Uddannelsesprogram for Specialpsykolog-uddannelsen i Psykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for Specialpsykolog-uddannelsen i Psykiatri"

Transkript

1 Uddannelsesprogram for Specialpsykolog-uddannelsen i Psykiatri Regionspsykiatrien Vest Regionspsykiatrien Vest Gl. Landevej Herning

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Organiseringen af Regionspsykiatrien Vest Sengeafsnit Ambulatorier Affektiv enhed (Amb. A) Psykose enhed (Amb. P) Andre ambulante funktioner i Regionspsykiatrien Vest Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Generelt om uddannelsesforløbene Introduktion til målbeskrivelsen Formål med I-uddannelsesforløbet Formål med H- uddannelsesforløbet Uddannelsesforløb i Regionspsykiatrien Vest Forskning og forskningstræning Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategier Evalueringsstrategier Uddannelsesansvarlig og vejledere Uddannelsesansvarlig specialpsykolog Hovedvejledere og daglige kliniske vejledere Rolle-fordeling mellem uddannelsesansvarlig, hovedvejledere og daglige kliniske vejledere... 17

3 1.0 Indledning I henhold til Bekendtgørelsen d. 25/ fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Specialuddannelse af psykologer i Børne- og Ungdomspsykiatri og Psykiatri, påhviler det de 5 regioner i Danmark at sikre, at psykologer gennem en psykologfaglig videreuddannelse på videnskabeligt grundlag, opnår teoretisk viden og praktiske færdigheder indenfor sundhedssektoren i henholdsvis børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri (jf. 1). Den systematiske og formaliserede uddannelse af specialpsykologer i psykiatrien har til hovedformål at udvide og styrke udrednings- og behandlingskapaciteten, så flere patienter kan blive behandlet med høj faglig kvalitet (En Ny Uddannelse i Psykiatri, Danske Regioner, marts 2009). Specialpsykologuddannelsen er en fireårig videreuddannelse af psykologer, der har opnået autorisation. Formålet med uddannelsen er, at specialpsykologen opnår viden og praktiske færdigheder indenfor sundhedssektoren. Regionspsykiatrien Vest er en enhed under Region Midtjyllands voksenpsykiatri. 2.0 Organiseringen af Regionspsykiatrien Vest Regionspsykiatrien Vest er én afdeling med sengeafsnit i Herning og ambulante funktioner i Herning og Holstebro. Afdelingen modtager voksne patienter til psykiatrisk behandling under indlæggelse og i ambulant regi. Afdelingens optageområde er de 6 vestlige kommuner i Region Midtjylland, hvor der er ca indbyggere. I Herning ligger afdelingens sengeafsnit, som består af ét modtageafsnit, to affektive afsnit og to psykose afsnit. Derudover har vi ambulante enheder delt op i henholdsvis affektiv enhed (både i Herning og Holstebro) og psykose enhed (i Herning). Udover hovedfunktion varetager vi desuden regionsfunktion i flere klinikker. Regionsfunktionen dækker foruden vores eget optageområde også Viborg og Skive kommuner med yderligere indbyggere. Side 3

4 Der varetages regionsfunktion på følgende områder: Funktion Selvmordsforebyggelse for ikke-psykisk syge og lettere psykisk syge Traumatiserede flygtninge Ambulatorium/klinik Klinik for Selvmordsforebyggelse Klinik for Traumatiserede flygtninge Komplicerede psykiske lidelser hos ældre Ambulatorium for Ældrepsykiatri Kompliceret skizofreni og andre psykoser Komplicerede affektive lidelser Ambulatorium for Psykotiske lidelser og OPUS Ambulatorium for Affektive lidelser Svært psykotiske med blandings-misbrug Klinik for Rusmiddelpsykiatri Personlighedsforstyrrelser Klinik for Personlighedsforstyrrelser I Regionspsykiatrien Vest er der 319 ansatte. 1 Heraf læger og psykologer: 14 speciallæger og 2 speciallæge-konsulenter, 2 specialpsykologer, heraf én uddannelsesansvarlig specialpsykolog. 1 specialpsykolog forventes meritoverført d. 1. juli psykologer under uddannelse til specialpsykolog 36 øvrige psykologer 1 Antal ansatte pr. 1. marts 2017 Side 4

5 Nedenstående kan afdelingens organisationsdiagram ses. De enkelte afsnit er beskrevet efterfølgende. 2.1 Sengeafsnit Pr. 1. februar 2017 blev alle sengene i Regionspsykiatrien Vest samlet i Herning. Der er i alt 56 sengepladser i Regionspsykiatrien Vest, som er fordelt på 5 afsnit. E1 og E1-6 er specialiserede døgnafsnit for patienter med affektive lidelser. E1 har 13 senge og E1-6 har 6 senge. E2 og E3 er specialiserede døgnafsnit for patienter med psykotiske lidelser. E2 har 12 senge og E3 har 13 senge. E4 er akut modtageafsnit som har 12 senge. Afsnittet modtager alle typer af psykiatriske patienter, som er vurderet indlæggelseskrævende. Side 5

6 Alle døgnafsnit har tilknyttet speciallæge, og flere afsnit har tilknyttet specialpsykolog. Herudover består personalegruppen af sygeplejersker, læger, sosu-assistenter, socialrådgivere samt fysio- og ergoterapeuter. 2.2 Ambulatorier I Regionspsykiatrien Vest har vi en affektiv enhed og en psykose enhed. Nedenstående er de to enheders ambulatorier og klinikker beskrevet Affektiv enhed (Amb. A) Affektiv enhed indeholder 7 ambulatorier/klinikker. Enhedens klinikker er fordelt på matriklerne i Herning og Holstebro og er enkeltvis beskrevet herunder. Ambulatorium for Affektive lidelser Ambulatorium for Affektive lidelser modtager patienter til udredning og behandling med affektive lidelser eller mistanke herom, som fx depression og bipolar lidelse. Teamet består af speciallæger, læger, psykologer, ergoterapeuter og sygeplejersker. Ambulatoriet ligger i både Herning og Holstebro. Ambulatorium for Ældrepsykiatri Ambulatoriet modtager patienter på 75 år eller ældre med første gangs psykiske lidelser og patienter på/eller over 80 år ved psykisk lidelse med debut før 75 årsalderen. Diagnostisk drejer det sig hyppigst om depression, bipolar lidelse, belastningsreaktioner, psykose, demens og delir. Teamet består af en læge, sygeplejersker og psykologer. Ambulatoriet ligger i Holstebro. Klinik for Selvmordsforebyggelse Klinik for Selvmordsforebyggelse modtager både børn, unge og voksne, der har forsøgt selvmord eller har tanker om selvmord, og som ikke ellers er i psykiatriens målgruppe. Klinikken består af et team af psykologer, en sygeplejerske og en speciallæge. Klinikken ligger i Herning. Klinik for Traumatiserede Flygtninge Klinik for Traumatiserede Flygtninge udreder og behandler flygtninge med traumer, herunder PTSD. Teamet består af psykologer, fysioterapeuter, sygeplejersker og en speciallæge. Klinikken ligger i Holstebro. Klinik for OCD og Angst Klinikken udreder og behandler patienter med OCD og angstlidelser som fx. agorafobi, generaliseret angst, panikangst og socialfobi. Side 6

7 Teamet består af psykologer, sygeplejersker og en speciallæge. Klinikken ligger i Herning. Klinik for Personlighedsforstyrrelser Klinikken udreder og behandler patienter med forskellige personlighedsforstyrrelser. Teamet består af psykologer og en speciallæge. Klinikken ligger i Herning. Klinik for Afklaring Klinikken varetager afklarende samtaler med nyhenviste patienter, og vurderer hvorvidt disse skal tilbydes videre udredning og behandling i de øvrige klinikker og ambulatorier. Teamet består af sygeplejersker og læge, og klinikken ligger i Herning Psykose enhed (Amb. P) Psykoseenheden indeholder 5 ambulatorier/klinikker og ligger i Herning. Enheden har dog satellit funktioner i Holstebro. Klinik for Skizofreni (OPUS) OPUS er et 2-årigt ambulant behandlingstilbud til unge med nydiagnosticeret skizofreni. Klinikken består af et tværfagligt team af en speciallæge, læge, psykologer, ergoog fysioterapeuter, sygeplejersker og socialrådgiver. Klinikken ligger i Herning. Ambulatorium for Psykotiske lidelser Ambulatoriet udreder og behandler patienter med psykose-lidelse eller mistanke herom. Teamet består af speciallæger, sygeplejersker og psykologer. Ambulatoriet ligger i Herning. Retspsykiatrisk Klinik Retspsykiatrisk klinik er en del af Ambulatorium for Psykotiske lidelser og varetager behandling af patienter med dom til behandling. Der er tale om flere forskellige psykiske lidelser. Teamet består af en speciallæge og sygeplejersker. Klinikken ligger i Herning Klinik for ADHD-lidelser ADHD klinikken udreder og behandler patienter med ADHD. Teamet består af en speciallæge, psykologer og sygeplejersker. Klinikken ligger i Herning. Klinik for Rusmiddelpsykiatri Klinik for Rusmiddelpsykiatri er et behandlingstilbud for patienter, der har et Side 7

8 omfattende forbrug af rusmidler i kombination med psykisk lidelse. Teamet består af sygeplejersker, og har læge tilknyttet. Klinikken ligger i Herning Andre ambulante funktioner i Regionspsykiatrien Vest Akut Ambulant Team (AAT) AAT er et satspuljeprojekt under Sundhedsstyrelsen fra , hvor et af de primære formål er at forebygge eller afkorte indlæggelse. AAT tilbyder et kortvarigt tværsektorielt behandlingsforløb i eget hjem. Målgruppen er alle patienter over 18 år med forværring i psykisk lidelse eller tilstand. Akut Ambulant Team Døgntilbud Akut Ambulant Team - døgntilbud tilbyder et kortvarigt ophold i op til 5 døgn. Opholdet er ikke en indlæggelse, men et ophold med tæt observation og kontakt med sundhedsfagligt personale. Tilbuddet har 6 pladser, som ligger i Holstebro. Akut Ambulant Team tilbydes hovedsageligt patienter fra Holstebro, Struer og Lemvig kommuner. Teamet består af sygeplejersker, sosu-assistenter og speciallæge. Psykiatrisk Mobilteam Psykiatrisk Mobilteams hovedformål er at forebygge indlæggelse og at vejlede og rådgive patienter og pårørende efter udskrivelse. Kvinder med fødselsdepression og deres pårørende er et særligt indsatsområde. Teamet består af sygeplejersker og en speciallæge. Bevar Barndommen Bevar Barndommen er en pårørende-indsats for børn med psykisk syge forældre. Bevar Barndommen giver mulighed for forældresamtale og familiesamtaler, hvor der er fokus på børnenes situation. I Regionspsykiatrien Vest er en række nøglepersoner særligt uddannede til at hjælpe børn og deres familier. Nøglepersonerne er fordelt på afdelingens døgnafsnit og ambulatorier. Side 8

9 3.0 Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 3.1 Generelt om uddannelsesforløbene Efter opnået autorisation kan psykologer søge om et uddannelsesforløb til specialpsykolog. Det er ikke et krav, at autorisation er opnået inden for psykiatrien. Uddannelsen til specialpsykolog i voksenpsykiatri består af introduktionsuddannelse (12 måneder) samt hoveduddannelse (36 måneder). For at sikre et smidigt og sammenhængende uddannelsesforløb opslås introduktionsstilling og hoveduddannelsesstilling som et sammenhængende uddannelsesforløb. Ved at sikre mulighed for direkte videreførelse af uddannelsesforløbet fra introduktions- til hoveduddannelse undgås uhensigtsmæssige pauser i forløbet, der forlænger den samlede uddannelsestid. Den uddannelsessøgende psykolog skal efter introduktionsforløbet dokumentere, at alle kliniske og teoretiske kompetencer er opnået, jf. målbeskrivelsen. Den uddannelsesansvarlige specialpsykolog vurderer, om den uddannelsessøgende kan fortsætte på hovedforløbet. Der er således mulighed for at foretage et fravalg af den samlede uddannelse efter introduktionsforløbet. 3.2 Introduktion til målbeskrivelsen Målbeskrivelsen for specialpsykologuddannelsen i psykiatri angiver hvilke mål, der skal opnås og godkendes i løbet af uddannelsen med angivelse af de enkelte kompetencer, konkretisering af kompetencer, læringsmetode og vurderingsstrategi. Målbeskrivelsen danner baggrund for udarbejdelsen af det overordnede uddannelsesprogram på de uddannelsesgivende afdelinger, herunder særligt i forhold til udarbejdelsen af konkrete uddannelsesforløb. Målbeskrivelsen findes i elektronisk form på Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsens hjemmeside Målbeskrivelsen indeholder en uddybende beskrivelse af uddannelsen til specialpsykolog og de kompetencer, som den uddannelsessøgende skal erhverve sig i henholdsvis introduktionsstilling og hoveduddannelse. 3.3 Formål med I-uddannelsesforløbet Introduktionsstillingen består af en ansættelse i 12 måneder. Stillingens formål er, at den uddannelsessøgende psykolog bliver introduceret til de i specialet mest almindeligt forekommende psykiske lidelser og forstyrrelser og til specialets specifikke arbejdsform. Ansættelsen skal endvidere danne grundlag for en Side 9

10 evaluering af den uddannelsessøgendes egnethed i forhold til specialet. Under ansættelsen skal den uddannelsessøgende under supervision medvirke til diagnosticering og behandling af de hyppigst forekommende patientkategorier samt deltage i teoretiske kurser m.m. 3.4 Formål med H- uddannelsesforløbet Hoveduddannelsen har en varighed på 36 måneder. Formålet med hovedforløbet er, at den uddannelsessøgende psykolog i løbet af de 36 måneder skal udbygge sit kendskab og sin erfaring med alle områder fra målbeskrivelserne inden for voksenpsykiatrien, således at den uddannelsessøgende psykolog efterhånden selvstændigt varetager udredning, diagnostik og behandling. 3.5 Uddannelsesforløb i Regionspsykiatrien Vest Den udannelsessøgende psykolog tildeles et uddannelsesforløb på baggrund af ansøgning til opslået uddannelsesstilling. Uddannelsesforløbene er opdelt i to individuelle forløb, med opstart i enten psykose eller affektiv afdeling (se nedenstående). Den uddannelsesansvarlige specialpsykolog udarbejder sammen med den uddannelsessøgende psykolog en individuel uddannelsesplan med udgangspunkt i det tildelte forløb, det til enhver tid gældende uddannelsesprogram samt målbeskrivelsen for specialpsykologuddannelsen i psykiatri. Den faglige bredde i uddannelsesforløbet til specialpsykolog i Regionspsykiatrien Vest, vil blive sikret via turnus i henholdsvis sengeafsnit og ambulante teams. Side 10

11 Intro-uddannelse Hoveduddannelse H1 Hoveduddannelse H2 Hoveduddannelse H3 Forløb 1 Forløb 2 6 mdr psykose sengeafsnit 6 mdr psykose ambulatorium 6 mdr affektiv sengeafsnit 5 mdr OPUS + 1 md fokuseret ophold i Børneog ungdomspsykiatrien 6 mdr. psykose sengeafsnit 5 mdr affektiv ambulatorium 6 mdr affektiv sengeafsnit 5 mdr affektiv ambulatorium + 1 md fokuseret ophold i Retspsykiatrien Herning/Viborg/ Risskov 6 mdr psykose sengeafsnit 6 mdr affektiv ambulatorium 6 mdr affektiv sengeafsnit 6 mdr psykose sengeafsnit 6 mdr affektiv ambulatorium + 1 md fokuseret ophold i Børneog ungdomspsykiatrien 6 mdr affektiv sengeafsnit 5 mdr OPUS + 1 md fokuseret ophold i Retspsykiatrien Herning/Viborg/ Risskov 6 mdr psykose ambulatorium Såfremt afdelingen/hospitalet ændrer funktion eller nedlægges i uddannelsesperioden, således at uddannelsesprogrammet ikke kan opfyldes, skal ansættelsesmyndigheden anvise den specialpsykologstuderende ansættelse på en anden afdeling/hospital, som ækvivalerer nærværende uddannelsesprogram, og som kan opfylde uddannelsesbekendtgørelsen og målbeskrivelsen. Det nye uddannelsesprogram skal indsendes til godkendelse hos Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen. I hele uddannelsesforløbet er det muligt at bytte om på rækkefølgen af forløbet, såfremt det tilrettelægges inden for de angivne rammer under hensyn til driften, målbeskrivelsen, samt uddannelsesstedets forhold. Dette fastlægges i så fald i den uddannelsessøgendes individuelle uddannelsesplan. Psykiatrisk modtageafsnit E4 modtager patienter med både affektive og psykose lidelser, hvorfor E4 valgfrit kan medregnes som enten psykose- eller affektivt sengeafsnit. Der arrangeres fokuseret ophold i børne- og ungdomspsykiatrien i én måned ved BUC Herning/Risskov, samt fokuseret ophold i retspsykiatri i én måned fordelt ved Retspsykiatrisk klinik i Herning, Retspsykiatrisk afdeling i Viborg og Risskov. På Side 11

12 Retspsykiatrisk afdeling i Risskov skal den uddannelsessøgende psykolog desuden bidrage til mentalundersøgelse med relevant psykologisk undersøgelse. Der arrangeres to besøgsdage i enten Klinik for Traumatiserede Flygtninge eller Center for Selvmordsforebyggelse, alt efter den uddannelsessøgende psykologs behov. Endvidere vil der i hovedforløbet blive arrangeret studiebesøg i socialpsykiatriske institutioner. Den uddannelsessøgende psykolog skal desuden være til stede som tilhører ved en sag i Patientklagenævnet Forskning og forskningstræning I forbindelse med forskningsmodulet skal uddannelsessøgende kunne gennemføre et afgrænset forskningsprojekt og/eller kvalitetssikringsprojekt og/eller klinisk casestudie. Forskningstræningen forventes påbegyndt i slutningen af det 1. år eller begyndelsen af det 2. år i Hoveduddannelsen. Funktionen som vejleder/supervisor i forbindelse med forskningsprojektet forventes varetaget af psykologer eller speciallæger med forskningserfaring. Uddannelsessøgende, der har dokumenteret forskningserfaring fra tidligere, f.eks. ph.d.-uddannelse, forventes at kunne få merit for denne del og vil i stedet kunne fungere som vejledere for andre uddannelsessøgende. 3.6 Præsentation af kompetenceudvikling Målbeskrivelserne for specialpsykologuddannelsen i Voksenpsykiatri beskriver de minimumskompetencer, der skal opnås under henholdsvis Introduktions- og Hoveduddannelsen inden for de 7 kompetenceområder/psykologroller: 1. Psykologisk ekspert 2. Kommunikator 3. Samarbejder 4. Leder/administrator 5. Sundhedsfremmer 6. Akademiker 7. Professionel Side 12

13 I porteføljen forefindes en logbog for henholdsvis introduktions- og hoveduddannelse til registrering af opnåede kompetencer. Logbogen indeholder samtlige mål fra målbeskrivelserne. Opnåelse af et mål skal attesteres ved dato og signatur plus stempel af hovedvejleder eller uddannelsesansvarlig. Logbogen er et juridisk dokument og en forudsætning for godkendelse af specialpsykolog uddannelsen. Logbogen kan findes på Sekretariatets hjemmeside Læringsstrategier Begrebet læringsstrategier omhandler de pædagogiske metoder til læring, der bruges i en uddannelse. I specialpsykologuddannelse vil der indgå individuel og gruppesupervision, selvstudier, teoretisk undervisning, mesterlære, patientforløbsanalyse, studiebesøg og teoretiske kurser. Derudover kan en række øvrige pædagogiske metoder benyttes. Nedenfor er beskrevet strategier, som kan benyttes som læringsstrategier. Hovedvejledere og øvrige vejledere må i fællesskab med uddannelsessøgende benytte de læringsstrategier, som er optimale for den enkelte og inden for vejleders kompetenceområde. Læringsstrategi Beskrivelse Casebaseret undervisning Feedback fra tværfagligt team Fokuseret ophold ved anden afdeling Undervisning ud fra patientdata, skriftligt, video eller patientdeltagelse (f.eks. kliniske konferencer ) Feedback fra tværfagligt team med henblik på løbende bevidstgørelse og justering af psykologens daglige arbejde og holdninger Fokuseret ophold ved afdeling inden for andet speciale med henblik på indlæring af specifikke kompetencer Gruppearbejde Løsning af opgaver i peer-gruppe, bestående af det team den uddannelsessøgende arbejder sammen med eller en gruppe af kollegaer Gruppesupervision Supervision af dagligt arbejde og holdninger i peer-gruppe Inddragelse i specialfunktioner Psykologen følger mere erfaren psykolog i forbindelse med løsning af mere specielle opgaver Side 13

14 Mesterlære Patientforløbsanalyse Peer-gruppe Selvstudium Studiebesøg Supervision ved vejleder Teoretisk undervisning Kompetencer opnås igennem flere trin: 1. Først at følge erfaren kollega 2. Derpå at blive fulgt af erfaren kollega med efterfølgende feedback 3. Dernæst at udføre opgaven alene med efterfølgende supervision Oplæring i at kunne: - Rapportere patientens historie og symptomer fokuseret og prioriteret - Fortolke beskrivelser fra patient, familie og netværk - Konkludere og give forslag til udredning eller behandling - Skabe læring med reference til videnskabelig litteratur Gruppe af uddannelsessøgende, der sammen som et team: - Udforsker - Debatterer - Finder løsningsforslag til en opgave - Giver hinanden feedback Læsning af litteratur på eget initiativ som supplement til den teoretiske undervisning Kortvarigt ophold ved specialafdeling/anden institution Supervision af dagligt arbejde ved udpeget vejleder med prioritering af udviklingsområder til senere efterfølgelse Teoretisk undervisning udover nedenstående, f.eks. på afdelingsniveau Teoretisk kursus Teoretisk undervisning på tværfaglige kurser eller specialespecifikke kurser. 3.8 Evalueringsstrategier Med henblik på at sikre at den uddannelsessøgende psykolog har opnået de nødvendige kompetencer foretages evaluering. Evalueringen kan være løbende (formativ) eller afsluttende (summativ). Den formative evaluering har til formål løbende at evaluere status på, hvor langt psykologen er i uddannelsen, og hvilke justeringer der eventuelt skal foretages. Den summative evaluering har til formål at sikre, at kompetencen er opnået. I målbeskrivelserne er angivet hvilke Side 14

15 evalueringsstrategier, der skal anvendes for de enkelte kompetencer. Disse er beskrevet i skemaet nedenfor: Evalueringsstrategi Audit af journaler Godkendt kursus Godkendt forskningsmodul Godkendt projektarbejde Feedback på erklæring eller andet skriftligt arbejde Beskrivelse Kritisk gennemgang af et antal journaler ud fra på forhånd fastlagte kriterier Skriftlig dokumentation for godkendelse af kursus Skriftlig dokumentation for godkendelse af modulet Godkendt projektarbejde foregår ved vejlederen af projektet Gennemgang af erklæring eller skriftligt arbejde i form af psykologiske undersøgelser, epikriser, journalnotater og udtalelser Struktureret kollegial bedømmelse Struktureret observation hvor en eller flere erfarne kollegaer ud fra på forhånd fastlagte kriterier vurderer psykologens færdigheder Statusvurdering på terapeutiske forløb Struktureret samtale med hovedvejleder og uddannelsesansvarlig. Fremlæggelse og revurdering af behandlingsforløb, hvor uddannelsesansvarlig og hovedvejleder deltager Struktureret interview ud fra på forhånd fastlagte kriterier, der specielt er velegnet til at afdække viden og holdning 360 graders evaluering Spørgsmål til samarbejdspartnere om kompetencer på samarbejde og kommunikation Vurdering ved hovedvejleder og uddannelsesansvarlig Vejleder & uddannelsesansvarliges samlede indtryk igennem det vejledningsforløb psykologen under uddannelse har været igennem Side 15

16 Vurdering af portefølje Forskellige dele af porteføljen kan inddrages i evaluering, herunder psykologens beskrivelse af udvalgte patientforløb, samt logbog til optælling af aktiviteter 4.0 Uddannelsesansvarlig og vejledere 4.1 Uddannelsesansvarlig specialpsykolog Aktuelt varetager specialpsykolog Vicki Lyager Jensen funktionen som uddannelsesansvarlig specialpsykolog i Regionspsykiatrien Vest: Specialpsykolog Vicki Lyager Jensen Regionspsykiatrien Vest Gl. Landevej Herning Mail: Den uddannelsesansvarlige følger de uddannelsessøgende psykologer og bistår disse og ansættelsesstedet med tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet, herunder indgåelse af eventuelle samarbejdsaftaler med andre relevante psykiatriske enheder/afdelinger. Den uddannelsesansvarlige afholder møder med uddannelsessøgende psykologer, hvor porteføljen gennemgås, og status for uddannelsesforløbet fastlægges. Ved uhensigtsmæssige uddannelsesforløb indgår den uddannelsesansvarlige psykolog i forsøget på at finde en løsning samt rådgiver uddannelsesstedet og den uddannelsessøgende psykolog omkring videreførelse, ændring i eller eventuel afslutning af uddannelsesforløbet. I disse tilfælde udarbejdes altid skriftlige og bindende handleplaner i samarbejde mellem den uddannelsesansvarlige, hovedvejlederen, afdelingsledelsen og den uddannelsessøgende psykolog. Den vejledende funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlige specialpsykologer i psykiatri forefindes på Hovedvejledere og daglige kliniske vejledere Hovedvejledere: Hovedvejlederfunktionen kan varetages af psykologer, der erfaringsmæssigt er i stand til at vejlede uddannelsespsykologerne i henhold til uddannelsesprogrammet. Hovedvejlederfunktionen varetages ideelt set af en specialpsykolog. Side 16

17 Daglige kliniske vejledere: Alle psykologer på afsnittet/afdelingen, som er længere i deres uddannelsesforløb til specialpsykolog end den uddannelsessøgende, eller som har anden specialistuddannelse og mindst fem års praksiserfaring fra voksenpsykiatrien, kan fungere som daglig klinisk vejleder i forhold til erhvervelse af enkelt- eller delkompetencer. Speciallæger og læger under uddannelse til speciallæger inden for specialet, som har længere tids voksenpsykiatrisk erfaring end uddannelsessøgende psykolog, kan derudover også være vejledere i relevante opgaver. Omfanget af vejledningen vil være mindst 50 timers supervision/vejledning årligt, hvilket sammenlagt vil være tilsvarende kravet fra de øvrige specialistuddannelser på psykologområdet. Endvidere vil de uddannelsessøgende have mulighed for at deltage i allerede eksisterende supervisionsfora for psykoterapi, psykologisk testning m.m. 4.3 Rolle-fordeling mellem uddannelsesansvarlig, hovedvejledere og daglige kliniske vejledere Funktionsområder Uddannelsesansvarlig specialpsykolog Hovedvejledere (udpeget blandt afdelingens specialpsykologer) Daglige kliniske vejledere (flere personer) Uddannelsesprogram - Udarbejde - Være fortrolig med - Kende Uddannelsesplan - Sikre udarbejdelse og gennemførelse af individuel uddannelsesplan - Indgå lokale samarbejdsaftaler med andre relevante afdelinger - Udarbejde individuel uddannelsesplan og informere uddannelsessøgende omkring den - Planlægge fokuserede ophold og studiebesøg - Sikre gennemførelsen af fokuserede ophold og studiebesøg - Sikre uddannelsesmæssig - Medvirke til gennemførelse af individuel uddannelsesplan - Evt. justere uddannelsesplan i samarbejde med uddannelsesansvarlig specialpsykolog - Holde sig orienteret Side 17

18 status ved skift af vejledere i uddannelsesforløbet Introduktionsprogram - Udarbejde program - Organisere gennemførelse Klinisk vejledning - Udpege vejleder - Engagere og instruere - Deltage i klinisk vejledning jævnligt (min. 3 x årligt) mhp. status af kompetence udvikling - Deltage i vejledersamtaler Evaluering af den uddannelsessøgende - Evaluere kompetencer i samarbejde med vejleder - Sikre at opnåede kompetencer bliver attesteret - Medvirke til at organisere gennemførelse - Udvælge og anvende pædagogiske redskaber - Yde klinisk vejledning i på forhånd fastlagt omfang - Give feedback - Gennemføre vejledersamtaler med deltagelse af uddannelses-ansvarlig - Inddrage den uddannelsesansvarlige ved uhensigtsmæssige uddannelsesforløb - Evaluere kompetencer i samarbejde med uddannelsesansvarlig - Attestere kompetencer - Deltage i gennemførelse - Udvælge og anvende pædagogiske redskaber - Yde klinisk vejledning i det daglige og i et på forhånd fastlagt omfang - Give feedback - Evaluere kompetencer - Evaluere delkompetencer - Rapportere til vejleder Evaluering af uddannelsen - Sikre evaluering af uddannelsen - Give afdelingen feedback Revideret d af specialpsykolog Vicki Lyager Jensen, ud fra den oprindelige version fra november Dette på grund af større organisatoriske ændringer. Denne reviderede udgave er godkendt ved Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen. Uddannelsesprogrammet skal revideres igen ved større organisationsændringer, dette senest i forbindelse med udflytning til sygehuset i Gødstrup, forventet i Side 18

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Udarbejdet i samarbejde mellem de kliniske afdelinger Q, P og

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling M, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Regionspsykiatrien Silkeborg Udarbejdet

Læs mere

Specialpsykologuddannelsen Beskrivelse af uddannelsessted: Regionspsykiatrien Viborg-Skive

Specialpsykologuddannelsen Beskrivelse af uddannelsessted: Regionspsykiatrien Viborg-Skive Specialpsykologuddannelsen Beskrivelse af uddannelsessted: Regionspsykiatrien Viborg-Skive SSpecialpsykologuddannelsen Viborg-Skive revideret 27122013.doc Side 1 SSpecialpsykologuddannelsen Viborg-Skive

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord

i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Nordsjælland 01.10.2013 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens 1 Indledning December 2014 indleder vi uddannelsesmæssigt et nyt kapitel i Regionspsykiatrien Horsens med ansættelsen af to psykologer,

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram Den lægelige videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Overlæge Lene Høgh 20-04-2016 Indhold Ansættelsesstedet generelt... 2 Organisation

Læs mere

Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social

Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland Psykiatri og Social Indhold Indhold...2 Organiseringen af Århus Universitetshospital Risskov

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 2 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Ballerup 01.12.2012

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Psykose Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social

Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Psykose Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Psykose Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland Psykiatri og Social Indhold Organiseringen af Århus Universitetshospital Risskov efter

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Juni 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet Børne-

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital

i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 3 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Hvidovre 01.12.2012

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 7 Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Frederiksberg 01.12.2012 1

Læs mere

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Skemaet skal udfyldes elektronisk 1. Navn: 2. Cpr. nr..: 3. Adresse: 4. Telefon nr.: 5. E-mail adresse: 6. Mobil nr.: 6. Indenfor hvilket speciale stiles

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Vest Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Vest Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Vest Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 4 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center København 01.12.2012

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD

UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD 29. juli 2010 1 1. Indledning 1.1.a Det børne- og ungdomspsykiatriske speciale i henhold til målbeskrivelsen

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne-og Ungdomspsykiatrisk klinik 1 Ny Østergade 12 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Thøgersen

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark Introduktions- og hoveduddannelsesforløb: Uddannelsessted: Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykolog i psykiatri Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent Irene

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb: 6a, b og c Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center afdeling Hillerød 22.

Læs mere

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens 1 Indledning Denne version af uddannelsesprogrammet er udarbejdet februar 2015, efter vi i december 2014 indledte et uddannelsesmæssigt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital

i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse:

Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse: Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse: Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syddanmark Introduktions-

Læs mere

" 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri! " 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i det Psykologfaglige

Læs mere

i Psykiatri, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital, Klinik Psykiatri Syd, Region Nordjylland

i Psykiatri, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital, Klinik Psykiatri Syd, Region Nordjylland Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital, Klinik Psykiatri Syd, Region Nordjylland

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015 Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Midtjylland 2015 Uddannelsesforløb 1,2 og 3 Introduktions- og hoveduddannelse Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC)

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 1 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Amager 01.1.2017 1 Indhold

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen. Den generelle del fælles for alle specialer

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen. Den generelle del fælles for alle specialer Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen, august 2014 . Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 5 a og b Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 24 34 Distriktspsykiatrisk team 2 32 55 Distriktspsykiatrisk team 3 33 60 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Opdateret Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse. Programmet er opdateret pga. struktur ændring.

Opdateret Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse. Programmet er opdateret pga. struktur ændring. Opdateret Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse. Programmet er opdateret pga. struktur ændring. (Revideret 2017) Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne-

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002053 Afdelingsnavn Regionspsykiatrien Horsens Hospitalsnavn Horsens Besøgsdato 01-09-2016 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Uddannelsesprogram: Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Psykiatrisk Center Ballerup Udarbejdet af chefpsykolog og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Regional kontaktperson HR Specialkonsulent Irene Christensen Tlf. 54672414 e-mail ici@regionsjaelland.dk Dato 11. november 2015 Indhold

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager APH Team 12 14 Bostedsteamet Gl. Kongevej 14 30 Distriktspsykiatri Gammel Kongevej 23 45 Distriktspsykiatrisk team

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatri for Ældre og hukommelsesklinik Psykiatrien, Afdelingen for specialfunktioner Trekronercentervej 57, 2sal 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i psykiatri Regionspsykiatrien i Randers.

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i psykiatri Regionspsykiatrien i Randers. Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i psykiatri Regionspsykiatrien i Randers. 1 Indhold ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED FOR UDDANNELSEN TIL SPECIALPSYKOLOG I PSYKIATRI REGIONSPSYKIATRIEN

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Holbæk

Psykiatrisk Klinik Holbæk Psykiatrisk Klinik Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne og Ungdomspsykiatri. BUC Viborg og AUH, BUC Risskov. Målbeskrivelse 2008

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne og Ungdomspsykiatri. BUC Viborg og AUH, BUC Risskov. Målbeskrivelse 2008 Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Børne og Ungdomspsykiatri BUC Viborg og AUH, BUC Risskov Målbeskrivelse 2008 Godkendt den 5. februar 2014 DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere