Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri"

Transkript

1 Uddannelsesprogram Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR, specialkonsulent Irene Christensen Tlf

2 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af uddannelsesstedet Uddannelsesprogram Forløb Forløb Forløb Forskningstræning Ansvarsfordeling Den uddannelsessøgendes ansvar Den uddannelsessøgende psykologs rolle og arbejdsfunktioner Ansvarsområde i introduktionsuddannelsen Ansvarsområder i hoveduddannelsen Beskrivelse af uddannelsesforløbet Overordnede krav til uddannelsesforløbet Progression i uddannelsesforløbet Kompetenceudvikling Vejledning og supervision Læringsmetoder Vurdering og evaluering af kompetencer Bilag Bilag 1a Funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlig psykolog Bilag 1b Funktionsbeskrivelse for hovedvejleder Bilag 2 Målbeskrivelse Bilag 3 Kursusoversigt 2

3 1. Præsentation af uddannelsesstedet Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Sjælland er pr organiseret i: 4 børne- og ungdomspsykiatriske klinikker beliggende i Holbæk (1), Roskilde (2) og Næstved (1) 1 ungdomspsykiatrisk døgnafsnit beliggende i Roskilde, med 20 ungdomspsykiatriske sengepladser. Afsnittet indeholder et antal pladser; op til 8, der kan skærmes. 1 børnepsykiatrisk døgnafsnit beliggende i samme bygning som det ungdomspsykiatriske døgnafsnit. De to døgnafsnit har hver sin kliniske ledelse. Bygningskonstruktionen giver mulighed for en fleksibel udnyttelse af enkelte værelser, således nogle værelser i perioder med behov for lidt flere eller færre børne- respektive ungesengepladser, kan belægges efter dette behov. Center for Spiseforstyrrelse, der rummer døgnafsnit og klinik. Begge enheder retter sig mod behandling af spise hos børn, unge og voksne. 2. Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelsen (12 mdr. - blok 1) består for de 3 forløb af 12 måneders uddannelsesforløb i henholdsvis: Børne- og ungdomspsykiatrisk Klinik 1, Roskilde. Arbejdet for I - psykologen vil være rettet mod børnepsykiatriske udrednings- og behandlingsopgaver, jf. målbeskrivelsen. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik, børnepsykiatrien, Holbæk. Arbejdet for I - psykologen vil være rettet mod børnepsykiatriske udrednings- og behandlingsopgaver, jf. målbeskrivelsen. Børne- og ungdomspsykiatrisk Klinik, Næstved. Arbejdet for I - psykologen vil være rettet mod børnepsykiatriske udrednings- og behandlingsopgaver, jf. målbeskrivelsen. Hoveduddannelsen er sammensat af 4 blokke (blok 2, 3, 4 og 5). Ved 3 samtidige hovedforløb planlægges: 2.1 Forløb 1 Én blok (2) på 12 mdr. planlægges at forløbe ved Børnepsykiatrisk Døgnafsnit, Roskilde. I samme periode planlægges fokuseret ophold ved spædbarnsafsnit Mini-Q ved børne- og ungdomspsykiatrien HS, Glostrup/ alternativt BBH. Én blok (3) på 6 mdr. ved Ungdomspsykiatrisk Klinik, Næstved. Arbejdet for H- psykologen vil være rettet mod ungdomspsykiatriske udrednings- og behandlingsopgaver, jf. målbeskrivelsen. Én blok (4) på 6 mdr. ved Center for Spiseforstyrrelse, Roskilde. Blok (3) og (4) udgør således samlet 12 mdr. Èn blok (5) på 12 mdr. ved Ungdomspsykiatrisk Døgnafsnit, Roskilde. 3

4 I samme periode planlægges fokuseret ophold ved voksenpsykiatrisk døgnafsnit samt studiebesøg ved Psykiatrisk Akutmodtagelse i voksenpsykiatrien Forløb 2 Én blok (2) på 12 mdr. ved Ungdomspsykiatriske Døgnafsnit, Roskilde. I samme periode planlægges fokuseret ophold ved voksenpsykiatrisk døgnafsnit samt studiebesøg ved Psykiatrisk Akutmodtagelse i voksenpsykiatrien. Èn blok (3) på 12 mdr. ved Børnepsykiatrisk Døgnafsnit, Roskilde. I samme periode planlægges fokuseret ophold ved spædbarnsafsnit Mini-Q ved børne- og ungdomspsykiatrien HS, Glostrup/alternativt BBH. Èn blok (4) på 6 mdr. ved Børne- og ungdomspsykiatrisk Klinik, Holbæk. Arbejdet for H- psykologen vil være rettet mod ungdomspsykiatriske udrednings- og behandlingsopgaver, jf. målbeskrivelsen. Èn blok (5) på 6 mdr. ved Center for Spise. Blok (4) og (5) udgør således samlet 12 mdr. 2.3 Forløb 3 Én blok (2) på 6 mdr. ved Børne- og ungdomspsykiatrisk Klinik 1 Roskilde. H psykologens arbejde vil være rettet mod ungdomspsykiatriske udrednings- og behandlingsopgaver. Én blok (3) på 6 mdr. ved Center for Spiseforstyrrelse. Blok (2) og (3) udgør således samlet 12 mdr. Én blok (4) på 12 mdr. ved Ungdomspsykiatrisk Døgnafsnit, Roskilde. I samme periode planlægges fokuseret ophold ved voksenpsykiatrisk døgnafsnit samt studiebesøg ved Psykiatrisk Akutmodtagelse i voksenpsykiatrien. Én blok (5) på 12 mdr. ved Børnepsykiatrisk Døgnafsnit, Roskilde. I samme periode planlægges fokuseret ophold ved spædbarnsafsnit Mini-Q ved børne- og ungdomspsykiatrien HS, Glostrup/alternativt BBH. 2.4 Forskningstræning De uddannelsessøgende psykologer deltager på forskningstræningskurset, som udbydes af Specialpsykologuddannelsens kursusudbyder. Psykiatriens Forskningsenhed bidrager med vejledning i relation til afgrænset forskningsprojekt eller kvalitetssikringsprojekt. Dette kan med fordel udformes, så psykologer ansat i voksenpsykiatrien i specialpsykolog uddannelsesstilling, modtager kort introduktionsundervisning/supervision på projekter sammen med psykologer ansat i lignende stillinger i børne- og ungdomspsykiatrien. Uddannelsesansvarlig psykolog vil sammen med børne og ungdomspsykiatrisk ledelsesteam være ansvarlig for etablering af tilstrækkelig vejledning i relation til et afgrænset projekt. Et afgrænset forskningsprojekt eller kvalitetssikringsprojekt vil mest hensigtsmæssigt kunne starte i 2. hoveduddannelsesår og være færdiggjort inden sidste halvdel af hoveduddannelsesstillingen er afsluttet. 4

5 3. Ansvarsfordeling Den uddannelsesansvarlige specialpsykolog ved Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri har det overordnede ansvar for det samlede uddannelsesforløb (blok 1-5) herunder sørge for, at de uddannelsessøgende psykologer i afsnittet får tildelt hoved vejleder, som er senior i forhold til de uddannelsessøgende. Vejlederen har ansvaret for den praktiske gennemførelse af uddannelsesforløb i det enkelte afsnit i sparring med den udannelsesansvarlige specialpsykolog. Den uddannelsesansvarlige specialpsykolog kan efter aftale, delegere evaluering og attestering af enkelt kompetencer til andre psykologer eller speciallæge. Der henvises til funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlig psykolog og daglig vejleder bilag 1a og 1b. 3.1 Den uddannelsessøgendes ansvar Den uddannelsessøgende psykolog har ansvaret for egen læring og kompetenceudvikling. Hver uddannelsessøgende får udleveret en logbog, hvor gennemførelsen af uddannelsesplanens/målbeskrivelsens enkelte elementer samt tilegnelsen af de krævede kompetencer dokumenteres. Det er den uddannelsessøgendes eget ansvar at føre logbog og dermed sørge for at få de enkelte kompetencer evalueret, godkendt og attesteret af vejleder/uddannelsesansvarlig specialpsykolog. 4. Den uddannelsessøgende psykologs rolle og arbejdsfunktioner Den uddannelsessøgende psykolog kan selvstændigt varetage arbejdsfunktioner, som den pågældende, efter konkret vurdering i henhold til målbeskrivelsen for specialpsykologuddannelsen, uddannelsesprogrammet og logbogen, har opnået kompetence til. 4.1 Ansvarsområde i introduktionsuddannelsen Den uddannelsessøgende psykolog får uddelegeret ansvar fra afsnittets overlæge til at: Planlægge patientforløb Afvikle patientsamtaler og udskrivningssamtaler Opgaver i introduktionsuddannelsen Optage psykopatologisk anamnese Foretage symptombeskrivelse Indgå med bud på diagnostiske problemstillinger Planlægge patientforløb i samarbejde med afsnitspersonale Bidrage til behandlingsplan Udføre (neuro)psykologisk undersøgelse Udføre psykologisk behandling Udføre psykoedukation Varetage supervision af miljøterapeutisk arbejde Varetage tværfagligt samarbejde Formidle faglig viden Undervisning af patienter og pårørende 5

6 4.2 Ansvarsområder i hoveduddannelsen Den uddannelsessøgende psykolog får uddelegeret ansvar fra afsnittets overlæge til: Planlægning af patientforløb Selvstændigt forestå kvalitetsudvikling Psykologen forventes selv at være opsøgende i forhold til øvrige psykologopgaver Opgaver i hoveduddannelsen: Varetage psykopatologisk udredning Kunne udføre relevante undersøgelser med interviews, ratingscales, neuropsykologiske tests og projektive tests Udarbejde behandlingsplaner Forestå relevant psykologisk behandling Vurdere behov for lægelig vurdering Redegøre for principper i biomedicinsk behandling Udføre psykoterapi Foretage socialpsykiatrisk behovsvurdering Udføre krisebehandling Bidrage til mentalobservation med psykologisk undersøgelse Udføre konsulent og supervisionsopgaver Formidle vurderinger, udredninger og behandlingsforslag Udøve tværfagligt samarbejde Undervise kolleger, tværfagligt personale og andre efter aftale 5. Beskrivelse af uddannelsesforløbet 5.1 Overordnede krav til uddannelsesforløbet Sundhedsstyrelsens godkendte målbeskrivelser for henholdsvis introduktionsuddannelsen og hoveduddannelsen udgør sammen med det godkendte uddannelsesprogram grundlag for uddannelsesforløbet. Den uddannelsessøgende psykolog skal under det samlede uddannelsesforløb opnå erfaring med undersøgelse, diagnostik og psykologisk behandling inden for de vigtigste hovedafsnit af ICD 10 s psykiatriske diagnoser med relevans børn og unge: 6

7 Forløb 1: Børne- og ungdomspsykiatrien Introduktionsuddannelse Hoveduddannelsen 2-4 år 1 år I-forløb 12 mdr. 12 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 12 mdr. Børne- og ungdomspsykiatrisk Klinik, Roskilde (fokus på børnepsykiatri) Børnepsykiatrisk Døgnafsnit Børne- og ungdomspsykiatrisk Klinik, Næstved (fokus på ungdomspsykiatri) Center for Spise Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Væsentligste hovedafsnit i ICD 10, som den uddannelsessøgende skal stifte særlig bekendtskab med: F F 50 Spiseforstyrrelse, typisk sindslidelse, Schizophreni, skizo- nervøst betingede legemlige samt skizoaffektive paranoide psykoser symptomer psykoser. F 64.2 Kønsidentitets i barndommen F Mental retardering Psykiske udviklings opstået i barndommen. Psykiske udviklingsforstyrrelse opstået i barndommen F Affektive sindslidelser F Forstyrrelser og forandringer af personligheds struktur Psykiske udviklings opstået i barndommen F Schizophreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser samt skizoaffektive psykoser F Affektive sindslidelser. F Forstyrrelser og forandringer af personligheds struktur Fokuseret ophold: Spædbarnsafsnit BBH/ eller Mini Q Glostrup børnepsykiatri - en uge Voksenpsykiatrisk døgnafsnit en måned inkl. studiebesøg ved Psykiatrisk Akutmodtagelse i voksenpsykiatrien. 7

8 Forløb 2: Børne- og ungdomspsykiatrien Introduktionsuddannelse Hoveduddannelsen 2-4 år 1 år I-forløb 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 6 mdr. 6 mdr. Børne- og ungdomspsykiatrisk Klinik i Holbæk (med fokus på børnepsykiatri) Ungdomspsykiatrisk Døgnafsnit Børne psykiatrisk Døgnafsnit Børne- og ungdomspsykia-trisk Klinik, Holbæk (Fokus på ungdomspsykiatri) Center for Spise Væsentligste hovedafsnit i ICD 10, som den uddannelsessøgende skal stifte særlig bekendtskab med: legemlige symptomer F Schizophreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser samt skizoaffektive psykoser F Schizophreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser samt skizoaffektive psykoser F 64.2 Kønsidentitetsforstyr-relse i barndommen F Mental retardering Psykiske udviklings opstået i barndommen F Affektive sindslidelser. legemlige symptomer F Forstyrrelser og forandringer af personligheds struktur F Mental retardering Psykiske udviklings opstået i barndommen F Affektive sindslidelser F Forstyrrelser og forandringer af personligheds struktur Psykiske udviklings F 50 Spiseforstyrrelse Fokuseret ophold: Voksenpsykiatrisk døgnafsnit en måned inkl. studiebesøg ved Psykiatrisk Akutmodtagelse i voksenpsykiatrien. Spædbarnsafsnit BBH/ eller Mini Q Glostrup børnepsykiatri - en uge opstået i barndommen 8

9 Forløb 3: Børne- og ungdomspsykiatrien Introduktionsuddannelse Hoveduddannelsen 2-4 år 1 år I-forløb 12 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 12 mdr. Børne- og ungdomspsykiatrisk Klinik i Næstved. (Fokus på børnepsykiatri) Børne- og ungdomspsykia-trisk Klinik 1, Roskilde (Fokus på ungdomspsykiatri) Center for Spise Ungdomspsykiatrisk Døgnafsnit Børnepsykiatrisk Døgnafsnit Væsentligste hovedafsnit i ICD 10, som den uddannelsessøgende skal stifte særlig bekendtskab med: F F 50 F Schizofreni, skizotypisk Spiseforstyrrelse Schizofreni, skizotypisk, legemlige symptomer sindslidelse, paranoide psykoser samt skizoaffektive psykoser sindslidelse, paranoide psykoser samt skizoaffektive psykoser F 64.2 Kønsidentitetsforstyrrelse i barndommen F Mental retardering Psykiske udviklings opstået i barndommen F Affektive sindslidelser F Forstyrrelser og forandringer af personligheds struktur Psykiske udviklings opstået i barndommen F Affektive sindslidelser legemlige symptomer F Forstyrrelser og forandringer af personligheds struktur Psykiske udviklings opstået i barndommen Fokuseret ophold: Voksenpsykiatrisk døgnafsnit en måned inkl. studiebesøg ved Psykiatrisk Akutmodtagelse i voksenpsykiatrien. Spædbarnsafsnit BBH/ eller Mini Q Glostrup børnepsykiatri - en uge Rækkefølgen i uddannelsesforløbene kan ændres i forhold til de skitserede forløb. 9

10 5.2 Progression i uddannelsesforløbet Ved skift mellem funktionsområder skal det sikres, at alle kompetencer i det pågældende delforløb er opnået og godkendt, inden den uddannelsessøgende psykolog påbegynder næste delforløb. Der skal ske overlevering om status for uddannelsesforløbet fra et funktionsområde til det næste. Opnåede kompetencer attesteres i psykologens logbog af vejlederen. Den samlede uddannelse på hvert enkelt uddannelsessted, samt attestation for tidsmæssig gennemførte delforløb, skal godkendes af den uddannelsesansvarlige specialpsykolog. Ændringer i hvilke blokke, der er ansvarlige for tilegnelser i målbeskrivelsen, kan kun ske efter aftale mellem de pågældende funktionsområder. Større ændringer skal meddeles til Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen. 5.3 Kompetenceudvikling De kompetencer der skal erhverves i introduktionsuddannelsen er en forudsætning for de kompetencer, der skal tilegnes i hoveduddannelsen. Beskrivelse af samtlige mål findes i målbeskrivelsen for børne- og ungdomspsykiatri bilag 2. Der skelnes mellem tre former for kompetencevurdering: Den obligatoriske, hvor en kompetence skal opnås på et bestemt tidspunkt i uddannelsesforløbet Den valgfri, hvor det er op til uddannelsesstedet at vurdere, hvornår i uddannelsesforløbet det er passende at kompetencen opnås Den niveaudelte, hvor kompetencen gentagne gange skal opnås på forskellige niveauer, godkendes og attesteres Kompetencer, der tilegnes gennem deltagelse i kurser, skal typisk opnås på et bestemt tidspunkt i uddannelsesforløbet. I de fleste tilfælde vil det være op til det enkelte uddannelsessted at vurdere, hvornår i uddannelsesforløbet, det er passende at sikre den enkelte kompetences opnåelse. Der er nogle hovedtræk i relation til tilegnelse af de kompetencer, der gentagne gange i hele uddannelsesforløbet skal opnås på forskellige niveauer. Det tilstræbes således, at de målbeskrevne kompetencer, der relaterer sig til patientforløb med de mindst komplekse problemstillinger, tilegnes i første del af uddannelsen, og at kompleksiteten øges i takt med uddannelsesforløbets progression. Der er tale om principper og retningslinjer, og undtagelser kan af praktisk grunde forekomme. En specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri skal ifølge målbeskrivelsen for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri kunne varetage de syv psykologroller: Psykologisk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel. 5.4 Vejledning og supervision Faglig vejledning Faglig vejledning omfatter alle opgaver i klinikken, der er knyttet til konkrete situationer og arbejdsopgaver. Faglig vejledning vil typisk være rådgivning af den uddannelsessøgende psykolog eller som sidemandsoplæring. I hver blok gennem hele uddannelsesforløbet tilknyttes den uddannelsessøgende psykolog en daglig vejleder, som forestår den løbende faglige vejledning i forhold til de kliniske opgaver. Den faglige vejledning tilrettelægges i forhold til opgaverne og målbeskrivelsen. Vejledningen må til enhver tid tilrettelægges under hensyntagen til den nødvendige prioritering af akutarbejdet. Attestering af kompetencer i logbogen foregår primært ved uddannelsesansvarlig specialpsykolog, men kan uddelegeres til de daglige vejleder. Supervisionsgrupper og lignende tilbud kan indgå som en del af den faglige vejledning. 10

11 Supervision Supervision foregår som formaliserede, planlagte møder, hvor der arbejdes målrettet mod, at den uddannelsessøgende psykolog, der modtager supervision, opnår et refleksionsniveau i forhold til eget arbejde og læring. Supervision er en lærende proces baseret på gensidig refleksion og teoretisk forståelse. Supervisor vil typisk være en specialpsykolog eller en senior autoriseret psykolog. Supervision kan også varetages af ekstern supervisor evt. fra et andet afsnit i psykiatrien. Deltagelse i supervisionsgrupper og lignende tilbud på uddannelsesstedet kan indgå som en del af den samlede supervision/faglige vejledning. Det tilstræbes, at der i gennemsnit sammenlagt ydes en times supervision/faglig vejledning om ugen i gennem hele uddannelsesforløbet. Her planlægges og justeres kompetenceudvikling. 5.5 Læringsmetoder Af målbeskrivelsen for specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri fremgår læringsmetoder. Nedenstående er en oversigt over, hvad disse metoder nærmere indeholder. Klinisk arbejde Ved klinisk arbejde som læringsmetode forstås enten mesterlære eller sidemandsoplæring og klinisk arbejde under supervision. Ved mesterlæren er der ikke adskillelse mellem læring og anvendelse af det lærte. Mesterlæren foregår gennem deltagelse i det praktiske arbejde i alle forløb under uddannelsen efter nærmere aftale. Der er således tale om imitation af en mere erfaren kollega. Klinisk arbejde under supervision bygger på en kombination af supervision og udførelse af det praktiske arbejde. Fokuseret ophold Formålet med et fokuseret ophold er at give mulighed for korterevarende ophold på klinikker, der dækker arbejdsmetoder som den uddannelsessøgende psykolog ellers ikke ville opnå erfaring med gennem ansættelse i introduktions- og hoveduddannelse. Det vil afhænge af de enkelte afsnits funktionsområder, hvilke fokuserede ophold der vil være behov for og mulighed for at tilbyde udenfor eget distrikt. Selvstudium Den uddannelsessøgende psykolog har ansvar for egen læring. Selvstudium er derfor også en metode til læring og indebærer, at den enkelte uddannelsessøgende psykolog tager initiativ til at definere sine behov, formulerer læringsmål, identificerer ressourcer og selv vurderer resultaterne. Registrering i porteføljen af læste artikler, litteratursøgning, arbejde med pc-programmer etc. Selvstudium indgår som læringsmetode for alle kompetencer. Undervisning Undervisning af andre vil være relevant. Planlægning kan ske sammen med vejleder eller anden senior psykolog. Undervisningen kan omfatte andre psykologer, personalegrupper, patienter og pårørende. Der er mulighed for at fremlægge litteratur i fora, der primært retter sig mod psykologer og læger. Dette giver mulighed for at drøfte videnskabelige problemer i en klinisk sammenhæng. Administrative opgaver Heri indgår registreringer af ydelser, talegenkendelse eller digital diktering. Herudover udarbejdning af relevant patientinformationsmateriale, instrukser o.a. Forskningstræning Formålet med forskningstræningen er at træne rollen som akademiker og som professionel. Den uddannelsessøgende psykolog skal efter endt forskningstræning være i stand til at: - Anvende forskningsbaseret viden til udarbejdelse af opgave, kliniske vejledninger, instrukser, procedurevejledninger mv. 11

12 - Redegøre for teori om forskningsmetode - Identificere forskningsrelevante områder, formulere hypoteser og udarbejde projektbeskrivelser - Kunne medvirke til at indføre ny viden i daglig praksis - Kunne erhverve, vedligeholde og anvende ny viden, herunder videnskabsteori 5.6 Vurdering og evaluering af kompetencer I målbeskrivelsen er beskrevet en række vurderingsstrategier, der uddybes i det følgende. Struktureret kollegial bedømmelse Ved struktureret bedømmelse forstås den adfærd den uddannelsessøgende psykolog udviser under udførelse af det daglige arbejde. Det er en forudsætning, at arbejdet tilrettelægges således, at vejleder og/eller kolleger kan observere den uddannelsessøgende psykolog i udførelsen af arbejdsopgaver. Den uddannelsessøgende psykolog skal selv meddele vejlederen, at der ønskes en bedømmelse af en given situation med henblik på attestation af opnået uddannelsesmål. Struktureret kollegial bedømmelse bør også anvendes som element i læringsmetoderne, idet det giver mulighed for vejledende feedback. Audit på journalmaterialer Ved audit forstås en struktureret bedømmelse af skriftligt materiale udarbejdet som led i den uddannelsessøgende psykologs daglige arbejde. Bedømmelsen sker ved vejlederen. Den uddannelsessøgende psykolog indsamler det nødvendige antal journaler, epikriser mv. til brug for audit. Det vil således være de journaler, epikriser m.v., som den uddannelsessøgende psykolog anser for at være de bedst egnede til at præsentere ved en evaluering. Kriterierne der indgår ved bedømmelsen kan være anamnesens grundighed, fuldstændighed af den psykopatologiske undersøgelse, kvalitet af diagnostiske overvejelser, hvilke behandlingstiltag der foreslås mv. Til hvert område udarbejdes en simpel skala til bedømmelse, f.eks. fuldt professionelt, tilfredsstillende, ikke tilfredsstillende, ikke udført. Dette gøres for at sikre realibiliteten. Vejledersamtaler Vejledersamtaler kan indgå i uddannelsesforløbet både som læringsmetode og vurderingsstrategi. Den uddannelsesansvarlige specialpsykolog har ansvaret for, i samarbejde med vejleder, at sikre den uddannelsessøgende psykologs tilegnelse af målbeskrivelsens kompetencer. Det sker bl.a. ved at gennemføre introduktions-, justerings- og evalueringssamtaler. Samtalerne dokumenteres i den uddannelsessøgende psykologs portefølje. Hver blok gennem hele uddannelsen indledes med en introduktionssamtale. Formålet er at fastslå den uddannelsessøgende psykologs kompetenceniveau og udarbejde en individuel uddannelsesplan inden for rammerne af målbeskrivelsen. Uddannelsesplanen tager hensyn til det hidtidige uddannelsesforløb og den uddannelsessøgende psykologs særlige interesser. På baggrund af samtalen udarbejder den uddannelsessøgende psykolog i samarbejde med vejleder/ den uddannelsesansvarlig specialpsykolog en specifik uddannelsesplan for det kommende forløb. Justeringssamtalen gennemføres halvvejs i forløbet. Samtalen tager udgangspunkt i den tidligere udarbejdede uddannelsesplan, tilbagemeldinger fra vejleder samt den uddannelsessøgendes logbog. På baggrund af samtalen kan uddannelsesplanen revideres. Slutevalueringssamtalen gennemføres hen imod slutningen af opholdet. Der gøres status i forhold til uddannelsesplanen og målbeskrivelsen. Formålet er at afgøre, om den uddannelsessøgende psykolog har opnået tilfredsstillende kompetenceudvikling i forhold til målbeskrivelsen. Uddannelsesplanen samt reviderede versioner godkendes og underskrives af den uddannelsesansvarlige specialpsykolog. 12

13 Der gennemføres introduktions-, justerings- og evalueringssamtale hvert år svarende til hver blok i uddannelsesforløbet. Det kan være nødvendigt at afholde flere justeringssamtaler inden for en blok, hvis det konkret vurderes, at der er behov for en nøjere opfølgning på den uddannelsessøgende psykologs kompetenceudvikling. 360-graders evaluering/kollegial vurdering En 360-graders evaluering vil kunne indgå som vurderingsstrategi inden for kompetencerne samarbejder, kommunikator og leder/administrator. Metoden egner sig til bedømmelse af den uddannelsessøgende psykologs adfærd i systemet m.h.p. at bedømme kompetencer, som evne til at arbejde i forskellige funktioner, samarbejde, kommunikation med systemet m.v. Fordelen er, at der samles information ind fra mange personer med forskellige funktioner i systemet. Vurderingen sker her også ud fra en bedømmelsesskala. Bedømmelsen danner baggrund for vejledersamtaler, hvor den uddannelsessøgende psykologs stærke og svage sider drøftes. Godkendte kurser Tilfredsstillende gennemførelse af kurser attesteres af kursusleder. Kursusbeviser indgår i porteføljen. En separat oversigt over de kurser der indgår i uddannelsen findes i bilag 3. 13

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykolog i psykiatri Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent Irene

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Vest Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Vest Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Vest Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 3 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Hvidovre 01.12.2012

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Nordsjælland 01.10.2013 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 7 Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Frederiksberg 01.12.2012 1

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 2 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Ballerup 01.12.2012

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 5 a og b Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb: 6a, b og c Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center afdeling Hillerød 22.

Læs mere

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens 1 Indledning December 2014 indleder vi uddannelsesmæssigt et nyt kapitel i Regionspsykiatrien Horsens med ansættelsen af to psykologer,

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 4 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center København 01.12.2012

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Uddannelsesprogram: Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Psykiatrisk Center Ballerup Udarbejdet af chefpsykolog og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens 1 Indledning Denne version af uddannelsesprogrammet er udarbejdet februar 2015, efter vi i december 2014 indledte et uddannelsesmæssigt

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 1 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Amager 01.1.2017 1 Indhold

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Juli 2011 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12 3 1. Vejledning

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Regional kontaktperson HR Specialkonsulent Irene Christensen Tlf. 54672414 e-mail ici@regionsjaelland.dk Dato 11. november 2015 Indhold

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 2: Lukket/intensivt afsnit/akutmodtagelse/psykiatrisk skadestue BLOK 3: Ambulatorium/distriktspsykiatrisk center og/eller dagenhed for ikke-psykotiske lidelser BLOK 4: Fokuseret ophold i BUP samt

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

! " " " # # " "$% & "" "' ($ # " "$% & "" "'

!    # #  $% &  ' ($ #  $% &  ' Målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri 1 er specialpsykologen

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Bilag 1 Kompetenceskema for introduktionsuddannelsen Tilføjelser skrevet med kursiv i vurderingsstrategi er supplerende uddybninger Specialpsykologuddannelsen i psykiatri BLOK 1: INTRODUKTIONSUDDANNELSEN

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykolog i psykiatri Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent Irene

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Udarbejdet i samarbejde mellem de kliniske afdelinger Q, P og

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram Den lægelige videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Overlæge Lene Høgh 20-04-2016 Indhold Ansættelsesstedet generelt... 2 Organisation

Læs mere

i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital

i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted:

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted: Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted: Psykiatrisk Afdeling Kolding Vejle samt Psykiatrisk Afdeling i Middelfart. Psykiatrisk

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse:

Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse: Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse: Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syddanmark Introduktions-

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi P Q A. Introduktionskursus i psykopatologi I.

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi P Q A. Introduktionskursus i psykopatologi I. Målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri Affektiv søjle I nedenstående skema er anført i hvilken søjle de enkelte mål i målbeskrivelsen kan indfries. P = Psykose søjle Q = Affektiv

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion er en fagligt bredt funderet afdeling,

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Uddannelsesprogram for Specialpsykolog-uddannelsen i Psykiatri

Uddannelsesprogram for Specialpsykolog-uddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykolog-uddannelsen i Psykiatri Regionspsykiatrien Vest Regionspsykiatrien Vest Gl. Landevej 61 7400 Herning Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 2.0 Organiseringen af

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted Psykiatrien i Haderslev og Augustenborg arbejder frem mod sammenlægning af afdelingerne

Læs mere

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Skemaet skal udfyldes elektronisk 1. Navn: 2. Cpr. nr..: 3. Adresse: 4. Telefon nr.: 5. E-mail adresse: 6. Mobil nr.: 6. Indenfor hvilket speciale stiles

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital

i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Juni 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet Børne-

Læs mere

" 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri! " 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i det Psykologfaglige

Læs mere

i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord

i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015 Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Midtjylland 2015 Uddannelsesforløb 1,2 og 3 Introduktions- og hoveduddannelse Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC)

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Juli 2012 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark Introduktions- og hoveduddannelsesforløb: Uddannelsessted: Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer En ny uddannelse i psykiatrien Uddannelsen af specialpsykologer 1 Side 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 11 12 12 14 16 18 21 1. Indledning 1.1 Uddannelse til specialpsykolog i psykiatrien

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED

ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED SKEMATISK OVERSIGT OVER BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIENS ORGANISATION 1 OVERSIGT OVER DE ENKELTE ENHEDER (AFDELINGER/AFSNIT, TEAMS OG SPECIAL-TEAMS) I BØRNE- OG

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav.

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav. Evaluering af uddannelsesforløbene Den Kliniske Basisuddannelse og Almen Medicin Hospitalsenheden Vest Evaluering af den Lægelige videreuddannelse ved Hospitalsenheden Vest skal følge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Specialpsykologuddannelsen Beskrivelse af uddannelsessted: Regionspsykiatrien Viborg-Skive

Specialpsykologuddannelsen Beskrivelse af uddannelsessted: Regionspsykiatrien Viborg-Skive Specialpsykologuddannelsen Beskrivelse af uddannelsessted: Regionspsykiatrien Viborg-Skive SSpecialpsykologuddannelsen Viborg-Skive revideret 27122013.doc Side 1 SSpecialpsykologuddannelsen Viborg-Skive

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne-og Ungdomspsykiatrisk klinik 1 Ny Østergade 12 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Thøgersen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling M, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Regionspsykiatrien Silkeborg Udarbejdet

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og

Læs mere

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet.

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet. Bilag 3 Checkliste for hoveduddannelsen i psykiatri DPS s videreuddannelsesudvalg har den 5. januar 2004 gennemgået målbeskrivelsen for hoveduddannelsen og skal hermed foreslå følgende til de nye uddannelsesprogrammer.

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Introduktionsstilling i Almen Medicin Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Opdateret Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse. Programmet er opdateret pga. struktur ændring.

Opdateret Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse. Programmet er opdateret pga. struktur ændring. Opdateret Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse. Programmet er opdateret pga. struktur ændring. (Revideret 2017) Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne-

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000382 Afdelingsnavn Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion Præsentation af uddannelsessted: Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion består af døgnbehandling

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark Uddannelsesprogram 2012 Specialpsykologuddannelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - Psykiatrien i Region Syddanmark...2 2. Præsentation af uddannelsesforløbet, overordnet...3

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i psykiatri Regionspsykiatrien i Randers.

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i psykiatri Regionspsykiatrien i Randers. Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i psykiatri Regionspsykiatrien i Randers. 1 Indhold ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED FOR UDDANNELSEN TIL SPECIALPSYKOLOG I PSYKIATRI REGIONSPSYKIATRIEN

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord

PORTEFØLJE. for. den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord PORTEFØLJE for den kliniske basisuddannelse Videreuddannelsesregion Nord 2008 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab, som kan anvendes til at: fungere som fundament for samtale og vejledning tydeliggøre

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Udarbejdet januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere