De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler."

Transkript

1 DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen, at første version af Data- Hub'en går i luften. Kontaktpersoner hos Energinet.dk for de eksterne aktører I oktober måned skrev Energinet.dk et brev til hver enkelt aktør på elmarkedet med information om det videre projekt samt en række spørgsmål i forhold til aktørens deltagelse i projektet. Brevet ses som pdf-dokument ude til højre på siden. Her ligger desuden en oversigt over de kontaktpersoner, Energinet.dk har opstillet for henholdsvis netvirksomheder, elleverandører og balanceansvarlige. Udbudsmateriale til DataHub'en For at alle aktører i elmarkedet fra april 2012 er klar til at kunne kommunikere med DataHub'en, er en række tilpasninger i aktørernes it-systemer nødvendige. I menuen til venstre under De Nye Markedsregler findes de bilag i udbudsmaterialet til Data- Hub'en, som er relevante for at kunne foretage disse systemtilpasninger. De nye markeds- og kommunikationsregler Vi har frigivet de markeds- og kommunikationsregler, som skal gælde, når DataHub'en implementeres i det danske elmarked. De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. Energinet.dk har prækvalificeret 6 selskaber Energinet.dk modtog 16 anmodninger om prækvalifikation og har på baggrund af de i udbudsbekendtgørelsen angivne kriterier inviteret følgende seks tilbudsgivere til at afgive bud: - CSC Danmark A/S - KMD A/S - Logica Danmark A/S - NNIT A/S - PBS Holding A/S - Process Vision OY Flere af selskaberne har alliancer med underleverandører.

2 Udbuddet forventes at ske efter følgende overordnede tidsplan: 1 Annoncering af prækvalifikation Frist for spørgsmål til prækvalifikation 3 Frist for modtagelse af prækvalifikation kl. 12: kl. 12:00 4 Udsendelse af udbudsmateriale Orienteringsmøde for leverandørerne Frist for spørgsmål til udbudsmateriale 7 Aflevering af tilbud kl. 13: kl. 13:00 8 Forhandling af tilbud Udsendelse af revideret udbudsmateriale Aflevering af reviderede tilbud 11 Bestyrelsesmøde hos Energinet.dk med godkendelse af Business Case kl. 13: Leverandør valgt og kontrakt underskrevet Der forbeholdes ret til ændringer i tidsplanen.

3 DataHub-projektet Energinet.dk er af Klima- og Energiministeren blevet bedt om at etablere en DataHub til det danske elmarked. I sommeren 2009 startede vi på den baggrund projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. April 2012 er det planen, at første version af DataHub'en går i luften. 18. maj 2010 Projektet er bemandet med en Styregruppe ledet af Energinet.dk med repræsentanter fra elmarkedet og Dansk Energi. Derudover er der en projektgruppe bestående af folk fra Energinet.dk samt 6 projektteams, der består af folk dels fra elmarkedets aktører og dels fra Energinet.dk. Bemandingen kan ses under punktet 'Om projektet' nederst til højre på siden. Vores principper for arbejdet med DataHub-projektet er: Udgangspunkt i de eksisterende regler Effektivisering og automatisering af processer og regler Færre bilaterale aftaler Fokus på de processer, hvor fejl opstår Hensyn til forbrugerne Hensyn til markedsudviklingen Hensyn til nordisk og europæisk harmonisering Markedsdesigngrupperne har medio april færdiggjort deres arbejde og afleveret pseudoforskrifterne H1, H2, D1 og bilag til C1. Dette danner grundlag for færdiggørelsen af EDI Guiden, pseudo-forskrift F samt kravspecifikationen til DataHub'en og Aktørtestsystemet. Udover dette arbejdes der i projektet med en model for samfakturering, samt hvad DataHub'en kan bidrage med på det punkt. Til dette er nedsat et særskilt projektteam, der arbejder med udgangspunkt i scenarie 3.2 for samfakturering, som det blev præsenteret på informationsmøderne i januar og februar. Samfakturering forventes ikke taget i drift med de øvrige funktioner i DataHub'en til april Ændring i udbudsprocessen Energinet.dk har i forbindelse med klargøring af udbudsmaterialet genovervejet vores muligheder og risici i forbindelse med anvendelse af SKI til DataHub-projektet. Usikkerheden omkring miniudbud i trin i forhold til udbudsdirektiverne, og den låste position der ligger i vægtningen af tildelingskriterierne ved anvendelse af SKI s rammeaftale har ført til, at vi fravælger et SKI-udbud. I stedet vil projektet blive udbudt efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet, som udbud efter forhandling, med forventet prækvalifikationsannoncering i uge 20. Arbejdet med at forberede Energinet.dk's udbudsmateriale, pseudo-forskrifterne samt EDI Guiden er i fuld gang, og materialet forventes udsendt den 5. juli 2010 til de prækvalificerede leverandører. Elmarkedets aktører kan derefter forvente at blive kontaktet individuelt ang. de videre initiativer i projektet.

4 DataHub-projektet Energinet.dk er af Klima- og Energiministeren blevet bedt om at etablere en DataHub til det danske elmarked. I sommeren 2009 startede vi på den baggrund projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. April 2012 er det planen, at første version af DataHub'en går i luften. 23. april 2010 Projektet er bemandet med en Styregruppe ledet af Energinet.dk med repræsentanter fra elmarkedet og Dansk Energi. Derudover er der en projektgruppe bestående af folk fra Energinet.dk samt 6 projektteams, der består af folk dels fra elmarkedets aktører og dels fra Energinet.dk. Bemandingen kan ses under punktet 'Om projektet' nederst til højre på siden. Vores principper for arbejdet med DataHub-projektet er: Udgangspunkt i de eksisterende regler Effektivisering og automatisering af processer og regler Færre bilaterale aftaler Fokus på de processer, hvor fejl opstår Hensyn til forbrugerne Hensyn til markedsudviklingen Hensyn til nordisk og europæisk harmonisering Markedsdesigngrupperne, Aktørkommunikation og Funktionalitet, har her medio april færdiggjort deres arbejde og afleveret pseudo-forskrifterne H1, H2, D1 og bilag til C1. Dette danner grundlag for færdiggørelsen af EDI Guiden, pseudo-forskrift F samt kravspecifikationen til Data- Hub'en og Aktørtestsystemet. Udover dette arbejdes der i projektet med en model for samfakturering, samt hvad DataHub'en kan bidrage med på det punkt. Her er der nedsat et særskilt projektteam med repræsentanter fra branchen, Dansk Energi samt Energinet.dk. Teamet tager udgangspunkt i scenarie 3.2 for samfakturering, som det blev præsenteret på informationsmøderne i januar og februar. Samfakturering forventes ikke taget i drift med de øvrige funktioner i DataHub'en til april For at få bistand til udvikling, testning, implementering og vedligehold af en DataHub anvender Energinet.dk et SKI-udbud på rammekontrakt 02.18, delaftale 'Erhverv'. Den 20. april 2010 blev der udsendt varslingsbrev om projektet til alle leverandører på denne delaftale. Varslingsbrevet og bilaget med projektbeskrivelsen kan ses nedenfor. Arbejdet med at forberede Energinet.dk's udbudsmateriale, pseudo-forskrifterne samt EDI Guiden er i fuld gang, og materialet forventes udsendt den 5. juli 2010 til de udvalgte leverandører. Elmarkedets aktører kan derefter forvente at blive kontaktet individuelt ang. de videre initiativer i projektet.

5 DataHub-projektet Energinet.dk er af Klima- og Energiministeren blevet bedt om at etablere en DataHub til det danske elmarked. I sommeren 2009 startede vi på den baggrund projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. April 2012 er det planen, at første version af DataHub'en går i luften. 23. marts 2010 Projektet er bemandet med en Styregruppe ledet af Energinet.dk med repræsentanter fra elmarkedet og Dansk Energi. Derudover er der en projektgruppe bestående af folk fra Energinet.dk samt 5 projektteams, der består af folk dels fra elmarkedets aktører og dels fra Energinet.dk. Bemandingen kan ses under punktet 'Om projektet' nederst til højre på siden. Vores principper for arbejdet med DataHub-projektet er: Udgangspunkt i de eksisterende regler Effektivisering og automatisering af processer og regler Færre bilaterale aftaler Fokus på de processer, hvor fejl opstår Hensyn til forbrugerne Hensyn til markedsudviklingen Hensyn til nordisk og europæisk harmonisering Arbejdet med at forberede Energinet.dk's udbudsmateriale er i fuld gang, og materialet forventes udsendt den 5. juli Vi anvender et SKI-udbud på rammekontrakt 02.18, delaftale 'Erhverv'. I øjeblikket arbejder vi på undersøgelser af: Konsekvenserne ved et skifte af meddelelsesformat fra EDIFACT til XML Model for samfakturering og hvad DataHub'en kan bidrage med Hvad DataHub'en kan gøre for konceptet for el-biler Ved de 2 førstnævnte punkter er det væsentligt at få input fra branchen for at kunne vurdere konsekvenserne tilstrækkeligt. I forhold til meddelelsesformat er der foretaget en undersøgelse med interview af udvalgte aktører, og projektet er nu ved at beslutte den videre vej frem. I forhold til samfakturering er der nedsat et særskilt projektteam med repræsentanter fra branchen, Dansk Energi samt Energinet.dk. Teamet tager udgangspunkt i scenarie 3.2 for samfakturering, som det blev præsenteret på informationsmøderne i januar og februar. Samfakturering forventes ikke taget i drift med de øvrige funktioner i DataHub'en til april 2012.

6 DataHub-projektet - et pejlemærke til fremtidens elmarked Klima- og energiminister Connie Hedegaard har bedt Energinet.dk etablere et markedsregister til det danske elmarked. Vi har på den baggrund startet et projekt - DataHub - i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. Planen er, at første version af markedsregistret går i luften ved udgangen af oktober 2009 DataHub-løsningen skal bl.a. forenkle den nuværende data-trafik på elmarkedet, hvor markedsaktørerne kommunikerer bilateralt i et mange-til-mange forhold. Fremover forventer vi en enklere og mere fleksibel udveksling af data og informationer i et mange-til-en/en-til-mange forhold. Det giver mange nye og særdeles spændende perspektiver i tråd med de mange investeringer og løsninger, der implementeres i elselskaberne i disse år. Med den positive og konstruktive tilslutning, vi møder i sektoren, er vi overbeviste om, at der i løbet af de kommende to år vil blive frembragt en løsning, der vil vise sig at blive et pejlemærke både nationalt og måske også internationalt for energisektorerne. DataHub-projektet skal levere et markedsregister, der bl.a. opfylder disse klart udtrykte politiske visioner og mål: Forbedre og effektivisere konkurrencen på elmarkedet Gøre det nemmere for nye el-leverandører at komme ind på - og være aktive i - markedet Give forbrugerne lettere adgang til deres egne data Gøre det lettere for brugerne at skifte leverandør Give nem og effektiv adgang til forbrugsdata i et åbent digitalt format for forbrugere og aktører - uden separat betaling. Fremme forbrugernes aktive medvirken til at opnå energibesparelser