Arbejdsrelaterede luftvejssygdomme KOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrelaterede luftvejssygdomme KOL"

Transkript

1 Arbejdsrelaterede luftvejssygdomme KOL 5. marts 2016 Lars Skadhauge Overlæge, PhD Arbejdsmedicinsk Afdeling Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

2 Indhold Diagnose Patologi Naturhistorie Epidemiologi Risikofaktorer Forebyggelse Behandling

3 Case 1 56-årig mand, arbejder som tømrer. Får Enalapril 10 mg dgl mod hypertension men ellers er han rask. Han er gennem de sidste år blevet tiltagende forpustet ved anstrengelse, når han skal gå på stiger mm. Han har hidtil tillagt det alderen, men det er nu blevet så meget, at det hæmmer ham i arbejdet. Han er også begyndt at hoste noget grågulligt sekret op. Henvender sig hos egen læge for at blive undersøgt Hvordan vil du supplere anamnesen? Hvilke undersøgelser vil du foretage? Diagnoseforslag?

4 June

5 Lungefunktionsundersøgelse FEV1 = 1,25 liter (42% af forventet). FVC = 2,90 liter (73% af forventet) FEV1 / FVC = 30% (51% af forventet). Reversibilitetstest: stigning i FEV1 på 0,13 liter svarende til 5% (har taget både hurtigt og langsomtvirkende beta-2-agonist få timer forinden). 5 KOL case, svejser

6 6 KOL case, svejser

7 Udvidet lungefunktionsundersøgelse : (Pause Bricanyl og Oxis fra aftenen før undersøgelsen) FEV1 : 1,2 liter. Reversibilitet: 0,2 liter stigning i FEV1 (17%) Residual volumen: 130% Total lungekapacitet: 110% RV/TLC: 60% (<35%) Diffusionskapacitet (DCLO): 16,0 (ref.: 19,1-33,0) KOL case, svejser 7

8 KOL diagnosen Symptomer Spirometri Reversibilitetstest Udvidet lungefunktionsundersøgelse Røntgen af thorax CT scanning (emfysem)

9 MRC-dyspnøskala 1. Jeg får kun åndenød, når jeg anstrenger mig meget 2. Jeg får åndenød, når jeg skynder mig eller går op ad en lille bakke 3. Jeg går langsommere end andre på min alder på grund af min åndenød, eller jeg er nødt til at stoppe for at få vejret, når jeg i jævnt terræn 4. Jeg stopper for at få vejret efter ca. 100 meter eller få minutters gang 5. Jeg har for meget åndenød til at forlade mit hjem, eller jeg får åndenød, når jeg tager mit tøj på eller af

10 Spirometri

11 Operativt defineres KOL som: FEV1/FVC < 70% efter en reversibilitetstest. Sværhedsgraden af KOL inddeles sædvanligvis efter GOLD kriterierne Grad 1 (mild): FEV1 80%. Grad 2 (moderat): FEV %. Grad 3 (svær): FEV %. Grad 4 (meget svær): FEV1 < 30%. Alternativt GOLD II (FEV1/FVC<70% + FEV1 <>80% expect +/- excercabationer. Blue bloater: bronkitis Pink puffer: emfysem 11 KOL case, svejser

12 FEV 1 /FVC gennemsnit og lower limit of normal (LLN) % Alder (år) Mænd Kvinder LL mænd LL kvinder GOLD

13 Incidens af KOL afhænger af valg af kriterier de Marco et al., Am J Respir Crit Care Med 2011; 183:

14 de Marco et al., Am J Respir Crit Care Med 2011; 183:

15 Case 2 64 årig førtidspensionist henvist mhp. vurdering af arbejdsmæssig sammenhæng med KOL Aldrig ryger, men begge forældre havde røget Hverken atopisk dermatit, rhinitis eller astma som barn men tendens til nyseture, hvilket er vedvaret i voksenalderen. Priktest for mange år siden, negativ Debut af hoste og anstrengelsesdyspnø omkring 1995 under støvet arbejde i korn- og foderstofvirksomhed De seneste 2-3 år recidiverende pneumonier og yderligere forværring af luftvejssymptomerne 2015 Lungemedicinsk Amb.: LFU med FEV1 1,8 L (59%), ratio 58% uden signifikant reversibilitet for beta-2- agonist HRCT af thorax og lunger: normal

16 Case 2 fortsat Blev i 1997 afskediget efter 6 års arbejde i korn- og foderstofvirksomhed Reducerede luftvejssymptomer efter afskedigelse fra ansættelse i 1997 Accentuerede luftvejssymptomer ved tungt montagearbejde som smed i Lungemedicinsk Amb.: LFU normal men positiv metacholinprovokation forenelig med astma Hvordan vil du supplere anamnesen? Hvilke undersøgelser vil du foretage? Diagnoseforslag?

17 Erhvervsanamnese suppl Korn- og foderstofvirksomhed produktionsmedarbejder dagligt forbrug på t Tapiokamel i 4-5 mdr. om året sojaskrå, majs, ærter, byg og hvede : Yachtværft fremstilling af vindmøllevinger i glasfiber (håndoplægning) Fiskeindustri slagtning og filetering af laks Smedevirksomhed: overvejende montagearbejde, lidt CO2 svejsning i sortjern 2005 Tilkendt førtidspension

18 Kassava planten (Yuca, yucca el. maniok, Manihot esculenta)

19 June

20 Case 2 -fortsat Priktest for standardpanel: negativ Alfa-1-antitrypsin normal, Total IgE 35 Reversibilitetstest m Prednisolon: FEV1 2,5 L (82%) svt. stigning 560 ml, ratio 66% Behandling Pulmicort 400 mikrog x 2 Februar 2016: FEV1 2,6 L (85%) og ratio 68%

21 KOL - differentialdiagnoser Astma Hjertesvigt Bronkiektasier Sarkoidose Lungekræft

22

23 Overlap syndrome (ACOS) Postma DS et al., N Engl J Med 2015;373:1241-9

24 KOL patologi Luftvejsinflammation Flere bægerceller i epitelet Flere slimproducerende kirtler i submucosa Hypertrofi af glatte muskelceller Infiltration af slimhinden med inflammatoriske celler Fibrose Destruktion af alveoler Kollaps af de mindste luftveje/bronkiolerne Svind af lungekar og kapillærer Pulmonal hypertension og cor pulmonale

25 KOL naturhistorie Samspil mellem genetiske og miljømæssige faktorer Markører for invaliditet og overlevelse: Graden af FEV1-nedsættelse Graden af åndenød (MRC 1-5) Fysisk kapacitet BMI Hoste og opspyt Livskvalitet Graden af hyperinflation Tilstedeværelse af komorbiditet

26 Epidemiologi På verdensplan er KOL den 4. hyppigste dødsårsag og på vej til at blive den 3. hyppigste. KOL er på verdensplan den 13. hyppigste årsag til sygelighed bedømt ved tabte kvalitetsjusterede leveår og på vej til at blive den 5. hyppigste. I Danmark er KOL den sygdom, som bidrager mest til den sociale ulighed i sundhed og er en af de sygdomme, som kræver flest tabte og flest dårlige leveår. I Danmark er der godt 3700 dødsfald årligt på grund af KOL og godt 2200 dødsfald med KOL som medvirkende årsag - cirka lige mange mænd og kvinder. Det årlige antal dødsfald, som direkte eller indirekte er forårsaget af KOL, synes at have stabiliseret sig. Estimeret har danskere KOL, hvoraf de fleste er uerkendte. Anslået kender vi godt KOL-patienter, som er i medicinsk behandling. Med udgangspunkt i Østerbroundersøgelsen har man tidligere skønnet, at ca danskere har betydende KOL, heraf moderat og svær/meget svær KOL. I 2006 anvendte man ca. 10 % af de samlede sundhedsudgifter til behandling af KOL i Danmark dvs. 3 milliarder kroner. Hertil skal lægges ca. 700 millioner kroner til medicinudgifter. Herudover kommer indirekte udgifter og tab af leveår mm. Ref.: Danske KOL-Guidelines, DLS 2012

27 Arbejdsbetinget KOL

28 Om minearbejdernes sygdomme Den første og den farligste er de risikobetonede egenskaber hos de materialer, de håndterer. Disse afgiver usunde dampe og findelt støv, som er skadeligt for mennesker og forårsager specifikke lidelser. Lunger og hjerne lider mest, særligt lungerne, som ved hvert åndedræt optager de underjordiske dampe, er den del af legemet som først giver symptomer. Bernardino Ramazzini De Morbis Artificium Diatriba, 1700

29 Arbejdsbetinget KOL i US-population Studiepopulation: personer, år Resultater: PAR% af KOL s.f.a. arbejdsmæssige eksponering Total 19,2% Ikke-rygere 31,1% Hnizdo et al., Am J Epidemiol, 2002

30 Arbejdsbetinget andel af KOL: 15% (ATS statement) Deltagere Population PAR% Outcome n median (%) (range) Kronisk bronkitis > % 5-19% Åndenød > % 6-30% Luftvejsobstruktion > % 12-55% Ref. Balmes et al., 2003 & Hnizdo et al, 2006

31 KOL og bygningsarbejde Studiepopulation: svenske bygningsarbejdere fulgt Eksponering: Uorganisk støv, gasser og irritanter, røg og træstøv Resultater: PAR% af KOL s.f.a. arbejdsmæssige eksponering: Total 11% Ikke-rygere 53% Bergdahl et al., ERJ, 2004

32 Anmeldte arbejdsbetingede lidelser til Arbejdstilsynet i 2014 (n = ) Ref.: Arbejdstilsynet, december 2015

33 Anmeldte luftvejslidelser til AT i de hyppigste brancher (DB07) Antal Opførelse og nedrivning af byggeri 96 Metal og maskiner 60 Færdiggørelse af byggeri 59 Kontor 50 Transportmidler 31 Engros 23 Undervisning 23 Landbrug, skovbrug, fiskeri 20 Frisører og anden personlig pleje 16 Transport af gods 14 I alt 674 Ref.: Arbejdstilsynet, december 2015

34 Anerkendte arbejdsbetingede lungelidelser i Arbejdsskadestyrelsen Astma Mesotheliom Asbestose Lungekræft Bronchitis/KOL All. alveolitis Silikose Ref.: Arbejdsskadestyrelsen 2016

35 Bronchitis/KOL anerkendt i ASK de hyppigste brancher (DB07) Antal Fremstillingsvirksomhed 75 Bygge- og anlægsvirksomhed 34 Engros-og detailhandel 9 Transport og godshåndtering 6 Offentlig forvaltning og forsvar 5 I alt 146 ref.: Arbejdsskadestyrelsen 2016

36 Bronchitis/KOL anerkendt i ASK de hyppigste brancher (DB07) Antal Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 11 Bygning af skibe og flydende materiel 9 VVS- og blikkenslagerforretninger 7 Anden bygningsinstallationsvirksomhed 5 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf 5 I alt 146 ref.: Arbejdsskadestyrelsen 2016

37 Anmeldte sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet 2014 (n = ) Ref.: Arbejdstilsynet, december 2015

38 Anmeldte kemiske og industrielle påvirkninger i arbejdsmiljøet 2014 fordelt på undergrupper Ref.: Arbejdstilsynet, december 2015

39 KOL og bygningsarbejde - fortsat Hazard ratios (HR) for chronic obstructive pulmonary disease among male construction workers according to different exposures based on a Poisson regression analysis Predictor (exposure) HR (95% CI) Inorganic dust 1.10 ( ) Gases and irritants 1.02 ( ) Fumes 0.98 ( ) Wood dust 0.77 ( ) Age # 5.47 ( ) Current smoking 15.3 ( ) Ex-smoking 2.94 ( ) Unknown smoking habits 6.87 ( ) Ref.: Bergdahl IA et al. Eur Respir J 2004 Mar;23(3):402-6.

40 Hazard ratios (HR) for chronic obstructive pulmonary disease among male construction workers according to different exposures based on a Poisson regression analysis among never-smokers Predictor (exposure) HR (95% CI) Inorganic dust 2.30 ( ) Gases and irritants 3.85 ( ) Fumes 4.44 ( ) Wood dust 1.35 ( ) Age # 15.1 ( ) Ref.: Bergdahl IA et al. Eur Respir J 2004 Mar;23(3):402-6.

41 Prevalence and occupational association of COPD among never-smoking Danes, N=1575 LLN GOLD 2+ Cases Total Crude OR Adjusted* OR Cases Total Crude OR Adjusted* OR n n (%) OR 95% CI OR 95% CI N n (%) OR 95% CI OR 95% CI VGDF occupational exposure No exposure Reference 1.00 Reference Reference 1.00 Reference Any VGDF exposure Organic dust occupational exposure (1.02 to 5.72) 3.69 (1.36 to 10.04) (1.21 to 4.07) 3.23 No exposure Reference 1.00 Reference Reference 1.00 Reference Any organic exposure (0.88 to 5.21) 2.94 (1.05 to 8.22) (1.21 to 4.24) 2.79 (1.55 to 6.73) (1.32 to 5.93) Ref.: Würtz ET el al. Occup Environ Med 2015;72: doi: /oemed

42 Eksponeringer associeret med KOL Dampe Gasser Støv Røg

43 Specifikke eksponeringer associeret med KOL Mineraler kul, silika cement MMF s olietåge Organisk støv bomuld, hamp, jute korn træ endotoxin Metaller osmium, vanadium svejserøg Røg SHS brænderøg udstødningsgasser

44 Dosis-respons sammenhæng ved longitudinelle studier af KOL og eksponering for: Organisk bomuld jute landbrug korn og dyrefoder træstøv Uorganisk svejsning støberiarbejde minearbejde (kul og guld) tunnelarbejde industri støv Ref.: Omland et al., Arbejdsskadestyrelsen 2010

45 Associationens styrke VGDF og KOL: OR (8 studier med OR > 1) Mineralsk støv og KOL: OR (5 studier, ét OR < 1) Organisk støv og KOL: OR (5 studier, ét OR < 1) Ref.: Omland et al., Arbejdsskadestyrelsen 2010

46 Arbejdsskadestyrelsen 2.3. Krav til påvirkningen For at kronisk bronkitis/kol er omfattet af punktet på fortegnelsen, skal der have været tale om en eller flere relevante påvirkninger gennem flere år, som beskrevet nærmere nedenfor Dampe/gasser/støv og/eller røg Kronisk bronkitis og KOL kan opstå efter udsættelse for forskellige former for dampe/gasser/støv og/eller røg igennem længere tid. Det kan dreje sig om stort set alle støvende eller rygende arbejdsprocesser, og påvirkningerne kan være både uspecifikke og specifikke. En uspecifik påvirkning betyder, at påvirkningen kan være sammensat af flere forskellige stoffer, og at den specifikke kilde ikke med sikkerhed kan identificeres. En specifik påvirkning kan for eksempel være dampe/gasser/støv og/eller røg fra aluminium eller hårdmetal.

47 2.4. Den tidsmæssige udstrækning Der skal som udgangspunkt have været tale om 8-10 års massiv udsættelse for dampe/gasser/støv og/eller røg. Ved tilfælde af særlig massiv udsættelse, kan dette medføre, at det tidsmæssige krav til udsættelsen efter en konkret vurdering kan nedsættes. Der skal for alle påvirkningerne som udgangspunkt have været tale om en daglig eller stort set daglig udsættelse.

48 2.6. Konkurrerende forhold rygning eller andre private årsagsfaktorer Eksempler på mulige konkurrerende faktorer, der kan virke ind på sygdommens opståen eller dens forløb, er: Tobaksrygning Alfa1-antitrypsinmangel (arvelig genfejl) Luftforurening Private årsager Et tobaksforbrug på mindre end 7 gram tobak per dag, eller under samlet 10 pakkeår, vil som hovedregel ikke føre til fradrag i en eventuel erstatning, såfremt påvirkningen i øvrigt har været fuldt ud tilstrækkelig til at forårsage sygdommen. Et tobaksforbrug på pakkeår eller mere vil som udgangspunkt betyde, at der er grundlag for at foretage fradrag ved erstatningsudmålingen, hvis sagen anerkendes, da dette meget store forbrug må anses for at have været medvirkende årsag til sygdommen.

49 E.1. Silicose Kiselsyreanhydrid (for eksempel ved sandblæsning, jernstøbning og stenhugning) E.2. Lungefibrose Andre siliciumforbindelser E.3.1 E.3.2 E.3.3 Lungeasbestose Udbredt bindevævsdannelse i lungehinden med påvirket lungefunktion Pleurale plaques uden lungeasbestose Asbest (for eksempel ved arbejde med isoleringsmaterialer af asbest, asbestcement (eternit), bremsebelægninger) E.4. Støvlunger (pneumokoniose) E.5.1. Allergisk betændelse af næseslimhinden (rhinitis allergica). Støv eller dampe fra aluminium eller dets forbindelser eller støv fra hårde metaller Støv eller dampe fra a. Planter eller planteprodukter b. Dyr eller dyriske produkter c. Enzymer, farvestoffer, persulfatsalte, kunstharpiks eller medikamenter og forstadier til disse d. Isocyanater og visse anhydrider i epoxyresiner E.5.2. Allergiske, betændelseslignende forandringer i øjets slimhinder (conjunktivitis allergica) E.6. E.7. Lungesygdom efter organisk materiale (allergisk alveolitis, luftfugtersyge og byssinosis; farmer s lung, mushroom worker s lung og bird breeder s lung ) Kronisk bronkitis/kol Organiske materialer (for eksempel svampesporer, dyrisk protein o.l.) a. Støv og/eller røg i mange år b. Vanadium og dets forbindelser c. Isocyanater E.8. Astma (allergisk og ikke-allergisk) Støv eller dampe fra: a) Planter eller planteprodukter b) Dyr eller dyriske produkter c) Enzymer, farvestoffer, persulfatsalte,kunstharpiks eller medikamenter o g forstadier til disse d) Isocyanater og visse anhydrider i epoxyresiner e) Krom og visse af dets forbindelser f) Kobolt g) Aluminium h) Hårdmetal i) Nikkel Andre sygdomme i lunger, luftveje og organer: RADS, infektioner, kræft Beryllium, svovlsyre, forbrændingsprodukter, asbest.

50 Forebyggelsesstrategier - foranstaltninger mod processen Forbud Substitution Indkapsling Forhåndsgodkendelse Mærkning Klassificering

51 51 KOL case, svejser

52 Forebyggelsesstragtegier - foranstaltninger mod spredning af eksponeringen Fysisk afstand Grænseværdi Ventilation Rengøring Automatisk detektion

53

54 Forebyggelsesstrategier - foranstaltninger mod arbejdstageren Personlige værnemidler Tidsmæssige begrænsninger Autorisation Biologisk monitorering Overvågning Udelukkelse af risikogrupper

55 Åndedrætsværn

56 KOL behandling Langtidsvirkende beta-2-agonister (LABA) Langtidsvirkende antikolinergika (LAMA) Inhalationssteroid (ICS) Phosfodiesterase-4 hæmmer (PDE4) Langtids-iltbehandling Influenzavaccination

57 Kvalitetssikring Spirometri (FEV1 og FVC) Rygestatus Åndenød (MRC-skala) Motion og evt. rehabilitering Eksacerbationer Medicin Årlig influenzavaccination Screening for relevante komorbiditeter

58 Dansk Register for KOL (DrKOL) Lungefunktion Rygestatus BMI MRC-grad Rygestopvejledning Rehabilitering

Vejledning om behandling af anerkendelsesspørgsmålet ved anmeldelser af astma og kronisk bronchitis efter arbejdsskadesikringsloven

Vejledning om behandling af anerkendelsesspørgsmålet ved anmeldelser af astma og kronisk bronchitis efter arbejdsskadesikringsloven Vejledning om behandling af anerkendelsesspørgsmålet ved anmeldelser af astma og kronisk bronchitis efter arbejdsskadesikringsloven Kapitel 1 Indledning Både astma og kronisk bronchitis er meget almindelige

Læs mere

Arbejdsbetinget lungesygdom. Generelt: Afhængig af eksp. styrke eksp. varighed individuelle faktorer ( incl. patologiske tilstande)

Arbejdsbetinget lungesygdom. Generelt: Afhængig af eksp. styrke eksp. varighed individuelle faktorer ( incl. patologiske tilstande) Arbejdsbetinget lungesygdom Generelt: Afhængig af eksp. styrke eksp. varighed individuelle faktorer ( incl. patologiske tilstande) Us.: anamnese incl. erhvervsanamnese obj. us. rtg., CT LFU blodprøver

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Definition og diagnostiske kriterier for de specifikke tilstande Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) defineres som en sygdomstilstand, der er karakteriseret ved luftvejsobstruktion

Læs mere

Arbedsbetinget KOL + Arbejde på AMK Svejsekonferenc21.06.2012 Vingstedcenteret. øyvind omland

Arbedsbetinget KOL + Arbejde på AMK Svejsekonferenc21.06.2012 Vingstedcenteret. øyvind omland Arbedsbetinget KOL + Arbejde på AMK Svejsekonferenc21.06.2012 Vingstedcenteret øyvind omland KOL KOL er en af de største helbredstrusler i verden I DK har mellem 300.000 og 400.000 KOL Årligt bliver 23.000

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Definition og diagnostiske kriterier for de specifikke tilstande Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) defineres som en sygdomstilstand, der er karakteriseret ved luftvejsobstruktion

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Kronisk obstruktiv lungesygdom Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Interessekonflikter KOL Fibrose Bronkiolit Slim Inflammation Emfysem Bronkiektasier Destruktion af parenchym Tab af

Læs mere

Metode 31-03-2010. Artikeludvælgelse 4 trins metode

Metode 31-03-2010. Artikeludvælgelse 4 trins metode Occupational COPD - Correlations between Chronic Obstructive Pulmonary Disease and various types of physical and chemical exposures at work A scientific reference document on behalf of The Danish Working

Læs mere

Introduktion til arbejdsrelaterede luftvejssygdomme. Arbejdsrelateret astma og rhinitis

Introduktion til arbejdsrelaterede luftvejssygdomme. Arbejdsrelateret astma og rhinitis Introduktion til arbejdsrelaterede luftvejssygdomme Arbejdsrelateret astma og rhinitis Vivi Schlünssen Sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed, Dansk Ramazzini Center, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet/

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsbetinget KOL.

Forebyggelse af arbejdsbetinget KOL. Forebyggelse af arbejdsbetinget KOL. Arbejdsmedicinsk årsmøde april 2007 Nyborg Øyvind Omland Hvorfor måle lungefunktion? Afspejler funktionelle ændringer som følge af sygdom Kan afspejle miljømæssig påvirkning

Læs mere

Lungesygdomme. Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse

Lungesygdomme. Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse Lungesygdomme Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse http://www.irf.dk/dk/publikationer/maanedsblad/behandling_af_astma_og_kronisk_obstruktiv_.htm http://www.irf.dk/dk/publikationer/kol_rev.htm http://www.irf.dk/dk/publikationer/maanedsblad/akut_exacerbation_af_kol.htm

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

1 Poul Henning Madsen

1 Poul Henning Madsen Poul Henning Madsen 1 2 Hvad håndterer vi i Lungemedicin SLB? Uafklarede lungeinfiltrater og stadieinddeling af malign sygdom i thorax Uafklarede radiologiske fund (eksempelvis mediastinal adenopati) Uafklarede

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Status for arbejdsbetinget KOL 2013 Vurdering af følger af det videnskabelige referencedokument om KOL i marts 2010 og LO-notat i april 2011 Øje på arbejdsmiljøet, november 2013 Udgivet

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE GENERELT OM KOL 430.000 BORGERE MED KOL I DK 25.000 INDLÆGGELSER ÅRLIGT 4000 DØDSFALD ÅRLIGT VIDEN OM KOL KOL ER EN IRREVERSIBEL LUNGE LIDELSE LIDELSEN ER FORÅRSAGET AF RYGNING,

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Astma og allergi blandt voksne i Danmark

Astma og allergi blandt voksne i Danmark Astma og allergi blandt voksne i Danmark AMA Esbjergs 25-års jubilæum 4. oktober 2010 Lars Skadhauge Jyllands-Posten 15. marts 1998 Indhold Definitioner Forekomst af astma og allergi RAV studiet Årsager

Læs mere

Svampeskader i boliger og symptomer hos børn Speciallægens perspektiv. Kirsten Skamstrup Hansen ovl.phd. Pædiatrisk Klinik Gentofte

Svampeskader i boliger og symptomer hos børn Speciallægens perspektiv. Kirsten Skamstrup Hansen ovl.phd. Pædiatrisk Klinik Gentofte Svampeskader i boliger og symptomer hos børn Speciallægens perspektiv Kirsten Skamstrup Hansen ovl.phd. Pædiatrisk Klinik Gentofte Speciallægens viden Det ved jeg ikke noget om... Det ved jeg ikke ret

Læs mere

KOL og Pulmonal hypertension -en update. Charlotte Andersen Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet

KOL og Pulmonal hypertension -en update. Charlotte Andersen Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet KOL og Pulmonal hypertension -en update Charlotte Andersen Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet DSKF 8.4. 2011 Klassifikation af pulmonal hypertension 2009 1. Pulmonal arterial hypertension (PAH)

Læs mere

!! Når!det!er!svært!at!s,lle! diagnosen!astma! 3!Hvad!kan!sygeplejerskens!rolle!være?!

!! Når!det!er!svært!at!s,lle! diagnosen!astma! 3!Hvad!kan!sygeplejerskens!rolle!være?! Nårdetersværtats,lle diagnosenastma 3Hvadkansygeplejerskensrollevære? CelestePorsbjerg Overlæge,ph.d.,kliniskforskningslektor LungemedicinskafdelingL,BispebjergHospital 6% 4% 2% 0% Astma enhyppigsygdomidanmark

Læs mere

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL 1 Beregningsregler for indikatorer i DrKOL Patientpopulation 1 Inklusionskriterier Alle ambulante patienter 30 år med følgende diagnose som aktionsdiagnose: DJ44.X Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden.

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Marie Lavesen Sygeplejerske, Hillerød Hospital Marie.Lavesen@regionh.dk Disposition Baggrunden for organisering af kronisk sygdom Forløbsprogram - arbejdsdeling

Læs mere

Astma og Allergi. Arne Høst Ledende overlæge, dr. med. Børneafdeling H

Astma og Allergi. Arne Høst Ledende overlæge, dr. med. Børneafdeling H Astma og Allergi Arne Høst Ledende overlæge, dr. med. Børneafdeling H Approximate prevalence of various atopic diseases in relation to age allergic rhinitis Prevalence atopic dermatitis asthma food allergy

Læs mere

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget hudsygdom: definition MEDICINSK: Work related skin disease

Læs mere

Arbejdsmedicin Præsentation

Arbejdsmedicin Præsentation Arbejdsmedicin Præsentation Gert Thomsen Arbejdet med arbejdsmedicin siden 91 Overlæge her i Esbjerg siden 2001 Særlige interesser: Allergi og Astma Skulder-, arm-, håndbesvær Dagens emner Andre arbejdsbetingede

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for KOL Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Er under revision Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv

Læs mere

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL 2015 Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Hvem bruger astmamedicin?

Hvem bruger astmamedicin? Hvem bruger astmamedicin? Indhold RESUMÉ... 1 BAGGRUND OG FORMÅL... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 ASTMA, KOL OG ASTMATISK BRONKITIS METODE TIL OPDELING AF BRUGERNE... 2 FOREKOMST AF PATIENTER I MEDICINSK

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Patient fordeling. 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter. Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7.

Patient fordeling. 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter. Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7. Patient fordeling 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7 Opsporing af KOL patienterne Hvor er rygerne? Hvordan får vi fat i

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune. Kroniske sygdomme

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune. Kroniske sygdomme Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune Kroniske sygdomme Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Kroniske sygdomme... 5 2.1 Diabetes... 5 2.2 Hjertesygdom... 9 2.3 KOL... 13 2.4 Kræft... 17

Læs mere

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014 Institut for Folkesundhedsvidenskab Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme Årsmødet 2014 Peter Lange Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager

Ankestyrelsens principafgørelse Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager KEN nr 9977 af 12/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5015-04741 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL 1 Beregningsregler for indikatorer i DrKOL Patientpopulation 1 Inklusionskriterier Alle ambulante patienter 30 år med følgende diagnose som aktionsdiagnose: DJ44.X Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden.

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Lone Agertoft, overlæge/lektor H.C. Andersen Børnehospital Odense Universitetshospital 26.01.17 Case Astma Bronkiale Målet for behandling Få eller ingen symptomer

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

1. Indledning. Programledelsen har været sammensat af repræsentanter fra amtets sygehuse, almen praksis og kommunerne i amtet.

1. Indledning. Programledelsen har været sammensat af repræsentanter fra amtets sygehuse, almen praksis og kommunerne i amtet. KOL-VEJLEDNING TIL DE PRAKTISERENDE LÆGER DIAGNOSTISERING, BEHANDLING OG REHABILITERING AF PATIENTER MED KOL KOL - PROGRAMLEDELSEN VEJLE AMT, NOVEMBER 2006 1. Indledning Vejle Amt nedsatte i 2005 en Programledelse,

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Hvilke værdier får vi?

Hvilke værdier får vi? Hvilke værdier får vi? Spirometri med måling af FEV 1 og FVC Beregning af FEV 1 /FVC% Rumfang FEV 1 FVC 0 1 Tid Tolkning af spirometri FEV 1 : normal hvis > 80% af forventet værdi FVC: normal hvis > 80%

Læs mere

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer.

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Astma hos voksne I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Målet er, at du kan leve frit, og gøre det du har lyst til. Astma-Allergi Danmark Universitetsparken

Læs mere

KOL KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM PIA HOLLAND GJØRUP 03-11-14

KOL KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM PIA HOLLAND GJØRUP 03-11-14 KOL KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM PIA HOLLAND GJØRUP 03-11-14 DISPOSITION BAGGRUND ANATOMI Svælget (pharynx) Struben (larynx) Trachea Bronkiesystemet Alveolerne Lunge-kredsløbet ANATOMI Trachea 2 hovedbronchier

Læs mere

PATIENTFORLØB FOR KOL-PATIENTER

PATIENTFORLØB FOR KOL-PATIENTER NIVEAU I Patienten får kun åndenød ved Årlige forebyggelsessamtaler Tilbyder: Diagnostisk uafklarede svær anstrengelse. på baggrund af DAKs KOL-indika- Rygestopkurser patienter med lungesygdom og /eller

Læs mere

Astmapjece. Til unge og forældre

Astmapjece. Til unge og forældre Astmapjece Til unge og forældre Kvalitet døgnet rundt Børne- og ungeklinikken Hvad er astma? Astma er det græske ord for åndedrætsbesvær. Astma er en kronisk betændelsestilstand (uden bakterier eller virus)

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL

Kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL Kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL Jørgen Vestbo KOL kronisk obstruktiv lungesygdom Kan forebygges og behandles Har væsentlige ekstrapulmonale manifestationer. Karakteriseret ved luftvejsobstruktion,

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

SKABELON TIL LOKAL PRESSEMEDDELELSE

SKABELON TIL LOKAL PRESSEMEDDELELSE SKABELON TIL LOKAL PRESSEMEDDELELSE Nedenstående er en skabelon til, hvordan I som kommuner kan skrive en pressemeddelelse til de lokale medier i forbindelse med kampagnen Pust liv i din hverdag. Skabelonen

Læs mere

COPSAC. Copenhagen Studies on Asthma in Childhood. Astma og immundefekt hos børn. Klaus Bønnelykke Læge, PhD

COPSAC. Copenhagen Studies on Asthma in Childhood. Astma og immundefekt hos børn. Klaus Bønnelykke Læge, PhD COPSAC Copenhagen Studies on Asthma in Childhood Astma og immundefekt hos børn Klaus Bønnelykke Læge, PhD Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital Program Sammenhængen mellem astma og immundefekt Hvordan

Læs mere

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Diagnostik og behandling Lone Agertoft, overlæge/lektor H.C. Andersen Børnehospital Odense Universitetshospital 2017 Målet for behandling Få eller ingen symptomer inklusiv om natten Så få astma-anfald

Læs mere

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression.

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. Biostatistik - Cand.Scient.San. 2. semester Karl Bang Christensen Biostatististisk afdeling, KU kach@biostat.ku.dk, 35327491 9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. http://biostat.ku.dk/~kach/css2014/

Læs mere

Relevante vejledninger

Relevante vejledninger Relevante vejledninger Titel Type akut astma akut iltbehandling af voksne Alfa-1 antitrypsin-mangel allergisk alveolitis allergisk bronkopulmonal aspergillose Anlæggelse af pleuradræn Arbejdsbetinget KOL

Læs mere

Århus Universitetshospital ÅRHUS SYGEHUS. Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B. Århus Universitetshospital

Århus Universitetshospital ÅRHUS SYGEHUS. Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B. Århus Universitetshospital Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B Århus Universitetshospital Afhænger af undersøgelsesmetoden og af typen af lungesygdom 40-90% har lungefibrose 70% nedsat lungefunktion 33% symptomgivende

Læs mere

Hvor farlig er asbest?

Hvor farlig er asbest? Hvor farlig er asbest? v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk Temadag om asbest, Teknologisk Institut den 3. juni 2008

Læs mere

Har du astma? Og er du gravid?

Har du astma? Og er du gravid? Har du astma? Og er du gravid? I Danmark gennemfører op mod 5.000 kvinder med astma hvert år en graviditet. I forbindelse med graviditet, fødsel og amning er mange kvinder utrygge ved astma-medicinen.

Læs mere

KOL -Undervisning. Velkommen og god fornøjelse

KOL -Undervisning. Velkommen og god fornøjelse KOL -Undervisning Velkommen og god fornøjelse Lungefysiologi Hvad er sygdommen Emfysemer beskadigelse af lungevævets elastiske fibre, hvilket sænker lungekapaciteten KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet,

Læs mere

20 mia. kr. til lungerne kan bruges bedre!

20 mia. kr. til lungerne kan bruges bedre! Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt 20 mia. kr. til lungerne kan bruges bedre! De sidste fire år har været ned ad bakke. Jeg var aktiv hver dag, kunne gå ud, cykle,

Læs mere

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager:

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager: Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: Emfysem er beskadigelse af lungevævets elastiske fibre som sænker lungekapaciteten. KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet som igen medfører hjertesvigt

Læs mere

KOL blandt danske bygge-anlægsarbejdere

KOL blandt danske bygge-anlægsarbejdere Rapport november 2015 KOL blandt danske bygge-anlægsarbejdere Afslutningsrapport 2015 Af Dorte Hanskov, Charlotte Brauer, Nina Breinegaard, Lilli Kirkeskov Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Arbejdsbetinget KOL Øje på arbejdsmiljøet, april 2011 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax:

Læs mere

HAR BYGGE-ANLÆGSARBEJDERE I DANMARK ØGET RISIKO FOR AT FÅ KOL OG HVILKE FOREBYGGELSES- PERSPEKTIVER ER DER

HAR BYGGE-ANLÆGSARBEJDERE I DANMARK ØGET RISIKO FOR AT FÅ KOL OG HVILKE FOREBYGGELSES- PERSPEKTIVER ER DER HAR BYGGE-ANLÆGSARBEJDERE I DANMARK ØGET RISIKO FOR AT FÅ KOL OG HVILKE FOREBYGGELSES- PERSPEKTIVER ER DER Undersøgelse af luftvejssymptomer, lungefunktion og støvudsættelse for nedrivere, isolatører og

Læs mere

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013 1 DrKOL, standardrapport, 28. august 2013 Patienter med amb. besøgsdato/udskrevet primo august 2012 til ultimo juni 2013, som fremgår af LPR-udtræk fra medio august2013 af patientforløb i DrKOL: Ambulante

Læs mere

Dine besvarelser for Hjerte, Lunge, Kar e14. Din karakter er udregnet på baggrund af antal fejl i tabellen (står med rødt)

Dine besvarelser for Hjerte, Lunge, Kar e14. Din karakter er udregnet på baggrund af antal fejl i tabellen (står med rødt) Dine besvarelser for Hjerte, Lunge, Kar e14. Din karakter er udregnet på baggrund af antal fejl i tabellen (står med rødt) Spr. Dit svar Rigtigt svar 1 Du bestiller en ambulance kørsel 1 til patientens

Læs mere

Støtte til deltagelse i implementeringsgrupperne... 15.000 kr. I alt...41.500 kr. Nanna Salicath Afdelingschef Sundhedsafdelingen, Samsø Kommune

Støtte til deltagelse i implementeringsgrupperne... 15.000 kr. I alt...41.500 kr. Nanna Salicath Afdelingschef Sundhedsafdelingen, Samsø Kommune Ansøgning om økonomisk støtte fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010 2012 fra Samsø Kommune. Samsø Kommune søgte i første

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

Hvis fysisk aktivitet er så sundt, hvad skal vi så med ergonomien?

Hvis fysisk aktivitet er så sundt, hvad skal vi så med ergonomien? Hvis fysisk aktivitet er så sundt, hvad skal vi så med ergonomien? Karen Søgaard og Andreas Holtermann SydDansk Universitet Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Spørgsmål vi skal forsøge at

Læs mere

2. RYGNING. Følgende spørgsmål anvendes til at belyse befolkningens rygevaner: Ryger du?

2. RYGNING. Følgende spørgsmål anvendes til at belyse befolkningens rygevaner: Ryger du? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 1 2. RYGNING Rygning er den væsentligste forebyggelige risikofaktor i forhold til langvarig sygdom og dødelighed. I gennemsnit dør en storryger 8-10 år tidligere

Læs mere

Fiskerens arbejdsmiljøbelastninger

Fiskerens arbejdsmiljøbelastninger Fiskerens arbejdsmiljøbelastninger og ryglidelser Jens Peter Johansen Arbejdsmedicinsk klinik Aalborg sygehus Århus Universitetshospital arbejdsmedicinsk konference Færøerne 30.april 2004 Ramazzini 1633-1714

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom

Kronisk obstruktiv lungesygdom L UNGESYGDOMME 217 Kronisk obstruktiv lungesygdom Jens Georg Hansen Denne artikel er forfattet af en praktiserende læge, som står bag en af de to store epidemiologiske undersøgelser over kronisk obstruktiv

Læs mere

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Faktaark - Januar 2016 Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste I det følgende gives et overblik over hvordan du kan ansøge kommunen og hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng?

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? NOTAT NP92-961b JKJ/BT-DGR 4. december 1997 Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? Revideret januar 1993 NOTAT NP92-961b 2 1. Om børnekræft I perioden fra 1945 og frem til i dag har udviklingen

Læs mere

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet ERHVERVSSYGDOMME Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME 2013 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over

Læs mere

Arbejdsbetinget hudsygdom

Arbejdsbetinget hudsygdom AMI 2006 AMI Formidlingsmøde, Maj 2006 Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi over for kemiske stoffer Amtssygehuset i Gentofte Hovedsagelig kontakteksem (>99%) Afficerer 10-15% af eksempatienter

Læs mere

ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2011

ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2011 ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2011 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet Anmeldte erhvervssygdomme 2011 Arbejdstilsynets årsopgørelse

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Allerød Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Allerød Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 20 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 20 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes Lene

Læs mere

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til Borgeren Lungekursus -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom Indhold Fysisk træning (tilrettelagt for personer med lungesygdom) Undervisning

Læs mere

Psykosocial arbejdsmiljø og depression

Psykosocial arbejdsmiljø og depression Psykosocial arbejdsmiljø og depression Finn Diderichsen professor dr.med Københavns Universitet Depression som folkesundhedsproblem Måler man sygdomsbyrde som antal år som går tabt i for tidlig død, og

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Halsnæs Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Halsnæs Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Hvad ved vi om sundhedseffekter af at anvende en luftrenser i boligen, og hvordan skal man bruge den for at få optimal effekt

Hvad ved vi om sundhedseffekter af at anvende en luftrenser i boligen, og hvordan skal man bruge den for at få optimal effekt Center for Indeklima og Sundhed i Boliger CISBO Realdania forskning Netværksmøde 12.5.2014 Hvad ved vi om sundhedseffekter af at anvende en luftrenser i boligen, og hvordan skal man bruge den for at få

Læs mere

Sundhedseffekter af Partikelforurening

Sundhedseffekter af Partikelforurening Miljø- og Planlægningsudvalget L 39 - Bilag 12 Offentligt Høring om SCR og Partikelfilterkrav d. 21.11.06 Sundhedseffekter af Partikelforurening Ved Steffen Loft, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns

Læs mere

Patientinformation. Iltbehandling

Patientinformation. Iltbehandling Patientinformation Iltbehandling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Iltkoncentrator Hvorfor iltbehandling Når lungefunktionen er så dårlig, at iltindholdet i blodet er vedvarende nedsat, kan det blive

Læs mere

Hver tiende dansker oplever at blive indlagt for KOL Resume af ph.d.-afhandling

Hver tiende dansker oplever at blive indlagt for KOL Resume af ph.d.-afhandling Hver tiende dansker oplever at blive indlagt for KOL Resume af ph.d.-afhandling Af Jesper Lykkegaard Biografi Forfatter er praktiserende læge i Vejle og postdoc ved Forskningsenheden for Almen Praksis

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Eksamensopgave modul 4. Februar 2011. Hold Erg 110

Eksamensopgave modul 4. Februar 2011. Hold Erg 110 Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Eksamensopgave modul 4 Februar 2011 Hold Erg 110 1 Case 1, Borger med somatiske problemstillinger Britta Jensen er en kvinde på 62 år, hun er tidligere

Læs mere

Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens. Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager

Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens. Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager Hospitalsenheden Horsens lungeteam Tina s dreamteam! ;o) KOL- TEAMET Regionshospitalet Horsens

Læs mere

Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen

Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen Kapitel 11 Resultater fra h e l b redsundersøgelsen Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen 113 I alt 36,0 % af deltagerne i KRAM-undersøgelsen er moderat overvægtige 11,6 % er svært overvægtige

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. HVAD ER ASTMA?

Læs mere

Lungesygdomme. Definition og diagnostiske kriterier for de specifikke tilstande. Diagnostiske kriterier

Lungesygdomme. Definition og diagnostiske kriterier for de specifikke tilstande. Diagnostiske kriterier Lungesygdomme Definition og diagnostiske kriterier for de specifikke tilstande Allergisk alveolit Allergisk alveolitis (AA) er en immunologisk induceret sygdom i lungeparenkymet, der skyldes gentagen inhalation

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer:

I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 40 O #271B&f170y3X Notat FC/LVP 27. januar 2005 Redegørelse for udviklingen på erhvervssygdomsområdet som følge af arbejdsskadereformen; ny erhvervssygdomsfortegnelse

Læs mere

Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet

Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø mandag den 29. marts 2010 Ved tilsynsførende Per Stegler Markussen Arbejdstilsynet Tilsynscenter 2 1 Arbejdstilsynets struktur 2 Tilsynsgrupper i Arbejdstilsynet TG1:

Læs mere

28. april 2009 den internationale arbejdsmiljødag Sikkert og sundt arbejde for alle. Fakta om arbejdsmiljøet

28. april 2009 den internationale arbejdsmiljødag Sikkert og sundt arbejde for alle. Fakta om arbejdsmiljøet 28. april 2009 den internationale arbejdsmiljødag Sikkert og sundt arbejde for alle Fakta om arbejdsmiljøet LO og FTF markerer igen den internationale arbejdsmiljødag. Dagen gennemføres i samarbejde med

Læs mere

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015 Borgere med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Denne analyse ser på voksne danskere med udvalgte kroniske sygdomme og har særlig fokus på personer, som lever med to eller flere af

Læs mere

KOL Kronisk obstruktiv lungesygdom

KOL Kronisk obstruktiv lungesygdom Kronisk obstruktiv lungesygdom Baggrund Det skønnes i dag at 430.000 danskere lider af sygdommen i varierende sværhedsgrad, hvilket svarer til mere end 7 % af alle voksne. 15.000 personer har i så alvorlig

Læs mere

Kol i almen praksis. diagnostik, behandling, opfølgning, rehabilitering

Kol i almen praksis. diagnostik, behandling, opfølgning, rehabilitering Kol i almen praksis diagnostik, behandling, opfølgning, rehabilitering 2008 KOL i almen praksis Vejledningen er udarbejdet af Søren Brorson, alment praktiserende læge Thomas Gorlén, alment praktiserende

Læs mere

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Pilotrapport: KOL-patienter i almen praksis 2011 1. januar 2011 31. december 2011 Version 3, kommenteret April 2012 2 Indtil 31. december 2011: Det

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Herlev Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Herlev Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 10 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 10 for Kommune 11 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes Lene

Læs mere

Astma - arbejdsbetingen

Astma - arbejdsbetingen Astma - arbejdsbetingen Definition og diagnostiske kriterier for de specifikke tilstande Astma kan forårsages af påvirkninger på arbejdet (erhvervsastma) eller eksisterende astma kan forværres af påvirkninger

Læs mere