Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen."

Transkript

1 Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013, at der skal udarbejdes en ny HR strategi. HR strategien skal indgå som en del af de samlede styringsredskaber og bidrage til den strategiske udvikling af ledere og medarbejdere i Odder kommune. Design for HR strategi Den nye HR strategi opbygges omkring to spor : Strategisk kompetenceudvikling Lederudvikling Strategisk kompetenceudvikling Medarbejdernes kompetenceudvikling skal understøtte de overordnede strategier for Odder kommune og på de enkelte fagområder, og sikre at medarbejderne til enhver tid har de kompetencer der skal til for at løse kerneopgaven og imødekomme de krav omverdenen har til Odder Kommune. Strategisk kompetenceudvikling handler således om at sætte organisationens behov i centrum, og kræver at vi har overblik over nuværende og fremtidige kompetencebehov samt medarbejdernes nuværende kompetencer samt udviklingspotentiale og ønsker. Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Strategisk arbejde med kompetenceudvikling kræver tilpasning af vores MUS og GRUS-koncepter. Derudover kan der være behov for at sætte fokus på en række andre redskaber/indsatser. Eksempler på redskaber/indsatser kunne være: Dokumentnr.: side 1

2 MUS/ GRUS koncept Introduktion Rekruttering strategisk kompetenceudvikling Kompetenceprofiler Talentudvikling MUS herunder udvikling af nyt koncept for MUS og GRUS herunder kompetenceafklaring af den enkelte Kompetenceprofiler F.eks. overordnede profiler for store faggrupper (lærere, pædagoger, SSH, SSA m.fl.), der konkretiseres på de enkelte arbejdspladser Talentudvikling Rekruttering Introduktion Lederudvikling Lederudvikling skal ses i bred forstand som rammerne for god ledelse i Odder Kommune. Det betyder at HR strategien skal understøtte god ledelse både i forhold til rekruttering og udvikling af ledere. Lederudvikling skal som medarbejderudvikling ses i et strategiske perspektiv, der sikrer at Odder Kommunes ledere til enhver tid har de kompetencer der skal til for at løfte ledelsesopgaven. Dokumentnr.: side 2

3 HR strategien skal indeholde en række pejlemærker for lederudvikling, som fra år til år udfyldes med konkrete indsatser. Eksempler på indsatser/pejlemærker kunne være: Redskaber Coaching Lederevaluering Jobrotation Lederudvikling Ledelsesgrundlag Lederaftaler Kompetencepro filer Netværk Talentudvikling Introduktion Rekruttering LUSkoncept lederuddannelse- Ledelsesgrundlag Lederaftaler Kompetenceprofiler Rekrutteringskoncept for lederrekruttering Talentudvikling Netværk herunder krav og rammer Diplom- og masteruddannelse Lederudviklingssamtaler (LUS) herunder nyt koncept for LUS Introduktion herunder evt. mentorordning Lederevaluering Coaching Jobrotation Dokumentnr.: side 3

4 Sammenhæng til øvrige strategier og styringsredskaber HR strategien indgår som en del af de samlede ledelsesmæssige styringsredskaber i Odder Kommune. HR strategien skal derfor ses i sammenhæng med øvrige redskaber som: Odder Kommunes strategier Styringskoncept Ledelsesaftaler herunder lederudviklingssamtaler ledelsesgrundlag Organisering af processen Styregruppe 2 Projektgrupper Strategisk komp. og lederudvikling Ledernetværk Hovedudvalg og Områdeudvalg Styregruppe Styregruppen består af Direktionen, Grethe Agger og Ulla Salling. Styregruppens opgave at godkende projektbeskrivelse for udarbejdelse af HR strategien. Styregruppen skal endvidere undervejs sikre, at HR strategiarbejdet er i tråd med sideløbende arbejde vedr. styringskoncept, ledelsesaftaler og andre strategier. Styregruppen godkender den endelige HR strategi. Dokumentnr.: side 4

5 Projektgrupperne Der skal etableres 2 projektgrupper. En for strategisk kompetenceudvikling og en for lederudvikling. Ulla Salling bliver tovholder for strategisk kompetenceudvikling og Grethe Agger for lederudvikling Hver projektgruppe består af 3 ledelsesrepræsentanter og 3 medarbejderrepræsentanter. Sammensætningen sker bredt, således at flest mulige fagretninger er repræsenterede. Direktionen udpeger de 6 lederrepræsentanter. Det er Direktionens ønske, at medarbejderinvolveringen rækker ud over Hovedudvalget, således at Områdeudvalgene involveres ved at medarbejderrepræsentanterne primært findes i disse udvalgt. Hovedudvalget beslutter endeligt, hvordan medarbejderrepræsentanterne udvælges. For at sikre den brede repræsentation i de to grupper er det vigtigt at der sker en koordinering af valg af leder- og medarbejderrepræsentanter. Ulla Salling og Grethe Agger deltager efter behov i begge grupper og sørger for koordineringen mellem de to grupper. De sikrer samtidig at de indsatsområder, som vil være fælles for de to spor i strategien kun beskrives én gang i den endelige strategi. Det er gruppernes opgave at formulere en HR-strategi, der overordnet beskriver forskellige indsatser på de to hovedområder strategisk kompetenceudvikling og lederudvikling. Først derefter skal der arbejdes mere konkret med de forskellige indsatser i de to spor. Ledernetværkene samt Hovedudvalg og Områdeudvalg får mulighed for at kommentere på udkast til strategien inden Direktionen vedtager den endelig. Hovedudvalget har i forbindelse med deres strategiske drøftelse i august 2013 prioriteret revidering af politikker og retningslinjer herunder revidering af retningslinjer vedr. rekruttering og ansættelse. Der er i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe under Hovedudvalget. Det er vigtigt, at sammensætning af denne arbejdsgruppe tænkes sammen med HR-strategien. Tilsvarende gælder for andre arbejdsgrupper der nedsættes under HU, hvor opgaven har sammenhæng med HR strategien. MED-organisationen er selvfølgelig også omdrejningspunkt i implementering af HR strategien og de forskellige indsatser. Tidsplan 7. januar HR s oplæg drøftes med Direktionen 1. februar projektgrupperne nedsættes (har første møde primo februar) Dokumentnr.: side 5

6 Primo marts - medio maj styregruppemøder (drøftelse af løbende udkast til strategi/status på strategiarbejdet). Første halvdel af juni: Ledernetværksamt Hovedudvalg og Områdeudvalg behandler udkast til HR strategi. Ultimo juni:styregruppen/direktionen godkender overordnet HR strategi og koncept for ledelsesaftaler. Herefter vil arbejdet med udvikling af konkrete koncepter blive igangsat f.eks. MUS Dokumentnr.: side 6

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne

Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne 1. Baggrund Projekt 1 er en sammenlægning af det oprindelige projekt 1 God ledelse er en forudsætning og 2 Lederudvikling. Projektet

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser:

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser: Fødevarestyrelsen 13.05.2014 J.nr.: 2014-44-1419-00003/VIOG Kompetencehandlingsplan Baggrund I sommeren 2013 godkendte HSU Fødevarestyrelsens nye kompetencestrategi, og HSU besluttede, at den korte og

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011.

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Charter for flere kvinder i ledelse Der skal flere kvinder i ledelse i offentlige og private virksomheder.

Læs mere

Fremtidig ledelsesudvikling i Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse. Til Direktionen

Fremtidig ledelsesudvikling i Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse. Til Direktionen Regionshuset Aarhus Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Til Direktionen Olof Palmes Allé 36 DK-8200 Aarhus N. Tlf. 7841 0003 www.regionmidtjylland.dk www.olp.rm.dk Fremtidig ledelsesudvikling

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 EPO-staben Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 EPO-staben 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Egen ramme...5 5.0 Den administrative ramme...6

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere