Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C"

Transkript

1 Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Rønnes Hotel lørdag den 26. maj 2012 Bestyrelsen har følgende punkter i beretningen: 1. Medlemmer og bestyrelse 2. Tømning af bundfældningstanke 3. Ingas Købmandshandel/Klitrosen 4. Skibsværftet 5. Købmanden i Hjortdal 6. Indbrud i sommerhuse 7. Vejenes vedligeholdelse 8. Renovation og genbrugsplads 9. Grundlag for nye lokalplaner i sommerhusområdet 10. Mobildækning 11. Havvindmøller 12. Hjemmesiden 13. Diverse Ad 1 Medlemmer og bestyrelse Antallet af medlemmer af grundejerforeningen er meget stabil. Vi var i medlemmer. Bestyrelsen er: Henning Christoffersen Anna Voss Mads Hvolby Søren Theilgaard Poul Kristensen (suppleant) Preben Stæhr (suppleant) og mig som formand. Ad 2 Tømning af bundfældningstanke Uanset vi ikke bruger vores sommerhuse i en stor del af året, er tømning af bundfældningstanke formentlig kommet for at blive.

2 I 2012 er det FKSSLAMSON A/S, der skal foretage tømning. Der er fortsat skrappe krav til adgangsforholdene. Adgangsvej skal være beskåret for beplantning i 3,6 meters bredde og 4 meters højde. Fra adgangsvej til bundfældningstank må der maksimal være 50 meter. Omkring selve bundfældningstanken skal dækslet være frit, og der skal være uhindret adgang til tanken. Er dækslet under eller i niveau med terræn, skal det frilægges i en radius af 30 cm rundt om dæksel og 5 cm under dækslets nedre kant. Det er bestyrelsens fornemmelse, at det går nogenlunde med tømningen, og der tages et vist hensyn til beboerne, så alle ikke modtager edb-udskrifter i postkasserne om manglende tømning. Som noget helt nyt har Jammerbugt Kommune efter anvisning fra Arbejdstilsynet nedsat kravet for dækslets vægt fra 50 kg til 30 kg. Hvis dækslet vejer mere, vil der blive tømt, men for et ekstra gebyr. Det er nu tømningen foregår, og hvis det ikke er sket, vil det ske her omkring pinse. Alle skulle modtage tømningsrapport, når tømningen er overstået. Det forventede udgiftsniveau er 525 kr. inkl. moms pr. tømning. Hvorfor skal den så tømmes? Det slam, der tilbageholdes i bundfældningstanken, bundfældes eller bliver til flydeslam og begynder derefter at rådne eller gære. Akkurat som i en kompostbunke så fylder slammet med tiden mindre. Lige såvel som der altid vil være meget tilbage i en kompostbunke, så kan slammet heller ikke rådne helt væk af sig selv. Ad 3 Klitrosen Klitrosen har gennemgået en stor renovering her henover vinteren og foråret. Mads Muus har købt sin kompagnon ud og ejer hotellet alene. Der skal stå en helt ny restaurant klar til brug den 1. juni Leif Rønne her fra Rønnes Hotel har forpagtet hotellet med den nye restaurant frem til udgangen af De ny renoverede hotelværelser indgår ligeledes i forpagtningen. Som alle kan se er komplekset nu med ensartede hvide mure og sorte paptage. Restauranten vil efter det oplyste få sit helt eget koncept med a la carte-retter, der skulle kunne trække gæster hele året rundt. De 6 sokler, der har stået i en årrække, er blevet bebygget. De er på 46 m 2 og bygget sammen 2 og 2 og har plads til 4 personer. Ejerne af lejlighederne, der koster ,00 kr. stykket, vil få adgang til hotellets fælles faciliteter. Der vil blive bygget nye, når de første 6 lejligheder er solgt, og der kan bygges i alt 58 hotellejligheder i henhold til gældende lokalplan. Det er dejligt, at det er blevet så pænt igen. 2 / 13

3 Nu mangler vi så blot tomten ved Ingas Købmandshandel. Det ser ikke ud, som om der sker det store der. Når nu vi taler om forskønnelse, er det glædeligt at se den nye signalmast, der står så flot som aldrig før, og husk, den blev brugt i gamle dage. Når der blev hejst en kurv i masten, betød det, at uvejret tiltog, og der kunne være fare ved landingen. 2 kurve viste fiskerne, at de hellere måtte blive uden for revlerne og afvente redningsbådenes ankomst. Ad 4 Skibsværftet Der sker mange ting på værftet. Nordvest er blevet næsten færdig og Skarreklit er på værftet og stort set færdig. Den skal sejle fra Lildstrand. Status er, at der er tre nybyggede både på stranden, der er et nyrenoveret spilanlæg og spilhus, der er 5 fuldtidsansatte og mulighed for 1-2 lærlinge. Der kommer rigtig mange gæster forbi, og det er jo dejligt, at havbådene kan være til gavn og glæde for rigtig mange mennesker. Det er dejligt for os alle, at der sker noget ved stranden, og at der er blevet pænt og nydeligt, og at vi har fået et skibsværft som en aktiv arbejdsplads til glæde for os alle og turisterne. Se mere herom på Ad 5 Købmanden i Hjortdal Mogens og Bente har måttet erkende, at det ikke kan lade sig gøre at drive forretning i Hjortdal hele året. Sidst i januar lukkede butikken og har stået tom siden. Omsætningen fra påske og over sommeren har været i orden, men det har ikke været tilfældet i efteråret og vinteren. Det er, som om der lokalt ikke har været tilstrækkelig opbakning, siger Bente Nielsen. Da skolen lukkede, blev livsnerven skåret over, fortsætter hun. Bente og Mogens håber at kunne udvide strandkiosken her i Slettestrand med såvel kolonialvarer som morgenbrød. Borgerne i Hjortdal har dog ikke opgivet. På et borgermøde i Hjortdal ønskede de mange fremmødte, at der skal være en købmandsforretning dog på en anden måde end hidtil. For at forklare lidt nærmere herom har vi inviteret Tine Bilgram, formand for Hjortdal beboerforening, til at fortælle lidt om projektet og det vil ske under punktet Eventuelt. 3 / 13

4 Ad 6 Indbrud i sommerhuse Det er oplyst, at der er markant færre indbrud i Jammerbugt Kommune i 2011 og de første måneder af 2012 end tidligere år. Politiet siger, man har sat flere ressourcer af til det og anholdt en del vaneforbrydere. Jeg tror, vi har været lidt heldigere i år end tidligere år. Nabohjælp i efteråret og vintermånederne tilrådes. Hvis man er ved sit sommerhus uden for sæsonen, kan man lige se til naboens hus for eventuelle indbrud. Ad 7 Vejenes vedligeholdelse Vejene har været meget bedre end tidligere denne vinter. Vejene er igen blevet vedligeholdt af kommunen, og der er ikke store problemer. Det er måske snarere blevet et problem at vejene nu er blevet så gode, at der køres alt for stærkt. Jeg vil derfor meget indtrængende appellere til at grundejerne virkelig tænker på farten af hensyn til børn og andre der ikke er så mobile. Endelig er der også støvgenerne når sommeren er tør og det bliver den jo i hvert fald i sommer. Vinterrydning af vejene er den enkelte grundejers eget problem. Der er således ingen pligt til snerydning af vore veje fra kommunens side. Ad 8 Renovering og genbrugsplads Dagrenovationen fortsætter som hidtil i sommerhusområdet. Priserne er ikke steget meget. Dog er grundgebyret til genbrugspladser steget en del som følge af etableringen af nye genbrugspladser i Pandrup og Fjerritslev. Der skal i 2012 betales 600 kr. i grundgebyr og 725 kr. for én 110 liter affaldssæk (30 tømninger). Ekstra sække kan købes i Super Best og hos Q8 i Fjerritslev. Genbrugsstationen i Gøttrup, der fortsat eksisterer året ud, har åbningstider kl lørdage og lukket søndag. På hverdage fra kl Den nye genbrugsplads i Fjerritslev bliver placeret i industrikvarteret vest for Fjerritslev lige overfor det gamle Rabami og ved tømmerhandlen ved Industrivej og Jernbanegade. I forbindelse med etablering af nye genbrugspladser lukker genbrugspladsen i Gøttrup. Der er ikke oplyst noget om åbningstider. Genbrugspladsen i Aabybro har søndagsåbent. Ad 9 Grundlag for nye lokalplaner i sommerhusområdet 4 / 13

5 Det nye grundlag for nye lokalplaner har fået sit endelige indhold. Et af de punkter, der kan have interesse for sommerhusejerne, er luft-til-luft anlæg og solpaneler og solvarmere. Luft-til-luft anlæggene skal, for så vidt angår udeenheden, placeres på sommerhusets facade/gavl og må ikke placeres frit i landskabet. Udeenheden skal ligeledes inddækkes i samme beklædning som den øvrige bebyggelse. Der skal være mulighed for opsætning af små solplader, der har til formål at sikre ventilationen i sommerhuset over vinteren. Disse skal opsættes på en sydvendt væg og holdes under 2 m 2. Solvarme er et godt alternativ til el-varme. Store solfangere på taget virker dominerende i landskaberne, og størrelsen bør derfor begrænses til 6 m 2. De skal helst placeres på taget og skal i givet fald følge tagets hældning. De skal udføres i ikke-reflekterende glas eller metal. Solceller til produktion af strøm er et nyt produkt, som der gennemføres forsøg med at tilpasse til sommerhusbebyggelse, og der er ikke åbnet op for den type anlæg endnu. Det er således vigtigt, at der tages fat i kommunen, hvis man ønsker luft-til-luft anlæg og solcelleanlæg placeret på eller ved sit hus. På grundejerformandsmødet i Pandrup blev det drøftet, hvor vigtigt det er at sikre sig, at ens tag har den nødvendige hældning og retning, at købe mono-krystallinske solceller i stedet for amorfe solceller, at tjekke produktionsfaldet over årene, at sikre sig en god omformer fra jævnstrøm til vekselstrøm og sikre sig, at den reelle ydelse også er den, der angives. Endelig har temperaturfølsomhed og ledning ligeledes stor betydning. Derfor tal med ekspert inden køb, og køb ikke de billige, blev der sagt. Jammerbugt Kommune vil ikke se vindmøller på grundene, uanset størrelse. Der må fortsat ikke etableres jordvolde over +0,5 meter. Renovationsstativer/containere skal afskærmes med et træstativ eller hegn i tilsvarende farver som den øvrige bebyggelse. Grundlaget er vedtaget 28. oktober Det er et værktøj, der ikke er juridisk bindende, men skal ses som en række politiske pejlemærker, der i de næste år skal danne grundlaget for udviklingen i sommerhusområderne. Ad 10 Mobildækning Der er fortsat problemer med mobildækningen i Jammerbugt Kommune. Teleselskaberne vil i løbet af de kommende år investere mellem 6-6,5 mia. kr. i udbygning af mobilnettet. Det er imidlertid ikke altid kun et spørgsmål om flere mobilmaster. Det har stor betydning, om man er inde eller ude, hvilket mobilselskab der anvendes, og især hvor god en antenne der er i 5 / 13

6 de enkelte mobiltelefoner. Man kan rent faktisk godt have en dyr og smart mobiltelefon med en elendig antenne. I PADs fungerer på samme måde som mobiltelefonerne, men mange af dem har en rigtig dårlig antenne og derfor kan man godt have mobildækning på telefonen men ikke på I PADS. Det kan rent faktisk klares for så vidt man har en I Phone ved at gå ind på internetdeling på mobiltelefonen og slå denne til og herefter vælge I Phone på listen over netværkstjenester i indstillingerne på computeren og så skrive adgangskoden når der bliver spurgt herom. Ad 11 Havvindmøller Punktet var på det årlige formandsmøde med Jammerbugt Kommune. Punktet har ligeledes givet anledning til avisomtale, og jeg har modtaget henvendelser fra grundejerforeningens medlemmer. Der er både et kommunalt og et statsligt aspekt. Kommunen har ikke planer om etablering af vindmøller i vores område. Det samme kan ikke siges om statens planer, da energiforliget jo fastslår, at halvdelen af dansk elproduktion i 2020 skal komme fra vindmøller. Da havvindmølleparker er meget dyre, har man besluttet, at 500 MW skal komme fra kystnære møller, som er væsentlig billigere at etablere og jo, det er rigtigt, at der er forslag om at etablere en møllepark i Jammerbugten og reelt lige ud for Slettestrand. På det foreviste kort er der 2 placeringsmuligheder altså potentielle muligheder. Det afgørende er, at det militære skydeareal har en grænse, der strækker sig en del ud i havet og dækker et stort område (fra Thorup Strand og helt op til Rødhus) Det område kan der for nuværende ikke placeres vindmøller i. Det går ca. 10 km ud i vandet, hvorfor møller næppe placeres tættere på land end 10 km. Det er også de 2 tætteste potentielle mølleplaceringer, der angives ca. 10 km fra stranden. De 2 andre muligheder er 25 km fra land og nærmere ved Bulbjerg/Thorup Strand. Jeg har medtaget 2 visualiseringer med 15 MW møller med totalhøjde på 260 meter. Hvorvidt de kan høres, var der ikke oplysning om, men 10 km væk fra stranden og Vesterhavets brusen, så vil det næppe kunne høres. Grundejerforeningen kan naturligvis reagere, hvis det er ønsket, og hvis der kommer ændringer. Hvis medlemmerne mener, der skal tages andre skridt, hører vi det gerne under debatten. Ad 12 Hjemmesiden 6 / 13

7 Husk vores hjemmeside: og brug den. Vi vil meget gerne have flere adresser, så mest muligt kan sendes ud på Diverse Vi har som sædvanligt fået blåt flag. Vi har fået nye numre på stranden, hvor der dels står et bogstav, dels en talrække og endelig SOS 112. Trygfonden har doneret 4 mio. kr. i støtte til et landsdækkende nummersystem for de danske strande. Så det er nemmere at identificere ulykkesstederne. Bogstavet benævner vores politikreds. Tallet er strandens tal. De sættes også på redningskranse og redningstrekanter. Der er udarbejdet en cykelstiplan med prioritering af samme for Jammerbugt Kommune. Den er fra december En prioriteret cykelsti er fra Fjerritslev By til Hjortdal af en længde på 7,08 km. Anlægsudgifterne er ca. 13 mio. kr. Prioriteringen er nr. 17 ud af 54, så med anlægsprisen, og da kommunen fattes penge, står det nok ikke lige for - selvom skolen i Hjortdal er lukket og børnene skal til Fjerritslev. Vi er fortsat medlem af Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune. Vi har drøftet problemer med hesteryttere på stier udlagt til gående, kørsel med mountainbikes på stier udlagt til gående og endelig postkasseanlæg. Post Danmark vil her i løbet af 2012 komme med krav om, at hvis vi vil have post for fremtidens så skal der etableres postkasseanlæg. Det vil vi vende tilbage med nærmere omkring, hvis der sker yderligere. En fredelig efterårsmorgen vækkes en grundejer af skud fra 2 jægere, der med hunde driver jagt i klitområdet mellem Redningsvejen og havet. Det kunne være særdeles farligt, da der jo samtidig kan være mennesker. Imidlertid er det lovligt på det pågældende sted, idet området er privatejet, og jagten må udlejes. Ifølge jagtloven skal det overholdes, at der ikke må affyres skud inden for en afstand af 50 meter fra beboelsesbygninger. Der må heller ikke drives jagt på offentlig sti, men alligevel pas på jer selv. Det er tanken, at der skal etableres et stort skydecenter ved skydeterrænet i Tranum. Centret skal etableres så der kan gennemføres internationale skydekonkurrencer. Det er endnu ikke 7 / 13

8 vedtaget og Naturfredningsforeningen har på det kraftigste protesteret herimod. Om det hjælper vides ikke. Hermed skal jeg ønske alle en god sæson i Slettestrand og indstille beretningen til godkendelse. Den 26. maj 2012 Jens Jerslev 8 / 13

9 Referat fra Grundejerforeningen Under Liens generalforsamling Lørdag den 26. maj 2011 på Hotel Rønnes i Slettestrand Ordinær generalforsamling blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Aflæggelse af årsregnskab se bag på denne indkaldelse 4. Rettidigt indkomne forslag 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent se bag på denne indkaldelse 6. Valg af formand for bestyrelsen (Formand er på valg i år, villig til genvalg) 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer - På valg er Henning Christoffersen og Mads Hvolby, der begge er villige til at modtage genvalg 8. Valg af suppleanter 9. Valg af 2 revisorer 10. Eventuelt 1. Valg af dirigent Henning Christoffersen vælges til dirigent 2. Bestyrelsens beretning Formand Jens Jerslev aflagde beretning. Hele beretningen kan læses på hjemmesiden 1. Medlemmer og bestyrelse 2. Tømning af bundfældningstanke 3. Ingas Købmandshandel/Klitrosen 4. Skibsværftet 5. Købmanden i Hjortdal 6. Indbrud i sommerhuse 7. Vejenes vedligeholdelse 8. Renovation og genbrugsplads 9. Grundlag for nye lokalplaner i sommerhusområdet 10. Mobildækning 11. Havvindmøller 12. Hjemmesiden 13. Diverse Følgende punkter blev kommenteret eller stillet spørgsmål til: 6. Indbrud i sommerhuse Færre indbrud i slutningen af 2011 og begyndelsen af J.nr / 13

10 Fortsat opfordring til at holde øje med hinandens sommerhuse, og hvis der er sket noget, kontakte vedkommende ved hjælp af adresselisten på hjemmesiden eller ved kontakt til bestyrelsen. 7. Vejenes vedligeholdelse Nu er vejene ved at være så gode, at der køres alt for stærkt, med risiko for påkørsel af både mennesker og dyr samt til stor gene med meget støv fra hurtigkørende biler. Hermed opfordring til at køre forsigtigt og nedsætte hastigheden. 9. Lokalplaner Hans Willumsen spørger, hvad der vil ske med de solcelleanlæg, der allerede er etableret tidligere, men som ikke overholder dagens etableringsregler? Der foreligger ingen viden om, hvad der vil ske med disse, men nye regler formodes alene at være gældende fremadrettet. 10. Mobildækning Søren Theilgaard oplyser, at den bedste mobildækning fås med TDC-net eller udbydere, der benytter dette net. 11. Vindmøller Planer om evt. at etablere en vindmøllepark i Jammerbugten. Jens Jerslev uddeler en visualisering af, hvordan det kommer til at se ud, hvis vindmøllerne placeres 10 eller 25 km ud i Jammerbugten. Punktet vækker mange spørgsmål og funderinger i forhold til, hvordan det vil komme til at se ud og høres fra stranden. Der blev bl.a. spurgt til: Hvad vil ske med strømningsforhold og algevækst ved etablering af havmøllepark? Henning Christoffersen fortalte, at der kan ske visse forandringer i forbindelse med selve anlægsarbejdet, når vindmøllerne evt. skal etableres, men derefter formodes de ikke at have større konsekvenser. En vindmøllepark kan også have en gunstig påvirkning af fiskeriet bl.a. på grund af øget tilgang af føde. Henning viser et billede fra et specielt, sjældent fænomen omkring havmøller, der er placerede længere syd på vestkysten (Horns Rev). Her ses, hvordan der kan dannes havgus i forbindelse med specielle vind- og luftforhold med bl.a. ekstremt høj luftfugtighed. Et rigtig flot billede, som vækker mange følelser, og selvfølgeligt ikke et scenarie man ønsker. 12. Hjemmesiden Husk hjemmesiden - brug den gerne, fortæl og sæt billeder ind. Husk at give besked til Søren, hvis I ændrer adresse. 13. Diverse På mødet med Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune, som Jens Jerslev deltog i, drøftedes bl.a. problemer med hesteryttere på stier udlagt til gående og kørsel med mountainbikes på stier udlagt til gående. J.nr / 13

11 Søren Theilgaard spørger, om der foreligger nogle konkrete planer om, hvordan man vil løse dette, men kommunen er ikke kommet frem med forslag til løsninger. Citat fra beretning: En fredelig efterårsmorgen vækkes en grundejer af skud fra 2 jægere, der med hunde driver jagt i klitområdet mellem Redningsvejen og havet. Det kunne være særdeles farligt, da der jo samtidig kan være mennesker. Imidlertid er det lovligt på det pågældende sted, idet området er privatejet, og jagten må udlejes. Ifølge jagtloven skal det overholdes, at der ikke må affyres skud inden for en afstand af 50 meter fra beboelsesbygninger. Der må heller ikke drives jagt på offentlig sti, - men pas på Jer selv. Yderligere regler omkring jagt: Der må ikke ske haglnedfald på anden mands ejendom. Sikkerhedsafstand ved hagljagt er 300 meter. Det aftales, at referatet fra bestyrelsesmødet sendes på til dem, der ønsker dette, ellers er der mulighed for at få det tilsendt pr. brev ved at give besked til bestyrelsen. Referatet lægges også på hjemmesiden. Beretningen godkendes og kan altså læses på hjemmesiden 3. Aflæggelse af årsregnskab Regnskabet godkendes med applaus. Knud Overgaard: Forslag om at undersøge muligheden for en højre rente end den nuværende i Sparekassen Himmerland (ellers vil Knud gerne give en højere rente). Søren vil undersøge mulighederne. Finn Østergaard Hummervej: Forslag om at indbetale via homebanking, i stedet for at der skal sendes indbetalingskort ud. Søren Theilgaard fortæller, at der har været nogle problemer med betaling over internet, hvor oplysningerne omkring medlemsnummer ikke er kommet med, og han efterfølgende skal være detektiv for at finde frem til den rette indbetaler. Så hvis man betaler over nettet: Husk at skrive kontingentnummer på indbetalingen for identificering af indbetaler. 4. Rettidigt indkomne forslag: Der er ikke kommet nogen forslag. 5. Fremlæggelse af budget of fastsættelse af kontingent: Søren fremlægger budget, som enstemmigt vedtages med applaus, og kontingent fastholdes på 100 kr. per år for næste år. J.nr / 13

12 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Søren Theilgaard og Anna Voss, begge genvælges med applaus. Bestyrelsen består nu af: Formand Jens Jerslev Kasser Søren Theilgaard Henning Christoffersen Mads Hvolby Anna Voss 7. Valg af suppleanter Poul Kristensen og Preben Stæhr genvælges med applaus. 9. Valg af to revisorer John Ullits er villig til genvalg, Ida Slengerik-Hansen ønsker ikke genvalg. Chris Vejersø og John Ullits, vælges med applaus 10. Eventuelt: Fru Kyhl, Redningsvejen: Opfordring til at minde om lokalplanens regler i forhold til beplantning, volde, m.m. ved hver generalforsamling. Opfordring til at bruge mikrofon til næste generalforsamlingen, da det kan være svært at høre, når der er nogen, der kommenterer eller stiller spørgsmål ude fra salen. Intet problem at høre Jens Jerslev uden mikrofon! Tine Bilgram og Anne-Mette Kornum bosat i Hjortdal er bekymrede over, at mange af de aktiviteter, der har været i, forsvinder og fortsat vil forsvinde. De ønsker at starte en købmandsbutik i Hjortdal som en socialøkonomisk virksomhed (se Projekt: Købmandsbutik for unge med psykisk sårbarhed, som skal trænes til at komme ud i det virkelige arbejdsliv. Udover en købmandsbutik man kan handle i, kan tilbuddet f.eks. være, at købmandsvarer leveres til døren, nethandel, græsslåning, friske rundstykker om morgenen, Der er kontakt med Jammerbugt Kommune og Merkur Andelskasse, som begge er positive overfor projektet. Man er ved at udarbejde en forretningsbeskrivelse med hjælp af rådgivningstimer fra en virksomhedskonsulent i Jammerbugt Kommune. Tanken er, at det skal være et andelsprojekt med andele til kr/stk. Jens Jerslev: Hvor mange andele skal der sælges, inden den kan starte op? Målet er at samle kr., og man håber på at kunne starte efter sommerferien. Der skal ansættes personale, bl.a. en købmand. Planen er, at der skal ansættes 4 personer. J.nr / 13

13 Tine og Anne-Mette opfordrer til, at man skriver sin adresse på den fremlagte liste, så de har mulighed for at sende mere information omkring projektet, og man ser gerne, at folk henvender sig. Anna Voss foreslår, at der holdes sommerfest efter generalforsamlingen næste år, pinselørdag. Der er stor opbakning omkring dette forslag, og der nedsættes et festudvalg bestående af: Anna Voss, Elsebeth Kristensen, Anette Hvolby og Folmer Møller fra Bjerregårdsboulevarden nr. 19. Vi vil gerne have flere med gode ideer til festudvalget, så kontakt Anna på Mere information og tilmelding følger, husk at holde jer orienterede på hjemmesiden. Hjemmeside informationer: Opfordring til alle medlemmer om at sende deres adresse til Søren på Login til vores hjemmeside Brugernavn: Underlien, Adgangskode: Slette Der må ikke være X i Husk mig ved Login. Vigtigt: Der må ikke rettes i Dine Brugerdetaljer, da alle medlemmer benytter samme Brugernavn og Adgangskode. Når du er logget ind på hjemmesiden, har du mulighed for at oprette nyheder og se adresselisten over foreningsmedlemmer. Rettelser til adresselisten samt alle adresser sendes til Søren Theilgaard. Husk venligst at oplyse navn, adresse og medlemsnummer i alle henvendelser. - og postadresser er beskyttet mod SPAM og er ikke synlige for hjemmesidebesøgende uden korrekt Brugernavn og Adgangskode. Vejledningen til oprettelse af Nyheder kan læses på hjemmesiden, klik på Vejledning i menuen. Referent Anna Voss J.nr / 13

Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C

Grundejerforeningen Under Lien Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Hotel Klitrosen lørdag den 18. maj 2013 Bestyrelsen har følgende

Læs mere

Bestyrelsen har følgende punkter i beretningen: Ad 1 Medlemmer og bestyrelse

Bestyrelsen har følgende punkter i beretningen: Ad 1 Medlemmer og bestyrelse BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Hotel Klitrosen lørdag den 22. maj 2010 BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Hotel Klitrosen lørdag den 22. maj 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C

Grundejerforeningen Under Lien Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Hotel Klitrosen lørdag den 30. maj 2009 Jeg har følgende punkter

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling 14. april 2013 Referat af ordinær generalforsamling Søndag, den 14. april 2013 kl. 10.00 på Rønnes Hotel, Laksevej 8, Slettestrand Dagsorden ifølge vedtægterne: 1 Valg af dirigent 2 Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen

Generalforsamling. Grundejerforeningen Generalforsamling Grundejerforeningen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse a. Snerydning 5. Fremlæggelse

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 63 fremmødte (47 stemmeberettigede, inkl. bestyrelsen) Pkt. 1: Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Den 9. marts 2011 på Snejbjerg Skole i Snejbjerg kl. 19.00. Formanden Jacob Melau bød velkommen og generalforsamlingen blev gennemført

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012

Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012 Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012 42 stemmeberettigede er fremmødt. 1. Valg af dirigent. Christian h. 22 valgt 2. Valg af referent. Carsten h. 46 valgt 3. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen.

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. 17. marts 2013 Til beboerne Ved Stampedammen Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Generalforsamlingen afholdes den: 9. april 2013 kl. 19.30 på Usserød

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere