i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord"

Transkript

1 Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord

2 Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Nordjylland Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsessted: Psykiatrien i Region Nordjylland, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Klinik Psykiatri Nord Udarbejdelsen af uddannelsesprogrammet er sket i henhold til Bekendtgørelse om specialuddannelsen af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

3 Indhold 1. SPECIALET - PSYKIATRI PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND UDDANNELSEN TIL SPECIALPSYKOLOG I PSYKIATRI PRÆSENTATION AF UDDANNELSESSTEDET Klinik Psykiatri Nords funktioner, personale, patientgrundlag og organisering UDDANNELSEN TIL SPECIALPSYKOLOG I PSYKIATRI I REGION NORDJYLLAND ANSVARSFORDELING UDDANNELSESANSVARLIG PSYKOLOG, HOVEDVEJLEDER OG VEJLEDER Ansvars- og rollefordeling mellem uddannelsesansvarlige, hovedvejledere og vejledere DEN UDDANNELSESSØGENDE PSYKOLOGS ROLLE OG ARBEJDSFUNKTIONER PRÆSENTATION AF KOMPETENCEUDVIKLING LÆRINGSSTRATEGIER DEFINITION OG OMFANG AF VEJLEDNING OG SUPERVISION EVALUERINGSSTRATEGIER EVALUERINGS- OG PLANLÆGNINGSSAMTALER PÅ INTRO- OG HOVEDUDDANNELSEN EVALUERING AF DEN PSYKOLOGFAGLIGE VIDEREUDDANNELSE/UDDANNELSESSTEDET BESKRIVELSE AF UDDANNELSESFORLØBET I RELATION TIL NATIONAL MÅLBESKRIVELSE OPERATIONALISERING AF ANVENDTE TERMER I MÅLBESKRIVELSER TEORETISKE KURSER FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN FOKUSEREDE OPHOLD OG STUDIEBESØG FORSKNINGSTRÆNING OG FORSKNINGSPROJEKT

4 1. Specialet - psykiatri Specialet psykiatri varetager forebyggelse, undersøgelse, diagnostik og behandling af psykiske lidelser og forstyrrelser hos personer, der er 18 år eller ældre. Voksenpsykiatriens diagnostiske spektrum omfatter psykiske lidelser og forstyrrelser, der strækker sig fra skizofreni og psykotiske tilstande til affektive sindslidelser, nervøse og stressrelaterede tilstande og personlighedsforstyrrelser m.m. Målgruppen består generelt af personer med moderat svære til svære psykiske lidelser, hvis psykiske tilstand og problematik er af en sådan art, at de ikke på tilfredsstillende vis kan behandles hos praktiserende læge, privatpraktiserende psykolog m.v. Ætiologien vil i de fleste tilfælde være multifaktoriel og betinget af biologiske, psykologiske, sociale og kulturelle faktorer. Med henblik på at kunne differentiere mellem normal og patologisk udvikling er det en forudsætning at have et indgående kendskab til menneskets normale fysiske, psykiske og sociale udvikling. De to sidstnævnte områder omfattes ikke af uddannelsen til specialpsykolog, men må forventes at være erhvervet som led i universitetsuddannelsen til psykolog. Voksenpsykiatrisk behandling indeholder mange komponenter: psykofarmakologisk behandling, psykoterapi, miljøterapi, psykoedukation, sociale støtteforanstaltninger m.m. Undervisning om disse behandlingsformer vil indgå i uddannelsen til specialpsykolog. 1.1 Psykiatrien i Region Nordjylland Voksenpsykiatrien i Region Nordjylland består af to klinikker: Klinik Psykiatri Nord, der har enheder i Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn, Nykøbing Mors og Thisted og Klinik Psykiatri Syd i Aalborg. En stor del af den psykiatriske udredning og behandling foregår ambulant - i specialklinikker og ambulatorier samt via opsøgende psykoseteams. Region Nordjylland dækker området fra Sydthy til Skagen og fra Hanstholm til Hals. Regionen dækker et areal på ca km2 og består af 11 kommuner. Psykiatrien i Region Nordjylland bygger på et menneskesyn, hvor alle mennesker har muligheder og ressourcer, der kan udvikles og bygges videre på, hvorfor dette er udgangspunktet i Psykiatriens møde med den enkelte patient. Patienterne er i centrum for behandlingen, hvilket betyder, at patienterne skal opleve, at de gennem hele deres forløb er med til at drøfte og beslutte, hvad der skal ske, så behandlingsforløbet opleves som brugbart og meningsfuldt for den enkelte. Derudover skal patienter og pårørende opleve sikre og effektive patientforløb i deres møde med Psykiatrien i Region Nordjylland. 1.2 Uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Efter opnået autorisation kan psykologer søge om uddannelsesforløb til specialpsykolog. Det er ikke et krav, at autorisation er opnået inden for voksenpsykiatrien. Uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri består af introduktionsuddannelse (12 måneder) samt hoveduddannelse (36 måneder). For at sikre et smidigt og sammenhængende uddannelsesforløb opslås introduktionsstilling og hoveduddannelsesstilling som et sammenhængende uddannelsesforløb. Ved at sikre mulighed for direkte videreførelse af uddannelsesforløbet fra introduktions- til hoveduddannelse undgås uhensigtsmæssige pauser i forløbet, der forlænger den samlede uddannelsestid. Videreførelse af uddannelsen efter introduktionsstilling forudsætter indstilling om videreførelse fra den uddannelsesansvarlige psykolog på baggrund af dokumenteret opnåelse af alle kompetencer i såvel introduktionsuddannelsens kliniske som teoretiske målsætning. 1.3 Præsentation af uddannelsesstedet Uddannelsesstedet for specialpsykologuddannelsen i psykiatri er Klinik Psykiatri Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus i Brønderslev. Derfor er nærværende uddannelsesprogram opbygget omkring Klinik Psykiatri Nords organisering. Formålet med uddannelsesprogrammet er både at vise, at

5 uddannelsesstedet kan sikre samtlige kompetencer i specialpsykologuddannelsen i psykiatri og at sikre den uddannelsessøgende psykolog en ramme for uddannelsen Klinik Psykiatri Nords funktioner, personale, patientgrundlag og organisering Klinik Psykiatri Nord har ansvaret for voksenpsykiatrien i følgende kommuner: Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Morsø og Thisted. Inden for Ældrepsykiatrien dækker Klinik Psykiatri Nord hele Region Nordjylland. De fleste af klinikkens aktiviteter er samlet på Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Desuden er der behandlingsenheder i Frederikshavn, Hjørring, Nykøbing Mors og Thisted. Læs mere om de enkelte behandlingsenheder her Klinikkens enheder er opdelt i forhold til specialiserede behandlingstilbud: Akut Psykiatri Intensivt sengeafsnit N5: Patienter, der indlægges på sengeafsnit N5 har forskellige psykiske lidelser som depression, mani, personlighedsforstyrrelser eller skizofreni. Nogle af patienterne har desuden en behandlingsdom og/eller et misbrug, der medfører komplikationer. Alle patienter er voksne over 18 år. De fleste af patienterne på N5 kommer fra intensivt sengeafsnit N6 (lukket afsnit) på Brønderslev Psykiatriske Sygehus, hvor de har været indlagt i en akut fase af deres lidelse. Personer, der er varetægtsfængslet, men ikke kan være i arresten på grund af psykisk lidelse, kan også indlægges på N5. De fleste patienter, der indlægges i afsnittet bor i en af kommunerne i Vendsyssel (Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt eller Læsø). Intensivt sengeafsnit N6: På Intensivt sengeafsnit N6 (lukket afsnit) indlægges patienter akut på grund af en markant forværring af deres psykiske lidelse. Patienterne har forskellige lidelser som depression, mani, personlighedsforstyrrelser og skizofreni (diagnoser F0-F8). Modtageafsnit: Modtageafsnittet på Brønderslev Psykiatriske Sygehus er en del af intensivt sengeafsnit N6, hvor patienter indlægges akut ved markant forværring af deres lidelse. Mani og Depression Sengeafsnit N2 Patienter, der indlægges på sengeafsnit N2, har forskellige psykiske lidelser som f.eks. depression og mani. Andre patienter har en personlighedsforstyrrelse, en belastningsreaktion (stress m.v.) eller en lidelse med angst. (Diagnoser F1, F3, F4, F5, F6). Psykoselidelser Opsøgende psykoseteam Nord Opsøgende psykoseteam er et særligt tilbud til patienter, der har en alvorlig psykisk lidelse, og som derfor har brug for behandling og støtte gennem længere tid. Teamets personale hjælper patienterne, der hvor de bor, eller hvor de foretrækker at mødes med deres kontaktperson. Sengeafsnit N3 Patienter, der indlægges på sengeafsnit N3, har forskellige psykiske lidelser med psykotiske symptomer og tilstande. Det kan dreje sig om skizofreni - men altså også andre lidelser. (Diagnoser F1, F2)

6 Angst og personlighedspsykiatri Ambulatorium for Angst og Personlighedspsykiatri Ambulatoriet behandler patienter med forskellige typer af personlighedsforstyrrelser samt patienter med forskellige angstlidelser som OCD, fobier mv. De patienter, der henvises til ambulatoriet, har brug for et længerevarende specialiseret behandlingsforløb. (Diagnoser F6, F40.0-F42.9) Almen Psykiatri Psykiatrisk ambulatorium, Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn Patienter, der henvises til disse ambulatorier bor i enten Brønderslev, Hjørring eller Frederikshavn Kommune. De har forskellige psykiske lidelser og problemer som eksempelvis depression, mani, skizofreni eller psykose-problematikker. (Diagnoser F0-F8 - minus F6, F40.0- F42.9). Psykiatrisk Ambulatorium, Thy-Mors Patienter, der henvises til ambulatoriet bor i Thy og på Mors. De har forskellige psykiske lidelser og problemer som eksempelvis depression, mani, skizofreni eller psykose-problematikker. (Diagnoser F0-F8). Opsøgende Psykoseteam Thy-Mors Teamet er tilknyttet psykiatrisk ambulatorium Thy-Mors og tilbyder intensiv behandling og støtte (Diagnoser: F2). Mobilteam Thy/Mors Teamet er tilknyttet psykiatrisk ambulatorium Thy-Mors og tilbyder intensiv behandling og støtte. Psykiatrisk Sengeafsnit N7, Frederikshavn Patienterne, der indlægges på sengeafsnit N7, har forskellige psykiske lidelser som depression, mani, personlighedsforstyrrelser eller skizofreni. Alle patienter er voksne over 18 år. (Diagnoser F0-F8). Psykiatrisk sengeafsnit N8, Thisted Patienter, der indlægges på Sengeafsnit N8, har forskellige psykiske lidelser som depression, mani, personlighedsforstyrrelser eller skizofreni. Alle patienter er voksne over 18 år. (Diagnoser F0-F8). Ældrepsykiatri Ambulatorium for Ældre-psykiatri Ambulatoriets målgruppe er ældre mennesker, der har en psykisk lidelse, ofte depression, eller en demenslidelse: Patienter med demens - eller formodet demens - der har adfærdsmæssige eller psykiatriske komplikationer, kan henvises til ambulatoriet fra de er 65 år. Patienter med demens, der er 80 år eller mere, kan henvises til ambulatoriet. Patienter med en nyopdaget psykisk lidelse kan henvises til ambulatoriet fra de er 75 år. Patienter, der er 80 år eller mere, behandles i ambulatoriet, hvis de får brug for psykiatrisk behandling for en lidelse, som de tidligere har været i behandling for. Patienterne henvises af egen læge eller af en læge på et af regionens sygehuse (somatisk eller psykiatrisk). Patienter fra hele landsdelen (Region Nordjylland), der tilhører denne målgruppe, henvises til ældre-ambulatoriet, som har en specialviden inden for området

7 Ambulatorium for Psykisk Udviklingshæmmede Ambulatoriets målgruppe er udviklingshæmmede borgere, der også har en psykisk lidelse. Patienterne bor i et specialiseret botilbud med døgndækning. Ældrepsykiatrisk sengeafsnit N4 N4 er et specialafsnit for ældre borgere med forskellige psykiske lidelser. Mange af patienterne har en demenslidelse med psykiatriske komplikationer (fx hallucinationer eller vrangforestillinger). Der er derudover patienter med depressionslidelser Der er i Klinik Psykiatri Nord ansat præautoriserede psykologer, autoriserede psykologer og specialister i psykoterapi. Derudover er der ansat både speciallæger og yngre læger i klinikken. Foruden læger og psykologer er der ansat følgende faggrupper ved Klinik Psykiatri Nord: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialrådgivere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, lægesekretærer m.m. Klinikken modtager endvidere praktikanter og studerende fra mange forskellige fagområder, herunder medicinstuderende på korte ophold og psykologpraktikanter i forløb på 3-5 måneder. Foruden psykofarmakologisk samt psykoterapeutisk (individuelt og i gruppe) og miljøterapeutisk behandling findes der for de indlagte og ambulante patienter ved Klinik Psykiatri Nord bl.a. følgende tilbud: Fysioterapi, ergoterapi, udslusningsgrupper, problemløsnings- og mestringsgrupper, stemmehøringsgrupper, psykoedukation, mindfulnesstræning, kost, livsstil og motion. Til patienternes pårørende tilbydes der endvidere psykoedukation samt samtaler med børn af psykisk syge. Der er desuden jævnligt kontakter og formaliseret samarbejde omkring Klinik Psykiatri Nords patienter med kommunale sagsbehandlere, socialpsykiatrien (primært støttekontaktpersoner), praktiserende læger samt psykiatriske bofællesskaber/boformer m.m. 1.4 Uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri i Region Nordjylland Der opslås årligt to uddannelsesstillinger i Klinik Psykiatri Nord i Brønderslev. Disse forløb vil overordnet set være identiske i form og indhold, men vil være tidsforskudt. Se nedenstående tabel for konkretisering af dette princip. Hver uddannelsessøgende vil få udarbejdet en specifik uddannelsesplan. De psykologer, der ansættes i de to uddannelsesforløb vil hver få udleveret en uddannelsesmappe, der som minimum indeholder: 1. Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen samt en uddannelsesplan for den uddannelsessøgende. 2. Logbog til registrering af generelle kompetencer, herunder tidspunkt for hvornår disse senest skal erhverves. 3. Bevis for gennemgåede og godkendte kurser 4. Tjeklister 5. Skemaer til brug ved evalueringssamtaler 6. Skemaer til brug for den uddannelsessøgendes vurdering af uddannelsesstedet Uddannelsesstillingerne organiseres som angivet i følgende tabel. Der tages forbehold for ændringer som følge af organisationsændringer m.m.:

8 Introduktionsuddannelsen Hoveduddannelsen 12 mdr. (2 x 6 mdr.) 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. Ansættelse i: Ansættelse i: Ansættelse i: Ansættelse i: A. Akut søjle - stationært B. Psykosesøjle - stationært Forløb A: Psykosesøjle - ambulante Forløb B: Affektiv søjle - ambulante Forløb A: Affektiv søjle - stationært Forløb B: Ikke-psykotisk søjle - stationært Forløb A: Ikke-psykotisk søjle - ambulant Forløb B: Psykosesøjle - ambulant Uddannelsessøgende psykologer vil således i deres 4-årige uddannelsesforløb veksle mellem kompetenceudvikling inden for hele psykiatriens spektrum af udredning, diagnostik og behandling. På introduktionsåret sikres grundlæggende viden og erfaring med udredning og diagnostik inden for akut psykiatri og funktion på såvel lukket som åbent skærmet sengeafsnit. På hoveduddannelsen kombineres funktion på stationært afsnit med ambulante udrednings- og behandlingsforløb. Der lægges vægt på, at kandidaterne får kendskab til såvel affektive som psykoseproblemstillinger. Dertil vil begge forløb i hovedforløbet desuden indeholde 12 måneder i specialambulatorium for Angst og Personlighedspsykiatri. Rækkefølgen for tilknytning til de enkelte afsnit/enheder inden for klinikkens specialiserede søjler vil blive fastlagt ift. organisationens øvrige psykolog- og lægedækning med henblik på, at den uddannelsessøgende gives de nødvendige kompetencegivende opgaver og progression i uddannelsen, sikre organisationens produktion og sikre tilstrækkelig mulighed for mesterlære og vejledning på pågældende afsnit/enheder. 2 Ansvarsfordeling Aktuelle afsnit omhandler ansvarsfordelingen mellem uddannelsesansvarlig, hovedvejleder, øvrige vejledere og supervisorer samt uddannelsessøgende. 2.1 Uddannelsesansvarlig psykolog I voksenpsykiatrien ved Klinik Psykiatri Nord er ansat en uddannelsesansvarlig psykolog. Evalueringen af den uddannelsessøgende foregår i tæt samarbejde mellem en hovedvejleder og den uddannelsesansvarlige psykolog. Den uddannelsesansvarlige psykolog har ansvaret for den overordnede koordinering af uddannelsesforløbet mellem de forskellige områder/funktioner samt indgåelse af samarbejdsaftaler med andre relevante psykiatriske enheder/afdelinger. Endvidere følger den uddannelsesansvarlige psykolog den uddannelsessøgende psykolog tæt samt bistår vedkommende og ansættelsesstedet med tilrettelæggelse af et konkret uddannelsesforløb udmøntet i en uddannelsesplan. Den uddannelsesansvarlige psykolog har desuden ansvaret for afholdelse af evalueringsmøder med den uddannelsessøgende psykolog, hvor porteføljen gennemgås og status for uddannelsesforløbet fastlægges. Disse evalueringsmøder planlægges og gennemføres i tæt samarbejde med hovedvejlederen. Ved utilfredsstillende forløb er både den uddannelsessøgende og hovedvejlederen forpligtet til at orientere den uddannelsesansvarlige. Hvis uddannelsen ikke forløber planmæssigt i forhold til uddannelsesprogrammet, og uddannelsesplanen har den uddannelsesansvarlige pligt til at forsøge at afhjælpe den uddannelsessøgendes problem. Den uddannelsesansvarlige har således det overordnede ansvar for at finde en løsning samt rådgive uddannelsesstedet såvel som den uddannelsessøgende psykolog omkring videreførelse, ændring i eller eventuel afslutning af uddannelsesforløbet. I et sådant tilfælde vil der altid i henhold til gældende retningslinjer blive udarbejdet skriftlige og bindende handleplaner i et samarbejde mellem uddannelsesansvarlig

9 psykolog, hovedvejleder og den uddannelsessøgende psykolog. For skematisk angivelse af ansvars- og rollefordeling mellem den uddannelsesansvarlige, hovedvejleder og vejledere, se tabel i afsnit Vejledere Alle psykologer på afsnittet/afdelingen, som er længere i deres uddannelsesforløb til specialpsykolog end den uddannelsessøgende, eller som har anden specialistuddannelse og mindst fem års praksiserfaring fra voksenpsykiatrien, kan fungere som daglig klinisk vejleder i forhold til erhvervelse af enkelt- eller delkompetencer. Speciallæger og læger under uddannelse til speciallæger inden for specialet, som har længere tids voksenpsykiatrisk erfaring end uddannelsessøgende psykolog, kan derudover også være vejledere i relevante opgaver Ansvars- og rollefordeling mellem uddannelsesansvarlige, hovedvejledere og vejledere Funktionsområder Uddannelsesansvarlig psykolog Hovedvejleder Uddannelsesprogram Udarbejde udd. program Være fortrolig med udd. program Uddannelsesplan - Udarbejde individuel - Medvirke til uddannelsesplan i gennemførelse af samarbejde med den individuel uddannelsessøgende uddannelsesplan psykolog - Evt. justere - Sikre udarbejdelse og uddannelsesplan i gennemførelse af samarbejde med den individuel uddannelsessøgende uddannelsesplan psykolog og den - Indgå lokale uddannelsesansvarlige samarbejdsaftaler med psykolog andre relevante afdelinger -Planlægge og sikre gennemførelse af fokuserede ophold og studiebesøg Klinisk vejledning - Udpege hovedvejleder til den uddannelsessøgende psykolog - Engagere og instruere - Medvirke ved status af kompetence udvikling (min. 3 x årligt) Evaluering af den uddannelsessøgende psykolog Evaluering af uddannelsen - Evaluere kompetencer i samarbejde med vejleder - Sikre attestation af opnåede kompetencer i samarbejde med uddannelsessøgende psykolog. - Sikre evaluering af uddannelsen - Give afdelingen feedback - Udvælge og anvende pædagogiske redskaber - Yde klinisk vejledning i fastlagt omfang - Give feedback - Medvirke ved status af kompetence udvikling (min. 3 x årligt) - Inddrage den uddannelsesansvarlige ved uhensigtsmæssige uddannelsesforløb - Evaluere den uddannelsessøgende psykologs kompetencer i samarbejde med den uddannelsesansvarlig - Attestere opnåede kompetencer Kollegiale vejledere (flere personer) Kende udd. program Holde sig orienteret - Udvælge og anvende pædagogiske redskaber - Yde klinisk vejledning i det daglige og i fastlagt omfang - Give feedback - Evaluere kompetencer - Evaluere delkompetencer - Rapportere om vejledningsforløb til vejleder Uddannelsessøgende Være fortrolig med uddannelsesprogram -Udarbejde i samarbejde med uddannelsesansvarlig - Orientere uddannelsesansvarlig ved vanskeligheder med progression i uddannelsesplan. - Deltage i klinisk vejledning og forberede sig hertil. - Give feedback til vejledere mhp. at sikre optimalt samarbejde. - Sikre attestation af opnåede kompetencer - Løbende at opdatere porteføljen - Give feedback om uddannelsesforløb til uddannelsesansvarlig. - Evaluere uddannelsesstedet på fastlagte skemaer

10 2.2 Den uddannelsessøgende psykologs rolle og arbejdsfunktioner Generelt for introduktions- og hoveduddannelsen gælder, at den uddannelsessøgende psykolog under det samlede forløb skal opnå erfaring med undersøgelse, diagnostik, klinisk case-formulering og psykologisk behandling af patienter inden for de vigtigste hovedafsnit af ICD-10 s psykiatriske diagnoser. Målbeskrivelsens kompetencer opnås inden for såvel den akutte som planlagte behandling, herunder både stationær og ambulant behandling. Varigheden af hver ansættelse/på hvert funktionsområde er mindst 6 måneder. Enkelte af målbeskrivelsens kompetencer vil dog kunne opnås ved kortere fokuserede ophold. Under uddannelsesforløbet skal ske en progression i kompetencer, således at psykologen forventes at varetage opgaverne mere selvstændigt i forløbet, psykologen vil kunne varetage stadigt mere komplicerede opgaver og psykologens supervisions- og vejledningsbehov vil variere og vil ændre karakter i takt med psykologens stigende kompetencer. På introduktionsuddannelsen arbejder psykologen under tæt vejledning og supervision og introduceres bredt til psykiatrien. I løbet af hoveduddannelsens 1. år er det arbejdsmæssige fokus fortsat primært på det direkte kliniske arbejde, men psykologens kompetence er blevet styrket, således at det kliniske arbejde nu foregår mere selvstændigt. I løbet af hoveduddannelsens andet år forventes uddannelsessøgende at have stiftet bekendtskab med alle diagnosegrupper, og psykologen kan nu også deltage i lokale udvalgs- og arbejdsgrupper, såvel som kompetencerne kan bruges til mere indirekte patientarbejde, eksempelvis ved visitation. I løbet af hoveduddannelsens tredje år har psykologen kompetence til at arbejde selvstændigt med psykologisk undersøgelse og behandling i forhold til en bred vifte af psykiatriske problemstillinger. Psykologen er i stand til at analysere henvisninger/problemstillinger og planlægge undersøgelses- og behandlingsforløb samt at summere resultaterne i en sammenfatning. Psykologen kan yde konsultativ bistand til eksterne samarbejdspartnere og indgå i forebyggelsesarbejde og regionale udvalgs- og arbejdsgrupper. Psykologen kan på delegation påtage sig ledelses- og administrative opgaver. Den uddannelsessøgende psykolog har sammen med hovedvejlederen ansvaret for løbende at opdatere porteføljen/logbogen, herunder sørge for opdaterede registreringer vedrørende godkendte kompetencer En generel funktionsbeskrivelse for psykologer i Region Nordjylland kan findes på hjemmesiden: rivelser.aspx Kurser og arbejdsfunktioner for uddannelsessøgende psykolog i skematisk form forløb 5 og 6 Introduktionsuddannelsen Hoveduddannelsen 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. Kurser mv. Nationalt: Jvf. program Nationalt: Jvf. program Nationalt: Jvf. program Nationalt: Jvf. program Litteraturkonference for læger og psykologer Litteraturkonference for læger og psykologer Litteraturkonference for læger og psykologer Litteraturkonference for læger og psykologer Onsdagsklinik for læger og psykologer Onsdagskliniker for læger og psykologer Onsdagskliniker for læger og psykologer Onsdagskliniker for læger og psykologer

11 Grundkursus i Psykoterapi for I-læger og psykologer (30 timer) Relevante kurser og temadage (f.eks. børn af psykisk syge, misbrug samt undervisning og øvelser vedr. krise- og katastrofepsykiatri) i Uddannelsesafdelingen Relevante kurser og temadage (f.eks. børn af psykisk syge, misbrug samt undervisning og øvelser vedr. krise- og katastrofepsykiatri) i Uddannelsesafdelingen Relevante kurser og temadage (f.eks. børn af psykisk syge, misbrug samt undervisning og øvelser vedr. krise- og katastrofepsykiatri) i Uddannelsesafdelingen Relevante kurser og temadage (f.eks. børn af psykisk syge, misbrug samt undervisning og øvelser vedr. krise- og katastrofepsykiatri) i Uddannelsesafdelingen Selvstudier Jvf. national pensumliste (og efter aftale med vejleder) Jvf. national pensumliste (og efter aftale med vejleder) Jvf. national pensumliste (og efter aftale med vejleder) Jvf. national pensumliste (og efter aftale med vejleder) Seminarer for i- psykologer Seminarer for h-psykologer Seminarer for h-psykologer Seminarer for h-psykologer Deltagelse i psykologfaglige fora Deltagelse i psykologfaglige fora Deltagelse i psykologfaglige fora Deltagelse i psykologfaglige fora Konkrete opgaver *Udredning og diagnostik: Interview/test *Udredning og diagnostik: Interview/test *Udredning og diagnostik: Interview/test *Udredning og diagnostik: Interview/test *Deltage i gennemgang *Gennemgang *Gennemgang *Gennemgang *Psykoterapi: Individuel *Psykoterapi: Individuel/gruppe *Psykoterapi: Individuel/gruppe *Psykoterapi: Individuel/gruppe *Journalføring *Journalføring *Journalføring *Journalføring *Deltagelse i udarbejdelse af behandlingsplan *Udarbejdelse af behandlingsplan *Udarbejdelse af behandlingsplan *Udarbejdelse af behandlingsplan *Udarbejde udkast til epikrise *Samtaler med pårørende *Epikrise, erklæringer m.m. - *Epikriser, erklæringer m.m. *Epikriser, erklæringer m.m. *Samtaler med pårørende *Samtaler med pårørende *Samtale med pårørende *Deltagelse i behandlingsmøder *Deltagelse i behandlingsmøder *Ledelse af behandlingsmøder *Ledelse af behandlingsmøder *Formidling af faglig viden *Formidling af faglig viden *Formidling af faglig viden og forskning *Formidling af faglig viden og forskning *Deltagelse i patientklagenævnets møde(r) som observatør *Formidling af patientsager *Formidling af patientsager *Forsamtaler *Forsamtaler og visitation *Forsamtaler og visitation

12 - *Psykoedukation: Patienter *Psykoedukation: Patienter/pårørende *Psykoedukation: Patienter/pårørende - *Supervision af plejepersonale *Supervision af plejepersonale *Supervision af yngre psykologer - - *Personaleundervisning *Personaleundervisning - - *Forskningsopgave påbegyndes - *Lokal udvalgs- og arbejdsgruppedeltagelse *Forskningsopgave afsluttes *Regional udvalgs- og arbejdsgruppedeltagelse *Ledelses- og administrationsopgaver *Forebyggelses- /informationsopgave 3. Præsentation af kompetenceudvikling: Aktuelle afsnit omhandler læringsstrategier, supervision/vejledning samt evaluering af uddannelsessøgende og uddannelsessted. 3.1 Læringsstrategier Begrebet læringsstrategier omhandler de pædagogiske metoder til læring, der anvendes i en uddannelse. I specialpsykologuddannelsen vil der indgå individuel og gruppesupervision og vejledning, selvstudier, teoretisk undervisning, mesterlære, patientforløbsanalyse, studiebesøg og teoretiske kurser. Derudover kan en række øvrige pædagogiske metoder benyttes. Nedenfor er beskrevet strategier, som kan benyttes som læringsstrategi. Hovedvejledere og øvrige vejledere må i fællesskab med uddannelsessøgende psykolog benytte de læringsstrategier, som er optimale for den enkelte og inden for vejleders kompetenceområde og i overensstemmelse med målbeskrivelser. Læringsstrategi Casebaseret undervisning Feedback fra tværfagligt team Fokuseret ophold ved anden afdeling Gruppearbejde Gruppesupervision Inddragelse i specialfunktioner Journal-club Mesterlære Organisatorisk arbejde Patientforløbsanalyse Beskrivelse Undervisning ud fra patientdata, skriftligt, video eller patientdeltagelse Feedback fra tværfagligt team med henblik på løbende bevidstgørelse og justering af psykologens daglige arbejde og holdninger Fokuseret ophold ved afdeling inden for andet speciale med henblik på indlæring af specifikke kompetencer Løsning af opgaver i Peer-gruppe, bestående af team af kollegaer eller andre uddannelsessøgende Supervision af dagligt arbejde og holdninger i peer-gruppe Psykologen følger mere erfaren psykolog i forbindelse med løsning af mere specielle opgaver Deltage i litteratur-konferencer Kompetencer opnås igennem flere trin: 1. Først at følge erfaren kollega 2. Derpå at blive fulgt af erfaren kollega med efterfølgende feedback 3. Dernæst at udføre opgaven alene med efterfølgende supervision Varetage specifikke fortløbende administrative eller organisatoriske opgaver i forhold til klinikken eller i forhold til faglige aktiviteter. Oplæring i at kunne: - Rapportere patientens historie og symptomer fokuseret og prioriteret

13 - Fortolke beskrivelser fra patient, familie og netværk - Konkludere og give forslag til udredning eller behandling - Skabe læring med reference til videnskabelig litteratur Patientsimulation Peer-gruppe Projektarbejde Rollespil Selvstudium Studiebesøg Supervision Teoretisk undervisning Teoretisk kursus Undervisning hvor skuespillere agerer patienter og opgaven løses med efterfølgende feedback Gruppe af uddannelsessøgende psykologer, der sammen som et team: - Udforsker - Debatterer - Finder løsningsforslag til en opgave - Giver hinanden feedback Være deltager i arbejdsgruppe på arbejdspladsen om udviklingsprojekt eller lignende hvor kompleks viden skal omsættes og afrapporteres i en form som retter sig mod omsætning i praksis. Undervisning ud fra aktiv deltagelse i rollespil Læsning af litteratur på eget initiativ som supplement til den teoretiske undervisning Kortvarigt ophold ved specialafdeling/anden institution Hos hovedvejleder eller udpeget vejleder. Supervision er fælles refleksionsproces. Se uddybning nedenfor Teoretisk undervisning udover nedenstående, f.eks. på afdelingsniveau Teoretisk undervisning på tværfaglige kurser eller specialespecifikke kurser. Vejledning Hos hovedvejleder eller udpeget vejleder. Konkret, praktisk og opgaveorienteret læringsstrategi, hvor vejleder har ansvaret for videregivelse af viden og kompetencer. Se uddybning nedenfor 3.2 Definition og omfang af vejledning og supervision Den uddannelsessøgende psykolog skal i løbet af den samlede intro- og hoveduddannelse opnå mindst 200 timers vejledning og/ eller supervision, og begge læringsstrategier skal sikres, - således med ca. 100 timer til hhv. vejledning og 100 timer til supervision. Begge læringsstrategier kan foregå i gruppe, hvis det sikres, at der er klarhed over og fokus på de kompetencer, den enkelte uddannelsessøgende skal opnå. Vejledning defineres som en konkret, praktisk og opgaveorienteret læringsstrategi i forhold til håndtering af en arbejdsopgave, hvor vejleder har større ekspertise end den uddannelsessøgende. Det er uddannelsessøgendes ansvar at søge vejledning på områder, hvor uddannelsessøgende mangler kompetence, mens det er vejleders ansvar at sikre, at uddannelsessøgende via vejledningen opnår relevante kompetencer for specialet. Vejledning er aftalt og foregår inden for en fastsat tidsramme. Supervision defineres som en læringsstrategi med bredere tilgang, hvor der tilstræbes overblik over flere enkeltfaktorer i forhold til forståelse og løsning af en arbejdsopgave/ forståelse af et problem. Supervisionen kan dog rette sig specifikt mod én af disse enkeltfaktorer f.eks. samspillet mellem psykolog og patient, når det gælder psykoterapi. Supervisionsprocessen er en fælles refleksionsproces styret af supervisor, hvor supervisanden har en klart defineret rolle ift. selvstændigt at få orienteret sig i det problemfelt, supervisanden har ansvaret for. Supervisors rolle er at guide supervisanden ift. mulige læringsveje. Supervision er aftalt og foregår inden for en fastsat tidsramme. I forhold til de enkelte kompetencer er der ofte behov for både vejledning og supervision, og det er ikke altid hensigtsmæssigt at adskille de to læringsstrategier helt. Begge strategier kan f.eks. indgå i en læringssituation vedrørende psykologisk undersøgelse. Der skal dog som hovedregel tages stilling til om den anvendte læringsstrategi overvejende er supervision eller vejledning. Den løbende

14 konkrete vejledning og læring, som den uddannelsessøgende opnår via de nærmeste kolleger og samarbejdsparter, er i denne sammenhæng hverken at forstå som vejledning eller supervision. Det henstilles, at uddannelsessøgende under hele uddannelsen modtager 1 times vejledning / supervision ugentligt i alt mindst 200 timer fordelt over fire år. Det er hensigtsmæssigt, at uddannelsessøgende får vejledning / supervision hos hovedvejleder mindst 1 gang månedligt. Dog kan det i begyndelsen være relevant, at al vejledning / supervision foregår hos hovedvejleder. Den konkrete fordeling af supervision / vejledning hos hovedvejleder og øvrige vejledere aftales ved indgangen til hvert nyt afsnit, som uddannelsessøgende skal have længerevarende ophold på. Denne aftale indgås mellem uddannelsesansvarlig, hovedvejleder og uddannelsessøgende. 3.3 Evalueringsstrategier Med henblik på at sikre, at den uddannelsessøgende psykolog har opnået de nødvendige kompetencer foretages evaluering. Evalueringen kan være løbende (formativ) eller afsluttende (summativ). Den formative evaluering har til formål løbende at evaluere status på, hvor langt psykologen er i uddannelsen, og hvilke justeringer der eventuelt skal foretages. Den summative evaluering har til formål at sikre, at kompetencen er opnået. I målbeskrivelserne er angivet hvilke evalueringsstrategier, der skal anvendes for de enkelte kompetencer. Disse er beskrevet i skemaet nedenfor: Evalueringsstrategi Audit af journaler Godkendt kursus Godkendt forskningsmodul Godkendt projektarbejde Beskrivelse Kritisk gennemgang af et antal journaler ud fra på forhånd fastlagte kriterier Skriftlig dokumentation for godkendelse af kursus Skriftlig dokumentation for godkendelse af modulet. Godkendt projektarbejde foregår ved vejlederen af projektet. Feedback på erklæring eller andet skriftligt arbejde Struktureret kollegial bedømmelse Statusvurdering på terapeutiske forløb. Gennemgang af erklæring eller skriftligt arbejde i form af psykologiske undersøgelser, epikriser, journalnotater og udtalelser. Struktureret observation hvor en eller flere erfarne kollegaer ud fra på forhånd fastlagte kriterier vurderer psykologens færdigheder. Fremlæggelse og revurdering af behandlingsforløb, hvor uddannelsesansvarlig og hovedvejleder deltager. Struktureret samtale med hovedvejleder og uddannelsesansvarlig. Struktureret interview ud fra på forhånd fastlagte kriterier, der specielt er velegnet til at afdække viden og holdning. 360 graders evaluering Tværfaglig vurdering af udvalgte tværfaglige kompetencer cirka 8 af psykologen udvalgte personer med hvem psykologen samarbejder. Det er uddannelsesansvarlige, der indsamler de skriftlige bedømmelser og drager en samlet konklusion ud fra disse. Foreslås foretaget inden midtvejsevaluering. Vurdering ved hovedvejleder og uddannelsesansvarlig Vurdering af portefølje Vejleder & uddannelsesansvarliges samlede indtryk igennem det vejledningsforløb psykologen under uddannelse har været igennem Forskellige dele af porteføljen kan inddrages i evaluering, herunder psykologens beskrivelse af udvalgte patientforløb, samt logbog til optælling af aktiviteter 3.4 Evaluerings- og planlægningssamtaler på intro- og hoveduddannelsen Senest 1 måned efter ansættelse i introduktionsstilling og senest 1 måned efter påbegyndelse af hoveduddannelse afholdes introduktionssamtale. Samtalen danner grundlag for udarbejdelse af den individuelle uddannelsesplan for henholdsvis introduktionsuddannelsen og hoveduddannelsen. Justeringssamtalen skal finde sted midtvejs i uddannelsesforløbet på både introduktionsuddannelsen og hoveduddannelsen og danner dels grundlagt for justering af

15 uddannelsesplanen, men også for vurdering af det hidtidige uddannelsesforløb. Slutevalueringssamtalen finder sted ved afslutning af henholdsvis introduktionsuddannelsen og hoveduddannelsen. Her sker den endelige evaluering af, om uddannelseselementet kan godkendes, men også evalueringen af uddannelsessøgende og uddannelsessted. Den uddannelsessøgende psykolog skal også vurdere den enkelte afdelings uddannelsestilbud, uddannelsesprogram og uddannelsesplan. Skemaer til brug herfor findes ligeledes i uddannelsesmappen. Hvis uddannelsen ikke forløber planmæssigt i forhold til uddannelsesprogrammet og uddannelsesplanen har den uddannelsesansvarlige pligt til at forsøge at afhjælpe den uddannelsessøgende psykologs problem. Ved utilfredsstillende forløb er både den uddannelsessøgende psykolog og hovedvejlederen forpligtet til at orientere den uddannelsesansvarlige (som 3 x årligt deltager i vejledning samt deltager i evalueringssamtalerne mhp. at følge vejledningsforløbet). Ved skift mellem funktionsområder på hoveduddannelsen afholdes overleveringsmøde med deltagelse af uddannelsesansvarlig, uddannelsessøgende og hovedvejleder fra den funktion som uddannelsessøgende forlader og den funktion, som uddannelsessøgende tiltræder. Dette møde skal sikre, at uddannelsessøgende har fået godkendt alle ønskede kompetencer inden for pågældende funktionsområde. 3.5 Evaluering af den psykologfaglige videreuddannelse/uddannelsesstedet Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen evaluerer årligt specialpsykologuddannelsen herunder uddannelsesstedet i samtlige regioner. Herudover finder der i Klinik Psykiatri Nord evaluering sted ved introduktionssamtale, justeringssamtale og slutevalueringssamtale. 4. Beskrivelse af uddannelsesforløbet i relation til national målbeskrivelse Målbeskrivelsen for psykiatri danner grundlag for udarbejdelsen af nærværende uddannelsesprogram. Målbeskrivelsen indeholder en uddybende beskrivelse af uddannelsen til specialpsykolog og de kompetencer, som den uddannelsessøgende skal erhverve sig under henholdsvis introduktions- og hoveduddannelse. Målbeskrivelsen er at finde i elektronisk form på Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsens hjemmeside under Om uddannelsen og Målbeskrivelser, I porteføljen forefindes en logbog til registrering af opnåede kompetencer. Logbogen indeholder samtlige mål fra målbeskrivelsen vedrørende intro- og hoveduddannelsen. Opnåelse af et mål skal attesteres ved dato og signatur af hovedvejleder eller uddannelsesansvarlig psykolog. Logbogen er et juridisk dokument og en forudsætning for godkendelse af specialpsykologuddannelsen. Deltagelse i kurser skal dokumenteres med skriftligt kursusbevis. Beviser for godkendte kurser er juridiske dokumenter og en forudsætning for godkendelse af specialpsykologuddannelsen. Den uddannelsesansvarlige psykolog skal i sidste del af hoveduddannelsesforløbet samlet attestere, at kurserne i kursusrækken i forbindelse med uddannelsen er godkendte. Ved skift mellem funktionsområder på såvel introduktions- som hoveduddannelsen sikres det, at den uddannelsessøgende har opnået og fået godkendt alle ønskede kompetencer inden for det pågældende funktionsområde ved, at der afholdes et overleveringsmøde med deltagelse af den uddannelsessøgende og hovedvejleder samt en vejleder fra henholdsvis den funktion, som uddannelsessøgende forlader og den funktion, som uddannelsessøgende tiltræder. Ved dette møde har den uddannelsessøgende i samarbejde med hovedvejleder ansvaret for at få opdateret sin portefølje/logbog med godkendte kompetencer. Herved sikres, at den uddannelsessøgende

16 psykolog før overgang fra introduktionsuddannelse til hoveduddannelse samt i overgange inden for disse har opnået erfaring med undersøgelse, diagnostik og psykologisk behandling inden for det pågældende områdes/søjles hovedafsnit af ICD 10 s psykiatriske diagnoser. Derudover sikres det ved afslutning af uddannelsesforløbet, at der er solid dokumentation for erfaring med alle de vigtigste hovedafsnit af ICD 10 s psykiatriske diagnoser. Dertil sikres at den niveaudelte kompetence, hvor kompetencen, eksempelvis psykologisk ekspert og kommunikator, gentagne gange i uddannelsesforløbet skal opnås på forskellige niveauer bliver godkendt og attesteret Operationalisering af anvendte termer i målbeskrivelser Kunne: Når denne term anvendes forventes det, at psykologen på specialpsykologniveau selv kan lægge en plan for og gennemføre denne opgave, men naturligvis også indhenter vejledning på de områder, der ikke er almene. Kunne beskrive: Betyder at psykologen på specialpsykologniveau har opnået indsigt i den teoretiske baggrund for emne, ved indføring i dagligdagskonferencer, teoretiske kurser eller teoretisk selvstudium. Kunne redegøre for: Betyder at psykologen kan opridse de relevante væsentlige fakta om dette emne. Under supervision kunne: Betyder at psykologen skal have supervision for, at det kan forventes at vedkommende kan udføre en given opgave. Med overblik og faglig ekspertise kunne: Betyder at psykologen med den sikkerhed som grundlæggende viden og erfaring i et emne har tilført på specialpsykologniveau kan have overblik, prioritere og udvise empati i håndteringen af den beskrevne kompetence. Kunne varetage undersøgelse: Betyder at psykologen på specialpsykologniveau med overblik og faglig ekspertise kan udføre en given funktion. 4.2 Teoretiske kurser for specialpsykologuddannelsen Kursusoversigten nedenfor indeholder samtlige kurser for introduktions- og hoveduddannelsen, herunder psykoterapeutiske kurser, de generelle kurser samt kursus i forskningsmetode. Den samlede kursuspakke vil maksimalt omfatte 66 kursusdage. Introduktionsuddannelsen - Psykopatologi I: med fokus på diagnostik og komorbiditet - Psykopatologi II: med fokus på udviklingsprocesser om normal og afvigende udvikling, herunder indre og ydre risikofaktorer, der har indflydelse på individets patologiske psykosociale udvikling - Psykologisk testmetode I - Neuropsykologisk testmetode I - Ratingskalaer, observation og strukturerede interviews I - Biologiske behandlingsprincipper - Psykologisk behandling - Psykiatrilov - Forvaltningslov og klagesager - Vejledning og supervision af andre Hoveduddannelsen - Psykopatologi III, inkl. neuropædiatri/neurologi - Biologiske behandlingsmetoder II - Psykologisk undersøgelsesmetode II - Neuropsykologisk undersøgelsesmetode II - Ratingskalaer, observation og strukturerede interviews II - Psykologisk behandling - Voksenpsykiatri/børne- og ungdomspsykiatri - Neuropædiatri/neurologi - Etik for psykologer - Konsulent- og supervisionsfunktioner II

17 - Sundhedsvæsenets struktur og funktion - Ledelse, administration og samarbejde (3 moduler, 2 decentrale og 1 centralt) - Teori om forskningsmetode, statistik, søgning i databaser m.m. og projektvejledning

18 4.3 Fokuserede ophold og studiebesøg Enkelte kompetencer i målbeskrivelsen fordrer fokuserede ophold eller studiebesøg. Nedenfor er angivet hvilke aftaler der er indgået og det angives under tabellen hvilke af disse, der er direkte reguleret af målbeskrivelsen samt hvordan de sikres. Introduktionsuddannelsen Hoveduddannelsen Samarbejdsaftaler: Samarbejdsaftaler: Samarbejdsaftaler: A: Besøg hos socialrådgivere, ergoterapeuter, fysioterapeuter mfl. (Alle deltager samtidigt) ½ dag B: Besøg i Amb. for Psykisk Udviklingshæmmede (Alle deltager samtidigt) ½ dag A: Fokuseret ophold i Klinik Børn og Unge B: Fokuseret ophold i Spiseforstyrrelsesenhed C: Besøg i Ambulatorium for Rusmiddelpsykiatri (Alle deltager samtidigt) og Brønderslev Rusmiddelcenter (i alt 1 dag) D: Besøg i socialpsykiatrisk institution (Alle deltager samtidigt) A: Retspsykologisk undersøgelse i alt min. 2 dage B: Fokuseret ophold i ældrepsykiatrien C: Besøg i Retspsykiatrien (Alle deltager samtidigt) D: Besøg hos Team Børn af Psykisk Syge og herunder kendskab til funktionen spørg til børnene (Alle deltager samtidigt) D: Fokuseret ophold i sexologisk klinik 3 dage E: Testambulatorium: Udredningsfunktion 1 til 2 uger Fokuseret ophold i børne- og ungdomspsykiatri mhp. kompetence Målbeskrivelsen : Kunne afgrænse psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri mht. målgrupper og overordnede problemstillinger og befordre sammenhæng i patientforløbene (konkretisering: Kunne redegøre for praksis vedr. børne- og ungdomspsykiatri behandling.). En del af denne kompetence opnås ved nationalt specialespecifikt kursus i børne- og ungdomspsykiatrisk behandling. Derudover er der indgået samarbejdsaftale med Klinik Børn og Unge i Aalborg om fokuseret ophold, hvor psykologen på første år af hoveduddannelsen skal på 2 x 14 dages ophold i henholdsvis Klinik Børn og Unge og i spiseforstyrrelsesenheden. Studiebesøg ved Ambulatorium for Rusmiddelpsykiatri og Brønderslev Rusmiddelcenter mhp. kompetence og Målbeskrivelsen : Kunne redegøre for principper i psykologisk misbrugsbehandling (konkretisering: Kunne redegøre for principper i psykologisk misbrugsbehandling, herunder ved dobbeltdiagnosepatienter) samt : Kunne udføre psykologisk misbrugsbehandling (konkretisering: Kunne udføre psykologisk misbrugsbehandling af misbrugspatienter, herunder dobbeltdiagnosepatienter). En del af denne kompetence opnås ved nationalt specialespecifikt kursus i psykologisk behandling II, men derudover varetages den i kontakten med denne patientgruppe samt via samarbejdsaftale om studiebesøg i Ambulatorium for Rusmiddelpsykiatri og Brønderslev Rusmiddelcenter mhp. yderligere læring. Studiebesøg i socialpsykiatrisk boform mhp. kompetence Målbeskrivelsen : Kunne anvende viden om socialpsykiatriske problemstillinger (konkretisering: Kunne foretage en socialpsykiatrisk behovsvurdering og udfærdige henvisning til socialpsykiatrien). En del af denne kompetence opnås gennem erfaring med de forskellige konkrete opgaver. Derudover indlægges studiebesøg i socialpsykiatrisk boform på hoveduddannelsens første år. Fokuseret ophold i Ældrepsykiatrien, studiebesøg i Retspsykiatrien samt varetagelse af psykologisk undersøgelse i forbindelse med retspsykiatrisk undersøgelse, mhp. kompetence , og

19 Målbeskrivelsen : Kunne redegøre for psykologisk behandling af andre særlige lidelser: ældre, sexologiske og retspsykiatriske patienter. (konkretisering: Kunne redegøre for principper bag psykologisk behandling af forskellige særlige lidelser.) Målbeskrivelsen : Kunne varetage psykologisk behandling af flere af de særlige lidelser (konkretisering: Kunne varetage psykologisk behandling af min. 2 af de særlige lidelser nævnt ovenfor). Målbeskrivelsen : Kunne varetage psykologisk undersøgelse i forbindelse med retspsykiatrisk undersøgelse (konkretisering: Kunne bidrage til mentalobservation med relevant psykologisk undersøgelse). En del af disse kompetencer opnås ved nationalt specialespecifikt kursus i psykologisk behandling II. Derudover vil man med via samarbejdsaftale sikre og styrke udviklingen af kompetencerne ved: Fokuseret ophold ved ældrepsykiatrisk afsnit i 14 dage og et studiebesøg i retspsykiatrien, herunder efterfølgende udførelse af psykologisk undersøgelse i forbindelse med retspsykiatriske undersøgelser, hvilket afvikles via samarbejdsaftale med retspsykiatrien. Derudover studiebesøg i sexologisk klinik. 4.4 Forskningstræning og forskningsprojekt I forbindelse med forskningsmodulet skal uddannelsessøgende psykolog kunne gennemføre afgrænset forskningsprojekt og/eller kvalitetssikringsprojekt og/eller klinisk case studie. Funktionen som vejleder i forbindelse med dette forskningsprojekt kan varetages af psykolog eller speciallæge med forskningserfaring/uddannelse, gerne ph.d. Psykiatrien i Region Nordjylland har en central forskningsenhed, som ledes af en forskningschef og professor. Klinik Psykiatri Nord råder desuden selv over én psykolog på vej til en Ph.d. grad, hvorfor der vurderes at være god mulighed for vejledning, kollegial sparring og faglig inspiration. Uddannelsessøgende psykologer, der har dokumenteret forskningserfaring fra tidligere som ph.d. uddannelse, forventes at kunne få merit for denne del af uddannelsen

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Udarbejdet i samarbejde mellem de kliniske afdelinger Q, P og

Læs mere

i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital

i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark Introduktions- og hoveduddannelsesforløb: Uddannelsessted: Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykolog i psykiatri Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent Irene

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

i Psykiatri, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital, Klinik Psykiatri Syd, Region Nordjylland

i Psykiatri, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital, Klinik Psykiatri Syd, Region Nordjylland Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital, Klinik Psykiatri Syd, Region Nordjylland

Læs mere

i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital

i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Juni 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet Børne-

Læs mere

Uddannelsesprogram for Specialpsykolog-uddannelsen i Psykiatri

Uddannelsesprogram for Specialpsykolog-uddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykolog-uddannelsen i Psykiatri Regionspsykiatrien Vest Regionspsykiatrien Vest Gl. Landevej 61 7400 Herning Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 2.0 Organiseringen af

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse:

Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse: Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse: Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syddanmark Introduktions-

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Psykiatrisk afdeling. Organisation:

Psykiatrisk afdeling. Organisation: + Psykiatrien i Region Syddanmark Ledende ergoterapeut tlf.: 99 44 83 91 Psykiatrisk afdeling Klinisk underviser tlf.: 99 44 83 92 Ergoterapien Ergoterapien tlf.: 99 44 83 90 Østre Hougvej 70 5500 Middelfart

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

! " " " # # " "$% & "" "' ($ # " "$% & "" "'

!    # #  $% &  ' ($ #  $% &  ' Målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri 1 er specialpsykologen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Maj 2014 1

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling M, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Regionspsykiatrien Silkeborg Udarbejdet

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens 1 Indledning December 2014 indleder vi uddannelsesmæssigt et nyt kapitel i Regionspsykiatrien Horsens med ansættelsen af to psykologer,

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Formål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED SKEMATISK OVERSIGT OVER BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIENS ORGANISATION 1 OVERSIGT OVER DE ENKELTE ENHEDER (AFDELINGER/AFSNIT, TEAMS OG SPECIAL-TEAMS) I BØRNE- OG

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 2: Lukket/intensivt afsnit/akutmodtagelse/psykiatrisk skadestue BLOK 3: Ambulatorium/distriktspsykiatrisk center og/eller dagenhed for ikke-psykotiske lidelser BLOK 4: Fokuseret ophold i BUP samt

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD

UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD 29. juli 2010 1 1. Indledning 1.1.a Det børne- og ungdomspsykiatriske speciale i henhold til målbeskrivelsen

Læs mere

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Skemaet skal udfyldes elektronisk 1. Navn: 2. Cpr. nr..: 3. Adresse: 4. Telefon nr.: 5. E-mail adresse: 6. Mobil nr.: 6. Indenfor hvilket speciale stiles

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Spiseforstyrrelser og som barn/ung dine forældre. Pjecen indeholder

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Juli 2011 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12 3 1. Vejledning

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Nordsjælland 01.10.2013 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Opdateret Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse. Programmet er opdateret pga. struktur ændring.

Opdateret Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse. Programmet er opdateret pga. struktur ændring. Opdateret Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse. Programmet er opdateret pga. struktur ændring. (Revideret 2017) Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne-

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted:

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted: Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted: Psykiatrisk Afdeling Kolding Vejle samt Psykiatrisk Afdeling i Middelfart. Psykiatrisk

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi. Casebaseret undervisning. Supervision ved vejleder.

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi. Casebaseret undervisning. Supervision ved vejleder. Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 2: Børnepsykiatriskambulatorium Blok 3: Ungdomspsykiatrisk ambulatorium Blok 4: Dag-/døgnafsnit for unge, herunder fokuseret ophold i

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for ADHD Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for ADHD og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige praktiske oplysninger, og

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 2 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Ballerup 01.12.2012

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Temadag om Førtidspensionsreform

Temadag om Førtidspensionsreform Temadag om Førtidspensionsreform Visioner for og erfaringer med samarbejdet fra psykiatrien Konst. psykiatridirektør Susanne Jensen Region Nordjylland 2 Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet 1. Hvor mange

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 4 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center København 01.12.2012

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi P Q A. Introduktionskursus i psykopatologi I.

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi P Q A. Introduktionskursus i psykopatologi I. Målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri Affektiv søjle I nedenstående skema er anført i hvilken søjle de enkelte mål i målbeskrivelsen kan indfries. P = Psykose søjle Q = Affektiv

Læs mere

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens 1 Indledning Denne version af uddannelsesprogrammet er udarbejdet februar 2015, efter vi i december 2014 indledte et uddannelsesmæssigt

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015 Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Midtjylland 2015 Uddannelsesforløb 1,2 og 3 Introduktions- og hoveduddannelse Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC)

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Bilag 1 Kompetenceskema for introduktionsuddannelsen Tilføjelser skrevet med kursiv i vurderingsstrategi er supplerende uddybninger Specialpsykologuddannelsen i psykiatri BLOK 1: INTRODUKTIONSUDDANNELSEN

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen Forord Er du studerende eller nyuddannet læge er Region Sjælland et oplagt område at søge til: Her er gode karrieremuligheder

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted Psykiatrien i Haderslev og Augustenborg arbejder frem mod sammenlægning af afdelingerne

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 3 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Hvidovre 01.12.2012

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Introduktionsstilling i Almen Medicin Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Specialpsykologuddannelsen Beskrivelse af uddannelsessted: Regionspsykiatrien Viborg-Skive

Specialpsykologuddannelsen Beskrivelse af uddannelsessted: Regionspsykiatrien Viborg-Skive Specialpsykologuddannelsen Beskrivelse af uddannelsessted: Regionspsykiatrien Viborg-Skive SSpecialpsykologuddannelsen Viborg-Skive revideret 27122013.doc Side 1 SSpecialpsykologuddannelsen Viborg-Skive

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion er en fagligt bredt funderet afdeling,

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9164 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Link til hjemmeside Leder af klinisk undervisningssted (fulde navn, titel, direkte telefon,

Læs mere

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Århus, 10. januar 2004 EN/lmn specialludd04.doc Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Faglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelse 1. Indledning Indstillingen omhandler det

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1B Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Børne - og ungdomspsykiatri. Region Syddanmark

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Børne - og ungdomspsykiatri. Region Syddanmark Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Børne - og ungdomspsykiatri Region Syddanmark Børne- og ungdomspsykiatri Åbenrå- Kolding (Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium Åbenrå resp Kolding) Marts 2015

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Vest Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Vest Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Vest Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted:

Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Socialpsykiatrien Aalborg Kommune Botilbudområdet Klinisk underviser: Mille Schroll E-mail til klinisk underviser: mis-aeh@aalborg.dk Telefon til klinisk underviser:

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

PSYKOLOGERNE. i børne- og ungdomspsykiatrien

PSYKOLOGERNE. i børne- og ungdomspsykiatrien Kortlægning Af A. Trillingsgaard, P.H. Cohn og J. Thybo PSYKOLOGERNE i børne- og ungdomspsykiatrien Hvem er de, hvordan ser deres kompetencer ud, er de glade for jobvilkårene, hvordan ser de på ledelse.

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

" 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri! " 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i det Psykologfaglige

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram Den lægelige videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Overlæge Lene Høgh 20-04-2016 Indhold Ansættelsesstedet generelt... 2 Organisation

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne og Ungdomspsykiatri. BUC Viborg og AUH, BUC Risskov. Målbeskrivelse 2008

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne og Ungdomspsykiatri. BUC Viborg og AUH, BUC Risskov. Målbeskrivelse 2008 Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Børne og Ungdomspsykiatri BUC Viborg og AUH, BUC Risskov Målbeskrivelse 2008 Godkendt den 5. februar 2014 DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Generel klinisk studieplan - Modul 8 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, M-Ambulatoriet

Generel klinisk studieplan - Modul 8 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, M-Ambulatoriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer En ny uddannelse i psykiatrien Uddannelsen af specialpsykologer 1 Side 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 11 12 12 14 16 18 21 1. Indledning 1.1 Uddannelse til specialpsykolog i psykiatrien

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere