Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C"

Transkript

1 Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Rønnes Hotel lørdag den 26. maj 2012 Bestyrelsen har følgende punkter i beretningen: 1. Medlemmer og bestyrelse 2. Tømning af bundfældningstanke 3. Ingas Købmandshandel/Klitrosen 4. Skibsværftet 5. Købmanden i Hjortdal 6. Indbrud i sommerhuse 7. Vejenes vedligeholdelse 8. Renovation og genbrugsplads 9. Grundlag for nye lokalplaner i sommerhusområdet 10. Mobildækning 11. Havvindmøller 12. Hjemmesiden 13. Diverse Ad 1 Medlemmer og bestyrelse Antallet af medlemmer af grundejerforeningen er meget stabil. Vi var i medlemmer. Bestyrelsen er: Henning Christoffersen Anna Voss Mads Hvolby Søren Theilgaard Poul Kristensen (suppleant) Preben Stæhr (suppleant) og mig som formand. Ad 2 Tømning af bundfældningstanke Uanset vi ikke bruger vores sommerhuse i en stor del af året, er tømning af bundfældningstanke formentlig kommet for at blive.

2 I 2012 er det FKSSLAMSON A/S, der skal foretage tømning. Der er fortsat skrappe krav til adgangsforholdene. Adgangsvej skal være beskåret for beplantning i 3,6 meters bredde og 4 meters højde. Fra adgangsvej til bundfældningstank må der maksimal være 50 meter. Omkring selve bundfældningstanken skal dækslet være frit, og der skal være uhindret adgang til tanken. Er dækslet under eller i niveau med terræn, skal det frilægges i en radius af 30 cm rundt om dæksel og 5 cm under dækslets nedre kant. Det er bestyrelsens fornemmelse, at det går nogenlunde med tømningen, og der tages et vist hensyn til beboerne, så alle ikke modtager edb-udskrifter i postkasserne om manglende tømning. Som noget helt nyt har Jammerbugt Kommune efter anvisning fra Arbejdstilsynet nedsat kravet for dækslets vægt fra 50 kg til 30 kg. Hvis dækslet vejer mere, vil der blive tømt, men for et ekstra gebyr. Det er nu tømningen foregår, og hvis det ikke er sket, vil det ske her omkring pinse. Alle skulle modtage tømningsrapport, når tømningen er overstået. Det forventede udgiftsniveau er 525 kr. inkl. moms pr. tømning. Hvorfor skal den så tømmes? Det slam, der tilbageholdes i bundfældningstanken, bundfældes eller bliver til flydeslam og begynder derefter at rådne eller gære. Akkurat som i en kompostbunke så fylder slammet med tiden mindre. Lige såvel som der altid vil være meget tilbage i en kompostbunke, så kan slammet heller ikke rådne helt væk af sig selv. Ad 3 Klitrosen Klitrosen har gennemgået en stor renovering her henover vinteren og foråret. Mads Muus har købt sin kompagnon ud og ejer hotellet alene. Der skal stå en helt ny restaurant klar til brug den 1. juni Leif Rønne her fra Rønnes Hotel har forpagtet hotellet med den nye restaurant frem til udgangen af De ny renoverede hotelværelser indgår ligeledes i forpagtningen. Som alle kan se er komplekset nu med ensartede hvide mure og sorte paptage. Restauranten vil efter det oplyste få sit helt eget koncept med a la carte-retter, der skulle kunne trække gæster hele året rundt. De 6 sokler, der har stået i en årrække, er blevet bebygget. De er på 46 m 2 og bygget sammen 2 og 2 og har plads til 4 personer. Ejerne af lejlighederne, der koster ,00 kr. stykket, vil få adgang til hotellets fælles faciliteter. Der vil blive bygget nye, når de første 6 lejligheder er solgt, og der kan bygges i alt 58 hotellejligheder i henhold til gældende lokalplan. Det er dejligt, at det er blevet så pænt igen. 2 / 13

3 Nu mangler vi så blot tomten ved Ingas Købmandshandel. Det ser ikke ud, som om der sker det store der. Når nu vi taler om forskønnelse, er det glædeligt at se den nye signalmast, der står så flot som aldrig før, og husk, den blev brugt i gamle dage. Når der blev hejst en kurv i masten, betød det, at uvejret tiltog, og der kunne være fare ved landingen. 2 kurve viste fiskerne, at de hellere måtte blive uden for revlerne og afvente redningsbådenes ankomst. Ad 4 Skibsværftet Der sker mange ting på værftet. Nordvest er blevet næsten færdig og Skarreklit er på værftet og stort set færdig. Den skal sejle fra Lildstrand. Status er, at der er tre nybyggede både på stranden, der er et nyrenoveret spilanlæg og spilhus, der er 5 fuldtidsansatte og mulighed for 1-2 lærlinge. Der kommer rigtig mange gæster forbi, og det er jo dejligt, at havbådene kan være til gavn og glæde for rigtig mange mennesker. Det er dejligt for os alle, at der sker noget ved stranden, og at der er blevet pænt og nydeligt, og at vi har fået et skibsværft som en aktiv arbejdsplads til glæde for os alle og turisterne. Se mere herom på Ad 5 Købmanden i Hjortdal Mogens og Bente har måttet erkende, at det ikke kan lade sig gøre at drive forretning i Hjortdal hele året. Sidst i januar lukkede butikken og har stået tom siden. Omsætningen fra påske og over sommeren har været i orden, men det har ikke været tilfældet i efteråret og vinteren. Det er, som om der lokalt ikke har været tilstrækkelig opbakning, siger Bente Nielsen. Da skolen lukkede, blev livsnerven skåret over, fortsætter hun. Bente og Mogens håber at kunne udvide strandkiosken her i Slettestrand med såvel kolonialvarer som morgenbrød. Borgerne i Hjortdal har dog ikke opgivet. På et borgermøde i Hjortdal ønskede de mange fremmødte, at der skal være en købmandsforretning dog på en anden måde end hidtil. For at forklare lidt nærmere herom har vi inviteret Tine Bilgram, formand for Hjortdal beboerforening, til at fortælle lidt om projektet og det vil ske under punktet Eventuelt. 3 / 13

4 Ad 6 Indbrud i sommerhuse Det er oplyst, at der er markant færre indbrud i Jammerbugt Kommune i 2011 og de første måneder af 2012 end tidligere år. Politiet siger, man har sat flere ressourcer af til det og anholdt en del vaneforbrydere. Jeg tror, vi har været lidt heldigere i år end tidligere år. Nabohjælp i efteråret og vintermånederne tilrådes. Hvis man er ved sit sommerhus uden for sæsonen, kan man lige se til naboens hus for eventuelle indbrud. Ad 7 Vejenes vedligeholdelse Vejene har været meget bedre end tidligere denne vinter. Vejene er igen blevet vedligeholdt af kommunen, og der er ikke store problemer. Det er måske snarere blevet et problem at vejene nu er blevet så gode, at der køres alt for stærkt. Jeg vil derfor meget indtrængende appellere til at grundejerne virkelig tænker på farten af hensyn til børn og andre der ikke er så mobile. Endelig er der også støvgenerne når sommeren er tør og det bliver den jo i hvert fald i sommer. Vinterrydning af vejene er den enkelte grundejers eget problem. Der er således ingen pligt til snerydning af vore veje fra kommunens side. Ad 8 Renovering og genbrugsplads Dagrenovationen fortsætter som hidtil i sommerhusområdet. Priserne er ikke steget meget. Dog er grundgebyret til genbrugspladser steget en del som følge af etableringen af nye genbrugspladser i Pandrup og Fjerritslev. Der skal i 2012 betales 600 kr. i grundgebyr og 725 kr. for én 110 liter affaldssæk (30 tømninger). Ekstra sække kan købes i Super Best og hos Q8 i Fjerritslev. Genbrugsstationen i Gøttrup, der fortsat eksisterer året ud, har åbningstider kl lørdage og lukket søndag. På hverdage fra kl Den nye genbrugsplads i Fjerritslev bliver placeret i industrikvarteret vest for Fjerritslev lige overfor det gamle Rabami og ved tømmerhandlen ved Industrivej og Jernbanegade. I forbindelse med etablering af nye genbrugspladser lukker genbrugspladsen i Gøttrup. Der er ikke oplyst noget om åbningstider. Genbrugspladsen i Aabybro har søndagsåbent. Ad 9 Grundlag for nye lokalplaner i sommerhusområdet 4 / 13

5 Det nye grundlag for nye lokalplaner har fået sit endelige indhold. Et af de punkter, der kan have interesse for sommerhusejerne, er luft-til-luft anlæg og solpaneler og solvarmere. Luft-til-luft anlæggene skal, for så vidt angår udeenheden, placeres på sommerhusets facade/gavl og må ikke placeres frit i landskabet. Udeenheden skal ligeledes inddækkes i samme beklædning som den øvrige bebyggelse. Der skal være mulighed for opsætning af små solplader, der har til formål at sikre ventilationen i sommerhuset over vinteren. Disse skal opsættes på en sydvendt væg og holdes under 2 m 2. Solvarme er et godt alternativ til el-varme. Store solfangere på taget virker dominerende i landskaberne, og størrelsen bør derfor begrænses til 6 m 2. De skal helst placeres på taget og skal i givet fald følge tagets hældning. De skal udføres i ikke-reflekterende glas eller metal. Solceller til produktion af strøm er et nyt produkt, som der gennemføres forsøg med at tilpasse til sommerhusbebyggelse, og der er ikke åbnet op for den type anlæg endnu. Det er således vigtigt, at der tages fat i kommunen, hvis man ønsker luft-til-luft anlæg og solcelleanlæg placeret på eller ved sit hus. På grundejerformandsmødet i Pandrup blev det drøftet, hvor vigtigt det er at sikre sig, at ens tag har den nødvendige hældning og retning, at købe mono-krystallinske solceller i stedet for amorfe solceller, at tjekke produktionsfaldet over årene, at sikre sig en god omformer fra jævnstrøm til vekselstrøm og sikre sig, at den reelle ydelse også er den, der angives. Endelig har temperaturfølsomhed og ledning ligeledes stor betydning. Derfor tal med ekspert inden køb, og køb ikke de billige, blev der sagt. Jammerbugt Kommune vil ikke se vindmøller på grundene, uanset størrelse. Der må fortsat ikke etableres jordvolde over +0,5 meter. Renovationsstativer/containere skal afskærmes med et træstativ eller hegn i tilsvarende farver som den øvrige bebyggelse. Grundlaget er vedtaget 28. oktober Det er et værktøj, der ikke er juridisk bindende, men skal ses som en række politiske pejlemærker, der i de næste år skal danne grundlaget for udviklingen i sommerhusområderne. Ad 10 Mobildækning Der er fortsat problemer med mobildækningen i Jammerbugt Kommune. Teleselskaberne vil i løbet af de kommende år investere mellem 6-6,5 mia. kr. i udbygning af mobilnettet. Det er imidlertid ikke altid kun et spørgsmål om flere mobilmaster. Det har stor betydning, om man er inde eller ude, hvilket mobilselskab der anvendes, og især hvor god en antenne der er i 5 / 13

6 de enkelte mobiltelefoner. Man kan rent faktisk godt have en dyr og smart mobiltelefon med en elendig antenne. I PADs fungerer på samme måde som mobiltelefonerne, men mange af dem har en rigtig dårlig antenne og derfor kan man godt have mobildækning på telefonen men ikke på I PADS. Det kan rent faktisk klares for så vidt man har en I Phone ved at gå ind på internetdeling på mobiltelefonen og slå denne til og herefter vælge I Phone på listen over netværkstjenester i indstillingerne på computeren og så skrive adgangskoden når der bliver spurgt herom. Ad 11 Havvindmøller Punktet var på det årlige formandsmøde med Jammerbugt Kommune. Punktet har ligeledes givet anledning til avisomtale, og jeg har modtaget henvendelser fra grundejerforeningens medlemmer. Der er både et kommunalt og et statsligt aspekt. Kommunen har ikke planer om etablering af vindmøller i vores område. Det samme kan ikke siges om statens planer, da energiforliget jo fastslår, at halvdelen af dansk elproduktion i 2020 skal komme fra vindmøller. Da havvindmølleparker er meget dyre, har man besluttet, at 500 MW skal komme fra kystnære møller, som er væsentlig billigere at etablere og jo, det er rigtigt, at der er forslag om at etablere en møllepark i Jammerbugten og reelt lige ud for Slettestrand. På det foreviste kort er der 2 placeringsmuligheder altså potentielle muligheder. Det afgørende er, at det militære skydeareal har en grænse, der strækker sig en del ud i havet og dækker et stort område (fra Thorup Strand og helt op til Rødhus) Det område kan der for nuværende ikke placeres vindmøller i. Det går ca. 10 km ud i vandet, hvorfor møller næppe placeres tættere på land end 10 km. Det er også de 2 tætteste potentielle mølleplaceringer, der angives ca. 10 km fra stranden. De 2 andre muligheder er 25 km fra land og nærmere ved Bulbjerg/Thorup Strand. Jeg har medtaget 2 visualiseringer med 15 MW møller med totalhøjde på 260 meter. Hvorvidt de kan høres, var der ikke oplysning om, men 10 km væk fra stranden og Vesterhavets brusen, så vil det næppe kunne høres. Grundejerforeningen kan naturligvis reagere, hvis det er ønsket, og hvis der kommer ændringer. Hvis medlemmerne mener, der skal tages andre skridt, hører vi det gerne under debatten. Ad 12 Hjemmesiden 6 / 13

7 Husk vores hjemmeside: og brug den. Vi vil meget gerne have flere adresser, så mest muligt kan sendes ud på Diverse Vi har som sædvanligt fået blåt flag. Vi har fået nye numre på stranden, hvor der dels står et bogstav, dels en talrække og endelig SOS 112. Trygfonden har doneret 4 mio. kr. i støtte til et landsdækkende nummersystem for de danske strande. Så det er nemmere at identificere ulykkesstederne. Bogstavet benævner vores politikreds. Tallet er strandens tal. De sættes også på redningskranse og redningstrekanter. Der er udarbejdet en cykelstiplan med prioritering af samme for Jammerbugt Kommune. Den er fra december En prioriteret cykelsti er fra Fjerritslev By til Hjortdal af en længde på 7,08 km. Anlægsudgifterne er ca. 13 mio. kr. Prioriteringen er nr. 17 ud af 54, så med anlægsprisen, og da kommunen fattes penge, står det nok ikke lige for - selvom skolen i Hjortdal er lukket og børnene skal til Fjerritslev. Vi er fortsat medlem af Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune. Vi har drøftet problemer med hesteryttere på stier udlagt til gående, kørsel med mountainbikes på stier udlagt til gående og endelig postkasseanlæg. Post Danmark vil her i løbet af 2012 komme med krav om, at hvis vi vil have post for fremtidens så skal der etableres postkasseanlæg. Det vil vi vende tilbage med nærmere omkring, hvis der sker yderligere. En fredelig efterårsmorgen vækkes en grundejer af skud fra 2 jægere, der med hunde driver jagt i klitområdet mellem Redningsvejen og havet. Det kunne være særdeles farligt, da der jo samtidig kan være mennesker. Imidlertid er det lovligt på det pågældende sted, idet området er privatejet, og jagten må udlejes. Ifølge jagtloven skal det overholdes, at der ikke må affyres skud inden for en afstand af 50 meter fra beboelsesbygninger. Der må heller ikke drives jagt på offentlig sti, men alligevel pas på jer selv. Det er tanken, at der skal etableres et stort skydecenter ved skydeterrænet i Tranum. Centret skal etableres så der kan gennemføres internationale skydekonkurrencer. Det er endnu ikke 7 / 13

8 vedtaget og Naturfredningsforeningen har på det kraftigste protesteret herimod. Om det hjælper vides ikke. Hermed skal jeg ønske alle en god sæson i Slettestrand og indstille beretningen til godkendelse. Den 26. maj 2012 Jens Jerslev 8 / 13

9 Referat fra Grundejerforeningen Under Liens generalforsamling Lørdag den 26. maj 2011 på Hotel Rønnes i Slettestrand Ordinær generalforsamling blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Aflæggelse af årsregnskab se bag på denne indkaldelse 4. Rettidigt indkomne forslag 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent se bag på denne indkaldelse 6. Valg af formand for bestyrelsen (Formand er på valg i år, villig til genvalg) 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer - På valg er Henning Christoffersen og Mads Hvolby, der begge er villige til at modtage genvalg 8. Valg af suppleanter 9. Valg af 2 revisorer 10. Eventuelt 1. Valg af dirigent Henning Christoffersen vælges til dirigent 2. Bestyrelsens beretning Formand Jens Jerslev aflagde beretning. Hele beretningen kan læses på hjemmesiden 1. Medlemmer og bestyrelse 2. Tømning af bundfældningstanke 3. Ingas Købmandshandel/Klitrosen 4. Skibsværftet 5. Købmanden i Hjortdal 6. Indbrud i sommerhuse 7. Vejenes vedligeholdelse 8. Renovation og genbrugsplads 9. Grundlag for nye lokalplaner i sommerhusområdet 10. Mobildækning 11. Havvindmøller 12. Hjemmesiden 13. Diverse Følgende punkter blev kommenteret eller stillet spørgsmål til: 6. Indbrud i sommerhuse Færre indbrud i slutningen af 2011 og begyndelsen af J.nr / 13

10 Fortsat opfordring til at holde øje med hinandens sommerhuse, og hvis der er sket noget, kontakte vedkommende ved hjælp af adresselisten på hjemmesiden eller ved kontakt til bestyrelsen. 7. Vejenes vedligeholdelse Nu er vejene ved at være så gode, at der køres alt for stærkt, med risiko for påkørsel af både mennesker og dyr samt til stor gene med meget støv fra hurtigkørende biler. Hermed opfordring til at køre forsigtigt og nedsætte hastigheden. 9. Lokalplaner Hans Willumsen spørger, hvad der vil ske med de solcelleanlæg, der allerede er etableret tidligere, men som ikke overholder dagens etableringsregler? Der foreligger ingen viden om, hvad der vil ske med disse, men nye regler formodes alene at være gældende fremadrettet. 10. Mobildækning Søren Theilgaard oplyser, at den bedste mobildækning fås med TDC-net eller udbydere, der benytter dette net. 11. Vindmøller Planer om evt. at etablere en vindmøllepark i Jammerbugten. Jens Jerslev uddeler en visualisering af, hvordan det kommer til at se ud, hvis vindmøllerne placeres 10 eller 25 km ud i Jammerbugten. Punktet vækker mange spørgsmål og funderinger i forhold til, hvordan det vil komme til at se ud og høres fra stranden. Der blev bl.a. spurgt til: Hvad vil ske med strømningsforhold og algevækst ved etablering af havmøllepark? Henning Christoffersen fortalte, at der kan ske visse forandringer i forbindelse med selve anlægsarbejdet, når vindmøllerne evt. skal etableres, men derefter formodes de ikke at have større konsekvenser. En vindmøllepark kan også have en gunstig påvirkning af fiskeriet bl.a. på grund af øget tilgang af føde. Henning viser et billede fra et specielt, sjældent fænomen omkring havmøller, der er placerede længere syd på vestkysten (Horns Rev). Her ses, hvordan der kan dannes havgus i forbindelse med specielle vind- og luftforhold med bl.a. ekstremt høj luftfugtighed. Et rigtig flot billede, som vækker mange følelser, og selvfølgeligt ikke et scenarie man ønsker. 12. Hjemmesiden Husk hjemmesiden - brug den gerne, fortæl og sæt billeder ind. Husk at give besked til Søren, hvis I ændrer adresse. 13. Diverse På mødet med Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune, som Jens Jerslev deltog i, drøftedes bl.a. problemer med hesteryttere på stier udlagt til gående og kørsel med mountainbikes på stier udlagt til gående. J.nr / 13

11 Søren Theilgaard spørger, om der foreligger nogle konkrete planer om, hvordan man vil løse dette, men kommunen er ikke kommet frem med forslag til løsninger. Citat fra beretning: En fredelig efterårsmorgen vækkes en grundejer af skud fra 2 jægere, der med hunde driver jagt i klitområdet mellem Redningsvejen og havet. Det kunne være særdeles farligt, da der jo samtidig kan være mennesker. Imidlertid er det lovligt på det pågældende sted, idet området er privatejet, og jagten må udlejes. Ifølge jagtloven skal det overholdes, at der ikke må affyres skud inden for en afstand af 50 meter fra beboelsesbygninger. Der må heller ikke drives jagt på offentlig sti, - men pas på Jer selv. Yderligere regler omkring jagt: Der må ikke ske haglnedfald på anden mands ejendom. Sikkerhedsafstand ved hagljagt er 300 meter. Det aftales, at referatet fra bestyrelsesmødet sendes på til dem, der ønsker dette, ellers er der mulighed for at få det tilsendt pr. brev ved at give besked til bestyrelsen. Referatet lægges også på hjemmesiden. Beretningen godkendes og kan altså læses på hjemmesiden 3. Aflæggelse af årsregnskab Regnskabet godkendes med applaus. Knud Overgaard: Forslag om at undersøge muligheden for en højre rente end den nuværende i Sparekassen Himmerland (ellers vil Knud gerne give en højere rente). Søren vil undersøge mulighederne. Finn Østergaard Hummervej: Forslag om at indbetale via homebanking, i stedet for at der skal sendes indbetalingskort ud. Søren Theilgaard fortæller, at der har været nogle problemer med betaling over internet, hvor oplysningerne omkring medlemsnummer ikke er kommet med, og han efterfølgende skal være detektiv for at finde frem til den rette indbetaler. Så hvis man betaler over nettet: Husk at skrive kontingentnummer på indbetalingen for identificering af indbetaler. 4. Rettidigt indkomne forslag: Der er ikke kommet nogen forslag. 5. Fremlæggelse af budget of fastsættelse af kontingent: Søren fremlægger budget, som enstemmigt vedtages med applaus, og kontingent fastholdes på 100 kr. per år for næste år. J.nr / 13

12 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Søren Theilgaard og Anna Voss, begge genvælges med applaus. Bestyrelsen består nu af: Formand Jens Jerslev Kasser Søren Theilgaard Henning Christoffersen Mads Hvolby Anna Voss 7. Valg af suppleanter Poul Kristensen og Preben Stæhr genvælges med applaus. 9. Valg af to revisorer John Ullits er villig til genvalg, Ida Slengerik-Hansen ønsker ikke genvalg. Chris Vejersø og John Ullits, vælges med applaus 10. Eventuelt: Fru Kyhl, Redningsvejen: Opfordring til at minde om lokalplanens regler i forhold til beplantning, volde, m.m. ved hver generalforsamling. Opfordring til at bruge mikrofon til næste generalforsamlingen, da det kan være svært at høre, når der er nogen, der kommenterer eller stiller spørgsmål ude fra salen. Intet problem at høre Jens Jerslev uden mikrofon! Tine Bilgram og Anne-Mette Kornum bosat i Hjortdal er bekymrede over, at mange af de aktiviteter, der har været i, forsvinder og fortsat vil forsvinde. De ønsker at starte en købmandsbutik i Hjortdal som en socialøkonomisk virksomhed (se Projekt: Købmandsbutik for unge med psykisk sårbarhed, som skal trænes til at komme ud i det virkelige arbejdsliv. Udover en købmandsbutik man kan handle i, kan tilbuddet f.eks. være, at købmandsvarer leveres til døren, nethandel, græsslåning, friske rundstykker om morgenen, Der er kontakt med Jammerbugt Kommune og Merkur Andelskasse, som begge er positive overfor projektet. Man er ved at udarbejde en forretningsbeskrivelse med hjælp af rådgivningstimer fra en virksomhedskonsulent i Jammerbugt Kommune. Tanken er, at det skal være et andelsprojekt med andele til kr/stk. Jens Jerslev: Hvor mange andele skal der sælges, inden den kan starte op? Målet er at samle kr., og man håber på at kunne starte efter sommerferien. Der skal ansættes personale, bl.a. en købmand. Planen er, at der skal ansættes 4 personer. J.nr / 13

13 Tine og Anne-Mette opfordrer til, at man skriver sin adresse på den fremlagte liste, så de har mulighed for at sende mere information omkring projektet, og man ser gerne, at folk henvender sig. Anna Voss foreslår, at der holdes sommerfest efter generalforsamlingen næste år, pinselørdag. Der er stor opbakning omkring dette forslag, og der nedsættes et festudvalg bestående af: Anna Voss, Elsebeth Kristensen, Anette Hvolby og Folmer Møller fra Bjerregårdsboulevarden nr. 19. Vi vil gerne have flere med gode ideer til festudvalget, så kontakt Anna på Mere information og tilmelding følger, husk at holde jer orienterede på hjemmesiden. Hjemmeside informationer: Opfordring til alle medlemmer om at sende deres adresse til Søren på Login til vores hjemmeside Brugernavn: Underlien, Adgangskode: Slette Der må ikke være X i Husk mig ved Login. Vigtigt: Der må ikke rettes i Dine Brugerdetaljer, da alle medlemmer benytter samme Brugernavn og Adgangskode. Når du er logget ind på hjemmesiden, har du mulighed for at oprette nyheder og se adresselisten over foreningsmedlemmer. Rettelser til adresselisten samt alle adresser sendes til Søren Theilgaard. Husk venligst at oplyse navn, adresse og medlemsnummer i alle henvendelser. - og postadresser er beskyttet mod SPAM og er ikke synlige for hjemmesidebesøgende uden korrekt Brugernavn og Adgangskode. Vejledningen til oprettelse af Nyheder kan læses på hjemmesiden, klik på Vejledning i menuen. Referent Anna Voss J.nr / 13

Referat fra Grundejerforeningen Under Liens generalforsamling

Referat fra Grundejerforeningen Under Liens generalforsamling Referat fra Grundejerforeningen Under Liens generalforsamling Lørdag den 7. juni 2014 på hotel Klitrosen Ordinær generalforsamling blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C

Grundejerforeningen Under Lien Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Hotel Klitrosen lørdag den 18. maj 2013 Bestyrelsen har følgende

Læs mere

Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C

Grundejerforeningen Under Lien Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Hotel Klitrosen lørdag den 7. juni 2014 Bestyrelsen har følgende

Læs mere

Bestyrelsen har følgende punkter i beretningen: Ad 1 Medlemmer og bestyrelse

Bestyrelsen har følgende punkter i beretningen: Ad 1 Medlemmer og bestyrelse BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Hotel Klitrosen lørdag den 22. maj 2010 BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Hotel Klitrosen lørdag den 22. maj 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C

Grundejerforeningen Under Lien Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Hotel Klitrosen lørdag den 30. maj 2009 Jeg har følgende punkter

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2013 / 2014

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2013 / 2014 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2013 / 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2013 og 2 i foråret 2014. Til vore møder er suppleanterne inviteret

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2014 / 2015

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2014 / 2015 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2014 / 2015 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 3 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2014 og 1 i foråret 2015. Til vore møder er suppleanterne inviteret

Læs mere

Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C

Grundejerforeningen Under Lien Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Hotel Klitrosen lørdag den 14.maj 2016 Bestyrelsen har følgende punkter

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 1 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 19. april 2014 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Victor Jørgensen, som derefter blev valgt som

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej ordinære generalforsamling. lørdag den 30. marts 2013

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej ordinære generalforsamling. lørdag den 30. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Ejgild Christensen nr. 35. blev valgt til dirigent Flemming Johansen nr. 27. valgt til referent Eigil slog takten an og kunne konstaterede at indkaldelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej ordinære generalforsamling. lørdag den 7. april 2012

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej ordinære generalforsamling. lørdag den 7. april 2012 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Ejgild Christensen nr. 35. blev valgt til dirigent Flemming Johansen nr. 27. valgt til referent Det blev aftalt ikke at vælge stemmetællere før/hvis det blev

Læs mere

Bestyrelsen gik en lille tur!

Bestyrelsen gik en lille tur! Dagsorden 8/9 2006 1 Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2005 og budget for 2007. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Orientering om en lille aftentur

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Musvågevej Ordinær generalforsamling Lørdag d. 5. marts 2016 Ålbæk gl. Kro 1 Grundejerforeningen Musvågevej 2 1 Dagsorden Lørdag d. 5. Marts 2016 Velkomst 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08 Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d 290608 19 parceller var repræsenteret Alle bilag til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside wwwguldkysten-sjdk Ad punkt 1:

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2011 / 2012

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2011 / 2012 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2011 / 2012 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2011 og 2 i foråret 2012. I vore møder har suppleanterne deltaget,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lild Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Valg af dirigent: Ib Horsmark - indkaldelse er i henhold til vedtægterne og lovlig

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen i indkalder hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen. Generalforsamlingen foregår pinselørdag den 14. maj kl. 14.00 på Himmerlandsfondens

Læs mere

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 Velkomst ved Kurt Fodgaard Grundejerforeningen Følletoften Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 1. Valg af dirigent: Inge foreslået af bestyrelsen, blev valgt 2. Bestyrelsens beretning: Kort tid

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30 Grundejerforeningen Ølstykke den 1. maj 2010 Kildeholm IV. www.kildeholm.dk Dagsorden jf. lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Forslag til budget. Ordinær generalforsamling

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2009 / 2010

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2009 / 2010 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2009 / 2010 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2009 og 2 i foråret 2010. I vore møder har suppleanterne deltaget,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Punkter fra bestyrelsen 1. Nye lokalplaner 2. Vedligehold af grøfter 3. Vejvedligeholdelse 4. Mountainbike 5. Nyt om solfangere 6.

Punkter fra bestyrelsen 1. Nye lokalplaner 2. Vedligehold af grøfter 3. Vejvedligeholdelse 4. Mountainbike 5. Nyt om solfangere 6. fra det årlige møde med bestyrelsen for Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger den 16. januar 2013 kl. 15.30 Mødelokale 1 administrationsbygningen i Pandrup Punkter fra bestyrelsen 1. Nye lokalplaner

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 11. maj 2013 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 Grundejerforeningen Fjordhusene Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 1) Valg af dirigent Anders (82) blev valgt. 2) Formandens beretning v. Jacob (152), se bilag 1. Generalforsamlingen godkendte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling 14. april 2013 Referat af ordinær generalforsamling Søndag, den 14. april 2013 kl. 10.00 på Rønnes Hotel, Laksevej 8, Slettestrand Dagsorden ifølge vedtægterne: 1 Valg af dirigent 2 Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19.

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19. Referat af generalforsamling I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær Søndag d. 23. marts 2014 kl. 10.00 i Cafe 19. Generalforsamlingen gennemføres

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 16. maj 2012 kl. 19. Dagsorden

Referat. fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne. 16. maj 2012 kl. 19. Dagsorden Referat fra mødet med formændene for sommerhusgrundejerforeningerne 16. maj 2012 kl. 19 Dagsorden Velkomst 1. Mange sommerhusejere oplever problemer med mobiltelefondækningen. Hvordan kan dækningen forbedres?

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEBØLLE STRAND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEBØLLE STRAND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEBØLLE STRAND 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Bakkebølle Strand. Hjemsted Bakkebølle Strand, 4760 Vordingborg. 2 Medlemmer af foreningen er ejere af de fra

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 28 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 29 d. 26. juni 2016 kl. 14:15 Sommerhus Stillinge Strand Alex G. Larsen -

Læs mere

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk Referat fra 48. generalforsamling i Strandgårdens Grundejerforening søndag den 19 juni på Fårevejle Golf Hotel. 1. Valg af dirigent Formanden Gitte Troensegaard, Ringbakken bød velkommen og foreslog på

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. Fremmødte: 15 husstande af 57. Formanden Leif Elken bød velkommen i fællesarealet på Gadstrup skole. 1.

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere