MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA)"

Transkript

1 Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej DK-1760 Copenhagen V Tel CVR no SELSKABSMEDDELELSE 15. maj 2008 Side 1 af 6 CARLSBERG OFFENTLIGGØR 1:1 FORTEGNINGSRETS- EMISSION PÅ DKK 30,5 MIA MED EN TEGNINGSKURS PÅ DKK 400 Bestyrelsen for Carlsberg A/S ( Carlsberg eller Selskabet ) offentliggør hermed en fuldt garanteret fortegningsretsemission på DKK 30,5 mia. i forholdet 1:1 ( Fortegningsretsemissionen ). Provenuet fra Fortegningsretsemissionen vil blive anvendt til delvis indfrielse af de lånefaciliteter, der blev optaget til at finansiere overtagelsen af visse aktiver i Scottish & Newcastle plc ( S&N ). Fortegningsretsemissionen gennemføres med henblik på at sikre Carlsbergs credit rating, som er investment grade, økonomisk fleksibilitet samt væsentligt at forøge Selskabets free float og likviditet i B-aktierne. Bestyrelsen for Carlsberg besluttede torsdag den 15. maj 2008 at udstede nye B-aktier (de Udbudte Aktier ) à nom. DKK 20. Med henblik på at forbedre likviditeten i Selskabets aktier udbydes der udelukkende B-aktier. Aktierne vil blive udbudt med fortegningsret til alle eksisterende ejere af A-aktier og B-aktier ("Eksisterende Aktier") i Carlsberg. Tegningsforholdet for Fortegningsretsemissionen er én tegningsret pr. Eksisterende Aktie og én ny aktie pr. tegningsret. De Udbudte Aktier udbydes til DKK 400 pr. Udbudt Aktie (franko), hvilket er 40% lavere end slutkursen på B-aktierne, der udgjorde DKK 666 onsdag den 14. maj 2008 (senest mulige dato før offentliggørelsen af Prospektet) (25% lavere end den Teoretiske Ex-Tegningsretskurs på DKK 533). Carlsberg forventer at modtage et nettoprovenu på ca. DKK 30,1 mia. (efter fradrag af skønnede omkostninger, som skal betales af Selskabet) og vil anvende nettoprovenuet til indfrielse af en mellemfinansieringsfacilitet på DKK 28,7 mia. og delvis indfrielse af en lånefacilitet, som Carlsberg har optaget for at finansiere overtagelsen af visse aktiver i S&N.

2 Page 2 of 6 Fortegningsretsemissionen er fuldt garanteret af BNP Paribas, Danske Markets (division af Danske Bank A/S), Lehman Brothers International (Europe) og Nordea Bank Danmark A/S ( Joint Global Coordinators ). Med forbehold af opfyldelse af visse betingelser har Joint Global Coordinators indgået en aftale med Carlsberg om at tegne alle Udbudte Aktier, der ikke måtte være tegnet på grundlag af tegningsretter senest den 10. juni 2008 kl (dansk tid). Tegningen vil ske til tegningskursen. Carlsbergs koncerndirektør, Jørgen Buhl Rasmussen, udtaler om Fortegningsretsemissionen: Den fuldt garanterede fortegningsretsemission, som vi offentliggør i dag, udgør endnu en væsentlig milepæl for Carlsbergs strategi om at blive en af verdens førende bryggerier. Med det skelsættende køb af S&N-aktiverne er vi nu en reel global aktør med væsentlige styrker i Vesteuropa og med førende positioner i nogle af verdens mest attraktive vækstmarkeder. Tidsplan, tegning og handel De vigtigste datoer i forbindelse med Fortegningsretsemissionen, som bør læses i sammenhæng med prospektet, er følgende: Skæringsdatoen: 21. maj 2008: Den sidste dag, hvor investorerne kan erhverve aktier i Carlsberg med tilhørende tegningsretter Handelsperiode for tegningsretter 22. maj juni 2008 Tegningsperiode: 27. maj juni 2008 Sidste frist for tegning: 10. juni 2008 kl (dansk tid) Tegningsperioden for de Udbudte Aktier løber fra tirsdag den 27. maj 2008 til tirsdag den 10. juni 2008 kl (dansk tid) ( Tegningsperioden ). De Udbudte Aktier vil blive handlet på OMX Den Nordiske Børs København ( OMX ) under en midlertidig fondskode, DK (CARL B NYE), og de Udbudte Aktier handles første gang torsdag den 22. maj De Udbudte Aktier kan kun handles under den midlertidige fondskode frem til tidspunktet, hvor denne vil blive lagt sammen med fondskoden for de eksisterende B-aktier, hvilket forventes at ske senest onsdag den 18. juni

3 Page 3 of 6 Tegningsretterne til tegning af de Udbudte Aktier kan handles fra torsdag den 22. maj 2008 til onsdag den 4. juni 2008 kl (dansk tid). Tegningsretterne vil blive handlet på OMX under fondskoden DK Tegningsretter, som ikke udnyttes gennem de danske kontoførende institutter i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og ejere af sådanne tegningsretter vil ikke være berettiget til kompensation. Indtil handelstids ophør onsdag den 21. maj 2008 handles A-aktierne og B-aktierne inkl. tegningsretter. Onsdag den 21. maj 2008 er den sidste dag, hvor investorer kan erhverve Eksisterende Aktier i Carlsberg med tilhørende tegningsretter. Aktionærerne vil blive tildelt én tegningsret pr. Eksisterende Aktie, som de ejer mandag den 26. maj 2008 kl (dansk tid). Carlsbergfondet Selskabets hovedaktionær, Carlsbergfondet, skal i henhold til sin fundats eje mere end 25% af Selskabets aktiekapital og mindst 51% af stemmerettighederne. Carlsbergfondet har aftalt med Joint Global Coordinators at deltage i Fortegningsretsemissionen på likviditetsneutral basis (efter transaktionsomkostninger) ved at tegne det maksimale antal Udbudte Aktier, som det kan finansiere udelukkende gennem salg af tegningsretter. Eventuelle tegningsretter, som Carlsbergfondet sælger, vil blive udnyttet til at købe Udbudte Aktier, og disse vil blive solgt efter Joint Global Coordinators skøn på vegne af Carlsbergfondet i transaktioner på det åbne marked, ved privatplaceringer, ved blokhandler eller på anden måde. Aktiekapital A-aktier B-aktier I alt Antal aktier før Fortegningsretsemissionen Antal Udbudte Aktier Antal aktier efter Fortegningsretsemissionen Baggrund Fredag den 25. januar 2008 meddelte Carlsberg og Heineken ( Konsortiet ), at de havde opnået enighed om vilkårene for et anbefalet kontant købstilbud for S&N s aktiekapital. Buddet blev afgivet i form af et af retten i Storbritannien godkendt Scheme of Arrangement, der trådte i kraft mandag den 28. april Carlsberg overtager i henhold til en konsortieaftale følgende aktiver til en værdi af ca. GBP 6,0 mia. (ca. DKK 57,0 mia.): 3

4 Page 4 of 6 1) De resterende 50% af BBH, som Carlsberg ikke allerede ejede. 2) S&N s franske virksomheder, der omfatter Brasseries Kronenbourg, som er det førende bryggeri i Frankrig, og de globale rettigheder til varemærket Kronenbourg. 3) De globale rettigheder til varemærket Grimbergen. 4) Det næststørste bryggeri i Grækenland, Mythos. 5) En ejerandel på 17,5% i Chongqing Brewery Co. Ltd., der er et af de syv største bryggerier i Kina. 6) Et nyopstartet joint venture i Vietnam. Carlsbergs ledelse vurderer, at overtagelsen er en skelsættende transaktion for Carlsberg, der i væsentlig grad vil øge Carlsbergs driftsmæssige størrelse og langsigtede vækstmuligheder. Overtagelsen er et naturligt skridt for Carlsberg og i overensstemmelse med strategien om at opnå fuld kontrol med de vigtigste driftsaktiver. Prospektet Prospektet kan fra torsdag den 15. maj 2008 anmodes fremsendt af: - Danske Bank A/S, Corporate Actions, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, eller i papirformat på eller tlf.: eller - Nordea Bank Danmark A/S, 7324 Securities Operations, Helgeshøj Allé 33, 2630 Tåstrup, eller i papirformat på eller tlf.: i henhold til gældende lovgivning. Med forbehold af visse betingelser og begrænsninger i visse jurisdiktioner er Prospektet samt en dansksproget sammenfattende brochure henvendt til private investorer ligeledes tilgængelig fra torsdag den 15. maj 2008 på Carlsbergs hjemmeside: Ved enhver beslutning om investering i nye aktier bør hele Prospektet tages i betragtning, herunder afsnittet Risikofaktorer. 4

5 Page 5 of 6 Der afholdes møde for analytikere i London fredag d. 16. maj 2008 på adressen Glaziers Hall, Court Room, 9 Montague Close, London Bridge SE1 9DD kl. 13:15 (britisk tid) / 14:15 (dansk tid) præcis. Følgende opkaldsnummer skal benyttes: Præsentationen vil kunne ses på under analytikermødet. Denne meddelelse er tilgængelig på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske version gældende. Carlsbergs A-aktier og B-aktier er optaget til handel og officiel notering på OMX under fondskoden DK for A-aktier (CARL A) og DK for B-aktier (CARL B). Onsdag den 14. maj 2008 (senest mulige dato før offentliggørelsen af Prospektet) var slutkursen på A-aktier DKK 663 og DKK 666 for B-aktier. Povl Krogsgaard-Larsen Jørgen Buhl Rasmussen Jørn P. Jensen Bestyrelsesformand Koncerndirektør Viceadm. direktør og CFO Yderligere oplysninger: Investorer og analytikere: Mikael Bo Larsen, Carlsberg Investor Relations: Medier: Jens Peter Skaarup, Carlsberg Corporate Communications: Finsbury (Carlsbergs public relations-rådgiver): James Leviton. +44 (0) Don Hunter. +44 (0)

6 Page 6 of 6 Denne meddelelse udgør ikke et tilbud eller en del af et tilbud eller en opfordring til at sælge eller en opfordring til tilbud om at købe aktier eller andre værdipapirer i Carlsberg. Ingen del heraf eller udsendelse heraf udgør en del af eller kan påberåbes i forbindelse med en kontrakt eller investeringsbeslutning i forbindelse dermed, og den udgør heller ikke en anbefaling vedrørende værdipapirer i Carlsberg. Der vil ikke blive foretaget et offentligt udbud af værdipapirerne uden for Danmark. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud eller opfordring til at tegne eller købe værdipapirer, der sælges i USA eller nogen anden jurisdiktion. Værdipapirerne vedrørende den planlagte kapitalforhøjelse må ikke udbydes eller sælges i USA, medmindre registrering sker, eller i medfør af en undtagelse fra registreringskravene. Værdipapirerne vedrørende den planlagte kapitalforhøjelse er ikke og vil ikke blive registeret i henhold til Securities Act of 1933 eller i henhold til værdipapirlovgivningen i nogen enkeltstat i USA. Carlsberg har ikke til hensigt at foretage et offentligt udbud af værdipapirer i USA. Nærværende skrivelse udgør ikke en opfordring vedrørende penge, værdipapirer eller anden modydelse, og såfremt penge, værdipapirer eller anden modydelse fremsendes på baggrund af oplysningerne heri, vil disse ikke blive modtaget. Denne meddelelse må ikke sendes pr. post eller på anden måde videresendes, udleveres eller sendes i, til eller fra USA, og personer, der modtager denne meddelelse (herunder depotbanker, nominee holder og trustees), må ikke sende meddelelsen pr. post eller på anden måde videresende, udlevere eller sende den i, til eller fra USA. Carlsberg er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende mærkevareportefølje inden for øl og læskedrik. Carlsberg, som er det førende ølmærke, er blandt de hurtigst voksende og mest kendte ølmærker i verden. Over medarbejdere arbejder for Carlsberg, og vores produkter sælges på mere end 150 markeder. I 2007 solgte Carlsberg mere end 115 mio. hl øl, hvilket svarer til omtrent 95 mio. flasker øl om dagen. Læs mere på 6

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Udbud af nye B-aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 76.278.403 stk. nye B-aktier à nom. DKK 20 til kurs 400 i forholdet

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Dalhoff Larsen & Horneman A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 34 41 19 13) Udbud af minimum 34.967.742 og maksimum 35.710.998 stk. nye B-aktier à nom. DKK 5 til DKK 7,75 pr. ny aktie med

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07)

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Udbud af op til 7.406.400 stk. nye aktier a nom. DKK 20 til kurs 68 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer

Læs mere

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S Fortegningsemission 2007 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Prospekt dateret 26. november 2007 Udbud af 1.750.000 stk. Nye B-Aktier á nom. DKK 20 til kurs DKK 60 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

NNIT A/S. Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06)

NNIT A/S. Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) NNIT A/S Tillæg til Prospekt dateret den 23. februar 2015 (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Udbudskursinterval opjusteret fra DKK 100 DKK 120 til DKK 120 DKK 130 pr. Udbudt Aktie Dato for tidlig

Læs mere

Fortegningsretsemission 2009

Fortegningsretsemission 2009 Fortegningsretsemission 2009 Bang & Olufsen a/s (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 41 25 79 11) Udbud af 24.162.676 styk nye B-aktier à nominelt 10 DKK til kurs 19 DKK pr. B-aktie med fortegningsret

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

Dicentia 1. De Konvertible Obligationer udbydes til en fast kurs på DKK 5 pr. Konvertibel Obligation ( Tegningskursen ) og afregnes franko kurtage.

Dicentia 1. De Konvertible Obligationer udbydes til en fast kurs på DKK 5 pr. Konvertibel Obligation ( Tegningskursen ) og afregnes franko kurtage. Fortegningsemission af konvertible obligationer 2008 Dicentia 1 Udbud af mellem 5.500.000 og 11.632.200 stk. konvertible obligationer á nom. DKK 5 til DKK 5 pr. konvertibel obligation med fast rente på

Læs mere

ATRIUM Partners A/S Lead Manager

ATRIUM Partners A/S Lead Manager Udbud af 103.890.151 styk nye aktier a nominelt DKK 0,25 til kurs DKK 0,90 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 4:1 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Tegningsperiode 7. - 20. december 2010 Udbud af 46.555.398 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 1 til DKK 1,35 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Side 1 af 164 Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

OW BUNKER OFFENTLIGGØR HENSIGT OM AT GENNEMFØRE EN BØRSNOTERING PÅ NASDAQ OMX COPENHAGEN

OW BUNKER OFFENTLIGGØR HENSIGT OM AT GENNEMFØRE EN BØRSNOTERING PÅ NASDAQ OMX COPENHAGEN PRESSEMEDDELELSE 5. marts 2014 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse er ikke et prospekt, men udgør

Læs mere

exploring the mineral potential of greenland

exploring the mineral potential of greenland exploring the mineral potential of greenland PROSPEKT notering af NunaMinerals a/s på OMX Nordic Exchange Copenhagen juni 2008 2008 3 DANSK PROSPEKT Dateret den 2. juni 2008 NunaMinerals a/s (et grønlandsk

Læs mere

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977)

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) SmartGuy Group A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) Udbud af op til 51.000.000 stk. aktier à nom. DKK 1 og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere