Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation"

Transkript

1 Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr af 20. september 2010 anmelde sine metoder for fastsættelse af priser og vilkår til Energitilsynet. Nedenstående gennemgang indeholder en metodeanmeldelse af Energinet.dk's markedsforskrift F1, der vedrører EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet. Forskriften træder i kraft den 1. oktober Metodeanmeldelsen er bygget op således, at (a) indledningsvis er metodevalget gengivet direkte fra forskrift F1, (b) såfremt metoden har været genstand for et høringssvar, er der indsat en henvisning til høringsnotat af 25. februar 2014, og (c) afslutningsvis er baggrunden for metodevalget beskrevet. Det er Energinet.dk's vurdering, at de anmeldte metoder kan indstilles til godkendelse, idet de opfylder Elforsyningslovens krav, der fastslår, at vilkår skal være gennemsigtige, objektive, rimelige, ikke-diskriminerende og offentligt tilgængelige, som blandt andet anført i lovens 6, stk. 4 og 31, stk. 2. Forskrifterne er udarbejdet i overensstemmelse med lovens formålsbestemmelse i 1, herunder hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse, jf. 1, stk. 1, samt sikring af en effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og målet om at skabe konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet, jf. 1, stk. 2. Loven præciserer særligt i forhold til Energinet.dk, at virksomheden skal udføre sine opgaver i overensstemmelse med 1, stk. 2, jf. 31, stk. 1, som er en af hjemlerne til udstedelse af forskrifterne. Dok /6

2 Indholdsfortegnelse 4. Principper for DataHub... 3 Kapitel Kritisk forretningstid og support... 3 Kapitel 4.9 Udvekslingsformat... 3 Kapitel 10 Aktørtesten Bilag Dok /6

3 4. Principper for DataHub Kapitel Kritisk forretningstid og support Åbningstid for support A. Metodevalg Kritisk forretningstid og support Den kritiske forretningstid defineres som tidsrummet på arbejdsdage fra: - kl til kl mandag til torsdag og - kl til kl fredag Energinet.dk's support i form af telefonbetjening, it-support, forretningssupport, fejlhåndtering mv., er kun bemandet inden for den kritiske forretningstid. B. Energinet.dk's kommentar i forbindelse med høringssvar Høringsnotat vedr. udkast til markedsforskrifter engrosmodellen af 25. februar 2014: Energinet.dk har ikke modtaget høringssvar til ændringen i markedsforskriften. C. Baggrunden for metodevalg Metoden er tidligere metodeanmeldt til Energitilsynet. Den eneste ændring, i forhold til de nuværende regler, er, at åbningstiden fredag er ændret til kl i stedet for kl , da det er vurderet, at det er tilstrækkeligt at yde support af DataHub til kl om fredagen. Kapitel 4.9 Udvekslingsformat Udfasning af EDIFACT som kommunikationsstandard A. Metodevalg 4.9 Udvekslingsformat Det er DataHubs opgave at behandle indholdet i de EDI-meddelelser, der udveksles. Udvekslingen af meddelelserne foregår i XML-format via webservices. Udvekslingsformatet anvendes på struktureret vis til at flytte data fra en aktør til DataHub og omvendt. B. Energinet.dk's kommentar i forbindelse med høringssvar Høringsnotat vedr. udkast til markedsforskrifter engrosmodellen af 25. februar 2014: Energinet.dk har ikke modtaget høringssvar til ændringen i markedsforskriften. Dog modtog Energinet.dk en kommentar fra Anders Millgaard (Modstrøm) den 5. september 2013, hvor dokumenterne vedr. udfasningen af Edifact blev offentliggjort uddrag fra mailkorrespondance er indsat i bilag 1. Dok /6

4 C. Baggrunden for metodevalg Nuværende regel: I den nuværende forskrift er der mulighed for at vælge mellem to formater: XML og EDIFACT. Ny pr Med indførelsen af engrosmodellen udfases EDIFACT som udvekslingsstandard på det danske elmarked. Ved opstarten af DataHub-projektet i 2010 blev det besluttet at anvende både XML og EDIFACT som udvekslingsstandard på det danske elmarked. Det har efterfølgende vist sig, at give udfordringer at håndtere begge standarder på en ensartet måde både i dokumentation, DataHub systemet og aktørernes systemer. Efter nærmere analyse af konsekvenserne for branchen traf Energinet.dk i sommeren 2013 beslutning om, at udfase EDIFACT som udvekslingsstandard på det danske elmarked i forbindelse idriftsættelse af engrosmodellen. Aktørerne blev informeret ved brev af 20. august 2013, ligesom ændringen blev sendt i høring med forskrift F1 i november Baggrund for beslutningen Til baggrund for beslutningen lægges konsekvensvurderingen beskrevet i notatet Anvendelse af EDIFACT Konsekvenser ved at fjerne muligheden for EDIFACT anvendelse pr. oktober 2014, Dansk Energis medlemsundersøgelse vedr. de økonomiske konsekvenser Eventuel udfasning af EDIFACT. Yderligere er emnet diskuteret i Ekspertpanelet, hvor der er enighed om at EDIFACT som kommunikationsstandard kan medføre problemer ved indførelsen af engrosmodellen. Med udgangspunkt i den beskrevne konsekvensvurdering blev det vurderet væsentligt for engrosprojektet at imødekomme de implementeringsrisici, der ligger i at fastholde EDIFACT som kommunikationsstandard. Det er dertil vurderet nødvendigt at fjerne de tekniske barrierer, der gør det svært at imødekomme ønsker og ændringer til DataHubs funktionalitet. Ved udfasningen af EDIFACT vurderes det, at DataHub samlet vil kunne tilbyde et højere og mere ensartet serviceniveau. Kommunikationen i elmarkedet baseres herefter på XML standarden. Resultat af Dansk Energis undersøgelse giver ikke indtryk af væsentlige økonomiske konsekvenser, som udelukkende kan adresseres til en udfasning af EDIFACT i forbindelse med engrosmodellen. Ved implementering af engrosmodellen skal alle aktører deltage obligatorisk i en samlet markedstest (end2end). Testen skal dermed gennemføres af hensyn til de store forandringer i aktørenes kommunikation der alligevel implementeres, og omkostningerne til denne aktivitet vil ikke være affødt af udfasningen af EDIFACT. Det vurderes dermed som det bedst tænkelige tidspunkt, at forsimple den samlede markedskommunikation, da en stor del af de omkostninger en udfasning medfører, skal afholdes alligevel. Dok /6

5 Opsummerende kan det nævnes, at kommunikationen i markedet simplificeres, og de kompromiser som EDIFACT standarden betinger i den nuværende DataHub fjernes. Med baggrund i Dansk Energis medlemsundersøgelse af de økonomiske konsekvenser for aktørerne for, samt tilkendegivelser fra flere medlemmer i ekspertpanelet vurderes det, at konsekvenserne ved en udfasning af EDIFACT er minimeret ved at gennemføre udfasningen i forbindelse med engrosmodelprojektet. Til orientering udgår de dele af bilagsrapport 1: Syntaks og struktur i EDI-meddelelser, der vedrører EDIFACT. I denne forbindelse har Energinet.dk valgt at skrive de dele af bilagsrapport 1, 2 og 3, der fortsat er relevant med indførelsen af engrosmodellen, ind i forskrift F1, hvilket har medført et nyt kapitel 5 (EDI standarden) og kapitel EDI-kommunikation. Kapitel 10 Aktørtesten Omformulering af tekst A. Metodevalg Aktørens it-system skal godkendes i en systemtest og en efterfølgende aktørtest for at opnå tilladelse til at meddelelsesudveksle med DataHub. Såfremt aktøren kun ønsker at benytte en delmængde af EDI kommunikation til at meddelelsesudveksle med DataHub, forpligter aktøren sig til udelukkende at benytte de funktionaliteter, som er testet og godkendt i den gennemførte aktørtest. Såfremt der foretages væsentlige ændringer i en aktørs it-system, der ligger til grund for meddelelsesudvekslingen med DataHub eller håndteringen af forretningsprocesser, skal aktøren opnå en ny godkendelse i aktørtesten. B. Energinet.dk's kommentar i forbindelse med høringssvar Høringsnotat vedr. udkast til markedsforskrifter engrosmodellen af 25. februar 2014: Energinet.dk har ikke modtaget høringssvar til ændringen i markedsforskriften. C. Baggrunden for metodevalg Energinet.dk har tidligere metodeanmeldt ovenstående afsnit i forskrift F1 vedr. Aktørtesten. Energinet.dk gør opmærksom på, at afsnittet er blevet omformuleret, men der er ikke foretaget indholdsmæssige ændringer. Udtrykket Aktørtestsystem er ændret til Aktørtest og aktørernes testsystemer, da en aktørtest gennemgår flere tests. Dok /6

6 1. Bilag 1 Kommentar modtaget fra Anders Millgaard (Modstrøm) den 5. september 2013 vedr. udfasningen af Edifact uddrag fra mailkorrespondance: Jeg gør opmærksom på at Modstrøm ikke er medlem af Dansk Energi, hvorfor vi ikke har deltaget i den såkaldte analyse der ligger til grund for jeres vurdering af de økonomiske konsekvenser. Det under mig at det er Dansk Energi, og ikke Energinet.dk, der varetager en sådan analyse blandt alle aktører. Endvidere mener jeg at det er endog meget uhensigtsmæssigt, at man så kort tid efter datahub ens idriftsættelse beslutter at udfase en kommunikationsform som vi i god tro har investeret en ikke ubetydelig sum i at tilpasse efter Energinet.dk anbefalinger. Du bedes venligst oplyse hvilke klagemuligheder vi har i forhold til denne beslutning, herunder om muligheden for at rejse krav om erstatning for den investering som vi nu må afskrive. Energinet.dk svar: Hermed de to notater som efterspurgt. Vilkår på det danske elmarked er beskrevet i forskrifter som udformes af Energinet.dk og godkendes af Energitilsynet. Ændringer af vilkår på det danske elmarked sker dermed som ændringer i de gældende forskrifter. Der foretages en høring af alle ændringer, hvor man kan afgive sit høringssvar. Energinet.dk besvarer alle høringssvar der gives, og forskrifterne bliver efterfølgende godkendt af Energitilsynet. Vi forventer at igangsætte høring vedr. ændringerne der skal understøtte engrosmodellen og dermed også udfasning af EDIFACT i oktober måned. Energinet.dk modtog ingen høringssvar vedr. udfasningen af EDIFACT i den officielle høring. Dok /6

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Forskrift F: EDI-kommunikation

Forskrift F: EDI-kommunikation Forskrift F: EDI-kommunikation September 2009 Rev. 2 Jan. 2007 Feb. 2007 Apr. 2007 Apr. 2007 DATE CCO HEP CCO LSO NAME Aug. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 DATE CCO HEP CCO LSO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning 06.01.2015 Finanstilsynet har den 25. november 2014 sendt

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2013

Energi & Forsyning. September 2013 Energi & Forsyning September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Differentierede kubikmetertakster for afledning af spildevand og ændring af reglerne om særbidrag Rammerne for anvendelse af kommunal

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til:

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: Udbudsmateriale Begrænset udbud vedrørende konsulentbistand i forbindelse med udvikling af en LRAIC-model for terminering af trafik i mobilnet Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere