DESIGN-MATCH Sammenlægningsudvalget Odinsgade Randers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers"

Transkript

1 Sammenlægningsudvalget Odinsgade Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner indenfor design. Projektbeskrivelsen er vedlagt. Gennemførelse af Design-Match vil markere Ny Randers Kommune som en kommune, der går foran med initiativer, der styrker vækstlag med potentiale til yderligere udvikling. Vi ansøger om et økonomisk tilskud på kr til gennemførelse af projektet. Vi ser frem til jeres tilbagemelding. Med venlig hilsen Vibeke Vestergaard Erhvervssekretær Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Randers Business & Development Council Erhvervenes Hus / Tørvebryggen 12 Telefon DK-8900 Randers Telefax

2 Innovationsnetværk: Industri & Design DESIGN-MATCH Projektbeskrivelse December 2006

3 Innovationsnetværk: Industri & Design DESIGN-MATCH Baggrund Innovation er en væsentlig kilde for danske virksomheders evne til at klare sig i konkurrencen og differentiere sig. Det sker gennem udvikling med fokus på viden og kompetencer. En ny undersøgelse viser, at særligt små og mellemstore danske virksomheder har behov for nye værktøjer og støttestrukturer, der kan gøre dem mere innovative. Hver femte virksomhed har ikke overblik over innovationens betydning for toplinjen i deres virksomhed. Design bliver et afgørende konkurrenceparameter i fremtiden, og er en af de faktorer, der gør, at kunden vælger et produkt frem for et andet. Dansk Industri fremhæver, at flere virksomheder skal i gang med at arbejde med design og betingelserne for, at design får effekt på virksomhedernes bundlinie skal forbedres. Det handler bl.a. om at styrke designuddannelserne og give mere kompetent designrådgivning. Design som fag kan være katalysator for at skabe innovation. Det åbner op for muligheder, hvor man bygger bro mellem erhvervslivet og design, og kvalificerer henholdsvis uddannelsessystemet og erhvervslivet til at arbejde med design i innovationsprocessen. Der eksisterer flere uddannelser i Danmark, hvor design er grundlæggende. Disse omfatter fx Designskolen i Kolding, Arkitektskolen i Århus og arkitekt og designlinjen på Aalborg Universitetscenter. Designuddannelserne i Danmark er i voldsom bevægelse hen imod det tværdisciplinære med integration af alle værdikædens delelementer i designprocessen. Derimod findes der ikke et uddannelses og udviklingsrum, der involverer en tværfaglighed på tværs af uddannelserne, som er forankret i erhvervslivet og hvor design og innovation er integreret. Det peger på, at der etableres nye typer samarbejde og samspil på tværs af uddannelsessystemet og mellem erhvervslivet, hvor der lægges vægt på tværfaglighed og nye måder at samarbejde og integrere designprocesser i erhvervslivets produktion i Danmark. Idé Det er idéen med projektet at etablere nye typer innovationsnetværk med afsæt i design som kilde til innovation, hvor design som disciplin, metode og værktøj bliver omdrejningspunktet i en værdiskabende og kulturel udviklende proces. Omkring 60 designstuderende fra henholdsvis Designskolen i Kolding, Arkitektskolen i Århus og Aalborg Universitet bliver på tværs af de tre uddannelsesinstitutioner inviteret til at samarbejde i 20 grupper med 3 studerende i hvert team. Hvert team repræsenterer de tre uddannelsesinstitutioner i at udvikle et eksperimenterende design -og innovationsprojekt i 20 virksomheder i Kronjylland, der ikke traditionelt anvender design og/eller arbejder konsekvent med innovation. Projektdeltagerne arbejder med design i et tværfagligt udviklingsrum, hvor virksomheder får afprøvet, hvor og hvordan designprocesser virker i deres virksomhed. 20 tværfaglige designgrupper arbejder sammen med en virksomhed for at udvikle et designprojekt, der tager afsæt i virksomhedernes forretningsgrundlag og som giver viden og inspiration fra førende forskere inden for innovation og design i Europa til såvel designstuderende som til virksomhederne.

4 Visionen Det er visionen med innovationsprojektet at skabe dialog, netværk og viden om eksperimenterende design og innovation - og krydsbefrugte designstuderende fra tre forskellige uddannelsesinstitutioner i et konkret designprojekt, der bygger bro til erhvervslivet og skaber værdi og synergi for alle parter. Målene Målet er at bygge bro mellem designuddannelserne og erhvervslivet for at bruge design som omdrejningspunkt til at skabe innovation og kreativ idéudvikling i virksomheder, der ikke har tradition for at gøre dette. Konkret tager projektet afsæt i følgende mål: At skabe tværfaglige, udviklende, synergiske krydsbefrugtninger mellem designstuderende fra forskellige uddannelsesinstitutioner i Jylland. At danne netværk mellem designstuderende og erhvervslivet med afsæt i design som omdrejningspunkt til at skabe innovation i danske virksomheder. At skabe lærings- og udviklingsrum der stimulerer design og innovation og bygger bro mellem design, innovation og erhvervsliv. At præsentere designstuderende og erhvervsliv for viden, erfaringer og aktiviteter med innovation og design fra førende eksperter i Europa. At realisere konkrete designprojekter i udvalgte virksomheder i Kronjylland og tilføre innovativ viden og værdi til virksomhederne. At præsentere konkrete designprojekter for offentligheden ved projektets afslutning. At skabe et pejlemærke for dansk erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i arbejdet med design og innovation på tværs af traditionelle grænser. Aktivitetsplan Målene tænkes realiseret gennem følgende aktiviteter: 1. Krydsbefrugtning mellem designstuderende fra tre uddannelsesinstitutioner inden for design. 2. Udvikling af designprojekter i udvalgte virksomheder. 3. Etablering af en eksperimenterende innovations basecamp. 4. Pejlemærker for design som kilde til innovation. AKTIVITET 1: DESIGNMATCH 60 designstuderende etablerer 20 teams og bliver matchet med 20 industri-/produktionsvirksomheder i Kronjylland. AKTIVITET 2A: OPSTART AF DESIGNPROJEKT 20 teams udvikler i samarbejde med ansvarlig fra virksomheden grundlaget for opstart af designprojekt. AKTIVITET 2B: UDVIKLING AF DESIGNPROJEKT De 20 teams og ansvarlig fra virksomheden mødes i basecamp for at udveksle erfaringer og formulere det konkrete designprojekt. AKTIVITET 2C: GENNEMFØRELSE AF DESIGNPROJEKT De 20 teams og ansvarlig virksomheden arbejder i virksomheden med udvikling af et konkret designprojekt. AKTIVITET 3: PRÆSENTATION AF DESIGNPROJEKTER De 20 teams og ansvarlig fra virksomheden mødes i basecamp for at udveksle erfaringer, få viden og præsentere de konkrete projekter for erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner samt øvrige interesserede. Varighed og form 1 dags research i maj og introduktion i Randers til virksomhederne som grundlag for match. Varighed og form Besøg på virksomheden inden projektstart og efter match. Varighed og form 1 dags projektforløb på basecamp inden konkret projekt gennemføres i virksomheden. Varighed og form 1 uges projektforløb i virksomheden med et konkret resultat af projektet. Varighed og form ½-1 dags afsluttende projektforløb på basecamp med involvering af erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner samt øvrige interesserede.

5 AKTIVITET 4: BENCH-MARKING Med afsæt i proces og projektforløbene udarbejdes en evalueringsrapport og dokumentarbog med pejlemærker for innovation og dokumentation af processen. Form og distribution Rapporten og dokumentarbogen fremsendes til alle involverede. Ad. 1: Designmatch mellem designstuderende: Formålet med denne aktivitet er at krydsbefrugte designstuderende fra henholdsvis Aalborg Universitet (arkitektur og designlinjen), Arkitektskolen i Århus (designlinjen) og Designskolen i Kolding med henblik på at skabe samarbejde mellem studerende på tværs af de tre uddannelsesinstitutioner. I forbindelse med aktivitet 1 gennemføres: 60 designstuderende fordelt med ca. 20 fra hver uddannelsesinstitution (4. og 5. årgang) vil i innovationsnetværk på Den Skandinaviske Designhøjskole i Randers (basecamp) indgå et samarbejde på tværs af institutioner for at udvikle og gennemføre et konkret designprojekt. Forløbet indebærer et research-besøg fx gennemført i maj 2007 med det formål at præsentere henholdsvis studerende for hinanden og dem for virksomhederne. Efter research-besøget skal hhv. de studerende og virksomhederne i løbet af 3 uger tilkendegive interesser, fokus og forslag til henholdsvis samarbejdspartnere i teamet og valg af partnere. I denne del af forløbet begynder de studerende og virksomhederne også at overveje indhold i forhold til et konkret projekt. Når de studerende og virksomhederne har indsendt interessetilkendegivelse med forslag til match, bliver de matchet. Ad. 2: Udvikling af designprojekter: Formålet med denne aktivitet er, at de tre studerende i hvert team etablerer et godt fundament for samarbejde, udvikling og implementering af deres designprojekt i en virksomhed med henblik på at kunne igangsætte nye initiativer inden for design og innovation. I forbindelse med aktivitet 2 gennemføres: 1 dags udviklingsforløb i basecampen som opstart på udviklingsprojektet for at skabe et fælles afsæt for de studerendes videre arbejde i virksomhederne. Hvert team og virksomhed møder hinanden for at skulle konkretisere deres projekt i samspil med førende forskere og nøglepersoner inden for design og innovation i Europa, der deltager i projektet og processen. Efter den første dags opstart af processen går de enkelte team i gang med samarbejdet i virksomhederne og arbejder her de fem efterfølgende dage. Ad 3: Etablering af en eksperimenterende innovations basecamp: Formålet med denne aktivitet er at etablere en eksperimenterende innovations basecamp, hvor designstuderende og erhvervsliv får viden, erfaringer og input fra førende eksperter inden for design og innovation i Europa med input til deres konkrete designprojekter.

6 I forbindelse med aktivitet 3 gennemføres: Et afsluttende forløb på basecampen med aflevering, feedback og evaluering af projekterne mellem deltagerne og eksterne. I afleveringen af projekterne inviteres offentligheden til et program på Den Skandinaviske Designhøjskole, hvor projekterne offentliggøres og præsenteres. Forløbet afsluttes med et seminar for interesserede, hvor førende forskere og nøglepersoner præsenterer oplæg om design som kilde og omdrejningspunkt for innovation. Afslutningen af projektet bliver et kick-off for etablering af nye netværksinitiativer inden for design og innovation. Ad. 4: Pejlemærker for design som kilde til innovation: Formålet med denne aktivitet er at opsætte pejlemærker for, hvordan dansk erhvervsliv kan anvende design som omdrejningspunkt for at skabe innovation og udvikle innovative styrkepositioner. I forbindelse med aktivitet 4 gennemføres: En evalueringsrapport og dokumentarbog der udstikker retningslinier for, hvordan andre virksomheder kan initiere udviklingsprojekter inden for design med henblik på at stimulere og udvikle innovation i virksomheden. Målgrupper Projektet henvender sig til designstuderende på de tre uddannelsesinstitutioner og virksomheder i Kronjylland, som ikke har tradition for at arbejde med design og innovation. Forløbsskitse Projektet er overordnet tænkt gennemført således: Fase 1: Fase 2: Involvering af målgrupper: A. Udvælgelse af studerende: Studerende fra 4. og 5. årgang på de 3 uddannelsesinstitutioner udarbejder ansøgning til deltagelse i projektet. Der bliver udvalgt omkring 60 studerende (ca. 20 studerende fra hver institution) af et udvalg. B. Udvælgelse af virksomheder: Der tages kontakt til udvalgte virksomheder i Kronjylland, der ikke traditionelt anvender design og/eller satser på innovation i udviklingen af virksomheden. Der vil på forhånd være udarbejdet projektmateriale, der bl.a. synliggør værdien og perspektiverne af at deltage. Virksomhederne er med til at definere deres rolle, ramme og projektmuligheder. C. Førende eksperter: Kontakt til og invitation af førende nøglepersoner inden for design og innovation i Europa som fx Alison Reeple. D. Information om projektet til erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner i området. Basecamp 1 dags udviklingsforløb: Match med sammensætning af 20 teams med 3 designstuderende i hver fra de tre uddannelsesinstitutioner samt udvikling af projekt i forhold til deltagende virksomheder. Målet er at skabe et fælles afsæt, hvor de studerende bliver klædt på til at anvende design som metode til idé-/produktudvikling og innovation.

7 Fase 3: Fase 4: Fase 5: Projektforløb 1 uge: Opstart af designforløb i 20 udvalgte virksomheder i ca. 5 dage (mandag fredag). Målet er at skabe det rette udgangspunkt for at kunne definere og udvikle projektet, så det tager afsæt i den konkrete virksomheds muligheder. Basecamp præsentation af projekter: I præsentationen for offentligheden af projekterne er der fokus på design som strategisk udviklings og ledelsesredskab med henblik på at skabe et fælles rum og et fælles referencepunkt for både studerende og virksomheder. Førende nøglepersoner inden for innovation i Europa deltager med oplæg, præsentationer. Benchmarking evaluering af projekter: Fokus på aflevering, feedback og evaluering mellem deltagerne hhv. studerende og virksomhederne som kick-off til nye netværksinitiativer inden for design og innovation. Udbytte og værdiskabelse Projektet har et omdrejningspunkt omkring to primære målgrupper: studerende (fra de tre uddannelsesinstitutioner) og virksomheder i Kronjylland. De studerende opnår følgende ved involvering og deltagelse i projektet: Perspektiver for udvikling af design som metode, værktøj og model i innovationsprocessen i danske virksomheder. En reflekteret tilgang til tværgående temaer og tendenser med fokus på dialog om design som kilde til innovation. Proces i forhold til egen læring, læring på tværs af uddannelsesinstitutioner og i samarbejdet med virksomhederne. Viden og erfaringer fra førende forskere og nøglepersoner inden for design og innovation i Europa. Tværfaglige relationer i udviklingen af et designprojekt. Konkret erfaring i arbejdet med et designprojekt. Netværk med andre studerende og virksomheder. Virksomhederne opnår følgende ved involvering og deltagelse i projektet: Dialog, viden og indsigt i temaer og tendenser med fokus på design som omdrejningspunkt for innovation. Dialog med designstuderende og virksomheder. Udvikling af et konkret designprojekt i egen virksomhed med henblik på at identificere, udforske og anvende virksomhedens styrkepositioner og forudsætninger for innovation i virksomheden. Igangsætning af en proces hvor design bliver katalysator for udvikling og innovation i virksomheden. Kendskab til uddannelser og forskellene i de enkelte virksomheder. Viden og erfaringer fra førende forskere og nøglepersoner inden for design og innovation i Europa. Tværfaglige relationer i udviklingen af designprojektet. Netværk med andre virksomheder, der ønsker at arbejde med innovation.

8 Virksomhedens rolle i projektet er en aktiv, konsulterende rolle, hvor de skal tilkendegive et medejerskab og en åbenhed overfor at deltage i projektet. Derfor er det lagt op til deltagerbetaling for virksomhederne. Virksomhedens rolle er afgørende af hensyn til den efterfølgende forankring og implementering, og dermed projektets værdi successivt. Fremtidsperspektiver Projektet danner bredt set grundlag for etablering af permanente netværk mellem de deltagende virksomheder og mellem designstuderende, som repræsenterer uddannelsesinstitutioner med meget forskellige tilgange til design. Det vil skabe forudsætninger for, at de tre uddannelsesinstitutioner kan etablere en ny fælles reference. Designudvalgets rapport, som blev offentliggjort december 2005, peger på, at der bliver lagt stor vægt på tværfaglighed og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner med deres forskellige tilgange til design. Det er perspektivet, at de etablerede netværk mellem virksomhederne kan fortsætte og blive lokomotiv for deres brancher og regioner. Det betyder, at projektet gennemføres med det sigte at etablere noget nyt, som har betydning for innovationskraften i danske virksomheder. Derudover vil netværk etableret mellem designstuderende være vækstlag for at skabe nye netværk, som forstærker deres muligheder efter afsluttet uddannelse både i forhold til virksomhederne og i forhold til evt. etablering af bæredygtige designvirksomheder. Tidsplan Projektet er tænkt gennemført med følgende reviderede tidsplan: Detailplanlægning: Nedsættelse af arbejdende komiteer: Planlægning i komiteer: Gennemførelse: Evaluering: Organisering Direktør Steinar Amland fra Danske Designere (MDD): Medvirker som projektpartner i udviklingen og gennemførelsen af projektet. Den Skandinaviske Designhøjskole i Randers: Medvirker som projektpartner i udviklingen og gennemførelsen af projektet. Randers Erhvervs og Udviklingsråd: Medvirker som projektpartner i udviklingen og gennemførelsen af projektet samt som projektsekretariat og ansvarlig for den administrative og økonomiske del af projektet. Arkitektskolen i Århus: Medvirker som interessepartner i udviklingen og gennemførelsen af projektet. Aalborg Universitet: Medvirker som interessepartner i udviklingen og gennemførelsen af projektet. Designskolen i Kolding: Medvirker som interessepartner i udviklingen og gennemførelsen af projektet.

9 Projektudvikler Martabolette Stecher (moldeq train): Medvirker som projektpartner og projektleder i udviklingen og gennemførelsen af projektet. FORA: Medvirker som interessepartner i udviklingen og gennemførelsen af projektet.

10 Budget Udgifter 1 Projektudvikling og -ledelse Undervisning af 2-3 internationale eksperter i 1-2 dage Overnatning og forplejning (netto) af 60 studerende, 7 innovationsansvarlige og 2-3 internationale eksperter i 5 dage 4 Mødeaktiviteter og rejser: Sekretariat: Transport af studerende Transport af internationale eksperter Workshops og materialer PR og Pressemateriale Udvikling og løbende opdatering af hjemmeside Forsikring Evaluering Leje af EDB-udstyr m.v., herunder materialer Revision Forventede udgifter i alt: Dokumentarbog til dokumentation af projektet Forventede udgifter total inkl. dokumentarbog med oplag på 1000 stk Indtægter Udgifterne til projektgennemførelsen på kr søges dækket, som det fremgår af nedenstående, mens beløbet på kr til udarbejdelse af dokumentarbog søges dækket gennem hovedsponsor. 1 Ansøgt beløb hos Århus Amt (bevilliget) Deltagerpris for 20 virksomheder a kr Ansøgt beløb hos Randers Kommune Forventet tilskud fra øvrige lokale fonde I alt til dækning af projektets gennemførelse Forventet hovedsponsor som dækker dokumentarbog

11 Total til projekt gennemførelse og dokumentation Ansøgere: Kontaktpersoner: Adresse: Tlf./ Randers Erhvervs & Udviklingsråd, moldeq train & Danske Designere Peter Fabricius, Martabolette M. Stecher & Steinar Amland Tørvebryggen 12, 8900 Randers (sekretariat)

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Evaluering af DesignMatch 2007

Evaluering af DesignMatch 2007 Evaluering af DesignMatch 2007 INDLEDNING...2 1. METODEVALG...2 2. DELTAGERE OG AKTØRER I PROJEKTET...3 3. KONCEPTET...5 4. PRESSEDÆKNING...5 5. VIRKSOMHEDERNES TILBAGEMELDINGER...6 KONKLUSION...9 Randers

Læs mere

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces Ombygget spejderliv Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Lokale og Anlægsfonden har siden 2002, hvor Fonden udskrev en konkurrence om pavillonbyggeri til brug for bl.a. friluftsaktiviteter,

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer Invitation til at søge om deltagelse i Vær med Lige nu kan kommuner og vandselskaber søge om 250.000 kr. til at styrke deres samarbejde. 1/9 Invitation til at søge om deltagelse i Realdania, Styrelsen

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Det er kun de kommuner og skoler, som har fået støtte til at udvikle deres visionsforslag, der kan indsende et forslag på

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse

Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse Partnere AOF Midt - Herning afdelingen (Projektleder) Att. Afdelingsleder Birgitte Frydensbjerg Gl. Landevej 3 7400 Herning Tlf. 2025 0622 eller bifr@aof.dk Erhvervsrådet

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Kulturel udvikling i et nordjysk lokalområde Indhold 1. Indledning 2. Hvem kan søge KULTUR PUNKT 2013? 3. Hvad kan man søge til, og hvad lægges

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016.

Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 Foreningen IQ s a rsoverblik beskriver foreningens opstart og aktiviteter i 2016. Årsoverblik 2016 har bestyrelsens mål for 2016, samt foreningens formål som udgangspunkt. Foreningens

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Connie Sørensen E-mail: cons@aarhus.dk

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Kulturpulje

Kulturpulje Kulturpulje 2012-2013 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2012-2013?... 3 2. Hvad kan man søge til?... 3 2. 1 Kvalitet og vækst i nordjysk kunst og kultur... 3 2.2 Stedbundne

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovationsnetværket Arena USUS (Norge)

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver:

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver: Vedrørende: Oplæg til rammer for arbejdet med innovation i 2013 Sagsnavn: Innovation i Randers Kommune Sagsnummer: 00.01.00-P22-4-12 Skrevet af: Rasmus Bak-Møller E-mail: rbm@randers.dk Forvaltning: Politik,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Innovationsstrategi Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker

Innovationsstrategi Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Innovationsstrategi Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker At skabe ideer er at være kreativ, at omsætte ideer til resultater er at være innovativ. At gøre det organiseret og brugerorienteret er det

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Glostrup Kommune. Mødeaktivitet for 48 lærere (6 møder á 1 time) (team med opstart i år 1): 288 timer á 256 kr.

Glostrup Kommune. Mødeaktivitet for 48 lærere (6 møder á 1 time) (team med opstart i år 1): 288 timer á 256 kr. Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhusparken 1 2600 Glostrup Tlf.: 43 23 64 93 Fax: 43 23 65 39 Ansøgningsskema vedr. udviklings- og forsøgsarbejder på skoleområdet (hovedansøgningsfrist

Læs mere

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ EN GOD OMVEJ er en invitation til landets kommuner om at deltage i et udviklingsforløb der med støtte fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden har

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen. Michael Alstrøm. Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg.

Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen. Michael Alstrøm. Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg. Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg.dk Michael Alstrøm Advokat, Partner Rønne & Lundgren Advokatfirma Afdeling for

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationschef. Juni 2016 - uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationsilkeborg Indledning og baggrund Initiativet med at etablere innovationsilkeborg udspringer både af den velfærdsudfordring

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Lukket dagsorden Den 7. september 2006 Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forskningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Det anbefales, at Aarhus

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl. 12.00. Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er etableret som en ny fælles organisation

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere