REFERAT. Varde Kommune Skoleledergruppen. Dok.nr Sag.nr Dato: Tid: kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Varde Kommune Skoleledergruppen. Dok.nr. 8999-16 Sag.nr. 13-51. Dato: 15.01.2016. Tid: kl. 9.00 12.00"

Transkript

1 Varde Kommune Skoleledergruppen Dok.nr Sag.nr Dato: Tid: kl Sted: Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, 6800 Varde Kantinen (lille del) Ikke til stede: Jens Peter Olesen REFERAT Fælles ledermøde Skoleledermøde Referent: Ann Tina Langgaard Skolechef Karen Mortensen bød velkommen til skoleleder Svend Faurholt. Pkt Godkendelse af referat fra skoleledermøde d Dok.nr Godkendt Pkt Godkendelse af dagsorden Godkendt Punkter til kommende skoleledermøde: Sparring i forhold til besøg fra Arbejdstilsynet. Dannelsesrejse Pkt min. Matrix v/ skolechef Karen A. Mortensen Formål: Drøfte nuværende matrix samt drøfte fremtidig form for udvalg og organisering Matrix v/ skolechef Karen A. Mortensen Skolechef Karen Mortensen introducerede punktet og den fremadrettede struktur i forhold til 1

2 Sagsnr13-51_Doknr _v1_Matrix.DOC Mål: Ny organiserings oversigt faste og ad hoc udvalg. Matrixen blev gennemgået og justeret. Sagsnr13-51_Doknr _v1_Matrix(2).DOC Det blev på mødet aftalt, at Matrixen revurderes en gang årligt - på skoleledermødet i januar. Vedr. visitationsudvalget oplyste Karen Mortensen, at der pt. vurderes på visitationsproceduren. Specialundervisningskonsulent Bent Graversen vil på et kommende skoleledermøde vejlede i visitationsansøgninger og udfyldelse af disse. Pkt min. 15 punkter om arbejdstid Det digitale hjul (DLF) v/ skolechef Karen A. Mortensen 15 punkter om arbejdstid Det digitale hjul Drøftelse af vilkår hvorledes understøtter skolelederne den gode udvikling i forhold til lærernes arbejdsvilkår Formål: Drøftelse af materialet Ud fra materiale give input til ideer ifht aftalegrundlag for 2016/17 15 punkter om arbejdstid Det digitale hjul (DLF) v/ skolechef Karen A. Mortensen Skolechef Karen Mortensen orienterede om møde med skolernes TR mandag d PPT dok.nr blev gennemgået. Sagsnr13-51_Doknr _v1_PPT til skoleledermøde - fredag d Opgaveoversigt Affødt af oplysninger fra TR-mødet blev understreget, at det er væsentligt, at alle medarbejdere har adgang til drøftelse af egen opgaveoversigt. Skolelederne erfaringsudvekslede omkring nuværende praksis og fremgangsmåde. 2

3 Skolelederne tilkendegave ønske om, at der på et kommende refleksionsrumsmøde kan ske drøftelse af, hvordan arbejdet med de forestående opgaveoversigter håndteres. Vilkår i forbindelse med medarbejdernes kompetenceudvikling Forskellige vilkår i forhold til kompetenceudviklingsforløb fylder blandt medarbejderne. Aftalen i skoleledergruppen er, at der foretages lokale drøftelser og individuelle aftaler. De individuelle hensyn bør tales op. 15 punkter om arbejdstid Fakta er, at de 15 punkter læses og tolkes vidt forskelligt blandt skolernes medarbejdere min. Pkt min. Pause Kvalitetsrapport skoleåret 2014/2015 v/ skolechef Karen A. Mortensen og konsulent Ole Holdgaard Drøftelse af materiale udsendt til skolelederne d Formål: Opfølgende drøftelse af det udsendte materiale Mål: Afklare evt. spørgsmål Kvalitetsrapport skoleåret 2014/2015 v/ skolechef Karen A. Mortensen og konsulent Ole Holdgaard Konsulent Ole Holdgaard oplyste indledningsvis, at jfr. beslutning i Udvalget for Børn og Undervisning er Kvalitetsrapport 2014/2015 udarbejdet efter bekendtgørelsens forskrift dermed en databaseret rapport med en minimeret prosadel. Kobling mellem aftalestyringen og kvalitetsrapporten er baggrunden for, at skolebestyrelserne som minimum skal afgive udtalelse i forhold til: Fagligt niveau Chancelighed Trivsel Den enkelte skoles fortrolige del af 3

4 kvalitetsrapporten (må ikke udleveres) tænkes drøftet med skolebestyrelsen koblet med f.eks. aftalestyringen. Byrådet kan beslutte, at der skal ske udarbejdelse af handleplaner. Forvaltningen anbefaler ikke, at der udarbejdes en sådan. Kvalitetsrapport 2014/2015 behandles på Byrådsmødet i marts Den fortrolige del af rapporten forelægges i den forbindelse for Byrådet. Lovgivningsmæssigt skal ske udarbejdelse af kvalitetsrapport hvert andet år. Byrådet i Varde Kommune har truffet beslutning om, at der skal forelægge en form for kvalitetsrapport i de år, hvor den lovgivningsmæssige rapport ikke skal udarbejdes. Pkt min. Projekt Hilsen Hjemmefra v/ skolechef Karen A. Mortesen Det er Mogens Pedersens ønske, alle skoler bliver involveret. Bosætningskoordinator Dorthe Lund har lavet et forslag til en plan hvor der bliver taget hensyn til geografi, satellitskoler, land og by samt at vi starter i de byer hvor der er garnisoner. Tidspunkt Involveret skoler Antal elever Efterår 2015 Sct. Jacobi Skole = 36 Forår 2016 Blåvandshuk Skole = 62 Efterår 2016 Forår 2017 Efterår 2017 Forår 2018 Efterår 2018 Forår 2019 Efterår 2019 Forår 2020 Lykkegårdsskolen Agerbæk, Starup og Årre Brorson Skolen Billum, Alslev og Janderup Nordenskov og Næsbjerg Ansager og Ølgod Tistrup, Horne, Thorstrup Lunde og Nr. Nebel Det er garnisons samarbejdsgruppens ønske, at projektet løber i 5 år inden Formål: Orientering om tiltaget. Mål: Viden om tiltag samt godkendelse af foreslåede tidsplan Projekt Hilsen Hjemmefra v/ skolechef Karen A. Mortesen Som garnisionskommune indgår Varde Kommune i projekt Hilsen Hjemmefra. Projektet er målrettet skolernes 6. årgang. Projektet evalueres ultimo Skolelederne tilkendegav ønske om følgende ændringer til den udarbejdede plan: Foråret 2016: Blåvandshuk Skole og Billum Skole, Foråret 2018: Outrup Skole, Alslev Skole og Janderup Skole. Skolechef Karen Mortensen meddeler bosætningskoordinator Dorthe Lund disse ændringer. 4

5 evaluering projektgruppen som har arbejdet med Hilsen Hjemmefra foreslår at evalueringen skal være ved udgangen af 2016 så vi har 3 udsendelser som grundlag for evalueringen. Dorthe Lund kontakter skolerne og vejleder i forhold i forløbet. Pkt min. Nyt om Læringsplatform (BPI) v/ læringskonsulent Bjarne Lund Christensen Formål: Orientere og kort drøftelse af forslag til kompetenceudviklingspl an i fht ny læringsplatform og BPI Mål: Kendskab til oplæg til kompetenceudviklingspl an. Nyt om Læringsplatform (BPI) v/ læringskonsulent Bjarne Lund Christensen Bjarne Lund Christensen gennemgik tidsplan / Gantt-diagram samt de forskellige elementer af oversigt over kompetenceudviklingsområder. Tidsplan indsats områder.xlsx Sagsnr _Dokn r _v1_væsentlige kompetenceudviklings Vedr. kompetenceudvikling tilsluttede skolelederne sig til, at de foreslåede forløb igangsættes på de beskrevne vilkår. Vedr. Office365 ambassadører i egen organisation blev det tilkendegivet, at store skoler og skoler med flere matrikler ønsker, at flere medarbejdere deltager. Bjarne Lund Christensen undersøger muligheden herfor. Skole-it-chef Klaus Vest og læremiddelkonsulent Bjarne Lund Christensen orienterer it-vejlederne om såvel tidsplan som kompetenceudviklingsplanen. Bjarne Lund Christensen oplyste tillige: At der på udvalgsmødet i marts måned 2016 vil ske evaluering af 1-1 pilotprojektet. 5

6 At der pt. ikke kan ske indkøb at bærbare pc er. Klaus Vest kan kontaktes ved akut behov samt i forhold til bestilling af IT-rygsække. Pkt min. Nyt fra forvaltningen v/ skolechef Karen A. Mortesen og konsulent Ole Holdgaard Tolkebistand Revideret aftale om tolkebistand. Orientering Nyt fra forvaltningen v/ skolechef Karen A. Mortesen og konsulent Ole Holdgaard Tolkebistand Skolerne skal prioritere at gøre brug af videotolkning. Kun i særlige situationer må der rekvireres fremmødetolk Fælles Bibliotekssystem Ny udrulningsplan. Doc2mail Revideret vejledning Sagsnr _Dok nr _v1_vejledning i Doc2Mail - tilrettet.docx Fælles Bibliotekssystem Se pkt. 7 Tidsplan / Gantt-diagram. Doc2mail Fremsendelse af brev til borgere m.fl. skal ske via Doc2mail (ikke interne forsendelser). Charlotte Rasmussen undersøger, hvorvidt der er behov for, at Lene Clausen deltager på et kommende sekretærmøde for her at give en uddybende forklaring på fremgangsmåden. Trivselsmåling Sagsnr _Dok nr _v1_orientering om igangsættelse af trivselsmålingen i folkeskolen PDF Skolesundhedsprofiler Jfr. mail af Trivselsmåling Skolesundhedsprofiler Det er en beklagelig situation, af to forløb skal køre sideløbende. Samtykkeerklæringer kan benyttes afdelingsvis (0.-3. / / 7.-9.) Kære alle skoleledere, På mandag åbner sundhedsprofilundersøgelserne for klassetrin, hvor selve 6

7 undersøgelsesperioden for alle klassetrin er fra d. 11. januar 30. marts Da sundhedsplejerskerne skal udføre samtaler med 5. klasser og 8. klasser i foråret, og derfor har brug for at planlægge besøgene fremadrettet, bedes I færdiggøre disse inden en deadline. Deadlines er følgende: Deadline for 8. klasserne er d. 15. februar Deadline for 5. klasserne er d. 15. marts. Overbygningsskolerne bedes færdiggøre 8. klassernes skolesundhedsprofiler inden man udfører skolesundhedsprofiler på de resterende klassetrin. Det er vigtigt, at den enkelte skole informerer den lokale sundhedsplejerske, når man har en tidsplan for skolesundhedsprofilerne for hhv. 5. og 8. klassetrin. Sundhedsplejerskolerne er ansvarlig for flere skoler, og derfor er det vigtigt at de kan planlægge besøgene fremadrettet. På den måde vil processen blive mere effektiv iht. besøget af sundhedsplejersken, og de vil dermed kunne give en bedre service. Besøgene vil være efter først til mølle princippet. I mailen er der vedhæftet en info tekst til relevante medarbejdere, hvor der ligeledes indgår en brugermanual vedrørende selve undersøgelsen. Desuden er der vedhæftet info tekst til elever, som den enkelte lærer eller pædagog kan anvende ved formidlingen til eleverne. Derudover er der vedlagt 7

8 forældreinformation, som I evt. kan gøre brug af. Skolesundhedsprofil undersøgelsen udføres på følgende hjemmeside: Varde kommune har ligeledes deres egen hjemmeside på vores varde, hvor der blandt andet er relevante kontaktoplysninger: direktion,-forvaltninger-oginstitutioner/boern-ogunge/boern-oglaering/skole/skolesundhedsprofil. aspx (Bemærk, at den nationale trivselsundersøgelse skal udføres i samme periode på hjemmesiden: ionaltrivsel/login) SFO-lederlønninger Forhandlinger pågår SFO-lederlønninger Forhandlinger med BUPL pågår herunder forhandlinger vedr. indskolingsledere og souschef. Forskellige muligheder og modeller overvejes. Morten Møller Jensen sidder i forhandlingsudvalget. Skolebestyrelsesvalg Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelse (dok.nr ) Valg af formand i forbindelse med skolebestyrelsesvalg: Sagsnr _Dok nr _v2_valg af formand i forbindelse med skolebestyrelsesvalg(1).docx Skolebestyrelsesvalg Husk vedr. valgbestyrelse - at indkalde politiker til planlægningsmøde, at får afklaret, om vedkommende ønsker at indgå som valgformand. Såfremt den tilknyttede politiker ikke ønsker at påtage sig opgaven, er skolelederen valgformand. 8

9 EUD-10 Tilbud til 10. klasseelever i samarbejde med Rybners, SOSU, Handelsskolen og Landbrugsskolen. Der foreligger lovgivningsmæssige forpligtelse til sådanne tilbud i kommunerne Formålet er at fremme elevers valg af erhvervsuddannelse. I Varde Kommune er tilbuddet en kombination af skolegang på 10iCampus og EUD10 i Esbjerg. Skolelederne har til opgave at informere overbygningslærere om tilbuddet, så de i deres vejledning af elever kan oplyse om muligheden. Tilbuddet henvender sig til alle elever på 10. Årgang. I skoleåret 2016/2017 skal Varde Kommune sikre, at der er som minimum oprettes et hold på EUD-10. Erhvervslinjen på 10iCampus nedlægges i skoleåret 2016/2017 og erstattes af EUD-10 tilbuddet. Tina Stald 10iCampus bliver kontaktlærer i forhold til EUD-10. Materiale om EUD-10 tilbuddet udsendes i uge 3 til overbygningsskolerne. 9

10 Orientering om ny prøvebekendtgørelse Væsentlige ændringer. Klaus Vest er kontaktet i forhold til de ændrede digitale krav. OBS - Skriftlige opgaver skal udelukkende rettes af censor og ikke elevens egen lærer. Læsekonsulenter Læsekonsulent er pt. sygemeldt. Husk at bruge egne matematikvejledere i forhold til matematik området denne opgave ligger ikke i læsekonsulenternes regi. Pkt min Pkt min. Nyt fra arbejdsgrupper EVT. Nyt fra arbejdsgrupper Intet at bemærke. EVT. Lærere udsat for vold Der er behov for en fælles udmelding angående politianmeldelse af vold eller ej. Lis Bang Troelsen og jurist arbejde på et fælles kommunalt udgangspunkt. Lærerressourcer til det kommende skoleår Regneark indeholdende ny faktor til beregning af lærerressourcer skoleåret 2016/2017 udsendes snarest. Kjeld Mathiasen kan kontaktes ved evt. spørgsmål. Supervision til skolernes medarbejdere 10

11 Skolernes medarbejdere oplever, at de involveres i et stigende antal sager, hvor der er tale om elever, der bevidst skader sig selv. Medarbejderne har behov for supervision i sådanne situation. Arbejdstilsynet påpeger, at der skal være adgang til jævnlig sparring og supervision og kommunens psykologgruppe kan inddrages. På Sct. Jacobi Skole er koncept i forhold til Konflikthåndtering under overvejelse. Ønsker andre skoler at indgå i arbejdet kan Inger Marie Kristensen kontaktes. Ansættelse af nye medarbejdere Husk at indhente referencer. Husk ved referencegivning at etikken skal overholdes. Cykelstier og ringetider Karen Mortensen undersøger om informationsmateriale udsendes til skolerne. 11

REFERAT. Formål: Fælles evaluering af såvel BDO forløbet som efterfølgende besøg af Ejner Bryld på alle skoler.

REFERAT. Formål: Fælles evaluering af såvel BDO forløbet som efterfølgende besøg af Ejner Bryld på alle skoler. Varde Kommune Skoleledergruppen Dok.nr. 166442-15 Sag.nr. 13-51 Dato: 27.11.2015 Tid: kl. 08.00 10.00 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde (VIF Klublokale 1. sal) Fra Agerbæk-Starup Skole

Læs mere

REFERAT FRA SKOLELEDERMØDE

REFERAT FRA SKOLELEDERMØDE Dok.nr. 131390-18 Sag 13-51 REFERAT FRA SKOLELEDERMØDE Dato: Fredag d. 24. august 2018 Tid: 08.00 11.00 Sted: Rådhuset, Bytoften 2, 6800 Varde Kantinen (lille del) Ikke til stede: Fra Nordenskov-Næsbjerg

Læs mere

Referat til fælles ledermøde Børn, Læring og Job

Referat til fælles ledermøde Børn, Læring og Job Referat til fælles ledermøde Børn, Læring og Job Fredag den 3. marts 2017, kl. 8.00 10.00 Kantinen, Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, Varde Ref. Lepe Dato - Sag 17-12 Dok 28277-17 Ikke tilstede: Anne

Læs mere

Mål for udvikling af undervisningsmål på skolerne 2015-2016. Succeskriterier/tegn på en positiv udvikling. Skolens handleplaner for målopfyldelsen

Mål for udvikling af undervisningsmål på skolerne 2015-2016. Succeskriterier/tegn på en positiv udvikling. Skolens handleplaner for målopfyldelsen Mål for udvikling af undervisningsmål på skolerne 2015-2016 Succeskriterier/tegn på en positiv udvikling Skolens handleplaner for målopfyldelsen Evaluering 1.Tema: læring Det er et mål, at den enkelte

Læs mere

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge Referat fra FællesMED Børn og Unge Mødedato: Mandag den 20. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, BCV Louise Raunkjær, Anette Brodde, Flemming Skaarup,

Læs mere

REFERAT. Varde Kommune Skoleledergruppen. Dok.nr Sag.nr Side 1 af 10. Dato: Tid: kl

REFERAT. Varde Kommune Skoleledergruppen. Dok.nr Sag.nr Side 1 af 10. Dato: Tid: kl Side 1 af 10 Varde Kommune Skoleledergruppen Dok.nr. 175873-15 Sag.nr. 13-51 Dato: 11.12.2015 Tid: kl. 9.00 12.00 Sted: Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, 6800 Varde Kantinen (lille del) Ikke til stede:

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde

Skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsesmøde Referat af møde Den 14. marts 2016 kl. 15.30-21.00 Afdeling Falkenborg MØDEDELTAGERE Kasper Thorsen Tanja Jakobsen Jens-Jørgen Mølvig Camilla Cordius Suppleanter: Thomas Bollerup Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

REFERAT FRA SKOLELEDERMØDE

REFERAT FRA SKOLELEDERMØDE Dok.nr. 155913-18 Sag 13-51 REFERAT FRA SKOLELEDERMØDE Dato: Fredag d. 5. oktober 2018 Tid: 08.00 11.00 Sted: Rådhuset, Bytoften 2, 6800 Varde Kantinen (lille del) Ikke til stede: Lykkesgårdskolen Kst.

Læs mere

Tilstede: Annette, Thomas, Laila, Marie, Louise, Peter, Helle, Morten, Ellen, Flemming, Karina, Jean, Elisabeth, Jes, Sussane. Afbud: Referent: MT

Tilstede: Annette, Thomas, Laila, Marie, Louise, Peter, Helle, Morten, Ellen, Flemming, Karina, Jean, Elisabeth, Jes, Sussane. Afbud: Referent: MT Tilstede: Annette, Thomas, Laila, Marie, Louise, Peter, Helle, Morten, Ellen, Flemming, Karina, Jean, Elisabeth, Jes, Sussane. Afbud: Referent: MT Dagsorden E641: Trivsel. Tilsyn med opnåelse af skolens

Læs mere

Antal elever og klasser i skoleåret 2016/17 samt skøn for skoleåret 2018/19 og 2021/22

Antal elever og klasser i skoleåret 2016/17 samt skøn for skoleåret 2018/19 og 2021/22 Antal elever og klasser i skoleåret 2016/17 samt skøn for skoleåret 2018/19 og 2021/22 Forudsætninger for beregning af nedenstående tal: Tallene i skoleåret 2016/17 er de faktiske elevtal pr. 5/9-2016

Læs mere

REFERAT. Varde Kommune Skoleledergruppen. Dok.nr Sag.nr Dato: Tid: Kl

REFERAT. Varde Kommune Skoleledergruppen. Dok.nr Sag.nr Dato: Tid: Kl Varde Kommune Skoleledergruppen Dok.nr. 54074-16 Sag.nr. 13-51 Dato: 08-04-2016 Tid: 12.00 15.00 Sted: Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, 6800 Varde Kantinen (stor del) Ikke til stede: Fra Agerbæk Skole

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

REFERAT. Kl Skoleledermøde Kl Fælles Ledermøde (Borgercenter Varde den store del af kantinen) Godkendelse af dagsorden

REFERAT. Kl Skoleledermøde Kl Fælles Ledermøde (Borgercenter Varde den store del af kantinen) Godkendelse af dagsorden Varde Kommune Skoleledergruppen Dok.nr. 91911-16 Sag.nr. 13-51 Dato: 17. juni 2016 Tid: kl. 08.00 11.00 Sted: Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, 6800 Varde Kantinen (lille del) Ikke til stede: _ Fra Brorsonskolen

Læs mere

REFERAT. Godkendelse af dagsorden

REFERAT. Godkendelse af dagsorden Varde Kommune Skoleledergruppen Dok.nr. 165993-16 Sag.nr. 13-51 Dato: 4. november 2016 Tid: 10.00 12.00 Sted: Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, 6800 Varde Kantinen (lille del) Ikke til stede: Fra Lykkesgårdskolen

Læs mere

DAGSORDEN. Varde Kommune Skoleledergruppen. Dok.nr Sag Dato: 31. marts Tid: Kl

DAGSORDEN. Varde Kommune Skoleledergruppen. Dok.nr Sag Dato: 31. marts Tid: Kl Varde Kommune Skoleledergruppen Dok.nr. 62018-17 Sag 13-51 Dato: 31. marts 2017 Tid: 09.00 12.00 Sted: Rådhuset, Bytoften 2, 6800 Varde Kantinen (stor del) Ikke til stede: - Inger Marie Kristensen DAGSORDEN

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Til stede: Anders 9.B, Helena, Nadia, Charlotte, Danny, Christina Karina, Carsten, Lajla og Jes Husk afbud til Carsten eller

Læs mere

REFERAT. Varde Kommune Skoleledergruppen. Dok.nr Sag.nr Kl Fælles ledermøde Kl

REFERAT. Varde Kommune Skoleledergruppen. Dok.nr Sag.nr Kl Fælles ledermøde Kl Varde Kommune Skoleledergruppen Dok.nr.150477-15 Sag.nr. 13-51 Dato: 30.10.2015 Tid: kl. 09.00 12.00 Sted: Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, 6800 Varde - Kantinen Ikke til stede: Kst. ungdomsskoleinspektør

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk 6. klasse - animation

Vardes Kulturelle Rygsæk 6. klasse - animation Vardes Kulturelle Rygsæk 6. klasse - animation Slip fantasien løs og lær at lave en animationsfilm I kan glæde jer til en forrygende dag med The Workshop, hvor 3 inspirerende konsulenter kommer ud på værtsskolerne

Læs mere

REFERAT. Varde Kommune Skoleledergruppen. Dok.nr Sag.nr Kl Fælles ledermøde Kl

REFERAT. Varde Kommune Skoleledergruppen. Dok.nr Sag.nr Kl Fælles ledermøde Kl Varde Kommune Skoleledergruppen Dok.nr. 130404-15 Sag.nr. 13-51 Dato: 25.09.2015 Tid: Sted: Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, 6800 Varde - Kantinen Ikke til stede: Trine Møller Jens Peter Olesen deltog

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmødet den 12.11.2012 kl. 19.00 21.00. Tilbuddet i kantinen er ændret efter besøg fra Arbejdstilsynet.

Referat fra skolebestyrelsesmødet den 12.11.2012 kl. 19.00 21.00. Tilbuddet i kantinen er ændret efter besøg fra Arbejdstilsynet. Til skolebestyrelsen Nyløkke 4 DK-6200 Aabenraa Tlf. 7376 8300 Fax 7462 6673 Dato: 6.11.2012 hojekolstrupskole@aabenraa.dk www.hkolstrupskole.dk Referat fra skolebestyrelsesmødet den 12.11.2012 kl. 19.00

Læs mere

En guide til arbejdet med. elevplaner

En guide til arbejdet med. elevplaner En guide til arbejdet med elevplaner 2 En guide til arbejdet med elevplaner Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Arkivfotos: Marianne Andersen Layout: Lise Særker Tryk: Prinfo, Aalborg Redaktion: Pædagogisk

Læs mere

REFERAT. Varde Kommune Skoleledergruppen. Dok.nr Sag Dato: 13. april Tid: Kl

REFERAT. Varde Kommune Skoleledergruppen. Dok.nr Sag Dato: 13. april Tid: Kl Varde Kommune Skoleledergruppen Dok.nr. 60627-18 Sag 13-51 Dato: 13. april 2018 Tid: 08.00 11.00 Sted: Rådhuset, Bytoften 2, 6800 Varde Mødelokale 3 Ikke til stede: REFERAT PowerPoint / skolechef Sagsnr13-51_Doknr

Læs mere

NOTAT. Oversigt over møder om Folkeskolereformen

NOTAT. Oversigt over møder om Folkeskolereformen NOTAT 6. februar 2014 Sagsbehandler: LJ/KIR Dok.nr.: 2013/0019469-8 Skoleafdelingen Oversigt over møder om Folkeskolereformen Det har i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen i Frederiksberg

Læs mere

REFERAT fra Fælles ledermøde Børn og Unge

REFERAT fra Fælles ledermøde Børn og Unge REFERAT fra Fælles ledermøde Børn og Unge Dokument nr. 121544-16 Sagsnr. 16-33 Fredag d. 19. august 2016, kl. 8.00 9.00 Kantinen, Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, Varde Afbud: Anne Mette Kræn Jensen,

Læs mere

REFERAT FRA SKOLELEDERMØDE

REFERAT FRA SKOLELEDERMØDE Dok.nr. 199688-18 Sag 13-51 REFERAT FRA SKOLELEDERMØDE Dato: Fredag d. 14. december 2018 Tid: 08.00 11.00 Sted: Rådhuset, Bytoften 2, 6800 Varde Mødelokale 3 Ikke til stede: Fra Ungdomsskolen og 10 i Campus

Læs mere

Referat. Sagsnr. 2010-11038. Dokumentnr. 2011-23229. Mødedato 07.02.2011. Tid Kl. 12.00 14.00. Fraværende Hanne Wolffhechel Ole Fibiger

Referat. Sagsnr. 2010-11038. Dokumentnr. 2011-23229. Mødedato 07.02.2011. Tid Kl. 12.00 14.00. Fraværende Hanne Wolffhechel Ole Fibiger Referat Mødeforum OmrådeMED, Sundhed Sagsnr. 2010-11038 Dokumentnr. 2011-23229 Mødedato 07.02.2011 Tid Kl. 12.00 14.00 Sted Mødelokale 2, Rådmandshaven (ny bygning) Deltagere Dorthe Berg Rasmussen Lea

Læs mere

Referat fra fælles ledermøde Børn og Unge

Referat fra fælles ledermøde Børn og Unge Referat fra fælles ledermøde Børn og Unge Fredag den 4. november 2016, kl. 8.00 10.00 Kantinen, Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, Varde Ikke tilstede: Anne Mette Kræn Jensen, Lotte Cortsen, Marianne Kjærgaard

Læs mere

HR OG KOMMUNIKATION. Guide til ledere i håndtering af afskedigelser

HR OG KOMMUNIKATION. Guide til ledere i håndtering af afskedigelser HR OG KOMMUNIKATION Guide til ledere i håndtering af afskedigelser HR og Kommunikation 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afskedigelsesprocessen... 3 2.1 Fasen, hvor der træffes beslutning om, at der skal

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Dagsorden m/ referat d. 30.9.2015 på Afdeling Balsmoseskolen Forum: Skolebestyrelsesmøde Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Ane Hag, Peter Egemose Grib, Stephan Grubbe Sølby,

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Torsdag den 6. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:00 18:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie Fog,

Læs mere

Dagsorden og referat af

Dagsorden og referat af Skole og Familie Birkerød Skole Dagsorden og referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 19.00 21.30 Mødested: Konferencen, M1 Birkerød Parkvej 12 3460 Birkerød www.birkerødskole.dk

Læs mere

REFERAT. Bestyrelsesmøde. Punkter til beslutning

REFERAT. Bestyrelsesmøde. Punkter til beslutning REFERAT Bestyrelsesmøde Tidspunkt: Onsdag d. 13. marts 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Skive afdelingen lokale 14 Deltagere: Bente Bang, Leif Lund, Birthe Harritz, Ulla Møller Thomsen, Kurt Thinggaard, Ole Christensen,

Læs mere

1/5. Dokumentnr. 3334/16 Sagsnr. 16/31. Referat til dagtilbudsledermøde

1/5. Dokumentnr. 3334/16 Sagsnr. 16/31. Referat til dagtilbudsledermøde Dokumentnr. 3334/16 Sagsnr. 16/31 Referat til dagtilbudsledermøde Fredag d. 11. marts 2016, kl. 9.00 11.30. Kantinen, Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, Varde Afbud: Referent: Lene Pedersen Pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen fra møde i skolebestyrelsen mandag den 19.12.2011

Udskrift af forhandlingsprotokollen fra møde i skolebestyrelsen mandag den 19.12.2011 Udskrift af forhandlingsprotokollen fra møde i skolebestyrelsen mandag den 19.12.2011 Afbud: Nicolai, Ole. Pkt. 58 Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde den 15.11.2011 Godkendt. Pkt. 59 Nyt fra

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Leder 7 møde den 15. januar kl. 09-15 på Arresø Skole, Kregme

Leder 7 møde den 15. januar kl. 09-15 på Arresø Skole, Kregme Leder 7 møde den 15. januar kl. 09-15 på Arresø Skole, Kregme Deltagere: Tim Eriksson, Tommy Frøslev, Klaus Bertelsen, Peter Rohde, Hanne Bach Christiansen, Maja Jensen, Henriette Andersen, Niels Brockenhuus,

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole

Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole Den 13.1. 2015 kl.18.30-21.00 Mødested Skovboskolen, mødelokale K2 Note Der vil være brød, pålæg mv. Dirigent: Linda Andersen Referent: Pia Fürst Pkt.

Læs mere

REFERAT. Varde Kommune Skoleledergruppen. Dok.nr Sag.nr Dato: 19. august Tid: kl

REFERAT. Varde Kommune Skoleledergruppen. Dok.nr Sag.nr Dato: 19. august Tid: kl Varde Kommune Skoleledergruppen Dok.nr. 121883-16 Sag.nr. 13-51 Dato: 19. august 2016 Tid: kl. 09.00 12.00 Sted: Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, 6800 Varde Kantinen (lille del) Ikke til stede: Henrik

Læs mere

Høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i Varde kommune.

Høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i Varde kommune. Varde den 07.01.2017 Til Birthe Laustrup, Politik og Analyse, på mail: bilc@varde.dk Høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i Varde kommune. Ideer til Varde kommunes skolestruktur Samlet drives

Læs mere

Frelloskolen i Varde

Frelloskolen i Varde 12-01-2018 Ref.: Lotte Cortsen Sagsnr.: 17/7749 Dokumentnr.: 7324-18 Frelloskolen i Varde Rammebeskrivelse og skabelon for arbejdsgruppe 2 Tema: Uderum og arealer (læring, leg og bevægelse) Denne skabelon

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 14:

Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Faglige vejledere Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat fra møde i MED-udvalget den 19. februar

Referat fra møde i MED-udvalget den 19. februar Varde 24.2..2013 dok 17375-13 sag 09/11072 kias Referat fra møde i MED-udvalget den 19. februar Medarbejderrepræsentanter: Vakant (HK, TR Ulla Rosendahl deltager), Michael Frandsen (DS), Heidi F. Jochumsen

Læs mere

Referat. skolebestyrelsesmøde. mandag d. 31. oktober 2011. Nørre Alslev skole

Referat. skolebestyrelsesmøde. mandag d. 31. oktober 2011. Nørre Alslev skole Referat skolebestyrelsesmøde mandag d. 31. oktober 2011 Nørre Alslev skole Skolebestyrelsen Nr. Alslev skole Referat for mødet Mandag d. 31. oktober 2011 kl. 18.30 21.00 Blad nr. 45 Formandens initialer:

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

Frelloskolen i Varde

Frelloskolen i Varde 12-01-2018 Ref.: Lotte Cortsen Sagsnr.: 17/7749 Dokumentnr.: 7479-18 Frelloskolen i Varde Rammebeskrivelse og skabelon for arbejdsgruppe 4 Tema: Sammenhæng/integration skole og SFO Denne skabelon skal

Læs mere

Referat af ESB-styregruppemøde den 13. december 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af ESB-styregruppemøde den 13. december 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Karin Rosenmejer o Kirsten Habekost o Mia Rasmussen o Mogens Schlüter o Yvonne Andersen o Anne Birthe Mortensen (suppleant) ESB-sekretariatet: o Anette Halvgaard

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område -Egely- Standarder: Kommunikation Standard: Den enkelte unges kommunikative ressourcer skal afdækkes 1. Den enkelte unge udredes pædagogisk og skolemæssigt af

Læs mere

REFERAT. Godkendelse af dagsorden. Formål: Præsentation og drøftelse af PLF i på skolerne i Varde

REFERAT. Godkendelse af dagsorden. Formål: Præsentation og drøftelse af PLF i på skolerne i Varde Varde Kommune Skoleledergruppen Dok.nr. 183766-16 Sag.nr. 13-51 Dato: 2. december 2016 Tid: 08.00 10.25 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Sydbank Klublokale 1.sal Ikke til stede: Fra

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Kolind Skole SKOLEBESTYRELSEN Referat

Kolind Skole SKOLEBESTYRELSEN Referat Kolind Skole SKOLEBESTYRELSEN Referat Mødedato: 7.12.15 Starttidspunkt for møde: 17.30 Sluttidspunkt for møde: 20.00 Mødelokale: På skolen Udsendelsesdato: 1.12.15 Fraværende: Mette Krog, Tina, Tonja Møde

Læs mere

VARDE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsteamet Social og Sundhedsafdelingen SKOLESUNDHEDSPROFILEN

VARDE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsteamet Social og Sundhedsafdelingen SKOLESUNDHEDSPROFILEN SKOLESUNDHEDSPROFILEN PRÆSENTATION Børn, Forebyggelse og Trivsel Louise Thastrup Børn og Læring: Søren Meinert Skousen Mette Matthisson Sundhed og Rehabilitering: Mai Bjørn Sønderby Sara Møller Olesen

Læs mere

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud Børn og Unge Børnemiljø i dagtilbud 1 Indledning Folketinget vedtog i maj 2006 loven om vurderinger af børnemiljø i dagtilbud. Lover trådte i kraft d. 1. juli 2006 for dagtilbud og pr. 1. januar 2007 for

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 5. november 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 5. november 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 5. november 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Morten Thaysen deltog ikke i punkterne 31 og 32. Mødepunkt 1 Aal - Regnskab og revisionsprotokollat

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt (Deltog fra kl. 17.40) Ingolf Lind-Holm Roar

Læs mere

Borgermøder om oplæg til struktur i skoler og dagtilbud

Borgermøder om oplæg til struktur i skoler og dagtilbud Borgermøder om oplæg til struktur i skoler og dagtilbud November 2016 PROGRAM 18.30-18.35: Velkomst og præsentation af aftenens program v. Borgmester Erik Buhl 18.35-18.50: Den brændende platform og formålet

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE. Sammen skaber vi liv og læring

SKOLEBESTYRELSESMØDE. Sammen skaber vi liv og læring SKOLEBESTYRELSESMØDE Dato: tirsdag d. 08-12-2015 Tid: kl. 17.30-19.30 Sted: Vadehavsskolen, Simon Hansens Vej Deltagere: Henrik Olesen Johan Beck Bente Lyngsøe Mette Hager Petermann Vibeke Kamp Jensen

Læs mere

Opklarende spørgsmål/svar til dagsordenen omkring rengøringen: Der er afsat 10 dages ekstra rengøring.

Opklarende spørgsmål/svar til dagsordenen omkring rengøringen: Der er afsat 10 dages ekstra rengøring. Skolebestyrelsesmøde Dagsorden Tirsdag den 12. august 2014 kl. 17.30-20.00 Konferencelokalet Møde nr. 1 Indkaldte: Christian Riise, Kari Astrid Thynebjerg, Kirsten Dahl Hæstrup, Michael Blomsterberg, Steen

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 83 den 31. januar 2014 Formanden bød

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 9.4.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 9.4.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Lisa (Skolerådsmøde), Jonas, Henriette, Torben, Bo, Birgit, Jeanette, elevråd Deltagere: Lotte, Louise, Carsten, Lauge 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser:

Læs mere

2.2 Meddelelser fra andre Jacob Thielsen har fået nyt telefonnummer, som er 2030 3607.

2.2 Meddelelser fra andre Jacob Thielsen har fået nyt telefonnummer, som er 2030 3607. Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 5. maj 2014 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen Kirsten Feld X Dorthe

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Referat

SKOLEBESTYRELSEN Referat 1 Deltagere: Afbud: Fraværende: Punkt 175: Punkt 176: Forældre: Gry Wagner Iversen, Kurt Jensen, Lisette Veje Lynge, Mette- Marie Noack Lomholt, Henrik Pullich, Susan Kirkebjerg Jørgensen Vivian Harding

Læs mere

1/5. Dokumentnr /15 Sagsnr. 15/90. Referat til dagtilbudsledermøde. Fredag d. 25. september 2015, kl Kantinen, Borgercenter Varde

1/5. Dokumentnr /15 Sagsnr. 15/90. Referat til dagtilbudsledermøde. Fredag d. 25. september 2015, kl Kantinen, Borgercenter Varde Dokumentnr. 126431/15 Sagsnr. 15/90 Referat til dagtilbudsledermøde Fredag d. 25. september 2015, kl. 9.00 11.30. Kantinen, Borgercenter Varde Afbud: Aase Heiselberg Referent: Lene Pedersen Pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Opfølgning fra sidste tilsyn Henstilling:

Opfølgning fra sidste tilsyn Henstilling: Tilsyns rapport og handleplan. Pædagogisk tilsyn i Dagplejen i Næstved d. 8/10-15. Rapport og handleplan bygger på: 1. Observationsbesøg hos en dagplejer 2. Observationer under deltagelse i et krydsbesøg

Læs mere

REFERAT. Varde Kommune Skoleledergruppen. Dok.nr Sag Dato: 12. januar Tid: Kl

REFERAT. Varde Kommune Skoleledergruppen. Dok.nr Sag Dato: 12. januar Tid: Kl Varde Kommune Skoleledergruppen Dok.nr. 11365-18 Sag 13-51 Dato: 12. januar 2018 Tid: 08.00 11.00 Sted: Rådhuset, Bytoften 2, 6800 Varde mødelokale 3 Ikke til stede: Bitten Eilenberg Inger Marie Kristensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Mødedato 16. februar 2015 kl. 19.00 Mødelokale. Fraværende

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Mødedato 16. februar 2015 kl. 19.00 Mødelokale. Fraværende Referat UngSlagelses Bestyrelse Mødedato 16. februar 2015 kl. 19.00 Mødelokale UngSlagelse, Willemoesvej 2B, Slagelse, 1. etage, Personaleloungen Fraværende Daniel M. S. Jensen, Alexander Boisen, Line

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Selvevaluering på (skolens navn)

Selvevaluering på (skolens navn) Selvevaluering på (skolens navn) Forældrekreds og bestyrelse har d. / 20 i fællesskab truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen, føres af skolen ved selvevaluering. Skolestyrelsen er underrettet

Læs mere

Undervisningsudvalget Børneudvalget. Sektorplaner 2014-17

Undervisningsudvalget Børneudvalget. Sektorplaner 2014-17 Undervisningsudvalget Børneudvalget Sektorplaner 2014-17 Udvalget besluttede den 29. april 2013 at anmode Børne- og Ungeområdets MED-udvalg og eventuelle bemærkninger til sektorplanerne for Børn i dagtilbud

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Skole Oplæg 1 Oplæg 2 Oplæg 3

Skole Oplæg 1 Oplæg 2 Oplæg 3 Oversigt over maksimal transporttid for eleverne i de 3 oplæg For hvert strukturoplæg er der taget udgangspunkt i den elev, der får den længste transporttid. Der er ikke kigget på taxaturene, men kun på

Læs mere

REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15

REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15 REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15 Tid: Lørdag den 22. august 2015 kl. 12.30 16.00 (internt møde kl. 10.00 12.00) Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Søren P.

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk. Moderne dans for 3. klasse Uppercut Danseteater

Vardes Kulturelle Rygsæk. Moderne dans for 3. klasse Uppercut Danseteater Vardes Kulturelle Rygsæk Moderne dans for 3. klasse Uppercut Danseteater DANSEhallerne og Dans for Børn præsenterer Uppercut Danseteater: Body Parts for elever i 3. klasse Dansebesøget byder på uddrag

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Referat skolebestyrelsesmøde nr Mandag d , kl

Referat skolebestyrelsesmøde nr Mandag d , kl SKOLE, INSTITUTIONER & KULTUR Skovvejens Skole Referat skolebestyrelsesmøde nr. 6 2017-18 Mandag d. 05.02.18, kl. 18.00-21.00 Dato: 31.1.18 Sagsbehandler Distriktsskoleleder Gitte Graatang Morten Smistrup,

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård Februar 2016 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...3 Organisationsplan

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen

Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen Skolebestyrelsen Ørkildskolen Til skolebestyrelsen. Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen Fraværende: Ole Tougaard, Katja Schrøder, Charlotte

Læs mere

Protokol Skolebestyrelsen Suldrup Skole

Protokol Skolebestyrelsen Suldrup Skole Protokol Skolebestyrelsen Suldrup Skole Dagsorden: Elevrådet 212 Tilbagemelding fra Dialogmøde den 26. september 17.30-19.30 i Byrådssalen i Terndrup Lisbeth, Kim, Dennis og Marianne deltog i mødet. Referat

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen, gælder følgende

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Sammenhænge i børns overgange i dagtilbud i Assens kommune.

Sammenhænge i børns overgange i dagtilbud i Assens kommune. Sammenhænge i børns overgange i dagtilbud i Assens kommune. Børn og Kultur vil hermed præsentere Assens modellen for hvordan der arbejdes konkret og pædagogisk med overgange for børn. Modellen indeholder

Læs mere

Referat af DU-møde 3. maj

Referat af DU-møde 3. maj Brøndby den 14. maj 2014 Journalnummer 1358-14-mcn Referat af DU-møde 3. maj Lørdag-søndag den 3.-4. maj 2014 kl. 10.30 på Scandic, Odense. Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ), Jens

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 24. oktober 2007 kl. 18.30 21.00 (Morten klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Marina Lund - afbud Liselotte

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet. Udeskolerne

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat Husk referat til elevrådsrepræsentanterne! Referat godkendt.

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat Husk referat til elevrådsrepræsentanterne! Referat godkendt. Dagsorden Emne: Skolebestyrelsesmøde Sted: Skolens kontor Dato: Torsdag d. 14.11.13 kl. 18.30 21.00 Deltagere: Jens Christian Britze, Frederik Thalbitzer, Per Høxbroe, Henrik Toft, Birgitte Dyreborg, Mikael

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Rapportens konklusioner kan inddeles i 3 temaer, som også vil danne rammen for den videre opfølgning;

Rapportens konklusioner kan inddeles i 3 temaer, som også vil danne rammen for den videre opfølgning; Kommissorium for opfølgning på udviklingsprojektet i dagplejen 1. Baggrund Den kommunale dagpleje har i de senere år oplevet udfordringer. År for år bliver der indskrevet færre børn. Det skyldes dels at

Læs mere

Åbent referat til. Ældrerådet

Åbent referat til. Ældrerådet Åbent referat til Ældrerådet Mødedato: Fredag den 29. januar 2016 Mødetidspunkt: 9:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Anette Mandahl-

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

Referat godkendt den 19. april 2013

Referat godkendt den 19. april 2013 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Hold 15 Roskilde, den 19. april 2013 Referat godkendt den 19. april 2013 Møde i Det Koordinerende Landsråd ved Specialuddannelsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

Referat fra skolepraktikrådsmøde torsdag d. 10.september fra kl. 8.30 13.30

Referat fra skolepraktikrådsmøde torsdag d. 10.september fra kl. 8.30 13.30 Referat fra skolepraktikrådsmøde torsdag d. 10.september fra kl. 8.30 13.30 Fra praksis: Bente Juulsgaard(BJ), Birgit Søndergaard(BS), Irene Winther(IW), Ruth Skriver (RS), Vera Larsen(VL), Anette Dippel

Læs mere

Arbejdsgruppens sammensætning: Birgit Svendsen, Else Thorup, Preben Huus, Jonna Uhre, Dorte Munck Jensen, Preben Hørsted, Dorte Wolfram

Arbejdsgruppens sammensætning: Birgit Svendsen, Else Thorup, Preben Huus, Jonna Uhre, Dorte Munck Jensen, Preben Hørsted, Dorte Wolfram Arbejdsgruppe nr. 7 Tema: Styrket efteruddannelse af skolens medarbejdere Arbejdsgruppens sammensætning: Birgit Svendsen, Else Thorup, Preben Huus, Jonna Uhre, Dorte Munck Jensen, Preben Hørsted, Dorte

Læs mere

MØDEREFERAT Bestyrelsesmøde

MØDEREFERAT Bestyrelsesmøde Emne: Samråd GUS - Møde nr.: 4, 2011 Sted: Hos Ole Dahl Arkiv/sag/ projekt: Dato: Torsdag den 17. november Tidsrum: 19 21 Deltagere: Fraværende: Anders Clausen, Bendt Grønborg, Majbritt Sudergaard, Ole

Læs mere

Dato: onsdag d Tid: kl Sted: Vadehavsskolen, Simon Hansens Vej Deltagere:

Dato: onsdag d Tid: kl Sted: Vadehavsskolen, Simon Hansens Vej Deltagere: SKOLEBESTYRELSESMØDE Dato: onsdag d. 18.1.2016 Tid: kl. 17.00-19.30 Sted: Vadehavsskolen, Simon Hansens Vej Deltagere: Søren Bo Christensen Afbud: Anita Jørgensen Henrik Olesen Gitte Leve Clausen Søren

Læs mere

Procedure for modtagelsesklasser 0. M, M1 og M2 i Hillerød Kommune

Procedure for modtagelsesklasser 0. M, M1 og M2 i Hillerød Kommune Procedure for modtagelsesklasser 0. M, M1 og M2 i Hillerød Kommune Faglig udvikling Læringsstrategier Løbende evaluering Statisk/dynamisk årsplan Basisundervisning i dansk som andetsprog Opbyggelse af

Læs mere

DRAGØR SKOLE. Møde 7. Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole mandag den 9. marts kl. 19. på Dragør Skole Syd. Til Stede:

DRAGØR SKOLE. Møde 7. Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole mandag den 9. marts kl. 19. på Dragør Skole Syd. Til Stede: Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole mandag den 9. marts kl. 19. på Dragør Skole Syd Møde 7 Skolebestyrelsesmødet Medlemmer: Forældrerepræsentanter: Steen Elkær-Hansen, Lene B. Clausen, Troels Kjær

Læs mere