ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen Telefon: Arbejdssted: Borgerservice Samarbejdspartnere: MKB (HB og LB) MBA, SMART CITY MTM (Fællesrådene) Byens foreningsliv Alexandra Instituttet, Interactive Spaces Lab (medfinansiering på kr.), SMART City Lab Budgetansvarlig leder i Aarhus Kommune: Navn: Lene Hartig Danielsen Telefon: Arbejdssted: Borgerservice, Rådhuset, lok INITIATIV Hvad handler initiativet om? Hvad er formålet? Hvem gavner det? (max anslag) Initiativet handler om: At Aarhus kommune vil sætte fokus på digitalisering af byens services gennem involvering af bydelene og deres borgere. Dette gøres ved gennem en konkurrence om hvilken bydel der over en periode sætter det største digitale aftryk. Initiativet benytter sig at en alternativ kommunikationsform og platform til at løfte den fælles opgave, at udnytte byens ressourcer bedst muligt til gavn for alle. Gennem en ny form for bor-

2 gerinddragelse etableres samarbejde med borgerne gennem involvering af fællesrådene, lokale foreninger, virksomheder, lokalbiblioteker etc. Hver bydel etablerer et bredt forankret digitalt ambassadørkorps, som i samarbejde med projektet planlægger og udfører indsatserne som løfter bydelens digitale aftryk. Der udvikles i projektet brugbare datavisualiseringer, lokalt i bydelene og centralt ved rådhuset/dokk1, kombineret med inddragelse af interaktive installationer i byrummet. Der laves en nulpunktsmåling for hver bydel på forskellige digitale parametre, som giver et digitalt nøgletal. Bydelene konkurrerer om at få dette tal til at stige mest muligt i en given periode. Gennem afholdelse af konference, seminarer, uddannelsesforløb, events og happenings, holdes den digitale gryde i kog og afsluttes med at finde en vinder forventeligt efter implementering af den sidste bølge og obligatorisk digitale selvbetjeningsløsninger i Formålet er: At øge digitaliseringsgraden af borgere i Aarhus. Styrke dialogen og samarbejdet mellem kommune og borgere gennem udvikling af nye former for borgerinddragelse og kommunikationsformer. At udvikle et initiativ som gør at Aarhus Kommune kan høste effektiviseringsgevinsterne jf. Økonomiaftalen Initiativet gavner: Kommunens borgere. Kommunen: Bidrag til opfyldelse af: - kommunens kanalstrategi - kommunens digitale visioner - kommunens implementering af Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Hvilke(t) af de syv innovationstemaer relaterer initiativet til? (sæt kryds) Inklusion om medborgerskab Velfærdsteknologi Digitalisering Mobilitet Innovationskultur Sundhed Sygefravær Hvor kommer inspirationen fra? (max tegn med mellemrum)

3 Der er flere inspirationskilder: 1. Erkendelse af, at der er behov for en mere innovativ tilgang i dialogen med borgerne for at få dem til at blive digitale. 2. Konkurrence har typisk pressens interesse og vi kan forvente meget omtale af projektet og ikke mindst digitaliseringsdagsordenen. 3. Tilhørsforholdet til bydelen kan skabe andre incitamentstrukturer end der normalt arbejdes med i eksempelvis interessegrupper og grupperingerne bestemt af alder, køn, uddannelse og etnicitet. 4. Datavisualiseringer (bl.a. i byrummet) skaber en anderledes og mere effektfuld folkeinformation. 5. Smart City Aarhus ved at kombinere initiativer fra Smart City med en kommunal kanalstrategisk dagsorden, skabes andre innovative greb til folkeinformation, dialog og digitalisering. Hvilke metoder vil I anvende? Hvad forventer I vil være gevinsten ved at bruge disse metoder? Metoder: - Rammesætning gennem bydelskonkurrence. - Forankring af lokale ressourcer gennem frivillighed. - Alternativ borgerinddragelse - Datavisualisering og interaktive byrumsinstallationer. - Digitale nøgletal Forventede gevinster: - Engagement og ejerskab til digitaliseringsdagsordenen - Stigning af kommunens digitaliseringsgrad - Empowerment - Information som fremhæver følgende budskaber: o o Digitalisering er god service! Din indsats frigiver penge til andre velfærdsopgaver! - Aarhus som moderne by (Smart City digitalisering) Initiativets start og afslutning: Projektstart: 1. januar 2014 Projektafslutning. 31. december 2015 Hvordan skal initiativet forankres, når bevillingen er opbrugt? Projektet arbejder med at flytte borgere til billige digitale kanaler. Når de er flyttet lukker de omkostningstunge kanaler automatisk ned. Forankringen sker løbende.

4 Der udvikles i projektet nye måder at vise data på og skabe borgerservice i byrummet. Disse erfaringer kan der trækkes på i forhold til kommende projekter. Der gøres erfaringer med an anderledes og ny kommunikation og borgerinddragelse gennem bydels-tanken, som ville kunne bruges efterfølgende. Der udvikles et dynamisk digitalt nøgletal, som kan anvendes i kommunens fremtidige beregninger vedr. digitaliseringsindsatserne. 3. EFFEKTER OG RISICI Hvordan bidrager initiativet til en bedre, smartere eller mere effektiv opgaveløsning? Hvad er den forventede økonomiske effekt? I Økonomiaftalen 2013 mellem KL og Regeringen opereres med, at Aarhus Kommune (ca. 6 % af kommunernes samlede netto-digitaliserings-gevinst) årligt kan/skal høste følgende effektiviseringsgevinster: Aarhus Bølge 1 Bølge 2 Digital post - fra fra Mio. Kr. 2,46 12,84 32,82 Beregningerne er fremkommet ved at bruge tallene fra Økonomiaftalen, hvoraf Aarhus udgør ca. 6 %. Det er afgørende at Aarhus Kommune realiserer disse effektiviseringspotentialer så andre velfærdsopgaver kan prioriteres. Projektet er med til at understøtte dette ved at tage fat om kerneudfordringen, nemlig at flytte borgerne! Hver gang vi gør en borger digital, bidrages til at understøtte ovenstående digitaliseringsdagsorden. Ved at monitorere data for de væsentlige digitale parametre (samlet: digitalt nøgletal ) får kommunen et godt overblik over den løbende udvikling for realisering af effektiviseringspotentialet. Udviklingen gøres transparent og deles med borgerne. Hvordan vil I dokumentere den økonomiske effekt? Det digitale nøgletal giver et billede af, hvor mange borgere der har flyttet sig. Ved at sammenholde tallet fra projektstart til projektafslutning, gives en god indikator for den økonomiske effekt. Hvilke risici er forbundet med initiativet?(fx økonomiske, organisatoriske) Initiativet benytter sig af en anderledes tilgang til digitaliseringsdagsordenen, hvorfor

5 forskellige risici kan gøre sig gældende. Eksempler herpå kunne være: - Manglende forankring i bydelene - Konkurrenceelementet kan både virke appellerende men også give anledning til negative pressevinklinger. Generelt må projektet i forberedelsesfasen arbejde grundigt med risikoanalysen med bred inddragelse blandt interessenter, for at imødegå potentielle risici. Den indledende forankringsproces er helt afgørende for projektets succes. 4. EVALUERING Hvordan evaluerer I initiativets evne til at skabe merværdi i forhold til en bedre, smartere eller mere effektiv opgaveløsning? Projektet er med til at definere, hvordan vi måler merværdien i forhold til en bedre, smartere og mere effektiv opgaveløsning. Evalueringen sker dels kvantitativt ved at kigge på de digitale nøgletal for bydelene og Aarhus samlet, dels kvalitativt ved at evaluere indsatserne og problemerne fra de enkelte bydele, ved at interviewe borgere, frivillige etc. 5. LÆRING OG VIDENDELING Hvem vil have gavn af at kende til initiativet og dets resultater? Andre Kommuner, EU, borgerne i Aarhus Kommune, Digitaliseringsstyrelsen (staten), KL, alle Kommunens magistratsafdelinger. Hvordan vil I offentliggøre og formidle initiativet og dets resultater? Nøgletal og lokale initiativer vil løbende blive offentliggjort på hjemmesiden (evt. et dedikeret subsite til bydelskonkurrencen), lokalt i bydelene (lokalaviserne, bydelsstandere, datavisualisering) og centralt ved Rådhuset/DOKK1 (bydelsbarometer, news, etc.). Konkurrence elementet er meget presse venligt og man kan forvente at projektet og dets resultater (gode som dårlige) vil få en del presseomtale. Projektet vil også formidle resultater gennem afholdte seminarer og en digital bydelskonference. Nyhedsbrev til alle projektets frivillige 6. ØKONOMI Der søges om følgende beløb til følgende udgifter:

6 Udgiftstype Beløb i kr. Lønudgifter - AAK-medarbejdere Lønudgifter Ekstern leverandør Materiale Medfinansiering Ansøgte midler i alt Hvilke(t) år skal de ansøgte midler bruges? Sæt kryds x x Udspecificeret budget (Bilag_Bydelskonkurrence_Budget.pdf) for initiativet er vedhæftet.

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Lær din digitale ABC 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Henrik Traberg E-mail: htr@aarhus.dk Telefon:51 57 53 57 Arbejdssted:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Det blå-grønne kulturstrøg i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Stephen Willacy E-mail: stw@aarhus.dk Telefon: 89402600/60157941

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Schæfer på Tværs ledelse med bid i 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Nikolaj Henningsen E-mail: nihe@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gravid på job 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger: Navn: Birgitte Holbech E-mail: birhol@aarhus.dk Telefon: 41855180 Arbejdssted: Personaleudvikling,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE SMART MOBILITET. Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. marts 2008 Ny hjemmeside for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Kommune

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Denne vejledning er en af flere på KL s website om Gevinstrealisering. Klik ind på www.kl.dk/gevinstrealisering og find flere. Metodeudvikling er udviklet i

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening

Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening Digitaliseringsstrategi 2012 15 Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Baggrund... 3 Hvorfor have en digitaliseringsstrategi?... 3 Hvad

Læs mere

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Opsamling på KL-workshop afholdt i marts 2013 Indhold Indledning - Organisering af web-arbejdet i kommunen... 3 Udfordringen... 3 Hvilken rolle spiller

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere