PSYKOLOGERNE. i børne- og ungdomspsykiatrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSYKOLOGERNE. i børne- og ungdomspsykiatrien"

Transkript

1 Kortlægning Af A. Trillingsgaard, P.H. Cohn og J. Thybo PSYKOLOGERNE i børne- og ungdomspsykiatrien Hvem er de, hvordan ser deres kompetencer ud, er de glade for jobvilkårene, hvordan ser de på ledelse. Blot nogle af de temaer, der afdækkes i en helt frisk undersøgelse af de 233 psykologer i børne- og ungdomspsykiatrien. Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge, SPBU, har gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af psykologerne i børne- og ungdomspsykiatrien. Vi forventer, at undersøgelsens kortlægning af psykologernes aktuelle efter- og videreuddannelsessituation kan være til gavn for implementeringen af den nye specialpsykologuddannelse, som Danske er har vedtaget. Desuden at undersøgelsens resultater vedrørende faglige og organisatoriske forhold vil fungere som feedback til alle psykologer i børne- og ungdomspsykiatrien og ligeledes til de ansvarlige ledelser og dermed indgå i drøftelser og beslutninger. Endelig håber vi, at undersøgelsen kan fungere som inspiration for andre fagområder indenfor psykologien. I december 2008, hvor undersøgelsen blev gennemført, var der ansat ca. 233 psykologer i børne- og ungdomspsykiatrien på landsplan, herunder også psykologer på barsel, Psykolog nyt

2 sygdom eller orlov. Vi modtog 195 besvarelser (svarprocent 84), hvilket er meget tilfredsstillende. Her skal kort formidles fire af undersøgelsens hovedkonklusioner. 1. Brug for bedre vilkår for psykologernes efter- og videreuddannelse Omkring 80 % af psykologerne i børne- og ungdomspsykiatrien er autoriserede, omkring 50 % er på vej til at blive specialist, omkring 30 % har én eller flere specialistuddannelser, 17 % er både specialist og supervisor. Hvis dette tænkes sammen med den nye specialpsykologuddannelse kan der sås tvivl om, hvorvidt 15 uddannelsespladser pr. år vil række til behovet, når det aktuelt er omkring halvdelen, dvs. omkring 110 psykologer, der er i et specialiseringsforløb. Fokuserer vi på gruppen af psykologer med specialistuddannelse (omkring 30 %), viser det sig, at 60 % har specialistuddannelse i klinisk børnepsykologi, 41 % i psykoterapi og 20 % i børneneuropsykologi (nogle har to specialistuddannelser). Vilkår for efter- og videreuddannelse i børne- og ungdomspsykiatrien Flere forhold er af betydning for, om psykologerne får deres efter- og videreuddannelse. Først og fremmest at der er opbakning til psykologernes uddannelsesprojekt, at der lægges en uddannelsesplan, at arbejdspladsen betaler for teoretiske kurser og organiserer supervision, og at de honorerer fuldført specialisering med specialisttillæg. Tabel 1 viser, at der på landsplan er markant forskel på den grad af opbakning, psykologer oplever, når de har brug for efter- og videreuddannelse. Høj grad af opbakning rapporteres af 75 % af psykologerne i Nord, men kun 7-8 % af psykologerne i Hovedstaden og Midt. Ses vi på det samlede tal for hele landet, er der bemærkelsesmæssigt få psykologer, der har en uddannelsesplan: Kun omkring halvdelen af psykologerne på vej til autorisation, en fjerdedel af psykologerne på vej til specialist godkendelse og ganske få procent af psykologerne på vej til supervisorgodkendelse. Der ses desuden bemærkelsesmæssige regionale forskelle med hensyn til denne praksis (Tabel 2). Der ses tilsvarende markante forskelle fra region til region, med hensyn til hvor stor en del af kursusudgifterne der betales af arbejdspladsen. I Hovedstaden må omkring 53 % af psykologerne selv betale mellem halvdelen og det totale beløb, medens det er tilfældet for under 3 % af psykologerne i erne Syd og Nord (Tabel 3). Ca. 85 % af psykologerne rapporterer, at specialistgodkendelse honoreres med tillæg på deres arbejdsplads. De resterende rapporterer, at der ikke ydes tillæg, delvist tillæg eller individuelle ordninger. 2. Psykologerne varetager en bred vifte af opgaver i børne- og ungdomspsykiatrien Psykologisk undersøgelse og psykologisk behandling/psykoterapi er spidskompetencer for psykologerne i børne- og ungdomspsykiatrien. Det er traditionelle psykologopgaver, på samme måde som diagnostik og medikamentel behandling 4 Psykolog nyt

3 er det for lægerne. Men undersøgelsens aktuelle billede af psykologernes arbejdsopgaver viser, at psykologerne varetager en bred vifte af opgaver, og at der er overlap mellem de opgaver, henholdsvis læger og psykologer varetager i børneog ungdomspsykiatrien. Tabel 4 (side 7) differentierer mellem selvstændig varetagelse og bidrager til. Man vil forvente, at specialistgodkendte psykologer i højere grad varetager selvstændigt, hvorimod den ikke-autoriserede psykolog bidrager til. Men det er ikke det billede, undersøgelsen viser. Som et helt gennemgående træk ses en begrænset grad af differentiering i forhold til psykologernes uddannelsesniveau. Den manglende differentiering i forhold til uddannelsesniveau ses i psykologernes svar på spørgsmålet: I hvilken grad arbejder du selvstændigt på uddelegeret ansvar fra din overlæge? (Tabel 5, side 7) Det er muligt, at der rent faktisk sker en differentiering, Tabel 1. Opbakning til efter- og videreuddannelse. Den procentvise fordeling inden for hver af de 5 regioner. Grad af opbakning Hovedstaden Midt Sjælland Syd Nord I høj grad 8,0 % 7,1 % 37,5 % 46,2 % 75,0 % I nogen grad 46,0 % 57,1 % 25,0 % 43,6 % 25,0 % I lav grad 42,0 % 30,4 % 33,3 % 5,2 % 0,0 % Ved ikke 4.0 % 5,4 % 4,2 % 5,0 % 0,0 % Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tabel 2. Procentdelen som har en uddannelsesplan frem til relevant uddannelsesniveau fordelt på regioner og samlet for alle regioner. Andel med relevant uddannelsesplan Hovedstaden Midt Sjælland Syd Nord Alle regioner Frem til autorisation 40,0 % 56,3 % 14,3 % 90,0 % 100 % 55,6 % Frem til specialist 7,7 % 22,5 % 7,1 % 36,4 % 71,4 % 22,6 % Frem til supervisor 4,8 % 4,0 % 0 % 5,3 % 0 % 3,8 % Tabel 3. Hvem betaler for de teoretiske kurser frem til specialist- eller supervisorniveau? Den procentvise fordeling inden for hver af de 5 regioner. Betaling af kurser Hovedstaden Midt Sjælland Syd Nord Jeg betaler mellem det hele og halvdelen 52,8 % 11,6 % 13,6 % 2,6 % 0 % Jeg betaler under halvdelen 8,3 % 4,7 % 0 % 15,8 % 0 % Min arbejdsplads betaler alle udgifter 13,9 % 55,8 % 64,7 % 71,1 % 83,3 % Andet 25,0 % 27,9 % 11,8 % 10,5 % 16,3 % Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Psykolog nyt

4 men at den ligger i graden af kompleksitet i de opgaver, der gives til henholdsvis den erfarne og mindre erfarne psykolog. Men det aktuelle arbejdspres på grund af ventetidsgaranti og lægemangel kan også have betydet, at (for) mange opgaver er blevet lagt ud til selvstændig varetagelse hos unge psykologer uden autorisation. At (især) de specialistuddannede psykologer rapporterer, at de ikke får formel kompetence svarende til deres reelle kompetence, understøtter denne gruppes behov for tydeligere differentiering og beføjelser. 3. Psykologer i ledelse Ønsker psykologerne i børne- og ungdomspsykiatrien at blive ledere? Psykologerne arbejder i tværfaglige team under ledelse af en overlæge eller overlæge & afdelingssygeplejerske, der udgør personaleledelsen. Ingen eller få psykologer sidder med personaleledelse på det niveau. Derimod er det udbredt, at psykologerne på et arbejdssted har en faglig leder med titel af enten ledende psykolog eller chefpsykolog. Den psykologfaglige leder har ansvaret for en række faglige og uddannelsesmæssige opgaver i forhold til psykologgruppen, men ikke personaleledelse. Den psykologfaglige leder er typisk del af stedets ledelsesgruppe og samarbejder med ledelsen om sine opgaver i forhold til psykologgruppen. Der er ikke noget lovmæssigt, som forhindrer, at psykologer kan blive personaleledere i børne- og ungdomspsykiatrien, men der er ingen tradition for det. 6 Psykolog nyt

5 Tabel 4. Opgaver, som psykologerne varetager selvstændigt eller bidrager til. Opgaver Varetager selvstændigt Bidrager til Varetager ikke/ ikke relevant Formulerer epikriser/udskrivningsbreve 83,7 % 14,5 % 1,7 % Formulerer erklæringer af forskellig art 73 % 20,5 % 6,4 % Lægger behandlingsplaner 44,7 % 51,8 % 3,5 % Udfører akutarbejde / akut tilsyn 14,0 % 12,8 % 73,2 % Stiller diagnoser 13,4 % 86,0 % 0,6 % Visiterer 10,8 % 41,9 % 47,3 % Informerer om medicin 7,1 % 50,0 % 42,9 % Monitorerer medicineffekt og bivirkninger 6,6 % 32,9 % 60,5 % Teamledelse 7,8 % 10,2 % 81,9 % Superviserer yngre læger 7,9 % 19,4 % 72,7 % Tabel 5. I hvilken grad arbejder du selvstændigt på uddelegeret ansvar fra din overlæge? Selvstændigt arbejde Specialistgodkendt Autoriseret, men ikke specialist Ikke autoriseret psykolog I høj grad 78,8 % 82,8 % 78,6 % 80,8 % I nogen grad 13,5 % 13,8 % 17,9 % 14,4 % I lav grad 5,8 % 2,3 % 3,6 % 3,6 % Ved ikke 1,9 % 1,1 % 0,0 % 1,2 % Total i % og (antal) 100 % 100 % 100 % 100 % (167) Total Vi har spurgt psykologerne, om de synes, der skal være flere psykologer i (personale-)ledelse. Det svarer 86,3 % af alle psykologerne ja til med kun ringe variation fra region til region. Desuden spurgte vi, om de selv var interesseret i en lederstilling og fik følgende svar fordelt på regioner: 17,1 % svarede ja som klinik-/teamleder, 7,4 % svarede ja som faglig leder, 21,7 % svarede ved ikke og 53,3 svarede nej. Om end halvdelen svarer nej tak, er der dog et potentiale for flere psykologer i ledelse, men klart størst interesse for team- og klinikledelse. I et åbent svarfelt kunne psykologerne kommentere spørgsmålet om psykologer i lederstillinger. Her udtrykkes der undren over en noget fastgroet ledelseskultur i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor lægerne pr. tradition varetager ledelsen. Der fremhæves behov for ændring af denne kultur, så psykologerne fremover indgår i såvel afdelings- som teamledelse. Det vurderes, at det psykologfaglige bidrag vil være vigtigt i den videre udvikling af børne- og ungdomspsykiatrien, ligesom det kan være med Psykolog nyt

6 FAKTA Her er rapporten Du kan finde hele rapporten med information om undersøgelsens design og resultater på Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge, SPBU, er et fagligt selskab under Dansk Psykolog Forening. til at sikre fortsat høj psykologfaglighed og ordentlige videreuddannelsesforhold. Det udtrykkes også, at psykologerne i kraft af deres faglige ballast med klinisk praksiserfaring, akademisk baggrund og specialisering inden for børne- og ungdomspsykiatrien føler sig klar og kompetente til at varetage flere ledelsesopgaver. Et typisk svar lyder: Fordi psykologfagligheden er essentiel i løsningen af udrednings- og behandlingsopgaver i børne- og ungdomspsykiatrien, bør der være psykologer i ledelsen. Speciallægerne og specialistpsykologerne har kompetence på samme niveau, men med hver deres speciale. En specialistpsykolog, der leder en afdeling, må uddelegere ansvaret for somatiske undersøgelser og den medicinske behandling til lægerne, præcis som speciallægerne, der nu leder afdelingerne, uddelegerer al psykologisk testning og megen psykoterapeutisk behandling til psykologerne. Hvis specialistpsykologen har relevant erfaring og uddannelse i samt motivation til at lede en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, kan vedkommende være lige så fagligt kompetent leder som en speciallæge. 4. En attraktiv arbejdsplads for psykologer? På landsplan har 46,2 % af psykologerne inden for det sidste år overvejet at forlade børne- og ungdomspsykiatrien. Der er små variationer fra region til region. I to åbne svarfelter kunne psykologerne beskrive forhold som henholdsvis bidrager til at gøre børne- og ungdomspsykiatrien til en attraktiv arbejdsplads og det modsatte. Nedenfor summeres de forskellige kommentarer. Forhold, som bidrager til at gøre børne- og ungdomspsykiatrien til en attraktiv arbejdsplads for psykologer I beskrivelserne af forhold, der bidrager til at gøre børneog ungdomspsykiatrien til en attraktiv arbejdsplads, fremstår især variationen og kvaliteten i det kliniske arbejde. Der beskrives komplekse og udfordrende arbejdsopgaver, der strækker sig fra undersøgelse over behandling til sagskoordinering både internt og eksternt. Arbejdet foregår i et kompetent og udviklende tværfagligt miljø, hvor også den forskningsmæssige tradition fremhæves som inspirerende. Tværfaglighed og rige samarbejdsrelationer med mulighed for sparring og supervision gør også arbejdsområdet attraktivt. Endvidere nævner nogle psykologer, at deres faglige bidrag bliver værdsat indenfor om rådet, og at der (hos dem) er gode videreuddannelsesforhold. Forhold, som bidrager til at gøre børne- og ungdomspsykiatrien til en mindre attraktiv arbejdsplads for psykologer Her fremstår tre hovedområder: Sagspres, ledelsesforhold og løn- og uddannelsesforhold. Sagspres: sdannelsen og regeringens udredningsog behandlingsgaranti, som ses vedtaget uden at sikre tilstrækkelige ressourcer i børne- og ungdomspsykiatrien, opleves af psykologerne at have givet et meget stort arbejdspres og et forringet arbejdsmiljø. Aben -krav om nedbringelse af ventelister opleves at være blevet givet videre af afdelingsledelserne ved at forlange ekstra produktivitet uden hensyntagen til, hvor hårdt folk arbejder i forvejen. Psykologerne angiver, at de i højere grad ser, at der nu er endnu større fokus på kvantitet frem for kvalitet, at der arbejdes mere kortsigtet med fokus på diagnosticering og mindre fokus på behandling. Ligeledes angives travlheden at betyde væsentlig mindre tid til idéudvikling. Ledelses- og organisationsforhold, der opleves som både top- og lægestyret, trækkes også frem som noget negativt. Konkret fremhæves manglende informationer om overordnede ledelsesanliggender og dispositioner at være et problem, og psykologerne angiver også at have begrænset indflydelse 8 Psykolog nyt

7 og ikke at blive hørt nok. Endelig fremhæves begrænsede avancementsmuligheder og nedlæggelsen af chef-/ledende psykologstillinger. Det sidste hovedområde er løn- og uddannelsesforhold. Mange psykologer oplever problemer med planlægningen og betaling af videreuddannelse og bliver pikeret af lægernes veltilrettelagte og betalte uddannelse. Lønnen angives at være for lav også sammenlignet med kolleger i kommunerne. Undersøgelsens konklusion Psykologernes efter- og videreuddannelsesvilkår er markant utilstrækkelige. Der er på landsplan et udtalt behov for bedre vilkår i form af uddannelsesplaner og arbejdsgiver betalt/ or ganiseret supervision og teoretiske kurser. Den nye specialpsykologuddannelse i regi af Danske er har gode muligheder for at opfylde dette behov med en specialpsykologuddannelse specifikt rettet mod børne- og ungdomspsykiatrien, som er standardiseret, arbejdsgiverbetalt, og som giver alle specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatrien kompetence i forhold til såvel psykopatologi, psykoterapi og neuropsykologi. Psykologerne i børne- og ungdomspsykiatrien arbejder selvstændigt med og bidrager til en vifte af forskellige opgaver, først og fremmest psykologisk undersøgelse og behand ling (psykoterapi), men også en række andre opgaver som erklæringer, behandlingsplaner, diagnostik, monitorering af medicineffekt mm. Der synes at være behov for en højere grad af differentiering mellem specialistgodkendte, autoriserede og ikke-autoriserede psykologer, med mere tydelig formel kompetence (beføjelser) til specialisterne i overensstemmelse med disses reelle kompetence. Der er et uudnyttet potentiale blandt psykologerne i børne- og ungdomspsykiatrien i forhold til både faglig ledelse og personaleledelse. Men psykologerne synes mere interesseret personaleledelse (team-, klinik- og afdelingsledelse) end i den traditionelle funktion som psykologfaglig leder (som chef eller ledende psykolog). Psykologerne sætter pris på det tværfaglige kliniske arbejde med diversitet i opgaver og et højt fagligt niveau, ligesom de føler deres faglige bidrag værdsat. Men forhold vedrørende efter- og videreuddannelse, ledelses- og organisationsforhold samt løn får dem til at overveje at forlade børne- og ungdomspsykiatrien. Næsten halvdelen af psykologerne havde i 2008 overvejet at forlade børne- og ungdomspsykiatrien! Anegen Trillingsgaard, Pusjka Helene Cohn og Jesper Thybo Alle i styrelsen for SPBU Psykolog nyt

PSYKOLOGERNE I BØRNE OG UNGDOMSPSYKIATRIEN

PSYKOLOGERNE I BØRNE OG UNGDOMSPSYKIATRIEN PSYKOLOGERNE I BØRNE OG UNGDOMSPSYKIATRIEN RESULTATER FRA EN LANDSDÆKKENDE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Juni 2009 Anegen Trillingsgaard, Pusjka Helene Cohn og Jesper Thybo Med denne undersøgelse ønsker styrelsen

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Skemaet skal udfyldes elektronisk 1. Navn: 2. Cpr. nr..: 3. Adresse: 4. Telefon nr.: 5. E-mail adresse: 6. Mobil nr.: 6. Indenfor hvilket speciale stiles

Læs mere

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Hvis man ønsker at være daglig leder af et område med stabil og uforstyrret drift, hvor opgaver, faglighed, teknologi, metoder, organisation, arbejdsdeling og økonomiske

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

genoptræning Den gode Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner

genoptræning Den gode Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner ÆLDRE SAGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE HANDICAPORGANISATIONER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Den gode genoptræning Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner Læs mere

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7. 3. Staten 11. 4. Regioner 16. 5. Kommuner 19

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7. 3. Staten 11. 4. Regioner 16. 5. Kommuner 19 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7 2. Kompetenceudvikling for psykologer 9 3. Staten 11 4. Regioner 16 5. Kommuner 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

SOMATIKKEN PSYKOLOGER I

SOMATIKKEN PSYKOLOGER I Interview Af Astrid Nordbo fotos: bam/scanpix PSYKOLOGER I SOMATIKKEN På Rigshospitalet findes en stor psykologarbejdsplads: Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning. Vi har talt med klinikkens

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje

Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje Stillings- og personprofil Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje Region Syddanmark Juni 2016 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Medlemmerne foreningen

Medlemmerne foreningen Medlemsundersøgelse Af Peter Nedergaard Medlemmerne foreningen Hvem er Dansk Psykolog Forenings medlemmer? Hvad mener de? Hvor tilfredse er de? Hvad kender de til deres forening? Disse og mange andre spørgsmål

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

Vis udskrift: "Leder-APV til etaperne 2,3,4" http://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?print=true&preview=print&dummy=12330675806029617107

Vis udskrift: Leder-APV til etaperne 2,3,4 http://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?print=true&preview=print&dummy=12330675806029617107 Side 1 af 14 0% 0% 100% 1. Intro til leder-apv Dette spørgeskema er en "leder-apv" og indgår sammen 360 graders ledervurderingen i det samlede lederudviklingsforløb, der i øjeblikket gennemføres i Ikast-Brande

Læs mere

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: FOA Kampagne & Analyse September 2010 Det siger FOAs medlemmer om frokost og madordninger på deres arbejdsplads FOA gennemførte i perioden 25. august til 2. september 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Rådsmøde den 10. september 2015 Referat Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 10.09.2015 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-116-15 Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12 Trivselsundersøgelse 2011/12 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 57 4862 84 % INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt Tema 1 - Din

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

PECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN. e-mail 14-09-2015 Rikke Horsted Bundgaard Rikke.bundgaard@stab.rm.dk

PECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN. e-mail 14-09-2015 Rikke Horsted Bundgaard Rikke.bundgaard@stab.rm.dk SEKRETARIATE EKRETARIATET T FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANN PECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN ELSEN Orientering om redegørelse for anvendelse af specialpsykologer i regionerne Dato Sagsbehandler e-mail 14-09-2015 Rikke

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland

Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland frem mod år 2020 Forord... 3 Strukturen omkring uddannelsen på nationalt plan... 3 Den interne forankring af uddannelsen i Psykiatrien Region Sjælland...

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014 Rapport Tilsyn med personlig og praktisk i hjemmeplejen September 2014 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Indholdsfortegnelse 1.0 Konklusion på tilsyn med personlig

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne.

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. Notat Den 17.02.09 Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. fra: Tillidsrepræsentanter for ergoterapeuter og fysioterapeuter Århus Kommune Region Nord Sundhed og Omsorg Tillidsrepræsentanterne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Regionernes anvendelse af specialpsykologer i henholdsvis børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Regionernes anvendelse af specialpsykologer i henholdsvis børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri N O T A T Regionernes anvendelse af specialpsykologer i henholdsvis børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Psykiatriledelseskredsen har på anmodning fra psykiatridirektørerne nedsat en tværregional arbejdsgruppe,

Læs mere

om psykologiuddannelserne. i Danmark.

om psykologiuddannelserne. i Danmark. 7 For godt en måned siden udkom Evalueringscentrets meget omtalte rapport om Psykologuddannelserne i Danmark. Rapportens vigtigste budskaber er sammenfattet i en pressemeddelelse, som Psykolog Nyt her

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 462 366 79% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet FØR DU STOPPER Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet Efter mange år som farmakonom på arbejdsmarkedet kommer der et tidspunkt, hvor du begynder at overveje, hvordan din afgang fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Selskabsberetning. Formand Pusjka Helene Cohn Næstformand Annette Anbert - med bidrag fra hele styrelsen GF 16.11.15

Selskabsberetning. Formand Pusjka Helene Cohn Næstformand Annette Anbert - med bidrag fra hele styrelsen GF 16.11.15 Selskabsberetning Formand Pusjka Helene Cohn Næstformand Annette Anbert - med bidrag fra hele styrelsen GF 16.11.15 Styrelsen Jesper Thybo, Odense Gunvor Brandt, Risskov Ditte Lammers Vernal, Ålborg Anne

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Hedensted Kommune Totalrapport

Hedensted Kommune Totalrapport Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 81,. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 18-11-2014-23-02-2015.

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

Man kan samarbejde om rigtig meget - fra et enkeltstående arrangement til fælles medarbejdere og aktiviteter. Og det kan føre mange fordele med sig.

Man kan samarbejde om rigtig meget - fra et enkeltstående arrangement til fælles medarbejdere og aktiviteter. Og det kan føre mange fordele med sig. SATS PÅ SAMARBEJDE Samarbejde mellem kirker er en udbredt måde at skabe mere værdi lokalt. Samarbejdet kan være tilrettelagt på en lang række forskellige måder, og det varierer i forhold til, hvad samarbejdet

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge 25. Marts 2015, Fredericia Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge Præsentation Emily Dean Weisenberg, Cand. Psych. 2005, autoriseret 2009 2005-2006: PPR - Heldagsskole for børn med socioemotionelle

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Besøgsdato 17-09-2015. Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Besøgsdato 17-09-2015. Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002130 Afdelingsnavn Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Hospitalsnavn Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbetegnelse Ledende overlæge/ledende bioanalytiker Sted Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Stillingsindehaver Ledende overlæge, Inge Panum Ledende bioanalytiker Organisatorisk

Læs mere

Hjælp til jobsøgningen

Hjælp til jobsøgningen Hjælp til jobsøgningen FOA Århus Jobmatch Hjælp til jobsøgningen I denne folder finder du inspiration til jobsøgning. Da det kan være længe siden, du sidst har lavet enten ansøgning, CV eller andet relateret

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

BILAG TIL RAPPORTEN: Psykologerne i børne- og ungdomspsykiatrien

BILAG TIL RAPPORTEN: Psykologerne i børne- og ungdomspsykiatrien BILAG TIL RAPPORTEN: Psykologerne i børne- og ungdomspsykiatrien I dette bilag til rapporten Psykologerne i børne- og ungdomspsykiatrien er kommentarerne fra tre åbne svarmuligheder samlet. Kommentarerne

Læs mere

Lederforeningens forhandlingslogbog. - dit redskab til resultater ved den årlige lønforhandling

Lederforeningens forhandlingslogbog. - dit redskab til resultater ved den årlige lønforhandling Lederforeningens forhandlingslogbog - dit redskab til resultater ved den årlige lønforhandling Årlig lønforhandling en mulighed for dig, men bruger du den? Lederforeningen i DSR ønsker, at ledende sygeplejersker

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Akutafdelingen 13.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Styrkelse af det psykologfaglige arbejde i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. til Regionsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Styrkelse af det psykologfaglige arbejde i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. til Regionsrådets møde den 2. Region Midtjylland Styrkelse af det psykologfaglige arbejde i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bilag til Regionsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 28 Regionshuset Viborg Psykiatri-social Skottenborg

Læs mere

Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Høringen er udsendt til: KLF, BUPL, FOA, Socialrådgiverforeningen, Psykolog Foreningen, institutioner, skoler,

Læs mere

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11 Selskabsberetning Ordinær generalforsamling 08.12.11 Styrelsen Anegen Trillingsgaard Jesper Thybo Gunvor Brandt Ditte Lammers Vernal Ida Majlund Mikkelsen, kasserer Anne Kloster, sekretær Annette Anbert,

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem. Privat sundhed er ulige sundhed. FOA Fag og Arbejde 1

Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem. Privat sundhed er ulige sundhed. FOA Fag og Arbejde 1 F O A f a g o g a r b e j d e Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem Privat sundhed er ulige sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig: Dennis

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer 1 Ventetidsundersøgelse I sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse om ventetider ud til

Læs mere

Projekterfaringer med opgaveudvikling mellem psykiater og psykolog

Projekterfaringer med opgaveudvikling mellem psykiater og psykolog Projekterfaringer med opgaveudvikling mellem psykiater og psykolog Pilotindsats i alment ambulatorium i Afd. Syd, Psykiatrien v. Ulrik Falentin Sund, ledende psykolog og Malene Vejby Kristensen, projektkoordinator.

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

1 / 5 SIDE 1. Andet (angiv venligst) Overlæger og professor. Sp1: Titel. Region Hovedstaden. Sp2: Ansat i: Onkologi. Sp3: Hvad beskæftiger du dig med

1 / 5 SIDE 1. Andet (angiv venligst) Overlæger og professor. Sp1: Titel. Region Hovedstaden. Sp2: Ansat i: Onkologi. Sp3: Hvad beskæftiger du dig med #1 FULDFØRT Besvarelser indtastet manuelt INavn: Inge Marie Svane Påbegyndt: 10. november 2015 14:05:47 S T SIDE 1 Sp1: Titel Sp2: Ansat i: Sp3: Hvad beskæftiger du dig med Sp4: Har Danmark behov for Kræftplan

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97 Konklusion på undersøgelsen: Undervisningsmiljøundersøgelse Stenoskolen 2014 Som loven tilskriver, skal der hver tredje år udarbejdes en undervisningsmiljøundersøgelse blandt skolens elever. På Stenoskolen

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere