendes af PBS, så den har vi ikke nogen direkte indflydelse på. Hvis vi skulle sende årsskriftet og indkaldelsen til generalforsamlingen særskilt, vil det koste ekstra i porto, det vurderede jeg som en unødig udgift. Bjarne Hesselberg støttede PAR i hans økonomiske tanke. Erik Hansen er bestyrelsen sikker på at alle der er tilstede er stemmeberettigede? Ved håndsoprækning blev der fundet 4 personer som ikke var stemmeberettigede. Dirigenten kan vi godkende generalforsamlingen eller er der nogle som vil nedlægge protest?? Ingen af de fremmødte nedlagde protest, så dirigenten konstaterede dermed generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig. 2. Aflæggelse af beretning. PAR aflagde årsberetning: (Se bilag 1). Per Krogh Roser bestyrelsen for de nye tiltag i Museet, men er meget ked af den manglende respekt for Museets vedtægter, bl.a. m.h.t. til den sene indkaldelse. Sidste år var den også gal, her holdt man generalforsamlingen for sent, i.h.t. vedtægterne. Derudover forstår han ikke, hvorfor der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 30. marts 2013 det er midt i påsken!! Kigger man på bestyrelsessammensætningen, er den 8 i stedet for 7 person, som der står i vedtægterne. Bestyrelsen har selv fundet en ny kasserer, som ikke er valgt af generalforsamlingen. Jeg føler bestyrelsen gør som det passer den og ikke følger det der er blevet besluttet på generalforsamlingen.

2 PAR Det har ikke været et forsøg på at skjule noget, eller gøre som det passer os. Som jeg har sagt før, er vi kede af den sene indkaldelse. Vi I bestyrelsen valgte at indsætte en ny klasserer, da den valgte ikke vil samarbejde med den øvrige bestyrelse. Generalforsamlingen fastsætter rammerne for bestyrelsen og mellem generalforsamlingerne handler bestyrelsen på bedst mulig måde. Bestyrelsen fandt det bedst, at indsætte en ny kasserer, derfor gjorde vi det. Bjarne Hesselberg Tak for en god beretning. Jeg syntes vi skal lade være med at skyde efter kassereren, før vi har set regnskabet. Det er første gang i meget lang tid, at jeg har set et så gennemskueligt regnskab. Så det er helt OK med mig, at der er fundet en kasserer udenfor bestyrelsen. Egon Bak Ingen vrøvl fra mig denne gang. Jeg er stolt af det bestyrelsen har opnået. Erik Hansen Var det en enig bestyrelse, eller var der nogle som imod, da beslutningen valgte en ny kasserer? PAR Der var 6 fra bestyrelsen tilstede under afstemningen og der var 4 som stemte for at han skulle træde tilbage, 1 imod og 1 valgte ikke at stemme. Ole Rohde Andersen hvorfor indkaldte man ikke til en ekstra ordinær generalforsamling? PAR - Som jeg nævnte før, generalforsamlingen fastsætter rammerne for bestyrelsen og mellem generalforsamlingerne handler bestyrelsen på bedst mulig måde. Ole Rohde Andersen var der andre kandidater da i valgte en ny kasserer. PAR inden vi valgte en ny kasserer, bliv alle i den siddende bestyrelse, spurgt om de ønskede jobbet som kasserer det var der ingen der ønskede. Leif Dannerfjord Skal vi ikke komme videre I er hvis blevet til en flok sure gamle mænd. som revisor kan jeg kun sige, at kassereren gør et perfekt job. Erik Hansen - Orienterede i støttemedlemmerne om denne bestyrelses ændring? F.eks. gennem bladet Baretten. PAR nej det gjorde vi ikke. Jan Amnitzbøl-Krusell jeg er ikke medlem af bestyrelsen jeg er kun kasserer. D.v.s., at jeg sidder med ved alle bestyrelsesmøder og har taleret, men ikke stemmeret. Torben Alstrup-Nielsen Grunden til at jeg ikke kunne forsætte som kasserer var, at jeg ikke vil underskrive en fuldmagt som gav formanden fuld råderet over Museets bankkonto. PAR Dette er ikke helt korrekt. Da jeg overtog formandsstolen, tog jeg i banken for at finde ud af hvad Museet havde at konti m.m. Banken fortalte mig, at jeg havde fuld råderet over Museets konti og for at give kasserer og evt. næstformand adgang til Museets konti, skulle de underskrive en fuldmagt. Torben fik denne fuldmagt sendt til underskrift, men vil ikke underskrive, han fik flere tilbud om at underskrive fuldmaget, så han fik råderet over Museets konti, men vil stadig ikke underskrive. Han havde dog allerede adgang til Museets konti, fordi han havde overtaget koder m.v. fra den tidligere kasserer. Derfor valgte vi at indsætte en ny kasserer. Torben Alstrup-Nielsen Hvorfor tog formanden kontakt til banken uden at orientere bestyrelsen og kassereren? Per Hj. Jakobsen Jeg har følgende kommentarer til formandens beretning. Formanden har overtaget varesalget, men der har ikke været nogen overdragelse. Jeg er modstander af, den måde formanden håndterede sagen med dekraderingen af kassereren. På sidste bestyrelsesmøde havde vi en minievaluering af bestyrelsesarbejde hvad fik du af det? Du takker fanebærere, men jeg syntes det er lidt for dårligt at vi ikke selv kan stille nogle fanevagter. Opbygningen af H3 har det været en for stor mundfuld for dig, har du haft for mange bolde i luften, er det derfor du har misset det med indkaldelsen m.v. Du

3 nævner æresvæggen er sponseret af DBB, men hvor meget har de givet? Antallet af støttemedlemmer er på 500, men for få år tilbage var det på langt over 700. Der er gået meget tid med ombygning og jeg savner der bliver tid til mere musealt arbejde. Bjarne Hesselberg Ang. Varesalget, så vil det i år være første gang vi i mange år, får et reelt regnskab, af se for varesalget. Erik Hansen Bliver der ført en form for protokol, referat fra de enkelte bestyrelsesmøder og er det noget vi kan se? PAR ja der er referat fra alle vore møder. Hans Alsbo har I ikke været betænkelige ved at formand og kasserer er i familie? PAR Vi har indført, at næstformanden skal godkende alle udbetalinger til henholdsvis formand og kasserer. Så habiliteten er i orden. Dirigenten spurgte derefter om den fremmødte kunne godkende formandens beretning. 1 stemte imod, 5 stemte ikke, resten godkendte (ca. 60 personer) Beretningen blev derfor godkendt af generalforsamlingen. 3. Aflæggelse af årsregnskab. Kassereren (Jan Amnitzbøl-Krusell) gennemgik årsregnskabet (se bilag 2). Kassereren nævnte, at bestyrelsen havde drøftet muligheden, for at kunne få kr. i egenkapital, så vil Museet stå stærkere økonomisk og vil kunne klare en evt. krise f.eks. et år uden støttemedlemmer m.v.. Årets resultat blev et overskud på ca kr. Egon Bak kunne man ikke sendt årsskriftet ud pr. mail, det vil da gøre posten til porto m.v. noget mindre. Mange kustoder betragter deres uge på Museet som ferie. Jeg syntes derfor ikke de skal have kørslen dækket. Jan Amnitzbøl-Krusell God ide med årsskriftet vi undersøger det. Ang. Kørsel til kustoderne, så er det kustoderne der får museet til at virke i det daglige, derfor syntes jeg, også vi skal tilbyde dem lidt for deres ulejlighed. Jan Amnitzbøl-Krusell orienterede derefter om følgende: Der var ingen bemærkninger fra vores revisor. Der er 2 bestyrelsesmedlemmer, som ikke ønsker at underskrive regnskabet. Dirigenten spurgte om regnskabet kunne godkendes? 1 person ønskede ikke at stemme. Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen. Herefter orienterede Kassereren om museets varesalg. (se bilag 3) Varesalgets regnskab, var godkendt og gennemset af Museets revisor Leif Dannerfjord. Grunden til varesalgets underskud på ca kr., er at Museet har fået en donation på ca kr. Varesalget har ved udgangen af 2011 ca kr. i banken og et fyldt varelager, der er klar til sæsonen Så alt hvad der bliver solgt er rent overskud. Der var ingen bemærkninger til varesalgets regnskab. 4. Forelæggelse af budget. Kassereren gennemgik budgettet for år 2012 (se bilag 4). Kassereren har justeret budget 2012 til de faktiske tal og beder derfor forsamlingen godkende hans rettelser. Budget 2013 bliver samme tal som for 2012 er der markante æn-

4 dringer i budget 2013 til generalforsamling 2013, vil det justerede budget blive forelagt generalforsamlingen. Dirigenten spurgte om der var kommentarer/spørgsmål til budgettet? Jan Bech Andersen Der står ikke i budgettet noget om Museets fødselsdag d. 2. maj 2012? Er der ikke afsat midler? PAR Der er pt. Ikke lagt de store planer for fødselsdagen, ud over der bliver gratis adgang til Museet. Vi ved dog at der ikke kommer nogle Kongelige, da de alle har andre planer. Men fødselsdag, skal der nok blive. Generalforsamlingen godkendte dermed budgettet 2012 og Forelæggelse af arbejdsplan. Formanden fremlagde arbejdsplan for Øge og sikre en bedre tekstning og styrke den museale kvalitet på de enkelte stande. Opbygge ærevæg til afsløring d. 2. maj Øge antallet af støttemedlemmer, herunder især 700 kroners medlemmer faglige lokalafdelinger samt andre soldaterforeninger! Ved varesalget - Styrke egne vare med eget logo, og påbegynde egen webshop. Deltage aktivt i Forsvarets Museumskommission og deltage i DSI Frøslevlejrens planlagte kontaktmøder, samt styrke besøgstallet. 6. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen forslår at kontingent fastholdes (enkeltperson 200 kr., husstand 350 kr., firma/forening 700 kr. og superstøtte kr.), der er dog indført et nyt støttemedlemsskab kr. dette er beregnet til firmaer m.v., som gerne vil have deres logo på hjemmesiden, i årsskriftet og på opslagstavle i museet. Dirigenten spurgte om der var kommentarer/spørgsmål til kontingentet? Ingen kommentarer og generalforsamlingens godkendte kontingentet. 7. Indkomne forslag, herunder bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer. Der var 1 indkomne forslag. Bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer: Forslaget indeholder følgende: Under 4 tilføjes afsnit vedr. tegningsretten: Foreningen tegnes af formanden, og denne kan give fuldmagt i økonomiske anliggender. PAR oplyste at det var en ændring Museets pengeinstitut havde forlangt. Dirigenten spurgte om der var kommentarer/spørgsmål til forsalget? Ole Rhode Andersen Hvorfor er det formanden og ikke bestyrelsen der tegner Museet? PAR oplyste igen at det var noget pengeinstituttet forlangte. Dirigenten spurgte derefter, om der var nogle som ikke kunne godkende dette og om der var nogle, som vil stemme imod forslaget. Der var en som stemte imod. Forslaget var dermed forhåndsgodkendt, men kan først blive endelig godkend, på en ekstraordinær generalforsamling. 8. Valg af formand På valg er Per Amnitzbøl Rasmussen. Dirigenten oplyste at PAR var på valg og spurgte om han ønskede genvalg. Det gjorde han. Dirigenten spurgte om der var andre forslag?

5 Per Hj. Jakobsen foreslog Per Krogh han syntes ikke den nuværende formand, leve op til hans forventninger, bl.a. m.h.t. udskiftningen af kassereren og hans måde at uddelegere arbejdet på, eller mangel på samme. PAR Jeg ønsker stadig at være kandidat som formand og håber på forsamlingens støtte. Bjarne Hesselberg Jeg kan ikke anbefale Per Krogh som formand. PAR har løftet dette Museum og dens udstillinger til noget virkeligt stort. Per Krogh Jeg takker for indstillingen og vil gerne opstille som formand. Jeg fik i sin tid PAR ind i bestyrelsen. Men efter hvad jeg hører, har Museet brug for en bedre ledelse og det vil jeg kunne give. Gert T. Knudsen som næstformand i Museet, kan jeg kun anbefale PAR. Jeg står fuld indenfor hans ledelse og han arbejdsmetoder. Erik Hansen Jeg ønsker skriftlig afstemning. Torben Alstrup-Nielsen Jeg giver min fulde støtte til Per Krogh. Følgende personer tilkendegav deres sympati for PAR: Leif Dannerfjord, Egon Bak, Knud Spangsø, og Anker Seawoel. Per Hj. Jakobsen måske Museets ledelse samt udstillingsansvarlig, skal have en anden struktur. Så ledelsen, leder museet og andre tager sig af udstillingen? Derefter gik afstemningen i gang. Ib Jensen og Chef DANILOG blev udpeget som stemmetællere. Resultatet blev: PAR: 46 stemmer, Per Krogh 18 stemmer, 1 stemme var ugyldig og 1 stemme var blank. PAR var dermed valgt for 2 år. Per Krogh Tillykke med valget. Det glæder mig at du blev valgt og nu kan du slappe af i 2 år nu har du generalforsamlingens fuld opbakning. Jeg forsætter selv gerne i præsidiet. PAR takkede for valget. Dirigenten afbrød kort dagsorden for Chef DANILOG skulle desværre forlade generalforsamlingen, da han havde et vigtigt møde, inden ville han dog gerne præsenterer sig selv for de fremmødte støttemedlemmer. Derefter gik dirigenten videre med dagsorden. 9. Valg af bestyrelsemedlemmer. På valg er følgende: Bent Johansen, Torben Alstrup-Nielsen og Jens Søndergaard, Dirigenten spurgte om de tre til bestyrelsen var villige til genvalg Torben Alstrup-Nielsen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen forslog i stedet Jan Amnitzbøl-Krusell. Dirigenten spurgte om de fremmødte havde andre forslag. Der var ingen forslag. Dermed var Bent Johansen, Jens Søndergaard og Jan Amnitzbøl-Krusell. valgt for en periode på 2 år. 10. Valg af suppleanter På valg er: Jørgen Fried Pedersen, Birthe Ree-Holtz Hauch og Mogens Boll Lausen Dirigenten spurgte om alle ønskede genvalg. PAR oplyste at Jørgen Fried Pedersen og Birthe Ree-Holtz Hauch ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen forslog i stedet Ole Stokholm Pedersen og Claus Poulsen. Dirigenten spurgte om de fremmødte havde andre forslag. Der var ingen forslag.

6 Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag og Mogens Boll Lausen, Ole Stokholm Pedersen og Claus Poulsen blev valgt for en et årig periode. Suppleanterne er nævnt i prioritetsorden med 1. suppleanten først. 11. Valg af ekstern revisort. På valg er Total-revision, Vordingborg Dirigenten spurgte om Total-revision var villige til genvalg det var de. Dirigenten spurgte om der var andre forslag. Der var ingen forslag. Herefter blev Total-revision valgt for en et årig periode. 12. Valg af revisor. På valg er Leif Dannerfjord. Dirigenten spurgte om Leif Dannerfjord var villige til genvalg det var han. Dirigenten spurgte om der var andre forslag. Der var ingen forslag. Herefter blev Leif valgt for en et årig periode. 13. Valg af revisor suppleant. På valg er Helge Nehm Dirigenten spurgte om Helge Nehm var villige til genvalg det var han. Dirigenten spurgte om der var andre forslag. Der var ingen forslag. Herefter blev Helge valgt for en et årig periode. 14. Valg af fanebærer samt fanevagt. Bestyrelsen bemyndiges til at vælge fanebærer samt fanevagt efter behov. 15. Eventuelt. Jan Beck Andersen Museets fane er ved at være lidt slidt, var det ikke en ide at søge Danmarks Samfundet om en ny? PAR god ide, det vil vi tage op. Orla Kan vi ikke lave kustodeskiftedagen om til mandag? Det vil betyde, at man kun vil få ødelagt en weekend og man kan selv afleverer regnskabet i banken om mandagen. PAR vi vil tage emnet op på det først kommende bestyrelsesmøde. Knud Spangsø nye kustoder søges. Dirigenten takkede for god ro og orden selvom det havde været en lang hård dag. PAR takkede for fremmødte og lovede at være mere påpasselig til næste års generalforsamling det havde været en hård, men lærerig generalforsamling. Alle var nu velkomne i Museet. Viborg, d. 11. april 2012, Jens F. Søndergaard. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Per A. Rasmussen, Næstformand: Gert Thisted Knudsen, Kasserer: Jan Amnitzbøl-Krusell, Sekretær: Jens Søndergaard, Kustoder: Knud Spangsø, Bestyrelsesmedlem: Per Hjortshøj Jakobsen, Bestyrelsesmedlem: Bent Johansen, Suppleant: Mogens Boll Lausen, Suppleant: Ole Stokholm Pedersen, Suppleant: Claus Poulsen.

7 Bilag 1 Formandsberetning April 2011 marts 2012 Velkommen: Allerførst velkommen til generalforsamlingen 2012 og velkommen til en sæson 2012, hvor vi glæder os til at byde jer velkommen i et opdateret, ajourført og spændende museum. Det er dejligt at se hvor mange som har fulgt opfordringen til, at deltage i årets generelforsamling. Sæsonen 2011: Året 2011 har på mange måder været et traditionelt museums år dog med et opdateret museum. Kustoderne har som sædvanlig været velfungerende og meget engagerede, og museet har haft besøgende. Det er en meget beskeden stigning i besøgstallet i forhold til året før, men det er nu med en nøjagtighed, der skal danne sammenligning i årene frem. Rent teknisk er det en præcis opgørelse, men med et lille fald i indtægten, hvilket skyldes måden at bogføre på. Så på de eksterne linjer har det lignet sig selv, medens vi på de interne linjer fortsat har brugt en del tid på det rent organisatoriske. Igen med en ny kasserer og en overdragelse af varesalget til mig, samt udarbejdelse af en forretningsmodel for fremtidig drift (slides nr. 1) Møder med mere: Bestyrelsen har holdt fire møder i årets løb. 29. april 2011 med hovedvægten på en konstituering, sæsonstart, overdragelse af varesalget og beslutning om Æres-væggen. Konstitueringen blev noget speciel, idet Torben som kasserer ikke ønskede at følge bestyrelsen beslutning om fuldmagter. Da andre af den valgte bestyrelse ikke ønskede at besætte kasserer posten, valgt vi en ekstern kasserer, nemlig Jan Amnitzbøl Krusell. Og som nogen måske har spottet, så er det min bror. For at undgå habilitetsproblemer indførte jeg fra samme dag den regel, at alle udbetalinger til kassereren og til formanden, skulle forlods godkendes af næstformanden. Den beslutningen er referat-ført i det følgende bestyrelsesmøde. Det er efter mine bedste opfattelse således, at generalforsamlingen sammensætter bestyrelsen, men at det så til gengæld er bestyrelsen der løser de udfordringer og opgaver, der ligger mellem generalforsamlingen. Der er intet i vores vedtægter som forhindrer ansættelse af en ekstern kasserer. Jeg skal her henstille til generalforsamlingen, at drøftelse af kasserer kvalifikationer afventer fremlæggelse af regnskabet. De øvrige beholdt deres pladser og Torben blev menigt medlem af bestyrelsen. 25. juli 2011 med hovedvægten på økonomisk status og struktur. Strategi for varesalget, støttemedlemmer og medlemskartotek.

8 30. oktober 2011 med hovedvægten på Årsskriftet, udstillings tema 2012, H3, regler for satellitsalg og vores 20-års jubilæum 2. maj januar 2012 primært med vinterens arbejde og økonomi status, herunder foreløbig regnskab for driften og varesalget i Og vi prøvede noget nyt, nemlig at lave en mini evaluering af bestyrelsesarbejdet. Vi skal turde at tage vores samarbejde op til drøftelse og åbent fortælle hinanden hvordan vi bliver endnu bedre til at drive FN Museet. Der har været afholdt to møder i Forsvarets Museumskomite (FSV MUKO), hvor vi har fået fast sæde. H.h.v. den 3. maj og den 16. november. FN Museet er vært ved komiteens næste møde den 25. april. Derudover har vi deltaget i et møde med DSI Frøslevlejren i december. Her blev drøftet alternative opvarmningsmåder det ser ud til at vi hen af vejen kan få fjern-varme i stedet for den dyre el-varme altså hvis vi vil betale etableringen. Også lejrens flagreglement blev drøftet og fastlagt. Sluttelig i opremsningen, kan jeg oplyse at museets fane har deltaget i to store arrangementer. Dels indvielsen af monumentet på Kastellet den 5. september og dels ved H.M. Dronningens regentjubilæum i København den 14. jan. i år. Årets indsatsområder: Vi har her i vinters opdateret museet lidt og tilført Libanon (UNIFIL) missionen, særudstillingen om Albanien (AFMP) og lidt om den nyeste mission i Libyen. Og så har vi etableret en helt ny afdeling i H3 kaldet vores satellitudstilling om Afghanistan, Irak og lidt FN i Afrika med reklame for FN Museet. Det er blevet en stand alone udstilling, som er kommet i stand efter aftale med Hjemmeværnsmuseet vi har gratis husleje mod at hjælpe dem med rådgivning og lidt PR samarbejde. Udstillingen er sponsoreret af 8 mil. kroners puljen og Forsvarets Mediecenter. Vi arbejder i disse timer også på en unik medaljeudstilling med god hjælp fra DANILOG. Den kommer forhåbentlig til at indeholde et eksemplar af hver slags danske medalje tildelt dansk personel. Æresvæggen forventes at blive afsløret på vores 20-års åbningsjubilæumsdag den 2. maj. Den vil indeholde et portræt (navn, billede, medalje og indstilling for dåden) af alle de danske soldater og politifolk der siden 1948 har modtaget dekoration for Tapperhed. D.v.s. Den kgl. Belønningsmedalje for international tjeneste og siden 1994 forsvarets Tapperhedsmedalje eller Tapperhedskors. Æresvæggen er sponsoreret af De Blå Baretter. Sent på efteråret startede vi et skoleprojekt med Aabenraa Kommunes skoler. De fik gratis adgang formidlet via skoleforvaltningen. Ordningen vil fortsætte i den kommende sæson. Grundet den sene iværksættelse kom der kun en skole, men vi har forventninger til flere i denne sæson. 20-års åbningsjubilæum: Den 2. maj kan vi fejre 20 året for FN Museets åbning. Det vil vi fejre med gratis adgang den dag, et arrangement med en åbningstaler og afsløringen af

9 Æresvæggen. Museets protektor H.K.H. Prinsgemalen har desværre ikke kunnet være til stede, ej heller H.K.H. prins Joachim, der åbnede FN Museet. Så vi overvejer i øjeblikket om ikke det skulle være et regionalt arrangement. I skal i hvert fald alle være velkommen den dag. Støttemedlemmer: Vi har mange trofaste støttemedlemmer der år efter år troligt støtter museet. Vi har også en del foreninger og organisationer der støtter med 700 kr. om året den gruppe vil vi gerne udvide. Der findes en del soldaterforeninger og lokalafdelinger i de faglige organisation, der kunne/ønsker at være med. Som noget unikt er næsten alle DBB lokalafdelinger medlem. Nyheden her er, at vi har startet nogle Super-støtter. De skal betale kr. pr. år og vil til gengæld komme på en særlig tavle i indgangen, på vores hjemmeside og i årsskriftet med logo. De første har allerede meldt sig. Målgruppen er små firmaer, lokale firmaer og de faglige organisationer. Kun fantasien vil sætte grænsen, dog skønner vi ikke, at ville overstige 40 firmaer for så tror vi at ideen bliver udvandet og dermed uinteressant. De første 6 er hjemme og på tavlen. Ressourcepersoner: Jysk Emblems konsulent i medaljespørgsmål KP Anker Sewohl, har meldt sig under fanerne, også min gamle rekrut Jonni Anker der har en af Danmarks største samlinger af ærmemærker har meldt sig. De har begge allerede ydet deres første indsats for museet. Varesalget: Varesalget er overgået til mig. Jeg har tilladt mig at indføre nogle retningslinjer og strategier for driften af varesalget. Det skal giver overskud og det skal være rimeligt relevant. Vi har også etableret såkaldte egne souvenirs så som museumsmønten (den bør I alle købe), nøgleringe, kuglepenne og køleskabsmagneter med vores logo på. Museumsmønten er et forsøg og hvis det går godt, har vi lagt grunden til et unikt samleobjekt, og en årlig variant af mønten. Vi har allerede solgt næsten 100 mønter altså inden vi åbner museet. Satellitsalg betyder, at vi har gode venner af museet, der i andre fora sælger vores produkter, alene med det formål at gøre FN Museet en tjeneste. Det har givet en øget omsætning og flere gode venner. Det skal også ses som en form for ekstern reklame. Og varesalget er fast på de arrangementer som samler veteranerne rundt om i landet. Økonomi: I januar 2011 troede vi at vi havde kr. i overskud for året Da vi nåede forbi revisoren, var resultatet et underskud på kr. Selvfølgelig havde vi da iværksat sidste vinters arbejde og brugt penge ca kr. Trods dette kommer vi ud med et overskud i 2011 på ca kr. Det skyldes primært en øger sponsorering, en øgning af støttemedlemmer samt en meget beskeden tilbagegang af entre indtægter. Vi har i 2011 haft en omsætning på ca kr. Kassereren vil redegøre helt detaljeret for regnskabet.

10 Varesalget har haft en omsætning på ca kr. Og rent teknisk kommet ud med et underskud på ca kr. Det skal dog ses i lyset af, at vi har overført kr. til museet og samtidig oparbejdet et salgbart varelager for ca kr. som er betalt! Også her vil kassereren redegøre for alle detaljerne Alt i alt kan vi godt være vores økonomi bekendt. Udfordringer: Vi har stadig nogle spændende udfordringer. Nu hvor vi har styr på medlemskartoteket, økonomien, besøgstallene og indretningen af museet, går udfordringerne på at øge støttemedlemmerne, såvel de personlige, foreningerne og vores nye superstøtter. En bedre markedsføring for at øge besøgstallet. Lige nu står de militære medier i kø for at skrive om os og det skal de fortsat få lov til. Åbningen er blevet en god historie, 20-års jubilæet og Æres Væggen bliver det. Mine sidste års visioner, om at fordoble besøgstallet, må jeg nok revidere lidt det bliver en sej en, men det skal nok lykkedes hen af vejen. H3 der bliver med gratis adgang, forventes besøgt af over gæster årligt Nye tiltag: Personlige beretninger: Hver af de store stande har fået en tavle hvorpå vi vil offentliggøre så mange personlige beretninger som muligt. Ideen er at skaffe så mange enkeltstående beretninger om en episode, en enkelt dag eller en særlig hændelse, at vi på den måde kan skrive missionernes historie. De må hver i sær ikke fylde mere end to A4 sider, hvor vi vil eksponere de to og hænge resten op i laminerede lommer, så vores gæster selv kan blade i dem. Der store rokaders tid skal have en pause det skulle gerne give plads til en mere museal bearbejdning af vores mange flotte stande i museet. Og så vil vi etablere en web-shop i forbindelse med varesalget på vores hjemmeside. Det kunne betyde en øget omsætning og overskud til museet. En ny hvervefolder er på vej da ikke alle kan sælge sand i Sahara, vil denne nye hvervefolder hjælpe, så vi alle kan skaffe nye støttemedlemmer. Generalforsamlingen i arbejdstøjet: Markedsføring, udvikling og fundraising kan vi sagtens alle deltage i ja vi bør måske ligefrem deltage i det. At sprede det glade budskab om et af Danmarks mest spændende museer, er en ting vi alle kan hjælpe med til, enten i klubben, i lokalavisen, i familien og omgangskredsen eller bare i sit nærsamfund. Visioner og fremtiden: Det er min store vision at FN Museet, på en gang er både et historisk museum, men at det også samtidig skal afspejle nutiden, med de nyeste missioner på den måde kan vi få en plads i danskernes hverdag. Tak:

11 Jeg vil slutte min beretning med at sige tak til alle dem som har gjort dette FN Museum mulig. Tak til kustoderne for et utrætteligt arbejde år efter år. I er fundamenter for dette museum. Tak til alle vores støttemedlemmer. Tak til præsidiet for jeres vilje til at være med. Tak til bestyrelsen for et konstruktivt samarbejde. En stor tak til alle I der står bag aktørerne (familierne). Tak til alle vores samarbejdspartnere. De Blå Baretter, Hjemmeværnsmuseet, DANILOG, Veterancentret i Ringsted, Kammeratstøtteordningen og Forsvarets Mediecenter. Og jeg vil lige sige til vores kustoder: I er uovertrufne! Under forudsætning af at I genvælger mig, vil jeg glæder mig til at tage hul på endnu et par år, hvor vi skal være STIFINDERE og ikke FEJLFINDERE. Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen. Per Amnitzbøl Rasmussen formand FN Museet

12

13

14

Formandsberetning April 2011 marts 2012

Formandsberetning April 2011 marts 2012 FN Museet i Frøslevlejren Per Amnitzbøl Rasmussen Formand Den 31. marts 2012 Formandsberetning April 2011 marts 2012 Velkommen: Allerførst velkommen til generalforsamlingen 2012 og velkommen til en sæson

Læs mere

FN Museet i Frøslevlejren Per Amnitzbøl Rasmussen Formand Den 2. april 2011. Formandsberetning April 2010 april 2011

FN Museet i Frøslevlejren Per Amnitzbøl Rasmussen Formand Den 2. april 2011. Formandsberetning April 2010 april 2011 FN Museet i Frøslevlejren Per Amnitzbøl Rasmussen Formand Den 2. april 2011 Formandsberetning April 2010 april 2011 Velkommen: Allerførst velkommen til generalforsamlingen 2011 og velkommen til en sæson

Læs mere

FN Museet er vært ved næste møde den 25. april 2012 C) Andre: JFP har undersøgt blankvåben tilladelse til Museet vi vil modtage noget inden længe.

FN Museet er vært ved næste møde den 25. april 2012 C) Andre: JFP har undersøgt blankvåben tilladelse til Museet vi vil modtage noget inden længe. Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 16. januar 2012, kl. 12.00. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR), Jan Amnitzbøl-Krusell (JAK) Jørgen Fried Pedersen

Læs mere

Ekstra ordinær generalforsamling.

Ekstra ordinær generalforsamling. FEB 2013 Ekstra ordinær generalforsamling. Hermed indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling i FN Museet. Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 11.00 i Frøslevlejren i Barak W7. Dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 28 marts 2009 kl. 11.00.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 28 marts 2009 kl. 11.00. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 28 marts 2009 kl. 11.00. Formanden Per Hj. Jakobsen bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden foreslog P.B. Krogh

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 23. marts 2015 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 23. marts 2015 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 23. marts 2015 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen TORDENSKIOLDSDAGE Forord

Vedtægter for foreningen TORDENSKIOLDSDAGE Forord Vedtægter for foreningen TORDENSKIOLDSDAGE 1717 Forord TORDENSKIOLDSDAGE har eksisteret siden 1998, og den udvikling som dagene har gennemgået har vist, at der er behov for en gruppe, som kan støtte op

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 25. marts 2017 kl

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 25. marts 2017 kl Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 25. marts 2017 kl. 13.00. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til Ruth fra KFUM

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 1. Navn. Foreningens navn er: Ikast og omegns Motor Klub. Forkortet til IMK 2. Formål. Foreningens formål er at samle alle sportsinteresserede i en forening

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 25. juli 2011, kl. 10.00. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Knud Spangsø (KS),

Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 25. juli 2011, kl. 10.00. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Knud Spangsø (KS), Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 25. juli 2011, kl. 10.00. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Knud Spangsø (KS), Per A. Rasmussen (PAR), Bent Johansen (BJ), Jan Amnitzbøl-Krusell

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere