Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013"

Transkript

1 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der var døde i årets løb. l. Godkendelse af forretningsorden. Godkendt 2. Valg af dirigent. Kurt Nielsen blev valgt. Kurt takkede for valget Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet 3. Formandens beretning. Jeg vil starte min beretning med at se tilbage på det år, der er gået siden vi havde sidste generalforsamling og der er bare sket så utrolig meget. Vi har desværre mistet en del medlemmer helt konkret drejer det sig om 24 medlemmer, der har meldt sig ud ved årsskiftet. Det sker desværre i mange motorbåds- og sejlklubber så set i det lys, så er vi sluppet billigt. Noget må vi altså gøre godt. Vi håber selvfølgelig på, at vi får nogle af dem tilbage til VMK igen, når vi er færdige med vores havn. Heldigvis har vi også fået nogle nye medlemmer, nemlig 11 stk., og jeg vil lige benytte lejligheden til at byde de nye medlemmer velkommen i VMK. Status er nu, at vi har 296 aktive betalende medlemmer. Heraf er 66 folkepensionister og så har vi 6 æresmedlemmer. Jeg kan kun appellere til, at alle vore medlemmer fortæller vidt og bredt om, hvor godt det er at være medlem af VMK og hvor godt det er at ligge i Vejle Lystbådehavn. Vi har fået lavet nogle foldere der fortæller om klubben og nogle foldere, der fortæller om lystbådehavnen, som I kan få og uddele hvor I kommer frem på sommertogterne. Vi har brug for flere medlemmer og pladslejere i lystbådehavnen. Det er til gavn for alle. Flere medlemmer i VMK og flere pladslejere i lystbådehavnen gør, at der er flere til at dele omkostningerne ved at drive klubben og lystbådehavnen. Fakta er, at mange lystbådehavne har ledige pladser også i trekantområdet. Det er en udbredt opfattelse, at lystbådehavne med beliggenhed eller billige pladser, nemmest får lystbådehavnene fyldt op. Vi har de billigste priser og tilmed en sprit ny havn. Vi vil gerne tilbyde et højt serviceniveau, men det kræver, at vi kan generere en indtjening, der tillader os at ansætte personale, der kan yde den efterspurgte service. I dag får alle en plads i lystbådehavnen, el og vand på broerne, optagning/isætning af både samt en vinterplads. Hvilke ydelser vil du betale for, ud over de ydelser jeg her har nævnt? Hvert kvartal udgiver vi vores klubblad, og selv om det er dyrt at sende bladene ud til samtlige medlemmer, har vi fra bestyrelsens side valgt at fortsætte med dette også selv om meget af indholdet også kan læses på vores hjemmeside. Det har vi mulighed for, fordi vi har været flittige til at skaffe annoncører. Vi har haft en indtægt i år på kr ,- fra vore annoncører, der roser vores flotte klubblad.

2 Denne ros vil jeg igen give videre til Hans Jørgen, der står for redigeringen af bladet og så til Johnny og andre, der kommer med de mange indlæg til bladet. Vi kan dog godt bruge nogle flere indlæg fra jer medlemmer. I årets løb har vi haft flere spændende aktiviteter i VMK, og jeg vil lige nævne dem i korte træk: Den 21. april var der standerhejsning. Det var en lidt speciel dag, idet havnen var delt i 2 afdelinger. Det var svært at få øje på signalflagene helt ude på den nye lystbådehavn. Om aftenen var der standerhejsningsmenu for sidste gang på restaurant Estakaden. I år har vi tænkt os at gøre det på den måde, at vi holder standerhejsningen her foran klubhuset kl som vi plejer. Kl bliver der tændt op i grillen, og de der her lyst, kan grille deres medbragte mad og så får vi forhåbentligt en hyggelig aften. Den 12. maj var der kræmmermarked og igen for sidste gang foran Kahytten. For at sige det som det var det var et rigtigt møjvejr og jeg kan næsten sige som sædvanligt. Men det tog nu ikke modet fra tøserne, der trodsede kulden og solgte pølser og brød udenfor og kaffe og brød inde i Kahytten. I år har vi besluttet at skubbe afholdelsen af kræmmermarkedet frem til den 17. august, hvor der også skal være Vild Med Vand. Så regner vi med, at der kommer nogle flere folk, så der kan komme endnu mere gang i handelen. I pinsen sidste år var der traditionen tro kan jeg næsten sige - fælles pinsetur med SNV. Turen startede om fredagen som sidst i Brejning med fællesspisning af pølser og brød, og om lørdagen gik turen til Juelsminde. Vejret var 3-stjernet, så det var en rigtig god tur. I år der er også fælles pinsetur med SNV, hvor turen som sædvanlig går til Brejning om fredagen og om lørdagen sejles der videre til Strib. Den 14. juni var der handicapsejlads. Vi var nu ikke velsignet med det bedste vejr, men det tog nu ikke humøret fra vores handicappede medborgere. Her var humøret som altid i top, og efter en noget kold sejltur var der kaffe, boller og lagkage på Estakaden. Der var sponsorstøtte fra Boligforeningen Østerbo det havde Jan Madsen sørget for, og en stor tak hertil. Håber de igen i år vil sponsere turen. Så var der Sct. Hans aften ved Andkærvig i kulde og blæst. Vi havde fået folketingsmedlem Karen Klint til at holde båltalen, og Karen hyggede sig sammen med medlemmerne hele aftenen. Heldigvis var der tørvejr, og varmen fik vi senere, da bålet blev tændt. Heksen som tøserne havde kreeret brændte med et hyl godt fodret af heksehyl. Der har de sidste år ikke været den helt store tilslutning til vores Sct. Hans arrangement, og det har vi i bestyrelsen taget konsekvensen af ved at flytte arrangementet til kajen her uden for Estakaden. Jørgen sørger for bål i en tønde hele aftenen, og om tøserne vil lave en lille heks ja det må vi lige tage en snak med dem om. Så vil vi tænde op i grillen, og medlemmerne kan så selv medbringe, hvad de ønsker at grille. Hold jer orienteret på VMK s hjemmeside om tidspunkterne. Den 18. august var der arrangeret grillfest. Der var rejst telt, og Anker havde tændt op i grillen. Kurt spillede de gamle kendte melodier, så humøret var højt og vi havde en rigtig god, hyggelig aften. I november måned var der andespil, hvor alle deltagerne hver især håbede på at vinde anden til juleaften. Der var 25 kornfede ænder at spille om og derudover var der rigtig mange flotte gevinster fra sponsorer og her vil jeg gerne rette en tak til Yvonne, der samlede rigtig mange af gevinsterne ind. Den 16. december 2012 havde VMK 80 års jubilæum, og det skulle fejres. Vi besluttede i bestyrelsen at fejre jubilæet sammen med afriggerfesten den 17. november. Der var ca. 80 personer, der valgte at deltage i festen. Vi havde

3 sammensat en flot menu og efter spisningen var der dans. Jow jow, alle sejl var sat til, denne festlige og hyggelig jubilæumsaften. Det var så sidste gang, vi i klubben kunne spise i den restaurant, der nu er klubhus. Året 2013 blev skudt i gang med nytårsreceptionen den 5. januar. Traditionen tro stod Hugo for hyggemusikken og nytårsbuffeten havde vi fået leveret fra Søndermarkens Slagter. Igen trådte tøserne til og sørgede for, at der var fyldt godt op med mad på buffet bordet, og de klarede også opvasken og oprydningen bagefter. Også 2013 har været godt programsat, hvor vi allerede i januar holdt klubaften med fotograf Niels Hansen, der viste film og billeder fra opførelsen af Vejle Fjord Broen. Han er i gang med at lave en film om Vejle Lystbådehavn, og når den er færdig, arrangere vi atter en medlemsaften med Niels Hansen, så vi alle får mulighed for at se den. Så har vi i klubben været så heldige, at vi har 2 par, som fulgtes ad op gennem Jöta Kanalen nemlig Ingrid og Henning, og Bodil og Kjeld. Klubben fik dem til at fortælle om turen og vise billeder herfra, og det gjorde de på en meget levende og medrivende måde, så alle fik fornemmelsen af selv at have været med. En stor tak til jer 4. De næste 2 arrangementer blev aflyst. Turen til Vivian Houmøller ridecenter p.g.a. ferie, og mødet for nye medlemmer p.g.a. manglende tilmelding. Den 20. marts var vi på bustur til Søværnets Operative Kommandos bunker i Århus, hvor vi fik en grundig orientering om søværnets opgaver, herunder søredning, og hvad der sættes i værk, hvis uheldet er ude. Det var en rigtig spændende tur. Som jeg sagde sidste år, så kan jeg kun opfordre vore medlemmer til at henvende sig, såfremt de har ønsker eller ideer til fremtidige arrangementer. Det var omkring klubben nu til: Beretning fra Havnen I min beretning fra havnen, vil jeg starte med bådejermødet den 3. oktober et bådejermøde som SNV denne gang stod for. Der var stuvende fuldt til mødet, hvor medlemmerne fik en generel orientering om forandringerne på Vejle Lystbådehavn, hvor den forgangne sæson har været anderledes, og der har været en masse bøvl p.g.a. forandringerne på havnen, men der er fundet løsninger, som vi alle kan være tjent med. Kommunaldirektør Niels Aagesen deltog også i bådejermødet, og han kunne fortælle, at der har været meget stor opbakning fra byrådets side til projektet her på havnen. Han takkede for det gode samarbejde vi har haft, og som han sagde på mødet, så var tingene nok gået anderledes, hvis der havde været ballade. Efterfølgende var der mange gode indlæg fra medlemmerne. Der blev vist tegninger over de kommende faciliteter på klubøen og orienteret om bådpladser i den nye lystbådehavn. Den 1. april vil alle have den plads, der er gældende fremover dog kan vi ikke afvise, at Kim får brug for at flytte nogle både, hvis kabalen ikke kan gå op. 3 personer fik en stor tak for en frivillig indsats med at beklæde en masse 8 m bomme, nemlig Anker, Elmer og Johnny alle fra VMK. Den 30. november var der så 1. spadestik eller første vandstik på havnen. Endelig kunne vi markere påbegyndelsen af etableringen af den nye lystbådehavn på klubøen med helt nye og unikke klubfaciliteter. Havnebassinet er næsten færdig, og fundamentet til bygningerne er støbte. Der var en masse honoratiores og så var der alle os fra klubberne SNV-VMK- Roklubben og Kajakklubben. Festlighederne startede med taler og sandwichs og så gik turen ud til havnebassinet, hvor vi trak vand op med en spand for at markere optakten til færdiggørelsen af projektet. Vejret var flot, og det var helt sikkert med til at gøre dagen til en succes.

4 Det bliver spændende at følge byggeriet sommeren igennem. Vi har i en årrække gennem et havneudvalg varetaget driften af den gamle lystbådehavn i Vejle, og herunder driften af havnearealerne. Derudover har de 2 klubber SNV og VMK hver især varetaget driften af de gamle klubhuse og restauranter, der er opført for egne midler på lejede arealer ejet af Vejle Kommune. Vores advokat og vores revisor har i forbindelse med opførelsen af den nye lystbådehavn og de nye klubfaciliteter rådet os til at oprette et I/S for at formalisere det eksisterende samarbejde i forbindelse med, at Vejle Kommune planlagde renoveringen af havneområdet. Herefter blev der indgået en aftale mellem I/S og Vejle Kommune om drift og vedligehold af den nyrenoverede lystbådehavn den såkaldte Hovedaftale. Som en ansvarlig havnebestyrelse har vi igennem en periode arbejdet med at lave en udviklingsplan for Vejle Lystbådehavn I/S ud fra interessentskabets organisationsplan. Det vi også har arbejdet med er, at få et overblik over den arbejdsmængde, der er på Vejle Lystbådehavn både administrativt og praktisk, idet det jo ikke er nogen hemmelighed, at forretningen Vejle Lystbådehavn I/S efterhånden er en stor forretning, hvor vi er meget afhængige af, at få budgetterne til at holde for at få økonomien til at hænge sammen. Det betyder, at det er meget vigtigt, at alt det administrative arbejde hele tiden holdes ajour. Selvfølgelig er det lige så vigtigt, at alt det praktiske arbejde på havnen bliver udført og fungerer. Havnebestyrelsen har så set på, hvordan vi kan få arbejdet gjort bedst og samtidig få udnyttet de ressourcer, vi p.t. har til rådighed. Som det ser ud i øjeblikket, har vi i allerhøjeste grad brug for at optimere det administrative arbejde, og derfor har vi besluttet, at der skal ansættes en havnechef med det administrative arbejde som sit primære virkeområde. Men det betyder ikke, at det praktiske arbejde på havnen skal nedprioriteres tværtimod så skal denne havnechef være en person, som også skal kunne tage del i det praktiske arbejde på havnen. Hvordan kommer det så til at foregå i praksis jo når havnechefen får det administrative arbejde som sit primære arbejdsområde, så frigøres en stor del af Pælemesterens arbejde, som han kan udnytte på havneområdet. Så ville det selvfølgelig være optimalt, såfremt vi har økonomisk mulighed for at bevare det personale, vi har i øjeblikket og derudover ansætte en havnechef. Men det har vi ikke økonomisk mulighed for, så derfor vil det betyde, at Havneassistenten og Bogholderen er opsagt med virkning fra Havnechefen tænkes ansat pr I spidsbelastninger hvor bådene isættes og optages, vil der være mulighed for at ansætte en medhjælper. Det var selvfølgelig ikke nogen let beslutning at være med til at afskedige 2 personaler, men igen som en ansvarlig bestyrelse, så har vi set os nødsaget til at tage dette drastiske skridt, men vi ønsker både Havneassistenten og Bogholderen held og lykke fremover. Vedr. arbejdet her på havnen, så er kanalbyggeriet startet op. Det betyder, at det opgravede jord skal over på vinterpladsen og dermed skal denne ryddes så hurtigt som muligt. Fra kommunens side så man helst, at ½-delen af pladsen var ryddet pr. 15. april og resten af pladsen pr. 15. maj. Om det kan lade sig gøre, afhænger af hvor tidligt vi kan komme i gang med at klargøre vore både, men vi kan opfordre alle bådejerne til at planlægge isætningen ud fra disse datoer. Uddybningen i kanalen forventes færdigt til august - arbejdet med kanalen forventes afsluttet oktober 2013.

5 Fra kommunen har vi fået lovning på, at syd estakaden forventes færdig oktober 2013, så vi kan få klassificeret havnen som en A-havn. Som I sikkert ved selvsyn har erfaret, er man nu i gang med at etablere en ny kørevej til Estakaden, da arbejdsområdet kommer meget tæt på indgangen til vores klubhus. Der bliver herefter ingen parkeringspladser ved klubhuset. Der vil blive mulighed for at kunne gå fra klubhuset til hovedbroen frem til juni, hvor gennembrydningen i kanalen foretages. Herefter skal man ad Stævnen ud på hovedbroen. For at gøre det nemmere for vore gæstesejlere, har kommunen placeret en toiletvogn med toiletter og baderum ved roklubben. Der vil blive skiltet med det. Der kan blive problemer med parkering, idet der i byggeperioden ikke vil være p- pladser ved hovedbroen. Der er 29 afmærkede pladser p-pladser ved servicekranen og ellers kan der parkeres i rabatten ved Kahytsvej og bag Carlsberg, når der er ryddet for både. Så arbejdes der med en løsning på problemet ved servicekranen, hvor der jo er langt ned til bådene, når de ligger i vandet. Mastekranen er tæt på at blive sat sat op og derefter klar til brug. Vedr. fordeling af bådpladser, så har vi fået et nyt styresystem CompuMarine fra firmaet CompuSoft i Søndersø på Fyn, anbefalet af Flid og samtlige medlemmers data er nu indført i dette system. Alle bådpladserne er fordelt, og I kan se på oversigten hos Kim, hvor I skal ligge i lystbådehavnen. Så vil jeg slutte min beretning af med at rette en stor tak til Ingrid og Tøserne for alt deres arbejde med at servicere os til de ting, vi arrangerer her i klubben. Jeg kan da fortælle, at besparelsen ved nytårsreceptionen var på godt ,- kr. Hvad der ellers er sparet, ja det kan Jørgen fortælle om under regnskabet. Også en stor tak til bestyrelsen i VMK for et rigtigt godt samarbejde og for stor opbakning til mig som formand. Spørgsmål/bemærkninger. Der blev spurgt om hvad man vil gøre for at modvirke medlemsflugt fra havnen i fremtiden? Svar: Eftersom der er en stor konkurrence i området, bliver der gjort alt for at få de ledige pladser udlejet, bla. med flyers på bilerne ved bådudstillingen i Fredericia og mange andre tiltag, men medlemmerne kan også fortælle om vores dejlige Havn her i Vejle når de er på sommertogt rundt i landet. Derudover har vi stadig de billigste pladspriser i området. Spørgsmål/bemærkninger Og ligeledes hvordan man vil klare de praktiske arbejdsopgaver i fremtiden? Samtidig blev udtrykt mistillid over de afskedigelser der er foretaget. Svar: Det er nødvendig at tilpasse Bemandingen til de faktiske forhold der er her på Havnen, og det er det der er foretaget, selvom vi jo helst vil undgå at afskedige nogen var dette ikke muligt. Desuden er Havnechefens opgave også at være medhjælp i det praktiske, når der er behov for dette, så antallet af personer på pladsen er stadig den samme som det altid har været. Spørgsmål/bemærkninger Angående mastekranen bliver der nævnt at der bliver lavet noget så man kan stå ved siden af båden når der monteres mast, bliver det i år det bliver lavet? Svar: De er ved at finde ud af hvordan det kan laves, med de materialer vi har her på havnen. Spørgsmål/bemærkninger

6 Bliver der monteret træ på stålarmene? Svar: Ja de er i gang Indlæg fra Kjeld Hawaleska: Hvad sker der? I tirsdag var jeg til garantmøde i sparekassen Et mål for sparekassen er at være blandt en af Danmarks bedste arbejdspladser. - Med det konkrete mål for arbejdsmiljøet - Har sparekassen samtidig opnået at være bedst til kunder! Det koncept giver god mening på en lystbådehavn, hvor ca. 600 bådejere skal serviceres. Nu har vi nydt godt af Kim`s indsats i 7 år Med blød fynsk dialekt. Aldrig har der været så udbredt tilfredshed med en pælemester Det pælemesteren står model til og lægger øre til! 600 individuelle brugere der skal serviceres, sætter virkelig venligheden og tålmodigheden på prøve, selv med fynsk melodi. Kim er meget frustreret over arbejdsmiljøet, og måske på vej til at forlade vejle lystbådehavn. Hvad sker der? Har forvaltningen i sin iver over at skabe en elitehavn glemt arbejdsmiljøet! Et positivt arbejdsmiljø med information, anerkendelse, og at blive hørt! Vi ved nok alle, hvad et godt arbejdsmiljø betyder, og at det så også fører til brugernes uddelte tilfredshed det er jo virkelig en win-win situation, som vi må forstå at udnytte! Jeg håber der er plads til eftertanke, og plads til at skabe en af Danmarks bedste arbejdspladser, til glæde og gavn for alle, med interesse for vejle lystbådehavn. Hjertelig hilsen Kjeld. 4.Godkendelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget for klubben. Jørgen gennemgik det uddelte regnskab, og fremhævede enkelte Poster. Regnskabet godkendt uden bemærkninger. Herefter orienterede Jørgen om bestyrelsens forslag til budget for 2013 Budget taget til efterretning uden bemærkninger. 5. Fremlæggelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget for lystbådehavnen. Spøgsmål/Bemærkninger Arealleje af m.v. Vejle kommune på er det med arealet ved Carlsberg bygningen? Og hvis dette ikke er med ved man så hvor meget det koster? Svar Carlsberg bygningen og arealet ved bygningen er ikke med i dette beløb. Og man ved ikke endnu hvad lejen for dette område kommer til at koste. Spøgsmål/Bemærkninger Vedr. bådstativer er der som aktiver og som Passiver er alle bådstativer Lejet ud/solgt? Svar: Nej alle stativer er ikke lejet ud/solgt, så der er noget her vi skal Have kikket på. Spøgsmål/Bemærkninger Indskud på i budgettet for 2013 hvad står det for? Svar:

7 Det står for værdien af de bådpladser som endnu ikke er lejet ud. Spøgsmål/Bemærkninger Hvad står de for under fællesomk. I budgettet for 2013 Svar: Det er forskellen mellem den regning som allerede er udsendt, og prisen på bådpladsen som man har fået i år, inklusiv de som vi alle skal betale for eftertiden. Dem som har fået en mindre plads end de havde før, skal måske have penge tilbage. 6. Fastlæggelse af kontingent for klubben. Kontingent uændret for Valg af formand ulige årstal Afgående Ulla Rosendal: Modtager Genvalg/Genvalgt 8. Valg af kasserer Lige årstal 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer Anker Sørensen: Modtager genvalg/ Genvalgt Elmer Pedersen: Modtager genvalg/ Genvalgt Johnny Jensen: Modtager genvalg/ Genvalgt 10. Valg af suppleant Birger Abel 11. Valg af revisor Afgående Hugo Christensen ønsker ikke genvalg. Forslag: Bodil Hawalescha/valgt 12.Valg af revisorsuppleant Afgående: Bodil Hawalescha kan ikke modtage genvalg. Forslag: Leif Sørensen/valgt 13. Beretning fra udvalgene Der er p.t. ingen udvalg. Uddeling af nåle for jubilæer 50 år Henning Frederiksen 25 år Hans Gårde 25 år Rolf Hedetoft 25 år Bent Lorensen 25 år Gitte 6 Erik Jensen 14.Indkomne forslag 15. Eventuelt Spørgsmål/Bemærkninger Kommer der cykelstativer ud på broen? Svar Ja både stativ og skur. Spørgsmål/Bemærkninger Vedr. redningsstiger ser det ikke ud til at de kan bruges, da de er Monteret for tæt ved broen? Svar Det er sådan at havnen bliver afleveret i etaper, og broerne er afleveret, så når de øvrige broer også bliver det kan man tage de

8 forskellige mangler/ting op. Så får vi se hvad kommunen siger til det. Spørgsmål/Bemærkninger Hvordan ser det ud med internet i området? Svar Der har været flere firmaer nede at se på området, og om hvordan man kan lave det, og det skal laves på en ordentlig måde, og det betyder at der skal være op til 6 Sendere som monteres på ca 5-6 mtr høje standere, for at dække hele området. Det er ikke gratis at få etableret et sådan netværk som koster ca Så her er spørgsmålet, Hvem skal nu betale, og det arbejdes der med, der er flere forskellige modeller. Der skal så også monteres overvågnings kamera på disse standere pris ca. 5000,- stykket 16.Gennemgang af Lystbadehavnen hjemmeside Ved Hans Jørgen Referent Johnny Jensen

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 12. april 2012 Dagsorden: Efter formandens velkomst

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Medlemsmøde for medlemmer af sejlklubben Neptun og Vejle Motorbåd Klub på Rosborg Gymnasium mandag, den 11. april 2011.

Medlemsmøde for medlemmer af sejlklubben Neptun og Vejle Motorbåd Klub på Rosborg Gymnasium mandag, den 11. april 2011. 1 Medlemsmøde for medlemmer af sejlklubben Neptun og Vejle Motorbåd Klub på Rosborg Gymnasium mandag, den 11. april 2011. Der var lagt op til et meget spændende stormøde i aulaen på Rosborg Gymnasium.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Formanden bød velkommen og glædede sig over at den sædvanlige trofaste skare var mødt op, og at der var et nyt medlem, som havde fundet vej til klubhuset.

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler.

Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler. Generalforsamling Referat Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler. DAGSORDEN AD PKT 1 AD PKT 2 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. APRIL 2012

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. APRIL 2012 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. APRIL 2012 Jørgen Holm Nyland blev valgt som dirigent og takkede for valget. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamling var lovligt varslet og indkaldt

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: ONS 08 FEB 2012 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere