Distriktsskole Smørum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Distriktsskole Smørum"

Transkript

1 Referat D på Afd. Boesagerskolen Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Boesagerskolen Møde nr.:4/2015 Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Hag, Peter Egemose Grib, Stephan Grubbe Sølby, Pia Markersen Medarbejdervalgte: Stine Grønbech Søndergård, Karina Hentzen, Elevvalgte: Laura Cecilie Jakobsen, Camilla Hagensteen Sørensen, Katrine Frederiksen Ledelse: Charlotte Brandt, Peter Kilmose Gæster: Daniela Novovic Afbud: Hag, Anders Torma, Laura Cecilie Jakobsen, Camilla Hagensteen Sørensen Dato: Mødeleder: Peter E. Grib Tid: Referent: Charlotte Brandt Sted: Afd. boesager Forplejning: Kaffe, frugt, vand Dagsordenpunkt Punkttype / Formål Tid Bilag/Beslutning Ansvar 1. Godkendelse af referat Beslutning 2 min Bilag: Referat fra sidste møde. Godkendt 2. Godkendelse af dagsorden Beslutning 3 min Bilag: Godkendt

2 3. Meddelelser fra elevrådene Orientering 5 min D. 24/3 15 deltog elevrådene i tværgående medarb. arrangement om skoleårets planlægning. Repræsentanter fra de tre elevråd drøftede samme emner som det pædagogiske personale. Laura, Katrine og Camilla Elevrådene var glade for invitationen og vil gerne deltage igen, hvor det er relevant. Forslag fra SB om et fællesmøde for de tre lokale elevråd, det drøftes i elevrådene. 4. Budget og opfølgning 2014 Foreløbigt regnskabsresultat til orientering. I overførselssagen er der iflg. Egon Agerlin ansøgt om at nulstille skolens overforbrug forbundet med arbejdspladsindretning for Foreløbigt resultat tager udgangspunkt i vores nuværende situation uden nulstilling af overforbrug. Orientering 10 min Bilag: 1. Foreløbigt regnskabsresultat 2014 Distriktsskolen regnskabsresultat viser et overforbrug på 1.4 mio kr. Peter / Daniela

3 2015 Revideret budget På seneste møde i SB blev der orienteret om at revideret budget for 2015 forelægges bestyrelsen på indeværende møde. Idet Regnskab for 2014 ikke foreligger endeligt, vedlægges foreløbigt revideret budget for Budgetopfølgningen tager sit udgangspunkt i status pr. ultimo januar Årsag til merforbrug er ny skolestruktur (medarbejderinternat mv). Reform (ny hjemmeside, logo og fælles informationsmøder mv). Arbejdspladsindretning (inventar, it-udstyr, mv) Forventes dækket af CSD. 2. Rev. budget 2015 Distriktsskolen har valgt at samle og finansiere udvalgte områder centralt: Sekretariat, PLC, Itteknikmedarbejdere og læsekoordinator. It hardware og software. Strategisk kompetenceudvikling. SB ønsker et sammenligningsgrundlag for budgetterne 2014 og 2015.

4 3. Budgetopfølgning Distriktsskolen 2015 Månedlige møder i distriktsledelsen mhp budgetopfølgning og forklaring. Budgetopfølgningen ligger som forventet. Forbrugsprocenten ligger højt. Dette skyldes et højere sygefravær og en række opsigelser. Udgifter til ekstra vikardækning og opgørelser af ophørte medarbejdere, der skal ferieopgøres og - afregnes. Ledelsen har fokus den høje forbrugsprocent.

5 5. Sygefravær statistik /Trivsel På seneste SB-møde blev der efterlyst en opgørelse over fravær fordelt på henholdsvis kort- og langtidssygefravær. CAS (Center for administrativ Service) oplyser, at det ikke kan lade sig gøre at trække disse oplysninger fra fraværssystemet. Orientering 30 min Bilag: Sygefravær Distrikt - Jan 14 Jan 15 - Jan feb Kommunal månedsrapport - Gennemgang af de udsendte statistikker. Peter Sygefraværet i distrikt Smørum har været problematisk højt i efterår og vinter. Fraværet viser nu en faldende tendens. I forlængelse af rækken opsigelser har det vist sig, at det er svært at rekruttere lærere til skolevæsenet. Skolebestyrelsen udtrykker stor bekymring for den negative spiral sygefraværet, vanskelig rekruttering, opsigelser og økonomisk afregninger har for skolens mulighed for at fastholde god trivsel og

6 6. Principper På forrige SB møde blev administrationens oplæg til principper behandlet. Princip om SFO blev ikke behandlet på seneste møde, og princip om inklusion blev ikke færdigbehandlet. Nedenstående principper behandles: Inklusion SFO Læring SFO Brobygning og overgange SFO barnets personlige udvikling SFO sund kost og frokostordning Drøftelse og beslutning læring i skolen. Skolebestyrelsens forældrevalgte mødes med henblik på en skriftlig henvendelse til Børneog skoleudvalget. Martin koordinerer et møde. Skolens ledelse og medarbejdere har fokus på god modtagelse af nye medarbejdere og fastholdelse af de allerede ansatte medarbejdere. 60 min Bilag: - Inklusion - SFO principper Principper er retningsgivende for den udmøntning, der skal ske i praksis. Personalet i SFO er pt. i en proces om princippernes udmøntning i praksis. Alle principper er gennemgået, drøftet og

7 kommenteret. Principperne sættes, i tilrettet udgave, på kommende møde. Princippet vedr. inklusion tilrettes således, at inklusion ligger implicit i den ønskede praksis. 7. PAUSE 10min 8. Tidlig overgang fra SFO til Klub Der har pr. 1. januar været et stort antal børn, særligt på Boesagerskolen, som har valgt at starte i SFO pr. 1.januar frem for at vente til 1. april. Det giver økonomiske udfordringer på SFO erne, ligesom en stor del af børnene ikke følger de overgangsforløb, som SFO erne gennemfører for børnene for at sikre trygge overgange. Drøftelse 20 min Bilag: Punktet udsættes til næste møde. Bestyrelsen skal drøfte, om der skal tages særlige skridt til at forhindre en lignende situation næste år, eller om skolens principper for SFO, herunder det store fokus på brobygningsforløb, bør være nok, hvis det kombineres med en øget dialog med forældrene Klasse på Afd. Balsmoseskolen flytning til Ung Egedal Byrådet har truffet beslutning om at flytte Balsmoseskolens 10. klasse til Ung Egedal trods bestyrelsens indsigelse. Peter fremlægger status for overflytning og aftaler forbundet hermed, samt orienterer om, hvordan overflytningen vil have betydning for undervisningen på distriktsskolen. Orientering 10. klasse er ikke længere på Distriktsskole Smørum, og overgår herefter til Ung Egedal. Skolebestyrelsen har afgivet høringssvar. Peter

8 10. Ferieplan Bestyrelsen skal udarbejde høringssvar vedr. ferieplan for skoleåret herunder beslutte, om vinterferien på skolen skal placeres i uge 6, 7 eller 8. Drøftelse 15 min Bilag: - Høringsbrev - Ferieplan 16/ Opfølgning på kvalitetsrapport Der er udsendt høringssvar på bestyrelsens vegne vedr. kvalitetsrapporten. Høringssvar udarbejdes, heri ønskes vinterferie i uge 7. Orientering 5 min Bilag: Høringssvar 12. Meddelelser fra skolebestyrelsens formand Der er sendt forespørgsel til Børne- og Skoleudvalget vedr. deltagelse i bestyrelsesmøderne, men distriktsskolen har ikke modtaget svar. Ikke yderligere meddelelser på tidspunktet for udarbejdelse af dagsorden. Orientering 5 min Bilag: Skolebestyrelsen har afgivet høringssvar. Skolebestyrelsen afventer fortsat svar. 13. Meddelelser fra skoleledelsen. Orientering 5 min Bilag: Skriftlig orientering fra ledelsen. /Jeppe Peter 14. Gode ideer Drøftelse 3 min. Alle 15. Punkter til senere møder Drøftelse 3 min Punkter til næste møde: Jf ovenstående punkters referat. Forventningsafstemning i forhold til referat. Klassekvotienter på Alle

9 16. Eventuelt på Pharmakon Stephan G. Sølby forventer at deltage. Stephan tilmelder sig. Trafiksikkerhed ved Søagerskolen. På byrådsmøde besluttedes det, at Søagerskolen inddrages i trafiksikkerhedsplanen og arbejdet gennemføres i Jf %20Referat%20af%20Referat%20%C3%A5bent%20m%C3%B8de.aspx kommende 0. årgang. Drøftelse 5 min Skolebestyrelsesmedlem Peter Grib oplyser, at der foreligger en ældre beslutning om trafiksanering på Søagerskolen. Skolens ledelse undersøger dette. Alle Næste møde - dato Næste møde - tid Næste møde sted Ansvarlig for dagsorden Afd. Søagerskolen Peter og

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05.

Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette Rask forlod mødet kl. 20.00 under pkt. 44. Mødet sluttede kl. 20.05. Referat af mødet i Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Per L. Laursen forlod mødet kl. 18.55 efter behandling af pkt. 37. Jette

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00 Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00 Glumsø den 24. juni 2013 REFERAT Mødeleder: Henrik Deltagere: Dorthe, Henrik, Helle, Rikke, Alex, Lasse, Anne, Lene, Pia,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd

Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 6. september 2012 Kl. 19:00-21:30 Møderum Syd Sct. Jørgens Skole Til: Oscar B. Andersen, Tilmize Aydemir, Helle Gert Christensen, Louise Gaub, Lene Jensby Lange, Klaus Nørskov, Nanna Viereck, Mona Hansen, Søren Mortensen, Laura Hjetting Veitland,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune for folkeskolen i CSD 20142015 Indledning... 2 Kapitel 1 Byrådet... 2 Kapitel 2 Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 3 Skolens leder... 5 Kapitel 4 Pædagogisk Råd... 6 Kapitel 5 Elevråd... 7 Kapitel 6 Klage...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 09. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Kurt Scheelsbeck (C), Merete

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 13:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 096. Budgetorientering 3 097. Orientering og status vedr. renovering Farsø skole 4 098. Puljeordningen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. august 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere