DESIGN-MATCH Sammenlægningsudvalget Odinsgade Randers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers"

Transkript

1 Sammenlægningsudvalget Odinsgade Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner indenfor design. Projektbeskrivelsen er vedlagt. Gennemførelse af Design-Match vil markere Ny Randers Kommune som en kommune, der går foran med initiativer, der styrker vækstlag med potentiale til yderligere udvikling. Vi ansøger om et økonomisk tilskud på kr til gennemførelse af projektet. Vi ser frem til jeres tilbagemelding. Med venlig hilsen Vibeke Vestergaard Erhvervssekretær Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Randers Business & Development Council Erhvervenes Hus / Tørvebryggen 12 Telefon DK-8900 Randers Telefax

2 Innovationsnetværk: Industri & Design DESIGN-MATCH Projektbeskrivelse December 2006

3 Innovationsnetværk: Industri & Design DESIGN-MATCH Baggrund Innovation er en væsentlig kilde for danske virksomheders evne til at klare sig i konkurrencen og differentiere sig. Det sker gennem udvikling med fokus på viden og kompetencer. En ny undersøgelse viser, at særligt små og mellemstore danske virksomheder har behov for nye værktøjer og støttestrukturer, der kan gøre dem mere innovative. Hver femte virksomhed har ikke overblik over innovationens betydning for toplinjen i deres virksomhed. Design bliver et afgørende konkurrenceparameter i fremtiden, og er en af de faktorer, der gør, at kunden vælger et produkt frem for et andet. Dansk Industri fremhæver, at flere virksomheder skal i gang med at arbejde med design og betingelserne for, at design får effekt på virksomhedernes bundlinie skal forbedres. Det handler bl.a. om at styrke designuddannelserne og give mere kompetent designrådgivning. Design som fag kan være katalysator for at skabe innovation. Det åbner op for muligheder, hvor man bygger bro mellem erhvervslivet og design, og kvalificerer henholdsvis uddannelsessystemet og erhvervslivet til at arbejde med design i innovationsprocessen. Der eksisterer flere uddannelser i Danmark, hvor design er grundlæggende. Disse omfatter fx Designskolen i Kolding, Arkitektskolen i Århus og arkitekt og designlinjen på Aalborg Universitetscenter. Designuddannelserne i Danmark er i voldsom bevægelse hen imod det tværdisciplinære med integration af alle værdikædens delelementer i designprocessen. Derimod findes der ikke et uddannelses og udviklingsrum, der involverer en tværfaglighed på tværs af uddannelserne, som er forankret i erhvervslivet og hvor design og innovation er integreret. Det peger på, at der etableres nye typer samarbejde og samspil på tværs af uddannelsessystemet og mellem erhvervslivet, hvor der lægges vægt på tværfaglighed og nye måder at samarbejde og integrere designprocesser i erhvervslivets produktion i Danmark. Idé Det er idéen med projektet at etablere nye typer innovationsnetværk med afsæt i design som kilde til innovation, hvor design som disciplin, metode og værktøj bliver omdrejningspunktet i en værdiskabende og kulturel udviklende proces. Omkring 60 designstuderende fra henholdsvis Designskolen i Kolding, Arkitektskolen i Århus og Aalborg Universitet bliver på tværs af de tre uddannelsesinstitutioner inviteret til at samarbejde i 20 grupper med 3 studerende i hvert team. Hvert team repræsenterer de tre uddannelsesinstitutioner i at udvikle et eksperimenterende design -og innovationsprojekt i 20 virksomheder i Kronjylland, der ikke traditionelt anvender design og/eller arbejder konsekvent med innovation. Projektdeltagerne arbejder med design i et tværfagligt udviklingsrum, hvor virksomheder får afprøvet, hvor og hvordan designprocesser virker i deres virksomhed. 20 tværfaglige designgrupper arbejder sammen med en virksomhed for at udvikle et designprojekt, der tager afsæt i virksomhedernes forretningsgrundlag og som giver viden og inspiration fra førende forskere inden for innovation og design i Europa til såvel designstuderende som til virksomhederne.

4 Visionen Det er visionen med innovationsprojektet at skabe dialog, netværk og viden om eksperimenterende design og innovation - og krydsbefrugte designstuderende fra tre forskellige uddannelsesinstitutioner i et konkret designprojekt, der bygger bro til erhvervslivet og skaber værdi og synergi for alle parter. Målene Målet er at bygge bro mellem designuddannelserne og erhvervslivet for at bruge design som omdrejningspunkt til at skabe innovation og kreativ idéudvikling i virksomheder, der ikke har tradition for at gøre dette. Konkret tager projektet afsæt i følgende mål: At skabe tværfaglige, udviklende, synergiske krydsbefrugtninger mellem designstuderende fra forskellige uddannelsesinstitutioner i Jylland. At danne netværk mellem designstuderende og erhvervslivet med afsæt i design som omdrejningspunkt til at skabe innovation i danske virksomheder. At skabe lærings- og udviklingsrum der stimulerer design og innovation og bygger bro mellem design, innovation og erhvervsliv. At præsentere designstuderende og erhvervsliv for viden, erfaringer og aktiviteter med innovation og design fra førende eksperter i Europa. At realisere konkrete designprojekter i udvalgte virksomheder i Kronjylland og tilføre innovativ viden og værdi til virksomhederne. At præsentere konkrete designprojekter for offentligheden ved projektets afslutning. At skabe et pejlemærke for dansk erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i arbejdet med design og innovation på tværs af traditionelle grænser. Aktivitetsplan Målene tænkes realiseret gennem følgende aktiviteter: 1. Krydsbefrugtning mellem designstuderende fra tre uddannelsesinstitutioner inden for design. 2. Udvikling af designprojekter i udvalgte virksomheder. 3. Etablering af en eksperimenterende innovations basecamp. 4. Pejlemærker for design som kilde til innovation. AKTIVITET 1: DESIGNMATCH 60 designstuderende etablerer 20 teams og bliver matchet med 20 industri-/produktionsvirksomheder i Kronjylland. AKTIVITET 2A: OPSTART AF DESIGNPROJEKT 20 teams udvikler i samarbejde med ansvarlig fra virksomheden grundlaget for opstart af designprojekt. AKTIVITET 2B: UDVIKLING AF DESIGNPROJEKT De 20 teams og ansvarlig fra virksomheden mødes i basecamp for at udveksle erfaringer og formulere det konkrete designprojekt. AKTIVITET 2C: GENNEMFØRELSE AF DESIGNPROJEKT De 20 teams og ansvarlig virksomheden arbejder i virksomheden med udvikling af et konkret designprojekt. AKTIVITET 3: PRÆSENTATION AF DESIGNPROJEKTER De 20 teams og ansvarlig fra virksomheden mødes i basecamp for at udveksle erfaringer, få viden og præsentere de konkrete projekter for erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner samt øvrige interesserede. Varighed og form 1 dags research i maj og introduktion i Randers til virksomhederne som grundlag for match. Varighed og form Besøg på virksomheden inden projektstart og efter match. Varighed og form 1 dags projektforløb på basecamp inden konkret projekt gennemføres i virksomheden. Varighed og form 1 uges projektforløb i virksomheden med et konkret resultat af projektet. Varighed og form ½-1 dags afsluttende projektforløb på basecamp med involvering af erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner samt øvrige interesserede.

5 AKTIVITET 4: BENCH-MARKING Med afsæt i proces og projektforløbene udarbejdes en evalueringsrapport og dokumentarbog med pejlemærker for innovation og dokumentation af processen. Form og distribution Rapporten og dokumentarbogen fremsendes til alle involverede. Ad. 1: Designmatch mellem designstuderende: Formålet med denne aktivitet er at krydsbefrugte designstuderende fra henholdsvis Aalborg Universitet (arkitektur og designlinjen), Arkitektskolen i Århus (designlinjen) og Designskolen i Kolding med henblik på at skabe samarbejde mellem studerende på tværs af de tre uddannelsesinstitutioner. I forbindelse med aktivitet 1 gennemføres: 60 designstuderende fordelt med ca. 20 fra hver uddannelsesinstitution (4. og 5. årgang) vil i innovationsnetværk på Den Skandinaviske Designhøjskole i Randers (basecamp) indgå et samarbejde på tværs af institutioner for at udvikle og gennemføre et konkret designprojekt. Forløbet indebærer et research-besøg fx gennemført i maj 2007 med det formål at præsentere henholdsvis studerende for hinanden og dem for virksomhederne. Efter research-besøget skal hhv. de studerende og virksomhederne i løbet af 3 uger tilkendegive interesser, fokus og forslag til henholdsvis samarbejdspartnere i teamet og valg af partnere. I denne del af forløbet begynder de studerende og virksomhederne også at overveje indhold i forhold til et konkret projekt. Når de studerende og virksomhederne har indsendt interessetilkendegivelse med forslag til match, bliver de matchet. Ad. 2: Udvikling af designprojekter: Formålet med denne aktivitet er, at de tre studerende i hvert team etablerer et godt fundament for samarbejde, udvikling og implementering af deres designprojekt i en virksomhed med henblik på at kunne igangsætte nye initiativer inden for design og innovation. I forbindelse med aktivitet 2 gennemføres: 1 dags udviklingsforløb i basecampen som opstart på udviklingsprojektet for at skabe et fælles afsæt for de studerendes videre arbejde i virksomhederne. Hvert team og virksomhed møder hinanden for at skulle konkretisere deres projekt i samspil med førende forskere og nøglepersoner inden for design og innovation i Europa, der deltager i projektet og processen. Efter den første dags opstart af processen går de enkelte team i gang med samarbejdet i virksomhederne og arbejder her de fem efterfølgende dage. Ad 3: Etablering af en eksperimenterende innovations basecamp: Formålet med denne aktivitet er at etablere en eksperimenterende innovations basecamp, hvor designstuderende og erhvervsliv får viden, erfaringer og input fra førende eksperter inden for design og innovation i Europa med input til deres konkrete designprojekter.

6 I forbindelse med aktivitet 3 gennemføres: Et afsluttende forløb på basecampen med aflevering, feedback og evaluering af projekterne mellem deltagerne og eksterne. I afleveringen af projekterne inviteres offentligheden til et program på Den Skandinaviske Designhøjskole, hvor projekterne offentliggøres og præsenteres. Forløbet afsluttes med et seminar for interesserede, hvor førende forskere og nøglepersoner præsenterer oplæg om design som kilde og omdrejningspunkt for innovation. Afslutningen af projektet bliver et kick-off for etablering af nye netværksinitiativer inden for design og innovation. Ad. 4: Pejlemærker for design som kilde til innovation: Formålet med denne aktivitet er at opsætte pejlemærker for, hvordan dansk erhvervsliv kan anvende design som omdrejningspunkt for at skabe innovation og udvikle innovative styrkepositioner. I forbindelse med aktivitet 4 gennemføres: En evalueringsrapport og dokumentarbog der udstikker retningslinier for, hvordan andre virksomheder kan initiere udviklingsprojekter inden for design med henblik på at stimulere og udvikle innovation i virksomheden. Målgrupper Projektet henvender sig til designstuderende på de tre uddannelsesinstitutioner og virksomheder i Kronjylland, som ikke har tradition for at arbejde med design og innovation. Forløbsskitse Projektet er overordnet tænkt gennemført således: Fase 1: Fase 2: Involvering af målgrupper: A. Udvælgelse af studerende: Studerende fra 4. og 5. årgang på de 3 uddannelsesinstitutioner udarbejder ansøgning til deltagelse i projektet. Der bliver udvalgt omkring 60 studerende (ca. 20 studerende fra hver institution) af et udvalg. B. Udvælgelse af virksomheder: Der tages kontakt til udvalgte virksomheder i Kronjylland, der ikke traditionelt anvender design og/eller satser på innovation i udviklingen af virksomheden. Der vil på forhånd være udarbejdet projektmateriale, der bl.a. synliggør værdien og perspektiverne af at deltage. Virksomhederne er med til at definere deres rolle, ramme og projektmuligheder. C. Førende eksperter: Kontakt til og invitation af førende nøglepersoner inden for design og innovation i Europa som fx Alison Reeple. D. Information om projektet til erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner i området. Basecamp 1 dags udviklingsforløb: Match med sammensætning af 20 teams med 3 designstuderende i hver fra de tre uddannelsesinstitutioner samt udvikling af projekt i forhold til deltagende virksomheder. Målet er at skabe et fælles afsæt, hvor de studerende bliver klædt på til at anvende design som metode til idé-/produktudvikling og innovation.

7 Fase 3: Fase 4: Fase 5: Projektforløb 1 uge: Opstart af designforløb i 20 udvalgte virksomheder i ca. 5 dage (mandag fredag). Målet er at skabe det rette udgangspunkt for at kunne definere og udvikle projektet, så det tager afsæt i den konkrete virksomheds muligheder. Basecamp præsentation af projekter: I præsentationen for offentligheden af projekterne er der fokus på design som strategisk udviklings og ledelsesredskab med henblik på at skabe et fælles rum og et fælles referencepunkt for både studerende og virksomheder. Førende nøglepersoner inden for innovation i Europa deltager med oplæg, præsentationer. Benchmarking evaluering af projekter: Fokus på aflevering, feedback og evaluering mellem deltagerne hhv. studerende og virksomhederne som kick-off til nye netværksinitiativer inden for design og innovation. Udbytte og værdiskabelse Projektet har et omdrejningspunkt omkring to primære målgrupper: studerende (fra de tre uddannelsesinstitutioner) og virksomheder i Kronjylland. De studerende opnår følgende ved involvering og deltagelse i projektet: Perspektiver for udvikling af design som metode, værktøj og model i innovationsprocessen i danske virksomheder. En reflekteret tilgang til tværgående temaer og tendenser med fokus på dialog om design som kilde til innovation. Proces i forhold til egen læring, læring på tværs af uddannelsesinstitutioner og i samarbejdet med virksomhederne. Viden og erfaringer fra førende forskere og nøglepersoner inden for design og innovation i Europa. Tværfaglige relationer i udviklingen af et designprojekt. Konkret erfaring i arbejdet med et designprojekt. Netværk med andre studerende og virksomheder. Virksomhederne opnår følgende ved involvering og deltagelse i projektet: Dialog, viden og indsigt i temaer og tendenser med fokus på design som omdrejningspunkt for innovation. Dialog med designstuderende og virksomheder. Udvikling af et konkret designprojekt i egen virksomhed med henblik på at identificere, udforske og anvende virksomhedens styrkepositioner og forudsætninger for innovation i virksomheden. Igangsætning af en proces hvor design bliver katalysator for udvikling og innovation i virksomheden. Kendskab til uddannelser og forskellene i de enkelte virksomheder. Viden og erfaringer fra førende forskere og nøglepersoner inden for design og innovation i Europa. Tværfaglige relationer i udviklingen af designprojektet. Netværk med andre virksomheder, der ønsker at arbejde med innovation.

8 Virksomhedens rolle i projektet er en aktiv, konsulterende rolle, hvor de skal tilkendegive et medejerskab og en åbenhed overfor at deltage i projektet. Derfor er det lagt op til deltagerbetaling for virksomhederne. Virksomhedens rolle er afgørende af hensyn til den efterfølgende forankring og implementering, og dermed projektets værdi successivt. Fremtidsperspektiver Projektet danner bredt set grundlag for etablering af permanente netværk mellem de deltagende virksomheder og mellem designstuderende, som repræsenterer uddannelsesinstitutioner med meget forskellige tilgange til design. Det vil skabe forudsætninger for, at de tre uddannelsesinstitutioner kan etablere en ny fælles reference. Designudvalgets rapport, som blev offentliggjort december 2005, peger på, at der bliver lagt stor vægt på tværfaglighed og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner med deres forskellige tilgange til design. Det er perspektivet, at de etablerede netværk mellem virksomhederne kan fortsætte og blive lokomotiv for deres brancher og regioner. Det betyder, at projektet gennemføres med det sigte at etablere noget nyt, som har betydning for innovationskraften i danske virksomheder. Derudover vil netværk etableret mellem designstuderende være vækstlag for at skabe nye netværk, som forstærker deres muligheder efter afsluttet uddannelse både i forhold til virksomhederne og i forhold til evt. etablering af bæredygtige designvirksomheder. Tidsplan Projektet er tænkt gennemført med følgende reviderede tidsplan: Detailplanlægning: Nedsættelse af arbejdende komiteer: Planlægning i komiteer: Gennemførelse: Evaluering: Organisering Direktør Steinar Amland fra Danske Designere (MDD): Medvirker som projektpartner i udviklingen og gennemførelsen af projektet. Den Skandinaviske Designhøjskole i Randers: Medvirker som projektpartner i udviklingen og gennemførelsen af projektet. Randers Erhvervs og Udviklingsråd: Medvirker som projektpartner i udviklingen og gennemførelsen af projektet samt som projektsekretariat og ansvarlig for den administrative og økonomiske del af projektet. Arkitektskolen i Århus: Medvirker som interessepartner i udviklingen og gennemførelsen af projektet. Aalborg Universitet: Medvirker som interessepartner i udviklingen og gennemførelsen af projektet. Designskolen i Kolding: Medvirker som interessepartner i udviklingen og gennemførelsen af projektet.

9 Projektudvikler Martabolette Stecher (moldeq train): Medvirker som projektpartner og projektleder i udviklingen og gennemførelsen af projektet. FORA: Medvirker som interessepartner i udviklingen og gennemførelsen af projektet.

10 Budget Udgifter 1 Projektudvikling og -ledelse Undervisning af 2-3 internationale eksperter i 1-2 dage Overnatning og forplejning (netto) af 60 studerende, 7 innovationsansvarlige og 2-3 internationale eksperter i 5 dage 4 Mødeaktiviteter og rejser: Sekretariat: Transport af studerende Transport af internationale eksperter Workshops og materialer PR og Pressemateriale Udvikling og løbende opdatering af hjemmeside Forsikring Evaluering Leje af EDB-udstyr m.v., herunder materialer Revision Forventede udgifter i alt: Dokumentarbog til dokumentation af projektet Forventede udgifter total inkl. dokumentarbog med oplag på 1000 stk Indtægter Udgifterne til projektgennemførelsen på kr søges dækket, som det fremgår af nedenstående, mens beløbet på kr til udarbejdelse af dokumentarbog søges dækket gennem hovedsponsor. 1 Ansøgt beløb hos Århus Amt (bevilliget) Deltagerpris for 20 virksomheder a kr Ansøgt beløb hos Randers Kommune Forventet tilskud fra øvrige lokale fonde I alt til dækning af projektets gennemførelse Forventet hovedsponsor som dækker dokumentarbog

11 Total til projekt gennemførelse og dokumentation Ansøgere: Kontaktpersoner: Adresse: Tlf./ Randers Erhvervs & Udviklingsråd, moldeq train & Danske Designere Peter Fabricius, Martabolette M. Stecher & Steinar Amland Tørvebryggen 12, 8900 Randers (sekretariat)

Evaluering af DesignMatch 2007

Evaluering af DesignMatch 2007 Evaluering af DesignMatch 2007 INDLEDNING...2 1. METODEVALG...2 2. DELTAGERE OG AKTØRER I PROJEKTET...3 3. KONCEPTET...5 4. PRESSEDÆKNING...5 5. VIRKSOMHEDERNES TILBAGEMELDINGER...6 KONKLUSION...9 Randers

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse. Økonomi for ledere. Kursusafdelingen

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse. Økonomi for ledere. Kursusafdelingen Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Økonomi for ledere Kursusafdelingen Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse 2014 Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Børn og unges læring og trivsel i en global verden

Børn og unges læring og trivsel i en global verden September 2011 Børn og unges læring og trivsel i en global verden 3. Tids- og procesplan I dette afsnit skitseres tids- og procesplanen for projektets fase 1 overordnet. Nedenstående tabel viser måned

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Nyt center - ét fælles mål Overordnet mål: BRINGE FORSKNINGSBASERET VIDEN I

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Hjælp til biblioteksudvikling? // Læs mere om, hvad du kan bruge din udviklingskonsulent fra centralbiblioteket til

Hjælp til biblioteksudvikling? // Læs mere om, hvad du kan bruge din udviklingskonsulent fra centralbiblioteket til Hjælp til biblioteksudvikling? // Læs mere om, hvad du kan bruge din udviklingskonsulent fra centralbiblioteket til Herning, april 2014 3 Udvikling af bibliotekstilbuddet til vores brugere er en af de

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning Map of the future Innovation Bolig og Beklædning Hvordan navigerer din virksomhed i fremtidens livsstils industri? Kunne det være interessant med et landkort over fremtidens ukendte territorier? Ville

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion 21.01.2015 KANMIOPLEVELSER OG ERFARINGER MED GUDP-ANSØGNINGER OG PROJEKT GENNEMFØRSLER, LEDER FOR AF SEKTION FOR IMMUNOLOGI OG MIKROBIOLOGI, INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB GUDP-infomøde, Århus, Onsdag 21.

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere