- et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag"

Transkript

1 - et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag Udarbejdet i august 2010 revideret marts 2015

2 Vejledning til MedarbejderUdviklingsSamtalen (MUS) Som anført i vejledningen til BPA-ordningen, forventes brugerne, som følge af deres arbejdsgiveransvar, herunder ansvaret for arbejdsmiljøet, at kunne tilbyde de, af deres medarbejdere der ønsker det, en MUS MedarbejderUdviklingsSamtale - én gang årligt. Uddrag fra Vejledning om borgerstyret personlig assistance af 10. november 2009: 10. At borgeren skal kunne fungere som arbejdsleder indebærer som udgangspunkt, at borgeren skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne, dvs. at: Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne. Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce. Udvælge hjælpere, herunder at varetage ansættelsessamtaler. Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne. Afholde personalemøder med hjælperne. Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS). 30. Kommunalbestyrelsen skal, ud over udmåling til det konkrete hjælpebehov, udmåle timer til de nødvendige kurser i eksempelvis forflyttelsesteknik eller brug af kommunikationshjælpemidler og timer til oplæring af nye hjælpere. Der skal desuden udmåles timer til personalemøder og udmåles timer til medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Det skal forstås på den måde, at medarbejderen har ret til en MUS samtale én gang om året. Medarbejderens ret er ikke en pligt og de kan derfor sige nej til en MUS. Det betyder at arbejdsgiveren, i dette tilfælde brugeren, skal tilbyde sine hjælpere en individuel samtale en gang om året. Det er klogt at have dokumentation for, at et sådan tilbud er givet. Det er en god idé, allerede nu at begynde at planlægge, hvornår der skal inviteres til MUS. Der er, i bevillingen til BPA-ordningen, afsat 2 timer pr. år pr. hjælper til at afvikle og følge op på MUS. Hvad er MUS? Formålet med MUS er at sikre at hjælperen har det bedst muligt med sit arbejde, inden for rammerne af og i forhold til, de vilkår der er hjælperarbejdet. Der er fokus på hjælperens trivsel og udvikling. Hvordan oplever hjælperen sin arbejdsdag og hvilke ønsker kunne der være for fremtiden i form af arbejdsopgaver, organisering af arbejdet og deltagelse i kurser(kompetenceudvikling) etc.? MUS er en iscenesat eller struktureret samtale om, hvad der gør dagligdagen god for begge parter. Det er både en evaluering af det samarbejde der har været og det der kommer. Det er en dialog om trivsel i arbejdet, om året der er gået og om året der vil komme, om opgaver i arbejdet og om udvikling. MUS-samtalen, arbejdsmiljø og APV(ArbejdsPladsVurdering) I arbejdsmiljøsammenhæng er der større og større fokus på det der skaber trivsel og arbejdsglæde, frem for det der kan føre til skader og sygdomme. Det har vist sig, at god trivsel i arbejdet, både gør os bedre til arbejdet, bedre til at modstå de krav der belaster og får os til at blive i arbejdet i længere tid. Et væsentligt positivt aspekt i forhold til trivsel, er tillid. Har vi tillid til hinanden, får vi snakket om det der har betydning. I modsat tilfælde, hvis parterne ikke har tillid til hinanden, vil MUS-samtalen blive for et syns skyld. Man får ikke snakket om det der betyder noget, fordi man er bange for konsekvenserne. Udarbejdet i august 2010 revideret marts 2015

3 I det APV-redskab, som BPA-arbejdsmiljø Aarhus har udviklet, bliver der spurgt til 3 arbejdsforhold der skaber trivsel og arbejdsglæde. Da MUS har til formål at skabe trivsel, vil den, hvis parterne har tillid til hinanden, være på forkant med dele af APV en. Det betyder at APV en ikke vil afsløre noget der ikke fungerer. APV- arbejdet bliver da, ligesom når bilen sendes til syn, for at sikre at der ikke er overset noget. Hvad er MUS ikke? Det er ikke meningen at man, hverken hjælper eller bruger, skal gå og gemme på det man gerne vil snakke om, som kan irritere én i hverdagen, til MUS-samtalen. Det er vigtigt at få snakket om det der har betydning i hverdagen. Hvis Brugeren er meget utilfreds med sin hjælpers forvaltning af jobbet, indkalder brugeren til en tjenstlig samtale. I indkaldelsen fremgår det tydeligt, hvad man vil tale om. Generet kan man sige, selvom det forventes at samtalen er gensidig, at MUS-samtalen er hjælperens og der fokuseres på den gode fremtid Hvor imod den tjenstlige samtale er brugerens og fokuserer på den trælse fortid, som skal bringes til ophør. Før, under og efter MUS-samtalen En MUS-samtale består af tre dele: 1. Forberedelse BPA-arbejdsmiljø Aarhus har udviklet et forberedelsesskema (se bilag 1), til hjælperen, med nogle spørgsmål. Spørgsmålene er et hjælperedskab, til at forberede samtalen og skal ikke afleveres til brugeren. 2. Samtalen Samtalen skal være en dialog, hvor begge parter kommer til orde, men det er vigtig, at brugeren styrer samtalen på en måde, så hjælperen er i fokus. Det er en god ide løbende, under samtalen, at skrive idéer og aftaler ned i aftale-skemaet. Alt hvad der tales om under samtalen er fortroligt, andre kan ikke få at vide, hvad der bliver sagt, medmindre det aftales mellem hjælper og bruger. 3. Opfølgning BPA-arbejdsmiljø Aarhus har udviklet et aftaleskema (se bilag 2) MUS samtalen munder ud i nogle aftaler og en konklusion, disse skrives ned på et aftaleskema og skrives under af hjælper og bruger. Det er en god idé, at begge parter har et eksemplar af det færdige aftaleskema. Aftaleskemaet bruges til at fastholde det aftalte, sørge for at det aftalte bliver sat i værk. Næste års MUS-samtale har sit afsæt i forrige års aftaleskema, Hvordan er det så gået? BPA-arbejdsmiljø Aarhus Hvis der, som en følge af MUS, opstår ønsker og behov for kurser, som ikke på nuværende tidspunkt, bliver udbudt af Social- og Sundhedsskolen (se bilag 3), kan BPA-arbejdsmiljø Aarhus hjælpe enten ved selv eller i et samarbejde med Social- og Sundhedsskolen, at udvikle et kursus der dækker behovet. BPA-arbejdsmiljø Aarhus er til rådighed for sparring og afklarende spørgsmål i forhold til MUS. Kontakt Grete Bergland - Arbejdsmiljøkonsulent - Mobil: Udarbejdet i august 2010 revideret marts 2015

4 Bilag 1 MedarbejderUdviklingsSamtaler Forberedelsesskema Arbejdets indhold og organisering Hvordan har du det med dit arbejde? Hvilke arbejdsopgaver er du specielt glad for? Er der arbejdsopgaver du ikke gør nu, som du gerne vil gøre? Er der opgaver du gerne vil fritages for eller aflastes i? Har du de arbejdsredskaber du har brug for og gerne vil have? Er der arbejdsopgaver eller arbejdsgange der, efter din mening, kan gøres anderledes? Behov og fleksibilitet Hvordan oplever du balancen mellem brugerens behov for at kunne planlægge sin dag fleksibelt og dine behov for at have et overblik over dagen? Hvordan oplever du balancen mellem brugerens personlige behov for mad, hvile, personlig hygiejne, toiletbesøg og for at kunne planlægge sin dag fleksibelt og dine personlige behov for mad, hvile, personlig hygiejne og toiletbesøg? Har du forslag til noget der kunne gøres anderledes Rolleafklaring og deltagelse i brugerens sociale liv Hvordan er din kontakt til brugerens familie og venner? Hvordan er din rolle defineret, når du deltager i brugerens sociale liv? Har du forslag til noget, der kunne gøres/være anderledes? Samarbejde og opgavefordeling Hvordan synes du samarbejdet fungerer i hjælpergruppen? Hvordan synes du opgavefordelingen i hjælpergruppen er? Hvordan synes du jeres personalemøder fungerer? Har du forslag til noget det kan gøres anderledes og hvordan? Udvikling og kompetencer Andet Er der noget du kunne tænke dig at blive bedre til? Er der kurser, som du har brug for eller er interesseret i? Er der noget andet der kunne forbedre din arbejdssituation? Er der andet du gerne vil tale om?

5 Bilag 2 MedarbejderUdviklingsSamtaler Aftaleskema Dato for afholdelse af MUS: Aftaler indgået under MUS Hvilke handlinger skal iværksættes? Hvem skal handle? Hvornår skal der handles? Aftale 1 Aftale 2 Aftale 3 Aftale 4 Dato: Underskrift Bruger: Underskrift - Hjælper: Plads til flere aftaler på bagsiden/side 2

6 Bilag 2 Aftaleskema (side 2) Dato for afholdelse af MUS: Aftaler indgået under MUS Hvilke handlinger skal iværksættes? Hvem skal handle? Hvornår skal der handles? Aftale 5 Aftale 6 Aftale 7 Aftale 8 Aftale 9 Aftale 10 Dato: Underskrift Bruger: Underskrift - Hjælper:

7 Bilag 3 Kurser BPA-arbejdsmiljø Aarhus har i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Aarhus udviklet kurser målrettet hjælperne. Kurserne er tilbagevendende 1-2 gange årligt og efter behov. Følgende kurser er udviklet: Professionel Hjælper Forflytning af borgeren i eget hjem Førstehjælpskursus Køreteknisk kursus Kommunikation og konflikthåndtering Flere kurser er i støbeskeen. Kursuskatalog og beskrivelse af kurserne kan findes på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside: og på BPA-arbejdsmiljø Aarhus afvikler også selv fyraftensmøder, temadage og kurser efter behov. Kontakt Du kan kontakte BPA-arbejdsmiljø Aarhus via hjemmesiden: eller kontakte Grete Bergland, Arbejdsmiljøkonsulent Mobil: Udarbejdet i Marts 2010 revideret marts 2015

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

[ Hvad er formålet med MUS? ] [ Hvordan er min egen forberedelse? ] [ Hvordan indleder jeg samtalen? ] [ Hvordan styrer jeg samtalen?

[ Hvad er formålet med MUS? ] [ Hvordan er min egen forberedelse? ] [ Hvordan indleder jeg samtalen? ] [ Hvordan styrer jeg samtalen? YES jeg skal afholde MUS en Miniguide om MedarbejderUdviklingsSamtaler [ Hvad er formålet med MUS? ] [ Hvordan forbereder jeg rengøringsassistenterne? ] [ Hvordan er min egen forberedelse? ] [ Hvordan

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Indledning Da Skejby ønsker at være et attraktivt arbejds- og uddannelsessted, er udviklingen af MUS et vigtigt udviklings-

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE. til medarbejderen

Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE. til medarbejderen Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE 2014 til medarbejderen Leder: Medarbejder: Dato: 1 Velkommen til din udviklingssamtale I DEAS ønsker vi at have fokus på din trivsel og din udvikling både for din og

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer:

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: 1: MUS-skema fra Anders Frølund: Side 2 2: MUS-skema fra Ingelise Hosszu: Side 9 3: MUS-skema fra Flemming Larsen: Side 16 4: MUS-skema fra Loise Kjærsgaard: Side

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere