Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato. 23. maj 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007."

Transkript

1 Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj :00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik Sørensen (A) Hans Jørgen Kaptain (V) Bjarne Kvist (A) Hans Rex Christensen (V) Birgit S. Hansen (A) Knud Hjørnholm (A) Jens Ole Jensen (V) Brian Pedersen (F) John Christensen (V) Ole Rørbæk Jensen (T) Irene Hjortshøj (A) Birthe Marige Pilgaard (A) Paul Rode Andersen (F) Inger Støtt (V) Peter Nielsen (C) Jørn Larsen (A) Lars M. Møller (V) Bruno Müller (A) Steen Jørgensen (T) Anders Gram Mikkelsen (A) Anders Starberg Pedersen (A) Frode Thule Jensen (V) Jens Hedegaard Kristensen (U) Steen Jensen (A) Anders Broholm (V) Hanne Welander (A) Palle Thomsen (A) Søren Visti Jensen (F) Mogens Brag (V) Jytte Schaltz (A) Per Nilsson (V)

2 Page 2 of 37 Indholdsfortegnelse 1. Kolonihaver i Sæby-området Åben sag 2. Politistationen i Sæby Åben sag 3. Aflæggelse af årsregnskab for 2006 Åben sag 4. Økonomisk decentralisering - overførsel af drift og anlæg fra 2006 til 2007 Åben sag 5. Etablering af Hospice Vendsyssel - godkendelse af vedtægter samt valg af 1 byrådsmedlem Åben sag 6. Ændring af vedtægter for den selvejende institution Gigtplejehjemmet, Frederikshavn Åben sag 7. Regulering af takster på vandområdet Åben sag 8. Principiel godkendelse af principper for prisfastsættelse i forbindelse med afståelse af offentlige udlagte vejarealer Åben sag 9. Lokalplanforslag SKA 219-L, Skiveren Camping Åben sag 10. Lokalplanforslag SKA 231-B og kommuneplantillæg SKA 10/05, Boligområde ved Skagavej/Carl Johansens Vej, Skagen Åben sag 11. Lokalplanforslag FRE , Boligområde ved Gærum Skole Åben sag 12. Lokalplanforslag FRE , Boligområde Gaden Vest, Frederikshavn Åben sag 13. Lokalplan FRE , Erhvervsområde Maigårdsvej, Frederikshavn Åben sag 14. Lokalplan SAE , Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej, Sæby Åben sag 15. Anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af bygninger og skoler Åben sag 16. Tilladelse til låneoptagelse og huslejestigning, Boligforeningen Neptun, Skagen Åben sag 17. Anmodning om forhåndstilsagn om kommunal garantistillelse til Lånegaranti til ustøttede private andelsboliger, Østervrå Åben sag 18. Opslag af stillingen som Teknisk Direktør Åben sag 19. Overordnet orientering til Frederikshavn Byråd om kommunens økonomi pr. 30. april Efterretningssag Åben sag 20. Ansøgning om forkøbsret til arealer ved Minkvej, Skagen Lukket sag 21. Salg af areal ved Toldergårdsvej, Skagen Lukket sag 22. Eventuel handel med arealer i forbindelse med jordfordelingssag Hvims Lukket sag 23. Helbredsbetinget afsked af tjenestemand Lukket sag 24. Forlængelse af åremålsansættelse Lukket sag

3 Page 3 of Kolonihaver i Sæby-området Åben sag Ole Rørbæk Jensen (T) har bedt om at få følgende optaget på byrådets dagsorden: Sagsnr: Besl.komp: BR Liste T, Kommunelisten foreslår iværksat en analyse vedrørende behovet for kolonihaver i Sæby-området. Der findes p.t. kolonihaver både i Skagen og Frederikshavn gamle kommuner, men ikke i Sæby hvor der dog tidligere har været kolonihaver forskellige steder i byen. Kolonihaver er et godt alternativ til sommerhuse, som mange steder nærmest er blevet spekulationsprojekter, og vil kunne glæde mange borgere. Vi har fundet et velegnet sted i Sæby, hvor kommunen i forvejen ejer jorden, og som hurtigt vil kunne udstykkes i haver. Vi beder i første omgang om at få foretaget en behovsanalyse og en økonomisk beregning af sagen. Forslaget bakkes op, og der iværksættes en analyse af behovet for kolonihaver i Sæby-området.

4 Page 4 of Politistationen i Sæby Åben sag Ole Rørbæk Jensen (T) har bedt om at få følgende optaget på byrådets dagsorden: Sagsnr: Besl.komp: BR Gennem dagspressen har jeg erfaret, at man ønsker at nedlægge vores politistation i Sæby, og dermed betjene Sæby gamle kommune fra stationen i Frederikshavn. Det er besluttet at flytte Retten og nu kommer turen til politiet. Der er efterhånden fjernet alle myndighedsfunktioner fra Sæby. Det er imod alle gode nærdemokratiske principper, at man nedlægger den lokale station, så borgerne i et så stort lokalområde overhovedet ingen politi har mere, men skal betjenes fra en anden by. Det vil give mere utryghed for borgerne, når man ikke længere har ordensmagten til stede i lokalsamfundet men skal vente på assistance fra en anden by. Det kan ikke passe, at en by med ca indbyggere og kommune med i alt indbyggere skal være helt uden politi og vil blive klart dårligere stillet end mindre byer, som dog har en landbetjent. Jeg opfordrer hermed Frederikshavn Byråd til at protestere imod denne beslutning og dermed bevare politistationen i Sæby. Forslaget bakkes op, dog således at henvendelsen til politidirektøren og justitsministeren også kommer til at omfatte Skagen.

5 Page 5 of Aflæggelse af årsregnskab for 2006 Åben sag Sagsfremstilling Centralforvaltningen sender årsregnskab/beretning for 2006 vedrørende Frederikshavn, Skagen og Sæby Kommuner til drøftelse i byrådet med henblik på afgivelse og oversendelse af det enkelte regnskab til revisionen inden den 1. juni Regnskaberne er udfærdiget under hensyntagen til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov, regnskabscirkulære og den enkelte kommunes regler for kasse- og regnskabsvæsen. Regnskaberne indeholder alle formelle krav stillet af centrale myndigheder. Ligeledes er der udarbejdet årsregnskab for sammenlægningsudvalget for Ny Frederikshavn Kommune. De enkelte byråd har i regnskabsåret løbende tilrettet bevillingerne, således at de blev som vist i det korrigerede budget i regnskabet. Afvigelser mellem det korrigerede budget og det endelige regnskab godkendes i forbindelse med byrådets behandling og godkendelse af regnskabet. Når revisionen har revideret regnskaberne, skal der inden den 15. august 2007 afgives en beretning fra revisionen. Byrådet skal herefter inden udgangen af september måned 2007 indsende regnskabet til tilsynsmyndigheden sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, som byrådet har truffet i forbindelse med behandling af revisionsberetningen. Bemærkninger fremgår af årsregnskabet/beretning Sagsnr: Sbh: CF/bjfr Besl.komp: ØU/BR Positive tal angiver indtægt - alle tal i mio. kr. Negative tal angiver udgift - alle tal i mio. kr. Resultatopgørelse for: Frederikshavn Kommune Regnskab Korrigeret Budget Afvigelse Det skattefinansierede område. Skatter og generelle tilskud 1.275, ,6 4,6 Driftsudgifter , ,3-29,1 Renter -8,0-7,9-0,1 Resultat ordinær drift -6,2 18,4-24,6 Anlæg og jordforsyning -36,8-42,0 5,2 Det skattefinansierede område i -43,0-23,6-19,4 Resultat af Forsyningsvirksomheder -72,2-58,9-13,3 RESULTAT ordinær drift og anlæg, inkl. Forsyningsvirks. -115,2-82,5-32,7 Optagne lån 86,5 111,2-24,7 Afdrag på lån -43,1-43,0-0,1 Øvrige finansforskydninger -41,1 5,9-47,0 Forbrug af likvide aktiver -112,9-8,4-104,5 Kassebeholdning primo 25,0 Kassebeholdning ultimo -87,8 Deponerede beløb ultimo 21,9 Serviceudgifter/serviceramme 1.036,9 994,5-42,4

6 Page 6 of 37 Skagen Kommune Regnskab Korrigeret Budget Afvigelse Det skattefinansierede område. Skatter og generelle tilskud 469,9 463,7 6,2 Driftsudgifter -439,1-442,8 3,7 Renter -1,1-2,1 1,0 Resultat ordinær drift 29,7 18,8 10,9 Anlæg og jordforsyning 14,3-4,9 19,2 Det skattefinansierede område i alt 44,0 13,9 30,1 Resultat af Forsyningsvirksomheder -6,0-12,1 6,1 RESULTAT ordinær drift og anlæg, inkl. Forsyningsvirks. 38,0 1,8 36,2 Optagne lån 31,5 11,5 20,0 Afdrag på lån -18,2-18,2 0,0 Øvrige finansforskydninger -24,7-1,9-22,8 Opsparing / forbrug af likvide aktiver 26,6-6,8 33,4 Kassebeholdning primo 5,9 Kassebeholdning ultimo 32,6 Deponerede beløb ultimo 1,2 Serviceudgifter/serviceramme 359,3 362,4 3,1 Sæby Kommune Regnskab Korrigeret Budget Afvigelse Det skattefinansierede område Skatter og generelle tilskud 607,4 598,3 9,1 Driftsudgifter -627,5-619,9-7,6 Renter 0,2 0,2 0,0 Resultat ordinær drift -19,9-21,4 1,5 Anlæg og jordforsyning -44,4-54,3 9,9 Det skattefinansierede område i alt -64,3-75,7 11,4 Resultat af Forsyningsvirksomheder 3,2-8,8 12,0 RESULTAT ordinær drift og anlæg, inkl. Forsyningsvirks. -61,1-84,5 23,4 Optagne lån 8,9 8,9 0,0 Afdrag på lån -11,4-11,5 0,1 Øvrige finansforskydninger 1,6 2,4-0,8 Forbrug af likvide aktiver -62,0-84,7 22,7 Kassebeholdning primo 55,8 Kassebeholdning ultimo -6,2 Deponerede beløb ultimo 60,0 Serviceudgifter/serviceramme 512,7 497,6-15,1

7 Page 7 of 37 Frederikshavn Sammenlægningsudvalg Regnskab for 2006 Regnskab Korrigeret Budget Afvigelse Driftsudgifter Medlemmer af sammenlægningsudvalget -2,3-2,5 0,2 Sekretariatsbistand mv. -7,8-7,6-0,2 Driftsudgifter i alt -10,1-10,1 0,0 Anlægsudgifter Harmoniseringer mv. -7,3-7,4 0,1 Borgerportal og intranet -0,7-1,0 0,3 Fælles telefoni -4,2-3,9-0,3 Fælles IT-systemer -9,8-6,5-3,3 Fælles omsorgssystem -2,7-2,6-0,1 Anlægsudgifter i alt -24,7-21,4-3,3 Drifts- og anlægsudgifter i alt -34,8-31,5-3,3 Årsregnskab/beretning 2006 for den enkelte kommune og for sammenlægningsudvalget sendes ud særskilt til byrådets medlemmer. Indstilling Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at afvigelserne mellem regnskab og korrigeret budget godkendes regnskabet overgives til revisionen Beslutning - Økonomiudvalget den 16. maj 2007 Fraværende: Hans Jørgen Kaptain m/afbud Anbefales til byrådets godkendelse. Bilag 1. Sammendrag af resultatoversigt, er udsendtt til BR sammen med årsregnskabet for 2006 Fordeling ØU/BR Godkendt.

8 Page 8 of Økonomisk decentralisering - overførsel af drift og anlæg fra 2006 til 2007 Sagsfremstilling Efter afslutning af regnskabsåret 2006 er der foretaget en beregning af over- og underskud i 2006 for de gamle kommuner Skagen, Frederikshavn og Sæby. Åben sag Sagsnr: Sbh: CF/bjfr Besl.komp: ØU/BR Beregningerne er foretaget efter de regler, der har været gældende i 2006 i henholdsvis Skagen, Frederikshavn og Sæby Kommuner. Over- eller underskuddene skal overføres til Ny Frederikshavn Kommune i Som konsekvens af kommunesammenlægningen har der ikke været udvalgsbehandling af de beregnede overførsler, som er opgjort administrativt. De beregnede overførsler kan specificeres således: Overførsel af overskud/underskud fra 2006 til 2007 Frederikshavn Skagen Sæby I ALT Drift Anlæg Puljer I alt Finansiering: Indstilling Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at overførslerne godkendes der gives overførselsbevilling vedrørende drift, puljer og anlæg på i alt kr. bevillingen finansieres med kr. af kassebeholdningen og kr. ved yderligere låneoptagelse Beslutning - Økonomiudvalget den 16. maj 2007 Fraværende: Hans Jørgen Kaptain m/afbud Anbefales til byrådets godkendelse. Overskud Overskud Overskud Oveskud Låneoptagelse Kassen I alt Bilag Fordeling 1. Overførsel af over- og underskud fra 2006 til 2007 ØU/BR 2. Overførsel af budgetbeløb vedr. lån til Knivholt Hovedgård, BR dateret 14. maj 2007

9 Page 9 of 37 Elektroniske bilag: pkt 4 B1 Overførsel af over- og underskud fra 2006 til 2007.pdf pkt 4 B2 Overførsel af budgetbeløb vedr. lån til Knivholt Hovedgård, dateret 14. maj 2007.pdf Godkendt med den bemærkning, at der overføres yderligere kr. vedr. lån til Knivholt Hovedgård finansieret af kassebeholdningen.

10 Page 10 of Etablering af Hospice Vendsyssel - godkendelse af vedtægter samt valg af 1 byrådsmedlem Sagsfremstilling Repræsentanter for Region Nordjylland, KamillianerGaarden og Frederikshavn Kommune har drøftet en to-delt proces for etablering af Hospice i Frederikshavn Kommune: Åben sag Sagsnr: Sbh: SSF/am Besl.komp: SUU/BR Spor 1: Spor 2: Hospice etableres midlertidigt af KamillianerGaarden i lokaler på Kastaniegården og drives i den midlertidige periode af KamillianerGaarden. I den midlertidige periode indgår medlemmer udpeget af Frederikshavn Kommune og Hospice Vendsyssel i KamillianerGaardens bestyrelse. Hospice Vendsyssel forberedes og opføres i den midlertidige periode af bestyrelsen for Hospice Vendsyssel. Når den permanente bygning for Hospice Vendsyssel er færdig, indgår Hospice Vendsyssel driftsaftale med Region Nordjylland om drift af Hospice i Frederikshavn Kommune. Frederikshavn Kommune har i hele processen tilbudt at etablere hospice midlertidigt på Kastaniegården for hurtigt at kunne åbne for indtag af patienter. Samtidig har det været planen at etablere en permanent bygningsmæssig løsning for Hospice Vendsyssel. Af vedlagte notat fremgår vedtægter for Hospice Vendsyssel tilrettet som konsekvens af den foreslåede to-delte proces, ligesom det fremgår, at det ønskes at Hospice Vendsyssel har en grundkapital på kr. Det foreslås, at Frederikshavn Kommune donerer denne grundkapital til den selvejende institution. Indstilling Det indstilles, at Sundhedsudvalget godkender den ovenfor skitserede todelte proces. Det indstilles, at Sundhedsudvalget indstiller følgende til byrådet: Byrådet udpeger et medlem til KamillianerGaardens bestyrelse blandt de byrådsmedlemmer, der er udpeget til Hospice Vendsyssels bestyrelse Hospice Vendsyssel stiftes med vedtægter konsekvensrettet efter den foreslåede proces og med rettelser ønsket af Region Nordjylland Frederikshavn Kommune donerer kr. som grundkapital i Hospice Vendsyssel. Midlerne afholdes indenfor Sundhedsudvalgets ramme Beslutning - Sundhedsudvalget 8. maj 2007 Anbefales godkendt som indstillet, herunder at der afholdes konstituerende møde den 29. maj kl Jytte Schaltz og Anders Broholm deltog ikke i behandling af punktet. Fraværende: Ingen.

11 Page 11 of 37 Bilag Fordeling 1. Status for Hospice Vendsyssel, dateret 11. maj 2007 SUU/BR 2. Region Nordjylland, orientering om etablering af Hospice SUU/BR Vendsyssel, dateret 11. april Brev til Region Nordjylland vedr. hospice, dateret 30. april 2007 SUU/BR Elektroniske bilag: pkt 5 B1 Status for Hospice Vendsyssel, dateret 11. maj 2007.pdf pkt 5 B2 Region Nordjylland, orientering om etablering af Hospice, dateret 11. april 2007.pdf pkt 5 B3 Brev til Region Nordjylland, dateret 30. april 2007.pdf Godkendt. Knud Hjørnholm valgt til KamillianerGaardens bestyrelse.

12 Page 12 of Ændring af vedtægter for den selvejende institution Gigtplejehjemmet, Frederikshavn Sagsfremstilling Gigtplejehjemmet i Frederikshavn har ved skrivelse af 29. januar 2007 meddelt, at Gigtforeningen af organisatoriske årsager ikke længere ønsker at besætte bestyrelsesposter på plejeinstitutioner. I samme forbindelse oplyses, at Samvirkende Menighedsplejer som er en gren af det folkekirkelige arbejde har givet tilsagn om at ville overtage Gigtforeningens pladser i bestyrelsen for Gigtplejehjemmet. Den nuværende bestyrelse anser Samvirkende Menighedsplejer for at være en erfaren og kompetent aktør på omsorgsområdet. Forvaltningen har konstateret, at Samvirkende Menighedsplejer præsenterer sig således på sin hjemmeside: Åben sag Sagsnr: Sbh: SSF/jn Besl.komp: SOU/BR Menighedspleje er det kirkelige sociale arbejde, der udføres lokalt i sognene. Vort arbejde er baseret på det kristne menneskesyn og respekt for det enkelte menneskes eget værd. Vort formål er at inspirere til og støtte udvikling af netværksarbejde og omsorg for mennesker i alle aldre. Vi står til rådighed for sognene med konsulentbistand, tilrettelæggelse af kurser, uddannelse af frivillige medarbejdere samt praktisk og økonomisk støtte. Desuden bistår vi ved etablering og drift af professionel pleje og omsorg på ældre- og handicapområdet. Vi har i mere end 100 år været pionerer i omsorgsarbejde og har erfaring med langt de fleste opgaver, og nye udfordringer er vi heller ikke bange for. Samvirkende Menighedsplejer har driftsoverenskomst med Københavns Kommune om driften af tre plejecentre to for yngre fysisk handicappede og et ældreplejecenter. Forretningsfører Søren Knudsen, Samvirkende Menighedsplejer har oplyst, at de på opfordring af Gigtforeningen ønsker at gå i bestyrelsesarbejdet for Gigtplejehjemmet, men at foreningen ikke skal forestå driften af ældrecentret. Foreningen vil gå ind med den ekspertise de har for lignende opgaver i København Kommune. Der vil som sådan ikke være honorering for arbejdet, men man har opfordret til, at bestyrelsen melder sig ind i foreningen, hvor årskontingentet er 6000 kr. det er dog ikke noget krav. Der foreligger ligeledes forslag til nye vedtægter for Gigtplejehjemmet samt forslag til navneændring til Caspershus. Forslag til vedtægter følger i al væsentlighed de eksisterende vedtægter fra 2004, hvor Gigtforeningen havde flertal nu Samvirkende Menighedsplejer, der ligeledes besætter formandsposten. Spørgsmålet om modernisering af den eksisterende driftsoverenskomst vil sideløbende blive taget op til forhandling. Indstilling Til drøftelse og indstilling til byrådets godkendelse. Beslutning - Socialudvalget 14. marts 2007 Udsat til møde den 9. maj 2007

13 Page 13 of 37 Fraværende: Ingen Beslutning - Socialudvalget 9. maj 2007 Indstilles til Byrådets godkendelse - forslag til vedtægter og navneændring anbefales. Fraværende: Ingen Bilag 1. Forslag til nye vedtægter samt eksisterende vedtægter for Gigtplejehjemmet, dateret 29. januar Dritsoverenskomst mellem den selvejende institution Gigtplejehjemmet og Frederikshavn Byråd, godkendt 14. april 1998 Fordeling SOU/BR SOU/BR Elektroniske bilag: pkt 6 B1 Forslag til ændring ag vedtægter samt eksisterende vedtægter, dateret 29. januar 2007.pdf pkt 6 B2 Driftsoverenskomst mellem Gigtplejehjemmet og Frederikshavn Byråd, dateret 14. april 1998.pdf Godkendt.

14 Page 14 of Regulering af takster på vandområdet Åben sag Sagsfremstilling Frederikshavn Kommunes takster for vand er godkendt af sammenlægningsudvalget i 2006 gældende fra 1. januar Takstharmoniseringen er godkendt på baggrund af en redegørelse baseret på taksterne for de tre tidligere kommuner. Sagsnr: Sbh: TF/thha Besl.komp: PMU/ØU/BR Konsekvensen af takstharmoniseringen har betydet, at der er vedtaget at opkræve en fast årlig abonnementsafgift pr. måler (ikke differentieret) og en fast årlig afgift pr. forbrugsenhed (ens for alle). Eftersom der i de tre tidligere kommuner har været store prisforskelle, er der naturligvis nogen, der procentuelt mærker takstharmoniseringen tydeligere end andre. Udfaldet af en revurdering af gældende takster på vandområdet viser, at der tilsyneladende er en uhensigtsmæssig fordeling af faste afgifter. Dette giver anledning til en regulering. For øjeblikket arbejdes der med at finde en mere hensigtsmæssig løsning. Forslag til løsningsmodeller vil blive fremlagt på mødet. Reguleringen vil træde i kraft umiddelbart efter byrådets beslutning og vil ikke være med tilbagevirkende kraft. Indstilling Teknisk Forvaltnings indstilling vil blive forelagt på mødet. Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 10. april 2007 Anders Starberg Pedersen og Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Et flertal af udvalget anbefaler følgende: Boligenhedsafgiften for boligforeninger bortfalder i resten af 2007 og indføres med 1/5 pr. 1. januar John Christensen kan ikke tiltræde indstillingen, men ønsker at fastholde byrådets vedtagne takster for Fraværende: Inger Støtt. Beslutning - Økonomiudvalget 18. april 2007 Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling kan ikke anbefales til byrådets godkendelse. Erik Sørensen tiltræder Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling. Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Birthe Marie Pilgaard m/afbud Beslutning - Frederikshavn Byråd 25. april 2007 Sagen trukket af dagsordenen og sendes tilbage til yderligere behandling i Plan- og Miljøudvalget. Fraværende: Søren Visti Jensen og Jens Ole Jensen m/afbud. Inger Støtt deltog ikke i behandlingen af pkt. 27 Sagsfremstilling

15 Page 15 of 37 Forvaltningens indstilling og bilag eftersendes til udvalgets medlemmer. Der har på baggrund af byrådets beslutning om tilbagesending af sagen til fornyet behandling i Plan- og Miljøudvalget været ført en tæt dialog med henholdsvis boligforeningerne repræsenteret ved Forretningsfører Malthe Nielsen og fiskeindustrien i Skagen repræsenteret ved Ole Holm, Launis. Udgangspunktet var at skabe en takststruktur, der samtidig ville tage hensyn til de små forbrugere samt ikke ville ramme de store vandforbrugende fiskevirksomheder urimeligt. Hertil kommer, at det også har været et mål at sikre et vist bidrag fra kommunens sommerhuse, selvom disse har et lavt forbrug på årsbasis. Følgende takststruktur, der vedlægges som bilag, er således anbefalet af både fiskeindustrien og boligforeningerne. De nye takster betyder, at alle lejerboliger med virkning fra taksternes vedtagelse fritages for den faste afgift i resten af 2007, samt at der med virkning fra den 1. januar 2008 pålignes disse en fast afgift på 1/5 af den faste afgift. Samtidig fastlægges den variable afgift til 4,25 kr./m 3 (ekskl. moms) dog således, at forbrugere over m 3 /år betaler 2,50 kr./m 3 (ekskl. moms). Denne takststruktur betyder, at de store virksomheder pålægges en svag stigning i prisen oven i den stigning, som de allerede vedtagne priser betyder. Dette er dog accepteret. Samtidig vil der ske henholdsvis stigninger og fald for lejligheder og ejerboliger afhængig af placering i enten Skagen, Frederikshavn eller Sæby. Disse variationer fremgår af vedlagte bilag. Indstilling Teknisk Forvaltning indstiller, at taksterne for vandforbrug ændres som foreslået. Bilag Fordeling 1. Accept af takstændringer/oversigt over takstændringer PMU Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 8. maj 2007 Sagen udsættes med henblik på en belysning af konsekvensen af, at der opnås en ensartet resulterende pris/m 3 for ejer- og lejerbolig. Fraværende: Ingen Supplerende sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet nye beregninger til belysning af konsekvensen. Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 16. maj 2007 Fraværende: Inger Støtt m/afbud Udvalget indstiller, at der fastsættes en variabel afgift på 4,45 kr. ekskl. moms pr. m 3. Der fastsættes en fast afgift på 738 kr. ekskl. moms. Industriprisen for forbrug over m 3 /år fastsættes til 2,50 kr./m 3 ekskl. moms. Der fastlægges en rabatprocent på den faste afgift på 50 % for lejeboliger.

16 Page 16 of 37 Disse takster træder i kraft pr. 1. juli 2007 og samtidig fritages lejeboliger for den faste afgift i resten af Beslutning - Økonomiudvalget den 16. maj 2007 Fraværende: Hans Jørgen Kaptain m/afbud Anbefales til byrådets godkendelse. Bilag Fordeling 1. Nul måler nul fast - lukket PMU/ØU/BR 2. Boligselskaber 50% - lukket PMU/ØU/BR 3. Boligselskaber 50% og halv fast for andre - lukket PMU/ØU/BR 4. Halv fast for alle lukket PMU/ØU/BR 5. Nul fast - lukket PMU/ØU/BR Erik Sørensen stillede følgende ændringsforslag: - Det først fremsendt ændringsforslag, som repræsentanter for lejere og industri har bakket op, gøres gældende fra 1. juni december De principper, som gør sig gældende i Plan- og Miljøudvalgets anbefaling af 16. maj 2007, lægges til grund for takstfastsættelsen pr. 1. januar Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentation af relevante interessenter med henblik på forberedelsen af takstfastsættelsen i Jens Hedegaard Kristensen stillede følgende ændringsforslag: At vandtaster fastsat i forbindelse med budget 2007 fastholdes. Jens Hedegaard Kristensens ændringsforslag kom til afstemning: For stemte 1: Jens Hedegaard Kristensen (U) Imod stemte 24: Erik Sørensen (A), Bjarne Kvist (A), Birgit Hansen (A), Knud Hjørnholm (A), Irene Hjortshøj (A), Birthe Marie Pilgaard (A), Jørn Larsen (A), Bruno Müller (A), Anders Gram Mikkelsen (A), Anders Starberg Pedersen (A), Steen Jensen (A), Palle Thomsen (A), Jytte Schaltz (A), Ole Rørbæk Jensen (T), Peter Nielsen (C), Steen Jørgen (UP), Per Nilsson (V), Mogens Brag (V), Anders Broholm (V), Frode Thule Jensen (V), Lars Møller (V), John Christensen (V), Jens Ole Jensen (V), Hans Rex Christensen (V) Hverken for/imod stemte 4: Søren Visti Jensen (F), Paul Rode Andersen (F), Hanne Welander (A), Brian Pedersen (A) Erik Sørensens ændringsforslag blev herefter godkendt. Søren Visti Jensen, Paul Rode Andersen, Brian Pedersen og Hanne Welander kan ikke tiltræde beslutningen. Dog tiltrædes Erik Sørensens ændringsforslag for så vidt angår vandtakster gældende pr. 1. januar Brian Pedersen og Hanne Welander kan ikke støtte forslaget om takstfastsættelsen for 2007 pga. uens priser lejer og ejer imellem.

17 Page 17 of Principiel godkendelse af principper for prisfastsættelse i forbindelse med afståelse af offentlige udlagte vejarealer Åben sag Sagsnr: Sbh: TF/hekn Sagsfremstilling Teknisk Forvaltning, Myndighed, har modtaget flere forespørgsler fra private om erhvervelse af offentlige udlagte vejarealer. Besl.komp: TU/ØU/BR I de tre tidligere kommuner Skagen, Frederikshavn og Sæby har der været forskellige principper for afhændelse af arealerne: Skagen og Sæby Som hovedregel er arealer blevet afhændet for råjordspris samt et tillæg for belægning under hensyn til belægningens stand. Ansøger afholder samtlige udgifter til vejens nedlæggelse, ændring af matrikelkort, tinglysning af ledningsanlæg og omkostninger i forbindelse med salg mv. Frederikshavn Som hovedregel er arealerne blevet afhændet uden beregning. Ansøger afholder samtlige udgifter til vejens nedlæggelse, ændring af matrikelkort, tinglysning af ledningsanlæg, omkostninger i forbindelse med salg mv. I de tilfælde, hvor kommunerne selv har rejst sagen, er mindre arealer blevet tilbudt de tilgrænsende ejendomme uden beregning. Lov om offentlige veje nr. 671 af 19. august 1999 kapitel 9 (nedlæggelse af offentlige og almene veje) er gældende i forbindelse med nedlægning og afhændelse af vejarealer. I henhold til 91 skal de tilgrænsende ejendomme tilbydes vejarealet (delt efter vejens midterline) for overtagelsesbeløb der fastsættes af vejbestyrelsen. Vejbestyrelsen skal samtidig drage omsorg for de matrikulære berigelser af de ændrede ejendomsretlige forhold i forbindelse med nedlæggelse af offentlig vej. Lov om offentlige veje kap. 9 vedrørende nedlæggelse af offentlige og almene veje skal altid følges. Lovmæssigt skelnes der ikke, om parten selv har ansøgt om at erhverve arealet, eller om arealet bliver tilbudt i forbindelse i forbindelse med for eksempel omlægning af en vej. Vejmyndigheden ønsker, at udvalget træffer en principiel beslutning på området, så borgerne i kommunen stilles ens. Vejmyndigheden foreslår, at udvalget drøfter nedenstående muligheder til værdifastsættelse af vejarealer: Overordnet er der to forhold, der skal indgå i vurderingen: Har kommunen interesse i at beholde arealet

18 Page 18 of 37 Har arealet værdi for den som overtager arealet Vejmyndigheden foreslår, at 1. mindre vejarealer med begrænset værdi for modtagerne vederlagsfrit kan tilbydes de tilstødende parceller mod at afholde samtlige omkostninger (ca kr.), som er forbundet hermed 2. større vejarealer, som repræsenterer en væsentlig værdi for modtageren (men mindre værdi end de ved overdragelsen forbundne omkostninger), ligeledes overdrages vederlagsfrit mod at afholdesamtlige omkostninger (ca kr.), som er forbundet hermed 3. større vejarealer, som repræsenterer en væsentlig værdi for modtageren (men har større værdi end de ved overdragelsen forbundne omkostninger), tilbydes de tilgrænsende ejendomme til en af byrådet fastsatte pris i forhold til markedsprisen (tvister omkring prisfastsættelse afgøres af taksationskommissionen) Indstilling Teknisk Forvaltning indstiller, at ovennævnte tre principper skal danne grundlag prisfastsættelse i forbindelse med afgørelser om afståelse af offentlige vejarealer og forvaltningen administrativt fremover bemyndiges til at afhænde mindre vejarealer, hvis værdi ikke er større end de omkostninger, der er forbundet med gennemførelse af overdragelsen (som anført under punkt 1 og 2) Beslutning - Teknisk Udvalg den 12. april 2007 Fraværende: Hanne Welander og Anders Gram Mikkelsen Indstillingen anbefales overfor byrådet. Beslutning - Økonomiudvalget den 16. maj 2007 Fraværende: Hans Jørgen Kaptain m/afbud Anbefales til byrådets godkendelse. Godkendt.

19 Page 19 of Lokalplanforslag SKA 219-L, Skiveren Camping Åben sag Sagsfremstilling Naturklagenævnet afgjorde den 15. december 2006, at Skagen Kommunes vedtagelse af lokalplan nr. 219-L for campingpladsen Skiveren Camping var ugyldig på grund af manglende visualisering af byggeriets påvirkning af kystlandskabet. Det blev desuden påpeget, at en eventuel ny lokalplan for området skulle indeholde en mere detaljeret og konkret placering af byggefelter. Sagsnr: Sbh: TF/mael Besl.komp: PMU/ØU/BR På baggrund af denne afgørelse er der udarbejdet en ny lokalplan, der konkretiserer bebyggelsens placering og indeholder en vurdering af de visuelle konsekvenser for kystlandskabet. Der er desuden udarbejdet en miljøvurdering, der fokuserer på byggeriets påvirkning af områdets rekreative og landskabelige værdier, herunder den visuelle påvirkning af området. Det fremgår af miljøvurderingen, at en realisering af lokalplanen vil betyde at bygningerne i området vil blive mere synlige i områdets landskab, men at bygningerne ikke vil kunne betegnes som dominerende eller skæmmende fremmedelementer i forhold til områdets landskab og rumlige oplevelser. Bygningerne vil ses som en naturlig udvidelse af den eksisterende bygningsmasse. Lokalplanforslaget fremlægges for udvalget med henblik på vedtagelse og udsendelse i offentlig debat i 8 uger. Indstilling Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler byrådet, at forslag til Lokalplan nr. SKA 219-L for Skiveren Camping vedtages og udsendes til offentlig debat. Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 8. maj 2007 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Ingen Beslutning - Økonomiudvalget den 16. maj 2007 Fraværende: Hans Jørgen Kaptain m/afbud Anbefales til byrådets godkendelse. Peter Nielsen ønsker, at formuleringen i lokalplanens pkt "Enhver form for skiltning skal godkenes af byrådet" udgår. Bilag 1. Forslag til lokalplan nr. SKA 219-L for Skiveren Camping inkl. miljøvurdering Fordeling PMU/ØU/BR Elektroniske bilag: pkt 9 B1 Forslag til lokalplan SKA 219-L, Skiveren Camping inkl. miljøvurdering.pdf

20 Page 20 of 37 Godkendt. Peter Nielsen ønsker, at formuleringen i lokalplanen pkt "Enhver form for skiltning skal godkendes af byrådet" udgår - medsendt som mindretalsudtalelse i forbindelse med den offentlige høring. 10. Lokalplanforslag SKA 231-B og kommuneplantillæg SKA 10/05, Boligområde ved Skagavej/Carl Johansens Vej, Skagen Åben sag Sagsnr: Sbh: TF/joge Sagsfremstilling Skagen Kommunes Teknik- og Miljøudvalg besluttede i november 2006 at udarbejde forslag til lokalplan for 7 tæt-lave helårsboliger ved Skagavej/Carl Johansens Vej i Skagen. Besl.komp: PMU/ØU/BR Husene opføres på et område, hvor der tidligere har været en benzinstation og et autoværksted. Området er tilmeldt aftale med Oliebranchens Miljøpatrulje. Der kan ikke opføres nye boliger på grunden uden tilladelse fra miljømyndigheden. Som udgangspunkt er lokalplanen ikke omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har desuden vist, at der ikke er områder, som vurderes at ville påvirke miljøet væsentligt negativt. Tværtimod ses en forbedring af flere faktorer, hvorfor en miljøvurdering ikke er påkrævet. Miljøscreeningen vedlægges som bilag til lokalplanforslaget. Bebyggelsen opføres som dobbelthuse/kædehuse i 1,5 etage, således at 1. salen udnyttes med høj trempel. Husene tillempes den traditionelle skagenarkitektur med rødt tegltag og facader i pudset og malet murværk og med træ på dele af facaderne. Der udlægges det nødvendige antal p-pladser, delvist som fælles parkering. Forvaltningen vurderer, at byggeriet tilpasses stedets arkitektur og omgivelserne på en god måde. Det skal bemærkes, at Skagen Kommune har givet tilladelse til en bebyggelsesprocent på maks. 35 for den samlede bebyggelse på grunden. Indstilling Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler byrådet, at Lokalplan nr. SKA 231-B og kommuneplantillæg nr. SKA 10/05 vedtages som forslag og fremlægges i offentlig høring i perioden 6. juni august Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 8. maj 2007 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Ingen

Frederikshavn Kommunes Byråd

Frederikshavn Kommunes Byråd Frederikshavn Kommunes Byråd Januar 2007 21. december 2009 Borgmester Erik Sørensen 1. Viceborgmester Bjarne Sørensen 2. Viceborgmester Hans Jørgen Kaptain Pr. 1. januar 2007 er Frederikshavn Byråd sammensat

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal)

Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) Page 1 of 44 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Medlemmer 19. september 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) Der er i forbindelse med spørgetiden forud

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 23. februar 2005 17:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Johan Berg Jensen Indholdsfortegnelse 1. Skolerenovering 2005 Åben

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg.

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Referat Teknisk Udvalg 06-11-08 Dato 6. november 2008 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Fraværende Bruno Müller, Lars M. Møller

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 7. oktober 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Poul

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

YY Kommune. til etablering af de 12 ustøttede private andelsboliger. af, at andelshaverne er bopælsregistreret i Y Kommune.

YY Kommune. til etablering af de 12 ustøttede private andelsboliger. af, at andelshaverne er bopælsregistreret i Y Kommune. YY Kommune 27-03- 2007 Ved brev af 14. december 2006 anmodede den daværende Y Kommune Statsamtet Nordjylland om vejledende at vurdere, hvorvidt kommunen lovligt kan betinge en kommunal garanti til etablering

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde ENKELTOMRÅDE 23.02.B38 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2013 for et område til

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 Varde Kommune Juni 2008 Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg. Principielle retningslinjer for opsætning af solfangere/celleanlæg Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution MARIAGER HALLEN. Mariager

Vedtægter. for den selvejende institution MARIAGER HALLEN. Mariager Vedtægter for den selvejende institution MARIAGER HALLEN Mariager 1. Den selvejende institutions navn er: Mariager-Hallen 2. Formålet med institutionen er at opføre og drive en bygning beliggende i Mariager,

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

3. at sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til drøftelse og stillingtagen til hvorvidt man vil gennemføre tidligere afgivne påbud,

3. at sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til drøftelse og stillingtagen til hvorvidt man vil gennemføre tidligere afgivne påbud, Pkt.nr. 13 Lejerbo, Hvidovre Harmonisering af huslejen. 299913 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, Enten (revurdering) 1.. at sagen forelægges Økonomiudvalg

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro Indholdsfortegnelse 001. Regnskab 2008 3 002. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2009 5 003. Budget 2010 6 004. Takster

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Resumé af høringssvar Vejbidrag i Viborg Baneby

Resumé af høringssvar Vejbidrag i Viborg Baneby Resumé af høringssvar Vejbidrag i Viborg Baneby Påtænkt beslutning om vejbidrag i Viborg Baneby har været i offentlig høring fra den 10. september til den 7. oktober 2015. Der er kommet 9 høringssvar fra:

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere