DESIGN-MATCH Sammenlægningsudvalget Odinsgade Randers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers"

Transkript

1 Sammenlægningsudvalget Odinsgade Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner indenfor design. Projektbeskrivelsen er vedlagt. Gennemførelse af Design-Match vil markere Ny Randers Kommune som en kommune, der går foran med initiativer, der styrker vækstlag med potentiale til yderligere udvikling. Vi ansøger om et økonomisk tilskud på kr til gennemførelse af projektet. Vi ser frem til jeres tilbagemelding. Med venlig hilsen Vibeke Vestergaard Erhvervssekretær Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Randers Business & Development Council Erhvervenes Hus / Tørvebryggen 12 Telefon DK-8900 Randers Telefax

2 Innovationsnetværk: Industri & Design DESIGN-MATCH Projektbeskrivelse December 2006

3 Innovationsnetværk: Industri & Design DESIGN-MATCH Baggrund Innovation er en væsentlig kilde for danske virksomheders evne til at klare sig i konkurrencen og differentiere sig. Det sker gennem udvikling med fokus på viden og kompetencer. En ny undersøgelse viser, at særligt små og mellemstore danske virksomheder har behov for nye værktøjer og støttestrukturer, der kan gøre dem mere innovative. Hver femte virksomhed har ikke overblik over innovationens betydning for toplinjen i deres virksomhed. Design bliver et afgørende konkurrenceparameter i fremtiden, og er en af de faktorer, der gør, at kunden vælger et produkt frem for et andet. Dansk Industri fremhæver, at flere virksomheder skal i gang med at arbejde med design og betingelserne for, at design får effekt på virksomhedernes bundlinie skal forbedres. Det handler bl.a. om at styrke designuddannelserne og give mere kompetent designrådgivning. Design som fag kan være katalysator for at skabe innovation. Det åbner op for muligheder, hvor man bygger bro mellem erhvervslivet og design, og kvalificerer henholdsvis uddannelsessystemet og erhvervslivet til at arbejde med design i innovationsprocessen. Der eksisterer flere uddannelser i Danmark, hvor design er grundlæggende. Disse omfatter fx Designskolen i Kolding, Arkitektskolen i Århus og arkitekt og designlinjen på Aalborg Universitetscenter. Designuddannelserne i Danmark er i voldsom bevægelse hen imod det tværdisciplinære med integration af alle værdikædens delelementer i designprocessen. Derimod findes der ikke et uddannelses og udviklingsrum, der involverer en tværfaglighed på tværs af uddannelserne, som er forankret i erhvervslivet og hvor design og innovation er integreret. Det peger på, at der etableres nye typer samarbejde og samspil på tværs af uddannelsessystemet og mellem erhvervslivet, hvor der lægges vægt på tværfaglighed og nye måder at samarbejde og integrere designprocesser i erhvervslivets produktion i Danmark. Idé Det er idéen med projektet at etablere nye typer innovationsnetværk med afsæt i design som kilde til innovation, hvor design som disciplin, metode og værktøj bliver omdrejningspunktet i en værdiskabende og kulturel udviklende proces. Omkring 60 designstuderende fra henholdsvis Designskolen i Kolding, Arkitektskolen i Århus og Aalborg Universitet bliver på tværs af de tre uddannelsesinstitutioner inviteret til at samarbejde i 20 grupper med 3 studerende i hvert team. Hvert team repræsenterer de tre uddannelsesinstitutioner i at udvikle et eksperimenterende design -og innovationsprojekt i 20 virksomheder i Kronjylland, der ikke traditionelt anvender design og/eller arbejder konsekvent med innovation. Projektdeltagerne arbejder med design i et tværfagligt udviklingsrum, hvor virksomheder får afprøvet, hvor og hvordan designprocesser virker i deres virksomhed. 20 tværfaglige designgrupper arbejder sammen med en virksomhed for at udvikle et designprojekt, der tager afsæt i virksomhedernes forretningsgrundlag og som giver viden og inspiration fra førende forskere inden for innovation og design i Europa til såvel designstuderende som til virksomhederne.

4 Visionen Det er visionen med innovationsprojektet at skabe dialog, netværk og viden om eksperimenterende design og innovation - og krydsbefrugte designstuderende fra tre forskellige uddannelsesinstitutioner i et konkret designprojekt, der bygger bro til erhvervslivet og skaber værdi og synergi for alle parter. Målene Målet er at bygge bro mellem designuddannelserne og erhvervslivet for at bruge design som omdrejningspunkt til at skabe innovation og kreativ idéudvikling i virksomheder, der ikke har tradition for at gøre dette. Konkret tager projektet afsæt i følgende mål: At skabe tværfaglige, udviklende, synergiske krydsbefrugtninger mellem designstuderende fra forskellige uddannelsesinstitutioner i Jylland. At danne netværk mellem designstuderende og erhvervslivet med afsæt i design som omdrejningspunkt til at skabe innovation i danske virksomheder. At skabe lærings- og udviklingsrum der stimulerer design og innovation og bygger bro mellem design, innovation og erhvervsliv. At præsentere designstuderende og erhvervsliv for viden, erfaringer og aktiviteter med innovation og design fra førende eksperter i Europa. At realisere konkrete designprojekter i udvalgte virksomheder i Kronjylland og tilføre innovativ viden og værdi til virksomhederne. At præsentere konkrete designprojekter for offentligheden ved projektets afslutning. At skabe et pejlemærke for dansk erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i arbejdet med design og innovation på tværs af traditionelle grænser. Aktivitetsplan Målene tænkes realiseret gennem følgende aktiviteter: 1. Krydsbefrugtning mellem designstuderende fra tre uddannelsesinstitutioner inden for design. 2. Udvikling af designprojekter i udvalgte virksomheder. 3. Etablering af en eksperimenterende innovations basecamp. 4. Pejlemærker for design som kilde til innovation. AKTIVITET 1: DESIGNMATCH 60 designstuderende etablerer 20 teams og bliver matchet med 20 industri-/produktionsvirksomheder i Kronjylland. AKTIVITET 2A: OPSTART AF DESIGNPROJEKT 20 teams udvikler i samarbejde med ansvarlig fra virksomheden grundlaget for opstart af designprojekt. AKTIVITET 2B: UDVIKLING AF DESIGNPROJEKT De 20 teams og ansvarlig fra virksomheden mødes i basecamp for at udveksle erfaringer og formulere det konkrete designprojekt. AKTIVITET 2C: GENNEMFØRELSE AF DESIGNPROJEKT De 20 teams og ansvarlig virksomheden arbejder i virksomheden med udvikling af et konkret designprojekt. AKTIVITET 3: PRÆSENTATION AF DESIGNPROJEKTER De 20 teams og ansvarlig fra virksomheden mødes i basecamp for at udveksle erfaringer, få viden og præsentere de konkrete projekter for erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner samt øvrige interesserede. Varighed og form 1 dags research i maj og introduktion i Randers til virksomhederne som grundlag for match. Varighed og form Besøg på virksomheden inden projektstart og efter match. Varighed og form 1 dags projektforløb på basecamp inden konkret projekt gennemføres i virksomheden. Varighed og form 1 uges projektforløb i virksomheden med et konkret resultat af projektet. Varighed og form ½-1 dags afsluttende projektforløb på basecamp med involvering af erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner samt øvrige interesserede.

5 AKTIVITET 4: BENCH-MARKING Med afsæt i proces og projektforløbene udarbejdes en evalueringsrapport og dokumentarbog med pejlemærker for innovation og dokumentation af processen. Form og distribution Rapporten og dokumentarbogen fremsendes til alle involverede. Ad. 1: Designmatch mellem designstuderende: Formålet med denne aktivitet er at krydsbefrugte designstuderende fra henholdsvis Aalborg Universitet (arkitektur og designlinjen), Arkitektskolen i Århus (designlinjen) og Designskolen i Kolding med henblik på at skabe samarbejde mellem studerende på tværs af de tre uddannelsesinstitutioner. I forbindelse med aktivitet 1 gennemføres: 60 designstuderende fordelt med ca. 20 fra hver uddannelsesinstitution (4. og 5. årgang) vil i innovationsnetværk på Den Skandinaviske Designhøjskole i Randers (basecamp) indgå et samarbejde på tværs af institutioner for at udvikle og gennemføre et konkret designprojekt. Forløbet indebærer et research-besøg fx gennemført i maj 2007 med det formål at præsentere henholdsvis studerende for hinanden og dem for virksomhederne. Efter research-besøget skal hhv. de studerende og virksomhederne i løbet af 3 uger tilkendegive interesser, fokus og forslag til henholdsvis samarbejdspartnere i teamet og valg af partnere. I denne del af forløbet begynder de studerende og virksomhederne også at overveje indhold i forhold til et konkret projekt. Når de studerende og virksomhederne har indsendt interessetilkendegivelse med forslag til match, bliver de matchet. Ad. 2: Udvikling af designprojekter: Formålet med denne aktivitet er, at de tre studerende i hvert team etablerer et godt fundament for samarbejde, udvikling og implementering af deres designprojekt i en virksomhed med henblik på at kunne igangsætte nye initiativer inden for design og innovation. I forbindelse med aktivitet 2 gennemføres: 1 dags udviklingsforløb i basecampen som opstart på udviklingsprojektet for at skabe et fælles afsæt for de studerendes videre arbejde i virksomhederne. Hvert team og virksomhed møder hinanden for at skulle konkretisere deres projekt i samspil med førende forskere og nøglepersoner inden for design og innovation i Europa, der deltager i projektet og processen. Efter den første dags opstart af processen går de enkelte team i gang med samarbejdet i virksomhederne og arbejder her de fem efterfølgende dage. Ad 3: Etablering af en eksperimenterende innovations basecamp: Formålet med denne aktivitet er at etablere en eksperimenterende innovations basecamp, hvor designstuderende og erhvervsliv får viden, erfaringer og input fra førende eksperter inden for design og innovation i Europa med input til deres konkrete designprojekter.

6 I forbindelse med aktivitet 3 gennemføres: Et afsluttende forløb på basecampen med aflevering, feedback og evaluering af projekterne mellem deltagerne og eksterne. I afleveringen af projekterne inviteres offentligheden til et program på Den Skandinaviske Designhøjskole, hvor projekterne offentliggøres og præsenteres. Forløbet afsluttes med et seminar for interesserede, hvor førende forskere og nøglepersoner præsenterer oplæg om design som kilde og omdrejningspunkt for innovation. Afslutningen af projektet bliver et kick-off for etablering af nye netværksinitiativer inden for design og innovation. Ad. 4: Pejlemærker for design som kilde til innovation: Formålet med denne aktivitet er at opsætte pejlemærker for, hvordan dansk erhvervsliv kan anvende design som omdrejningspunkt for at skabe innovation og udvikle innovative styrkepositioner. I forbindelse med aktivitet 4 gennemføres: En evalueringsrapport og dokumentarbog der udstikker retningslinier for, hvordan andre virksomheder kan initiere udviklingsprojekter inden for design med henblik på at stimulere og udvikle innovation i virksomheden. Målgrupper Projektet henvender sig til designstuderende på de tre uddannelsesinstitutioner og virksomheder i Kronjylland, som ikke har tradition for at arbejde med design og innovation. Forløbsskitse Projektet er overordnet tænkt gennemført således: Fase 1: Fase 2: Involvering af målgrupper: A. Udvælgelse af studerende: Studerende fra 4. og 5. årgang på de 3 uddannelsesinstitutioner udarbejder ansøgning til deltagelse i projektet. Der bliver udvalgt omkring 60 studerende (ca. 20 studerende fra hver institution) af et udvalg. B. Udvælgelse af virksomheder: Der tages kontakt til udvalgte virksomheder i Kronjylland, der ikke traditionelt anvender design og/eller satser på innovation i udviklingen af virksomheden. Der vil på forhånd være udarbejdet projektmateriale, der bl.a. synliggør værdien og perspektiverne af at deltage. Virksomhederne er med til at definere deres rolle, ramme og projektmuligheder. C. Førende eksperter: Kontakt til og invitation af førende nøglepersoner inden for design og innovation i Europa som fx Alison Reeple. D. Information om projektet til erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner i området. Basecamp 1 dags udviklingsforløb: Match med sammensætning af 20 teams med 3 designstuderende i hver fra de tre uddannelsesinstitutioner samt udvikling af projekt i forhold til deltagende virksomheder. Målet er at skabe et fælles afsæt, hvor de studerende bliver klædt på til at anvende design som metode til idé-/produktudvikling og innovation.

7 Fase 3: Fase 4: Fase 5: Projektforløb 1 uge: Opstart af designforløb i 20 udvalgte virksomheder i ca. 5 dage (mandag fredag). Målet er at skabe det rette udgangspunkt for at kunne definere og udvikle projektet, så det tager afsæt i den konkrete virksomheds muligheder. Basecamp præsentation af projekter: I præsentationen for offentligheden af projekterne er der fokus på design som strategisk udviklings og ledelsesredskab med henblik på at skabe et fælles rum og et fælles referencepunkt for både studerende og virksomheder. Førende nøglepersoner inden for innovation i Europa deltager med oplæg, præsentationer. Benchmarking evaluering af projekter: Fokus på aflevering, feedback og evaluering mellem deltagerne hhv. studerende og virksomhederne som kick-off til nye netværksinitiativer inden for design og innovation. Udbytte og værdiskabelse Projektet har et omdrejningspunkt omkring to primære målgrupper: studerende (fra de tre uddannelsesinstitutioner) og virksomheder i Kronjylland. De studerende opnår følgende ved involvering og deltagelse i projektet: Perspektiver for udvikling af design som metode, værktøj og model i innovationsprocessen i danske virksomheder. En reflekteret tilgang til tværgående temaer og tendenser med fokus på dialog om design som kilde til innovation. Proces i forhold til egen læring, læring på tværs af uddannelsesinstitutioner og i samarbejdet med virksomhederne. Viden og erfaringer fra førende forskere og nøglepersoner inden for design og innovation i Europa. Tværfaglige relationer i udviklingen af et designprojekt. Konkret erfaring i arbejdet med et designprojekt. Netværk med andre studerende og virksomheder. Virksomhederne opnår følgende ved involvering og deltagelse i projektet: Dialog, viden og indsigt i temaer og tendenser med fokus på design som omdrejningspunkt for innovation. Dialog med designstuderende og virksomheder. Udvikling af et konkret designprojekt i egen virksomhed med henblik på at identificere, udforske og anvende virksomhedens styrkepositioner og forudsætninger for innovation i virksomheden. Igangsætning af en proces hvor design bliver katalysator for udvikling og innovation i virksomheden. Kendskab til uddannelser og forskellene i de enkelte virksomheder. Viden og erfaringer fra førende forskere og nøglepersoner inden for design og innovation i Europa. Tværfaglige relationer i udviklingen af designprojektet. Netværk med andre virksomheder, der ønsker at arbejde med innovation.

8 Virksomhedens rolle i projektet er en aktiv, konsulterende rolle, hvor de skal tilkendegive et medejerskab og en åbenhed overfor at deltage i projektet. Derfor er det lagt op til deltagerbetaling for virksomhederne. Virksomhedens rolle er afgørende af hensyn til den efterfølgende forankring og implementering, og dermed projektets værdi successivt. Fremtidsperspektiver Projektet danner bredt set grundlag for etablering af permanente netværk mellem de deltagende virksomheder og mellem designstuderende, som repræsenterer uddannelsesinstitutioner med meget forskellige tilgange til design. Det vil skabe forudsætninger for, at de tre uddannelsesinstitutioner kan etablere en ny fælles reference. Designudvalgets rapport, som blev offentliggjort december 2005, peger på, at der bliver lagt stor vægt på tværfaglighed og samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner med deres forskellige tilgange til design. Det er perspektivet, at de etablerede netværk mellem virksomhederne kan fortsætte og blive lokomotiv for deres brancher og regioner. Det betyder, at projektet gennemføres med det sigte at etablere noget nyt, som har betydning for innovationskraften i danske virksomheder. Derudover vil netværk etableret mellem designstuderende være vækstlag for at skabe nye netværk, som forstærker deres muligheder efter afsluttet uddannelse både i forhold til virksomhederne og i forhold til evt. etablering af bæredygtige designvirksomheder. Tidsplan Projektet er tænkt gennemført med følgende reviderede tidsplan: Detailplanlægning: Nedsættelse af arbejdende komiteer: Planlægning i komiteer: Gennemførelse: Evaluering: Organisering Direktør Steinar Amland fra Danske Designere (MDD): Medvirker som projektpartner i udviklingen og gennemførelsen af projektet. Den Skandinaviske Designhøjskole i Randers: Medvirker som projektpartner i udviklingen og gennemførelsen af projektet. Randers Erhvervs og Udviklingsråd: Medvirker som projektpartner i udviklingen og gennemførelsen af projektet samt som projektsekretariat og ansvarlig for den administrative og økonomiske del af projektet. Arkitektskolen i Århus: Medvirker som interessepartner i udviklingen og gennemførelsen af projektet. Aalborg Universitet: Medvirker som interessepartner i udviklingen og gennemførelsen af projektet. Designskolen i Kolding: Medvirker som interessepartner i udviklingen og gennemførelsen af projektet.

9 Projektudvikler Martabolette Stecher (moldeq train): Medvirker som projektpartner og projektleder i udviklingen og gennemførelsen af projektet. FORA: Medvirker som interessepartner i udviklingen og gennemførelsen af projektet.

10 Budget Udgifter 1 Projektudvikling og -ledelse Undervisning af 2-3 internationale eksperter i 1-2 dage Overnatning og forplejning (netto) af 60 studerende, 7 innovationsansvarlige og 2-3 internationale eksperter i 5 dage 4 Mødeaktiviteter og rejser: Sekretariat: Transport af studerende Transport af internationale eksperter Workshops og materialer PR og Pressemateriale Udvikling og løbende opdatering af hjemmeside Forsikring Evaluering Leje af EDB-udstyr m.v., herunder materialer Revision Forventede udgifter i alt: Dokumentarbog til dokumentation af projektet Forventede udgifter total inkl. dokumentarbog med oplag på 1000 stk Indtægter Udgifterne til projektgennemførelsen på kr søges dækket, som det fremgår af nedenstående, mens beløbet på kr til udarbejdelse af dokumentarbog søges dækket gennem hovedsponsor. 1 Ansøgt beløb hos Århus Amt (bevilliget) Deltagerpris for 20 virksomheder a kr Ansøgt beløb hos Randers Kommune Forventet tilskud fra øvrige lokale fonde I alt til dækning af projektets gennemførelse Forventet hovedsponsor som dækker dokumentarbog

11 Total til projekt gennemførelse og dokumentation Ansøgere: Kontaktpersoner: Adresse: Tlf./ Randers Erhvervs & Udviklingsråd, moldeq train & Danske Designere Peter Fabricius, Martabolette M. Stecher & Steinar Amland Tørvebryggen 12, 8900 Randers (sekretariat)

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter Nyt fag i 10. klasse Ivær ksætter Formål for faget ivær ksætter Formålet med undervisningen i iværksætter er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN Afsluttende rapport til KreaNord, projekt 13091 ENTRENORD Entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden Afsluttende rapport til KreaNord,

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling

Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling Institutionsoplysninger Ressortministerium Undervisningsministeriet

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Formål. Konkret vil projektet:

Formål. Konkret vil projektet: Formål Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for en kraftig vækst i omfanget af OPI- og OPS-projekter. Det skal ske gennem illustrative demonstrationseksempler og ved at udvikle konkrete værktøjer

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

Kompetence, innovation og værdidannelse Udfordringer og udviklingsmuligheder i Region Midtjyllands Bygge - og anlægsbranche

Kompetence, innovation og værdidannelse Udfordringer og udviklingsmuligheder i Region Midtjyllands Bygge - og anlægsbranche Kompetence, innovation og værdidannelse Udfordringer og udviklingsmuligheder i Region Midtjyllands Bygge - og anlægsbranche Fokusgruppinterview ved Ole Nielsen, Cowi Der spildes årligt 15 milliarder kr.

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere