Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant"

Transkript

1 Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen

2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til et tillidshverv er en betydelig anerkendelse og et stort klap på skulderen fra de kolleger, der har valgt dig, og som nu står bag dig. Sammen kan I gøre en forskel for at løfte opgaven med at skabe et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø på jeres virksomhed. Men du skal vide, at et utal af muligheder, udfordringer og uddannelsesmuligheder ligger foran dig. Du skal også vide, at du udgør en af nøglepersonerne i en stor og landsdækkende organisation. Du kan hente hjælp og vejledning i din lokale 3F afdeling, og her kan du blive en del af et større netværk af Arbejdsmiljørepræsentanter i dit lokalområde og måske også blive medlem af det lokale arbejdsmiljøudvalg. Adgang til viden er magt, så derfor: Hold dig ikke tilbage, men benyt dig af at have en stærk faglig organisation i ryggen. Held og lykke med indsatsen for at forbedre arbejdsmiljøet til gavn for dine kolleger og for den virksomhed, du arbejder på. Per Christensen Forbundsformand 2

3 Nyvalgt Der er et par grundlæggende forhold omkring hvervet som arbejdsmiljørepræsentant, som kan få stor betydning i dit videre arbejde: l Arbejdsgiveren har ansvaret for, at reglerne om sikkerhed og sundhed bliver overholdt i det daglige arbejde på din virksomhed. Som arbejdsmiljørepræsentant er du en del af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation. Jeres rolle er at rådgive virksomheden om alle forhold, der har eller kan få betydning for arbejdsmiljøet. I fællesskab lægger I planer for både det daglige arbejdsmiljøarbejde og for de kommende års arbejde på arbejdsmiljøområdet. l Et vigtigt redskab for indsatsen for et godt arbejdsmiljø er virksomhedens arbejdspladsvurdering, bedre kendt som APV. Gennem en bevidst og systematisk brug af APV en kan der ske holdbare og dokumenterbare forbedringer af arbejdsmiljøet. Men det er også centralt i arbejdsmiljøindsatsen, at der tænkes mere langsigtet. Derfor skal I også lægge planer for de kommende års arbejdsmiljøarbejde. I skal opstille mål, og I skal konstatere om målet - eller målene - er nået! l Det er vigtigt, at du og dine kolleger står samlet om opgaven. Du er ikke stærkere i din rolle over for ledelsen, end dine kolleger gør dig til. Nok så gode argumenter og nok så klare regler er ikke meget bevendt, hvis de ikke overholdes og bakkes op af ledelse og medarbejdere. l Du har meget gode muligheder for at få støtte og hjælp til arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant i din lokale 3F-afdeling. Og du kan blive en del af et netværk af arbejdsmiljørepræsentanter på andre arbejdspladser i dit nærområde. 3

4 Arbejdsmiljøorganisationen Det er arbejdsgiverens ansvar, at Arbejdsmiljøsorganisationen altid har mulighed for og tid til - at opfylde sine opgaver i henhold til arbejdsmiljøloven. Ledelsen er derfor forpligtiget til at samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanterne. Den arbejdsmiljøorganisation, som du som arbejdsmiljørepræsentant er nøgleperson i, har til opgave at samarbejde med virksomhedens ledelse om arbejdsmiljøforbedringer. Arbejdsmiljøorganisationen skal derfor inddrages i virksomhedens planlægning i alle spørgsmål, der kan have en betydning for arbejdsmiljøet. Det indeholder spørgsmål som organisationsændringer, indkøb af nye maskiner eller brug af nye redskaber, indretning af arbejdspladser og tilrettelæggelsen af arbejdet. På den måde bliver det muligt for virksomhedens ledelse at træffe arbejdsmiljørigtige beslutninger på centrale områder i virksomhedens planlægning og drift. Som arbejdsmiljørepræsentant er du medlem af en arbejdsmiljøgruppe. Det betyder, at du i det daglige sammen med lederen i gruppen skal arbejde for det bedst mulige arbejdsmiljø. Det er ikke dig, der skal finde løsninger på alle problemer, men dig, der sammen med lederen, skal vurdere om forholdene er gode nok og eventuelt sammen foreslå løsninger. På lidt større virksomheder (med 35 eller flere ansatte) indgår arbejdsmiljøgruppen i arbejdsmiljøorganisationen sammen med andre grupper, og der er et overordnet arbejdsmiljøudvalg, der har ansvaret for det overordnede samarbejde med den øverste ledelse. Arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages ved virksomhedens planlægning af arbejdsmiljøet. Den skal komme med bud på arbejdsmiljøregler, hvordan de ansatte skal instrueres i sikkerhed og sundhed, og gruppen skal medvirke aktivt ved vurderingen af årsagerne til eventuelle tilskadekomster. Desuden skal arbejdsmiljøorganisationen arbejde med virksomhedens arbejdspladsvurdering - APV. Arbejder du indenfor søfart eller offshore, skal du være opmærksom på, at nogle benævnelser og regler er anderledes. - Læs om dette på 4

5 Din rolle som arbejdsmiljørepræsentant Du er valgt som dine kollegers talerør over for ledelsen i alle spørgsmål om arbejdsmiljøet. I det daglige er det din opgave at overvåge arbejdsmiljøet og deltage i planlægningen af arbejdsmiljøarbejdet. Du skal holde øje med, at sikkerhedsreglerne fungerer, at nødvendige hjælpemidler er til stede, bliver brugt og fungerer efter hensigten, og du skal komme med forslag til forbedringer af arbejdsmiljøet. I det arbejde er der to vigtige hovedregler: l Sørg for at få opbygget et godt og konstruktivt samarbejde med ledelsesrepræsentanten i din arbejdsmiljøgruppe og gerne også med øvrige ledere og chefer. Du vil forhåbentlig snart erfare, at du kommer længst med tillidsfuldt og åbent samarbejde, og nogen gange kan en mindre forbedring vise sig at være meget mere værd end et langsigtet slagsmål begrundet i principfasthed. Der opstår jo nye udfordringer i arbejdsmiljøarbejdet, der skal løses igen i morgen. Det centrale er, at du kan vise overfor dine kolleger og din ledelse, at du gør en forskel. l På langt de fleste virksomheder samarbejdes der fornuftigt om sikkerhed og sundhed. Gode argumenter og sund fornuft nytter faktisk noget. Du skal dog også være parat til at stå fast på dine synspunkter, hvis samarbejdet i en periode halter lidt. Husk på, at et godt arbejdsmiljø ikke alene har stor betydning for dine kollegers helbred, et sikkert og sundt arbejdsmiljø er også af afgørende betydning for virksomhedens overlevelsesmuligheder. Derfor kan det være vigtigt at kunne argumentere også på ledelsens præmisser, altså påpege at virksomheden kan opnå betydelige økonomiske fordele ved at sikre et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 5

6 Brug dit netværk Som 3F er har du automatisk en række muligheder, der kan støtte dig i arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant. Opbakningen fra dine kolleger er central i hverdagen, og herudover kan du i din lokale 3F-afdeling finde personer, der har stor erfaring i at støtte dig i dit daglige arbejde med at skabe gode og sikre arbejdsforhold. De har stor viden og erfaring om arbejdsmiljøarbejdet og kan derfor give dig råd og vejledning, når du har behov for det. Som 3F arbejdsmiljørepræsentant har du mulighed for at trække på et omfangsrigt netværk af viden, praktisk erfaring og engagerede kolleger landet rundt. Udover at bruge din 3F-afdeling som videncenter råder 3F på landsplan over adgang til en række eksperter, der kan medvirke til at finde den rigtige løsning. 3F centralt har ligeledes et arbejdsmiljøpolitisk team, der kan bistå med viden om love og regler. Viden er en vigtig forudsætning for arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant. Derfor bør du så vidt muligt altid være opdateret på viden. Det kan du bl.a. blive ved at tilmelde dig et af 3F s arbejdsmiljøkurser. På disse kurser opnår du ikke alene ny viden om udviklingen inden for arbejdsmiljølovgivning, regler og arbejdsmetoder. Du møder også en række ligestillede kolleger fra andre virksomheder. Her kan du høre om andres erfaringer med løsning af arbejdsmiljøproblemer. På disse kurser og på fyraftensmøder, konferencer og lignende har du gode muligheder for at skabe dit eget netværk af personer med bred viden om arbejdsmiljøarbejdet. Uddannelse Som arbejdsmiljørepræsentant skal du gennemgå Den Lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse. Som navnet antyder, er det et lovkrav, at alle medlemmer af en arbejdsmiljøorganisation skal have gennemgået uddannelsen. Din virksomhed skal tilmelde dig uddannelsen, og denne skal være fuldført senest tre måneder efter, at du er blevet valgt. Det er din arbejdsgivers ansvar, at du bliver tilmeldt uddannelsen, ligesom virksomheden skal betale alle omkostninger i forbindelse med din deltagelse. Du må ikke miste indtjening ved deltagelse eller på anden måde få forringet dine arbejdsmæssige vilkår. Uddannelsen varer tre dage (22 timer) og gennemføres efter en særlig undervisningsplan, der er fastlagt af Arbejdstilsynet. Herudover skal din 6

7 arbejdsgiver tilbyde dig to dages supplerende uddannelse indenfor dit første år som arbejdsmiljørepræsentant. Der er ingen formkrav til, hvordan uddannelsen skal afvikles, men indholdet skal give dig bedre viden og flere kompetencer i arbejdsmiljø arbejdet. Herudover skal arbejdsgiveren hvert år tilbyde dig minimum 1½ dags supplerende uddannelse. Her er der heller ingen formkrav, men indholdet i uddannelsen skal relatere sig til de arbejdsmiljøproblemer, I i fællesskab har besluttet at arbejde med. Hvis de 1½ dag ikke afvikles indenfor perioden på et år fra valgdato, har arbejdsgiveren ret til at betragte retten som forspildt for det år. Ledelsen har ansvaret for, at der er udarbejdet en kompetenceudviklingsplan for alle arbejdsmiljøorganisationens medlemmer. Emnerne for den supplerende uddannelse bør have et indhold, der relaterer til denne plan og medvirker til at løse de arbejdsmiljøproblemstillinger, der er på arbejdspladsen. Er du valgt inden for søfart eller offshore, skal du være opmærksom på, at der er en særlig arbejdsmiljøuddannelse. Kursusindholdet svarer dog på mange punkter til indholdet på land-arbejdspladsernes uddannelse. Som medlem af 3F har du et stort netværk til rådighed Vidste du, at der i 3F er: Mere end medlemmer 67 lokale fagforeninger med 91 tilknyttede servicekontorer 5 regionskontorer 1 forbundshus januar 2014 (CRM) 7

8 Forholdet til det øvrige faglige arbejde Som arbejdsmiljørepræsentant er du valgt ud fra Arbejdsmiljølovens bestemmelser. Du har altså et omfattende lovgivningskompleks i ryggen. Samtidig har du også mulighed for støtte fra en offentlig myndighed, nemlig Arbejdstilsynet. Under Arbejdsmiljølovens paraply findes et meget omfattende sæt bekendtgørelser og vejledninger, der har indflydelse på, hvordan arbejdsmiljøet skal håndteres på din virksomhed. På mange felter adskiller hvervet som arbejdsmiljørepræsentant sig derfor fra hvervet som tillidsrepræsentant. l Din funktion er bestemt af Arbejdsmiljøloven, mens tillidsrepræsentantens funktion er afhængig af aftaler mellem parterne. l Det er et lovkrav, at du skal inddrages i alle virksomhedens områder der har betydning for arbejdsmiljøet. Tillidsrepræsentanten skal i et vist omfang orienteres. l Tillidsrepræsentanten repræsenterer et bestemt overenskomstområde, men du skal repræsentere alle ansatte i den afdeling eller det område, hvor du er valgt. l Som arbejdsmiljørepræsentant repræsenterer du alle inden for dit område, også kolleger der ikke er medlem af 3F. Tillidsrepræsentanten repræsenterer ofte en noget snævrere gruppe. Vidste du, at der på 3F kurser i 2013 deltog fagligt aktive. Heraf 71 % mænd og 29 % kvinder blev brugt ca kursusdage Kurserne fandt sted på 2 forbundsskoler på 2 konferenceejendomme ejet af 3F på lokale kursussteder i din afdeling eller region 8

9 Omvendt har du det tilfælles med tillidsrepræsentanten, at jeres virke har afgørende betydning for, hvordan forholdene er på jeres virksomhed. Det er derfor afgørende, at I kan samarbejde, og at I forstår og har respekt for hinandens muligheder og begrænsninger. Sørg derfor for at etablere en god kontakt med den eller de tillidsrepræsentanter, som er i det område, du dækker. Brug tillidsrepræsentanten som sparringspartner og aftal måske rollefordelingen ved løsning af konkrete problemer. På en lang række spørgsmål overlapper tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentantens opgaver jo hinanden. Tænk bare på arbejdstempo, ny teknologi, pauser, jobbeskrivelser, kollegiale stridigheder og så videre. 9

10 Baglandet Det er vigtigt, at du ikke føler dig alene med opgaven som arbejdsmiljørepræsentant. Sørg for, at du har kolleger på din arbejdsplads, som du kan tale med. Ikke blot om de konkrete arbejdsmiljøopgaver, men også om hvordan du har det med at skulle leve op til de krav, der er forbundet med hvervet som arbejdsmiljørepræsentant. Det er godt at have nogen at læsse af på. Du må heller ikke glemme dit private bagland. Arbejdsmiljørepræsentantarbejdet kan nogle gange tage mere tid og opmærksomhed end et almindeligt job. Der kan være problemer, som du går og ruger over, og ærgrelser, som du ikke helt kan lægge fra dig i fritiden. Det er derfor vigtigt at inddrage din familie og venner. De kan komme med gode råd og erfaringer. Husk også på, at de har krav på dig i privatlivet. Som valgt arbejdsmiljørepræsentant for dine kolleger, skal der være tid til at være et helt menneske, med både et arbejdsliv og et fritidsliv. Vidste du, at der i 3F er registreret: tillidsrepræsentanter arbejdsmiljørepræsentanter Januar 2014 (CRM) 10

11 Mere viden: Antallet af materialer om arbejdsmiljø kan virke ganske overvældende og uoverskuelige. Reglerne er mange og ikke altid lige let læste. Heldigvis er der mange, der tilbyder materialer med fortolkninger, vejledninger og gode råd og viden. For at undgå junglen kan vi anbefale dig at søge viden på følgende hjemmesider: l er 3F s side om arbejdsmiljø. Her kan du finde alt om regler for arbejdsmiljøorganisation og tilrettelæggelsen af arbejdsmiljøarbejdet på virksomhederne.»sitet«har også de seneste nyheder og kommentarer om aktuelle emner i arbejdsmiljøet. l Klik på Social og miljø og derpå på Arbejdsmiljø, så finder du en række emner, du kan bruge. l som giver dig adgang til det meste viden om arbejdsmiljø. l hvor du kan finde samtlige bekendtgørelser, vejledninger og oplysninger om Arbejdstilsynets indsats. l hvor du kan finde vejledninger indenfor netop den branche, du arbejder i. Vejledningerne på disse områder er alle godkendt af arbejdsmarkedets parter og er dermed med til at anlægge et niveau for Arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser, som både arbejdstagere og arbejds givere en enige om. l er Fiskeriets Arbejdsmiljøråds side. Her kan du blandt andet læse om de helt specielle regler, der gælder for fiskere. l er Søfartens Arbejdsmiljøråds hjemmeside. Her finder du relevant viden om arbejdsmiljøet til søs. l tillid.dk forbeholdt tillidsvalgte. Her kan du udveksle synspunkter og erfaringer med andre tillidsvalgte. Som adgangskode anvendes nem-id, eller der kan bestilles en adgangskode på forsiden af tillid.dk. Kære arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant.dk er nu tilgængelig på smartphone. Vi vil derfor bede dig sprede kendskabet til linket ved brug af vedlagte label med kode klar til scanning. På Arbejdsmiljørepræsentant.dk finder du en lang række af de vigtigste regler og redskaber for virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde, der er oplysninger om kurser og uddannelser og en lang række spørgsmål og svar om konkrete forhold i arbejdsmiljøarbejdet. Ikke mindst har sitet de seneste nyheder og kommentarer om aktuelle emner i arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljørepræsentant.dk retter sig mod 3F arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter og øvrige medlemmer på 3F arbejdspladser, men er også anvendelig for andre interesserede. Arbejdsmiljøpolitisk afdeling, 3F Arbejdsmiljørepræsentant.dk - Helt sikkert Scan koden og du er på! Arbejdsmiljørepræsentant.dk Arbejdsmiljørepræsentant.dk 11

12 Fakta om 3F Fagligt Fælles Forbund - i daglig tale kaldet 3F- er Danmarks største fagforening. 3F organiserer medlemmer beskæftiget indenfor hovedområderne: Industri Byggeri Privat service, Hotel og restauration Offentlige ansatte Grøn gruppe (herunder levnedsmiddel) Transport Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V Tlf.: Januar 2014 Varenr. 5514

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde Indhold 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 20 21 22 23 23 24 25 28 29 30 32 32 33 34 34 34 34 35 35

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere