Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant"

Transkript

1 Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

2 Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant. Den største anerkendelse og klap pa skulderen du kan fa er dine kollegaers tillid. Der er mange som har prøvet det og som ved af erfaring, at tillidshvervet godt kan virke lidt overvældende, især i begyndelsen. Et utal af muligheder, udfordringer og opgaver venter foran dig. Som tillidsvalgt pa en arbejdsplads er du en central person, og betragtes i hverdagen som vores, EFK s, ansigt ud af til. Vi bakker normalt altid op omkring vores tillidsvalgte inden for de rammer der er bestemt for udøvelsen af dit hverv. Du kan altid hente hjælp og vejledning i din fagforening, som ogsa er stedet, hvor du kan være med til skabe et godt netværk. I dit nye tillidshverv er der et utal af muligheder, udfordringer og ikke mindst tilbud om uddannelse. Du opfordres til snarest muligt at søge grunduddannelsen gennem din fagforening. Sa er du godt i gang. Med denne lille velkomstpjece ønsker vi at give dig en første orientering om, hvad tillidshvervet kan betyde, og som kan hjælpe dig godt pa vej. Velkommen, god arbejdslyst, og held og lykke med dit tillidshverv. Bo Erik Kjærulf Formand for EFK

3 Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten - nøglen til indflydelse og udvikling Dit tillidshverv indebærer mange spændende muligheder, udfordringer og opgaver. Som tillidsvalgt er du en del af livsnerven i dansk fagbevægelse. Du taler kollegaernes sag overfor arbejdsgiveren. Du repræsenterer kollegaerne i forhold til deres fagforening, men samtidig er du ogsa bindeleddet den anden vej - fra fagforeningen til dine kollegaer og arbejdsgiver. Du er med andre ord valgt som ba de dine kollegaers og EFKs helt centrale nøgleperson i mange forhold. Tempoet i samfundet, samt pa arbejdspladsen er meget højt - forandringer sker hele tiden. Som tillids og arbejdsmiljørepræsentant vil du møde nye udfordringer og opgaver, som stiller krav til din faglige viden og personlige gennemslagskraft. Handlekraft, fleksibilitet og samarbejde er nøgleord. Din evne til samarbejde og forhandling vil blive sat pa mange prøver - men husk altid, at du har et netværk, du kan trække pa. Du har kollegaernes opbakning - og du kan altid finde kompetente folk i din fagforening, som kan give gode ra d. Husk: Intet kommer af sig selv! Ingen kan alt, meget kan læres, og erfaringen kommer med tiden. Tænk før du taler! Når du siger noget, så sig sandheden. Så kan du altid huske, hvad du har sagt!

4 Udfordringer og opgaver Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten er kollegaernes talerør. Gennem forhandling med arbejdsgiveren arbejder du for at forbedre løn og arbejdsvilka r. Gennem samarbejde og indflydelse kan du pa virke din arbejdsplads udvikling og fremtid til gavn for kollegaerne. Mange af opgaverne kan løses i et godt samarbejde mellem arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten pa den ene side og arbejdsgiver pa den anden. Ved at løse konflikter og uenigheder imellem kollegaerne, samt arbejdsgiveren og kollegaerne i mellem, opna r du resultater til gavn for alle. Du lærer overenskomsten og samarbejdsaftalen at kende og fa r kendskab til de love og aftaler, som gælder for arbejdsmarkedet. Du kan optræde som en kompetent samarbejdspartner i mødet med arbejdsgiveren. Du kommer med konstruktive løsninger til udvikling af virksomheden og dine kollegaer. Som bindeleddet mellem ledelsen og dine kollegaer formidler du ide er, ønsker og informationer. EFK bakker dig op, na r du sørger for, at dine nye kollegaer bliver medlem af fagforeningen. Det er ogsa i fagforeningen du kan fa støtte og ra d og vejledning til at klare de mange opgaver pa arbejdspladsen. For eksempel at sikre, at jeres lokalaftale/overenskomst bliver overholdt. I takt med at du fa r mere erfaring med at ha ndtere de mange udfordringer og opgaver, vil du efterha nden komme til at opleve, at problemer vil ændre sig til udfordringer. Ga pa opdagelse i dette spændende univers, og deltag i de uddannelser, som EFK og Serviceforbundet tilbyder dig. Vidste du, at der i EFK er registreret: 129 tillidsrepræsentanter 185 Arbejdsmiljørepræsentanter

5 Roller og udfordringer Du fa r mange spændende opgaver som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. Det er en stor udfordring som giver dig mange muligheder for en ba de faglig og personlig udvikling. Du kommer i centrum, skal hele tiden have fingeren pa pulsen. Du har mulighed for at argumentere for dine og kollegaernes ønsker/krav. Du udvikler dine evner som lytter, ra dgiver og vejleder - ikke alene pa det faglige plan, men ogsa pa det personlige plan. Du fa r tillid, selvtillid og vil være i stand til at træffe beslutninger. Du bliver bedre til at samarbejde, koordinere og formidle. Du søger viden, kunnen og holdninger- og du deltager i kurser og følger med i den fagpolitiske udvikling. Du udvikler dig som strategen, der tænker fremad. Du skal sikre at dine kollegaer er medlem af EFK. Du skaber faglige aktiviteter pa arbejdspladsen. Du bliver en igangsætter og leder processer. Du lærer hvordan du skal handle, hvis overenskomsten eller regler pa arbejdspladsen ikke overholdes. Du bliver inspirator og dynamo for det faglige arbejde. Dig som en del af fællesskabet Du er en del af fællesskabet og sammenholdet i EFK, men repræsenterer ogsa Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning (ESL) samt Serviceforbundet, og de værdier vi alle sta r for. Det giver styrke til at bevare goderne og styrke til at arbejde for et sundere og bedre arbejdsliv. Styrke til udvikling og indflydelse for de kollegaer, du repræsenterer. Husk: Vi har alle brug for hinanden! Der er fremtid i fællesskab!

6 Familien Dit bagland er utroligt vigtigt! Som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant vil du erfare, at du skal bruge mere tid pa andre mennesker, nemlig dine kollegaer men ogsa i fagforeningen. Her er det vigtigt, at du ikke bliver splittet i mellem det, der betyder allermest for dig - din familie og din arbejdsplads! Din familie og dine venner har et naturligt krav pa en del af din tid. De vil ikke nøjes med at være sekretær for dig, for eksempel at passe telefon eller blot give besked videre. De vil kræve at du er nærværende og engageret i deres liv - jeres liv! Der skal være plads til begge dele. Du vil sandsynligvis opleve, at der ofte mangler tid til at na det hele, sa derfor kan du lige sa godt fra begyndelsen prioritere den tid, du har til ra dighed. Du, din familie og din arbejdsplads skal jo gerne fungere i et positivt samspil. Det er derfor vigtigt, at du holder din familie og venner underrettede om, hvad du bruger tid pa. Fortæl om din rolle som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. De fleste mennesker er nysgerrige og interesserede i hinanden. Det gælder ogsa din familie din ægtefælle, dine børn og dine venner. Fortæl hvad der sker, om glæderne og om udfordringerne, ogsa na r det er svært. Fortæl om det, der sker med din egen udvikling, for eksempel om de nye ting, du erfarer og lærer. Husk at afsætte tid til familieliv og til Aktiviteter i fritiden. Det indebærer nødvendig planlægning, sa din familie oplever dit tillidshverv som en gevinst i stedet for et tab. Din familie vil pa den ma de blive ved med at være en støtte for dig, især na r de kender forma let med dit arbejde. Nemlig at skabe bedre vilka r for dig og dine kollegaer og dermed ogsa for din familie.

7 Arbejdspladsen Pa arbejdspladsen er du kollegaernes talerør. Dine kollegaer forventer, at du medvirker til at skabe bedre løn- og arbejdsvilka r. Du medvirker til at udvikle samarbejdet. Det betyder, at du pa samme tid skal rejse krav pa kollegernes vegne og være den, der formidler et udviklende samarbejde med arbejdsgiveren. Dit arbejdsfelt spænder vidt! Lige fra lokale lønforhandlinger over personalepolitik og til sociale spørgsma l fra dine kolleger. Fra diskussioner om arbejds- tilrettelæggelse over ferieplaner til spørgsma l om barselsplaner, pensionsordninger og meget mere. Arbejdsmiljøet har altid været en væsentlig faktor i hverdagen, og uanset hvad man er valgt til, sa er samarbejdet ogsa dette omra de vigtigt. EFK anbefaler at arbejdsmiljørepræsentanterne sidder med i klubbestyrelserne, sa ledes at der altid kan samarbejdes. Du har et netværk Husk altid at inddrage og informere dine kolleger om de udfordringer og glæder, du oplever. Ofte vil de komme med gode ide er, men stil ogsa krav til dem om at engagere sig i deres hverdag. Hvis der er en klub pa din arbejdsplads, vil klubben være et godt forum for inddragelse af dine kolleger. Na r du er i tvivl om et spørgsma l, eller hvordan du skal ha ndtere et problem, er der altid hjælp at hente hos EFK. Husk: Du skal ikke være ekspert og dermed risikere at slide dig op på spørgsmål, andre måske allerede har et svar på. Gennem møder og uddannelse vil du ogsa møde andre tillidsvalgte. Her skaber du gode kontakter, der kan være dit faglige netværk uden for din virksomhed og din lokale afdeling. Vidste du, at der i EFK er ca medlemmer

8 Hvordan kommer du videre Der gives ingen færdige opskrifter pa, hvordan du bliver en dygtig tillidsrepræsentant. Du er valgt af dine kolleger pa de egenskaber, du har. Hver arbejdsplads har sin egen kultur. Pa mindre arbejdspladser afgøres tingene pa stedet. Pa større virksomheder forega r samarbejdet i Samarbejdsudvalget (SU) eller i et Virksomhedsnævn (VN). Det kan være en svær balancekunst at være tillidsrepræsentant i en tid, hvor ansvar og kompetence i stort omfang uddelegeres til medarbejderne og alligevel ikke. Det er positivt, at jobbene udvikles med mulighed for større indflydelse til de ansatte og respekt for deres viden. Samtidig bliver det mere vigtigt, at der hele tiden indga s klare aftaler mellem arbejdsgiver og tillidsrepræsentanten. Du fa r mange opgaver, der gør det vigtigt for dig, at udtrykke dig klart og tydeligt. Du vil kommunikere med mange forskellige mennesker. Det handler om at blive forsta et og taget alvorligt. Din gode kommunikation og formidling giver dig samlet en større styrke og gennemslagskraft. Tal og skriv derfor lige ud ad landevejen. Det er ma ske ikke sa ligetil, na r du er nyvalgt, men du vil opdage, at det virker bedst. Gennem uddannelse fa r du styrket dine færdigheder pa dette omra de, og det giver dig større respekt og opbakning blandt kolleger og hos arbejdsgiver. Ja, sa mænd ogsa i familien og blandt venner!

9 Din uddannelse Et samfund der er i hastig forandring - og din centrale rolle - giver ba de nye opgaver og behov for dygtiggørelse og uddannelse. Uddannelse gør dig bedre i stand til at løfte opgaverne som tillidsvalgte og det bliver samtidig en del af din faglige og personlige udvikling. Som nyvalgt tillids- og arbejdsmiljørepræsentant kan du begynde med enten et Introkursus i ESL, eller starte pa grundkurserne inden indenfor Serviceforbundets dækningsomra de. Na r du har været pa grundkursus 1 og 2, vil der være mulighed for diverse kurser i Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) Du kan hente info og inspiration om diverse kurser i din fagforening eller finde dem pa eller pa Tal ligeledes med den uddannelsesansvarlige i afdelingen. Det er vigtigt, at du forhandler en uddannelsesaftale med din virksomhed, sa du fa r kan aftale om frihed til uddannelsesforløb over en aftalt periode. En sa dan aftale kan indeholde alt fra fa ugers frihed til mere individuelle aftalte perioder og ma ske med betaling af løn. Undervisningen bygger pa deltagernes forudsætninger, og der arbejdes med kendte problemstillinger i hvervet som tillidsvalgt, overenskomsterne, virksomhedsforhold, arbejdsmiljøet og det omliggende samfund. Vidste du, at der på Serviceforbundet kurser i 2012 deltog 733 fagligt aktive Heraf 598 mænd og 135 kvinder blev brugt ca kursusdage Kurserne fandt sted Lo-skolen (Konventum, Helsingør) på lokale kursussteder i din afdeling eller region

10 Samarbejdet imellem tillids- og Arbejdsmiljørepræsentanterne er vigtigt! Der er brug for et meget tæt samarbejde mellem tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten pa arbejdspladsen for at koordinere miljø- og overenskomstspørgsma l. Der er ofte brug for ba de en faglig og arbejdsmiljømæssig vurdering af problemerne. Sørg derfor for at holde fast kontakt med arbejdsmiljørepræsentanten/erne Det omfatter for eksempel: Tilrettelæggelse af uddannelse af medarbejderne i virksomheden. Sygefraværspolitik, for eksempel procedurer for langtidssygemeldte kolleger og muligheder for oprettelse af fleksjob. Alkoholpolitik i virksomheden. Aftaler om holddrift, ubekvemme arbejdstider, akkord, bemanding og hvileperioder. Pauser, arbejdstøj eller indretning af nye arbejdslokaler. Det er derfor vigtigt, at I mødes tit, gerne aftaler med faste mødetidspunkter. Her opstiller I fælles ma lsætninger mellem jer. Husk altid at fa aftaler med arbejdsgiveren pa skrift, enten i form af referater eller anden skriftlig aftale.

11 Fakta om EFK EFK organiserer medlemmer beskæftiget indenfor hovedområderne: Boligselskabernes Landsforening. (BL) Dansk Industri. De Private Boligselskaber. Stat & Kommunen. Samt flere af de store udbydere på Ejendomsservice området. Gårdmænd, viceværter, ejendomsfunktionærer, varmemestre, ejendomsmestre, ejendomsservice-medarbejder/medhjælper, ejendomsservice-assistenter/teknikkere, ledende ejendomsfunktionærer, lokalinspektører, firefighters. Ja kært barn har mange navne. Helga Larsens Plads Vanløse Telefon Fax

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

En værktøjskasse om Konflikthåndtering

En værktøjskasse om Konflikthåndtering En værktøjskasse om Konflikthåndtering Lær konfliktpyramidens hemmeligheder at kende! Så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter 02 Forord En arbejdsplads uden uenigheder

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere