Medlemsmøde for medlemmer af sejlklubben Neptun og Vejle Motorbåd Klub på Rosborg Gymnasium mandag, den 11. april 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsmøde for medlemmer af sejlklubben Neptun og Vejle Motorbåd Klub på Rosborg Gymnasium mandag, den 11. april 2011."

Transkript

1 1 Medlemsmøde for medlemmer af sejlklubben Neptun og Vejle Motorbåd Klub på Rosborg Gymnasium mandag, den 11. april Der var lagt op til et meget spændende stormøde i aulaen på Rosborg Gymnasium. Over 500 medlemmer var mødt op til orienteringen om status på planerne for Vejle Lystbådehavn. For at signalere sammenholdet mellem de 2 klubber, bød begge formænd velkommen. Benno Ravn, formand for Vejle Motorbåd Klub startede sin velkomst med at oplyse, at det nu var første gang, bestyrelserne konkret kunne fortælle om den nye lystbådehavn. Alle har kunnet følge med i aviserne og har hørt forskelligt rundt omkring. Bestyrelserne har arbejdet med dette projekt i 5 til 6 år og har af og til været i tvivl, om alle planerne kunne realiseres, men nu er vi kommet så langt, at vi kan komme med en konkret udmelding til medlemmerne. Arbejdsopgaverne omkring orienteringen om planerne er fordelt dels til kommunaldirektør Niels Ågesen og dels til bestyrelsesmedlemmerne. Herefter var det formanden for Sejlklubben Neptun, Preben Werther, der bød velkommen. Preben Werther kunne fortælle, at det er et meget spændende projekt, vi har gang i. Det har været et langt og sejt træk, men nu er vi ved at være fremme med realiteter. Det er nu, vi har en mulighed for at lave noget, der er fremtidssikret det skal jo helst holde de næste 7 generationer frem, med de store investeringer, der nu skal laves. Det skal laves godt, det skal laves sikkert og det skal laves rigtigt. Det er en informationsaften, hvor der ikke skal træffes nogen beslutninger, og det handler udelukkende om, at alle får en viden om den nye lystbådehavn, således at vi på de respektive generalforsamlinger kan træffe de rigtige beslutninger. Herefter gennemgik Preben Werther dagsordenen: Kommunaldirektør Niels Ågesen orienterer om: A. Byudvikling af lystbåde havneområde. B. Vejle Lystbåde Havn i moderniseret udgave. C. Tidsplan for byggeri af Vejle Lystbåde Havn og byudviklingsområde. Spørgsmål fra medlemmerne til Kommunen Lystbådehavneudvalget orienterer om: A. Fremtidig ledelses struktur/organisation. B. Omlægning af prissætning. - Pladsleje (vinter/sommer). - Indskud (efter 2013). C priser. Spørgsmål fra medlemmerne til bestyrelserne. Preben Werther sluttede med at byde velkommen til kommunaldirektør Niels Ågesen, som herefter gik over til at fortælle om den kommunale tilgang til lystbådehavnen.

2 2 Niels Ågesen kunne fortælle, at han allerede i 2002 hørte om de første planer for Vejle ny Lystbådehavn var det Vejle Havn, der ejede det areal som vi snakker om i aften. På byrådsmødet for få uger siden, frigav byrådet 160 mill. kr. til realisering af projektet, så nu er vi klar til at gå i gang. Der mangler dog nu en formel aftale mellem klubberne og Vejle Kommune. Planerne for lystbådehavnen er godkendt af Statens Miljøcenter og dermed er vi klar til at gå i gang. Der er også lavet en ny lokalplan for et nyt parkeringsareal ved Østerbo. Undervejs forfines modellen på grund af salget af et areal til Kirk Kapital, hvor der skal bygges Kirk Kapitals hovedsæde om 3 til 4 år. På grund af dette projekt, var vi nødt til at revidere planerne en ekstra gang, hvor øen nu har fået en mere firkantet form. Klubøen bliver på m 2 og den skal indeholde de fremtidige klubfaciliteter med direkte forbindelse til hovedbroerne og til sidebroerne. Vi er nu i gang med et såkaldt rådgiverudbud efter et ingeniørfirma, som vil komme med deres bud på hvordan klubøen skal være. Arbejdet med arkitektfirmaet Sunke har været med til at sætte sit aftryk på bygningerne. Om det skal være i 1, 2 eller 4 bygninger, ved vi ikke endnu. Der skal være plads til restaurantbygning, sejlerhus med klubfaciliteter og så skal der være plads til en ungdomsafdeling, hvor ungdomsafdelingen fra Tirsbæk Strand flyttes ind. Rødkilde Gymnasium vil også gerne være med i projektet, idet de kan bruge faciliteterne i undervisningen omkring miljø osv. I den sidste fase har vi haft fat i Lokale Og Anlægsfonden - LOA, som har bidraget med 4 mill. kr. til projektet til den facilitet, der handler om overgangen fra vand til land. Klubøen skulle gerne stå færdig i foråret Rådgiverudbuddet er færdigt om ca. 3 måneder, og så går arkitekterne i gang. På det tidspunkt har vi forhåbentlig nedsat et byggeudvalg, der har fundet ud af, hvor stort det skal være og hvad der skal være. Vi har således en skrap tidsplan. Det eneste vi mangler, er en aftale mellem klubberne og Vejle Kommune, og på jeres generalforsamlinger skal I have udstyret jeres bestyrelser med et mandat, og efterfølgende skal sagen i byrådet, og så skulle alt være klar. Vejle Lystbådehavn I/S er noget klubbernes revisorer og advokater har anbefalet, som en form for paraplyorganisation over de nuværende klubber, som tager sig af de her formelle ting. Så foregår resten efter Golfklubmodellen. Rent praktisk så er modellen, at kommunen bygger en masse bygninger, broer o.a. og så stiller Vejle Kommune bygninger, arealer, inventar, maskiner m.v. til rådighed for klubberne. Dette bliver ikke foræret til klubberne på grund af momsreglerne. Vejle Lystbådehavn I/S forestår driften, vedligeholdelse og fornyelse. Vejle Kommune har også nogle betingelser, f.eks. er det en betingelse, at offentligheden har adgang til området, ligesom der skal laves et ungdomsprojekt omhandlende bl.a. jolleklubben, Rødkilde Gymnasium og måske stille faciliteter til rådighed for byens folkeskoler. Klubberne ejer i dag nogle bygninger så som Estakaden, mellembygninger og Neptun. Vejle Kommune vil lade opføre en restaurantbygning. Denne bygning vil fra dag 1 overgå til ejerskab til klubberne som erstatning for de gamle bygninger. Vejle Kommune lægger også vægt på, at det ikke udelukkende er klubbernes faciliteter. Vejle by skal også have mulighed for at lave nogle kulturelle og idrætsmæssige aktiviteter, så derfor vil kommunen også have nogle dage til dette, til glæde for byen og for turisterne.

3 3 Vejle Kommune lægger en del penge i projektet, og bl.a. yder kommunen et lån til klubberne på 19 mill kr.. Dette beløb skal betales tilbage med renter og afdrag over 20 år, og så har klubberne ret til at købe de faciliteter, som lånet blev optaget til, for 1 kr. Denne model er efter råd fra klubbernes revisorer. I den fremtidige havn vil der være plads til 730 både i varierende størrelse. Der er flydebroer. Der er 3 m vanddybde. Der er en kanal med oplukkelig bro. Hovedbroen bliver en pælefunderet betonbro. Den bliver 400 m lang og 6½ m bred. Der vil være toilet for enden af broen. Der skal kunne køres med personbil og små varebiler for aflæsning af grej. Havnen bliver en A-havn. Der vil være et vinteropbevaringsareal på m 2. Arealet bruges til sommerparkering. Allerede nu er uddybningen i gang, og det er lige udenfor den nuværende estakade. Juni og juli 2011 graves ved hovedbroen. I juli 2011 skulle man være klar til at komme med materiel til hele hovedbroen. Fra august til september 2011 uddybes den nye hovedbro til 3 m. Det sker, for at man herefter kan lægge nye broer ud og samtidig, perioden september og oktober 2011, påbegyndes næste fase. Det betyder, at de 2 klubber snakker sammen om flytningen af de både, der har plads ved de implicerede broer. Fra januar 2012 til februar 2013 uddybes resten. I marts 2013 vil alt være færdig og alle både skulle være væk fra de gamle arealer og ind i de nye arealer. I år tager vi fat på renoveringen af Vejle Roklub, så den fremstår med et mere maritimt udseende. Bygningen renoveres også indvendig. Herefter blev medlemmer opfordret til at stille spørgsmål. Flere spørgsmål gik på arealet til vinteropbevaring, hvor flere medlemmer var bange for, at der blev alt for lidt plads. Niels Ågesen kunne svare, at såfremt det var problemet, måtte vi se på at leje tillægsarealer. Der blev ligeledes spurgt til kommunens samlede udgifter på de 170 mill kr. og under det økonomiske blev der spurgt til, om klubberne kunne eje jorden, når gælden på de 19 mill. kr. var tilbagebetalt. Niels Ågesen svarede, at for hans skyld kunne klubberne eje jorden nu, der var bare lige det med ejendomsskatten, der var så kæmpestor, at det ikke var nogen fordel for klubberne med ejerskab. Så blev der efterlyst bådplads til små både med lav dybgang, om der var planer for små pladser til disse. Til dette kunne svares, at der bliver uddybet til 3 m og der skal ske betaling efter m2 pris. Det bliver klubberne, der skal snakke sammen om pladser til småbåde. Der blev spurgt til terrorsikring af den nye lystbådehavn. Svaret var, at der ikke var nogen lovkrav til terrorsikring af lystbådehavne, så det bliver der ikke lavet. Enkelte spørgere var bange for, at tidsperspektivet og prisfastsættelsen ikke kunne holde. Om tidsperspektivet holder, må vi sige, at der ikke er taget højde for endnu en isvinter. Prismæssigt er der taget højde for, at vi ikke fra dag 1 får lejet alle bådpladser ud. Der er afsat penge på budgettet til dette.

4 4 Vedr. landparkering, så blev der spurgt til, hvor alle bilerne skulle holde. Svaret her er, at det bliver et problem, men kommunen er i gang med at finde mulige aflastningsparkeringspladser. Vedr. A-havn, kunne en ide være bobler i vandet, så spares vinterpladsen. Svaret her var, at så vidt det var oplyst, var det usikkert, om bobler kunne holde vandet isfrit. Herefter fortsatte lystbådehavneudvalget v. Hans Jørgen Schytz Hans Jørgen Schytz startede med overskriften Vejle Lystbådehavn år Hvordan bliver priserne i år Aftalen med Vejle Kommune er, at Vejle Kommune etablere ny lystbåde havn med: En vanddybde på mindst 3 m. Hovedmole køremole. Broer og installationer. Klubfaciliteter på klubø. Vejle Lystbåde Havn v. Sejlklubben Neptun og Vejle Motorbåd Klub Indskyder 21 mill kr. + nuværende bygninger, alt med 50 % fra hver klub lejer bygninger for 2,1 mill. kr. pr. år. 1,7 mill. kr. ydelse på 20 årigt serielån. (ydelsen her falder til 1,2 mill. kr. efter 10 år) kr for leje af anlæg incl. landareal. Ejer bygningerne efter ca. 20 år. Vedligeholder anlæg incl. bygninger. Hvordan skal sådan en konstruktion ledes. I dag har vi et havneudvalg, og her har vi fået det råd fra vore revisorer og vores advokat, at vi skal danne et Vejle Lystbådehavn I/S, og det gør vi på den måde, at vi forestiller os det dannet, så foreningerne får et ejerskab 50 % og 50 %, så det stort set er som vores fungerende havneudvalg i dag. For at lede Vejle Lystbådehavn I/S er det tanken, at hver bestyrelse vælger 3 medlemmer til ledelse af Vejle Lystbådehavn I/S. Fordelen er, at det er en meget gennemsigtig form for selskab. Det vi starter ud med er, at vore nuværende bygningsmasser bliver skudt ind i Vejle Lystbådehavn I/S på den måde, at SNV s bygningsaktiver bliver overdraget til Vejle Lystbåde Havn I/S. Tilsvarende vil ske med VMK s bygningsaktiver. Herefter laves et mageskifte med Vejle Kommune, der får vores nuværende bygningsaktiver og vi får restaurationsbygningen. Der bliver således fremover kun 1 restaurant mod 2 i dag. Hvad kommer alt dette så til at koste for vores både. Her kan vi se på det uddelte ark. Det fremgår heraf, hvad vi betaler i 2010 kroner og så plus pristalsreguleringer 2,5 % pr. år og nødvendige tiltag i nuværende lystbådehavn med uddybning og udskiftning af 280 m bro. Her kommer så forventelige priser i 2013, hvis vi kunne beholde vores nuværende lystbådehavn (hvilket dog ikke er muligt). Vi står for at skulle have uddybet, og det har vi sat til kr. 3 mill. og vi skal have nye broer, og det har vi

5 5 sat til kr. 3,2 mill. Vi omregner det til ca. kr. 53,- pr. m 2. Hvis vi skal prøve at relatere det til de nuværende pladser, som er kategoriseret fra gruppe 1 til 10, så vil det betyde kr. 928,- ekstra pr. år for en plads i gruppe l, en mellemplads kr ,- ekstra, og en af de større pladser vil komme til at koste kr ,- ekstra. Det var som sagt en tænkt situation. Det har ikke været muligt at finde ud af den nuværende prissætning. I dag giver en stor båd omkring kr. 80,- pr. m 2, og en lille båd giver kr. 120,- pr. m 2. Vi har besluttet i havneudvalget, at vi i den nye havn lægger vores prissætning om, så det alene bliver m 2 afregnet. På de uddelte ark fremgår pladslejen i 2013 priser omlagt til m 2 afregning i den nye lystbådehavn. Der er udtrykt ønske fra flere sider, at Vejle Lystbådehavn skal kunne tilbyde større pladser. Der er folk, der gerne vil ind i Vejle Lystbådehavn med store både. Det har vi ikke været i stand til at imødekomme indtil nu, men det vil vi kunne fremover. En 60 fods båd vil komme til at koste ,- pr. år med vinter og sommerafgift. Indskud er et kapitel for sig. Der skal i dag betales indskud for nye medlemmer på kr ,- og det er klart, at vi får en ny havn, men driftsbudgettet skal hænge sammen. Vi låner 19 mill. kr. af kommunen og vi skal skyde 21 mill. kr. ind i projektet. De sidste 2 mill. kr. kommer fra indskud. Vi har i dag 550 pladser og vi får 730 pladser. De yderligere pladser skal være med til at betale de 2 mill. kr. Fremover bliver mindsteprisen for indskud kr ,-. Vi har set på prisniveauet i vores nabohavne, og i f.eks. Juelsminde er m 2 prisen kr. 405,-. Vi har valgt at lægge os tæt på Juelsminde med kr. 400,- pr. m 2 i indskud, hvor vi dog har lagt en mindstegrænse ind på kr ,-. Vi mener det er rimeligt, at nye brugere af lystbådehavnen skal bidrage med det store indskud. Mange af de personer, der sidder her i lokalet har bidraget til klubberne igennem mange år. Nuværende medlemmer skal ikke betale nyt indskud, dog skal nuværende medlemmer, der skifter til en større båd, betale forskellen fra den plads der betales for i dag til en evt. større og dyrere plads. Såfremt et nyt medlem ønsker at forlade havnen igen, er indskuddet ikke tabt, hvis det sker indenfor en 6 års periode. Her lægger vi os igen op ad Juelsminde, hvor indskuddet afskrives med 1/6-del pr. år. Herefter er indskuddet væk. I Fredericia har de også udvidet med ny havn, og her er Vejle Lystbådehavn også billigere. Prisniveauet i Vejle er således lavere end i vore nabohavne. Vi ved fra anden side, at lystbådehavnen bidrager til byen med noget der svarer til ca. 42 mill. kr. om året, og det agter vi at blive ved med, ved at have endnu flere brugere. Vi har i dag en nedslidt havn med over 30 år gamle bygninger. Ser vi på aftalen med Vejle Kommune, så må vi indrømme, at på plussiden så får vi en ny moderne A-havn, vi får nye tidssvarende bygninger, som vi forhåbentlig alle kan trives i, og vi får ingen eller minimale prisstigninger. På minussiden er de minimale vinteropbevaringspladser og for få parkeringspladser. Herefter var der endnu en spørgerunde. Et spørgsmål gik på, om det var nødvendigt for klubberne at drive restaurant. Hertil blev der svaret, at forpagtningsafgiften har givet et godt tilskud til klubberne, og vi tror på, at fremtidens restaurant

6 6 vil give et større tilskud, så svaret er ja, det vil være positivt for driften af klubberne, at have en god restaurant. Et medlem spurgte til pladsen til småbåde og joller, og om der ikke var mulighed for at få pladser, hvor uddybningen ikke var 3 m og så betale pr. m 3. Svaret hertil var, at der bliver uddybet til 3 m over det hele og at der skal betales for m 2. Atter blev der spurgt til parkeringspladserne og til vinteropbevaring. Svaret er, at der arbejdes på at få den plads, der skal til. Et spørgsmål var, om der var sikret landplads til alle de medlemmer, der p.t. har købt nye stativer. Svaret her var, at der var plads nu, men når alle skal i nye stativer, må vi se på at leje tillægsarealer, såfremt der bliver pladsmangel. Et medlem var nervøs for, at nulløsningen ikke kunne holde, idet vi jo ikke på forhånd har udlejet de flere bådpladser, der kommer. Til det kunne svares, at vi har et overskud på vores driftsbudget på 1,2 mill. kr. om året, og det er bl.a. det vi bruger til at dække, at vi ikke lige fra starten har udlejet de nye 130 pladser. Formanden for SNV Preben Werther kunne herefter sige tak for en god og konstruktiv debataften, og han sluttede af med at opfordret medlemmerne til at møde op til de respektive generalforsamlinger. Der er generalforsamling i VMK den 14. april og i SNV vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling snarest muligt. Klubberne håber på at få en godkendelse af de planer, der er fremlangt i dag. Aftenen sluttede med klapsalver og ros til det flotte projekt. Ref. Ulla Rosendal

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt.

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Side 1 af 9 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 27. marts 2011 klokken 9 oo. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Dirigenten takkede for valget

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag 22. Marts 2012 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19.00 med

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere