Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. august 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/69 Budgetopfølgning 30. juni /70 Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af redskabsskur ved børnehaven Myretuen i Ø. Brønderslev /71 Frigivelse af rådighedsbeløb til IT-kabling på skolerne i den østlige del af kommunen /72 Efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet /73 Ny dagtilbudslov /74 FOKUSPUNKT - tilsyn i dagplejen /75 Principper for sponsorering /76 Udvidelse af antal pladser i specialklasserne på Søndergades skole /77 Ferieplan for skoleåret 2008/ /78 Ændring vedrørende skolestrukturen /79 Udvidelse af tilbud i forbindelse med den interne skole på Christiansminde /80 Overtagelse af ejendommen Præstevænget 4 i Hjallerup /81 Budget /82 Rullende skolestart /83 Orientering

3 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side 108 Åbne sager: 01/69 Budgetopfølgning 30. juni J.nr.: Ø09/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \Budgetopfælgning 30. juni 2007.doc BU Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget tager budgetopfølgning pr. 30. juni 2007 til efterretning. Center for Økonomi har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2007, der tillige angiver behovet for korrektion af budgettet for Bilag: Budgetopfølgningsrapport Der fremsendes ansøgning om tillægsbevilling, jfr. budgetopfølgning pr. 30. juni Udover de anførte beløb i budgetopfølgning foreslås, at der ansøges om tillægsbevilling til yderligere ansættelse af tilsynsførende med udgangspunkt i forsvarlig løsning, jfr. sag om Fokuspunkt (= 88 børn pr. tilsynsførende).

4 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side /70 Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af redskabsskur ved børnehaven Myretuen i Ø. Brønderslev J.nr.: Ø10/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af redskabsskur ved børnehaven Myretuen i ØB d l d BU/ØK/BY Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, at Byrådet frigiver kr. af afsat rådighedsbeløb på budget 2007 på sted nr på kr. til renovering inden for folkeskoleområdet til etablering af et træskur ved Børnehaven Myretuen i Ø. Brønderslev. Børnehaven Myretuen lejer p.t. en redskabsbygning af Ø. Brønderslev Menighedsråd. Bygningen anvendes til opbevaring af legeredskaber, cykler m.v. for børnehaven. Menighedsrådet har opsagt lejemålet til 1. januar Det betyder, at børnehaven herefter ikke har mulighed for at opbevare legeredskaber m.v. Lejemålet foreslås erstattet af et træskur. Udgiften ved etablering af et isoleret træskur er skønnet til kr. Det oplyses, at anlægsbudget inden for pasningsområdet på 2 mio. kr. vedrørende budget 2007 til flere børnehavepladser er opbrugt. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Anbefales.

5 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side /71 Frigivelse af rådighedsbeløb til IT-kabling på skolerne i den østlige del af kommunen J.nr.: Ø10/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \Frigivelse af rådighedsbeløb til IT-kabling på skolerne i den østlige del af k d BU/ØK/BY Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, at Byrådet frigiver kr. af afsat rådighedsbeløb på budget 2007 på sted nr på kr. til renoveringer inden for folkeskoleområdet. I forbindelse med prioritering af anvendelse af IT-midler i den kommende Brønderslev Kommune vedtog Byrådet at skolerne i det østlige opland skulle kables og udbygges på niveau med skolerne i den vestlige del af kommunen. De samlede udgifter herved er opgjort til kr. Udgifterne herved foreslås finansieret således: Skolerne betaler af egne midler kr. Afsat IT-midler kr. Anlægsbeløb til renoveringer inden for folkeskoleområdet kr. Det bemærkes: I forhold til den pulje, der var afsat til IT-området, er der efterfølgende sket nogle prioriteringer, der har betydet, at der er færre penge til rådighed for folkeskoleområdet. Center for Økonomi har ingen bemærkninger. Anbefales, dog at udskiftning af servere på Brønderslevs skoler til i alt udsættes til 2008.

6 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side /72 Efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet J.nr.: G01/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \Efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet.doc BU Fagenheden for Børn og Kultur anmoder om udvalgets drøftelse af og evt. forslag til budgettet for 2008 til notatet vedrørende efterspørgsel og kapacitet på dagpasningsområdet, jfr. Byrådets temadrøftelse den 7. august Der henvises til notatet. Det kan oplyses, at notatet er udsendt til samtlige daginstitutionsledere. Lederne har mulighed for at komme med bemærkninger hertil. Der er indkommet bemærkninger fra forældrebestyrelsen samt leder Jan Larsen, Myretuen, Ø. Brønderslev. Bilag: Bemærkninger fra Jan Larsen Bemærkninger fra forældrebestyrelsen i Børnehaven Myretuen Drøftet. Der arbejdes videre med henblik på udarbejdelse af forslag til Masterplan for området.

7 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side /73 Ny dagtilbudslov J.nr.: G01/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \Ny dagtilbudslov.doc BU Fagenheden for Børn og Kultur orienterer om ny dagtilbudslov, herunder orientering om forslag til implementering af lovens bestemmelse om sprogvurdering og opfølgning. Der er senest udsendt meddelelse om kommunens DUT-kompensation i forbindelse med den nye dagtilbudslov. Brønderslev Kommune kompenseres således: 2007: 2008: Krav om offentliggørelse kr. Øget pædagogisk indsats kr. Sprogvurdering og opfølgning kr. Friplads i fuldt finansierede madordninger kr. Tilskud til privat pasning af børn u/½ år kr. Kombination af dagtilbud og tilskud til privat pasning kr. Der vedlægges bilag, der beskriver forudsætningerne for kompensationen. Det bemærkes, at der er tale om følgende KAN-bestemmelser i forhold til ovenstående: Friplads til fuldt finansierede madordninger: Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give fripladstilskud til forældrebetalte madordninger i kommunale og selvejende institutioner og i private institutioner. Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der i givet fald beslutter, hvordan den ønsker at administrere og tildele tilskud til forældrebetalte madordninger. Et økonomisk tilskud kan tildeles og administreres efter de almindelige regler om økonomisk fripladstilskud Tilskud til privat pasning: Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde tilskud til privat pasning til børn under 24 uger Kombination af dagtilbud og tilskud til privat pasning: Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give et tilskud til privat pasning i kombination med et dagtilbud. Kombinationstilbuddet gives ud fra en konkret vurdering af foræl-

8 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side 113 drenes pasningsbehov og må samlet set ikke overstige det, der svarer til en fuldtidsplads i dagtilbud Pasningschef Jørn Godsk kommer til stede for at orientere herom. Center for Økonomi bemærker, at udgifterne til offentliggørelse vedrører administrative opgaver på politikområde 102. Bilag: Kommunernes Landsforenings suppleringsskrivelse om dagtilbud til børn og unge Forslag til implementering af bestemmelse om sprogvurdering og opfølgning godkendes. Øvrige punkter taget til efterretning.

9 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side /74 FOKUSPUNKT - tilsyn i dagplejen J.nr.: K08/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \FOKUSPUNKT - tilsyn i dagplejen.doc BU/ØK/BY Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler Byrådet, at redegørelsen vedrørende fokuspunktet godkendes at spørgsmålet om udvidelse af ressourcer til området drøftes i forbindelse med budget 2008 Forretningsledelsen har taget redegørelsen til efterretning. I forbindelse med budget for 2007 blev det vedtaget, at der skal foretages en konkret vurdering af behov for dagplejetilsynsindsatsen samt optimering af ressourceforbruget hertil. Dagplejelederen har med baggrund heri udarbejdet hoslagte redegørelse med følgende specifikation: 1. Tilsyn ved privat børnepasning 2. Tilsyn i dagplejen. Det fremgår af redegørelsen, at der skal anvendes følgende yderligere ressourcer ved forsvarlig indsat henholdsvis optimal indsat. Det kan oplyses, at forsvarlig løsning tager udgangspunkt i en sammenligning med forholdene i Jammerbugt Kommune og den optimale løsning tager udgangspunkt i en sammenligning med forholdene i Esbjerg Kommune. Ad 1. Det er opgjort, at der skal anvendes yderligere 300 timer årligt, hvis der skal foretages forsvarligt tilsyn. Der er 2 typer af besøg: Godkendelsesbesøg og tilsynsbesøg. I dag foretages 1 besøg i forbindelse med godkendelse og 1 tilsynsbesøg. Forsvarligt tilsyn forudsætter 1 godkendelsesbesøg og 4 tilsynsbesøg. Økonomi: Udgiften ved 300 årlige timer er opgjort til kr. Minus 25% forældrebetaling kr. Nettoudgift kr.

10 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side 115 Ad 2. Antal tilsyn i gennemsnit pr. år. pr. dagplejer: Opgaven: I dag: Optimalt: Forsvarligt: Nyansatte ½ undervisnings- ½ undervisningsdag dag 3-6 besøg i 2 mdr besøg i 2 md. Besøg ved alle nye Besøg ved alle nye børn børn børn Kontaktmøder med forældrene Antal alm. tilsynsbesøg Antal tilsyn v/behovsbørn I f.m. besøg p.g.a. Behovsbørn og kontaktmøder 4 besøg pr. år. 1 besøg i kvartalet Økonomi: Der er i dag ansat 6,6 tilsynsførende. 17 besøg pr. år = 1 besøg hver 3. uge 25 besøg pr. år 1 besøg hver 2. uge incl. møder og rap. ½ undervisningsdag 8-10 besøg i 2 mdr. Besøg ved alle nye 10 besøg pr. år = 1 besøg pr. md. minis ferie 10 besøg pr. år à 2 timer incl. mø. der og rapporter Optimal løsning: Udvidelse med 4,9 tilsynsførende à kr kr. Minus 25% forældrebetaling kr. Nettoudgift kr. Forsvarlig løsning: Udvidelse med 2,6 tilsynsførende à kr kr. Minus 25% forældrebetaling kr. Nettoudgift kr. Bilag: Tilsyn ved privat børnepasning Udvalget anbefaler, at budgettet for 2008 udvides med antal tilsynsførende i henhold til beskrevet forsvarlig løsning, og at dette fremover anvendes som forudsætning for den til enhver tid gældende normering af antallet af ansatte tilsynsførende. Udvalget anbefaler tillige, at budgettet for 2008 udvides med 300 årlige timer ( kr.) til tilsyn med privat dagpleje.

11 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side /75 Principper for sponsorering J.nr.: P21/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \Principper for sponsorering.doc BU/ØK/BY Fagenheden for Børn og Kultur fremsender forslag til principper for sponsorering, som behandles i Byrådet den 30. august Udgangspunktet er, at - det af Byrådet fastlagte serviceniveau for drift og anlæg kan gennemføres indenfor de økonomiske rammer, som Byrådet til enhver tid fastsætter - den enkelte enhed kan supplere drift og anlæg via sponsorering - særlige projekter og ekstraordinære indsatser kan finansieres via sponsorering - at sponsorer ikke kan kræve modydelser - sponsorering eller tilskud kan søges fra fonde, selskaber mv., som i sin virksomhed har beskrevet som formål at yde støtte til foreninger, klubber, institutioner m.v.. Hjælp fra pårørende, forældre m.v. kan i et mindre, veldefineret omfang anvendes af de kommunale institutioner/afdelinger, og kun til arbejder, der ikke kræver autorisation eller kræver særlige forudsætninger således, at kommunen/institutionen i givet fald vil kunne pådrage sig et ansvar, herunder i forhold til arbejdsmiljø og at forsikringsmæssige forhold skal være afklarede. I institutioner med bestyrelser fastlægger bestyrelsen principper for anvendelse af sponsorering indenfor rammerne af de overordnede principper. Bestyrelsen og ledelsen afgør inden for almindeligt gældende etiske normer, om et tilbud om sponsorering/støtte kan modtages. I øvrige institutioner/afdelinger afgøres anvendelsen af sponsorering i samråd/efter aftale med lederen af området. Tvivlstilfælde forelægges fagenheden, og evt. principielle forhold, der ikke er taget højde for, forelægges Byrådet. Baggrunden for udarbejdelse af principper for sponsorering er, at fagenheden jævnligt får henvendelser fra institutioner om, hvilke muligheder de har for at kunne modtage sponsorbidrag.

12 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side 117 Sagen tages af.

13 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side /76 Udvidelse af antal pladser i specialklasserne på Søndergades skole J.nr.: G01/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \Udvidelse af antal pladser i specialklasserne på Søndergades skole.doc BU Fagenheden for Børn og Kultur anmoder udvalget om at drøfte evt. behov for udvidelse af antal pladser i specialklasserne på Søndergades skole. Fra 1. august 2005 ændredes folkeskoleloven således, at forældre har krav på at få deres barn optaget i en anden folkeskole end distriktsskolen i deres bopælskommune eller i en folkeskole i en anden kommune, hvis der er plads. Den ønskede skole skal ikke erklære sig villig til at optage barnet, og der kan kun gives afslag, hvis kommunalbestyrelsens rammer for skolens kapacitet ikke gør det muligt at optage barnet. Det er oplyst, at undervisningsministeriet har udtalt, at det frie skolevalg også gælder for elever med særlige behov. Det betyder, at forældre, der ønsker det, kan få deres barn optaget i en specialklasserække på en skole i en anden kommune, hvis der er plads. Bopælskommunen er forpligtet på at betale skolekommunen for den faktiske udgift forbundet med skolens undervisning. Den faktiske udgift fastsættes efter aftale mellem de to kommuner. Transport til og fra skole er i alle tilfælde forældrenes problem ved andet valg end distriktsskolen. Det påregnes at Brønderslev Kommune skal betale ca kr. pr. elev pr. skoleår i en specialklasserække i andre kommuner. Der er ikke i budget 2007 taget højde for denne situation. Som tidligere oplyst vil en udvidelse af tilbuddet i kommunens egne specialklasserækker med 5 pladser fra 45 til 50 pladser kunne gøres for ca kr. pr. år. De 5 pladser vil kunne udfyldes allerede i skoleåret 2007/2008. Med andre ord skal kommunens egen kapacitet i forhold til omkostningerne ved, at kommunens elever fortsætter deres skolegang i specielle tilbud i andre kommuner nøje vurderes.. Dertil kommer de pædagogiske overvejelser vedr. det enkelte barns - særlige behov - tilbud i nærmiljøet.

14 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side 119 Udvalget foreslår til budget 2008, at antallet af pladser udvides til 50 pladser. Udvalget konstaterer med tilfredshed, at elever med behov har kunnet optages.

15 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side /77 Ferieplan for skoleåret 2008/09 J.nr.: P15/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \Ferieplan for skoleåret doc BU Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget fremsender forslag til ferieplan for skoleåret 2008/09 til udtalelse i skolebestyrelserne. Der er udarbejdet nedenstående forslag til ferieplan: Sommerferie 28. juni august 2008 Efterårsferie 11. oktober oktober 2008 Juleferie 23. december januar 2009 Vinterferie 14. februar februar 2009 Påskeferie 4. april april 2009 Bededag 8. maj 2009 Kr. Himmelfartsdag 21. maj samt dagen derpå 24. maj 2009 Pinseferie 30. maj juni 2009 Grundlovsdag 5. juni 2009 Sommerferie 27. juni 2009 Fremsendes til udtalelse.

16 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side /78 Ændring vedrørende skolestrukturen J.nr.: P15/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \Ændring vedr. skolestrukturen.doc BU/BY Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, at Byrådet med baggrund i indkomne udtalelser fra skolebestyrelserne godkender følgende ændringer til den nuværende skolestruktur fra skoleåret 2008/09: Agersted Skole afleverer elever efter 7. klasse til Asaa Skole Flauenskjold Skole afleverer elever efter 7. klasse til Klokkerholm Skole - uændret Serritslev Skole afleverer elever efter 7. klasse til Skolegades Skole - uændret Thise Skole afleverer elever efter 7. klasse til Hedegårdsskolen Ø. Brønderslev Centralskole afleverer elever efter 7. klasse til Søndergades Skole Der henvises til Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 22. maj 2007, hvor udvalget vedtog at fremsende forslag til ændring til den nuværende skolestruktur fra skoleåret 2008/09 til udtalelse i skolebestyrelserne med bemærkning om, at et flertal af udvalget ønsker, at elever fra Agersted Skole efter 7. klasse går til Dronninglund Skole. Der henvises til hoslagte sammendrag af de indkomne udtalelser. Økonomi: Beslutningen har ingen umiddelbar økonomisk konsekvens. Dog skal der ses på befordringsmuligheder bl.a. i forhold til, at Agersteds elever skal til Asaa. Bilag: Sammendrag af de fra Skolebestyrelserne indkomne udtalelser Anbefales.

17 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side /79 Udvidelse af tilbud i forbindelse med den interne skole på Christiansminde J.nr.: S29/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \Udvidelse af tilbud i forbindelse med den interne skole på Christiansminde.doc BU Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at den interne skole på Christiansminde udvides med fritidstilbud til kl at der godkendes en takst for 2007 på kr. pr. måned svarende til kr. årlig at taksten for skoledelen med virkning fra 1. august 2007 godkendes til 495 kr. pr. dag svarende til kr. årlig Christiansminde oplyser, at man gennem en årrække har ønsket at styrke de eksterne elever med et bedre skoletilbud samt et mere udvidet og dokumenteret behandlingstilbud. En række af eleverne forlader skolen kl for at komme hjem til et tomt hus. I den seneste tid har skolen modtaget yngre elever, hvor forældre arbejder, specielt pigerne bliver ladt i stikken. Endvidere anføres, at skolen i den seneste tid har modtaget yngre elever, hvor forældre arbejder, som derfor skal møde i en SFO inden de møder på Christiansminde, samt afleveres der igen. Det er en meget dårlig løsning for disse børn, som i forvejen har svært ved at overskue tilværelsen. Pædagogik: Målgruppen er fortsat børn med adfærdsproblemer. Målgruppen omfatter specielt børn med tidlig frustration, men også børn med andre adfærdsmæssige problemer. For målgruppen gør det sig ofte gældende, at de har en dobbeltdiagnose. Eleverne har ofte en diagnose ADHD, DAMP, har været seksuelt misbrugte eller andet. Der arbejdes ud fra konsekvenspædagogikken. Der arbejdes tillige ud fra en miljøterapeutisk tilgang, idet skolen tilpasser forholdene til den enkelte elevs behov. I forbindelse med omstruktureringen vil de to afdelinger blevet koblet tæt sammen for at udnytte personaleressourcerne samt faggruppernes ekspertice optimalt. Økonomi: Skoledelen - samlede udgifter kr. Pr. dag: 495 kr. årlig: kr. Fritidsdelen samlede udgifter kr. Pr. måned: kr. årlig: kr.

18 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side 123 Børne- og Kulturenheden bemærker: Vedr. takst på skoledelen: Der er tale om en takstforhøjelse på 10,- kr. pr. dag fra 1. august Takstforhøjelsen vurderes at være rimelig. Det skal dog tilføjes, at det forudsættes, at de kommuner, der har elever på Christiansmindes interne skoler, varsel rettidigt herom. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Godkendt.

19 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side /80 Overtagelse af ejendommen Præstevænget 4 i Hjallerup J.nr.: G01/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \Overtagelse af ejendommen Præstevænget 4 i Hjallerup.doc BU/ØK/BY Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget for sit vedkommende anbefaler Byrådet, at det meddeles Aalborg Kommune, at kommunen ikke ønsker at overtage ejendommen Præstevænget 4 i Hjallerup. Det bemærkes, at henvendelsen tillige behandles af Fritids- og Kulturudvalget. Aalborg Kommune har henvendt sig til Brønderslev Kommune med forespørgsel om, hvorvidt Brønderslev Kommune vil overtage ejendommen Præstevænget 4 i Hjallerup. Ejendommen er omfattet af lokalplan Offentlig formål Agersted, Asaa, Dronninglund, Flauenskjold og Hjallerup med anvendelse til offentlige formål som skoler, idrætsformål og institutioner for yngre og ældre. Aalborg Kommune har ikke længere brug for ejendommen og ønsker at ejendommen sælges hurtigst muligt. Aalborg Kommune anmoder derfor Brønderslev Kommune om at overtage ejendommen i henhold til planloven, da den ifølge lokalplanen kun må anvendes til offentlige formål. I tilfælde af at Brønderslev Kommune ikke ønsker at overtage ejendommen, anmodes om, at lokalplanen ændres hurtigst muligt, således at ejendommen kan anvendes og udbydes til salg til boligformål. Fagenheden forbørn og Kultur oplyser At det har været undersøgt, om Brønderslev Kommune kunne leje ejendommen midlertidigt til fritidsklub i forbindelse med renovering af kommunens egen ejendom Præstevænget 2. Det har ikke kunnet lade sig gøre, fordi Aalborg Kommune ønsker at sælge. At Brønderslev Kommune ikke ønsker at overtage ejendommen, idet anvendelse af ejendommen forudsætter flere ændringer, såfremt det skal anvendes til klubformål. Det bemærkes endvidere, At såfremt kommunen vælger at overtage ejendommen, vil ejendommen blive værdi-

20 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side 125 sat til en pris, som Brønderslev Kommune skal betale for ejendommen At såfremt Brønderslev Kommune ikke ønsker at overtage ejendommen og derfor som ønsket af Aalborg Kommune skal ændre lokalplanen for området, må man forvente lang sagsbehandlingstid i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan, såfremt Brønderslev Kommune selv skal stå for dette arbejde. Godkendt.

21 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side /81 Budget 2008 J.nr.: Ø02/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \Budget 2008.doc BU Drøftelse af budget Der vedlægges oversigt over indkomne ønsker fra institutionerne til drift og anlæg. Bilag: Oversigt over ønsker Udvalget foreslår følgende: Folkeskolen Drift: Udlevering af Folkeskolens Fantastiske Fortællinger til Forældre med børn i børnehaveklasse kr. Anlæg: Renovering af skoler, herunder etablering af skoleboder kr. Pædagogiske forbedringer pulje kr kr. Pasning anlæg 1) Hjallerup: Etablering af yderligere børnehavepladser kr. Etablering af 20 vuggestuepladser kr. 2) Ø. Brønderslev: Etablering af yderligere børnehavepladser kr. 3) Brønderslev by: Etablering af kombineret vuggestue/børneh kr. Salg af institution kr. 4) Dronninglund: Etablering af 20 vuggestuepladser samt Yderligere børnehavepladser kr. 5) Pulje til pædagogiske forbedringer kr. I alt anlæg pasning kr.

22 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side /82 Rullende skolestart J.nr.: G01/ T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \Rullende skolestart.doc BU Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at drøfte rullende skolestart. Der vil på mødet blive udleveret notat herom. Der optages beslutningspunkt på næste dagsorden.

23 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side /83 Orientering J.nr.: T:\Sag\Børne- og Ungdomsudvalget\Sager\ \Orientering.doc 1. Flauenskjold Skole: Skolen orienterer om, at der er fremsendt brev til Skolestyrelsen og Undervisningsministeriet om forholdene omkring afholdelse af testen i matematik i 6. klasse, idet skolen gør opmærksom på, at forløbet er helt klart uacceptabelt og derfor er det meget usikkert, om resultatet er troværdigt. 2. Karsten Frederiksen, Teknik- og Miljøudvalget melder tilbage, at Teknik- og Miljøudvalget allerede har taget fat på problemerne med dræbersnegle. Karsten Frederiksen meddeler, at såfremt der ikke i løbet af august måned kommer en overordnet plan eller tilkendegivelse fra Miljøministeriet, er Karsten Frederiksen sindet at søge opbakning i Byrådet til om muligt at bruge Ferramol omkring kommunens institutioner eller evt. andet. 3. Familiestyrelsen har udsendt mulige retningslinier for beklædning m.v. i relation til ansættelse af personer i kommunale dagtilbud og godkendelse af private pasningsordninger. 4. Dorde W. Bendtsen, Bredgade 139, 9700 Brønderslev skriver vedrørende Munkens klit. Hun oplyser, at hun synes at det er et flot tilbud til børnene og forældrene. Tak. Meddeler endvidere, at hendes 2 drenge nød at være ved havet og få en masse havluft og gode vandreture med kammeraterne samt de voksne. 5. Priser for klubtilbud klasse, jfr. forespørgsel i udvalgets møde den 12. juni 2007 : Der kan vælges henholdsvis 10 og 20 timers modul. Betaling: 10 timer: 420 kr. pr. måned 20 timer: 840 kr. pr. måned Betaling i 11 måneder. 6. Region Nordjylland indbyder til temadag den 26. oktober 2007 kl til i Aalborg vedr. orientering om VISO s tilbud og muligheder til myndigheder og borgere.

24 Børne- og Ungdomsudvalget, 28. august 2007 Side 129 Bilag: Skrivelser af 2.7 og fra Flauenskjold Skole Skrivelse af fra Familiestyrelsen Til efterretning.

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-16:40 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. februar 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:15 Ole Jespergaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. februar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:00 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V)

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. september 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00 - kl. 10.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. januar 2008 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.30-16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

301 Skoler og undervisning

301 Skoler og undervisning OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Folkeskolen Skolebibliotekerne Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Befordring af elever Specialundervisning for børn Specialundervisning for

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2008 Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 8.30-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:40 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 01. februar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:00-17:00 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 1. april 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.30-17.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. oktober 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 09.00-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/86 Orientering...

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. oktober 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/81

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Referat

Børne- og Skoleudvalget. Referat Børne- og Skoleudvalget Referat Dato: 05. oktober 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil Nielsen

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud 6. august 2010 Børne- og Undervisningsudvalget behandlede 7. juni 2010 to sager vedrørende

Læs mere

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning.

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Pkt.nr: 13 Tilskud til privat børnepasning 230407 Indstilling: at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Formål med indstilling: At orientere om lovændring vedrørende

Læs mere

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Punkt 13. Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning 2015-058779 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 33 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.10. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer pr. 1. januar 2013 Pladsanvisningen Borgerservice Frisvadvej 35, 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk 1/10 Indhold: FORORD...3

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 08. juni 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Jytte Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. juni 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-17:00 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Referat

Børne- og Ungdomsudvalget. Referat Børne- og Ungdomsudvalget Referat Dato: 27. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-16:10 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V) Gitte Krogh

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 3. marts 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/112

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunale afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

TILLÆGS Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor

TILLÆGS Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor TILLÆGS Referat fra mødet den kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor Medlemmer: Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen Afbud: Poul Hvass Hansen, Per Skovmose Mødet

Læs mere

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Tlf. 5620 3000 Pladsanvisningen, Tingvej 7, 3.sal, 4690 Haslev 1 111111 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. april 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Ole

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber

Retningslinjer for pladsanvisning. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber Retningslinjer for pladsanvisning Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber R e t n i n g s l i n i e r f o r p l a d s a n v i s n i n g Her kan du læse om, hvordan

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere