Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole"

Transkript

1 Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10

2 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5 Model 3 35/40 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Dagskolen/Krudthuset...6 Model 4 Dagskolens ønske om fremtidig struktur...7 Overblik og sammenligning over normering og ressourcetildeling...8 forslag til Finansiering...9 Behandling Forældrebetaling...10 Folkeskolelovens 16B / Ny lovgivning...10 S. 2/10

3 INDLEDNING Stevns Dagskole (Dagskolen) har haft et underskud på lønninger i de seneste år. I 2017 var der et underskud på 0,7 mio. kr. og i 2018 et underskud på 1 mio. kr. Dette underskud er delvist kompenseret af et overskud på drift og aktiviteter og ved tilførsel af midler til ekstraarbejder i forbindelse med flytninger. Hermed er det samlede underskud endt med kr. i 2017 og kr. i Underskuddet på lønninger skyldes, at Dagskolen benytter mere personale til undervisning og behandling end der er plads til i den nuværende lønsum. For at kunne gennemføre en forsvarlig undervisning og behandling i løbet af skoleåret benyttes vikarer, og ikke de faste personale, til pasning af elever i sommerferie og morgenåbning. Dagskolen er normeret til 35 elever fordelt på 0.-7 klasse. Eleverne er opdelt i fire baser. Til undervisning og behandling er der budgetteret 4,665 mio.kr. pr. år til lønninger. På SFO-delen til lønninger er budgetteret med 1,373 mio.kr. I alt 6,265 mio. kr. til lønninger. Det samlede budget til Dagskolen er 6,643 mio. kr. excl. bygningsdrift. På baggrund af underskuddet og dialog omkring serviceniveau i Dagskolen skal BUL tage stilling til, om der skal ændres i ressourcetildelingen. Til dette er udarbejdet 4 modeller med beskrivelser af tilbuddet og forslag til ressourcetildeling. I model 1, 3 og 4 er der taget udgangspunkt i, at der undervises jf. folkeskolelovens minimumskrav til undervisningstid, hvilket vil sige 1-3. klasse 30 timer pr. uge, klasse 33 timer pr. uge, og klasse 35 timer pr. uge. I model 2 er der taget udgangspunkt i, at der undervises i 30 timer pr. uge på alle klassetrin. Dette kræver dispensation for undervisningstimetallet jf. Folkeskolelovens 16 b, hvis skolen slutter kl I forhold til elevsammensætningen tildeles ressourcer til baser (klasser) på hhv. 1., 3., 5. og 7. årgang. I forslagene er det ressourcetildelingen til lønninger, som er beskrevet/beregnet. Der er i alle modellerne taget udgangspunkt i gennemsnitslønninger på ressourcetildeling til almenområdet tillagt 10%. Fastsættelsen af andelen af behandling i tilbuddet vil efterfølgende ske i samarbejde med PPR. S. 3/10

4 MODEL 1 OPRINDELIG TILDELING Stevns Dagskole er tildelt en lønsum til undervisning og behandling, hvor forudsætningerne for tildelingen ikke er beskrevet. I SFO-delen er forudsætningerne beskrevet. På undervisning og behandling er der i forhold til den tildelte lønsum udarbejdet forudsætninger for ressourcetildeling. Der er taget udgangspunkt i Folkeskolens minimumskrav til undervisningstid (samme tildeling som almen undervisning), med følgende forudsætninger: Undervisning og behandling Timetildeling Årlige timer pr. klasse klasse 3. klasse 5. klasse 7. klasse Gennemsnitlig skoleuges længde Fagopdelt undervisning Lærer 750,0 780,0 930,0 960,0 Understøttende undervisning - Lærer 115,5 101,3 75,0 93,0 Understøttende undervisning - Pæd. 115,5 101,3 75,0 93,0 I alt - Folkeskolelovens minimumtildeling 981,0 982, , ,0 Øvrig tid Lærer 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig tid Pædagog 982,2 980, , ,4 I alt - Øvrig tildeling 982,2 980, , ,4 I alt - Årlige timer pr. klasse 1.963, , , ,4 Udover folkeskolelovens minimumstildeling tildeles der ekstra ressourcer (pædagoger), så der er tilknyttet 2 stillinger pr. klasse i 63,6% af undervisningstiden (30, 33 og 35 timer pr. uge). Herudover tildeles vikarmidler på 3,5% af lønsummen. Denne model giver en normering på 9,38 medarbejdere til undervisning/behandling. Til SFO tildeles til 3,14 medarbejdere, som dækker en ugentlig åbningstid på 52 timer incl. skoletid. Tildelingen er 5,4 ugentlig timer pr. barn i SFO I (0.-3. klasse), svarende til 5 gange tildeling i forhold til almen-sfo og 1,44 ugentlig time til SFO II (4.-6. klasse), svarende til 3 gange tildeling i forhold til almen-sfo. Der tildeles ressourcer til de normerede 35 børn. Tildelingen i SFO-delen svarer til 3,3 personaler i åbningstiden. Herudover tildeles vikarmidler på 3,25% af lønsummen. Det skal bemærkes, at Dagskolen pt. benytter den samlede tildeling til undervisning, behandling og SFO ved at have heldagsskole fra kl for indskolingen (0.-3. klasse), mellemtrin og basen på 7. klasse har undervisning fra kl Øvrig SFO foregår i almen-sfo uden ekstra ressourcer. I model 3 er det nuværende serviceniveau beskrevet. Eleverne på Dagskolen er normaltbegavede børn med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder samt mulige indlærings- og adfærdsvanskeligheder. Undervisningen varetages af lærere og pædagoger og tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og faglige standpunkt. Ved denne model vil det ikke være muligt at skabe de nødvendige trygge rammer og differentieret undervisning. Der vil kunne forventes flere konflikter blandt eleverne end normalt og en optimal konfliktløsning er udelukket. Det vil ikke være muligt at gennemføre undervisningen eller socialtræning på et forsvarligt niveau. S. 4/10

5 MODEL 2 30 UGENTLIGE TIMER TIL UNDERVISNING/BEHANDLING SFO I KRUDTHUSET I model 2 er der undervisning og behandling i 30 timer om ugen. Dette kræver dispensation for undervisningstimetallet jf. Folkeskolelovens 16 b for mellemtrin og udskoling (4.-7. klasse), hvis skolen slutter kl Herudover tildeles ressourcer til SFO i forhold til forventede indmeldte i marts måned for det efterfølgende skoleår. Undervisning og behandling Timetildeling Årlige timer pr. klasse klasse 3. klasse 5. klasse 7. klasse Gennemsnitlig skoleuges længde Fagopdelt undervisning Lærer 750,0 780,0 930,0 960,0 Understøttende undervisning - Lærer 115,5 101,3 75,0 93,0 Understøttende undervisning - Pæd. 115,5 101,3 75,0 93,0 I alt - Folkeskolelovens minimumtildeling 981,0 982, , ,0 Øvrig tid Lærer 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig tid Pædagog 1.419, , , ,0 I alt - Øvrig tildeling 1.419, , , ,0 I alt - Årlige timer pr. klasse 2.400, , , ,0 I forhold til model 1 flyttes der ved denne model ressourcer fra SFO-delen til undervisning-/behandlingsdelen. Dette betyder, at der kan være tilknyttet 2 personaler pr. klasse i hele undervisnings- og behandlingstiden i 30 timer om ugen. Herudover tildeles vikarmidler på 5% af lønsummen. Dagskolens elever vil så blive indmeldt i Hotherskolens SFO på lige fod med Hotherskolens elever. På SFO-delen er det forudsat, at 80% af Dagskolens elever i aldersgruppen til SFO I (0.-3. klasse) vil blive indmeldt og 50% af Dagskolens elever i aldersgruppen SFO II (4.-7. klasse) vil blive indmeldt. Tildelingen pr. barn i SFO er den samme, som ved model 1. Tildelingen svarer til 2,47 personaler i åbningstiden (tildelingen af personaler i vil variere i forhold til antal indmeldte). Denne model giver en normering på 10,67 stillinger til undervisning og behandling og 2,35 stillinger til SFO med ovenstående forudsætninger for indmeldte. Denne model medfører en ekstra tildeling, svarende til kr. (helårsvirkning). Ved denne model, gennemføres undervisning med mulighed for at håndtere konflikter i baserne på en hensigtsmæssig måde. Det vurderes derimod, at modellen vil sætte Hotherskolen SFO under pres, især i ydertidspunkterne. Der er en forhøjet normering til specialklasselever fra , men i hhv. morgenåbning og ydertimerne om eftermiddagen er der fast normering. Det anses ikke for realistisk, at elever fra Dagskolen succesfuldt kan inkluderes i Hotherskolens SFO i disse perioder på nuværende normeringsvilkår. S. 5/10

6 MODEL 3 35/40 UGENTLIGE TIMER TIL UNDERVISNING/BEHANDLING SFO I DAGSKOLEN/KRUDT- HUSET I model 3 er der taget udgangspunkt i, at det er en heldagsskole fra kl til 16 mandag til torsdag og 7.50 til 15 fredag for 0.-6 klasse og med en åbningstid fra 7.50 til 15 mandag til torsdag og 7.50 til 14 fredag for 7. klasse. Der undervises i henholdsvis 30, 33 og 35 ugentlige timer, jf. Folkeskolelovens minimumskrav. Undervisning og behandling Timetildeling Årlige timer pr. klasse klasse 3. klasse 5. klasse 7. klasse Gennemsnitlig skoleuges længde Fagopdelt undervisning Lærer 750,0 780,0 930,0 960,0 Understøttende undervisning - Lærer 115,5 101,3 75,0 93,0 Understøttende undervisning - Pæd. 115,5 101,3 75,0 93,0 I alt - Folkeskolelovens minimumtildeling 981,0 982, , ,0 Øvrig tid Lærer 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig tid Pædagog 2.219, , , ,0 I alt - Øvrig tildeling 2.219, , , ,0 I alt - Årlige timer pr. klasse 3.200, , , ,0 Ved denne model tildeles der ressourcer, så der er 2 personaler pr. klasse til stede i hele undervisningstiden i 35/40 timer pr. uge. Herudover tildeles vikarmidler på 5% af lønsummen. Til SFO tildeles 2 personaler i den resterende åbningstid, som er 12 ugentlige timer på skoledage og 52 ugentlige timer i skoleferier. Herudover tildeles vikarmidler på 5% af lønsummen. I denne model normeres der med 13,32 stillinger til undervisning/behandling og 1,42 stillinger til SFO. Denne model medfører en ekstra tildeling, svarende til kr. (helårsvirkning) Ved denne model, kan undervisning gennemføres på forsvarligt niveau i forhold til målgruppen. For SFO-tilbud er dette på den nedre grænse af det ønskede. I forhold til elevgruppens behandlingsdel, vil dette fortsat i vid udstrækning ske i samarbejde med PPR, og kun i begrænset omfang kunne løftes af personale ansat direkte på Dagskolen. Skolen vælger om SFO en skal være i Dagskolen eller i Krudthuset. S. 6/10

7 MODEL 4 DAGSKOLENS ØNSKE OM FREMTIDIG STRUKTUR Dagskolens ønske om fremtidig struktur er en form for heldagsskole, hvor klasse modtager undervisning/ behandling i 40 timer pr. uge og 7. klasse har undervisning og behandling i 35 timer pr. uge. Desuden er der ønske om, at SFO en er på Dagskolen. Undervisning og behandling Timetildeling Årlige timer pr. klasse klasse 3. klasse 5. klasse 7. klasse Gennemsnitlig skoleuges længde Fagopdelt undervisning - Lærer 750,0 780,0 930,0 960,0 Understøttende undervisning - Lærer 115,5 101,3 75,0 93,0 Understøttende undervisning - Pæd. 115,5 101,3 75,0 93,0 I alt - Folkeskolelovens minimumtildeling 981,0 982, , ,0 Øvrig tid Lærer 187,5 195,0 232,5 240,0 Øvrig tid Pædagog 2.219, , , ,0 I alt - Øvrig tildeling 2.406, , , ,0 I alt - Årlige timer pr. klasse 3.387, , , ,0 Ved denne model tildeles ressourcer, så der er 2 personaler til stede i hele skoleugens længde samt 25% ekstra til fagopdelt undervisning. Herudover tildeles vikarmidler på 5% af lønsummen. Til SFO tildeles 3 personaler i den resterende åbningstid, som er 12 ugentlige timer på skoledage og 52 ugentlige timer i skoleferier. Herudover tildeles vikarmidler på 5% af lønsummen. I denne model normeres med 14,52 stillinger til undervisning/behandling og 2,14 stillinger til SFO. Denne model medfører en ekstra tildeling, svarende til kr. (helårsvirkning) Denne model medfører, at såvel skole som SFO gennemføres på betryggende vis. Der vil fortsat være begrænset mulighed for behandling gennemført af personale i Dagskolen, men muligheden vil være bedre end i model 3. S. 7/10

8 OVERBLIK OG SAMMENLIGNING OVER NORMERING OG RESSOURCETILDELING I nedenstående er et overblik over normering og tildeling i de 4 modeller: Undervisning, behandling og SFO Lønninger Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Antal elever - Undervisning Antal børn - SFO Gns. Skoleuges længde (timer): klasse klasse klasse Ugentlige åbningstid - SFO (timer): Skoledage ikke skoledage Normering Lærere 4,94 4,94 4,94 6,08 Normering pædagoger 6,99 7,33 9,11 9,78 Normering vikar 0,42 0,58 0,70 0,79 Normering i alt 12,34 12,85 14,75 16,66 Ekstra tildeling i forhold til opr. budget (i kr.) Sammenligning med eksterne tilbud Neden for er de fire modeller sammenlignet i forhold til prisen pr. elev, desuden er der sammenlignet med to eksterne tilbud. Da der i modelberegningerne kun er medtaget lønninger, er der også beregnet en elevpris med et skønnet overhead på 40%, således at der er mulighed for at sammenligne med eksterne tilbud. Overheadet dækker over drift- og vedligeholdelsesaktiviteter, materialer m.v., hvilket de eksterne leverandører har med i deres priser. Undervisning, behandling og SFO Udgift Incl. 40% Årlig udgift i kr. pr. elev overhead Model 1 - Oprindelig tildeling Model 2-30 ugentlige timer til undervisning/behandling Model 3-35/40 ugentlige timer til undervisning/behandling Model 4 - Dagskolens ønske om fremtidig struktur Eksterne tilbud Mindehøjskolen 407 Heldagsskolen-Bråby 407 S. 8/10

9 Alle modellerne ligger under niveau, i forhold til Mindehøjskolen og Heldagsskolen Bråby. FORSLAG TIL FINANSIERING Vælges model 2, 3 eller 4 er der ekstra tildeling i forhold til det oprindelige budget til undervisning, behandling og SFO i Dagskolen. Jf. den økonomiske politik gives der ikke tillægsbevillinger. På baggrund af dette er der følgende forslag til finansiering: Drift og aktiviteter Stevns Dagskole Øvrig undervisning 8 årlige timer pr. elev på almenundervisningen Pulje til specialundervisning Drift og aktiviteter Stevns Dagskole I undervisnings- og behandlingsdelen tildeles der i budget kr. til administration (kontorhold mv.), drift, aktiviteter, inventar og materiale. Budgettet kan reduceres med kr. i helårsvirkning, hvis tildelingen ændres til følgende: Administration: Drift, aktiviteter, inventar mv. 35 elever á 801 kr. Fast tildeling på kr. 35 elever á kr. Der er taget udgangspunkt i, at tildelingen til drift, aktiviteter, inventar er samme 2 gange tildeling i forhold til specialklasser i folkeskolerne. I model 2 kan der yderligere reduceres med kr. på SFO-delen, idet der forventes færre indmeldte. Øvrig undervisning (8 årlige timer pr. elev) Jf. ressourcetildelingsmodellen tildeles 8 årlige timer pr. elev i klasse (almen undervisning) til øvrig undervisning. Øvrig undervisning tildeles til: AKT og inklusion Pædagogisk Læringscenter (PLC, tidligere bibliotek) Holddeling og 2-lærerordninger Vejlederfunktioner, test- og kontaktlærer Specialpædagogisk bistand Reduceres tildelingen med 1 årlig time pr. elev opnås en besparelse på kr. i helårsvirkning. Pulje til nye elever i specialundervisningen Der er i budget 2019 og overslagsårene indarbejdet en pulje på 1 mio. kr. til specialundervisning, idet de senere år har vist et merforbrug i forhold til kendte elever ved budgetlægningen. Puljen er primært til elever i eksterne tilbud uden for kommunen. Det kan på nuværende tidspunkt ikke siges, hvad de samlede udgifter til specialundervisning bliver i Bruges puljen til finansiering af ekstra ressourcer til Dagskolen, kan det medføre et merforbrug på den samlede specialundervisning. S. 9/10

10 BEHANDLING En del af Dagskolens tilbud er behandling. Når det er besluttet, hvilken model Dagskolen skal have tildelt ressourcer efter, vil der i samarbejde med PPR blive fastsat, hvor stor en del af ressourcerne, som vurderes at være behandling. Dette er udgiftsneutralt for kommunen, men der vil blive flyttet ressourcer mellem forebyggende foranstaltninger og undervisning. FORÆLDREBETALING I SFO I (0.-3. klasse) opkræves ikke forældrebetaling. I SFO II opkræves forældrebetaling og der ydes fripladser og søskendetilskud efter gældende regler. Det foreslås, at der fra 1. januar 2020 opkræves forældrebetaling både i SFO I og SFO II i lighed med de øvrige SFO er. Fastsættelse af taksten sker i forbindelse med budget På sigt vil dette give en merindtægt på forældrebetalingen, men en del af eleverne vil være berettiget til fripladser og søskendetilskud. Eventuelle økonomiske konsekvenser medtages i budget FOLKESKOLELOVENS 16B / NY LOVGIVNING I model 2, hvor der lægges op til, at undervisning og behandling kun er i 30 timer om ugen, kræves dispensation for undervisningstimetallet. Jf. Folkeskolelovens 16B kan kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende undervisning, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i op til et skoleår med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælpe af ekstra personale i klassen. I ovennævnte beregninger er ikke taget højde for initiativerne i aftalen Folkets skoler: Faglighed, dannelse og frihed justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole. Ifølge det modtaget materiale lægges der netop op til afkortelse af skoleugens længde og omfordele ressourcerne til ændrede undervisningsforløb. Når aftalen er endelig godkendt vil konsekvenserne blive forelagt BUL, som formentligt vil ske i forbindelse med behandlingen af budget S. 10/10

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige

Læs mere

Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger

Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger På baggrund af børneudvalgets møder i december og januar samt de efterfølgende indkomne høringssvar har administrationen foretaget beregninger på en række

Læs mere

Sådan planlægger folkeskolerne undervisningstimer i skoleåret 2017/2018

Sådan planlægger folkeskolerne undervisningstimer i skoleåret 2017/2018 Sådan planlægger folkeskolerne undervisningstimer i skoleåret 2017/2018 Folkeskoleloven indeholder regler for, hvor mange timer eleverne samlet set skal gå i skole og regler for, hvor meget undervisning

Læs mere

Sådan planlægges undervisningstimer for specialundervisning

Sådan planlægges undervisningstimer for specialundervisning Sådan planlægges undervisningstimer for specialundervisning i skoleåret 2017/2018 Folkeskoleloven fastsætter, hvor lang tid eleverne skal være i skole i løbet af et skoleår, og hvor mange timer eleverne

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

BOP BUL

BOP BUL BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Stevns Dagskole. Historik og økonomi

Stevns Dagskole. Historik og økonomi Stevns Dagskole Historik og økonomi April 2019 S. 1/6 Indhold Historik Stevns Dagskole...3 Omlægning af specialtilbud pr. 1. august 2012 Regnbuen og Heldagsskolen...3 Sammenlægning af Stevns Dagskole og

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018

Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018 Sag 17/7099 dok nr. 154076-17 Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018 Skolerne tildeles ressourcer efter nærværende ressourcetildelingsmodel. Skolen tildeles overordnet

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

Brug af 16b på Kildedamsskolen

Brug af 16b på Kildedamsskolen Brug af 16b på Kildedamsskolen De følgende sider sendes som svar på spørgsmål 1 og 2 I forhold til at svare på spørgsmål 3: - 16b timerne behandles ligesom alle andre timer. - 16b timerne opgøres ikke

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Notat vedrørende konkrete ansøgninger om reduktion af skoledagens længde i medfør af folkeskolelovens 16b

Notat vedrørende konkrete ansøgninger om reduktion af skoledagens længde i medfør af folkeskolelovens 16b Notat vedrørende konkrete ansøgninger om reduktion af skoledagens længde i medfør af folkeskolelovens 16b Børne- og ungdomsudvalget udsatte på sit møde den 27. april 2016 behandlingen af en række ansøgninger

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

I det følgende redegør forvaltningen for mulighederne for at forkorte skoledagen, herunder de juridiske og økonomiske rammer.

I det følgende redegør forvaltningen for mulighederne for at forkorte skoledagen, herunder de juridiske og økonomiske rammer. Notat Vedrørende: Afkortning af skoledagenes længde Sagsnavn: Skoledagens længde. Mulighed for kortere skoledage Sagsnummer: 17.00.00-G01-20-16 Skrevet af: Erik Kragelund Larsen/Jørn Sørensen/Torben Bugge

Læs mere

Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde

Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde Høring vedr. budgettildelingsmodeller på skole og SFO-området Center for Skole og Uddannelse, 2019. 1 Principper for en ny budgettildelingsmodel

Læs mere

Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde

Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde 1 Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde Principper for en ny budgettildelingsmodel.. 2 Forskelle mellem den nuværende budgettildelingsmodel og nye modeller.

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

Budgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger

Budgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger Budgetnotat Kilden Baggrund Det forventede regnskab samlet for Kilden Børne- og Ungeunivers viser ved årets anden økonomivurdering (ØKV2) et forventet merforbrug på 2.850.000 kr. Kildens økonomi blev samlet

Læs mere

Emne: Administrationsgrundlag SFO pr 1. august Administrationsgrundlag for SFO i Kolding Kommune pr. 1. august SFO omfatter børn fra

Emne: Administrationsgrundlag SFO pr 1. august Administrationsgrundlag for SFO i Kolding Kommune pr. 1. august SFO omfatter børn fra Emne: Administrationsgrundlag SFO pr 1. august Administrationsgrundlag for SFO i Kolding Kommune pr. 1. august 2008. SFO omfatter børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. SFO-klub omfatter børn fra

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal

Læs mere

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune Nedenfor følger en beskrivelse af de økonomiske forudsætninger og finansieringen af implementeringen af læringsreformen i Hillerød. Forvaltningen har igennem dialog med skoleledere sammenfattet en evaluering

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper

Læs mere

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015 Stevnsskolerne Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid Gældende fra 1. januar 2015 Seneste ændring: KB 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lederens ansvar... 3 Tildeling til ledelse

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning - Mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Skoleudvalget, 17. november 2015 Lovgivning 16b

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 311 Daginst. - Samle feriepasningen

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Folkeskolereform Økonomi

Folkeskolereform Økonomi Folkeskolereform Økonomi De følgende sider indeholder beskrivelse af økonomien i forbindelse med folkeskolereformen, der træder i kraft august 2014. Budgetudvidelser (1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 OU-

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

Holmegårdsskolen Plovheldvej 8A, 2650 Hvidovre. Tlf Mail:

Holmegårdsskolen Plovheldvej 8A, 2650 Hvidovre. Tlf Mail: Holmegårdsskolen Plovheldvej 8A, 2650 Hvidovre. Tlf. 6190 3500. Mail: holmegaardsskolen@hvidovre.dk Februar 2018 Princip: Undervisningens organisering Formål: Undervisningens organisering skal skabe rammer,

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

FORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER

FORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER FORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER CENTER FOR BØRN OG LÆRING OG CENTER FOR UDVIKLING OG ØKONOMI HERNING KOMMUNE, 2019 Indhold

Læs mere

Konsekvenstilretning berører ikke specialklassernes tildeling, der af hensyn til muligheden for samkørsel af eleverne videreføres uændret.

Konsekvenstilretning berører ikke specialklassernes tildeling, der af hensyn til muligheden for samkørsel af eleverne videreføres uændret. Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.03.2019 Justeringer af folkeskolen konsekvenstilretning af tildeling Den 30. januar 2019 indgik regeringen og et bredt flertal i Folketinget

Læs mere

Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole

Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole Notat Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole Faaborg-Midtfyn Kommune har to specialafdelinger for normaltbegavede børn med AKTproblemer ( adfærd-kontakt-trivsel), heldagsklassen

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Ændringer Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning incl. alle alternativer -9.670-16.526-16.737-16.653

Læs mere

Ændring af folkeskoleloven

Ændring af folkeskoleloven Ændring af folkeskoleloven Der er i 2018 og 2019 indgået en lang række aftaler mellem Regeringen og et flertal af Folketingets partier, der har betydning for folkeskolen. En række af disse ændringer skal

Læs mere

Daginstitutioner - Yderligere 5 lukkedage BU : Anbefales til prioritering 1)

Daginstitutioner - Yderligere 5 lukkedage BU : Anbefales til prioritering 1) IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud 30.100

Læs mere

Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling

Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling Punkt 3. Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling 2015-057885 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender at der gennemføres en reduktion af ressourcerne til DUS-tilbuddene

Læs mere

Justering af Folkeskoleloven pr. august 2019/1. august 2020

Justering af Folkeskoleloven pr. august 2019/1. august 2020 Aftaletekst Ny lovtekst Gammel lovtekst Aftalepartierne er enige om, at der tilføres 90 ekstra fagtimer til prioritering af opstart af 2. fremmedsprog, billedkunst og historie 5, stk. 2 nr. 2 2) Praktiske/musiske

Læs mere

Budgetgrundlag for Hillerød fritidsordninger. HFO 1 og HFO 2. Udkast til direktionens behandling endnu ikke færdigforhandlet med BUPL

Budgetgrundlag for Hillerød fritidsordninger. HFO 1 og HFO 2. Udkast til direktionens behandling endnu ikke færdigforhandlet med BUPL Budgetgrundlag for Hillerød fritidsordninger HFO 1 og HFO 2 Udkast til direktionens behandling endnu ikke færdigforhandlet med BUPL gældende fra 1. august 2016 udkast til høring i skolebestyrelserne 1

Læs mere

Budget Temadrøftelse

Budget Temadrøftelse Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b

Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b Nærværende notat har til hensigt at skabe overblik over ministeriets vejledning om anvendelsen af folkeskolelovens 16 b om konvertering af undervisning

Læs mere

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4 NOTAT 3.9.2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 4 Arbejdsgruppe 4 Økonomi i relation til reformen Kommissorium: Arbejdsgruppen skal sikre at konsekvenserne af reformen bliver belyst og indarbejdet i budget

Læs mere

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Skolens samlede budgettildeling

Skolens samlede budgettildeling Skolens samlede budgettildeling Skole Afdeling Grundtildeling Undervisning Ledelse og adm. Øvrig drift Samlet SFO Specialkl. Samlet budget til skolen almenundervisning B19's andel af skoleåret 2019/20

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1 Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter

Læs mere

Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUK-udvalget:

Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUK-udvalget: Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUKudvalget: Modellen skal være ressourceneutral Modellen skal være retfærdig

Læs mere

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter

Læs mere

Tema: Gældende før lovændring: Gældende nu: Hvad og/eller hvordan? Beslutningskompetence 2019/2020

Tema: Gældende før lovændring: Gældende nu: Hvad og/eller hvordan? Beslutningskompetence 2019/2020 Oversigt over justering af folkeskolereformen Dagtilbud og Undervisning d. 10. maj 2019 Tema: Gældende før lovændring: Gældende nu: Hvad og/eller hvordan? Beslutningskompetence 2019/2020 Fastsættelse af

Læs mere

2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model.

2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model. BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet (punkt nr. 162 ved BFU møde den 12. december 2018) Side

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 23-12-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Fredag den 23. december 2011 kl. 08:45 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE

HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag SU 1 Ændring i modellen for lærerløntimetildeling. Folkeskoler Funktion: 03 22 01 Lærerløntimetildeling på grundlag af elevtallet reduceres

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner

Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner Budget 2018-2021 Omprioriteringskatalog - reduktioner Børne- og Uddannelsesudvalget Forvaltningens forslag 1.000 kr. Note Politikområde Titel 2018 2019 2020 2021 1 PPR 2.500 2.500 2.500 2.500 2 1 % besparelse

Læs mere

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Punkt 13. Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning 2015-058779 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Bilag 1 - Høringsmateriale

Bilag 1 - Høringsmateriale Bilag 1 - Høringsmateriale 1.1 Forklaring til Scenarie 1 BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts 2009

Budgetopfølgning 31. marts 2009 Generelt Nærværende budgetopfølgning omfatter de budgetområder, der figurerer under afsnittet, og budgetopfølgningen vil blive forelagt på mødet i april. De øvrige budgetområder under vil blive forelagt

Læs mere

Økonomi/BP Dok.nr

Økonomi/BP Dok.nr Dok.nr. 7272011145756 Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUKudvalget: Modellen skal være ressourceneutral Modellen

Læs mere

Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen

Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR

Læs mere