Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek"

Transkript

1 Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer en ny model for bibliotekets virksomhed og beskriver fire overlappende 'rum': inspirationsrummet, læringsrummet, møderummet og det performative rum. Modellen er en vision eller et koncept for det nye bibliotek, som kan bruges Som en ramme om en diskussion af bibliotekets overordnede formål og legitimitet internt som eksternt. Til at foretage en 'mapping' af biblioteks aktuelle tilbud hvor styrker og svagheder kan blive synlige. til at udvikle konkrete programmer, der understøtter indhold og funktioner i de enkelte rum. Projektet Fra model til effekt tager udgangspunkt i arbejdet med, implementeringen af og den løbende kvalificering af resultaterne af arbejdet med denne 4-rumsmodel. Formål Biblioteksmodellen giver rigtig god mening i biblioteksverdenen. Biblioteksfagligt er det nemt at koble sig på den tænkning, at folkebibliotekernes mangesidede virke kan kategoriseres i nogle grundkategorier. Men modellen er præcist en model, og i praksis er der langt fra tænkning/model til praksis. Projektets overordnede formål er derfor: - At udvikle dynamiske metoder og værktøjer, der aktiverer og operationaliserer 4-rumsmodellens rationaler. Nedenstående model illustrerer projektets overordnede metodiske tænkning. Modellen skal læses fra midten dvs. der hvor prioritering er markeret med rød. Fokusering på et eller flere af biblioteksmodellens rationaler ses her som en forudsætning for og et led i den prioritering, der kontinuerligt skal arbejdes med i processen. 1

2 Projektets grundforudsætning er, at alle folkebiblioteker, som led i det samarbejdende danske folkebiblioteksvæsen har et fundament med elementer fra alle 4-rumsmodellens rationaler. Endvidere at dette grundfundament suppleres/profileres gennem særlige satsninger lokalt afhængig af den enkelte kommune. Projektet skal som konceptudvikling bidrage konkret med metoder til at fastholde og udvikle folkebibliotekerne som institutioner, der bidrager substantielt til velfærdssamfundet. Gennem projektet udvikles værktøjer, som kan bruges i folkebibliotekerne indadtil til at kortlægge og prioritere og udadtil til at profilere, italesætte og argumentere for biblioteket. Afgørende for et godt resultat vil være, at bibliotekerne får hjælp til at blive mere konkrete på hvad, der kommer ud af deres virksomhed. Her er det projektets ambition at bidrage med metoder og værktøjer, der aktiverer og operationaliserer de rationaler, der ligger i 4-rumsmodellen, og som derfor kan give mening for de medarbejdere, der arbejder i det daglige møde med borgerne. Den måde at arbejde på, vil kræve ny tilgang til biblioteksarbejdet, med en højere grad af systematik og metodik, og en bedre dokumentationspraksis og formentlig nye/flere kompetencer. Metoder til systematisk at arbejde med prioriteringer og dokumentation anses som en nødvendig forudsætning for at kunne måle effekten af en indsats. Projektbeskrivelse Det er en større udviklings- og omstillingsproces og derfor strækker projektet sig over i alt 2½ år. Projektet vil i et udviklingsarbejde med folkebiblioteker i Region Hovedstaden arbejde erfaringsbaseret med at operationalisere modellen på måder, der kan hjælpe folkebiblioteker til at opfylde målet for projektet. Jf. definitionen af formålet er der ikke tale om et mål i traditionel forstand, men derimod om metoder og kompetencer til løbende at udvikle på og justere målene for bibliotekets virksomhed. Projektet deles op i 3 etaper og der søges til alle etaper i nærværende ansøgning. Overordnet indeholder de tre etaper følgende: Etape 1 i 2012 har fokus på o ledelsesmæssig og organisatorisk forankring lokalt o videndeling og erfaringsindsamling o kortlægning og indsamling af data i den enkelte kommune Etapen identificerer HVAD det enkelte bibliotek prioriterer og tegner gennem kortlægning og dokumentation en profil Etape 2 i 2013 o udvikles parametre og målbare indikatorer for de 4 rationaler o udkast til drejebog udarbejdes o lokalt udviklingsarbejde med borgerinddragelse gennemføres o kvalificering af drejebog på baggrund af de lokale erfaringer Etapen har fokus på det metodiske udviklingsarbejde og på transfer dvs. HVORDAN omsætning sker i praksis lokalt når projektet går fra udvikling i projektstruktur til implementering i driftsstruktur Etape 3 i første halvdel af

3 o Konceptualisering og formidling af erfaringer og værktøjer i form af identificerede parametre og mål-indikatorer samt proces- og læringserfaringer fra såvel de lokale som de fælles processer o Formidling til faglige møder, ledermøder, interesseorganisationer mv. Etapen har fokus på formidling af projekts erfaringer og projektafslutning 3

4 Etape : Februar-marts Projektdesign Detaljeret projektplanlægning: valg af metoder til mapping, oplægsholdere mv. Organisering: projektet organiseres med en projektleder fra centralbiblioteket i Gentofte og en styregruppe bestående af projektleder, Kulturdirektøren samt konsulent fra Institut for Ledelse og Forvaltning, Metropol. Andre kan inddrages ad hoc i udviklingen af projektet. Dialog med Kulturstyrelsen Afsøgning af relevante projekter, der kan være resurseprojekter i forhold til projekt fra Model til effekt 2. marts Introduktion: Opstartmøde med bibliotekslederne om projektet og de planlagte processer 1. april Uddybende beskrivelse indsendes til Kulturstyrelsen 16. april Programmøde vedrørende Internat maj Seminar hvor emnet foldes ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv: hvad kræver projektet af lederne og deres organisationer? Læringspointer dokumenteres undervejs i processen i form af logbog, fortællinger mv. 14. maj Invitation til bibliotekerne om deltagelse i projektet udsendes 7. juni Frist for tilbagemelding fra bibliotekerne 22. juni Styregruppemøde august/ september Arbejde i egen organisation 1 Deltagende biblioteker nedsætter en projektgruppe med biblioteksleder og andre centrale medudviklere for at fremme den lokale omsætning og forankring Projektet formidles lokalt i og uden for egen organisation lokalt Deltagende biblioteker indleder arbejdet med at identificere hvilke eksisterende data der understøtter parametre og indikatorer for de 4 rationaler 4

5 Mulighed for support: projektleder + konsulent tilbyder besøg til opstartmøde lokalt. Dertil forsynes biblioteket med konsulent-klippekort til projektleder max 10 timer 7. september Biblioteksledermøde. Oplæg ved Klaus Majgaard: ph.d CBS, tidligere kommunaldirektør i Furesø om Effekt. Introduktion til Mapping for bibliotekernes projektgrupper. september-december Arbejde i egen organisation 2 Konkret mapping Analyse af bibliotekets praksis holdt op i mod kommunens demografi, visioner, udfordringer mv. Mulighed for support: projektleder + konsulent tilbyder besøg til opstartmøde lokalt. Dertil forsynes biblioteket med konsulent-klippekort til projektleder max 10 timer 5. oktober Biblioteksledermøde Inspiration fra f.eks. Kolind om at være Unboss2 og leder af netværk Januar 2013 Udviklingsarbejde. Der gennemføres et 2 dages seminar til udvikling af metoder til at omsætte de enkelte rationaler i bibliotekspraksis: hvad betyder en prioritering af fx Læringsrummet for bibliotekets fysiske indretning, for materialevalg, for valget af digital platform, for samarbejdspartnere, for allokering af ressourcer til materialer og personale. Et led i processen er at identificere og beskrive målbare indikatorer/parametre både kvantitative og kvalitative med henblik på at gøre det muligt at måle effekten af indsatsen. Deltagerne er bibliotekslederne og andre centrale med-udviklere og arbejdet danner baggrund for udarbejdelse af første udkast af drejebog. Læringspointer dokumenteres undervejs i processen i form af logbog, fortællinger mv. Indikatorer/parametre samles og kvalificeres undervejs og som afslutning mhp. at skabe et argumentationskatalog på et mere solidt kvalitativt og kvantitativt grundlag, der kan klæde bibliotekerne/bibliotekslederne på til at beskrive, italesætte biblioteket over for omverden 5

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne

Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne 1. Baggrund Projekt 1 er en sammenlægning af det oprindelige projekt 1 God ledelse er en forudsætning og 2 Lederudvikling. Projektet

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering VIDA-modelrapport 2 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering Kristina Kristoffersen, Ove Steiner Rasmussen & Bente Jensen (red.) VIDA-forskningsserien

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere