Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013"

Transkript

1 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der var døde i årets løb. l. Godkendelse af forretningsorden. Godkendt 2. Valg af dirigent. Kurt Nielsen blev valgt. Kurt takkede for valget Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet 3. Formandens beretning. Jeg vil starte min beretning med at se tilbage på det år, der er gået siden vi havde sidste generalforsamling og der er bare sket så utrolig meget. Vi har desværre mistet en del medlemmer helt konkret drejer det sig om 24 medlemmer, der har meldt sig ud ved årsskiftet. Det sker desværre i mange motorbåds- og sejlklubber så set i det lys, så er vi sluppet billigt. Noget må vi altså gøre godt. Vi håber selvfølgelig på, at vi får nogle af dem tilbage til VMK igen, når vi er færdige med vores havn. Heldigvis har vi også fået nogle nye medlemmer, nemlig 11 stk., og jeg vil lige benytte lejligheden til at byde de nye medlemmer velkommen i VMK. Status er nu, at vi har 296 aktive betalende medlemmer. Heraf er 66 folkepensionister og så har vi 6 æresmedlemmer. Jeg kan kun appellere til, at alle vore medlemmer fortæller vidt og bredt om, hvor godt det er at være medlem af VMK og hvor godt det er at ligge i Vejle Lystbådehavn. Vi har fået lavet nogle foldere der fortæller om klubben og nogle foldere, der fortæller om lystbådehavnen, som I kan få og uddele hvor I kommer frem på sommertogterne. Vi har brug for flere medlemmer og pladslejere i lystbådehavnen. Det er til gavn for alle. Flere medlemmer i VMK og flere pladslejere i lystbådehavnen gør, at der er flere til at dele omkostningerne ved at drive klubben og lystbådehavnen. Fakta er, at mange lystbådehavne har ledige pladser også i trekantområdet. Det er en udbredt opfattelse, at lystbådehavne med beliggenhed eller billige pladser, nemmest får lystbådehavnene fyldt op. Vi har de billigste priser og tilmed en sprit ny havn. Vi vil gerne tilbyde et højt serviceniveau, men det kræver, at vi kan generere en indtjening, der tillader os at ansætte personale, der kan yde den efterspurgte service. I dag får alle en plads i lystbådehavnen, el og vand på broerne, optagning/isætning af både samt en vinterplads. Hvilke ydelser vil du betale for, ud over de ydelser jeg her har nævnt? Hvert kvartal udgiver vi vores klubblad, og selv om det er dyrt at sende bladene ud til samtlige medlemmer, har vi fra bestyrelsens side valgt at fortsætte med dette også selv om meget af indholdet også kan læses på vores hjemmeside. Det har vi mulighed for, fordi vi har været flittige til at skaffe annoncører. Vi har haft en indtægt i år på kr ,- fra vore annoncører, der roser vores flotte klubblad.

2 Denne ros vil jeg igen give videre til Hans Jørgen, der står for redigeringen af bladet og så til Johnny og andre, der kommer med de mange indlæg til bladet. Vi kan dog godt bruge nogle flere indlæg fra jer medlemmer. I årets løb har vi haft flere spændende aktiviteter i VMK, og jeg vil lige nævne dem i korte træk: Den 21. april var der standerhejsning. Det var en lidt speciel dag, idet havnen var delt i 2 afdelinger. Det var svært at få øje på signalflagene helt ude på den nye lystbådehavn. Om aftenen var der standerhejsningsmenu for sidste gang på restaurant Estakaden. I år har vi tænkt os at gøre det på den måde, at vi holder standerhejsningen her foran klubhuset kl som vi plejer. Kl bliver der tændt op i grillen, og de der her lyst, kan grille deres medbragte mad og så får vi forhåbentligt en hyggelig aften. Den 12. maj var der kræmmermarked og igen for sidste gang foran Kahytten. For at sige det som det var det var et rigtigt møjvejr og jeg kan næsten sige som sædvanligt. Men det tog nu ikke modet fra tøserne, der trodsede kulden og solgte pølser og brød udenfor og kaffe og brød inde i Kahytten. I år har vi besluttet at skubbe afholdelsen af kræmmermarkedet frem til den 17. august, hvor der også skal være Vild Med Vand. Så regner vi med, at der kommer nogle flere folk, så der kan komme endnu mere gang i handelen. I pinsen sidste år var der traditionen tro kan jeg næsten sige - fælles pinsetur med SNV. Turen startede om fredagen som sidst i Brejning med fællesspisning af pølser og brød, og om lørdagen gik turen til Juelsminde. Vejret var 3-stjernet, så det var en rigtig god tur. I år der er også fælles pinsetur med SNV, hvor turen som sædvanlig går til Brejning om fredagen og om lørdagen sejles der videre til Strib. Den 14. juni var der handicapsejlads. Vi var nu ikke velsignet med det bedste vejr, men det tog nu ikke humøret fra vores handicappede medborgere. Her var humøret som altid i top, og efter en noget kold sejltur var der kaffe, boller og lagkage på Estakaden. Der var sponsorstøtte fra Boligforeningen Østerbo det havde Jan Madsen sørget for, og en stor tak hertil. Håber de igen i år vil sponsere turen. Så var der Sct. Hans aften ved Andkærvig i kulde og blæst. Vi havde fået folketingsmedlem Karen Klint til at holde båltalen, og Karen hyggede sig sammen med medlemmerne hele aftenen. Heldigvis var der tørvejr, og varmen fik vi senere, da bålet blev tændt. Heksen som tøserne havde kreeret brændte med et hyl godt fodret af heksehyl. Der har de sidste år ikke været den helt store tilslutning til vores Sct. Hans arrangement, og det har vi i bestyrelsen taget konsekvensen af ved at flytte arrangementet til kajen her uden for Estakaden. Jørgen sørger for bål i en tønde hele aftenen, og om tøserne vil lave en lille heks ja det må vi lige tage en snak med dem om. Så vil vi tænde op i grillen, og medlemmerne kan så selv medbringe, hvad de ønsker at grille. Hold jer orienteret på VMK s hjemmeside om tidspunkterne. Den 18. august var der arrangeret grillfest. Der var rejst telt, og Anker havde tændt op i grillen. Kurt spillede de gamle kendte melodier, så humøret var højt og vi havde en rigtig god, hyggelig aften. I november måned var der andespil, hvor alle deltagerne hver især håbede på at vinde anden til juleaften. Der var 25 kornfede ænder at spille om og derudover var der rigtig mange flotte gevinster fra sponsorer og her vil jeg gerne rette en tak til Yvonne, der samlede rigtig mange af gevinsterne ind. Den 16. december 2012 havde VMK 80 års jubilæum, og det skulle fejres. Vi besluttede i bestyrelsen at fejre jubilæet sammen med afriggerfesten den 17. november. Der var ca. 80 personer, der valgte at deltage i festen. Vi havde

3 sammensat en flot menu og efter spisningen var der dans. Jow jow, alle sejl var sat til, denne festlige og hyggelig jubilæumsaften. Det var så sidste gang, vi i klubben kunne spise i den restaurant, der nu er klubhus. Året 2013 blev skudt i gang med nytårsreceptionen den 5. januar. Traditionen tro stod Hugo for hyggemusikken og nytårsbuffeten havde vi fået leveret fra Søndermarkens Slagter. Igen trådte tøserne til og sørgede for, at der var fyldt godt op med mad på buffet bordet, og de klarede også opvasken og oprydningen bagefter. Også 2013 har været godt programsat, hvor vi allerede i januar holdt klubaften med fotograf Niels Hansen, der viste film og billeder fra opførelsen af Vejle Fjord Broen. Han er i gang med at lave en film om Vejle Lystbådehavn, og når den er færdig, arrangere vi atter en medlemsaften med Niels Hansen, så vi alle får mulighed for at se den. Så har vi i klubben været så heldige, at vi har 2 par, som fulgtes ad op gennem Jöta Kanalen nemlig Ingrid og Henning, og Bodil og Kjeld. Klubben fik dem til at fortælle om turen og vise billeder herfra, og det gjorde de på en meget levende og medrivende måde, så alle fik fornemmelsen af selv at have været med. En stor tak til jer 4. De næste 2 arrangementer blev aflyst. Turen til Vivian Houmøller ridecenter p.g.a. ferie, og mødet for nye medlemmer p.g.a. manglende tilmelding. Den 20. marts var vi på bustur til Søværnets Operative Kommandos bunker i Århus, hvor vi fik en grundig orientering om søværnets opgaver, herunder søredning, og hvad der sættes i værk, hvis uheldet er ude. Det var en rigtig spændende tur. Som jeg sagde sidste år, så kan jeg kun opfordre vore medlemmer til at henvende sig, såfremt de har ønsker eller ideer til fremtidige arrangementer. Det var omkring klubben nu til: Beretning fra Havnen I min beretning fra havnen, vil jeg starte med bådejermødet den 3. oktober et bådejermøde som SNV denne gang stod for. Der var stuvende fuldt til mødet, hvor medlemmerne fik en generel orientering om forandringerne på Vejle Lystbådehavn, hvor den forgangne sæson har været anderledes, og der har været en masse bøvl p.g.a. forandringerne på havnen, men der er fundet løsninger, som vi alle kan være tjent med. Kommunaldirektør Niels Aagesen deltog også i bådejermødet, og han kunne fortælle, at der har været meget stor opbakning fra byrådets side til projektet her på havnen. Han takkede for det gode samarbejde vi har haft, og som han sagde på mødet, så var tingene nok gået anderledes, hvis der havde været ballade. Efterfølgende var der mange gode indlæg fra medlemmerne. Der blev vist tegninger over de kommende faciliteter på klubøen og orienteret om bådpladser i den nye lystbådehavn. Den 1. april vil alle have den plads, der er gældende fremover dog kan vi ikke afvise, at Kim får brug for at flytte nogle både, hvis kabalen ikke kan gå op. 3 personer fik en stor tak for en frivillig indsats med at beklæde en masse 8 m bomme, nemlig Anker, Elmer og Johnny alle fra VMK. Den 30. november var der så 1. spadestik eller første vandstik på havnen. Endelig kunne vi markere påbegyndelsen af etableringen af den nye lystbådehavn på klubøen med helt nye og unikke klubfaciliteter. Havnebassinet er næsten færdig, og fundamentet til bygningerne er støbte. Der var en masse honoratiores og så var der alle os fra klubberne SNV-VMK- Roklubben og Kajakklubben. Festlighederne startede med taler og sandwichs og så gik turen ud til havnebassinet, hvor vi trak vand op med en spand for at markere optakten til færdiggørelsen af projektet. Vejret var flot, og det var helt sikkert med til at gøre dagen til en succes.

4 Det bliver spændende at følge byggeriet sommeren igennem. Vi har i en årrække gennem et havneudvalg varetaget driften af den gamle lystbådehavn i Vejle, og herunder driften af havnearealerne. Derudover har de 2 klubber SNV og VMK hver især varetaget driften af de gamle klubhuse og restauranter, der er opført for egne midler på lejede arealer ejet af Vejle Kommune. Vores advokat og vores revisor har i forbindelse med opførelsen af den nye lystbådehavn og de nye klubfaciliteter rådet os til at oprette et I/S for at formalisere det eksisterende samarbejde i forbindelse med, at Vejle Kommune planlagde renoveringen af havneområdet. Herefter blev der indgået en aftale mellem I/S og Vejle Kommune om drift og vedligehold af den nyrenoverede lystbådehavn den såkaldte Hovedaftale. Som en ansvarlig havnebestyrelse har vi igennem en periode arbejdet med at lave en udviklingsplan for Vejle Lystbådehavn I/S ud fra interessentskabets organisationsplan. Det vi også har arbejdet med er, at få et overblik over den arbejdsmængde, der er på Vejle Lystbådehavn både administrativt og praktisk, idet det jo ikke er nogen hemmelighed, at forretningen Vejle Lystbådehavn I/S efterhånden er en stor forretning, hvor vi er meget afhængige af, at få budgetterne til at holde for at få økonomien til at hænge sammen. Det betyder, at det er meget vigtigt, at alt det administrative arbejde hele tiden holdes ajour. Selvfølgelig er det lige så vigtigt, at alt det praktiske arbejde på havnen bliver udført og fungerer. Havnebestyrelsen har så set på, hvordan vi kan få arbejdet gjort bedst og samtidig få udnyttet de ressourcer, vi p.t. har til rådighed. Som det ser ud i øjeblikket, har vi i allerhøjeste grad brug for at optimere det administrative arbejde, og derfor har vi besluttet, at der skal ansættes en havnechef med det administrative arbejde som sit primære virkeområde. Men det betyder ikke, at det praktiske arbejde på havnen skal nedprioriteres tværtimod så skal denne havnechef være en person, som også skal kunne tage del i det praktiske arbejde på havnen. Hvordan kommer det så til at foregå i praksis jo når havnechefen får det administrative arbejde som sit primære arbejdsområde, så frigøres en stor del af Pælemesterens arbejde, som han kan udnytte på havneområdet. Så ville det selvfølgelig være optimalt, såfremt vi har økonomisk mulighed for at bevare det personale, vi har i øjeblikket og derudover ansætte en havnechef. Men det har vi ikke økonomisk mulighed for, så derfor vil det betyde, at Havneassistenten og Bogholderen er opsagt med virkning fra Havnechefen tænkes ansat pr I spidsbelastninger hvor bådene isættes og optages, vil der være mulighed for at ansætte en medhjælper. Det var selvfølgelig ikke nogen let beslutning at være med til at afskedige 2 personaler, men igen som en ansvarlig bestyrelse, så har vi set os nødsaget til at tage dette drastiske skridt, men vi ønsker både Havneassistenten og Bogholderen held og lykke fremover. Vedr. arbejdet her på havnen, så er kanalbyggeriet startet op. Det betyder, at det opgravede jord skal over på vinterpladsen og dermed skal denne ryddes så hurtigt som muligt. Fra kommunens side så man helst, at ½-delen af pladsen var ryddet pr. 15. april og resten af pladsen pr. 15. maj. Om det kan lade sig gøre, afhænger af hvor tidligt vi kan komme i gang med at klargøre vore både, men vi kan opfordre alle bådejerne til at planlægge isætningen ud fra disse datoer. Uddybningen i kanalen forventes færdigt til august - arbejdet med kanalen forventes afsluttet oktober 2013.

5 Fra kommunen har vi fået lovning på, at syd estakaden forventes færdig oktober 2013, så vi kan få klassificeret havnen som en A-havn. Som I sikkert ved selvsyn har erfaret, er man nu i gang med at etablere en ny kørevej til Estakaden, da arbejdsområdet kommer meget tæt på indgangen til vores klubhus. Der bliver herefter ingen parkeringspladser ved klubhuset. Der vil blive mulighed for at kunne gå fra klubhuset til hovedbroen frem til juni, hvor gennembrydningen i kanalen foretages. Herefter skal man ad Stævnen ud på hovedbroen. For at gøre det nemmere for vore gæstesejlere, har kommunen placeret en toiletvogn med toiletter og baderum ved roklubben. Der vil blive skiltet med det. Der kan blive problemer med parkering, idet der i byggeperioden ikke vil være p- pladser ved hovedbroen. Der er 29 afmærkede pladser p-pladser ved servicekranen og ellers kan der parkeres i rabatten ved Kahytsvej og bag Carlsberg, når der er ryddet for både. Så arbejdes der med en løsning på problemet ved servicekranen, hvor der jo er langt ned til bådene, når de ligger i vandet. Mastekranen er tæt på at blive sat sat op og derefter klar til brug. Vedr. fordeling af bådpladser, så har vi fået et nyt styresystem CompuMarine fra firmaet CompuSoft i Søndersø på Fyn, anbefalet af Flid og samtlige medlemmers data er nu indført i dette system. Alle bådpladserne er fordelt, og I kan se på oversigten hos Kim, hvor I skal ligge i lystbådehavnen. Så vil jeg slutte min beretning af med at rette en stor tak til Ingrid og Tøserne for alt deres arbejde med at servicere os til de ting, vi arrangerer her i klubben. Jeg kan da fortælle, at besparelsen ved nytårsreceptionen var på godt ,- kr. Hvad der ellers er sparet, ja det kan Jørgen fortælle om under regnskabet. Også en stor tak til bestyrelsen i VMK for et rigtigt godt samarbejde og for stor opbakning til mig som formand. Spørgsmål/bemærkninger. Der blev spurgt om hvad man vil gøre for at modvirke medlemsflugt fra havnen i fremtiden? Svar: Eftersom der er en stor konkurrence i området, bliver der gjort alt for at få de ledige pladser udlejet, bla. med flyers på bilerne ved bådudstillingen i Fredericia og mange andre tiltag, men medlemmerne kan også fortælle om vores dejlige Havn her i Vejle når de er på sommertogt rundt i landet. Derudover har vi stadig de billigste pladspriser i området. Spørgsmål/bemærkninger Og ligeledes hvordan man vil klare de praktiske arbejdsopgaver i fremtiden? Samtidig blev udtrykt mistillid over de afskedigelser der er foretaget. Svar: Det er nødvendig at tilpasse Bemandingen til de faktiske forhold der er her på Havnen, og det er det der er foretaget, selvom vi jo helst vil undgå at afskedige nogen var dette ikke muligt. Desuden er Havnechefens opgave også at være medhjælp i det praktiske, når der er behov for dette, så antallet af personer på pladsen er stadig den samme som det altid har været. Spørgsmål/bemærkninger Angående mastekranen bliver der nævnt at der bliver lavet noget så man kan stå ved siden af båden når der monteres mast, bliver det i år det bliver lavet? Svar: De er ved at finde ud af hvordan det kan laves, med de materialer vi har her på havnen. Spørgsmål/bemærkninger

6 Bliver der monteret træ på stålarmene? Svar: Ja de er i gang Indlæg fra Kjeld Hawaleska: Hvad sker der? I tirsdag var jeg til garantmøde i sparekassen Et mål for sparekassen er at være blandt en af Danmarks bedste arbejdspladser. - Med det konkrete mål for arbejdsmiljøet - Har sparekassen samtidig opnået at være bedst til kunder! Det koncept giver god mening på en lystbådehavn, hvor ca. 600 bådejere skal serviceres. Nu har vi nydt godt af Kim`s indsats i 7 år Med blød fynsk dialekt. Aldrig har der været så udbredt tilfredshed med en pælemester Det pælemesteren står model til og lægger øre til! 600 individuelle brugere der skal serviceres, sætter virkelig venligheden og tålmodigheden på prøve, selv med fynsk melodi. Kim er meget frustreret over arbejdsmiljøet, og måske på vej til at forlade vejle lystbådehavn. Hvad sker der? Har forvaltningen i sin iver over at skabe en elitehavn glemt arbejdsmiljøet! Et positivt arbejdsmiljø med information, anerkendelse, og at blive hørt! Vi ved nok alle, hvad et godt arbejdsmiljø betyder, og at det så også fører til brugernes uddelte tilfredshed det er jo virkelig en win-win situation, som vi må forstå at udnytte! Jeg håber der er plads til eftertanke, og plads til at skabe en af Danmarks bedste arbejdspladser, til glæde og gavn for alle, med interesse for vejle lystbådehavn. Hjertelig hilsen Kjeld. 4.Godkendelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget for klubben. Jørgen gennemgik det uddelte regnskab, og fremhævede enkelte Poster. Regnskabet godkendt uden bemærkninger. Herefter orienterede Jørgen om bestyrelsens forslag til budget for 2013 Budget taget til efterretning uden bemærkninger. 5. Fremlæggelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget for lystbådehavnen. Spøgsmål/Bemærkninger Arealleje af m.v. Vejle kommune på er det med arealet ved Carlsberg bygningen? Og hvis dette ikke er med ved man så hvor meget det koster? Svar Carlsberg bygningen og arealet ved bygningen er ikke med i dette beløb. Og man ved ikke endnu hvad lejen for dette område kommer til at koste. Spøgsmål/Bemærkninger Vedr. bådstativer er der som aktiver og som Passiver er alle bådstativer Lejet ud/solgt? Svar: Nej alle stativer er ikke lejet ud/solgt, så der er noget her vi skal Have kikket på. Spøgsmål/Bemærkninger Indskud på i budgettet for 2013 hvad står det for? Svar:

7 Det står for værdien af de bådpladser som endnu ikke er lejet ud. Spøgsmål/Bemærkninger Hvad står de for under fællesomk. I budgettet for 2013 Svar: Det er forskellen mellem den regning som allerede er udsendt, og prisen på bådpladsen som man har fået i år, inklusiv de som vi alle skal betale for eftertiden. Dem som har fået en mindre plads end de havde før, skal måske have penge tilbage. 6. Fastlæggelse af kontingent for klubben. Kontingent uændret for Valg af formand ulige årstal Afgående Ulla Rosendal: Modtager Genvalg/Genvalgt 8. Valg af kasserer Lige årstal 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer Anker Sørensen: Modtager genvalg/ Genvalgt Elmer Pedersen: Modtager genvalg/ Genvalgt Johnny Jensen: Modtager genvalg/ Genvalgt 10. Valg af suppleant Birger Abel 11. Valg af revisor Afgående Hugo Christensen ønsker ikke genvalg. Forslag: Bodil Hawalescha/valgt 12.Valg af revisorsuppleant Afgående: Bodil Hawalescha kan ikke modtage genvalg. Forslag: Leif Sørensen/valgt 13. Beretning fra udvalgene Der er p.t. ingen udvalg. Uddeling af nåle for jubilæer 50 år Henning Frederiksen 25 år Hans Gårde 25 år Rolf Hedetoft 25 år Bent Lorensen 25 år Gitte 6 Erik Jensen 14.Indkomne forslag 15. Eventuelt Spørgsmål/Bemærkninger Kommer der cykelstativer ud på broen? Svar Ja både stativ og skur. Spørgsmål/Bemærkninger Vedr. redningsstiger ser det ikke ud til at de kan bruges, da de er Monteret for tæt ved broen? Svar Det er sådan at havnen bliver afleveret i etaper, og broerne er afleveret, så når de øvrige broer også bliver det kan man tage de

8 forskellige mangler/ting op. Så får vi se hvad kommunen siger til det. Spørgsmål/Bemærkninger Hvordan ser det ud med internet i området? Svar Der har været flere firmaer nede at se på området, og om hvordan man kan lave det, og det skal laves på en ordentlig måde, og det betyder at der skal være op til 6 Sendere som monteres på ca 5-6 mtr høje standere, for at dække hele området. Det er ikke gratis at få etableret et sådan netværk som koster ca Så her er spørgsmålet, Hvem skal nu betale, og det arbejdes der med, der er flere forskellige modeller. Der skal så også monteres overvågnings kamera på disse standere pris ca. 5000,- stykket 16.Gennemgang af Lystbadehavnen hjemmeside Ved Hans Jørgen Referent Johnny Jensen

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 12. april 2012 Dagsorden: Efter formandens velkomst

Læs mere

Medlemsmøde for medlemmer af sejlklubben Neptun og Vejle Motorbåd Klub på Rosborg Gymnasium mandag, den 11. april 2011.

Medlemsmøde for medlemmer af sejlklubben Neptun og Vejle Motorbåd Klub på Rosborg Gymnasium mandag, den 11. april 2011. 1 Medlemsmøde for medlemmer af sejlklubben Neptun og Vejle Motorbåd Klub på Rosborg Gymnasium mandag, den 11. april 2011. Der var lagt op til et meget spændende stormøde i aulaen på Rosborg Gymnasium.

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Haveforeningen Grundet

Haveforeningen Grundet Haveforeningen Grundet Nyhedsbrev nr. 12. Fællesarbejde Markedsdag Aktivitetskalender Sankt Hans fest På en lidt anden måde! Juni 2013 Krav om byggetilladelse: Skorsten pejs brændeovn. Aftrækssystemer

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet

HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet KLUBBLAD NR 2 2014 Tirsdagssejlads - set fra Chatarsis HUSK HALS BARRE CUP Lørdag den 28 juni 2014 Se inde i bladet Side 1 FØLG ALLE FØLG AKTIVITETER MED PÅ PÅ WWW.HALSBAADEALAUG.DK Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA

NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA STORE FORHOLD :-) Over there, altså i USA, er mange ting jo lidt større end her i Danmark. Her er en lille sejlbåd, som lige

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Mariager Sejlklub. Referat, ordinær generalforsamling 12-11-2013 kl. 19.00. 1: Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen.

Mariager Sejlklub. Referat, ordinær generalforsamling 12-11-2013 kl. 19.00. 1: Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen. Mariager Sejlklub Referat, ordinær generalforsamling 12-11-2013 kl. 19.00 1: Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen. Eli Schrøder blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 carl.m@fiberpost.dk Sekretær Thomas Bansov Tlf.: 22 80 89 60 bansov@privat.dk Kasserer Arne

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. NOVEMBER 2006

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. NOVEMBER 2006 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. NOVEMBER 2006 Der var indkaldt til generalforsamling lørdag den 25. november 2006 kl. 15.00 i klubhuset på Sydhavnsvej. Der var mødt ca. 60 medlemmer op. Dagsordenen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere