Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet"

Transkript

1 Rødovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen Tilsynsrapport 2011 Dorthe Mariehjemmet Tilsynsrapporten er udarbejdet af:

2 Marianne Kjer Lisbeth Pedersen Rødovre Kommune har den 21. og 22. juni 2011aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejehjemmet Dorthe Mariehjemmet. Uanmeldt tilsyn på Dorthe Mariehjemmet Rapporten er skrevet på baggrund af et 7 timers besøg på Dorthe Mariehjemmet. Besøget bestod af: En rundvisning i hele institutionen. Interview med Ledelse: Forstander Flemming Høj Jermiin, Personaleleder Birgitte Holst og gruppeleder Annette Bollhorn. Samlet interview med tre medarbejdere: To social- og sundhedshjælpere og en social- og sundhedsassistent. De har været ansat på Dorthe Mariehjemmet mellem to og seks måneder og arbejder i tre forskellige grupper. Interviews med tre beboere fra forskellige grupper i deres egne boliger. De interviewede beboere og medarbejdere taler kun ud fra deres egne oplevelser og meninger. Det er derved kun en del af beboernes og medarbejdernes synspunkter, der er beskrevet i rapporten. Tilsynet er foretaget af faglig konsulent og sygeplejerske Lisbeth Pedersen og demenskoordinator og ergoterapeut Marianne Kjer. Rundvisning på plejehjemmet Dorthe Mariehjemmet ligger i samme bygning som et mindre butikstorv, og der er optimale muligheder for beboerne til at bruge nærmiljøet til indkøb og cafe-besøg mm. Plejehjemmet råder desuden over en rolig og hyggelig have, som beboere, personale og pårørende bruger. Der er netop flyttet to kaniner ind i haven. Tilsynet blev vist rundt på hele plejehjemmet af personaleleder Birgitte Holst. Huset er delt op i seks afdelinger med 12 kernegrupper. Daglig-spisestuerne er hvert sted indrettet i forskellig stil. Nogle steder er nyt og gammelt blandet, andre steder er indretningen mere moderne. Der er en hyggelig stemning i spise-dagligstuerne, hvor beboerne sidder sammen med en medarbejder, eller alene med tv eller et blad. Det virker hjemligt og afslappet. Da vi går rundt, er der ved at blive serveret kaffe og rosinboller eller hjemmelavet hyldeblomstsaft for beboerne. Der er gjort noget ud af at dække indby-

3 dende borde, og man kan mærke, at der er god kontakt mellem medarbejdere og beboere. De beboere vi møder undervejs giver udtryk for, at de har det godt på Dorthe Mariehjemmet, og at de er glade for at bo der. I alle grupper er der opslagstavler, hvor man kan se månedens menu og diverse opslag om de aktiviteter, der tilbydes. I en af dagligstuerne er et lille bord dækket af gamle ting, der vækker minder, f.eks. børnetøj og hønseringe. Torvearealerne bruges af beboerne, både til arrangementer og beboermøder af forskellig art, og til at sidde lidt alene eller sammen med en pårørende ved vinduerne. Beboerne Boligen. De tre beboere fortæller, at de ret hurtigt fandt sig til rette efter at være flyttet ind på Dorthe Mariehjemmet. De giver udtryk for, at de føler sig godt tilpas, og ikke kunne være et bedre sted, når de nu ikke kan være hjemme. De siger alle, at de er tilfredse med deres bolig, dog kunne den ene beboer godt have ønsket sig et værelse mere, så der også var et soveværelse. De har i forskellig udstrækning personlige ting i deres bolig, der gør, at de føler sig hjemme og har lyst til at trække sig tilbage dertil ind imellem. Plejen Beboerne fortæller, at de får den hjælp, de har brug for. En af dem fortæller, at hun måske godt kunne bruge mere hjælp, når hun skal spise, da hun ser meget dårligt. Men erkender, at hun tit afslår hjælp, når den tilbydes. Der kan af og til være ventetid, hvis man kalder, men i det store hele er de tilfredse. De har et godt forhold til medarbejderne, og taler med dem om alt. De taler sammen mens medarbejderne har andre opgaver i boligen, men af og til er der også tid til at sidde ned sammen og få en sludder. Ingen af de tre ved, hvad der står i deres handleplaner, og giver heller ikke indtryk af, at de har brug for at vide det. To af dem kender deres kontaktpersoner og ved, at hvis der er brug for noget, er det dem, de selv eller familien henvender sig til. Den tredje siger, at han griber fat i den første han møder, hvis han vil have deres opmærksomhed. De er tydeligt glade for de faste medarbejdere, som de roser i høje toner. Hverdagen De tre beboere er tilfredse med deres hverdag, og oplever at de selv bestemmer, hvordan de vil have det. En fortæller, at der selvfølgelig er regler, men at de ikke føles snærende. De har forskellige gøremål i løbet af dagen. En af dem bruger så megen tid som muligt i haven eller på småture med medarbejdere eller familien, ellers hører hun lydbøger, som hendes søn sørger for at bytte. En anden er meget i egen bolig, hvor hun læser bøger og aviser, ser tv og får mange besøg. Den tredje går omkring og taler med dem han møder, deltager i små og store arrangementer og tager på ture i bl.a. Rødovre Centret.

4 De bruger jævnligt fællesarealerne, og altid spisestuerne til måltiderne. Også haven er de meget glade for. Når der er arrangementer deltager de gerne. De fortæller om tyrkisk aften og Sankt Hans. Beboerne får jævnligt eller tit besøg af familie og venner, og taler desuden med dem i telefonen. En af beboerne besøger desuden tit sine børn, som bor i nærheden. Ved måltiderne taler man sammen, og det er for det meste hyggeligt. Maden er for det meste god, men det kan ske, at beboere har klaget. Som f.eks. da der blev serveret røgede sild, der ikke var pillede. To af de tre beboere deltager i plejehjemmets tilbud om gymnastik en gang om ugen. Den tredje mener ikke, at hun kan tåle det. En af beboerne ved, hvad bruger- pårørenderådet går ud på, og har hørt om kostrådet. De to andre er i tvivl. Hverdagen Medarbejderne De adspurgte medarbejdere trives alle godt på deres arbejdsplads. De er glade for ledere og kolleger, de lærer meget, får lov til at bruge deres ressourcer og finder deres arbejdsdag spændende. De er alle tre ret nye medarbejdere, og har bemærket, at der på Dorthe Mariehjemmet er en klar holdning til, at plejen foregår på beboernes præmisser. Alle arbejder for, at beboerne skal have det godt. De fysiske rammer har også betydning for, hvordan de befinder sig. De giver udtryk for, at de lyse, venlige lokaler gør det lettere at opfatte stedet som et hjem, og at medarbejdere og beboere føler sig godt tilpas i omgivelserne. De fleste beboere trives på stedet. De skal selvfølgelig have tid til at komme over tabet af deres hjem, og vænne sig til alt det nye, men så falder de fleste til. Hvis der ind imellem er beboere, der ikke trives, mener medarbejderne, at det ikke handler om stedet, men om magtesløshed eller sorg over tab. F.eks. hvis en beboer har været nødt til at flytte i plejebolig, men stadig har en ægtefælle i deres tidligere fælles hjem. Medarbejderne mener, at det er vigtigt at tage sig tid til at tale med beboerne. Samtalerne sker, mens man hjælper beboerne om morgenen, ved måltiderne og ind imellem i beboernes boliger. De oplever, at det er vigtigt for beboerne, at de en gang imellem har medarbejderne som gæster i deres eget hjem. De taler om mange ting: beboernes familier eller om deres fortid. Man finder frem til noget der betyder noget for den ældre, og spørger ind til det. Man er også opmærksom på, hvis der er emner, der gør den ældre ked af det, og derfor helst skal undgås. Man finder som regel en måde at kommunikere med de beboere, der har problemer med sproget. Det kan være svært at finde nøglen til den enkelte, men man prøver igen, til det lykkes. De fortæller, at de netop har været på et to-dages kommunikationskursus, hvor de fik redskaber med hjem til netop den slags problemer. Beboerne har stor indflydelse på deres egen dagligdag, først og fremmest gennem aftaler med deres kontaktperson. Ud over det deltager nogle af dem i møder hver tirsdag, hvor alle emner tages op. Medarbejderne er ikke helt klar over bruger- pårørenderådets funktion.

5 Stemningen i huset som helhed er god. Der er styr på tingene og man oplever lydhørhed og åbenhed fra ledelsens side. De to kursusdage med kolleger fra andre afdelinger og vagter har været med til at give et godt sammenhold. Plejen Der findes skriftlige handleplaner for alle beboere, og de revideres hver tredje måned af kontaktpersonen. Livshistorien er en del af handleplanerne. I det omfang det er muligt, hjælper man beboerne til at holde fast i den standard, de er vant til fra tidligere. Nogle beboere skal motiveres en del for at deltage i arrangementer. Det er en balance, for af og til bliver der sagt nej til et tilbud, fordi beboeren er usikker på, hvad det indebærer. Når de er i det, er medarbejdernes oplevelse, at de er glade for det. Der er mange aktiviteter i huset og en del af dem er fast planlagt f.eks. en gang om ugen. Det er f.eks. banko og gymnastik. De fleste ønsker at være sammen nogle timer hver dag i dagligstuerne, men af og til er der også brug for at motivere til det. Medarbejderne er her opmærksomme på, at man skal kende beboernes grænser og have øje for, at de også gerne vil være i egen bolig, som de fleste opfatter som deres private sted. Der er forskel på, hvordan grupperne fungerer, fordi der er forskel på hvor mange ressourcer, beboerne har. Det betyder, at beboerne i en gruppe f.eks. selv kan smøre den kolde mad, mens de i en anden gruppe skal have meget hjælp. Måltiderne er noget der lægges vægt på. Medarbejderne oplever det som en hyggelig fælles situation, som beboerne nyder. Medarbejderne gør noget ud af det: dækker pæne borde, luner leverpostej og champignon, for også at give beboerne en duftoplevelse, grille i haven eller hvad man ellers kan finde på. Der er generelt et godt samarbejde med de pårørende, hvor man hjælper hinanden med flere opgaver, f.eks. indkøb af tøj. Medarbejderne lægger vægt på at informere godt, og er også opmærksomme på, at de gode og positive oplevelser skal formidles videre til familien. Der holdes indflytningssamtaler, hvor man lytter til de pårørendes ønsker og hvor forventningerne bliver afstemt. Ind imellem kan det dog være vanskeligt. Nogle pårørende kan virke kontrollerende, og det stresser. Kontaktpersonordningen fungerer på mange måder godt, men de tre medarbejdere savner at have fuldt overblik over opgaver og ansvar som kontaktperson. De fortæller, at de har fået introduktion om opgaven mundtligt fra leder og kolleger, og at de hele tiden kan finde støtte hos kolleger, men de mangler en mere præcis beskrivelse. Personalesituationen

6 Medarbejderne oplever et lavt sygefravær, og er meget tilfredse med, at der er mange faste afløsere i huset, der kender beboere og rutiner. Det er dejlig trygt for beboere og medarbejdere. De ved, at en af de faste medarbejdere starter på social- og sundhedsassistent uddannelsen nu, men ellers kender de ikke til ledige stillinger. Fagligheden De tre medarbejdere har ikke været med til at lave arbejdspladsvurderinger endnu. De fortæller, at der er indrettet til loftlift i alle boliger, og at de findes der, hvor det er nødvendigt. Man betjener kun en lift alene, hvis man er helt tryg ved det, ellers skal der være to medarbejdere om det. Der er forflytningsvejledere i huset, hvor man kan få hjælp og vejledning. Øvrige hjælpemidler skaffes hurtigt, når der er behov for dem. Der afholdes medarbejderudviklingssamtaler en gang om året, men ingen af de tre har deltaget i en endnu. Social- og sundhedsassistenter holder møder sammen og er netop nu ved at arbejde med deres funktionsbeskrivelse. Nogle af assistenterne ville gerne have flere opgaver, der passer til deres uddannelse, og det er der opmærksomhed på. Alle nyansatte gennemgår deres kompetencer gennem Competence House, og medarbejderne har indtryk af, at der er mulighed for efteruddannelse, hvis der er noget, der ikke svarer til det behov man har i huset. Erfarne kolleger har nye medarbejdere og afløsere med som føl under introduktionen. Når de aftalte dage er gået, vurderes det, om der skal mere støtte til, før personen kan fungere alene. Med hensyn til reglerne om magtanvendelse er medarbejderne overordnet bekendt med dem. De har deltaget i en temaeftermiddag om emnet og ved, at der ligger en mappe med vejledning på området på kontorerne. Medarbejderne mener, at forebyggelse af magtanvendelse er et vigtigt område. Det bliver drøftet en del i grupperne, og det er med til at undgå situationer, der kræver magt. Alligevel mener de, at der er behov for gennemgang af reglerne og dilemmaerne mindst en gang om året, for hele tiden at have skærpet opmærksomhed på området. Fremtiden Om fremtiden nævner medarbejderne, at der er planlagt kurser i terminal pleje og at de venter på at tage omsorgssystemet i brug. Der er lige købt to kaniner, der bor nede i haven. medarbejderne er spændt på, hvordan beboerne vil reagere på dem. Ledelsen

7 Sundhedsstyrelsen ved Embedslægeinstitutionen har aflagt besøg siden sidste kommunale tilsyn. Rapporten er ikke kommet endnu, men ledelsen ved, at der vil være bemærkninger til dokumentationen. Arbejdstilsynet har været på besøg på serviceområdet, og har bedt om en løsning på, hvordan man på en forsvarlig måde kan flytte containere, der er for tunge til at trække. Der er fundet en løsning, der er godkendt. Levnedsmiddeltilsynet har givet en elite-smiley til køkkenet. Ni ud af tolv afdelingskøkkener har modtaget en glad smiley. De sidste tre køkkener har fået bemærkning om at dokumentere egenkontrollen bedre. Der bliver hele tiden arbejdet med værdier, ved at huske hinanden på, hvordan man taler med og om beboerne. Konkret arbejdes der i øjeblikket på at finde et godt kodeord, der i en situation hvor der bliver talt over hovedet på en beoer, kan gøre medarbejderne opmærksomme på, hvad de er i gang med. Der er desuden opmærksomhed på begreber fra en forældet kultur, og man ønsker at komme væk fra ord som stue og pårørende og i stedet bruge f.eks. bolig og familie. Sidste år arbejdede man med projektet Den værdige død og i år er Dorthe Mariehjemmet med i et modelprojekt som Palliativ Videnscenter (PAVI) står for. Projektet hedder Når to bliver til en og går ud på at støtte den efterladte. Der er foreløbig udarbejdet undervisningsmateriale. I den forbindelse vil FOA-bladet skrive en artikel om Dorthe Mariehjemmet. Plejehjemmet gør sig desuden synligt udadtil gennem annoncer, samarbejde med bl.a. Røde kors og Islev kirke og der er netop produceret en lille film om Dorthe Mariehjemmet til at lægge på deres hjemmeside. Ældrepolitikken bruges i de samarbejdsaftaler, der indgås med Rødovre Kommune. Man ser Dorthe Mariehjemmet som leverandør til Rødovre kommune, og forholder sig til kommunens kvalitetsstandarder og mål. Man skal kunne få samme ydelser på Dorthe Mariehjemmet, som på kommunens øvrige plejehjem. Hverdagen Der er stadig opmærksomhed på Den gode indflytning men siden sidste kommunale tilsyn, er der ikke sket noget afgørende nyt på området. Emnet vil blive taget op igen, herunder visitationen. Der er af og til tvivl om Dorthe Mariehjemmet er det bedste tilbud for en bestemt beboer. Det er på alle måder vigtigt, at beboere, pårørende og medarbejdere får en god start. Der er ikke sket nævneværdige ændringer i beboersammensætningen. Der er dog kommet flere unge beboere, flere beboere med sonde og flere beboere, der kun er på Dorthe Mariehjemmet i meget kort tid. Det betyder, at der er forskel på plejetyngden i de forskellige grupper. Beboerne har stor indflydelse på deres hverdag. Det sker først og fremmest gennem deres kontaktperson, der kender dem godt. Der findes beboermøder, kostmøder og bruger- pårørendemøder, men demokrati er svært. Beboerne er svækkede, og de taler generelt ud fra sig selv, ikke på vegne af andre. Der gives information om disse møder gennem beboerbladet.

8 Personalesituationen Afdelingslederen har det samlede ansvar for afdelingen. Der er nu ansat social- og sundhedsassistenter som ansvarshavende aftenvagter. Der er ikke et stort sygefravær på stedet. Dog har der været perioder, hvor man har mærket fravær i aftenvagten. Der er nu to ledige stillinger. Der har været en del udskiftning i en af grupperne, der ikke har fungeret godt, og nogle medarbejdere stopper, fordi de skal uddannes til social- og sundhedsassistenter. Det er ikke svært at rekruttere kvalificerede ansøgere for tiden. Dorthe Mariehjemmet skal være et godt sted at bo, derfor stilles der høje krav til medarbejderne. Personalet har stor mulighed for at have indflydelse på deres arbejdssituation, hvis de selv ønsker det. Ledelsen lægger op til, at grupperne kører selvstændigt, men samtidig indgår i et samarbejde som en del af den store helhed. Social- og sundhedsassistenterne mødes hver anden måned til møde om faglige emner. På den måde får de indflydelse på deres opgaver. Ledelsen vil gerne lave lignende møder for social- og sundhedshjælperne, men da de er så mange, har man ikke fundet en god måde at gøre det på endnu. MED-udvalget fungerer tilfredsstillende, men ledelsen kan være tvivlende overfor, hvorvidt medarbejderrepræsentanterne sikrer, at de når ordentligt ud til til deres bagland. Det samme gælder for medarbejderrepræsentanterne i husets bestyrelse. Fagligheden Der er god viden om medarbejdernes kompetencer, idet man bruger værktøjet Competence House til at få et overblik over, hvad medarbejderne kan, og hvad der er brug for, at de arbejder mere med. Det sidste år har alle medarbejdere været på et kommunikationskursus. De næste kurser, der bliver holdt for medarbejderne: Smerter hos døende og demente beboere. Dokumentation. Utilsigtede hændelser. Omsorgssystemet. Desuden skal der arbejdes med introduktion, så den bliver ens i hele huset og med kontaktpersonrollen. Alle boliger har været gennemgået m.h.t. arbejdspladsvurdering. Eventuelle arbejdsskader bliver gennemgået på MED-møderne

9 Man bruger ikke de traditionelle medarbejderudviklingssamtaler på Dorthe Mariehjemmet, men SIS (Selskabet I Selskabet), der ser medarbejderen som en leverandør til Dorthe Mariehjemmet. Man spørger dermed: Hvad kan medarbejderen bidrage med til Dorthe Mariehjemmet? Man er startet på årets samtaler, der læner sig op ad oplysningerne fra Competence House. Aftalerne fra samtalerne tages op i løbet af året, hvor der bliver fulgt op og lavet nye aftaler. Magtanvendelse er som udgangspunkt forbudt i alle situationer. Der har været undervisning på området, og det diskuteres løbende på gruppeledermøder. Det er meget sjældent, at man oplever optræk til det, og der er stort fokus på forebyggelse. Siden sidste kommunale tilsyn er der ikke registreret sager om magtanvendelse. Fremtiden I den nærmeste fremtid vil der være fokus på kvalitetssikring. Dorthe Mariehjemmet har opnået godkendelse gennem European Quality assurance in social Services (Equass.) Det næste år skal bruges til at cementere den status og opnå den igen. Der vil desuden blive ansat en sygeplejerske, der får ansvaret for et fagligt løft i huset. Vedkommende vil få ansvar for bl.a.: Sygeplejefaglig lovgivning. Introduktion. Procedurer. Værdier og etik. Samarbejde med praktiserende læger. Faglig sparring med afdelingslederne. mm. Konklusion Som helhed er Dorthe Mariehjemmet et velfungerende plejehjem, hvor beboere, medarbejdere og ledelse trives. Plejehjemmet lever helt op til Rødovre Kommunes servicebeskrivelse. Beboerne får den omsorg og hjælp, de har brug for. Dorthe Mariehjemmets værdier som nærhed, respekt og samarbejde er tydelige, og læres hurtigt af nye medarbejdere. De italesættes og afspejler sig i hverdagen i samværet mellem beboere og medarbejdere. Der er mange tilbud om oplevelser og aktiviteter på stedet, og kontaktpersonerne og beboerne aftaler og tilpasser aktiviteterne, så de passer til den enkelte beboers interesse og behov. Medarbejderne er glade for deres arbejdsplads, som de finder spændende og udfordrende, og hvor der er mulighed for at videreudvikle deres faglighed. Dog oplever medarbejderne en vis usikkerhed med hensyn til

10 deres præcise opgaver som kontaktperson. Her kan der strammes op, så de får mulighed for at udføre opgaven endnu bedre. Ledelsen har fokus på udvikling, og der er en erkendelse af, at de mange nye tiltag skal forankres. De har derfor ansat en sygeplejerske, der skal arbejde med at sikre og højne kvaliteten på flere områder. Bl.a. introduktion, procedurer og faglig sparring med gruppelederne. Der er et velfungerende samarbejde med pårørende, både i det daglige og i Bruger- og pårørenderådet.

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21.

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. 50 Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. januar 2009 De ansattes evner kommer i spil til glæde for såvel

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skanselyet 19. september 2012 Tilsynsførende: Afdelingschef Inge Ketelsen Sektionsleder Christian Blaase Johansen Tidspunkt

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Søbo. 1 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Bernadottegården Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den 8. oktober 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Fagsekretariatet Pleje og omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf.72 53 50 12 Tilsynsrapport for plejeboliger Kommunalt uanmeldt

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Møllehaven.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Møllehaven. 1 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Møllehaven. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen fremkommer

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Indholdsfortegnelse 038. Overrækkelse af tilgængelighedspris 83 039. Tilgængelighed til valglokaler

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Tilsynsrapport for plejeboliger uanmeldt tilsyn 2014

Tilsynsrapport for plejeboliger uanmeldt tilsyn 2014 Sørupvej 29, 5700 Svendborg Tlf. 28 93 47 69 mariannepeter@micenterfyn.dk Tilsynsrapport for plejeboliger uanmeldt tilsyn 2014 Tilbuddets navn: Tilbuddets type: Adresse: Telefon: 7253 0516 Lykkevalg Plejehjem

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø)

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Projekt Forflytning Resultat af spørgeskemaundersøgelse Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Antal besvarelser før-måling: 118 personer Antal besvarelser efter-måling: 106 personer APV

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Hørup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den25. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Hørup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den25. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Hørup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den25. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015 Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS 29. april 2015 2 Indledning...3 Tilsynets gennemførelse...3 Resumé...4 Afrapportering af fokusområder...4 Personlig pleje...4 Praktisk bistand...5 Kontakt og dialog

Læs mere

Plejeboligerne Mellemtoft

Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen til Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen Vi vil med denne pjece byde dig hermed velkommen på Mellemtoft, og håber at du vil blive glad for at bo her. Pjecen kan du altid finde på www.mellemtoft.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Tagenshus

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Tagenshus Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Tagenshus LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 SOCIALE OG KULTURELLE

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn OK-Hjemmet Arendse Lersø Parkallé 28, opgang O, 2100 København Ø Tilsynet er udført den 21.

Læs mere

Rehabiliteringsafdelingen. Årsrapport 2013

Rehabiliteringsafdelingen. Årsrapport 2013 Rehabiliteringsafdelingen Årsrapport 2013 2/10 Udarbejdet af områdeleder Karina Buhl Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Borgerforløb i tal... 4 Nye faglige og organisatoriske tiltag... 4 Visitering af

Læs mere

Plejecenter Bertram Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014

Plejecenter Bertram Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Plejecenter Bertram Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 1. oktober 2014 på plejecenter Bertram Knudsens Have. Data vedrørende plejecentret

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013 Plejecenter Slottet afd. B2 Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne Tlf.: 56927700 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 3700 Rønne 1 Rapport

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Dan Ren Service A/S (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Århus Kommune Magistratens 3 Afd. Afdelingen for Sundhed og Omsorg VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Fortegårdens Plejeboliger Femmøllervej 10 8240 Risskov Tlf: 86178144 Velkommen til Fortegårdens

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre uanmeldte lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældrecentre. Konkret drejer det sig om

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Klejtrup Friplejehjem Sandstræde 36 C 9500 Klejtrup

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Klejtrup Friplejehjem Sandstræde 36 C 9500 Klejtrup Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

Ellen Mariehjemmet Vesterbrogade 3 c, 3250 Gilleleje Telefon: 48300365 Mail: ellen@mariehjem.dk

Ellen Mariehjemmet Vesterbrogade 3 c, 3250 Gilleleje Telefon: 48300365 Mail: ellen@mariehjem.dk Vesterbrogade 3 c, 3250 Gilleleje Telefon: 48300365 Mail: ellen@mariehjem.dk Virksomhedsplan 2014-2016 Virksomhedsbeskrivelse Institutionens navn Adresse Vesterbrogade 3c, 3250 Gilleleje Tlf. 48 30 03

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Områdecenter Virumgård

Områdecenter Virumgård Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Marts 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Virumgård Uanmeldt tilsyn Marts 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Min baggrund for oplægget Ansat 9 år som leder på Kildevæld Sygeplejerske Diplomuddannelse i offentlig ledelse Arbejdet med projekt

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

Tilsyn på plejehjem. En undersøgelse af omfanget af tilsyn på 209 plejehjem i 2011 Marts 2013. www.competencehouse.dk

Tilsyn på plejehjem. En undersøgelse af omfanget af tilsyn på 209 plejehjem i 2011 Marts 2013. www.competencehouse.dk Tilsyn på plejehjem En undersøgelse af omfanget af tilsyn på 209 plejehjem i 2011 Marts 2013 www.competencehouse.dk Indhold 1. Sammenfatning... 2 1.1 Om undersøgelsen... 2 1.2 Undersøgelsens hovedkonklusioner...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere