REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog"

Transkript

1 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011

2 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse af frivillige. Håndbogen er relevant for såvel idrætsforeninger og kulturelle foreninger som for sociale foreninger. Håndbogen er udarbejdet af Kultur- og Fritidsforvaltningen på baggrund af ti års erfaringer med integrations- og projektarbejde i kultur- og fritidslivet. HVORFOR FRIVILLIGE? At arbejde med frivillige er både en stor fornøjelse og en stor udfordring. En fornøjelse, fordi de frivillige har energi og engagement, der gør, at arbejdet i foreningerne bliver sjovt og meningsfyldt. En udfordring, fordi de frivillige er en variabel størrelse, der konstant forandrer sig og som hele tiden skal holdes til ilden. Ellers finder de andre veje, der kan opfylde deres ønsker og behov. Uden engagerede frivillige er det stort set umuligt for foreninger at udføre deres aktiviteter uanset om de har et socialt, idrætsmæssigt eller kulturelt indhold. Alle erfaringer viser, at især i forhold til fastholdelsen af børn og unge i foreningen spiller de frivillige en afgørende rolle. Stabile frivillige trænere og ledere, der formår at skabe gode, vedvarende relationer til børn og unge betyder, at børnene og de unge i langt højere grad fortsætter i foreningen. BEVIDST STRATEGI Jo mere bevidst en forening er omkring sin strategi for det frivillige arbejde, jo mere præcist kan den rekruttere og fastholde de frivillige. Man kan vende det på hovedet og sige, at jo større tilfældighed jo større risiko for forkert frivilligpleje. Derfor bør enhver forening gøre sig nogle bevidste og systematiserede overvejelser om, hvordan man ønsker at rekruttere, fastholde samt udvikle sine frivillige og ikke mindst, hvilke typer frivillige foreningen ønsker. Det kræver holdninger at formulere en strategi for det frivillige arbejde. Holdninger til hvordan man arbejder ordentligt sammen, til hvad de frivillige skal gøre, samt hvornår og hvordan. Og til hvordan foreningen understøtter det frivillige arbejde. TYPER AF FRIVILLIGE Som forening kan man have brug for flere forskellige typer frivillige nogle der tager sig af træningen, andre der laver det sociale arbejde, en der er god til kommunikation, nogle der kan lide at organisere og administrere osv. Det kan være en fordel at formulere flere forskellige frivilligprofiler, så man sikrer sig en bred skare af frivillige at trække på. Forskellige frivilligprofiler og -opgaver tiltrækker desuden forskellige mennesker (køn, alder, etnicitet, uddannelsesbaggrund mv.), som kan gøre foreningen mere mangfoldig. Så inden I går i gang med at rekruttere frivillige, skal I overveje og formulere, hvilke typer frivillige I har brug for, og hvilke opgaver de kan løse. 2

3 REKRUTTERING AF FRIVILLIGE HVOR OG HVEM? - Første step i god frivilligpleje Det mest essentielle spørgsmål i rekrutteringen af frivillige er, hvordan man bedst muligt får kontakt til potentielle frivillige. Et spørgsmål der ikke kun er ét svar på, idet flere forskellige metoder kan have en positiv effekt. Dog kan man sige, at de metoder, der generelt virker bedst, er dem, hvor rekrutteringen sker via netværk, personlig kontakt til potentielle frivillige eller direkte headhunting. Det er vigtigt at definere sin målgruppe. Når målgruppen er defineret, er næste skridt at finde frem til, hvor målgruppen har sit daglige liv. Mange foreninger rekrutterer studerende som frivillige, hvilket ofte er en nem målgruppe at få fat i. Til gengæld kan de ofte være mindre stabile end andre grupper, f.eks. forældre til børn i foreningen, efterlønnere mv. Foreninger kan også have stor gavn af frivillige, som f.eks. er arbejdsløse, og som bruger det frivillige arbejde til at udvikle deres kompetencer, eller af nytilkomne indvandrere/flygtninge, som kan få point til deres opholdstilladelse ved at udføre frivilligt arbejde. WHAT S IN IT FOR ME? I forberedelse af sin rekrutteringsstrategi bør man sætte sig ind i, hvordan målgruppen af frivillige tænker. Hvorfor vil han/hun engagere sig? Er det pga. sagen, læring, værdier, identitet, karriere, kammeratskab, indflydelse etc.? For at vække de frivilliges interesse, skal de nemlig kunne se en mening med det frivillige arbejde. Inden I skal ud og rekruttere er det vigtigt at forberede jer på, hvad de frivillige vægter i deres arbejde. Her kan I evt. lave en rundspørge blandt de aktive frivillige i jeres forening. Det er nemlig disse gode grunde, I skal ud og sælge det frivillige arbejde på. Eksempler på gode grunde til at blive frivillig Socialt samvær med andre Nyt personligt og fagligt netværk Mening med dagligdagen Tilfredsstillelse ved at hjælpe/ gøre en forskel Personlig udvikling Erfaring til CV et Nye evner og kompetencer 3 TIP! Den gode historie At fortælle en historie fra det virkelige liv i netop jeres forening er med til at sætte billeder på, hvad det frivillige arbejde er for en størrelse. Så bliver det knapt så abstrakt for nye frivillige at forholde sig til jeres verden.

4 METODER TIL REKRUTTERING DET PERSONLIGE MØDE - Forskellige ideer til hvor og hvordan I finder de rigtige frivillige Den bedste måde at få de potentielle frivilliges opmærksomhed på er via det personlige møde. Ved det personlige møde føler folk sig ofte beæret over at blive spurgt, om de vil være frivillige, og det er lettere at målrette det kommende frivilligjob specifikt til dem, fordi I har en dialog med dem fra start. Undersøg derfor om I har unge/voksne medlemmer eller forældre i foreningen, som I kan prikke til. Den personlige face-to-face kontakt fungerer ofte langt bedre end et brev eller en nyhed på hjemmesiden, om at I søger frivillige. En anden mulighed er at bede eksisterende frivillige om at fortælle deres venner/bekendte om muligheden og glæderne ved at være frivillig i netop jeres forening. Giv evt. de eksisterende frivillige en præmie hvis de skaffer endnu en frivillig. OPLÆG En god rekrutteringsmetode er at holde oplæg om muligheden for at være frivillig på steder, hvor målgruppen befinder sig. Det kan f.eks. være til en forelæsning, pauser eller et fælles informationsmøde på uddannelsesstedet. Et oplæg kan blandt andet indeholde en kort beskrivelse af stedet/aktiviteten, man rekrutterer til, hvilke arbejdsopgaver man kan udfylde som frivillig, hvad man kan få ud af at være frivillig, hvor meget tid og energi det kræver osv. Ved et oplæg får interesserede frivillige en direkte og mere personlig indsigt i, hvad det vil sige at være frivillig. Ved oplæg kan det anbefales: At alliere sig med en medarbejder på det sted, hvor oplægget skal holdes. Derved er der større chance for, at der møder interesserede op. At være til stede efter oplægget evt. i en pause efter en fællestime, i cafeen i medborgerhuset eller andet idet potentielle frivillige ofte har brug for at få en mere uddybende snak efter oplægget. At arrangere et introduktionsmøde i foreningen, hvor alle interesserede kan dukke op. 4 TIP! Tag en seddel med, hvor interesserede kan skrive navn og tlf.nr., så kan I let kontakte dem efterfølgende.

5 OPSLAG Det er som udgangspunkt en god ide at hænge korte og præcise opslag op, der hvor de potentielle frivillige befinder sig. Det kan være på uddannelsesinstitutioner, på biblioteker, i kultur- og medborgerhuse, idrætshaller og lign. Se eksempel på et opslag bagest i erfaringshåndbogen. Opslag bør: Være korte, konkrete og præcise, så det er nemt at gennemskue hvilke opgaver, der søges frivillige til, hvem man kan kontakte for at høre nærmere, hvilken organisation, forening eller projekt, der søger frivillige mm. TIP! Udvalgte uddannelsesinstitutioner RUC Københavns Universitet Den Sociale Højskole Suhrs Seminarium Danmarks Pædagogiske Universitet Prioritere de vigtigste informationer først med fængende overskrifter og fokusere på læserens behov skriv ikke hvorfor I mangler frivillige, men hvorfor folk skal blive frivillige. Have slipper, som kan rives af med et telefonnummer på en kontaktperson, som interesserede frivillige kan henvende sig til, og som er til at komme i kontakt med. Målrette teksten til målgruppen. Hvis man for eksempel hænger opslag op på samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelsesinstitutioner, kan man vælge at vægte det sociale arbejde. Er det derimod på Institut for Idræt, der hænges opslag op, er det godt at vægte det idrætslige aspekt i frivilligopgaverne. FRIVILLIGPORTALER PÅ NETTET Ud over nævnte metoder er det også muligt at benytte sig af frivilligportaler på internettet. Her kan foreninger gratis tilmelde sig og lægge sine opslag om frivillige op. Derudover kan man på mange af centralerne selv søge efter frivillige. Husk at opdatere data om foreningen løbende på frivilligportalerne. Det er desuden vigtigt at følge op hurtigst muligt, når interesserede frivillige henvender sig. Rundt om i landet findes også en del frivilligcentre, hvor ansatte kan hjælpe med rekruttering af frivillige. Mange frivilligcentre har både hjemmeside med en frivilligportal og kontorer, hvor man kan lægge sit materiale. Sidst i erfaringshåndbogen er en oversigt over frivilligportaler og frivilligcentre i Danmark. 5

6 GOD MODTAGELSE AF FRIVILLIGE Hvad skal man være opmærksom på i det første møde? Både når man hænger opslag op og/eller holder oplæg med det formål at rekruttere frivillige, er det vigtigt at tage godt imod efterfølgende henvendelser fra interesserede frivillige. Den første kontakt med foreningen er alfa omega. Nye frivillig forventer ofte en god introduktion til foreningen, dens værdier og aktiviteter. Hvis de nye frivillige får en følelse af, at der er styr på organisationen, og at der er konkrete opgaver, de kan løfte her og nu, er der større chance for, at de bliver. Det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem det billede foreningen præsenterer af sig selv i rekrutteringen og den praksis og hverdag, som den frivillige møder. Er der for stor afstand mellem de to, mister man hurtigt de frivillige igen. Ideer til tiltag der sikrer en god modtagelse af nye frivillige Vær parat og planlæg en personlig modtagelse. Sørg for at have én i foreningen, som har til opgave at tage imod nye frivillige. Hold et møde med interesserede frivillige kort efter de har rettet henvendelse. Ved mødet kan f.eks. oplyses om aktiviteten, arbejdsopgaverne, formålet med indsatsen, forventninger til hinanden o. lign. Forventningsafstemning er vigtig! Sørg altid for at lave en ny aftale efter det første møde. Læg ikke skjul på, at man som frivillig får noget igen f.eks. point til videregående uddannelser, erfaringer på CV et, mulighed for kompetenceudvikling samt et stort netværk til brug ved for eksempel jobsøgning. Sørg for at der er arbejdsopgaver at udføre for nye frivillige. Det skal være klart for de frivillige, hvad deres funktion er, og hvad der forventes af dem. Vær ikke bange for at stille krav til de frivillige, idet det oftest kan opleves positivt, da det signalerer seriøsitet samt interesse for deres indsats. Lav en frivillighåndbog i foreningen med praktisk information, som uddeles til de frivillige fra start. Se eksempel på indhold bagest i erfaringshåndbogen. Etabler en føl-ordning, hvor nye frivillige i en periode følges med en erfaren frivillig fra foreningen. Dels kan den nye frivillige lære, hvordan man begår sig i foreningen, dels får han/hun en tættere tilknytning til én fra foreningen fra start. 6

7 FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE En central del af frivilligplejen De frivillige er det bærende element i alle foreninger. Derfor skal de plejes! En af de største udfordringer i arbejdet med frivillige er at fastholde dem. Følgende punkter giver bud på, hvilke områder man som forening kan arbejde med for at sikre et godt udgangspunkt for at fastholde de frivillige. Ledelse. Tænk over at I som forening fungerer som leder for de frivillige. Dvs. at I skal påtage jer ansvaret for deres trivsel og evt. afholde noget, der ligner MUSsamtaler osv. Konkrete opgaver. Giv de frivillige en klar definition af opgavernes karakter. Hvad er målet med opgaverne? Hvem hjælper vi? Giv gerne flere områder at vælge imellem. Tænk på at de frivilliges ønsker til opgaver kan forandre sig år efter år, og det er vigtigt at tage højde for det, hvis man vil fastholde dem. At der er mulighed for udvikling. Der skal være plads til, at den enkelte frivillige kan udvikle sig inden for foreningens rammer. F.eks. blive leder for andre frivillige, få nye arbejdsområder, få mulighed for selv at stå for nye projekter, føre ideer ud i livet osv. Socialt samvær. At kunne identificere sig med de andre frivillige og have et fælles mål er vigtigt for mange frivillige. Kaffe, kage, frugt til møderne kan gøre en forskel. Afhold f.eks. arrangementer både af faglig og social karakter, f.eks. oplæg med relevans, fællesspisning osv. Anerkendelse. Synliggør at der er opbakning fra foreningen til de frivillige f.eks. ved at sende motiverende mails engang imellem, møde op ude til aktiviteterne. Vis ved at være til stede eller pr. mail/tlf. at deres arbejde værdsættes, og at foreningen følger deres indsats. En metode kan også være at skrive artikler om de frivilliges arbejde til hjemmeside og andet. At der er brug for dig. Som frivillig skal man med det samme kunne mærke, at der er et behov for én. Der er nogle som får gavn af ens hjælp. Som frivillig skal man kunne mærke, at man er med til at gøre en forskel. 7

8 METODER TIL FASTHOLDELSE Ideer til konkrete tiltag Først og fremmest er det en god ide at spørge de frivillige, hvad de selv ønsker. Men det kan også anbefales at benytte nogle af nedenstående ideer: Gode materialer til træning/undervisning. Rekvisitter, tøj osv. skal være i orden og let at gå til, så de frivillige ikke bliver frustrerede over det. Sørg for at det administrative er på plads og let tilgængeligt, så de frivillige, der måske hellere vil bruge deres tid sammen med børnene, ikke skal bruge (for mange) ressourcer på det administrative (se erfaringshåndbog om Foreningsadministration). Gør evt. brug af elektroniske foreningsadministrationsværktøjer (f.eks. Kluboffice, Conventus), som de frivillige kan kommunikere gennem. Frynsegoder til de frivillige i form af oplevelser, ture osv. Gerne sammen med de andre frivillige, så der skabes et sammenhold i frivilliggruppen. Etabler et udvalg af frivillige, en post i bestyrelsen eller et par frivilligudviklere der sørger for faglig udvikling, pleje og dialog med de frivillige. Giv mulighed for kurser/uddannelse i foreningen. Afhold selv seminarer eller henvis de frivillige til kurser hos hovedorganisationerne (DGI, DIF, DUF), Frivilligcentrene eller Kultur- og Fritidsforvaltningen i kommunen (se TIP! Kommunerne refunderer 80 % (max kr.) af kursusgebyret for frivillige i foreninger. 8

9 MERE INFO - Om rekruttering og fastholdelse af frivillige FRIVILLIGPORTALER PÅ NETTET Frivilligjob.dk Den mest anvendte portal til at søge efter frivillige over hele landet. Der findes også gode råd til frivilligpleje. Frivillige.dk Frivillige.dk er en hjemmeside der formidler interesse og opgaver mellem frivillige foreninger i hele Øresundsregionen. Projekt Frivillig Hjemmeside, hvor man kan oprette frivilligjobs, der henvender sig til elever på landets ungdomsuddannelser. FRIVILLIGCENTRE FriSe - Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark Boulevarden 21, st. th Aalborg Telefon: SR Bistand Sortedam Dossering 5C 2200 København N Telefon: Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave Valdemarsgade 4, 2. sal 1665 København V Telefon: Frivilligcenter Amager Amagerbrogade København S Telefon: Center for frivilligt socialt arbejde Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: Hjemmeside: 9

10 LITTERATUR OM FRIVILLIGE Ledelse af frivillige en håndbog af Rie Frilund Skårhøj og Dorte Kappelgaard, Ankerhus Forlag, 2011 Ansigt til ansigt. Hvervning af frivillige i praksis af Henrik Frostholm, Center for frivilligt socialt arbejde, 2001 Fra medlem til frivillig: Hvordan giver vi nydanske medlemmer lyst til at blive frivillige i foreningen? Undervisningsværktøj fra Integrationsministeriet: raetsforeninger ANDRE ERFARINGSHÅNDBØGER FRA KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN Erfaringshåndbog: Forældreinddragelse i foreningslivet Erfaringshåndbog: Rekruttering og fastholdelse af børn i foreningslivet Erfaringshåndbog: Foreninger og lokalt samarbejde Alle erfaringshåndbøger kan findes på ingshaandboeger KONTAKTOPLYSNINGER Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Tlf

11 EKSEMPEL PÅ FRIVILLIGOPSLAG [opgaven] BLIV FRIVILIG FODBOLDTRÆNER HOS OS Har du lyst til træne en flok sprælske, sjove og dygtige piger på år på Nørrebro? Og har du lyst til at gøre en forskel for pigerne i dagligdagen? Foto fra foreningen/ af målgruppen Så har vi brug for dig!! Foto fra foreningen/ af målgruppen [tilbud til den frivillige] Hos os kan du blive DYGTIGERE - vi har gratis interessante kurser og faglig sparring Hos os kan du HAVE DET SJOVT - med hyggearrangementer, fester og oplevelser [forventninger] Vi forventer: at du kan bruge min. 4 timer pr. uge (pigerne træner kl hver torsdag og spiller kamp hver anden lørdag) at du har nogen erfaring med fodbold (som spiller eller træner) at du har god pædagogisk sans [organisationen] Vi er en ambitiøs fodboldklub på Nørrebro. Vi holder til i Fælledparken og har i alt 10 forskellige ungdomshold med børn fra 6-16 år især fra Mjølnerparken. Klubbens værdier bygger på fællesskab og kvalitet. Se vores hjemmeside: [Kontakt] Vil du høre mere om træner-jobbet? Kontakt XXXX Tlf. XXXX (kl ) Mail XXXX Foreningens logo Foreningens logo 11

12 EKSEMPEL PÅ INDHOLDSFORTEGNELSE TIL FRIVILLIGHÅNDBOG 1. Om foreningen formål, visioner, aktiviteter og andet generelt [De vigtigste pointer, som alle frivillige i foreningen bør kende til] 2. Strategi for foreningens arbejde med børn og unge [De vigtigste pointer, som alle frivillige i foreningen bør kende til] a. Rekruttering af børn og unge b. God modtagelse c. Fastholdelse af børn og unge d. Forældreinddragelse 3. Opgaver til frivillige træning, kommunikation, udvalg, arrangementer osv. 4. Muligheder for frivillige kurser, temadage, træningsdragt, midler, rekvisitter osv. 5. Krav til frivillige tilgang, tidsforbrug, administrative opgaver, børneattest osv. 6. Kontaktoplysninger hvem skal man henvende sig til om hvad i foreningen 7. Inspiration ideer til øvelser/lege/arrangementer, henvisninger til, hvor man kan finde yderligere inspiration [OBS. Vælg kun de vigtigste informationer ud så frivillighåndbogen ikke bliver uoverskuelig] 12

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Dialog- og uddannelsesmøde Workshop 2 Rekruttér bredere. Tirsdag d. 20. november 2012 Sofiendalskolen, Festsalen

Dialog- og uddannelsesmøde Workshop 2 Rekruttér bredere. Tirsdag d. 20. november 2012 Sofiendalskolen, Festsalen Dialog- og uddannelsesmøde Workshop 2 Rekruttér bredere Tirsdag d. 20. november 2012 Sofiendalskolen, Festsalen Rekruttering for foreninger Jeres forening har set lyset. Men I mangler hænder Det positive:

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 2 Guide Sådan rekrutterer I nye frivillige Dette

Læs mere

Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan?

Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan? Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan? Løbende synliggørelse Vi er her. Vi gør noget godt. Vi er attraktive. Vores sag er vigtig. Er vi parate? Er vi klar til nye frivillige? Hvorfor flere?

Læs mere

Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige!

Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige! Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige! Frivilligseminar, SOS-børnebyerne 11. november 2017 Konsulent Anders Jacobsen, Center for frivilligt socialt arbejde Dagens form Oplæg Gruppearbejde Refleksionsspørgsmål

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 6 faktorer, der motiverer og fastholder frivillige.......................................

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog

FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til, hvad man som forening kan gøre,

Læs mere

Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan?

Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan? Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan? Løbende synliggørelse Vi er her. Vi gør noget godt. Vi er attraktive. Vores sag er vigtig. Er vi parate? Er vi klar til nye frivillige? Hvorfor flere?

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Bliv Landsbypilot i din landsby Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Jørgen Krogh Hessellund Program Den gode sag Hvad motiverer frivillige Rekrutteringen Fastholdelse Den gode

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Hvad forventer du at få med hjem fra dette oplæg? Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39

Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39 Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39 Velkomst og hvem er vi her i dag? Hvad er formålet med Frivillig Fredag? Flash back til 2012 Frivillig Fredag-praktik Social gadekunst et

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Ledelse af frivillige V/ Rie Frilund Skårhøj Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 240 kr. Ledelse - nogle overordnede perspektiver Ledelse - to veje Udfører

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011

Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011 Rekruttering og fastholdelse af frivillige Norddjurs kommune, 1. marts 2011 Del 1: a) Motiver til frivilligt arbejde b) Hvad får folk til at blive? Del 2: a) Hvad skal frivillige lave? b) Tips og tricks

Læs mere

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige GUIDE Rekruttering af unge frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Rekruttering af unge frivillige...................................................... 3 Fakta og tal om unges frivillige engagement..........................................

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Frivillige - hvorfor og hvordan. Rie Frilund Skårhøj

Frivillige - hvorfor og hvordan. Rie Frilund Skårhøj Frivillige - hvorfor og hvordan Rie Frilund Skårhøj ? Særlige udfordringer, tanker eller forventninger til emnet? Frivillighed - definition Frivilligt arbejde er ulønnet udføres ikke overfor nærmeste familie

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse ADHD-foreningens Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse Rekruttering: 8 målrettede trin 1. Overvej: Hvad skal vi bruge frivillige til? 2. Beskriv opgaven 3. Lav en frivilligprofil 4. Bestem metode

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Nøglen til det danske samfund for expats

Nøglen til det danske samfund for expats Nøglen til det danske samfund for expats De lokale idrætsforeninger er nøglen til at lære danskerne bedre at kende. DGI SportsGuides guider expats godt ud i foreningslivet. Expats bidrager med nyt syn

Læs mere

Hvervning og ledelse af frivillige

Hvervning og ledelse af frivillige Hvervning og ledelse af frivillige Om mig: Rie Skårhøj Sociolog, selvstændig, formand, mor osv... Hvervning og ledelse? Lidt om ledelse, meget om rekruttering. Mad kl. 18.15 Vi lærer bedst ved at prøve

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Ledelse og fastholdelse af frivillige

Ledelse og fastholdelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse og fastholdelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

Skal vi betale for ildsjælen?

Skal vi betale for ildsjælen? Skal vi betale for ildsjælen? V/ Rie Frilund Skårhøj Sociolog, foredragsholder og konsulent i Ledfrivllige.dk Grundlægger og bestyrelsesmedlem i Foreningen RETRO Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 240

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Integration via Foreningslivet

Integration via Foreningslivet Integration via Foreningslivet Flere flygtninge og indvandrere ind i foreningslivet i Hjørring Kommune. Integration via foreningslivet Hjørring Kommunes Integrationsråd og Folkeoplysningsudvalg inviterede

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission FRIVILLIGHEDS POLITIK Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission Dette er KFUMs Soldatermissions overordnede frivillighedspolitik. Lokalt kan der udarbejdes mere præcise retningslinjer. 1. Formålet med

Læs mere

TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE

TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE PIGERAKETTEN SOM REKRUTTERINGSPLATFORM TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Når nye piger skal introduceres til fodbold, kan Pigeraketten

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD

Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD Frivilligstrategi Center for Voksne med Autisme og ADHD 2016-2018 Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD I overensstemmelse med virksomhedsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ønsker

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større REKRUTTERING AF PIGER GENNEM PIGERAKETTEN TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Quick guiden er lavet til dig som kontaktperson, så du

Læs mere

Hvervning og. motivation

Hvervning og. motivation Hvervning og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivation V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde Ulønnet

Læs mere

At engagere unge i det frivillige fællesskab

At engagere unge i det frivillige fællesskab At engagere unge i det frivillige fællesskab Bare spørg løs! www.frivillighed.dk 66 14 60 61 Frivilligheden har det godt! 40% af alle danskere har lavet frivilligt arbejde inden for de seneste 12 måneder

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Ledelse af frivillige - Friluftsrådet 19. april Rie Skårhøj Foredragsholder og konsulent i I dag: 239 kr. (normalt 279 kr.) Emner: Fx. Mødeledelse, motivation, visionsudvikling, konflikthåndtering, kreativ

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv Borgerperspektiv Oplysning og synlighed! - Man skal kunne få et nemt overblik over, hvad man kan bidrage med hvor. - Man ved ikke, hvad der egentlig findes i det område man bor i, ud over det, man naturligt

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Nogle få input omkring unge, foreningsliv og udviklingspuljer! DUF 6.oktober 2011 Victor s

Læs mere

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune IDAN Idrættens største udfordringer III 4. september 2013 Om Høje-Taastrup Kommune 48.000 borgere en

Læs mere

Udviklingskurser. - for frivillige i fritids- og foreningslivet. Sæson 2014-2015

Udviklingskurser. - for frivillige i fritids- og foreningslivet. Sæson 2014-2015 Udviklingskurser - for frivillige i fritids- og foreningslivet Sæson 2014-2015 Praktisk om udviklingskurserne I samarbejde med DGI Nordsjælland tilbyder Rudersdal Kommune udviklingskurser. Fokus for disse

Læs mere

Det modsatte af frivillighed er. og føler man sig tvunget er man hverken fri eller villig!

Det modsatte af frivillighed er. og føler man sig tvunget er man hverken fri eller villig! Det modsatte af frivillighed er tvang og føler man sig tvunget er man hverken fri eller villig! Bemærkninger til det hørte Hvad sker der i morgen og om 10 år? (Trump og Brexit) Jakob: jeg fik et flag i

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

Lær at lede og. motivere frivillige

Lær at lede og. motivere frivillige Lær at lede og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivere frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvor er du? 1) I har

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

Opfølgning på Årsmødet 2006. den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp

Opfølgning på Årsmødet 2006. den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp Opfølgning på Årsmødet 2006 den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde December 2006 DEN MANGFOLDIGE FRIVILLIGE ELLER MANGLEN PÅ EN STEREOTYP Hvorfor

Læs mere

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Klublederseminar, Danmarks Motor Union, 2. november 2012 Trygve Buch Laub Analytiker trygve.laub@idan.dk Frivillighedsundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

En skole med indsigt

En skole med indsigt En skole med indsigt At vælge skole for sit barn er et vigtigt skridt. Sølystskolen er en inkluderende skole, hvor vi er vant til at se på hvilke behov, den enkelte elev har. Vi vil gerne have forældre,

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub KONCEPTBESKRIVELSE - Adventureklub Adventureklubben er en idrætsklub for udsatte børn og unge. Gennem forskellige motions- og idrætsaktiviteter er det hensigten at stimulere deres nysgerrighed, styrke

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

At lede frivillige. V/ Rie Frilund Skårhøj. Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO

At lede frivillige. V/ Rie Frilund Skårhøj. Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. At lede frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO En social opgave Vær opmærksom på de frivilliges

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større PIGERAKETTEN som REKRUTTERINGsplatform Når nye piger skal introduceret til fodbold, kan Pigeraketten give synlighed om fodbold

Læs mere

Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe

Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe endnu mere Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe Frivilligcenter Hillerød d. 27. april 2011 Velkomst og præsentationsrunde Hvad er tanken med Attraktiv forening? Workshop: Ind

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Kan man lede frivillige?

Kan man lede frivillige? Kan man lede frivillige? 24. april 2013 Dorte Nørregaard Gotthardsen Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C tlf: 66 14 60 61 info@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende

Læs mere

De frivillige i centrum Badminton Danmarks frivillighedspolitik

De frivillige i centrum Badminton Danmarks frivillighedspolitik De frivillige i centrum Badminton Danmarks frivillighedspolitik Bliv frivillig fordi du gerne vil være ambassadør for badminton og badmintonsportens værdier du har stor kærlighed for badmintonsporten -

Læs mere

- med målrettet rådgivning og vejledning til trænere og ledere i klubberne

- med målrettet rådgivning og vejledning til trænere og ledere i klubberne Fodbold for alle Inklusion gennem Fodbold - med målrettet rådgivning og vejledning til trænere og ledere i klubberne 1 Fodbold for alle Inklusion gennem Fodbold - med målrettet rådgivning og vejledning

Læs mere

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen Cph Volunteers Stine Nepper-Christensen // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen 1 Københavns Kommunes store frivillige borgerkorps Oprettet i 2009 1.800 medlemmer / 70% internationale

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Ledelse af frivillige v/rie Frilund Skårhøj D. 31. oktober 2012 Frivillighed i dag Der er mange foreninger (ca 100.000) Man er med i en periode Der skal være kort fra idé til handling Frivillighed er populært

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen ÅRS 25JUBILÆUM Velkommen Med denne folder byder vi jer velkommen til en rigtig spændende sæson. Vores klub har 25 års jubilæum - det vil vi gerne markere med en række spændende aktiviteter og nye tiltag.

Læs mere

Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse

Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse E N U M M O K V E L S 17-18 0 R 2 i E m e D HA ig for livet - Lederakaat dblive en endnu bedre leder l Bevæg d ste nye skridt ti ør Tag det f Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse 2

Læs mere

Sådan får din forening fat i flere frivillige

Sådan får din forening fat i flere frivillige Sådan får din forening fat i flere frivillige Foreninger på forkant Vejen, 2. juni Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Frivillighedsundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse i efteråret 2010 Svar fra 5203

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Ledelse af frivillige i folkekirken

Ledelse af frivillige i folkekirken Køb bøgerne i dag 239 kr. (grøn) / 180 kr. (hvid) Ledelse af frivillige i folkekirken V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO

Læs mere

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune Frivillighedsguide - UDKAST En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune En guide for frivillige og medarbejdere Sæt gang i det gode samarbejde Har du evt. sammen med andre en idé

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Frivillighed og. motivation

Frivillighed og. motivation Frivillighed og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivation DSR d. 27. marts 2014 V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle Judo- og Ju-Jitsu klubber under DJU har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med unionens udviklingskonsulent Karina Sørensen. Et klubudviklingsprojekt

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere