REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Onsdag, d. 3. april 2013 kl. 19:00 21:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Onsdag, d. 3. april 2013 kl. 19:00 21:30"

Transkript

1 REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Onsdag, d. 3. april 2013 kl. 19:00 21:30 Deltagere: Palle, Georg, Jarl, Jacob, Henrik, Kirsten, Rita, AnneMarie, Dina, Werner og Karin Fravær: Lene og Charlotte Dagsorden: 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Opfølgning på sidste referat 4) Præsentation bordet rundt 5) Orientering fra formanden 6) Valg af tillidsposter og udvalgsformænd 7) Fremtidig mødestruktur, forretningsorden og roller 8) ZebraBy-projektet 9) Økonomi 10) Generalforsamlingen d. 18. marts ) Forslag fra bestyrelsesmedlemmerne 12) Nyt fra undergrupperne 13) Eventuelt og social hygge 1) Valg af ordstyrer Georg Holm Petersen blev valgt 2) Valg af referent Dina Fagerhøj blev valgt. 3) Opfølgning på sidste referat De fleste punkter fra sidste referat er blevet overført til viderebehandling. Kirsten havde et spørgsmål omkring PBS løsningen. Karin meddelte, at de banker der forhandles med, er interessante herunder Arbejdernes Landsbank, men at et eventuelt bankskifte ikke vil ske før efter byfesten af hensyn til medlemsindmeldelser, udgifter, regninger ifm. byfesten. 4) Præsentation af hver enkelt Palle Gram Jørgensen (Formand) Nyvej 21, Gundsømagle, 4000 Roskilde Telefon Bosiddende i GM siden 91 Herringløse siden 77. Arbejder for at bevare de eksisterende goder i landsbyen. Bevare forretningslivet, interesse i fællesskabet samt trafik og naturområderne omkring Gundsømagle. Kompromissøgende og lyttende. Kan lide at skrive og lave PR-arbejde. Werner Beim (Næstformand) Hyldekærparken 6, Gundsømagle 4000 Roskilde Telefon Bosiddende i GM siden 74 tidligere skoleleder for Margretheskolen og aktiv i mange andre foreninger samt formand for AOF Gundsø. Interesserer sig primært for kulturlivet og hele landsbyen. Karin Linde Pedersen (Kasserer) P. Hansens Vej 4, Gundsømagle 4000 Roskilde Telefon Bosiddende i GM siden 09. Primært interesseret i kulturlivet og fællesskabet. Har boet i bofællesskab og er engageret i at samle byen, så følelsen af fællesskabet forøges. Kirsten Lund Jakobsen (Sekretær) Skolelodsvej 2, Gundsømagle 4000 Roskilde Telefon

2 Bosiddende i GM siden 77. Tidligere afdelings-bioanalytiker. Har altid værdsat Landsbyrådets arbejde, og var selv aktiv under kampen for bibliotekets bevarelse. Vil gerne bidrage til Landsbyrådets arbejde til gavn for Gundsømagles udvikling. Georg Holm Petersen (Trafik/Sti/Natur formand) Stendyssevej 14, Gundsømagle 4000 Roskilde Telefon Bosiddende i GM siden 71.. Har været meget aktiv i foreningslivet primært indenfor sport. Er i Pileparkens bestyrelse som Henrik. Brænder for trafik, natur og giver gerne en hjælpende hånd med andre sager. Aktiv cyklist. Dina Fagerhøj (PR formand) Runddyssevej 7, Gundsømagle 4000 Roskilde Telefon Bosiddende i GM siden 04. Primær interesse er landsbybladet, de unge og kulturen. Jarl Matthiesen (BYFEST formand) Stovdyssevej 12, Gundsømagle 4000 Roskilde Telefon Bosiddende i GM siden 05. Formand for G77 og arbejder også for de unge. Primært interesseret i byfesten. Sønderjyde, og har arbejdet en række år i USA. AnneMarie Rydder (Kulturformand) Ladegårdsvej 22, Gundsømagle 4000 Roskilde Telefon Bosiddende i GM siden 85. Brænder primært for kulturarrangementerne. Vil meget gerne være den praktiske hjælpende hånd. Charlotte Riber (GM Unge formand) Gulddyssevej 44, Gundsømagle 4000 Roskilde Telefon: Formand for unge-udvalget og meget engageret i deres fremtid. Selvstændig og også byfestens samarit-ansvarlige. Jacob Fink Ferdinand (Zebra-formand & INSP! kontaktperson) Frederiksborgvej Roskilde Telefon Bosiddende i GM siden 10 arbejder på Risø (DTU) med forretningsudvikling. Blev interesseret i at blive aktiv efter at have hørt på Jan Gintberg i forsamlingshuset. Primære interesser er lidt som Blomsterby projektet, at udvikle byen og skabe netværk og finde visioner og gennemføre disse. Brænder for Zebra-projektet og INSP! Lene Barfod (Bibliotekskontaktperson) Lindesbakkevej 3, Gundsømagle 4000 Roskilde Telefon Kontaktperson omkring biblioteket. Brænder for at få flere kulturelle oplevelser til byen. Aktiv i mange udvalg. Rita Søndergaard Søglimt 4, Gundsømagle 4000 Roskilde Telefon Bosiddende i GM siden 56 været lærer i Roskilde siden 93 (kort pause fra Gundsømagle i mellem) Faderen var brugsuddeler. Aktiv i foreningslivet med håndbold, bridge, tidligere underviser hos AOF. Interesseret i kultur og byfesten samt festlige sammenkomster. Henrik Albjerg Larsen Torndyssevej 4, Gundsømagle 4000 Roskilde Telefon Boet i GM siden 06. Aktiv i grundejerforeningen Pileparken. Han meldte sig ind på opfordring af Georg. Han arbejder i Roskilde kommune. Interesserer sig for logistik, trafik og vil meget gerne forhindre tilkørsel 6 fra den mulige fremtidige motorvej. Martin With (Suppleant) Kirkegårdvej 14, Gundsømagle 4000 Roskilde Telefon Jimmi Rasmussen (Suppleant) Holmevej 13, Gundsømagle 4000 Roskilde Telefon Erik W. Nielsen (Revisor) Nyvej 20, Gundsømagle 4000 Roskilde Telefon

3 Eni Fenger (Revisor-suppleant) Holmevænget 30, Gundsømagle 4000 Roskilde Telefon ) Orientering fra formanden Der har været problemer omkring sankeprojektet 2 af de tilmeldte har meldt sig ud i protest mod nogle regler. Et møde er sat op med de 3 utilfredse personer og Landsbyrådet. Palle og Jarl afholder møderne, og informerer om udfaldet af møderne. GAS-revy. Det forsøges at samle kræfterne fra GAS og dilettant-foreningen for at etablere en revy omkring sept/oktober i år. Lilian Hjortnæs og Palle er ved at finde en løsning. Werner foreslog, at man måske fik etableret en egen revy-forestilling med egne folk. Det har der været tidligere. Der er nedsat et lille udvalg bestående af Palle, Jarl og Dina for at kigge på vedtægtsændringer det sidste punkt på generalforsamlingen blev ikke godkendt, da den blev ophævet af en anden vedtægt. Disse overlappende vedtægter skal gennembelyses. Disse skal præsenteres og gennemgås med bestyrelsen ved et senere møde. Marianne Femø, der er professionel korrektur-læser har meldt sig frivilligt for at hjælpe os med udsendelse af mails m.m. Rita spurgte til frivilliglisten. Kaj Giessing og Oliver Pust har meldt sig som faste uddelere, men Per Kirsten s mand, Georg og Rita vil gerne også gerne dele ud. Palle spurgte til en eventuel løn kompensation til frivillige, som ikke umiddelbart er i bestyrelsen. Punktet blev ikke færdigbehandlet. 6) Valg af tillidsposter og udvalgsformænd Formand Palle Gram Jørgensen Næstformand Werner Beim Kasserer Karin Linde Pedersen Sekretær Kirsten Lund Jacobsen Byfestformand Jarl Matthiesen Trafik- og Naturudvalg George Holm Petersen Kulturformand AnneMarie Rydder (assisteret af Rita og Werner grundet det store aktivitetsniveau) Biblioteksansvarlig Lene Barfod PR formand Dina Fagerhøj Ungeformand Charlotte Riber Lorentzen Zebra-ansvarlig og INSP! Jacob Fink Lorentzen 7) Fremtidig mødestruktur, forretningsorden og roller Lille udvalg nedsat for at nedfælde forslag til forretningsorden, jobfunktionsbeskrivelse og forslag til hvordan et økonomiudvalg skulle fungere. Præsenteres for bestyrelsen efter endt arbejde og bliver gennemgået. Hvert udvalg skal nok fremadrettet udarbejde eget budget og regnskab for fremtiden. 8) ZebraBy-projektet Jacob fortalte, at Tina Westh og de andre i kommunen havde været meget overvældet af alle de forslag, som kom ind ved stormødet. Det have været rigtig svært for dem at få et overblik, men det lykkedes og der bliver snart meldt noget konkret ud. Han har fået en beskrivelse sendt, hvor der er dannet 4 overordnede grupper med alle interesserede listet op under hver gruppe. De 4 gruppers navn er: Gundsømagle er et hus Infrastruktur og byforskønnelse Bæredygtig by og Information Udvikling af Rosencentret Mere information kan hentes på Facebook Gundsømagle Zebraby, hvor INSP! også inviterer til sammenkomst. 9) Økonomi Karin fortæller, at økonomien har det godt, der er penge i kassen, også da kommunen allerde har udbetalt tilskuddet til byfesten. Vi har nu 279 medlemmer, og nuværende eneste restance er en annoncør med et udestående på kr. 450,00. Dina følger op på denne restance. 10) Generalforsamlingen d. 18. marts 2013

4 Flyttes til næste møde grundet det sene tidspunkt. Evaluering af mødet - Opsamling af idéer fra mødet 11) Forslag fra bestyrelsesmedlemmerne Tilskud fra SN (Sjællandske Nyheder se tidligere udsendte materiale fra Palle eller få det fra Palle) Hvem søger om hvad? Hvert udvalg sender forslag ind. Følgende blev bl.a. foreslået på mødet: Permanent scene til byfesten Jarl Teltog øvrige ting til byfesten Karin Hvert udvalg skal sende prioriterede ansøgninger, meget gerne med tilsagn fra landsbyens borgere. Fristen er 20. april 2013! Hjælp til SCR omkring lokaler i området (Note ER rundsendt) Enighed om at hjælpe til, Palle lægger ud på hjemmeside og i mail. Eventuelt burde vi aktivt deltage i projektet, da SCR planlægger at etablere en slags virksomhed, hvilket er ret spændende. Samarbejde med Insp! Og Viby Kulturhus (Jacob) Jacob fortalte kort om INSP! Det er en forening på tværs af Roskilde kommune, der har etableret et samarbejde hvor kreativiteten bliver prioriteret højt. De har den 3. juni får den norske fantasiminister til at afholde et foredrag for interesserede borgere. Lucky Næroset, der sammen med borgere fra en lille landsby fælles fået landsbyen på landkortet ved hjælp af krussedulle -filosofien. Jacob bad om tilskud til arrangementet og det blev godkendt at kr. 1667,00 skulle gå til det gode formål. Kontakt Jacob, såfremt der er nogle spørgsmål. Medlemsanalyse (Jacob) Jacob efterlyser en analyse over sammensætningen af medlemmerne. Samtidigt er der også spørgsmålet omkring frivillighedslisten. Punktet skal belyses nærmere til næste gang. Palle har pt nu medlemslisten i Access, men Kirsten og ham skal udveksle denne, Så Kirsten får et overblik snarest muligt. Faciliteter til GLR og øvrige foreninger, bedre udnyttelse (Jacob) Jacob forespurgte på egne lokaler til Gundsømagle Landsbyråd, så vi kunne gøre mere brug af byens lokaler. Så der kunne afholdes workshops og andre ting til fordel for byen. De gamle skolelokaler er selvfølgelig til rådighed, men han søgte en mere permanent løsning, så Landsbyrådet var lidt mere uafhængig. Punktet bliv ikke færdigbehandlet. Palle fremhævede et ønske om Internet-adgang fra mødelokalet. Visionsworkshop og ildsjæleprojekt (Jacob) Visionsdabatoplæg (Jacob) PR-strategi (Jacob) 12) Nyt fra undergrupperne Byfest Trafik- og sikkerhed Natur og Stier Kultur/Aktiviteter Biblioteket Unge-udvalg PR-udvalg DOG BEDES ALLE UDVALGSFORMÆND/ANSVARLIG UDARBEJDE MÅLSÆTNING, VISIONER OG ANDET, SÅ DISSE KAN TILFØJES PÅ VORES HJEMMESIDE HURTIGST MULIGT. 13) Eventuelt og social hygge Der blev efterlyst mere åbenhed omkring vores virke i byen.

5 Samtidigt blev det også understreget, at der skulle være mere respekt omkring dirigentens virke. Et medlem fandt ud af, at vedkommende ikke havde betalt sit kontingent og indbetalte for de sidste 3 års medlemskab. Godt gået! Næste møde er allerede fastsat til: torsdag d. 6. juni Vores formand sender dagsorden ud før mødet. Eventuelle nye punkter bedes sendt helst i god tid og gerne med beskrivelse, forklaring eller overblik, så medlemmerne kan forberede sig før mødet.

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2011. Kære alle WS ere med familie,

Nyhedsbrev. September 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev September 2011 Kære alle WS ere med familie, Efteråret har så sandelig sat ind med regn og blæst. Det nye skole år er for længst startet og sommerens få rigtig gode dage er allerede næsten glemt.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen Herringløse Maj 2014 TIDENDE Læs side 4 Nyt liv til gadekæret Vi har fået et haveselskab Læs side 14 Ny tradition løbes i gang Læs side 13 Tønderne fik tæsk på skolen Læs side 12 Indhold Nyt fra Landsbyrådet

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Studie cirkler. Manual til ledere af studiecirkler

Studie cirkler. Manual til ledere af studiecirkler Studie cirkler Manual til ledere af studiecirkler Forord Formålet med denne manual er at give studiecirkelledere et værktøj til brug for arbejdet i åbne studiecirkler, herunder kort om baggrunden for disse.

Læs mere