5. møde år 2012/13 Magleparken Ballerup Tlf Fax Mail

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. møde år 2012/13 Magleparken 1 2750 Ballerup Tlf. 44 77 61 01 Fax 44 66 60 72 Mail maglemosen@balk.dk"

Transkript

1 UNGDOMSUDDANNELSESCENTER MAGLEMOSEN REFERAT 5. møde år 2012/13 Magleparken Ballerup Tlf Fax Mail Dato: 2. maj 2013 referent: sst Bestyrelsesmøde på Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen Onsdag den 24. april 2013 kl Deltagere fra bestyrelsen: Jesper Koed JK Henrik Christensen HC Birger Svanholt BS Lolan Ottesen LO Maria L. Assov MA Søren Sletsø SSL Mathias Kofoed MK Afbud fra: Grethe Larsen, Marlene L- Jonasson Andre deltagere: Finn Pilgård FP (forstander) og Susan Steinhauer SST (referent) Under pkt. 2 deltager afd. leder Torben Andersen Under pkt. 3 deltager pedel Niels Overgård Forkortelser: Brøndbyskoven = BS Maglemosen = MM Grønnemosen = GM 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 6/ Pkt. 2. rettelse. Sætning: Det er ikke hensigten fjernes. Herefter blev referatet godkendt, og det lægges på hjemmesiden. 2. Orientering til bestyrelsen om studietur til USA v. afd. leder Torben Andersen Bestyrelsen fik programmet for turen. Det er 3. gang medarbejderne har været på studietur til USA. Ca. 30 medarbejdere har nu været af sted. Denne gang var der 12 deltagere med TAD som arrangør og rejseleder. IT5 klassen fra Helhedslinjen deltog med 5 medarbejdere.

2 På University North Carolina arbejdes med udvikling af modellen til TEAACCH Autisme programmet. Mike Chapman underviste gruppen en hel dag. Der tænkes meget anderledes i USA med hensyn til handicappede, de anses for at være til for samfundet, hvor det er helt modsat her i Danmark. Autisterne undervises med henblik på at komme ud og fungere og få et arbejde i det private erhvervsliv. Eleverne testes så man finder de evner hos den enkelte, der skal arbejdes videre med. På skolerne er der etableret træningsanlæg. Eleverne kommer ud i de private virksomheder og prøver deres færdigheder af og derefter tilbage på skolen, hvor der arbejdes videre med den enkeltes udvikling. Studiegruppen besøgte virksomheder, hvor der f.eks. er ansat autister med støttefunktion i køkkener og kantiner. På turens 2. dag blev gruppen delt. It medarbejderne besøgte en hjælpemiddelcentral med speciale i computere. Medarbejderne fra MM havde medbragt videooptagelser fra klassen. Der var stor interesse for disse. Resten af gruppen besøgte en børneskole og et supermarked, hvor en autist arbejdede i en kort periode og derefter kom tilbage til skolen for at videreudvikle færdighederne. I en boghandel arbejdede tre personer med at sætte bøger i alfabetisk orden på hylder. Inden da var opgaveløsningen trænet på skolen. Der udbetales løn for den tid man arbejder og pension for resten. TAD fortalte også om belønningssystemet, der var aftalt med den enkelte, der efter udført opgave fik en aftalt belønning. Onsdag rejste alle videre til New York. Begge grupper besøgte YAI, der drives privat, men får offentlige midler. IT klassen besøgte en skole for døve, der bruger IT. Også her kunne vi bidrage med en del viden. Rebecca Scholl er meget speciel. I hver klasse er der opsat fire kameraer. Det er til hjælp for medarbejderne, der får mulighed for at genopleve episoder, der har været med en elev og lære af forløbet. Det er 3. gang MM besøger skolen, og udviklingen er stor for hvert år. Et besøg i spastikerforeningen i NEW York gav IT klassen gode kontakter med hjem. Bestyrelsen var glad for at høre om den vellykkede tur. Det er utroligt at udviklingen er meget længere i USA på dette område. Man drøftede muligheden for at arrangere åbent hus en dag i Ballerup kommune, når Michael Chatmann kommer til Danmark. LO udtrykte håb om, at vi her hjemme er ved at finde den rigtige kurs for udviklingshæmmede, så de i fremtiden kan få et mere selvstændigt liv og bedre arbejdsmæssige udfordringer som alle andre. LO blev for nylig kontaktet af en købmand, der er interesseret i at ansætte en udviklingshæmmet medarbejder. LO fortalte om en virksomhed i Hillerød hvor de ansatte i kantinen er udviklingshæmmede.

3 3. Orientering om status på om - og tilbygning v. pedel Niels Overgård NO medbragte en opdateret tegning over om - og tilbygningerne og orienterede bestyrelsen om den aktuelle status på arbejdet. Der skal også etableres pauserum og grupperum samt opsættes mere ovenlys. Der opsættes hegn på et mindre område. 4. Centralisering af servicemedarbejderne FP ønsker at henlede bestyrelsens opmærksomhed på de vanskeligheder, der vil opstå på Maglemosen, hvis vores servicefunktion på dette område skal centraliseres. Bygningsafdelingen har anmodet om en opgørelse over de opgaver, som servicemedarbejderne udfører på MM. Opgørelsen er udarbejdet og udsendt til bestyrelsen. I gennem årene er bygninger og de grønne områder blevet passet og vedligeholdt så standarden er særdeles god. Der er til stadighed et højt serviceniveau i forhold til hjælpemidler og afhjælpning i klasserne i dagligdagen. Det er elevernes trivsel dagligdagen, der er det primære, og det er vigtigt at forholdene hurtigt bringes i orden af en medarbejder, der kender eleverne og ved, hvordan man bedst omgås den enkelte. Ved en centralisering bliver ekspeditionstiden alt for lang. Det duer ikke her, da det går ud over f.eks. elevernes hjælpemidler og vores muligheder for at få hverdagen til at fungere. Det er nødvendigt at beholde servicefunktionerne på MM. Nogle opgaver kan sikkert lægges ud, hvilket også fremgår af opgørelsen. FP savner opbakning fra kommunen. Der er flere eksempler, f.eks. de administrative arbejdsopgaver, som man fra centralt hold helst ser centraliseret. Vi har ventet alt for længe på svar fra IT afdelingen om indkøb af nødvendigt udstyr til eleverne. Udviklingen af institutionen og en forsvarlig opgaveløsning bliver hæmmet, når man ikke har mulighed for at anskaffe det nødvendige. FP ønsker at rette bestyrelsens opmærksomhed på, at den forvaltningsmæssige ramme ikke er i orden for MM, som den er i dag. Måske skal man overveje om ikke en anden konstruktion ville være mere optimal for de takstfinancierede institutioner. NO tilføjede, at de opgaver der kan flyttes, kræver fleksibilitet af de personer, der skal udføre arbejdet. I dag tager man hensyn til eleverne og udsætter en arbejdsopgave, hvis det er nødvendigt og får i stedet udført andre opgaver. Snerydningen er af høj standard og har 1. prioritet, da eleverne skal kunne bevæge sig frit. I dag har vi råderum f.eks. over rengøringen, det betyder, at vi har den standard, der er behov for på MM, f.eks. hospitals rent på helhedslinjen. Hvis vi ikke kan bibeholdes den høje standard vi har i dag, vil det få konsekvenser for elevernes dagligdag og for vores mulighed for at tiltrække og fastholde elevtallet. Det ser i øjeblikket ud som om alt skal skemalægges. FP frygter, at vi fremover ikke vil få de ydelser, vi kommer til at betale for. Det hænger ikke sammen med at kommunen ønsker at centralisere samtidig med at institutionerne har selvstyre. Bestyrelsen drøftede oplægget og udtrykte forventning om, at der bliver taget hensyn til de problemer der kan opstå.

4 5. Orientering om status på overflytning af UUC Brøndbyskoven Der er truffet aftale med flyttefirma, kontrakter er opsagt og elevernes udflytning er planlagt. I øjeblikket kører alt efter planen. Fire grupper her involveres i omflytningen. Gr. 2 bliver mest berørt. 6. Orientering om forventet elevtal i skoleåret samt udvikling i elevtallet FP har skrevet til visitationsudvalget i Ballerup Kommune og medsendt en opgørelse over kommunernes brug af MM. Samlet set er Ballerup kommunen på en 5. plads, man kan derfor undres, når nærhedsprincippet normalt har høj prioritet i Ballerup. Vi ønsker et godt samarbejde og FP afventer svar på henvendelsen og har inviteret udvalget til et møde for at drøfte det fremtidige samarbejde. Bestyrelsen drøftede bla. det rimelige i, at Ballerup Kommune kun har 7 pct. af eleverne og bidrager med under 5 pct. af takstindtægterne, og samtidigt skal institutionen underlægges Ballerup Kommunes ønsker uden at der tages hensyn til de elever, der kommer fra andre kommuner. Bestyrelsen har inden mødet fået tilsendt opgørelse over køberkommunerne. Det forventede elevtal i skoleåret Bestyrelsen blev orienteret om den aktuelle status til næste skoleår. Ledelsen holder opfølgningsmøde hver uge. Der er udarbejdet forskellige senarier over økonomien for næste skoleår. Det giver på nuværende tidspunkt et stort økonomisk spænd fra det aktuelle resultat til det størst mulige. Der er hele tiden fokus på elevtallet til august, resultatet har økonomiske konsekvenser de første syv måneder af Økonomiopfølgning pr. ultimo marts 2013 FP orienterede bestyrelsen om forbruget og gennemgik de få afvigelser, der var på driften. I forbindelse med gennemgang af de to økonomiske yderpunkter spurgte BS til den usikkerhed vedr. afskedigelser/ansættelser af medarbejdere, der opstår hvert år, indtil de endelige elevtal er kendt. Det er altid vanskeligt, når der skal tages beslutninger om besparelser, men det er nødvendigt hele tiden at tilpasse omkostningerne. 8. Beslutning om mødedatoer i skoleåret Mødeplanen for næste skoleår blev tilrettet, møderne i oktober og december flyttes. Ny mødeplan udsendes med referatet og SST inviterer bestyrelsen via Outlook til årets møder. 9. Meddelelser fra: a. Formand b. Forældre/organisationer/kommunerepræsentanter Forældreforeningen ønsker en kort beskrivelse af tilbuddene på hjemmesiden. Bruger- og pårørendepolitikken er ved at blive udsendt.

5 c. Elever d. Medarbejdere SSL nævnte, at udfaldet af lockouten afventes med spænding. e. Ledelse 10. Eventuelt FP orienterede om den nye ansvarsfordeling i ledelsen fra skoleåret 2013/14. Susanna Maxen får ansvar for Brøndbyskoven, H2, H4 og H7. Torben Andersen bliver ansvarlig for de øvrige grupper på Helhedslinjen og Grønnemosen. Mogens Nyrup har Almenlinjen. Finn Pilgård har ansvaret for den overordnede ledelse og administration. FP orienterede kort om forslaget til ændring af uddannelsen for unge med særlige behov. Der er mange gode høringssvar til bruger- og pårørendepolitikken. Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 29. maj 2013 Referent Susan Steinhauer

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben.

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben. Pædagogisk årsplan for Kontoret 2013-2014 Leg, bevægelse & idræt Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben DGI-certificeret Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN Kyringevej 1, 2700 Brønshøj.

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt.

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt. Bestyrelsesmøde fredag d. 5. december 2014 Til stede: John Clausen, Kent Thomsen, Søren Stubkjær Pedersen, Stine Nørlund, Martin Kristensen, Anne- Mette Thorøe, John Frederiksen, Mikkjal Helmsdal, Kristian

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Vil du vide, hvad de sidder og taler om i Handicaprådet? December 2014

Vil du vide, hvad de sidder og taler om i Handicaprådet? December 2014 December 2014 28. årgang 1 nr. 4 LÆS INDE I BLADET Formanden har ordet.. 3 FN kritiserer. Danmarks handicap indsats... 6 Ny skolestruktur i Ballerup... 12 Stormøde den 20. november 2014. 15 Årets handicappris....

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere