Er der flere end to køn?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er der flere end to køn? http://www.thranesen.dk/artikler/tt-flere-end-to-koen.pdf"

Transkript

1 Er der flere end to køn? Tina Thranesen Vidensbanken om kønsidentitet 28. maj Det påstås af nogle, at der er flere end to køn, at kønnet er mangfoldigt, og nogle ønsker, at hver enkelt selv skal have ret til at definere sit køn. Men kan det være rigtigt, at der findes flere end to køn? Der er i hvert fald nogle, som påstår det. Der er jo nyfødte, hvor det på grund af kønsorganernes udseende ikke er muligt uden større undersøgelser at afgøre, om det er en pige eller en dreng. Der er også personer, der fra den tidlige barndom føler, at de er det modsatte køn i forhold til det, de fik tildelt ved fødslen på trods af, at deres kønsorganer er entydigt kvindelige eller mandlige. Vil det derfor ikke være nærliggende og rimeligt at antage og acceptere, at der findes flere end et køn? At der er mennesker, som hverken tilhører det kvindelige eller det mandlige køn, men et tredje køn, fjerde eller femte køn? Hvis det lægges til grund, at der findes flere end to køn/at kønnet er mangfoldigt, vil det så også være nærliggende og rimeligt at give den enkelte ret til selv at definere sit køn? Indhold Indhold... 1 Spørgsmål og konsekvens... 2 Hvem og hvorfor... 2 Hvad betyder ordet "køn"?... 3 Ord med "køn"... 3 Kønsbetegnelse og kønsmarkering... 3 Er det en dreng eller en pige?... 4 Kønnet og formering et barn bliver til... 4 Graviditet... 4 Kan en mand blive gravid?... 4 Kan en kvinde gøre en kvinde gravid?... 4 Hvad kendetegner kønnet? Kønskaraktererne... 5 Det, der kendetegner kønnet, kan også udtrykkes på denne måde... 5 Kønsafvigelser... 5 Fysiske kønsafvigelser... 5 Ikke fysiske kønsafvigelser... 5 Identitet... 6 Kønsidentitet... 6 Kønsrolle... 6 Kønssocialisering... 6 Socialt køn kønsopfattelse... 6 Queer... 7 Juridiske definitioner... 7 Definerer kønsafvigelse som et selvstændigt køn... 7 Engelske betegnelser... 8 Afslutning - konklusion... 8 Noter og henvisninger... 8

2 Side 2 af 12. Spørgsmål og konsekvens Hvad kan eller vil der i øvrigt ske ved, at acceptere påstandene om, at der er flere køn/at kønnet er mangfoldigt og indrette lovgivningen efter det og sådan, at hver enkelt har ret til selv at definere sit køn? Det må nødvendigvis rejse i hvert fald følgende spørgsmål: 1. Kan/vil befolkningen henholdsvis politikerne acceptere påstanden om, at der findes flere end to køn/at der kønnet er mangfoldigt? 2. Kan/vil befolkningen henholdsvis politikerne acceptere ønsket om, at den enkelte selv må definere sit køn? 3. Hvad vil der ske/hvilke følgevirkninger vil det få, hvis lovgivning ændres, så den svarer til påstanden om, at der findes flere end to køn/at der kønnet er mangfoldigt? 4. Hvad vil der ske/hvilke følgevirkninger vil det få, hvis lovgivning ændres, så den svarer til ønsket om, at den enkelte selv må definere sit køn? Det er ikke muligt entydigt at besvare spørgsmålene, hvorfor jeg overlader det til hver enkelt at filosofere derover og besvare for sig selv. Derimod er det muligt at beskrive de lovændringer, som Folketinget vil være nødsaget til at lave og de ændringer af bekendtgørelser, cirkulære og vejledninger, ministerier, styrelser og offentlige såvel som private institutioner og arbejdspladser vil være nødsaget til at lave. Vedrørende processen frem til, at en eventuel vedtagelse i Folketinget henviser jeg til artiklen: En lovs tilblivelse [1]. Jeg vil ikke detaljeret lave en opremsning af alle de lovgivningsmæssige og administrative ændringer, det vil medføre, men nøjes med at bemærke, at det vil være et meget, meget omfattende projekt. Lad mig blot som eksempler nævne, at det vil kræve ændring af personregistrering CPR, folkeregistrering, ægteskabsforhold, registreret partnerskab, arveforhold, sundhedsforhold, straffelov, skattelove, ligestillingslovgivning og forbud mod forskelsbehandling, pensionsforhold og arbejdsmarkedslovgivning og så er opremsningen ikke fuldstændig. Hvis ønsket om, at den enkelte skal have ret til selv at definere sit køn, skal imødekommes, må følgen nødvendigvis blive, at de også skal have ret til at omdefinere deres køn. Spørgsmålet er derfor, om der skal/kan laves en lovgivning, der er total kønsneutral, således at kønnet ingen betydning har rent lovgivningsmæssigt og samværsmæssigt i samfundet som helhed. Hvis ikke, så melder spørgsmålet sig, om der skal være begrænsninger for hvor mange gange, en person må omdefinere sit køn, eller om der skal være en tidsmæssig periode mellem hver enkelt omdefinering en karensperiode. Hvem og hvorfor Når enkelte transkønnede betegner sig som "det tredje køn" eller "kvindemand", må det primært tages som udtryk for, at de ikke entydigt kan identificere sig som mand eller som kvinde. Det kan derfor også være nærliggende at bruge sådanne betegnelser om deres køn og påstå, at der findes flere end to køn, idet det kan give dem en kønsidentitet. Påstanden om, at kønnet er mangfoldigt fremføres fortrinsvis af queerpersoner. Gennem påklædning og kropslige udtryksformer signaliserer queerpersoner ofte en ikke-kønslig eller blandet kønslig fremtoning, og der er generelt en afstandstagen til de fleste almindeligt anerkendte kønsnormer og kønslige adfærdsmønstre. Med sådanne holdninger er det derfor også nærliggende at påstå, at kønnet er mangfoldigt. Debattører er en særlig gruppe, som bruger påstanden om flere end to køn, og at kønnet er mangfoldigt.

3 Side 3 af 12. Betegnelsen "debattør" er måske ikke helt retvisende, men jeg har valgt at bruge den, da disse personer primært har gjort sig og deres holdning kendte gennem artikler og bøger, og afledt deraf formået at blive så kendte, at de er blevet interviewet til de trykte medier og elektroniske medier. Generelt bruger de deres påstande, om at der er flere end to køn, og at kønnet er mangfoldigt som begreber for at modsige andres udlægninger omkring køn og kønslig adfærd. Generelt har de ikke foretaget selvstændig forskning, og deres artikler og bøger er primært udtryk for analyserende holdninger til andres værker. Når påstandene fra de nævnte tre grupper enkelte transkønnede, queerpersoner og nogle debattører ses nærmere efter, viser det sig, at deres forklaringer og begrundelser ikke underbrygger deres påstand, men primært må betegnes som beskrivelser på afvigelser fra det mandlige eller kvindelige køn. Men kan det være rigtigt, at der er flere end to køn/at kønnet er mangfoldigt? For at svare på spørgsmålet, er det nødvendigt at se nærmere på, hvad køn egentlig er. Hvad betyder ordet "køn"? Den Danske Ordbog [2] Køn: Hver af de to grupper som mennesker, dyr og planter deles i ud fra deres forplantningsorganer. Latinsk Latinsk til dansk 1. Genus: køn, genre. (Genre kan have betydningen "slægt"). 2. Sexus: køn. Dansk til latinsk Køn: sexus, genus. Ord med "køn" Ordet "køn" indgår i mange sammenhænge i forbindelse med beskrivelse af kønnet. Nogle ord har en umiddelbar og tydelig betydning, andre ikke. Som note er anført et udvalg af sådanne ord.[3] I noten er ordene med "køn" suppleret med en forklaring af deres betydning. Der er imidlertid ikke nogen af dem, som har en karakter, der kan underbygge påstanden om, at der er flere end to køn, eller at kønnet er mangfoldigt. Kønsbetegnelse og kønsmarkering Det enkelte menneske til- og omtales og kønnene omtales på skrift og i tale med flere forskellige ord, begreber og forkortelser. Nogle af dem anvendes entydigt om det ene eller det andet køn, nogle er kønsneutrale og så er der (i denne sammenhæng) nogle, som direkte er relaterede til transkønnede. De fleste er umiddelbart forståelige og alment anvendte. Som note er anført en række ord, begreber og forkortelser i en tabel, hvor det ved afkrydsning er markeret, om de er kønsbestemte, kønsneutrale, anvendes om transkønnede eller om af disse grupper. [4] Der er imidlertid ikke nogen af dem, som har en karakter, der kan underbygge påstanden om, at der er flere end to køn, eller at kønnet er mangfoldigt.

4 Side 4 af 12. Er det en dreng eller en pige? Det traditionelle spørgsmål om et nyfødt barn er gerne: Hvad køn har den lille nye? Er det en dreng eller en pige? Spørgsmålet synes enkelt, og er i de fleste tilfælde også enkelt, og svaret lyder gerne: Det er en pige. Eller: Det er en dreng. Spørgsmålet besvares gerne på grundlag, om den nyfødte har en tissemand eller en skedeåbning. Enkelt og ligetil. Eller er det så enkelt og ligetil? Kønnet og formering et barn bliver til En mand (hankøn) og en kvinde (hunkøn) har samleje, hvorunder manden får sædafgang. Sædcellerne får forbindelse med kvindens æg, der befrugtes, og begyndelsen til et barn er skabt. Det befrugtede æg bliver til et foster og vokser i kvindens livmoder i ca. ni måneder, hvorefter fødslen sker et nyt barn er født. Fødslen af et barn er altså betinget af en mand og en kvinde af sæd og æg. Andre muligheder findes ikke. Der findes ikke mennesker, som både er i stand til at befrugte og blive befrugtet. Det må derfor konstateres, at både manden (hankøn) og kvinden (hunkøn) er nødvendige, for at et barn kan blive til altså to køn. Da denne artikel alene vedrører mennesker, ses der bort fra, at enkelte "laverestående" individer har evnen til at ændre deres køn eller er hermafroditter, idet disse forhold ikke er til stede hos mennesker. Ligeledes ses der bort fra, hvad lægevidenskaben ved forskellige former for indgreb og manipulationer er og/eller fremover kan tænkes at blive i stand til i relation til menneskers mulighed for formering. Graviditet Kan en mand blive gravid? Der er ikke noget usædvanligt i, at en kvinde bliver gravid. Der er heller ikke noget usædvanligt i, at en mand gør en kvinde gravid. Sådan har det været i årtusinder og betragtes som ganske naturligt. Imidlertid må det konstateres at med ændret lovgivning i forskellige lande, er det i dag muligt for en kvinde at få tilladelse til at skifte køn uden operative indgreb, men alene efter i en periode at have været i behandling med det mandlige kønshormon, testosteron. Hvis pågældende, der nu juridisk er en mand, stopper med kønshormonbehandlingen, er det muligt for manden at blive gravid evt. ved kunstig insemination. Kan en kvinde gøre en kvinde gravid? Dertil må der juridisk set også svares: Ja. Hvis en biologisk født mand får tilladelse til et kønsskifte med eller uden operative indgreb, og inden kønsskiftet har fået deponeret sæd, så vil denne sæd ved insemination kunne gøre en kvinde gravid. Derved vil en juridisk kvinde reelt være far til barnet og dermed må det også siges, at en kvinde kan gøre en anden kvinde gravid. Dermed vil det også være muligt for to personer, der biologisk er født som henholdsvis mand og kvinde, og hvor begge efterfølgende får tilladelse til kønsskifte, således at manden bliver kvinde og kvinden bliver mand, at føde et barn, hvor den juridiske kvinde er far til barnet og den juridiske mand er mor til barnet. Det gør imidlertid ikke, at der er grundlag for at påstå, at der er flere end to køn. Det kan konstateres, at kønnet juridisk set kan ændres, og at rollen som "mor" og som "far" har fået

5 Side 5 af 12. et videre perspektiv. Der er imidlertid intet belæg for at betegne nogle af de skitserede personer som værende et selvstændigt tredje, fjerde eller femte køn. Der er fortsat tale om henholdsvis en mand og en kvinde altså to køn. Hvad kendetegner kønnet? Kønskaraktererne [5] Kønnet kendetegnes på grundlag af kønskaraktererne, det vil sige de legemlige og psykologiske egenskaber, som beskrives på fem niveauer: 1. det genetiske køn, dvs. den for kønnet karakteristiske kromosombestykning, 2. det gonadiske køn, dvs. typen af de primære kønskirtler, gonader (ovarier eller testikler), som individet har udviklet, og som i meget sjældne tilfælde ikke svarer til det genetiske køn, 3. det genitale køn, dvs. typen af indre og ydre kønsorganer, hvis udformning bestemmes dels direkte af de kønsspecifikt udtrykte gener, dels indirekte af de hanlige (mandlige) eller hunlige (kvindelige) kønshormoner, der produceres af individets gonader, 4. det somatiske køn, dvs. de øvrige legemlige kendetegn ved kønnet, de såkaldt sekundære kønskarakterer, f.eks. behåring, fedtfordeling, muskelmasse, bækkenform, stemmeleje og brystkirteludvikling, der styres af typen af kønshormoner, der produceres af individets gonader, samt 5. det psykosociale køn, dvs. de for kønnet særlige adfærdsformer. Mens de fire førstnævnte kønskarakterer næsten altid er i indbyrdes overensstemmelse, er det femte - det psykosociale køn - mindre sammenhængende med de øvrige og mere påvirkeligt af kulturelle og andre prægninger. Det, der kendetegner kønnet, kan også udtrykkes på denne måde De to køn kan kendetegnes ved det ene køns manglende evne til at blive gravid. Ikke alle kvinder er i stand til at føde børn, men alle mænd mangler denne evne, så kvinder kan defineres som "ikke-mænd" altså repræsentanter for det køn, der kan have de egenskaber, som ingen mænd har. [6] Kønsafvigelser Det sker, at noget "går galt", så barnet ikke har et entydigt køn eller vokser op og i større eller mindre grad føler, at det ikke tilhører det køn, det blev tillagt ved fødslen. Fysiske kønsafvigelser Der findes en lang række kroniske lidelser og handicap, som medfører udtalt fysisk funktionsnedsættelse, som fortrinsvis er medfødte og hyppigt arvelige. Lidelserne og handicappene er større eller mindre, ydre og/eller indre afvigelser fra det "normale" sunde mandlige eller kvindelige køn. Af kroniske lidelser og handicap fysiske afvigelser kan nævnes: Adrenogenitalt syndrom AGS [7]. Androgen insensitivity syndrome AIS [8]. Hermafrodit [9]. Interkøn [10]. Kleinfelters syndrom [11]. Morris syndrom [12]. Triple- syndrom [13]. Tvekønnet [14]. Ikke fysiske kønsafvigelser Transkønnethed [15] spændende fra fetichistisk transvestisme over transvestisme til transseksualisme må antages at være en medfødt tilstand, der er stationær og vedvarende livet

6 Side 6 af 12. igennem. Fælles for transkønnede personer er, at deres kønsidentitet i større eller mindre grad ikke stemmer overens med det køn, de fik tillagt ved fødslen de føler sig i større eller mindre grad som det modsatte køn i forhold til det køn, de fik tillagt ved fødslen. Psykiske lidelser Der er forskellige psykiske lidelser, som f.eks. skizofreni [16], som kan medføre vrangforestillinger bl.a. at være det modsatte køn i forhold til det køn pågældende blev tildelt ved fødslen. Helbredes lidelsen, vil denne følelse også forsvinde. Identitet En persons identitet kendetegner eller afgrænser personen som forskellig fra andre og svarer på mange måder til begreberne "personlighed" og "karakter". Identiteten består af flere dele, som dels er selvstændige og dels overlapper hinanden. En del af identiteten opstår i samværet og kommunikationen med andre mennesker, en del er følge af personens egne bevidste valg, og en del er en følge af personens ubevidste eller kun delvist bevidste valg. I forlængelse heraf og som barnet i øvrigt udvikler sig og bliver ældre får personens evner og færdigheder samt tilhørsforhold til forskellige grupperinger og samfundslag betydning for identitetsdannelsen. Forældre er nok dem, der øver størst påvirkning på barnets identitetsdannelse - især i de tidlige barneår er forældrenes påvirkning meget stor. Identitetsdannelsen er en kontinuerlig proces, som starter fra den tidlige barndom, formes under puberteten og videreudvikles og ændres i voksenalderen. Kønsidentitet Kønsidentiteten er nok den væsentligste del af en persons samlede identitet. Kønsidentiteten kendetegnes ved den enkelte persons dybtfølte indre og individuelle oplevelse af sit køn, hvilket måske, måske ikke svarer til det ved fødslen tildelte køn, og sin krop hvilket, hvis muligheden er til stede, for nogle kan indebære ønske om ændring af kroppens udseende eller funktion gennem medicinsk, kirurgisk eller anden behandling og måder at udtrykke sit køn på, herunder påklædning, tale og manerer. Kønsrolle Den almene forventning om, hvordan en pige/kvinde og en dreng/mand skal opføre sig og se ud for at være rigtige piger/kvinder og drenge/mænd. De fleste personers kønsrolle svarer til disse forventninger. Transkønnede afviger i større eller mindre grad fra forventningerne. Kønssocialisering Begrebet anvendes som betegnelse for den proces, hvorigennem den enkelte tilegner sig, udformer og udtrykker sit køn. Processen foregår i mange forskellige sammenhænge i familien, i skolen, i fritiden, gennem medier, sociale netværk og på arbejdspladserne. Socialt køn kønsopfattelse Det sociale køn er defineret af, hvad der kulturelt og traditionelt betragtes som mandligt og kvindeligt og kommer til udtryk gennem måden at vise sit køn på f.eks. ved valg af tøj, frisure,

7 Side 7 af 12. makeup, bevægelser, aktiviteter m.v. Kønnet er i mange sammenhænge grundlæggende for den sociale struktur i samfundet herunder sociale og retslige pligter og rettigheder. Kønnet har også betydning i måden personer omgår og opfatter hinanden på og danner relationer til hinanden venner/veninder, kærester og parforhold arbejdskolleger mv. Disse forhold er i en vis udstrækning bestemt af og forskellige i forskellige lande med forskellige kulturelle og juridiske forhold. Kønsopfattelsen er derfor stærkt knyttet til samfundets forventninger og ikke kun til biologisk forhold. Queer [17] Begrebet queer bruges om personer, der modsætter sig cisheteronormativiteten [18], og som ikke anerkender, at der kun er to køn, at heteroseksualitet er det normale, eller at kønsidentitet kun kan være mandlig eller kvindelig. Der er imidlertid intet i queerteorierne, der underbygger, at der er flere end to køn/at kønnet er mangfoldigt. Hver gang, det påstås, viser det sig, at der er tale om kønsafvigelse og/eller kønsidentiteten. De begår dermed den fejl, at de definerer en kønsafvigelse og/eller kønsidentiteten som et selvstændigt køn. Juridiske definitioner Uanset hvordan, der forholdes til begrebet køn videnskabeligt, filosofisk eller holdningsmæssigt vil det altid være muligt for et folketingsflertal at lave lovgivning, der indeholder politisk betingede definitioner, som måske, måske ikke kan underbygges nærmere. Ændring af stillingsbetegnelser er et sådant tilfælde. Rent lovgivningsmæssigt blev f.eks. stillingsbetegnelserne, lærerinde, danserinde, skuespillerinde ændret til lærer, danser, skuespiller. Det var ikke for at ændre på kønsopfattelsen, men som led i ligestilling af mænd og kvinder, idet det var blevet politisk ukorrekt med kønsbestemte stillingsbetegnelser. Stillingsbetegnelsen sygeplejerske forblev dog uændret, hvilket nok skyldes, at betegnelsen sygeplejer allerede var i brug til en stilling af kortere og mindre omfattende uddannelse, men havde så til følge, at en hidtil entydig kvindelig stillingsbetegnelse fremover også skulle bruges af mænd. Samtidig indførtes, at der ikke måtte annonceres efter eller foretrækkes personer af bestemte køn. Herunder indførtes betegnelsen M/K som tilføjelse i de tilfælde, hvor stillingsbetegnelsen ikke i sig selv var helt kønsneutral. Definerer kønsafvigelse som et selvstændigt køn Gennemgangen af de forskellige aspekter af "køn" understøtter ikke påstandene om, at der er mere end to køn/at kønnet er mangfoldigt tværtimod. Det er også gennemgående, at påstandene derom ikke er videnskabeligt underbygget. Transkønnethed er som et eksempel således et selvstændigt køn, men en kønsidentitet. Inden for både hankønnet og hunkønnet findes der afvigelser fysiske såvel som ikke-fysiske. Hos nogle kan det være vanskeligt entydigt at fastlægge kønnet. Hos andre svarer deres indre kønsidentitet ikke med det ved fødslen tildelte køn. Ingen af disse afvigelser giver imidlertid grundlag for at påstå, at det drejer sig om selvstændige køn/at der er mere end to køn. De, der fremkommer med påstanden om flere end to køn/at kønnet er mangfoldigt, begår den fejl, at de definerer en kønsafvigelse som et selvstændigt køn. I videnskabeligt funderede rapporter og undersøgelser konstateres det derimod klart, at der kun findes to køn.

8 Side 8 af 12. Engelske betegnelser De engelske ord/begreber ord transsexual, transvestite og transgender har i denne sammenhæng ikke direkte betydning til, om der kun findes to køn, eller om der findes flere/om kønnet er mangfoldigt, men for at forstå betydningen af de engelske ord transsexual, transvestite og transgender og deres danske oversættelse til transseksuel, transvestit, transkønnet person, transperson og transkønnet og dermed bruge dem rigtigt kan det være gavnligt at have kendskab til i hvilken sammenhæng, de blev skabt. Da jeg tidligere har skrevet en selvstændig artikel derom, vil jeg ikke komme nærmere ind på disse forhold, men henvise interesserede til artiklen [19]. Afslutning - konklusion Folketinget kan imidlertid lave love, der giver rettigheder eller begrænsninger for alle eller for bestemte grupper af personer. Det vil derfor også være muligt for Folketinget at tilrettelægge lovgivningen som om, der er flere end to køn/at kønnet er mangfoldigt. Afslutningsvis vil jeg fremføre, at alt taler for, at der kun er to køn, og at det ikke er sandsynligt, at lovgivningen bliver tilrettelagt som om, at der er flere end to køn/at kønnet er mangfoldigt, eller at den enkelte får ubegrænset ret til selv at definere sit køn. Jeg stillede tidligere spørgsmålet: Men kan det være rigtigt, at der er flere end to køn/at kønnet er mangfoldigt? Svaret må entydigt besvares således: Nej, der findes ikke flere end to køn, og kønnet er ikke mangfoldigt. Der findes kun to køn. En person af det ene eller det andet køn kan imidlertid i større eller mindre grad, fysisk eller ikke-fysik have en kønsafvigelse i forhold til det ved fødslen tildelte køn, men det gør ikke, at pågældende har et selvstændigt tredje, fjerde eller femte køn! Der findes kun to køn! Noter og henvisninger 1) En lovs tilblivelse. Af Tina Thranesen den 4. december ) Hvad betyder ordet "køn"? Den Danske Ordbog udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab DSL 3) Ord med "køn" Ord med "køn" Binære kønssystem Betydning Binær betyder "dobbelt", "to dele". Det binære kønssystem henviser til, at der kun er to køn manden/hankøn og kvinden/hunkøn.

9 Side 9 af 12. Biologisk køn Det modsatte køn Det tredje køn Kulturelle køn Kønnet sidder ikke mellem benene Kønnet sidder mellem ørerne Kønsdrift Kønsforskning Kønsforståelse Kønshierarki Kønsidentitet Kønsidentitetsforstyrrelse Kønskategori Kønskorrektion Kønskriterier Kønskromosomer Kønskultur Det køn dreng eller pige - en nyfødt bliver tildelt ved fødslen. Tildelingen af kønnet baseres på kroppens indre og ydre kønstegn. For de flestes vedkommende svarer det tildelte køn - også senere i livet - til det køn pågældende i sit indre føler sig som. Det modsatte af det køn, som blev tildelt ved fødslen. Kønsbetegnelse for en transkønnet ud fra den betragtning, at transkønnethed udgør et selvstændigt køn. Måden, kønnet er blevet opfattet på, har gennem tiderne været meget påvirket af kulturelle forhold herunder også religiøse. Kønsopfattelsen er også i dag stærkt knyttet til samfundets forventninger til, hvordan mænd/drenge og kvinder/piger bør opføre sig. Populær måde at udtrykke, at kønsidentiteten ikke skabes af kønsorganerne, men dannes i hjernen. Populær måde at udtrykke, at kønsidentiteten dannes i hjernen og dermed ikke behøver at være i overensstemmelse med personens kønsorganer. Det naturlige behov for seksuel stimulation og tilfredsstillelse. Videnskabelig (eventuel tværvidenskabelig) forskning vedr. kønnets betydning. Forståelse for kønnenes egenskaber, ligheder og forskelle biologisk, kulturelt og historisk set. Gammeltestamentlig opfattelse af, at manden er kvinden overlegen. Den enkelte persons dybtfølte indre og individuelle oplevelse af: sit køn, hvilket måske, måske ikke svarer til det ved fødslen tildelte køn, og sin krop hvilket, hvis muligheden er til stede, kan indebære ændringer af kroppens udseende eller funktion gennem medicinsk, kirurgisk eller anden behandling og måder at udtrykke sit køn på herunder påklædning, tale og manerer. Uoverensstemmelse mellem en persons tildelte køn, og det køn pågældende i sit indre føler sig som. Ordet tilstræbes af forskellige erstattet med kønsmistrivsel. Opdelingen af kønnene i hankøn og hunkøn. Ændring af en person køn ved hjælp af behandling med kønshormoner og kirurgi. Situationer, hvor en persons køn mand/kvinde lægges til grund for en afgørelse, beslutning el. lign. Kromosomer3 er de "beholdere", som gemmer på vores gener og vores DNA. Et "normalt" menneske har 46 kromosomer delt op i 23 par med numrene 1 til 23. De vigtigste har de laveste numre. Et foster uden f.eks. kromosom nr. 1 kan ikke overleve. Det 23. par er kønskromosomerne, hvor kvinder har og mænd Y. Den kulturelle opfattelse af kønnene og disses forskelligheder en pige-/kvindeverden og en drenge- /mandeverden med forskellige regler, normer og værdier.

10 Side 10 af 12. Kønsmistrivsel Uoverensstemmelse mellem en persons tildelte køn, og det køn pågældende i sit indre føler sig som. Ordet tilstræbes af forskellige erstattet med kønsidentitetsforstyrrelse. Kønsmønster Synlige tegn i adfærd, udseende, talemåde, uddannelse mm., som typisk tillægges henholdsvis kvinder/hunkøn og mænd/hankøn. Kønsopfattelse Opfattelsen af personers køn typisk ud fra kulturel opfattelse af kønnene og disses forskelligheder en pige- /kvindeverden og en drenge-/mandeverden med forskellige regler, normer og værdier. Kønsorganer Kønsorganer eller kønsdele (fra det latinske genitalia - fordansket til genitalier) er de organer som benyttes til forplantning blandt mennesker og dyr. Kvindens kønsorganer Klitoris - lille knop med forhud, meget følsom, bruges til seksuel stimulering. Kønslæbe - ydre og indre organ omkransende indgangen til skeden og urinrøret. Livmoder - organ til at beskytte og nære æg, samt senere fosteret. Ovarium - modning af æg og hormonproduktion, opbevaring af umodne æg. Skede organ, hvor penis indføres og det nyfødte barns udgang ved fødslen. Æggeleder - fører æg fra ovarie til livmoder. Mandens kønsorganer Penis/Tissemand - ydre organ til indføring i skeden, bruges også som urinvej. Testikel organ, hvor sædcelleproduktionen foregår. Prostata organ, der danner en del af sædvæsken. Kønssprog Forskelle i mænds og kvinders sprogbrug. Kønsrolle Den almene opfattelse af, hvordan en pige/kvinde og en dreng/mand skal opføre sig og se ud for at være rigtige piger/kvinder og drenge/mænd. Kønssocialisering3 Kønssocialisering fokuserer på det kønnede aspekt af socialisering. Altså den proces, hvor det enkelte menneske former og formes af sit køn. Processen begynder ved livets start og foregår i alle livets scenarier fra familien til børnehaven, i skolen, på arbejdsmarkedet og i medier. Kønsspecifik Særegen for et køn. Kønssygdom Infektionssygdom som overføres ved seksuelt samvær som f.eks. gonore, klamydia og syfilis. Socialt køn Det sociale køn er defineret af, hvad der kulturelt og traditionelt betragtes som mandligt og kvindeligt og kommer til udtryk gennem måden at vise sit køn på f.eks. ved valg af tøj, frisure, makeup, bevægelser, aktiviteter m.v. Sociokulturelt køn Kønnets værdier og kompetencer set i et socialt og kulturelt perspektiv. 4) Kønsbetegnelse og kønsmarkering Betegnelse (til- og omtale) Hankøn Hunkøn Kønsneutral Transkønnet D (Dreng) Det tredje køn Fru. Frøken (Frk.)

11 Side 11 af 12. Han Hr. Hun K (Kvinde) Kvinde M (Mand) Mand Mandekvinde M/K (Mand/kvinde) P (Pige) Person(en) Shemale Transkvinde Transkønnet Transmand (Uspecificeret kun i pas) 5) Kønskaraktererne Den Store Danske Gyldendals åbne encyklopædi 6) Det, der kendetegner kønnet, kan også udtrykkes på denne måde "Race" og "Køn" som sociale kategorier Uddrag af Ole Poulsens filosofiopgave fra 2005 om "Undertrykkelse og lighed i den liberale og den radikale filosofi". 7) Adrenogenitalt syndrom - AGS Medfødt arvelig lidelse, som skyldes en genetisk fejl i produktionen af hormoner fra binyrebarken. Der fremkommer en overproduktion af mandlige kønshormoner (androgener) samtidig med en mangel på binyrebarkhormon (kortisol). For drenge betyder det en tidlig forstørrelse af penis og øget kropsbehåring, mens det for piger medfører forandringer i kønsdele, sommetider i en grad, hvor den nyfødte pige ligner en dreng. 8) Androgen insensitivity syndrome - AIS På dansk: Androgent insensitivitetssyndrom. Forkortes AIS. En anden betegnelse for Morris syndrom. Personer med ASI er kvinder med mandlige arveanlæg. De udvikler kvindelige kønsorganer og bryster samt kvindelig kropsformer. De mangler livmoder, æggestokke og æggeleder, får ingen eller sparsom kønsbehåring. Der dannes testikler, som bliver liggende i bughulen. Syndromet har fået navn efter den amerikanske læge J. M. Morris, der i 1953 afgrænsede syndromet. 9) Hermafrodit En person født med kønsorganer, der er misdannede eller ikke entydigt mandlige eller kvindelige. 10) Interkøn Dansk betegnelse for det engelske intersex. Nyere betegnelse for tvekønnet og hermafrodit. 11) Kleinfelters syndrom Tvekønnethed. Dreng født med Y kromosom. Kroppens celler består normalt af 46 kromosomer, heraf er de to kønskromosomer, dvs. de bestemmer kønnet. Hos drenge er kønskromosomerne Y og hos piger. Af ukendte og ikke arvelige årsager kan der opstå fejl ved celledelingen under eller lige efter befrugtningen, så cellerne får et ekstra. Derved opstår tilstanden Y, eller Klinefelters syndrom.

12 Side 12 af ) Morris syndrom Morris syndrom omtales også som androgyn, androgent insensitivitetssyndrom (AIS) og intersex. Morris syndrom er kendetegnet ved en tilstand med mandlige arveanlæg, men kvindelige fremtrædelsesformer. Dvs. personer med syndromet er kvinder, både psykosocialt og med hensyn til udseende, på trods af de mandlige arveanlæg. De får de ydre kvindelige kønsorganer og udvikler kvindelige bryster og kropsformer. De vil mangle de indre kvindelige kønsorganer: livmoder, æggestokke og æggeleder. De får ingen eller kun sparsom kønsbehåring. Der dannes testikler, men de bliver liggende i bughulen. Syndromet forekommer i en fuldstændig form og i forskellige ufuldstændige grader. 13) Triple- syndrom -afvigelse i kønskromosomtallet. Kvinder med et -kromosom for meget. Har normal kønsudvikling, men er lidt senere udviklet end gennemsnittet, og har derfor mere behov for omsorg og stimulering. Fysisk udvikles de normalt og altså i stand til at få børn som andre kvinder. 14) Tvekønnet Intersex på dansk interkønnet - også tidligere omtalt som hermafrodit. 15) Kønsidentitet. Artikel af Tina Thranesen af 21. april ) Skizofreni Personer, der lider af skizofreni, vil opleve en række symptomer. Men det er meget forskelligt fra person til person, hvor dominerende skizofreni-symptomerne er, og hvor hårdt den enkelte er ramt. Hallucinationer og vrangforestillinger vil dog ofte indgå i symptombilledet, men også social tilbagetrækning og inaktivitet er almindeligt. Vrangforestillinger Forestillinger om, at kroppen eller kropsfunktioner har undergået en ændring, er også relativt almindelige. Der kan være tale om forestillinger om, at udseendet er ændret, om at være blevet ramt af en sygdom eller om, at dele af kroppen er forkert proportionerede, ikke fungerer som de skal eller ligefrem mangler. Der kan være forestillinger om, at organer har byttet plads, om at farlige stoffer, dyr eller andre uønskede elementer er trængt ind i kroppen. Beslægtet med dette er forestillinger om imaginær graviditet. Vrangforestillinger af seksuel karakter kan også optræde. Det kan være forestillinger om en indbildt seksuel relation eller seksuelt misbrug. 17) Queer Leksikon for det 21. århundrede 18) Cisheteronormativitet Den udbredte antagelse om, at mennesker enten er mand eller kvinde og seksuelt er tiltrukket af det modsatte køn, og som derved marginaliserer personer, der ikke er ciskønnede eller heteroseksuelle. 19) Engelske betegnelser. Artikel af Tina Thranesen af 11. april Oversættelse og betydning af de engelske ord transsexual, transvestite og transgender

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår. Juni 2009. Leyla Gransell og Henning Hansen

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår. Juni 2009. Leyla Gransell og Henning Hansen Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Juni 29 Leyla Gransell og Henning Hansen Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår 8 CASA, Juni 29 ISBN

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt UDKAST HØRING Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

Prostitution på massageklinik. risici og fastholdende faktorer

Prostitution på massageklinik. risici og fastholdende faktorer Prostitution på massageklinik risici og fastholdende faktorer Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde

Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde PS09EBACH Bachelorgruppe:45 Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde Bachelorrapport 2013 Emne: Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde Vejleder: Susanne Minds Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Christoffer Friis

Læs mere

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER

Læs mere

Social arv i voldsramte familier

Social arv i voldsramte familier A R B E J D S P A P I R Social arv i voldsramte familier Else Christensen Arbejdspapir 15 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk 1 Bidrag

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Mand eller mus? Etiske aspekter ved kimæreforskningen REDEGØRELSE

Mand eller mus? Etiske aspekter ved kimæreforskningen REDEGØRELSE Mand eller mus? Etiske aspekter ved kimæreforskningen REDEGØRELSE Det Etiske Råd og Det Dyreetiske Råd 2007 Mand eller mus? Etiske aspekter ved kimæreforskningen ISBN: 978-87-91112-67-6 Udgivet af: Det

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til Pippiprinser og Piratprinsesser Udgivet marts

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Mads Lodahl, N Zahles Lærerseminarium, Tøsedrenge og drengepiger, 2009, side 1 af 28

Indholdsfortegnelse. Mads Lodahl, N Zahles Lærerseminarium, Tøsedrenge og drengepiger, 2009, side 1 af 28 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og begrundelse for valg af emne: - unge mænd er imod homoseksuelle 2. Problemformulering 3. Metode 3.1 Opgavens disposition 3.2 Empiri 3.3 Begrebsafklaring 4. Videnskabsteoretiske

Læs mere

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark 3 Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser

Læs mere

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK G A R BI SCHMIDT / V IBEK E JA KOBSEN K Ø B E N H AV N 2 0 0 4 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 4 : 0 9 F O RO R D Der findes familier

Læs mere

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min Indhold 1 Abstract... 3 2 Indledning... 4 2.1 Problemfelt... 4 2.2 Problemformulering... 6 2.3 Uddybning af problemformulering... 6 2.4 Afgrænsninger... 6 3 Rapportens fremgangsmåde og opbygning... 8 3.1

Læs mere

Der er forskellige forhold, der tilsammen

Der er forskellige forhold, der tilsammen Hvorfor er der så kvindelige ledere i centraladministrationen Helle Bach og Peter Sidelmann Hvorfor bliver kvinder ikke ledere i samme omfang som mænd? Skyldes det, at de har de forkerte job de forkerte

Læs mere

Rapport udarbejdet for Mødrehjælpen. af Gitte Duus

Rapport udarbejdet for Mødrehjælpen. af Gitte Duus I gang med uddannelse eller arbejde som ung mor Rapport udarbejdet for Mødrehjælpen af Gitte Duus 2007 Rapporten er udarbejdet i forbindelse med et 3-årigt projekt finansieret af Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Flere end to slags børn

Flere end to slags børn Flere end to slags børn - en rapport om køn og ligestilling i børnehaven Af Jesper Olesen Kenneth Aggerholm & Jette Kofoed Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark KRIMINALITETSUNDERSØGELSE Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark Den ungdom! Om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

Læs mere

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Bacheloropgave Sociologisk Institut, Københavns Universitet Af Lea Vedel Drews Vejleder: Yvonne Due Billing Antal tegn: 93.984 Antal tegn i fodnoter: 4.222

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås?

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Overgreb på børn Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Unges egne udsagn Resultater fra en landsdækkende undersøgelse blandt 6.000 elever i 9. klasse Karin Helweg-Larsen & Helmer Bøving Larsen 2006

Læs mere

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger af Anders Holm Torben Pilegaard Jensen Angelo Andersen AKF Forlaget Juni 2000 1 2 Forord Denne rapport er den anden og sidste rapport, som AKF har udarbejdet

Læs mere

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL INDHOLD Individ og fællesskab At blive den, man er

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER ILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL,

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER ILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, Research APS oktober 2011 Als Research APS oktober 2011 UNG I 2011 NYDANSKE UNGES NG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER RIHED OG GRÆNSER ILAG

Læs mere

SOCIALE FLYGTNINGE I EGET LAND ET INDBLIK I LIVET HOS LUKKEDE NOMADEFAMILIER I DANMARK

SOCIALE FLYGTNINGE I EGET LAND ET INDBLIK I LIVET HOS LUKKEDE NOMADEFAMILIER I DANMARK SOCIALE FLYGTNINGE I EGET LAND ET INDBLIK I LIVET HOS LUKKEDE NOMADEFAMILIER I DANMARK 1 2 Sociale flygtninge i eget land Et indblik i livet hos lukkede nomadefamilier i Danmark Udgivet af Huset Zornig

Læs mere