Jeg er så glad for min cykel. Nyt design på vores hjemmesider. På arbejde med hjerne, hjerte og holdning. Ny stab samme motto... Ny MEDaftale.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg er så glad for min cykel. Nyt design på vores hjemmesider. På arbejde med hjerne, hjerte og holdning. Ny stab samme motto... Ny MEDaftale."

Transkript

1 8. udgave, marts 2009 Side 3 Jeg er så glad for min cykel Nyt design på vores hjemmesider Side 4 5 Side 6 7 På arbejde med hjerne, hjerte og holdning Ny stab samme motto... Side 8 9 Forår på vej Side Ny MEDaftale Vi er midt i det tidlige forår alting grønnes og springer ud. For mange betyder det nye kræfter til hverdagen, når lyset vender tilbage, og dagene bliver længere. Snart farves skovbunden hvid af anemoner, og det er tid til at nyde solens varme og den sødlige duft af blomster og muld. Fra VorNyt-redaktionen ønsker vi alle en dejlig forårstid.

2 Leder Foråret banker på Her hvor foråret banker på døren, er det blevet tid til et nyt nummer af Vor- Nyt. I dette nummer er der artikler fra mange forskellige dele af kommunens virke fra børn til ældre og fra digitale kort til vores værdier. Som I sikkert ved, er der sket en væsentlig forandring i direktionen. Kommunaldirektør Søren Hovmand er blevet suspenderet fra sin stilling, fordi han i længere tid har kørt bil uden at have gyldigt førerbevis. Vi har derfor været nødt til at fordele opgaverne lidt anderledes mellem os. Jeg har som stedfortræder overtaget en del af kommunaldirektørens opgaver, mens teknik- og miljødirektør Torben Nøhr midlertidigt tager sig af erhvervsudvikling, turisme og en række igangværende projekter. Socialog arbejdsmarkedsdirektør Helle Linnet varetager ældreråd og handicapråd, og børne- og kulturdirektør Klaus Michael Jensen tager sig af demokratiudvalget. Økonomi er et emne, som altid er i fokus. Årets budgettet er stramt, og derfor ser vi i direktionen både budget og økonomistyringen efter i sømmene. Vi har besluttet, at samarbejdet omkring styring af økonomien fremover skal foregå på en anden måde. Medarbejdere fra Økonomiafdelingen vil tage ud og arbejde i fagsekretariaterne nogle dage om ugen for at sikre en god koordinering af økonomien. VorNyt marts 2009 Ansvh. redaktør: Personaledirektør Torben Rasmussen Redaktion: Anette Nøddelund, Thomas Uhlenfeldt, John Nielsen, alle fra Kommunikation samt Randi Jakobsen fra HR og Ulrik Jensen fra Biblioteket. Fotos: Vordingborg kommune og Colourbox. Layout og grafi sk produktion: Pihl grafi sk design Trykkeri: Grafi kom A/S. Trykt på Svanemærket, CyclusPrint papir. I år vil vi også sætte fokus på sygefravær. På enhver arbejdsplads er det vigtigt, at ledelsen har et godt overblik over sygefraværet og dets årsager. Det er nemlig kun ud fra den viden, at vi kan gøre en indsats for at afhjælpe eventuelle problemer, som kan føre til sygefravær. Derfor er det netop aftalt, at alle ledere skal have mere fokus på sygefravær og følge op overfor sygemeldte medarbejdere. I denne udgave af VorNyt kan du blandt andet læse en artikel om den nye MEDaftale, som blev indgået i januar. Aftalen er en af hjørnestenene i MED-systemet og giver et rigtig godt grundlag for det fremtidige samarbejde i Hovedudvalget. Du kan også læse om, hvordan digitale kort på nettet også kaldet NetGIS - måske kan være med til at effektivisere dit arbejde og samtidigt give borgerne en ekstra god service. Jeg ønsker alle et rigtigt godt forår. Oplag: stk. Bestilling af VorNyt kan ske hos Lone Hantsøe på tlf Torben Rasmussen Personaledirektør Du kan være med til at præge bladets indhold: Skriv et indlæg eller kom med idéer til artikler. Sidste frist for forslag til næste nr. er den 28. april Kontakt redaktionen på eller tlf eller Næste nummer forventes at udkomme i juni Store cykeldag Dansk Cyklist Forbund inviterer alle kommuner til at deltage i Store Cykeldag, som i år afholdes søndag den 14. juni. Der er allerede omkring 40 kommuner som arrangerer en tur, men Dansk Cyklist Forbund vil gerne have endnu fl ere med. Det er let at deltage på Store Cykeldag, som man kan lægge større eller mindre ambitioner i. I hver kommune, skal man fi nde en person som kan planlægge en rute og registrere den på dk, og så skal der være en holdleder/ guide, som kører med på turen. Det er muligt at registrere cykelruten på allerede nu. I nogle kommuner cykler borgmesteren med på turen, mens det i andre kommuner er en naturvejleder, sundhedskonsulent eller anden, der kører i spidsen. Mange steder vælger man at tage borgerne ud og vise dem noget særligt fra kommunen: en ny cykelsti, en fl ot udsigtspost, en god cykelrute etc. Nogen laver både en familierute og en entusiastrute, men igen, det er op til den enkelte arrangør, hvordan man ønsker at deltage. Har du lyst til at planlægge en cykelrute i Vordingborg Kommune på Store Cykeldag den 14. juni, kan du kontakte Bo Pagh på eller lokal Tag cyklen på arbejde og få frisk luft og energi til dagen. Jeg er så glad for min cykel Lige siden jeg og min familie for mange år siden fl yttede til Nyråd, har min daglige cykeltur ad Bakkebøllestien til og fra arbejde på biblioteket været en lise for sjæl og legeme. Ud over at cykelturen giver sund motion, er der i turen gennem skov og over marker indbygget masser af frisk luft og daglige naturoplevelser. Cyklen er en sand frihedsmaskine, der oven i alt det andet giver mulighed for at opleve træthedens glæde i en tid, hvor fysisk arbejde er forbeholdt de få. Den fulde glæde ved at cykle på et velfungerende maskineri er, når de eneste lyde bortset fra naturens egne er kædens løb hen over tandhjulene og dækkenes knitren mod gruset på stien. Det er her menneske og maskine nærmest smelter sammen, og det opstår en helt særlig tilfredsstillelse ved at mærke kroppen yde sit til fremdriften. Man kan samtidig kaste et fredfyldt kig ud over det landskab, som man ruller næsten lydløst igennem. Skal cykelturen blive en daglig glæde handler det helt banalt om at tage sig tid til at nyde turen undervejs. Det er jo ikke nødvendigt at stæse af sted for at møde gennemsvedt op på arbejde. Tag turen i adstadigt tempo, og lad tankerne fl yve. Det er god opladning til dagens dont. Udsigt fra Bakkebøllestien. Der tænkes mange gode tanker over et cykelstyr, og måske lærer man sig selv lidt bedre at kende, når man tager turen hver dag året rundt. Inden længe dukker de første følfod op i grøftekanten, fuglekoret bliver stadig større i takt med, at fl ere stemmer kommer til, og før vi ser os om er det tid til at fornemme duften og nyde synet at skovbundens anemonetæppe. Rådyr græsser på markerne, og trækfugle skriver v-tegn på himlen. Det er forår. Solen får mere magt, og lyset bliver stadig stærkere. Foråret er vel noget af det mest livsbekræftende overhovedet, men alle årstider har sin charme og byder på forskellige oplevelser. Uden at være frelst vil jeg påstå, at cyklen bringer det moderne menneske væk fra hverdagens jag og åbner for de simple glæder og behov, som giver ro i sindet. Jeg er så glad for min cykel Ulrik Jensen, Vordingborg Bibliotekerne 2 3

3 Nyt design på vores hjemmesider Torsdag den 5. marts gik kommunens hjemmeside vordingborg.dk i luften med et nyt og mere tidssvarende design. Samtidigt skiftede 53 af vores institutioners hjemmesider også over til det nye design. Personaledirektør Torben Rasmussen. Direktionen og værdierne I dette nummer af VorNyt starter vi en artikelrække, hvor vores direktører hver især tager udgangspunkt i en værdi og fortæller, hvad de forstår ved den. I dette nummer er det personaledirektør Torben Rasmussen, som skriver om værdien: Synlighed. Hos mig var der ikke tvivl, da det stod klart, at vores gamle kommuner skulle lægges sammen til én: Vi havde behov for et fælles værdigrundlag. Pludselig skulle vi være en samlet medarbejderstab, men vi kom jo med forskellige kulturer fra fi re kommuner og et amt, og vi havde forskellige måder at udføre vores opgaver på. Derfor var det vigtigt at få noget, vi alle kunne være fælles om og føle et fælles ejerskab for. Derfor mener jeg også, at det var helt rigtigt, da vi i direktionen i forsommeren 2007 besluttede at gennemføre VorVærdi, så alle, både medarbejdere og ledere, fi k mulighed for at arbejde med vores værdier Dialog Respekt Synlighed Udvikling Dynamik. Holdninger og værdier giver nemlig mere fl eksibilitet og større hensyntagen til den enkelte medarbejder end et alt for fast regelsæt. Værdien synlighed For mig er synlighed ikke kun at være til stede fysisk, men endnu mere at være til stede gennem de handlinger og beslutninger, som vi tager. Synlighed er blandt andet, at vi som direktion har valgt at arbejde med en lang række interne politikker, som støtter op bag vores fem værdier. Det er for eksempel sundhedspolitik, fremmødepolitik, politik for fl eksible lønpakker osv. Alle politikker udarbejdes i arbejdsgrupper med deltagelse af medarbejdere, og vi tager altid udgangspunkt i værdierne. I det hele taget arbejder vi i Vordingborg Kommune med høj medindfl ydelse og medbestemmelse, hvilket ikke mindst kan ses i den nye lokal/med-aftale som har et pænt ambitionsniveau. Dialog Respekt SynlighedUdvikling Dynamik Synlighed er, at vi som kommune tager stilling og kommunikerer holdninger og rammer. At vi fokuserer på og laver aktiviteter for medarbejderne som sundhedsdage og fyraftensmøder og at udtrykke nærvær. For mig er synlighed også, at både medarbejdere, direktion, ledere osv. kan komme til orde gennem VorNyt, de mange oplysninger som fi ndes på intranettet, og de møder vi holder i Lille lederforum 8-9 gange årligt og i Stort lederforum 3-4 gange årligt. Også intromøderne for nyansatte og værdikurserne for alle medarbejdere er synlighed. Endelig er synlighed også anerkendelse. Anerkendelse er utroligt vigtigt for os alle, og for den måde vi løser opgaverne på. Vi skal derfor arbejde på at have en anerkendende organisation, og at det gøres synligt for medarbejdere og ledere. Det er en stor opgave at få vores værdier implementeret. Det vil i lang tid være en løbende proces. Målet er først nået den dag, hvor vores fem værdier ligger på rygmarven og er en selvfølgelig del af dagligdagen. Når der ikke mobbes, når der er respekt for andre og for vores forskellighed osv. For at nå dertil skal vi alle løbende holde hinanden fast på værdierne og deres betydning, og vi skal arbejde med dem i alle mulige situationer herunder både på afdelings- og ledermøder. Torben Rasmussen, Personaledirektør Toppen af hjemmesiderne prydes nu af et stort billede af et af kommunens store vartegn Møns Klint. Billedet vil løbende blive udskiftet med andre fl otte motiver fra kommunen. Derudover er farver, skrifttyper, linjeafstande, præsentation af kontaktoplysninger og meget andet blevet forbedret, så siderne bliver fl ottere og mere læsevenlige. På kommunens hjemmeside har vi også lavet en helt ny menustruktur og har opdelt indholdet på siderne, så borgere, erhvervsdrivende, turister og Med dette nummer af VorNyt er der nogle af jer, der også modtager et spørgeskema. Der bliver I spurgt til, hvad I synes om den interne kommunikation i Vordingborg Kommune. Herunder spørges der især om jeres forventninger til et medarbejderblad samt jeres tilfredshed med VorNyt. Det er Tine Madsen, specialestuderende fra Handelshøjskolen i København, der Forsiden på kommunens nye hjemmeside. tilfl yttere nu har hver deres indgang til lige det indhold, som er relevant for dem. Vi har også oprettet genveje fra forsiden til de emner, som vi ved er de mest efterspurgte. Der ud over er mange af siderne på vordingborg.dk Undersøgelse om intern kommunikation foretager denne spørgeskemaundersøgelse. Hun er tilknyttet kommunikationsafdelingen og er nu i gang med at skrive sit kommunikationsspeciale med Vordingborg Kommune som case. Formålet med specialet er at undersøge, hvilken rolle VorNyt har i den interne kommunikation samt undersøge, hvordan kritisk journalistik kan bruges i en kommunal kontekst: Styrker det troværdigheden eller fremmer det konfl ikter? blevet forbedret med nye billeder og tekster. Vi håber og tror på, at de mange forbedringer vil give de cirka besøgende, vi har hver måned, en god oplevelse på vores hjemmesider. Thomas Uhlenfeldt, central webredaktør I, der modtager spørgeskemaet, er blevet udvalgt repræsentativt, og derfor håber vi på, at I vil være positive, og opfordrer til, at I besvarer spørgsmålene, så undersøgelsen kan blive så kvalifi ceret som muligt. Jeres deltagelse er naturligvis anonym. I Kommunikationsafdelingen satser vi på at kunne bruge resultaterne fra undersøgelsen til fortsat at udvikle VorNyt. Kommunikationsafdelingen Ingen læserindlæg denne gang Da vi ikke har modtaget indlæg til dette VorNyt, udgår spalten med læserindlæg. Vi modtager meget gerne indlæg til næste nummer. Send dit indlæg på max 300 ord til senest 28. april. 4 5

4 Bruger du NetGIS? Hvad kan vi bruge NetGIS og GIS til? Børn og Unge Distriktsgrænser Kørsel Undervisningsmateriale til dansk, geografi m.m. Hvor bor vores elever Dagplejere Voksne og Ældre Distrikter Dagtilbud Transport Ældreboliger Kultur og Fritid Kulturtilbud Idrætsfaciliteter Idrætsforeninger Biblioteker og Bogbus Social og Sundhed Sundhedsstier Aktivitetstilbud Læger Tandlæger Distrikter Hvor bor klienterne Andet Boligforeninger Grundsalg Antenneforeninger Befolkningsdistrikter Lokalråd Valgdistrikter NetGIS ligger på forsiden af Intranettet og hjemmesiden som linket Informationer på kort. Nu spørger du sikkert dig selv om, hvad NetGIS er og om det har noget med dig at gøre. Svaret er, at det er digitale kort på nettet og ja, det kan måske være med til at effektivisere dit arbejde. GIS er en forkortelse af Geografi sk InformationsSystem, og de fl este kender allerede systemet fra KRAK, Rejseplanen, GoogleMap og lignende sider. Hvis du har en oplysning, som kan relateres til en adresse, en ejendom eller et koordinatpunkt, så kan oplysningen blive vist på en kort. Hos kommunen kan vi anvende NetGIS til at sikre os, at risikoen for fejl i sagsbehandlingen minimeres. Det sker ved, at sagsbehandleren spørger via NetGIS, om der ligger oplysninger, som vi skal være opmærksomme på. Systemet anvendes hos Teknik & Miljø som en hjørnesten i sagsbehandlingen, men GIS skal fremover kunne anvendes af alle hos kommunen, hvor det kan gavne. Nu kan I for eksempel fi nde bogbussens holdepladser, skoledistrikterne, lægehuse og sundhedsdistrikter. Hvis oplysningerne ikke skal være tilgængelige for alle, er det muligt at give enkelte grupper særlig adgang til udvalgte informationer herunder oplysninger fra borgerstamdata og andre registre. Er der flere muligheder? GIS er også et analysesystem, som kan bruges til at optimere vores serviceydelser. Eksempelvis kan man arbejde med ruteoptimering ved madudbringning, sundhedspleje og skolekørsel. Man kan vurdere, om distrikter af forskellig art dækker de befolkningsgrupper, man forventer i forhold til befolkningsprognoser. Man kan eksempelvis forsøge at organisere dagplejepasning ud fra nærhedskriterier. Eller hvad med hjælp fra en terrænmodel, når der skal oprettes IT-radiokæder. I undervisningen er der mulighed for, at den enkelte lærer kan udarbejde sine egne kort til matematik, idræt, geografi m.m. Eleverne kan både arbejde digitalt og på printede kort og skitser. Hvis I har et regneark liggende i skuffen med tilknyttet adresse eller lignende, så kan vi hjælpe jer med at gøre data mere synlige og tilgængelige. Mulighederne er mange, og hvis I ønsker det, kan I få en introduktion til NetGIS og en snak om, hvad GIS i almindelighed kan bruges til også inden for jeres område. Prøv at bruge linket Information på kort fra Intranettets forside. Her kan du se, hvad der allerede er tilgængeligt i dag. På / Informationer på kort fi ndes en light version, hvor borgerne kan se nogle af dataene. Her fi ndes også en vejledning til brug af kortet. Kontakt Aimée Pedersen, Team GIS Telefon: I arbejdet med de ældre skal vi have både hjerne og hjerte med. Her er der nytårsfest på Klintholm Havn Centeret, hvor Richard og Mathilde nyder menuen. På arbejde med hjerne, hjerte og holdning På ældreområdet har cheferne, lederne og disponenterne det sidste års tid arbejdet med værdier. VorNyt har talt med distriktsleder Helene Kvist og bedt hende uddybe, hvordan de på ældrecentret Klintholm Havn Centret kan bruge værdierne til at styrke arbejdsglæden. I efteråret 2008 deltog alle ledere og disponenter fra ældreområdet i en række temadage om værdier. Formålet med temadagene var at få inspiration til at bruge kommunens værdier i det daglige arbejde. Resultaterne af denne proces blev samlet i en lille bog, som har fået titlen Glædens bog. Bogen kan uddeles til alle medarbejdere i ældreområdet og indeholder en masse praktiske tips til, hvordan de kan styrke arbejdsglæden og få en sjovere og bedre arbejdsdag. På ældrecentret Klintholm Havn har de arbejdet med bogen på et stort personalemøde: Vi startede med at vælge de ting i bogen, som vi syntes, at vi kunne bruge fortæller Helene Kvist. Det var blandt andet at rose hinanden mere og starte dagen med lidt underholdning. Vi er derfor nu begyndt at Indlede vores morgenmøde et par gange om ugen, med at vi på skift fortæller en lille historie, et digt, en vittighed eller synger en sang sammen. Vi bruger ikke meget mere end fem minutter på hver samling, men det giver os et godt fællesskab og en god start på dagen. Bogen bruges også som inspiration i hverdagen, vi har brugt den til at blive bevidst om at få de negative udsagn omformuleret til noget positivt. I stedet for at vi beklager os over, at vi er stressede og har for lidt tid så kan vi glæde os over, at vi må have en stor betydning for andre mennesker, når vi nu har så travlt. Der sker også indimellem, at en af medarbejderne henviser til værdierne på et møde og spørger er det her en god dialog vi har lige nu. Det centrale budskab i Glædens bog er, at den enkelte medarbejder også selv er med til at vælge sin arbejdsglæde det handler altså også om vores egen indstilling til vores arbejde. Alle kan jo give en ældre beboer et bad det er måden man gør det på, der gør en forskel. Her har din indstilling til dit arbejde og dine egne personlige værdier en meget stor betydning. Det er ikke nok med varme hænder. Vi skal også have hjerne, hjerte og holdning med i vores arbejde, slutter Helene Kvist. Fakta Hvis du vil hente fl ere gode tips til, hvordan I på jeres arbejdsplads kan styrke arbejdsglæden, så kan du eller din leder fi nde Glædens bog på forsiden af intranettet. NetGIS er digitale kort, som kan vise mange forskellige temaer. 6 7

5 Fællessamlinger med læring, leg og udvikling Medarbejderne i Kommunale bygninger. Fra venstre: Carsten Olesen, Kirsten Pedersen, Arne Sørensen, Tina Jørgensen, Peter Tommerup, Winnie Gleerup, Lisbet Birk Andersen og Jens Larsen. Ny stab samme motto I Skov og Naturbørnehaven Troldehøj lægger vi stor vægt på at bruge fællessamlingerne til at stimulere børnenes læring, leg og udvikling. Året rundt afholder vi fællesamling udenfor, hvor alle børn er samlet. Vi synger, har sanglege og bevægelse, vi har forskellige lege eller leg med faldskærm, vi snakker om vejret, og et barn fortæller dagens vejrudsigt. Monas udspil og støtter børnene. Medarbejderne er synlige rollemodeller for børnene. Hvis ikke vi har det fælles fokus på samlingen, er der ikke den energi, glæde og fælles oplevelse, som der skal til, for at den gode læring kan ske. Det giver en bevidsthed om, hvor vi er i dag, og hvad de andre børn skal. På den måde styrker vi det sociale i gruppen det at høre til. Når barnet optræder i rundkredsen, i en sangleg - alene eller sammen med nogle kammerater kan vi ved at bruge rekvisitter fl ytte fokus fra barnet, og det kan være nemmere for barnet at udføre opgaven. Ved at tilpasse forholdene til det enkelte barn, styrkes barnets selvværd. Kommunen har fået en bygningsstab i daglig tale Kommunale bygninger I forbindelse med en omorganisering er Ejendomsafdelingen (Ejendomme og Ejendomsskat) blevet delt, og Ejendomme er blevet til staben Kommunale bygninger med direkte reference til teknik- og miljødirektør Torben Nøhr. Vi tager os stadig af den udvendige bygningsvedligeholdelse, de tekniske installationsanlæg, energimærkning af bygningerne samt om-, til- og nybyggeri i samarbejde med jer. Vi sørger bl.a. for rensning af jeres tagrender, maling af træværk, udskiftning af vinduer og døre samt reparation af varmeanlæg. Ingen opgave er for lille til os. Jens og Carsten har værksted på Skovledsvej i Langebæk og råder endvidere over to værkstedsbiler til løsning af vedligeholdelsesopgaver. Vi holder stadig til i Langebæk og ser frem til at fortsætte det gode samarbejde, og vort motto er stadig: God planlægning er det halve arbejde! Har du brug for hjælp, så kontakt en af os: Bygningschef Peter Tommerup Udvendigt bygningsvedligehold, tekniske installationer, om/tilbygninger og nybyggeri Winnie Gleerup Arne Sørensen Lisbet Birk Andersen Kirsten Pedersen Energiledelse og energimærkning Kirsten Pedersen Udpluk af projekter, vi er i gang med: Nyt hjælpemiddeldepot i Vordingborg Nyt Bo- og naboskab i Vordingborg Ny integreret daginstitution i Ørslev Nye funktioner på Sundhedscentre Bistand til boligændring efter serviceloven Lisbet Birk Andersen Økonomi og administration af bygningsdata Tina Jørgensen Håndværksmæssige opgaver i kommunale bygninger Carsten Olesen Jens Larsen Energimærkning af alle bygninger over 60 m 2 Renovering af Iselingeskolen Ny SFO2 i Præstø Peter Tommerup Kommunale bygninger Vores pædagog Mona Petersen er ansvarlig for udvikling og fornyelse af vores samling. Hun har særlige kompetencer på dette område. Mona er uddannet på en idrætshøjskole, har undervist i forældre-barn gymnastik og har stor interesse for musik og synger i kor. Alle børnene i Troldehøj er med til samling. For at samlingen fungerer, er det vigtigt, at der også er et stort engagement fra de andre medarbejdere. De følger Leg og glæde er en vigtig del af vores fællessamlinger. I samlingen lærer børnene vores kultur at kende, nye og gamle sange og sanglege, rytmik og bevægelse. Børnene kan en masse sange, sangene følger årstiden, og det giver en masse sproglig opmærksomhed. Vi taler for eksempel om, hvad sangene handler om. Børnene bliver herigennem styrket i at bruge deres hukommelse, ved genkendeligheden når sangen synges igen. Samlingen giver et fællesskab til hele gruppen store og små. Vi snakker om, hvilke gøremål vi har i dag og sender grupperne af sted efter samling. Vi arbejder løbende på at skabe et godt fællesskab blandt børnene. Leder Dorte Them Møller Skov- og naturbørnehaven Troldehøj Fakta Troldehøj har 42 børn, en stor naturlegeplads og en daginstitution, der er enkelt indrettet. Vi er en grøn og økologisk institution. Læs mere på vores hjemmeside: 8 9

6 Lederuddannelse til alle ledere af aftaleenheder Direktionen har besluttet at alle ledere af aftaleenheder skal have eller tilegne sig kompetencer, som svarer til en lederuddannelse på diplomniveau. Undtaget for uddannelseskravet er ledere, som er fyldt 55 år. Vordingborg Kommune har derfor indledt et samarbejde med Handelsskolen Sjælland Syd og Køge Handelsskole samt seks kommuner om at gennemføre fælleslederuddannelse på diplomniveau for kommunalt ansatte ledere. Første hold starter den 25. marts med faget Det personlige lederskab, som er første modul af diplomuddannelsen i ledelse. Her er fem ledere fra Vordingborg med. Flere hold sættes i gang løbende fra august-september og fremefter. I løbet af marts måned udsender HR-afdelingen et spørgeskema til alle ledere i målgruppen til brug for afklaring af det samlede uddannelsesbehov blandt vore ledere. De, som ikke opfylder adgangskravene til diplomlederuddannelsen, tilbydes efter en individuel vurdering et særligt brobygningsforløb. Du kan læse mere om uddannelsen her: For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte HR-afdelingen, Eva Rasmussen, tlf Eva Rasmussen, HR-afdelingen Kort om diplomlederuddannelse En fuld diplomlederuddannelse kan gennemføres på 2 år som deltidsstudie. Der er 3 obligatoriske moduler, 2 valgmoduler og et afgangsprojekt. Man kan melde sig til enkelte moduler eller hele uddannelsen. Repræsentanter for Hovedudvalget: Sekretær er HR-chef Randi Jakobsen, næstformand Nina Andersen og formand personaledirektør Torben Rasmussen. Ny MED-aftale Den 17. december 2008 fi k Vordingborg Kommune en ny lokalaftale om medindfl ydelse og medbestemmelse. Aftalen er underskrevet af repræsentanter fra kommunens ledelse og de faglige organisationer, og den gjaldt fra den 1. januar 2009 og skal evalueres efter 3 år. Vores MED-aftale bygger fortsat på en enstrenget MED-struktur, som betyder at sikkerhedsudvalget er en del af MED-udvalgene. Hver sikkerhedsgruppe refererer således til et MED-udvalg, men har sin selvstændige funktion i relation til arbejdsmiljøet og sikkerheden på arbejdspladsen. I aftalen beskrives hele MED- og sikkerhedsstrukturen, og eventuelle ændringer i sammensætningen skal godkendes af Hovedudvalget. Hvis et MED-udvalg har ønsker til ændringer i MED- eller sikkerhedsstrukturen, skal det fremsendes gennem MED-udvalgene til Hovedudvalget. MED udvalgene kan ikke lave retningslinjer lokalt, som tilsidesætter bestemmelserne i rammeaftalen. I aftalen fi ndes der også en række bilag, bl.a. om udlicitering, virksomhedsoverdragelse og indsats mod arbejdsbetinget stress. Arbejdsmiljøet spiller en vigtig rolle gennem hele aftalen, og Hovedudvalget er øverste udvalg på sikkerheds- og sundhedsområdet for hele kommunen. Det forebyggende arbejde er meget vigtigt for et godt fysisk, psykisk og socialt arbejdsmiljø og er helt afgørende for den enkelte medarbejders trivsel og sundhed. Hovedudvalget lægger stor vægt på, at aftalen er kendt og implementeret på alle arbejdspladser i Vordingborg Kommune. Samarbejde er vigtigt, og aftalen er med til at sikre, at medarbejderne oplever reel medindfl ydelse og medbestemmelse. Du kan læse mere om aftalen på Intranettet under fanen Personaleforhold/ MED-systemet eller på Nina Andersen Næstformand i Hovedudvalget Nyt om navne Her bringer vi navnene på jubilarer samt kolleger, der er fratrådt til pension eller efterløn. Husk at indberette navnene fra jeres enhed til det lønteam, I hører under. 25 års jubilæum Navn Arbejdssted Fratrådte på grund af pension/efterløn Navn Arbejdssted Uddannelsestilbud Introduktionsdag for nye medarbejdere afholdes 30. marts 2009 kl på Handelsskolen, Auditoriet, Chr. Richardtsvej. Tilmelding til HR-afdelingen senest 20. marts Læs mere på intranettets forside. Lederkursus: MUS-samtaler i et værdsættende perspektiv afholdes 20. april Alle ledere er velkomne. Tilmelding til HR-afdelingen senest 30. marts Læs mere på intranettet under personaleforhold. Anne-Marie Jacobsen Leif Fischer Jensen Marianne Larsen Preben Herman Hansen Tommy Jørgensen 40 års jubilæum Navn Hans Flemming Rasmussen Sonja Frimann Iselingeskolen Redningsberedskabet Daginstitutionen Bifrost Vej Vej Arbejdssted Bo og Naboskab Vordingborg Hjemmeplejen Distrikt Ulvsund Birger Nielsen Birthe Kristensen Birte Søvad Connie Morgenstjerne Nielsen Gitte Kolbo Nielsen Grethe Kjærgaard Linda Susanne Jensen Peter Drumm Preben Lynderup Randi Kristensen Bibliotekerne Hjemmeplejen Distrikt Fanefjord Børnecentret Lærkereden Daginstitutionen Troldehaven Vordingborg børnehave Bo og Naboskab Vordingborg Hjemmeplejen Distrikt Rosenvang Ældreområdet, vikarkorpset Vej Hjemmeplejen Distrikt Ulvsund 10 11

7 Klar til kunstudstillinger Udsnit af Leif Madsens maleri af gøgeurt. Ansatte og besøgende på rådhuset i Vordingborg har nok bemærket, at håndværkere har haft travlt med at sætte den lange gang på rådhuset i stand. Væggene er malet hvide, og der er opsat i alt 65 meter udstillingsskinne. Alt sammen er et led i forberedelserne til den personale-kunstforening, som forhåbentlig bliver en realitet i løbet af foråret. Efter anbefaling fra direktionen og Hovedudvalget har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal oprettes en kunstforening for ansatte. Den nye kunstforenings primære formål bliver at arrangere skiftende udstillinger på rådhuset og i administrationsbygningerne. Kunstforeningen får til opgave at tilrette udstillingsprogram, udforme kontrakter med kunstnerne og foretage indkøb fra udstillingerne. Der er afsat kr. til skiftende udstillinger. Da kunstforeningen ikke nåede at se dagens lys i sidste budgetår, er en del af de bevilgede penge gået til istandsættelse af rådhusgangen og gøre den klar til udstillingerne. Den første udstilling er nu ophængt. Det er en række værker af kunstneren Leif Madsen fra Kragevig. Når valget er faldet på denne kunstner, hænger det sammen med, at han har lavet det tryk, som årets mestre i Vordingborg Kommune vil blive hædret med den 2. april. Det pynter på rådhusgangen med de mange flotte billeder. Vi har allerede hørt positive reaktioner fra borgere, der glædede sig over de farvestrålende og livsglade billeder på rådhusgangen. Får du lejlighed til at kigge forbi rådhuset, kan udstillingen varmt anbefales. Klaus Michael Jensen Børne- og kulturdirektør Ny sundhedsdag Nu er der igen chance for at komme på en sundhedsdag. Har du lyst til at høre mere om sund livsstil og få testet din tilstand så er det nu, du skal slå til. Sundhedsdagen afholdes 21. april 2009 kl i Medborgerhuset Vordingborg. Der er plads til ca. 90 personer. Tilmelding senest den 14. april til HR-afdelingen på dk. Glimt fra en tidligere sundhedsdag.

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 Stabsfunktioner 5798007236151 Borgerservice Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236199 Team Forsikringer Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236106 Ledelsessekreteriatet Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Ny kommunaldirektør. Yes! Så tager vi cyklerne frem... lægger vægt på billeder. Side 4 5. Side 6 7 Det summer af liv på Sundhedscenteret i Stege

Ny kommunaldirektør. Yes! Så tager vi cyklerne frem... lægger vægt på billeder. Side 4 5. Side 6 7 Det summer af liv på Sundhedscenteret i Stege 6. udgave, september 2008 Skovhuset Side 3 lægger vægt på billeder Side 4 5 Ny kommunaldirektør Side 6 7 Det summer af liv på Sundhedscenteret i Stege Yes! Side 8 9 Vi har lavet en hjemmeside! Høsttid

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Motion i arbejdstiden virker!!!

Motion i arbejdstiden virker!!! Motion i arbejdstiden virker!!! Forfattere: Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i Læreprocesser (MLP), samt uddannet systemisk coach. Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM),

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd?

VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd? 4. udgave, marts 2008 Side 3 gode breve VorVærdi Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro Side 4 5 Store fl yttedag hos Bo og Naboskab Møn Side 6 7 Når den røde hane galer I gang med værdierne Side

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Ledelsesteam Kulsbjerg Skole Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Jeg har altid boet i Sydsjælland, født opvokset i Bakkebølle. Jeg blev lærer i

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Bilag 1. Evalueringsrapport...3 Bilag 2. Organisationsdiagram, forslag til strukturændring...9 Bilag

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Temadage. Opstartsdag

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Temadage. Opstartsdag Trivsel og Bevægelse i Skolen Temadage Opstartsdag Formål og organisering Formål: Temadagene skal give mulighed for at involvere og inspirere eleverne. Elevernes fokus skal rettes mod, hvordan I sammen

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV-nyhedsbrev nr. 3 september 2014 Indhold Informationsmøde om APV og trivselsundersøgelse den 23. september 2014 (sidste tilmelding i morgen d.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Service i Vordingborg Bibliotekerne

Service i Vordingborg Bibliotekerne Service i Vordingborg Bibliotekerne 95 % af Vordingborg brugerne er enige eller meget enige i, at de får den hjælp, de har behov for 90 % er enige eller meget enige i, at personalet er synligt og opmærksomt

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning

Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning Mellemlederen og medarbejderne i en kommunesammenlægning COK, Vejle 9. marts 2006 1 1 Agenda Den nye Silkeborg Kommune Hvordan kommunikerer vi med medarbejderne? Hvad er mellemledernes rolle (forandringsagenterne)?

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Plejecenter Egebo årsberetning 2007

Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi nyhedsbrev Nr. 8 4. juli 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerhilsen Sommeren er lige rundt om hjørnet, så nu er det snart tid til, at vi holder fri med familien og får tid til at gøre lige hvad der

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset i Haubro, 9600 Aars DBA Normeret

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Nye personaletilbud. Kultur på kajen. Få hjælp til juraen. Værdierne ind på Arbejdspladsen. Nyuddannede stressvejledere. Side 3.

Nye personaletilbud. Kultur på kajen. Få hjælp til juraen. Værdierne ind på Arbejdspladsen. Nyuddannede stressvejledere. Side 3. 5. udgave, juni 2008 Kultur på kajen Side 3 Side 4 5 Få hjælp til juraen Side 6 7 Langebækskolen Værdierne ind på Arbejdspladsen Side 8 9 Nye personaletilbud Side 10 11 Nyuddannede stressvejledere er klar

Læs mere

Vejledning til ledere og medarbejdere om forebyggelse af stress

Vejledning til ledere og medarbejdere om forebyggelse af stress Vejledning til ledere og medarbejdere om forebyggelse af stress godkendt af MED-Hovedudvalget den 24. oktober 2012 Vejledning til ledere og medarbejdere om forebyggelse af stress Denne vejledning er en

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27 Levring Vi har en kultur i Levring med sang og historiefortælling og har i fællesskab udviklet et koncept, som vi alle trives godt med - børn som voksne. Derudover har vi tradition for at invitere bedsteforældre

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen.

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen. Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 26/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. november 2012 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere