Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1"

Transkript

1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi hos SSU (Lukket sag) /29981 SSU - 2. opfølgning - Drift / opfølgning pr. 30. juni - Anlæg /17476 Evaluering af KL s Social- og Sundhedspolitiske Forum den maj i Aalborg /18702 Orientering om modtagelse af arv til kommunens institutioner /14077 Studietur for Social- og Sundhedsudvalget til Amsterdam, Holland Orientering Eventuelt Godkendelse af dagsorden Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august Dagsordenen godkendt. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 1 af 10

2 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi hos SSU (Lukket sag) 3. 14/29981 SSU - 2. opfølgning - Drift Indstilling: Direktionen indstiller, at 2. opfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Økonomiudvalget: At der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til televagt-anlæg på to plejecentre, som finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg. Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. 30. juni drift på Social- og Sundhedsudvalget forelægges. Sagsfremstilling: Samlet set viser opfølgningen, at der forventes et merforbrug på kr. Der er et merforbrug på kr. som ligger inden for servicerammen og et mindreforbrug på kr. som ligger uden for servicerammen. Resultatet er uddybet i vedlagte bilag. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: (i kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. Tillægsbevilling Overførsel til 2016 Social og Sundhed (minus=mindreforbrug) Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: 7) SSU Samlenotat Notat om den samlede opfølgning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august Social- og Sundhedsudvalget tager 2. opfølgning til efterretning og følgende indstilles til Økonomiudvalget: Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 2 af 10

3 At der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til televagt-anlæg på to plejecentre, som finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg. Beslutning Økonomiudvalget den 17. august Økonomiudvalget anbefaler at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til televagt-anlæg på to plejecentre, som finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg. Anbefalingen indarbejdes i protokollat under dagsordenens punkt 5 og fremsendes med denne sag til Byrådets møde den 26. august 4. 15/ opfølgning pr. 30. juni - Anlæg Indstilling: Direktionen indstiller: at 2. opfølgning anlæg tages til efterretning at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. at der indarbejdes i materialet til kr. til 2016 og kr. til Beslutningstema: Sagen fremlægges for fagudvalg til orientering. Sagsfremstilling: Samlet set viser 2. opfølgning på anlæg, at der forventes et merforbrug på kr. og et mindre forbrug på kr. svarende til et netto mindre forbrug på kr. Heraf indarbejdes i materialet til netto kr. i 2016 og kr. i Herudover finansieres kr. af driften samt kr. fra kassen. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: Resultatet på de enkelte områder fremgår af vedlagte bilag. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 3 af 10

4 Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Samlenotat 2. opfølgning - Anlæg Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. august Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller: at 2. opfølgning anlæg tages til efterretning at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. at der indarbejdes i materialet til kr. til 2016 og kr. til Fraværende: Lone Akselsen Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 10. august Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog 2. opfølgning Anlæg til efterretning. Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Miljø- og Teknikudvalget indstiller at 2. opfølgning Anlæg tages til efterretning. Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12. august Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller: at 2. opfølgning anlæg tages til efterretning at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det Skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 4 af 10

5 at der indarbejdes i materialet til kr. til 2016 og kr. til Fraværende: Lars Kristian Pedersen. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august Social- og Sundhedsudvalget tager 2. opfølgning anlæg til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. Social- og Sundhedsudvalget indstiller at der indarbejdes i materialet til kr. til 2016 og kr. til Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august Kultur- og Fritidsudvalget tager 2. opfølgning Anlæg til efterretning, og indstiller: at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således : 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. at der indarbejdes i materialet til kr. til 2016 og kr. til 2017 Lars Kr. Pedersen var fraværende /17476 Evaluering af KL s Social- og Sundhedspolitiske Forum den maj i Aalborg Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 5 af 10

6 Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og evaluerer KL s Social- og Sundhedspolitiske Forum. Beslutningstema: Drøftelse og evaluering af KL s Social- og Sundhedspolitiske Forum. Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget deltog i KL s Social- og Sundhedspolitiske Forum i Aalborg den 28. og 29. maj, hvor overskriften for konferencen var Giv ordet til brugere og samarbejdspartnere. De programsatte temaer var: Udsatte børn og unge, hvor blandt andet KL-udspillet De udsatte børn Fremtiden blev præsenteret. Skab liv mellem murstene med fokus på de fysiske omgivelsers betydning for borgernes liv. Sammen kan vi nå mere omfattede debatter med samarbejdspartnere om, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng i indsatserne. Inddragelse af pårørende og borgerens netværk satte fokus på fordele og opmærksomhedspunkter ved inddragelsen. Innovation til inspiration hvad kan vi lære de bedste? Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Program for Social- og Sundhedspolitisk Forum.pdf Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august Social- og Sundhedsudvalget drøftede og evaluerede KL s Social- og Sundhedspolitiske Forum. Fremadrettet planlægges punktet dagsordenssat på førstkommende møde efter det Social- og Sundhedspolitiske Forum. På baggrund af evalueringen planlægges der et administrativt oplæg om socioøkonomi indenfor udvalgets område. Bodil Boesgaard (V) og Henning Jensen(V) tager forbehold for denne beslutning /18702 Orientering om modtagelse af arv til kommunens institutioner Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at orientering om modtagelse af arv til henholdsvis bostedet Lindebjerg og Flemløse Plejehjem tages til efterretning. Beslutningstema: Orientering om modtagelse af arv til henholdsvis bostedet Lindebjerg og Flemløse Plejehjem tages til efterretning. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 6 af 10

7 Sagsfremstilling: Bostedet Lindebjerg og Flemløse Plejehjem har modtaget henvendelse fra henholdsvis advokatfirmaet Vogel & Gammelby og advokatfirmaet Jens Bang om, at bostedet Lindebjerg og Flemløse Plejehjem har arvet et kontant beløb. Advokatfirmaet Vogel & Gammelby, Varde har den 30. juni meddelt, at bostedet Lindebjerg har arvet kr. Henvendelsen fra advokatfirmaet er vedlagt som lukket bilag, da henvendelsen indeholder personfølsomme oplysninger. Advokatfirmaet Jens Bang har den 28. juli oplyst, at arven til Flemløse Plejehjem bliver på ca kr. forudsat at fritagelse for betaling af boafgift opnås. Testamente fremsendt fra advokatfirmaet er vedlagt som lukket bilag, da testamentet indeholder personfølsomme oplysninger. Til brug for ansøgning til SKAT om fritagelse for betaling af boafgift har advokatfirmaerne anmodet Assens Kommune om, at fremsende erklæring på fritagelse af boafgiften. Samtidig hermed skal kommunen afgive erklæring på, at modtagelse af arven ikke vil reducere Assens Kommunes driftstilskud til bostedet Lindebjerg og Flemløse Plejehjem. De udarbejdede erklæringer er vedlagt som lukket bilag, da erklæringerne indeholder personfølsomme oplysninger. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: 1 Lukket 2 Lukket 3 Lukket 4 Lukket Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om modtagelse af arv til henholdsvis bostedet Lindebjerg og Flemløse Plejehjem til efterretning /14077 Studietur for Social- og Sundhedsudvalget til Amsterdam, Holland Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at udvalget godkender deltagelse i studieturen til Amsterdam, Holland samt godkendelse af programskitse for studieturen. Beslutningstema: Drøftelse af studietur til Amsterdam, Holland i dagene november med henblik på godkendelse af deltagelse i studieturen samt godkendelse af programskitse. Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget drøftede og godkendte på mødet den 3. juni ramme for studieturen. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 7 af 10

8 Studieturen arrangeres af Det Danske Kultur Institut, som efterfølgende programsætter et besøg vedrørende udviklingshæmmede og velfærdsteknologi/udviklingshæmmede. På studieturen vil der blive besøgt demenslandsbyen De Hogeweyk, herunder kort introduktion til visionerne for pleje og omsorg i De Hogeweyk, guidet tur i De Hogeweyk samt besøg i beboelser m.m. Turen indledes med et oplæg, ved en repræsentant fra den hollandske ambassade, om sociale, økonomiske og politiske forskelle mellem Nederlandene og Danmark. Programskitse inkl. for studieturen er vedlagt som bilag. Økonomi: Udgiften til udvalgets tur afholdes af til den politiske organisation. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Programskitse Assens Kommune Social- og Sundhedsudvalget pdf Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august Social- og Sundhedsudvalget godkender deltagelse i studieturen til Amsterdam, Holland samt programskitse for studieturen. 8. Orientering Sagsfremstilling: 1. KL"s Ældrekonference holdes den 21. september på Hotel Comwell Kolding. Program for konferencen kan hentes på KL s hjemmeside via nedenstående link: --Sat-kryds-i-kalenderen/ 2. Orientering om Mænds Sundhedsuge Uge 24 er Mænds Sundhedsuge og i år var der fokus på unge mænds sundhed og trivsel. Sundhedskonsulenterne var blandt andet ude ved forskellige daginstitutioner, ved jobcentret og ved ABC i Glamsbjerg for at møde målgruppen. I alt havde de 166 borgere på vægten - heraf 85 mænd! 690 borgere takkede ja til frugt og til at høre mere om Mænds Sundhedsuge 620 postkort blev uddelt med direkte link til Desuden blev der uddelt et ukendt antal korte spørgeskemaer i forhold til alkoholvaner, samt en række brochurer om gratis vægtstop, rygestop, hjælp til håndtering af stress- og depression, samt hjemmesideadresser med sund kost og indkøbsguide i forhold til salt, sukker og fedt. 3. Orientering om puljemidler fra Ministeriet for børn, Ligestilling, integration og sociale forhold Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 8 af 10

9 Lindebjerg, Pilebakken og Duedalen har ansøgt og fået bevilliget puljemidler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Midlerne er tildelt via puljen for Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap. 4. Varetagelse af sygebesøg Der vedlægges mail fra KKR i Syddanmark sendt til borgmestre i Syddanmark vedrørende varetagelse af sygebesøg. 5. Folkemøde på Bornholm juni Status vedr. God sagsbehandling 7. Orientering om indvielse af de ombyggede plejeboliger på Kildebakken i Vissenbjerg 8. Indbydelse til deltagelse i Det Damgaardske Teaterselskabs forestilling Da Jeppe blev bjerget den 29. september 9. Orientering om ventetid/responstid ved nødkald. 10. Notat Notat Temadrøftelse om aktivt medborgerskab Sagsnr.: 15/3626 Bilag: Pkt. 4 - Varetagelse af sygebesøg Pkt Notat - Temadrøftelse - SSU. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 9. Eventuelt Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august Intet. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 9 af 10

10 Underskriftsside Betina Signe Stick Henning Jensen Bodil Boesgaard Rie Nielsen Henrik Hansen Lars Søgaard Malene Rye Andersen Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 10 af 10

11 Bilag: ) SSU Samlenotat Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 12. august - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

12 Social - og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalgets oprindelige bevilling udgør 37 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse, herunder træning og hjælpemidler. Medfinansiering af sundhedsvæsen, på bl.a. indlæggelser og ambulante besøg på sygehuset eller hos lægen. Misbrugscenter hvor der tilbydes hjælp i dagtimerne til behandling af stof- eller alkoholmisbrug. Førtidspension og boligstøtte. Assens Kommune har egne botilbud til voksne indenfor senhjerneskade, psykiatri og handicap samt egne aktivitetsog beskæftigelsestilbud til voksne indenfor psykiatri og handicap. Derudover ydes der socialpædagogisk bistand og behandling til voksne borgere i eget hjem. Hjemme- og sygepleje samt daghjem og plejecentre. Budgetopfølgning pr. 30. juni Der er i 2014 og ansøgt midler via puljen Løft af ældreområdet. Midlerne anvendes til at øge rengøringsfrekvensen med 1 uge indenfor hjemmeplejen samt øge personaleressourcerne om eftermiddag/aften i plejecentrene. Endelig udvides åbningstiden i daghjemmene I kr Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt (i kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korrigeret Tillægsbevilling Overførsel til 2016 Social og Sundhed * (minus = mindreforbrug) *) Sundhedsfremme og forebyggelsesmidler: Der kan som udgangspunkt overføres 5 % af det korrigerede svarende til kr. til næste år. Dette beløb er medtaget i overførselskolonnen. Beløbet forventes dog ikke overført, men anvendt inden for det samlede social- og sundhedsområde. Decentralt handicap: Der kan som udgangspunkt overføres op til 5 % af det korrigerede svarende til i alt kr. til næste år. Dette beløb er medtaget i overførselskolonnen. Beløbet svarende til kr. forventes dog ikke overført, men anvendt inden for det centrale handicapområde. Samlet set viser opfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget, at der forventes et merforbrug på kr. Der er et merforbrug på kr. som ligger inden for servicerammen og et mindreforbrug på kr. som ligger uden for servicerammen. Der søges en negativ tillægsbevilling på kr. til televagt-anlæg på to plejecentre, som finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg.

13 Sundhed: I hjemmeplejen er der lagt med timer, det forventes at der bliver en årsvisitation på timer. Årsvisitationen er reduceret med timer i forhold til 1. opfølgning. P.t. viser opfølgningen et merforbrug på omkring kr. Som et led i genopretningen af merforbruget reserveres ikke anvendte midler inden for de centrale sundhedsfremme og forebyggelsesmidler og rehabilitering, således at hjemmeplejens merforbrug forventes at blive kr. På Sundhedsfremme og forebyggelsesmidler forventes et mindreforbrug på kr. Der kan som udgangspunkt overføres op til 5 % af det korrigerede til 2016, svarende til i alt kr.. Beløbet ønskes reserveret til nedbringelse af merforbruget på udvalgets område. På øvrige decentrale områder forventes et mindreforbrug på kr. I forhold til den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet viser opfølgningen en forventet balance. 2. opfølgning er baseret på afregningerne for januar-maj. I forbindelse med 1. opfølgning viste den aktivitetsbaserede medfinansiering et forventet mindreforbrug på kr. Området er uden for servicerammen. Konsekvens for 2016: I materialet til indgår ønskeblok Ø01 under 12. Sundhed, som øger hjemmeplejens til timer årligt. Plejecentre: På ældreområdet forventes et merforbrug på kr. som overføres til Derudover søges om at kr. flyttes fra drift til anlæg til nye televagt-anlæg til to plejecentre. Handicap: På det centrale handicapområde forventes et merforbrug på kr. Årsagerne hertil er primært nedgang i salg af pladser til andre kommuner, ændrede forudsætninger vedrørende takster, tilkomne foranstaltninger vedrørende enkeltpersoner samt en generelt øget tilgang af egne borgere. På det decentrale handicapområde forventes et mindreforbrug på kr. Der kan som udgangspunkt overføres op til 5 % af det korrigerede til 2016, svarende til i alt kr., heraf ønskes kr. reserveret til nedbringelse af merforbruget på det centrale handicapområde. Der igangsættes en analyse af visitation og handlemulighed indenfor området frem mod 3. opfølgning. På området for socialt udsatte forventes et merforbrug på kr. Den primære årsag er ligeledes her tilkomne foranstaltninger vedrørende enkeltpersoner. Der forventes et merforbrug på kr. til hjælpemidler som følge af stigende udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler samt et øget fokus på APV-hjælpemidler (Arbejdsmiljø) og træningshjælpemidler til børn og voksne. Forbruget i forventes at svare til niveauet i regnskab Der søges ikke tillægsbevillinger p.t., da der er en forventning om, at de igangsatte analyser og genopretningsplaner vil kunne mindske merforbruget.

14 Konsekvens for 2016: I materialet til indgår ønskeblokke under 14. Myndighed social og sundhed som umiddelbart - alt andet lige - kan imødekomme ovennævnte udfordringer under myndighed social. Vedrørende hjælpemidler er der med baggrund i den anførte usikkerhed om regnskabsresultatet ikke udarbejdet ønskeblok. Sikringsydelser: På sikringsydelser forventes et mindreforbrug på kr.

15 Bilag: 3.2. Notat om den samlede opfølgning Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 12. august - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

16 Notat 2. Budgetopfølgning pr. 30. juni Samlet set forventes et merforbrug på kr. på driften På nuværende tidspunkt søges negative tillægsbevillinger på samlet kr. Heraf søges kr. overført til anlæg. I nedenstående regnskabsopgørelse fremgår forventet regnskab ved 2. opfølgning for Assens Kommunes samlede økonomi. Regnskabsopgørelse pr. 30. juni Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr i kr. Det skattefinansierede område Skatter Generelle tilskud Refusion købsmoms Indtægter i alt Driftsudgifter - udvalg Økonomiudvalget Innovations- og medborgerskabsudvalget Miljø- og teknikudvalget Børne- og uddannelsesudvalget Kultur- og fritidsudvalget Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Social- og sundhedsudvalget Beredskabskommisionen Driftsudgifter i alt I alt renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter Jordforsyning Resultat af skattefinansierede område Optagne lån Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Ændringer af likvide aktiver

17 Servicerammen Opgørelse af serviceudgifter (i kr.) Assens Kommunes serviceramme - udmeldt af IM Forventet forbrug serviceudgifter pr. 31/ Afvigelse ved 1. opfølgning (minus = overskridelse) På grund af sanktionslovgivningen er det vigtigt, at kommunerne samlet set overholder servicerammen. Ovenstående tabel viser bevægelserne i Assens Kommunes serviceramme. I tabellen viser, at servicerammen forventes at blive overskredet med 30,4 mio. kr. Det må dog forventes at der i lighed med tidligere år vil blive overført mio. kr. fra til Ved denne opfølgning er der ikke beregnet forventet overførsel på alle decentrale områder, dette vil foreligge ved 3. opfølgning. Overholdelse af den økonomiske politik Den økonomiske politik er påvirket af de disponerede anlægsinvesteringer samt overførelserne fra I relation til den langfristede gæld er der foretaget en låneoptagning ultimo 2014 for at indfri tidligere indgået swapaftale. Dette bevirker, at gælden ikke reduceres til det terede. Men der forekommer stadigvæk et fald i gældsprofilen. Tabellen viser, i hvor høj grad den økonomiske politik efterkommes. Forventet regnskab Korr. Budget Opr. Budget Måltal Budgetoversigt og økonomiske måltal (mio. kr. netto) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Disponibel kassebeholdning Gennemsnitlig kassebeholdning i henhold til kassekreditreglen Side 2 af 2

18 Bilag: 4.1. Samlenotat 2. opfølgning - Anlæg Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 12. august - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

19 Samlenotat for anlæg 2. opfølgning pr. 30. juni 1. Sammenfatning. Samlet set viser opfølgningen for anlæg, at der forventes et mindre forbrug på i alt kr., som primært skyldes overførsler til 2016 og På nuværende tidspunkt søges der om en negativ tillægsbevilling på kr. i. Overførsler til 2016 på kr. og 2017 på kr. indarbejdes i materialet til Resultatet på de enkelte områder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Der kommenteres kun på de områder, hvor der er afvigelser. Det bemærkes at opfølgningen er baseret på forbruget de første 6 måneder af og er forbundet med en vis usikkerhed for resten af året. Område (I kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Administrativ organisation IT og velfærdsteknologi Miljø og natur Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vedligeholdelse kommunale bygninger Kultur og fritid Visiterede tilbud børn og voksne Familie, unge og uddannelse Dagtilbud Skole Sundhed Plejecentre, bosteder og aktivitet Anlæg i alt Område (I kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Køb af jord og byggemodning Salg af byggegrunde og erhvervsjord Jordforsyning i alt Anlæg og jordforsyning i alt

20 2. IT og velfærdsteknologi (I kr.) IT og velfærdsteknologi Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling IT-Fællesadministration Digitalisering - Fællesadministration Lync & Unified Communication - telefoniløsning Ny server- og storageinstallation Digital infrastruktur Velfærdsteknologi Anlæg i alt Digital infrastruktur Der søges om en tillægsbevilling på kr. fordelt med kr. til mobildækning, kr. til hotspots og kr. til bredbånd/fiber. Tillægsbevillingen modsvares af en tillægsbevilling under IT-Fællesadministration Konsekvens for 2016: Ingen Velfærdsteknologi: Der søges om overførsel af kr. fra til 2016, da tre af projekterne ikke gennemføres, som forventet, i henhold til planen drøftet i IMU i februar. Det drejer sig om følgende projekter: 1-3 projekter i Fællesoffentlige strategi for digital velfærd I strategien står der, at der hvert år vil komme 1-3 nye projekter (afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger), som ligger ud over de allerede beskrevne projekter. Dette er dog ikke sket endnu i indeværende år, og derfor forventes de afsatte midler på kr. ikke at blive anvendt. Robotrengøring af servicearealerne Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at implementere robotrengøring af servicearealerne som først planlagt. Det skyldes, at den nødvendige teknologi ikke findes eller at den eksisterende teknologi ikke er moden nok til at indgå i en drift. Derfor bliver de afsatte midler på kr. ikke anvendt i. Handlingsplan for velfærdsteknologi i et innovationsperspektiv (Sundhedsstrategisk Forum) Arbejdet med den fælleskommunale strategi for de syddanske kommuner er i marts blevet sat standby, hvorfor Assens Kommunes deltagelse i referencegrupperne for forflytning og lægemiddelhåndtering pt. ikke er i gang. Så vidt det vides, arbejder Sundhedsstrategisk Forum på et nyt koncept for arbejdet med velfærdsteknologi. Indtil videre anvendes de kr. til projektet derfor ikke. Konsekvens for 2016: Budget 2016 forøges med kr.

21 3. Miljø og natur (I kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Miljø og natur Vandløbsområdet Vand og naturplaner Bassinarealer ved Assens Natur og friluftsstrategi Særlig indsats for lystfiskeri - Helnæs Grundvandssikring (2014 skovrejsning) Klimatilpasning LIFE70 EU-tilskud (Del af Vand & Naturplaner) Anlæg i alt Vand og naturplaner Til egenfinansiering af projektet LIFE70, søges overført kr. fra Natur- og vandplaner. Konsekvens for 2016: Ingen 4. Veje, grønne områder og kollektiv trafik (I kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Veje, grønne områder og kollektiv trafik Pulje trafiksikkerhed m.v Udskiftning af gadelysarmaturer Opdatering af bymidter Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet Havnenære arealer, CampOne Assens Strand & tidligere entreprenørgård Asfalt, efterslæb og opgradering Havnenære arealer, ny vejadgang Næs, Assens Renovering og udskiftning af broer Ny adgangsvej til genbrugspladsen i Assens Cykelstier og kantbaner Forbedret fremkommelighed P-pladser ved skoler og haller Ny adgangsvej til sommerhusområdet Asnæs Stianlæg vest om campingpladsen på Asnæs Fortov ved Lindebjerg plus kørestolsrampe grader Havn og Bælt, Stedet Tæller Realdania

22 Oprensning af sejlrende ved Assens Havn Anlæg i alt Pulje trafiksikkerhed m.v. Restbevillingen på kr. søges overført til projekt Cykelstier og kantbaner. Følgende strækninger forventes udført i : Glamsbjerg-Køng og Tommerup-Brylle. Konsekvens for 2016: Ingen Opdatering bymidter Der er af denne bevilling tidligere overført kr. til Den Grønne Platform. For at færdiggøre Grøn strøm i Algade, Haarby søges kr. fremrykket fra 2016 til. Konsekvens for 2016: Reduceres med kr. (Projektet er i 2016 omdøbt til: Byudvikling: Udvikling af bymidter, byfornyelse, byfortætning og byomdannelse). Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet Restbevillingen søges overført med kr. til 2016, da hele projektet ikke igangsættes i. Konsekvens for 2016: Forhøjes med kr. Havnenære arealer, CampOne Assens Strand & Entrepr. Projektet er sat i bero og restbevillingen på kr. søges overført til Konsekvens for 2016: Forhøjes med kr. Ny adgangsvej til sommerhusområdet Asnæs Afventer beslutning angående campingpladsen og bevillingen på kr. søges overført til Konsekvens for 2016: Forhøjes med kr. Stianlæg vest om campingpladsen på Asnæs Afventer beslutning angående campingpladsen og bevillingen på kr. søges overført til Konsekvens for 2016: Forhøjes med kr grader Havn og Bælt, Stedet Tæller Realdania Restbevillingen på kr. anvendes ikke i og søges overført til Konsekvens for 2016: Forhøjes med kr.

23 5. Vedligeholdelse kommunale bygninger (I kr.) Vedligeholdelse kommunale bygninger Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Bygningsvedligeholdelse (fra drift) Energimærkning af kommunale bygninger Energibesparende foranstaltninger Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud Indsatspuljen Nedrivning af faldefærdige ejendomme Fortsat områdefornyelse Landsbypulje Opdatering kommunale udlejningsejendomme/tomme bygninger Byfornyelse Pulje til bygningsbevaring Anlæg i alt Bygningsvedligeholdelse (fra drift) Der søges en tillægsbevilling på kr. til udskiftning af køkken på Brahesholm projektet, som modsvares af en tillægsbevilling på drift. Konsekvens for 2016: Ingen Energimærkning af kommunale bygninger Projektet kan ikke færdiggøres i og restbevillingen søges overført med kr. til Konsekvens for 2016: Forhøjes med kr. Fortsat områdefornyelse Der foreligger pt. ikke konkrete projekter for resten af og restbevillingen på kr. søges overført til Konsekvens for 2016: Forhøjes med kr.

24 6. Kultur og fritid (I kr.) Kultur og fritid Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Museum Vestfyn Naturskolen Baagø Ungdomskulturhus Glamsbjerg Haarby haludvidelse og svømmehal Pulje til udendørsarealer sport & fritid Terrariet i Vissenbjerg Pulje til forsamlingshuse & klubhuse Kunstpulje Danskernes digitale bibliotek (DDB) Tilbygning Glamsbjerghallen, iht. halstrategi Aaruphal - udvidelse Danmarks Fugle Zoo Udendørsanlæg ved Arena Assens Netball, Linjen 2, Haarby Skydelokaler Fyrtårn Tommerup Den grønne platform (Skole+) Anlæg i alt Ungdomskulturhus Glamsbjerg Projektet forventes ikke igangsat i, bevillingen søges overført med kr. til Konsekvens for 2016: Forhøjes med kr. Haarby haludvidelse og svømmehal Lånetilsagn modtaget fra kreditforening. Hermed samlet tilsagn på kr. Der er dog stadig en række betingelser som skal forhandles mellem HaarbyHallerne og kreditforening. Den samlede finansiering forventes at udgøre kr. som ikke er endelig på plads. Det vil medføre en ny fordeling af nuværende bevilling som den kommunale medfinansiering af halbyggeriet: : kr. forventes til rådgivere, køb af mejerigrund samt anlæggelse af P-plads 2016: kr. forventes til opførelse af hal 2017: kr. forventes til svømmehal Halbestyrelsen fremsender redegørelse til politikerne, når økonomien er forhandlet endeligt på plads.

25 Restbevillingen i på kr. søges overført til 2017, samt overførsel af kr. fra 2016 til Konsekvens for 2016: Formindskes med kr. Konsekvens for 2017: Forhøjes med kr. Tilbygning Glamsbjerghallen, iht. Halstrategi Det er ikke pt. afklaret, hvornår projektforslaget er klar til forelæggelse. Højst sandsynligt kommer byggeprojektet først i gang til næste år, med den konsekvens, at bevillingen på kr. skal overføres til Endelig afklaring forventes inden 3. opfølgning. Aaruphal udvidelse Der er usikkerhed om opstartstidspunktet. Der forventes at være mere tydelighed efter sommerferien. Konsekvensen er sandsynligvis, at størstedelen af bevillingen på kr. skal overføres til 2016, hvilket afklares inden 3. opfølgning. Den grønne platform (Skole+) Projektet er i udviklingsfasen og kan ikke færdiggøres i, restbevillingen på kr søges overført til Konsekvens for 2016: Forhøjes med kr. 7. Familie, unge og uddannelse (I kr.) Familie, unge og uddannelse Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Renovering tag tandplejeklinikken, Tommerup Anlæg i alt Renovering tag tandplejeklinikken, Tommerup Der søges om tillægsbevilling på kr. til renovering af tag på tandklinikken i Tommerup, som modsvares af en tillægsbevilling på drift. Konsekvens for 2016: Ingen

26 8. Sundhed (I kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Sundhed Træningsredskaber Træningsredskaber - hjælpemiddeldepotet Sygeplejeklinikker Indretning af parterreetage på Birkely til daghjem Anlæg i alt Indretning af parterreetage på Birkely til daghjem Der søges om overførsel af kr. fra 2016 til, da projektet skal udføres i en sammenhæng og dermed ikke kan deles over to år. Konsekvens for 2016: Reduceres med kr. 9. Plejecentre, bosteder og aktivitet (I kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Plejecentre, bosteder og aktivitet Handicapbil -Bostedet Stærevænget (fra drift) Handicapbil -Bostedet Østerbo (fra drift) Bygningsvedligehold Lindebjerg Allé Klargøring af grøntsagsrum Erhvervs- og Aktivitetscenter isolering af lagerhal (fra drift) Madservice (fra drift) Kildebakken - kapitaltilførsel Televagtsystem plejecentre (fra drift) Anlæg i alt Televagt system (fra drift) Der søges en tillægsbevilling på kr. til televagt-anlæg på to plejecentre, som modsvares af en tillægsbevilling på drift. Konsekvens for 2016: Ingen

27 10. Jordforsyning (I kr.) Jordforsyning Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Fællesudgifter og -indtægter, Boligformål Fællesudgifter og -indtægter, Erhvervsformål Køb af jord Salg af jord Eventyrbakken, Mørkmosehøj, Aarup (bolig) Forskønnelse af arealer v/arena Assens Anlæg i alt Fællesudgifter og indtægter, Erhvervsformål Der søges om en tillægsbevilling på kr. vedr. salgsfremmende tiltag erhvervsjord. I forbindelse med overførsel fra 2014 til blev det ikke forbrugte beløb på kr. ikke overført til. Konsekvens for 2016: Ingen

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk.

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. ÅRS er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. Derved er det hurtigt og let at navigere rundt i årsberetningen ved at klikke på billeder, overskrifter, i menuen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/32720 Budget 2016-2019 - Opstart af politiske visioner og pejlinger...2 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 14. april 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Henrik Mott Frandsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/32720 Budget

Læs mere

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 10. februar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Kend din kommune Assens

Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 -

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere