Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C"

Transkript

1 Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Rønnes Hotel lørdag den 26. maj 2012 Bestyrelsen har følgende punkter i beretningen: 1. Medlemmer og bestyrelse 2. Tømning af bundfældningstanke 3. Ingas Købmandshandel/Klitrosen 4. Skibsværftet 5. Købmanden i Hjortdal 6. Indbrud i sommerhuse 7. Vejenes vedligeholdelse 8. Renovation og genbrugsplads 9. Grundlag for nye lokalplaner i sommerhusområdet 10. Mobildækning 11. Havvindmøller 12. Hjemmesiden 13. Diverse Ad 1 Medlemmer og bestyrelse Antallet af medlemmer af grundejerforeningen er meget stabil. Vi var i medlemmer. Bestyrelsen er: Henning Christoffersen Anna Voss Mads Hvolby Søren Theilgaard Poul Kristensen (suppleant) Preben Stæhr (suppleant) og mig som formand. Ad 2 Tømning af bundfældningstanke Uanset vi ikke bruger vores sommerhuse i en stor del af året, er tømning af bundfældningstanke formentlig kommet for at blive.

2 I 2012 er det FKSSLAMSON A/S, der skal foretage tømning. Der er fortsat skrappe krav til adgangsforholdene. Adgangsvej skal være beskåret for beplantning i 3,6 meters bredde og 4 meters højde. Fra adgangsvej til bundfældningstank må der maksimal være 50 meter. Omkring selve bundfældningstanken skal dækslet være frit, og der skal være uhindret adgang til tanken. Er dækslet under eller i niveau med terræn, skal det frilægges i en radius af 30 cm rundt om dæksel og 5 cm under dækslets nedre kant. Det er bestyrelsens fornemmelse, at det går nogenlunde med tømningen, og der tages et vist hensyn til beboerne, så alle ikke modtager edb-udskrifter i postkasserne om manglende tømning. Som noget helt nyt har Jammerbugt Kommune efter anvisning fra Arbejdstilsynet nedsat kravet for dækslets vægt fra 50 kg til 30 kg. Hvis dækslet vejer mere, vil der blive tømt, men for et ekstra gebyr. Det er nu tømningen foregår, og hvis det ikke er sket, vil det ske her omkring pinse. Alle skulle modtage tømningsrapport, når tømningen er overstået. Det forventede udgiftsniveau er 525 kr. inkl. moms pr. tømning. Hvorfor skal den så tømmes? Det slam, der tilbageholdes i bundfældningstanken, bundfældes eller bliver til flydeslam og begynder derefter at rådne eller gære. Akkurat som i en kompostbunke så fylder slammet med tiden mindre. Lige såvel som der altid vil være meget tilbage i en kompostbunke, så kan slammet heller ikke rådne helt væk af sig selv. Ad 3 Klitrosen Klitrosen har gennemgået en stor renovering her henover vinteren og foråret. Mads Muus har købt sin kompagnon ud og ejer hotellet alene. Der skal stå en helt ny restaurant klar til brug den 1. juni Leif Rønne her fra Rønnes Hotel har forpagtet hotellet med den nye restaurant frem til udgangen af De ny renoverede hotelværelser indgår ligeledes i forpagtningen. Som alle kan se er komplekset nu med ensartede hvide mure og sorte paptage. Restauranten vil efter det oplyste få sit helt eget koncept med a la carte-retter, der skulle kunne trække gæster hele året rundt. De 6 sokler, der har stået i en årrække, er blevet bebygget. De er på 46 m 2 og bygget sammen 2 og 2 og har plads til 4 personer. Ejerne af lejlighederne, der koster ,00 kr. stykket, vil få adgang til hotellets fælles faciliteter. Der vil blive bygget nye, når de første 6 lejligheder er solgt, og der kan bygges i alt 58 hotellejligheder i henhold til gældende lokalplan. Det er dejligt, at det er blevet så pænt igen. 2 / 13

3 Nu mangler vi så blot tomten ved Ingas Købmandshandel. Det ser ikke ud, som om der sker det store der. Når nu vi taler om forskønnelse, er det glædeligt at se den nye signalmast, der står så flot som aldrig før, og husk, den blev brugt i gamle dage. Når der blev hejst en kurv i masten, betød det, at uvejret tiltog, og der kunne være fare ved landingen. 2 kurve viste fiskerne, at de hellere måtte blive uden for revlerne og afvente redningsbådenes ankomst. Ad 4 Skibsværftet Der sker mange ting på værftet. Nordvest er blevet næsten færdig og Skarreklit er på værftet og stort set færdig. Den skal sejle fra Lildstrand. Status er, at der er tre nybyggede både på stranden, der er et nyrenoveret spilanlæg og spilhus, der er 5 fuldtidsansatte og mulighed for 1-2 lærlinge. Der kommer rigtig mange gæster forbi, og det er jo dejligt, at havbådene kan være til gavn og glæde for rigtig mange mennesker. Det er dejligt for os alle, at der sker noget ved stranden, og at der er blevet pænt og nydeligt, og at vi har fået et skibsværft som en aktiv arbejdsplads til glæde for os alle og turisterne. Se mere herom på Ad 5 Købmanden i Hjortdal Mogens og Bente har måttet erkende, at det ikke kan lade sig gøre at drive forretning i Hjortdal hele året. Sidst i januar lukkede butikken og har stået tom siden. Omsætningen fra påske og over sommeren har været i orden, men det har ikke været tilfældet i efteråret og vinteren. Det er, som om der lokalt ikke har været tilstrækkelig opbakning, siger Bente Nielsen. Da skolen lukkede, blev livsnerven skåret over, fortsætter hun. Bente og Mogens håber at kunne udvide strandkiosken her i Slettestrand med såvel kolonialvarer som morgenbrød. Borgerne i Hjortdal har dog ikke opgivet. På et borgermøde i Hjortdal ønskede de mange fremmødte, at der skal være en købmandsforretning dog på en anden måde end hidtil. For at forklare lidt nærmere herom har vi inviteret Tine Bilgram, formand for Hjortdal beboerforening, til at fortælle lidt om projektet og det vil ske under punktet Eventuelt. 3 / 13

4 Ad 6 Indbrud i sommerhuse Det er oplyst, at der er markant færre indbrud i Jammerbugt Kommune i 2011 og de første måneder af 2012 end tidligere år. Politiet siger, man har sat flere ressourcer af til det og anholdt en del vaneforbrydere. Jeg tror, vi har været lidt heldigere i år end tidligere år. Nabohjælp i efteråret og vintermånederne tilrådes. Hvis man er ved sit sommerhus uden for sæsonen, kan man lige se til naboens hus for eventuelle indbrud. Ad 7 Vejenes vedligeholdelse Vejene har været meget bedre end tidligere denne vinter. Vejene er igen blevet vedligeholdt af kommunen, og der er ikke store problemer. Det er måske snarere blevet et problem at vejene nu er blevet så gode, at der køres alt for stærkt. Jeg vil derfor meget indtrængende appellere til at grundejerne virkelig tænker på farten af hensyn til børn og andre der ikke er så mobile. Endelig er der også støvgenerne når sommeren er tør og det bliver den jo i hvert fald i sommer. Vinterrydning af vejene er den enkelte grundejers eget problem. Der er således ingen pligt til snerydning af vore veje fra kommunens side. Ad 8 Renovering og genbrugsplads Dagrenovationen fortsætter som hidtil i sommerhusområdet. Priserne er ikke steget meget. Dog er grundgebyret til genbrugspladser steget en del som følge af etableringen af nye genbrugspladser i Pandrup og Fjerritslev. Der skal i 2012 betales 600 kr. i grundgebyr og 725 kr. for én 110 liter affaldssæk (30 tømninger). Ekstra sække kan købes i Super Best og hos Q8 i Fjerritslev. Genbrugsstationen i Gøttrup, der fortsat eksisterer året ud, har åbningstider kl lørdage og lukket søndag. På hverdage fra kl Den nye genbrugsplads i Fjerritslev bliver placeret i industrikvarteret vest for Fjerritslev lige overfor det gamle Rabami og ved tømmerhandlen ved Industrivej og Jernbanegade. I forbindelse med etablering af nye genbrugspladser lukker genbrugspladsen i Gøttrup. Der er ikke oplyst noget om åbningstider. Genbrugspladsen i Aabybro har søndagsåbent. Ad 9 Grundlag for nye lokalplaner i sommerhusområdet 4 / 13

5 Det nye grundlag for nye lokalplaner har fået sit endelige indhold. Et af de punkter, der kan have interesse for sommerhusejerne, er luft-til-luft anlæg og solpaneler og solvarmere. Luft-til-luft anlæggene skal, for så vidt angår udeenheden, placeres på sommerhusets facade/gavl og må ikke placeres frit i landskabet. Udeenheden skal ligeledes inddækkes i samme beklædning som den øvrige bebyggelse. Der skal være mulighed for opsætning af små solplader, der har til formål at sikre ventilationen i sommerhuset over vinteren. Disse skal opsættes på en sydvendt væg og holdes under 2 m 2. Solvarme er et godt alternativ til el-varme. Store solfangere på taget virker dominerende i landskaberne, og størrelsen bør derfor begrænses til 6 m 2. De skal helst placeres på taget og skal i givet fald følge tagets hældning. De skal udføres i ikke-reflekterende glas eller metal. Solceller til produktion af strøm er et nyt produkt, som der gennemføres forsøg med at tilpasse til sommerhusbebyggelse, og der er ikke åbnet op for den type anlæg endnu. Det er således vigtigt, at der tages fat i kommunen, hvis man ønsker luft-til-luft anlæg og solcelleanlæg placeret på eller ved sit hus. På grundejerformandsmødet i Pandrup blev det drøftet, hvor vigtigt det er at sikre sig, at ens tag har den nødvendige hældning og retning, at købe mono-krystallinske solceller i stedet for amorfe solceller, at tjekke produktionsfaldet over årene, at sikre sig en god omformer fra jævnstrøm til vekselstrøm og sikre sig, at den reelle ydelse også er den, der angives. Endelig har temperaturfølsomhed og ledning ligeledes stor betydning. Derfor tal med ekspert inden køb, og køb ikke de billige, blev der sagt. Jammerbugt Kommune vil ikke se vindmøller på grundene, uanset størrelse. Der må fortsat ikke etableres jordvolde over +0,5 meter. Renovationsstativer/containere skal afskærmes med et træstativ eller hegn i tilsvarende farver som den øvrige bebyggelse. Grundlaget er vedtaget 28. oktober Det er et værktøj, der ikke er juridisk bindende, men skal ses som en række politiske pejlemærker, der i de næste år skal danne grundlaget for udviklingen i sommerhusområderne. Ad 10 Mobildækning Der er fortsat problemer med mobildækningen i Jammerbugt Kommune. Teleselskaberne vil i løbet af de kommende år investere mellem 6-6,5 mia. kr. i udbygning af mobilnettet. Det er imidlertid ikke altid kun et spørgsmål om flere mobilmaster. Det har stor betydning, om man er inde eller ude, hvilket mobilselskab der anvendes, og især hvor god en antenne der er i 5 / 13

6 de enkelte mobiltelefoner. Man kan rent faktisk godt have en dyr og smart mobiltelefon med en elendig antenne. I PADs fungerer på samme måde som mobiltelefonerne, men mange af dem har en rigtig dårlig antenne og derfor kan man godt have mobildækning på telefonen men ikke på I PADS. Det kan rent faktisk klares for så vidt man har en I Phone ved at gå ind på internetdeling på mobiltelefonen og slå denne til og herefter vælge I Phone på listen over netværkstjenester i indstillingerne på computeren og så skrive adgangskoden når der bliver spurgt herom. Ad 11 Havvindmøller Punktet var på det årlige formandsmøde med Jammerbugt Kommune. Punktet har ligeledes givet anledning til avisomtale, og jeg har modtaget henvendelser fra grundejerforeningens medlemmer. Der er både et kommunalt og et statsligt aspekt. Kommunen har ikke planer om etablering af vindmøller i vores område. Det samme kan ikke siges om statens planer, da energiforliget jo fastslår, at halvdelen af dansk elproduktion i 2020 skal komme fra vindmøller. Da havvindmølleparker er meget dyre, har man besluttet, at 500 MW skal komme fra kystnære møller, som er væsentlig billigere at etablere og jo, det er rigtigt, at der er forslag om at etablere en møllepark i Jammerbugten og reelt lige ud for Slettestrand. På det foreviste kort er der 2 placeringsmuligheder altså potentielle muligheder. Det afgørende er, at det militære skydeareal har en grænse, der strækker sig en del ud i havet og dækker et stort område (fra Thorup Strand og helt op til Rødhus) Det område kan der for nuværende ikke placeres vindmøller i. Det går ca. 10 km ud i vandet, hvorfor møller næppe placeres tættere på land end 10 km. Det er også de 2 tætteste potentielle mølleplaceringer, der angives ca. 10 km fra stranden. De 2 andre muligheder er 25 km fra land og nærmere ved Bulbjerg/Thorup Strand. Jeg har medtaget 2 visualiseringer med 15 MW møller med totalhøjde på 260 meter. Hvorvidt de kan høres, var der ikke oplysning om, men 10 km væk fra stranden og Vesterhavets brusen, så vil det næppe kunne høres. Grundejerforeningen kan naturligvis reagere, hvis det er ønsket, og hvis der kommer ændringer. Hvis medlemmerne mener, der skal tages andre skridt, hører vi det gerne under debatten. Ad 12 Hjemmesiden 6 / 13

7 Husk vores hjemmeside: og brug den. Vi vil meget gerne have flere adresser, så mest muligt kan sendes ud på Diverse Vi har som sædvanligt fået blåt flag. Vi har fået nye numre på stranden, hvor der dels står et bogstav, dels en talrække og endelig SOS 112. Trygfonden har doneret 4 mio. kr. i støtte til et landsdækkende nummersystem for de danske strande. Så det er nemmere at identificere ulykkesstederne. Bogstavet benævner vores politikreds. Tallet er strandens tal. De sættes også på redningskranse og redningstrekanter. Der er udarbejdet en cykelstiplan med prioritering af samme for Jammerbugt Kommune. Den er fra december En prioriteret cykelsti er fra Fjerritslev By til Hjortdal af en længde på 7,08 km. Anlægsudgifterne er ca. 13 mio. kr. Prioriteringen er nr. 17 ud af 54, så med anlægsprisen, og da kommunen fattes penge, står det nok ikke lige for - selvom skolen i Hjortdal er lukket og børnene skal til Fjerritslev. Vi er fortsat medlem af Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune. Vi har drøftet problemer med hesteryttere på stier udlagt til gående, kørsel med mountainbikes på stier udlagt til gående og endelig postkasseanlæg. Post Danmark vil her i løbet af 2012 komme med krav om, at hvis vi vil have post for fremtidens så skal der etableres postkasseanlæg. Det vil vi vende tilbage med nærmere omkring, hvis der sker yderligere. En fredelig efterårsmorgen vækkes en grundejer af skud fra 2 jægere, der med hunde driver jagt i klitområdet mellem Redningsvejen og havet. Det kunne være særdeles farligt, da der jo samtidig kan være mennesker. Imidlertid er det lovligt på det pågældende sted, idet området er privatejet, og jagten må udlejes. Ifølge jagtloven skal det overholdes, at der ikke må affyres skud inden for en afstand af 50 meter fra beboelsesbygninger. Der må heller ikke drives jagt på offentlig sti, men alligevel pas på jer selv. Det er tanken, at der skal etableres et stort skydecenter ved skydeterrænet i Tranum. Centret skal etableres så der kan gennemføres internationale skydekonkurrencer. Det er endnu ikke 7 / 13

8 vedtaget og Naturfredningsforeningen har på det kraftigste protesteret herimod. Om det hjælper vides ikke. Hermed skal jeg ønske alle en god sæson i Slettestrand og indstille beretningen til godkendelse. Den 26. maj 2012 Jens Jerslev 8 / 13

9 Referat fra Grundejerforeningen Under Liens generalforsamling Lørdag den 26. maj 2011 på Hotel Rønnes i Slettestrand Ordinær generalforsamling blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Aflæggelse af årsregnskab se bag på denne indkaldelse 4. Rettidigt indkomne forslag 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent se bag på denne indkaldelse 6. Valg af formand for bestyrelsen (Formand er på valg i år, villig til genvalg) 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer - På valg er Henning Christoffersen og Mads Hvolby, der begge er villige til at modtage genvalg 8. Valg af suppleanter 9. Valg af 2 revisorer 10. Eventuelt 1. Valg af dirigent Henning Christoffersen vælges til dirigent 2. Bestyrelsens beretning Formand Jens Jerslev aflagde beretning. Hele beretningen kan læses på hjemmesiden 1. Medlemmer og bestyrelse 2. Tømning af bundfældningstanke 3. Ingas Købmandshandel/Klitrosen 4. Skibsværftet 5. Købmanden i Hjortdal 6. Indbrud i sommerhuse 7. Vejenes vedligeholdelse 8. Renovation og genbrugsplads 9. Grundlag for nye lokalplaner i sommerhusområdet 10. Mobildækning 11. Havvindmøller 12. Hjemmesiden 13. Diverse Følgende punkter blev kommenteret eller stillet spørgsmål til: 6. Indbrud i sommerhuse Færre indbrud i slutningen af 2011 og begyndelsen af J.nr / 13

10 Fortsat opfordring til at holde øje med hinandens sommerhuse, og hvis der er sket noget, kontakte vedkommende ved hjælp af adresselisten på hjemmesiden eller ved kontakt til bestyrelsen. 7. Vejenes vedligeholdelse Nu er vejene ved at være så gode, at der køres alt for stærkt, med risiko for påkørsel af både mennesker og dyr samt til stor gene med meget støv fra hurtigkørende biler. Hermed opfordring til at køre forsigtigt og nedsætte hastigheden. 9. Lokalplaner Hans Willumsen spørger, hvad der vil ske med de solcelleanlæg, der allerede er etableret tidligere, men som ikke overholder dagens etableringsregler? Der foreligger ingen viden om, hvad der vil ske med disse, men nye regler formodes alene at være gældende fremadrettet. 10. Mobildækning Søren Theilgaard oplyser, at den bedste mobildækning fås med TDC-net eller udbydere, der benytter dette net. 11. Vindmøller Planer om evt. at etablere en vindmøllepark i Jammerbugten. Jens Jerslev uddeler en visualisering af, hvordan det kommer til at se ud, hvis vindmøllerne placeres 10 eller 25 km ud i Jammerbugten. Punktet vækker mange spørgsmål og funderinger i forhold til, hvordan det vil komme til at se ud og høres fra stranden. Der blev bl.a. spurgt til: Hvad vil ske med strømningsforhold og algevækst ved etablering af havmøllepark? Henning Christoffersen fortalte, at der kan ske visse forandringer i forbindelse med selve anlægsarbejdet, når vindmøllerne evt. skal etableres, men derefter formodes de ikke at have større konsekvenser. En vindmøllepark kan også have en gunstig påvirkning af fiskeriet bl.a. på grund af øget tilgang af føde. Henning viser et billede fra et specielt, sjældent fænomen omkring havmøller, der er placerede længere syd på vestkysten (Horns Rev). Her ses, hvordan der kan dannes havgus i forbindelse med specielle vind- og luftforhold med bl.a. ekstremt høj luftfugtighed. Et rigtig flot billede, som vækker mange følelser, og selvfølgeligt ikke et scenarie man ønsker. 12. Hjemmesiden Husk hjemmesiden - brug den gerne, fortæl og sæt billeder ind. Husk at give besked til Søren, hvis I ændrer adresse. 13. Diverse På mødet med Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune, som Jens Jerslev deltog i, drøftedes bl.a. problemer med hesteryttere på stier udlagt til gående og kørsel med mountainbikes på stier udlagt til gående. J.nr / 13

11 Søren Theilgaard spørger, om der foreligger nogle konkrete planer om, hvordan man vil løse dette, men kommunen er ikke kommet frem med forslag til løsninger. Citat fra beretning: En fredelig efterårsmorgen vækkes en grundejer af skud fra 2 jægere, der med hunde driver jagt i klitområdet mellem Redningsvejen og havet. Det kunne være særdeles farligt, da der jo samtidig kan være mennesker. Imidlertid er det lovligt på det pågældende sted, idet området er privatejet, og jagten må udlejes. Ifølge jagtloven skal det overholdes, at der ikke må affyres skud inden for en afstand af 50 meter fra beboelsesbygninger. Der må heller ikke drives jagt på offentlig sti, - men pas på Jer selv. Yderligere regler omkring jagt: Der må ikke ske haglnedfald på anden mands ejendom. Sikkerhedsafstand ved hagljagt er 300 meter. Det aftales, at referatet fra bestyrelsesmødet sendes på til dem, der ønsker dette, ellers er der mulighed for at få det tilsendt pr. brev ved at give besked til bestyrelsen. Referatet lægges også på hjemmesiden. Beretningen godkendes og kan altså læses på hjemmesiden 3. Aflæggelse af årsregnskab Regnskabet godkendes med applaus. Knud Overgaard: Forslag om at undersøge muligheden for en højre rente end den nuværende i Sparekassen Himmerland (ellers vil Knud gerne give en højere rente). Søren vil undersøge mulighederne. Finn Østergaard Hummervej: Forslag om at indbetale via homebanking, i stedet for at der skal sendes indbetalingskort ud. Søren Theilgaard fortæller, at der har været nogle problemer med betaling over internet, hvor oplysningerne omkring medlemsnummer ikke er kommet med, og han efterfølgende skal være detektiv for at finde frem til den rette indbetaler. Så hvis man betaler over nettet: Husk at skrive kontingentnummer på indbetalingen for identificering af indbetaler. 4. Rettidigt indkomne forslag: Der er ikke kommet nogen forslag. 5. Fremlæggelse af budget of fastsættelse af kontingent: Søren fremlægger budget, som enstemmigt vedtages med applaus, og kontingent fastholdes på 100 kr. per år for næste år. J.nr / 13

12 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Søren Theilgaard og Anna Voss, begge genvælges med applaus. Bestyrelsen består nu af: Formand Jens Jerslev Kasser Søren Theilgaard Henning Christoffersen Mads Hvolby Anna Voss 7. Valg af suppleanter Poul Kristensen og Preben Stæhr genvælges med applaus. 9. Valg af to revisorer John Ullits er villig til genvalg, Ida Slengerik-Hansen ønsker ikke genvalg. Chris Vejersø og John Ullits, vælges med applaus 10. Eventuelt: Fru Kyhl, Redningsvejen: Opfordring til at minde om lokalplanens regler i forhold til beplantning, volde, m.m. ved hver generalforsamling. Opfordring til at bruge mikrofon til næste generalforsamlingen, da det kan være svært at høre, når der er nogen, der kommenterer eller stiller spørgsmål ude fra salen. Intet problem at høre Jens Jerslev uden mikrofon! Tine Bilgram og Anne-Mette Kornum bosat i Hjortdal er bekymrede over, at mange af de aktiviteter, der har været i, forsvinder og fortsat vil forsvinde. De ønsker at starte en købmandsbutik i Hjortdal som en socialøkonomisk virksomhed (se Projekt: Købmandsbutik for unge med psykisk sårbarhed, som skal trænes til at komme ud i det virkelige arbejdsliv. Udover en købmandsbutik man kan handle i, kan tilbuddet f.eks. være, at købmandsvarer leveres til døren, nethandel, græsslåning, friske rundstykker om morgenen, Der er kontakt med Jammerbugt Kommune og Merkur Andelskasse, som begge er positive overfor projektet. Man er ved at udarbejde en forretningsbeskrivelse med hjælp af rådgivningstimer fra en virksomhedskonsulent i Jammerbugt Kommune. Tanken er, at det skal være et andelsprojekt med andele til kr/stk. Jens Jerslev: Hvor mange andele skal der sælges, inden den kan starte op? Målet er at samle kr., og man håber på at kunne starte efter sommerferien. Der skal ansættes personale, bl.a. en købmand. Planen er, at der skal ansættes 4 personer. J.nr / 13

13 Tine og Anne-Mette opfordrer til, at man skriver sin adresse på den fremlagte liste, så de har mulighed for at sende mere information omkring projektet, og man ser gerne, at folk henvender sig. Anna Voss foreslår, at der holdes sommerfest efter generalforsamlingen næste år, pinselørdag. Der er stor opbakning omkring dette forslag, og der nedsættes et festudvalg bestående af: Anna Voss, Elsebeth Kristensen, Anette Hvolby og Folmer Møller fra Bjerregårdsboulevarden nr. 19. Vi vil gerne have flere med gode ideer til festudvalget, så kontakt Anna på Mere information og tilmelding følger, husk at holde jer orienterede på hjemmesiden. Hjemmeside informationer: Opfordring til alle medlemmer om at sende deres adresse til Søren på Login til vores hjemmeside Brugernavn: Underlien, Adgangskode: Slette Der må ikke være X i Husk mig ved Login. Vigtigt: Der må ikke rettes i Dine Brugerdetaljer, da alle medlemmer benytter samme Brugernavn og Adgangskode. Når du er logget ind på hjemmesiden, har du mulighed for at oprette nyheder og se adresselisten over foreningsmedlemmer. Rettelser til adresselisten samt alle adresser sendes til Søren Theilgaard. Husk venligst at oplyse navn, adresse og medlemsnummer i alle henvendelser. - og postadresser er beskyttet mod SPAM og er ikke synlige for hjemmesidebesøgende uden korrekt Brugernavn og Adgangskode. Vejledningen til oprettelse af Nyheder kan læses på hjemmesiden, klik på Vejledning i menuen. Referent Anna Voss J.nr / 13

Bestyrelsen har følgende punkter i beretningen: Ad 1 Medlemmer og bestyrelse

Bestyrelsen har følgende punkter i beretningen: Ad 1 Medlemmer og bestyrelse BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Hotel Klitrosen lørdag den 22. maj 2010 BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Hotel Klitrosen lørdag den 22. maj 2010 Bestyrelsen

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere