blandt beboerne gives der udtryk for megen tilfredshed med kosten og den hjælp og støtte, der modtages i forbindelse med måltidet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "blandt beboerne gives der udtryk for megen tilfredshed med kosten og den hjælp og støtte, der modtages i forbindelse med måltidet"

Transkript

1 Revas tilsyn Hovedkonklusioner anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg ved Revas fra BP-råd / områdeleder Caspershus Anmeldt tilsynsbesøg på baggrund af gennemgangen og oplysninger fra beboere og personale vurderer vi, at den hjælp og støtte, der er aftalt med beboerne, leveres som aftalt og på en ordentlig måde beboerne giver udtryk for, at de er tilfredse med den hjælp, de får såvel til den personlige pleje som til løsningen af praktiske opgaver. De giver også udtryk for, at her er en god omgangstone og stemning, og at omgivelserne fremtræder pæne og rene. Det svarer til vores vurdering blandt beboerne gives der udtryk for megen tilfredshed med kosten og den hjælp og støtte, der modtages i forbindelse med måltidet personalet er bevidst om måltidets aktiverende muligheder, sociale betydning og de forhold, der i øvrigt har betydning for at forbedre den enkelte beboers ernæringstilstand de handleplaner, vi har gennemgået må anses for tilstrækkelige i forhold til udførelsen af den daglige hjælp og støtte til den enkelte beboer. Vi kan samtidig konstatere, at det juridiske grundlag, jf. Servicelovens bestemmelser, i form af afgørelser ikke lever op til lovgivningens krav for så vidt angår krav om afgørelser og årlige revurderinger af hjælpen. Uanmeldt tilsynsbesøg det er vores vurdering, at den indsats og omsorg, der ydes for beboerne, når livet nærmer sig sin afslutning ydes på en etisk forsvarlig og omsorgsfuld måde. Det understøttes blandt andet af god introduktion og vejledning til Institutionens høringssvar til rapport fra uanmeldt tilsyn den 2/ I forlængelse af behageligt tilsynsbesøg har vi følgende kommentarer til rapporten. Side 2 midtpå:... med at en beboer er døende inddrager kommunale fysioterapeut og ergoterapeut, Det er institutionens ansatte ergo- og fysioterapeuter der er tale om. Aftalt med Revas at det rettes/ændres i deres næste rapport. Side 3 lige over overskriften "Magtanvendelse". Pasning af yngre senhjerneskadede i leve- bo miljø sammenhæng er som det korrekt står en stor faglig udfordring som vi med de midler der stilles til rådighed løser så optimalt som muligt. Vi har dog også som ledelse givet udtryk for det uhensigtsmæssige i, at yngre svært senhjerneskadede borgere placeres i almindelige leve- bo miljøer. Revas, anmeldt besøg den 7. juni Rapporten har været behandlet i beboerpårørenderådet og har været forevist bestyrelsen, som med modtagelsen af rapporten anerkender den helhjertede indsats personalet yder for beboerne. 1

2 medarbejderne omkring den sidste tid der er en god kultur og klare retningslinjer med hensyn til at sikre, at den sidste tid inden døden bliver god både for beboeren og dennes familie beboerne giver udtryk for, at de modtager hjælp og støtte som aftalt. De er også tilfredse med den måde, hvorpå hjælpen ydes. Det gælder støtte til såvel personlig pleje som til løsningen af praktiske opgaver generelt. Det svarer også til vores vurdering omgivelserne fremtræder rene og hyggelige. De beboere, vi har talt med, oplever en god omgangstone. Det svarer også til vores indtryk den skriftlige dokumentation med hensyn til personlig pleje og praktisk hjælp er i overensstemmelse med de krav, der stilles for området. Der er ledelsesmæssigt fokus på at forbedre dokumentationen af hjælpen til beboere med særlige behov. Revas, uanmeldt besøg den 2. november Rapporten har været tilsendt beboer- pårørende rådets medlemmer, og har været forevist bestyrelsen. Der er ikke kommentarer ud over det af ledelsen fremsendte. 2

3 Ingeborgvej Anmeldt tilsynsbesøg på baggrund af gennemgangen af dokumentationen og oplysninger fra beboere og medarbejdere vurderer vi, at den hjælp og støtte, der er aftalt med beboerne, leveres som aftalt og på en ordentlig måde beboerne giver udtryk for, at de er tilfredse med den hjælp, de får såvel til den personlige pleje som til løsningen af praktiske opgaver. De giver også udtryk for, at her er en god omgangstone og stemning, og at beboernes lejligheder og omgivelserne fremtræder pæne og rene. Det svarer til vores vurdering beboerne giver udtryk for tilfredshed med den hjælp og støtte, de har modtaget i forbindelse med indflytningen blandt beboerne gives der udtryk for megen tilfredshed med kosten og de muligheder, der er for leverandørvalg, samt kvaliteten af maden fra Beboer- og pårørenderådet på Ingeborgvej vedr. rapporterne fra anmeldt tilsyn den og uanmeldt tilsyn den Jan Kiis mener ikke, at det juridiske grundlag jf. servicelovens bestemmelse om skriftlig individuel begrundelse kan opfyldes. Rådet påpeger, at rapporterne er positive, og at rapporterne påviser, at personalet gør hvad de kan med de ressourcer, de har til rådighed. Rådet påpeger, at kontinuiteten kunne blive bedre, hvid flere af stillingerne var normeret til fuld tid. vi kan konstatere, at det sikres, at så få forskellige medarbejdere som muligt kommer i den enkelte beboers hjem. Det sikres gennem den daglige organisering af opgaveløsningen. Beboere og medarbejdere udtrykker tilfredshed med det medarbejderne er bevidste om måltidets aktiverende muligheder, sociale betydning og de forhold, der i øvrigt har betydning for at forbedre den enkelte beboers ernæringstilstand de handleplaner, vi har gennemgået må anses for tilstrækkelige i forhold til udførelsen af den daglige hjælp og støtte til den enkelte beboer. Vi kan samtidig konstatere, at det juridiske grundlag, jf. Servicelovens bestemmelser, i form af afgørelser lever op til lovgivningens krav både når det gælder afgørelser og årlige revurderinger. 3

4 Uanmeldt tilsynsbesøg det er vores vurdering, at den indsats og omsorg, der ydes for beboerne, når livet nærmer sig sin afslutning ydes på en etisk forsvarlig og omsorgsfuld måde. Det understøttes blandt andet af god introduktion og vejledning til personalet omkring den sidste tid der er en god kultur og klare retningslinjer med hensyn til at sikre at den sidste tid inden døden bliver god både for beboeren og dennes familie beboerne giver udtryk for, at de modtager hjælp og støtte som aftalt. De er også tilfredse med den måde, hvorpå hjælpen ydes. Det gælder støtte til såvel personlig pleje som til løsningen af praktiske opgaver generelt. Det svarer også til vores vurdering de beboere, vi har talt med, oplever en god omgangstone. Det svarer også til vores indtryk de handleplaner, vi har gennemgået må anses for tilstrækkelige i forhold til udførelsen af den daglige hjælp og støtte til den enkelte beboer. Vi kan samtidig konstatere, at det juridiske grundlag, jf. Servicelovens bestemmelser, i form af afgørelser lever op til lovgivningens krav både når det gælder afgørelser og årlige revurderinger. Her leves der op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. 4

5 Abildparken Anmeldt tilsynsbesøg på baggrund af gennemgangen og oplysninger fra beboere og personale vurderer vi, at den hjælp og støtte, der er aftalt med beboerne, leveres som aftalt og på en ordentlig måde beboerne giver udtryk for, at de er tilfredse med den hjælp, de får såvel til den personlige pleje som til løsningen af praktiske opgaver. De giver også udtryk for, at her er en god omgangstone og stemning, og at omgivelserne fremtræder pæne og rene. Det svarer til vores vurdering blandt beboerne gives der udtryk for megen tilfredshed med kosten, inddragelsen i forbindelse med tilberedning og valg af menu og den hjælp og støtte, der modtages i forbindelse med måltidet personalet er bevidst om måltidets aktiverende muligheder, sociale betydning og de forhold, der i øvrigt har betydning for at forbedre den enkelte beboers ernæringstilstand de handleplaner, vi har gennemgået må anses for tilstrækkelige i forhold til udførelsen af den daglige hjælp og støtte til den enkelte beboer. Vi kan samtidig konstatere, at det juridiske grundlag, jf. Servicelovens bestemmelser, i form af afgørelser ikke lever op til lovgivningens krav for så vidt angår krav om afgørelser og årlige revurderinger af hjælpen. Bruger- pårørenderådet i område Frederikshavn By Leve-Bo Abildvej og Søparken udtrykker stor tilfredsstillelse med resultatet af både det anmeldte og det uanmeldte tilsyn. Rådet udtrykker stor påskønnelse af personalets daglige arbejde. Uanmeldt tilsynsbesøg Det er vores vurdering, at den indsats og omsorg, der ydes for beboerne, når livet nærmer sig sin afslutning ydes på en etisk forsvarlig og omsorgsfuld måde. Det understøttes blandt andet af god introduktion og vejledning til personalet omkring den sidste tid 5

6 der er en god kultur og klare retningslinjer med hensyn til at sikre at den sidste tid inden døden bliver god både for beboeren og dennes familie beboerne giver udtryk for, at de modtager hjælp og støtte som aftalt. De er også tilfredse med den måde, hvorpå hjælpen ydes. Det gælder støtte til såvel personlig pleje som til løsningen af praktiske opgaver generelt. Det svarer også til vores vurdering omgivelserne fremtræder rene og hyggelige. De beboere, vi har talt med, oplever en god omgangstone. Det svarer også til vores indtryk som en del af den skriftlige dokumentation er der udarbejdet udførlige handleplaner, der beskriver, hvordan hjælpen udmøntes i hverdagen. Endvidere er visitator i gang med revurdering der leves generelt set op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området, dog mangler der stadig en del afgørelser efter den igangværende revurdering. 6

7 Søparken Anmeldt tilsynsbesøg på baggrund af gennemgangen og oplysninger fra beboere og personale vurderer vi, at den hjælp og støtte, der er aftalt med beboerne, leveres som aftalt og på en ordentlig måde beboerne giver udtryk for, at de er tilfredse med den hjælp, de får såvel til den personlige pleje som til løsningen af praktiske opgaver. De giver også udtryk for, at her er en god omgangstone og stemning, og at omgivelserne fremtræder pæne og rene. Det svarer til vores vurdering blandt beboerne gives der udtryk for megen tilfredshed med kosten, inddragelsen i forbindelse med tilberedning og valg af menu og den hjælp og støtte, der modtages i forbindelse med måltidet personalet er bevidst om måltidets aktiverende muligheder, sociale betydning og de forhold, der i øvrigt har betydning for at forbedre den enkelte beboers ernæringstilstand de handleplaner, vi har gennemgået må anses for tilstrækkelige i forhold til udførelsen af den daglige hjælp og støtte til den enkelte beboer. Vi kan samtidig konstatere, at det juridiske grundlag, jf. Servicelovens bestemmelser, i form af afgørelser ikke lever op til lovgivningens krav for så vidt angår krav om afgørelser og årlige revurderinger af hjælpen. Bruger- pårørenderådet i område Frederikshavn By Leve-Bo Abildvej og Søparken udtrykker stor tilfredsstillelse med resultatet af både det anmeldte og det uanmeldte tilsyn. Rådet udtrykker stor påskønnelse af personalets daglige arbejde. Uanmeldt tilsynsbesøg det er vores vurdering, at den indsats og omsorg, der ydes for beboerne, når livet nærmer sig sin afslutning ydes på en etisk forsvarlig og omsorgsfuld måde. Det understøttes blandt andet af god introduktion og vejledning til personalet omkring den sidste tid 7

8 der er en god kultur og klare retningslinjer med hensyn til at sikre at den sidste tid inden døden bliver god både for beboeren og dennes familie beboerne giver udtryk for, at de modtager hjælp og støtte som aftalt. De er også tilfredse med den måde, hvorpå hjælpen ydes. Det gælder støtte til såvel personlig pleje som til løsningen af praktiske opgaver generelt. Det svarer også til vores vurdering omgivelserne fremtræder rene og hyggelige. De beboere, vi har talt med, oplever en god omgangstone. Det svarer også til vores indtryk som en del af den skriftlige dokumentation er der udarbejdet udførlige handleplaner der beskriver hvordan hjælpen udmøntes i hverdagen. Endvidere er visitator i gang med revurdering der leves generelt set op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området, dog mangler der stadig en del afgørelser efter den igangværende revurdering. 8

9 Bangsbovej Leve Bo miljø Anmeldt tilsynsbesøg På baggrund af gennemgangen og oplysninger fra beboerne og personale vurderer vi, at den hjælp og støtte, der er aftalt med beboerne, leveres som aftalt og på en ordentlig måde beboerne giver udtryk for, at de er tilfredse med den hjælp, de får såvel til den personlige pleje som til løsningen af praktiske opgaver. De giver også udtryk for, at her er en god omgangstone og stemning, og at omgivelserne fremtræder pæne og rene. Det svarer til vores vurdering blandt beboerne gives der udtryk for megen tilfredshed med kosten, inddragelsen i forbindelse med tilberedning og valg af menu og den hjælp og støtte, der modtages i forbindelse med måltidet personalet er bevidst om måltidets aktiverende muligheder, sociale betydning og de forhold, der i øvrigt har betydning for at forbedre den enkelte beboers ernæringstilstand de handleplaner, vi har gennemgået må anses for tilstrækkelige i forhold til udførelsen af den daglige hjælp og støtte til den enkelte beboer. Vi kan samtidig konstatere, at det juridiske grundlag, jf. Servicelovens bestemmelser, i form af afgørelser lever op til lovgivningens krav for så vidt angår krav om afgørelser og årlige revurderinger. Hermed høringssvar fra Bruger Pårørenderåd fra Område Bangsbo: Rapport fra Revas: Bruger Pårørenderådet har på møde den gennemgået rapport fra anmeldt tilsyn den i Område Bangsbo vedrørende Sydbycentret Gaden og Leve Bo Bangsbovej. fra Bruger Pårørenderådet er, at man er godt tilfreds med indholdet i rapporten fra begge adresser. Rapport fra Embedslægen: Bruger Pårørenderådet har på møde den gennemgået rapport fra et opfølgende besøg den for Leve Bo Bangsbovej. fra Bruger Pårørenderådet er, at man er godt tilfreds med konklusionen og at man har noteret sig at der ikke er påtegninger eller lign. 9

10 Bangsbo - Sydbycentret Anmeldt tilsynsbesøg beboerne udtrykker tilfredshed med de forskellige valgmuligheder, de har i forhold til kosten og hjælp og støtte til måltiderne personalet er bevidst om måltidets sociale betydning og samværets betydning mere generelt her er en god omgangstone og omgivelserne fremtræder pæne og rene den skriftlige dokumentation er i overensstemmelse med de krav, der stilles for området. Der er udarbejdet individuelle afgørelser, og beskrivelser af, hvordan hjælpen udmøntes i hverdagen. Hermed høringssvar fra Bruger Pårørenderåd fra Område Bangsbo: Rapport fra Revas: Bruger Pårørenderådet har på møde den gennemgået rapport fra anmeldt tilsyn den i Område Bangsbo vedrørende Sydbycentret Gaden og Leve Bo Bangsbovej. fra Bruger Pårørenderådet er, at man er godt tilfreds med indholdet i rapporten fra begge adresser. Rapport fra Embedslægen: Bruger Pårørenderådet har på møde den gennemgået rapport fra et opfølgende besøg den for Leve Bo Bangsbovej. fra Bruger Pårørenderådet er, at man er godt tilfreds med konklusionen og at man har noteret sig at der ikke er påtegninger eller lign. 10

11 Strandgården Anmeldt tilsynsbesøg på baggrund af gennemgangen og oplysninger fra beboere og personale vurderer vi, at den hjælp og støtte, der er aftalt med beboerne, leveres som aftalt og på en ordentlig måde beboerne giver udtryk for, at de er tilfredse med den hjælp, de får såvel til den personlige pleje som til løsningen af praktiske opgaver. De giver også udtryk for, at her er en god omgangstone og stemning, og at omgivelserne fremtræder pæne og rene. Det svarer til vores vurdering blandt beboerne gives der udtryk for megen tilfredshed med en velsmagende og varieret kost personalet er bevidst om måltidets aktiverende muligheder. Der er også god opmærksomhed på at udnytte de fysiske rammer bedst muligt til dette formål de handleplaner, vi har gennemgået må anses for tilstrækkelige i forhold til udførelsen af den daglige hjælp og støtte til den enkelte beboer. Vi kan samtidig konstatere, at det juridiske grundlag, jf. Servicelovens bestemmelser, i form af afgørelser ikke lever op til lovgivningens krav for så vidt angår krav om afgørelser og årlige revurderinger af hjælpen. Der er holdt møde i rådet d. 29. november vedr. Revas uanmeldte tilsyn på Strandgården. Bruger og pårørende-rådet tager rapporten til efterretning med bemærkninger i forhold til iagttagelser og anbefalinger: Bruger og pårørende-rådets egne iagttagelser i forbindelse med daglig færden på Strandgården, er i overensstemmelse med Revas! Revas anbefaling om overvejelse om orientering af øvrige beboere ved dødsfald på Strandgården vil blive behandlet på næste B.-P. rådsmøde. Uanmeldt tilsynsbesøg det er vores vurdering, at den indsats og omsorg, der ydes for beboerne, når livet nærmer sig sin afslutning ydes på en etisk forsvarlig og omsorgsfuld måde. Det understøttes blandt andet af god introduktion og vejledning til personalet omkring den sidste tid der er en god kultur og klare retningslinjer med hensyn til at sikre, at den sidste tid inden døden bliver god både for beboeren og for dennes familie 11

12 beboerne giver udtryk for, at de modtager hjælp og støtte som aftalt. De er også tilfredse med den måde, hvorpå hjælpen ydes. Det gælder støtte til såvel personlig pleje som til løsningen af praktiske opgaver generelt. Det svarer også til vores vurdering omgivelserne fremtræder rene og hyggelige. De beboere, vi har talt med, oplever en god omgangstone. Det svarer også til vores indtryk som en del af den skriftlige dokumentation er der fokus på udarbejdelse af udførlige handleplaner, som beskriver hvordan hjælpen udmøntes i hverdagen samt tilvejebringelse af afgørelser. 12

13 Rosengården Anmeldt tilsynsbesøg beboerne signalerer og giver udtryk for, at de er tilfredse med den hjælp, de får, såvel til den personlige pleje som til løsningen af praktiske opgaver. De giver også udtryk for, at her er en god omgangstone og stemning, og at omgivelserne fremtræder pæne og rene. Det svarer til vores vurdering blandt beboerne signaleres eller gives udtryk for megen tilfredshed med kosten, herunder inddragelse i forbindelse med tilberedning og valg af menu og den hjælp og støtte, der modtages i forbindelse med måltidet personalet er bevidst om måltidets aktiverende muligheder, sociale betydning og de forhold, der i øvrigt har betydning for at forbedre den enkelte beboers ernæringstilstand de handleplaner, vi har gennemgået, er væsentligt forbedret siden vores foregående besøg og må anses for tilstrækkelige i forhold til udførelsen af den daglige hjælp og støtte til den enkelte beboer. Vi kan samtidig konstatere, at det juridiske grundlag, jf. Servicelovens bestemmelser, ikke lever op til lovgivningens krav for så vidt angår krav om skriftlige afgørelser om og årlige revurderinger af hjælpen. Anmeldt: Rapporten fra det kommunale tilsyn understøtter bruger og pårørenderådets oplevelse af dagligdagen på Rosengården. En dagligdag og en udvikling, som brugerrådet løbende orienteres på brugerrådets møder. Uanmeldt: Rapporten er drøftet og taget til efterretning. Uanmeldt tilsynsbesøg det er vores vurdering, at den indsats og omsorg, der ydes for beboerne, når livet nærmer sig sin afslutning ydes på en etisk forsvarlig og omsorgsfuld måde. Det understøttes blandt andet af god introduktion og vejledning til medarbejderne omkring beboernes sidste tid der er en god kultur og klare retningslinjer med hensyn til at sikre at den sidste tid inden døden bliver god både for beboeren 13

14 og dennes familie beboerne signalerer eller giver indtryk af, at de modtager hjælp og støtte som aftalt samt tilfredshed med den måde den praktiske hjælp ydes. Det gælder støtte til såvel personlig pleje som til løsningen af praktiske opgaver generelt. Det svarere også til vores vurdering omgivelserne fremtræder rene og hyggelige. De beboere, vi har talt med, oplever en god omgangstone. Det svarer også til vores indtryk som en del af den skriftlige dokumentation er der udarbejdet udførlige handleplaner der beskriver, hvordan hjælpen udmøntes i hverdagen. Endvidere forelægger der revisiterede afgørelser. Her leves der op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. 14

15 Sæby Ældrecenter Anmeldt tilsynsbesøg på baggrund af oplysninger fra beboere og personale samt gennemgang af handleplaner vurderer vi, at den hjælp og støtte, der er aftalt med beboerne, leveres som aftalt og på en ordentlig måde Rapporterne er drøftet og taget til efterretning beboerne giver udtryk for, at de er tilfredse med den hjælp, de får såvel til den personlige pleje som til løsningen af praktiske opgaver. De giver også udtryk for, at her er en god omgangstone og at omgivelserne fremtræder pæne og rene. Det svarer til vores vurdering beboerne i de plejeboliger, der er beliggende i tilknytning til Sæby Ældrecenter er meget tilfredse med de forskellige muligheder for valg af leverandør og muligheden for at tilberede maden selv her er fortsat behov for fokus på kosten, måltidets aktiverende muligheder, sociale betydning og de forhold, der i øvrigt har betydning for at forbedre den enkelte beboers ernæringstilstand de handleplaner, vi har gennemgået, er væsentligt forbedrede siden vores foregående besøg, og må anses for tilstrækkelige i forhold til udførelsen af den daglige hjælp og støtte til den enkelte beboer. Vi må dog samtidig konstatere, at det juridiske grundlag, jf. Servicelovens bestemmelser, ikke lever op til gældende bestemmelser for så vidt angår krav om skriftlige afgørelser om og årlige revurderinger af hjælpen. I plejeboligerne, der ligger i tilknytning til Ældrecentret leves der dog på dette område op til lovgivningens krav. Uanmeldt tilsynsbesøg det er vores vurdering, at den indsats og omsorg, der ydes for beboerne, når livet nærmer sig sin afslutning ydes på en etisk forsvarlig og omsorgsfuld måde. Det 15

16 understøttes blandt andet af god introduktion og vejledning til medarbejderne omkring den sidste tid der er en god kultur og klare anvisninger med hensyn til at sikre at den sidste tid inden døden bliver god både for beboeren og dennes familie beboerne giver udtryk for, at de modtager hjælp og støtte som aftalt. De er også tilfredse med den måde, hvorpå hjælpen ydes. Det gælder støtte til såvel personlig pleje som til løsningen af praktiske opgaver generelt. Det svarer også til vores vurdering omgivelserne fremtræder rene og hyggelige. De beboere, vi har talt med, oplever en god omgangstone. Det svarer også til vores indtryk som en del af den skriftlige dokumentation er der udarbejdet udførlige handleplaner, som beskriver hvordan hjælpen udmøntes i hverdagen Her leves generelt set op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. 16

17 Dybvad og Præstbro ældrecentre Anmeldt tilsynsbesøg beboerne giver udtryk for, at de er tilfredse med den hjælp, de får såvel til den personlige pleje som til løsningen af praktiske opgaver. De giver også udtryk for, at her er en god omgangstone og stemning, og at omgivelserne fremtræder pæne og rene. Det svarer til vores vurdering blandt beboerne gives der udtryk for tilfredshed med maden, Personalet er bevidst om måltidets aktiverende muligheder, sociale betydning og de forhold, der i øvrigt har betydning for at forbedre den enkelte beboers ernæringstilstand. Det er et område, der løbende bør være i fokus på baggrund af gennemgangen af den skriftlige dokumentation og gennem oplysninger fra beboere og personale vurderer vi, at den hjælp og støtte, der er aftalt med beboerne, leveres som aftalt og på en ordentlig måde arbejdet med udfærdigelsen af handleplaner som grundlag for udførelsen af den daglige hjælp og støtte til den enkelte beboer er godt i gang. Vi kan dog konstatere, at det juridiske grundlag, jf. Servicelovens bestemmelser, i form af afgørelser ikke lever op til lovgivningens krav for så vidt angår krav om afgørelser og årlige revurderinger af hjælpen. Rapporterne er drøftet på møde den , og er taget til efterretning uden yderligere kommentarer. Uanmeldt tilsynsbesøg det er vores vurdering, at den indsats og omsorg, der ydes for beboerne, når livet nærmer sig sin afslutning ydes på en etisk forsvarlig og omsorgsfuld måde. Det understøttes blandt andet af god introduktion og vejledning til personalet omkring beboernes sidste tid der er en god kultur og klare retningslinjer med hensyn til at sikre at den sidste tid inden døden bliver god både for beboeren 17

18 og dennes familie beboerne giver udtryk for, at de modtager hjælp og støtte som aftalt. De er også tilfredse med den måde, hvorpå hjælpen ydes. Det gælder støtte til såvel personlig pleje som til løsningen af praktiske opgaver generelt. Det svarer også til vores vurdering omgivelserne fremtræder rene og hyggelige. De beboere, vi har talt med, oplever en god omgangstone. Det svarer også til vores indtryk som en del af den skriftlige dokumentation er der udarbejdet udførlige handleplaner der beskriver hvordan hjælpen udmøntes i hverdagen. Endvidere har visitator udarbejdet revisiteringer. Her leves op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. 18

19 Østervrå Ældrecenter Anmeldt tilsynsbesøg på baggrund af gennemgangen og oplysninger fra beboere og personale vurderer vi, at den hjælp og støtte, der er aftalt med beboerne, leveres som aftalt og på en ordentlig måde Rapporterne er drøftet og taget til efterretning beboerne giver udtryk for, at de er tilfredse med den hjælp, de får, såvel til den personlige pleje som til løsningen af praktiske opgaver. De giver også udtryk for, at her er en god omgangstone og stemning, og at omgivelserne fremtræder pæne og rene. Det svarer til vores vurdering blandt beboerne gives der udtryk for megen tilfredshed med kosten og den hjælp og støtte, der modtages i forbindelse med måltidet personalet er bevidst om måltidets aktiverende muligheder, sociale betydning og de forhold, der i øvrigt har betydning for at forbedre den enkelte beboers ernæringstilstand de handleplaner, vi har gennemgået må anses for tilstrækkelige i forhold til udførelsen af den daglige hjælp og støtte til den enkelte beboer. Vi kan samtidig konstatere, at det juridiske grundlag, jf. Servicelovens bestemmelser, i form af afgørelser ikke lever op til lovgivningens krav for så vidt angår krav om afgørelser og årlige revurderinger af hjælpen. Uanmeldt tilsynsbesøg det er vores vurdering, at den indsats og omsorg, der ydes for beboerne, når livet nærmer sig sin afslutning ydes på en etisk forsvarlig og omsorgsfuld måde. Det understøttes blandt andet af god introduktion og vejledning til personalet omkring beboernes sidste tid der er en god kultur og klare retningslinjer med hensyn til at sikre at den sidste tid 19

20 inden døden bliver god både for beboeren og dennes familie beboerne giver udtryk for, at de modtager hjælp og støtte som aftalt. De er også tilfredse med den måde, hvorpå hjælpen ydes. Det gælder støtte til såvel personlig pleje som til løsningen af praktiske opgaver generelt. Det svarer også til vores vurdering omgivelserne fremtræder rene og hyggelige. De beboere, vi har talt med, oplever en god omgangstone. Det svarer også til vores indtryk som en del af den skriftlige dokumentation er der udarbejdet udførlige handleplaner der beskriver hvordan hjælpen udmøntes i hverdagen. Endvidere har visitator udarbejdet revisiteringer. Her leves op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. 20

21 Ankermedet Anmeldt tilsynsbesøg på baggrund af gennemgangen af dokumentationen og oplysninger fra beboere og medarbejdere vurderer vi, at den hjælp og støtte, der er aftalt med beboerne, leveres som aftalt og på en ordentlig måde Tager rapporterne til efterretning beboerne og pårørende giver udtryk for og indtryk af, at beboerne er tilfredse med den hjælp, de får, såvel til den personlige pleje som til løsningen af praktiske opgaver. De giver også udtryk for, at her er en god omgangstone og stemning, og at omgivelserne fremtræder pæne og rene. Det svarer til vores vurdering beboerne giver udtryk for og indtryk af tilfredshed med den hjælp og støtte, de har modtaget i forbindelse med indflytningen der er stor tilfredshed både blandt personale og beboere med de muligheder, aktivitetscentret giver, samt de muligheder for aktiviteter servicemedarbejderne sætter i værk. Der er fra medarbejdernes side også opmærksomhed på at lave aktiviteter for de beboere, der ikke har mulighed for at deltage i aktivitetscentret blandt beboerne gives der udtryk for tilfredshed med kosten og den hjælp og støtte, der modtages i forbindelse med måltidet medarbejderne er bevidste om måltidets aktiverende muligheder og sociale betydning. Blandt medarbejderne gives der udtryk for, at man gerne vil arbejde mere med leve/ bo miljø tanken og give beboere mulighed for at deltage mere aktivt i måltiderne vi får indledningsvis oplyst, at der er fokus på at få udarbejdet udførlige handleplaner i forhold til udførelsen af den daglige hjælp og støtte til den enkelte beboer. Det følger vi op på ved vores kommende 21

22 besøg. Uanmeldt tilsynsbesøg det er vores vurdering, at den indsats og omsorg, der ydes for beboerne, når livet nærmer sig sin afslutning ydes på en etisk forsvarlig og omsorgsfuld måde der er en god kultur og klare retningslinjer med hensyn til at sikre at den sidste tid inden døden bliver god både for beboeren og dennes familie beboerne giver udtryk for, at de modtager hjælp og støtte som aftalt. De er også tilfredse med den måde, hvorpå hjælpen ydes. Det gælder støtte til såvel personlig pleje som til løsningen af praktiske opgaver generelt. Det svarer også til vores vurdering omgivelserne fremtræder rene og hyggelige. De beboere, vi har talt med, oplever en god omgangstone. Det svarer også til vores indtryk som en del af den skriftlige dokumentation er der fokus på udarbejdelse af udførlige handleplaner der beskriver hvordan hjælpen udmøntes i hverdagen samt tilvejebringelse af afgørelser. Endvidere er det beboernes livshistorie der ligger til grund for hjælpen udefra vaner og livsmønster her leves generelt set op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. Dog mangler der stadig en del afgørelser efter den igangværende revurdering. 22

23 Drachmannsvænget Anmeldt tilsynsbesøg på baggrund af gennemgangen af dokumentationen og oplysninger fra beboere og medarbejdere vurderer vi, at den hjælp og støtte, der er aftalt med beboerne, leveres som aftalt og på en ordentlig måde beboerne signalerer, at de er tilfredse med den hjælp, de får til såvel den personlige pleje som til løsningen af praktiske opgaver vi kan konstatere, at her er en god omgangstone og stemning, og at omgivelserne fremtræder pæne og rene. Beboerne signalerer, at de er faldet til og trives efter indflytningen blandt andet gennem den måde de sidder og hygger sig sammen medarbejderne er bevidste om måltidets aktiverende muligheder, sociale betydning og de forhold der i øvrigt har betydning for at forbedre den enkelte beboers ernæringstilstand. de handleplaner, vi har gennemgået må anses for tilstrækkelige i forhold til udførelsen af den daglige hjælp og støtte til den enkelte beboer. Vi kan samtidig konstatere, at det juridiske grundlag, jf. Servicelovens bestemmelser, i form af afgørelser lever op til lovgivningens krav, både når det gælder afgørelser og årlige revurderinger. Tager rapporterne til efterretning Uanmeldt tilsynsbesøg beboerne giver udtryk for, at de modtager hjælp og støtte som aftalt. De er også tilfredse med den måde, hvorpå hjælpen ydes. Det gælder støtte til såvel personlig pleje som til løsningen af praktiske opgaver generelt. Det svarer også til vores vurdering omgivelserne fremtræder rene og 23

24 hyggelige. De beboere, vi har talt med, oplever en god omgangstone. Det svarer også til vores indtryk det er vores vurdering, at den indsats og omsorg, der ydes for beboerne, når livet nærmer sig sin afslutning ydes på en etisk forsvarlig og omsorgsfuld måde. Det understøttes blandt andet af god introduktion og vejledning til personalet omkring den sidste tid der er en god kultur og klare retningslinjer med hensyn til at sikre at den sidste tid inden døden bliver god både for beboeren og dennes familie som en del af den skriftlige dokumentation er der fokus på udarbejdelse af udførlige handleplaner der beskriver hvordan hjælpen udmøntes i hverdagen samt afgørelser. der leves generelt set op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området, dog mangler der stadig en del afgørelser efter den igangværende revurdering. 24

25 Aalbæk Plejeboliger Anmeldt tilsynsbesøg på baggrund af gennemgangen af dokumentationen og oplysninger fra beboere og personale vurderer vi, at den hjælp og støtte, der er aftalt med beboerne, leveres som aftalt og på en ordentlig måde beboerne giver udtryk for eller signalerer, at de er tilfredse med den hjælp, de får, såvel til den personlige pleje som til løsningen af praktiske opgaver. De giver også udtryk for eller indtryk af, at her er en god omgangstone og stemning, og at omgivelserne fremtræder pæne og rene. Det svarer til vores vurdering beboerne giver udtryk for eller viser tilfredshed med den hjælp og støtte, de har modtaget i forbindelse med indflytningen blandt beboerne gives der udtryk for eller indtryk af tilfredshed med kosten og den hjælp og støtte, der modtages i forbindelse med måltidet. de handleplaner, vi har gennemgået må anses for tilstrækkelige i forhold til udførelsen af den daglige hjælp og støtte til den enkelte beboer. Vi kan samtidig konstatere, at det juridiske grundlag, jf. Servicelovens bestemmelser, i form af afgørelser lever op til lovgivningens krav både når det gælder afgørelser og årlige revurderinger. Tager rapporterne til efterretning Uanmeldt tilsynsbesøg det er vores vurdering, at den indsats og omsorg, der ydes for beboerne, når livet nærmer sig sin afslutning ydes på en etisk forsvarlig og omsorgsfuld måde. Det understøttes blandt andet af god introduktion og vejledning til personalet omkring den sidste tid pårørende udtrykker og beboerne signalerer eller giver indtryk af, at de modtager hjælp og støtte som aftalt samt 25

26 tilfredshed med den måde den praktiske hjælp ydes. Det gælder støtte til såvel personlig pleje som til løsningen af praktiske opgaver generelt. Det svarere også til vores vurdering omgivelserne fremtræder hyggelige, rene og pæne. Det er vores indtryk der er en god omgangstone den skriftlig dokumentation er i overensstemmelse med de krav, der stilles for området. Der er udarbejdet individuelle afgørelser og beskrivelser af hvordan hjælpen udmøntes i hverdagen. Her leves der op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. 26

27 Lindevej Anmeldt tilsynsbesøg på baggrund af gennemgangen af dokumentationen og oplysninger fra beboerne og medarbejdere vurderer vi, at den hjælp og støtte, der er aftalt med beboerne, leveres som aftalt og på en ordentlig måde beboerne og pårørende giver udtryk for og indtryk af, at beboerne er tilfredse med den hjælp, de får såvel til den personlige pleje som til løsningen af praktiske opgaver. De giver også udtryk for, at her er en god omgangstone og stemning, og at omgivelserne fremtræder pæne og rene. Det svarer til vores vurdering beboerne giver udtryk for og indtryk af tilfredshed med den hjælp og støtte, de har modtaget i forbindelse med indflytningen blandt beboerne gives der udtryk for megen tilfredshed med kosten og den hjælp og støtte, der modtages i forbindelse med måltidet medarbejderne er bevidste om måltidets aktiverende muligheder, sociale betydning og de forhold, der i øvrigt har betydning for at forbedre den enkelte beboers ernæringstilstand de handleplaner, vi har gennemgået, må anses for tilstrækkelige i forhold til udførelsen af den daglige hjælp og støtte til den enkelte beboer. Vi kan samtidig konstatere, at det juridiske grundlag, jf. Servicelovens bestemmelser, i form af afgørelser lever op til lovgivningens krav både når det gælder afgørelser og årlige revurderinger. Uanmeldt tilsynsbesøg det er vores vurdering, at den indsats og omsorg, der ydes for beboerne, når livet nærmer sig sin afslutning ydes på en etisk forsvarlig og omsorgsfuld måde. Det ang. Tilsynsrapport, Lindevej, Skagen Bruger/pårørenderådet på Lindevej ønsker at gøre opmærksom på følgende i rapport fra anmeldt besøg, torsdag den 23. aug. 2007: s. 3 : Bruger- og pårørenderåd sørger for bestilling af købmandsvarer og spiller således en aktiv rolle. Kommentar: 1. Den varme mad leveres p.t. af Dansk madservice. 2. Husassistenten på Lindevej bestiller varer til dagens øvrige måltider. Det betyder, at den kolde mad kan varieres efter beboernes ønsker, evt. suppleres med en lun ret til aftensmaden. Vagterne i de tre huse afleverer en bestillingsseddel pr hus. Varerne bliver bragt ud to gange ugentlig. 3. Bruger/pårørenderådet tager sig alene af den økonomiske side af sagen. Beboerne indsætter et fast månedligt beløb på en konto, hvorfra de forskellige leverandører betales. I øjeblikket indbetales 2520 kr pr måned. Der ydes ikke tilskud fra kommunen! 27

28 understøttes blandt andet af god introduktion og vejledning til medarbejderne omkring den sidste tid Bruger/pårørenderådet beslutter, hvilke madleverandører man benytter. beboerne udtrykker eller giver indtryk af, at de modtager hjælp og støtte som aftalt samt tilfredshed med den måde den hjælp. Det gælder støtte til såvel personlig pleje som til løsningen af praktiske opgaver generelt. Det svarere også til vores vurdering omgivelserne fremtræder hyggelige, rene og pæne. Det er vores indtryk der er en god omgangstone den skriftlig dokumentation er i overensstemmelse med de krav, der stilles for området. Der er udarbejdet individuelle afgørelser og beskrivelser af hvordan hjælpen udmøntes i hverdagen gennem handleplaner. Her leves der op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. Ang. uanmeldt besøg: Ingen kommentarer. Karen Olesen Formand for bruger/pårørenderådet Lindevej, Skagen 28

29 Sct. Laurentii Centret Anmeldt tilsynsbesøg på baggrund af gennemgangen af dokumentationen og oplysninger fra beboerne og medarbejdere vurderer vi, at den hjælp og støtte, der er aftalt med beboerne, leveres som aftalt og på en ordentlig måde beboerne giver udtryk for, at de er tilfredse med den hjælp, de får såvel til den personlige pleje som til løsningen af praktiske opgaver. De giver også udtryk for, at her er en god omgangstone og stemning, og at beboernes lejligheder og omgivelserne fremtræder pæne og rene. Det svarer til vores vurdering beboerne giver udtryk for tilfredshed med den hjælp og støtte, de har modtaget i forbindelse med indflytningen blandt beboerne gives der udtryk for megen tilfredshed med kosten og de muligheder, der er for leverandørvalg samt kvaliteten af maden medarbejderne er bevidste om måltidets aktiverende muligheder, sociale betydning og de forhold, der i øvrigt har betydning for at forbedre den enkelte beboers ernæringstilstand de handleplaner, vi har gennemgået må anses for tilstrækkelige i forhold til udførelsen af den daglige hjælp og støtte til den enkelte beboer. Vi kan samtidig konstatere, at det juridiske grundlag, jf. Servicelovens bestemmelser, i form af afgørelser lever op til lovgivningens krav både når det gælder afgørelser og årlige revurderinger. Tager rapporterne til efterretning Uanmeldt tilsynsbesøg beboerne giver udtryk for, at de modtager hjælp og støtte som aftalt. De er også tilfredse med den måde, hvorpå hjælpen ydes. Det gælder støtte til såvel personlig pleje som til løsningen af praktiske 29

30 opgaver generelt. Det svarer også til vores vurdering omgivelserne fremtræder rene og hyggelige. De beboere, vi har talt med, oplever en god omgangstone. Det svarer også til vores indtryk det er vores vurdering, at den indsats og omsorg, der ydes for beboerne, når livet nærmer sig sin afslutning ydes på en etisk forsvarlig og omsorgsfuld måde. Det understøttes blandt andet af god introduktion og vejledning til personalet omkring den sidste tid der er en god kultur og klare retningslinjer med hensyn til at sikre at den sidste tid inden døden bliver god både for beboeren og dennes familie som en del af den skriftlige dokumentation er der udarbejdet udførlige handleplaner der beskriver hvordan hjælpen udmøntes i hverdagen samt afgørelser. Endvidere er det beboernes livshistorie der ligger til grund for hjælpen udefra vaner og livsmønster. Her leves der op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. 30

31 Hvide Hus Anmeldt tilsynsbesøg på baggrund af gennemgangen af dokumentationen og oplysninger fra beboere og medarbejdere vurderer vi, at den hjælp og støtte, der er aftalt med beboerne, leveres som aftalt og på en ordentlig måde Tager rapporterne til efterretning beboerne giver udtryk for, at de er tilfredse med den hjælp, de får såvel til den personlige pleje som til løsningen af praktiske opgaver. De giver også udtryk for, at her er en god omgangstone og stemning, og at beboernes lejligheder og omgivelserne fremtræder pæne og rene. Det svarer til vores vurdering beboerne giver udtryk for tilfredshed med den hjælp og støtte, de har modtaget i forbindelse med indflytningen blandt beboerne gives der udtryk for megen tilfredshed med kosten og de muligheder, der er for leverandørvalg samt kvaliteten af maden medarbejderne er bevidste om måltidets aktiverende muligheder, sociale betydning og de forhold, der i øvrigt har betydning for at forbedre den enkelte beboers ernæringstilstand de handleplaner, vi har gennemgået må anses for tilstrækkelige i forhold til udførelsen af den daglige hjælp og støtte til den enkelte beboer. Vi kan samtidig konstatere, at det juridiske grundlag, jf. Servicelovens bestemmelser, i form af afgørelser lever op til lovgivningens krav både når det gælder afgørelser og årlige revurderinger. Uanmeldt tilsynsbesøg det er vores vurdering, at den indsats og omsorg, der ydes for beboerne, når livet nærmer sig sin afslutning ydes på en etisk forsvarlig og omsorgsfuld måde. Det understøttes blandt andet af god 31

32 introduktion og vejledning til personalet omkring den sidste tid der er en god kultur og klare retningslinjer med hensyn til at sikre at den sidste tid inden døden bliver god både for beboeren og dennes familie beboerne giver udtryk for, at de modtager hjælp og støtte som aftalt. De er også tilfredse med den måde, hvorpå hjælpen ydes. Det gælder støtte til såvel personlig pleje som til løsningen af praktiske opgaver generelt. Det svarer også til vores vurdering de beboere, vi har talt med, oplever en god omgangstone. Det svarer også til vores indtryk de handleplaner, vi har gennemgået må anses for tilstrækkelige i forhold til udførelsen af den daglige hjælp og støtte til den enkelte beboer. Vi kan samtidig konstatere, at det juridiske grundlag, jf. Servicelovens bestemmelser, i form af afgørelser lever op til lovgivningens krav både når det gælder afgørelser og årlige revurderinger. Her leves der op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. 32

33 33

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Funder Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 041. Orientering fra Ældrerådets formand 89 042. Budgetopfølgning 30.april

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:45 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune Torsdag den 7. juli 2016 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fjordparken. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl og dialogmøde tirsdag den 21. oktober

Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl og dialogmøde tirsdag den 21. oktober TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl. 15.30 og dialogmøde tirsdag den 21. oktober 2014 13.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Kriterier og procedurer for tildeling af og hjælp i plejeboliger i Frederikshavn Kommune

Kriterier og procedurer for tildeling af og hjælp i plejeboliger i Frederikshavn Kommune Kriterier og procedurer for tildeling af og hjælp i plejeboliger i Frederikshavn Kommune Forord: Det overordnede formål er at give borgere overblik over kommunens boliger, kriterierne for at få tildelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune Onsdag den 7. december 2011 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fuglemosen. Generelt er

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Knud Lavard Centret, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Knud Lavard Centret, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Knud Lavard Centret, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Knud Lavard Centret.

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:15 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Mandag den 31. oktober 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Holmelundsvej

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Holmelundsvej Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Holmelundsvej 1. Om boenheden Boenhed Holmelundsvej (under Svendebjerghave) Adresse Holmelundsvej 1-3 Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 17 plejeboliger Antal

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune. Mandag den 4. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune. Mandag den 4. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune Mandag den 4. juli 2011 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Musvågevej. Formålet med tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune. Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune. Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kragelund Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Radisevej 6 til 8, 1.sal samt 4, 1.sal, Københavns Kommune. Onsdag den 12. december 2012 fra kl

Anmeldt tilsyn på Radisevej 6 til 8, 1.sal samt 4, 1.sal, Københavns Kommune. Onsdag den 12. december 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Radisevej 6 til 8, 1.sal samt 4, 1.sal, Københavns Kommune Onsdag den 12. december 2012 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00

Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Birkelse Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune Onsdag den 13. juli 2011 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bakkegården. Generelt er formålet

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Vi ser borgerne som aktive medspillere og lytter aktivt til deres meninger og ideer

Vi ser borgerne som aktive medspillere og lytter aktivt til deres meninger og ideer Forslag til VISIONSPAPIR for social- og specialundervisningsområdet i Jammerbugt Kommune Bilag til forslag til Visionspapir: Jammerbugt Kommunes værdigrundlag Vi sætter borgerne i centrum Vi ser borgerne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune. mandag den 30. september 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune. mandag den 30. september 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune mandag den 30. september 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udarbejdet af Myndighed, Sundhed & Omsorg 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Uanmeldt tilsyn foretaget af Myndighed 5 Procedure

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Campo (tidligere Bofællesskaberne Syd) Københavns Kommune. Ove Billesvej 12 og Leifsgade 24-26

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Campo (tidligere Bofællesskaberne Syd) Københavns Kommune. Ove Billesvej 12 og Leifsgade 24-26 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Campo (tidligere Bofællesskaberne Syd) Københavns Kommune Ove Billesvej 12 og Leifsgade 24-26 Onsdag den 24. juli 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har

Læs mere

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at Embedslægetilsyn På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at fra BPråd / områdeleder Caspershus Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at Gigtplejehjemmet fungerede tilfredsstillende, med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Uddannelsescentret

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Skovsbovej 111. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl. 10.30 og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 20. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning 3 1.1 formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 fremgangsmåde 3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere 4 3.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune. Tirsdag den 22. december 2015 fra kl og Dialogmøde tirsdag den 16. februar kl. 9.

Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune. Tirsdag den 22. december 2015 fra kl og Dialogmøde tirsdag den 16. februar kl. 9. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune Tirsdag den 22. december 2015 fra kl. 8.30 og Dialogmøde tirsdag den 16. februar kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Lokale 2.64 Frederikshavn Rådhus

Lokale 2.64 Frederikshavn Rådhus Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 27. marts 2012 Tid 09:00 Sted Lokale 2.64 Frederikshavn Rådhus NB. Kl. 11 Ingeborg Buus samt Trine Olesen deltager under pkt. 13 kl. 11.45 Jørgen Christensen deltager

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården Plejecenter.

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre uanmeldte lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældrecentre. Konkret drejer det sig om

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Tilsynsrapport 2 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Visitationen i har ifølge den politisk godkendte Tilsynspolitik for 2 løbende ført tilsyn med kvaliteten af den personlige

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune Torsdag den 24. februar 2011 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Jens Warmings

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Embedslægens tilsyn på plejeboligområdet Bilag: Tilsynsrapporter fra plejeboliger

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø Indholdsfortegnelse 066. Orientering fra Ældrerådets formand 110 067. Orientering fra Knud Bech Jensen,

Læs mere

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl TILSYNSRAPPORT 2007. PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY I FREDERIKSHAVN KOMMUNE. Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl. 8.30 Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Dato: 25. august , Brønderslev Rådhus. Lokale: Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30

Ældrerådet. Referat. Dato: 25. august , Brønderslev Rådhus. Lokale: Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30 Ældrerådet Referat Dato: 25. august 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge Andersen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bodilsminde. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

Plejehjemmet Breelteparken. Uanmeldt tilsyn

Plejehjemmet Breelteparken. Uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Breelteparken Uanmeldt tilsyn 20-08-2013 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3 2.2 Overordnet

Læs mere

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg.

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Det uanmeldte tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning: - Lov om retssikkerhed og

Læs mere

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato:

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: 15.06.2010 Juni 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilsynets vurdering... 5 3. Data... 7 4. Service- og sundhedsfaglig dokumentation...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 22. og 23. september 2015,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kildemarkscentret. Generelt

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2015

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2015 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2015 De kommunale ældrecentre Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre uanmeldte lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældrecentre.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter

Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

TILSYNSRAPPORT (2015 tilsyn)

TILSYNSRAPPORT (2015 tilsyn) TILSYNSRAPPORT (2015 tilsyn) Uanmeldt tilsyn på Skørping Ældrecenter, Rebild Kommune Mandag den 21.december 2015 fra kl. 10.00 og Dialogmøde fredag den 12. februar kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af

Læs mere

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Pårup Plejecenter Dato: 24/2 2009

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Pårup Plejecenter Dato: 24/2 2009 Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Pårup Plejecenter Dato: 24/2 2009 Februar 2009 1. Indledning BDO Kommunernes Revision har i henhold til aftale om udførelse af uanmeldte kommunale tilsyn

Læs mere