Er der flere end to køn?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er der flere end to køn? http://www.thranesen.dk/artikler/tt-flere-end-to-koen.pdf"

Transkript

1 Er der flere end to køn? Tina Thranesen Vidensbanken om kønsidentitet 28. maj Det påstås af nogle, at der er flere end to køn, at kønnet er mangfoldigt, og nogle ønsker, at hver enkelt selv skal have ret til at definere sit køn. Men kan det være rigtigt, at der findes flere end to køn? Der er i hvert fald nogle, som påstår det. Der er jo nyfødte, hvor det på grund af kønsorganernes udseende ikke er muligt uden større undersøgelser at afgøre, om det er en pige eller en dreng. Der er også personer, der fra den tidlige barndom føler, at de er det modsatte køn i forhold til det, de fik tildelt ved fødslen på trods af, at deres kønsorganer er entydigt kvindelige eller mandlige. Vil det derfor ikke være nærliggende og rimeligt at antage og acceptere, at der findes flere end et køn? At der er mennesker, som hverken tilhører det kvindelige eller det mandlige køn, men et tredje køn, fjerde eller femte køn? Hvis det lægges til grund, at der findes flere end to køn/at kønnet er mangfoldigt, vil det så også være nærliggende og rimeligt at give den enkelte ret til selv at definere sit køn? Indhold Indhold... 1 Spørgsmål og konsekvens... 2 Hvem og hvorfor... 2 Hvad betyder ordet "køn"?... 3 Ord med "køn"... 3 Kønsbetegnelse og kønsmarkering... 3 Er det en dreng eller en pige?... 4 Kønnet og formering et barn bliver til... 4 Graviditet... 4 Kan en mand blive gravid?... 4 Kan en kvinde gøre en kvinde gravid?... 4 Hvad kendetegner kønnet? Kønskaraktererne... 5 Det, der kendetegner kønnet, kan også udtrykkes på denne måde... 5 Kønsafvigelser... 5 Fysiske kønsafvigelser... 5 Ikke fysiske kønsafvigelser... 5 Identitet... 6 Kønsidentitet... 6 Kønsrolle... 6 Kønssocialisering... 6 Socialt køn kønsopfattelse... 6 Queer... 7 Juridiske definitioner... 7 Definerer kønsafvigelse som et selvstændigt køn... 7 Engelske betegnelser... 8 Afslutning - konklusion... 8 Noter og henvisninger... 8

2 Side 2 af 12. Spørgsmål og konsekvens Hvad kan eller vil der i øvrigt ske ved, at acceptere påstandene om, at der er flere køn/at kønnet er mangfoldigt og indrette lovgivningen efter det og sådan, at hver enkelt har ret til selv at definere sit køn? Det må nødvendigvis rejse i hvert fald følgende spørgsmål: 1. Kan/vil befolkningen henholdsvis politikerne acceptere påstanden om, at der findes flere end to køn/at der kønnet er mangfoldigt? 2. Kan/vil befolkningen henholdsvis politikerne acceptere ønsket om, at den enkelte selv må definere sit køn? 3. Hvad vil der ske/hvilke følgevirkninger vil det få, hvis lovgivning ændres, så den svarer til påstanden om, at der findes flere end to køn/at der kønnet er mangfoldigt? 4. Hvad vil der ske/hvilke følgevirkninger vil det få, hvis lovgivning ændres, så den svarer til ønsket om, at den enkelte selv må definere sit køn? Det er ikke muligt entydigt at besvare spørgsmålene, hvorfor jeg overlader det til hver enkelt at filosofere derover og besvare for sig selv. Derimod er det muligt at beskrive de lovændringer, som Folketinget vil være nødsaget til at lave og de ændringer af bekendtgørelser, cirkulære og vejledninger, ministerier, styrelser og offentlige såvel som private institutioner og arbejdspladser vil være nødsaget til at lave. Vedrørende processen frem til, at en eventuel vedtagelse i Folketinget henviser jeg til artiklen: En lovs tilblivelse [1]. Jeg vil ikke detaljeret lave en opremsning af alle de lovgivningsmæssige og administrative ændringer, det vil medføre, men nøjes med at bemærke, at det vil være et meget, meget omfattende projekt. Lad mig blot som eksempler nævne, at det vil kræve ændring af personregistrering CPR, folkeregistrering, ægteskabsforhold, registreret partnerskab, arveforhold, sundhedsforhold, straffelov, skattelove, ligestillingslovgivning og forbud mod forskelsbehandling, pensionsforhold og arbejdsmarkedslovgivning og så er opremsningen ikke fuldstændig. Hvis ønsket om, at den enkelte skal have ret til selv at definere sit køn, skal imødekommes, må følgen nødvendigvis blive, at de også skal have ret til at omdefinere deres køn. Spørgsmålet er derfor, om der skal/kan laves en lovgivning, der er total kønsneutral, således at kønnet ingen betydning har rent lovgivningsmæssigt og samværsmæssigt i samfundet som helhed. Hvis ikke, så melder spørgsmålet sig, om der skal være begrænsninger for hvor mange gange, en person må omdefinere sit køn, eller om der skal være en tidsmæssig periode mellem hver enkelt omdefinering en karensperiode. Hvem og hvorfor Når enkelte transkønnede betegner sig som "det tredje køn" eller "kvindemand", må det primært tages som udtryk for, at de ikke entydigt kan identificere sig som mand eller som kvinde. Det kan derfor også være nærliggende at bruge sådanne betegnelser om deres køn og påstå, at der findes flere end to køn, idet det kan give dem en kønsidentitet. Påstanden om, at kønnet er mangfoldigt fremføres fortrinsvis af queerpersoner. Gennem påklædning og kropslige udtryksformer signaliserer queerpersoner ofte en ikke-kønslig eller blandet kønslig fremtoning, og der er generelt en afstandstagen til de fleste almindeligt anerkendte kønsnormer og kønslige adfærdsmønstre. Med sådanne holdninger er det derfor også nærliggende at påstå, at kønnet er mangfoldigt. Debattører er en særlig gruppe, som bruger påstanden om flere end to køn, og at kønnet er mangfoldigt.

3 Side 3 af 12. Betegnelsen "debattør" er måske ikke helt retvisende, men jeg har valgt at bruge den, da disse personer primært har gjort sig og deres holdning kendte gennem artikler og bøger, og afledt deraf formået at blive så kendte, at de er blevet interviewet til de trykte medier og elektroniske medier. Generelt bruger de deres påstande, om at der er flere end to køn, og at kønnet er mangfoldigt som begreber for at modsige andres udlægninger omkring køn og kønslig adfærd. Generelt har de ikke foretaget selvstændig forskning, og deres artikler og bøger er primært udtryk for analyserende holdninger til andres værker. Når påstandene fra de nævnte tre grupper enkelte transkønnede, queerpersoner og nogle debattører ses nærmere efter, viser det sig, at deres forklaringer og begrundelser ikke underbrygger deres påstand, men primært må betegnes som beskrivelser på afvigelser fra det mandlige eller kvindelige køn. Men kan det være rigtigt, at der er flere end to køn/at kønnet er mangfoldigt? For at svare på spørgsmålet, er det nødvendigt at se nærmere på, hvad køn egentlig er. Hvad betyder ordet "køn"? Den Danske Ordbog [2] Køn: Hver af de to grupper som mennesker, dyr og planter deles i ud fra deres forplantningsorganer. Latinsk Latinsk til dansk 1. Genus: køn, genre. (Genre kan have betydningen "slægt"). 2. Sexus: køn. Dansk til latinsk Køn: sexus, genus. Ord med "køn" Ordet "køn" indgår i mange sammenhænge i forbindelse med beskrivelse af kønnet. Nogle ord har en umiddelbar og tydelig betydning, andre ikke. Som note er anført et udvalg af sådanne ord.[3] I noten er ordene med "køn" suppleret med en forklaring af deres betydning. Der er imidlertid ikke nogen af dem, som har en karakter, der kan underbygge påstanden om, at der er flere end to køn, eller at kønnet er mangfoldigt. Kønsbetegnelse og kønsmarkering Det enkelte menneske til- og omtales og kønnene omtales på skrift og i tale med flere forskellige ord, begreber og forkortelser. Nogle af dem anvendes entydigt om det ene eller det andet køn, nogle er kønsneutrale og så er der (i denne sammenhæng) nogle, som direkte er relaterede til transkønnede. De fleste er umiddelbart forståelige og alment anvendte. Som note er anført en række ord, begreber og forkortelser i en tabel, hvor det ved afkrydsning er markeret, om de er kønsbestemte, kønsneutrale, anvendes om transkønnede eller om af disse grupper. [4] Der er imidlertid ikke nogen af dem, som har en karakter, der kan underbygge påstanden om, at der er flere end to køn, eller at kønnet er mangfoldigt.

4 Side 4 af 12. Er det en dreng eller en pige? Det traditionelle spørgsmål om et nyfødt barn er gerne: Hvad køn har den lille nye? Er det en dreng eller en pige? Spørgsmålet synes enkelt, og er i de fleste tilfælde også enkelt, og svaret lyder gerne: Det er en pige. Eller: Det er en dreng. Spørgsmålet besvares gerne på grundlag, om den nyfødte har en tissemand eller en skedeåbning. Enkelt og ligetil. Eller er det så enkelt og ligetil? Kønnet og formering et barn bliver til En mand (hankøn) og en kvinde (hunkøn) har samleje, hvorunder manden får sædafgang. Sædcellerne får forbindelse med kvindens æg, der befrugtes, og begyndelsen til et barn er skabt. Det befrugtede æg bliver til et foster og vokser i kvindens livmoder i ca. ni måneder, hvorefter fødslen sker et nyt barn er født. Fødslen af et barn er altså betinget af en mand og en kvinde af sæd og æg. Andre muligheder findes ikke. Der findes ikke mennesker, som både er i stand til at befrugte og blive befrugtet. Det må derfor konstateres, at både manden (hankøn) og kvinden (hunkøn) er nødvendige, for at et barn kan blive til altså to køn. Da denne artikel alene vedrører mennesker, ses der bort fra, at enkelte "laverestående" individer har evnen til at ændre deres køn eller er hermafroditter, idet disse forhold ikke er til stede hos mennesker. Ligeledes ses der bort fra, hvad lægevidenskaben ved forskellige former for indgreb og manipulationer er og/eller fremover kan tænkes at blive i stand til i relation til menneskers mulighed for formering. Graviditet Kan en mand blive gravid? Der er ikke noget usædvanligt i, at en kvinde bliver gravid. Der er heller ikke noget usædvanligt i, at en mand gør en kvinde gravid. Sådan har det været i årtusinder og betragtes som ganske naturligt. Imidlertid må det konstateres at med ændret lovgivning i forskellige lande, er det i dag muligt for en kvinde at få tilladelse til at skifte køn uden operative indgreb, men alene efter i en periode at have været i behandling med det mandlige kønshormon, testosteron. Hvis pågældende, der nu juridisk er en mand, stopper med kønshormonbehandlingen, er det muligt for manden at blive gravid evt. ved kunstig insemination. Kan en kvinde gøre en kvinde gravid? Dertil må der juridisk set også svares: Ja. Hvis en biologisk født mand får tilladelse til et kønsskifte med eller uden operative indgreb, og inden kønsskiftet har fået deponeret sæd, så vil denne sæd ved insemination kunne gøre en kvinde gravid. Derved vil en juridisk kvinde reelt være far til barnet og dermed må det også siges, at en kvinde kan gøre en anden kvinde gravid. Dermed vil det også være muligt for to personer, der biologisk er født som henholdsvis mand og kvinde, og hvor begge efterfølgende får tilladelse til kønsskifte, således at manden bliver kvinde og kvinden bliver mand, at føde et barn, hvor den juridiske kvinde er far til barnet og den juridiske mand er mor til barnet. Det gør imidlertid ikke, at der er grundlag for at påstå, at der er flere end to køn. Det kan konstateres, at kønnet juridisk set kan ændres, og at rollen som "mor" og som "far" har fået

5 Side 5 af 12. et videre perspektiv. Der er imidlertid intet belæg for at betegne nogle af de skitserede personer som værende et selvstændigt tredje, fjerde eller femte køn. Der er fortsat tale om henholdsvis en mand og en kvinde altså to køn. Hvad kendetegner kønnet? Kønskaraktererne [5] Kønnet kendetegnes på grundlag af kønskaraktererne, det vil sige de legemlige og psykologiske egenskaber, som beskrives på fem niveauer: 1. det genetiske køn, dvs. den for kønnet karakteristiske kromosombestykning, 2. det gonadiske køn, dvs. typen af de primære kønskirtler, gonader (ovarier eller testikler), som individet har udviklet, og som i meget sjældne tilfælde ikke svarer til det genetiske køn, 3. det genitale køn, dvs. typen af indre og ydre kønsorganer, hvis udformning bestemmes dels direkte af de kønsspecifikt udtrykte gener, dels indirekte af de hanlige (mandlige) eller hunlige (kvindelige) kønshormoner, der produceres af individets gonader, 4. det somatiske køn, dvs. de øvrige legemlige kendetegn ved kønnet, de såkaldt sekundære kønskarakterer, f.eks. behåring, fedtfordeling, muskelmasse, bækkenform, stemmeleje og brystkirteludvikling, der styres af typen af kønshormoner, der produceres af individets gonader, samt 5. det psykosociale køn, dvs. de for kønnet særlige adfærdsformer. Mens de fire førstnævnte kønskarakterer næsten altid er i indbyrdes overensstemmelse, er det femte - det psykosociale køn - mindre sammenhængende med de øvrige og mere påvirkeligt af kulturelle og andre prægninger. Det, der kendetegner kønnet, kan også udtrykkes på denne måde De to køn kan kendetegnes ved det ene køns manglende evne til at blive gravid. Ikke alle kvinder er i stand til at føde børn, men alle mænd mangler denne evne, så kvinder kan defineres som "ikke-mænd" altså repræsentanter for det køn, der kan have de egenskaber, som ingen mænd har. [6] Kønsafvigelser Det sker, at noget "går galt", så barnet ikke har et entydigt køn eller vokser op og i større eller mindre grad føler, at det ikke tilhører det køn, det blev tillagt ved fødslen. Fysiske kønsafvigelser Der findes en lang række kroniske lidelser og handicap, som medfører udtalt fysisk funktionsnedsættelse, som fortrinsvis er medfødte og hyppigt arvelige. Lidelserne og handicappene er større eller mindre, ydre og/eller indre afvigelser fra det "normale" sunde mandlige eller kvindelige køn. Af kroniske lidelser og handicap fysiske afvigelser kan nævnes: Adrenogenitalt syndrom AGS [7]. Androgen insensitivity syndrome AIS [8]. Hermafrodit [9]. Interkøn [10]. Kleinfelters syndrom [11]. Morris syndrom [12]. Triple- syndrom [13]. Tvekønnet [14]. Ikke fysiske kønsafvigelser Transkønnethed [15] spændende fra fetichistisk transvestisme over transvestisme til transseksualisme må antages at være en medfødt tilstand, der er stationær og vedvarende livet

6 Side 6 af 12. igennem. Fælles for transkønnede personer er, at deres kønsidentitet i større eller mindre grad ikke stemmer overens med det køn, de fik tillagt ved fødslen de føler sig i større eller mindre grad som det modsatte køn i forhold til det køn, de fik tillagt ved fødslen. Psykiske lidelser Der er forskellige psykiske lidelser, som f.eks. skizofreni [16], som kan medføre vrangforestillinger bl.a. at være det modsatte køn i forhold til det køn pågældende blev tildelt ved fødslen. Helbredes lidelsen, vil denne følelse også forsvinde. Identitet En persons identitet kendetegner eller afgrænser personen som forskellig fra andre og svarer på mange måder til begreberne "personlighed" og "karakter". Identiteten består af flere dele, som dels er selvstændige og dels overlapper hinanden. En del af identiteten opstår i samværet og kommunikationen med andre mennesker, en del er følge af personens egne bevidste valg, og en del er en følge af personens ubevidste eller kun delvist bevidste valg. I forlængelse heraf og som barnet i øvrigt udvikler sig og bliver ældre får personens evner og færdigheder samt tilhørsforhold til forskellige grupperinger og samfundslag betydning for identitetsdannelsen. Forældre er nok dem, der øver størst påvirkning på barnets identitetsdannelse - især i de tidlige barneår er forældrenes påvirkning meget stor. Identitetsdannelsen er en kontinuerlig proces, som starter fra den tidlige barndom, formes under puberteten og videreudvikles og ændres i voksenalderen. Kønsidentitet Kønsidentiteten er nok den væsentligste del af en persons samlede identitet. Kønsidentiteten kendetegnes ved den enkelte persons dybtfølte indre og individuelle oplevelse af sit køn, hvilket måske, måske ikke svarer til det ved fødslen tildelte køn, og sin krop hvilket, hvis muligheden er til stede, for nogle kan indebære ønske om ændring af kroppens udseende eller funktion gennem medicinsk, kirurgisk eller anden behandling og måder at udtrykke sit køn på, herunder påklædning, tale og manerer. Kønsrolle Den almene forventning om, hvordan en pige/kvinde og en dreng/mand skal opføre sig og se ud for at være rigtige piger/kvinder og drenge/mænd. De fleste personers kønsrolle svarer til disse forventninger. Transkønnede afviger i større eller mindre grad fra forventningerne. Kønssocialisering Begrebet anvendes som betegnelse for den proces, hvorigennem den enkelte tilegner sig, udformer og udtrykker sit køn. Processen foregår i mange forskellige sammenhænge i familien, i skolen, i fritiden, gennem medier, sociale netværk og på arbejdspladserne. Socialt køn kønsopfattelse Det sociale køn er defineret af, hvad der kulturelt og traditionelt betragtes som mandligt og kvindeligt og kommer til udtryk gennem måden at vise sit køn på f.eks. ved valg af tøj, frisure,

7 Side 7 af 12. makeup, bevægelser, aktiviteter m.v. Kønnet er i mange sammenhænge grundlæggende for den sociale struktur i samfundet herunder sociale og retslige pligter og rettigheder. Kønnet har også betydning i måden personer omgår og opfatter hinanden på og danner relationer til hinanden venner/veninder, kærester og parforhold arbejdskolleger mv. Disse forhold er i en vis udstrækning bestemt af og forskellige i forskellige lande med forskellige kulturelle og juridiske forhold. Kønsopfattelsen er derfor stærkt knyttet til samfundets forventninger og ikke kun til biologisk forhold. Queer [17] Begrebet queer bruges om personer, der modsætter sig cisheteronormativiteten [18], og som ikke anerkender, at der kun er to køn, at heteroseksualitet er det normale, eller at kønsidentitet kun kan være mandlig eller kvindelig. Der er imidlertid intet i queerteorierne, der underbygger, at der er flere end to køn/at kønnet er mangfoldigt. Hver gang, det påstås, viser det sig, at der er tale om kønsafvigelse og/eller kønsidentiteten. De begår dermed den fejl, at de definerer en kønsafvigelse og/eller kønsidentiteten som et selvstændigt køn. Juridiske definitioner Uanset hvordan, der forholdes til begrebet køn videnskabeligt, filosofisk eller holdningsmæssigt vil det altid være muligt for et folketingsflertal at lave lovgivning, der indeholder politisk betingede definitioner, som måske, måske ikke kan underbygges nærmere. Ændring af stillingsbetegnelser er et sådant tilfælde. Rent lovgivningsmæssigt blev f.eks. stillingsbetegnelserne, lærerinde, danserinde, skuespillerinde ændret til lærer, danser, skuespiller. Det var ikke for at ændre på kønsopfattelsen, men som led i ligestilling af mænd og kvinder, idet det var blevet politisk ukorrekt med kønsbestemte stillingsbetegnelser. Stillingsbetegnelsen sygeplejerske forblev dog uændret, hvilket nok skyldes, at betegnelsen sygeplejer allerede var i brug til en stilling af kortere og mindre omfattende uddannelse, men havde så til følge, at en hidtil entydig kvindelig stillingsbetegnelse fremover også skulle bruges af mænd. Samtidig indførtes, at der ikke måtte annonceres efter eller foretrækkes personer af bestemte køn. Herunder indførtes betegnelsen M/K som tilføjelse i de tilfælde, hvor stillingsbetegnelsen ikke i sig selv var helt kønsneutral. Definerer kønsafvigelse som et selvstændigt køn Gennemgangen af de forskellige aspekter af "køn" understøtter ikke påstandene om, at der er mere end to køn/at kønnet er mangfoldigt tværtimod. Det er også gennemgående, at påstandene derom ikke er videnskabeligt underbygget. Transkønnethed er som et eksempel således et selvstændigt køn, men en kønsidentitet. Inden for både hankønnet og hunkønnet findes der afvigelser fysiske såvel som ikke-fysiske. Hos nogle kan det være vanskeligt entydigt at fastlægge kønnet. Hos andre svarer deres indre kønsidentitet ikke med det ved fødslen tildelte køn. Ingen af disse afvigelser giver imidlertid grundlag for at påstå, at det drejer sig om selvstændige køn/at der er mere end to køn. De, der fremkommer med påstanden om flere end to køn/at kønnet er mangfoldigt, begår den fejl, at de definerer en kønsafvigelse som et selvstændigt køn. I videnskabeligt funderede rapporter og undersøgelser konstateres det derimod klart, at der kun findes to køn.

8 Side 8 af 12. Engelske betegnelser De engelske ord/begreber ord transsexual, transvestite og transgender har i denne sammenhæng ikke direkte betydning til, om der kun findes to køn, eller om der findes flere/om kønnet er mangfoldigt, men for at forstå betydningen af de engelske ord transsexual, transvestite og transgender og deres danske oversættelse til transseksuel, transvestit, transkønnet person, transperson og transkønnet og dermed bruge dem rigtigt kan det være gavnligt at have kendskab til i hvilken sammenhæng, de blev skabt. Da jeg tidligere har skrevet en selvstændig artikel derom, vil jeg ikke komme nærmere ind på disse forhold, men henvise interesserede til artiklen [19]. Afslutning - konklusion Folketinget kan imidlertid lave love, der giver rettigheder eller begrænsninger for alle eller for bestemte grupper af personer. Det vil derfor også være muligt for Folketinget at tilrettelægge lovgivningen som om, der er flere end to køn/at kønnet er mangfoldigt. Afslutningsvis vil jeg fremføre, at alt taler for, at der kun er to køn, og at det ikke er sandsynligt, at lovgivningen bliver tilrettelagt som om, at der er flere end to køn/at kønnet er mangfoldigt, eller at den enkelte får ubegrænset ret til selv at definere sit køn. Jeg stillede tidligere spørgsmålet: Men kan det være rigtigt, at der er flere end to køn/at kønnet er mangfoldigt? Svaret må entydigt besvares således: Nej, der findes ikke flere end to køn, og kønnet er ikke mangfoldigt. Der findes kun to køn. En person af det ene eller det andet køn kan imidlertid i større eller mindre grad, fysisk eller ikke-fysik have en kønsafvigelse i forhold til det ved fødslen tildelte køn, men det gør ikke, at pågældende har et selvstændigt tredje, fjerde eller femte køn! Der findes kun to køn! Noter og henvisninger 1) En lovs tilblivelse. Af Tina Thranesen den 4. december ) Hvad betyder ordet "køn"? Den Danske Ordbog udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab DSL 3) Ord med "køn" Ord med "køn" Binære kønssystem Betydning Binær betyder "dobbelt", "to dele". Det binære kønssystem henviser til, at der kun er to køn manden/hankøn og kvinden/hunkøn.

9 Side 9 af 12. Biologisk køn Det modsatte køn Det tredje køn Kulturelle køn Kønnet sidder ikke mellem benene Kønnet sidder mellem ørerne Kønsdrift Kønsforskning Kønsforståelse Kønshierarki Kønsidentitet Kønsidentitetsforstyrrelse Kønskategori Kønskorrektion Kønskriterier Kønskromosomer Kønskultur Det køn dreng eller pige - en nyfødt bliver tildelt ved fødslen. Tildelingen af kønnet baseres på kroppens indre og ydre kønstegn. For de flestes vedkommende svarer det tildelte køn - også senere i livet - til det køn pågældende i sit indre føler sig som. Det modsatte af det køn, som blev tildelt ved fødslen. Kønsbetegnelse for en transkønnet ud fra den betragtning, at transkønnethed udgør et selvstændigt køn. Måden, kønnet er blevet opfattet på, har gennem tiderne været meget påvirket af kulturelle forhold herunder også religiøse. Kønsopfattelsen er også i dag stærkt knyttet til samfundets forventninger til, hvordan mænd/drenge og kvinder/piger bør opføre sig. Populær måde at udtrykke, at kønsidentiteten ikke skabes af kønsorganerne, men dannes i hjernen. Populær måde at udtrykke, at kønsidentiteten dannes i hjernen og dermed ikke behøver at være i overensstemmelse med personens kønsorganer. Det naturlige behov for seksuel stimulation og tilfredsstillelse. Videnskabelig (eventuel tværvidenskabelig) forskning vedr. kønnets betydning. Forståelse for kønnenes egenskaber, ligheder og forskelle biologisk, kulturelt og historisk set. Gammeltestamentlig opfattelse af, at manden er kvinden overlegen. Den enkelte persons dybtfølte indre og individuelle oplevelse af: sit køn, hvilket måske, måske ikke svarer til det ved fødslen tildelte køn, og sin krop hvilket, hvis muligheden er til stede, kan indebære ændringer af kroppens udseende eller funktion gennem medicinsk, kirurgisk eller anden behandling og måder at udtrykke sit køn på herunder påklædning, tale og manerer. Uoverensstemmelse mellem en persons tildelte køn, og det køn pågældende i sit indre føler sig som. Ordet tilstræbes af forskellige erstattet med kønsmistrivsel. Opdelingen af kønnene i hankøn og hunkøn. Ændring af en person køn ved hjælp af behandling med kønshormoner og kirurgi. Situationer, hvor en persons køn mand/kvinde lægges til grund for en afgørelse, beslutning el. lign. Kromosomer3 er de "beholdere", som gemmer på vores gener og vores DNA. Et "normalt" menneske har 46 kromosomer delt op i 23 par med numrene 1 til 23. De vigtigste har de laveste numre. Et foster uden f.eks. kromosom nr. 1 kan ikke overleve. Det 23. par er kønskromosomerne, hvor kvinder har og mænd Y. Den kulturelle opfattelse af kønnene og disses forskelligheder en pige-/kvindeverden og en drenge- /mandeverden med forskellige regler, normer og værdier.

10 Side 10 af 12. Kønsmistrivsel Uoverensstemmelse mellem en persons tildelte køn, og det køn pågældende i sit indre føler sig som. Ordet tilstræbes af forskellige erstattet med kønsidentitetsforstyrrelse. Kønsmønster Synlige tegn i adfærd, udseende, talemåde, uddannelse mm., som typisk tillægges henholdsvis kvinder/hunkøn og mænd/hankøn. Kønsopfattelse Opfattelsen af personers køn typisk ud fra kulturel opfattelse af kønnene og disses forskelligheder en pige- /kvindeverden og en drenge-/mandeverden med forskellige regler, normer og værdier. Kønsorganer Kønsorganer eller kønsdele (fra det latinske genitalia - fordansket til genitalier) er de organer som benyttes til forplantning blandt mennesker og dyr. Kvindens kønsorganer Klitoris - lille knop med forhud, meget følsom, bruges til seksuel stimulering. Kønslæbe - ydre og indre organ omkransende indgangen til skeden og urinrøret. Livmoder - organ til at beskytte og nære æg, samt senere fosteret. Ovarium - modning af æg og hormonproduktion, opbevaring af umodne æg. Skede organ, hvor penis indføres og det nyfødte barns udgang ved fødslen. Æggeleder - fører æg fra ovarie til livmoder. Mandens kønsorganer Penis/Tissemand - ydre organ til indføring i skeden, bruges også som urinvej. Testikel organ, hvor sædcelleproduktionen foregår. Prostata organ, der danner en del af sædvæsken. Kønssprog Forskelle i mænds og kvinders sprogbrug. Kønsrolle Den almene opfattelse af, hvordan en pige/kvinde og en dreng/mand skal opføre sig og se ud for at være rigtige piger/kvinder og drenge/mænd. Kønssocialisering3 Kønssocialisering fokuserer på det kønnede aspekt af socialisering. Altså den proces, hvor det enkelte menneske former og formes af sit køn. Processen begynder ved livets start og foregår i alle livets scenarier fra familien til børnehaven, i skolen, på arbejdsmarkedet og i medier. Kønsspecifik Særegen for et køn. Kønssygdom Infektionssygdom som overføres ved seksuelt samvær som f.eks. gonore, klamydia og syfilis. Socialt køn Det sociale køn er defineret af, hvad der kulturelt og traditionelt betragtes som mandligt og kvindeligt og kommer til udtryk gennem måden at vise sit køn på f.eks. ved valg af tøj, frisure, makeup, bevægelser, aktiviteter m.v. Sociokulturelt køn Kønnets værdier og kompetencer set i et socialt og kulturelt perspektiv. 4) Kønsbetegnelse og kønsmarkering Betegnelse (til- og omtale) Hankøn Hunkøn Kønsneutral Transkønnet D (Dreng) Det tredje køn Fru. Frøken (Frk.)

11 Side 11 af 12. Han Hr. Hun K (Kvinde) Kvinde M (Mand) Mand Mandekvinde M/K (Mand/kvinde) P (Pige) Person(en) Shemale Transkvinde Transkønnet Transmand (Uspecificeret kun i pas) 5) Kønskaraktererne Den Store Danske Gyldendals åbne encyklopædi 6) Det, der kendetegner kønnet, kan også udtrykkes på denne måde "Race" og "Køn" som sociale kategorier Uddrag af Ole Poulsens filosofiopgave fra 2005 om "Undertrykkelse og lighed i den liberale og den radikale filosofi". 7) Adrenogenitalt syndrom - AGS Medfødt arvelig lidelse, som skyldes en genetisk fejl i produktionen af hormoner fra binyrebarken. Der fremkommer en overproduktion af mandlige kønshormoner (androgener) samtidig med en mangel på binyrebarkhormon (kortisol). For drenge betyder det en tidlig forstørrelse af penis og øget kropsbehåring, mens det for piger medfører forandringer i kønsdele, sommetider i en grad, hvor den nyfødte pige ligner en dreng. 8) Androgen insensitivity syndrome - AIS På dansk: Androgent insensitivitetssyndrom. Forkortes AIS. En anden betegnelse for Morris syndrom. Personer med ASI er kvinder med mandlige arveanlæg. De udvikler kvindelige kønsorganer og bryster samt kvindelig kropsformer. De mangler livmoder, æggestokke og æggeleder, får ingen eller sparsom kønsbehåring. Der dannes testikler, som bliver liggende i bughulen. Syndromet har fået navn efter den amerikanske læge J. M. Morris, der i 1953 afgrænsede syndromet. 9) Hermafrodit En person født med kønsorganer, der er misdannede eller ikke entydigt mandlige eller kvindelige. 10) Interkøn Dansk betegnelse for det engelske intersex. Nyere betegnelse for tvekønnet og hermafrodit. 11) Kleinfelters syndrom Tvekønnethed. Dreng født med Y kromosom. Kroppens celler består normalt af 46 kromosomer, heraf er de to kønskromosomer, dvs. de bestemmer kønnet. Hos drenge er kønskromosomerne Y og hos piger. Af ukendte og ikke arvelige årsager kan der opstå fejl ved celledelingen under eller lige efter befrugtningen, så cellerne får et ekstra. Derved opstår tilstanden Y, eller Klinefelters syndrom.

12 Side 12 af ) Morris syndrom Morris syndrom omtales også som androgyn, androgent insensitivitetssyndrom (AIS) og intersex. Morris syndrom er kendetegnet ved en tilstand med mandlige arveanlæg, men kvindelige fremtrædelsesformer. Dvs. personer med syndromet er kvinder, både psykosocialt og med hensyn til udseende, på trods af de mandlige arveanlæg. De får de ydre kvindelige kønsorganer og udvikler kvindelige bryster og kropsformer. De vil mangle de indre kvindelige kønsorganer: livmoder, æggestokke og æggeleder. De får ingen eller kun sparsom kønsbehåring. Der dannes testikler, men de bliver liggende i bughulen. Syndromet forekommer i en fuldstændig form og i forskellige ufuldstændige grader. 13) Triple- syndrom -afvigelse i kønskromosomtallet. Kvinder med et -kromosom for meget. Har normal kønsudvikling, men er lidt senere udviklet end gennemsnittet, og har derfor mere behov for omsorg og stimulering. Fysisk udvikles de normalt og altså i stand til at få børn som andre kvinder. 14) Tvekønnet Intersex på dansk interkønnet - også tidligere omtalt som hermafrodit. 15) Kønsidentitet. Artikel af Tina Thranesen af 21. april ) Skizofreni Personer, der lider af skizofreni, vil opleve en række symptomer. Men det er meget forskelligt fra person til person, hvor dominerende skizofreni-symptomerne er, og hvor hårdt den enkelte er ramt. Hallucinationer og vrangforestillinger vil dog ofte indgå i symptombilledet, men også social tilbagetrækning og inaktivitet er almindeligt. Vrangforestillinger Forestillinger om, at kroppen eller kropsfunktioner har undergået en ændring, er også relativt almindelige. Der kan være tale om forestillinger om, at udseendet er ændret, om at være blevet ramt af en sygdom eller om, at dele af kroppen er forkert proportionerede, ikke fungerer som de skal eller ligefrem mangler. Der kan være forestillinger om, at organer har byttet plads, om at farlige stoffer, dyr eller andre uønskede elementer er trængt ind i kroppen. Beslægtet med dette er forestillinger om imaginær graviditet. Vrangforestillinger af seksuel karakter kan også optræde. Det kan være forestillinger om en indbildt seksuel relation eller seksuelt misbrug. 17) Queer Leksikon for det 21. århundrede 18) Cisheteronormativitet Den udbredte antagelse om, at mennesker enten er mand eller kvinde og seksuelt er tiltrukket af det modsatte køn, og som derved marginaliserer personer, der ikke er ciskønnede eller heteroseksuelle. 19) Engelske betegnelser. Artikel af Tina Thranesen af 11. april Oversættelse og betydning af de engelske ord transsexual, transvestite og transgender

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

Vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse til kastration som led i kønsskifte

Vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse til kastration som led i kønsskifte Fredag den 8. august 2014. Sundhedsstyrelsen Att. Jette Vind Blichfeldt jevb@sst.dk LGBT Danmarks udkast til: Vejledning om rådgivning, støtte og behandling af transkønnede, forundersøgelse og tilladelse

Læs mere

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER!

RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! Den 3. marts 2013. RETTEN TIL AT VÆRE DEN DU ER! TRANSPOLITIK Kendskabet til transkønnede er mangelfuldt og bygger ofte på forældede, fordomsfulde og fejlagtige opfattelser og holdninger. Det betyder,

Læs mere

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Projekt 8. klasse Overordnet emne overgange. Kønsskifteoperation. Lavet af René og Mikkel.

Projekt 8. klasse Overordnet emne overgange. Kønsskifteoperation. Lavet af René og Mikkel. Projekt 8. klasse Overordnet emne overgange Kønsskifteoperation Lavet af René og Mikkel. Indholdsfortegnelse. Side 1: Emnebegrundelse. Side 2: Problemformulering. Side 3: Hvorfor vælger nogle at få skiftet

Læs mere

LG L B G T B OR O D R B D O B G O

LG L B G T B OR O D R B D O B G O LGBT ORDBOG LGBT-ORD OG BEGREBER I indholdsfortegnelsen er en del af ordene og begreberne opdelt i tre grupper for at lette overblikket: specifikt vedr. sex, seksualitet og seksuel orientering er markeret

Læs mere

Præsentation og indledende bemærkninger til høringen. 1. Skal Danmark fastholde transseksualitet på listen over sygdomme og helbredsproblemer?

Præsentation og indledende bemærkninger til høringen. 1. Skal Danmark fastholde transseksualitet på listen over sygdomme og helbredsproblemer? INVITATION TIL EN HØRING OM TRANSKØNNEDES FORHOLD I DANMARK CHRISTIANSBORG MANDAG D. 14. MARTS 2011 kl. 12.30 17.00 arrangeret af LGBT Danmark og Trans-Danmark Høringen har til formål at belyse en række

Læs mere

Hvor meget ved du egentlig?

Hvor meget ved du egentlig? quiz til piger Hvor meget ved du egentlig? 1. Hvor dannes kønshormonerne? m I livmoderen m I æggestokkene m I leveren 2. Hvad er menstruation? m Æg og slim fra skeden m Blod fra blæren m Slimhinde fra

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2013-14 Fremsat den 30. april 2014 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af

Læs mere

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643 Patientinformation Undersøgelse af børn med for tidlig pubertetsudvikling Børneambulatoriet 643 Hvad er pubertet? Puberteten er den periode, hvor piger udvikler sig til kvinder og drenge til mænd. Den

Læs mere

Vejledning om udredning og behandling af transkønnede

Vejledning om udredning og behandling af transkønnede VEJ nr 10353 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-230/1

Læs mere

Spidsen af penis kaldes for glans. Dens funktion er som klitoris hos kvinden at stimulere til seksuel ophidselse og nydelse. sædleder blærehalskirtel

Spidsen af penis kaldes for glans. Dens funktion er som klitoris hos kvinden at stimulere til seksuel ophidselse og nydelse. sædleder blærehalskirtel 12 FORPLANTNING Det var nogle af de overskrifter, der prægede i aviserne i 1992, da professor Erik Skakkebæk fra Rigshospitalet i København første gang offentliggjorde sin undersøgelse om mænds faldende

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Inspiration til undervisning

Inspiration til undervisning Inspiration til undervisning Emner Det er meget individuelt fra klasse til klasse og elev til elev, hvilke emner de er motiveret for at arbejde med. Derfor er der samlet en palet med emner til alle elever

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Epilepsi & Manderollen

Epilepsi & Manderollen Epilepsi & Manderollen Definition af en han Et individ som producerer små, som regel motile gameter, der kan befrugte æggene Den lille forskel Tilværelsen er ens for de to køn op til 6.-7. uge, hvor forstadierne

Læs mere

Prævention KLAR BESKED

Prævention KLAR BESKED Prævention K L A R B E S K E D Er det nødvendigt at bruge prævention? Ja, hvis du vil have et sexliv uden at få børn, så er det. På den måde bestemmer du selv, hvornår og hvor mange børn du vil have. Bruger

Læs mere

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Bidrag til arbejdet i Udvalget om øremærket barsel Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kommissoriet for udvalget om øremærkning af barsel indeholder

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

S f i n x F i l m / T V G o d a g D a n m a r k K u n f o r K v i n d e r D i a l o g l i s t e

S f i n x F i l m / T V G o d a g D a n m a r k K u n f o r K v i n d e r D i a l o g l i s t e KUN FOR KVINDER OM FRUGTBARHED OG PRÆVENTION Dialogliste - Dansk Introduktion og historisk rids 02:19 Fra 1900-tallet og frem til i dag har familien og dens livsvilkår været i fokus. Udviklingen i Danmark,

Læs mere

Kun. Sfinx Film/TV GO DAG DANMARK Kun for Kvinder om frugtbarhed og prævention. Kun For Kvinder om frugtbarhed og prævention.

Kun. Sfinx Film/TV GO DAG DANMARK Kun for Kvinder om frugtbarhed og prævention. Kun For Kvinder om frugtbarhed og prævention. Kun Kun For Kvinder om frugtbarhed og prævention Dialogliste 02:00:00 02:35:20 Fra 1900-tallet og frem til i dag har familien og dens livsvilkår været i fokus. Udviklingen i Danmark, og ikke mindst ændringen

Læs mere

Junior og Senior spørgsmål

Junior og Senior spørgsmål Junior og Senior spørgsmål Sektion 1 Avl 1) Hvad er en hingsteplag/-føl? A) En 3 års hoppe eller derunder B) En vallak mellem 10 og 12 år C) En hest mellem 1.48 og 1.58 cm D) En 3 års hingst og derunder

Læs mere

Kronik trykt i Politiken juni 1996. BLIVER DET NÆSTE BURMØDRE? af Bente Holm Nielsen og Lone Nørgaard

Kronik trykt i Politiken juni 1996. BLIVER DET NÆSTE BURMØDRE? af Bente Holm Nielsen og Lone Nørgaard Kronik trykt i Politiken juni 1996 BLIVER DET NÆSTE BURMØDRE? af Bente Holm Nielsen og Lone Nørgaard Ny forplantningsteknologi i form af kunstig befrugtning, fosterselektion og reagensglasbørn har været

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Hvorfor opfører drenge og piger sig forskelligt?

Hvorfor opfører drenge og piger sig forskelligt? Hvorfor opfører drenge og piger sig forskelligt? Nogle eksperter mener, at det er den måde, hvorpå drenge og piger opdrages, der bestemmer adfærden. Vi ved nu, at det ikke er helt sandt. Den omstændighed,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig

Læs mere

Handicap, Etik og Fosterdiagnostik. - et refleksionspapir

Handicap, Etik og Fosterdiagnostik. - et refleksionspapir Handicap, Etik og Fosterdiagnostik - et refleksionspapir Det Centrale Handicapråd februar 2005 Udgiver Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage, opg. F, 4. sal 1260 København K Tlf.: 33

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd 1 Insemination med donor sæd - IUID Når mandens sædkvalitet ikke efter nøje vurdering kan anvendes, kan man vælge at anvende donor. Kvinder som ikke lever sammen med en mand, kan også vælge denne løsning

Læs mere

Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010

Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010 Høringssvar sendes til Navn Lasse Munksgaard Navn Titel Begrebskonsulent Titel Firma/Institution Servicestyrelsen Firma/Institution Mrk. Høringssvar Tlf.nr. E-mail lam@servicestyrelsen.dk E-mail Dine oplysninger

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

UGE SEX SEKSUALITET, KØN, KROP OG RETTIGHEDER

UGE SEX SEKSUALITET, KØN, KROP OG RETTIGHEDER UGE SEX SEKSUALITET, KØN, KROP OG RETTIGHEDER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL ERHVERVSFAGLIGE UDDANNELSER OVERSIGT Introduktion Tjek din viden Infoark om seksualitet, køn, krop og rettigheder 1. Kend dine rettigheder.

Læs mere

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Arbejdsopgave Tidsforbrug 60 minutter Forberedelse Dannelse af grupper og kopiering af artiklerne. Eleverne kan også arbejde med artiklerne

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte i høring. Rådet har behandlet udkastet på møder og har følgende kommentarer:

Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte i høring. Rådet har behandlet udkastet på møder og har følgende kommentarer: NOTAT 27. marts 2014 J.nr.: 1303669 Dok. nr.: 1423787 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig

Læs mere

Tillykke, du er gravid.

Tillykke, du er gravid. Tillykke, du er gravid. Denne informationsfolder kan være relevant for dig og din familie hvis: 1. I overvejer at få lavet en test for at se, om jeres barn har Downs syndrom 2. Nakkefoldscanningen viser

Læs mere

LGBT. Ligestilling på arbejdspladsen

LGBT. Ligestilling på arbejdspladsen LGBT Ligestilling på arbejdspladsen Informations- og værktøjsmateriale til tillidsvalgte og kollegaer om lesbiskes, bøssers, biseksuelles og transpersoners ligestilling på arbejdspladsen Indhold Forord

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3. Seksualitet definition... 3. Undervisningsministeriets fælles mål...

Indholdsfortegnelse. Side. Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3. Seksualitet definition... 3. Undervisningsministeriets fælles mål... 2014 Indholdsfortegnelse Side Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3 Seksualitet definition... 3 Undervisningsministeriets fælles mål... 4 Inspiration til undervisningen... 5 Regler for personalet...12

Læs mere

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter At smittet med kønsvorter (HPV) Arbejdsopgave Tidsforbrug 30 minutter Forberedelse Kopiering af artiklerne 2.4.A At blive smittet med kønsvorter (HPV) og 2.4.B Fakta om kønsvorter (HPV) eller deling af

Læs mere

MYTER OM MØDOM. Til dig der vil vide alt om Jomfruhinden - spørgsmål og

MYTER OM MØDOM. Til dig der vil vide alt om Jomfruhinden - spørgsmål og GRAFISK DESIGN: AVIAJA-BORUP.COM Udarbejdet af Sex & Samfund, Lysthuset og Børneafdelingen Skejby Sygehus. 1. OPLAG 2006 MYTER OM MØDOM Til dig der vil vide alt om Jomfruhinden - spørgsmål og svar. Jomfruhinden

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 B3 Indledning Mennesket Menneskets krop består af forskellige organer, som er opbygget af levende celler. Organerne er afhængige af hinanden og påvirker hinanden

Læs mere

Børn, køn & identitet

Børn, køn & identitet Børn, køn & identitet - fokus på den enkeltes potentialer Udddannelses- og kønssociolog Cecilie Nørgaard 5. marts 2015 // Diakonhøjskolen Disposition Den aktuelle kontekst: Diakonhøjskolen Ny viden om

Læs mere

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Baggrund Dine æggestokke indeholder alle de æg, der fra pubertet til overgangsalder

Læs mere

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom en sygdom i hjernen - som giver en række karakteristiske symptomer: hallucinationer, vrangforestillinger, forstyrret tænkning og tab af færdigheder med

Læs mere

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Prævention på spil Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Tidsforbrug 1 time. Materialer Arbejdsark til øvelsen: Spilleplade, dilemmakort og spørgsmålskort. En terning til hver gruppe.

Læs mere

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Ikke kun livmoderhalskræft, men en hel stribe kræftformer med forbindelse til den frygtede HPV-virus truer nu både kvinder og mænd. Flere mænd burde vaccineres,

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Insemination med partners sæd Insemination med partnerens sæd, hvor sæden sprøjtes direkte op i livmoderhulen, kan øge chancen for graviditet hos par med uforklarlig, ufrivillig barnløshed, let til moderat

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse. Udredningen foregår på

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

LGBT ORDBOG. Udgivet af LGBT Danmark (Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner) Nygade 7, København K. www.lgbt.

LGBT ORDBOG. Udgivet af LGBT Danmark (Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner) Nygade 7, København K. www.lgbt. LGBT ORDBOG Udgivet af LGBT Danmark (Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner) Nygade 7, København K. www.lgbt.dk Marts 2015 2. udgave Copyright LGBT Danmark Redaktion Vivi Jelstrup

Læs mere

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil.

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. 20.07.12/PV Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. Per Vendsborg (1), Johanne Bratbo (2), Anders Dannevang (2), Julie

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen 9.9.2006 Suzan Lenz Ultralydscanning er et af gynækologens bedste redskaber til at vurdere om din livmoder og æggestokke er normale. Scanningen foregår gennem

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Sex, hormoner og ønskebørn

Sex, hormoner og ønskebørn Sex, hormoner og ønskebørn Pubertet Piger: 11-12-år Drenge: 12-14 år Stor variation, men de fleste er fuldt kønsmodne ved 16 år Ved pubertets begyndelse: Hjernen (hypothalamus) producerer særligt hormon,

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste 1/23 B4 Indledning Pattedyr Pattedyrs krop består af levende celler. Blandt andet chimpanser, heste og mennesker hører til pattedyrene. Cellerne

Læs mere

Sund og sikker sex. Den unge mands bog

Sund og sikker sex. Den unge mands bog Sund og sikker sex Den unge mands bog Tina Gaarden Geertsen Tina Gaarden Geertsen Sundhedsplejerske Sundhedsplejerske tina.gaarden.geertsen@hjoerring.dk tina.gaarden.geertsen@hjoerring.dk Birgitte Koch

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KOMMUNIKATION Torsdag 22.01.2009 Åshild Skogerbø Psykolog Specialist i klinisk sexologi, NACS PhD-studerende Københavns Universitet aask@pubhealth.ku.dk PÅSTANDE INTIMITET,

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

uge for uge KALENDER

uge for uge KALENDER JOAN TØNDER GRØNNING E-bog uge for uge KALENDER Til dig, der venter tvillinger 1 Kalenderen her kan blive et hyggeligt minde fra nogle helt specielle måneder, ligesom den kan blive jeres helt egen, individuelle

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Med udgangspunkt i vedlagt materiale skal du holde et oplæg om celler og deres evolutionære udvikling.

Med udgangspunkt i vedlagt materiale skal du holde et oplæg om celler og deres evolutionære udvikling. Eksamensspørgsmål maj-juni 2014 Biologi B 4cbibmf1, Lisbet Heerfordt NB! Der kan ske ændringer af eksamensspørgsmålene, hvis censor beder om det. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort i holdets

Læs mere

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes Spørgsmål nr.1 Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin I din fremlæggelse skal du redegøre for Lamarck s og Darwins teori om livets udvikling. Fremhæv væsentlige forskelle imellem teorierne, nævn gerne

Læs mere

At være pige. Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode. Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard

At være pige. Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode. Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard At være pige At være pige Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard Libresse Gydevang 33 3450 Allerød Telf: 48 16 81 16 Udgivet 1994

Læs mere

Når syn og hørelse svigter samtidigt!

Når syn og hørelse svigter samtidigt! Når syn og hørelse svigter samtidigt! Ole E. Mortensen centerleder Videncentret for Døvblindblevne Bettina U. Møller Informationsmedarbejder Videncentret for Døvblindblevne Syns- og høreproblemer er i

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

Fertilitetsrådgivningen Øresund. Bevar frugtbarheden. Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre?

Fertilitetsrådgivningen Øresund. Bevar frugtbarheden. Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre? Fertilitetsrådgivningen Øresund Bevar frugtbarheden Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre? Indhold Fertilitet og frugtbarhed... 4 Vær tålmodig, at blive gravid kan tage tid!... 5 Menstruationscyklus...

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid.

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Mange videnskabelige undersøgelser har vist, at rygning mindsker chancerne for at blive gravid. Brochuren

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Loven om kunstig befrugtning U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Christina & Dennis Christina 26 år, Dennis 29 år, ingen fælles børn, 3 års uhonoreret grav-ønske Henvender sig på privat

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D GYNÆKOLOGISK KLINIK Speciallæge Niels Lund Odensevej 25, 1. sal, 5500 Middelfart Tlf. 6440 0046 E-mail: gyn@drlund.dk BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D 1 Barnløshed Først undersøges årsagen

Læs mere

Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen. Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen

Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen. Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen Den Unge Piges Bog Denne brochure er udarbejdet af : Praktiserende læge, Helle Field Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen Praktiserende læge, Jørgen Bach Holm Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen

Læs mere

UNG MED SYSTEMISK SCLERODERMI

UNG MED SYSTEMISK SCLERODERMI UNG MED SYSTEMISK SCLERODERMI Afdelingslæge, Ph.d. Mette Mogensen Bindevævsklinikken Dermatologisk afd. Bispebjerg Hospital, København ALT DET DER PÅVIRKER HVERDAGEN Udseende Træthed Bekymring for fremtiden

Læs mere

Insemination efter hormonstimulation med tabletter

Insemination efter hormonstimulation med tabletter Side 1 af 6 Insemination efter hormonstimulation med tabletter Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning. Denne vejledning dækker behandling i form af insemination, hvor mandens sæd anvendes.

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere