Referat fra bestyrelsesmøde nr /13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl Sted: Central Åderupvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde nr /13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer, Jens Møller og Michael Rex Afbud: Peter Frederiksen Mødeleder: Formand Lindy Nymark Christensen Referent: Jens Andersen Øvrige tilstede: Gert Jensen og statsaut. revisor Arne Frandsen Åben dagsorden 13. Godkendelse af referat: Godkendelse af referat nr /13 fra den 27. juni Referatet blev godkendt. 14. Orientering fra formand og direktør. Formanden orienterede om møde med amtsborgmester og forestående møde med en andelshaver. Direktøren orienterede om at forberedelse til brugerundersøgelse er igangsat om at anlægsarbejdet i Indre Ringstedgade er afsluttet og overgivet til Næstved Kommune, som skal lægge en ny belægning. Om pressemeddelelse om første kunde til ny fjernvarmeunit (er udsendt til bestyrelsen.) 15. Årsrapport 2011/12: Årets resultat udviser et overskud på kr. Set i forhold til et forventet underskud på kr. må dette betragtes som særdeles tilfredsstillende. Det markante bedre resultat kan hovedsageligt henføres til færre brændselsudgifter end forventet, dels på grund af en større regulering vedrørende tidligere år samt en mindre enhedspris pr. MWh end forudsat. Færre udgifter til afskrivninger (afdrag) og renter har ligeledes været medvirkende årsag til det gode resultat. Revisor Arne Frandsen deltager i dette punkt. Side 1 af 6

2 Bilag 1 årsrapport 2011/12 Bilag 2 revisionsprotokollat (eftersendes) Bilag 3 budgetopfølgning maj 2012 Bilag 3a bestyrelsens beretning Bilag 3b dagsordenen til generalforsamling Administrationen indstiller årsrapport 2011/12 til godkendelse. Med enkelte redaktionelle ændringer blev årsrapporten 2011/12 godkendt. Revisionsprotokollen blev godkendt dog således, at punkt 22 udgår og punkt 23 omformuleres. Bilag 3a bestyrelsens mundtlige beretning blev godkendt. Formanden oplæste dagsordenen til generalforsamlingen den 25. september Dagsordenen blev godkendt. 16. Revideret budget 2012/13: I budget 2012/13 indgår årets resultat for 2011/12. Ved udarbejdelse af budgettet er det endelige regnskabsresultat ikke kendt. For at efterleve varmeforsyningslovens bestemmelser om afvikling af mellemværende med varmekunderne indenfor 1 år og samtidigt fastholde de nuværende priser skal budgettet revideres. Det af bestyrelsen tidligere godkendte budget udviste et underskud på kr. Det reviderede budget udviser et underskud på kr. Bilag 4 revideret budget 2012/13 Administrationen indstiller det reviderede budget 2012/13 til godkendelse. Indstilling godkendt. 17. Lånefinansiering: Efter at årsregnskabet for 2011/12 er afsluttet kan det endelige lånebehov for året opgøres med følgende værdier pr. 31. maj 2012: Optaget gæld kr. - heraf midlertidig finansiering der skal indfries kr. Samlet lån kr. Investeringer i grunde og bygninger Investeringer i ledningsnet og produktionsudstyr Samlede investeringer der skal lånefinansieres Lånebehov kr kr kr kr. Side 2 af 6

3 Udover refinansiering af afsluttede anlægsarbejder er der behov for en mere permanent byggekredit til at håndtere årets investeringer. Årets investeringer er i dag finansieret i KommuneKredit, hvor vi har fået en midlertidig byggekredit, som bortfalder i forbindelse med refinansieringen. Der udover har vi i dag en almindelig kassekredit mulighed hos vores normale bankforbindelse på 2 mio.kr. Hvis vores byggekredit hos Kommunekredit skal fornyes kræver det en ny kommunegaranti fra Næstved Kommune, som vil kræve 1% af maksimumbeløbet i provision. Det vurderes, at vi kan opnå en bedre og mere fleksibel kreditfacilitet hos vores eksisterende bankforbindelse. Administrationen indstiller: at formandsskabet bemyndiges til at indhente tilbud på refinansiering og hjemtagelse af lån over 20 år på kr. at formandsskabet bemyndiges til at oprette en større kreditfacilitet hos vores nuværende bankforbindelse til midlertidig finansiering af de løbende uafsluttede anlægsinvesteringer. Indstilling godkendt. 18. Revisionsprotokollat maj 2012 side 251 til 252: Revisionsprotokollatet er udsendt pr. mail til bestyrelsen den Bilag 5 revisionsprotokollat maj 2012 Administrationen indstiller revisionsprotokollatet til godkendelse. Indstilling godkendt, dog således at direktøren skal fremkomme med forslag til adskillelse af kasse- og bogføringsfunktion. EFTERRETNINGSSAGER 19. Klage over forblivelsespligt Kildemarksvej 46 og 48: 2 forbrugere har klaget over Næstved Kommunes afgørelse om afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet har givet Næstved Kommune medhold i deres afgørelse om, at forbrugeren ikke kan fritages for den faste afgift. Bilag 6 afgørelse af 12. juli 2012 fra Energiklagenævnet Taget til efterretning Side 3 af 6

4 20. Projektforslag Hvedevænget, Irisvej, Grønvej mv.: Som tidligere besluttet af bestyrelsen er projektforslag for fjernvarmeforsyning af Hvedevænget, Irisvej, Grønvej mv. fremsendt til Kommunen. Der er ligeledes udsendt et orienteringsbrev til ejendommene i området. Bilag 7 projektforslag, Hvedevænget, Irisvej, Grønvej mv. Taget til efterretning. Projektforslaget er sendt i høring hos berørte parter. 21. Tvist med AFFALDPLUS: Afgørelse fra Energitilsynet i sagen af 4. juli 2012 er udsendt til bestyrelsen den 6. juli Energitilsynet har indtil videre afgjort sagen således: Resumé: Emne Afgørelse 1. Afskrivningsgrundlag: Affaldplus får medhold, dog således at de midler der opkræves ekstra på grund af forhøjet afskrivningsgrundlag skal sendes tilbage til varmeforbrugerne. 2. Mellem deponering af brændbart affald: Næstved Varmeværk får medhold. Det betyder, at varmeprisen skal reduceres. 3. Overførsel af over-/underskud Ikke afgjort. 4. Forrentning af egenkapital Ikke afgjort. Energiklagenævnet har telefonisk oplyst, at der inden for klagefristen den 4. august 2012 ikke er modtaget nogen indsigelse fra AffaldPlus. Næstved Varmeværk har ikke gjort indsigelse mod afgørelsen. Sagen må derfor betragtes som afgjort for så vidt angår emne 1 og 2. Bilag 8 afgørelse af 4. juli 2012 fra Energitilsynet. Næstved Varmeværk skal i samarbejde med Affaldplus fremkomme med forslag til opgørelse af mellemværende efter tilsynets afgørelse. Side 4 af 6

5 22.Fremtidig varmeproduktion i Næstved: I debatten om hvorledes den fremtidige varmeproduktion skal udvikle sig har AffaldPlus fremsendt en rapport til Næstved Kommune, hvor det er anført at AffaldPlus opfører et biomasseværk til levering af varme til Næstved Varmeværk. Vi har været bekendt med at Affaldplus har arbejdet med denne rapport. Vi har anmodet om at rapport skulle indeholde følgende priser på varme hvis: 1) AffaldPlus leverer 31 MW varme (kun affaldsvarme) 2) AffaldPlus leverer 38 MW varme (slugeevnen på turbinen) - med angivelse af brændselsart/produktionsanlæg som supplement til affald 3) AffaldPlus leverer 50 MW varme nuværende kapacitet på ledningsnet og vekslere - med angivelse af brændselsart/produktionsanlæg som supplement til affald 4) AffaldPlus kan levere mere varme end 50 MWh kan prisen pr. MWh beregnes. Når denne beregning foreligger kan vi beregne, hvorvidt det kan betale sig, at opgradere distributionssystemet. Rapporten indeholder stort set ingen af de oplysninger Næstved Varmeværk har efterspurgt. Til orientering vedlægges den endelige fællesskrivelse fra varmeværkerne til Næstved Kommune omkring den fremtidige varmeforsyning i Næstved Kommune. Bilag 9 - skrivelse af fra Affaldplus (rapport) Bilag 10 fællesskrivelse af til Næstved Kommune Taget til efterretning. 23. Deltagelse i messe: Bilag 11 deltagelse i messe. Taget til efterretning. 24. Eventuelt. Direktør for Dansk Fjernvarme Kim Mortensen besøger Næstved Varmeværk den 13. september 2012 kl. 14. Bestyrelsen er inviteret til at deltage i mødet. Tilmelding til Tove senest den 31. august Næste møde. Tirsdag den 4. september 2012 kl Side 5 af 6

6 LUKKET DAGSORDEN 26. Lukket punkt. 27. Lukket punkt. 28. Lukket punkt. Jens Andersen 23/ Lindy Nymark Christensen Kristoffer Petersen Lars Fischer Søren Hartmann Jens Møller Michael Rex Side 6 af 6

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt.

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2011/12 Tid: Tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer, Søren Hartmann,

Læs mere

Ny rente hovedstol. Restløbetiden 7.852.000 2026 563.693 1,23% 16.307.804 2024 917.417 0,97%

Ny rente hovedstol. Restløbetiden 7.852.000 2026 563.693 1,23% 16.307.804 2024 917.417 0,97% Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2014/15 Tid: 20. januar 2015 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Mødeleder: Referent: Øvrige tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann, Lars

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2014/15 Tid: 2. december 2014 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2014/15 Tid: 2. december 2014 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2014/15 Tid: 2. december 2014 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann, Lars Fischer, Peter Frederiksen, Jens Møller

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014/15. Dirigent: Frank Møller Nielsen CVR-NR 69 99 57 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

ÅRSRAPPORT 2014/15. Dirigent: Frank Møller Nielsen CVR-NR 69 99 57 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling ÅRSRAPPORT 2014/15 CVR-NR 69 99 57 13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: Frank Møller Nielsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning... 3

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2011/12 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Toldbuen 1, 4700 Næstved T: 5575 8686, F:

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree Administrativ

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 Poststemplets dato, oktober 2008 HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008 Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 O R D I N Æ R G E N

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10. 16. december 2014 1859 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 14. april 2015 kl. 16:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 14. april 2015 kl. 16:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 14. april 2015 kl. 16:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree Administrativ

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde mandag d. 30. november 2011 Kl. 15:00 på Ejendomskontoret.

Dagsorden Bestyrelsesmøde mandag d. 30. november 2011 Kl. 15:00 på Ejendomskontoret. Birkerød d. 30. november 2011 Dagsorden Bestyrelsesmøde mandag d. 30. november 2011 Kl. 15:00 på Ejendomskontoret. Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette

Læs mere

NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja

NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja Principper for aflæggelse af et regnskab for et varmeværk organiseret som et A.m.b.a. 1. Indledning Regnskabsaflæggelse og eftervisning af varmeprisen giver ofte

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. 1 2 Formand Lindy Nymark Christensen 3 Vision Næstved Varmeværk vil være Næstved bys fortrukne leverandør af varme. 4 Bestyrelsens motto Åbenhed Demokrati Billig og miljøvenlig fjernvarme 5 Varmeværkets

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09. 22. april 2015 1889 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Tirsdag den 7. august 2010. Tirsdag, den 7. september 2010 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11.

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Tirsdag den 7. august 2010. Tirsdag, den 7. september 2010 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE Tirsdag den 7. august 2010 Tirsdag, den 7. september 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut.

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00 21. februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne:

Læs mere

Dato: 25. august 2015 Tidspunkt: 8.30 12.00 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør

Dato: 25. august 2015 Tidspunkt: 8.30 12.00 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør Referat fra bestyrelsesmøde den 25. august 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Mødedato: 20. september 2011. Mødested: Torvegade 10. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Mødedato: 20. september 2011. Mødested: Torvegade 10. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 20. september 2011 Mødested: Torvegade 10 Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Per Jeppesen, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen, Anna-Lise

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere