Det grå guld på Internettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det grå guld på Internettet"

Transkript

1 Gruppe: Daniel, Signe, Marianne, Morten, Camilla - hold 1 Det grå guld på Internettet Indledning S.2 E-læring og læringsstile S.3 De Ældre vil også gerne på nettet! S.4 Hvordan kan jeres bibliotek hjælpe dem på vej? Gode eksempler på på e-læring S.5 Markedsføring med fokus på de ældre S.6 1

2 Indledning Flere af de sociale tjenester er i dag blevet digitaliseret og langt på Internettet. Skal man have oplysninger om skatteregler, serviceloven eller indhente viden om købelovgivningen kan de blot ved hjælp af lidt teknisk snilde og et par museklik findes på Internettet. Kommunerne har vha. af denne selvhjælp kunne foretage besparelser inden for den offentlige service sektor. Dette har naturligvis bevirket et forringet service niveau for dem der møder op på kommunerne, da besparelserne har betydet en beskæring af bemandingen på stedet. Evnen til at benytte Internettet er blevet en forudsætning i dagen Danmark. Derfor må uddannelse og udvikling af folks kompetencer i brugen af IT være på dagsordenen i samfundet. Jacob Mølgaard (webmaster I Faggruppen for Biblioteksundervisning) Jacob M ølgaard udtaler følgende: Det er et problem i ethvert demokrati at folket ikke har adgang til samme viden. Dette skaber forskellige forudsætninger for folket og man kan, i yderste konsekvens, snakke om at ligeretten er på tilbagetog. Der er forskellige segmenter der lider under disse manglende kompetencer. Det er især indvandrer familier og de ældre der ikke er redet med på IT bølgen og Internettets indtog. Jeg anser det som et af bibliotekernes hovedformål at sikre lige adgang til viden, og at uddanne de svage segmenter må derfor være et af fremtidens bibliotekariske hovedformål. Jacob Mølgaard afholder ligeledes oplæg på konferencen. Bibliotekerne har her en mulighed for at demonstrere bibliotekarens fremtidige kernekompetence, videns præsentation, videns strukturering og systemudvikling. M en hvordan får vi det grå guld på Internettet? Hold undervisning? Net-baserede tjenester Pamfletter? Nytænkning? (pendant til bogbussen, netbussen) AOF, VOF, VUC samarbejde? I det følgende vil vi. give vores bud på hvordan man kan udbygge principperne der arbejdes med kommunalt, hjælp til selvhjælp. Der vil blive sat fokus på problemerne ved e-læring læring og e-undervisning. 2

3 E-læring og læringsstile Konferenceoplæg ved Anne Malberg, pædagogisk e-læringskonsulent Læringsstile er forskellige måder at lære på. De fire læringsstile aktivist, reflektor, teoretiker, pragmatiker er ikke faste karaktertræk, men viser bestemte måder, man foretrækker at lære på. At være bevidst om, hvilken læringsstil man selv passer bedst til, kan hjælpe én til at fokusere på de aspekter ved de andre læringsstile, som man normalt ikke bruger i en læringssituation. Forskellene fra læringsstil til læringsstil kan være meget store, og det er derfor være et vigtigt emne for biblioteket at kende til. Ved at tage hensyn til disse læringsstile i udarbejdelsen af e-læringsværktøjer vil biblioteket kunne sikre sig, at materialet udnytter disse forskelle og hjælper målgruppen så bredt som muligt. E fter en pause vil tilhørerne få m ulighed for at reflektere over de vigtigste pointer og sum m e m ed sidem anden. V i hører fra tilhørerne, hvis nogen vil dele deres sum m en. H erefter fortsæ tter foredraget. Biblioteket kan vælge at gøre deres brugere opmærksom på teorien om læringsstile og hjælpe brugerne til at finde ud af deres egen læringsstil. Dette vil give brugerne bedre forudsætninger for læring i et e-læringsmiljø, hvor hjælp ikke er øjeblikkelig. Dette vil samtidig give biblioteket mulighed for at modtage feedback fra de forskellige grupper af læringsstile og vil hjælpe til at optimere de tilgængelige e-læringsværktøjer. 3

4 De Ældre vil også gerne på nettet! Konferenceoplæg ved Mogens Taarup, Kredsformand for Ældresagen, Københavns Kommune Den danske befolkning er opdelt i et A- og B-hold i forhold til PC og Internet brug. I samme hastighed som teknologien udvikler sig i vil B holdet tilsvarende falde bagud. Denne digitale kløft mellem A- og B-hold er ikke mellem kvinder og mænd eller sort og hvid men i høj grad mellem unge og ældre, en såkaldt digital generations kløft. Folkebibliotekernes historiske rolle har været at bidrage til folkeoplysningen. Sådan skal det stadigt være. At bidrage til at mindske den digitale kløft, bør i dag være en helt central opgave for bibliotekerne, og bibliotekerne har da også til dels taget hånd om denne opgave. Man har under mottoet Livslang læring været aktiv inden for bibliotekets fire væge med aktiviteter fx som senior-internetcafe og face-to-face undervisning, men fakta er at disse tilbud ikke når ud til alle. Der er mange pensionister der ikke kan eller vil besøge det fysiske bibliotek. Dette kan have forskellige årsager, fx den fysiske afstand, eller fordi den enkelte person ikke har en tradition for at bruge biblioteket. Men det er vores pligt at nå ud til så mange som muligt. Derfor er det sørgeligt at konstatere at der ikke findes flere webbaserede undervisningstilbud til den ældre del af befolkningen, specielt fordi webbaseret undervisning har muligheden for at ramme en bred gruppe. 4

5 Gode eksempler på e-læring Konferenceoplæg ved Kirsten Søgg, Konsulent på SWIM I denne læringssceance fremviser Kirsten Søgg spændende eksempler på sider med gode e- læringsmuligheder og kommer med forslag til nye og spændende e-lærings kurser, som du kan tage med hjem til din egen arbejdsplads og arbejde videre med. Hun vil tage udgangspunkt i ACRLs tips til, hvordan biblioteksressourcer kan formidles gennem nettet. Efter foredraget vil der være mulighed at diskutere og prøve de nye teknikker af i tilstødende computerlokaler, hvor der også vil være mulighed for at få hjælp til at starte på den store udfordring at skabe den gode e-læring. Vi gennemgår: Gode e-læringsteknikker Eksempler på hvordan det kan gøres 5

6 Markedsføring med fokus på de ældre. Konference oplæg ved Uffe Mortensen, HPT konsulent ved Kunde Co. V ores ønske er at få de æ ldre til at bruge m ere netbaseret undervisning og for at få dem til at give sig i kast m ed dette er vi nødt til at få m arkedsføringen ud hvor de æ ldre er udtaler U ffe M ortensen. E n notits i avisen vil ikke kunne gøre det. Bibliotekerne kan være en stor hjælp til at få de ældre i gang med undervisning på nettet. Som en start kan der arrangeres små kurser på bibliotekerne i stil med dem der allerede er, men i stedet bruger de, de undervisningsmidler på nettet. På den måde vil de ældre på sin vis bruge net-undervisningen, men de vil stadig have en livline i form af bibliotekaren som er i umiddelbar nærhed. På den måde kan man få listet det gode tilbud ind til brugeren, som på den måde gerne skulle blive glad for det og senere hen også bruge det ex. hjemmefra. At introducere det til de ældre på denne måde, vil koste nogle ressourcer, men vil i det lange løb kunne svare sig, da det ikke er ingenmandsland de bliver kastet ud i på denne måde. Nogle ville sikkert slet ikke skænke netbaseretundervisning en tanke, når de nu kan gå til personlige kurser andre steder. 6

7 Mandag d 23. Oktober Afholdes på Danmarks Biblioteksskole Birketinget K ø b en h avn S Ankomst V elkom st, tale af Leif Lø rring. Bibliotekernes rolle i E- Learning 12.00: Pause 12.45: Jacob Mølgaard: Det grå guld på Internettet. Introduktion til problemstillingen: Hvordan tilgodeses de svage elementer i e-learnings projektet? 14.45: Pause Anne Malberg: E-Læring og lærings stile S lut på fø rste dag, m iddag i kantinen. Tirsdag d 24. oktober Afholdes på Danmarks Biblioteksskole Birketinget K ø b en h avn S Eksempler på E- Learning Mogens Taarup: De ældre vil også gerne på nettet Pause 11.30: Kirsten Søgg: Gode eksempler på e-læring Frokost Workshop Uffe Mortensen: M arkedsfø ring m ed fokus på de æ ldre Afslutning 7

8 LITTERATURLISTE ACRL Instruction Section Teaching Methods Committee (2000). Tips for Developing Effective Web-Based Library Instruction. Lokaliseret d. 25. september 2006 på World Wide Web: acrlbucket/is/iscommittees/webpages/teachingmethods/tips.htm Denne korte artikel præsenterer tips til en pædagogisk god opbygning af web-baserede tutorials, med hensyn til for eksempel struktur, øvelser, links og lignende. Dewald, N. H. (1999). Web-based library instruction: what is good pedagogy? Lokaliseret d. 25. september 2006 på World Wide Web: LIS764Brown_WebBased.pdf Denne artikel kombinerer pædagogiske teorier med web-baseret biblioteksundervisning, og vigtigheden af interaktivitet pointeres. Artiklen præsenterer udvalgte aspekter, som er relevante for bibliotekers undervisning. Malberg, Anne (2003). E-læring og læringsstile. Dafolo Denne bog præsenterer blandt andet de fire læringsstile og forklarer, hvordan de forholder sig til e -læring, samt inddrager de forskellige intelligenstyper. Simmons, Beverly A. (2004). What makes good web-based education? Lokaliseret på World Wide Web d. 25. september 2006: Denne artikel præsenterer nogle af kendetegnene ved god web-baseret undervisning og gennemgår punkterne grundigt. Sundin, Olof (2005). Conflicting approaches to user information seeking education in Scandinavian webbased tutorials. Lokaliseret på World Wide Web d. 25. september 2006: archive/ Denne artikel viser forskellige tilgange til web-baseret undervisning. Artiklen bygger på et empirisk grundlag med undersøgelse af 31 web-baserede tutorials fra skandinaviske universitetsbibliotekers hjemmesider. ØVRIGE KILDER Faggruppe for biblioteksundervisning, under Bibliotekarforbundet. Lokaliseret på World Wide Web d. 25. september 2006: Ravn, Ib (2006). 17 teknikker til læ rende konferencer. L earning L ab D enm ark, K øbenhavn. 8

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til biblioteker vedrørende undervisning i formationssøgning i gymnasiet zzz 07-10-2011 Indhold 1.

Læs mere

Evaluering af projektet Internet for alle, Ringsted Bibliotek i projektperioden 1.9.2000 til 31.8.2001

Evaluering af projektet Internet for alle, Ringsted Bibliotek i projektperioden 1.9.2000 til 31.8.2001 Evaluering af projektet Internet for alle, Ringsted Bibliotek i projektperioden 1.9.2000 til 31.8.2001 Udarbejdet af konsulent Cand. Scient. Pol. Peter Gorm Larsen, Danmarks Biblioteksskole Den 24.8. 2001.

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

EN DREJEBOG MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD

EN DREJEBOG MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD EN DREJEBOG EN DREJEBOG Det danske samfund har igennem de sidste 20 år gennemgået en voldsom digitalisering. Alligevel falder skolen bagud, når det handler om digitale lærermidler, og IT-brug i undervisningen.

Læs mere

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

Blended Learning & læringsplatforme. Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen

Blended Learning & læringsplatforme. Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen Blended Learning & læringsplatforme Hvordan du kommer i gang med blended learning i morgen Hvad er blended learning? I takt med at internetteknologien bliver stadig vigtigere, forandrer det moderne klasseværelse

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt.

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere