Aktiemarkederne i svær balancegang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiemarkederne i svær balancegang"

Transkript

1 Sydbank Markets informerer september 27 Aktiemarkederne i svær balancegang Udsigt til højere aktiekurser, men billedet kan hurtigt ændre sig. Tilliden skal tilbage Bankerne skal igen turde låne hinanden penge, hvis roen skal indfi nde sig på de fi nansielle markeder. EM-aktiver i vælten Amerikansk rentenedsættelse sætter gang i Emerging Markets. Få mere ud af formuen Rør rundt i pengetanken og få formuen til at vokse uden at lønposen bliver mindre.

2 I n d h o l d 4 Få mere ud af formuen Michael Andersen ansvarshavende redaktør 6 Siden sidst 8 Den globale økonomi 12 Aktiemarkedet 16 Obligationsmarkedet 2 Emerging Markets 24 Investeringssammensætning 25 Hvad sker der, hvis Sydbank anbefaler 27 Kontaktpersoner i Sydbank 28 Sydbanks forventninger Centralbanker tvunget i arbejdstøjet Den aktuelle finanskrise har i den seneste uge krævet sit første prominente offer. Bank of England har måttet udstede en likviditetsgaranti efter et regulært run på engelske Northern Rock, der i Danmark vel er bedst kendt som banken, der startede en regulær indlånsrentekrig i starten af 27. I skrivende stund tyder alt på et salg af Northern Rock til en eller flere større europæiske banker. Krisen i Northern Rock skyldes hverken en indtjeningskrise eller store aktuelle udlånstab, men derimod at banken har finansieret en stor del af en meget ekspansiv udlånsvirkomhed via kortfristede obligationslån og lån hos andre pengeinstitutter. Set i bakspejlet er det en meget sårbar strategi over for en reduceret udlånslyst på det internationale pengemarked. Og det er netop sagens kerne. Udløst af subprime-krisen i USA er udlånslysten på det internationale pengemarked reduceret mærkbart i løbet af de seneste 2-3 måneder. Bankerne er på kort tid blevet tilbageholdende med at låne penge ud til ellers bundsolide banker af frygt for, at enkelte kan have væsentlig større eksponering end hidtil oplyst mod subprime-relaterede lån. En slags tillidskrise, der truer med at sænke væksttempoet i verdensøkonomien mærkbart. For hvis pengemarkedet fungerer dårligt, vil bankerne naturligt reagere med lavere udlånslyst og højere rentesatser over for almindelige erhvervs- og privatkunder. Ganske enkelt fordi de bliver usikre på, om de selv kan finansiere udlånene. Og det vil uundgåeligt reducere den økonomiske vækst, hvis det står på blot få måneder. Det er en bekymring, som både Den Amerikanske Forbundsbank (Fed) og Den Europæiske Centralbank (ECB) utvivlsomt deler, hvilket tirsdagens rentenedsættelse på,5 procentpoint fra Fed vidner om. Og centralbankerne skal formå at genskabe tilliden på pengemarkedet meget hurtigt, for ellers kan den aktuelle krise nemt blive selvforstærkende. Den problemstilling kan du blandt andet læse om i denne udgave af Investering. God læselyst! Sydbank Markets Analyseafdelingen Postboks Aabenraa tlf fax sydbank.dk Redaktion: Underdirektør Michael Andersen tlf (ansv.) Aktieanalysechef Bjørn Schwarz tlf Cheføkonom Jacob Graven tlf Produktion: Sydbank Kommunikation Redaktionen sluttet den 21. september 27. Investering udkommer næste gang fredag den 26. oktober 27. Artiklerne i Investering er skrevet af økonomer og analytikere i Sydbank, medmindre andet fremgår af den enkelte artikel. Materialet i dette magasin er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for, at indholdet er fuldstændigt eller nøjagtigt. Banken tager endvidere forbehold for trykfejl, beregningsfejl og eventuelle øvrige fejl. Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget med baggrund i oplysninger i magasinet. De holdninger, der er udtrykt i magasinet, kan ændre sig, uden at banken nødvendigvis giver meddelelse herom. Sydbank eller ansatte i Sydbank kan have positioner i værdipapirer, der er nævnt i magasinet. Magasinet er alene bestemt for kunder i Sydbank. Artikler mv. må ikke offentliggøres eller på anden måde videregives uden redaktionens tilladelse. Investering september 27

3 Hvad kan vi gøre for dig MasterCard med udvidet rejseforsikring Fra årsskiftet dækker den offentlige rejsesygesikring ikke så meget som nu, og derfor bliver den rejseforsikring, der er knyttet til Sydbanks MasterCard, tilpasset. MasterCard-forsikringen kommer til at omfatte det, der falder væk fra det offentlige sygesikring vel at mærke uden at omkostningerne til kortet stiger. Også på indkøbsturen Den offentlige sygesikring ændres på to måder: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af udgifter til hjemtransport bortfalder. Det betyder blandt andet, at det gule sygesikringsbevis fra den 1. januar 28 ikke dækker, hvis man er på ferie i Tyrkiet, Egypten, Tunesien eller Kroatien. Og sygesikringen dækker heller ikke, hvis man kommer til skade eller bliver syg og skal transporteres hjem fra enten en ferie i Europa eller en indkøbstur til Tyskland eller over Sundet. Hvis du allerede har et MasterCard Hvis du har et Sydbank Master- Card med forsikring, vil du modtage et brev om de nye forsikringsbetingelser i slutningen af september. Hele den nye forsikringspolice kan desuden ses på sydbank.dk fra den 1. oktober. Sydinvest Verden unik i Danmark Sydinvest har relanceret investeringsafdelingen Verden, så den nu er Danmarks første afdeling med fokus på to faktorer, der historisk set har givet et betydeligt merafkast: ligevægt og value. Tanken bag ligevægtsprincippet er, at investeringerne bliver spredt, så alle selskaber får den samme procentvise andel af den samlede portefølje. Med eksempelvis 1 selskaber i afdelingen vil hvert selskab vil udgøre 1 procent. Valueprincippet skal samtidig sikre, at porteføljen består af selskaber, der vurderet ud fra nøgletal og analyser bliver handlet under deres forretningsmæssige værdi. På den måde undgår man at følge aktiemarkedets tendens til at overvurdere vækstselskabers fremtidige indtjeningsmuligheder og dermed også deres markedsværdier. Stadig global aktieafdeling Relanceringen af Sydinvesteringsafdelingen er sket med afsæt i analyser, som Sydinvest har udarbejdet i samarbejde med Sydbank. Investeringsafdelingen vil stadig være en global aktieafdeling, der tager udgangspunkt i sektor- og regionsfordelingen i MSCI Verdensindekset. Du kan læse mere på sydinvest.dk Investering september 7 3

4 Formuerådgivning Få mere ud af formuen Rør rundt i pengetanken og få formuen til at vokse uden at lønposen bliver mindre. af Lars Blunck For den aktive investor kan et grundigt kig ned i pengetanken ofte give et helt kontant udbytte. Især hvis man er klar til at flytte rundt på midlerne og på den måde optimere strukturen i formuen. Sådan lyder budskabet fra Janne Vagner, finansiel rådgiver i Sydbanks afdeling for kapitalforvaltning i hovedsædet i Aabenraa. Hun er sammen med sine rådgiverkollegaer rundt omkring i Sydbanks 15 regionale private banking-miljøer ofte i kontakt med kunder, der får sig en positiv overraskelse, når der bliver stillet skarpt på deres aktiver og passiver. I bund og grund handler det om at trimme formuen og udnytte mulighederne for at placere midlerne bedst muligt i forhold til eksempelvis skatteforhold, tilgængelighed og pensionsopsparinger. Og med til billedet hører naturligvis også ens egen investeringshorisont og risikovillighed, fortæller Janne Vagner. Hvordan griber I det an, når I skal trimme en formue? Vores rådgivning tager afsæt i et formueoverblik, det vil sige et samlet overblik over kundens formue. Den kan f.eks. være placeret i et drifts eller holdingselskab, som private midler eller i ejendomme og værdipapirer. Når overblikket er på plads, har vi et solidt øjebliksbillede, der danner grundlag for de beregninger, vi så går i gang med, fortæller Janne Vagner. Men kundernes ønsker og behov er selvfølgelig afgørende. Det er meget vigtigt at drøfte, hvad der har størst betydning for den enkelte. Er det for eksempel trygheden i at kunne bevare sin levestandard, når man bliver pensionist, der skal være i fokus. Eller skal vores rådgivning i stedet sigte på at optimere skattebetalingen. Det er nogen af de mest gængse overvejelser. Målet er altid en individuel tilpasset løsning. Større pension samme løn Regneeksempel Hr. No Name er virksomhedsejer og betaler topskat. Et nærmere kig på hans indkomstforhold viser, at det kan være en fordel at få udbetalt mindre i løn og mere i udbytte. Resultat: Samme nettobeløb til forbrug, ingen topskat og større opsparing til pensionen. Tallene ser således ud: Før Efter Udbytte fra virksomhed Bruttoløn I alt Selskabsskat Udbytteskat Andre indkomstskatter Topskat Samlet skattebetaling Indbetaling på ratepension Netto til forbrug Fakta 15 centre klar til at trimme din formue Sydbank har 15 steder i landet etableret særlige private banking-miljøer, hvor specialiserede investerings- og pensionsrådgivere er klar til at trimme din formue. Det kan du få mere at vide om på sydbank.dk/privatebanking. Tidshorisonten er vel også væsentlig? Ja, det er en meget afgørende parameter. Derfor fokuserer vi også meget på, hvilke planer kunden har på kort og langt sigt. Vi tager eksempelvis altid højde for særlige ønsker i forbindelse med arveplanlægning og i de tilfælde, hvor det er relevant, er det selvfølgelig også vigtigt at være på forkant med et generationsskifte. Men bliver resultatet ikke ofte, at man får færre penge mellem hænderne her og nu? Nej, det behøver det absolut ikke at ende med. Ofte kan det lade sig gøre at strukturere formuen på en ny måde, hvor resultat f.eks. bliver samme nettobeløb til forbrug, en lavere skattebetaling og en større opsparing til pensionen. Kan du ikke prøve at give et eksempel? Jo, hvis man for eksempel som virksomhedsejer fører midler fra et driftsselskab over i et holdingselskab, der fungerer som pengetank, og samtidig har en lønindtægt, som man betaler topskat 4 Investering september 27

5 Formuerådgivning af, kan det ofte være en fordel at indbetale på en ratepension. Det kan give en lang række fordele, uden at man får færre penge til forbrug. I mange tilfælde opnår man nemlig en lavere beskatning af pensionsafkastet i opsparingsperioden, end den skat man ellers skulle betale af afkastet i holdingselskabet. Og samtidig vokser pensionsopsparingen jo, forklarer Janne Vagner og fortsætter: Med en ratepension får man en meget fleksibel pensionsopsparing, som man kan skræddersy til indkomsten i de forskellige år. Og det er også værd at holde sig for øje, at pensionsmidlerne kun beskattes med en afgift på 4 % ved dødsfald. Det kan være et vigtigt element i arveplanlægningen. Hvem kan formuepleje ellers være relevant for? Som tommelfingerregel plejer vi at sige, at man skal råde over 2 mio. kr. i frie midler, pensioner, kontanter eller værdipapirer. Med det som udgangspunkt vil jeg godt vove den påstand, at det altid kan betale sig at få set sin formue set efter i sømmene for at sætte fokus på f.eks. gældspleje, arveplanlægning, skatteforhold og pensioner. Det samme gælder, hvis man står over for at købe bolig i udlandet eller måske endda skal flytte til udlandet for kortere eller længere tid. Mange gange opnår man også den sidegevinst, at ens investeringsrisiko bliver minimeret, når midlerne bliver fordelt anderledes, lyder det fra Janne Vagner. Et nærmere kig på formuen kan stort set altid resultere i en større pensionsopsparring, en lavere skat og samme nettobeløb til forbrug, vurderer Janne Vagner fra Sydbanks afdeling for kapitalforvaltning. Investering september 27 5

6 Siden sidst Uroen breder sig Den finansielle uro fortsætter og har tvunget centralbankerne i både USA og Euroland til at justere rentepolitikken. af Jacob Graven Gennem de seneste uger har mange risikofyldte aktiver, blandt andet aktier og Emerging Markets, igen haft fremgang efter markante kursfald i sensommeren. Efter store daglige udsving ligger de fleste brede aktieindeks i skrivende stund ca. 5 % over bundniveauet fra midten af august, jf. figur 1. Men stigningerne på disse markeder skal ikke tages som udtryk for, at den finansielle uro er overstået i denne omgang. Den finansielle sektor er fortsat præget af en markant lavere risikovillighed Figur 1 Aktieindeks. Nikkei (Japan), S&P 5 (USA), DAX (Tyskland) og C2 (Danmark) 1. januar 27 = indeks 1 Figur 2 Styringsrente og 3-månedersrenter, pct., USA Figur 3 Industritillidsindeks i USA og Euroland C2 DAX 6, 5,5 5, 4,5 Pengemarkedsrente Styringsrente Statsobligationsrente USA S&P5 Nikkei 4, 3, Euroland (højre) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 3, J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A SO Investering september 27

7 Siden sidst og manglende likviditet. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at pengemarkedsrenterne, der angiver hvor meget de kommercielle banker betaler for at låne hos hinanden, er presset kraftigt op. Mange banker er ganske enkelt blevet bange for, at låntageren går konkurs henover natten og kræver derfor et stort rentetillæg for at låne penge ud. Centralbankerne på banen Normalt vil pengemarkedsrenterne ligge tæt op ad centralbankens styringsrente, men i øjeblikket er den i mange lande presset betydeligt højere op. Figur 2 viser, at den amerikanske 3-måneders pengemarkedsrente normalt ligger lidt over styringsrenten, mens 3-måneders statsobligationsrenten normalt ligger lidt under. Men i takt med den manglende tillid bankerne imellem er pengemarkedsrenten presset kraftigt op, og de sikre statsobligationsrenter er presset ned. En tilsvarende situation findes i de fleste andre vestlige lande, og den manglende likviditet virker derfor reelt som en global pengepolitisk stramning. Centralbankerne har reageret på udviklingen ved at føre en mere lempelig pengepolitisk linje. Den Amerikanske Forbundsbank (Fed) sænkede overraskende styringsrenten med hele,5 procent den 18. september, mens Den Europæiske Centralbank (ECB) undlod at gennemføre den annoncerede renteforhøjelse den 6. september. Også i Japan er renten blevet holdt uændret, hvor der ellers tidligere var blevet lagt op til endnu en renteforhøjelse. I blandt andet Sverige, Norge og Schweiz er renterne dog som annonceret blevet hævet yderligere. Relativt pæne nøgletal De fleste økonomiske nøgletal fra både USA og Europa har ellers været relativt pæne. Tallene signalerer ikke en nært forestående kraftig opbremsning i den økonomiske aktivitet, og der er derfor heller ingen klare tegn på, at den finansielle uro i dramatisk grad har ramt den brede økonomi. Eksempelvis er industrivirksomhedernes tillidsindeks i både USA og Euroland kun faldet beskedent og befinder sig fortsat på relativt høje niveauer, jf. figur 3. Et enkelt nøgletal har dog pustet til frygten for, at krisen kradser, og at amerikansk økonomi måske er på vej mod en recession. Arbejdsmarkedsrapporten for august viste for første gang i over fire år faldende beskæftigelse, jf. figur 4, og samtidig blev tallene for de foregående måneder nedrevideret med godt 8. personer. Billedet af arbejdsmarkedet er dermed skiftet fra at være overraskende stærkt til, sammen med boligmarkedet, at udgøre den største risiko for, at sundhedstilstanden i amerikansk økonomi er værre end hidtil antaget. Lavere renter og dollar Ikke overraskende har den finansielle uro presset renterne på statsobligationer i den vestlige verden ned, idet investorerne har søgt tilflugt i de mest sikre aktiver. Den 1-årige danske rente nåede ned omkring 4,25 %, hvilket er det laveste i fire måneder. Bevægelsen afspejler udviklingen i USA, hvor rentefaldet dog har været endnu kraftigere, så renten nåede ned på det laveste niveau siden begyndelsen af 26, jf. figur 5. Efter rentenedsættelsen i USA steg de lange renter dog igen, så rentekurven blev betydeligt stejlere. Det afspejler, at investorerne forventer, at rentenedsættelsen kan bringe nyt liv i amerikansk økonomi, men også at der samtidig er større risiko for tiltagende inflation. USD er kommet i fornyet modvind som følge af den yderligere indsnævring af renteforskellen til Europa. Den aktuelle USD/ DKK-kurs under 5,3 er den laveste i næsten 3 år. Figur 4 Beskæftigelsesændring pr. måned, 1. personer, USA 5 Figur 5 1-årig rente i Danmark og USA 5,5 Figur 6 USD/DKK , 4,5 4, 3,5 USA Danmark , J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S Investering september 27 7

8 Den globale økonomi Tilliden skal tilbage Hvis roen igen skal indfinde sig på de finansielle markeder, skal bankerne igen turde låne hinanden penge. Det, der begyndte som den såkaldte subprime-krise blandt de mindst kreditværdige amerikanske boligejere, har i de seneste uger bredt sig til en global likviditetskrise. Bankerne tør ganske enkelt ikke låne penge ud til hinanden af frygt for, at låntageren går konkurs som følge af tab, der stammer fra subprimelånene. Det er senest blevet illustreret i forbindelse med problemerne i den engelske bank Northern Rock, der bevæger sig på kanten af konkurs. Ikke fordi banken har lidt store subprime-relaterede tab, men fordi bankens forretningsmodel bygger på at optage korte lån i andre banker. Men da ingen banker tør låne penge ud til hinanden, er Northern Rock nu blevet ramt af manglende likviditet Den manglende tillid kan i princippet ramme alle banker, og en generel opstramning af kreditgivningen til forbrugere og virksomheder ligger derfor i kortene. Dermed kan alle dele af økonomien blive ramt, og likviditetskrisen kan i værste fald føre til global lavvækst. Næppe dramatiske konsekvenser Men lad det være sagt med det samme: Vi vurderer fortsat, at de langsigtede konsekvenser af den finansielle uro bliver mindre, end mange frygter. Vores optimisme bygger først og fremmest på, at roden til problemerne de amerikanske subprime lån kun udgør ca. 15 % af de samlede boliglån i USA. Og af de 15 % er det primært halvdelen de variabelt forrentede lån der har problemer. Ud fra en rent økonomisk betragtning burde et så afgrænset segment ikke kunne vælte amerikansk økonomi eller sende den globale økonomi ud i en lavvækstperiode. Specielt fordi den globale økonomi kører i høj fart. Men usikkerheden om de økonomiske konsekvenser af likviditetskrisen er stor. Jo længere krisen varer, jo større bliver sandsynligheden for, at den breder sig til hele økonomien. Der har nu været likviditetsproblemer i over en måned, og der er ikke udsigt til en snarlig løsning. Det, der skal til, er formentlig først og fremmest tid og en række betryggende makroøkonomiske nøgletal samtidig med at der naturligvis ikke må vælte flere skeletter ud af skabet i form af konkurstruede banker. I de seneste dage har flere store internationale finanshuse aflagt pæne regnskaber for 3. kvartal, hvor det fremgik, at de subprimerelaterede tab var relativt begrænsede. Flere af den slags meldinger i de kommende måneder vil efter vores vurdering dæmpe uroen hen over efteråret. Fed sænker yderligere ECB på hold Efter rentenedsættelsen i USA på,5 procentpoint står det klart, at Fed lægger stor vægt på risikoen for en kraftig økonomisk opbremsning som følge af Figur 1 Globale styringsrenter England Japan USA Euroland Figur 2 Styringsrente i USA og Euroland (Tyskland før 1999) Euroland USA Figur 3 USD/DKK Investering september 27

9 Den globale økonomi Figur 4 1-årig rente i Danmark og USA 7, 6,5 6, 5,5 5, USA Figur 5 Beskæftigelsesændring pr. måned og jobless claims, 1. personer, USA Besk. ændr Figur 6 Påbegyndt boligbyggeri (1. stk.) og NAHB byggeindeks, USA NAHB ,5 4, 2,5 2,5 2,5 Danmark Jobless claims (venstre, invers) Påbegyndt byggeri (højre) Investering september 27 9

10 Den globale økonomi den finansielle uro og nedturen på boligmarkedet. Da uroen næppe vil forsvinde på kort sigt, er det nu mest sandsynligt, at der er yderligere rentenedsættelser på omkring,5 procentpoint i sigte i de kommende måneder. Vi tror dog ikke rentenedsættelserne fortsætter gennem 28, hvor den finansielle uro sandsynligvis vil lægge sig, og hvor økonomien vil vise sig stadig at være i live. Med Feds beslutning om at sænke styringsrenten med,5 procentpoint og med udsigt til fortsat finansiel uro i de kommende måneder anser vi det nu for mest sandsynligt, at rentetoppen i Euroland, og dermed også i Danmark, er nået. Det bliver understøttet af, at det historisk set er højst usædvanligt, at renten bliver hævet i Europa i en periode, hvor renten er på vej ned i USA, jf. figur 2. I nyere tid har centralbankerne i Europa og USA kun været i modfase i første halvdel af 9 erne, hvor konjunktursituationen var meget forskellig, blandt andet som følge af den tyske genforening. Vi forventer derfor en uændret styringsrente fra ECB i de kommende 12 måneder. Sandsynligheden for at renten bliver hævet er dog større end sandsynligheden for en sænkning. Styrket euro stopper rentestigninger Et andet stærkt argument for, at ECB vil indstille renteforhøjelserne, er, at EUR bliver styrket i takt med indsnævringen af renteforskellen til USA. En stærkere EUR vil mindske inflationen gennem lavere importpriser og forværret konkurrenceevne hvilket igen mindsker behovet for renteforhøjelser. Vi fastholder vores forventning om yderligere USD-svækkelse, men nu, hvor renteforskellen sandsynligvis vil blive indsnævret hurtigere end hidtil antaget, kan vores skøn på 5,15 over for DKK blive nået tidligere, jf. figur 3. Vi vurderer fortsat, at de langsigtede konsekvenser af den finansielle uro bliver mindre, end mange frygter De lange renter har generelt været faldende gennem perioden med finansiel uro. I takt med at uroen efter vores vurdering langsomt vil aftage, forventer vi, at de lange renter vil stige svagt i de kommende måneder, jf. figur 4. Arbejdsmarkedet stærkere end frygtet En afgørende forudsætning for, at amerikansk økonomi kan holde sig flydende, er udviklingen på arbejdsmarkedet. Den svage arbejdsmarkedsrapport for august giver naturligvis anledning til bekymring, men der er grund til at tro, at det var en enlig svale. En række andre indikatorer for arbejdsmarkedet er nemlig ikke tilsvarende svage. For eksempel indikerer antallet af nytilmeldte ledige (jobless claims) langt fra en så kraftig forværring af beskæftigelsessituationen, jf. figur 5. Der er ikke noget overraskende i, at arbejdsmarkedet viser svaghedstegn efter ca. halvandet år med beskeden økonomisk vækst. Faktisk er det mere overraskende, at svagheden ikke er kommet tidligere. Så sammenlignet med de seneste år er der absolut grund til at forvente en svagere udvikling på arbejdsmarkedet, men kan beskæftigelsesvæksten bare holde sig omkring 5-1. om måneden, hvilket antallet af nytilmeldte ledige rigeligt indikerer, er der ingen grund til panik i relation til arbejdsmarkedet. USA holder skindet på næsen En anden vigtig brik i puslespillet om den globale økonomis fremtidsudsigter er den oprindelige årsag til den nuværende uro: afmatningen på det amerikanske boligmarked. Her er det vanskeligt at finde lyspunkter, og alt tyder på yderligere fald i denne del af økonomien. Figur 6 viser, at det påbegyndte boligbyggeri ligger på det laveste niveau i over 1 år, og fremadrettede indikatorer eksempelvis NAHB-byggeindekset, Figur 7 Privatforbrugsvækst (pct. år-over år), arbejdsløshed (pct.) og forbrugertillidsindeks, Euroland 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 -,5 Privatforbrug Forbrugertillid (indekseret) Arbejdsløshed (højre, invers) ,5-7, -7,5-8, -8,5-9, -9,5-1, -1,5-11, 1 Investering september 27

11 Den globale økonomi der måler graden af optimisme hos byggevirksomhederne peger mod yderligere fald. Men så længe andre dele af økonomien kører i relativt højt gear, og der samtidig er høj vækst andre steder i verden, vurderer vi, at amerikansk økonomi holder skindet på næsen med en BNP-vækst i både 27 og 28 på ca. 2 %. Privatforbruget vil helt givet vokse betydeligt langsommere end i de seneste år, men voksende investeringer og stærkere udenrigshandel vil sandsynligvis kunne holde økonomien flydende. Set i det lys vil det globale opsving kunne fortsætte, om end i lidt lavere gear. Euroland godt rustet De vigtigste nøgler til den fremtidige globale økonomiske udvikling ligger som ovenfor beskrevet i USA. Men naturligvis betyder udviklingen i verdensøkonomiens andet traditionelle kraftcenter, Euroland, også noget. Grundlæggende vurderer vi fortsat, at der er gode muligheder for, at opsvinget i Euroland kan fortsætte. Vores optimisme skyldes først og fremmest, at opsvinget i Euroland indtil nu primært har været trukket af eksport og investeringer, mens forbrugerne har tøvet. Men med en positiv udvikling på arbejdsmarkedet, hvor arbejdsløsheden for første gang i 25 år er kommet under 7 %, er der grund til at forvente, at forbrugerne snart vil lade pengene sidde løsere i lommerne. Det understøttes af, at forbrugertilliden er steget til det højeste niveau i seks år og kun i beskedent omfang er blevet påvirket af den finansielle uro, jf. figur 7. Enkelte indikatorer, som for eksempel det tyske ZEW-indeks, har dog antydet en større negativ påvirkning fra den finansielle uro. Men ZEW-indekset, der måler de finansielle analytikeres forventning til økonomien, bør man efter vores vurdering ikke tillægge stor Det er derfor sandsynligt, at risikovilligheden fremover vil være permanent lavere, end det har været tilfældet i de seneste år. vægt. Finansielle analytikere lader sig nemlig påvirke for meget af finansiel uro set i forhold til, hvor meget det reelt betyder for økonomien. Figur 8 viser, at Ifo-indekset, hvor virksomhederne bliver spurgt om deres vurdering af situationen, gennem tiderne har været en langt bedre indikator for den økonomiske vækst. Og da Ifo-indekset, trods et beskedent fald i de seneste måneder, fortsat befinder sig på et historisk set højt niveau, er der grund til at tro på en fortsat pæn vækst på over 2 % i både 27 og 28 i såvel Tyskland som Euroland. Risikovillighed permanent lavere Vores relativt optimistiske vurdering af, at likviditetskrisens langsigtede effekter bliver moderate, betyder dog ikke, at vi forventer en tilbagevenden til den finansielle situation før sommeren. Som beskrevet i mange tidligere udgaver af dette magasin har de seneste år været præget af usædvanlig høj risikovillighed blandt investorerne. Det kan man aflæse i VIX-indekset (figur 9), hvor et lavt indeks indikerer høj risikovillighed. Som det fremgår, har indekset været usædvanligt lavt og stabilt i de seneste år, og det har understøttet risikofyldte aktiver. Vi forventer, at de foregående ugers finansielle uro har åbnet investorernes øjne for, at investeringer er forbundet med risici. Det er derfor sandsynligt, at risikovilligheden fremover vil være permanent lavere, end det har været tilfældet i de seneste år. Dermed ikke sagt, at risikofyldte aktiver ikke kan give solide afkast. Det kan de sagtens, men det vil være naivt at forestille sig, at disse aktiver generelt set vil vise samme store afkast fremover. Så vores generelle råd, er at man som investor bør være selektiv, sprede risikoen og huske, at afkastmulighed og risiko følges ad. Figur 8 BNP-vækst i Euroland (pct. år-over år) samt ZEWog IFO-indeks, Tyskland Figur 9 VIX-indeks 5, 4,5 4, 3,5 3, BNP ZEW, indekseret (højre) Ifo (højre) ,5 25 2, ,5 1,, Investering september 27 11

12 Aktiemarkedet Aktiemarkederne i svær balancegang Meget taler for højere aktiekurser ved årsskiftet, men billedet kan hurtigt ændre sig. Figur 1 Udvikling i S&P 5,Nasdaq siden 1. januar 2 Figur 2 Udvikling i C2, S3 og Dax siden 1. januar 2 Figur 3 Udvikling i tyske aktier siden 1. januar Nasdaq S&P C2 DAX S MDAX SDAX DAX Investering september 27

13 Aktiemarkedet Aktiemarkederne har været igennem en kraftig turbulens de seneste to måneder i kølvandet på subprime-problemerne på det amerikanske boligmarked. Og konsekvensen har været til at føle på. Aktierne, især de finansielle, har været sendt til tælling af frygt for en generel kreditopstramning og en lavere vækst i økonomien det sidste som en konsekvens af likviditetskrisen. Så galt venter vi nu ikke, det går. De aktuelle økonomiske nøgletal indikerer ikke en ny udvikling, der kan trække benene væk under virksomhedernes vækst i indtjeningerne en vækst, der har været en af de væsentligste drivkræfter til de seneste års kraftige optur på mange aktiemarkeder. Det er fortsat vores vurdering, at konsekvenserne af den seneste finansielle uro bliver begrænsede i forhold til den globale økonomiske vækst. Usikkerheden er dog stor, og jo længere krisen står på, desto større er risikoen for, at økonomien påvirkes negativt af udviklingen. Rentenedsættelser gør det ikke alene Den Amerikanske Centralbank (Fed) har senest forsøgt at imødegå en kraftig opbremsning i amerikansk økonomi med en nedsættelse af styringsrenten med,5 procentpoint og en yderligere nedsættelse af diskontorenten, ligeledes med,5 procentpoint. Og flere amerikanske rentenedsættelser, der samlet set vil sænke styringsrenten med yderligere godt,5 procentpoint, er ifølge vores vurdering på vej i løbet af de kommende måneder. Aktiemarkedets reaktion på rentenedsættelserne og Fed s ledsagende kommentarer har i første omgang ikke uventet været positiv. Markedet har en forventning om, at centralbankernes reaktion vil bidrage til en blød opbremsning i amerikansk økonomi og få roen til at sænke sig over de finansielle markeder. Men forude venter stadig en række udfordringer, som trækker i den modsatte retning, og som kan ændre investorernes forventningsdannelse. Regnskaber afgørende for stemningen De kommende regnskaber for tredje kvartal bliver en afgørende prøvesten for, om den finansielle uro ebber ud i løbet af de kommende uger eller vil fortsætte et stykke tid endnu. En af forudsætningerne for mindre uro er, at de finansielle virksomheder bidrager til at synliggøre evt. subprime-relaterede problemer. Set i lyset af fortsat høje eller stigende råvarepriser og udsigten til en lidt lavere global økonomisk vækst næste år vil investorerne stille skarpt på indtjeningsforventningerne i de øvrige selskaber. Katalysatoren for aktiekursernes meget gunstige udvikling siden 23 har som nævnt netop været selskabernes høje indtjeningsvækst, og tegn på opbremsning i indtjeningsvæksten som følge af stigende omkostninger og lavere global vækst vil resultere i et lavere aktiepotentiale. Højere omkostninger og USD en udfordring De første kvartalsregnskaber dukker op i USA i midten af oktober, mens de europæiske og danske selskaber følger trop sidst i oktober. Det er vores forventning, at en hel række af de europæiske og danske selskaber vil fremlægge pæne regnskaber, hvoraf flere vil være krydret med opjusteringer. De nuværende aktiekursniveauer afspejler dog allerede langt hen ad vejen investorernes forventninger. Der skal således meget "godt nyt" til at løfte kurserne markant fra de nuværende niveauer. I forhold til de danske aktier vil investorerne holde særligt øje med finansaktierne, men også selskaber med en høj USD-eksponering vil være i fokus. Vi forventer en fortsat svækkelse af dollaren til et niveau på 5,15 over for DKK, og det vil især rederierne og medicinalvirksomhederne komme til at mærke. Omvendt vil selskaber, der afregner deres indkøb af varer og tjenester i USD, alt andet lige profitere af udviklingen. Værdiansættelser ikke anstrengt Forudsætter man, at den finansielle uro ikke får større betydning for den globale økonomiske vækst og virksomhedernes indtjeningsforventninger, er akti- Figur 4 Udviklingen i Nikkei og verdensindekset 35 Figur 5 Udviklingen i egenkapitalforrentningen 25 Figur 6 Udviklingen i selskabernes overskudgrad (EBITDAmargin) i forskellige områder,25 3 Verden Nikkei Europa USA 15 1 Verden 5 Japan ,2 USA Europa,15 Verden,1 Japan, Investering september 27 13

14 Aktiemarkedet Tabel 1 Estimeret prisfastsættelse af danske aktier i internationalt perspektiv MSCI Europa MSCI USA MSCI Japan MSCI Verden MSCI EM MSCI Danmark MSCI Sverige MSCI Norge P/E Indtjeningsvækst pr. aktie ,1 13,7 12,6 12 % 8 % 9 % 17, 16,9 15,1 15 % 8 % 12 % 19,8 17,4 15,5 8 % 7 % 12 % 16,2 15,9 14,1 13 % 8 % 12 % 14, 15,1 13, 12 % 13 % 16 % 18,7 18,3 16, 6 % 16 % 15 % 15,5 14,5 13,2 14 % 13 % 1 % 12,6 13,5 12,5 37 % 5 % 8 % S&P 5 Eurostoxx 6 DAX OMXS3 OMXC2 16,4 16,1 14,7 14 % 9 % 1 % 14,2 13,4 12,4 13 % 9 % 8 % 14,6 15, 13,2 1 % 14 % 14 % 15,1 14,6 13,3 16 % 9 % 1 % 14,8 14,9 13,8 1 % 11 % 8 % ernes værdiansættelse samlet set ikke anstrengt, jf. tabel 1. Danske aktier især de små og mellemstore er dog fortsat relativt dyre sammenlignet med mange udenlandske aktier, men bøjer Fakta Når kvartalssregnskaberne fra de danske virksomheder dukker op sidst i oktober, vil investorerne især stille skarpt på følgende forhold: selskabernes vurdering af de økonomiske udsigter betydningen af høje/stigende råvarepriser konsekvensen af USD-svækkelsen vurderingen af udviklingen i omkostningspresset de kommende kvartaler væksten af, tegner der sig et noget andet billede. Et sådant scenarium vil kappe en del af det potentiale, vi forventer af aktierne. Vi har tidligere argumenteret for, at selskaber med en høj eksponering mod Euroland og Asien hvor vækstudsigterne fortsat tegner robuste i højere grad har potentiale til at overraske rent indtjeningsmæssigt de kommende kvartaler. Den forventning fastholder vi på trods af fortsat høje råvarepriser og en svagere USD. Det er især industriselskaber, som vi forventer, fortsat vil melde om stærke udsigter, takket være en stærk udvikling på markederne i Europa, Asien og Latinamerika. Favorisér Europa og Asien Vi er således relativt optimistiske i forhold til de fundamentale udsigter for europæiske og asiatiske virksomheder, mens vi fastholder vores mere skeptiske syn på de amerikanske selskaber. I Europa er det især de tyske og svenske aktier, som vil nyde godt af, at der igen falder ro på de finansielle markeder. Tilsvarende gælder for en række af de store danske aktier. Siden den seneste udgave af Investering er vi desuden blevet mere beherskede med hensyn til potentialet for japanske aktier. Baggrunden herfor er først og fremmest regeringschef Abe s afgang og den dermed forbundne usikkerhed i relation til den fremtidige reformpolitik, svagere Figur 7 Prisfastsættelse målt på P/E de seneste 1 år 7 Figur 8 Prisfastsættelse målt på P/E de seneste 1 år 4 Figur 9 Udviklingen i udbytteprocenten (yield) de seneste 1 år 4, 6 5 Japan 35 3 Sverige 3,5 3, Europa Verden USA Europa Tyskland Verden Danmark 2,5 2, 1,5 1,,5 Verden Japan USA Investering september 27

15 Aktiemarkedet vækstudsigter som følge af USD-svækkelsen og risikoen for svagere vækstudsigter for amerikansk økonomi. Amerikanske aktier har målt i lokal valuta haft en ganske god udvikling i år trods problemerne på boligmarkedet og svagere udsigter til vækst i økonomien. Således er det brede S&P 5- indeks tæt på rekordniveau. Der hersker næppe tvivl om, at en svagere USD forbedrer de amerikanske eksportvirksomheders konkurrenceevne og bidrager positivt til indtjeningsudviklingen. Målt i danske kroner er det dog værd at hæfte sig ved, at USDsvækkelsen udhuler de amerikanske aktiers kursstigning målt i DKK. Med afsæt i de generelle udsigter for amerikansk økonomi er vi således fortsat forbeholdne over for mulighederne i amerikanske aktier. Japanske aktier mindre attraktive Japanske aktier har det fortsat svært, selv om prisfastsættelsen nærmer sig vestlige niveauer. Regeringslederen Abe s afgang og udsigten til en svagere Tankan-rapport er ikke med til at fæstne investorernes tillid til Japan. Muligheden for en stærkere JPY og svagere udsigter for amerikansk økonomi presser eksportvirksomhederne. Vi har taget vores syn på Japan op til revision og kappet en del af forventningerne til japanske aktier. Mulighederne er større uden for Japan. Tyske aktier fortsat interessante Europæisk økonomi er robust, og det samme er tysk økonomi. Prisfastsættelsen er fortsat attraktiv. Det gælder ikke mindst for en række industri- og finansaktier, hvor en fortsat høj global vækst og konsolidering vil bidrage til en fortsat pæn fremgang i indtjeningerne. Vi fastholder vores vurdering af potentialet i tyske aktier. Fortsat potentiale i svenske aktier Svensk økonomi fortsætter i et højt gear, og mange virksomheder melder om rekordindtjening. Prisfastsættelsen er fortsat attraktiv, og der er basis for flere indtjeningsmæssige overraskelser senere på året især blandt industriselskaberne. Flere svenske virksomheder har en høj eksponering mod EM-markederne, hvilket vi anser som en klar styrke på længere sigt. Vi fastholder derfor også vores optimistiske forventninger til de svenske aktier. Vær selektiv blandt danske aktier Danske aktier har haft medvind den seneste måned. For resten af året ser vi dog kun et beskedent potentiale på grund af den efterhånden høje prisfastsættelse. Finansaktier under pres En tillidskrise presser den globale finanssektor for tiden, hvilket aktiekursernes udvikling også illustrerer, jf. figur 1. Selv ikke banker med stærke balancer og lidt eller slet ingen eksponering mod subprime-lån eller strukturerede produkter går fri. Det er vores vurdering, at den kommende regnskabssæson kan skabe en større gennemsigtighed i relation til finansvirksomhedernes eksponering, og det kan være med til at genskabe tilliden bankerne imellem. Vi fastholder vores overvægt af sektoren. Oktober kan være turbulent Oktober står for døren, og betragter man udviklingen på aktiemarkederne de seneste 2 år, vil man konstatere, at aktiemarkedet i oktober 1987 og 1997 oplevede store kursskred. Nogle vil sikkert spekulere i, om den situation kan gentage sig i år især fordi mange amerikanske aktieindeks ligger på historisk høje niveauer i en situation, hvor en række selvforskyldte problemstillinger for alvor folder sig ud. Man kan ikke afvise, at det sker. Udviklingen de seneste halvandet år herunder de tre korrektioner på aktiemarkederne illustrerer da også en vis nervøsitet blandt investorerne, og det er vores vurdering, at vi måske heller ikke har set den sidste korrektion i år. Når det er sagt, forudser vi stadig, at de fleste aktiemarkeder slutter højere ved årsskiftet. Men vejen dertil kan blive præget af flere bump, og derfor anbefaler vi forsat, at man er meget selektiv i sit aktievalg. Figur 1 Udviklingen i finansaktier Verdensindekset Global bankindeks Dansk bankindeks Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Tabel 2 Branchevægte Branche Verdensindeks Vægt Energi 7,2 % Overvægt Basisindustri 4,7 % Undervægt Industri 9,9 % Overvægt Cyklisk forbrug 11,2 % Undervægt Stabilt forbrug 9,3 % Undervægt Sundhed 11,8 % Neutral Finans 23,9 % Overvægt Informationsteknologi 13,2 % Neutral Telekommunikation 5,1 % Overvægt Forsyning 3,7 % Undervægt Investering september 27 15

16 Obligationsmarkedet Jagten på risikofrie obligationer er gået ind Faldende aktiekurser og større fokus på risici har sendt mange investorer på udkig efter risikofrie placeringer. Af Mads K. Olsen Selvom indskud på bankkonti fortsat hører til blandt de sikreste investeringer, er det dog værd at understrege, at korte realkreditobligationer i mange tilfælde giver det bedste afkast efter skat, når vi taler frie midler. Dét, der startede som en isoleret amerikansk boligkrise, har efterhånden udviklet sig til en global finanskrise af et fortsat ukendt omfang. Og selv om korrektionen på finansmarkederne primært skyldes nervøsitet og usikkerhed frem for faktuelle forhold, er mange professionelle obligationsinvestorer blevet ramt hårdt den seneste måneds tid. Derfor er jagten på risikofrie placeringer med højest mulig rente blevet højaktuel. I den kategori finder vi de såkaldte højrentekonti, der har været meget omtalte siden Northern Rock i februar lancerede den højeste indlånssats i Danmark. Likviditetskrisen har imidlertid ramt Northern Rock hårdt i hjemlandet England. Her er aktiekursen styrtdykket, og mange private opsparere har trukket deres penge ud. Panikken startede for alvor, da iagttagere såede tvivl om Northern Rocks forretningsmodel, der øjensynligt kræver et velfungerende lånemarked bankerne imellem. Og netop det såkaldte interbank-marked har været alt andet end velfungerende de sidste mange uger. Den britiske regering har været nødsaget til at stille garanti for bankkundernes penge, og derfor burde yderligere panik være afværget. Obligationer bedre end højrentekonto Selvom indskud på bankkonti fortsat hører til blandt de sikreste investeringer, er det dog værd at understrege, at korte realkreditobligationer i mange tilfælde giver det bedste afkast efter skat, når vi taler frie midler. Tabel 1 viser det beregnede afkast på en række forskellige obligationer efter skat ved en skattesats på henholdsvis 45 % og 59 %. Beregningen indeholder desuden tre rentescenarier for hver skattesats. Den højest mulige indlånssats på en opsparingskonto er ifølge Mybanker.dk for tiden 5 % før skat, hvilket svarer til en rente efter skat på 2,75 % ved 45 % skat og 2,5 ved 59 % skat. Som det fremgår af beregningen med 59 % i skatteprocent, er det ikke svært at overgå et afkast efter skat på 2,5 %. Samme billede tegner sig, hvis man regner med 45 % i skattesats om end bil- Figur 1 Faktisk og hypotetisk beregnet kursudvikling for 5 % NYK 38 samt kursudvikling for 4 % STA Kursudvikling i 4 % STA Beregnet "normal" kursudvikling i 5 % NYK Faktisk kursudvikling i 5 % NYK jul 16 jul 3 jul 13 aug 27 aug 1 sep 16 Investering september 27

17 Obligationsmarkedet Investering september 27 17

18 Obligationsmarkedet ledet ikke er helt entydigt. Umiddelbart kan der være sund fornuft i at spare små beløb op på en opsparingskonto og derved undgå handelsomkostninger og lignende. Men der skal ikke mange tusinde kroner til, før skattebegunstigede obligationer er at foretrække. En investering i korte 2-% s-obligationer er så godt som fri for kreditrisiko, da investorerne i sidste ende har sikkerhed i de underliggende ejendomme. Den største risiko er renterisikoen, der er belyst i tabel 1 ved de forskellige rentescenarier. Hertil kommer risikoen for, at Folketinget ændrer skattelovgivningen til ugunst for obligationerne, men sandsynligheden herfor er mikroskopisk. Den toneangivende 3-årige 6-% sobligation bliver for tiden handlet til omkring kurs 1. Obligationen har en høj effektiv rente sammenlignet med resten af markedet, og derfor er det relevant at se på, hvorvidt en investering for frie midler er en god idé. I tabel 1 har vi regnet på forventet afkast efter skat på både 6%NYK38 og 5%NYK38. Tabellen viser, at ved en skatteprocent på 59 er 2-% s-obligationerne at foretrække. Ved en skatteprocent på 45 kan 5-% s-obligationerne være et godt alternativ til de lange 2-% s-obligationer. Når talen falder på obligationsinvesteringer for pensionsmidler, er de højtforrentede realkreditobligationer dog svære at komme uden om. Realkreditmarkedet også ramt Den tiltagende uro på de finansielle markeder har faktisk ramt danske realkreditobligationer hårdt den seneste måned også selv om det ikke syner sådan ved første øjekast. Langt de fleste obligationsinvestorer har nemlig oplevet kursstigninger og dermed en værdiforøgelse af deres obligationsbeholdning. Men kursstigningerne har været En investering i korte 2-% s-obligationer er så godt som fri for kreditrisiko, da investorerne i sidste ende har sikkerhed i de underliggende ejendomme mindre, end de ville have været i et normalt marked. I figur 1 er den faktiske kursudvikling i 5%NYK38 sammenlignet med en beregnet kursudvikling. Den beregnede kurve er vores bud på, hvordan kursudviklingen ville have set ud, hvis markedet ikke havde været præget af usikkerhed og finansiel uro. Forskellen mellem den beregnede og faktiske kursudvikling ligger i niveauet ét kurspoint, og det betyder altså, at investorerne er gået glip af cirka 1 % i afkast. For mange professionelle investorer har det medført store tab især de steder hvor investorerne har købt realkreditobligationer og solgt statsobligationer. Netop statsobligationerne er fortsat i høj kurs som følge af jagten på investeringer med lav risiko. Vi anbefaler I tabel 3 har vi opdateret vores obligationsanbefalinger for pensionsmidler. I porteføljen med lav risiko er det oplagt at indlemme 6%NYK38, der efter vores vurdering vil give et attraktivt afkast. For at den samlede risiko ikke skal blive for høj, er det nødvendigt også at investere i det defensive papir 4%NYK9. I porteføljen med høj risiko er 5% NYK38 vores favorit. Obligationen har nogle gode egenskaber på det nuværende kursniveau, og investeringen kan kombineres med 5%NYK28, der har klaret sig relativt dårligt de seneste måneder. Alternativt kan 6%NYK38 også indlemmes i porteføljen med høj risiko i kombination med en lang 5-% s-obligation. Hvad de frie midler angår, bør en lavrisiko-portefølje bestå af korte 2-% s-obligationer, jf. tabel 2. Hvis man ønsker at påtage sig renterisiko, er det oplagt at købe lange 3-% s-obligationer, der er udstedt af skibskreditfonden. Tabel 1: Forventet afkast efter skat for udvalgte obligationer. Der regnes på 59 % og 45 % skat samt tre rentescenarier for hver skattesats. Kupon Kurs Udløb Effektiv rente efter 59 % skat Varighed 1-års forventet afkast efter 59 % skat ved renteskift 1-års forventet afkast efter 45 % skat ved renteskift +,5 %, % -,5 % +,5 %, % -,5 % 2 % 99, ,95 %,27 2,19 % 2,12 % 2,5 % 2,75 % 2,66 % 2,56 % 2 % 97, ,21 % 1,25 2,9 % 3,4 % 3,17 % 3,19 % 3,33 % 3,46 % 2 % 95, ,13 % 2,21 2,29 % 2,91 % 3,53 % 2,58 % 3,2 % 3,82 % 2 % 93, ,22 % 3,15 1,84 % 2,93 % 4,3 % 2,14 % 3,23 % 4,33 % 2 % 84, ,32 % 7,52 -,17 % 3,7 % 6,45 %,17 % 3,41 % 6,77 % 5 % 95, ,52 % 6,65-1,5 % 2,43 % 5,41 % -,3 % 3,18 % 6,15 % 6 % 1, ,13 % 3,5,68 % 2,46 % 3,4 % 1,52 % 3,29 % 3,85 % 18 Investering september 27

19 Obligationsmarkedet Tabel 2 Frie midler Lav risiko Effektiv rente 12-måneders horisontafkast efter 59 % skat ved renteskift Fondskode Papir Andel Kurs Varighed Før skat 59 %,5 %, % -,5 % Sydbank INK 9D st.l. 29 NYK 3 % 97,3 1,25 4,21 % 3,2 % 2,91 % 3,4 % 3,18 % 2,94 % INK 9D st.l. 21 NYK 7 % 95,69 2,21 4,1 % 2,8 % 2,19 % 2,8 % 3,42 % 2,6 % Portefølje 1 % 1,9 4,7 % 2,87 % 2,41 % 2,88 % 3,35 % 2,7 % Høj risiko Effektiv rente 12-måneders horisontafkast efter 59 % skat ved renteskift Fondskode Papir Andel Kurs Varighed Før skat 59 %,5 %, % -,5 % Sydbank Skibe INK st.l. 213 SKF 5 % 87,57 5,71 4,35 % 3,7 %,7 % 3,6 % 5,49 % 3,6 % Skibe INK st.l. 217 SKF 5 % 86,5 8,53 4,7 % 2,78 % -,9 % 2,87 % 6,82 % 2,86 % Portefølje 1 % 7,1 4,53 % 2,92 % -,1 % 2,97 % 6,15 % 2,96 % Tabel 3 Pensionsmidler Lav risiko Effektiv Effektiv 12-måneders horisontafkast varighed rente ved renteskift Fondskode Papir Andel Kurs,5 %, % -,5 % Sydbank INK9 D st.l. 29 NYK 5 % 99,43 1,24 4,45 % 4,35 % 4,48 % 4,61 % 4,38 % D. 238 NYK 5 % 1,2 3,25 6,12 % 4,21 % 5,84 % 6,28 % 5,75 % Portefølje 1 % 2,2 4,28 % 5,16 % 5,45 % 5,6 % Høj risiko Effektiv Effektiv 12-måneders horisontafkast varighed rente ved renteskift Fondskode Papir Andel Kurs,5 %, % -,5 % Sydbank D. 228 NYK 2 % 97,68 5,28 5,39 % 2,93 % 5,49 % 7,51 % 5,38 % D. 238 NYK 8 % 95,74 7,2 5,5 % 2,12 % 5,55 % 8,46 % 5,41 % Portefølje 1 % 6,7 2,28 % 5,54 % 8,26 % 5,41 % Alternativer med lav risiko: Sydinvest Danrente fondskode mellem risiko: Sydinvest Dannebrog fondskode Sydinvest Dannebrog Pension fondskode høj risiko: Sydinvest HøjrenteLande fondskode Sydinvest Virksomhedsobligationer fondskode Lav risiko varighedsmål 2 år Høj risiko varighedsmål 7 år Investering september 27 19

20 Emerging Markets EM-aktiver i vælten Amerikansk rentenedsættelse sætter gang i Emerging Markets, der fortsat er en positiv del af en bredt sammensat portefølje. Af Hans Christian Bachmann Nedsættelsen af den amerikanske signalrente, diskontoen, fredag den 17. august fik EM-aktiverne til at rette sig i slutningen af august og ind i september, hvor markedet indstillede sig på en nedsættelse af den amerikanske styringsrente, på,25 procentpoint. Da centralbanken i stedet valgte at sænke renten med,5 procentpoint, betød det et sandt boom i priserne på EM-aktiver. Den september steg EMBI Global Diversified med 1 %, mens EM-aktierne i MSCI EM i samme periode steg 4,3 % begge opgjort i USD. I det hele taget har EM-aktierne rettet sig ganske betydeligt igen, men for den eurobaserede investor har svækkelsen af USD taget lidt af gevinsten, jf. tabellen. Hvad eksterne obligationer angår, har især obligationerne fra Argentina og Venezuela rettet sig, jf. figur 2. Blandt lokalvalutaerne er TRY og BRL kommet godt igen. Tabel Afkast af udvalgte EM-indeks USD Rentenedsættelse beroliger Den amerikanske rentenedsættelse virker på kort sigt beroligende på prisfastsættelsen af EM-aktiverne. Ser man lidt længere ud i fremtiden, får det betydning, hvor langt den amerikanske økonomi skal ned i gear. Da vi forventer lavere amerikansk vækst, men ingen egentlig recession, jf. afsnittet den glo- Obligationer ÅTD ÅTD EMBI Global Diversified 1) GBI EM Broad 2) EFFAS 7-1 år (EUR) ** Aktier MSCI EM MSCI EM EMEA MSCI EM Far East MSCI EM BRIC MSCI EM Latin America MSCI World ** Rentespænd Rentespænd 3) 1) EM-obligationer i USD, 2) EM-obligationer i lokalvaluta, 3) Rentespænd mellem EMBI Global Diversified og den 1 årige amerikanske rente, * Valutaafdækket ** Med som sammenligningsgrundlag EUR 2,8 % 2,5 % 2,71 %* 2,8 %* 9,38 % 2,48 % 4, %,28 % - - 1,1 % 1,35 % 24, % 6,9 % 17,9 % 4,6 % 11,6 % 4,7 % 6,1 % 2,4 % 28,1 % 6,3 % 21,8 % 4,1 % 3,2 % 12,7 % 23,8 % 1,2 % 31, % 11,9 % 24,5 % 9,5 % 8,4 % 4,3 % 3, % 2,1 % bp 235bp 228bp Figur 1 Rentespændet mellem EMBI Global Diversified og amerikanske statsobligationer Figur 2 Afkast af EMBI Global Diversified og alle lande i indekset 24 % 2 % 16 % 12 % 8 % 4 % % -4 % -8 % Afkast siden Afkast år til dato Investering september % EMBI Global Div. Argentina Latinamerika Belize Colombia Chile Brasilien Ecuador Dom. Republik Peru Panama Mexico El Salvador Trinidad Venezuela Uruguay Rusland Polen Bulgarien Europa Ungarn Ukraine Tyrkiet Serbien Rumænien Tunesien Sydafrika Marokko Elfenbenskysten Egypten Afrika Filippinerne Kina Asien Vietnam Pakistan Malaysia Indonesien Libanon Irak Mellemøsten

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering Makrokommentar 9. august 2011 Global krise Relaterede publikationer: Investering Verdensøkonomien styrer mod Double Dip Kreditvurderingsinstituttet S&P nedsatte fredag aften dansk tid USA s langsigtede

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Valuta Investering i obligationer i lokal valuta Investering i obligationer fra højrentelande I de senere år har investorer verden over i stigende grad investeret i obligationer

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Emerging Markets - Update Uge 41

Emerging Markets - Update Uge 41 Emerging Markets - Update Uge 41 Dato: 9. oktober 2017 Relaterede publikationer Investering Finansiel nyhedsoversigt Politisk risiko rammer den tyrkiske lira, TRY. Stærke amerikanske nøgletal sender amerikanske

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 2-2000 Puljeafkast 1. kvartal 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 1. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger Kommentarer til puljens grupper Puljeafkast for 1.

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.12.07 31.03.08 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 446,69 405,55-41,14-9,21% -9,21%

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Finansmarkederne overreagerer

Finansmarkederne overreagerer Sydbank Markets informerer august 27 Finansmarkederne overreagerer Panikken på de finansielle markeder afspejler ikke den globale økonomi, som fortsat har det godt. Usikre boliglån sender statsobligationer

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Asset Allocation juli 2009

Asset Allocation juli 2009 Asset Allocation juli 2009 Generelle holdninger Aktier neutral 17.07.2009 Fra undervægt til neutral på ejendomme! Emerging market obligationer neutral Virksomhedsobligationer -overvægt Ejendomme neutral

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: RTL Rente 23.12.2015 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer, at Nationalbanken selvstændigt vil hæve renten snart og formentligt i løbet af 1. kvartal. Det vil få de korte renter som

Læs mere