Survey af adfærd, præferencer og forventninger for private investorer i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Investor Compass

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Survey af adfærd, præferencer og forventninger for private investorer i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Investor Compass"

Transkript

1 EUROPE BONDS STOCKS CHINA JAPAN SELL BUY US Survey af adfærd, præferencer og forventninger for private investorer i,, og. Investor Compass Private investorer i Norden 2. HALVÅR

2 SIDE 2 INVESTOR COMPASS OM SURVEYEN Investor Compass er Danske Invests halvårlig survey, der kortlægger de private investorers adfærd, præferencer og planer på de finansielle markeder samt deres fremtidige forventninger til forskellige aktivklasser privatpersoner på tværs af Norden har udf yldt et digitalt spørgeskema til denne survey, se fordelingen på lande herunder. De adspurgte personer er alle aktive investorer eller er interesserede i investering. I denne rapport bliver de under et betegnet private investorer, med mindre andet er angivet. TNS Gallup har gennemført denne survey på vegne af Danske Invest

3 SIDE 3 INDHOLD Indhold 4 Datagrundlag for survey PROFILEN PÅ DE ADSPURGTE PERSONER 6 Præferencer: På tværs af aktivklasser AKTIER NYDER FORTSAT STØRST INTERESSE 7 Forventninger: Aktier POSITIVE FORVENTNINGER TIL AKTIEMARKEDET 8 Præferencer: Aktier / lande FORKÆRLIGHED FOR LOKALE AKTIEMARKEDER 10 Præferencer: Aktier / regioner TÆT LØB MELLEM GLOBALE OG EUROPÆISKE AKTIER 12 Præferencer: Obligationer DELT INTERESSE FOR OBLIGATIONER 13 Præferencer: Alternative investeringer SKIFT I INTERESSEN FOR ALTERNATIVER 14 Risiko: Historik INVESTORERNES RISIKOVILLIGHED ER REDUCERET

4 SIDE 4 INVESTOR COMPASS DATAGRUNDLAG FOR SURVEY Profilen på de adspurgte personer DE DANSKE INVESTORER DE SVENSKE INVESTORER ANTAL PERSONER KØN 59% 41% ANTAL PERSONER KØN 56% 44% 76% Heraf aktive investorer i øjeblikket 88% Heraf aktive investorer i øjeblikket 24% Heraf ikke aktive, men interessede i investering 12% Heraf ikke aktive, men interessede i investering INVESTERBAR KAPITAL INVESTERBAR KAPITAL 18% 17% Op til kr kr. Mere end kr. Ved ikke / v il ikke svare 12% 10% 60% Op til kr kr. Mere end kr. Ved ikke / v il ikke svare 27% 38% 18% HVILKE TYPER AF INVESTERINGER HAR DU I ØJEBLIKKET? HVILKE TYPER AF INVESTERINGER HAR DU I ØJEBLIKKET? Aktier - enkeltaktier 67% Aktier - enkeltaktier 54% Aktier - v ia investeringsbev iser 26% Aktier - v ia investeringsbev iser 70% Obligationer - enkeltpapirer 12% Obligationer - enkeltpapirer 16% Obligationer - v ia investeringsbev iser Obligationer - v ia investeringsbev iser 22% Investeringsbev iser (fonde) med både aktier og obligationer Investeringsbev iser (fonde) med både aktier og obligationer 37% Alternative investeringer* 7 Alternative investeringer* 16% Likv ide midler Likv ide midler 35 % 53% i banken i banken 0 % 100 % 0% 100% Bemærkning: Grundlaget for beregning af procentandele for aktuelle investeringer er alene de personer, der er aktive investorer i øjeblikket. Note: *Fx hedgefonde, ejendomme, råvarer og private equity.

5 SIDE 5 DE NORSKE INVESTORER DE FINSKE INVESTORER ANTAL PERSONER KØN 54% 46% ANTAL PERSONER KØN 57% 43% 72% Heraf aktive investorer i øjeblikket 77% Heraf aktive investorer i øjeblikket 28% Heraf ikke aktive, men interessede i investering 23% Heraf ikke aktive, men interessede i investering INVESTERBAR KAPITAL INVESTERBAR KAPITAL Op til kr. 15% Op til kr. Mere end kr. Ved ikke / v il ikke svare 22% % 48% Mere end Ved ikke / v il ikke svare 16% 11% HVILKE TYPER AF INVESTERINGER HAR DU I ØJEBLIKKET? HVILKE TYPER AF INVESTERINGER HAR DU I ØJEBLIKKET? Aktier - enkeltaktier Aktier - v ia investeringsbev iser Obligationer - enkeltpapirer Obligationer - v ia investeringsbev iser Investeringsbev iser (fonde) med både aktier og obligationer Alternative investeringer* 44% Aktier - enkeltaktier 55% 62% Aktier - v ia investeringsbev iser 49% 3 Obligationer - enkeltpapirer 12% 9% Obligationer - v ia investeringsbev iser 15% 13% Investeringsbev iser (fonde) med både aktier og obligationer Alternative investeringer* 40% 20% Likv ide midler i banken Likv ide midler 34% i banken 61% 0% 100% 0% 100%

6 SIDE 6 INVESTOR COMPASS PRÆFERENCER: PÅ TVÆRS AF AKTIVKLASSER Aktier nyder fortsat størst interesse Aktier er fortsat den mest populære aktivklasse blandt de private nordiske investorer, om end interessen er af tagende i og. I forhold til obligationer er interessen steget blandt danske og især norske investorer, mens den af tager en smule i og. Hvor der i er størst interesse for obligationer, er der i, og størst interesse for likv ide midler i banken. På trods af en af tagende interesse er og fortsat de lande, hvor alternative investeringer har størst interesse. Alternative investeringer er bl.a. hedgefonde, ejendomme, råvarer og private equity. JEG FINDER AKTIVKLASSEN INTERESSANT (enten meget eller lidt interessant) 100 % 90 % 80 % 75% 70 % 68% 68% 70% 60 % 60% 59% 56% 50 % 51% 40 % 30 % 41 % 36% 35% 34 % 35% 26 % 29 % 28% 29% 44% 39% 38% 38% 41% 34% 38% 41% 29% 41% 35% 31% 20 % 10 % 12% 0 % AKTIER OBLIGATIONER ALTERNATIVE INVESTERINGER LIKVIDE MIDLER I BANKEN MÆND ER FORTSAT MEST BEGEJSTREDE FOR AKTIER I alle nordiske lande er der en større andel af mandlige end kv indelige investorer, der finder aktier interessante. I og er den mandlige overvægt mest markant. 2. Halvår 1. Halvår 72% 64% 57% 53% 61% 55% 54% 48% SPØRGSMÅL Hvor interessante vurderer du, at følgende finansielle aktivklasser er i øjeblikket? SVARMULIGHEDER Meget interessant, lidt interessant, hverken/eller, lidt uinteressant, helt uinteressant og ved ikke.

7 SIDE 7 FORVENTNINGER: AKTIER Positive forventninger til aktiemarkedet Med undtagelse af finnerne forventer den største andel af de private investorer i Norden, at aktiene v il stige det kommende 12 måneder. At der er størst andel af danskere og svenskere, der forventer stigende, kunne skyldes, at de danske og svenske aktier det seneste år er steget mere end de norske og finske. De finske investorer er de mindst optimistiske, og er det eneste land, hvor størstedelen forventer faldende aktie. Derudover tegnes der et billede af, at danskerne generelt er mere positive end de resterende lande, da kun 11 pct. af de danske investorer forventer faldende aktie. HVAD ER DIN FORVENTNING TIL DEN GENERELLE KURSUDVIKLING PÅ AKTIEMARKEDET* DE KOMMENDE 12 MÅNEDER? Ved ikke 11% Faldende Ved ikke 10% Faldende 45% 24% Uforandrede Stigende 43% 26% Uforandrede Stigende Ved ikke Ved ikke 14% 27% Faldende 8% 30% Faldende Stigende 23% 35% Stigende 24% Uforandrede 38% Uforandrede Note* Det danske aktiemarked for danskere, det svenske aktiemarked for svenskere, det norske for nordmænd og det finske for finner. SPØRGSMÅL Hvad er din forventning til den generelle kursudv ikling på fondsbørsen i København/Stockholm/Oslo/Helsinki de kommende 12 måneder? SVARMULIGHEDER Stigende aktie, uforandrede aktie, faldende aktie og ved ikke.

8 SIDE 8 INVESTOR COMPASS PRÆFERENCER: AKTIER / LANDE Forkærlighed for lokale aktiemarkeder ANDEL AF INVESTORER, DER FINDER LANDET INTERESSANT, NÅR DET GÆLDER AKTIER (enten meget eller lidt interessant) Interessen i lokale aktier er fortsat høj i de nordiske lande. Dette kunne skyldes, at investorerne har et godt kendskab til lokale selskaber idet de har større mediedækning i de respektive markeder. Deref ter følger USA, Kina og Japan som de lande, flest nordiske investorer finder interessante, mens interessen for Rusland fortsat er i bund. Fælles for alle nordiske lande er, at det japanske aktiemarked stiger i popularitet. USA NORDEN SAMLET SET 52% 54% 44% 48% 43%36% 40% 27% Lokalt marked* 55% 68% USA 44% 42% Kina Indien 36% 31% 39% 36% BRASILIEN Japan 31% 25% Brasilien 20% 20% Rusland 23% 0 % 13% 100 % 25% 23% 25% 24% 16% 15% 12% 2. Halvår 1. Halvår Note: *Det danske aktiemarked for danskere, det svenske aktiemarked for svenskere, det norske for nordmænd og det finske for finner. 2. Halvår 1. Halvår

9 SIDE 9 RUSLAND LOKALT MARKED* 72% 73% 75% 63% 63% 48% 62% 55% 12% 12% 22%23% 12% 15% 7% 11% JAPAN 35% 20% 36% 29% 29% 30% 22% 26% KINA INDIEN 50% 36% 36% 36% 46% 39% 31% 26% 26% 29% 54% 42% 41% 35% 22%22% SPØRGSMÅL Hvor interessante vurderer du, at følgende lande er, når det gælder aktier? SVARMULIGHEDER Meget interessant, lidt interessant, hverken/eller, lidt uinteressant, helt uinteressant og ved ikke.

10 SIDE 10 INVESTOR COMPASS PRÆFERENCER: AKTIER / REGIONER Tæt løb mellem globale og europæiske aktier Interessen for europæiske aktier er samlet set på niveau med resultaterne fra seneste undersøgelse. Interessen for globale aktier er steget og er nu på niveau med interessen for europæiske aktier. Den forhøjede interesse i globale aktier er primært drevet af danske og norske investorer. Derudover har den faldende overordnede interesse i aktier i og i ikke påv irket interessen for globale aktier, mens interessen for de øvrige aktiemarkeder er påv irket deraf. Finnerne har dog størst interesse i emerging markets dog ligeledes tæt forfulgt af de globale og europæiske aktier. I den tunge ende ligger interessen for Østeuropa og frontier markets. 2. Halvår 1. Halvår ANDEL AF INVESTORER, DER FINDER REGIONEN INTERESSANT, NÅR DET GÆLDER AKTIER (enten meget eller lidt interessant) GLOBALT EUROPA 58% 48% 62% 58% 60% 61% 55% 65% 54% 40% 49% 56% 46% 54% 45% 40% EMERGING MARKETS GENERELT FRONTIER MARKETS 31% 28% 14% 33% 39% 25% 56% 62% 14% 36% 30% 20% SPØRGSMÅL Hvor interessant vurderer du, at følgende regioner er, når det gælder aktier? SVARMULIGHEDER Meget interessant, lidt interessant, hverken/eller, lidt uinteressant, helt uinteressant og ved ikke.

11 SIDE 11 NORDEN SAMLET SET Europa 53% 55% Globalt 55% 51% Emerging markets generelt 39% 40% Asien 38% 39% Afrika 25% 24% Latinamerika Østeuropa 16% 17% Frontier markets 18% ASIEN AFRIKA 37% 30% 22% 18% 42% 54% 33% 35% 41% 46% 24% 27% 30% 28% 14% ØSTEUROPA LATINAMERIKA 15% 14% 20% 16% 22% 26% 24% 28% 14% 14% 11% 12% 8% Note:* Det danske aktiemarked for danskere, det svenske aktiemarked for svenskere, det norske for nordmænd og det finske for finner.

12 SIDE 12 INVESTOR COMPASS PRÆFERENCER: OBLIGATIONER Obligationer mister interessen Selvom de danske, svenske og norske investorer stadig foretrækker deres lokale obligationsmarked, er deres interesse for europæiske obligationer steget. Det er i særdeleshed interessen for europæiske statsobligationer, der nyder forhøjet interesse. Interessen for emerging markets er på niveau med seneste halvår, dog med mindre regionale ændringer, hvor en svagt af tagende interesse i opvejes af en svagt tiltagende interesse i og. I er udv iklingen noget anderledes. Det generelle fald i interesse for obligationer er afspejlet i et fald i interessen for både europæiske og emerging markets-obligationer. Denne tendens går dog mest ud over interessen for emerging markets-statsobligationer, hvor interessen er faldet med 10 procentpoint indenfor det seneste halvår. Men ikke desto mindre har finnerne stadig den største interesse for obligationer fra emerging markets. JEG FINDER DE FORSKELLIGE TYPER OBLIGATIONER INTERESSANT (enten meget eller lidt interessant) DANMARK NORGE Danske stats- og realkreditobligationer 44% 40% Norske statsobligationer 26% 22% Danske v irksomhedsobligationer 47% 42% Norske v irksomhedsobligationer 30% 29% Europæiske statsobligationer 23% 24% Europæiske statsobligationer 20% 12% Europæiske v irksomhedsobligationer 32% 29% Europæiske v irksomhedsobligationer 18% Emerging markets statsobligationer 16% 14% Emerging markets statsobligationer Emerging markets v irksomhedsobligationer 18% 15% Emerging markets v irksomhedsobligationer 22% SVERIGE FINLAND Svenske stats- og realkreditobligationer 30% 29% Europæiske statsobligationer 24% Svenske v irksomhedsobligationer 35% 34% Europæiske v irksomhedsobligationer 20% 27% Europæiske statsobligationer 24% 15% Emerging markets statsobligationer 26% 36% Europæiske v irksomhedsobligationer 25% 20% Emerging markets v irksomhedsobligationer 30% Emerging markets statsobligationer Emerging markets v irksomhedsobligationer 18% Bemærkning: har ikke et effektivt hjemmemarked for lokale obligationer. 2. Halvår 1. halvår SPØRGSMÅL SVARMULIGHEDER Hvor interessant vurderer du, at følgende typer obligationer er? Meget interessant, lidt interessant, hverken/eller, lidt uinteressant, helt uinteressant og ved ikke.

13 SIDE 13 PRÆFERENCER: ALTERNATIVE INVESTERINGER Skift i interessen for alternativer Ejendomme har fortsat størst interesse i Norden, om end med en af tagende interesse i og, der bliver opvejet af en tiltagende interesse i. Interessen for hedgefonde er på niveau med seneste halvår dog med få regionale ændringer. Svenskerne, der både har størst kendskab til og interesse for hedgefonde, giver udtryk for, at deres interesse er af tagende. Mens danskerne og nordmændene har fået en svagt øget interesse i aktivklassen. Danske og norske investorer, der ikke har specielt stor eksponering til alternativer, indikerer forhøjet interesse for råvarer, men lavere interesse for private equity. JEG FINDER FORSKELLIGE TYPER ALTERNATIVE INVESTERINGER INTERESSANT (enten meget eller lidt interessant) DANMARK NORGE Hedgefonde 11% 9% Hedgefonde 14% 13% Ejendomme 49% 42% Ejendomme 66% 67% Råvarer 29% 24% Råvarer 27% 17% Private equity / unoterede aktier 16% Private equity / unoterede aktier 17% SVERIGE FINLAND Hedgefonde 22% 27% Hedgefonde 10% 13% Ejendomme 66% 71% Ejendomme 58% 62% Råvarer 37% 36% Råvarer 31% 31% Private equity / unoterede aktier 31% 32% Private equity / unoterede aktier 22% Strukturerede produkter 27% 32% 2. halvår 1. halvår SPØRGSMÅL Hvor interessant vurderer du, at følgende typer alternative investeringer er? SVARMULIGHEDER Meget interessant, lidt interessant, hverken/eller, lidt uinteressant, helt uinteressant og ved ikke.

14 SIDE 14 INVESTOR COMPASS RISIKO: HISTORIK Investorernes risikovillighed er reduceret Flertallet af de nordiske investorer erklærer, at de har en uændret risikov illighed som investorer i forhold til for seks måneder siden. Men derudover er der markant flere investorer, der i dag har lavere risikovillighed, end der er investorer med højere risikovillighed. Sammenlagt betyder det, at den samlede risikov illighed er reduceret. HVORDAN VURDERER DU DIN RISIKOVILLIGHED SOM INVESTOR I DAG SAMMENLIGNET MED FOR 6 MÅNEDER SIDEN? NORGE Lavere risikovillighed i dag Uændret risikovillighed Højere risikovillighed i dag Ved ikke 2. HALVÅR 28,7% 51,7% 11,4% 8,2% 1. HALVÅR 15,5% 66,0% 9,6% 8,9% DANMARK Lavere risikovillighed i dag Uændret risikovillighed Højere risikovillighed i dag Ved ikke 2. HALVÅR 18,5% 65,2% 10,1% 6,2% 1. HALVÅR 12,7% 65,9% 9,2% 12,2% SPØRGSMÅL Hvordan vurderer du din risikov illighed som investor i dag sammenlignet med for 3 måneder siden? SVARMULIGHEDER Højere risikov illighed i dag, uændret risikov illighed, lavere risikov illighed i dag og ved ikke.

15 SIDE 15 SVERIGE Lavere risikovillighed i dag Uændret risikovillighed Højere risikovillighed i dag Ved ikke 28,7% 53,7% 12,5% 5,1% 2. HALVÅR 18,7% 63,7% 14,1% 3,5% 1. HALVÅR FINLAND Lavere risikovillighed i dag Uændret risikovillighed Højere risikovillighed i dag Ved ikke 33,7% 52,2% 7,1% 7,0% 2. HALVÅR 21,1% 63,4% 12,7% 2,8% 1. HALVÅR

16 EUROPE BONDS CHINA STOCKS JAPAN SELL BUY US Investor Compass Danske Invest, en division af Danske Bank A/S Parallelvej Kgs. Lyngby

Investor Brief. Løft dit forventede risikojusterede afkast

Investor Brief. Løft dit forventede risikojusterede afkast 2015 Løft dit forventede risikojusterede afkast : De seneste måneders turbulens på aktiemarkedet giver anledning til at sæ tte fokus på væ rdien af risikospredning, som er nøglen til at reducere udsvingene

Læs mere

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 3-2000 Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 2. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 3. kvartal Kommentarer til puljens

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24.

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020 Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. september 2015 Sammenfatning: Global vækst mod 2020: Det forventes, at den globale økonomiske

Læs mere

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen Investor Danske Invest 2016 Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen En introduktion til aktivklassen Kan give mere stabilitet i en portefølje Mindre løbende kursudsving end aktier Derfor

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO FULDTIDSKONTO I LD 110.000 100.000 90.000 80.000000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Fuldtidskonto i LD Vælger pr. 24. maj. 2011: 101.948

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en side 4 4 Samlede resultater 5 5 Resultater på tværs 21 6 Målgruppe

Læs mere

VELKOMMEN TIL LD MEDLEMSMØDE ONSDAG DEN 23. OKTOBER 2013 SLANGERUP

VELKOMMEN TIL LD MEDLEMSMØDE ONSDAG DEN 23. OKTOBER 2013 SLANGERUP VELKOMMEN TIL LD MEDLEMSMØDE ONSDAG DEN 23. OKTOBER 2013 SLANGERUP LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND DAGENS PROGRAM Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør Dorrit Vanglo Pensioner og efterløn v. Lisbeth

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling

Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling Active Revolution eller Varm Luft? Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA, Morningstar Denmark Kilde: Morningstar Direct, alle kalenderår opgjort ultimo

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Resultat for 1. kvartal 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat for 1. kvartal 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat for 1. kvartal 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen

Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen Notat Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen Borgerpanelet. 95 procent af respondenterne i Region Syddanmarks Borgerpanel erklærer sig tilfredse med deres tilværelse.

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 5. november 2014 Hollænderhallen, Dragør Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør Dorrit Vanglo Pensioner og efterløn v. Lisbeth Burgaard

Læs mere

VELKOMMEN TIL LD MEDLEMSMØDE ONSDAG DEN 20. NOVEMBER 2013 NYKØBING FALSTER

VELKOMMEN TIL LD MEDLEMSMØDE ONSDAG DEN 20. NOVEMBER 2013 NYKØBING FALSTER VELKOMMEN TIL LD MEDLEMSMØDE ONSDAG DEN. NOVEMBER 13 NYKØBING FALSTER LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND DAGENS PROGRAM Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør Dorrit Vanglo Pensioner og efterløn v.

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Sommeranalyse for danske hoteller 2007

Sommeranalyse for danske hoteller 2007 Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2007 Sommeranalyse for danske hoteller 2007 Hver tredje turistovernatning i Danmark foregår på hotel. Derfor er hotelerhvervet en god temperaturmåler for udviklingen

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Virksomhederne finder det fortsat nemt og billigt at låne penge

Virksomhederne finder det fortsat nemt og billigt at låne penge ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 216 finder det fortsat nemt og billigt at låne penge svarer også i marts 216, at det er både nemt og billigt at låne penge. Det har dog ikke fået dem til udnytte mulighederne

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2012

Befolkning i København 1. januar 2012 30. marts 2012 Befolkning i København 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 boede der 549.050 personer i København. I løbet af 2011 steg folketallet med 9.508 personer. I 2012 steg antallet af indvandrere

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q2 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q2 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q2 2016 Juli 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Organisation for erhvervslivet 11. maj 2009 Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Af Erhvervs-Ph.d. Nis Høyrup Christensen, nhc@di.dk og Konsulent Joakim Larsen, jola@di.dk Dansk eksport har

Læs mere

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Resultater fra Sundhedsprofilen Den 5. marts offentliggøres den nationale sundhedsprofil og den 6. marts en profil for

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

Investor Brief. OUTLOOK 2016: Stærk økonomi og urolige markeder

Investor Brief. OUTLOOK 2016: Stærk økonomi og urolige markeder 3. KVARTAL DECEMBER 2015 OUTLOOK 2016: Stærk økonomi og urolige markeder Makroøkonomi og allokering: 2016 kan gå hen og blive et virkeligt godt år for global økonomi. Men samtidig er der risiko for, at

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2017 Knowledge at work DANSKE INVEST 3 Indhold Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011 Danske Invest Velkommen til generalforsamling g 2011 12. april 2011 Fælles generalforsamling for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv Økonomisk Analyse Konkurser i dansk erhvervsliv NR. 4 28. juni 211 2 Konkurser i dansk erhvervsliv Under den økonomiske krise steg antallet af konkurser markant. I 29 gik 5.71 virksomheder konkurs mod

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2015 Januar 2014 M&A-markedet i Danmark Rekordår målt på antal danske solgte virksomheder på trods af lavere aktivitet i 4. kvartal Salg af danske virksomheder:

Læs mere

Markedskommentar. 3. August 2010

Markedskommentar. 3. August 2010 Markedskommentar 3. August 2010 Optimering af risikobudget I Artha Kapitalforvaltning arbejder vi med den efficiente rand og optimering af denne ved at kombinere aktivklasser på en hensigstsmæssig måde

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar. 2. juli 2010

Markedskommentar. 2. juli 2010 Markedskommentar 2. juli 2010 Markedskommentar På trods af de seneste negative trends fra aktiemarkedet gav 1. halvår et afkast på 8,8% for vores middelrisikoportefølje og alle aktivklasser bidrog positivt

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD www.frivillignet.dk kolofon Rapporten er udgivet af Frivillignet, Dansk Flygtningehjælp. Rapporten

Læs mere

Et portræt af de 820.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 820.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2011 1. marts 2011 Et portræt af de 820.000 private investorer i de danske investeringsforeninger InvesteringsForeningsRådet har taget initiativ til at udarbejde denne analyse af de private

Læs mere

Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012

Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012 Særanalyse 15. oktober 2012 Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012 Analyseinstituttet Epinion har i løbet af 2012 gennemført interviewundersøgelser for Realkreditrådet for at afdække konverteringsaktiviteten

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Økonomisk analyse 3. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Highlights: - I 2012 købte de fleste

Læs mere

SURVEY. Fokus på finansiering. - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding. Januar 2015. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på finansiering. - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding. Januar 2015. www.fsr.dk Fokus på finansiering - brugen af alternativ finansiering og crowdfunding SURVEY Januar 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

30-05-2012. Forventninger til den økonomiske udvikling og hvad det betyder for privatøkonomien

30-05-2012. Forventninger til den økonomiske udvikling og hvad det betyder for privatøkonomien 1 Forventninger til den økonomiske udvikling og hvad det betyder for privatøkonomien 2 Den økonomiske situation Gældskrisen i eurozonen er igen blusset op Eurozonen hænger fast i recession USA holder sig

Læs mere

Undersøgelsen viser på nordisk plan generelt de samme tendenser i de nordiske lande, men man ser også en række forskelle.

Undersøgelsen viser på nordisk plan generelt de samme tendenser i de nordiske lande, men man ser også en række forskelle. Fremtidens bank Undersøgelse af ønsker til den ideelle bank Internetbanken Nordnet har ved hjælp af Novus Opinion gennemført en undersøgelse af de nordiske forbrugeres ønsker til den ideelle bank i dag

Læs mere

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Nærværende rapport er en udarbejdelse af statistisk materiale, der er dannet på baggrund af spørgeskemaer vedr. inklusion, besvaret af ledere, lærere

Læs mere

Tømrerbranchens udfordringer og muligheder

Tømrerbranchens udfordringer og muligheder Tømrerbranchens udfordringer og muligheder Træsektionens temamøde 2016 Tømrerbranchens udfordringer og muligheder marts 2016 side 2/12 Udfordringer og muligheder Generelt I figur 1 og 2 ses det, at der

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Like min virksomhed. - En undersøgelse af brugen af sociale medier i mindre danske virksomheder i 2012. 1. august 2012

Like min virksomhed. - En undersøgelse af brugen af sociale medier i mindre danske virksomheder i 2012. 1. august 2012 Like min virksomhed - En undersøgelse af brugen af sociale medier i mindre danske virksomheder i 2012 1. august 2012 Det er tilladt at gengive tal og figurer fra rapporten med kildehenvisning til IVÆKST.

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 I 2015 var Danmarks eksport af energiteknologi 71,4 mia. kr., hvilket er et fald på 3,9 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,1 pct. af den

Læs mere

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet.

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Denne undersøgelse omhandler danskernes oplevelse af sikkerhed i jobbet, og hvilke konsekvenser deres følelse

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Investeringsforeningen Alfred Berg Invest

Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Investeringsforeningen Alfred Berg Invest København, den 25. januar 2010 Korrigerende information til halvårsrapport for 2009 Foreningen er af Finanstilsynet blevet gjort opmærksom på, at der er anvendt

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Temperaturmåling og markedstendenser i dansk samhandel

Temperaturmåling og markedstendenser i dansk samhandel Allan Sørensen markedstendenser i v. seniorchefkonsulent Allan Sørensen Vi handler med verden 2 Danmark et lille land i en stor verden 25.000 eksportvirksomheder 55.000 importvirksomheder 3 men verden

Læs mere

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 2010 blev et godt år for de danske investeringsforeninger og deres 820.000 private investorer. De bedste afdelinger gav afkast på over 40 pct. til investorerne.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering Makrokommentar 9. august 2011 Global krise Relaterede publikationer: Investering Verdensøkonomien styrer mod Double Dip Kreditvurderingsinstituttet S&P nedsatte fredag aften dansk tid USA s langsigtede

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. februar 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Overordnede konklusioner Nøgletallene i USA er stærke og der er udsigt til over trendvækst i USA hele næste år og i 2012. Væksten

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Officiel omkostningsanalyse 2009

Officiel omkostningsanalyse 2009 Officiel omkostningsanalyse 2009 I denne omkostningsanalyse sætter vi fokus på, hvordan omkostningssiden ved at eje investeringsbeviser udviklede sig i 2008 et år, der på alle måder stod i finanskrisens

Læs mere