Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013"

Transkript

1 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der var døde i årets løb. l. Godkendelse af forretningsorden. Godkendt 2. Valg af dirigent. Kurt Nielsen blev valgt. Kurt takkede for valget Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet 3. Formandens beretning. Jeg vil starte min beretning med at se tilbage på det år, der er gået siden vi havde sidste generalforsamling og der er bare sket så utrolig meget. Vi har desværre mistet en del medlemmer helt konkret drejer det sig om 24 medlemmer, der har meldt sig ud ved årsskiftet. Det sker desværre i mange motorbåds- og sejlklubber så set i det lys, så er vi sluppet billigt. Noget må vi altså gøre godt. Vi håber selvfølgelig på, at vi får nogle af dem tilbage til VMK igen, når vi er færdige med vores havn. Heldigvis har vi også fået nogle nye medlemmer, nemlig 11 stk., og jeg vil lige benytte lejligheden til at byde de nye medlemmer velkommen i VMK. Status er nu, at vi har 296 aktive betalende medlemmer. Heraf er 66 folkepensionister og så har vi 6 æresmedlemmer. Jeg kan kun appellere til, at alle vore medlemmer fortæller vidt og bredt om, hvor godt det er at være medlem af VMK og hvor godt det er at ligge i Vejle Lystbådehavn. Vi har fået lavet nogle foldere der fortæller om klubben og nogle foldere, der fortæller om lystbådehavnen, som I kan få og uddele hvor I kommer frem på sommertogterne. Vi har brug for flere medlemmer og pladslejere i lystbådehavnen. Det er til gavn for alle. Flere medlemmer i VMK og flere pladslejere i lystbådehavnen gør, at der er flere til at dele omkostningerne ved at drive klubben og lystbådehavnen. Fakta er, at mange lystbådehavne har ledige pladser også i trekantområdet. Det er en udbredt opfattelse, at lystbådehavne med beliggenhed eller billige pladser, nemmest får lystbådehavnene fyldt op. Vi har de billigste priser og tilmed en sprit ny havn. Vi vil gerne tilbyde et højt serviceniveau, men det kræver, at vi kan generere en indtjening, der tillader os at ansætte personale, der kan yde den efterspurgte service. I dag får alle en plads i lystbådehavnen, el og vand på broerne, optagning/isætning af både samt en vinterplads. Hvilke ydelser vil du betale for, ud over de ydelser jeg her har nævnt? Hvert kvartal udgiver vi vores klubblad, og selv om det er dyrt at sende bladene ud til samtlige medlemmer, har vi fra bestyrelsens side valgt at fortsætte med dette også selv om meget af indholdet også kan læses på vores hjemmeside. Det har vi mulighed for, fordi vi har været flittige til at skaffe annoncører. Vi har haft en indtægt i år på kr ,- fra vore annoncører, der roser vores flotte klubblad.

2 Denne ros vil jeg igen give videre til Hans Jørgen, der står for redigeringen af bladet og så til Johnny og andre, der kommer med de mange indlæg til bladet. Vi kan dog godt bruge nogle flere indlæg fra jer medlemmer. I årets løb har vi haft flere spændende aktiviteter i VMK, og jeg vil lige nævne dem i korte træk: Den 21. april var der standerhejsning. Det var en lidt speciel dag, idet havnen var delt i 2 afdelinger. Det var svært at få øje på signalflagene helt ude på den nye lystbådehavn. Om aftenen var der standerhejsningsmenu for sidste gang på restaurant Estakaden. I år har vi tænkt os at gøre det på den måde, at vi holder standerhejsningen her foran klubhuset kl som vi plejer. Kl bliver der tændt op i grillen, og de der her lyst, kan grille deres medbragte mad og så får vi forhåbentligt en hyggelig aften. Den 12. maj var der kræmmermarked og igen for sidste gang foran Kahytten. For at sige det som det var det var et rigtigt møjvejr og jeg kan næsten sige som sædvanligt. Men det tog nu ikke modet fra tøserne, der trodsede kulden og solgte pølser og brød udenfor og kaffe og brød inde i Kahytten. I år har vi besluttet at skubbe afholdelsen af kræmmermarkedet frem til den 17. august, hvor der også skal være Vild Med Vand. Så regner vi med, at der kommer nogle flere folk, så der kan komme endnu mere gang i handelen. I pinsen sidste år var der traditionen tro kan jeg næsten sige - fælles pinsetur med SNV. Turen startede om fredagen som sidst i Brejning med fællesspisning af pølser og brød, og om lørdagen gik turen til Juelsminde. Vejret var 3-stjernet, så det var en rigtig god tur. I år der er også fælles pinsetur med SNV, hvor turen som sædvanlig går til Brejning om fredagen og om lørdagen sejles der videre til Strib. Den 14. juni var der handicapsejlads. Vi var nu ikke velsignet med det bedste vejr, men det tog nu ikke humøret fra vores handicappede medborgere. Her var humøret som altid i top, og efter en noget kold sejltur var der kaffe, boller og lagkage på Estakaden. Der var sponsorstøtte fra Boligforeningen Østerbo det havde Jan Madsen sørget for, og en stor tak hertil. Håber de igen i år vil sponsere turen. Så var der Sct. Hans aften ved Andkærvig i kulde og blæst. Vi havde fået folketingsmedlem Karen Klint til at holde båltalen, og Karen hyggede sig sammen med medlemmerne hele aftenen. Heldigvis var der tørvejr, og varmen fik vi senere, da bålet blev tændt. Heksen som tøserne havde kreeret brændte med et hyl godt fodret af heksehyl. Der har de sidste år ikke været den helt store tilslutning til vores Sct. Hans arrangement, og det har vi i bestyrelsen taget konsekvensen af ved at flytte arrangementet til kajen her uden for Estakaden. Jørgen sørger for bål i en tønde hele aftenen, og om tøserne vil lave en lille heks ja det må vi lige tage en snak med dem om. Så vil vi tænde op i grillen, og medlemmerne kan så selv medbringe, hvad de ønsker at grille. Hold jer orienteret på VMK s hjemmeside om tidspunkterne. Den 18. august var der arrangeret grillfest. Der var rejst telt, og Anker havde tændt op i grillen. Kurt spillede de gamle kendte melodier, så humøret var højt og vi havde en rigtig god, hyggelig aften. I november måned var der andespil, hvor alle deltagerne hver især håbede på at vinde anden til juleaften. Der var 25 kornfede ænder at spille om og derudover var der rigtig mange flotte gevinster fra sponsorer og her vil jeg gerne rette en tak til Yvonne, der samlede rigtig mange af gevinsterne ind. Den 16. december 2012 havde VMK 80 års jubilæum, og det skulle fejres. Vi besluttede i bestyrelsen at fejre jubilæet sammen med afriggerfesten den 17. november. Der var ca. 80 personer, der valgte at deltage i festen. Vi havde

3 sammensat en flot menu og efter spisningen var der dans. Jow jow, alle sejl var sat til, denne festlige og hyggelig jubilæumsaften. Det var så sidste gang, vi i klubben kunne spise i den restaurant, der nu er klubhus. Året 2013 blev skudt i gang med nytårsreceptionen den 5. januar. Traditionen tro stod Hugo for hyggemusikken og nytårsbuffeten havde vi fået leveret fra Søndermarkens Slagter. Igen trådte tøserne til og sørgede for, at der var fyldt godt op med mad på buffet bordet, og de klarede også opvasken og oprydningen bagefter. Også 2013 har været godt programsat, hvor vi allerede i januar holdt klubaften med fotograf Niels Hansen, der viste film og billeder fra opførelsen af Vejle Fjord Broen. Han er i gang med at lave en film om Vejle Lystbådehavn, og når den er færdig, arrangere vi atter en medlemsaften med Niels Hansen, så vi alle får mulighed for at se den. Så har vi i klubben været så heldige, at vi har 2 par, som fulgtes ad op gennem Jöta Kanalen nemlig Ingrid og Henning, og Bodil og Kjeld. Klubben fik dem til at fortælle om turen og vise billeder herfra, og det gjorde de på en meget levende og medrivende måde, så alle fik fornemmelsen af selv at have været med. En stor tak til jer 4. De næste 2 arrangementer blev aflyst. Turen til Vivian Houmøller ridecenter p.g.a. ferie, og mødet for nye medlemmer p.g.a. manglende tilmelding. Den 20. marts var vi på bustur til Søværnets Operative Kommandos bunker i Århus, hvor vi fik en grundig orientering om søværnets opgaver, herunder søredning, og hvad der sættes i værk, hvis uheldet er ude. Det var en rigtig spændende tur. Som jeg sagde sidste år, så kan jeg kun opfordre vore medlemmer til at henvende sig, såfremt de har ønsker eller ideer til fremtidige arrangementer. Det var omkring klubben nu til: Beretning fra Havnen I min beretning fra havnen, vil jeg starte med bådejermødet den 3. oktober et bådejermøde som SNV denne gang stod for. Der var stuvende fuldt til mødet, hvor medlemmerne fik en generel orientering om forandringerne på Vejle Lystbådehavn, hvor den forgangne sæson har været anderledes, og der har været en masse bøvl p.g.a. forandringerne på havnen, men der er fundet løsninger, som vi alle kan være tjent med. Kommunaldirektør Niels Aagesen deltog også i bådejermødet, og han kunne fortælle, at der har været meget stor opbakning fra byrådets side til projektet her på havnen. Han takkede for det gode samarbejde vi har haft, og som han sagde på mødet, så var tingene nok gået anderledes, hvis der havde været ballade. Efterfølgende var der mange gode indlæg fra medlemmerne. Der blev vist tegninger over de kommende faciliteter på klubøen og orienteret om bådpladser i den nye lystbådehavn. Den 1. april vil alle have den plads, der er gældende fremover dog kan vi ikke afvise, at Kim får brug for at flytte nogle både, hvis kabalen ikke kan gå op. 3 personer fik en stor tak for en frivillig indsats med at beklæde en masse 8 m bomme, nemlig Anker, Elmer og Johnny alle fra VMK. Den 30. november var der så 1. spadestik eller første vandstik på havnen. Endelig kunne vi markere påbegyndelsen af etableringen af den nye lystbådehavn på klubøen med helt nye og unikke klubfaciliteter. Havnebassinet er næsten færdig, og fundamentet til bygningerne er støbte. Der var en masse honoratiores og så var der alle os fra klubberne SNV-VMK- Roklubben og Kajakklubben. Festlighederne startede med taler og sandwichs og så gik turen ud til havnebassinet, hvor vi trak vand op med en spand for at markere optakten til færdiggørelsen af projektet. Vejret var flot, og det var helt sikkert med til at gøre dagen til en succes.

4 Det bliver spændende at følge byggeriet sommeren igennem. Vi har i en årrække gennem et havneudvalg varetaget driften af den gamle lystbådehavn i Vejle, og herunder driften af havnearealerne. Derudover har de 2 klubber SNV og VMK hver især varetaget driften af de gamle klubhuse og restauranter, der er opført for egne midler på lejede arealer ejet af Vejle Kommune. Vores advokat og vores revisor har i forbindelse med opførelsen af den nye lystbådehavn og de nye klubfaciliteter rådet os til at oprette et I/S for at formalisere det eksisterende samarbejde i forbindelse med, at Vejle Kommune planlagde renoveringen af havneområdet. Herefter blev der indgået en aftale mellem I/S og Vejle Kommune om drift og vedligehold af den nyrenoverede lystbådehavn den såkaldte Hovedaftale. Som en ansvarlig havnebestyrelse har vi igennem en periode arbejdet med at lave en udviklingsplan for Vejle Lystbådehavn I/S ud fra interessentskabets organisationsplan. Det vi også har arbejdet med er, at få et overblik over den arbejdsmængde, der er på Vejle Lystbådehavn både administrativt og praktisk, idet det jo ikke er nogen hemmelighed, at forretningen Vejle Lystbådehavn I/S efterhånden er en stor forretning, hvor vi er meget afhængige af, at få budgetterne til at holde for at få økonomien til at hænge sammen. Det betyder, at det er meget vigtigt, at alt det administrative arbejde hele tiden holdes ajour. Selvfølgelig er det lige så vigtigt, at alt det praktiske arbejde på havnen bliver udført og fungerer. Havnebestyrelsen har så set på, hvordan vi kan få arbejdet gjort bedst og samtidig få udnyttet de ressourcer, vi p.t. har til rådighed. Som det ser ud i øjeblikket, har vi i allerhøjeste grad brug for at optimere det administrative arbejde, og derfor har vi besluttet, at der skal ansættes en havnechef med det administrative arbejde som sit primære virkeområde. Men det betyder ikke, at det praktiske arbejde på havnen skal nedprioriteres tværtimod så skal denne havnechef være en person, som også skal kunne tage del i det praktiske arbejde på havnen. Hvordan kommer det så til at foregå i praksis jo når havnechefen får det administrative arbejde som sit primære arbejdsområde, så frigøres en stor del af Pælemesterens arbejde, som han kan udnytte på havneområdet. Så ville det selvfølgelig være optimalt, såfremt vi har økonomisk mulighed for at bevare det personale, vi har i øjeblikket og derudover ansætte en havnechef. Men det har vi ikke økonomisk mulighed for, så derfor vil det betyde, at Havneassistenten og Bogholderen er opsagt med virkning fra Havnechefen tænkes ansat pr I spidsbelastninger hvor bådene isættes og optages, vil der være mulighed for at ansætte en medhjælper. Det var selvfølgelig ikke nogen let beslutning at være med til at afskedige 2 personaler, men igen som en ansvarlig bestyrelse, så har vi set os nødsaget til at tage dette drastiske skridt, men vi ønsker både Havneassistenten og Bogholderen held og lykke fremover. Vedr. arbejdet her på havnen, så er kanalbyggeriet startet op. Det betyder, at det opgravede jord skal over på vinterpladsen og dermed skal denne ryddes så hurtigt som muligt. Fra kommunens side så man helst, at ½-delen af pladsen var ryddet pr. 15. april og resten af pladsen pr. 15. maj. Om det kan lade sig gøre, afhænger af hvor tidligt vi kan komme i gang med at klargøre vore både, men vi kan opfordre alle bådejerne til at planlægge isætningen ud fra disse datoer. Uddybningen i kanalen forventes færdigt til august - arbejdet med kanalen forventes afsluttet oktober 2013.

5 Fra kommunen har vi fået lovning på, at syd estakaden forventes færdig oktober 2013, så vi kan få klassificeret havnen som en A-havn. Som I sikkert ved selvsyn har erfaret, er man nu i gang med at etablere en ny kørevej til Estakaden, da arbejdsområdet kommer meget tæt på indgangen til vores klubhus. Der bliver herefter ingen parkeringspladser ved klubhuset. Der vil blive mulighed for at kunne gå fra klubhuset til hovedbroen frem til juni, hvor gennembrydningen i kanalen foretages. Herefter skal man ad Stævnen ud på hovedbroen. For at gøre det nemmere for vore gæstesejlere, har kommunen placeret en toiletvogn med toiletter og baderum ved roklubben. Der vil blive skiltet med det. Der kan blive problemer med parkering, idet der i byggeperioden ikke vil være p- pladser ved hovedbroen. Der er 29 afmærkede pladser p-pladser ved servicekranen og ellers kan der parkeres i rabatten ved Kahytsvej og bag Carlsberg, når der er ryddet for både. Så arbejdes der med en løsning på problemet ved servicekranen, hvor der jo er langt ned til bådene, når de ligger i vandet. Mastekranen er tæt på at blive sat sat op og derefter klar til brug. Vedr. fordeling af bådpladser, så har vi fået et nyt styresystem CompuMarine fra firmaet CompuSoft i Søndersø på Fyn, anbefalet af Flid og samtlige medlemmers data er nu indført i dette system. Alle bådpladserne er fordelt, og I kan se på oversigten hos Kim, hvor I skal ligge i lystbådehavnen. Så vil jeg slutte min beretning af med at rette en stor tak til Ingrid og Tøserne for alt deres arbejde med at servicere os til de ting, vi arrangerer her i klubben. Jeg kan da fortælle, at besparelsen ved nytårsreceptionen var på godt ,- kr. Hvad der ellers er sparet, ja det kan Jørgen fortælle om under regnskabet. Også en stor tak til bestyrelsen i VMK for et rigtigt godt samarbejde og for stor opbakning til mig som formand. Spørgsmål/bemærkninger. Der blev spurgt om hvad man vil gøre for at modvirke medlemsflugt fra havnen i fremtiden? Svar: Eftersom der er en stor konkurrence i området, bliver der gjort alt for at få de ledige pladser udlejet, bla. med flyers på bilerne ved bådudstillingen i Fredericia og mange andre tiltag, men medlemmerne kan også fortælle om vores dejlige Havn her i Vejle når de er på sommertogt rundt i landet. Derudover har vi stadig de billigste pladspriser i området. Spørgsmål/bemærkninger Og ligeledes hvordan man vil klare de praktiske arbejdsopgaver i fremtiden? Samtidig blev udtrykt mistillid over de afskedigelser der er foretaget. Svar: Det er nødvendig at tilpasse Bemandingen til de faktiske forhold der er her på Havnen, og det er det der er foretaget, selvom vi jo helst vil undgå at afskedige nogen var dette ikke muligt. Desuden er Havnechefens opgave også at være medhjælp i det praktiske, når der er behov for dette, så antallet af personer på pladsen er stadig den samme som det altid har været. Spørgsmål/bemærkninger Angående mastekranen bliver der nævnt at der bliver lavet noget så man kan stå ved siden af båden når der monteres mast, bliver det i år det bliver lavet? Svar: De er ved at finde ud af hvordan det kan laves, med de materialer vi har her på havnen. Spørgsmål/bemærkninger

6 Bliver der monteret træ på stålarmene? Svar: Ja de er i gang Indlæg fra Kjeld Hawaleska: Hvad sker der? I tirsdag var jeg til garantmøde i sparekassen Et mål for sparekassen er at være blandt en af Danmarks bedste arbejdspladser. - Med det konkrete mål for arbejdsmiljøet - Har sparekassen samtidig opnået at være bedst til kunder! Det koncept giver god mening på en lystbådehavn, hvor ca. 600 bådejere skal serviceres. Nu har vi nydt godt af Kim`s indsats i 7 år Med blød fynsk dialekt. Aldrig har der været så udbredt tilfredshed med en pælemester Det pælemesteren står model til og lægger øre til! 600 individuelle brugere der skal serviceres, sætter virkelig venligheden og tålmodigheden på prøve, selv med fynsk melodi. Kim er meget frustreret over arbejdsmiljøet, og måske på vej til at forlade vejle lystbådehavn. Hvad sker der? Har forvaltningen i sin iver over at skabe en elitehavn glemt arbejdsmiljøet! Et positivt arbejdsmiljø med information, anerkendelse, og at blive hørt! Vi ved nok alle, hvad et godt arbejdsmiljø betyder, og at det så også fører til brugernes uddelte tilfredshed det er jo virkelig en win-win situation, som vi må forstå at udnytte! Jeg håber der er plads til eftertanke, og plads til at skabe en af Danmarks bedste arbejdspladser, til glæde og gavn for alle, med interesse for vejle lystbådehavn. Hjertelig hilsen Kjeld. 4.Godkendelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget for klubben. Jørgen gennemgik det uddelte regnskab, og fremhævede enkelte Poster. Regnskabet godkendt uden bemærkninger. Herefter orienterede Jørgen om bestyrelsens forslag til budget for 2013 Budget taget til efterretning uden bemærkninger. 5. Fremlæggelse af revideret regnskab samt fremlæggelse af budget for lystbådehavnen. Spøgsmål/Bemærkninger Arealleje af m.v. Vejle kommune på er det med arealet ved Carlsberg bygningen? Og hvis dette ikke er med ved man så hvor meget det koster? Svar Carlsberg bygningen og arealet ved bygningen er ikke med i dette beløb. Og man ved ikke endnu hvad lejen for dette område kommer til at koste. Spøgsmål/Bemærkninger Vedr. bådstativer er der som aktiver og som Passiver er alle bådstativer Lejet ud/solgt? Svar: Nej alle stativer er ikke lejet ud/solgt, så der er noget her vi skal Have kikket på. Spøgsmål/Bemærkninger Indskud på i budgettet for 2013 hvad står det for? Svar:

7 Det står for værdien af de bådpladser som endnu ikke er lejet ud. Spøgsmål/Bemærkninger Hvad står de for under fællesomk. I budgettet for 2013 Svar: Det er forskellen mellem den regning som allerede er udsendt, og prisen på bådpladsen som man har fået i år, inklusiv de som vi alle skal betale for eftertiden. Dem som har fået en mindre plads end de havde før, skal måske have penge tilbage. 6. Fastlæggelse af kontingent for klubben. Kontingent uændret for Valg af formand ulige årstal Afgående Ulla Rosendal: Modtager Genvalg/Genvalgt 8. Valg af kasserer Lige årstal 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer Anker Sørensen: Modtager genvalg/ Genvalgt Elmer Pedersen: Modtager genvalg/ Genvalgt Johnny Jensen: Modtager genvalg/ Genvalgt 10. Valg af suppleant Birger Abel 11. Valg af revisor Afgående Hugo Christensen ønsker ikke genvalg. Forslag: Bodil Hawalescha/valgt 12.Valg af revisorsuppleant Afgående: Bodil Hawalescha kan ikke modtage genvalg. Forslag: Leif Sørensen/valgt 13. Beretning fra udvalgene Der er p.t. ingen udvalg. Uddeling af nåle for jubilæer 50 år Henning Frederiksen 25 år Hans Gårde 25 år Rolf Hedetoft 25 år Bent Lorensen 25 år Gitte 6 Erik Jensen 14.Indkomne forslag 15. Eventuelt Spørgsmål/Bemærkninger Kommer der cykelstativer ud på broen? Svar Ja både stativ og skur. Spørgsmål/Bemærkninger Vedr. redningsstiger ser det ikke ud til at de kan bruges, da de er Monteret for tæt ved broen? Svar Det er sådan at havnen bliver afleveret i etaper, og broerne er afleveret, så når de øvrige broer også bliver det kan man tage de

8 forskellige mangler/ting op. Så får vi se hvad kommunen siger til det. Spørgsmål/Bemærkninger Hvordan ser det ud med internet i området? Svar Der har været flere firmaer nede at se på området, og om hvordan man kan lave det, og det skal laves på en ordentlig måde, og det betyder at der skal være op til 6 Sendere som monteres på ca 5-6 mtr høje standere, for at dække hele området. Det er ikke gratis at få etableret et sådan netværk som koster ca Så her er spørgsmålet, Hvem skal nu betale, og det arbejdes der med, der er flere forskellige modeller. Der skal så også monteres overvågnings kamera på disse standere pris ca. 5000,- stykket 16.Gennemgang af Lystbadehavnen hjemmeside Ved Hans Jørgen Referent Johnny Jensen

Dirigenten overtog generalforsamlingen og erklærede den lovlig indvarslet. Dirigenten oplæste dagsordenen og gav herefter ordet til formanden.

Dirigenten overtog generalforsamlingen og erklærede den lovlig indvarslet. Dirigenten oplæste dagsordenen og gav herefter ordet til formanden. 1 Generalforsamling i VMK torsdag, den 14. april 2011 120 medlemmer mødte op til VMK s årlige generalforsamling. På forhånd var medlemmerne orienteret om, at det var en meget vigtig aften, idet medlemmerne

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932. Referat af Generalforsamlingen i VMK Onsdag d.6 April 2016

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932. Referat af Generalforsamlingen i VMK Onsdag d.6 April 2016 1 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af Generalforsamlingen i VMK Onsdag d.6 April 2016 1: Godkendelse af forretningsorden: Gennemgået og

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 12. april 2012 Dagsorden: Efter formandens velkomst

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Dagsorden til generalforsamling i VMK torsdag, den 06.

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Dagsorden til generalforsamling i VMK torsdag, den 06. Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Dagsorden til generalforsamling i VMK torsdag, den 06. april 2017 Rigtig hjertelig velkommen alle sammen her til

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Medlemsmøde for medlemmer af sejlklubben Neptun og Vejle Motorbåd Klub på Rosborg Gymnasium mandag, den 11. april 2011.

Medlemsmøde for medlemmer af sejlklubben Neptun og Vejle Motorbåd Klub på Rosborg Gymnasium mandag, den 11. april 2011. 1 Medlemsmøde for medlemmer af sejlklubben Neptun og Vejle Motorbåd Klub på Rosborg Gymnasium mandag, den 11. april 2011. Der var lagt op til et meget spændende stormøde i aulaen på Rosborg Gymnasium.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

AMOK Amager Orienterings Klub

AMOK Amager Orienterings Klub Referat af AMOK s ordinære generalforsamling TIRSDAG d. 22. marts 2011 kl. 19. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. Peter valgt som dirigent. Svend valgt som referent. Dirigenten konstaterede at

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Program for bådejermødet onsdag, den 7. oktober 2015 kl. 19.00. 3. Orientering fra havnebestyrelsen ved Johnny Jensen

Program for bådejermødet onsdag, den 7. oktober 2015 kl. 19.00. 3. Orientering fra havnebestyrelsen ved Johnny Jensen 1 Program for bådejermødet onsdag, den 7. oktober 2015 kl. 19.00 l. Velkomst ved Johnny Jensen På vegne af havnebestyrelsen i Vejle Lystbådehavn vil jer gerne byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Brian bød forsamlingen velkommen, hvorefter vi startede med dagsordenen ifølge

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere