Byg-Selv Vejledning for. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus. Bestyrelsen kan findes på adressen. Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byg-Selv Vejledning for. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus. Bestyrelsen kan findes på adressen. Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø"

Transkript

1 Bestyrelsen kan findes på adressen Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø Bestyrelsens kontortid: Mandag Tlf.: : Byg-Selv Vejledning for Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Varmemesteren kan på hverdage kontaktes i tidsrummet: Der henstilles til at telefoniske henvendelser sker på hverdage i telefontiden Tlf.:

2 Opsætning/Nedtagning af vægge Vægge skal bestå af et fast og brandsikkert, uforgængeligt materiale, f.eks.: Skillevægge beklædt med gipsplader, eller pudset. Gipsvægge opsat, kræves normalt opsat med stål, fyldt med isoleringsmateriale, enten rockwool, eller glasuld, derefter beklædt med gipsplader efter bygningsmyndighedernes anvisning. Beklædning af vægge kan f.eks. være med glasvæv eller fliser, hvilket kan være en forbedring. Flytning, opsætning eller fjernelse af skillevægge kræver tilladelse fra bygningsmyndighederne eller mindst anmeldelse af dette. Husk at orientere dels bestyrelse og myndighederne inden igangsætning af arbejdet. Der er sket store skader på ejendomme, fordi en ukyndig har fjernet en bærende skillevæg, søg derfor altid tilladelse til dette gennem sagkyndig. Udføres et sådan arbejde uden man har de fornødne tilladelser, kan man blive pålagt erstatning. Hovedlinier: Overflader skal være ubrandbare (gips, puds, mursten o.a.) Vægetableringer og fjernelser skal være godkendte af bygningsmyndighederne. Fjernelser af gamle vægge giver ofte anledning til gener uagtet det kun er trævægge som ikke er bærende! Fjernes et skillerum mellem 2 stuer i stueetagen ser vi ofte revner i ovenstående etagers vægge selv om alle er af træ! Nye vægge må ikke være murede, medmindre disse stilles på eksisterende murede vægge eller andet godt stift underlag. Sammenlægning af lejligheder Sammenlægning af lejligheder kan kun foretages i vandret plan, og er derfor kun aktuel for lejligheder der ligger på samme etage. Lejligheden må ved sammenlægning maksimalt opnå en størrelse på 130m 2. Der kan dog under særlige omstændigheder opnås dispensation til en større lejlighed. Se 5stk.3 i vedtægterne for Andelsforeningen Sct. Kjelds Hus Sammenlægning af lejligheder kræver tilladelse fra byggemyndigheder samt bestyrelse. Ved sammenlægning må yderdøre blændes indvendigt i lejligheden, men i opgangen skal yderdøren fremstå i original stand. Hvis andelshaver, af en sammenlagt lejlighed, i en salgssituation ikke kan sælge den pågældende lejlighed, skal andelshaver tilbageføre lejlighederne til original stand. Dvs. 2 lejligheder med hvert sit køkken, toilet samt selvstændig el tavle og måler. Hobbyrum, Kælderrum/Loftsrum Hobbyrum og kælderrum/loftsrum tilhører andelsforeningen. Forbedringer af ovenstående står derfor for andelshaverens egen regning og kan ikke godtgøres ved salg af lejlighed. Hobbyrum følger ikke lejligheden og skal stilles til rådighed for foreningen ved fraflytning. Det er ikke tilladt at trække el til hyobbyrum eller kælderrum/loftsrum fra fælles arealerne. Ved overtrædelse kan bestyrelsen indlede eksklusionssag.

3 Opsætning Lofter Ved ændring af loft skal der tages hensyn til loftets originale stand (Stuk og Rosetter må ikke fjernes) det vil sige at fremtidige andelshavere skal have mulighed for at genoprette det originale loft. Der kræves altid tilladelse fra bygningsmyndighederne hvis lofter sænkes til under 250 cm fra gulv. Lofter skal være lovlige, de må ikke sænkes til lavere end 210 cm, uden dispensation. Lofter skal være pudsede eller beklædt med godkendte gipsplader (eller anden beklædning der er ubrandbar = godkendt) og slutte tæt til muren dvs. der må ikke være mellemrum mellem loft og væg. Trælofter kan i særlige tilfælde godkendes, såfremt man kan dokumentere at disse er behandlet af et aut. firma, med brandhæmmende imprægnering, og ibrugtagningstilladelse er givet fra kommunens byggemyndighed. Lofter beklædt med masonite, dvs., hård træplade er ikke lovlige. Celotexplader der er lavet af træfiber er heller ikke lovlige. Hovedlinier: Overflader / beklædninger skal være ubrændbare/uantændelige. Et loft kaldes "nedhængt" hvis det er en konstruktion som er sænket mere end 40 cm eller hvor det overliggende hulrum er større end 1 m 3. Der kræves altid tilladelse fra bygningsmyndighederne hvis lofter sænkes til under 250 cm fra gulv. Der kræves byggetilladelse til alle typer af lofter/loftsbeklædninger. Der skal foretages ændringer af elinstallationer inden sænkning af loft. Dette udføres af Aut. Elinstallatør. Let demonterbare lofter (stål-teleskinner med gips eller rockwool plader) kræver ligeledes godkendelse fra kommunen men kræver ikke nødvendigvis ændring af elinstallationer. Man bør som køber eller sælger af en andelslejlighed sørge for at lofterne er lovlige ved overdragelsen. En køber eller foreningen kan kræve at beklædning på lofter er lovlige, og at sælger (andelshaveren) sørger for dette. Der kan endvidere kræves et nedslag i købesummen, for at overtage lovliggørelsen. Pas især på elinstallationerne. Udførelse af forsænkede lofter kræver næsten altid helt nye El installationer i rummet. Kontakt en elinstallatør inden I starter arbejderne.

4 VVS installation VVS installationer skal være lovlige, dvs. at arbejder udført på vand og afløbsinstallationer, skal være udført af aut. vvs-installatør, herunder rørføring, udskiftning af haner, opsætning af maskiner direkte til forsyningsledningerne, brusekabiner, etablering af gulvafløb i badeværelse, samt alle former for gasinstallationer, herunder nedtagning af disse. Såfremt der ikke foreligger regninger for udførte ændringer i gas og vandinstallationen, kan køber kræve skriftlig erklæring fra aut.-vvsinstallatør, for installationens lovlighed. Ved installation af maskiner i rum uden gulvafløb, skal disse opstilles på godkendt drypbakke. Tappehaner skal fjernes eller afproppes når maskininstallationer fjernes, såfremt der ikke er gulvafløb i rummet. EL installationer Det er tilladt selv at udskifte elkontakter, afbrydere og tilslutte lamper til faste lampesteder. Er installationen med jord skal der være et HFI- eller HPFI-relæ. Det er ikke tilladt selv at udskifte fast el-installation såsom kabler, måler målerramme, HFI-relæ. Såfremt dette forhold ikke er i orden, og man har mistanke om, at der har været foretaget indgreb i el-installationerne af en ikke autoriseret person, bør man kræve, at der forevises en erklæring fra en aut.-elinstallatør om installationens lovlighed. Sælger af lejligheden har pligt til at dokumentere installationers lovlighed, ved erklæring fra en autoriseret person, såfremt foreningen kræver dette. Et sådan lovlighedstjek koster ca. kr Al rørføring tilhørende en lejlighed skal holdes inden for denne. Løst-monterede topbetjente vaskemaskiner må ikke anvendes i foreningen.

5 Byg Bad og Toilet Vægge skal vandtættes med vådrumsmembran. Efter opsætning af denne skal arbejdet beses af bestyrelsen eller husets håndværker hvorefter der skal beklædes med enten glasvæv og males med særlig maling beregnet til badeværelser, eller beklædes med fliser. El og Vand og afløbsinstallationerne skal udføres af aut. installatør. Der kræves normalt automatisk mekanisk udsugning, med aftræk til det fri. Ved renovering af gamle badeværelser, er det en forbedring, såfremt enten vægge beklædes med glasvæv, og males med en særlig maling beregnet til badeværelser, eller opsætning af nye fliser, samt nye vandinstallationer og afløb. Ny håndvask, nyt lavt-skyls-toilet, farvet sanitet, termostat, blandingsbatterier, el-udsugning, andet fast badeværelsesudstyr der er skruet fast, må såfremt det er af god kvalitet betragtes som forbedringer og deraf følger, at sælger kan kræve sig betalt for dette. Det er lovligt selv at udføre en del af arbejdet, hvorfor sælger kan kræve værdien af eget arbejde tillagt anskaffelsessummen. Vedligeholdelse påhviler andelshaveren Ændringer ved selve konstruktionen sker kun med tilladelse fra bestyrelsen og byggemyndigheder. Byg Køkken Køkkeninstallationer skal altid være lovlige. Mange ombygger køkken med nye elementer, nyt gulv, nyt loft, skjult rørføring, køleskab, vaskemaskine, gas, el komfur osv. Eventuel udvidelse af køkken, ved f.eks. nedrivning af vægge, sænkning af lofter, kræver byggetilladelse samt godkendelse fra bestyrelsen. El og gas installationer må kun ændres af aut. installatører, og herunder skal man være opmærksom på at gasrør ikke må skjules. Der skal være mulighed for at kunne komme til at udskifte rør. Afløbsinstallationerne skal være tætte, haner må ikke dryppe. Se altid efter evt. råd under køkkenvasken. Udskiftning af køkken er generelt en forbedring der afskrives over ca. 30 år, alt efter kvaliteten af køkkenet. Det er tilladt selv at fortage udskiftning af køkken, herunder nedrivning af vægge, såfremt dette ikke er bærende konstruktioner og er myndighedsgodkendt

6 DIV. Vedligeholdelse Såfremt man afhøvler gulve og man kommer til at kappe ledningen til dørtelefonen skal dette udbedres af foreningens elektriker på andelshaverens regning. Fjernes det gamle gulv i forbindelse med pålægning af nyt skal der brandisoleres mellem etagerne, bestyrelsen skal kontaktes angående dette. Denne folder skal forstås som en hjælp og vejledning til beboerne, og bestyrelsen tager ikke ansvar for at ovenstående er opdateret i forhold til bygningsmyndighedernes krav. MVH. Bestyrelsen

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

branchen i ca. 30 år med udførsel af alle slags VVS der vil vælge VVS faget som en spændende sikkerhed herunder også miljø- og

branchen i ca. 30 år med udførsel af alle slags VVS der vil vælge VVS faget som en spændende sikkerhed herunder også miljø- og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt 1 Oplæg til høring den 22. januar 2014 i Landtingssalen på Christiansborg Kort præsentation af mig selv Forbundsformand i Blik og Rørarbejderforbundet,

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009 REVIDERET UDGAVE 2009 Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation En vejledning for arkitekter og VVS-installatører toilet bryggers køkken bad Til arkitekten og VVS-installatøren Denne

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

TAGBOLIGER1. - en vejledning

TAGBOLIGER1. - en vejledning TAGBOLIGER1 - en vejledning Tagboliger - en vejledning Tekst og redaktion: Realkredit Danmark, SBS Byfornyelse, Byfornyelse København, Plan & Arkitektur og Byggeri & Bolig, Københavns Kommune, 2003. Foto

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion: Regler for refusion ved vandspild for boliger Erhvervsvirksomheder skal henvende sig til Esbjerg Forsyning for refusion. Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen Gør-det-selv el Tag folderen med hjem til værktøjskassen Indhold Om gør-det-selv el 3 Før du går i gang Ledningstyper, fastgørelse af ledninger 4 Stikpropper og forlængerled 7 Gør-det-selv el for begyndere

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere