Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 1.0"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 1.0""

Transkript

1 Elforsk Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" Slutrapport og brugermanual Maj 2010 Køling leveret pr dag, MWh 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Ikke leveret køling Leveret eldrevet køling Leveret varmedrevet køling Frikøling 0,

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Elforsk Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" Slutrapport og brugermanual Maj 2010 Dokumentnr P Version 1 Udgivelsesdato 31 maj 2010, rev 15 marts 2011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt SEM RMH SEM

3 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Princip og beregningsmetode 4 21 Opbygning af program/værktøj 4 22 Brug af værktøjet 7 23 Salg af varme 8 3 Gennemgang af værktøjets dele 9 31 Opdeling i sheets 9 32 Systemløsninger 9 33 Indtastning af forbrugsdata Tekniske data for anlæg til fjernkøling Økonomidata Resultat 26 C:\DataLAJ\!0 SEM Fjernkolevaerktoj\Fjernkol-10-Slutrapport-15marts2011DOCX

4 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" 2 1 Indledning Elforsk har støttet udvikling af dette værktøj til vurdering af fjernkøleanlæg Værktøjet er udviklet i et team med COWI som projektleder og deltagelse af Syddansk Universitet, Københavns Energi og med Danfoss, Grundfos og Logstor som referencegruppe Fjernkøling kan give store miljømæssige gevinster, og der kan være rigtig god økonomi og andre fordele ved at benytte fjernkøling Fordelene er bla, at det er enklere at købe køling end selv at have og drive et anlæg Dertil skal der ved fjernkøling ikke disponeres plads til luftkølere og maskiner I Danmark er der på trods af vores solide baggrund med fjernvarme kun etableret få fjernkøleanlæg, mens der er flere i andre lande, feks Sverige og Frankrig Det kan skyldes, at det kan være svært at vurdere fjernkøleanlæg teknisk og økonomisk Det betyder, at løsninger med fjernkøling ofte ikke kommer med på bordet i første omgang og derfor overses Formålet med dette værktøj er at medvirke til at bringe fjernkøle-løsninger med i overvejelserne ved at gøre det lettere at foretage en hurtig teknisk/økonomisk og miljømæssig analyse af fjernkøleløsninger med frikøling og med el- og varmedrevet køling samt salg af overskudsvarme, når dette er muligt Målgruppen for værktøjet er energiselskaber, leverandører og rådgivere, især projektledere mv, som er involveret i en tidlig fase, hvor de store linjer trækkes Det er en forudsætning for brug af værktøjet, at de centrale begreber vedrørende køleanlæg er kendt, og at man kan vurdere eller indhente en vurdering af væsentlige nøgletal, herunder erfaringsværdier for COP samt enhedspriser for hovedkomponenter, der indgår Værktøjet er bygget op som et aktivt program, hvor slutresultatet hele tiden er synligt, og er derfor velegnet til at se konsekvensen af ændringer, altså en form for parameteranalyse Man kan sige, at de data, der skal bruges ofte, er noget usikre, og man kan da bruge værktøjet til at analysere betydning af disse og således vurdere, hvor vigtigt det er at finde et bedre tal eller opnå en lavere pris for eksempel Denne rapport beskriver opbygningen af værktøjet og fungerer samtidig som brugermanual for dette C:\DataLAJ\!0 SEM Fjernkolevaerktoj\Fjernkol-10-Slutrapport-15marts2011DOCX

5 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" 3 Disclaimer Projektgruppen påtager sig intet ansvar for den videre anvendelse af projektets resultater og af værktøjet, som helhed eller i uddrag, ligesom der tages forbehold for evt fejl og mangler i værktøjet C:\DataLAJ\!0 SEM Fjernkolevaerktoj\Fjernkol-10-Slutrapport-15marts2011DOCX

6 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" 4 2 Princip og beregningsmetode 21 Opbygning af program/værktøj Værktøjet er opbygget i Excel, og beregningerne er baseret på en simulering med timeværdier på basis af data fra det danske referenceår Beregningen foregår rimeligt hurtigt på en almindelig, hurtig PC med 2,4 GHz, og det fylder ca 32 MB Med en langsom PC kan beregningstiden bliver lang, og det kan anbefales at stille Excel til manuel beregning Man kan da udføre beregningen ved at trykke på F9 Programmet er udviklet i Excel 2007 og er designmæssgt optimeret for en bred skærm idet man så kan se hele skærmbilledet med inddata og resultatat uden at scrolle rundt Med Excel 2003 vil programmet virke, men visse formateringer vil se anderledes ud og nogle såkaldte conditional formatting vil ikke virke som tænkt og celler vil muligvis ikke skifte farve fra gul til rødt Programmet vil efter konvertering fylde næsten 3 gange så meget på disken Programmet kan leveres i en konverteret udgave ved henvendelse til COWI hvis der skulle være problemer Figur 21viser opbygningen af værktøjet Kort fortalt beregnes der først en kølepris og CO 2 -udledning for et referenceanlæg Dernæst beregnes det samme for et fjernkøleanlæg med det samme forbrug Værktøjet kan regne på en række sammensætninger af fjernkøleanlægget, og man kan så variere på data og vælge systemsammensætninger, til man når et fornuftigt resultatet Resultatet af beregningen opdateres, hver gang data ændres I det følgende gennemgås princippet mere detaljeret (se Figur 21) C:\DataLAJ\!0 SEM Fjernkolevaerktoj\Fjernkol-10-Slutrapport-15marts2011DOCX

7 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsningerr "fjernkøl 10" 5 Figur 21 Opbygning af værktøjet, som er skrevet i Excel Der foretages altså først beregninger på et referenceanlæg, som typisk vil svare til en situation, hvor der er individuelle køleanlæg med almindelige kølekomenkelte bygninger/anlæg pressorer og luftkølere eller køletårne placeret ved de Dette beregnes på grundlag af indtastede data for forbrug samt tekniske, øko- vil være en pris på nomiske og miljømæssige data Resultatet af beregningen køling og en tilhørende CO 2 -udledning Dertil en række andre data Beregning af anlægget med fjernkøling foretages typisk på det samme forbrug, men med et andet anlæg Fjernkøleanlægget kan opbygges med el- og varme- køletårn, havvand drevet køling og med en række kilder til frikøling, luftkøler, og grundvand I værktøjet kan man med drop down menuer mv vælge kompo- Der indgår i værktøjet 6 typer af fjernkøleanlæg, som gennemgås i næste kapi- nenter og komponentstørrelser samt prioritering af maskiner tel, det simpleste er som Figur 22 C:\DataLAJ\!0 SEM Fjernkolevaerktoj\Fjernkol-10-Slutrapport-15marts2011DOCX

8 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" 6 1 Havvand / Grundvand Udeluft (luftkøler) Frikøling Kondenseringsvarme (til vand eller luft) Eldrevet køling Frikøling med udeluft, havvand eller grundvand Kondenseringsvarme fra kompressor til udeluft, havvand eller grundvand Eldrevet maskine (kølekompressor) Eldrevet køling Kølekunder og varmekunder Varme-drevet maskine, adsorption ADS Figuren viser energistrømme Varme høj temp Varme mellem temp Varme lav temp Køling EL Varme-drevet maskine, absorption ABS Fjernkølenet Lavtemperaturfordeling Mellemtemperaturfordeling Figur 22 Det simpleste system for fjernkøling i værktøjet Her er der frikøling enten med udeluft, havvand eller grundvand, og køling produceres kun med eldrevet kølekompressor Et fjernkølenet forbinder anlægget til forbrugerne Som det fremgår af Figur 21, indgår der i forbindelse med indtastning af forbruget et hjælpeværktøj Forbruget kan indsættes som et årsforbrug i MWh til proceskøling og til komfortkøling og som månedsværdier Værktøjet fordeler de indtastede forbrug på timeværdier efter forud beregnede fordelingstal, som er beregnet for forskellige bygningstyper med forskelligt kølebehov og forskellige vinduestyper Disse er beregnet med Bsim Man vælger altså et årsforbrug (eller månedsforbrug) og en bygningstype De indtastede forbrug skal svare til det af køleanlægget leverede afkølede vand som energimængde (MW eller MWh pr år) Til indtastning af tekniske, økonomiske og miljømæssige data indgår der i værktøjet vejledende værdier Disse skal opfattes som eksempler, og det forventes, at brugeren selv vælger og tager ansvar for data På basis af de genererede timeforbrug beregner programmet den nødvendige installerede køleeffekt, idet man kan vælge, hvor mange timer med ikke dækket kølebehov der kan tillades Dette udgør grundlaget for beregning af nødvendig C:\DataLAJ\!0 SEM Fjernkolevaerktoj\Fjernkol-10-Slutrapport-15marts2011DOCX

9 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" 7 kapacitet af kølemaskiner, luftkølere mv, idet man også kan vælge en samtidighedsfaktor, der tager højde for, at der ikke vil være maksimalt kølebehov hos alle kølekunder samtidig Der findes ikke rigtig gode erfaringsdata for, hvilken samtidighedsfaktor mv man skal vælge Værktøjet kan da bruges til at analysere betydningen af de valg, man træffer Man kan for eksempel se, hvad det betyder for køleprisen, at man installerer 20 % ekstra kapacitet, eller 20 % "for lidt"; herunder også et estimat af, hvor meget udækket køling der vil være Der foretages ikke overføring af data fra referenceværktøjet til fjernkøleanlægget Det antages, at tab fra fjernkølerør er af mindre betydning, og der ses bort fra det Det antages altså, at temperaturen i jorden og kølevandet omtrent er den samme Der regnes med konstant COP for kølemaskiner Denne indtastes af brugeren, og den indtastede værdi skal være årsværdien af COPen, som altså tager højde for det samlede elforbrug til kølecentralen, ikke kun kølemaskinen Man skal også i valg af COP tage højde for, om man for eksempel kondenserer med havvand eller med et køletårn, eller at man hæver temperaturen og sælger varmen til varmeforbrugere, se afsnit 23 Dækningen af det indtastede kølebehov beregnes således på timebasis Frikøling har første prioritet Det ikke dækkede kølebehov dækkes så, idet de valgte kølemaskiner indsættes i prioriteret rækkefølge (el eller varme) op til den tilgængelige kapacitet Til sidst opgøres ikke-dækket kølebehov 22 Brug af værktøjet Det er lavet sådan, at felter, hvor der kan tastes data, skifter farve, således at data i røde felter ikke bliver brugt Det er derfor uden betydning, hvad der står Data i gule felter bliver derimod brugt Har man eksempelvis valgt en kombination af eldrevet køling og varmedrevet køling med absorptionsmaskine, behøver man ikke indtaste en pris på adsorptionsmaskinen Se i øvrigt Figur 23 2 Beregnet pris pr kw ud fra detaljerede inddata Eldrevet maskine, kr pr kw installeret køleeffekt 2,000 ADsorptions maskine, kr pr kw installeret køleeffekt 7,000 ABsorptions maskine, kr pr kw installeret køleeffekt 2,500 Grundvandsanlæg, kr pr kw installeret køleeffekt 5,000 Figur 23 Billede fra værktøjet I dette eksempel vil data for adsorptionsmaskinen (rødt felt) ikke blive brugt, mens data for absorptionsmaskinen vil blive brugt Ved at pege på det øverste delvist røde felt fås en hjælpetekst C:\DataLAJ\!0 SEM Fjernkolevaerktoj\Fjernkol-10-Slutrapport-15marts2011DOCX

10 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" 8 Der er i mange celler indsat en kort hjælpetekst, som er markeret med en lille rød trekant (standard i Excel) Der er endvidere indsat lidt mere fyldig hjælpetekst i felter markeret således: 23 Salg af varme Der indgår i værktøjet også en beregning af salg af varme fra kølecentralen til varmeforbrugere i nærheden Der indgår her ikke nogen lagring, ligesom maskinerne ikke kan bruges som varmepumper, hvor varmen sælges, og omgivelserne (jord, vand, luft) køles Der kan altså kun sælges varme, hvis der er et varmebehov samtidig med et kølebehov Varmebehovet beregnes på grundlag af indtastede forbrug og fordeles over året ved hjælp af en graddagberegning Der indgår to varmeforbrug: lavtemperatur (max 35 C) og mellemtemperatur (max ca 50 C),som beregnes med forskellig basistemperatur i graddagberegningen Grunden til dette valg er, at lavtemperaturbehovet kan dækkes med varmen fra varmedrevet køling, mens mellemtemperaturbehovet kan dækkes med varmen fra eldrevet køling Hvis man vælger at levere varme, vil der opnås en lavere COP, idet man så typisk vil hæve kondenseringstemperaturen Dette bliver ikke beregnet af programmet, men må tastes ind i valget af COP Det viser sig i praksis, at forudsætningen om et varmebehov sammen med et kølebehov i almindelighed ikke forekommer så ofte Det skyldes først og fremmest, at kølebehovet i størstedelen af varmesæsonen mest effektivt dækkes med frikøling En eventuel senere udbygning af værktøjet kunne medtage varmepumpedriften C:\DataLAJ\!0 SEM Fjernkolevaerktoj\Fjernkol-10-Slutrapport-15marts2011DOCX

11 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" 9 3 Gennemgang af værktøjets dele I dette kapitel foretages en detaljeret præsentation af elementerne i værktøjet 31 Opdeling i sheets Værktøjet består af følgende sheets: 1 Vejledning Indeholder en introducerende tekst 2 Ref Til beregning af referencen 3 FK teknik Til tekniske data for fjernkøleløsningen 4 FK Øko Til økonomiske data for fjernkøleløsningen 5 Vejledende priser Med forslag til priser 6 FK miljø Til miljødata for fjernkøleløsningen 7 Tabel Viser månedsværdier af beregningsresultater 8 Grafer Med mere detaljerede grafer 9 Sys 1-6 Viser de 6 systemløsninger 10 Sys alle Viser alle 6 systemløsninger samlet 11 Varighed Varighedskurver Resultatet af beregningen i form af kølepris og CO 2 -udledning fremgår af sheet 2 til 4 Detaljerede resultater for fjernkøleløsningen fremgår både af sheet 4 og 6, så man kan se resultatet løbende når data ændres Der indgår på flere sheets knapper til at springe fra sheet til sheet Selve beregningerne er skjult 32 Systemløsninger Der indgår 6 forskellige systemer for fjernkøling, som følger Principdiagrammer fremgår af Figur 32 til Figur 34 System 1-2 er med eldrevet kompressor alene System 3-4 er med eldrevet og med adsorptionsmaskine C:\DataLAJ\!0 SEM Fjernkolevaerktoj\Fjernkol-10-Slutrapport-15marts2011DOCX

12 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" 10 System 5-6 er med eldrevet og med absorptionsmaskine System 1, 3, 5 er uden levering af varme, altså kun til fjernkøling System 2, 4 og 6 kan udnytte kondenseringsvarme til varmeforsyning Der indgår i værktøjet et ikke særligt udbygget system til vejledning vedrørende systemvalg På grundlag af et par spørgsmål beregner værktøjet, hvilke systemløsninger der er mulige (se Figur 31) Det væsentlige her er spørgsmålet om temperaturen på tilgængelig varme, idet absorptionsmaskinen kræver en højere driftstemperatur Hvis man vælger et system, der ikke er muligt ud fra svaret på spørgsmål om temperaturer på varmeforsyning, kommer der blot en advarsel Valg af systemløsning Spørgsmål relateret til mulighed for at udnytte varmedrevet køling og sæsonlagring Er der fjernvarme eller anden varme ved C til rådighed Er der fjernvarme eller anden varme ved >80 C til rådighed ja nej (blå - leverer køling, blå/rød leverer køling og varme) System EL EL EL+ADS EL+ADS EL+ABS EL+ABS Er systemet muligt ja ja ja ja nej nej Vælg system S 1 S 2 S 3 S 4 S5 S 6 Se system Se alle systemer Sys 1 Sys 2 Sys 3 Sys 4 Sys 5 Sys 6 Sys 1-6 Figur 31 Segment i værktøjet, hvor man vælge systemløsning Her kan der kun vælges mellem system 1-4, som er gule C:\DataLAJ\!0 SEM Fjernkolevaerktoj\Fjernkol-10-Slutrapport-15marts2011DOCX

13 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" 11 1 Havvand / Grundvand Udeluft (luftkøler) Frikøling Kondenseringsvarme (til vand eller luft) Eldrevet køling Frikøling med udeluft, havvand eller grundvand Kondenseringsvarme fra kompressor til udeluft, havvand eller grundvand Eldrevet maskine (kølekompressor) Eldrevet køling Kølekunder og varmekunder Varme-drevet maskine, adsorption ADS Figuren viser energistrømme Varme høj temp Varme mellem temp Varme lav temp Køling EL Varme-drevet maskine, absorption ABS Fjernkølenet Lavtemperaturfordeling Mellemtemperaturfordeling 2 Havvand / Udeluft Grundvand (luftkøler) Frikøling Eldrevet køling med udnyttelse af varme Frikøling med udeluft, havvand eller grundvand Kondenseringsvarme fra kompressor udnyttes til opvarmning når det er muligt Ellers til udeluft, havvand eller grundvand Kondenseringsvarme (til vand eller luft) El Eldrevet maskine (kølekompressor) Varme-drevet maskine, adsorption ADS Mellemtmp varme Eldrevet køling Kølekunder og varmekunder Figuren viser energistrømme Varme høj temp Varme mellem temp Varme lav temp Køling EL Varme-drevet maskine, absorption ABS Fjernkølenet Lavtemperaturfordeling Mellemtemperaturfordeling Figur 32 System nr 1 og 2 til fjernkøling med kun eldrevet kølekompressor System 1 leverer kun køling, mens system 2 også leverer varme ved mellemtemperatur, dvs op til ca 50 C C:\DataLAJ\!0 SEM Fjernkolevaerktoj\Fjernkol-10-Slutrapport-15marts2011DOCX

14 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" 12 3 Havvand / Udeluft Grundvand (luftkøler) Frikøling Kondenseringsvarme (til vand eller luft) Eldrevet og varmedrevet køling (adsorption) Frikøling med udeluft, havvand eller grundvand Kondenseringsvarme fra kompressor og adsorptionsmaskine til udeluft, havvand eller grundvand El Varme Eldrevet maskine (kølekompressor) Varme-drevet maskine, adsorption ADS Eldrevet køling Mellemtmp varme Kølekunder og varmekunder Varmedrevet køling Figuren viser energistrømme Varme høj temp Varme mellem temp Varme lav temp Køling EL Varme-drevet maskine, absorption ABS Fjernkølenet Lavtemperaturfordeling Mellemtemperaturfordeling 4 Havvand / Grundvand Udeluft (luftkøler) Frikøling Eldrevet og varmedrevet køling (adsorption) med udnyttelse af varme El Frikøling med udeluft, havvand eller grundvand Kondenseringsvarme fra kompressor og adsorptionsmaskine udnyttes Varme til opvarmning når det er muligt Ellers til udeluft, havvand eller grundvand Kondenseringsvarme (til vand eller luft) Eldrevet maskine (kølekompressor) Varme-drevet maskine, adsorption ADS Eldrevet køling Mellemtmp varme Lavtmp varme Varmedrevet køling Kølekunder og varmekunder Figuren viser energistrømme Varme høj temp Varme mellem temp Varme lav temp Køling EL Varme-drevet maskine, absorption ABS Fjernkølenet Lavtemperaturfordeling Mellemtemperaturfordeling Figur 33 System nr 2 og 3 til fjernkøling med eldrevet kølekompressor og adsorptionsmaskine System 2 leverer kun køling, mens system 3 også leverer varme ved lav temperatur, dvs op til 35 C C:\DataLAJ\!0 SEM Fjernkolevaerktoj\Fjernkol-10-Slutrapport-15marts2011DOCX

15 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" 13 5 Havvand / Grundvand Udeluft (luftkøler) Frikøling Kondenseringsvarme (til vand eller luft) Eldrevet og varmedrevet køling (absorption) Frikøling med udeluft, havvand eller grundvand Kondenseringsvarme fra kompressor og absorptionsmaskine til udeluft, havvand eller grundvand El Eldrevet maskine (kølekompressor) Varme-drevet maskine, adsorption ADS Eldrevet køling Kølekunder og varmekunder Figuren viser energistrømme Varme høj temp Varme mellem temp Varme lav temp Køling EL Varme Varme-drevet maskine, absorption ABS Varmedrevet køling Fjernkølenet Lavtemperaturfordeling Mellemtemperaturfordeling 6 Havvand / Grundvand Udeluft (luftkøler) Frikøling Eldrevet og varmedrevet køling (absorption) med udnyttelse af varme Frikøling med udeluft, havvand eller grundvand Kondenseringsvarme fra kompressor og absorptionsmaskine udnyttes til opvarmning når det er muligt Ellers til udeluft, havvand eller grundvand Kondenseringsvarme (til vand eller luft) El Eldrevet maskine (kølekompressor) Varme-drevet maskine, adsorption ADS Eldrevet køling Mellemtmp varme Kølekunder og varmekunder Figuren viser energistrømme Varme høj temp Varme mellem temp Varme lav temp Køling EL Varme Varme-drevet maskine, absorption ABS Lavtmp varme Varmedrevet køling Fjernkølenet Lavtemperaturfordeling Mellemtemperaturfordeling Figur 34 System nr 5 og 6 til fjernkøling med eldrevet kølekompressor og absorptionsmaskine System 5 leverer kun køling, mens system 6 også leverer varme ved lav temperatur, dvs op til 35 C C:\DataLAJ\!0 SEM Fjernkolevaerktoj\Fjernkol-10-Slutrapport-15marts2011DOCX

16 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" Indtastning af forbrugsdata Nedenstående Figur 35 viser et udsnit af programmet til indtastning af forbrugsdata for fjernkøleværktøjet 331 Køling Forbrug til køling indsættes enten som månedsværdier i MW eller som årsværdier i MWh Det indtastede skal svare til det af køleanlægget leverede afkølede vand som energimængde Der kan indtastes det antal timer, hvor temperaturen overskrider komforttemperaturen, idet kølebehovet ikke kan dækkes Det bruges til beregning af installeret effekt Skrives der 0, kan anlægget dække behovet i alle timer Skrives der for eksempel 100, vil der være ca 100 timer, hvor behovet ikke kan dækkes Bemærk, at effekten også beregnes ud fra procenten indsat under tekniske data (samtidighedsfaktor) Sættes denne for eksempel til 80 %, vil anlægget ikke dække hele behovet, selv om der står 0 timer Beregningen er omtrentlig, og det beregnede antal timer (som vises i uddata) vil ikke være præcis som anført her, selv om der skrives 100 % under installeret køleeffekt I drop down menuen (Figur 35) vælges profil til at fordele det indtastede behov (måned eller år) på timeværdier Disse er baseret på en beregning i Bsim af en termisk tung bygning med sydvendt vindue på 20 % af facaden Der er 9 typer, idet der regnes med 3 typer vinduer og 3 forskellige interne varmebelastninger (personer + el + belysning): Profil 1 - Lav g-værdi og lav intern belastning Profil 2 - Mellem g-værdi og lav intern belastning Profil 3 - Høj g-værdi og lav intern belastning Profil 4 - Lav g-værdi og mellem intern belastning Profil 5 - Mellem g-værdi og mellem intern belastning Profil 6 - Høj g-værdi og mellem intern belastning Profil 7 - Lav g-værdi og høj intern belastning Profil 8 - Mellem g-værdi og høj intern belastning Profil 9 - Høj g-værdi og høj intern belastning For vinduer gælder, at høj g-værdi svarer til 0,7, mellem til 0,55, og lav til 0,40 Der er tre værdier for intern varmebelastning fra elforbrug og personbelastning, lav svarer til 10 W/m 2, mellem til 20 W/m 2 og høj til 40 W/m 2 Det skal bemærkes, at valg af en type med lav intern varmebelastning giver en væsentligt højere beregnet installeret effekt og en lav beregnet benyttelsestid (som fremgår af uddata) Den beregnede effekt kan nedsættes ved at øge antallet af timer, hvor anlægget ikke dækker behovet, og ved at nedsætte procentsatsen for installeret effekt under tekniske data C:\DataLAJ\!0 SEM Fjernkolevaerktoj\Fjernkol-10-Slutrapport-15marts2011DOCX

17 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" 15 Endvidere skal det bemærkes, at det giver urealistiske tal, hvis der (ved brug af månedsværdier) indsættes et stort kølebehov i måneder, hvor der i den brugte fordeling kun er et lille kølebehov (eller intet), da programmet så fordeler dette behov på nogle få timer med køling Det kan være vanskeligt at vælge profiltype, og ofte vil der i praksis være en blanding af bygningstyper Det væsentlige bidrag til kølebehovet er for kontorer elforbruget, og et godt udgangspunkt vil være at få et tal for elforbrug pr m 2 Er dette i nærheden af 40 W/m 2, ligger valget mellem profil 7, 8 og 9 For stormagasiner må personbelastningen også medtages 332 Varme Fordeling af det indtastede varmebehov (år eller måned) sker ud fra graddage Der vælges basistemperatur for graddage til fordeling af lavtemperaturvarme, dvs varme op til max 35 C til gulvvarme og basistemperatur for graddage til fordeling af mellemtemperaturvarme, dvs varme på op til omkring 50 C For bygningstype nr 6-9 vil varmebehovet være lavt i forårs/efterårsperioden, og der vælges en værdi på ca C for lavtemperaturvarme For bygningstype 1-3 med mindre internt varmebidrag fra personer og elforbrug vælges en højere værdi, for eksempel 15 til 17 Ved anvendelse af mellemtemperaturvarme til at forhindre koldt nedfald ved lave temperaturer kan der vælges en lav værdi, for eksempel 5 C Behov for mellemtemperaturvarme vil da kun forekomme i vintermånederne Der kan naturligvis også være et varmebehov, der ikke har noget med kølekunderne at gøre, og som kan aftage varme, herunder svømmebade Det er, som nævnt i denne udgave, ikke muligt at regne på lagring af varmen, men man kan medregne, at varmen kan afsættes til en bestemt pris og se, hvordan det kunne influere på den opnåede kølepris Man kan da indsætte varmeforbruget C:\DataLAJ\!0 SEM Fjernkolevaerktoj\Fjernkol-10-Slutrapport-15marts2011DOCX

18 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" 16 Tekniske inddata og beregning af fjernkøleanlæg Valg mellem års- og månedsdata Månedsværdier for forbrug Årsværdier for forbrug Antal timer, hvor temperaturen overskrider komforttemperaturen 100 (bruges til at finde installeret effekt) Større varighedskurve Basistemperatur for beregning af varmeforbrug med graddage Lavtemperatur-/mellemtemperaturvarme Bygningstype, til fordeling af behov for komfortkøling på timeværdier Profil 7 - Lav g-værdiog høj intern belastning Månedsværdier Indtastet månedsforbrug i MW Lav tmp Mellem Proces varme tmp køling Komfort køling Jan 20 3 Feb 15 3 Mar 10 3 Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt 5 3 Nov 10 3 Dec 20 3 År 36,500 64,240 26,280 44,530 Årsværdier Indtastning af årsforbrug i MWh Lav tmp Mellem Proces Komfort varme tmp køling køling 90 varme Figur 35 Til indtastning af forbrug for fjernkøleanlægget De beregnede timeværdier bruges i beregningen af fjernkøleanlægget, og der beregnes varighedskurver, som vises i værktøjet, se Figur 36 og Figur 37 C:\DataLAJ\!0 SEM Fjernkolevaerktoj\Fjernkol-10-Slutrapport-15marts2011DOCX

19 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" 17 Figur 36 Beregnet varighedskurve for varmebehov På x-aksen aflæses det antal timer, hvor varmebehovet er mindre end svarende til aflæsningen på y- aksen Den røde gælder for mellemtemperaturvarme og den blå for lavtemperaturvarme Figur 37 Beregnet varighedskurve for forbrug til køling På x-aksen aflæses det antal timer hvor kølebehovet er mindre end aflæsningen på y-aksen Den røde svarer til komfortkøling alene og den blå for den samlede køling Komfortkølingen er nul i ca 6000 timer 34 Tekniske data for anlæg til fjernkøling Se Figur 38 Den nødvendige effekt til køling, der er beregnet ud fra det antal timer, hvor man tillader, at køleeffekten ikke er tilstrækkelig, kan nedsættes med en samtidighedsfaktor (i procent) for at tage højde for, at det maksimale C:\DataLAJ\!0 SEM Fjernkolevaerktoj\Fjernkol-10-Slutrapport-15marts2011DOCX

20 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" 18 kølebehov ikke forekommer samtidig hos alle kunder Faktoren vil måske typisk i referencesituationen være større end 100 %, men mindre end 100 % for fjernkøleanlægget Det er klart, at det kan blive et problem at garantere leverancen, hvis den installerede effekt holdes lavt Fordeling af kapaciteten mellem el- og varmdrevet køling defineres som vist i Figur 38 Det vil oftest være bedst at se varmedrevet køling som en grundlast med en relativt lille del af den samlede effekt COP-værdier anføres efter bedste skøn Der er tale om års COP også kaldet SPF (Seasonal Performance Factor), altså den årlige køleydelse divideret med elforbrug, der så for kompressoren også inkluderer øvrigt elforbrug til luftkøler, pumper, automatik mv For varmedrevet køling skal den anførte COP også være beregnet under hensyntagen til elforbrug til pumper, luftkøler, automatik mv COP-værdien skal vurderes ud fra det system, hvor kølemaskinerne indgår Bruges der for eksempel havvand til frikøling og til kondensering, vil man have en højere COP, end hvis man med det den samme kølecentral bruger køletårne Endvidere vil COP falde, hvis man hæver kondenseringstemperaturen for at levere varme Data vedrørende samlet installeret effekt Installeret køleeffekt, procent af maksimalt effektforbrug beregnet ud fra antal timer 100% Kapacitet af eldrevet mask, % af samlet instal effekt hvis kun eldrevet (for system 1 og 80% Kapacitet af eldrevet mask, % af samlet effektbehov hvis også varmedrevet (for system 50% Kapacitet af varmedrevet mask (ADS eller ABS), % af samlet effektbehov (for system 3 50% Antaget COP for maskiner COP-k for eldrevet køling 50 COP-k ADS mask 06 COP- k ABS mask 09 Fjernkølerør til kunder Antal meter dobbeltrør til fjernkølekundem 3000 Figur 38 Udsnit af værktøjet, hvor fordeling mellem kølemaskiner samt COP defineres Programmet beregner den nødvendige samlede køleeffekt I det her viste eksempel er den samlede effekt sat til 80 % af den beregnede for at tage højde for samtidighed i forbruget Der er el- og varmedrevet køling med 80 % af den samlede kapacitet som eldrevet Der indsættes et estimat for længden af fjernkølerør, prisen pr meter sættes ind i sheet "FK Øko" Der skelnes ikke mellem dimensioner, og der indgår heller ikke en pris på stikledninger mv Brugeren må derfor sørge for, at de indtastede værdier for længde og enhedspris pr længdeenhed inkluderer det hele C:\DataLAJ\!0 SEM Fjernkolevaerktoj\Fjernkol-10-Slutrapport-15marts2011DOCX

21 Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" Frikøling Figur 39 viser den del af værktøjet, hvor frikøling og kondenseringskilde angives Der kan vælges imellem: 1 Grundvand, evt suppleret med luftkøler 2 Grundvand, evt suppleret med køletårn 3 Havvand (eller en sø) 4 Luftkøler 5 Køletårn Grundvandskøling tillægges fuld kapacitet, fordi den kan være til rådighed ved maksimal kølebelastning og derfor fortrænger kapacitet til el- og varmedrevet køling Frikøling med luft og med havvand tillægges ingen kapacitet da det normalt ikke er tilgængeligt ved maksimal kølebehov om sommeren Vælg system for frikøling og kondensering Vælg system Havvand Frikøling med grundvand Kapacitet for grundvandsanlæg i procent af samlet installeret køleeffek 50% Temperatur af grundvand, C 9 Temperatursæt for frikøling med grundvand ( alt kan dækkes / intet) Faktisk maksimal dækning (lavere end 100, hvis nedre temp lav) 100% Frikøling med havvand / sø Vandtemperatur J F M A M J J A S O N D Temperatursæt for frikøling med hav/sø (alt kan dækkes / intet) 8 14 Havvandsledning, meter til havet (bruges til beregning af investering) 1000 Frikøling med luftkøler eller køletårn Temperatursæt for frikøling med luft ( alt kan dækkes / intet) Køletårn, vandforbrug, liter pr MWh leveret køling 1800 Figur 39 Udsnit af værktøj med inddata vedrørende frikøling Der indgår i beregningen af frikøling for disse kilder et temperatursæt, for eksempel 8/14 Den øvre værdi svarer omtrent til returtemperaturen minus måske 2 C i en veksler Den nedre temperatur svarer omtrent til den nødvendige koldtvandstemperatur minus 2 grader til veksler Hvis eksempelvis den ønskede koldtvandstemperatur er 10 C, er den højeste temperatur, der kan dække hele behovet, ca 8 C Hvis returtemperaturen til kølecentralen er 16 C, er den høje- C:\DataLAJ\!0 SEM Fjernkolevaerktoj\Fjernkol-10-Slutrapport-15marts2011DOCX

Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger (fjernkøl 1.0)

Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger (fjernkøl 1.0) Elforsk Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger (fjernkøl 10) Slutrapport April 2010 Køling leveret pr dag, MWh 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Ikke leveret køling Leveret eldrevet

Læs mere

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse FJERNKØL 2.0. Beregningsværktøj for planlæggere og rådgivere udarbejdet med tilskud fra ELFORSK

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse FJERNKØL 2.0. Beregningsværktøj for planlæggere og rådgivere udarbejdet med tilskud fra ELFORSK Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse Beregningsværktøj for planlæggere og rådgivere udarbejdet med tilskud fra ELFORSK Svend Erik Mikkelsen, COWI A/S 1 Agenda Hvad kan værktøjet? Hvordan virker

Læs mere

Grundvandskøling. Svend Erik Mikkelsen. Seniorspecialist COWI A/S. sem@cowi.dk

Grundvandskøling. Svend Erik Mikkelsen. Seniorspecialist COWI A/S. sem@cowi.dk Grundvandskøling Svend Erik Mikkelsen Seniorspecialist COWI A/S sem@cowi.dk 1 Princip 2 Udvidelse af begrebet grundvandskøling Fakta Kildetemperatur på konstant ca. 10 grader C året rundt Kan bruges direkte

Læs mere

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Elforsk Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Slutrapport og brugermanual April 2013 5 Køling og varme styret efter varme - med varme-

Læs mere

Værktøj til analyse af hybride forsyningsanlæg til større bygninger (Hybrid 1,0)

Værktøj til analyse af hybride forsyningsanlæg til større bygninger (Hybrid 1,0) Værktøj til analyse af hybride forsyningsanlæg til større bygninger (Hybrid 1,0) Slutrapport og brugermanual April 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF

DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF 1 AGENDA OVERSKUDSVARME? INTEGRATION MED DET DANSKE ENERGISYSTEM KØLEPLAN DANMARK FJERNKØLINGENS

Læs mere

Erfa-træf om energibesparelser FJERNKØLING. Rasmus Bundegaard Eriksen

Erfa-træf om energibesparelser FJERNKØLING. Rasmus Bundegaard Eriksen Erfa-træf om energibesparelser FJERNKØLING Rasmus Bundegaard Eriksen KØLEFORBRUGERNE Små anlæg Komfort Proceskøling Store anlæg POTENTIALE FOR FJERNKØLING 5.000 MW køling Betydeligt potentiale for fjernkøling

Læs mere

5 Køling og varme styret efter varme - med varme- og kølelager. Udeluft -12 til 30 C. Frikøling. Eldrevet maskine (kølekompressor) Eldrevet køling

5 Køling og varme styret efter varme - med varme- og kølelager. Udeluft -12 til 30 C. Frikøling. Eldrevet maskine (kølekompressor) Eldrevet køling Elforsk Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 20 Slutrapport og brugermanual Marts 2013 5 Køling og varme styret efter varme - med varme-

Læs mere

Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef

Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef ECO-City den 25/8-2011 1 Fremtidens køleløsning Havvand bruges til Fjernkøling Der benyttes havvandskøling som frikøling, der er en gratis ressource Fremtidens

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 8 Gennemregning af 4 anlægseksempler Enopsol ApS Marts 2009 1 Fire anlæg er gennemregnet ved hjælp af beregningsværktøjet

Læs mere

Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper

Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper Pia Rasmussen Køle- og Varmepumpeteknik 3.marts 2011 copyright Danish Technological Institute Indhold Be10 beregningsmetoder Generelt Køleanlæg

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 1 Nomogrammer til beregning af pris for køling og opvarmning med ATES-anlæg Enopsol ApS Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fjernkøling Nye perspektiver. Magnus Foged 23. april 2009 Københavns Energi

Fjernkøling Nye perspektiver. Magnus Foged 23. april 2009 Københavns Energi Fjernkøling Nye perspektiver Magnus Foged 23. april 2009 Københavns Energi 1 Hvorfor fjernkøling? Centrale anlæg er mere effektive som ved fjernvarme! Veludbygget fjernvarmesystem kan udnyttes om sommeren

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 7 Beregningsværktøj Enopsol ApS Marts 2009 1 Beregningsværktøjet er opbygget i et Excel-regneark og kan

Læs mere

Grontmij Grundvandskøling

Grontmij Grundvandskøling Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Københavns Lufthavn Ajour / CoolEnergy 27. november

Læs mere

Euro Therm A/S ERFA-gruppe onsdag den 16. november 2011,

Euro Therm A/S ERFA-gruppe onsdag den 16. november 2011, Euro Therm A/S ERFA-gruppe onsdag den 16. november 2011, Erfaringer med absorptionsvarmepumper og absorptionskøleanlæg, teknologi og produktprogram v/lars Toft Hansen, SEG A/S lars.toft@segenergy.dk www.segenergy.dk

Læs mere

Seminar om fjernkøling i Fjernvarmens Hus i Kolding 2009-04-23, 14:40. Koncepter, komponenter og økonomi. v/lars Toft Hansen

Seminar om fjernkøling i Fjernvarmens Hus i Kolding 2009-04-23, 14:40. Koncepter, komponenter og økonomi. v/lars Toft Hansen Seminar om fjernkøling i Fjernvarmens Hus i Kolding 2009-04-23, 14:40 Koncepter, komponenter og økonomi v/lars Toft Hansen SEG www.segenergy.dk Fjernkøleanlæg Hvad skal der til for at få det til at hænge

Læs mere

Anlægsdesign og driftsoptimering med energypro - Oprettelse og optimering af en elektrisk varmepumpe i energypro

Anlægsdesign og driftsoptimering med energypro - Oprettelse og optimering af en elektrisk varmepumpe i energypro Anlægsdesign og driftsoptimering med energypro - Oprettelse og optimering af en elektrisk varmepumpe i energypro Indlæg på Dansk Fjernvarmes kursus Vindvenlige varmepumper til fjernvarme og køling d. 9/3

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Fjernkøling

IDAs Klimaplan 2050. Fjernkøling fagligt notat Fjernkøling Vidensbehov om fjernkølingsteknologien til IDA`s klimaplan. Ved H. Bach Christensen, IDA energi 1 1. Systemperspektiv for teknologien. Beskrivelse af teknologien. Definitorisk

Læs mere

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis 17 10 2016 Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis Analyse af årlig samfundsøkonomisk fjernvarmepris ved konvertering af naturgas til fjernvarme Baggrund og opgave Ea Energianalyse gennemførte

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Bilag 1 - Fjernkøling ved Rådhuspladsen

Bilag 1 - Fjernkøling ved Rådhuspladsen Bilag 1 - Fjernkøling ved Rådhuspladsen Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning ved Rådhuspladsen I henhold til lov om kommunal fjernkøling skal Kommunalbestyrelsen godkende fjernkølingsprojekter

Læs mere

Varmepumper i kombination med biomassekedler. Bjarke Paaske Rejseholdet for store varmepumper Center for forsyning blp@ens.dk Tlf.

Varmepumper i kombination med biomassekedler. Bjarke Paaske Rejseholdet for store varmepumper Center for forsyning blp@ens.dk Tlf. Varmepumper i kombination med biomassekedler Bjarke Paaske Rejseholdet for store varmepumper Center for forsyning blp@ens.dk Tlf.: 2572 7295 Rejsehold for store varmepumper Jørgen Risom Daglig leder Tidligere

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger IDA Energi, Århus d. 26/2-2014 Bjarke Paaske Center for køle- og varmepumpeteknik Mekaniske varmepumper (el) Politiske mål Danmark og udfasning af oliefyr,

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511 Copyright Copyright 2012 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR 48233511 Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 Agenda

Læs mere

20 FACTORIES IN 9 COUNTRIES

20 FACTORIES IN 9 COUNTRIES Global Energy Saving Program FACTORIES IN 9 COUNTRIES Ames Loves Park Arkandelphia Monterrey Freeport Silkeborg Kolding Gråsten Nordborg Flensburg Neumünster Reyrieux Grodzisk Wroclaw Povazska Trata Wuqing

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

10. Bestemmelse af kedelstørrelse

10. Bestemmelse af kedelstørrelse . Bestemmelse af kedelstørrelse Kapitlet beskriver metoder til bestemmelse af korrekt kedelstørrelse, der er en af de vigtigste forudsætninger for god forbrænding og god økonomi. Efter beskrivelse af forudsætninger

Læs mere

Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning

Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning Dansk Fjernvarme, 9. og 10. december 2014 Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning Flemming Hammer, Energiplanlægning og fjernvarme 1 Aktuel viden, udfordringer og perspektiver "Etablering

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

SCOP og Be10. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013

SCOP og Be10. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 SCOP og Be10 Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 Hvorfor dette indlæg? Be10 er et dynamisk program der bruges i mange sammenhæng til bl.a. energiberegninger i bygninger. Viden omkring beregningsmetoden

Læs mere

Tekniske og økonomiske råd om store varmepumper

Tekniske og økonomiske råd om store varmepumper Tekniske og økonomiske råd om store varmepumper Niels From, PlanEnergi Tekniske og økonomiske råd om store varmepumper Kolding, den 29. september 2016 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma >

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY Havnekonferencen 2015 Niels Bojer Jørgensen Senior Manager Kraftværkslogistik, DONG Energy Thermal Power Agenda Den grønne omstilling i DONG Energy Biokonverteringer Håndtering

Læs mere

KØLEPLAN DANMARK 2015 KØL I SYMBIOSE MED VARME DANSK FJERNVARME, 26-11-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF

KØLEPLAN DANMARK 2015 KØL I SYMBIOSE MED VARME DANSK FJERNVARME, 26-11-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF KØLEPLAN DANMARK 2015 KØL I SYMBIOSE MED VARME DANSK FJERNVARME, 26-11-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF 1 AGENDA OVERSKUDSVARME FRA FJERNKØLING? INTEGRATION MED DET DANSKE ENERGISYSTEM KØLEPLAN DANMARK

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Dansk Fjernvarme. Emne: Fjernkøling Hos Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Dansk Fjernvarme. Emne: Fjernkøling Hos Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Dansk Fjernvarme Emne: Fjernkøling Hos Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Troels Bagger Hviid Senior, Indirect TAX Aarhus 25 29 47 95 Troels.Hviid@dk.ey.com Fjernkøling Ud fra et afgiftsmæssigt synspunkt

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM Hybrid opvarmningssystem Princip opbygning Kombination af eksisterende eller ny varmekedel og en el varmepumpe Hybrid teknologi opvarmning Traditionel kedel Varmepumpe Hybrid

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

FlexCities. Tekniske og økonomiske analyser

FlexCities. Tekniske og økonomiske analyser FlexCities Tekniske og økonomiske analyser Anvendelse af industriel overskudsvarme Etablering af transmissionsledninger Etablering af ny produktionskapacitet Integration mellem el- og fjernvarmesystemer

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20120515t145008.479\20120515t145008.698\6f73682c-099e-4e6...

file://d:\migrationserver\work\20120515t145008.479\20120515t145008.698\6f73682c-099e-4e6... Page 1 of 1 From: Kristian E. Beyer Sent: 10-05-2012 09:16:15 To: Birgit Madsen; Niels Kaalund Jensen CC: Egon Erlandsen; Mie Arildsen Subject: Opdateret projektbeskrivelse Fjernkøling Follow Up Flag:

Læs mere

Dansk Varmepumpe. Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet

Dansk Varmepumpe. Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet Dansk Varmepumpe Industri A/S Gyllekøling Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet Fordele, udbytte og miljø Overhold de lovmæssige miljøkrav omkring ammoniakfordampning, og få en økonomisk gevinst

Læs mere

Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen

Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen Præsentation 28 juni 216 Overblik 28 udvalgte fjernvarmeområder

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Energiselskabernes energispareforpligtelse

Energiselskabernes energispareforpligtelse NOTAT Projekt: Emne: Grøn Kollektiv Varme Overskudsvarme fra Ardagh til Fensmark & Næstved Dato: 24. februar 2017 Til: Kopi til: Fra: Jens Andersen, Næstved Varmeværk Flemming Hansen, Fensmark Fjernvarme

Læs mere

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab Mikkel Willum Projektleder 16. Maj 2017 Temadag afholdt i Høje Taastrup Hovedstadsområdets Forsyningsselskab HOFOR A/S Organisationen Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vores kerneområder

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark Til Energinet.dk Markedets aktører Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark 1. Indledning Dette notat redegør for den bagvedliggende analyse

Læs mere

Billesvej 8-10, 4500 Nykøbing Sj. Tlf Mail: Web:

Billesvej 8-10, 4500 Nykøbing Sj. Tlf Mail: Web: Billesvej 8-1, 45 Nykøbing Sj. Tlf. 59911885 Mail: info@nsfv.dk Web: www.nsfv.dk Det anbefales at gennemføre aflæsninger af dit varmeforbrug mindst en gang om ugen! Ved systematiske aflæsninger kan du

Læs mere

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus

Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Alstrup Nabovarme Notat om etablering og drift. 22.12.1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring Teknologisk Institut, Århus Kedelanlægget installeres på Den Lille Maskinstation, der bygges en ny lade til

Læs mere

INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME. Rammebetingelser

INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME. Rammebetingelser INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME Rammebetingelser VIEGAND MAAGØE OVERSKUDSVARME Potentiale, teknisk & økonomisk Udvikling af løsning: Optimering af processen (ingen overskudsvarme tilbage) Udnyttelse til proces

Læs mere

Fjernkøling 9. og 10. juni 2009

Fjernkøling 9. og 10. juni 2009 Fjernkøling 9. og 10. juni 2009 Torben Bang 1 Hvad er fjernkøling? Definition Fjernkøling er en systemløsning, hvor mediet er koldt vand, der produceres centralt eller decentralt og fordeles til brugere

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Cronborg ApS Offenbachsvej 321 7500 Holstebro Denmark Tel. +45 4026 9550 For BD CVR nr. : 31859948 Att:

Cronborg ApS Offenbachsvej 321 7500 Holstebro Denmark Tel. +45 4026 9550 For BD CVR nr. : 31859948 Att: Cronborg ApS Offenbachsvej 321 75 Holstebro Denmark Tel. +45 426 955 For BD CVR nr. : 31859948 Att: www.cronborg.dk E-mail: info@cronborg.dk Eksempel Dato indsendt: -1- Dato: tilbud 27-5-13 11:25:54 Vor

Læs mere

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014 www.pwc.dk Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, når vi taler varmepumper og overskudsvarme 12. november 2014 ID: Introduktion Hvem er vi? 2 Hvem er vi? Generelt Revisions- og rådgivningsvirksomhed Ca. 1.700

Læs mere

Reto M. Hummelshøj Energieffektivitet og Innovation

Reto M. Hummelshøj Energieffektivitet og Innovation 24 timer med Elforsk Udnytter du varmen fuldt ud? Termisk lagring og bygninger Reto M. Hummelshøj Energieffektivitet og Innovation rmh@cowi.com 1 Appetizer termisk energilagring i bygninger Overblik over

Læs mere

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper?

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Version 3 - revideret marts 2009 VIGTIG NOTE: Teknologisk Institut påtager sig ikke ansvaret for

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Eksempler på små overskudsvarmeprojekter v. Hans Baden, Rådgivende Ingeniør Ivar Lykke Kristensen

Eksempler på små overskudsvarmeprojekter v. Hans Baden, Rådgivende Ingeniør Ivar Lykke Kristensen 14.00 14.15 Velkomst og Indledning v. John Tang 14.15 14.45 Eksempler på små overskudsvarmeprojekter v. Hans Baden, Rådgivende Ingeniør Ivar Lykke Kristensen 14.45 15.15 Afgiftsmæssige aspekter ved overskudsvarme

Læs mere

Lagring af vedvarende energi

Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Et skridt på vejen mod en CO2-neutral Øresundsregion er at undersøge, hvilke løsninger til lagring af vedvarende energi, der kan tilpasses fremtidens

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Hvad har vi lært? del 2:

Hvad har vi lært? del 2: Hvad har vi lært? del 2: Tekniske forhold og erfaringer Varmepumper i forhold til biomasse Fleksibelt elforbrug Kombinationer med solfangere Køling af returvand Fjernvarmetemperaturenes betydning Specialkonsulent

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

Temadag for leverandører af overskudsvarme. Bjarke Paaske, PlanEnergi 5. sept. - Kolding

Temadag for leverandører af overskudsvarme. Bjarke Paaske, PlanEnergi 5. sept. - Kolding Temadag for leverandører af overskudsvarme Bjarke Paaske, PlanEnergi 5. sept. - Kolding 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma 30 år med VE 30 medarbejdere Kontorer i Skørping Aarhus København Fjernvarme

Læs mere

Drejebog til store varmepumper

Drejebog til store varmepumper Drejebog til store varmepumper Lars Reinholdt Teknologisk Institut 12. og 17. juni 2015 Indhold Hvorfor varmepumper? Potentialet for højtemperatur varmepumper Drejebogen (med lidt teori) Inspirationskataloget

Læs mere

Anmodning om tilslutningspligt på. Kongevænget delområde 6

Anmodning om tilslutningspligt på. Kongevænget delområde 6 Side 1 af 6 Anmodning om tilslutningspligt på Kongevænget delområde 6 Projekt indsendt af: Side 2 af 6 Projekt for tilslutningspligt af Kongevænget delområde 6. Udgivelsesdato : 06-02-2017 Projekt : Kongevænget

Læs mere

1) Fjernvarmeforbrug MWH

1) Fjernvarmeforbrug MWH V.1.11-7/1-14 Forbrugsrapport for ejendommen 1) Fjernvarmeforbrug MWH Bemærk : Øger du din rum temperatur med 1 O C stiger dit varmeforbrug med 5%! 94,3 214,,,,,,,,,,,, 215 18,8 2,3 16,3 1,1 7,1 3,6 1,8

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Juni 2014. Energioptimering i erhvervsudlejningsejendomme. Vejledning til business case-model

Juni 2014. Energioptimering i erhvervsudlejningsejendomme. Vejledning til business case-model Juni 2014 Energioptimering i erhvervsudlejningsejendomme Vejledning til business case-model Introduktion til modellen Formålet med beregningsværktøjet er at synliggøre incitament for energioptimering i

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Indhold. Bilag 1. Ansøgning til udvalgsindstilling. Maj Fjernkøling i København

Indhold. Bilag 1. Ansøgning til udvalgsindstilling. Maj Fjernkøling i København Bilag 1 Ansøgning til udvalgsindstilling Fjernkøling i København Maj 2014 Indhold Baggrund for ansøgning... 1 Samlet vurdering for fjernkølingsforsyning... 2 Nøgletal for fjernkøling... 2 Generelt om fjernkøling...

Læs mere

Fjernkøling med absorptionsmaskiner, teknik og produktprogram. v/lars Toft Hansen. Scandinavian Energy Group Aps. SEG

Fjernkøling med absorptionsmaskiner, teknik og produktprogram. v/lars Toft Hansen. Scandinavian Energy Group Aps. SEG IDA 2009-01-26: Fjernkøling med absorptionsmaskiner, teknik og produktprogram v/lars Toft Hansen SEG www.segenergy.dk Grundlæggende princip er kogning af vand! Absorptionsprincip Kogende vand 100 C Saltopløsning

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Solvarme på kraftvarmeværker

Solvarme på kraftvarmeværker Solvarme på kraftvarmeværker Per Kristensen a.m.b.a. Brædstrup Totalenergianlæg A/S Uddrag af Overordnede politikker Formål samt mål og midler for skal med effektiviseringer samt engagementer i nye forretningsområder

Læs mere

Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav

Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav Niels From, PlanEnergi Varmekilder Overfladevand Kolding, den 29. september 2015 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma > 30 år med VE 30 medarbejdere

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Bilag Beregninger af økonomi i husstandsvindmøller i forlængelse af høringsnotatet af 28. november 2012, L 86 I svarene (i ovennævnte

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

Fremtidens varmeforsyning i Høje-Taastrup Kommune. Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune

Fremtidens varmeforsyning i Høje-Taastrup Kommune. Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune Fremtidens varmeforsyning i Høje-Taastrup Kommune Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune Organisering Milepæle i HTKs varmeforsyning Politisk forankring Koordinere

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere