Jeg er så glad for min cykel. Nyt design på vores hjemmesider. På arbejde med hjerne, hjerte og holdning. Ny stab samme motto... Ny MEDaftale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg er så glad for min cykel. Nyt design på vores hjemmesider. På arbejde med hjerne, hjerte og holdning. Ny stab samme motto... Ny MEDaftale."

Transkript

1 8. udgave, marts 2009 Side 3 Jeg er så glad for min cykel Nyt design på vores hjemmesider Side 4 5 Side 6 7 På arbejde med hjerne, hjerte og holdning Ny stab samme motto... Side 8 9 Forår på vej Side Ny MEDaftale Vi er midt i det tidlige forår alting grønnes og springer ud. For mange betyder det nye kræfter til hverdagen, når lyset vender tilbage, og dagene bliver længere. Snart farves skovbunden hvid af anemoner, og det er tid til at nyde solens varme og den sødlige duft af blomster og muld. Fra VorNyt-redaktionen ønsker vi alle en dejlig forårstid.

2 Leder Foråret banker på Her hvor foråret banker på døren, er det blevet tid til et nyt nummer af Vor- Nyt. I dette nummer er der artikler fra mange forskellige dele af kommunens virke fra børn til ældre og fra digitale kort til vores værdier. Som I sikkert ved, er der sket en væsentlig forandring i direktionen. Kommunaldirektør Søren Hovmand er blevet suspenderet fra sin stilling, fordi han i længere tid har kørt bil uden at have gyldigt førerbevis. Vi har derfor været nødt til at fordele opgaverne lidt anderledes mellem os. Jeg har som stedfortræder overtaget en del af kommunaldirektørens opgaver, mens teknik- og miljødirektør Torben Nøhr midlertidigt tager sig af erhvervsudvikling, turisme og en række igangværende projekter. Socialog arbejdsmarkedsdirektør Helle Linnet varetager ældreråd og handicapråd, og børne- og kulturdirektør Klaus Michael Jensen tager sig af demokratiudvalget. Økonomi er et emne, som altid er i fokus. Årets budgettet er stramt, og derfor ser vi i direktionen både budget og økonomistyringen efter i sømmene. Vi har besluttet, at samarbejdet omkring styring af økonomien fremover skal foregå på en anden måde. Medarbejdere fra Økonomiafdelingen vil tage ud og arbejde i fagsekretariaterne nogle dage om ugen for at sikre en god koordinering af økonomien. VorNyt marts 2009 Ansvh. redaktør: Personaledirektør Torben Rasmussen Redaktion: Anette Nøddelund, Thomas Uhlenfeldt, John Nielsen, alle fra Kommunikation samt Randi Jakobsen fra HR og Ulrik Jensen fra Biblioteket. Fotos: Vordingborg kommune og Colourbox. Layout og grafi sk produktion: Pihl grafi sk design Trykkeri: Grafi kom A/S. Trykt på Svanemærket, CyclusPrint papir. I år vil vi også sætte fokus på sygefravær. På enhver arbejdsplads er det vigtigt, at ledelsen har et godt overblik over sygefraværet og dets årsager. Det er nemlig kun ud fra den viden, at vi kan gøre en indsats for at afhjælpe eventuelle problemer, som kan føre til sygefravær. Derfor er det netop aftalt, at alle ledere skal have mere fokus på sygefravær og følge op overfor sygemeldte medarbejdere. I denne udgave af VorNyt kan du blandt andet læse en artikel om den nye MEDaftale, som blev indgået i januar. Aftalen er en af hjørnestenene i MED-systemet og giver et rigtig godt grundlag for det fremtidige samarbejde i Hovedudvalget. Du kan også læse om, hvordan digitale kort på nettet også kaldet NetGIS - måske kan være med til at effektivisere dit arbejde og samtidigt give borgerne en ekstra god service. Jeg ønsker alle et rigtigt godt forår. Oplag: stk. Bestilling af VorNyt kan ske hos Lone Hantsøe på tlf Torben Rasmussen Personaledirektør Du kan være med til at præge bladets indhold: Skriv et indlæg eller kom med idéer til artikler. Sidste frist for forslag til næste nr. er den 28. april Kontakt redaktionen på eller tlf eller Næste nummer forventes at udkomme i juni Store cykeldag Dansk Cyklist Forbund inviterer alle kommuner til at deltage i Store Cykeldag, som i år afholdes søndag den 14. juni. Der er allerede omkring 40 kommuner som arrangerer en tur, men Dansk Cyklist Forbund vil gerne have endnu fl ere med. Det er let at deltage på Store Cykeldag, som man kan lægge større eller mindre ambitioner i. I hver kommune, skal man fi nde en person som kan planlægge en rute og registrere den på dk, og så skal der være en holdleder/ guide, som kører med på turen. Det er muligt at registrere cykelruten på allerede nu. I nogle kommuner cykler borgmesteren med på turen, mens det i andre kommuner er en naturvejleder, sundhedskonsulent eller anden, der kører i spidsen. Mange steder vælger man at tage borgerne ud og vise dem noget særligt fra kommunen: en ny cykelsti, en fl ot udsigtspost, en god cykelrute etc. Nogen laver både en familierute og en entusiastrute, men igen, det er op til den enkelte arrangør, hvordan man ønsker at deltage. Har du lyst til at planlægge en cykelrute i Vordingborg Kommune på Store Cykeldag den 14. juni, kan du kontakte Bo Pagh på eller lokal Tag cyklen på arbejde og få frisk luft og energi til dagen. Jeg er så glad for min cykel Lige siden jeg og min familie for mange år siden fl yttede til Nyråd, har min daglige cykeltur ad Bakkebøllestien til og fra arbejde på biblioteket været en lise for sjæl og legeme. Ud over at cykelturen giver sund motion, er der i turen gennem skov og over marker indbygget masser af frisk luft og daglige naturoplevelser. Cyklen er en sand frihedsmaskine, der oven i alt det andet giver mulighed for at opleve træthedens glæde i en tid, hvor fysisk arbejde er forbeholdt de få. Den fulde glæde ved at cykle på et velfungerende maskineri er, når de eneste lyde bortset fra naturens egne er kædens løb hen over tandhjulene og dækkenes knitren mod gruset på stien. Det er her menneske og maskine nærmest smelter sammen, og det opstår en helt særlig tilfredsstillelse ved at mærke kroppen yde sit til fremdriften. Man kan samtidig kaste et fredfyldt kig ud over det landskab, som man ruller næsten lydløst igennem. Skal cykelturen blive en daglig glæde handler det helt banalt om at tage sig tid til at nyde turen undervejs. Det er jo ikke nødvendigt at stæse af sted for at møde gennemsvedt op på arbejde. Tag turen i adstadigt tempo, og lad tankerne fl yve. Det er god opladning til dagens dont. Udsigt fra Bakkebøllestien. Der tænkes mange gode tanker over et cykelstyr, og måske lærer man sig selv lidt bedre at kende, når man tager turen hver dag året rundt. Inden længe dukker de første følfod op i grøftekanten, fuglekoret bliver stadig større i takt med, at fl ere stemmer kommer til, og før vi ser os om er det tid til at fornemme duften og nyde synet at skovbundens anemonetæppe. Rådyr græsser på markerne, og trækfugle skriver v-tegn på himlen. Det er forår. Solen får mere magt, og lyset bliver stadig stærkere. Foråret er vel noget af det mest livsbekræftende overhovedet, men alle årstider har sin charme og byder på forskellige oplevelser. Uden at være frelst vil jeg påstå, at cyklen bringer det moderne menneske væk fra hverdagens jag og åbner for de simple glæder og behov, som giver ro i sindet. Jeg er så glad for min cykel Ulrik Jensen, Vordingborg Bibliotekerne 2 3

3 Nyt design på vores hjemmesider Torsdag den 5. marts gik kommunens hjemmeside vordingborg.dk i luften med et nyt og mere tidssvarende design. Samtidigt skiftede 53 af vores institutioners hjemmesider også over til det nye design. Personaledirektør Torben Rasmussen. Direktionen og værdierne I dette nummer af VorNyt starter vi en artikelrække, hvor vores direktører hver især tager udgangspunkt i en værdi og fortæller, hvad de forstår ved den. I dette nummer er det personaledirektør Torben Rasmussen, som skriver om værdien: Synlighed. Hos mig var der ikke tvivl, da det stod klart, at vores gamle kommuner skulle lægges sammen til én: Vi havde behov for et fælles værdigrundlag. Pludselig skulle vi være en samlet medarbejderstab, men vi kom jo med forskellige kulturer fra fi re kommuner og et amt, og vi havde forskellige måder at udføre vores opgaver på. Derfor var det vigtigt at få noget, vi alle kunne være fælles om og føle et fælles ejerskab for. Derfor mener jeg også, at det var helt rigtigt, da vi i direktionen i forsommeren 2007 besluttede at gennemføre VorVærdi, så alle, både medarbejdere og ledere, fi k mulighed for at arbejde med vores værdier Dialog Respekt Synlighed Udvikling Dynamik. Holdninger og værdier giver nemlig mere fl eksibilitet og større hensyntagen til den enkelte medarbejder end et alt for fast regelsæt. Værdien synlighed For mig er synlighed ikke kun at være til stede fysisk, men endnu mere at være til stede gennem de handlinger og beslutninger, som vi tager. Synlighed er blandt andet, at vi som direktion har valgt at arbejde med en lang række interne politikker, som støtter op bag vores fem værdier. Det er for eksempel sundhedspolitik, fremmødepolitik, politik for fl eksible lønpakker osv. Alle politikker udarbejdes i arbejdsgrupper med deltagelse af medarbejdere, og vi tager altid udgangspunkt i værdierne. I det hele taget arbejder vi i Vordingborg Kommune med høj medindfl ydelse og medbestemmelse, hvilket ikke mindst kan ses i den nye lokal/med-aftale som har et pænt ambitionsniveau. Dialog Respekt SynlighedUdvikling Dynamik Synlighed er, at vi som kommune tager stilling og kommunikerer holdninger og rammer. At vi fokuserer på og laver aktiviteter for medarbejderne som sundhedsdage og fyraftensmøder og at udtrykke nærvær. For mig er synlighed også, at både medarbejdere, direktion, ledere osv. kan komme til orde gennem VorNyt, de mange oplysninger som fi ndes på intranettet, og de møder vi holder i Lille lederforum 8-9 gange årligt og i Stort lederforum 3-4 gange årligt. Også intromøderne for nyansatte og værdikurserne for alle medarbejdere er synlighed. Endelig er synlighed også anerkendelse. Anerkendelse er utroligt vigtigt for os alle, og for den måde vi løser opgaverne på. Vi skal derfor arbejde på at have en anerkendende organisation, og at det gøres synligt for medarbejdere og ledere. Det er en stor opgave at få vores værdier implementeret. Det vil i lang tid være en løbende proces. Målet er først nået den dag, hvor vores fem værdier ligger på rygmarven og er en selvfølgelig del af dagligdagen. Når der ikke mobbes, når der er respekt for andre og for vores forskellighed osv. For at nå dertil skal vi alle løbende holde hinanden fast på værdierne og deres betydning, og vi skal arbejde med dem i alle mulige situationer herunder både på afdelings- og ledermøder. Torben Rasmussen, Personaledirektør Toppen af hjemmesiderne prydes nu af et stort billede af et af kommunens store vartegn Møns Klint. Billedet vil løbende blive udskiftet med andre fl otte motiver fra kommunen. Derudover er farver, skrifttyper, linjeafstande, præsentation af kontaktoplysninger og meget andet blevet forbedret, så siderne bliver fl ottere og mere læsevenlige. På kommunens hjemmeside har vi også lavet en helt ny menustruktur og har opdelt indholdet på siderne, så borgere, erhvervsdrivende, turister og Med dette nummer af VorNyt er der nogle af jer, der også modtager et spørgeskema. Der bliver I spurgt til, hvad I synes om den interne kommunikation i Vordingborg Kommune. Herunder spørges der især om jeres forventninger til et medarbejderblad samt jeres tilfredshed med VorNyt. Det er Tine Madsen, specialestuderende fra Handelshøjskolen i København, der Forsiden på kommunens nye hjemmeside. tilfl yttere nu har hver deres indgang til lige det indhold, som er relevant for dem. Vi har også oprettet genveje fra forsiden til de emner, som vi ved er de mest efterspurgte. Der ud over er mange af siderne på vordingborg.dk Undersøgelse om intern kommunikation foretager denne spørgeskemaundersøgelse. Hun er tilknyttet kommunikationsafdelingen og er nu i gang med at skrive sit kommunikationsspeciale med Vordingborg Kommune som case. Formålet med specialet er at undersøge, hvilken rolle VorNyt har i den interne kommunikation samt undersøge, hvordan kritisk journalistik kan bruges i en kommunal kontekst: Styrker det troværdigheden eller fremmer det konfl ikter? blevet forbedret med nye billeder og tekster. Vi håber og tror på, at de mange forbedringer vil give de cirka besøgende, vi har hver måned, en god oplevelse på vores hjemmesider. Thomas Uhlenfeldt, central webredaktør I, der modtager spørgeskemaet, er blevet udvalgt repræsentativt, og derfor håber vi på, at I vil være positive, og opfordrer til, at I besvarer spørgsmålene, så undersøgelsen kan blive så kvalifi ceret som muligt. Jeres deltagelse er naturligvis anonym. I Kommunikationsafdelingen satser vi på at kunne bruge resultaterne fra undersøgelsen til fortsat at udvikle VorNyt. Kommunikationsafdelingen Ingen læserindlæg denne gang Da vi ikke har modtaget indlæg til dette VorNyt, udgår spalten med læserindlæg. Vi modtager meget gerne indlæg til næste nummer. Send dit indlæg på max 300 ord til senest 28. april. 4 5

4 Bruger du NetGIS? Hvad kan vi bruge NetGIS og GIS til? Børn og Unge Distriktsgrænser Kørsel Undervisningsmateriale til dansk, geografi m.m. Hvor bor vores elever Dagplejere Voksne og Ældre Distrikter Dagtilbud Transport Ældreboliger Kultur og Fritid Kulturtilbud Idrætsfaciliteter Idrætsforeninger Biblioteker og Bogbus Social og Sundhed Sundhedsstier Aktivitetstilbud Læger Tandlæger Distrikter Hvor bor klienterne Andet Boligforeninger Grundsalg Antenneforeninger Befolkningsdistrikter Lokalråd Valgdistrikter NetGIS ligger på forsiden af Intranettet og hjemmesiden som linket Informationer på kort. Nu spørger du sikkert dig selv om, hvad NetGIS er og om det har noget med dig at gøre. Svaret er, at det er digitale kort på nettet og ja, det kan måske være med til at effektivisere dit arbejde. GIS er en forkortelse af Geografi sk InformationsSystem, og de fl este kender allerede systemet fra KRAK, Rejseplanen, GoogleMap og lignende sider. Hvis du har en oplysning, som kan relateres til en adresse, en ejendom eller et koordinatpunkt, så kan oplysningen blive vist på en kort. Hos kommunen kan vi anvende NetGIS til at sikre os, at risikoen for fejl i sagsbehandlingen minimeres. Det sker ved, at sagsbehandleren spørger via NetGIS, om der ligger oplysninger, som vi skal være opmærksomme på. Systemet anvendes hos Teknik & Miljø som en hjørnesten i sagsbehandlingen, men GIS skal fremover kunne anvendes af alle hos kommunen, hvor det kan gavne. Nu kan I for eksempel fi nde bogbussens holdepladser, skoledistrikterne, lægehuse og sundhedsdistrikter. Hvis oplysningerne ikke skal være tilgængelige for alle, er det muligt at give enkelte grupper særlig adgang til udvalgte informationer herunder oplysninger fra borgerstamdata og andre registre. Er der flere muligheder? GIS er også et analysesystem, som kan bruges til at optimere vores serviceydelser. Eksempelvis kan man arbejde med ruteoptimering ved madudbringning, sundhedspleje og skolekørsel. Man kan vurdere, om distrikter af forskellig art dækker de befolkningsgrupper, man forventer i forhold til befolkningsprognoser. Man kan eksempelvis forsøge at organisere dagplejepasning ud fra nærhedskriterier. Eller hvad med hjælp fra en terrænmodel, når der skal oprettes IT-radiokæder. I undervisningen er der mulighed for, at den enkelte lærer kan udarbejde sine egne kort til matematik, idræt, geografi m.m. Eleverne kan både arbejde digitalt og på printede kort og skitser. Hvis I har et regneark liggende i skuffen med tilknyttet adresse eller lignende, så kan vi hjælpe jer med at gøre data mere synlige og tilgængelige. Mulighederne er mange, og hvis I ønsker det, kan I få en introduktion til NetGIS og en snak om, hvad GIS i almindelighed kan bruges til også inden for jeres område. Prøv at bruge linket Information på kort fra Intranettets forside. Her kan du se, hvad der allerede er tilgængeligt i dag. På / Informationer på kort fi ndes en light version, hvor borgerne kan se nogle af dataene. Her fi ndes også en vejledning til brug af kortet. Kontakt Aimée Pedersen, Team GIS Telefon: I arbejdet med de ældre skal vi have både hjerne og hjerte med. Her er der nytårsfest på Klintholm Havn Centeret, hvor Richard og Mathilde nyder menuen. På arbejde med hjerne, hjerte og holdning På ældreområdet har cheferne, lederne og disponenterne det sidste års tid arbejdet med værdier. VorNyt har talt med distriktsleder Helene Kvist og bedt hende uddybe, hvordan de på ældrecentret Klintholm Havn Centret kan bruge værdierne til at styrke arbejdsglæden. I efteråret 2008 deltog alle ledere og disponenter fra ældreområdet i en række temadage om værdier. Formålet med temadagene var at få inspiration til at bruge kommunens værdier i det daglige arbejde. Resultaterne af denne proces blev samlet i en lille bog, som har fået titlen Glædens bog. Bogen kan uddeles til alle medarbejdere i ældreområdet og indeholder en masse praktiske tips til, hvordan de kan styrke arbejdsglæden og få en sjovere og bedre arbejdsdag. På ældrecentret Klintholm Havn har de arbejdet med bogen på et stort personalemøde: Vi startede med at vælge de ting i bogen, som vi syntes, at vi kunne bruge fortæller Helene Kvist. Det var blandt andet at rose hinanden mere og starte dagen med lidt underholdning. Vi er derfor nu begyndt at Indlede vores morgenmøde et par gange om ugen, med at vi på skift fortæller en lille historie, et digt, en vittighed eller synger en sang sammen. Vi bruger ikke meget mere end fem minutter på hver samling, men det giver os et godt fællesskab og en god start på dagen. Bogen bruges også som inspiration i hverdagen, vi har brugt den til at blive bevidst om at få de negative udsagn omformuleret til noget positivt. I stedet for at vi beklager os over, at vi er stressede og har for lidt tid så kan vi glæde os over, at vi må have en stor betydning for andre mennesker, når vi nu har så travlt. Der sker også indimellem, at en af medarbejderne henviser til værdierne på et møde og spørger er det her en god dialog vi har lige nu. Det centrale budskab i Glædens bog er, at den enkelte medarbejder også selv er med til at vælge sin arbejdsglæde det handler altså også om vores egen indstilling til vores arbejde. Alle kan jo give en ældre beboer et bad det er måden man gør det på, der gør en forskel. Her har din indstilling til dit arbejde og dine egne personlige værdier en meget stor betydning. Det er ikke nok med varme hænder. Vi skal også have hjerne, hjerte og holdning med i vores arbejde, slutter Helene Kvist. Fakta Hvis du vil hente fl ere gode tips til, hvordan I på jeres arbejdsplads kan styrke arbejdsglæden, så kan du eller din leder fi nde Glædens bog på forsiden af intranettet. NetGIS er digitale kort, som kan vise mange forskellige temaer. 6 7

5 Fællessamlinger med læring, leg og udvikling Medarbejderne i Kommunale bygninger. Fra venstre: Carsten Olesen, Kirsten Pedersen, Arne Sørensen, Tina Jørgensen, Peter Tommerup, Winnie Gleerup, Lisbet Birk Andersen og Jens Larsen. Ny stab samme motto I Skov og Naturbørnehaven Troldehøj lægger vi stor vægt på at bruge fællessamlingerne til at stimulere børnenes læring, leg og udvikling. Året rundt afholder vi fællesamling udenfor, hvor alle børn er samlet. Vi synger, har sanglege og bevægelse, vi har forskellige lege eller leg med faldskærm, vi snakker om vejret, og et barn fortæller dagens vejrudsigt. Monas udspil og støtter børnene. Medarbejderne er synlige rollemodeller for børnene. Hvis ikke vi har det fælles fokus på samlingen, er der ikke den energi, glæde og fælles oplevelse, som der skal til, for at den gode læring kan ske. Det giver en bevidsthed om, hvor vi er i dag, og hvad de andre børn skal. På den måde styrker vi det sociale i gruppen det at høre til. Når barnet optræder i rundkredsen, i en sangleg - alene eller sammen med nogle kammerater kan vi ved at bruge rekvisitter fl ytte fokus fra barnet, og det kan være nemmere for barnet at udføre opgaven. Ved at tilpasse forholdene til det enkelte barn, styrkes barnets selvværd. Kommunen har fået en bygningsstab i daglig tale Kommunale bygninger I forbindelse med en omorganisering er Ejendomsafdelingen (Ejendomme og Ejendomsskat) blevet delt, og Ejendomme er blevet til staben Kommunale bygninger med direkte reference til teknik- og miljødirektør Torben Nøhr. Vi tager os stadig af den udvendige bygningsvedligeholdelse, de tekniske installationsanlæg, energimærkning af bygningerne samt om-, til- og nybyggeri i samarbejde med jer. Vi sørger bl.a. for rensning af jeres tagrender, maling af træværk, udskiftning af vinduer og døre samt reparation af varmeanlæg. Ingen opgave er for lille til os. Jens og Carsten har værksted på Skovledsvej i Langebæk og råder endvidere over to værkstedsbiler til løsning af vedligeholdelsesopgaver. Vi holder stadig til i Langebæk og ser frem til at fortsætte det gode samarbejde, og vort motto er stadig: God planlægning er det halve arbejde! Har du brug for hjælp, så kontakt en af os: Bygningschef Peter Tommerup Udvendigt bygningsvedligehold, tekniske installationer, om/tilbygninger og nybyggeri Winnie Gleerup Arne Sørensen Lisbet Birk Andersen Kirsten Pedersen Energiledelse og energimærkning Kirsten Pedersen Udpluk af projekter, vi er i gang med: Nyt hjælpemiddeldepot i Vordingborg Nyt Bo- og naboskab i Vordingborg Ny integreret daginstitution i Ørslev Nye funktioner på Sundhedscentre Bistand til boligændring efter serviceloven Lisbet Birk Andersen Økonomi og administration af bygningsdata Tina Jørgensen Håndværksmæssige opgaver i kommunale bygninger Carsten Olesen Jens Larsen Energimærkning af alle bygninger over 60 m 2 Renovering af Iselingeskolen Ny SFO2 i Præstø Peter Tommerup Kommunale bygninger Vores pædagog Mona Petersen er ansvarlig for udvikling og fornyelse af vores samling. Hun har særlige kompetencer på dette område. Mona er uddannet på en idrætshøjskole, har undervist i forældre-barn gymnastik og har stor interesse for musik og synger i kor. Alle børnene i Troldehøj er med til samling. For at samlingen fungerer, er det vigtigt, at der også er et stort engagement fra de andre medarbejdere. De følger Leg og glæde er en vigtig del af vores fællessamlinger. I samlingen lærer børnene vores kultur at kende, nye og gamle sange og sanglege, rytmik og bevægelse. Børnene kan en masse sange, sangene følger årstiden, og det giver en masse sproglig opmærksomhed. Vi taler for eksempel om, hvad sangene handler om. Børnene bliver herigennem styrket i at bruge deres hukommelse, ved genkendeligheden når sangen synges igen. Samlingen giver et fællesskab til hele gruppen store og små. Vi snakker om, hvilke gøremål vi har i dag og sender grupperne af sted efter samling. Vi arbejder løbende på at skabe et godt fællesskab blandt børnene. Leder Dorte Them Møller Skov- og naturbørnehaven Troldehøj Fakta Troldehøj har 42 børn, en stor naturlegeplads og en daginstitution, der er enkelt indrettet. Vi er en grøn og økologisk institution. Læs mere på vores hjemmeside: 8 9

6 Lederuddannelse til alle ledere af aftaleenheder Direktionen har besluttet at alle ledere af aftaleenheder skal have eller tilegne sig kompetencer, som svarer til en lederuddannelse på diplomniveau. Undtaget for uddannelseskravet er ledere, som er fyldt 55 år. Vordingborg Kommune har derfor indledt et samarbejde med Handelsskolen Sjælland Syd og Køge Handelsskole samt seks kommuner om at gennemføre fælleslederuddannelse på diplomniveau for kommunalt ansatte ledere. Første hold starter den 25. marts med faget Det personlige lederskab, som er første modul af diplomuddannelsen i ledelse. Her er fem ledere fra Vordingborg med. Flere hold sættes i gang løbende fra august-september og fremefter. I løbet af marts måned udsender HR-afdelingen et spørgeskema til alle ledere i målgruppen til brug for afklaring af det samlede uddannelsesbehov blandt vore ledere. De, som ikke opfylder adgangskravene til diplomlederuddannelsen, tilbydes efter en individuel vurdering et særligt brobygningsforløb. Du kan læse mere om uddannelsen her: For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte HR-afdelingen, Eva Rasmussen, tlf Eva Rasmussen, HR-afdelingen Kort om diplomlederuddannelse En fuld diplomlederuddannelse kan gennemføres på 2 år som deltidsstudie. Der er 3 obligatoriske moduler, 2 valgmoduler og et afgangsprojekt. Man kan melde sig til enkelte moduler eller hele uddannelsen. Repræsentanter for Hovedudvalget: Sekretær er HR-chef Randi Jakobsen, næstformand Nina Andersen og formand personaledirektør Torben Rasmussen. Ny MED-aftale Den 17. december 2008 fi k Vordingborg Kommune en ny lokalaftale om medindfl ydelse og medbestemmelse. Aftalen er underskrevet af repræsentanter fra kommunens ledelse og de faglige organisationer, og den gjaldt fra den 1. januar 2009 og skal evalueres efter 3 år. Vores MED-aftale bygger fortsat på en enstrenget MED-struktur, som betyder at sikkerhedsudvalget er en del af MED-udvalgene. Hver sikkerhedsgruppe refererer således til et MED-udvalg, men har sin selvstændige funktion i relation til arbejdsmiljøet og sikkerheden på arbejdspladsen. I aftalen beskrives hele MED- og sikkerhedsstrukturen, og eventuelle ændringer i sammensætningen skal godkendes af Hovedudvalget. Hvis et MED-udvalg har ønsker til ændringer i MED- eller sikkerhedsstrukturen, skal det fremsendes gennem MED-udvalgene til Hovedudvalget. MED udvalgene kan ikke lave retningslinjer lokalt, som tilsidesætter bestemmelserne i rammeaftalen. I aftalen fi ndes der også en række bilag, bl.a. om udlicitering, virksomhedsoverdragelse og indsats mod arbejdsbetinget stress. Arbejdsmiljøet spiller en vigtig rolle gennem hele aftalen, og Hovedudvalget er øverste udvalg på sikkerheds- og sundhedsområdet for hele kommunen. Det forebyggende arbejde er meget vigtigt for et godt fysisk, psykisk og socialt arbejdsmiljø og er helt afgørende for den enkelte medarbejders trivsel og sundhed. Hovedudvalget lægger stor vægt på, at aftalen er kendt og implementeret på alle arbejdspladser i Vordingborg Kommune. Samarbejde er vigtigt, og aftalen er med til at sikre, at medarbejderne oplever reel medindfl ydelse og medbestemmelse. Du kan læse mere om aftalen på Intranettet under fanen Personaleforhold/ MED-systemet eller på Nina Andersen Næstformand i Hovedudvalget Nyt om navne Her bringer vi navnene på jubilarer samt kolleger, der er fratrådt til pension eller efterløn. Husk at indberette navnene fra jeres enhed til det lønteam, I hører under. 25 års jubilæum Navn Arbejdssted Fratrådte på grund af pension/efterløn Navn Arbejdssted Uddannelsestilbud Introduktionsdag for nye medarbejdere afholdes 30. marts 2009 kl på Handelsskolen, Auditoriet, Chr. Richardtsvej. Tilmelding til HR-afdelingen senest 20. marts Læs mere på intranettets forside. Lederkursus: MUS-samtaler i et værdsættende perspektiv afholdes 20. april Alle ledere er velkomne. Tilmelding til HR-afdelingen senest 30. marts Læs mere på intranettet under personaleforhold. Anne-Marie Jacobsen Leif Fischer Jensen Marianne Larsen Preben Herman Hansen Tommy Jørgensen 40 års jubilæum Navn Hans Flemming Rasmussen Sonja Frimann Iselingeskolen Redningsberedskabet Daginstitutionen Bifrost Vej Vej Arbejdssted Bo og Naboskab Vordingborg Hjemmeplejen Distrikt Ulvsund Birger Nielsen Birthe Kristensen Birte Søvad Connie Morgenstjerne Nielsen Gitte Kolbo Nielsen Grethe Kjærgaard Linda Susanne Jensen Peter Drumm Preben Lynderup Randi Kristensen Bibliotekerne Hjemmeplejen Distrikt Fanefjord Børnecentret Lærkereden Daginstitutionen Troldehaven Vordingborg børnehave Bo og Naboskab Vordingborg Hjemmeplejen Distrikt Rosenvang Ældreområdet, vikarkorpset Vej Hjemmeplejen Distrikt Ulvsund 10 11

7 Klar til kunstudstillinger Udsnit af Leif Madsens maleri af gøgeurt. Ansatte og besøgende på rådhuset i Vordingborg har nok bemærket, at håndværkere har haft travlt med at sætte den lange gang på rådhuset i stand. Væggene er malet hvide, og der er opsat i alt 65 meter udstillingsskinne. Alt sammen er et led i forberedelserne til den personale-kunstforening, som forhåbentlig bliver en realitet i løbet af foråret. Efter anbefaling fra direktionen og Hovedudvalget har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal oprettes en kunstforening for ansatte. Den nye kunstforenings primære formål bliver at arrangere skiftende udstillinger på rådhuset og i administrationsbygningerne. Kunstforeningen får til opgave at tilrette udstillingsprogram, udforme kontrakter med kunstnerne og foretage indkøb fra udstillingerne. Der er afsat kr. til skiftende udstillinger. Da kunstforeningen ikke nåede at se dagens lys i sidste budgetår, er en del af de bevilgede penge gået til istandsættelse af rådhusgangen og gøre den klar til udstillingerne. Den første udstilling er nu ophængt. Det er en række værker af kunstneren Leif Madsen fra Kragevig. Når valget er faldet på denne kunstner, hænger det sammen med, at han har lavet det tryk, som årets mestre i Vordingborg Kommune vil blive hædret med den 2. april. Det pynter på rådhusgangen med de mange flotte billeder. Vi har allerede hørt positive reaktioner fra borgere, der glædede sig over de farvestrålende og livsglade billeder på rådhusgangen. Får du lejlighed til at kigge forbi rådhuset, kan udstillingen varmt anbefales. Klaus Michael Jensen Børne- og kulturdirektør Ny sundhedsdag Nu er der igen chance for at komme på en sundhedsdag. Har du lyst til at høre mere om sund livsstil og få testet din tilstand så er det nu, du skal slå til. Sundhedsdagen afholdes 21. april 2009 kl i Medborgerhuset Vordingborg. Der er plads til ca. 90 personer. Tilmelding senest den 14. april til HR-afdelingen på dk. Glimt fra en tidligere sundhedsdag.

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Institutionens navn: Skovbørnehaven Siflingen Målgruppe: 3-6 år Antal børn: 49 Tema: (Gør det tema der skrives om fed) Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Målgruppe: ½

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner børnehaven. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner børnehaven. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner børnehaven i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det?

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det? [deadline mandag kl. 8.30] Det Søde Hjørne er navnet på vores arbejdende værksted. Vi kaster os ud i at producere bolsjer, karameller, konfekt og andre sukrede sager, som på basaren vil blive solgt i gennemsigtige

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge REFERAT Møde nr. : 2/09 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 4. maj 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.55 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen kl.

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole Daugård Skole Introfolder til Daugård Skole Skolestart på Daugård Skole Tidligere startede alle børn samtidigt i 0. klasse i august det år de fyldte seks år. Men på Daugård Skole er der rullende skolestart.

Læs mere

Børnehaven Grønnegården

Børnehaven Grønnegården Børnehaven Grønnegården 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014-2015... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

OSTEN P FALKE maj 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE maj 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN maj 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN AKTUELT I DENNE MÅNED Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Klaus Poulsen, Arbejdsleder Marianne Lindholdt, Næstformand, DLF Marlene Dalskov, BUPL Hanne

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi nyhedsbrev Nr. 8 4. juli 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerhilsen Sommeren er lige rundt om hjørnet, så nu er det snart tid til, at vi holder fri med familien og får tid til at gøre lige hvad der

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Århus, d. 22. september 2014. Kære børn og forældre

Århus, d. 22. september 2014. Kære børn og forældre Århus, d. 22. september 2014 Kære børn og forældre Hermed et nyhedsbrev fra SFO, hvori jeg gerne vil give vores oplevelse af, hvordan vi oplever starten på vores nye samlede tiltag skole/sfo med det nye

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Vær MED. i en dans for alle ansatte!

Vær MED. i en dans for alle ansatte! Version 20130911/DJ Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MEDbestemmelse i Næstved Kommune Hvad er MED - hvordan skal musikken spille? MED er gensidig

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse mini-rol 2014: Tilfredshed

Spørgeskemaundersøgelse mini-rol 2014: Tilfredshed Spørgeskemaundersøgelse mini-rol 04: Tilfredshed Vi har lavet undersøgelser: En som henvender sig til spillerne, og en som henvender sig til forældrene (se side 7). Samarbejdet med begge parter er vigtigt

Læs mere

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe Aftalens formål Skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Børnehuset Unoden AFTALE 2009 2010 12.09 2008

Børnehuset Unoden AFTALE 2009 2010 12.09 2008 Børnehuset Unoden AFTALE 2009 2010 12.09 2008 Harridslev: Kastanievej 20, Harridslev, 8930 Randers NØ. Mejlby: Randersvej 8, Mejlby, 8981 Spentrup 1 1. Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet,

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Åben Referat Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut Madsen,

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Motion i arbejdstiden virker!!!

Motion i arbejdstiden virker!!! Motion i arbejdstiden virker!!! Forfattere: Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i Læreprocesser (MLP), samt uddannet systemisk coach. Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM),

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Den 9. januar var Styregruppen for Datastuen klar med nye kursustilbud. De blev offentliggjort i Egtved Posten. Se

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Børnehuset Mariendal AFTALE NOVEMBER 2014

Børnehuset Mariendal AFTALE NOVEMBER 2014 Børnehuset Mariendal AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015 Beboerbladet Plejecenter Egely Maj 2015 1 Om dette nummer Kære beboere, pårørende, personale og frivillige Da vi netop er blevet adskilt fra Rosenhaven og fremtidigt hører sammen med Kirstinehaven, vil

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012.

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Tilstede: Susanne Wolfsberg, Carsten Hansen, Natacha Soelberg, Bente Holm, Anne Quitzau og Twiggy Liljehult. Forslag til Møderække

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8)

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8) Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen (kit, nummer 8) 1) En beskrivelse af idéen 2) Et storyboard 3) En 3D model 4) En film af hver gruppe 5) Et podie til hver gruppe Alle elementer vedrørende hver gruppe samlet

Læs mere