God sommer til beboerne i T13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God sommer til beboerne i T13"

Transkript

1 God sommer til beboerne i T13 God sommer til beboerne i T13 Kære beboere i T13 Så er vi allerede nået halvt gennem sommeren. Den har været Du kan også finde referatet på vores nye HP4 hjemmeside typisk dansk. Fra tropenætter til regulære efterårsdage. Held- der lige er gået i luften. Der er stadig fejl på igvis har solskinsdagene været de fleste. hjemmesiden, og der mangler indhold. Hen over sommeren vil bestyrelsen arbejde med at få fyldt hullerne ud, således at vores Det har været et travlt forår for båd beboere og afdelings- hjemmeside bliver stedet, hvor man finder al relevant informa- bestyrelse. Vores store renovering, HP4 Eller GrønBy Strand tion om Vores GrønBy Strands projekt, og hvor vi kan have en er allerede nået til den første milepæl: Designmanualen for løbende dialog med hinanden om projektet. højhusene er færdig, og er blevet præsenteret for beboerne på et orienterende beboermøde. Lige nu arbejder vores arkitekter, Er vi ikke for sent ude med Højhusene er jo på Team DOMUS, med at færdiggøre de to sidste designmanual- plads? Tja, vi har skyndt os alt, hvad vi kunne, og husk på at det er. Den om lavehusene, og den om resten, dvs. udearalerne: kun er DOMUS forslag til det overordnede design af højhusene gårdene stier og cykelstier de grønne kiler og faktisk også der er på plads. Efter sommerferien skal vi i fællesskab tilrette pladserne mellem højhusene. de to sidste designaamualer, og det er kun begyndelsen. Næste faste er projekteringen af højhusene og derefter de grønne om- Referatet fra T13s orienterende beboermøde om designman- råder og til sidst lavhusene. I T13 har vi også ønsket at gå i gang ualen for højhusene er vedhæftet denne sommerhilsen. med nye badeværelser hurtigst muligt. Vi kommer til at mødes på mange år frem i tiden. God sommer Afdelingsbestyrelsen T13 1

2 Referat Af Orienterende Beboermøde om Højhusene i T13 Afholdt d. Deltagere: Fra afdelingsbestyrelsen: Fra BO-VEST: 22. juni 2015 kl i Selskabslokalerne, Tranumparken 3A I alt var fremmødt omkring 50 mennesker Karin Engraf, Claus Djervad, Hugo Thuge, Esther Genker, Kim Baage, Bitten Skotte, Miguel Loguerico, Sabrina Moustahy Thomas Helsted (projektleder), Lenette Nielsen (referent) Fra DOMUS arkitekter: Kommunikationsrådgiver, Grønby Strand: Dirigent: Heidi Cathrine Østergaard Ditte Kristensen Dorthe Larsen, bestyrelsesformand Tranemosegård 1: Velkomst Afdelingsbestyrelsens formand Hugo Thuge bød velkommen blik på at dække alle muligheder, som beboerne måtte stemme for på det kommende beboermøde. til det orienterende beboermøde, og understregede, at der ikke skulle træffes beslutninger på dette møde, men informeres omkring den forestående renovering af PCB-højhusene. Lenette Nielsen blev valgt til referent og Dorthe Larsen blev valgt til dirigent. Dagsordenen blev gennemgået og dirigent Dorthe Larsen bød velkommen til mødet. Uddybende forklaring: Thomas Helsted forklarede, at Skema A var en forhåndsgodkendelse fra Landsbyggefonden, der bestod af designmanualen, budget og finansieringsmodel. Skema A skulle godkendes på et beboermøde, derefter hos Brøndby Strand Kommune og til sidst skulle det sendes til Landsbyggefonden. Efter godkendelse hos Landsbyggefonden, skulle projektet sættes i udbud og påbegyndes. 2: Tidsplan T13 s nye projektleder hos Byggeafdelingen i BO-VEST, Thomas Helsted, præsenterede sig selv. Thomas Helsted gennemgik udførelsestidsplanen for helhedsplanen frem til 2024, og understregede, at planen ville blive tilpasset løbende, men at dette var udgangspunktet nu. Derudover orienterede han om historik og status på renoveringsprojektet. Fordi Brøndby Strand Parkerne havde fået tilsagn fra Landsbyggefonden i 2015 om støtte til PCB-højhuset, skulle Skema A ansøgningen være klar til højhuset inden udgangen af 2015 derfor kom renoveringen af højhuse før lavhuse og rækkehuse. I løbet af 2016 skulle der indhentes pristilbud fra entreprenører, hvorefter det ville være muligt, at se hvad projektet koster. Derefter skulle Skema B ansøgningen sendes til Landsbyggefonden om projektet, og byggeprojektets opstart blev forventet Status: BO-VEST afventede svar fra Landsbyggefonden på en til foreløbig ansøgning om renovering af PCB-højhuset, Tranumparken 1. Svaret forventedes at foreligge i august Herefter skulle Skema A udfyldes og sættes til godkendelse på beboermødet i september Det blev igen understreget, at beboerne kunne blive inddraget i processen fra designmanual til projektering, og at man får indflydelse ved at deltage i dialogmøder med DOMUS og på beboermødet. Historik: Ansøgningen var udarbejdet på baggrund af DOMUS arkitekters konkurrencevindende forslag, og var lavet med hen- 2

3 3: Designmanual DOMUS havde arbejdet videre med deres forslag. Udsigt mod Gennemgang af designmanualen for højhusene ved Heidi Cathrine Østergaard, DOMUS Køge Bugt var nu sikret for alle lejligheder med hjørnevinduer. Derudover havde beboerne afvist de indbyggede altaner præsenteret ved dialogmøderne, så nu blev der præsenteret tre nye forslag: Heidi Cathrine Østergaard viste den trykte designmanual, hvortil beboerne havde fået en kort, trykt gennemgang i forbindelse med indkaldelsen til mødet. Designmanualen var 270 sider, og man måtte hente den som en pdf på hjemmesiden nu. Man kunne også få den printet udgav ved henvendelse til Ejendomskontoret. 1. En basisløsning som i dag med en indbygget altan, kun i hjørnerne, og med vinduer, der kun gik ned til brystningshøjde. 2. En løsning med en skydedør mellem køkken og altan, der gav mulighed for at bruge de to rum sammen. 3. Valgfrihed mellem fire forskellige muligheder, hvor der Designmanualen var et rammeredskab for rådgivere, der kom efter DOMUS. Designmanualen skulle sikre, at beboernes beslutninger blev ført ud i livet, også af de efterfølgende arkitekter. Derfor forklares udviklingen af Brøndby Strand først, blev etableret vinterhave (lukket altan) og altan. Der kunne vælges fire forskellige muligheder, hvor fordelingen mellem vinterhave og altan varieredes. Skydedøre mellem altan og vinterhave. så nye rådgivere også forstår den historiske baggrund. DOMUS var søgt tilbage til det oprindelige udtryk for Brøndby Strand Parkerne det ensartede, men med variationer i de forskellige bygningstyper. Nye elementer er tilføjet. Bl.a. har der har været Hovedpunkter fra diskussionen vedr. facader og altaner Det blev bemærket, at hele hjørnet hvor altanerne nu var sat fast, afmonteres. Derfor var det muligt, at etablere nye altaner. fokus på pladserne mellem højhusene. De fire pladser bliver forskellige. Mellem Tranumparkens højhuse skabes markedspladsen, mens Ulsøparkens højhuse får en skovlysning. Der blev udtrykt bekymring omkring de nuværende betonmoduler og hvorvidt de kunne bære de nye altaner. Hertil blev der svaret, at alle tegninger og modeller var lavet i samarbejde med Om facader og altaner ingeniører og der ville ikke blive foreslået usikre altaner. Facader: DOMUS havde foreslået, at facadematerialer blev valgt i samspil med temaerne valgt til pladserne. De fire klynger af Der blev udtrykt bekymring omkring sikkerhed i forbindelse med vinduespudsning. DOMUS fulgte bygningsreglement, og alle forslag var lovlige i henhold til dette. tre højhuse skulle hver for sig være ens, og udtrykket i de fire klynger skulle harmonere. Solafskærmning og hele vinduer blev diskuteret, herunder om det var muligt, at etablere energiruder og intelligente ruder, der Den nuværende facade var ikke energieffektiv, og gav for store varmeregninger. Højhusene skulle have en helt ny, energirigtig klimaskærm. Det ville også sikre et bedre og mere stabilt selv hindrer at der kommer for meget lys ind i lejlighederne. Dertil blev det bemærket, at mobildækningen i højhusene skulle sikres. indeklima. Da nogle af mulighederne indeholdt større glaspartier, blev også muligheder for solafskærmning præsenteret. Stormsikring blev diskuteret. Det blev understreget, at der i detaljeprojekteringen af projektet, skulle sikres tykke nok skinner til at fæstne eventuelle skodder i. Der blev udtrykt sikkerhed omkring at der fandtes en teknisk løsning på dette. Yderligere Altaner: ville facaderenoveringen mindske støjgener ved blæst. Der havde været afholdt dialogmøder med beboerne, hvorefter 3

4 Med hensyn til mulighed 1, hvor der etableres altan ud for køkkenet, blev der udtrykt ønske om at flytte døren fra hjørnet og spisebordet, hen til køkkenbordet i det andet hjørne. at sikre en levende bydel, ønskede DOMUS at forhindre, at man lukkede sig inde bag facaderne, men i stedet ville de gøre området attraktivt for beboerne, som et oplagt sted at mødes på tværs af opgange. Hugo orienterede om at alle klubberne Om bunden af højhusene DOMUS forslag bundede i et ønske om større tilknytning mellem husenes stueplan og gaden. Derfor ville der blive etableret inviteres til et møde efter sommerferien, hvor deres ønsker ville blive inddraget. Ingen skal miste lokaler, men måske flyttes rundt. nye lobbyer i alle højhuse, nogle vil være i dobbelt niveau. Det nye indgangsområde ville være lyst og et naturligt samlingssted for højhusets beboere. Gangene kunne gøres lidt mindre brede, og der kunne etableres mulighed for at sidde langs væggene. Der ville blive sat træmøblement op, der ville gøre det til et hyggeligt sted. Der kunne laves en skulpturel trappe fra parkeringsniveau op i lobbyniveau. Ved tydelig mærkning og brug af dagslys, ville det blive lettere at orientere sig i Brøndby Strand. Planter og træer ville blive integreret i lobbyerne, og være med Der blev udtrykt utryghed ved at få fremmede ind i deres boligers lobby. Det blev understreget, at områderne var tænkt til beboerne. Det blev bemærket, at der burde laves nogle tilbud til de unge rødder. Hugo forklarede, at det var noget, afdelingsbestyrelsen havde med i deres overvejelser, og at det kunne være godt at have de unge i de mere synlige lokaler, hvor man kan komme og sige hej til dem. Helhedsplan og uderum tredje designmanual-del behandler dette meget mere. til at binde husene og gaden bedre sammen. Det blev bemærket, at der var en udfordring med snerydning i Hovedpunkter fra diskussionen vedr. bunden af højhusene kældrene, hvis betondækket var åbnet for lys og træer. Der blev spurgt ind til akustikken i de nye lobbyer. Hertil blev det svaret at træmøbler og -lameller vil bryde lyden. Om toppen af højhusene Muligheden for at udnytte tagetagerne bedre blev præsenteret. Der blev spurgt ind til kælderrum. Der blev svaret, at der vil Tagetagerne kunne blive en flot skyline og gode fællesarealer. være det samme antal kælderrum efter renoveringen. Muligheder inkluderede følgende : Der blev spurgt ind til parkeringspladser. Der blev svaret, at der vil være det samme antal eller flere parkeringspladser efter renoveringen. Opdelte fælleshuse med mødelokaler, selskabslokaler, og en grøn terrasse; Et væksthus; Stort fælleshus; Et stort grønt område. Det blev bemærket, at nogle hovedindgange blev lukket på tegningerne, men at der fortsat ville være flugtveje, så man kunne komme ud på den side man plejede. Alle muligheder ville have et etagehøjt værn, så det var sikkert Der blev udtrykt bekymring for hærværk i forbindelse med at færdes på toppen af bygningen. Det var muligt, at flytte ventilationsanlæg til kælderen. køkkenhaver og store glaspartier. Det blev foreslået, at sætte overvågningskameraer op for at forhindre hærværk. Det blev yderligere bemærket, at man ikke skulle lade de få ødelægge det for de mange, og at der måske ville blive passet godt på tingene. Hovedpunkter fra debatten vedr. toppen af højhusene Det blev bemærket, at der er spilrum til elevatorerne på taget, og at det ville være ideelt at udstyre elevatoren med en ekstra etage, så det var muligt at tage elevatoren op til taget. Elevator eller ej: der vil ikke komme en udvendig trappe til taget. Der blev spurgt ind til om der ville blive etableret nye rum til de klubber, der nu bruger lokalerne i bunden af højhusene. For Der blev udtrykt bekymring vedrørende mulig støj fra tagetager. Støj mindskes ved bedre isolering. 4

5 Afslutningsvis orienterede Heidi Cathrine Østergaard om de næste skridt i designmanualen om resten af T13s renovering. Særligt var det interessant at høre om planerne for LAR (lokal afledning af regnvand) i Esplanadeparken. Dette var første kapitel ud af tre som DOMUS præsenterer fra designmanualen. Beboerne ville blive indkaldt til flere orienterende møder som projektet skred frem. 4: Forskelle på manual og projektering ved Thomas Helsted, BO-VEST Thomas Helsted gennemgik en kort præsentation af budget, finansieringsmodel og huslejekonsekvens. Alle tal var overslag, da der endnu ikke var svar fra Landsbyggefonden om hvor meget de ville støtte. Det blev understreget, at byggeriet skal renoveres under alle omstændigheder. I august vil der komme svar fra Landsbyggefonden, hvorefter forslaget til Skema A sættes til endelig afstemning ved beboermødet i september. Hovedpunkter fra debatten Det blev understreget, at dette kun er Skema A for Tranumparken 1, da det er dette højhus der er givet tilsagn til i 2015, da det skal PCB renoveres. Resten af renoveringen skal gennemgå samme proces senere. Der blev spurgt ind til, hvordan det sættes i udbud og hvordan man undgår social dumping i byggeriet der blev opfordret til at sikre danske overenskomster for byggearbejderne. Overslagsbudget var sendt ind til Landsbyggefonden for hvad renovering af et PCB-højhus forventedes at koste: 175 millioner kr. Budgettet inkluderer alt, hvad beboerne kunne ønske at få med, og betragtes som et rammebeløb. Thomas Helsted orienterede om Landsbyggefonden. De yder støttede lån (billige lån, der tilbagebetaltes over 30 år). Et sådant lån ville føre til mere end fordobling af huslejen, og det går naturligvis ikke. Derfor yder Landsbyggefonden også andre støtteordninger, fx huslejestøtte. Huslejen må ikke stige mere end afdelingen kan klare det lejlighederne skal kunne lejes af de samme beboere. Thomas Helsted fremlagde et eksempel hvor Landsbyggefonden giver huslejestøtte og viste at det nødvendige budget for en renovering optaget udenfor Landsbyggefonden ville give samme minimums huslejestigning, og Landsbyggefonden vil give et meget bedre og større projekt. Det blev understreget, at det ikke hjælper at mindske omkostningerne ved projektet, fordi Landsbyggefonden støtter differencen altså gælder det om at få det højest mulige rammebeløb fra Landsbyggefonden, og så have tillid til, at Landsbyggefonden sikrer at projektet ikke gør beboere ude af stand til at bo her. Der er ingen direkte sammenhæng mellem projektomfang og huslejestigning. 5: Genhusning af beboerne i Tranumparken 1 Thomas Helsted orienterede om genhusning Alle højhusets beboere skulle genhuses, og det kan forhåbentlig ske udelukkende i T13. Beboerne i TP1 indkaldes efter sommerferien til et informationsmøde om status for genhusningen. Der vil blive gjort en ekstra indsats for at få spørgeskemaer retur, fra de beboere, der ikke har afleveret. Der var ingen spørgsmål til genhusning. 6: Eventuelt Hugo orienterede: Afdelingsbestyrelsen arbejder for forslag til fuld tilgængelighed i visse lejligheder det er lavet i samarbejde med DOMUS og vil blive præsenteret for beboerne på et senere tidspunkt. Fuld tilgængelighed betyder, at lejligheden kan bebos af personer der sidder i kørestol. Afdelingsbestyrelsen arbejder på muligheden for at etablere ældrebofællesskaber i lavhusene boliger før det kan være selvsupplerende. T13s beboere i den relevante aldersgruppe vil blive inviteret til et informationsmøde for at undersøge interessen. Afdelingsbestyrelsen lancerer hjemmesiden t13.nu i næste uge der kommer information ud. Her vil det være muligt at finde information og debattere om renoveringen. Hugo Thuge Dorthe Larsen Afdelingsbestyrelsesformand T13 Dirigent 5

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013

Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Med udsigt til at helhedsplanen og tilhørende økonomi for en renovering af Fruehøj ville være forhandlet på plads

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Der er sket meget på Bellahøj siden helhedsplanen blev præsenteret samlet for første gang på det ekstraordinære afdelingsmøde i oktober 2012.

Der er sket meget på Bellahøj siden helhedsplanen blev præsenteret samlet for første gang på det ekstraordinære afdelingsmøde i oktober 2012. 1 Bestyrelsens beretning til afdelingsmødet for Bellahøj l og ll, tirsdag d. 8. april 2014 på Bellahøj Vandrehjem. Indskrivning starter kl. 19. Mødet begynder kl. 19.30. Der er sket meget på Bellahøj siden

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Et godt repræsentantskabsmøde

Et godt repræsentantskabsmøde Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande.

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Side 1/11 Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Fra afdelingsbestyrelsen: Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-02-17, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede VORES BY REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede Deltagere ca. 50 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Ejendomme, Entasis

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere