Er der flere end to køn?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er der flere end to køn? http://www.thranesen.dk/artikler/tt-flere-end-to-koen.pdf"

Transkript

1 Er der flere end to køn? Tina Thranesen Vidensbanken om kønsidentitet 28. maj Det påstås af nogle, at der er flere end to køn, at kønnet er mangfoldigt, og nogle ønsker, at hver enkelt selv skal have ret til at definere sit køn. Men kan det være rigtigt, at der findes flere end to køn? Der er i hvert fald nogle, som påstår det. Der er jo nyfødte, hvor det på grund af kønsorganernes udseende ikke er muligt uden større undersøgelser at afgøre, om det er en pige eller en dreng. Der er også personer, der fra den tidlige barndom føler, at de er det modsatte køn i forhold til det, de fik tildelt ved fødslen på trods af, at deres kønsorganer er entydigt kvindelige eller mandlige. Vil det derfor ikke være nærliggende og rimeligt at antage og acceptere, at der findes flere end et køn? At der er mennesker, som hverken tilhører det kvindelige eller det mandlige køn, men et tredje køn, fjerde eller femte køn? Hvis det lægges til grund, at der findes flere end to køn/at kønnet er mangfoldigt, vil det så også være nærliggende og rimeligt at give den enkelte ret til selv at definere sit køn? Indhold Indhold... 1 Spørgsmål og konsekvens... 2 Hvem og hvorfor... 2 Hvad betyder ordet "køn"?... 3 Ord med "køn"... 3 Kønsbetegnelse og kønsmarkering... 3 Er det en dreng eller en pige?... 4 Kønnet og formering et barn bliver til... 4 Graviditet... 4 Kan en mand blive gravid?... 4 Kan en kvinde gøre en kvinde gravid?... 4 Hvad kendetegner kønnet? Kønskaraktererne... 5 Det, der kendetegner kønnet, kan også udtrykkes på denne måde... 5 Kønsafvigelser... 5 Fysiske kønsafvigelser... 5 Ikke fysiske kønsafvigelser... 5 Identitet... 6 Kønsidentitet... 6 Kønsrolle... 6 Kønssocialisering... 6 Socialt køn kønsopfattelse... 6 Queer... 7 Juridiske definitioner... 7 Definerer kønsafvigelse som et selvstændigt køn... 7 Engelske betegnelser... 8 Afslutning - konklusion... 8 Noter og henvisninger... 8

2 Side 2 af 12. Spørgsmål og konsekvens Hvad kan eller vil der i øvrigt ske ved, at acceptere påstandene om, at der er flere køn/at kønnet er mangfoldigt og indrette lovgivningen efter det og sådan, at hver enkelt har ret til selv at definere sit køn? Det må nødvendigvis rejse i hvert fald følgende spørgsmål: 1. Kan/vil befolkningen henholdsvis politikerne acceptere påstanden om, at der findes flere end to køn/at der kønnet er mangfoldigt? 2. Kan/vil befolkningen henholdsvis politikerne acceptere ønsket om, at den enkelte selv må definere sit køn? 3. Hvad vil der ske/hvilke følgevirkninger vil det få, hvis lovgivning ændres, så den svarer til påstanden om, at der findes flere end to køn/at der kønnet er mangfoldigt? 4. Hvad vil der ske/hvilke følgevirkninger vil det få, hvis lovgivning ændres, så den svarer til ønsket om, at den enkelte selv må definere sit køn? Det er ikke muligt entydigt at besvare spørgsmålene, hvorfor jeg overlader det til hver enkelt at filosofere derover og besvare for sig selv. Derimod er det muligt at beskrive de lovændringer, som Folketinget vil være nødsaget til at lave og de ændringer af bekendtgørelser, cirkulære og vejledninger, ministerier, styrelser og offentlige såvel som private institutioner og arbejdspladser vil være nødsaget til at lave. Vedrørende processen frem til, at en eventuel vedtagelse i Folketinget henviser jeg til artiklen: En lovs tilblivelse [1]. Jeg vil ikke detaljeret lave en opremsning af alle de lovgivningsmæssige og administrative ændringer, det vil medføre, men nøjes med at bemærke, at det vil være et meget, meget omfattende projekt. Lad mig blot som eksempler nævne, at det vil kræve ændring af personregistrering CPR, folkeregistrering, ægteskabsforhold, registreret partnerskab, arveforhold, sundhedsforhold, straffelov, skattelove, ligestillingslovgivning og forbud mod forskelsbehandling, pensionsforhold og arbejdsmarkedslovgivning og så er opremsningen ikke fuldstændig. Hvis ønsket om, at den enkelte skal have ret til selv at definere sit køn, skal imødekommes, må følgen nødvendigvis blive, at de også skal have ret til at omdefinere deres køn. Spørgsmålet er derfor, om der skal/kan laves en lovgivning, der er total kønsneutral, således at kønnet ingen betydning har rent lovgivningsmæssigt og samværsmæssigt i samfundet som helhed. Hvis ikke, så melder spørgsmålet sig, om der skal være begrænsninger for hvor mange gange, en person må omdefinere sit køn, eller om der skal være en tidsmæssig periode mellem hver enkelt omdefinering en karensperiode. Hvem og hvorfor Når enkelte transkønnede betegner sig som "det tredje køn" eller "kvindemand", må det primært tages som udtryk for, at de ikke entydigt kan identificere sig som mand eller som kvinde. Det kan derfor også være nærliggende at bruge sådanne betegnelser om deres køn og påstå, at der findes flere end to køn, idet det kan give dem en kønsidentitet. Påstanden om, at kønnet er mangfoldigt fremføres fortrinsvis af queerpersoner. Gennem påklædning og kropslige udtryksformer signaliserer queerpersoner ofte en ikke-kønslig eller blandet kønslig fremtoning, og der er generelt en afstandstagen til de fleste almindeligt anerkendte kønsnormer og kønslige adfærdsmønstre. Med sådanne holdninger er det derfor også nærliggende at påstå, at kønnet er mangfoldigt. Debattører er en særlig gruppe, som bruger påstanden om flere end to køn, og at kønnet er mangfoldigt.

3 Side 3 af 12. Betegnelsen "debattør" er måske ikke helt retvisende, men jeg har valgt at bruge den, da disse personer primært har gjort sig og deres holdning kendte gennem artikler og bøger, og afledt deraf formået at blive så kendte, at de er blevet interviewet til de trykte medier og elektroniske medier. Generelt bruger de deres påstande, om at der er flere end to køn, og at kønnet er mangfoldigt som begreber for at modsige andres udlægninger omkring køn og kønslig adfærd. Generelt har de ikke foretaget selvstændig forskning, og deres artikler og bøger er primært udtryk for analyserende holdninger til andres værker. Når påstandene fra de nævnte tre grupper enkelte transkønnede, queerpersoner og nogle debattører ses nærmere efter, viser det sig, at deres forklaringer og begrundelser ikke underbrygger deres påstand, men primært må betegnes som beskrivelser på afvigelser fra det mandlige eller kvindelige køn. Men kan det være rigtigt, at der er flere end to køn/at kønnet er mangfoldigt? For at svare på spørgsmålet, er det nødvendigt at se nærmere på, hvad køn egentlig er. Hvad betyder ordet "køn"? Den Danske Ordbog [2] Køn: Hver af de to grupper som mennesker, dyr og planter deles i ud fra deres forplantningsorganer. Latinsk Latinsk til dansk 1. Genus: køn, genre. (Genre kan have betydningen "slægt"). 2. Sexus: køn. Dansk til latinsk Køn: sexus, genus. Ord med "køn" Ordet "køn" indgår i mange sammenhænge i forbindelse med beskrivelse af kønnet. Nogle ord har en umiddelbar og tydelig betydning, andre ikke. Som note er anført et udvalg af sådanne ord.[3] I noten er ordene med "køn" suppleret med en forklaring af deres betydning. Der er imidlertid ikke nogen af dem, som har en karakter, der kan underbygge påstanden om, at der er flere end to køn, eller at kønnet er mangfoldigt. Kønsbetegnelse og kønsmarkering Det enkelte menneske til- og omtales og kønnene omtales på skrift og i tale med flere forskellige ord, begreber og forkortelser. Nogle af dem anvendes entydigt om det ene eller det andet køn, nogle er kønsneutrale og så er der (i denne sammenhæng) nogle, som direkte er relaterede til transkønnede. De fleste er umiddelbart forståelige og alment anvendte. Som note er anført en række ord, begreber og forkortelser i en tabel, hvor det ved afkrydsning er markeret, om de er kønsbestemte, kønsneutrale, anvendes om transkønnede eller om af disse grupper. [4] Der er imidlertid ikke nogen af dem, som har en karakter, der kan underbygge påstanden om, at der er flere end to køn, eller at kønnet er mangfoldigt.

4 Side 4 af 12. Er det en dreng eller en pige? Det traditionelle spørgsmål om et nyfødt barn er gerne: Hvad køn har den lille nye? Er det en dreng eller en pige? Spørgsmålet synes enkelt, og er i de fleste tilfælde også enkelt, og svaret lyder gerne: Det er en pige. Eller: Det er en dreng. Spørgsmålet besvares gerne på grundlag, om den nyfødte har en tissemand eller en skedeåbning. Enkelt og ligetil. Eller er det så enkelt og ligetil? Kønnet og formering et barn bliver til En mand (hankøn) og en kvinde (hunkøn) har samleje, hvorunder manden får sædafgang. Sædcellerne får forbindelse med kvindens æg, der befrugtes, og begyndelsen til et barn er skabt. Det befrugtede æg bliver til et foster og vokser i kvindens livmoder i ca. ni måneder, hvorefter fødslen sker et nyt barn er født. Fødslen af et barn er altså betinget af en mand og en kvinde af sæd og æg. Andre muligheder findes ikke. Der findes ikke mennesker, som både er i stand til at befrugte og blive befrugtet. Det må derfor konstateres, at både manden (hankøn) og kvinden (hunkøn) er nødvendige, for at et barn kan blive til altså to køn. Da denne artikel alene vedrører mennesker, ses der bort fra, at enkelte "laverestående" individer har evnen til at ændre deres køn eller er hermafroditter, idet disse forhold ikke er til stede hos mennesker. Ligeledes ses der bort fra, hvad lægevidenskaben ved forskellige former for indgreb og manipulationer er og/eller fremover kan tænkes at blive i stand til i relation til menneskers mulighed for formering. Graviditet Kan en mand blive gravid? Der er ikke noget usædvanligt i, at en kvinde bliver gravid. Der er heller ikke noget usædvanligt i, at en mand gør en kvinde gravid. Sådan har det været i årtusinder og betragtes som ganske naturligt. Imidlertid må det konstateres at med ændret lovgivning i forskellige lande, er det i dag muligt for en kvinde at få tilladelse til at skifte køn uden operative indgreb, men alene efter i en periode at have været i behandling med det mandlige kønshormon, testosteron. Hvis pågældende, der nu juridisk er en mand, stopper med kønshormonbehandlingen, er det muligt for manden at blive gravid evt. ved kunstig insemination. Kan en kvinde gøre en kvinde gravid? Dertil må der juridisk set også svares: Ja. Hvis en biologisk født mand får tilladelse til et kønsskifte med eller uden operative indgreb, og inden kønsskiftet har fået deponeret sæd, så vil denne sæd ved insemination kunne gøre en kvinde gravid. Derved vil en juridisk kvinde reelt være far til barnet og dermed må det også siges, at en kvinde kan gøre en anden kvinde gravid. Dermed vil det også være muligt for to personer, der biologisk er født som henholdsvis mand og kvinde, og hvor begge efterfølgende får tilladelse til kønsskifte, således at manden bliver kvinde og kvinden bliver mand, at føde et barn, hvor den juridiske kvinde er far til barnet og den juridiske mand er mor til barnet. Det gør imidlertid ikke, at der er grundlag for at påstå, at der er flere end to køn. Det kan konstateres, at kønnet juridisk set kan ændres, og at rollen som "mor" og som "far" har fået

5 Side 5 af 12. et videre perspektiv. Der er imidlertid intet belæg for at betegne nogle af de skitserede personer som værende et selvstændigt tredje, fjerde eller femte køn. Der er fortsat tale om henholdsvis en mand og en kvinde altså to køn. Hvad kendetegner kønnet? Kønskaraktererne [5] Kønnet kendetegnes på grundlag af kønskaraktererne, det vil sige de legemlige og psykologiske egenskaber, som beskrives på fem niveauer: 1. det genetiske køn, dvs. den for kønnet karakteristiske kromosombestykning, 2. det gonadiske køn, dvs. typen af de primære kønskirtler, gonader (ovarier eller testikler), som individet har udviklet, og som i meget sjældne tilfælde ikke svarer til det genetiske køn, 3. det genitale køn, dvs. typen af indre og ydre kønsorganer, hvis udformning bestemmes dels direkte af de kønsspecifikt udtrykte gener, dels indirekte af de hanlige (mandlige) eller hunlige (kvindelige) kønshormoner, der produceres af individets gonader, 4. det somatiske køn, dvs. de øvrige legemlige kendetegn ved kønnet, de såkaldt sekundære kønskarakterer, f.eks. behåring, fedtfordeling, muskelmasse, bækkenform, stemmeleje og brystkirteludvikling, der styres af typen af kønshormoner, der produceres af individets gonader, samt 5. det psykosociale køn, dvs. de for kønnet særlige adfærdsformer. Mens de fire førstnævnte kønskarakterer næsten altid er i indbyrdes overensstemmelse, er det femte - det psykosociale køn - mindre sammenhængende med de øvrige og mere påvirkeligt af kulturelle og andre prægninger. Det, der kendetegner kønnet, kan også udtrykkes på denne måde De to køn kan kendetegnes ved det ene køns manglende evne til at blive gravid. Ikke alle kvinder er i stand til at føde børn, men alle mænd mangler denne evne, så kvinder kan defineres som "ikke-mænd" altså repræsentanter for det køn, der kan have de egenskaber, som ingen mænd har. [6] Kønsafvigelser Det sker, at noget "går galt", så barnet ikke har et entydigt køn eller vokser op og i større eller mindre grad føler, at det ikke tilhører det køn, det blev tillagt ved fødslen. Fysiske kønsafvigelser Der findes en lang række kroniske lidelser og handicap, som medfører udtalt fysisk funktionsnedsættelse, som fortrinsvis er medfødte og hyppigt arvelige. Lidelserne og handicappene er større eller mindre, ydre og/eller indre afvigelser fra det "normale" sunde mandlige eller kvindelige køn. Af kroniske lidelser og handicap fysiske afvigelser kan nævnes: Adrenogenitalt syndrom AGS [7]. Androgen insensitivity syndrome AIS [8]. Hermafrodit [9]. Interkøn [10]. Kleinfelters syndrom [11]. Morris syndrom [12]. Triple- syndrom [13]. Tvekønnet [14]. Ikke fysiske kønsafvigelser Transkønnethed [15] spændende fra fetichistisk transvestisme over transvestisme til transseksualisme må antages at være en medfødt tilstand, der er stationær og vedvarende livet

6 Side 6 af 12. igennem. Fælles for transkønnede personer er, at deres kønsidentitet i større eller mindre grad ikke stemmer overens med det køn, de fik tillagt ved fødslen de føler sig i større eller mindre grad som det modsatte køn i forhold til det køn, de fik tillagt ved fødslen. Psykiske lidelser Der er forskellige psykiske lidelser, som f.eks. skizofreni [16], som kan medføre vrangforestillinger bl.a. at være det modsatte køn i forhold til det køn pågældende blev tildelt ved fødslen. Helbredes lidelsen, vil denne følelse også forsvinde. Identitet En persons identitet kendetegner eller afgrænser personen som forskellig fra andre og svarer på mange måder til begreberne "personlighed" og "karakter". Identiteten består af flere dele, som dels er selvstændige og dels overlapper hinanden. En del af identiteten opstår i samværet og kommunikationen med andre mennesker, en del er følge af personens egne bevidste valg, og en del er en følge af personens ubevidste eller kun delvist bevidste valg. I forlængelse heraf og som barnet i øvrigt udvikler sig og bliver ældre får personens evner og færdigheder samt tilhørsforhold til forskellige grupperinger og samfundslag betydning for identitetsdannelsen. Forældre er nok dem, der øver størst påvirkning på barnets identitetsdannelse - især i de tidlige barneår er forældrenes påvirkning meget stor. Identitetsdannelsen er en kontinuerlig proces, som starter fra den tidlige barndom, formes under puberteten og videreudvikles og ændres i voksenalderen. Kønsidentitet Kønsidentiteten er nok den væsentligste del af en persons samlede identitet. Kønsidentiteten kendetegnes ved den enkelte persons dybtfølte indre og individuelle oplevelse af sit køn, hvilket måske, måske ikke svarer til det ved fødslen tildelte køn, og sin krop hvilket, hvis muligheden er til stede, for nogle kan indebære ønske om ændring af kroppens udseende eller funktion gennem medicinsk, kirurgisk eller anden behandling og måder at udtrykke sit køn på, herunder påklædning, tale og manerer. Kønsrolle Den almene forventning om, hvordan en pige/kvinde og en dreng/mand skal opføre sig og se ud for at være rigtige piger/kvinder og drenge/mænd. De fleste personers kønsrolle svarer til disse forventninger. Transkønnede afviger i større eller mindre grad fra forventningerne. Kønssocialisering Begrebet anvendes som betegnelse for den proces, hvorigennem den enkelte tilegner sig, udformer og udtrykker sit køn. Processen foregår i mange forskellige sammenhænge i familien, i skolen, i fritiden, gennem medier, sociale netværk og på arbejdspladserne. Socialt køn kønsopfattelse Det sociale køn er defineret af, hvad der kulturelt og traditionelt betragtes som mandligt og kvindeligt og kommer til udtryk gennem måden at vise sit køn på f.eks. ved valg af tøj, frisure,

7 Side 7 af 12. makeup, bevægelser, aktiviteter m.v. Kønnet er i mange sammenhænge grundlæggende for den sociale struktur i samfundet herunder sociale og retslige pligter og rettigheder. Kønnet har også betydning i måden personer omgår og opfatter hinanden på og danner relationer til hinanden venner/veninder, kærester og parforhold arbejdskolleger mv. Disse forhold er i en vis udstrækning bestemt af og forskellige i forskellige lande med forskellige kulturelle og juridiske forhold. Kønsopfattelsen er derfor stærkt knyttet til samfundets forventninger og ikke kun til biologisk forhold. Queer [17] Begrebet queer bruges om personer, der modsætter sig cisheteronormativiteten [18], og som ikke anerkender, at der kun er to køn, at heteroseksualitet er det normale, eller at kønsidentitet kun kan være mandlig eller kvindelig. Der er imidlertid intet i queerteorierne, der underbygger, at der er flere end to køn/at kønnet er mangfoldigt. Hver gang, det påstås, viser det sig, at der er tale om kønsafvigelse og/eller kønsidentiteten. De begår dermed den fejl, at de definerer en kønsafvigelse og/eller kønsidentiteten som et selvstændigt køn. Juridiske definitioner Uanset hvordan, der forholdes til begrebet køn videnskabeligt, filosofisk eller holdningsmæssigt vil det altid være muligt for et folketingsflertal at lave lovgivning, der indeholder politisk betingede definitioner, som måske, måske ikke kan underbygges nærmere. Ændring af stillingsbetegnelser er et sådant tilfælde. Rent lovgivningsmæssigt blev f.eks. stillingsbetegnelserne, lærerinde, danserinde, skuespillerinde ændret til lærer, danser, skuespiller. Det var ikke for at ændre på kønsopfattelsen, men som led i ligestilling af mænd og kvinder, idet det var blevet politisk ukorrekt med kønsbestemte stillingsbetegnelser. Stillingsbetegnelsen sygeplejerske forblev dog uændret, hvilket nok skyldes, at betegnelsen sygeplejer allerede var i brug til en stilling af kortere og mindre omfattende uddannelse, men havde så til følge, at en hidtil entydig kvindelig stillingsbetegnelse fremover også skulle bruges af mænd. Samtidig indførtes, at der ikke måtte annonceres efter eller foretrækkes personer af bestemte køn. Herunder indførtes betegnelsen M/K som tilføjelse i de tilfælde, hvor stillingsbetegnelsen ikke i sig selv var helt kønsneutral. Definerer kønsafvigelse som et selvstændigt køn Gennemgangen af de forskellige aspekter af "køn" understøtter ikke påstandene om, at der er mere end to køn/at kønnet er mangfoldigt tværtimod. Det er også gennemgående, at påstandene derom ikke er videnskabeligt underbygget. Transkønnethed er som et eksempel således et selvstændigt køn, men en kønsidentitet. Inden for både hankønnet og hunkønnet findes der afvigelser fysiske såvel som ikke-fysiske. Hos nogle kan det være vanskeligt entydigt at fastlægge kønnet. Hos andre svarer deres indre kønsidentitet ikke med det ved fødslen tildelte køn. Ingen af disse afvigelser giver imidlertid grundlag for at påstå, at det drejer sig om selvstændige køn/at der er mere end to køn. De, der fremkommer med påstanden om flere end to køn/at kønnet er mangfoldigt, begår den fejl, at de definerer en kønsafvigelse som et selvstændigt køn. I videnskabeligt funderede rapporter og undersøgelser konstateres det derimod klart, at der kun findes to køn.

8 Side 8 af 12. Engelske betegnelser De engelske ord/begreber ord transsexual, transvestite og transgender har i denne sammenhæng ikke direkte betydning til, om der kun findes to køn, eller om der findes flere/om kønnet er mangfoldigt, men for at forstå betydningen af de engelske ord transsexual, transvestite og transgender og deres danske oversættelse til transseksuel, transvestit, transkønnet person, transperson og transkønnet og dermed bruge dem rigtigt kan det være gavnligt at have kendskab til i hvilken sammenhæng, de blev skabt. Da jeg tidligere har skrevet en selvstændig artikel derom, vil jeg ikke komme nærmere ind på disse forhold, men henvise interesserede til artiklen [19]. Afslutning - konklusion Folketinget kan imidlertid lave love, der giver rettigheder eller begrænsninger for alle eller for bestemte grupper af personer. Det vil derfor også være muligt for Folketinget at tilrettelægge lovgivningen som om, der er flere end to køn/at kønnet er mangfoldigt. Afslutningsvis vil jeg fremføre, at alt taler for, at der kun er to køn, og at det ikke er sandsynligt, at lovgivningen bliver tilrettelagt som om, at der er flere end to køn/at kønnet er mangfoldigt, eller at den enkelte får ubegrænset ret til selv at definere sit køn. Jeg stillede tidligere spørgsmålet: Men kan det være rigtigt, at der er flere end to køn/at kønnet er mangfoldigt? Svaret må entydigt besvares således: Nej, der findes ikke flere end to køn, og kønnet er ikke mangfoldigt. Der findes kun to køn. En person af det ene eller det andet køn kan imidlertid i større eller mindre grad, fysisk eller ikke-fysik have en kønsafvigelse i forhold til det ved fødslen tildelte køn, men det gør ikke, at pågældende har et selvstændigt tredje, fjerde eller femte køn! Der findes kun to køn! Noter og henvisninger 1) En lovs tilblivelse. Af Tina Thranesen den 4. december ) Hvad betyder ordet "køn"? Den Danske Ordbog udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab DSL 3) Ord med "køn" Ord med "køn" Binære kønssystem Betydning Binær betyder "dobbelt", "to dele". Det binære kønssystem henviser til, at der kun er to køn manden/hankøn og kvinden/hunkøn.

9 Side 9 af 12. Biologisk køn Det modsatte køn Det tredje køn Kulturelle køn Kønnet sidder ikke mellem benene Kønnet sidder mellem ørerne Kønsdrift Kønsforskning Kønsforståelse Kønshierarki Kønsidentitet Kønsidentitetsforstyrrelse Kønskategori Kønskorrektion Kønskriterier Kønskromosomer Kønskultur Det køn dreng eller pige - en nyfødt bliver tildelt ved fødslen. Tildelingen af kønnet baseres på kroppens indre og ydre kønstegn. For de flestes vedkommende svarer det tildelte køn - også senere i livet - til det køn pågældende i sit indre føler sig som. Det modsatte af det køn, som blev tildelt ved fødslen. Kønsbetegnelse for en transkønnet ud fra den betragtning, at transkønnethed udgør et selvstændigt køn. Måden, kønnet er blevet opfattet på, har gennem tiderne været meget påvirket af kulturelle forhold herunder også religiøse. Kønsopfattelsen er også i dag stærkt knyttet til samfundets forventninger til, hvordan mænd/drenge og kvinder/piger bør opføre sig. Populær måde at udtrykke, at kønsidentiteten ikke skabes af kønsorganerne, men dannes i hjernen. Populær måde at udtrykke, at kønsidentiteten dannes i hjernen og dermed ikke behøver at være i overensstemmelse med personens kønsorganer. Det naturlige behov for seksuel stimulation og tilfredsstillelse. Videnskabelig (eventuel tværvidenskabelig) forskning vedr. kønnets betydning. Forståelse for kønnenes egenskaber, ligheder og forskelle biologisk, kulturelt og historisk set. Gammeltestamentlig opfattelse af, at manden er kvinden overlegen. Den enkelte persons dybtfølte indre og individuelle oplevelse af: sit køn, hvilket måske, måske ikke svarer til det ved fødslen tildelte køn, og sin krop hvilket, hvis muligheden er til stede, kan indebære ændringer af kroppens udseende eller funktion gennem medicinsk, kirurgisk eller anden behandling og måder at udtrykke sit køn på herunder påklædning, tale og manerer. Uoverensstemmelse mellem en persons tildelte køn, og det køn pågældende i sit indre føler sig som. Ordet tilstræbes af forskellige erstattet med kønsmistrivsel. Opdelingen af kønnene i hankøn og hunkøn. Ændring af en person køn ved hjælp af behandling med kønshormoner og kirurgi. Situationer, hvor en persons køn mand/kvinde lægges til grund for en afgørelse, beslutning el. lign. Kromosomer3 er de "beholdere", som gemmer på vores gener og vores DNA. Et "normalt" menneske har 46 kromosomer delt op i 23 par med numrene 1 til 23. De vigtigste har de laveste numre. Et foster uden f.eks. kromosom nr. 1 kan ikke overleve. Det 23. par er kønskromosomerne, hvor kvinder har og mænd Y. Den kulturelle opfattelse af kønnene og disses forskelligheder en pige-/kvindeverden og en drenge- /mandeverden med forskellige regler, normer og værdier.

10 Side 10 af 12. Kønsmistrivsel Uoverensstemmelse mellem en persons tildelte køn, og det køn pågældende i sit indre føler sig som. Ordet tilstræbes af forskellige erstattet med kønsidentitetsforstyrrelse. Kønsmønster Synlige tegn i adfærd, udseende, talemåde, uddannelse mm., som typisk tillægges henholdsvis kvinder/hunkøn og mænd/hankøn. Kønsopfattelse Opfattelsen af personers køn typisk ud fra kulturel opfattelse af kønnene og disses forskelligheder en pige- /kvindeverden og en drenge-/mandeverden med forskellige regler, normer og værdier. Kønsorganer Kønsorganer eller kønsdele (fra det latinske genitalia - fordansket til genitalier) er de organer som benyttes til forplantning blandt mennesker og dyr. Kvindens kønsorganer Klitoris - lille knop med forhud, meget følsom, bruges til seksuel stimulering. Kønslæbe - ydre og indre organ omkransende indgangen til skeden og urinrøret. Livmoder - organ til at beskytte og nære æg, samt senere fosteret. Ovarium - modning af æg og hormonproduktion, opbevaring af umodne æg. Skede organ, hvor penis indføres og det nyfødte barns udgang ved fødslen. Æggeleder - fører æg fra ovarie til livmoder. Mandens kønsorganer Penis/Tissemand - ydre organ til indføring i skeden, bruges også som urinvej. Testikel organ, hvor sædcelleproduktionen foregår. Prostata organ, der danner en del af sædvæsken. Kønssprog Forskelle i mænds og kvinders sprogbrug. Kønsrolle Den almene opfattelse af, hvordan en pige/kvinde og en dreng/mand skal opføre sig og se ud for at være rigtige piger/kvinder og drenge/mænd. Kønssocialisering3 Kønssocialisering fokuserer på det kønnede aspekt af socialisering. Altså den proces, hvor det enkelte menneske former og formes af sit køn. Processen begynder ved livets start og foregår i alle livets scenarier fra familien til børnehaven, i skolen, på arbejdsmarkedet og i medier. Kønsspecifik Særegen for et køn. Kønssygdom Infektionssygdom som overføres ved seksuelt samvær som f.eks. gonore, klamydia og syfilis. Socialt køn Det sociale køn er defineret af, hvad der kulturelt og traditionelt betragtes som mandligt og kvindeligt og kommer til udtryk gennem måden at vise sit køn på f.eks. ved valg af tøj, frisure, makeup, bevægelser, aktiviteter m.v. Sociokulturelt køn Kønnets værdier og kompetencer set i et socialt og kulturelt perspektiv. 4) Kønsbetegnelse og kønsmarkering Betegnelse (til- og omtale) Hankøn Hunkøn Kønsneutral Transkønnet D (Dreng) Det tredje køn Fru. Frøken (Frk.)

11 Side 11 af 12. Han Hr. Hun K (Kvinde) Kvinde M (Mand) Mand Mandekvinde M/K (Mand/kvinde) P (Pige) Person(en) Shemale Transkvinde Transkønnet Transmand (Uspecificeret kun i pas) 5) Kønskaraktererne Den Store Danske Gyldendals åbne encyklopædi 6) Det, der kendetegner kønnet, kan også udtrykkes på denne måde "Race" og "Køn" som sociale kategorier Uddrag af Ole Poulsens filosofiopgave fra 2005 om "Undertrykkelse og lighed i den liberale og den radikale filosofi". 7) Adrenogenitalt syndrom - AGS Medfødt arvelig lidelse, som skyldes en genetisk fejl i produktionen af hormoner fra binyrebarken. Der fremkommer en overproduktion af mandlige kønshormoner (androgener) samtidig med en mangel på binyrebarkhormon (kortisol). For drenge betyder det en tidlig forstørrelse af penis og øget kropsbehåring, mens det for piger medfører forandringer i kønsdele, sommetider i en grad, hvor den nyfødte pige ligner en dreng. 8) Androgen insensitivity syndrome - AIS På dansk: Androgent insensitivitetssyndrom. Forkortes AIS. En anden betegnelse for Morris syndrom. Personer med ASI er kvinder med mandlige arveanlæg. De udvikler kvindelige kønsorganer og bryster samt kvindelig kropsformer. De mangler livmoder, æggestokke og æggeleder, får ingen eller sparsom kønsbehåring. Der dannes testikler, som bliver liggende i bughulen. Syndromet har fået navn efter den amerikanske læge J. M. Morris, der i 1953 afgrænsede syndromet. 9) Hermafrodit En person født med kønsorganer, der er misdannede eller ikke entydigt mandlige eller kvindelige. 10) Interkøn Dansk betegnelse for det engelske intersex. Nyere betegnelse for tvekønnet og hermafrodit. 11) Kleinfelters syndrom Tvekønnethed. Dreng født med Y kromosom. Kroppens celler består normalt af 46 kromosomer, heraf er de to kønskromosomer, dvs. de bestemmer kønnet. Hos drenge er kønskromosomerne Y og hos piger. Af ukendte og ikke arvelige årsager kan der opstå fejl ved celledelingen under eller lige efter befrugtningen, så cellerne får et ekstra. Derved opstår tilstanden Y, eller Klinefelters syndrom.

12 Side 12 af ) Morris syndrom Morris syndrom omtales også som androgyn, androgent insensitivitetssyndrom (AIS) og intersex. Morris syndrom er kendetegnet ved en tilstand med mandlige arveanlæg, men kvindelige fremtrædelsesformer. Dvs. personer med syndromet er kvinder, både psykosocialt og med hensyn til udseende, på trods af de mandlige arveanlæg. De får de ydre kvindelige kønsorganer og udvikler kvindelige bryster og kropsformer. De vil mangle de indre kvindelige kønsorganer: livmoder, æggestokke og æggeleder. De får ingen eller kun sparsom kønsbehåring. Der dannes testikler, men de bliver liggende i bughulen. Syndromet forekommer i en fuldstændig form og i forskellige ufuldstændige grader. 13) Triple- syndrom -afvigelse i kønskromosomtallet. Kvinder med et -kromosom for meget. Har normal kønsudvikling, men er lidt senere udviklet end gennemsnittet, og har derfor mere behov for omsorg og stimulering. Fysisk udvikles de normalt og altså i stand til at få børn som andre kvinder. 14) Tvekønnet Intersex på dansk interkønnet - også tidligere omtalt som hermafrodit. 15) Kønsidentitet. Artikel af Tina Thranesen af 21. april ) Skizofreni Personer, der lider af skizofreni, vil opleve en række symptomer. Men det er meget forskelligt fra person til person, hvor dominerende skizofreni-symptomerne er, og hvor hårdt den enkelte er ramt. Hallucinationer og vrangforestillinger vil dog ofte indgå i symptombilledet, men også social tilbagetrækning og inaktivitet er almindeligt. Vrangforestillinger Forestillinger om, at kroppen eller kropsfunktioner har undergået en ændring, er også relativt almindelige. Der kan være tale om forestillinger om, at udseendet er ændret, om at være blevet ramt af en sygdom eller om, at dele af kroppen er forkert proportionerede, ikke fungerer som de skal eller ligefrem mangler. Der kan være forestillinger om, at organer har byttet plads, om at farlige stoffer, dyr eller andre uønskede elementer er trængt ind i kroppen. Beslægtet med dette er forestillinger om imaginær graviditet. Vrangforestillinger af seksuel karakter kan også optræde. Det kan være forestillinger om en indbildt seksuel relation eller seksuelt misbrug. 17) Queer Leksikon for det 21. århundrede 18) Cisheteronormativitet Den udbredte antagelse om, at mennesker enten er mand eller kvinde og seksuelt er tiltrukket af det modsatte køn, og som derved marginaliserer personer, der ikke er ciskønnede eller heteroseksuelle. 19) Engelske betegnelser. Artikel af Tina Thranesen af 11. april Oversættelse og betydning af de engelske ord transsexual, transvestite og transgender

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

Trans kønnet vestit person mand kvinde

Trans kønnet vestit person mand kvinde Trans kønnet vestit person mand kvinde A side 1 Amnesty_Trans_Ordbog_2016_VS2.indd 1 09/02/16 09.47 A Ordbog En introduktion til korrekt brug af betegnelser og tiltaler i forbindelse med transkønnethed.

Læs mere

Vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse til kastration som led i kønsskifte

Vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse til kastration som led i kønsskifte Fredag den 8. august 2014. Sundhedsstyrelsen Att. Jette Vind Blichfeldt jevb@sst.dk LGBT Danmarks udkast til: Vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse

Læs mere

Kønsidentitet. Den 21. april 2008. Af Tina Thranesen.

Kønsidentitet. Den 21. april 2008. Af Tina Thranesen. Af Tina Thranesen. Kønsidentitet Tina Thranesen Vidensbanken om kønsidentitet www.thranesen.dk tina@thranesen.dk Den 21. april 2008. Artiklen findes i Vidensbanken på denne adresse: http://www.thranesen.dk/artikler/tt-koensidentitet-20131022.pdf

Læs mere

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER!

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! Den 3. marts 2013. RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! TRANSPOLITIK Kendskabet til transkønnede er mangelfuldt og bygger ofte på forældede, fordomsfulde og fejlagtige opfattelser og holdninger. Det betyder,

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Hvor meget ved du egentlig?

Hvor meget ved du egentlig? quiz til drenge Hvor meget ved du egentlig? 1. Hvad er morgenrejsning? m Mange fyre har stiv tissemand om morgenen m Stiv tissemand pga seksuel opstemthed m Stiv tissemand med sædafgang 2. Hvad er menstruation?

Læs mere

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER

Læs mere

Behandlingsteam. Transseksualitet

Behandlingsteam. Transseksualitet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 189 Bilag 3 Offentligt Sexologisk Klinik Behandling i Danmark af personer med transseksuelle symptomer. Annamaria Giraldi, Overlæge, Ph.d Jørgen Bech-Jessen,

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Daniel

Bilag 2 Transskription af interview med Daniel Bilag 2 Transskription af interview med Daniel D (Daniel): Jeg er 27 og læser hf enkeltfag og bor sammen med mine forældre og lillebror. S (interviewer): Men du har ikke altid heddet Daniel jo? D: Nej,

Læs mere

Til læreren. historie

Til læreren. historie historie Til læreren Mål for undervisningen Opgaverne i denne del af materialet sigter på at styrke elevernes viden om hvordan normer omkring køn og seksualitet har forandret sig gennem tid. Materialet

Læs mere

Projekt 8. klasse Overordnet emne overgange. Kønsskifteoperation. Lavet af René og Mikkel.

Projekt 8. klasse Overordnet emne overgange. Kønsskifteoperation. Lavet af René og Mikkel. Projekt 8. klasse Overordnet emne overgange Kønsskifteoperation Lavet af René og Mikkel. Indholdsfortegnelse. Side 1: Emnebegrundelse. Side 2: Problemformulering. Side 3: Hvorfor vælger nogle at få skiftet

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Adrenogenitalt syndrom AGS

Adrenogenitalt syndrom AGS Adrenogenitalt syndrom AGS Information til børn/voksne med adrenogenitalt syndrom og deres pårørende August 2014 Vækst og Reproduktion Afsnit 5064 Opgang 5, 6. sal Rigshospitalet Juliane Marie Centret

Læs mere

Vækstspurt. Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Proteinsyntese. Ce ledeling.

Vækstspurt. Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Proteinsyntese. Ce ledeling. Vækstspurt Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Lav konc. Høj konc. Proteinsyntese Hjæ lpehormon (Somatomedin) Ce ledeling - Forbening VÆKST VÆKSTSTANDSNING

Læs mere

Hvor meget ved du egentlig?

Hvor meget ved du egentlig? quiz til piger Hvor meget ved du egentlig? 1. Hvor dannes kønshormonerne? m I livmoderen m I æggestokkene m I leveren 2. Hvad er menstruation? m Æg og slim fra skeden m Blod fra blæren m Slimhinde fra

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! TRANSPOLITIK

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! TRANSPOLITIK RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! TRANSPOLITIK Forholdene for transpersoner er i positiv forandring i disse år. Desværre er kendskabet til transforhold stadig mangelfuldt. Det betyder, at transpersoner som

Læs mere

Præsentation og indledende bemærkninger til høringen. 1. Skal Danmark fastholde transseksualitet på listen over sygdomme og helbredsproblemer?

Præsentation og indledende bemærkninger til høringen. 1. Skal Danmark fastholde transseksualitet på listen over sygdomme og helbredsproblemer? INVITATION TIL EN HØRING OM TRANSKØNNEDES FORHOLD I DANMARK CHRISTIANSBORG MANDAG D. 14. MARTS 2011 kl. 12.30 17.00 arrangeret af LGBT Danmark og Trans-Danmark Høringen har til formål at belyse en række

Læs mere

Reciprok translokation

Reciprok translokation Patientinformation Reciprok translokation Ægsortering Præimplantationsdiagnostik (PGD) Fertilitetsklinikken Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Ægsortering Hvad er præimplantationsdiagnostik? Ved præimplantationsdiagnostik,

Læs mere

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643 Patientinformation Undersøgelse af børn med for tidlig pubertetsudvikling Børneambulatoriet 643 Hvad er pubertet? Puberteten er den periode, hvor piger udvikler sig til kvinder og drenge til mænd. Den

Læs mere

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder 1 Kønsroller Materiele Time Age B8 45 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Refleksionsøvelse, hvor eleverne reflekterer over samfundsbestemte kønsnormer, kønsroller, kønsidentitet og

Læs mere

Vejledning om kastration i forbindelse med kønsskifte

Vejledning om kastration i forbindelse med kønsskifte Enhed For tilsyn Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67, 2300 København S. Karup, den 17. august 2006 Høringssvar vedrørende vejledning om kastration med henblik på kønsskifte. J.nr. 0-608-01-15/1/KWI Det

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Født i den forkerte krop

Født i den forkerte krop Født i den forkerte krop De færreste mennesker sætter spørgsmålstegn ved deres køn. Men ikke alle er født i en krop, der matcher det køn, de føler sig som indeni. TJECK magazine har mødt Mana Weindel,

Læs mere

LG L B G T B OR O D R B D O B G O

LG L B G T B OR O D R B D O B G O LGBT ORDBOG LGBT-ORD OG BEGREBER I indholdsfortegnelsen er en del af ordene og begreberne opdelt i tre grupper for at lette overblikket: specifikt vedr. sex, seksualitet og seksuel orientering er markeret

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Bidrag til arbejdet i Udvalget om øremærket barsel Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kommissoriet for udvalget om øremærkning af barsel indeholder

Læs mere

Fredag den 8. august 2014. Sundhedsstyrelsen Att. Jette Vind Blichfeldt jevb@sst.dk

Fredag den 8. august 2014. Sundhedsstyrelsen Att. Jette Vind Blichfeldt jevb@sst.dk Fredag den 8. august 2014. Sundhedsstyrelsen Att. Jette Vind Blichfeldt jevb@sst.dk Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2014 til Vejledning om udredning og behandling af transkønnede

Læs mere

Unge og kærestevold. Kærestevold definition og omfang og kontrasteret til voksne. Kærestevold og arbejdspladsen hvad har de med hinanden at gøre?

Unge og kærestevold. Kærestevold definition og omfang og kontrasteret til voksne. Kærestevold og arbejdspladsen hvad har de med hinanden at gøre? PROGRAM Unge og kærestevold Kærestevold definition og omfang og kontrasteret til voksne Grader, typer og distinktioner Kønsforskelle Kærestevold og arbejdspladsen hvad har de med hinanden at gøre? (Ungdoms)arbejdspladsen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag fra LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer under 18

Læs mere

Vejledning om udredning og behandling af transkønnede

Vejledning om udredning og behandling af transkønnede Dato 2. juni 2014 Sagsnr. 5-1010-230/1 jevb jevb@sst.dk UDKAST - Høringsversion Vejledning om udredning og behandling af transkønnede Vejledningen præciserer den omhu og samvittighedsfuldhed, som en læge

Læs mere

Familiedannelse. efter sæd- eller ægdonation

Familiedannelse. efter sæd- eller ægdonation Familiedannelse efter sæd- eller ægdonation 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 6 Donationsformer 8 Antal behandlinger efter donation i Danmark 10 Om at anvende donorsæd 12 Hvad siger loven om faderskab

Læs mere

Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Foto: Brian Curt Petersen Fag: Dansk, samfundsfag & sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Niveau: 8.-10. klasse Formål: I skal få viden om, hvad en persons kønsidentitet er, og hvad den består

Læs mere

Inspiration til undervisning

Inspiration til undervisning Inspiration til undervisning Emner Det er meget individuelt fra klasse til klasse og elev til elev, hvilke emner de er motiveret for at arbejde med. Derfor er der samlet en palet med emner til alle elever

Læs mere

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Ikke kun livmoderhalskræft, men en hel stribe kræftformer med forbindelse til den frygtede HPV-virus truer nu både kvinder og mænd. Flere mænd burde vaccineres,

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder [af Per Clausen (EL) m.fl.]

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder [af Per Clausen (EL) m.fl.] Sundhedsudvalget (2. samling) B 65 - Bilag 8 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 65 Folketinget 2007-08 (2. samling) Beretning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. juni 2008 3. udkast til Beretning over

Læs mere

Et forsvar for feminiteten

Et forsvar for feminiteten Et forsvar for feminiteten Vigtig bog om transkønnede med udgangspunkt i den transseksuelles særegne situation. Skrevet af en amerikansk kvinde med en ph.d. i biokemi og som med vægt og overbevisende argumenter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2013-14 Fremsat den 30. april 2014 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af

Læs mere

Mål for undervisningen Vejledning til brug af materialet

Mål for undervisningen Vejledning til brug af materialet Tysk Mål for undervisningen Opgaverne i denne del af materialet sigter på at skabe rammer for oplevelser, der giver eleverne lyst til at bruge tysk. Materialet sigter også på at udvikle elevernes sproglige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister 2013/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-14841 Fremsat den 30. april 2014 af økonomi- og

Læs mere

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO)

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Denne artikel gennemgår straffelovens definitioner af de forskellige former for seksuelle overgreb på børn. Straffelovens

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Spidsen af penis kaldes for glans. Dens funktion er som klitoris hos kvinden at stimulere til seksuel ophidselse og nydelse. sædleder blærehalskirtel

Spidsen af penis kaldes for glans. Dens funktion er som klitoris hos kvinden at stimulere til seksuel ophidselse og nydelse. sædleder blærehalskirtel 12 FORPLANTNING Det var nogle af de overskrifter, der prægede i aviserne i 1992, da professor Erik Skakkebæk fra Rigshospitalet i København første gang offentliggjorde sin undersøgelse om mænds faldende

Læs mere

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk 1 af 6 15-01-2015 13:50 Artikler 17 artikler. ICF International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand

Læs mere

1, nr. 1-3 vedrører lovens anvendelsesområde, idet den ikke længere alene skal omfatte lægers virke. Der udvides i to retninger:

1, nr. 1-3 vedrører lovens anvendelsesområde, idet den ikke længere alene skal omfatte lægers virke. Der udvides i to retninger: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse spok@sum.dk cc ani@sum.dk 9. Februar 2012 Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge hvad med rettighederne?, Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed

Læs mere

Information om Testosteronbrist

Information om Testosteronbrist Information om Testosteronbrist Information om testosteronmangel Indledning Hvis du er over 40 år, har du måske oplevet forandringer i din krop og i din almene sundhedstilstand, som for eksempel vægtforøgelse,

Læs mere

Psykiatri. Information om TRANSKØNNETHED OG KØNSIDENTITET hos børn og unge

Psykiatri. Information om TRANSKØNNETHED OG KØNSIDENTITET hos børn og unge Psykiatri Information om TRANSKØNNETHED OG KØNSIDENTITET hos børn og unge HVAD ER TRANSKØNNETHED? Det kan være svært at forklare præcist, hvad det vil sige at være eller at føle sig transkønnet men mange

Læs mere

Tidlig Pubertet hos børn. Adoption og Samfund d. 15/ Afdelingslæge Ann-Margrethe Rønholt

Tidlig Pubertet hos børn. Adoption og Samfund d. 15/ Afdelingslæge Ann-Margrethe Rønholt Tidlig Pubertet hos børn Adoption og Samfund d. 15/3-2017 Afdelingslæge Ann-Margrethe Rønholt Program Introduktion Den almindelig pubertet Den for tidlige pubertet Undersøgelser Behandling Hvad gør man

Læs mere

Vejledning om udredning og behandling af transkønnede

Vejledning om udredning og behandling af transkønnede VEJ nr 10353 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-230/1

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 5. december 2016 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

- Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - April 2000 Donoranonymitet

- Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - April 2000 Donoranonymitet Forside - Indhold - Top/ Bund - Forrige/ Næste - Resumé - Udgivelser - Bestil "Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Donoranonymitet" Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET

INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET JULIE LYNGSØ, LÆGE, PH.D.-STUDERENDE ONSDAG D. 01.02.2017 NETE RAML-HANSEN FERTILITETSUDREDNING OG ETISKE DILEMMAER Velkommen til en super aften! NETE RAML-HANSEN 3 DISPOSITION

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

27. December 2001. Ifølge den dato vil milepælene undervejs i graviditeten være således: Uge 0 er tidsrummet fra sidste menstruations første dag.

27. December 2001. Ifølge den dato vil milepælene undervejs i graviditeten være således: Uge 0 er tidsrummet fra sidste menstruations første dag. Første dag i sidste menstruation var: 27. December 2001 Ifølge den dato vil milepælene undervejs i graviditeten være således: Uge 0 27. December til 1. Januar, 2002 Uge 0 er tidsrummet fra sidste menstruations

Læs mere

Junior og Senior spørgsmål

Junior og Senior spørgsmål Junior og Senior spørgsmål Sektion 1 Avl 1) Hvad er en hingsteplag/-føl? A) En 3 års hoppe eller derunder B) En vallak mellem 10 og 12 år C) En hest mellem 1.48 og 1.58 cm D) En 3 års hingst og derunder

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU Alm.del Bilag 85 Offentligt Bilag 1 Nedenstående tekst er en gennemskrivning og revision af den eksisterende vejledning foretaget af Mainstreamingnetværket af 2005. Revisionen

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter At smittet med kønsvorter (HPV) Arbejdsopgave Tidsforbrug 30 minutter Forberedelse Kopiering af artiklerne 2.4.A At blive smittet med kønsvorter (HPV) og 2.4.B Fakta om kønsvorter (HPV) eller deling af

Læs mere

Transseksualitet og psykisk sygdom?

Transseksualitet og psykisk sygdom? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 432 Offentligt Transseksualitet og psykisk sygdom? Hvordan er den bedste måde at forklare, hvad transseksualitet er, så man ikke pr. automatisk

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Filosofien bag Recovery i en Housing first kontekst

Filosofien bag Recovery i en Housing first kontekst Modul 1 Dan Hermann Helle Thorning Filosofien bag Recovery i en Housing first kontekst 1 Housing First - grundprincipperne Boligen som en basal menneskeret Respekt, varme og medmenneskelighed over for

Læs mere

Samarbejde og inklusion

Samarbejde og inklusion 1 Samarbejde og inklusion Materielle Tid Alder B4 30-60 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer/stereotyper, skolemiljø Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne bliver udfordret på deres interkulturelle

Læs mere

Sundhed og seksuallære:

Sundhed og seksuallære: Sundhed og seksuallære: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne: udvikle handlestrategier, der forebygger sygdom og fremmer sundhed anvende strategier der fremmer

Læs mere

Epilepsi & Manderollen

Epilepsi & Manderollen Epilepsi & Manderollen Definition af en han Et individ som producerer små, som regel motile gameter, der kan befrugte æggene Den lille forskel Tilværelsen er ens for de to køn op til 6.-7. uge, hvor forstadierne

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Små børns seksualitet

Små børns seksualitet Små børns seksualitet Information til forældre om små børns seksualitet Små børns seksualitet Denne pjece er udarbejdet, fordi mange forældre efterspørger viden om børns almindelige seksuelle udvikling

Læs mere

Børn, køn & identitet

Børn, køn & identitet Børn, køn & identitet - fokus på den enkeltes potentialer Udddannelses- og kønssociolog Cecilie Nørgaard 5. marts 2015 // Diakonhøjskolen Disposition Den aktuelle kontekst: Diakonhøjskolen Ny viden om

Læs mere

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier 12 Odense: Odense Universitetshospital Sdr.Boulevard 29 5000 Odense C Tlf: 65 41 17 25 Kromosomforandringer Vejle: Sygehus Lillebælt, Vejle Klinisk Genetik Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf: 79 40 65 55 Århus:

Læs mere

Studiespørgsmål til kønsorganer

Studiespørgsmål til kønsorganer Studiespørgsmål til kønsorganer Genitalia feminina 1. Beskriv de kvindelige kønsorganers hovedfunktioner 2. Giv en oversigt over kvindens indre og ydre kønsorganer, gerne med en figur af genitalia interna

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Trans-Danmarks ønsker om fremtidige forhold for transpersoner

Trans-Danmarks ønsker om fremtidige forhold for transpersoner Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Bilag 1 Trans-Danmarks ønsker om fremtidige forhold for transpersoner Et moderne samfund, der har et stort ønske om

Læs mere

Perspektiver på kvalitet i daginstitutioner Kvalitet i pædagogiske aktiviteter Workshop 5. november 2013

Perspektiver på kvalitet i daginstitutioner Kvalitet i pædagogiske aktiviteter Workshop 5. november 2013 Perspektiver på kvalitet i daginstitutioner Kvalitet i pædagogiske aktiviteter Workshop 5. november 2013 Lone Svinth, ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet Hvad skal der ske i denne workshop? Lones forskning

Læs mere

Patientvejledning. Erektil Dysfunktion. Mænd

Patientvejledning. Erektil Dysfunktion. Mænd Patientvejledning Erektil Dysfunktion Mænd Hvad er Erektil Dysfunktion (ED)? Det er, når en mand ikke kan få eller bevare en hård, rejst penis, som er egnet til seksuel aktivitet. Der findes behandling

Læs mere

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg

Læs mere

S f i n x F i l m / T V G o d a g D a n m a r k K u n f o r K v i n d e r D i a l o g l i s t e

S f i n x F i l m / T V G o d a g D a n m a r k K u n f o r K v i n d e r D i a l o g l i s t e KUN FOR KVINDER OM FRUGTBARHED OG PRÆVENTION Dialogliste - Dansk Introduktion og historisk rids 02:19 Fra 1900-tallet og frem til i dag har familien og dens livsvilkår været i fokus. Udviklingen i Danmark,

Læs mere

Seksualpolitik for Sorgenfriskolen 01.09.14

Seksualpolitik for Sorgenfriskolen 01.09.14 Seksualpolitik for Sorgenfriskolen 01.09.14 Formål og målsætninger Vi ved, at børn med særlige behov kan være særligt udsatte for at blive seksuelt krænkede eller komme til at krænke andre. Formålet med

Læs mere

Thomas Nielsen. Frydenlund

Thomas Nielsen. Frydenlund Thomas Nielsen Thomas Nielsen Frydenlund Sundhedspsykologi Frydenlund 2006 1. oplag, 1. udgave ISBN 87-7887-404-1 ISBN 978-87-7887-404-7 Grafisk tilrettelægning: Jan Gralle Grafisk produktion: Pozkal,

Læs mere

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier Kromosomforandringer Information til patienter og familier 2 Kromosomforandringer Den følgende information er en beskrivelse af kromosomforandringer, hvorledes de nedarves og hvornår dette kan medføre

Læs mere

menes, at barnet lærer at blive et medlem af den subkultur og senere, bredere, det samfund det vokser op i, herunder de typiske kønsbestemte tanke-

menes, at barnet lærer at blive et medlem af den subkultur og senere, bredere, det samfund det vokser op i, herunder de typiske kønsbestemte tanke- Tøjet giver os indsigt i kulturen og dens ønsker, og i individer og deres begær. Mere end hvad du er, artikulerer tøjet hvad du ønsker at være. (Siri Hustvedt) Gennem livets dør Fælles for transkønnede

Læs mere

Kronik trykt i Politiken juni 1996. BLIVER DET NÆSTE BURMØDRE? af Bente Holm Nielsen og Lone Nørgaard

Kronik trykt i Politiken juni 1996. BLIVER DET NÆSTE BURMØDRE? af Bente Holm Nielsen og Lone Nørgaard Kronik trykt i Politiken juni 1996 BLIVER DET NÆSTE BURMØDRE? af Bente Holm Nielsen og Lone Nørgaard Ny forplantningsteknologi i form af kunstig befrugtning, fosterselektion og reagensglasbørn har været

Læs mere

Drægtigheds forløb hos kat Af: Anne N. Jensen

Drægtigheds forløb hos kat Af: Anne N. Jensen Drægtigheds forløb hos kat Af: Anne N. Jensen Drægtigheden hos kat kan varer mellem 54-71 dage, mens normalen ligger mellem 61-66 dage. Ægløsningen foregår først ca. 24 timer efter parringen, katten har

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning. og familiekundskab På Klippen Den kristne Friskole

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning. og familiekundskab På Klippen Den kristne Friskole Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab På Klippen Den kristne Friskole Læseplanen tager udgangspunkt i forslaget fra FKF. 1 Indholdsfortegnelse 2: Indholdsfortegnelse 3:

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Vejledning om udredning og behandling af kønsidentitetsproblemer. Enhedschef, overlæge Anne Mette Dons

Vejledning om udredning og behandling af kønsidentitetsproblemer. Enhedschef, overlæge Anne Mette Dons Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 471 Offentligt Vejledning om udredning og behandling af kønsidentitetsproblemer Enhedschef, overlæge Anne Mette Dons Den gamle vejledning Vejledning

Læs mere

LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV

LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV Indhold Indledning... 1 Forståelsen af social arv som begreb... 1 Social arv som nedarvede sociale afvigelser... 2 Arv af relativt uddannelsesniveau eller chanceulighed er en

Læs mere

Etiske problemer i forbindelse med præimplantationsdiagnostik (PID) Peter Øhrstrøm Institut for Kommunikation Aalborg Universitet

Etiske problemer i forbindelse med præimplantationsdiagnostik (PID) Peter Øhrstrøm Institut for Kommunikation Aalborg Universitet Etiske problemer i forbindelse med præimplantationsdiagnostik (PID) Peter Øhrstrøm Institut for Kommunikation Aalborg Universitet 29/8 2000 Det Etiske Råd behandlede i 1996 spørgsmålet om præimplantationsdiagnostik

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Tillykke, du er gravid.

Tillykke, du er gravid. Tillykke, du er gravid. Denne informationsfolder kan være relevant for dig og din familie hvis: 1. I overvejer at få lavet en test for at se, om jeres barn har Downs syndrom 2. Nakkefoldscanningen viser

Læs mere

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 Psykolog joma@rcfm.dk Holdninger i familiearbejdet Handicaps/funktionsbegrænsninger påvirker hele familien Familien ses som en dynamisk helhed samtidig med, at der

Læs mere