Politik. for. forebyggelse af fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik. for. forebyggelse af fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen"

Transkript

1 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Politik for forebyggelse af fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen 2. reviderede udgave Februar Personaleperspektiv

2 Indhold FORMÅL... 3 BAGGRUND... 4 DEFINITION... 5 VOLD... 5 FOREBYGGELSE... 6 VOLDEN FOREBYGGES GENNEM UDDANNELSE AF PERSONALET... 6 VOLDEN FOREBYGGES GENNEM EN FÆLLES FORSTÅELSE FOR PATIENTEN... 6 YDRE RAMMER... 6 OPFØLGNING... 7 REGISTRERING... 7 ARBEJDSSKADEANMELDELSE... 7 OPSAMLING... 7 REFERENCER

3 Formål Som en del af Regionshospitalet Hammel Neurocenters, (RHN), voldspolitik er nærværende politik udviklet i forhold til forebyggelse af fysisk og psykisk vold mod medarbejdere. Vold mod medarbejderne anses for at være et fælles problem og et fælles ansvar for medarbejdere og ledere. Det overordnede formål er at forebygge og mindske vold og trusler samtidig med at tryghed og åbenhed i medarbejdergruppen bevares. Derudover skal det sikres, at voldsramte medarbejdere får den fornødne hjælp og mulighed for at bearbejde voldelige episoder. Det er tillige et formål, at sikre en ensartet og kontinuerlig registrering af voldstilfældene med henblik på en generel overvågning af problemet, og endelig sikre at alle medarbejdere er/bliver gjort bekendt med, hvilke tiltag og procedurer, der findes med henblik på forebyggelse og opfølgning af voldstilfældene. Denne politik omhandler udelukkende medarbejderperspektivet og skal dermed være medvirkende til at højne sikkerheden for den enkelte medarbejder. Politikken indeholder retningslinier for forebyggelsen af den fysisk og psykisk vold på Hammel Neurocenter. Konkrete handleplaner i forhold til at omsætte politikkens retningslinier i praksis, findes i særskilt manual Hammel Neurocenters værktøjskasse vedr. forebyggelse og anvendelse af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabititeringen. Patientperspektivet og sikring af patientrettigheder i situationer der kan være til fare for patienten og omgivelserne, sikres i den udarbejdede politik for forebyggelse og anvendelsen af tvang i rehabiliteringen. 3

4 Baggrund Patienter med hjerneskader, især patienter med svære hjerneskader kan have en kortere eller længerevarende fase, hvor de er konfuse (desorienterede, angste) og som følger heraf i nogle tilfælde udviser udadreagerende og evt. voldelig adfærd. Hos størstedelen af patienterne er denne fase kortvarig og forbigående. Hos enkelte patienter er den udadreagerende adfærdsforstyrrelse af mere permanent karakter. Patientens reaktionsmønster er betinget af skadens omfang, patientens baggrund og personlighed. En mere detaljeret beskrivelse af de forskellige tilstande, der kan forårsage udadreagerende adfærd findes i værktøjskassen (se bilag 5). Pårørende til hjerneskadede patienter kan ligeledes have nogle voldsomme krisereaktioner, som kan give sig udtryk i verbal udadreagerende adfærd overfor medarbejderne. Den udadreagerende adfærd kan kun i et vist omfang forebygges/behandles, og det er således ikke muligt helt at eliminere denne, og der vil derfor til stadighed være voldelige episoder, hvor medarbejderne involveres. 4

5 Definition Vold Det betragtes som voldsudøvelse, hvis en medarbejder lider fysisk eller psykisk overlast. Der kan også være tale om voldsudøvelse, hvis en medarbejder føler sig truet fysisk eller psykisk eller får psykiske reaktioner på grund af situationer med risiko for vold eller trusler om vold. Medarbejderne udsættes for forskellige former for vold, og oftest i en kombination af flere forskellige former. Hertil kommer den ikke direkte medarbejderrettede vold mod ting og selv-destruerende adfærd. Grænsen for, hvornår man føler sig chikaneret/udsat for vold er individuel. Volden kan udtrykkes som følgende: Verbal Udadreagerende adfærd: F.eks. skrig, råb, verbale trusler, chikane forstået som trusler på livet mod sig selv eller andre, ukvemsord og verbale angreb og psykisk eller seksuel chikane. Selvbeskadigende adfærd: F.eks. river, kradser eller bider sig selv. Fysisk udadreagerende adfærd mod ting: F.eks. kast med genstande, slag i borde, brikse m.v. Fysisk udadreagerende adfærd mod personer: F.eks. spyt, niv, krads, knytnæveslag, slag med flad hånd, spark, bid, vrid i arme og fingre, griben fast og fastholdelse, nikke skaller, ryk i hår og tøj, bore negle ind i huden, trængt op i en krog, udøve seksuel chikane/overgreb. 5

6 Forebyggelse Det overordnede formål med nærværende politik er forebyggelse af voldsepisoder. Volden forebygges gennem uddannelse af personalet, ved: At personalet får grundlæggende introduktion/undervisning i neuropædagogik og undgåelse og håndtering af konfliktsituationer, svarende til patientopgaven. At der uddannes selvbeskyttelsesinstruktører, som udover introduktion, deltager i undervisningen på selvbeskyttelseskurserne og varetager specifik vejledning og undervisning af teams som behandler fysisk udadreagerende patienter. At der i 2009 udarbejdes et undervisningsforløb for alle kliniske medarbejdere, om bl.a. psykologiske forsvarsmekanismer, coping-strategier, relationsteorier og sorg/krise- og stressreaktioner. Formål: at de ansatte føler sig rustede til kritiske situationer med patienter og pårørende. Undervisningsforløbet vil køre som et projekt under Region Midtjylland med støtte fra Forebyggelsesfonden. Volden forebygges gennem en fælles forståelse for patienten. Patientens team og afsnitsledelsen sikrer, at den samlede medarbejdergruppe i afsnittet har en fælles forståelse for patienten i konkrete situationer, hvor det er vurderet, at patienten udviser udadreagerende eller anden fysisk såvel som psykisk belastende adfærd. Denne fælles forståelse og fælles retningslinier for samvær, træning og aktiviteter med patienten beskrives af patientens team i en neuropædagogisk strategi, der er tilgængelig for alt personale i afsnittet. Se værktøjskassen Neuropædagogisk strategi (bilag 5). Ydre rammer Der er installeret et overfaldsalarmsystem, således at hjælp hurtigt kan tilkaldes i en kritisk situation, uanset hvor på Hammel Neurocenter, situationen udspiller sig. Herudover findes der dørsensorer og andre overvågningssystemer. Med henblik på nedtrapning af konflikt mellem personale 6

7 og patient er dørene til afsnittene for svær hjerneskadede låst med dørkode. (se endvidere politik for forebyggelse af og tvangsanvendelse i neurorehabiliteringen samt lov om ændring af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien 17a) Opfølgning Medarbejdere, der har været udsat for vold Der er udarbejdet en handleplan for hjælp til medarbejdere som direkte udsættes for vold/overfald (se bilag 9 i værktøjskassen). I denne handleplan er det detaljeret beskrevet, hvordan man som kollega skal forholde sig, når der har været en voldsepisode på afdelingen, bl.a. er rammerne for psykologbistand beskrevet. Denne handleplan er sammenfattet i Instruks ved vold/overfald, som hænger synligt på hvert afsnit (se bilag 11 i værktøjskassen). Registrering Alle episoder, hvor medarbejdere har været udsat for vold, registreres. Der registreres konkret hvem, der har været udsat og hvilken type vold, der er tale om. Der foretages kvartalsvis afrapportering til HN sikkerhedsorganisationen - afsnitsvis og for hele organisationen. Tages op i ledelsesregi og LMU en gang årligt. Beslutning om hvorvidt voldsepisoden skal anmeldes til politiet sker i et samarbejde mellem medarbejderen, lederen og sikkerhedsrepræsentanten. Arbejdsskadeanmeldelse Her følges de normale procedurer for arbejdsskadeanmeldelse i samarbejde med sikkerhedsrepræsentanten, LMU og Centerledelsen. Opsamling Særligt komplicerede og voldelige patientforløb sendes til audit. Voldspolitikken revideres løbende og gennemgås grundigt i ulige år. Sikkerhedsgrupperne er ansvarlige for denne revidering og viderebehandling i ledelse og LMU regi. 7

8 Referencer Lov om ændring af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (Indførelse af mulighed for personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse) Funktionsbeskrivelse for selvbeskyttelsesinstruktørerne på Hammel Neurocenter 8

9 Centerledelsen Ledelsessekretariatet Hammel Neurocenter Voldbyvej Hammel udgave, november 2006 Arbejdsgruppen: Chefsygeplejerske Anne Just Ledende oversygeplejerske Vibeke Prenter Overlæge Jens Gyring Ledende ergoterapeut Merete Greve Daglig sikkerhedsleder Ulla Gaarsdal Sikkerhedsrepræsentant Birthe Nordstrøm sikkerhedsrepræsentant Gitte Munk Tillidsrepræsentant Gitte Just Under-arbejdsgruppe: Neuropsykolog Jens Erik Ries Klinisk udviklingsergoterapeut Rikke Kjær Jensen Godkendt af embedslægeinstitutionen, januar

10 Arbejdsgruppen v. revision, januar 2009: Daglig sikkerhedsleder Ulla Gaarsdal, tovholder Selvbeskyttelsesinstruktør Tove Grunnet, H3 Selvbeskyttelsesinstruktør Majbritt Kristensen, HB1 Selvbeskyttelsesinstruktør Louise Rasmussen, H4 Sikkerhedsrepræsentant Birthe Nordstrøm, H5 Sikkerhedsrepræsentant Gitte Munk, H3 Arbejdsleder/afsnitsleder Helle Dybkjær, H1 2. udgave, godkendt af Centerledelsen, RHN, februar

Værktøjskasse. vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen

Værktøjskasse. vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen Regionshospitalet Hammel Neurocenter Værktøjskasse vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen 2. reviderede udgave Februar 2009. Forord Som en del af Hammel

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

Vi gjorde noget ved volden!

Vi gjorde noget ved volden! Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 Vi gjorde noget ved volden! Erfaringer fra 12 arbejdspladsers målrettede indsats for at forebygge vold og voldens skadevirkninger 2 Vi

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige En vejledning fra BAR FOKA 1 Vejledning om vold og voldsforebyggelse for kontorer i det offentlige Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Vold på arbejdspladsen En håndbog om forebyggelse

Vold på arbejdspladsen En håndbog om forebyggelse Vold på arbejdspladsen En håndbog om forebyggelse Vold på arbejdspladsen Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup Telefon (+45) 43 44 88 88 Telefax (+45) 33 43 01 39 dkr@crimprev.dk

Læs mere

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Workshop AM 2012 11. november 2014 kl. 12.45-14.00. Stig Ingemann Sørensen og Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning - en vejledning Marts 2006 Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Trusler og vold mod kommunalpolitikere i Danmark... 4 Hvordan skal du forholde dig før,

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere