tlrl ORi(ztNJRL Indtegter -287F9 I af I,76 Aret fgr ,25 2Lr0 22r0 L4.325,87 Kontor looo-999o Udgifter Fremmed assbtance 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tlrl ORi(ztNJRL Indtegter -287F9 I af3 158.74I,76 Aret fgr 43.159,25 2Lr0 22r0 L4.325,87 Kontor looo-999o Udgifter Fremmed assbtance 2."

Transkript

1 Grundejprforeningen Thorsvrenge https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noge... Rappoder > Regnskab > Saldobalance for perioden O 1.O L2.L3 Kontor looo-999o ORi(ztNJRL Navn Perioden Aret fgr RESULTATOPGORELSE Indtegter Ko ntinge nte r SEning af grunde Indtegter i alt 67 5,OO ,OO O,OO Udgifter Fremmed assbtance Advokat 10. 1B 1, Adm inistrativ assbtance 2.2r2, PL Landsforening , ,00 Fremmed Assistace i alt ,5O ,25 Feellesareahr 2Lr L L Vejbelysning VH. fallesarealer Aftk. Havetraktor Havetraktor omk. Vinterbekem pelse Omk. sening af grunde Om kostninger vej projekt Fellesarealer i alt 4r.497, ,7O 9.468, , , ,O , , , ,O , O1.256,64. Admanbtrationsomkostninger 22r WEB og EDB generalfo rsam ling Konto rartikler Porto og kopiering Besty relsesmoder Bankgebyrer Diverse omk. Festudvalg Fo rsikringer Adminbtrataonsomk. i alt Udgifter i alt Resultat for renter 2.593, ,50 239, , ,07 15.oo2, ,5O ,5O 2.338, ,00 4L4,25 L.7L7, s ,00 L4.325, I, O8,24 Renter 2620 Renteindtaegter Renter i alt Periodens resultat -43,30-43,3O ,8O -287,59-287F9-84.O95,83 I af3 tlrl ll:59

2 Grwrdejerforeningen Thorsvange https://secure.e-conomic.cony'secure/rapport/saldobalance.asp?noge... Nr. Navn Perioden Aret for AKTIVER Anleegsaktiver Havetra kto r , Acc. afskrivninger a ktiver Anlegsaktaver i alt OrOO - 13, ,5O Debitorer 5110 Debitor samlekonto Debitorer Sbning 2.700,oo Debitorer i ak 12.65O,OO 2,7OO,OO Likvide konti Foreningskonto O5O, , Opsp.konto , , Garantikonto ,5r ,59 Bank Likvkle konti i alt O, , O5O,41 Forbrug vejprojekt Rundkorsel vest Asfalt GAB Vejbronde nedgivende Ingenior Veje og fortove ,7 5 4r1.r83, , r, , Advokat , omkostninger Arkil sag Forbrug vejprojekt i aft Aktiver i alt O,OO f), ,95 2.5O5.991, O,32 xlg 2 af ll:59

3 Grundej erforeningen Tborsvenge htgs://secure.e-conomic.cony'secure/rapport/saldobalance.asp?noge... Navn Perioden Aret for PASSIVER 6010 Egenkapital Egenkapital Periodens resultat Egenkapital i aft i lu.ttc,st [:::::::: --s2p6{tg -ro4.597,96-84.o95,43 -ro4.597t96 Kaeditorer 61r Kreditorer samlekonto Kreditorer bning Kreditorer i alt ,94-5.6s3, ,91-7O.436,9r Tilgang vejprojekt GarantiVallo Udlodning Vallo Bankrenter vejprojekt Tilgang vejprojekt i aft Passiver i alt o.oo -L94.347, ,00 ' , , A349, ,49?lq 3 af ll:57

4 Regnskab 2013 for Grundejerforening Thorsvange er revideret af nedenstiende revisorer: * zva rc,/ * z Rodvig, d. /71 L 2Ol4 Gunnar Bo Hansen Rodvig, a.l4 t L 2014 Peter Tst?"1* (al,{ly

5 G/F Thorsvenge Noter 2013 Note 1: Veiproiekt Bestyrelsen harvalgt at driftfore indtagter og udgifter i.f.m veiproiektet som anses fardiggjort Samling af konti omkostninger Konto l(ontonavn Kontotype Type Tekt 5310 RundkorselVest Balance Aktiver Ptimo L Rundkorsel Vest Balance Aktiver Overfort til konto Asfa lt GAB Balance Aktiver Primo Asfa lt GAB Balance Aktiver NCC Roads 5320 Asfalt GAB Ealance Aktiver Overfort til konto Vejbr0nde Balance Aktiver Ptimo Vejbronde Balance Aktiver Overfort til konto Riidgivende Ingenior Balance Aktiver Primo Indtegter Bel6b Overfort til konto aAa, , , , , Redgivende Ingenior Balance Aktiver Bev gelser i perioden 34,353, Ridgivende Ingenior Balance Aktiver Overfort til konto Veje og fortorve Balance Aktiver Ptimo , Veje og fortorve Balance Aktiver Bevegelser i perioden 3.355, Veje og fortorve Balance Aktiver Overfort tit konto 2180 Balance Aktiver P(imo Balance Aktiver OverfOrt til konto Omkostninger Arkil sag Balance Aktiver Primo Advokat 5360 Advokat , , Omkostninger Arkil sag Balance Aktiver Bevegelser i perioden Omkostninger Arkil sag Balance Aktiver Overfort til konto , , s6,2s , , ,56-5r.797, ,624, ,36 Konto Kontonavn Kontotype Type Tekst Eelrb Overfort til konto Balance Passiver Primo , GarantiVallp Balance Passiver Overfort til konto UdlodningVallo Balance Passiver Primo , Udlodning Vallo Balance Passiver Overfort til konto Bankrenter vejproj kt Balance Passiver Primo M6, Bankrenter vejprojekt Balance Passiver Bevegelser i perioden -935, Bankrenter vejprojekt Balance Passiver Overfort til konto Indskud Vejprojekt Balance Passiver Bevegeiser iperioden Indskud Vejprojeld Balance Passiver Overfort til konto , , , t , Om kostn inger vejprojekt Driftkonto 2lS0Omkostningervejprojekt Driftkonto 2lS0Omkostningervejproiekt Driftkonto Aktiver Passiver Saldo , , ,33

6 G/F ThorwenSe Noter 2Ol3 Note 2i Havetraltor anletsaktiver Konto Kontonavn Kontotype Type Tekst Beldb overfdrt til konto HavetraKor Balance Akiver Primo , Havetraktor Balance Aktiver Overfort til konto Anlegsaktiver afgang Balance Aktiver Salg af havetraktor , Anlegsaktiver afgang Balance Aktiver Overforttil konto Acc. Afskrivninger aktiver Balance Aktiver Primo O,O Acc. Afskrivninger aktiver Balance Aktiver Overfort til konto , , ,OO 9.137, , Havetraktoromk. Driftkonto Aktiver 9.737, Havetraktoromk. Driftkonto Bevagelser iperioden 331, Havetraktor omk. Driftkonto Saldo 9.468,68

REVISIONSFIRMA THORBEN BOM

REVISIONSFIRMA THORBEN BOM Løjt Feriecenter I/S Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa CVR nr.: 32 72 68 44 Årsregnskab 1/1 31/12 2014. ØSTERGADE 33 6520 TOFTLUND TELEFON 74 83 00 11 TELEFAX 74 83 00 17 WEB: WWW.REVIBOM.DK MAIL : THB@REVIBOM.DK

Læs mere

l@l Revision Fyn SE-nr. 21280518 Arsrapport 01.01.201 0-31.12.2010 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandverk Skovrevlgyden, 5792 Arslev

l@l Revision Fyn SE-nr. 21280518 Arsrapport 01.01.201 0-31.12.2010 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandverk Skovrevlgyden, 5792 Arslev l@l Revision Fyn Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandverk Skovrevlgyden, 5792 Arslev SE-nr. 2128518 Arsrapport 1.1.21-31.12.21 Revisioir F),rr l-onrnrerlrp st. r{l(listrci'..t revr';ic;nsanpartsselskab Andelsselskabet

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 4. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2013 Balance pr. 31. december 2013 Resultatopgørelse

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen RUDEHAVEN

Grundejerforeningen RUDEHAVEN Grundejerforeningen RUDEHAVEN Årsregnskab 2012/2013 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5-6 Balance 7 Noter til regnskabet 8-9 Side 2 PÅTEGNINGER

Læs mere

ott Partner RevisionVest as

ott Partner RevisionVest as -3'}} ott Partner RevisionVest as -o{- Ribe Amts Vognmandsforening Nsrremarken I, Skovlund 6823 Ansager CVR-nummer: 21 63 23 92 HALT/ARSREGNSKAB 1. januar 213 til 3. juni 213 Partner Revision Vest as.

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014 Regnskab 2014 1. januar 2014 til 31. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. REGNSKAB Side 1 1.1 DRIFTSREGNSKAB Side 1 1.2 BALANCE Side 2 2. OMSÆTNING Side 3 2.1 (1001) Salg DK (med moms) Side 3 2.2 (1002)

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Afdelingsregnskab 2011 Akt. Udv.

Afdelingsregnskab 2011 Akt. Udv. Akt. Udv. 1 af 40 Indtægt Kontingent 1110 Kontingent - Voksne 0,00 0,00 0 5.000 1120 Kontingent - Børn og Unge 0,00 0,00 0 500 1140 Andet kontingent 0,00 0,00 0 0 Kontingent i alt 0,00 0,00 0 5.500 Tilskud

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. Regnskab for dret 2006.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. Regnskab for dret 2006. OLE WANTING REGISTRERET REVISOR Den Danske Publicistklub, Strandvejen 23, 29 Hellerup. Regnskab for dret 26. KIRKEV,ERL@SEVEI 18C 35V,,ERLUSE TELEFON 4448 16 56. TELEFAX44487674'E-mailinfo@owanting.dk

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

G rle s'tclejerforen i ngen \y'esterg6 rei Referat fra ordiner generalforsamling den 22-O2-tl.

G rle s'tclejerforen i ngen \y'esterg6 rei Referat fra ordiner generalforsamling den 22-O2-tl. G rle s'tclejerforen i ngen \y'esterg6 rei Referat fra ordiner generalforsamling den 22-O2-tl. Forma nden byder velkommen ti I generalforsa mlingen. 1. Valg af dirigent: Som dirigent velges Frank Martensen.

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2550 Hvidovre

E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-350 2550 Hvidovre -\ DEA5 ^ EJENDOMS. ADMINISTRATION E/F Kastaniecentret Hvidovrevej 344-35 255 Hvidovre CVR nr, 3295A567 Årsregnskab for 21.4 Administrator DEAS A/S Dirch Passers AaaA 76 2OO Frederiksberg Ejd. 8-s5o/MAT

Læs mere

FREELANCEGRUPPEN DANSK JOURNALISTFORBUND REGNSKAB FOR PERIODEN 01.01.2011 31.12.2011. Godkendt af bestyrelsen 8 Marts 2012

FREELANCEGRUPPEN DANSK JOURNALISTFORBUND REGNSKAB FOR PERIODEN 01.01.2011 31.12.2011. Godkendt af bestyrelsen 8 Marts 2012 FREELANCEGRUPPEN DANSKJOURNALISTFORBUND REGNSKABFORPERIODEN 01.01.2011 31.12.2011 Godkendtafbestyrelsen8Marts2012 Revideret,København23Februar2012 Revisionspåtegning DEVALGTEREVISORERSBEMÆRKNINGER. Viharrevideretdetfremlagteregnskabforår2011forFreelanceGruppen,specialgruppeiDanskJournalistforbund.

Læs mere

ITlf. 3946 2100 IFaxnr. 70 30 20 21

ITlf. 3946 2100 IFaxnr. 70 30 20 21 Almene bongorgani$atiof(h~r R.egnskab!ilper~ode: Regns~ab for afde.llq lc~ ~~;:;;""" ~~. 1. janl!.ar}008 31. dec~mber Bon-o~r-g-a-n~i-s-at~i'~on~'~...~.-----~~_~A~f_d~e_n~n~g~~ ~~~--_-~ _,_ _ c _~_T~iI~syLn~s~"f~i~r~e~n~d~e~k~o~m~m~u~n~e~

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

@edrrrark. Arsrapport for?:ola. Andelsbol igfore n i ngen. Elbahus. Administrator: Dirch Passers Al16 76 2000 Frederiksberg Telefon 39 46 60 00

@edrrrark. Arsrapport for?:ola. Andelsbol igfore n i ngen. Elbahus. Administrator: Dirch Passers Al16 76 2000 Frederiksberg Telefon 39 46 60 00 @edrrrark Andelsbol igfore n i ngen Elbahus Arsrapport for?:ola Administrator: DEAS A/S Dirch Passers Al16 76 2 Frederiksberg Telefon 39 46 6 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29442789

Læs mere

Sørby-Kirkerup Vandværk

Sørby-Kirkerup Vandværk Sørby-Kirkerup Vandværk Driftsregnskab 2011 Status 31. december 2011 Udarbejdet af Landboforeningen Gefion Vandværksadministration Fulbyvej 15 4180 Sorø Revisionspåtegning Ved gennemgang af regnskabet

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

BentRasmusse. Sveb alle-viskinge Fjernvarmeselskab A. M. B.A. Frederiksberg 1 d, 4470 Sveb alle. Regnskab for iret 20101201. Ole P's Eftf.

BentRasmusse. Sveb alle-viskinge Fjernvarmeselskab A. M. B.A. Frederiksberg 1 d, 4470 Sveb alle. Regnskab for iret 20101201. Ole P's Eftf. Ole P's Eftf. BentRasmusse Registreret Revisor FRR Sveb alle-viskinge Fjernvarmeselskab A. M. B.A. Frederiksberg 1 d, 4470 Sveb alle Regnskab for iret 20101201 20. regnskabsar Skolevej 8b. 4490 Jerstev.

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2013 HvidehekRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Arsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandv rkets vedt@gter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtrek

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere